Now showing items 1557-1576 of 1986

   Titles
   Ubiquity of toxigenic fungi and mycotoxins in animal feeds in Republic of Serbia [1]
   Učestalost pojave Pyrenochaeta terrestris na korenu različitih biljnih vrsta u Srbiji [1]
   Učestalost toksigenih vrsta Fusarium i fuzariotoksina u zrnu pšenice u Srbiji [1]
   UGRADNJA GА1-S GENA U RODITELJSKE LINIJE HIBRIDA KUKURUZA BELOG ZRNA POMOĆU MOLEKULARNIH MARKERA [1]
   Ugradnja Gа1-S gena u roditeljske linije hibrida kukuruza belog zrna pomoću molekularnih markera [1]
   Uloga genotipa u kompetitivnosti kukuruza prema korovima [1]
   Uloga Paecilomyces lilacinus (Thom) Samson i drugih vrsta gljiva u biodegradaciji ohratoksina A [1]
   Uloga prostornog rasporeda kukuruza u kompeticiji s korovima [1]
   Ultrasound influence on coleoptile length at Poaceae seedlings as valuable criteria in prebreeding and breeding processes [1]
   Unapređenje tehnološkog postupka za dobijanja skroba [1]
   Understanding and utilization of genotype-by-environment interaction in maize breeding [1]
   Understanding low-temperature and waterlogging stress impact on early stages of maize plant development. [1]
   Unoccupied aerial systems temporal phenotyping and phenomic selection for maize breeding and genetics [1]
   Uporedni prikaz odabranih hibrida kukuruza za proizvodnju hrane za životinje [1]
   Uporedno ispitivanje skroba i izolovanje iz Amaranthus cruentus i kukuruza (Zea mays L) [1]
   Upotreba kukuruznog oklaska kao prirodnog, biodegradibilnog proizvoda za uklanjanje izlivene nafte, motornog ulja i mazuta sa vodenih površina [1]
   Upotreba standardnih SI jedinica i termodinamike pri određivanju uticaja herbicida na samooplodne linije kukuruza - 1. rast [1]
   Upotreba standardnih si jedinica i termodinamike pri određivanju uticaja herbicida na samooplodne linije kukuruza - 2. status slobodne energije [1]
   Upotreba standardnih si jedinica i termodinamike pri određivanju uticaja herbicida na samooplodne linije kukuruza - 3. efekat niske temperature [1]
   Upotrebna vrednost kukuruzne biljke (biomase) za silažu [1]