Питања и коментаре очекујемо на : Запажања
или на мејл: smedic@mrizp.rs