Now showing items 850-869 of 1681

   Titles
   Najvažniji parametri kvaliteta pri izboru hibrida za silažu [1]
   Naked barley: The importance and the use in the human nutrition [1]
   Nalijevanje sjemena kukuruza u funkciji gustoće usjeva i genotipa [1]
   Nasleoivanje osobina hibrida silažnog kukuruza [1]
   Nasleđivanje i korelacija prinosa klipa i randmana zrna kod kukuruza šećerca (Zea mays L. saccharata) [1]
   Nasleđivanje prinosa klipa i njegovih komponenti kod kukuruza šećerca (Zea mays L. saccharat) [1]
   Nastanak i evolucija kukuruza i putevi uvođenja u naše krajeve [1]
   Naučne osnove razvoja transmisije poljoprivrednih traktora [1]
   Neka fizička svojstva dugotrajno zalivanih livadskih zemljišta doline Belog Drima u području Kline [1]
   Neki nutritivni i antinutritivni faktori ZP sorti soje [1]
   Nematicidal Activity of Essential Oils on a Psychrophilic Panagrolaimus sp. (Nematoda: Panagrolaimidae) [1]
   Nenad Delić: Genotype by environment interaction in maize breeding, Institut za kukuruz 'Zemun Polje', Beograd, 2015 [1]
   New trends in maize breeding [1]
   Nine cycle of mass section to increased oil content in the two synthetics populations of maize (Zea mays L.) [1]
   Non-parametric yield stability analysis of zp maize hybrids in serbia [1]
   Novi podtip cmsS kod kukuruza? [1]
   Novi pravci u oplemenjivanju kukuruza [1]
   Novi prehrambeni proizvodi Instituta za kukuruz i njihova komercijalizacija [1]
   Novi trendovi u proizvodnji bioetanola [1]
   Novija saznanja o nutritivnoj vrednosti kukuruzne silaže i njen značaj u ishrani tovne junadi [1]