Ministry of Education, Science and Technological Development, Republic of Serbia, Grant no. 451-03-68/2020-14/200116 (University of Belgrade, Faculty of Agriculture)

Link to this page

info:eu-repo/grantAgreement/MESTD/inst-2020/200116/RS//

Ministry of Education, Science and Technological Development, Republic of Serbia, Grant no. 451-03-68/2020-14/200116 (University of Belgrade, Faculty of Agriculture) (en)
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Ugovor br. 451-03-68/2020-14/200116 (Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet) (sr_RS)
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Уговор бр. 451-03-68/2020-14/200116 (Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет) (sr)
Authors

Publications

Varijabilnost klijanja semena trećeg dana i početnog porasta klijanaca hibrida suncokreta pri različitim temperaturama

Knežević, Jasmina; Gudzic, Nebojsa; Beković, Dragoljub; Rajičić, Vera; živanović, Ljubiša; Tabaković, Marijenka; Stanisavljević, Rade

(Belgrade : Serbian Association of Plant Breedings and Seed Producers, 2023)

TY - JOUR
AU - Knežević, Jasmina
AU - Gudzic, Nebojsa
AU - Beković, Dragoljub
AU - Rajičić, Vera
AU - živanović, Ljubiša
AU - Tabaković, Marijenka
AU - Stanisavljević, Rade
PY - 2023
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/1169
AB - U radu su prikazani rezultati ispitivanja klijavosti semena i početnog porasta klijanaca četiri
hibrida suncokreta (2950, 2951, 3007, 3009) pri različitim temperaturama: 20, 25 i 30 °C. Kod
svih ispitivanih hibrida najviše klijanje semena suncokreta ostvareno je na temperaturi od 30 °C,
međutim, na dva ispitivana hibrida (2950 i 3007) nije nađena značajna razlika (p ≥ 0,05) između
klijavosti na temperaturi 30 i 25 °C. Korelacionom međuzavisnošću između klijavosti i porasta
stabaoceta utvrđena je pozitivna i statistički značajna razlika (r=0,576- p ≤ 0,05), dok je između
klijavosti i porasta korenka utvrđena takođe pozitivna međuzavisnost, ali ne i statistički značajna
razlika (r=0,252- p ≥ 0,05).
PB - Belgrade : Serbian Association of Plant Breedings and Seed Producers
T2 - Selekcija i semenarstvo časopis
T1 - Varijabilnost klijanja semena trećeg dana i početnog porasta klijanaca hibrida suncokreta pri različitim temperaturama
VL - 29
IS - 1
SP - 1
EP - 8
DO - 10.5937/SelSem2301001K
ER - 
@article{
author = "Knežević, Jasmina and Gudzic, Nebojsa and Beković, Dragoljub and Rajičić, Vera and živanović, Ljubiša and Tabaković, Marijenka and Stanisavljević, Rade",
year = "2023",
abstract = "U radu su prikazani rezultati ispitivanja klijavosti semena i početnog porasta klijanaca četiri
hibrida suncokreta (2950, 2951, 3007, 3009) pri različitim temperaturama: 20, 25 i 30 °C. Kod
svih ispitivanih hibrida najviše klijanje semena suncokreta ostvareno je na temperaturi od 30 °C,
međutim, na dva ispitivana hibrida (2950 i 3007) nije nađena značajna razlika (p ≥ 0,05) između
klijavosti na temperaturi 30 i 25 °C. Korelacionom međuzavisnošću između klijavosti i porasta
stabaoceta utvrđena je pozitivna i statistički značajna razlika (r=0,576- p ≤ 0,05), dok je između
klijavosti i porasta korenka utvrđena takođe pozitivna međuzavisnost, ali ne i statistički značajna
razlika (r=0,252- p ≥ 0,05).",
publisher = "Belgrade : Serbian Association of Plant Breedings and Seed Producers",
journal = "Selekcija i semenarstvo časopis",
title = "Varijabilnost klijanja semena trećeg dana i početnog porasta klijanaca hibrida suncokreta pri različitim temperaturama",
volume = "29",
number = "1",
pages = "1-8",
doi = "10.5937/SelSem2301001K"
}
Knežević, J., Gudzic, N., Beković, D., Rajičić, V., živanović, L., Tabaković, M.,& Stanisavljević, R.. (2023). Varijabilnost klijanja semena trećeg dana i početnog porasta klijanaca hibrida suncokreta pri različitim temperaturama. in Selekcija i semenarstvo časopis
Belgrade : Serbian Association of Plant Breedings and Seed Producers., 29(1), 1-8.
https://doi.org/10.5937/SelSem2301001K
Knežević J, Gudzic N, Beković D, Rajičić V, živanović L, Tabaković M, Stanisavljević R. Varijabilnost klijanja semena trećeg dana i početnog porasta klijanaca hibrida suncokreta pri različitim temperaturama. in Selekcija i semenarstvo časopis. 2023;29(1):1-8.
doi:10.5937/SelSem2301001K .
Knežević, Jasmina, Gudzic, Nebojsa, Beković, Dragoljub, Rajičić, Vera, živanović, Ljubiša, Tabaković, Marijenka, Stanisavljević, Rade, "Varijabilnost klijanja semena trećeg dana i početnog porasta klijanaca hibrida suncokreta pri različitim temperaturama" in Selekcija i semenarstvo časopis, 29, no. 1 (2023):1-8,
https://doi.org/10.5937/SelSem2301001K . .

Application of alternative methods of crop protection in sustainable agriculture

Tabaković, Marijenka; Dragicevic, Vesna; Štrbanović, Ratibor; Zivkovic, Ivana; Brankov, Milan; Rakić, Sveto; Oro, Violeta

(Belgrade : Serbian Association of Plant Breedings and Seed Producers, 2023)

TY - JOUR
AU - Tabaković, Marijenka
AU - Dragicevic, Vesna
AU - Štrbanović, Ratibor
AU - Zivkovic, Ivana
AU - Brankov, Milan
AU - Rakić, Sveto
AU - Oro, Violeta
PY - 2023
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/1170
AB - Globalno zagrevanje, zagađenje životne sredine, gubitak biološke raznolikosti biljnih vrsta su
pojave koje pokreću nove trendove i debate o ljudskom društvu. Održivi razvoj je novi koncept
u svetu koji treba da zadovolji potrebe ljudskog društva uz očuvanje i unapređenje prirodnih resursa. Indikatori održivog razvoja su glavni alati u sprovođenju mera očuvanja prirodnih resursa.
U poljoprivredi jedan od indikatora su štete nastale primenom sintetičkih sredstava. Primena
novih tehnologija bez upotrebe hemijskih agenasa u zaštiti useva je mera koja treba da umanji
nastale ekološke gubitke. Etarska ulja su jedan od najznačajniji prirodnih metabolita, sekundarni
produkti aromatičnih biljaka koji se uspešno koriste kao biopesticidi. Biološka aktivnost etarskih
ulja u poljoprivredi ima antimikrobno i herbicidno dejstvo. Efekti ulja zavise od pojedinačnih
bioaktivnih komponenti. U prirodi igraju važnu ulogu u zaštiti biljaka kao antibakterijski, antivirusni, antifungalni, insekticidni agensi. Kod većine korova, ulja kao tipični lipofili, prolaze kroz
ćelijski zid citoplazmatske membrane, remete strukturu njihovih različitih slojeva polisaharida,
masnih kiselina i fosfolipida i permeabiliziraju ih. Štete od primene eteričnih ulja (EU) na biljkama ogledaju se kroz hloroze, nekroze i inhibicije rasta. Značaj upotrebe ulja i drugih prirodnih
metabolita ukazuje na njihovu upotrebnu vrednost u održivoj poljoprivredi iako fiziološka aktivnost ulja još uvek nije dovljno istražena.
AB - Environmental problems such as global warming, pollution, and the decline of plant species
biodiversity are leading to new social trends and discussions. A relatively new idea of global
sustainable development aims to meet societal demands while protecting and enhancing natural
resources. The main tools used in the implementation of natural resource protection measures
are sustainable development indicators. One of these indicators is the damage caused by the use
of synthetic chemicals in agriculture. In Serbia, agriculture is an important sector of the economy
with different levels of technological progress, from extensive to intensive. The degree of pollution and its impact on the environment varies according to agricultural production. The challenges
faced by modern agricultural production in conditions of technological progress have led to the
intensification of production, but have also caused concern about maintaining the natural balance of cultivated land and product quality. The application of innovative technologies for crop
protection without the use of chemical agents is a step that should reduce the environmental
damage caused. Among the most important natural metabolites and secondary products of aromatic plants used as biopesticides are essential oils. The biological activities of essential oils (EOs)
in agriculture have antimicrobial and herbicidal effects. The various bioactive components of the
oil determine its action. In nature, they play an important role in protecting plants from bacteria,
fungi, viruses and insects. In most weeds, the oils penetrate the cytoplasmic membrane of the cell
as typical lipophiles and cause its multilayers of polysaccharides, fatty acids and phospholipids to
lose their structure and become permeable. Chlorosis, necrosis, and growth inhibition are symptoms of damage caused by the application of essential oils to plants. Although the physiological
effects of the oil are not yet well studied, the importance of its use and other natural metabolites
indicates its value for sustainable agriculture
PB - Belgrade : Serbian Association of Plant Breedings and Seed Producers
T2 - Selekcija i semenarstvo časopis
T1 - Application of alternative methods of crop protection in sustainable agriculture
T1 - Primena alternativnih metoda zaštite useva u održivoj poljoprivredi
VL - 29
IS - 1
SP - 43
EP - 50
DO - 10.5937/SelSem2301043T
ER - 
@article{
author = "Tabaković, Marijenka and Dragicevic, Vesna and Štrbanović, Ratibor and Zivkovic, Ivana and Brankov, Milan and Rakić, Sveto and Oro, Violeta",
year = "2023",
abstract = "Globalno zagrevanje, zagađenje životne sredine, gubitak biološke raznolikosti biljnih vrsta su
pojave koje pokreću nove trendove i debate o ljudskom društvu. Održivi razvoj je novi koncept
u svetu koji treba da zadovolji potrebe ljudskog društva uz očuvanje i unapređenje prirodnih resursa. Indikatori održivog razvoja su glavni alati u sprovođenju mera očuvanja prirodnih resursa.
U poljoprivredi jedan od indikatora su štete nastale primenom sintetičkih sredstava. Primena
novih tehnologija bez upotrebe hemijskih agenasa u zaštiti useva je mera koja treba da umanji
nastale ekološke gubitke. Etarska ulja su jedan od najznačajniji prirodnih metabolita, sekundarni
produkti aromatičnih biljaka koji se uspešno koriste kao biopesticidi. Biološka aktivnost etarskih
ulja u poljoprivredi ima antimikrobno i herbicidno dejstvo. Efekti ulja zavise od pojedinačnih
bioaktivnih komponenti. U prirodi igraju važnu ulogu u zaštiti biljaka kao antibakterijski, antivirusni, antifungalni, insekticidni agensi. Kod većine korova, ulja kao tipični lipofili, prolaze kroz
ćelijski zid citoplazmatske membrane, remete strukturu njihovih različitih slojeva polisaharida,
masnih kiselina i fosfolipida i permeabiliziraju ih. Štete od primene eteričnih ulja (EU) na biljkama ogledaju se kroz hloroze, nekroze i inhibicije rasta. Značaj upotrebe ulja i drugih prirodnih
metabolita ukazuje na njihovu upotrebnu vrednost u održivoj poljoprivredi iako fiziološka aktivnost ulja još uvek nije dovljno istražena., Environmental problems such as global warming, pollution, and the decline of plant species
biodiversity are leading to new social trends and discussions. A relatively new idea of global
sustainable development aims to meet societal demands while protecting and enhancing natural
resources. The main tools used in the implementation of natural resource protection measures
are sustainable development indicators. One of these indicators is the damage caused by the use
of synthetic chemicals in agriculture. In Serbia, agriculture is an important sector of the economy
with different levels of technological progress, from extensive to intensive. The degree of pollution and its impact on the environment varies according to agricultural production. The challenges
faced by modern agricultural production in conditions of technological progress have led to the
intensification of production, but have also caused concern about maintaining the natural balance of cultivated land and product quality. The application of innovative technologies for crop
protection without the use of chemical agents is a step that should reduce the environmental
damage caused. Among the most important natural metabolites and secondary products of aromatic plants used as biopesticides are essential oils. The biological activities of essential oils (EOs)
in agriculture have antimicrobial and herbicidal effects. The various bioactive components of the
oil determine its action. In nature, they play an important role in protecting plants from bacteria,
fungi, viruses and insects. In most weeds, the oils penetrate the cytoplasmic membrane of the cell
as typical lipophiles and cause its multilayers of polysaccharides, fatty acids and phospholipids to
lose their structure and become permeable. Chlorosis, necrosis, and growth inhibition are symptoms of damage caused by the application of essential oils to plants. Although the physiological
effects of the oil are not yet well studied, the importance of its use and other natural metabolites
indicates its value for sustainable agriculture",
publisher = "Belgrade : Serbian Association of Plant Breedings and Seed Producers",
journal = "Selekcija i semenarstvo časopis",
title = "Application of alternative methods of crop protection in sustainable agriculture, Primena alternativnih metoda zaštite useva u održivoj poljoprivredi",
volume = "29",
number = "1",
pages = "43-50",
doi = "10.5937/SelSem2301043T"
}
Tabaković, M., Dragicevic, V., Štrbanović, R., Zivkovic, I., Brankov, M., Rakić, S.,& Oro, V.. (2023). Application of alternative methods of crop protection in sustainable agriculture. in Selekcija i semenarstvo časopis
Belgrade : Serbian Association of Plant Breedings and Seed Producers., 29(1), 43-50.
https://doi.org/10.5937/SelSem2301043T
Tabaković M, Dragicevic V, Štrbanović R, Zivkovic I, Brankov M, Rakić S, Oro V. Application of alternative methods of crop protection in sustainable agriculture. in Selekcija i semenarstvo časopis. 2023;29(1):43-50.
doi:10.5937/SelSem2301043T .
Tabaković, Marijenka, Dragicevic, Vesna, Štrbanović, Ratibor, Zivkovic, Ivana, Brankov, Milan, Rakić, Sveto, Oro, Violeta, "Application of alternative methods of crop protection in sustainable agriculture" in Selekcija i semenarstvo časopis, 29, no. 1 (2023):43-50,
https://doi.org/10.5937/SelSem2301043T . .

Hydraulic properties of fine-textured soils in lowland ecosystems of Western Serbia vary depending on land use

Gajić, Katarina; Kresović, Branka; Tolimir, Miodrag; Zivotic, Ljubomir; Lipovac, Aleksa; Gajić, Boško

(Elsevier, 2023)

TY - JOUR
AU - Gajić, Katarina
AU - Kresović, Branka
AU - Tolimir, Miodrag
AU - Zivotic, Ljubomir
AU - Lipovac, Aleksa
AU - Gajić, Boško
PY - 2023
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/1122
AB - Land use in agriculture can alter the physical, chemical and biological properties of soils, but little is known how
it affects the hydraulic properties of the fine-textured soils of lowland agroecosystems in continental climates.
This research assesses the impact of long-term (>100 years) continuous use of natural meadows and arable land,
after conversion of native mixed deciduous forests, on hydraulic properties such as water retention, pore-size
distribution, saturated hydraulic conductivity, and bulk density. The research was conducted on Fluvic Phaeozems
in the valley of the Kolubara River, western Serbia. Disturbed and undisturbed soil samples from three
different land use systems (forest, meadow, and arable land) and three different locations were collected at 0–15,
15–30, and 30–45 cm soil depth. Significant effects of different land uses were observed for bulk density, total
porosity, macroporosity, mesoporosity, microporosity, air-filled porosity, field water capacity, plant available
water capacity and saturated hydraulic conductivity at 0–15 cm soil depth, but a much smaller effect was
observed at 15–30 cm. The water content estimated by the van Genuchten model was similar to the measured
water content (R2 = 0.932–0.972). At 30–45 cm soil depth, land use only significantly affected a few of the
examined variables. Dexter's soil physical quality index (S-index) also detected degradation of soil physical
quality after conversion from forest to agroecosystems. In summary, the conversion of native forests into agricultural
land tends to cause considerable change in the hydraulic properties and soil physical quality of finetextured
soils in lowland continental agroecosystems, which could have an adverse effect on crop yield and
the environment.
PB - Elsevier
T2 - Geoderma regional
T1 - Hydraulic properties of fine-textured soils in lowland ecosystems of Western Serbia vary depending on land use
VL - 32
SP - e00603
DO - 10.1016/j.geodrs.2022.e00603
ER - 
@article{
author = "Gajić, Katarina and Kresović, Branka and Tolimir, Miodrag and Zivotic, Ljubomir and Lipovac, Aleksa and Gajić, Boško",
year = "2023",
abstract = "Land use in agriculture can alter the physical, chemical and biological properties of soils, but little is known how
it affects the hydraulic properties of the fine-textured soils of lowland agroecosystems in continental climates.
This research assesses the impact of long-term (>100 years) continuous use of natural meadows and arable land,
after conversion of native mixed deciduous forests, on hydraulic properties such as water retention, pore-size
distribution, saturated hydraulic conductivity, and bulk density. The research was conducted on Fluvic Phaeozems
in the valley of the Kolubara River, western Serbia. Disturbed and undisturbed soil samples from three
different land use systems (forest, meadow, and arable land) and three different locations were collected at 0–15,
15–30, and 30–45 cm soil depth. Significant effects of different land uses were observed for bulk density, total
porosity, macroporosity, mesoporosity, microporosity, air-filled porosity, field water capacity, plant available
water capacity and saturated hydraulic conductivity at 0–15 cm soil depth, but a much smaller effect was
observed at 15–30 cm. The water content estimated by the van Genuchten model was similar to the measured
water content (R2 = 0.932–0.972). At 30–45 cm soil depth, land use only significantly affected a few of the
examined variables. Dexter's soil physical quality index (S-index) also detected degradation of soil physical
quality after conversion from forest to agroecosystems. In summary, the conversion of native forests into agricultural
land tends to cause considerable change in the hydraulic properties and soil physical quality of finetextured
soils in lowland continental agroecosystems, which could have an adverse effect on crop yield and
the environment.",
publisher = "Elsevier",
journal = "Geoderma regional",
title = "Hydraulic properties of fine-textured soils in lowland ecosystems of Western Serbia vary depending on land use",
volume = "32",
pages = "e00603",
doi = "10.1016/j.geodrs.2022.e00603"
}
Gajić, K., Kresović, B., Tolimir, M., Zivotic, L., Lipovac, A.,& Gajić, B.. (2023). Hydraulic properties of fine-textured soils in lowland ecosystems of Western Serbia vary depending on land use. in Geoderma regional
Elsevier., 32, e00603.
https://doi.org/10.1016/j.geodrs.2022.e00603
Gajić K, Kresović B, Tolimir M, Zivotic L, Lipovac A, Gajić B. Hydraulic properties of fine-textured soils in lowland ecosystems of Western Serbia vary depending on land use. in Geoderma regional. 2023;32:e00603.
doi:10.1016/j.geodrs.2022.e00603 .
Gajić, Katarina, Kresović, Branka, Tolimir, Miodrag, Zivotic, Ljubomir, Lipovac, Aleksa, Gajić, Boško, "Hydraulic properties of fine-textured soils in lowland ecosystems of Western Serbia vary depending on land use" in Geoderma regional, 32 (2023):e00603,
https://doi.org/10.1016/j.geodrs.2022.e00603 . .
2

Direct and Joint Effects of Genotype, Defoliation and Crop Density on the Yield of Three Inbred Maize Lines

Ranković, Dejan; Todorović, Goran; Tabaković, Marijenka; Prodanović, Slaven; Boćanski, Jan; Delić, Nenad

(Basel : Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI), 2021)

TY - JOUR
AU - Ranković, Dejan
AU - Todorović, Goran
AU - Tabaković, Marijenka
AU - Prodanović, Slaven
AU - Boćanski, Jan
AU - Delić, Nenad
PY - 2021
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/850
AB - The aim of this study was to observe direct and joint effects of three factors (genotypes,
ecological environmental conditions and the applied crop density) on the level of defoliation intensity
and yield. Three inbred lines (G) of maize (G1–L217RfC, G2–L335/99 and G3–L76B004) were used
in the study. The trials were performed in two years (Y) (Y1 = 2016 and Y2 = 2017) and in two
locations (L) (L1 and L2) under four ecological conditions of the year–location interaction (E1–E4)
and in two densities (D1 and D2) (50,000 and 65,000 plants ha−1
). Prior to tasselling, the following
five treatments of detasseling and defoliation (T) were applied: T1—control, no leaf removal only
detasseling, T2–T5—removal of tassels and top leaves (from one to four top leaves). The defoliation
treatments had the most pronounced effect on the yield reduction in G1 (T1–Tn+1 . . . T5), p < 0.05.
The ecological conditions on yield variability were expressed under poor weather conditions (E3 and
E4), while lower densities were less favorable for the application of defoliation treatments. The result
of joint effects of factors was the lowest grain yield (896 kg/ha) in G3 in the variant E3D1 for T2 and
the highest grain yield (11,389 kg/ha) in G3 in the variant E2D2 for T1. The smallest effect of the
defoliation treatment was on the kernel row number (KRN)
PB - Basel : Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI)
T2 - Agriculture
T1 - Direct and Joint Effects of Genotype, Defoliation and Crop Density on the Yield of Three Inbred Maize Lines
VL - 11
IS - 6
SP - 509
DO - 10.3390/ agriculture11060509
ER - 
@article{
author = "Ranković, Dejan and Todorović, Goran and Tabaković, Marijenka and Prodanović, Slaven and Boćanski, Jan and Delić, Nenad",
year = "2021",
abstract = "The aim of this study was to observe direct and joint effects of three factors (genotypes,
ecological environmental conditions and the applied crop density) on the level of defoliation intensity
and yield. Three inbred lines (G) of maize (G1–L217RfC, G2–L335/99 and G3–L76B004) were used
in the study. The trials were performed in two years (Y) (Y1 = 2016 and Y2 = 2017) and in two
locations (L) (L1 and L2) under four ecological conditions of the year–location interaction (E1–E4)
and in two densities (D1 and D2) (50,000 and 65,000 plants ha−1
). Prior to tasselling, the following
five treatments of detasseling and defoliation (T) were applied: T1—control, no leaf removal only
detasseling, T2–T5—removal of tassels and top leaves (from one to four top leaves). The defoliation
treatments had the most pronounced effect on the yield reduction in G1 (T1–Tn+1 . . . T5), p < 0.05.
The ecological conditions on yield variability were expressed under poor weather conditions (E3 and
E4), while lower densities were less favorable for the application of defoliation treatments. The result
of joint effects of factors was the lowest grain yield (896 kg/ha) in G3 in the variant E3D1 for T2 and
the highest grain yield (11,389 kg/ha) in G3 in the variant E2D2 for T1. The smallest effect of the
defoliation treatment was on the kernel row number (KRN)",
publisher = "Basel : Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI)",
journal = "Agriculture",
title = "Direct and Joint Effects of Genotype, Defoliation and Crop Density on the Yield of Three Inbred Maize Lines",
volume = "11",
number = "6",
pages = "509",
doi = "10.3390/ agriculture11060509"
}
Ranković, D., Todorović, G., Tabaković, M., Prodanović, S., Boćanski, J.,& Delić, N.. (2021). Direct and Joint Effects of Genotype, Defoliation and Crop Density on the Yield of Three Inbred Maize Lines. in Agriculture
Basel : Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI)., 11(6), 509.
https://doi.org/10.3390/ agriculture11060509
Ranković D, Todorović G, Tabaković M, Prodanović S, Boćanski J, Delić N. Direct and Joint Effects of Genotype, Defoliation and Crop Density on the Yield of Three Inbred Maize Lines. in Agriculture. 2021;11(6):509.
doi:10.3390/ agriculture11060509 .
Ranković, Dejan, Todorović, Goran, Tabaković, Marijenka, Prodanović, Slaven, Boćanski, Jan, Delić, Nenad, "Direct and Joint Effects of Genotype, Defoliation and Crop Density on the Yield of Three Inbred Maize Lines" in Agriculture, 11, no. 6 (2021):509,
https://doi.org/10.3390/ agriculture11060509 . .

The conversion of forestland into agricultural land without appropriate measures to conserve SOM leads to the degradation of physical and rheological soil properties

Tolimir, Miodrag; Kresović, Branka; Životić, Ljubomir; Dragović, Snežana; Dragović, Ranko; Sredojević, Zorica; Gajić, Boško

(London : Natue Research, 2020)

TY - JOUR
AU - Tolimir, Miodrag
AU - Kresović, Branka
AU - Životić, Ljubomir
AU - Dragović, Snežana
AU - Dragović, Ranko
AU - Sredojević, Zorica
AU - Gajić, Boško
PY - 2020
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/807
AB - This study was conducted to compare soil particle density (ρs), soil total porosity (TP), liquid limit (LL), plastic limit (PL), and plasticity index, and their relations with soil organic matter (SOM), of non-carbonate silty clay Fluvisols under different land uses. Three neighboring land uses were studied: native deciduous forest, arable land, and meadow, managed in the same way for more than 100 years. Soil was collected from 27 soil profiles and from three depths (0–15, 15–30 and 30–45 cm). Land use caused statistically significant but different impacts on soil properties, particularly in the topsoil. The forest topsoil measured the lowest ρs and bulk density (ρb) but the highest SOM and soil water content at PL, compared to meadow and arable soil. Statistically significant linear relationship was observed with the SOM content and ρs (− 0.851**), ρb (− 0.567**), calculated TP (0.567**) and measured TP (− 0.280**). There was a nonlinear relationship between SOM and LL (0.704**) and PL (0.845**) at the topsoil. The findings suggested that SOM content strongly affected ρs, ρb, TP, LL and LP. This regional study showed that the conversion of forestland into agricultural land without appropriate measures to conserve SOM leads to the degradation of physical and rheological soil properties.
PB - London : Natue Research
T2 - Scientific Reports
T1 - The conversion of forestland into agricultural land without appropriate measures to conserve SOM leads to the degradation of physical and rheological soil properties
VL - 10
IS - 1
SP - 13668
DO - 10.1038/s41598-020-70464-6
ER - 
@article{
author = "Tolimir, Miodrag and Kresović, Branka and Životić, Ljubomir and Dragović, Snežana and Dragović, Ranko and Sredojević, Zorica and Gajić, Boško",
year = "2020",
abstract = "This study was conducted to compare soil particle density (ρs), soil total porosity (TP), liquid limit (LL), plastic limit (PL), and plasticity index, and their relations with soil organic matter (SOM), of non-carbonate silty clay Fluvisols under different land uses. Three neighboring land uses were studied: native deciduous forest, arable land, and meadow, managed in the same way for more than 100 years. Soil was collected from 27 soil profiles and from three depths (0–15, 15–30 and 30–45 cm). Land use caused statistically significant but different impacts on soil properties, particularly in the topsoil. The forest topsoil measured the lowest ρs and bulk density (ρb) but the highest SOM and soil water content at PL, compared to meadow and arable soil. Statistically significant linear relationship was observed with the SOM content and ρs (− 0.851**), ρb (− 0.567**), calculated TP (0.567**) and measured TP (− 0.280**). There was a nonlinear relationship between SOM and LL (0.704**) and PL (0.845**) at the topsoil. The findings suggested that SOM content strongly affected ρs, ρb, TP, LL and LP. This regional study showed that the conversion of forestland into agricultural land without appropriate measures to conserve SOM leads to the degradation of physical and rheological soil properties.",
publisher = "London : Natue Research",
journal = "Scientific Reports",
title = "The conversion of forestland into agricultural land without appropriate measures to conserve SOM leads to the degradation of physical and rheological soil properties",
volume = "10",
number = "1",
pages = "13668",
doi = "10.1038/s41598-020-70464-6"
}
Tolimir, M., Kresović, B., Životić, L., Dragović, S., Dragović, R., Sredojević, Z.,& Gajić, B.. (2020). The conversion of forestland into agricultural land without appropriate measures to conserve SOM leads to the degradation of physical and rheological soil properties. in Scientific Reports
London : Natue Research., 10(1), 13668.
https://doi.org/10.1038/s41598-020-70464-6
Tolimir M, Kresović B, Životić L, Dragović S, Dragović R, Sredojević Z, Gajić B. The conversion of forestland into agricultural land without appropriate measures to conserve SOM leads to the degradation of physical and rheological soil properties. in Scientific Reports. 2020;10(1):13668.
doi:10.1038/s41598-020-70464-6 .
Tolimir, Miodrag, Kresović, Branka, Životić, Ljubomir, Dragović, Snežana, Dragović, Ranko, Sredojević, Zorica, Gajić, Boško, "The conversion of forestland into agricultural land without appropriate measures to conserve SOM leads to the degradation of physical and rheological soil properties" in Scientific Reports, 10, no. 1 (2020):13668,
https://doi.org/10.1038/s41598-020-70464-6 . .
1
25
5

The effect of in vitro digestion on antioxidant properties of water-soluble and insoluble protein fractions of traditional Serbian white- brined cheeses

Vučić, Tanja; Milinčić, Danijel; Žilić, Slađana; Sredović Ignjatović, Ivana; Sarić, Zlatan; Ećim-Đurić, Olivera; Kostić, Aleksandar; Barac, Miroljub

(Zagreb : Hrvatska mljekarska udruga, 2020)

TY - JOUR
AU - Vučić, Tanja
AU - Milinčić, Danijel
AU - Žilić, Slađana
AU - Sredović Ignjatović, Ivana
AU - Sarić, Zlatan
AU - Ećim-Đurić, Olivera
AU - Kostić, Aleksandar
AU - Barac, Miroljub
PY - 2020
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/896
AB - The influence of simulated in vitro digestion on antioxidant potential of protein fractions of traditional
Serbian white-brined cheeses was investigated. Water-soluble (WSF) and water- insoluble fractions
(WINF) of three cow’s and three ovine white-brined cheeses were fractionated. Total antioxidant capacity,
reducing power and iron (II) chelating properties of these fractions before and after in vitro digestion
were assayed. The investigated protein fractions had different antioxidant properties. WSFs had a
better total antioxidant capacity and reducing power and less pronounced iron (II) chelating properties
than WINFs. A strong negative correlation (-0.818, P<0.05) between the total antioxidant capacities of
undigested WSF and WINF of traditional cheeses were observed. In vitro digestion greatly improved
the total antioxidant capacities of WINFs (by 16.61-34.18 times), their reducing power (up to 95.77 %)
and except in the case of Svrljig ovine cheese, the iron (II) chelating ability as well. A less pronounced
increase (up to 71.29 %) of the total antioxidant capacity of WSFs was induced by in vitro digestion. In
vitro digestion reduced reducing power of WSF of investigated ovine cheeses as well as reducing power
of WSF of Homolje cow’s cheese. Since there was no significant correlation between the investigated
antioxidant properties of digested WSFs and their free amino acids and mineral contents the observed
differences should be attributed to different composition and properties of low molecular weight peptides.
Thus, further investigations related to their isolation and characterization needs to be conducted.
However, these results indicate that Serbian white-brined cheeses have great potential as source of
antioxidant peptides.
AB - Ispitan je utjecaj simulirane in vitro digestije na antioksidativni potencijal proteinske frakcije tradicionalnih srpskih bijelih sireva u salamuri. Iz bijelih sireva u salamuri (tri kravlja i tri ovčja) frakcionirane su u vodi topljive (VTF) i u vodi netopljive proteinske frakcije (VNTF). Analiziran je ukupni antioksidativni kapacitet, sposobnost redukcije i svojstva keliranja željeza (II) ovih frakcija prije te nakon in vitro digestije. Ispitane proteinske frakcije imale su različita antioksidativna svojstva. VTF su imale bolji
ukupni antioksidativni kapacitet, sposobnost redukcije i manje izražena kelirajuća svojstva željeza (II) u odnosu na VNTF. Uočena je snažna negativna korelacija (-0,818, P<0,05) između ukupnih antioksidacijskih kapaciteta neprobavljenih VTF i VNTF tradicionalnih sireva. In vitro digestija uveliko je poboljšala ukupan antioksidativni kapacitet VNTF (16,61-34,18 puta), njihovu sposobnost redukcije (do 95,77 %), i osim u slučaju svrljiškog ovčjeg sira, sposobnost keliranja željeza (II). Manje izražen porast (do 71,29 %) ukupnog antioksidativnog kapaciteta VTF izazvan je in vitro digestijom. Smanjenje sposobnosti redukcije nakon in vitro digestije uočeno je kod svih VTF ispitivanih ovčjih sireva, kao i kod homoljskog sira od kravljeg mlijeka. Kako nije bilo značajne korelacije između ispitivanih antioksidativnih svojstava digestivnih VTF i sadržaja slobodnih aminokiselina i minerala, uočene razlike treba pripisati različitom sastavu i svojstvima peptida niske molekulske mase. Stoga je potrebno provesti daljnja ispitivanja vezana za njihovu
izolaciju i karakterizaciju. Međutim, ovi rezultati ukazuju da srpski bijeli sirevi u salamuri imaju veliki potencijal kao izvor antioksidativnih peptida.
PB - Zagreb : Hrvatska mljekarska udruga
T2 - Mljekarstvo
T1 - The effect of in vitro digestion on antioxidant properties of water-soluble and insoluble protein fractions of traditional Serbian white- brined cheeses
T1 - Utjecaj in vitro digestije na antioksidativna svojstva u vodi topljivih i netopljivih proteinskih frakcija tradicionalnih srpskih bijelih sireva u salamuri
VL - 70
IS - 4
SP - 253
EP - 265
DO - 10.15567/mljekarstvo.2020.0403
ER - 
@article{
author = "Vučić, Tanja and Milinčić, Danijel and Žilić, Slađana and Sredović Ignjatović, Ivana and Sarić, Zlatan and Ećim-Đurić, Olivera and Kostić, Aleksandar and Barac, Miroljub",
year = "2020",
abstract = "The influence of simulated in vitro digestion on antioxidant potential of protein fractions of traditional
Serbian white-brined cheeses was investigated. Water-soluble (WSF) and water- insoluble fractions
(WINF) of three cow’s and three ovine white-brined cheeses were fractionated. Total antioxidant capacity,
reducing power and iron (II) chelating properties of these fractions before and after in vitro digestion
were assayed. The investigated protein fractions had different antioxidant properties. WSFs had a
better total antioxidant capacity and reducing power and less pronounced iron (II) chelating properties
than WINFs. A strong negative correlation (-0.818, P<0.05) between the total antioxidant capacities of
undigested WSF and WINF of traditional cheeses were observed. In vitro digestion greatly improved
the total antioxidant capacities of WINFs (by 16.61-34.18 times), their reducing power (up to 95.77 %)
and except in the case of Svrljig ovine cheese, the iron (II) chelating ability as well. A less pronounced
increase (up to 71.29 %) of the total antioxidant capacity of WSFs was induced by in vitro digestion. In
vitro digestion reduced reducing power of WSF of investigated ovine cheeses as well as reducing power
of WSF of Homolje cow’s cheese. Since there was no significant correlation between the investigated
antioxidant properties of digested WSFs and their free amino acids and mineral contents the observed
differences should be attributed to different composition and properties of low molecular weight peptides.
Thus, further investigations related to their isolation and characterization needs to be conducted.
However, these results indicate that Serbian white-brined cheeses have great potential as source of
antioxidant peptides., Ispitan je utjecaj simulirane in vitro digestije na antioksidativni potencijal proteinske frakcije tradicionalnih srpskih bijelih sireva u salamuri. Iz bijelih sireva u salamuri (tri kravlja i tri ovčja) frakcionirane su u vodi topljive (VTF) i u vodi netopljive proteinske frakcije (VNTF). Analiziran je ukupni antioksidativni kapacitet, sposobnost redukcije i svojstva keliranja željeza (II) ovih frakcija prije te nakon in vitro digestije. Ispitane proteinske frakcije imale su različita antioksidativna svojstva. VTF su imale bolji
ukupni antioksidativni kapacitet, sposobnost redukcije i manje izražena kelirajuća svojstva željeza (II) u odnosu na VNTF. Uočena je snažna negativna korelacija (-0,818, P<0,05) između ukupnih antioksidacijskih kapaciteta neprobavljenih VTF i VNTF tradicionalnih sireva. In vitro digestija uveliko je poboljšala ukupan antioksidativni kapacitet VNTF (16,61-34,18 puta), njihovu sposobnost redukcije (do 95,77 %), i osim u slučaju svrljiškog ovčjeg sira, sposobnost keliranja željeza (II). Manje izražen porast (do 71,29 %) ukupnog antioksidativnog kapaciteta VTF izazvan je in vitro digestijom. Smanjenje sposobnosti redukcije nakon in vitro digestije uočeno je kod svih VTF ispitivanih ovčjih sireva, kao i kod homoljskog sira od kravljeg mlijeka. Kako nije bilo značajne korelacije između ispitivanih antioksidativnih svojstava digestivnih VTF i sadržaja slobodnih aminokiselina i minerala, uočene razlike treba pripisati različitom sastavu i svojstvima peptida niske molekulske mase. Stoga je potrebno provesti daljnja ispitivanja vezana za njihovu
izolaciju i karakterizaciju. Međutim, ovi rezultati ukazuju da srpski bijeli sirevi u salamuri imaju veliki potencijal kao izvor antioksidativnih peptida.",
publisher = "Zagreb : Hrvatska mljekarska udruga",
journal = "Mljekarstvo",
title = "The effect of in vitro digestion on antioxidant properties of water-soluble and insoluble protein fractions of traditional Serbian white- brined cheeses, Utjecaj in vitro digestije na antioksidativna svojstva u vodi topljivih i netopljivih proteinskih frakcija tradicionalnih srpskih bijelih sireva u salamuri",
volume = "70",
number = "4",
pages = "253-265",
doi = "10.15567/mljekarstvo.2020.0403"
}
Vučić, T., Milinčić, D., Žilić, S., Sredović Ignjatović, I., Sarić, Z., Ećim-Đurić, O., Kostić, A.,& Barac, M.. (2020). The effect of in vitro digestion on antioxidant properties of water-soluble and insoluble protein fractions of traditional Serbian white- brined cheeses. in Mljekarstvo
Zagreb : Hrvatska mljekarska udruga., 70(4), 253-265.
https://doi.org/10.15567/mljekarstvo.2020.0403
Vučić T, Milinčić D, Žilić S, Sredović Ignjatović I, Sarić Z, Ećim-Đurić O, Kostić A, Barac M. The effect of in vitro digestion on antioxidant properties of water-soluble and insoluble protein fractions of traditional Serbian white- brined cheeses. in Mljekarstvo. 2020;70(4):253-265.
doi:10.15567/mljekarstvo.2020.0403 .
Vučić, Tanja, Milinčić, Danijel, Žilić, Slađana, Sredović Ignjatović, Ivana, Sarić, Zlatan, Ećim-Đurić, Olivera, Kostić, Aleksandar, Barac, Miroljub, "The effect of in vitro digestion on antioxidant properties of water-soluble and insoluble protein fractions of traditional Serbian white- brined cheeses" in Mljekarstvo, 70, no. 4 (2020):253-265,
https://doi.org/10.15567/mljekarstvo.2020.0403 . .
2