Show simple item record

Inbred linije iz različitih ciklusa selekcije donori poželjnih alela za popravku F1 hibrida kukuruza

dc.creatorSečanski, Mile
dc.creatorTodorović, Goran
dc.creatorŠurlan-Momirović, Gordana
dc.creatorŽivanović, Tomislav
dc.creatorBabić, Milosav
dc.date.accessioned2019-05-16T12:11:56Z
dc.date.available2019-05-16T12:11:56Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.issn0534-0012
dc.identifier.urihttp://rik.mrizp.rs/handle/123456789/331
dc.description.abstractEight BSSS and BSCB1 inbred lines of different cycles of selection were studied with the aim to evaluate which inbreds had the highest relative values of favourable alleles for the improvement of the grain yield trait in an elite single cross maize hybrid. Based on estimated parameters μG, UBND, PTC and NI it was determined that the inbreds B73 (C5) and B84 (C7), originating form the synthetic population BSSS had highest number of favourable alleles for the improvement of the grain yield. Both these inbreds belong to the later cycles of recurrent selections and proved to be better donors of favourable alleles than inbreds belonging to the earlier cycles of selection. The rank correlations of used parameters were positive and highly significant, while the highest values of correlations for yield were determined between μG and NI, that is PTC and NI. The highest grain yield was recorded in the hybrid ZPL2 x B73, which also had the highest value of heterosis (174.9%) in the trial for estimation of loci relative values.en
dc.description.abstractIspitivano je osam inbred linija različitih ciklusa selekcije poreklom iz BSSS i BSCB1 izvora sa ciljem da se oceni koja ima najveće relativne vrednosti poželjnih alela za popravku osobine prinos zrna kod elitnog dvolinijskog hibrida kukuruza. Na osnovu izračunatih parametara μG*, UBND, PTC i NI utvrđeno je da najveći broj poželjnih dominantnih alela za popravku prinosa zrna pokazale su inbred linije B73(C5) i B84(C7) iz sintetičke populacije BSSS. Obe ove linije su iz kasnijih ciklusa rekurentne selekcije i pokazale su se kao bolji donori poželjnih alela u odnosu na linije iz ranijih ciklusa. Korelacije ranga između korišćenih parametara bile su pozitivne i visoko značajne, dok su najveće vrednosti korelacije za prinos utvrđene između μG*i NI, odnosno PTC i NI. Najveći prinos zrna je imao hibrid ZPL2 x B73 koji je u ogledu za procenu relativne vrednosti lokusa pokazao i najveću vrednost heterozisa (174,9%).sr
dc.publisherDruštvo genetičara Srbije, Beograd
dc.rightsopenAccess
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceGenetika
dc.subjectdonor of favourable allelesen
dc.subjectheterosisen
dc.subjectinbred lineen
dc.subjectmaizeen
dc.subjectrank correlationen
dc.titleInbred lines of different cycles of selection as donors of favourable alleles for the improvement of F1 maize hybridsen
dc.titleInbred linije iz različitih ciklusa selekcije donori poželjnih alela za popravku F1 hibrida kukuruzasr
dc.typearticle
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dc.citation.volume42
dc.citation.issue2
dc.citation.spage339
dc.citation.epage348
dc.citation.other42(2): 339-348
dc.citation.rankM24
dc.identifier.wos000281826000014
dc.identifier.doi10.2298/GENSR1002339S
dc.identifier.scopus2-s2.0-79957613293
dc.identifier.fulltexthttp://rik.mrizp.rs//bitstream/id/2263/329.pdf
dc.type.versionpublishedVersion


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record