Now showing items 302-321 of 1982

   Titles
   Early phytotoxic effects of sulfonylurea herbicides in maize lines [1]
   Ecological weed management in maize [1]
   Ecologically Based Weed Management: Concepts, Challenges, and Limitations - 5. Chapter: The Underestimated Role of Cultural Practices in Ecologically Based Weed Management Approaches [1]
   Efecto del almacenamiento de la semilla de Festulolium y especies relacionadas en su germinación y la calidad de plántulas [1]
   Efekat hemijskog tretmana na sadržaj vlage upakovanog semena [1]
   Efekat interakcije genotipa i gustine setve na rodnost kukuruza na navodnjavanom černozemu [1]
   Efekat primene navodnjavanja i herbicida na sezonske promene korovske sinuzije kukuruza [1]
   Efekat sestrinskog ukrštanja na prinos zrna po biljci kod linija soje sa različitom aktivnošću tripsin inhibitora u zrnu [1]
   Efekat tretiranja semena kukuruza imidaklopridom i tiametoksamom na sklop biljaka i prinos zrna [1]
   Efekti inkorporacije tečnog startnog đubriva u proizvodnji soje [1]
   Efekti mehanizovanog načina aplikacije tečnog startnog đubriva u proizvodnji kukuruza [1]
   Efekti plodoreda na iznošenje azota sa prinosom kukuruza [1]
   Efekti primene biostimulatora na prinos nadzemne biomase bosiljka (Ocimum Basilicum L. ) na različitim tipovima zemljišta [1]
   Efekti primene herbicida i folijarnih đubriva na samooplodne linije kukuruza [1]
   Efekti primene nekih biostimulatora na prinos i životnu sposobnost semena uljanog lana [1]
   Efekti primene plodoreda i mineralnih đubriva na lisnu površinu i prinos zrna pšenice [1]
   Efekti primene različitih sistema obrade zemljišta i tretmana herbicida u proizvodnji merkantilnog kukuruza [1]
   Efekti primene sistema meliorativne obrade na zemljišta teškog mehaničkog sastava u proizvodnji ratarskih kultura [1]
   Efekti primene tifon uređaja u navodnjavanju kukuruza (Zea mays L.) [1]
   Efekti produženog dejstva primene meliorativnog sistema obrade zemljišta teškog mehaničkog sastava u proizvodnji ratarskih kultura [1]