Show simple item record

Ispoljavanje simptoma fitotoksičnog delovanja herbicida (sulfonilurea ) kod primene u semenskom usevu kukuruza

dc.creatorStefanović, Lidija
dc.creatorSimić, Milena
dc.creatorMilivojević, Milivoje
dc.creatorMišović, Mioljub
dc.date.accessioned2019-05-16T12:03:49Z
dc.date.available2019-05-16T12:03:49Z
dc.date.issued2001
dc.identifier.issn0354-4311
dc.identifier.urihttp://rik.mrizp.rs/handle/123456789/25
dc.description.abstractEffects of three sulfonylurea herbicides on 82 commercial maize inbreds, developed at the Maize Research Institute, Zemun Polje, were investigated. Fifty- six of the total number of inbreds were self-pollinating ones obtained in spatial isolation (PL), while the remaining 26 were inbred combinations (KL). The trial was set up in production conditions on a degraded chernozem soil at Zemun Polje during 1997 and 1998. In 1997, the percentage of malformed plants was established for each inbred and each treatment. In 1998, phytotoxicity was determined only by the EWRC estimate. The highest percentage of plants with leaf color change (45.63 %), occurring ten days after herbicide application (1st estimate), was found in the treatment with rimsulfuron in 1997. The percentage of plants undergoing color change was lower on the average in inbred combinations (KL) than in PL inbred lines. The number of plants characterized by twisting and bending of the above- ground parts was also significantly lower on the average. Injuries of plants treated with primisulfuron-methyl, although slightest, remained till the end of the growing season. The levels of phytotoxicity in PL inbreds, determined by EWRC estimate, were higher in 1998 than in 1997 and ranged from 4.78 to 4.92 on the average, showing that plants were slightly to moderately injured.en
dc.description.abstractIspitivan je uticaj tri herbicida grupe sulfonilurea na 82 komercijalne linije kukuruza Instituta za kukuruz. Od ukupnog broja ispitivanih linija, 56 su samooplodne linije iz prostorne izolacije (PL) i 26 kombinacije linija (KL). Ogled je postavljen u proizvodnim uslovima, na zemljištu tipa degradirani černozem u Zemun Polju tokom 1997 i 1998. godine. U 1997. godini na svim varijantama ogleda utvrđivan je procenat deformisanih u odnosu na ukupan broj biljaka, za svaku liniju i svaki tretman. U 1998. godini korišćena je samo EWRC ocena fitotoksičnosti. Za svaki tretman obračunate su prosečne vrednosti dobijenih rezultata i odstupanje od prošeka (SD). Simptomi oštećenja biljaka linija tretiranih sulfonilurea herbicidima ispoljavala su se u pojavi različitih simptoma, koji su se sastojali u promeni boje listova i pojavi uvrnuća nadzemnog dela. Promena boje nadzemnog dela se najčešće manifestovala u vidu crvene ili žute boje listova tretiranih biljaka. Kod osetljivih genotipova, intenzitet ovih promena je tako jak da dolazi do sušenja ćele biljke. Najveći procenat biljaka sa promenom boje nadzemnog delà deset dana po primeni herbicida (prva ocena) uočen na tretmanu rimsulfuronom (45,63 %). Procenat oštećenja biljaka tipa promené boje kod kombinacija linija (KL) je u prošeku manji u odnosu na samooplodne PL linije. Broj biljaka kod kojih su utvrđene deformacije tipa uvrnuća nadzemnog dela biljaka je u prošeku bio znatno manji. Oštećenja biljaka tretiranih sa primisulfuron-metilom, iako najmanja, zadržavaju se do kraja vegetacionog perioda. Vrednosti EWRC ocena fitotoksičnosti kod PL linija u 1998. godini su veće u odnosu na 1997. godinu i u prošeku su se kretale od 4,78 do 4,92. što ukazuje na to da su oštećenja biljaka laka do umerena. Rezultati ukazuju da postoji mogućnost primene sulfonilurea herbicida kod otpornih linija kukuruza. Činjenica da je osetljivost linija u odnosu na herbicide u jakoj zavisnosti i od klimatskih uslova staništa, ukazuje na obaveznu opreznost pri primeni ovih herbicida u semenskoj proizvodnji ovog useva.sr
dc.publisherHerbološko društvo Srbije
dc.rightsopenAccess
dc.sourceActa herbologica
dc.subjectmaize inbred linesen
dc.subjectsulfonylurea herbicidesen
dc.subjecteffects of herbicidesen
dc.subjectsymptomsen
dc.subjectchange in above-ground plants partsen
dc.titleManifestation of symptoms of herbicide (sulfonylurea) phytotoxic effects after treatment of seed maize cropen
dc.titleIspoljavanje simptoma fitotoksičnog delovanja herbicida (sulfonilurea ) kod primene u semenskom usevu kukuruzasr
dc.typearticle
dc.rights.licenseARR
dc.citation.volume10
dc.citation.issue2
dc.citation.spage101
dc.citation.epage112
dc.citation.other10(2): 101-112
dc.identifier.fulltexthttp://rik.mrizp.rs//bitstream/id/2174/23.pdf
dc.identifier.rcubconv_121
dc.type.versionpublishedVersion


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record