Now showing items 439-458 of 1725

   Titles
   Factors contributing to the population changes of major maize pests in Serbia [1]
   Feed and renewable sources of energy [1]
   Fenotipska i SSR analiza lokalnih populacija tvrdunaca i zubana iz regiona Jugoslavije [1]
   Fenotipska karakterizacija i multivarijacione analize [1]
   Fenotipska karakterizacija i srodnost linija kukuruza [1]
   Fenotipska karakterizacija mini kor kolekcije kukuruza za poboljšani kvalitet zrna [1]
   Fenotipske distance roditeljskih komponenti kao moguĆi indikator heterozisa [1]
   Fenotipske i biohemijske karakteristike genotipova kukuruza u procesu selekcije na visok kvalitet proteina u zrnu [1]
   Fenotipsko utvrđivanje genetičkog diverziteta među lokalnim populacijama kukuruza [1]
   Fertility parameters and grain quality of winter barley [1]
   Fibers and cell wall content and in vitro digestibility of differant maize hybrids [1]
   Field bindweed (Convulus arvensis L.): Biology and control [1]
   First report of Aspergillus parasiticus on Barley Grain in Serbia [1]
   First Report of Head Blight of Wheat Caused by Fusarium vorosii in Serbia [1]
   Fitohormoni, regulatori rastenja biljaka i inhibitori sinteze ili dejstva fitohormona kao agrohemikalije [1]
   Fizičke karakteristike i nutritivni kvalitet odabranih genotipova kukuruza iz srbije različitih u tvrdoći i boji zrna [1]
   Fizičke, hemijske i tehnološke karakteristike novih zp hibrida kukuruza [1]
   Fizičko-hemijska svojstva zrna žutih i crvenih hibrida kukuruza iz Srbije [1]
   Fizičko-hemijske karakterisrike i hemijski sastav frakcije kukuruznog oklaska [1]
   Floristički sastav korovske zajednice u uslovima povećane gustine kukuruza [1]