Now showing items 1775-1794 of 1996

   Titles
   Yield and biomass quality of the whole plant of four maize hybrids for silage production [1]
   Yield and chemical composition of soybean seed under different irrigation regimes in the Vojvodina region [1]
   Yield and yield components of imidazolinone-resistant sunflower (Helianthus annuus L.) are influenced by pre-emergence herbicide and time of post-emergence weed removal [1]
   Yield components of biomass and grain of soybean in response to the use of biofertilizer [1]
   Yield of different pumpkin (Cucurbita maxima Duch.) populations in an organic production system [1]
   Yield stability of maize hybrids in different agro-ecological conditions in serbia [1]
   Yield stability of new ZP maize hybrids [1]
   Yields of ZP maize hybrids sown at the end of June associated to sowing densities [1]
   Yields of ZP sweet maize hybrids in dependence on sowing densities [1]
   Zakorovljenost i prinos kukuruza specifičnih svojstava gajenih uz primenu ekoloških đubriva [1]
   Zakorovljenost i produktivnost postrnog useva soje u zavisnosti od sistema gajenja [1]
   Zapremina kokičavosti i prinos zrna u dialelnom setu linija kokičara [1]
   Zastupljenost korova u združenom usevu kukuruza i soje [1]
   Zavisnost mase klipa kukuruza od vodnog režima zemljišta [1]
   Zavisnost pokazatelja kvaliteta semena različitih populacija paprike od metoda ispitivanja [1]
   Zavisnost prinosa hibrida kukuruza (Zea mays) od količine vode koja dospeva na površinu zemljišta [1]
   Združeni usevi - alternativni put za održivu poljoprivredu [1]
   Združivanje useva prosa i soje za proizvodnju biomase [1]
   Značaj fizioloških svojstava u selekciji pšenice u uslovima navodnjavanja i stresa suše [1]
   Značaj genetičkih resursa iz različitih geografskih i klimatskih regiona u simultanom oplemenjivanju kukuruza na visok kvalitet proteina (VKP) i tolerantnost na stres [1]