Now showing items 909-928 of 1725

   Titles
   Obogaćivanje zrna ječma esencijalnim elementima putem agronomske biofortifikacije [1]
   Occurrence of Fusarium species in maize grains for silage [1]
   Occurrence of moulds and mycotoxins in grass-legume silages influenced by nitrogen fertilization and phenological phase at harvest [1]
   Ocena genotipova ječma na otpornost prema suši u fazi nalivanja zrna [1]
   Ocena inbridovanih linija kukuruza kao donora poželjnih alela za popravku komponenti prinosa elitnog SC hibrida [1]
   Ocena kvaliteta semena različitih partija kupusa tokom starenja [1]
   Očekivana genetička dobit mase hiljadu zrna i broja zrna po klasu hlebne i durum pšenice [1]
   Odgovor korenovog sistema klijanaca kukuruza na osmotski stres [1]
   Odnos prinosa i kvaliteta zrna hibrida kukuruza kokičara (Zea mays everta Sturt.) [1]
   Odnos prinosa zrna i drugih važnih osobina hibrida kukuruza kokičara (Zea mays L. everta) [1]
   Odnos rodnosti i zapremine kokičavosti hibrida kukuruza kokičara (Zea mays L. everta) [1]
   Odnos strukturnih elemenata semena i fizioloških osobina semena hibrida kukuruza [1]
   Određivanje tehnološke i upotrebne vrednosti ZP hibrida kukuruza i sorti soje [1]
   Održivost različitih sistema đubrenja u proizvodnji kukuruza [1]
   Oplemenjivanje kukuruza specifičnih svojstava za industrijske potrebe [1]
   Oplemenjivanje kukuruza šećerca (Zea mays L. Saccharata) u Institutu za kukuruz Zemun polje [1]
   Oplemenjivanje kukuruza šećerca za različite načine potrošnje [1]
   Oplemenjivanje pšenice na nizak sadržaj fitinske kiseline - stanje i perspektive [1]
   Oplemenjivanje soje ukrštanjem u punom srodstvu u cilju povećanja prinosa zrna [1]
   Opšta metodika sa analizom za optimalan izbor traktora [1]