Now showing items 699-718 of 1683

   Titles
   Interpopulation genetic-ecological variation of Scots pine (Pinus sylvestris L.) in Serbia [1]
   Interpopulation variability of Austrian pine (Pinus nigra Arnold) in Serbia [1]
   Introduction of the interdependence between the glutathione half-cell reduction potential and thermodynamic parameters during accelerated aging of maize seeds [1]
   Investigation of toxigenic potential of fungal species by the use of simple screening method [1]
   Investigations of the possibilities of stillage utilization from the bioethanol production on corn [1]
   Investigations on the formation of Maillard reaction products in sweet cookies made of different cereals [1]
   Irrigation as a climate change impact mitigation measure: An agronomic and economic assessment of maize production in Serbia [1]
   Ispitivanje delovanja Nikosulfurona na neke samooplodne linije kukuruza [1]
   Ispitivanje dormantnosti semena suncokreta [1]
   Ispitivanje genetičke varijabilnosti lokalnih populacija kukuruza (Zea mays L.) molekularnim markerima [1]
   Ispitivanje kombinacionih sposobnosti za broj zrna u redu inbred linija kukuruza različitih ciklusa selekcije [1]
   Ispitivanje kvaliteta džibre nakon mlečno-kiselinske fermentacije kao hrane za životinje [1]
   Ispitivanje mogućnosti korišćenja džibre iz proizvodnje bioetanola iz kukuruza [1]
   Ispitivanje osetljivosti linija kukuruza prema nekim sulfonilurea herbicidima [1]
   Ispitivanje toksigenog potencijala gljiva primenom jednostavnog trijažnog metoda [1]
   Ispoljavanje simptoma fitotoksičnog delovanja herbicida (sulfonilurea ) kod primene u semenskom usevu kukuruza [1]
   Ispoljavanje simptoma fitotoksičnog delovanja herbicida (Sulfonilurea) kod primene u semenskom usevu kukuruza [1]
   ISTA proficiency test 17-2 germination results of white clover seed [1]
   ISTA rules changes in seed germination testing at the beginning of the 21st century [1]
   IWMS in maize weed control - the role of crop rotation and herbicides [1]