Show simple item record

Uticaj sistema gajenja na zastupljenost korova i status vode u kukuruzu

dc.creatorSimić, Milena
dc.creatorDragičević, Vesna
dc.creatorBrankov, Milan
dc.date.accessioned2019-05-16T12:20:41Z
dc.date.available2019-05-16T12:20:41Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1820-3949
dc.identifier.urihttp://rik.mrizp.rs/handle/123456789/676
dc.description.abstractGrowing modern hybrids in narrow plant spacing together with nitrogen and herbicide application gives an advantage to maize crops over weeds. The aim of the present investigation was to evaluate the effect of nitrogen form, maize row spacing and herbicide treatment on weed and maize biomass and water usage, as well as maize yield. The investigation was conducted at the Maize Research Institute Zemun Polje, Belgrade during 2014-2016. A field experiment was set up as a split-split-plot block design with four replications. The maize hybrid ZP388 was planted, and a standard and a slow-release form of urea were applied. For each N source, maize was grown at two row spacings: narrow of 50 cm, and standard of 70 cm, while weed control treatments included: C - without herbicide application, T - application of a pre-emergence mix of herbicides. Sowing was done in the second decade of April, 2014, 2015 and 2016. Six weeks after herbicide application, the fresh biomass of weeds uprooted from 1 m2 and aboveground biomass of ten crop plants per plot were measured together with dry matter after drying in a laboratory oven. Water content (%) in weed and maize plants was calculated as a relation between fresh and dry biomass. Maize yield was measured at the end of each growing season and calculated with 14% of moisture. All data were processed by ANOVA. The fresh and dry biomass of weeds were significantly (P>0.05) higher in untreated control than in the treated variant, while differences in water content were not significant between the two treatments. Row spacing and urea form did not cause significant differences in weed parameters. Related to this, maize fresh and dry biomass, as well as water content, were higher in herbicide-treated variants than in control but differences were insignificant. Maize biomass was somewhat higher in 50 cm rows and after application of the slow-release urea fertilizer. Yield was higher from 70 cm rows and after application of the slow-releasing urea and the herbicides.en
dc.description.abstractGajenje novostvorenih hibrida kukuruza uz smanjeno međuredno rastojanje i primenu đubriva i herbicida, daje prednost usevu u odnosu na korove. Cilj istraživanja je bio da se ispita uticaj forme azotnog đubriva, međurednog rastojanja i primene herbicida na biomasu korova i kukuruza i status vode, kao i na prinos zrna kukuruza. Istraživanje je sprovedeno u Institutu za kukuruz Zemun Polje, Beograd, tokom 2014-2016. godine. Hibrid kukuruza ZP388 je sejan uz primenu standardne i spororazgradive uree. U okviru svake forme azotnog đubriva, kukuruz je gajen u međurednom rastojanju od 70 cm i smanjenom rastojanju od 50 cm, uz primenu kombinacije herbicida posle setve a pre nicanja (T) i bez primene herbicida, kontrola (C). Setva je obavljana u drugoj dekadi aprila u 2014, 2015 i 2016. godini. Šest nedelja posle primene herbicida, merena je sveža masa korova sa površine od 1 m2 i nadzemna masa 10 biljaka kukuruza po svakoj varijanti, zatim su biljke korova i useva sušene u laboratorijskoj sušnici, nakon čega je izmerena njihova suva masa. Sadržaj vode (%) u biljkama korova i kukuruza je određen iz odnosa sveže i suve mase. Prinos kukuruza je meren na kraju vegetacionog perioda i obračunat sa 14% vlage u zrnu. Svi dobijeni podaci su statistički obrađeni analizom varijanse (ANOVA). Sveža i suva masa korova su bile značajno (P>0.05) veće u kontrolnoj nego u herbicidima tretiranoj varijanti, dok se sadržaj vode u biljkama nije značajno razlikovao između ova dva tretmana. Međuredno rastojanje i forma azotnog đubriva nisu uticali na pojavu značajnih razlika u merenim parametrima korova. U vezi sa navedenim, sveža i suva masa kukuruza kao i sadržaj vode u biljkama, su bili veći na tretiranoj u odnosu na kontrolnu površinu ali razlike nisu bila satistički značajne. Sveža masa kukuruza je u izvesnom stepenu bila veća pri međurednom rastojanju od 50 cm i nakon primene spororazgradive uree, dok je prinos zrna kukuruza bio veći na međurednom rastojanju od 70 cm i nakon primene spororazgradive uree i herbicida.sr
dc.publisherInstitut za pesticide i zaštitu životne sredine, Beograd i Društvo za zaštitu bilja Srbije, Beograd
dc.relationMinistarstvo nauke Republike Srbije
dc.rightsopenAccess
dc.sourcePesticidi i fitomedicina
dc.subjectWeedsen
dc.subjectMaizeen
dc.subjectRow spaceen
dc.subjectHerbicidesen
dc.subjectWateren
dc.subjectKorovisr
dc.subjectKukuruzsr
dc.subjectMeđuredno rastojanjesr
dc.subjectHerbicidisr
dc.subjectVodasr
dc.titleInfluence of growing measures on weed interference and water status in maizeen
dc.titleUticaj sistema gajenja na zastupljenost korova i status vode u kukuruzusr
dc.typearticle
dc.rights.licenseBY-SA
dc.citation.volume32
dc.citation.issue2
dc.citation.spage113
dc.citation.epage120
dc.citation.other32(2): 113-120
dc.citation.rankM51
dc.identifier.doi10.2298/PIF1702113S
dc.identifier.fulltexthttp://rik.mrizp.rs//bitstream/id/2620/674.pdf
dc.identifier.rcubconv_610
dc.type.versionpublishedVersion


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record