Show simple item record

Ispoljavanje simptoma fitotoksičnog delovanja herbicida (Sulfonilurea) kod primene u semenskom usevu kukuruza

dc.creatorStefanović, Lidija
dc.creatorSimić, Milena
dc.creatorMilivojević, Milivoje
dc.creatorMišović, Mioljub
dc.date.accessioned2019-05-16T12:06:07Z
dc.date.available2019-05-16T12:06:07Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.issn0354-4311
dc.identifier.urihttp://rik.mrizp.rs/handle/123456789/110
dc.description.abstractEffects of three sulfonylurea herbicides on 82 commercial maize inbreds, developed by the Maize Research Institute, Zemun Polje, were encompassed by the present study. Fifty six of the total number of inbreds were self-pollination ones derived in spatial isolation (PL), while the rest of 26 were inbred combinations (KL). The trial under production conditions was set up on degraded chernozem in Zemun Polje during 1997 and 1998. In 1997, the percentage of malformed plants was established for each inbred and each treatment. In 1998, phytotoxicity was determined only by the EWRC estimate. The highest percent of plants with leaf color change (45.63 %), occurring ten days upon the herbicide application (1st estimate), was observed in the treatment with rimsulfuron in 1997. The percent of injured plants in a sense of color change was on the average lower in inbred combinations (KL) than in PL inbred lines. The number of plants characterized by twisting and bending of the above ground parts was also on the average significantly lower. Injures of plants treated with primisulfuron-methyl, although the mildest, remained till the end of the growing season. The levels of phytotoxicity in PL inbreds, determined by the EWRC estimate, were higher in 1998 than 1997 and on the average ranged from 4.78 to 4.92, pointing out that plants were slightly to moderately injured.en
dc.description.abstractIspitivan je uticaj tri herbicida grupe sulfonilurea na 82 komercijalne linije kukuruza Instituta za kukuruz. Od ukupnog broja ispitivanih linija, 56 su samooplodne linije iz prostorne izolacije (PL) i 26 kombinacije linija (KL). Ogled je postavljen u proizvodnim uslovima, na zemljištu tipa degradirani černozem u Zemun Polju tokom 1997 i 1998. godine. U 1997. godini na svim varijantama ogleda utvrđivan je procenat deformisanih u odnosu na ukupan broj biljaka, za svaku liniju i svaki tretman. U 1998. godini korišćena je samo EWRC ocena fitotoksičnosti. Za svaki tretman obračunate su prosečne vrednosti dobijenih rezultata i odstupanje od proseka (SD). Simptomi oštećenja biljaka linija tretiranih sulfonilurea herbicidima ispoljavala su se u pojavi različitih simptoma, koji su se sastojali u promeni boje listova i pojavi uvrnuća nadzemnog dela. Promena boje nadzemnog dela se najčešće manifestovala u vidu crvene ili žute boje listova tretiranih biljaka. Kod osetljivih genotipova, intenzitet ovih promena je tako jak da dolazi do sušenja cele biljke. Najveći procenat biljaka sa promenom boje nadzemnog dela deset dana po primeni herbicida (prva ocena) uočen na tretmanu rimsulfuronom (45,63 %). Procenat oštećenja biljaka tipa promene boje kod kombinacija linija (KL) je u proseku manji u odnosu na samooplodne PL linije. Broj biljaka kod kojih su utvrđene deformacije tipa uvrnuća nadzemnog dela biljaka je u proseku bio znatno manji. Oštećenja biljaka tretiranih sa primisulfuron-metilom, iako najmanja, zadržavaju se do kraja vegetacionog perioda. Vrednosti EWRC ocena fitotoksičnosti kod PL linija u 1998. godini su veće u odnosu na 1997. godinu i u proseku su se kretale od 4,78 do 4,92. što ukazuje na to da su oštećenja biljaka laka do umerena. Rezultati ukazuju da postoji mogućnost primene sulfonilurea herbicida kod otpornih linija kukuruza. ččinjenica da je osetljivost linija u odnosu na herbicide u jakoj zavisnosti i od klimatskih uslova staništa, ukazuje na obaveznu opreznost pri primeni ovih herbicida u semenskoj proizvodnji ovog useva.sr
dc.publisherHerbološko društvo Srbije
dc.rightsopenAccess
dc.sourceActa herbologica
dc.subjectmaize inbred linesen
dc.subjectsulfonylurea herbicidesen
dc.subjecteffects of herbicidesen
dc.subjectsymptomsen
dc.subjectalteration of the above ground plants partsen
dc.titleThe manifestation of symptoms of herbicide (Sulfonylurea) phytotoxic effects in their application in seed maize cropen
dc.titleIspoljavanje simptoma fitotoksičnog delovanja herbicida (Sulfonilurea) kod primene u semenskom usevu kukuruzasr
dc.typearticle
dc.rights.licenseARR
dc.citation.volume15
dc.citation.issue1
dc.citation.spage35
dc.citation.epage46
dc.citation.other15(1): 35-46
dc.identifier.fulltexthttp://rik.mrizp.rs//bitstream/id/2051/108.pdf
dc.identifier.rcubconv_134
dc.type.versionpublishedVersion


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record