Show simple item record

Genetička varijabilnost kao osnova za dostignuća i perspektive razvoja korišćenja kukuruza

dc.creatorRadosavljević, Milica
dc.creatorBekrić, Vitomir
dc.creatorMilašinović, Marija
dc.creatorPajić, Zorica
dc.creatorFilipović, Milomir
dc.creatorTodorović, Goran
dc.date.accessioned2019-05-16T12:12:02Z
dc.date.available2019-05-16T12:12:02Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.issn0534-0012
dc.identifier.urihttp://rik.mrizp.rs/handle/123456789/334
dc.description.abstractMaize is one of the most important crops, and as such, one of the most significant naturally renewable carbohydrate raw materials of energy and numerous very different products. The dominance and superiority of maize are primarily caused by the extremely wide, very diversified and enormous possibilities of its utilisation. Previous accomplishments are presented and prospective developments of the maize chemistry and technology, i.e. maize utilisation in our country and worldwide were discussed in the present study. The objective of this study was to advert to this section of science that is full of real and great challenges. Changes in the maize production and utilisation are described. Some very important questions were asked, such as: what is it that makes maize such a valuable, naturally renewable raw material, how and why do we sow maize and harvest energy and products?.en
dc.description.abstractKukuruz je je jedna od najznačajnijih gajenih biljaka i kao takav ujedno i jedna od najznačajnijih prirodno obnovljivih ugljenohidratnih sirovina energije i jako velikog broja veoma različitih proizvoda. Dominacija i superiorni položaj kukuruza uslovljeni su izuzetno širokim, veoma raznovrsnim i ogromnim mogućnostima njegovog korišćenja. U ovom radu su prikazana dosadašnja dostignuća i diskutovane su perspektive budućeg razvoja hemije i tehnologije kukuruza, odnosno korišćenja kukuruza u našoj zemlji i u svetu. Cilj rada je bio da skrene pažnja na ovaj sektor nauke koji je pun pravih i velikih izazova. Opisane su promene u proizvodnji i korišćenju kukuruza. Postavljena su i neka od veoma važnih pitanja kao na primer: šta je to što čini kukuruz toliko i tako vrednom prirodnoobnovljivom sirovinom, šta je to kvalitet zrna kukuruza, kako i zašto sejemo kukuruz a žanjemo energiju i proizvode?.sr
dc.publisherDruštvo genetičara Srbije, Beograd
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/MPN2006-2010/20003/RS//
dc.rightsopenAccess
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceGenetika
dc.subjectmaizeen
dc.subjectgrainen
dc.subjectutilizationen
dc.subjectproductsen
dc.titleGenetic variability as background for the achievements and prospects of the maize utilisation developmenten
dc.titleGenetička varijabilnost kao osnova za dostignuća i perspektive razvoja korišćenja kukuruzasr
dc.typearticle
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dc.citation.volume42
dc.citation.issue1
dc.citation.spage119
dc.citation.epage136
dc.citation.other42(1): 119-136
dc.citation.rankM24
dc.identifier.wos000278426900010
dc.identifier.doi10.2298/GENSR1001119R
dc.identifier.scopus2-s2.0-79957584471
dc.identifier.fulltexthttp://rik.mrizp.rs//bitstream/id/2267/332.pdf
dc.type.versionpublishedVersion


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record