Ministarstvo nauke Republike Srbije

Link to this page

Ministarstvo nauke Republike Srbije

Authors

Publications

Influence of growing measures on weed interference and water status in maize

Simić, Milena; Dragičević, Vesna; Brankov, Milan

(Institut za pesticide i zaštitu životne sredine, Beograd i Društvo za zaštitu bilja Srbije, Beograd, 2017)

TY - JOUR
AU - Simić, Milena
AU - Dragičević, Vesna
AU - Brankov, Milan
PY - 2017
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/676
AB - Growing modern hybrids in narrow plant spacing together with nitrogen and herbicide application gives an advantage to maize crops over weeds. The aim of the present investigation was to evaluate the effect of nitrogen form, maize row spacing and herbicide treatment on weed and maize biomass and water usage, as well as maize yield. The investigation was conducted at the Maize Research Institute Zemun Polje, Belgrade during 2014-2016. A field experiment was set up as a split-split-plot block design with four replications. The maize hybrid ZP388 was planted, and a standard and a slow-release form of urea were applied. For each N source, maize was grown at two row spacings: narrow of 50 cm, and standard of 70 cm, while weed control treatments included: C - without herbicide application, T - application of a pre-emergence mix of herbicides. Sowing was done in the second decade of April, 2014, 2015 and 2016. Six weeks after herbicide application, the fresh biomass of weeds uprooted from 1 m2 and aboveground biomass of ten crop plants per plot were measured together with dry matter after drying in a laboratory oven. Water content (%) in weed and maize plants was calculated as a relation between fresh and dry biomass. Maize yield was measured at the end of each growing season and calculated with 14% of moisture. All data were processed by ANOVA. The fresh and dry biomass of weeds were significantly (P>0.05) higher in untreated control than in the treated variant, while differences in water content were not significant between the two treatments. Row spacing and urea form did not cause significant differences in weed parameters. Related to this, maize fresh and dry biomass, as well as water content, were higher in herbicide-treated variants than in control but differences were insignificant. Maize biomass was somewhat higher in 50 cm rows and after application of the slow-release urea fertilizer. Yield was higher from 70 cm rows and after application of the slow-releasing urea and the herbicides.
AB - Gajenje novostvorenih hibrida kukuruza uz smanjeno međuredno rastojanje i primenu đubriva i herbicida, daje prednost usevu u odnosu na korove. Cilj istraživanja je bio da se ispita uticaj forme azotnog đubriva, međurednog rastojanja i primene herbicida na biomasu korova i kukuruza i status vode, kao i na prinos zrna kukuruza. Istraživanje je sprovedeno u Institutu za kukuruz Zemun Polje, Beograd, tokom 2014-2016. godine. Hibrid kukuruza ZP388 je sejan uz primenu standardne i spororazgradive uree. U okviru svake forme azotnog đubriva, kukuruz je gajen u međurednom rastojanju od 70 cm i smanjenom rastojanju od 50 cm, uz primenu kombinacije herbicida posle setve a pre nicanja (T) i bez primene herbicida, kontrola (C). Setva je obavljana u drugoj dekadi aprila u 2014, 2015 i 2016. godini. Šest nedelja posle primene herbicida, merena je sveža masa korova sa površine od 1 m2 i nadzemna masa 10 biljaka kukuruza po svakoj varijanti, zatim su biljke korova i useva sušene u laboratorijskoj sušnici, nakon čega je izmerena njihova suva masa. Sadržaj vode (%) u biljkama korova i kukuruza je određen iz odnosa sveže i suve mase. Prinos kukuruza je meren na kraju vegetacionog perioda i obračunat sa 14% vlage u zrnu. Svi dobijeni podaci su statistički obrađeni analizom varijanse (ANOVA). Sveža i suva masa korova su bile značajno (P>0.05) veće u kontrolnoj nego u herbicidima tretiranoj varijanti, dok se sadržaj vode u biljkama nije značajno razlikovao između ova dva tretmana. Međuredno rastojanje i forma azotnog đubriva nisu uticali na pojavu značajnih razlika u merenim parametrima korova. U vezi sa navedenim, sveža i suva masa kukuruza kao i sadržaj vode u biljkama, su bili veći na tretiranoj u odnosu na kontrolnu površinu ali razlike nisu bila satistički značajne. Sveža masa kukuruza je u izvesnom stepenu bila veća pri međurednom rastojanju od 50 cm i nakon primene spororazgradive uree, dok je prinos zrna kukuruza bio veći na međurednom rastojanju od 70 cm i nakon primene spororazgradive uree i herbicida.
PB - Institut za pesticide i zaštitu životne sredine, Beograd i Društvo za zaštitu bilja Srbije, Beograd
T2 - Pesticidi i fitomedicina
T1 - Influence of growing measures on weed interference and water status in maize
T1 - Uticaj sistema gajenja na zastupljenost korova i status vode u kukuruzu
VL - 32
IS - 2
SP - 113
EP - 120
DO - 10.2298/PIF1702113S
UR - conv_610
ER - 
@article{
author = "Simić, Milena and Dragičević, Vesna and Brankov, Milan",
year = "2017",
abstract = "Growing modern hybrids in narrow plant spacing together with nitrogen and herbicide application gives an advantage to maize crops over weeds. The aim of the present investigation was to evaluate the effect of nitrogen form, maize row spacing and herbicide treatment on weed and maize biomass and water usage, as well as maize yield. The investigation was conducted at the Maize Research Institute Zemun Polje, Belgrade during 2014-2016. A field experiment was set up as a split-split-plot block design with four replications. The maize hybrid ZP388 was planted, and a standard and a slow-release form of urea were applied. For each N source, maize was grown at two row spacings: narrow of 50 cm, and standard of 70 cm, while weed control treatments included: C - without herbicide application, T - application of a pre-emergence mix of herbicides. Sowing was done in the second decade of April, 2014, 2015 and 2016. Six weeks after herbicide application, the fresh biomass of weeds uprooted from 1 m2 and aboveground biomass of ten crop plants per plot were measured together with dry matter after drying in a laboratory oven. Water content (%) in weed and maize plants was calculated as a relation between fresh and dry biomass. Maize yield was measured at the end of each growing season and calculated with 14% of moisture. All data were processed by ANOVA. The fresh and dry biomass of weeds were significantly (P>0.05) higher in untreated control than in the treated variant, while differences in water content were not significant between the two treatments. Row spacing and urea form did not cause significant differences in weed parameters. Related to this, maize fresh and dry biomass, as well as water content, were higher in herbicide-treated variants than in control but differences were insignificant. Maize biomass was somewhat higher in 50 cm rows and after application of the slow-release urea fertilizer. Yield was higher from 70 cm rows and after application of the slow-releasing urea and the herbicides., Gajenje novostvorenih hibrida kukuruza uz smanjeno međuredno rastojanje i primenu đubriva i herbicida, daje prednost usevu u odnosu na korove. Cilj istraživanja je bio da se ispita uticaj forme azotnog đubriva, međurednog rastojanja i primene herbicida na biomasu korova i kukuruza i status vode, kao i na prinos zrna kukuruza. Istraživanje je sprovedeno u Institutu za kukuruz Zemun Polje, Beograd, tokom 2014-2016. godine. Hibrid kukuruza ZP388 je sejan uz primenu standardne i spororazgradive uree. U okviru svake forme azotnog đubriva, kukuruz je gajen u međurednom rastojanju od 70 cm i smanjenom rastojanju od 50 cm, uz primenu kombinacije herbicida posle setve a pre nicanja (T) i bez primene herbicida, kontrola (C). Setva je obavljana u drugoj dekadi aprila u 2014, 2015 i 2016. godini. Šest nedelja posle primene herbicida, merena je sveža masa korova sa površine od 1 m2 i nadzemna masa 10 biljaka kukuruza po svakoj varijanti, zatim su biljke korova i useva sušene u laboratorijskoj sušnici, nakon čega je izmerena njihova suva masa. Sadržaj vode (%) u biljkama korova i kukuruza je određen iz odnosa sveže i suve mase. Prinos kukuruza je meren na kraju vegetacionog perioda i obračunat sa 14% vlage u zrnu. Svi dobijeni podaci su statistički obrađeni analizom varijanse (ANOVA). Sveža i suva masa korova su bile značajno (P>0.05) veće u kontrolnoj nego u herbicidima tretiranoj varijanti, dok se sadržaj vode u biljkama nije značajno razlikovao između ova dva tretmana. Međuredno rastojanje i forma azotnog đubriva nisu uticali na pojavu značajnih razlika u merenim parametrima korova. U vezi sa navedenim, sveža i suva masa kukuruza kao i sadržaj vode u biljkama, su bili veći na tretiranoj u odnosu na kontrolnu površinu ali razlike nisu bila satistički značajne. Sveža masa kukuruza je u izvesnom stepenu bila veća pri međurednom rastojanju od 50 cm i nakon primene spororazgradive uree, dok je prinos zrna kukuruza bio veći na međurednom rastojanju od 70 cm i nakon primene spororazgradive uree i herbicida.",
publisher = "Institut za pesticide i zaštitu životne sredine, Beograd i Društvo za zaštitu bilja Srbije, Beograd",
journal = "Pesticidi i fitomedicina",
title = "Influence of growing measures on weed interference and water status in maize, Uticaj sistema gajenja na zastupljenost korova i status vode u kukuruzu",
volume = "32",
number = "2",
pages = "113-120",
doi = "10.2298/PIF1702113S",
url = "conv_610"
}
Simić, M., Dragičević, V.,& Brankov, M.. (2017). Influence of growing measures on weed interference and water status in maize. in Pesticidi i fitomedicina
Institut za pesticide i zaštitu životne sredine, Beograd i Društvo za zaštitu bilja Srbije, Beograd., 32(2), 113-120.
https://doi.org/10.2298/PIF1702113S
conv_610
Simić M, Dragičević V, Brankov M. Influence of growing measures on weed interference and water status in maize. in Pesticidi i fitomedicina. 2017;32(2):113-120.
doi:10.2298/PIF1702113S
conv_610 .
Simić, Milena, Dragičević, Vesna, Brankov, Milan, "Influence of growing measures on weed interference and water status in maize" in Pesticidi i fitomedicina, 32, no. 2 (2017):113-120,
https://doi.org/10.2298/PIF1702113S .,
conv_610 .

The influence of annual changes in temperature and light (PAR) on the induction of Chla fluorescence in situ in Stellaria media (L.) and Plantago maior (L.)

Nikolić, Bogdan; Dodig, Dejan; Jovanović, Vladan; Janjić, Vaskrsija; Milićević, Zoran

(Herbološko društvo Srbije, 2008)

TY - JOUR
AU - Nikolić, Bogdan
AU - Dodig, Dejan
AU - Jovanović, Vladan
AU - Janjić, Vaskrsija
AU - Milićević, Zoran
PY - 2008
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/225
AB - Chla fluorescence, as a mode of estimation of photosynthesis, is especially sensitive to changes in temperature and light intensity (PAR). This enables us to study the influence of those ecophysiological parameters on photosynthesis in native plants. In this article, we examined the effect of annual changes in temperature and PAR on the parameters of Chla fluorescence in Stellaria media (L.), a plant species more frequent in colder periods of the year, and Plantago maior (L.), which is more frequent in warmer periods. Lower PAR and temperature slowed down the electron transport in PS2, but lower temperatures reduced the quantum efficacy of PS2 and improved processes in the antennae system and the size of plastoquinone pool of PS2 in Stellaria media (L.). Lower temperatures reduced quantum efficacy and slowed down the electron transport in PS2 in Plantago maior (L.). The facts that PAR (as well as temperature) affects photosynthesis, and that lower temperatures activate processes in the antennae system and those on the acceptor side of PS2 as a 'counterbalance' to the inhibition of quantum efficacy and electron transport in PS2, caused by low temperatures, point at possible explanations of low-temperature resistance of photosynthesis in Stellaria media (L.). On the other hand, low temperatures caused inhibition of quantum efficacy and electron transport in the PS2 of Plantago maior (L.), which caused low-temperature photoinhibition and stepped quenching of all physiological processes in the species. This might be the reason for the different levels of acclimation to low temperatures and different life strategies of the two species living in close vicinity.
AB - Fluorescencija Chla, kao pokazatelj fotosinteze, posebno je osetljiva na promene temperature i intenziteta svetlosti (PAR). To omogućava praćenje uticaja ovih ekofizioloških parametara na fotosintezu nativnih biljaka. U ovom radu dat je pregled uticaja godišnjih promena temperature i PAR na parametre fluorescencije Chla kod Stellaria media (L.), biljne vrste zastupljenije u hladnijem delu godine i Plantago maior (L.), biljne vrste zastupljenije u toplijem delu godine. Manje vrednosti PAR i temperature usporavaju transport elektrona u PS2, sniženje temperature umanjuje kvantnu efikasnost u PS2 i pozitivno deluje na antenske procese i veličinu pula plastohinona u PS2 kod Stellaria media (L.). Sniženje temperature umanjuje kvantni prinos i usporava transport elektrona u PS2 kod Plantago maior (L.). Činjenica da i PAR (pored temperature) deluje na fotosintezu, kao i da sniženje temperature aktivira antenske i procese na akceptorskoj strani PS2, kao "protivtežu" inhibiciji kvantne efikasnosti i transporta elektrona u PS2, uzrokovanoj niskim temperaturama, ukazuje na moguće uzroke niskotemperaturne otpornosti fotosinteze kod Stellaria media (L.). Nasuprot tome, kod Plantago maior (L.) niska temperatura uzrokuje inhibiciju kvantne efikasnosti i transporta elektrona u PS2, što dovodi do niskotemperaturne fotoinhibicije i postepenog gašenja svih fizioloških procesa kod te vrste. To bi moglo biti objašnjenje različite prilagođenosti na niske temperature i različitih životnih strategija ovih vrsta, koje žive u bliskom susedstvu.
PB - Herbološko društvo Srbije
T2 - Acta herbologica
T1 - The influence of annual changes in temperature and light (PAR) on the induction of Chla fluorescence in situ in Stellaria media (L.) and Plantago maior (L.)
T1 - Uticaj godišnjih promena temperature i svetlosti (PAR) na indukciju fluorescencije Chla in situ kod Stellaria media (L.) i Plantago maior (L.)
VL - 17
IS - 1
SP - 147
EP - 153
UR - conv_142
ER - 
@article{
author = "Nikolić, Bogdan and Dodig, Dejan and Jovanović, Vladan and Janjić, Vaskrsija and Milićević, Zoran",
year = "2008",
abstract = "Chla fluorescence, as a mode of estimation of photosynthesis, is especially sensitive to changes in temperature and light intensity (PAR). This enables us to study the influence of those ecophysiological parameters on photosynthesis in native plants. In this article, we examined the effect of annual changes in temperature and PAR on the parameters of Chla fluorescence in Stellaria media (L.), a plant species more frequent in colder periods of the year, and Plantago maior (L.), which is more frequent in warmer periods. Lower PAR and temperature slowed down the electron transport in PS2, but lower temperatures reduced the quantum efficacy of PS2 and improved processes in the antennae system and the size of plastoquinone pool of PS2 in Stellaria media (L.). Lower temperatures reduced quantum efficacy and slowed down the electron transport in PS2 in Plantago maior (L.). The facts that PAR (as well as temperature) affects photosynthesis, and that lower temperatures activate processes in the antennae system and those on the acceptor side of PS2 as a 'counterbalance' to the inhibition of quantum efficacy and electron transport in PS2, caused by low temperatures, point at possible explanations of low-temperature resistance of photosynthesis in Stellaria media (L.). On the other hand, low temperatures caused inhibition of quantum efficacy and electron transport in the PS2 of Plantago maior (L.), which caused low-temperature photoinhibition and stepped quenching of all physiological processes in the species. This might be the reason for the different levels of acclimation to low temperatures and different life strategies of the two species living in close vicinity., Fluorescencija Chla, kao pokazatelj fotosinteze, posebno je osetljiva na promene temperature i intenziteta svetlosti (PAR). To omogućava praćenje uticaja ovih ekofizioloških parametara na fotosintezu nativnih biljaka. U ovom radu dat je pregled uticaja godišnjih promena temperature i PAR na parametre fluorescencije Chla kod Stellaria media (L.), biljne vrste zastupljenije u hladnijem delu godine i Plantago maior (L.), biljne vrste zastupljenije u toplijem delu godine. Manje vrednosti PAR i temperature usporavaju transport elektrona u PS2, sniženje temperature umanjuje kvantnu efikasnost u PS2 i pozitivno deluje na antenske procese i veličinu pula plastohinona u PS2 kod Stellaria media (L.). Sniženje temperature umanjuje kvantni prinos i usporava transport elektrona u PS2 kod Plantago maior (L.). Činjenica da i PAR (pored temperature) deluje na fotosintezu, kao i da sniženje temperature aktivira antenske i procese na akceptorskoj strani PS2, kao "protivtežu" inhibiciji kvantne efikasnosti i transporta elektrona u PS2, uzrokovanoj niskim temperaturama, ukazuje na moguće uzroke niskotemperaturne otpornosti fotosinteze kod Stellaria media (L.). Nasuprot tome, kod Plantago maior (L.) niska temperatura uzrokuje inhibiciju kvantne efikasnosti i transporta elektrona u PS2, što dovodi do niskotemperaturne fotoinhibicije i postepenog gašenja svih fizioloških procesa kod te vrste. To bi moglo biti objašnjenje različite prilagođenosti na niske temperature i različitih životnih strategija ovih vrsta, koje žive u bliskom susedstvu.",
publisher = "Herbološko društvo Srbije",
journal = "Acta herbologica",
title = "The influence of annual changes in temperature and light (PAR) on the induction of Chla fluorescence in situ in Stellaria media (L.) and Plantago maior (L.), Uticaj godišnjih promena temperature i svetlosti (PAR) na indukciju fluorescencije Chla in situ kod Stellaria media (L.) i Plantago maior (L.)",
volume = "17",
number = "1",
pages = "147-153",
url = "conv_142"
}
Nikolić, B., Dodig, D., Jovanović, V., Janjić, V.,& Milićević, Z.. (2008). The influence of annual changes in temperature and light (PAR) on the induction of Chla fluorescence in situ in Stellaria media (L.) and Plantago maior (L.). in Acta herbologica
Herbološko društvo Srbije., 17(1), 147-153.
conv_142
Nikolić B, Dodig D, Jovanović V, Janjić V, Milićević Z. The influence of annual changes in temperature and light (PAR) on the induction of Chla fluorescence in situ in Stellaria media (L.) and Plantago maior (L.). in Acta herbologica. 2008;17(1):147-153.
conv_142 .
Nikolić, Bogdan, Dodig, Dejan, Jovanović, Vladan, Janjić, Vaskrsija, Milićević, Zoran, "The influence of annual changes in temperature and light (PAR) on the induction of Chla fluorescence in situ in Stellaria media (L.) and Plantago maior (L.)" in Acta herbologica, 17, no. 1 (2008):147-153,
conv_142 .