Now showing items 739-758 of 1683

   Titles
   Kompetitivne sposobnosti soje i prosa u različitim kombinacijama združenih useva [1]
   Kompetitivnost i produktivnost kukuruza u različitim gustinama gajenja [1]
   Komponente genetičke varijabilnosti dužine klipa silaznog kukuruza [1]
   Komponente genetičke varijabilnosti i heritabilnost broja redova zrna silažnog kukuruza [1]
   Komponente genetičke varijabilnosti i heritabilnost prinosa zrna silažnog kukuruza [1]
   Kontaminacija gljivama i mikotoksinima hibrida kukuruza različite grupe zrenja [1]
   Kontaminacija toksigenim vrstama gljiva i njihovim mikotoksinima uzoraka kukuruza iz različitih regiona u Srbiji [1]
   Kontaminacija uzoraka zrna kukuruza gljivama s posebnim osvrtom na toksigene rodove [1]
   Korelacija genetičke distance samooplodnih linija kukuruza (Zea mays L.) Sa heterozisom i PKS za prinos zrna [1]
   Korelacija prinosa i heterozisa hibrida kukuruza i njihovih roditeljskih linija sa genetičkom distancom na osnovu SSR markera [1]
   Korelacija sinteze deoksinivalenola i zearalenola od strane Fusarium izolata poreklom sa zrna pšenice i kukuruza [1]
   Korišćenje proteinskih markera za karakterizaciju i utvrđivanje genetičke čistoće semena kukuruza [1]
   Kružne analize u proveri rada autorizovanih uzorkovača semena [1]
   Kukuruz - obnovljiv izvor energije i proizvoda [1]
   Kukuruz visokog kvaliteta proteina [1]
   Kvalitet hleba sa mikronizovanim zrnom kukuruza [1]
   Kvalitet semena samooplodnih linija kukuruza različitih grupa zrenja i genetičke osnove [1]
   Kvalitet zrna i mogućnosti korišćenja ZP hibrida kukuruza [1]
   Kvalitet zrna linija i hibrida kukuruza [1]
   Kvalitet zrna ZP hibrida kukuruza specifičnih svojstava [1]