Advanced technologies for monitoring and environmental protection from chemical pollutants and radiation burden

Link to this page

info:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Integrated and Interdisciplinary Research (IIR or III)/43009/RS//

Advanced technologies for monitoring and environmental protection from chemical pollutants and radiation burden (en)
Нове технологије за мониторинг и заштиту животног окружења од штетних хемијских супстанци и радијационог оптерећења (sr)
Nove tehnologije za monitoring i zaštitu životnog okruženja od štetnih hemijskih supstanci i radijacionog opterećenja (sr_RS)
Authors

Publications

Neka fizička svojstva dugotrajno zalivanih livadskih zemljišta doline Belog Drima u području Kline

Gajić, Boško; Kresović, Branka; Pejić, Borivoj; Tapanarova, Angelina; Dugalić, Goran; Životić, Ljubomir; Sredojević, Zorica; Tolimir, Miodrag

(Beograd : Srpsko društvo za proučavanje zemljišta, 2020)

TY - JOUR
AU - Gajić, Boško
AU - Kresović, Branka
AU - Pejić, Borivoj
AU - Tapanarova, Angelina
AU - Dugalić, Goran
AU - Životić, Ljubomir
AU - Sredojević, Zorica
AU - Tolimir, Miodrag
PY - 2020
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/775
AB - Fiziĉka svojstva igraju važnu ulogu u određivanju pogodnosti zemljišta za poljoprivredne, melioracione, ekološke i tehniĉke namene. Od njih zavisi kretanje, zadržavanje i dostupnost vode i hranljivih materija biljkama,lakoća prodiranja korena biljaka, te kretanje toplote i vazduha.Takođe, ona utiĉu na hemijska i biološka svojstva zemljišta. Iako su fluvisoli (aluvijalno-livadska zemljišta) jedno od najrasprostranjenijih zemljišta u Srbiji, oni su još uvek nedovoljno istraženi. Stoga je cilj ovog istraživanja bio proceniti glavna fiziĉka svojstva stolećima navodnjavanih fluvisola formiranih na karbonatnom nanosu reke Beli Drim na Kosovu i Metohiji (Srbija). Prouĉavano je osam profila, tj. 23 uzorka zemljišta u poremećenom stanju i 69 uzoraka u neporemećenom stanju. Dubina gornjeg dela zemljišnog profila, koji leži iznad sloja peska, kamenja i šljunka, u kom se razvija koren biljaka, je veoma neujednaĉena idući od profila do profila, odnosno varira od male (oko 30 cm) pa do veoma velike (>200 cm). Istraženi fluvisoli pripadaju teškim glinušama (>50% frakcije gline). Rezultati ukazuju na visoku varijabilnost fiziĉkih svojstava u površinskom sloju zemljišta. Većina istraženih fiziĉkih svojstva osam otvorenih profila fluvisolova, i pored priliĉno teškog mehaniĉkog sastava, dosta su povoljne i uz to priliĉno ujednaĉene u orniĉnom horizontu, dok su znatno manje povoljne, mada ne izrazito nepovoljne, u podorniĉnom horizontu dubljih profila.
AB - Physical properties play an important role in determining suitability of soil for agricultural, amelioration, ecological and technical purposes. They are influence on movement, storage and availability of water and nutrients for plants, ease of plant root penetration and movement of heat and air. Furthermore, they are also effect chemical and biological properties of soil. Although Fluvisols (alluvial-meadow soils) are one of the most widespread soils in Serbia, little research has been done on them. The aim of this study was therefore to evaluate the most important physical properties of long-term irrigated Fluvisols that were formed on the carbonate deposit of the White Drim River in Kosovo and Metohija (Serbia). Eight profiles, i.e. 23 undisturbed soil samplesand 69 disturbed soil sampleswere examined.The depth of the upperpart of the soil profile, which lies above the layer of sand, stones and gravel, in which the roots of the plants develop, is very uneven from profile to profile, i.e. it varies from small (approx. 30 cm) to very large (>200 cm). The investigated Fluvisols are heavy textured (>50% clay content). The results show a high variability of the physical properties in the surface layerof thesesoils. Most of the investigated physical properties of the eight open Fluvisol profiles, in addition to the heavy texture, are quitefavorable and fairly uniform in the plow layer, while they are much less favorable, though not particularly unfavorable, under the plow layer in deeper profiles.
PB - Beograd : Srpsko društvo za proučavanje zemljišta
T2 - Zemljište i biljka
T1 - Neka fizička svojstva dugotrajno zalivanih livadskih zemljišta doline Belog Drima u području Kline
VL - 69
IS - 1
SP - 21
EP - 35
DO - 10.5937/ZemBilj2001021G
ER - 
@article{
author = "Gajić, Boško and Kresović, Branka and Pejić, Borivoj and Tapanarova, Angelina and Dugalić, Goran and Životić, Ljubomir and Sredojević, Zorica and Tolimir, Miodrag",
year = "2020",
abstract = "Fiziĉka svojstva igraju važnu ulogu u određivanju pogodnosti zemljišta za poljoprivredne, melioracione, ekološke i tehniĉke namene. Od njih zavisi kretanje, zadržavanje i dostupnost vode i hranljivih materija biljkama,lakoća prodiranja korena biljaka, te kretanje toplote i vazduha.Takođe, ona utiĉu na hemijska i biološka svojstva zemljišta. Iako su fluvisoli (aluvijalno-livadska zemljišta) jedno od najrasprostranjenijih zemljišta u Srbiji, oni su još uvek nedovoljno istraženi. Stoga je cilj ovog istraživanja bio proceniti glavna fiziĉka svojstva stolećima navodnjavanih fluvisola formiranih na karbonatnom nanosu reke Beli Drim na Kosovu i Metohiji (Srbija). Prouĉavano je osam profila, tj. 23 uzorka zemljišta u poremećenom stanju i 69 uzoraka u neporemećenom stanju. Dubina gornjeg dela zemljišnog profila, koji leži iznad sloja peska, kamenja i šljunka, u kom se razvija koren biljaka, je veoma neujednaĉena idući od profila do profila, odnosno varira od male (oko 30 cm) pa do veoma velike (>200 cm). Istraženi fluvisoli pripadaju teškim glinušama (>50% frakcije gline). Rezultati ukazuju na visoku varijabilnost fiziĉkih svojstava u površinskom sloju zemljišta. Većina istraženih fiziĉkih svojstva osam otvorenih profila fluvisolova, i pored priliĉno teškog mehaniĉkog sastava, dosta su povoljne i uz to priliĉno ujednaĉene u orniĉnom horizontu, dok su znatno manje povoljne, mada ne izrazito nepovoljne, u podorniĉnom horizontu dubljih profila., Physical properties play an important role in determining suitability of soil for agricultural, amelioration, ecological and technical purposes. They are influence on movement, storage and availability of water and nutrients for plants, ease of plant root penetration and movement of heat and air. Furthermore, they are also effect chemical and biological properties of soil. Although Fluvisols (alluvial-meadow soils) are one of the most widespread soils in Serbia, little research has been done on them. The aim of this study was therefore to evaluate the most important physical properties of long-term irrigated Fluvisols that were formed on the carbonate deposit of the White Drim River in Kosovo and Metohija (Serbia). Eight profiles, i.e. 23 undisturbed soil samplesand 69 disturbed soil sampleswere examined.The depth of the upperpart of the soil profile, which lies above the layer of sand, stones and gravel, in which the roots of the plants develop, is very uneven from profile to profile, i.e. it varies from small (approx. 30 cm) to very large (>200 cm). The investigated Fluvisols are heavy textured (>50% clay content). The results show a high variability of the physical properties in the surface layerof thesesoils. Most of the investigated physical properties of the eight open Fluvisol profiles, in addition to the heavy texture, are quitefavorable and fairly uniform in the plow layer, while they are much less favorable, though not particularly unfavorable, under the plow layer in deeper profiles.",
publisher = "Beograd : Srpsko društvo za proučavanje zemljišta",
journal = "Zemljište i biljka",
title = "Neka fizička svojstva dugotrajno zalivanih livadskih zemljišta doline Belog Drima u području Kline",
volume = "69",
number = "1",
pages = "21-35",
doi = "10.5937/ZemBilj2001021G"
}
Gajić, B., Kresović, B., Pejić, B., Tapanarova, A., Dugalić, G., Životić, L., Sredojević, Z.,& Tolimir, M.. (2020). Neka fizička svojstva dugotrajno zalivanih livadskih zemljišta doline Belog Drima u području Kline. in Zemljište i biljka
Beograd : Srpsko društvo za proučavanje zemljišta., 69(1), 21-35.
https://doi.org/10.5937/ZemBilj2001021G
Gajić B, Kresović B, Pejić B, Tapanarova A, Dugalić G, Životić L, Sredojević Z, Tolimir M. Neka fizička svojstva dugotrajno zalivanih livadskih zemljišta doline Belog Drima u području Kline. in Zemljište i biljka. 2020;69(1):21-35.
doi:10.5937/ZemBilj2001021G .
Gajić, Boško, Kresović, Branka, Pejić, Borivoj, Tapanarova, Angelina, Dugalić, Goran, Životić, Ljubomir, Sredojević, Zorica, Tolimir, Miodrag, "Neka fizička svojstva dugotrajno zalivanih livadskih zemljišta doline Belog Drima u području Kline" in Zemljište i biljka, 69, no. 1 (2020):21-35,
https://doi.org/10.5937/ZemBilj2001021G . .
5

How Irrigation Water Affects the Yield and Nutritional Quality of Maize (Zea mays L.) in a Temperate Climate

Kresović, Branka; Gajić, Boško; Tapanarova, Angelina; Dugalić, Goran

(Hard, Olsztyn 5, 2018)

TY - JOUR
AU - Kresović, Branka
AU - Gajić, Boško
AU - Tapanarova, Angelina
AU - Dugalić, Goran
PY - 2018
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/711
AB - Soil water deficit has an adverse effect on crop productivity and is one of the main limiting factors of global food security. Field experiments were conducted in Vojvodina, Serbia, to expand and improve knowledge about the effects of different levels of irrigation on maize grain yield and quality. The studied irrigation treatments were: full irrigation (I-100), 75% (I-75) and 50% (I-50) of I-100, and no irrigation (I-0)-rainfed. The irrigation level affects maize grain yield; protein, starch, and oil content; and mineral composition. The results show that that yield decreases with increasing water deficit in three study years. On average, full irrigation results in the highest oil content and rainfed conditions in the lowest. The starch content increases and the oil content decreases with decreasing irrigation. Irrigation significantly increases the concentrations of K, Mg, Fe, Mn, and Zn, and reduces the Ca concentration compared to the rainfed treatment. A 25% water deficit (I-75) has a positive effect on certain maize grain nutrients and the yield is significantly reduced. The highest grain yield and oil content are achievable with full irrigation. For good nutrientional quality of maize, treatment I-75 can be proposed under similar soil and climate conditions.
PB - Hard, Olsztyn 5
T2 - Polish Journal of Environmental Studies
T1 - How Irrigation Water Affects the Yield and Nutritional Quality of Maize (Zea mays L.) in a Temperate Climate
VL - 27
IS - 3
SP - 1123
EP - 1131
DO - 10.15244/pjoes/76674
ER - 
@article{
author = "Kresović, Branka and Gajić, Boško and Tapanarova, Angelina and Dugalić, Goran",
year = "2018",
abstract = "Soil water deficit has an adverse effect on crop productivity and is one of the main limiting factors of global food security. Field experiments were conducted in Vojvodina, Serbia, to expand and improve knowledge about the effects of different levels of irrigation on maize grain yield and quality. The studied irrigation treatments were: full irrigation (I-100), 75% (I-75) and 50% (I-50) of I-100, and no irrigation (I-0)-rainfed. The irrigation level affects maize grain yield; protein, starch, and oil content; and mineral composition. The results show that that yield decreases with increasing water deficit in three study years. On average, full irrigation results in the highest oil content and rainfed conditions in the lowest. The starch content increases and the oil content decreases with decreasing irrigation. Irrigation significantly increases the concentrations of K, Mg, Fe, Mn, and Zn, and reduces the Ca concentration compared to the rainfed treatment. A 25% water deficit (I-75) has a positive effect on certain maize grain nutrients and the yield is significantly reduced. The highest grain yield and oil content are achievable with full irrigation. For good nutrientional quality of maize, treatment I-75 can be proposed under similar soil and climate conditions.",
publisher = "Hard, Olsztyn 5",
journal = "Polish Journal of Environmental Studies",
title = "How Irrigation Water Affects the Yield and Nutritional Quality of Maize (Zea mays L.) in a Temperate Climate",
volume = "27",
number = "3",
pages = "1123-1131",
doi = "10.15244/pjoes/76674"
}
Kresović, B., Gajić, B., Tapanarova, A.,& Dugalić, G.. (2018). How Irrigation Water Affects the Yield and Nutritional Quality of Maize (Zea mays L.) in a Temperate Climate. in Polish Journal of Environmental Studies
Hard, Olsztyn 5., 27(3), 1123-1131.
https://doi.org/10.15244/pjoes/76674
Kresović B, Gajić B, Tapanarova A, Dugalić G. How Irrigation Water Affects the Yield and Nutritional Quality of Maize (Zea mays L.) in a Temperate Climate. in Polish Journal of Environmental Studies. 2018;27(3):1123-1131.
doi:10.15244/pjoes/76674 .
Kresović, Branka, Gajić, Boško, Tapanarova, Angelina, Dugalić, Goran, "How Irrigation Water Affects the Yield and Nutritional Quality of Maize (Zea mays L.) in a Temperate Climate" in Polish Journal of Environmental Studies, 27, no. 3 (2018):1123-1131,
https://doi.org/10.15244/pjoes/76674 . .
19
6
18

Effect of irrigation regime on yield, harvest index and water productivity of soybean grown under different precipitation conditions in a temperate environment

Gajić, Boško; Tapanarova, Angelina; Zivotić, Ljubomir; Kresović, Branka; Todorović, Mladen

(Elsevier Science Bv, Amsterdam, 2018)

TY - JOUR
AU - Gajić, Boško
AU - Tapanarova, Angelina
AU - Zivotić, Ljubomir
AU - Kresović, Branka
AU - Todorović, Mladen
PY - 2018
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/732
AB - In temperate climatic regions, agricultural production depends on precipitation amount and its distribution during the growing season. A 3-year field study was conducted to investigate the effects of different irrigation regimes on yield parameters and water productivity of sprinkler-irrigated soybean [Glycine max (L.) Merr.], grown under wet, semi-dry and dry conditions in a temperate environment. Four irrigation levels were applied: full irrigation (I-100), 65% and 40% of full irrigation (I-65 and I-40) and non-irrigated control (I-0). On average, the I-0 treatment resulted in the highest harvest index (HI) and I-100 produced the lowest HI. A significant quadratic correlation between seed yield and crop water use was observed in dry and semi-dry year. The irrigation regime significantly influenced seed yield and water use. 165 treatment produced the highest seed yield (3.69 t ha(-1)) and showed the highest water productivity (WP) (0.90 kg m(-3)) and irrigation WP (1.08 kg m(-3)). The present study indicated that irrigation is necessary for soybean cultivation in semi-dry and dry years i.e., when seasonal precipitation is lower than about 300 mm. In wet years, with a favourable amount and distribution of precipitation during the growing season, yields are similar to those achieved with irrigation and high ET values of soybean are attributable to increased evaporation.
PB - Elsevier Science Bv, Amsterdam
T2 - Agricultural Water Management
T1 - Effect of irrigation regime on yield, harvest index and water productivity of soybean grown under different precipitation conditions in a temperate environment
VL - 210
SP - 224
EP - 231
DO - 10.1016/j.agwat.2018.08.002
ER - 
@article{
author = "Gajić, Boško and Tapanarova, Angelina and Zivotić, Ljubomir and Kresović, Branka and Todorović, Mladen",
year = "2018",
abstract = "In temperate climatic regions, agricultural production depends on precipitation amount and its distribution during the growing season. A 3-year field study was conducted to investigate the effects of different irrigation regimes on yield parameters and water productivity of sprinkler-irrigated soybean [Glycine max (L.) Merr.], grown under wet, semi-dry and dry conditions in a temperate environment. Four irrigation levels were applied: full irrigation (I-100), 65% and 40% of full irrigation (I-65 and I-40) and non-irrigated control (I-0). On average, the I-0 treatment resulted in the highest harvest index (HI) and I-100 produced the lowest HI. A significant quadratic correlation between seed yield and crop water use was observed in dry and semi-dry year. The irrigation regime significantly influenced seed yield and water use. 165 treatment produced the highest seed yield (3.69 t ha(-1)) and showed the highest water productivity (WP) (0.90 kg m(-3)) and irrigation WP (1.08 kg m(-3)). The present study indicated that irrigation is necessary for soybean cultivation in semi-dry and dry years i.e., when seasonal precipitation is lower than about 300 mm. In wet years, with a favourable amount and distribution of precipitation during the growing season, yields are similar to those achieved with irrigation and high ET values of soybean are attributable to increased evaporation.",
publisher = "Elsevier Science Bv, Amsterdam",
journal = "Agricultural Water Management",
title = "Effect of irrigation regime on yield, harvest index and water productivity of soybean grown under different precipitation conditions in a temperate environment",
volume = "210",
pages = "224-231",
doi = "10.1016/j.agwat.2018.08.002"
}
Gajić, B., Tapanarova, A., Zivotić, L., Kresović, B.,& Todorović, M.. (2018). Effect of irrigation regime on yield, harvest index and water productivity of soybean grown under different precipitation conditions in a temperate environment. in Agricultural Water Management
Elsevier Science Bv, Amsterdam., 210, 224-231.
https://doi.org/10.1016/j.agwat.2018.08.002
Gajić B, Tapanarova A, Zivotić L, Kresović B, Todorović M. Effect of irrigation regime on yield, harvest index and water productivity of soybean grown under different precipitation conditions in a temperate environment. in Agricultural Water Management. 2018;210:224-231.
doi:10.1016/j.agwat.2018.08.002 .
Gajić, Boško, Tapanarova, Angelina, Zivotić, Ljubomir, Kresović, Branka, Todorović, Mladen, "Effect of irrigation regime on yield, harvest index and water productivity of soybean grown under different precipitation conditions in a temperate environment" in Agricultural Water Management, 210 (2018):224-231,
https://doi.org/10.1016/j.agwat.2018.08.002 . .
38
15
36

Yield and chemical composition of soybean seed under different irrigation regimes in the Vojvodina region

Kresović, Branka; Gajić, Boško; Tapanarova, Angelina; Dugalić, Goran

(Czech Academy Agricultural Sciences, Prague, 2017)

TY - JOUR
AU - Kresović, Branka
AU - Gajić, Boško
AU - Tapanarova, Angelina
AU - Dugalić, Goran
PY - 2017
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/685
AB - The goal of the present research is to determine an effective sprinkler irrigation strategy for soybean [Glycine max (L.) Merr.] in temperate climate conditions, in order to maximize yields and seed quality. A three-year field experiment with four different irrigation treatments was conducted on Calcic Chernozem in the Vojvodina region of Serbia. The irrigation regimes included: no irrigation; full irrigation (I-100); and two deficit irrigation treatments - 65% of I-100 (I-65) and 40% of I-100. The irrigation treatments generally had a statistically significant effect on the increase of soybean yield and protein content. Irrigation did not have a significant effect on the oil content. In general, irrigation increased K, P, Mg, Mn, Cu, Zn and B concentrations and decreased Ca and Fe concentrations in soybean seed. The results show that irrigation with the largest amount of water (treatment I-100) provided no potential benefit in terms of soybean yield and chemical composition. Treatment I-65, which exhibited the most favourable watering conditions, is the best choice to maximize yield and ensure a good chemical composition of soybean under these agroecological conditions.
PB - Czech Academy Agricultural Sciences, Prague
T2 - Plant Soil and Environment
T1 - Yield and chemical composition of soybean seed under different irrigation regimes in the Vojvodina region
VL - 63
IS - 1
SP - 34
EP - 39
DO - 10.17221/673/2016-PSE
ER - 
@article{
author = "Kresović, Branka and Gajić, Boško and Tapanarova, Angelina and Dugalić, Goran",
year = "2017",
abstract = "The goal of the present research is to determine an effective sprinkler irrigation strategy for soybean [Glycine max (L.) Merr.] in temperate climate conditions, in order to maximize yields and seed quality. A three-year field experiment with four different irrigation treatments was conducted on Calcic Chernozem in the Vojvodina region of Serbia. The irrigation regimes included: no irrigation; full irrigation (I-100); and two deficit irrigation treatments - 65% of I-100 (I-65) and 40% of I-100. The irrigation treatments generally had a statistically significant effect on the increase of soybean yield and protein content. Irrigation did not have a significant effect on the oil content. In general, irrigation increased K, P, Mg, Mn, Cu, Zn and B concentrations and decreased Ca and Fe concentrations in soybean seed. The results show that irrigation with the largest amount of water (treatment I-100) provided no potential benefit in terms of soybean yield and chemical composition. Treatment I-65, which exhibited the most favourable watering conditions, is the best choice to maximize yield and ensure a good chemical composition of soybean under these agroecological conditions.",
publisher = "Czech Academy Agricultural Sciences, Prague",
journal = "Plant Soil and Environment",
title = "Yield and chemical composition of soybean seed under different irrigation regimes in the Vojvodina region",
volume = "63",
number = "1",
pages = "34-39",
doi = "10.17221/673/2016-PSE"
}
Kresović, B., Gajić, B., Tapanarova, A.,& Dugalić, G.. (2017). Yield and chemical composition of soybean seed under different irrigation regimes in the Vojvodina region. in Plant Soil and Environment
Czech Academy Agricultural Sciences, Prague., 63(1), 34-39.
https://doi.org/10.17221/673/2016-PSE
Kresović B, Gajić B, Tapanarova A, Dugalić G. Yield and chemical composition of soybean seed under different irrigation regimes in the Vojvodina region. in Plant Soil and Environment. 2017;63(1):34-39.
doi:10.17221/673/2016-PSE .
Kresović, Branka, Gajić, Boško, Tapanarova, Angelina, Dugalić, Goran, "Yield and chemical composition of soybean seed under different irrigation regimes in the Vojvodina region" in Plant Soil and Environment, 63, no. 1 (2017):34-39,
https://doi.org/10.17221/673/2016-PSE . .
9
6
13

Impact of deficit irrigation on yield and chemical properties of soybean seeds in temperate climate

Kresović, Branka; Gajić, Boško; Tapanarova, Angelina; Pejić, Borivoj; Dugalić, Goran; Sredojević, Zorica

(Univerzitet u Novom Sadu - Poljoprivredni fakultet, Novi Sad i Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, 2017)

TY - JOUR
AU - Kresović, Branka
AU - Gajić, Boško
AU - Tapanarova, Angelina
AU - Pejić, Borivoj
AU - Dugalić, Goran
AU - Sredojević, Zorica
PY - 2017
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/674
AB - The goal of this research is to determine the effects of different levels of water deficit (I100: full irrigation, I65: 35% deficit, I40: 60% deficit and I0: no irrigation) on yield and chemical composition of soybean [Glycine max (L.) Merr.] grown in Srem region of Serbia. Water deficit significantly affected the yield and chemical composition of soybean seeds. The lowest (1.63 t/ha) and the highest (3.21 t/ha) seed yields were obtained from I0 and I65 treatments, respectively. Furthermore, the highest protein (1092 kg/ha) and oil (563 kg/ha) yields were observed in I65 treatment. Lower and higher irrigation levels from I65 decreased the protein and oil yields. Our data indicated that irrigation generally increased K, P, Mg, Mn, Cu, Zn and B concentrations and decreased Ca and Fe concentrations in soybean seed. It was clearly observed that full-watered treatment (I100) provided no potential benefit in terms of soybean yield and chemical composition. For higher economic yield and good nutritional quality, water-saving treatment I65 could be suitable in soybean management in Srem region of Serbia as in other regions with similar soil and climate conditions.
AB - Cilj ovog istraživanja bio je da utvrdi uticaj različitih nivoa deficita vode (I100: puno navodnjavanje, I65: 35% deficita, I40: 60% deficita i I0: bez navodnjavanja) na prinos i hemijski sastav soje [Glycine max (L.) Merr.] gajene u Sremu, Srbija. Deficit vode značajno je uticao na prinos i hemijski sastav zrna soje. Najmanji (1,63 t/ha) prinos zrna ostvaren je u tretmanu bez navodnjavanja (I0), a najveći (3,21 t/ha) na tretmanu I65. Pored toga, najviši prinosi proteina (1092 kg/ha) i ulja (563 kg/ha) ostvareni su u tretmanu I65. Niži i viši nivoi navodnjavanja od I65 smanjili su prinose proteina i ulja. Naši podaci pokazuju da navodnjavanje uglavnom povećava sadržaj K, P, Mg, Mn, Cu, Zn i B, a smanjuje sadržaj Ca i Fe u zrnu soje. Utvrđeno je da tretman punog zalivanja (I100) ne predstavlja potencijalnu korist u smislu povećanja prinosa i poboljšanja hemijskog sastava zrna soje. Za postizanje visokih ekonomskih prinosa i dobrog hemijskog kvaliteta zrna, tretman I65 može biti pogodan za gajenje soje na području Srema kao i u drugim područjima sa sličnim zemljišnim i klimatskim uslovima.
PB - Univerzitet u Novom Sadu - Poljoprivredni fakultet, Novi Sad i Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
T2 - Savremena poljoprivreda
T1 - Impact of deficit irrigation on yield and chemical properties of soybean seeds in temperate climate
T1 - Uticaj redukovanog navodnjavanja na prinos i hemijska svojstva zrna soje u umerenim klimatskim uslovima
VL - 66
IS - 1-2
SP - 14
EP - 20
DO - 10.1515/contagri-2017-0003
ER - 
@article{
author = "Kresović, Branka and Gajić, Boško and Tapanarova, Angelina and Pejić, Borivoj and Dugalić, Goran and Sredojević, Zorica",
year = "2017",
abstract = "The goal of this research is to determine the effects of different levels of water deficit (I100: full irrigation, I65: 35% deficit, I40: 60% deficit and I0: no irrigation) on yield and chemical composition of soybean [Glycine max (L.) Merr.] grown in Srem region of Serbia. Water deficit significantly affected the yield and chemical composition of soybean seeds. The lowest (1.63 t/ha) and the highest (3.21 t/ha) seed yields were obtained from I0 and I65 treatments, respectively. Furthermore, the highest protein (1092 kg/ha) and oil (563 kg/ha) yields were observed in I65 treatment. Lower and higher irrigation levels from I65 decreased the protein and oil yields. Our data indicated that irrigation generally increased K, P, Mg, Mn, Cu, Zn and B concentrations and decreased Ca and Fe concentrations in soybean seed. It was clearly observed that full-watered treatment (I100) provided no potential benefit in terms of soybean yield and chemical composition. For higher economic yield and good nutritional quality, water-saving treatment I65 could be suitable in soybean management in Srem region of Serbia as in other regions with similar soil and climate conditions., Cilj ovog istraživanja bio je da utvrdi uticaj različitih nivoa deficita vode (I100: puno navodnjavanje, I65: 35% deficita, I40: 60% deficita i I0: bez navodnjavanja) na prinos i hemijski sastav soje [Glycine max (L.) Merr.] gajene u Sremu, Srbija. Deficit vode značajno je uticao na prinos i hemijski sastav zrna soje. Najmanji (1,63 t/ha) prinos zrna ostvaren je u tretmanu bez navodnjavanja (I0), a najveći (3,21 t/ha) na tretmanu I65. Pored toga, najviši prinosi proteina (1092 kg/ha) i ulja (563 kg/ha) ostvareni su u tretmanu I65. Niži i viši nivoi navodnjavanja od I65 smanjili su prinose proteina i ulja. Naši podaci pokazuju da navodnjavanje uglavnom povećava sadržaj K, P, Mg, Mn, Cu, Zn i B, a smanjuje sadržaj Ca i Fe u zrnu soje. Utvrđeno je da tretman punog zalivanja (I100) ne predstavlja potencijalnu korist u smislu povećanja prinosa i poboljšanja hemijskog sastava zrna soje. Za postizanje visokih ekonomskih prinosa i dobrog hemijskog kvaliteta zrna, tretman I65 može biti pogodan za gajenje soje na području Srema kao i u drugim područjima sa sličnim zemljišnim i klimatskim uslovima.",
publisher = "Univerzitet u Novom Sadu - Poljoprivredni fakultet, Novi Sad i Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad",
journal = "Savremena poljoprivreda",
title = "Impact of deficit irrigation on yield and chemical properties of soybean seeds in temperate climate, Uticaj redukovanog navodnjavanja na prinos i hemijska svojstva zrna soje u umerenim klimatskim uslovima",
volume = "66",
number = "1-2",
pages = "14-20",
doi = "10.1515/contagri-2017-0003"
}
Kresović, B., Gajić, B., Tapanarova, A., Pejić, B., Dugalić, G.,& Sredojević, Z.. (2017). Impact of deficit irrigation on yield and chemical properties of soybean seeds in temperate climate. in Savremena poljoprivreda
Univerzitet u Novom Sadu - Poljoprivredni fakultet, Novi Sad i Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad., 66(1-2), 14-20.
https://doi.org/10.1515/contagri-2017-0003
Kresović B, Gajić B, Tapanarova A, Pejić B, Dugalić G, Sredojević Z. Impact of deficit irrigation on yield and chemical properties of soybean seeds in temperate climate. in Savremena poljoprivreda. 2017;66(1-2):14-20.
doi:10.1515/contagri-2017-0003 .
Kresović, Branka, Gajić, Boško, Tapanarova, Angelina, Pejić, Borivoj, Dugalić, Goran, Sredojević, Zorica, "Impact of deficit irrigation on yield and chemical properties of soybean seeds in temperate climate" in Savremena poljoprivreda, 66, no. 1-2 (2017):14-20,
https://doi.org/10.1515/contagri-2017-0003 . .
4

Influence of different land use on water infiltration in sandy loam soils

Gajić, Boško; Kresović, Branka; Životić, Ljubomir; Dragović, Snežana; Dragović, Ranko

(Jugoslovensko društvo za odvodnjavanje i navodnjavanje, Beograd, 2017)

TY - JOUR
AU - Gajić, Boško
AU - Kresović, Branka
AU - Životić, Ljubomir
AU - Dragović, Snežana
AU - Dragović, Ranko
PY - 2017
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/669
AB - Human activity can significantly alter land cover characteristics and subsequently hydrological and other processes in river basin. The aim of this study was to determine infiltration of surface (0-30 cm) sandy loamy Fluvisol under natural meadow vegetation and adjacent Fluvisol which is used more than 10 years as the arable soil, with similar conditions of pedogenesis in the Nišava River Valley, in the vicinity of Pirot (Serbia). The other conditions of pedogenes were similar. Measurement of infiltration was performed by double cylindrical infiltrometer. Three infiltration runs were carried out for each location. The results showed that the in the arable soil compared with meadow, constant (steady state) infiltration rate and cumulative infiltration were about 699% and 447% higher, respectively. The change in soil structure caused by loosening of the plowing layer because of tillage is the main factor causing the increase in infiltration of water into the soil after conversion of natural grassland to arable soil. These results can be used in predicting surface runoff, saturated hydraulic conductivity of the surface layers and groundwater recharge, and also in the development or selection of the most efficient methods of irrigation sandy loam soils.
AB - Delatnost ljudi može znatno izmeniti osobine zemljišnog pokrivača, a zatim hidrološke i druge procese u rečnom slivu. U vezi s tim, obavljena su uporedna terenska istraživanja u cilju utvrđivanja infiltracije vode u površinskom horizontu (0-30 cm) bestrukturnog, peskovito-ilovastog, slabo humoznog distričnog fluvisola pod prirodnom livadskom vegetacijom i sličnog fluvisola koji se koristi više od 10 godina kao njivsko zemljište, u dolini reke Nišave, u okolini Pirota (Srbija). Ostali uslovi pedogeneze bili su im slični. Merenje infiltracije vršeno je pomoću duplih cilindričnih infiltrometara. Na svakoj lokaciji obavljena su po tri merenja infiltracionih karakteristika istraženih zemljišta. Rezultati su pokazali da su u obrađivanom zemljištu konstantna (ustaljena) brzina infiltracije i kumulativna infiltracija veće za oko 699%, odnosno 447% u poređenju sa prirodnom livadom. Promena građe zemljišta uzrokovana rastresanjem oraničnog horizonta pri obavljanju agrotehničkih operacija glavni je faktor koji je uzrokovao povećanje brzine infiltracije vode nakon prevođenja prirodnih livada u oranice. Rezultati ovog istraživanja mogu se koristiti u predviđanju površinskog oticanja, zasićene hidrauličke provodljivosti površinskh slojeva zemljišta i popunjavanja zaliha podzemnih voda, a takođe i u razvoju ili odabiru najefikasnijih metoda za navodnjavanje peskovito ilovastih zemljišta.
PB - Jugoslovensko društvo za odvodnjavanje i navodnjavanje, Beograd
T2 - Vodoprivreda
T1 - Influence of different land use on water infiltration in sandy loam soils
T1 - Uticaj različitog načina korišćenja zemljišta na infiltraciju vode u peskovito-ilovastim zemljištima
VL - 49
IS - 4-6
SP - 205
EP - 211
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_669
ER - 
@article{
author = "Gajić, Boško and Kresović, Branka and Životić, Ljubomir and Dragović, Snežana and Dragović, Ranko",
year = "2017",
abstract = "Human activity can significantly alter land cover characteristics and subsequently hydrological and other processes in river basin. The aim of this study was to determine infiltration of surface (0-30 cm) sandy loamy Fluvisol under natural meadow vegetation and adjacent Fluvisol which is used more than 10 years as the arable soil, with similar conditions of pedogenesis in the Nišava River Valley, in the vicinity of Pirot (Serbia). The other conditions of pedogenes were similar. Measurement of infiltration was performed by double cylindrical infiltrometer. Three infiltration runs were carried out for each location. The results showed that the in the arable soil compared with meadow, constant (steady state) infiltration rate and cumulative infiltration were about 699% and 447% higher, respectively. The change in soil structure caused by loosening of the plowing layer because of tillage is the main factor causing the increase in infiltration of water into the soil after conversion of natural grassland to arable soil. These results can be used in predicting surface runoff, saturated hydraulic conductivity of the surface layers and groundwater recharge, and also in the development or selection of the most efficient methods of irrigation sandy loam soils., Delatnost ljudi može znatno izmeniti osobine zemljišnog pokrivača, a zatim hidrološke i druge procese u rečnom slivu. U vezi s tim, obavljena su uporedna terenska istraživanja u cilju utvrđivanja infiltracije vode u površinskom horizontu (0-30 cm) bestrukturnog, peskovito-ilovastog, slabo humoznog distričnog fluvisola pod prirodnom livadskom vegetacijom i sličnog fluvisola koji se koristi više od 10 godina kao njivsko zemljište, u dolini reke Nišave, u okolini Pirota (Srbija). Ostali uslovi pedogeneze bili su im slični. Merenje infiltracije vršeno je pomoću duplih cilindričnih infiltrometara. Na svakoj lokaciji obavljena su po tri merenja infiltracionih karakteristika istraženih zemljišta. Rezultati su pokazali da su u obrađivanom zemljištu konstantna (ustaljena) brzina infiltracije i kumulativna infiltracija veće za oko 699%, odnosno 447% u poređenju sa prirodnom livadom. Promena građe zemljišta uzrokovana rastresanjem oraničnog horizonta pri obavljanju agrotehničkih operacija glavni je faktor koji je uzrokovao povećanje brzine infiltracije vode nakon prevođenja prirodnih livada u oranice. Rezultati ovog istraživanja mogu se koristiti u predviđanju površinskog oticanja, zasićene hidrauličke provodljivosti površinskh slojeva zemljišta i popunjavanja zaliha podzemnih voda, a takođe i u razvoju ili odabiru najefikasnijih metoda za navodnjavanje peskovito ilovastih zemljišta.",
publisher = "Jugoslovensko društvo za odvodnjavanje i navodnjavanje, Beograd",
journal = "Vodoprivreda",
title = "Influence of different land use on water infiltration in sandy loam soils, Uticaj različitog načina korišćenja zemljišta na infiltraciju vode u peskovito-ilovastim zemljištima",
volume = "49",
number = "4-6",
pages = "205-211",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_669"
}
Gajić, B., Kresović, B., Životić, L., Dragović, S.,& Dragović, R.. (2017). Influence of different land use on water infiltration in sandy loam soils. in Vodoprivreda
Jugoslovensko društvo za odvodnjavanje i navodnjavanje, Beograd., 49(4-6), 205-211.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_669
Gajić B, Kresović B, Životić L, Dragović S, Dragović R. Influence of different land use on water infiltration in sandy loam soils. in Vodoprivreda. 2017;49(4-6):205-211.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_669 .
Gajić, Boško, Kresović, Branka, Životić, Ljubomir, Dragović, Snežana, Dragović, Ranko, "Influence of different land use on water infiltration in sandy loam soils" in Vodoprivreda, 49, no. 4-6 (2017):205-211,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_669 .

Grain yield and water use efficiency of maize as influenced by different irrigation regimes through sprinkler irrigation under temperate climate

Kresović, Branka; Tapanarova, Angelina; Tomić, Zorica; Zivotić, Ljubomir; Vujović, Dragan; Sredojević, Zorica; Gajić, Boško

(Elsevier Science Bv, Amsterdam, 2016)

TY - JOUR
AU - Kresović, Branka
AU - Tapanarova, Angelina
AU - Tomić, Zorica
AU - Zivotić, Ljubomir
AU - Vujović, Dragan
AU - Sredojević, Zorica
AU - Gajić, Boško
PY - 2016
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/652
AB - In Vojvodina region, water deficit during the growing season is a major factor limiting maize production. Therefore, to achieve the ideal soil water content in this region, it is of crucial importance to optimize irrigation. The effects of different irrigation levels with sprinkler irrigation system on crop yield, yield components, water use, water (WUE) and irrigation water use (IWUE) efficiency of maize (Zea mays L) were investigated in Vojvodina (northern Serbia), on a Calcaric Chernozem soil in temperate environment for 3 consecutive years (2006-2008). Maize was subjected to four irrigation regimes, as follows: non limited irrigation (I-100), 75% of non-limited irrigation (I-75), 50% of non-limited irrigation (I-50), and rainfed (non-irrigated) as the control (I-0). The irrigation treatments were arranged in a complete randomized block design with 4 replicates. Results showed that maize grown in rainfed conditions had high annual variability, mainly due to amount of rainfall and its distribution during the crop-growing seasons. A significant irrigation effect was found for yield, yield components and others investigated parameters under study. Water stress had significant impact on yield response: as an average of the three years, a grain yield increase of 47.8, 32.8, and 22.9% was observed in I-100, I-75 and I-50 treatments compared to rainfed (I-0) treatment, respectively. Yield increased linearly with seasonal crop evapotranspiration and irrigation amount. Furthermore, WUE is maximized with a moderate water deficit (I-50), while IWUE is the highest in I-100 treatment. The deficit irrigation stress index, DISI, decreased with increasing irrigation rate. The results revealed that irrigation is necessary for maize cultivation because rainfall is insufficient to meet the crop water needs in Vojvodina. In addition, the study indicated that the irrigation regime of 25% water saving (I-75) could ensure satisfactory grain yield of maize and increment of WUE.
PB - Elsevier Science Bv, Amsterdam
T2 - Agricultural Water Management
T1 - Grain yield and water use efficiency of maize as influenced by different irrigation regimes through sprinkler irrigation under temperate climate
VL - 169
SP - 34
EP - 43
DO - 10.1016/j.agwat.2016.01.023
ER - 
@article{
author = "Kresović, Branka and Tapanarova, Angelina and Tomić, Zorica and Zivotić, Ljubomir and Vujović, Dragan and Sredojević, Zorica and Gajić, Boško",
year = "2016",
abstract = "In Vojvodina region, water deficit during the growing season is a major factor limiting maize production. Therefore, to achieve the ideal soil water content in this region, it is of crucial importance to optimize irrigation. The effects of different irrigation levels with sprinkler irrigation system on crop yield, yield components, water use, water (WUE) and irrigation water use (IWUE) efficiency of maize (Zea mays L) were investigated in Vojvodina (northern Serbia), on a Calcaric Chernozem soil in temperate environment for 3 consecutive years (2006-2008). Maize was subjected to four irrigation regimes, as follows: non limited irrigation (I-100), 75% of non-limited irrigation (I-75), 50% of non-limited irrigation (I-50), and rainfed (non-irrigated) as the control (I-0). The irrigation treatments were arranged in a complete randomized block design with 4 replicates. Results showed that maize grown in rainfed conditions had high annual variability, mainly due to amount of rainfall and its distribution during the crop-growing seasons. A significant irrigation effect was found for yield, yield components and others investigated parameters under study. Water stress had significant impact on yield response: as an average of the three years, a grain yield increase of 47.8, 32.8, and 22.9% was observed in I-100, I-75 and I-50 treatments compared to rainfed (I-0) treatment, respectively. Yield increased linearly with seasonal crop evapotranspiration and irrigation amount. Furthermore, WUE is maximized with a moderate water deficit (I-50), while IWUE is the highest in I-100 treatment. The deficit irrigation stress index, DISI, decreased with increasing irrigation rate. The results revealed that irrigation is necessary for maize cultivation because rainfall is insufficient to meet the crop water needs in Vojvodina. In addition, the study indicated that the irrigation regime of 25% water saving (I-75) could ensure satisfactory grain yield of maize and increment of WUE.",
publisher = "Elsevier Science Bv, Amsterdam",
journal = "Agricultural Water Management",
title = "Grain yield and water use efficiency of maize as influenced by different irrigation regimes through sprinkler irrigation under temperate climate",
volume = "169",
pages = "34-43",
doi = "10.1016/j.agwat.2016.01.023"
}
Kresović, B., Tapanarova, A., Tomić, Z., Zivotić, L., Vujović, D., Sredojević, Z.,& Gajić, B.. (2016). Grain yield and water use efficiency of maize as influenced by different irrigation regimes through sprinkler irrigation under temperate climate. in Agricultural Water Management
Elsevier Science Bv, Amsterdam., 169, 34-43.
https://doi.org/10.1016/j.agwat.2016.01.023
Kresović B, Tapanarova A, Tomić Z, Zivotić L, Vujović D, Sredojević Z, Gajić B. Grain yield and water use efficiency of maize as influenced by different irrigation regimes through sprinkler irrigation under temperate climate. in Agricultural Water Management. 2016;169:34-43.
doi:10.1016/j.agwat.2016.01.023 .
Kresović, Branka, Tapanarova, Angelina, Tomić, Zorica, Zivotić, Ljubomir, Vujović, Dragan, Sredojević, Zorica, Gajić, Boško, "Grain yield and water use efficiency of maize as influenced by different irrigation regimes through sprinkler irrigation under temperate climate" in Agricultural Water Management, 169 (2016):34-43,
https://doi.org/10.1016/j.agwat.2016.01.023 . .
58
39
61

Effect of irrigation regime on yield and yield components of soya bean

Kresović, Branka; Gajić, Boško; Tapanarova, Angelina; Pejić, Borivoj; Dragović, Snežana; Dragović, Ranko

(Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet, Beograd, 2016)

TY - JOUR
AU - Kresović, Branka
AU - Gajić, Boško
AU - Tapanarova, Angelina
AU - Pejić, Borivoj
AU - Dragović, Snežana
AU - Dragović, Ranko
PY - 2016
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/633
AB - This study examines the effects of different irrigation regimes on seed yield and yield components of sprinkler-irrigated soya bean [(Glycine max (L.) Merr.] under field conditions in 2006, 2007 and 2008 in Zemun Polje (Srem, Srbija). Four irrigation regimes: 80-85% (T1), 70-75% (T2), 60-65% (T3) of field capacity, and non-irrigated regime (T0) were evaluated each experimental year. The experimental design was a randomised complete block with four replications on a Calcaric Chernozem. Water stress (drought) during growing season in the non-irrigated treatment (T0) decreased plant physiological activity, vegetative growth, and productivity of soya bean. Irrigation treatments significantly (P lt 0.01) influenced soya bean seed yield and yield components. The treatment T2 produced higher seed yield than T1 and T3. Irrigation regimes had statistically significant different effects on yield components such as the plant height at harvest, number of pods per plant, number of seeds per plant, mass of pod with seeds per plant, 1,000 seed mass and hectoliter mass of soya bean seeds. Yield reduction was mainly due to a lower number of pods and seeds per plant and lower seed mass. The T1 treatment had the highest plant height of soya bean in all three growing years. The results have shown that under water scarcity, the treatment T3 is an acceptable irrigation strategy to stabilize and increase soya bean yield in Srem and neighboring countries in the region, provided that this practice is not prevented by economic constraints.
AB - U ovom radu ispituje se uticaj različitih režima navodnjavanja orošavanjem na prinos i komponente prinosa semena soje [(Glycine max (L.) Merr.] u poljskim uslovima u 2006, 2007. i 2008. godini u Zemun Polju (Srem, Srbija). Svake godine istraživana su po tri režima navodnjavanja, i to sa 80-85% (T1), 70-75% (T2), 60-65% (T3) poljskog vodnog kapaciteta i prirodni vodni režim bez navodnjavnja (T0). Ogled je izveden po metodi slučajnog blok sistema u četiri ponavljanja na karbonatnom černozemu. Deficit vode u toku vegetacionog perioda u nenavodnjavanom tretmanu (T0) smanjio je fiziološku aktivnost biljaka, vegetativni rast i produktivnost soje. Navodnjavani tretmani su vrlo značajno (P lt 0,01) uticali na prinos zrna soje i komponente prinosa. Na tretmanu T2 postignut je veći prinos semena nego na tretmanima T1 i T3. Iako je tretman T2 dobio oko 37% manje vode za navodnjavanje u poređenju sa T1, prinos soje povećan je u proseku za 11%. Navodnjavani režimi imali su statistički značajno različite uticaje na komponente prinosa kao što su visina biljaka u vreme žetve, broj mahuna i zrna po biljci, masa mahuna po biljci, masa zrna po biljci, masa 1.000 zrna i zapreminska masa zrna. Smanjenje prinosa je uglavnom posledica manjeg broja mahuna i zrna po biljci i manje mase 1.000 zrna. Tretman T1 imao je najveću visinu biljaka u sve tri godine ispitivanja. Rezultati su pokazali da je tretman T3 prihvatljiva strategija navodnjavanja za stabilizaciju i povećanje prinosa soje u Sremu i susednim zemljama regiona u uslovima ograničenih vodnih resursa, pod uslovom da ova praksa nije sprečena ekonomskim ograničenjima.
PB - Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet, Beograd
T2 - Journal of Agricultural Sciences
T1 - Effect of irrigation regime on yield and yield components of soya bean
T1 - Uticaj režima navodnjavanja na prinos i komponente prinosa soje
VL - 61
IS - 4
SP - 305
EP - 321
DO - 10.2298/JAS1604305K
ER - 
@article{
author = "Kresović, Branka and Gajić, Boško and Tapanarova, Angelina and Pejić, Borivoj and Dragović, Snežana and Dragović, Ranko",
year = "2016",
abstract = "This study examines the effects of different irrigation regimes on seed yield and yield components of sprinkler-irrigated soya bean [(Glycine max (L.) Merr.] under field conditions in 2006, 2007 and 2008 in Zemun Polje (Srem, Srbija). Four irrigation regimes: 80-85% (T1), 70-75% (T2), 60-65% (T3) of field capacity, and non-irrigated regime (T0) were evaluated each experimental year. The experimental design was a randomised complete block with four replications on a Calcaric Chernozem. Water stress (drought) during growing season in the non-irrigated treatment (T0) decreased plant physiological activity, vegetative growth, and productivity of soya bean. Irrigation treatments significantly (P lt 0.01) influenced soya bean seed yield and yield components. The treatment T2 produced higher seed yield than T1 and T3. Irrigation regimes had statistically significant different effects on yield components such as the plant height at harvest, number of pods per plant, number of seeds per plant, mass of pod with seeds per plant, 1,000 seed mass and hectoliter mass of soya bean seeds. Yield reduction was mainly due to a lower number of pods and seeds per plant and lower seed mass. The T1 treatment had the highest plant height of soya bean in all three growing years. The results have shown that under water scarcity, the treatment T3 is an acceptable irrigation strategy to stabilize and increase soya bean yield in Srem and neighboring countries in the region, provided that this practice is not prevented by economic constraints., U ovom radu ispituje se uticaj različitih režima navodnjavanja orošavanjem na prinos i komponente prinosa semena soje [(Glycine max (L.) Merr.] u poljskim uslovima u 2006, 2007. i 2008. godini u Zemun Polju (Srem, Srbija). Svake godine istraživana su po tri režima navodnjavanja, i to sa 80-85% (T1), 70-75% (T2), 60-65% (T3) poljskog vodnog kapaciteta i prirodni vodni režim bez navodnjavnja (T0). Ogled je izveden po metodi slučajnog blok sistema u četiri ponavljanja na karbonatnom černozemu. Deficit vode u toku vegetacionog perioda u nenavodnjavanom tretmanu (T0) smanjio je fiziološku aktivnost biljaka, vegetativni rast i produktivnost soje. Navodnjavani tretmani su vrlo značajno (P lt 0,01) uticali na prinos zrna soje i komponente prinosa. Na tretmanu T2 postignut je veći prinos semena nego na tretmanima T1 i T3. Iako je tretman T2 dobio oko 37% manje vode za navodnjavanje u poređenju sa T1, prinos soje povećan je u proseku za 11%. Navodnjavani režimi imali su statistički značajno različite uticaje na komponente prinosa kao što su visina biljaka u vreme žetve, broj mahuna i zrna po biljci, masa mahuna po biljci, masa zrna po biljci, masa 1.000 zrna i zapreminska masa zrna. Smanjenje prinosa je uglavnom posledica manjeg broja mahuna i zrna po biljci i manje mase 1.000 zrna. Tretman T1 imao je najveću visinu biljaka u sve tri godine ispitivanja. Rezultati su pokazali da je tretman T3 prihvatljiva strategija navodnjavanja za stabilizaciju i povećanje prinosa soje u Sremu i susednim zemljama regiona u uslovima ograničenih vodnih resursa, pod uslovom da ova praksa nije sprečena ekonomskim ograničenjima.",
publisher = "Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet, Beograd",
journal = "Journal of Agricultural Sciences",
title = "Effect of irrigation regime on yield and yield components of soya bean, Uticaj režima navodnjavanja na prinos i komponente prinosa soje",
volume = "61",
number = "4",
pages = "305-321",
doi = "10.2298/JAS1604305K"
}
Kresović, B., Gajić, B., Tapanarova, A., Pejić, B., Dragović, S.,& Dragović, R.. (2016). Effect of irrigation regime on yield and yield components of soya bean. in Journal of Agricultural Sciences
Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet, Beograd., 61(4), 305-321.
https://doi.org/10.2298/JAS1604305K
Kresović B, Gajić B, Tapanarova A, Pejić B, Dragović S, Dragović R. Effect of irrigation regime on yield and yield components of soya bean. in Journal of Agricultural Sciences. 2016;61(4):305-321.
doi:10.2298/JAS1604305K .
Kresović, Branka, Gajić, Boško, Tapanarova, Angelina, Pejić, Borivoj, Dragović, Snežana, Dragović, Ranko, "Effect of irrigation regime on yield and yield components of soya bean" in Journal of Agricultural Sciences, 61, no. 4 (2016):305-321,
https://doi.org/10.2298/JAS1604305K . .

Effects of deficit irrigation on grain yield and ear characteristics of maize

Kresović, Branka; Gajić, Boško; Tapanarova, Angelina; Pejić, Borivoj; Tomić, Zorica P.; Vujović, Dragan; Životić, Ljubomir

(Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet, Beograd, 2015)

TY - JOUR
AU - Kresović, Branka
AU - Gajić, Boško
AU - Tapanarova, Angelina
AU - Pejić, Borivoj
AU - Tomić, Zorica P.
AU - Vujović, Dragan
AU - Životić, Ljubomir
PY - 2015
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/605
AB - In the Vojvodina region, drought is an important factor limiting grain yield in maize. The aims of this research were to compare irrigation scheduling in maize (cv. ZP SC 684), and to evaluate grain yield and ear characteristics. A 3-year field experiment was carried out in the Vojvodina region, a northern part of the Republic of Serbia (384 mm of rainfall in the maize-growing period). Maize was subjected to four irrigation levels (rainfed - I0 and supply at 80-85% - I1, 70-75% - I2 and 60-65% - I3 of field capacity). The results indicated a large yearly variability, mainly due to a rainfall event at the flowering, fertilization and grain filling stages. A significant irrigation effect was observed for all the variables under study, with significant differences between the three irrigation treatments. The grain yield ranged between 8.73 and 16.33 t ha-1. The highest grain yield of maize (average of 15.08 t ha-1) was in the I1 treatment, while the non-irrigated (I0) treatment had the lowest yield (average of 10.20 t ha-1), a 35% grain yield reduction. With the decrease of irrigation water, the grain yield of maize decreased. The most distinctive impact the irrigation had on maize yield was during the warm and very dry growth period of the year of 2008. Maize in the Vojvodina region can be cultivated with acceptable yields while saving irrigation water and maximizing resource-use efficiency.
AB - U Vojvodini, suša je važan faktor koji ograničava prinos kukuruza. Ciljevi ovog istraživanja bili su upoređivanje prirodnog i različitih irigacionih vodnih režima u kukuruzu (cv. ZP SC 684 - FAO 600), ocena prinosa i osobina klipa. Trogodišnja eksperimentalna istraživanja obavljena su u Zemun Polju (Vojvodini), odnosno u severnom delu Republike Srbije (dvadesetogodišnji prosek padavina u vegetacionom periodu kukuruza je 384 mm). Ispitivan je efekat četiri varijante vodnog režima kukuruza: I0 - bez navodnjavanja, I1 - sadržaj vode u zemljištu održavan je na nivou 80-85% poljskog vodnog kapaciteta (PVK) dopunskim navodnjavanjem kišenjem, I2 - 70-75% PVK i I3 - 60-65% PVK. Rezultati su pokazali veliku varijabilnost između godina, uglavnom zbog pojave padavina u fenofazi cvetanja, oplodnje i nalivanja zrna. Navodnjavanje je značajno uticalo na prinos zrna, karakteristike klipa i visinu biljaka kukuruza. Takođe, utvrđene su značajne razlike i između navodnjavanih varijanti. Prinos zrna varirao je između 8,73 i 16,33 t ha-1. Najveći prinos kukuruza (prosečno 15,08 t ha-1) ostvaren je u varijanti I1, a najmanji (10,20 t ha-1) u nenavodnjavanoj (I0) varijanti. Prinos se smanjivao i do 35% sa smanjenjem količine vode za navodnjavanje. Najizraženiji efekat dopunskog navodnjavanja na prinos zrna kukuruza ostvaren je u toplom i veoma sušnom vegetacionom periodu 2008. godine. Kukuruz u Vojvodini može da se gaji sa prihvatljivim prinosima uz uštedu vode za navodnjavanje, što će rezultirati efikasnijim korišćenjem vodnih resursa.
PB - Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet, Beograd
T2 - Journal of Agricultural Sciences
T1 - Effects of deficit irrigation on grain yield and ear characteristics of maize
T1 - Uticaj deficitarnog navodnjavanja na prinos zrna i karakteristike klipa kukuruza
VL - 60
IS - 4
SP - 419
EP - 433
DO - 10.2298/JAS1504419K
ER - 
@article{
author = "Kresović, Branka and Gajić, Boško and Tapanarova, Angelina and Pejić, Borivoj and Tomić, Zorica P. and Vujović, Dragan and Životić, Ljubomir",
year = "2015",
abstract = "In the Vojvodina region, drought is an important factor limiting grain yield in maize. The aims of this research were to compare irrigation scheduling in maize (cv. ZP SC 684), and to evaluate grain yield and ear characteristics. A 3-year field experiment was carried out in the Vojvodina region, a northern part of the Republic of Serbia (384 mm of rainfall in the maize-growing period). Maize was subjected to four irrigation levels (rainfed - I0 and supply at 80-85% - I1, 70-75% - I2 and 60-65% - I3 of field capacity). The results indicated a large yearly variability, mainly due to a rainfall event at the flowering, fertilization and grain filling stages. A significant irrigation effect was observed for all the variables under study, with significant differences between the three irrigation treatments. The grain yield ranged between 8.73 and 16.33 t ha-1. The highest grain yield of maize (average of 15.08 t ha-1) was in the I1 treatment, while the non-irrigated (I0) treatment had the lowest yield (average of 10.20 t ha-1), a 35% grain yield reduction. With the decrease of irrigation water, the grain yield of maize decreased. The most distinctive impact the irrigation had on maize yield was during the warm and very dry growth period of the year of 2008. Maize in the Vojvodina region can be cultivated with acceptable yields while saving irrigation water and maximizing resource-use efficiency., U Vojvodini, suša je važan faktor koji ograničava prinos kukuruza. Ciljevi ovog istraživanja bili su upoređivanje prirodnog i različitih irigacionih vodnih režima u kukuruzu (cv. ZP SC 684 - FAO 600), ocena prinosa i osobina klipa. Trogodišnja eksperimentalna istraživanja obavljena su u Zemun Polju (Vojvodini), odnosno u severnom delu Republike Srbije (dvadesetogodišnji prosek padavina u vegetacionom periodu kukuruza je 384 mm). Ispitivan je efekat četiri varijante vodnog režima kukuruza: I0 - bez navodnjavanja, I1 - sadržaj vode u zemljištu održavan je na nivou 80-85% poljskog vodnog kapaciteta (PVK) dopunskim navodnjavanjem kišenjem, I2 - 70-75% PVK i I3 - 60-65% PVK. Rezultati su pokazali veliku varijabilnost između godina, uglavnom zbog pojave padavina u fenofazi cvetanja, oplodnje i nalivanja zrna. Navodnjavanje je značajno uticalo na prinos zrna, karakteristike klipa i visinu biljaka kukuruza. Takođe, utvrđene su značajne razlike i između navodnjavanih varijanti. Prinos zrna varirao je između 8,73 i 16,33 t ha-1. Najveći prinos kukuruza (prosečno 15,08 t ha-1) ostvaren je u varijanti I1, a najmanji (10,20 t ha-1) u nenavodnjavanoj (I0) varijanti. Prinos se smanjivao i do 35% sa smanjenjem količine vode za navodnjavanje. Najizraženiji efekat dopunskog navodnjavanja na prinos zrna kukuruza ostvaren je u toplom i veoma sušnom vegetacionom periodu 2008. godine. Kukuruz u Vojvodini može da se gaji sa prihvatljivim prinosima uz uštedu vode za navodnjavanje, što će rezultirati efikasnijim korišćenjem vodnih resursa.",
publisher = "Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet, Beograd",
journal = "Journal of Agricultural Sciences",
title = "Effects of deficit irrigation on grain yield and ear characteristics of maize, Uticaj deficitarnog navodnjavanja na prinos zrna i karakteristike klipa kukuruza",
volume = "60",
number = "4",
pages = "419-433",
doi = "10.2298/JAS1504419K"
}
Kresović, B., Gajić, B., Tapanarova, A., Pejić, B., Tomić, Z. P., Vujović, D.,& Životić, L.. (2015). Effects of deficit irrigation on grain yield and ear characteristics of maize. in Journal of Agricultural Sciences
Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet, Beograd., 60(4), 419-433.
https://doi.org/10.2298/JAS1504419K
Kresović B, Gajić B, Tapanarova A, Pejić B, Tomić ZP, Vujović D, Životić L. Effects of deficit irrigation on grain yield and ear characteristics of maize. in Journal of Agricultural Sciences. 2015;60(4):419-433.
doi:10.2298/JAS1504419K .
Kresović, Branka, Gajić, Boško, Tapanarova, Angelina, Pejić, Borivoj, Tomić, Zorica P., Vujović, Dragan, Životić, Ljubomir, "Effects of deficit irrigation on grain yield and ear characteristics of maize" in Journal of Agricultural Sciences, 60, no. 4 (2015):419-433,
https://doi.org/10.2298/JAS1504419K . .
1

Effect of land use change on the structure of Gleyic Fluvisols in Western Serbia

Gajić, Boško; Kresović, Branka; Dragović, Snežana; Sredojević, Zorica J.; Dragović, Ranko

(Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet, Beograd, 2014)

TY - JOUR
AU - Gajić, Boško
AU - Kresović, Branka
AU - Dragović, Snežana
AU - Sredojević, Zorica J.
AU - Dragović, Ranko
PY - 2014
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/562
AB - Changes in land use can significantly affect aggregate distribution and water stability of structural aggregates. This study was conducted in the Kolubara River Valley, Western Serbia, to determine the effects of land use changes on composition and water stability of aggregates in humus horizons (0-30 cm) of noncarbonated Gleyic Fluvisols. This study was conducted at nine sites, where each site contained two adjacent land uses of natural grassland and arable land which underwent crop rotation for >100 years. Soil samples were taken from depths of 0-10, 10-20 and 20-30 cm for each land use. When the grassland was converted into arable land, the content of the agronomically most valuable aggregates (0.25-10 mm) of cultivated soils for a depth of 0-30 cm was significantly reduced by 22-40%, while the percentage of cloddy aggregates (>10 mm) increased by 41-68%, compared to grassland. In addition, the long-term arable soil had significantly (p lt 0.05) lower aggregate stability, determined by wet sieving, than grassland. The lowest aggregate stability was found in aggregates > 3 mm. Their content is ≈ 2.3 times lower in arable soil (12.6%) than in grassland (28.6%) at a depth of 0-10 cm. In addition, meanweight diameters of dry and wetstable aggregates and structure coefficient showed significant differences between land use at a depth of 0-30 cm. The results showed that the conversion of natural grassland to arable land in the lowland ecosystems of Western Serbia degraded aggregate distribution and stability.
AB - Istraživanja su sprovedena u dolini reke Kolubare da bi se utvrdili efekti promene načina korišćenja zemljišta na agregatni sastav i vodootpornost strukturnih agregata u humusnom horizontu (0-30 cm) beskarbonatne livadske crnice. Izabrano je devet lokacija koje su na bliskom rastojanju imale površine pod prirodnom livadskom vegetacijom i oranice koje su stvorene pre više od 100 godina razoravanjem prirodnih livada. Nakon razoravanja prirodnih livada i njihovog pretvaranja u oranice, sadržaj agronomski najpovoljnijih strukturnih agregata (prečnika 0,25-10 mm) u oranicama na dubini 0-30 cm, značajno je smanjen, za 22-40%, dok je sadržaj grudvastih agregata (>10 mm) povećan za 41-68 %, u poređenju sa livadom. Pored toga, višegodišnje oranice imaju značajno (p lt 0,05) manju vodootpornost strukturnih agregata, određenih mokrim prosejavanjem, od livada. Najmanju vodootpornost pokazali su strukturni agregati prečnika >3 mm. Takođe, prosečni maseni prečnici suvih i vodootpornih agregata i koeficijent strukture pokazali su značajne razlike između različitih načina korišćenja zemljišta na dubini 0-30 cm. Razoravanje livadskih crnica pod prirodnom livadskom vegetacijom istraženog područja i njihova višegodišnja obrada doveli su do značajnih negativnih promena agregatnog sastava i smanjenja vodootpornosti strukturnih agregata.
PB - Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet, Beograd
T2 - Journal of Agricultural Sciences
T1 - Effect of land use change on the structure of Gleyic Fluvisols in Western Serbia
T1 - Uticaj promene načina korišćenja zemljišta na strukturu livadske crnice u zapadnoj Srbiji
VL - 59
IS - 2
SP - 151
EP - 160
DO - 10.2298/jas1402151g
ER - 
@article{
author = "Gajić, Boško and Kresović, Branka and Dragović, Snežana and Sredojević, Zorica J. and Dragović, Ranko",
year = "2014",
abstract = "Changes in land use can significantly affect aggregate distribution and water stability of structural aggregates. This study was conducted in the Kolubara River Valley, Western Serbia, to determine the effects of land use changes on composition and water stability of aggregates in humus horizons (0-30 cm) of noncarbonated Gleyic Fluvisols. This study was conducted at nine sites, where each site contained two adjacent land uses of natural grassland and arable land which underwent crop rotation for >100 years. Soil samples were taken from depths of 0-10, 10-20 and 20-30 cm for each land use. When the grassland was converted into arable land, the content of the agronomically most valuable aggregates (0.25-10 mm) of cultivated soils for a depth of 0-30 cm was significantly reduced by 22-40%, while the percentage of cloddy aggregates (>10 mm) increased by 41-68%, compared to grassland. In addition, the long-term arable soil had significantly (p lt 0.05) lower aggregate stability, determined by wet sieving, than grassland. The lowest aggregate stability was found in aggregates > 3 mm. Their content is ≈ 2.3 times lower in arable soil (12.6%) than in grassland (28.6%) at a depth of 0-10 cm. In addition, meanweight diameters of dry and wetstable aggregates and structure coefficient showed significant differences between land use at a depth of 0-30 cm. The results showed that the conversion of natural grassland to arable land in the lowland ecosystems of Western Serbia degraded aggregate distribution and stability., Istraživanja su sprovedena u dolini reke Kolubare da bi se utvrdili efekti promene načina korišćenja zemljišta na agregatni sastav i vodootpornost strukturnih agregata u humusnom horizontu (0-30 cm) beskarbonatne livadske crnice. Izabrano je devet lokacija koje su na bliskom rastojanju imale površine pod prirodnom livadskom vegetacijom i oranice koje su stvorene pre više od 100 godina razoravanjem prirodnih livada. Nakon razoravanja prirodnih livada i njihovog pretvaranja u oranice, sadržaj agronomski najpovoljnijih strukturnih agregata (prečnika 0,25-10 mm) u oranicama na dubini 0-30 cm, značajno je smanjen, za 22-40%, dok je sadržaj grudvastih agregata (>10 mm) povećan za 41-68 %, u poređenju sa livadom. Pored toga, višegodišnje oranice imaju značajno (p lt 0,05) manju vodootpornost strukturnih agregata, određenih mokrim prosejavanjem, od livada. Najmanju vodootpornost pokazali su strukturni agregati prečnika >3 mm. Takođe, prosečni maseni prečnici suvih i vodootpornih agregata i koeficijent strukture pokazali su značajne razlike između različitih načina korišćenja zemljišta na dubini 0-30 cm. Razoravanje livadskih crnica pod prirodnom livadskom vegetacijom istraženog područja i njihova višegodišnja obrada doveli su do značajnih negativnih promena agregatnog sastava i smanjenja vodootpornosti strukturnih agregata.",
publisher = "Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet, Beograd",
journal = "Journal of Agricultural Sciences",
title = "Effect of land use change on the structure of Gleyic Fluvisols in Western Serbia, Uticaj promene načina korišćenja zemljišta na strukturu livadske crnice u zapadnoj Srbiji",
volume = "59",
number = "2",
pages = "151-160",
doi = "10.2298/jas1402151g"
}
Gajić, B., Kresović, B., Dragović, S., Sredojević, Z. J.,& Dragović, R.. (2014). Effect of land use change on the structure of Gleyic Fluvisols in Western Serbia. in Journal of Agricultural Sciences
Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet, Beograd., 59(2), 151-160.
https://doi.org/10.2298/jas1402151g
Gajić B, Kresović B, Dragović S, Sredojević ZJ, Dragović R. Effect of land use change on the structure of Gleyic Fluvisols in Western Serbia. in Journal of Agricultural Sciences. 2014;59(2):151-160.
doi:10.2298/jas1402151g .
Gajić, Boško, Kresović, Branka, Dragović, Snežana, Sredojević, Zorica J., Dragović, Ranko, "Effect of land use change on the structure of Gleyic Fluvisols in Western Serbia" in Journal of Agricultural Sciences, 59, no. 2 (2014):151-160,
https://doi.org/10.2298/jas1402151g . .
1

Effects of irrigation on yield and composition of principal elements of nutrients in maize-growing soil

Kresović, Branka; Tapanarova, Angelina; Gajić, Boško; Dragičević, Vesna; Pejić, Borivoj; Glamočlija, Đorđe

(Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet - Institut za poljoprivrednu tehniku, Beograd, 2012)

TY - JOUR
AU - Kresović, Branka
AU - Tapanarova, Angelina
AU - Gajić, Boško
AU - Dragičević, Vesna
AU - Pejić, Borivoj
AU - Glamočlija, Đorđe
PY - 2012
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/455
AB - Extensive organic production under irrigation conditions requires greater amounts of NPK fertilisers. Furthermore, the mobility of fertilisers, especially of nitrogen, is greater under the increased soil moisture content, hence the incorporation of unnecessary amounts leads to nitrogen leaching into deeper layers causing pollution of the agro ecosystem. The objective of the present study was to determine maize yields and the content of NPK in soil under irrigation conditions after three years of the application of the same fertiliser amounts. There were four variants of water regime in the trail and the following amounts of fertilisers were incorporated: 136 kg N ha-1, 68 kg P2O5 ha-1 and 68 kg K2O ha-1. The obtained results show that the greatest differences in the content of the available soil nitrogen were established in relation to the rainfed regime. Moreover, under rainfed conditions, the highest nitrogen content (9.84 mg kg-1) and the lowest yield (10.2 t ha-1) were recorded at the end of the performed experiment. The lowest nitrogen content in the soil (7.84 mg kg-1) was established in the variant in which soil moisture had been maintained at the level 70-75% of filed water capacity (FWC). At the same time the average yield in this variant amounted to 13.55 t ha-1. The higher moisture was (80-85% FWC) the higher maize yield was (15.08 t ha-1), but also the nitrogen mobility over a profile depth was, and a greater holding capacity of nitrite in the humus horizon was. In comparison with rainfed conditions, irrigation variants had lower contents of P2O5 and K2O in the soil, which is, among other things, a consequence of higher yields obtained under irrigation conditions.
AB - Cilj rada bio je da se u irigacionom vodnom režimu utvrde prinosi kukuruza i sadržaj NPK hraniva u zemljištu nakon tri godine primene iste količine đubriva. Rezultati pokazuju da su najveće razlike u sadržaju pristupačnog azota u zemljištu utvrđene u odnosu na prirodni vodni režim, koji je na kraju izvođenja ogleda bio sa najvećim sadržajem azota (9,84 mg·kg-1) i sa najmanjim prosečnim prinosom (10,2 t·ha-1). Najmanji sadržaj azota u zemljištu bio je u varijanti održavanja zemljišne vlage na nivou 70-75% PVK (7,84 mg·kg-1) na kojoj je dobijen prosek prinosa 13,55 t·ha-1. U uslovima prisustva veće količine vode (80-85% PVK) bila je najveća rodnost kukuruza (15,08 t·ha-1), ali i veća pokretljivost azota po dubini profila, kao i zadržavanje nitrata u humusnom horizontu. U poređenju sa prirodnim vodnim režimom, varijante sa navodnjavanjem su imale manji sadržaj P2O5 i K2O u zemljištu što je, između ostalog, zbog ostvarenih većih prinosa u navodnjavanju.
PB - Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet - Institut za poljoprivrednu tehniku, Beograd
T2 - Poljoprivredna tehnika
T1 - Effects of irrigation on yield and composition of principal elements of nutrients in maize-growing soil
T1 - Uticaj navodnjavanja na prinos i sadržaj glavnih elemenata ishrane u zemljištu pod kukuruzom
VL - 37
IS - 2
SP - 31
EP - 40
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_455
ER - 
@article{
author = "Kresović, Branka and Tapanarova, Angelina and Gajić, Boško and Dragičević, Vesna and Pejić, Borivoj and Glamočlija, Đorđe",
year = "2012",
abstract = "Extensive organic production under irrigation conditions requires greater amounts of NPK fertilisers. Furthermore, the mobility of fertilisers, especially of nitrogen, is greater under the increased soil moisture content, hence the incorporation of unnecessary amounts leads to nitrogen leaching into deeper layers causing pollution of the agro ecosystem. The objective of the present study was to determine maize yields and the content of NPK in soil under irrigation conditions after three years of the application of the same fertiliser amounts. There were four variants of water regime in the trail and the following amounts of fertilisers were incorporated: 136 kg N ha-1, 68 kg P2O5 ha-1 and 68 kg K2O ha-1. The obtained results show that the greatest differences in the content of the available soil nitrogen were established in relation to the rainfed regime. Moreover, under rainfed conditions, the highest nitrogen content (9.84 mg kg-1) and the lowest yield (10.2 t ha-1) were recorded at the end of the performed experiment. The lowest nitrogen content in the soil (7.84 mg kg-1) was established in the variant in which soil moisture had been maintained at the level 70-75% of filed water capacity (FWC). At the same time the average yield in this variant amounted to 13.55 t ha-1. The higher moisture was (80-85% FWC) the higher maize yield was (15.08 t ha-1), but also the nitrogen mobility over a profile depth was, and a greater holding capacity of nitrite in the humus horizon was. In comparison with rainfed conditions, irrigation variants had lower contents of P2O5 and K2O in the soil, which is, among other things, a consequence of higher yields obtained under irrigation conditions., Cilj rada bio je da se u irigacionom vodnom režimu utvrde prinosi kukuruza i sadržaj NPK hraniva u zemljištu nakon tri godine primene iste količine đubriva. Rezultati pokazuju da su najveće razlike u sadržaju pristupačnog azota u zemljištu utvrđene u odnosu na prirodni vodni režim, koji je na kraju izvođenja ogleda bio sa najvećim sadržajem azota (9,84 mg·kg-1) i sa najmanjim prosečnim prinosom (10,2 t·ha-1). Najmanji sadržaj azota u zemljištu bio je u varijanti održavanja zemljišne vlage na nivou 70-75% PVK (7,84 mg·kg-1) na kojoj je dobijen prosek prinosa 13,55 t·ha-1. U uslovima prisustva veće količine vode (80-85% PVK) bila je najveća rodnost kukuruza (15,08 t·ha-1), ali i veća pokretljivost azota po dubini profila, kao i zadržavanje nitrata u humusnom horizontu. U poređenju sa prirodnim vodnim režimom, varijante sa navodnjavanjem su imale manji sadržaj P2O5 i K2O u zemljištu što je, između ostalog, zbog ostvarenih većih prinosa u navodnjavanju.",
publisher = "Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet - Institut za poljoprivrednu tehniku, Beograd",
journal = "Poljoprivredna tehnika",
title = "Effects of irrigation on yield and composition of principal elements of nutrients in maize-growing soil, Uticaj navodnjavanja na prinos i sadržaj glavnih elemenata ishrane u zemljištu pod kukuruzom",
volume = "37",
number = "2",
pages = "31-40",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_455"
}
Kresović, B., Tapanarova, A., Gajić, B., Dragičević, V., Pejić, B.,& Glamočlija, Đ.. (2012). Effects of irrigation on yield and composition of principal elements of nutrients in maize-growing soil. in Poljoprivredna tehnika
Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet - Institut za poljoprivrednu tehniku, Beograd., 37(2), 31-40.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_455
Kresović B, Tapanarova A, Gajić B, Dragičević V, Pejić B, Glamočlija Đ. Effects of irrigation on yield and composition of principal elements of nutrients in maize-growing soil. in Poljoprivredna tehnika. 2012;37(2):31-40.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_455 .
Kresović, Branka, Tapanarova, Angelina, Gajić, Boško, Dragičević, Vesna, Pejić, Borivoj, Glamočlija, Đorđe, "Effects of irrigation on yield and composition of principal elements of nutrients in maize-growing soil" in Poljoprivredna tehnika, 37, no. 2 (2012):31-40,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_455 .