Gošić-Dondo, Snežana

Link to this page

Authority KeyName Variants
orcid::0000-0002-3905-3308
 • Gošić-Dondo, Snežana (25)

Author's Bibliography

Uticaj abiotičkog i biotičkog stresa na promenu fitohemikalija u listu i zrnu kukuruza - posledice po kvalitet i bezbednost hrane

Ristić, Danijela; Gošić-Dondo, Snežana; Vukadinović, Jelena; Kostadinović, Marija; Kravić, Natalija; Kovinčić, Anika; Mladenović Drinić, Snežana

(Beograd : Društvo genetičara Srbije, 2023)

TY - CONF
AU - Ristić, Danijela
AU - Gošić-Dondo, Snežana
AU - Vukadinović, Jelena
AU - Kostadinović, Marija
AU - Kravić, Natalija
AU - Kovinčić, Anika
AU - Mladenović Drinić, Snežana
PY - 2023
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/1341
AB - Upotreba kukuruza u ishrani ljudi i životinja ima široku primenu jer predstavlja
izvor različitih tohemikalija koje povoljno utiču na metaboličke procese. Tokom
vegetacije biljka kukuruza izložena je različitim uticajima abiotičkog i biotičkog
stresa. Napad jedne od najznačajnijih štetočina kukuruza, larve Ostrinia nubilalis
zavisi od uslova sredine i može dovesti do smenjenja prinosa i do 30%. Oštećenja
nadzemnih delova biljke povećavaju rizik od pojave truleži klipa, jer predstavljaju
mesta

sekundarne infekcije izazvane različitim patogenim gljivama. Jedna
od neophodnih agrotehničkih mera je primena pesticida u poljoprivredi u cilju
suzbijanju kako štetočina tako i korova, obezbeđujući stabilan prinosa. S druge
strane, primena pesticida, nepovoljni uslovi spoljašnje sredine i biotički stres mogu
dovesti do oksidativnog stresa, oštećenja ćelija i pojave slobodnih radikala i reaktivnih
vrsta
kiseonika
(engl.
reactive
oxygen
species
-
ROS).
Ćelije
i
tkiva
biljaka

imaju
razvijene
antioksidativne
sisteme
odbrane
koji
ihibiraju
ili
vezuju
slobodne

radikale.

Najznačajniji neenzimski antioksidansi su avonoidi, fenolne kiseline,
karotenoidi, tokoferoli, tinska kiselina, vitamin C, i glutation. Osim promena u 
prinosu i antioksidativnom statusu, kod biljke može doći i do promena u količini
i drugih tohemikalija kao što su proteini, šećeri, amnokiseline i masne kiseline.
Do sada su nedovljno ispitani uticaji pesticida i abiotički stres koji mogu da izazovu
promene
na
različitim
tkivima
kukuruza,
pri
čemu
je
više
pažnje
posvećano

promeni
tohemikalija

izazvanoj uticajem spoljašnje sredine kao što je vodni
decit. U cilju pronalaženja karakterističnog odgovora genotipa, u odnosu na
promene tohemijskog sadržaja, kao i eventualno izdvajanje genotipa tolerantnog
na potencijalni stres primenjuju su metode spekrofotometrije i savremene metode
tečne i gasne hromatograje za odredjivanje tohemikalija u biljci.
AB - The use of maize in human nutrition and livestock feed is widely used because it
is a source of various phytochemicals that have a positive efect on metabolic processes.
During
the
growing
season,
the
maize
plant
is
exposed
to
various
influences

of
abiotic
and
biotic
stress.
Ostrinia
nubilalis
larvae,
one
of
the
predominant
maize

pests,
can
reduce
plant
growth
and
cause
stalk
and
ear
damage,
leading
to
a
yield

decrease
of
up
to
30%.
Damage
to
the
above-ground
parts
of
the
plant
increases

the
risk
of
cob
rot,
presenting
sites
of
secondary
infection
caused
by
pathogenic

fungi.
One
of
the
necessary
agrotechnical
strategies
is
the
application
of
pesticides

in
order

to control both pest and weed impact, providing stability of yield. On
the other hand, the application of pesticides, negative environmental impacts,
and biotic stress can lead to oxidative stress, cell damage and the appearance of
free radicals and reactive oxygen species (ROS). Cells and plant tissues have developed
antioxidant
defense
systems
that
inhibit
or
bind
free
radicals.
The
most

important
non-enzymatic
antioxidants
are
flavonoids,
phenolic
acids,
carotenoids,

tocopherols,

phytic acid, vitamin C, and glutathione. In addition to changes in 
yield and antioxidant status, alteration of other phytochemicals such as proteins,
sugars, amino acids and fatty acids can also occur in the plant. The effects of pesticides
and
abiotic
stress
that
they
can
cause
on
different
tissues
of

maize have
been insufficiently investigated. More attention has been given to the changes in
phytochemicals content caused by the influence of the environment such as water
deficit. In order to find the response of the genotype, in relation to changes in the
phytochemical content, as well as the eventual selection of a genotype tolerant
to potential stress, spectrophotometry methods and modern methods of liquid
and gas chromatography were applied to determine phytochemicals in the plant.
PB - Beograd : Društvo genetičara Srbije
PB - Beograd : Društvo selekcionara i semenara Republike Srbije
C3 - 10. simpozijum Društva selekcionera i semenara Republike Srbije i 7. simpozijum Sekcije za oplemenjivanje organizama Društva genetičara Srbije, Vrnjačka Banja, 16-18. oktobar 2023, Zbornik apstrakata
T1 - Uticaj abiotičkog i biotičkog stresa na promenu fitohemikalija u listu i zrnu kukuruza - posledice po kvalitet i bezbednost hrane
T1 - Effect of abiotic and biotic stress on alteration of phytochemicals in maize leaf and grain - aftereffect on food quality and safety
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1341
ER - 
@conference{
author = "Ristić, Danijela and Gošić-Dondo, Snežana and Vukadinović, Jelena and Kostadinović, Marija and Kravić, Natalija and Kovinčić, Anika and Mladenović Drinić, Snežana",
year = "2023",
abstract = "Upotreba kukuruza u ishrani ljudi i životinja ima široku primenu jer predstavlja
izvor različitih tohemikalija koje povoljno utiču na metaboličke procese. Tokom
vegetacije biljka kukuruza izložena je različitim uticajima abiotičkog i biotičkog
stresa. Napad jedne od najznačajnijih štetočina kukuruza, larve Ostrinia nubilalis
zavisi od uslova sredine i može dovesti do smenjenja prinosa i do 30%. Oštećenja
nadzemnih delova biljke povećavaju rizik od pojave truleži klipa, jer predstavljaju
mesta

sekundarne infekcije izazvane različitim patogenim gljivama. Jedna
od neophodnih agrotehničkih mera je primena pesticida u poljoprivredi u cilju
suzbijanju kako štetočina tako i korova, obezbeđujući stabilan prinosa. S druge
strane, primena pesticida, nepovoljni uslovi spoljašnje sredine i biotički stres mogu
dovesti do oksidativnog stresa, oštećenja ćelija i pojave slobodnih radikala i reaktivnih
vrsta
kiseonika
(engl.
reactive
oxygen
species
-
ROS).
Ćelije
i
tkiva
biljaka

imaju
razvijene
antioksidativne
sisteme
odbrane
koji
ihibiraju
ili
vezuju
slobodne

radikale.

Najznačajniji neenzimski antioksidansi su avonoidi, fenolne kiseline,
karotenoidi, tokoferoli, tinska kiselina, vitamin C, i glutation. Osim promena u 
prinosu i antioksidativnom statusu, kod biljke može doći i do promena u količini
i drugih tohemikalija kao što su proteini, šećeri, amnokiseline i masne kiseline.
Do sada su nedovljno ispitani uticaji pesticida i abiotički stres koji mogu da izazovu
promene
na
različitim
tkivima
kukuruza,
pri
čemu
je
više
pažnje
posvećano

promeni
tohemikalija

izazvanoj uticajem spoljašnje sredine kao što je vodni
decit. U cilju pronalaženja karakterističnog odgovora genotipa, u odnosu na
promene tohemijskog sadržaja, kao i eventualno izdvajanje genotipa tolerantnog
na potencijalni stres primenjuju su metode spekrofotometrije i savremene metode
tečne i gasne hromatograje za odredjivanje tohemikalija u biljci., The use of maize in human nutrition and livestock feed is widely used because it
is a source of various phytochemicals that have a positive efect on metabolic processes.
During
the
growing
season,
the
maize
plant
is
exposed
to
various
influences

of
abiotic
and
biotic
stress.
Ostrinia
nubilalis
larvae,
one
of
the
predominant
maize

pests,
can
reduce
plant
growth
and
cause
stalk
and
ear
damage,
leading
to
a
yield

decrease
of
up
to
30%.
Damage
to
the
above-ground
parts
of
the
plant
increases

the
risk
of
cob
rot,
presenting
sites
of
secondary
infection
caused
by
pathogenic

fungi.
One
of
the
necessary
agrotechnical
strategies
is
the
application
of
pesticides

in
order

to control both pest and weed impact, providing stability of yield. On
the other hand, the application of pesticides, negative environmental impacts,
and biotic stress can lead to oxidative stress, cell damage and the appearance of
free radicals and reactive oxygen species (ROS). Cells and plant tissues have developed
antioxidant
defense
systems
that
inhibit
or
bind
free
radicals.
The
most

important
non-enzymatic
antioxidants
are
flavonoids,
phenolic
acids,
carotenoids,

tocopherols,

phytic acid, vitamin C, and glutathione. In addition to changes in 
yield and antioxidant status, alteration of other phytochemicals such as proteins,
sugars, amino acids and fatty acids can also occur in the plant. The effects of pesticides
and
abiotic
stress
that
they
can
cause
on
different
tissues
of

maize have
been insufficiently investigated. More attention has been given to the changes in
phytochemicals content caused by the influence of the environment such as water
deficit. In order to find the response of the genotype, in relation to changes in the
phytochemical content, as well as the eventual selection of a genotype tolerant
to potential stress, spectrophotometry methods and modern methods of liquid
and gas chromatography were applied to determine phytochemicals in the plant.",
publisher = "Beograd : Društvo genetičara Srbije, Beograd : Društvo selekcionara i semenara Republike Srbije",
journal = "10. simpozijum Društva selekcionera i semenara Republike Srbije i 7. simpozijum Sekcije za oplemenjivanje organizama Društva genetičara Srbije, Vrnjačka Banja, 16-18. oktobar 2023, Zbornik apstrakata",
title = "Uticaj abiotičkog i biotičkog stresa na promenu fitohemikalija u listu i zrnu kukuruza - posledice po kvalitet i bezbednost hrane, Effect of abiotic and biotic stress on alteration of phytochemicals in maize leaf and grain - aftereffect on food quality and safety",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1341"
}
Ristić, D., Gošić-Dondo, S., Vukadinović, J., Kostadinović, M., Kravić, N., Kovinčić, A.,& Mladenović Drinić, S.. (2023). Uticaj abiotičkog i biotičkog stresa na promenu fitohemikalija u listu i zrnu kukuruza - posledice po kvalitet i bezbednost hrane. in 10. simpozijum Društva selekcionera i semenara Republike Srbije i 7. simpozijum Sekcije za oplemenjivanje organizama Društva genetičara Srbije, Vrnjačka Banja, 16-18. oktobar 2023, Zbornik apstrakata
Beograd : Društvo genetičara Srbije..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1341
Ristić D, Gošić-Dondo S, Vukadinović J, Kostadinović M, Kravić N, Kovinčić A, Mladenović Drinić S. Uticaj abiotičkog i biotičkog stresa na promenu fitohemikalija u listu i zrnu kukuruza - posledice po kvalitet i bezbednost hrane. in 10. simpozijum Društva selekcionera i semenara Republike Srbije i 7. simpozijum Sekcije za oplemenjivanje organizama Društva genetičara Srbije, Vrnjačka Banja, 16-18. oktobar 2023, Zbornik apstrakata. 2023;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1341 .
Ristić, Danijela, Gošić-Dondo, Snežana, Vukadinović, Jelena, Kostadinović, Marija, Kravić, Natalija, Kovinčić, Anika, Mladenović Drinić, Snežana, "Uticaj abiotičkog i biotičkog stresa na promenu fitohemikalija u listu i zrnu kukuruza - posledice po kvalitet i bezbednost hrane" in 10. simpozijum Društva selekcionera i semenara Republike Srbije i 7. simpozijum Sekcije za oplemenjivanje organizama Društva genetičara Srbije, Vrnjačka Banja, 16-18. oktobar 2023, Zbornik apstrakata (2023),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1341 .

Influence of insecticides on total canal lenght in the corn stem formed by feeding Ostrinia nubilalis larvae

Grcak, Dragan; Grčak, Milosav; Gošić-Dondo, Snežana; Rajčić, Vera; Aksić, Miroljub; Gudžić, Slaviša; Knežević, Desimir

(East Sarajevo : University of East Sarajevo, Faculty of agriculture, 2023)

TY - CONF
AU - Grcak, Dragan
AU - Grčak, Milosav
AU - Gošić-Dondo, Snežana
AU - Rajčić, Vera
AU - Aksić, Miroljub
AU - Gudžić, Slaviša
AU - Knežević, Desimir
PY - 2023
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/1337
AB - The aim of this study was to determine the effect of insecticides on the total length of canals
in corn stems formed by the feeding of larvae of Ostrinia nubilalis. The research was carried
out in the experimental field of the Zemun Polje Maize Institute in 2018. Two maize hybrids
of different FAO ripening groups (ZP 427 and ZP 666) were tested. Two insecticides were
compared on the total canal length in corn stalks in order to determine if there is a statistically
significant difference in the effect of the applied insecticides. The preparations Coragen SC
with the active substance chlorantraniliprole and Phobos EC with the active substance
bifenthrin were used. At the end of the corn harvest, the plants were dissected, where, in
addition to other measurements, the length of the canals formed by the feeding of the larvae
of the corn borer was measured. The results showed that there is a significant difference
between treated and untreated plants. The best results were achieved with the insecticide with
the active substance chlorantraniliprole in hybrid ZP 427, where the total length of all
channels formed by feeding O. nubilalis larvae was 166.67 cm, while the worst results were
found in the control variant of hybrid ZP 666 with 278.33 cm.
PB - East Sarajevo : University of East Sarajevo, Faculty of agriculture
C3 - 14. international scientific agriculture symposium “AGROSYM 2023", 08-10-2023., Jahorina - Book of abstracts
T1 - Influence of insecticides on total canal lenght in the corn stem formed by feeding Ostrinia nubilalis larvae
SP - 338
EP - 338
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1337
ER - 
@conference{
author = "Grcak, Dragan and Grčak, Milosav and Gošić-Dondo, Snežana and Rajčić, Vera and Aksić, Miroljub and Gudžić, Slaviša and Knežević, Desimir",
year = "2023",
abstract = "The aim of this study was to determine the effect of insecticides on the total length of canals
in corn stems formed by the feeding of larvae of Ostrinia nubilalis. The research was carried
out in the experimental field of the Zemun Polje Maize Institute in 2018. Two maize hybrids
of different FAO ripening groups (ZP 427 and ZP 666) were tested. Two insecticides were
compared on the total canal length in corn stalks in order to determine if there is a statistically
significant difference in the effect of the applied insecticides. The preparations Coragen SC
with the active substance chlorantraniliprole and Phobos EC with the active substance
bifenthrin were used. At the end of the corn harvest, the plants were dissected, where, in
addition to other measurements, the length of the canals formed by the feeding of the larvae
of the corn borer was measured. The results showed that there is a significant difference
between treated and untreated plants. The best results were achieved with the insecticide with
the active substance chlorantraniliprole in hybrid ZP 427, where the total length of all
channels formed by feeding O. nubilalis larvae was 166.67 cm, while the worst results were
found in the control variant of hybrid ZP 666 with 278.33 cm.",
publisher = "East Sarajevo : University of East Sarajevo, Faculty of agriculture",
journal = "14. international scientific agriculture symposium “AGROSYM 2023", 08-10-2023., Jahorina - Book of abstracts",
title = "Influence of insecticides on total canal lenght in the corn stem formed by feeding Ostrinia nubilalis larvae",
pages = "338-338",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1337"
}
Grcak, D., Grčak, M., Gošić-Dondo, S., Rajčić, V., Aksić, M., Gudžić, S.,& Knežević, D.. (2023). Influence of insecticides on total canal lenght in the corn stem formed by feeding Ostrinia nubilalis larvae. in 14. international scientific agriculture symposium “AGROSYM 2023", 08-10-2023., Jahorina - Book of abstracts
East Sarajevo : University of East Sarajevo, Faculty of agriculture., 338-338.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1337
Grcak D, Grčak M, Gošić-Dondo S, Rajčić V, Aksić M, Gudžić S, Knežević D. Influence of insecticides on total canal lenght in the corn stem formed by feeding Ostrinia nubilalis larvae. in 14. international scientific agriculture symposium “AGROSYM 2023", 08-10-2023., Jahorina - Book of abstracts. 2023;:338-338.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1337 .
Grcak, Dragan, Grčak, Milosav, Gošić-Dondo, Snežana, Rajčić, Vera, Aksić, Miroljub, Gudžić, Slaviša, Knežević, Desimir, "Influence of insecticides on total canal lenght in the corn stem formed by feeding Ostrinia nubilalis larvae" in 14. international scientific agriculture symposium “AGROSYM 2023", 08-10-2023., Jahorina - Book of abstracts (2023):338-338,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1337 .

Influence of insecticides application on channel lenght in stem of maize plants caused by feeding of larvae of European corn borer (Ostrinia nubilalis Hbn.)

Grcak, Dragan; Grčak, Milosav; Gošić-Dondo, Snežana; Popović, Željko D.; Tatić, Vanja; Uzelac, Iva; Kondić, Danijela; Knežević, Desimir

(East Sarajevo : University of East Sarajevo, Faculty of agriculture, 2023)

TY - CONF
AU - Grcak, Dragan
AU - Grčak, Milosav
AU - Gošić-Dondo, Snežana
AU - Popović, Željko D.
AU - Tatić, Vanja
AU - Uzelac, Iva
AU - Kondić, Danijela
AU - Knežević, Desimir
PY - 2023
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/1340
AB - In maize plants the attack of European corn borer can cause significant damages, which can
lessen by insecticide application in crop protection. The aim of this study was to determine
the effect of insecticides on the total length of channels in maize plant stem formed by the
feeding of larvae Ostrinia nubilalis. The research was carried out in Maize Research Institute
different FAO ripening groups (ZP 434, ZP 600 and ZP 666) and three insecticides
chlorantraniliprole (200 g l-1), bifenthrin (100 g l-1) and lufenuron (50 g l-1)+(cypermethrin
(50 g l-1) + chlorpyrifos (500 g l-1)), which were applied only after the maximum flight of the
first generation to protect plants from attack of European corn borer. The result showed
significantly different total length of channels in the stem of plants, caused by feeding of the
larvae of European corn borer, which varied from the lowest on treatment with insecticide
chlorantraniliprole in maize genotype ZP 600 (170.00 cm) to the highest in maize genotype
ZP 666 (278.33 cm) on the control variant (without insecticide application). For all
treatments, the average value of total length of channels in stem, was the lowest 192.92 cm in
ZP 434, slightly higher 195.42 cm in ZP 600, while the highest average value of total length
of channels was 233.34 cm in maize genotype ZP 606. The established differences for total
length of channels depended on genotype and type of insecticide applied
PB - East Sarajevo : University of East Sarajevo, Faculty of agriculture
C3 - 14. international scientific agriculture symposium “AGROSYM 2023”, 05-08.2023., Jahorina - Book of abstracts
T1 - Influence of insecticides application on channel lenght in stem of maize plants caused by feeding of larvae of European corn borer (Ostrinia nubilalis Hbn.)
SP - 339
EP - 339
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1340
ER - 
@conference{
author = "Grcak, Dragan and Grčak, Milosav and Gošić-Dondo, Snežana and Popović, Željko D. and Tatić, Vanja and Uzelac, Iva and Kondić, Danijela and Knežević, Desimir",
year = "2023",
abstract = "In maize plants the attack of European corn borer can cause significant damages, which can
lessen by insecticide application in crop protection. The aim of this study was to determine
the effect of insecticides on the total length of channels in maize plant stem formed by the
feeding of larvae Ostrinia nubilalis. The research was carried out in Maize Research Institute
different FAO ripening groups (ZP 434, ZP 600 and ZP 666) and three insecticides
chlorantraniliprole (200 g l-1), bifenthrin (100 g l-1) and lufenuron (50 g l-1)+(cypermethrin
(50 g l-1) + chlorpyrifos (500 g l-1)), which were applied only after the maximum flight of the
first generation to protect plants from attack of European corn borer. The result showed
significantly different total length of channels in the stem of plants, caused by feeding of the
larvae of European corn borer, which varied from the lowest on treatment with insecticide
chlorantraniliprole in maize genotype ZP 600 (170.00 cm) to the highest in maize genotype
ZP 666 (278.33 cm) on the control variant (without insecticide application). For all
treatments, the average value of total length of channels in stem, was the lowest 192.92 cm in
ZP 434, slightly higher 195.42 cm in ZP 600, while the highest average value of total length
of channels was 233.34 cm in maize genotype ZP 606. The established differences for total
length of channels depended on genotype and type of insecticide applied",
publisher = "East Sarajevo : University of East Sarajevo, Faculty of agriculture",
journal = "14. international scientific agriculture symposium “AGROSYM 2023”, 05-08.2023., Jahorina - Book of abstracts",
title = "Influence of insecticides application on channel lenght in stem of maize plants caused by feeding of larvae of European corn borer (Ostrinia nubilalis Hbn.)",
pages = "339-339",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1340"
}
Grcak, D., Grčak, M., Gošić-Dondo, S., Popović, Ž. D., Tatić, V., Uzelac, I., Kondić, D.,& Knežević, D.. (2023). Influence of insecticides application on channel lenght in stem of maize plants caused by feeding of larvae of European corn borer (Ostrinia nubilalis Hbn.). in 14. international scientific agriculture symposium “AGROSYM 2023”, 05-08.2023., Jahorina - Book of abstracts
East Sarajevo : University of East Sarajevo, Faculty of agriculture., 339-339.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1340
Grcak D, Grčak M, Gošić-Dondo S, Popović ŽD, Tatić V, Uzelac I, Kondić D, Knežević D. Influence of insecticides application on channel lenght in stem of maize plants caused by feeding of larvae of European corn borer (Ostrinia nubilalis Hbn.). in 14. international scientific agriculture symposium “AGROSYM 2023”, 05-08.2023., Jahorina - Book of abstracts. 2023;:339-339.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1340 .
Grcak, Dragan, Grčak, Milosav, Gošić-Dondo, Snežana, Popović, Željko D., Tatić, Vanja, Uzelac, Iva, Kondić, Danijela, Knežević, Desimir, "Influence of insecticides application on channel lenght in stem of maize plants caused by feeding of larvae of European corn borer (Ostrinia nubilalis Hbn.)" in 14. international scientific agriculture symposium “AGROSYM 2023”, 05-08.2023., Jahorina - Book of abstracts (2023):339-339,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1340 .

ZP 6153 k

Srdić, Jelena; Stanković, Slavica; Nikolić, Milica; Gošić-Dondo, Snežana

(Beograd : Republika Srbija, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Uprava za zaštitu bilja, 2023)

TY - PAT
AU - Srdić, Jelena
AU - Stanković, Slavica
AU - Nikolić, Milica
AU - Gošić-Dondo, Snežana
PY - 2023
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/1264
PB - Beograd : Republika Srbija, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Uprava za zaštitu bilja
T2 - Rešenje broj 320-09-02467/2/2021-11 od 30.03.2023.godine
T1 - ZP 6153 k
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1264
ER - 
@misc{
author = "Srdić, Jelena and Stanković, Slavica and Nikolić, Milica and Gošić-Dondo, Snežana",
year = "2023",
publisher = "Beograd : Republika Srbija, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Uprava za zaštitu bilja",
journal = "Rešenje broj 320-09-02467/2/2021-11 od 30.03.2023.godine",
title = "ZP 6153 k",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1264"
}
Srdić, J., Stanković, S., Nikolić, M.,& Gošić-Dondo, S.. (2023). ZP 6153 k. in Rešenje broj 320-09-02467/2/2021-11 od 30.03.2023.godine
Beograd : Republika Srbija, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Uprava za zaštitu bilja..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1264
Srdić J, Stanković S, Nikolić M, Gošić-Dondo S. ZP 6153 k. in Rešenje broj 320-09-02467/2/2021-11 od 30.03.2023.godine. 2023;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1264 .
Srdić, Jelena, Stanković, Slavica, Nikolić, Milica, Gošić-Dondo, Snežana, "ZP 6153 k" in Rešenje broj 320-09-02467/2/2021-11 od 30.03.2023.godine (2023),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1264 .

Study of maize yield stability with nonparametric methods

Brankovic-Radojcic, Dragana; Milivojević, Marija; Petrović, Tanja; Jovanović, Snežana; Popović, Aleksandar; Gošić-Dondo, Snežana; Srdić, Jelena

(Belgrade : Serbian Genetics Society, 2022)

TY - JOUR
AU - Brankovic-Radojcic, Dragana
AU - Milivojević, Marija
AU - Petrović, Tanja
AU - Jovanović, Snežana
AU - Popović, Aleksandar
AU - Gošić-Dondo, Snežana
AU - Srdić, Jelena
PY - 2022
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/1118
AB - High and stabile yield in different production environments is priority in maize breeding.
New statistical methods are constantly being sought to accompany analysis of variance, in
order to achieve more reliable hybrid assessment. In this study nonparametric stability
analysis is applied in order to assess GxE interaction for yield of 36 commercial maize
hybrids. The experiment was set up at five locations in Serbia for three years according to
the Randomised complete block design in three replications. Yield stability of
investigated genotypes was analysed by stability parameters Si (1), Si (2), Si (3), Si (6) TOP
and RS. Analysis of variance identified highly significant F values for all experimental
factors. Bredenkamp method confirmed the existence of non-crossover GxE interaction,
for maize yield. Hybrid ZPH15 achieved the most stable yield based on parameters Si (1)
and Si (2). According to parameter Si (3) it was ZPH5, while based on parameter Si (6) it was
ZPH34. The highest overall yield achieved ZPH36 (11.18 t ha-1
), which was quite
unstable (rank 24 in parameters Si (1) and Si (2)), and very unstable (rank 34 in parameters
Si (3) and Si (6)). The most stable hybrids had average yields. In total, the hybrid ZPH23
had the best average rank (15.93). Based on TOP parameter, ZPH36 had the best rank
(yield), followed by ZPH11, ZPH20, ZPH21 and ZPH9. However, RS parameter revealed
that ZPH21 was the most stable hybrid, so taking into account both TOP and RS
parameters this is the most productive and the most stable hybrid. Based on this research,
TOP and RS are the best parameters for selecting new maize hybrids for production in
particular environment. In case of identical TOP value, the genotype with the lowest RS value should be selected. The parameters Si (1), Si (2), Si (3) and Si (6) can be used as
alternative methods for the selection of genotypes with moderate yield and high stability.
AB - U ovom radu primenjena je neparametarska analiza stabilnosti kako bi se procenila GxE
interakcija za prinos 36 hibrida kukuruza. Eksperiment je postavljen na pet lokacija u Srbiji u
trajanju od tri godine po potpuno slučajnom blok dizajnu (RCBD) u tri ponavljanja. Stabilnost
prinosa ispitivanih genotipova analizirana je parametrima stabilnosti Si (1), Si (2), Si (3), Si (6), TOP
i RS. Hibrid ZPH15 je postigao najstabilniji prinos na osnovu parametara Si (1) i Si (2), prema
parametru Si (3) ZPH5, dok je na osnovu parametra Si (6) to bio ZPH34. Najrodniji hibrid ukupno
u ogledu bio je ZPH36 sa prosečnim prinosom od 11,180 t/ha, koji je na osnovu ranga
parametara Si (1) i Si (2) bio dosta nestabilan (rang 24), a na osnovu ranga parametara Si (3) i Si(6)
veoma nestabilan (rang 34). Najstabilniji hibridi imali su prinos oko proseka. Ukupno, najbolji
prosečan rang imao je hibrid ZPH 23 (15,93). Na osnovu TOP parametra najbolji rang (prinos)
imao je ZPH36, a zatim ZPH11, ZPH20, ZPH21 i ZPH9. Međutim, RS parametar je pokazao da
je ZPH21 najstabilniji hibrid, tako da je uzimajući u obzir i TOP i RS parametre ovo
najproduktivniji i najstabilniji hibrid. Na osnovu ovog istraživanja, od svih posmatranih
neparametarskih parametara, parametri TOP i RS pokazali su se kao najbolji za odabir novih
hibrida kukuruza za gajenje u određenom regionu. U slučaju identične TOP vrednosti, treba
izabrati genotip sa najnižom RS vrednošću, dok se parametri Si (1), Si (2), Si (3) i Si (6) mogu
koristiti kao alternativne metode za selekciju genotipova sa umerenim prinosom i visokom
stabilnošću.
PB - Belgrade : Serbian Genetics Society
T2 - Genetika
T1 - Study of maize yield stability with nonparametric methods
T1 - Proučavanje stabilnosti prinosa kukuruza neparametrijskim metodama
VL - 54
IS - 2
SP - 871
EP - 885
DO - 10.2298/GENSR2202871B
ER - 
@article{
author = "Brankovic-Radojcic, Dragana and Milivojević, Marija and Petrović, Tanja and Jovanović, Snežana and Popović, Aleksandar and Gošić-Dondo, Snežana and Srdić, Jelena",
year = "2022",
abstract = "High and stabile yield in different production environments is priority in maize breeding.
New statistical methods are constantly being sought to accompany analysis of variance, in
order to achieve more reliable hybrid assessment. In this study nonparametric stability
analysis is applied in order to assess GxE interaction for yield of 36 commercial maize
hybrids. The experiment was set up at five locations in Serbia for three years according to
the Randomised complete block design in three replications. Yield stability of
investigated genotypes was analysed by stability parameters Si (1), Si (2), Si (3), Si (6) TOP
and RS. Analysis of variance identified highly significant F values for all experimental
factors. Bredenkamp method confirmed the existence of non-crossover GxE interaction,
for maize yield. Hybrid ZPH15 achieved the most stable yield based on parameters Si (1)
and Si (2). According to parameter Si (3) it was ZPH5, while based on parameter Si (6) it was
ZPH34. The highest overall yield achieved ZPH36 (11.18 t ha-1
), which was quite
unstable (rank 24 in parameters Si (1) and Si (2)), and very unstable (rank 34 in parameters
Si (3) and Si (6)). The most stable hybrids had average yields. In total, the hybrid ZPH23
had the best average rank (15.93). Based on TOP parameter, ZPH36 had the best rank
(yield), followed by ZPH11, ZPH20, ZPH21 and ZPH9. However, RS parameter revealed
that ZPH21 was the most stable hybrid, so taking into account both TOP and RS
parameters this is the most productive and the most stable hybrid. Based on this research,
TOP and RS are the best parameters for selecting new maize hybrids for production in
particular environment. In case of identical TOP value, the genotype with the lowest RS value should be selected. The parameters Si (1), Si (2), Si (3) and Si (6) can be used as
alternative methods for the selection of genotypes with moderate yield and high stability., U ovom radu primenjena je neparametarska analiza stabilnosti kako bi se procenila GxE
interakcija za prinos 36 hibrida kukuruza. Eksperiment je postavljen na pet lokacija u Srbiji u
trajanju od tri godine po potpuno slučajnom blok dizajnu (RCBD) u tri ponavljanja. Stabilnost
prinosa ispitivanih genotipova analizirana je parametrima stabilnosti Si (1), Si (2), Si (3), Si (6), TOP
i RS. Hibrid ZPH15 je postigao najstabilniji prinos na osnovu parametara Si (1) i Si (2), prema
parametru Si (3) ZPH5, dok je na osnovu parametra Si (6) to bio ZPH34. Najrodniji hibrid ukupno
u ogledu bio je ZPH36 sa prosečnim prinosom od 11,180 t/ha, koji je na osnovu ranga
parametara Si (1) i Si (2) bio dosta nestabilan (rang 24), a na osnovu ranga parametara Si (3) i Si(6)
veoma nestabilan (rang 34). Najstabilniji hibridi imali su prinos oko proseka. Ukupno, najbolji
prosečan rang imao je hibrid ZPH 23 (15,93). Na osnovu TOP parametra najbolji rang (prinos)
imao je ZPH36, a zatim ZPH11, ZPH20, ZPH21 i ZPH9. Međutim, RS parametar je pokazao da
je ZPH21 najstabilniji hibrid, tako da je uzimajući u obzir i TOP i RS parametre ovo
najproduktivniji i najstabilniji hibrid. Na osnovu ovog istraživanja, od svih posmatranih
neparametarskih parametara, parametri TOP i RS pokazali su se kao najbolji za odabir novih
hibrida kukuruza za gajenje u određenom regionu. U slučaju identične TOP vrednosti, treba
izabrati genotip sa najnižom RS vrednošću, dok se parametri Si (1), Si (2), Si (3) i Si (6) mogu
koristiti kao alternativne metode za selekciju genotipova sa umerenim prinosom i visokom
stabilnošću.",
publisher = "Belgrade : Serbian Genetics Society",
journal = "Genetika",
title = "Study of maize yield stability with nonparametric methods, Proučavanje stabilnosti prinosa kukuruza neparametrijskim metodama",
volume = "54",
number = "2",
pages = "871-885",
doi = "10.2298/GENSR2202871B"
}
Brankovic-Radojcic, D., Milivojević, M., Petrović, T., Jovanović, S., Popović, A., Gošić-Dondo, S.,& Srdić, J.. (2022). Study of maize yield stability with nonparametric methods. in Genetika
Belgrade : Serbian Genetics Society., 54(2), 871-885.
https://doi.org/10.2298/GENSR2202871B
Brankovic-Radojcic D, Milivojević M, Petrović T, Jovanović S, Popović A, Gošić-Dondo S, Srdić J. Study of maize yield stability with nonparametric methods. in Genetika. 2022;54(2):871-885.
doi:10.2298/GENSR2202871B .
Brankovic-Radojcic, Dragana, Milivojević, Marija, Petrović, Tanja, Jovanović, Snežana, Popović, Aleksandar, Gošić-Dondo, Snežana, Srdić, Jelena, "Study of maize yield stability with nonparametric methods" in Genetika, 54, no. 2 (2022):871-885,
https://doi.org/10.2298/GENSR2202871B . .

ZP6720

Filipović, Milomir; Čamdžija, Zoran; Gošić-Dondo, Snežana

(2022)

TY - PAT
AU - Filipović, Milomir
AU - Čamdžija, Zoran
AU - Gošić-Dondo, Snežana
PY - 2022
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/1112
T2 - Rešenje:320-44-02135/2/2020-11
T1 - ZP6720
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1112
ER - 
@misc{
author = "Filipović, Milomir and Čamdžija, Zoran and Gošić-Dondo, Snežana",
year = "2022",
journal = "Rešenje:320-44-02135/2/2020-11",
title = "ZP6720",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1112"
}
Filipović, M., Čamdžija, Z.,& Gošić-Dondo, S.. (2022). ZP6720. in Rešenje:320-44-02135/2/2020-11.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1112
Filipović M, Čamdžija Z, Gošić-Dondo S. ZP6720. in Rešenje:320-44-02135/2/2020-11. 2022;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1112 .
Filipović, Milomir, Čamdžija, Zoran, Gošić-Dondo, Snežana, "ZP6720" in Rešenje:320-44-02135/2/2020-11 (2022),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1112 .

Uticaj hibrida kukuruza i primenjenih insekticida na napad Ostrinia nubilalis HBN.

Grčak, Dragan; Gošić-Dondo, Snežana; Grčak, Milosav; Ristić, Danijela; Kondić, Danijela; Hajder, Đurađ; Popović, Željko D.; Knezevic, Desimir

(Belgrade : Serbian Genetics Society, 2022)

TY - JOUR
AU - Grčak, Dragan
AU - Gošić-Dondo, Snežana
AU - Grčak, Milosav
AU - Ristić, Danijela
AU - Kondić, Danijela
AU - Hajder, Đurađ
AU - Popović, Željko D.
AU - Knezevic, Desimir
PY - 2022
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/973
AB - Ostrinia nubilalis Hbn. je štetočina kukuruza koja u pojedinim godišnjim dobima može naneti
veliku štetu biljkama. Cilj ovog rada je proučavanje otpornosti odnosno podložnosti hibrida
napadu kukuruznog plamenca i efekata različitih doza insekticida i vremena primene u zaštiti od
ove štetočine na biljkama kukuruza, ali prvenstveno uticaj hibrida na intenzitet napada. Šest
hibrida kukuruza različitih grupa zrenja (ZP 427, ZP 434, ZP 555, ZP 600, ZP 606 i ZP 666)
korišćeno je za proučavanje dejstva napada Ostrinia nubilalis Hbn., na kontrolnu varijantu T1
bez primene insekticida i na varijantu tretiranu sa dva insekticida Fobos EC (bifentrin - 200 ml
ha-1) i kombinacijom Match 050 EC i Nurelle D (lufenuron 50 g l-1 i hlorpirifos 500 g l-1 +
cipermetrin 50 g l-1), 0.75 l ha-1) u dva termina (u prvoj generaciji za vreme leta insekata T2 i
T3 i u drugoj generaciji za vreme leta insekata T4 i T5) u tri ponavljanja. Rezultati su pokazali
najveći intenzitet Ostrinia nubilalis Hbn. napad i stepen oštećenja na kontrolnoj varijanti i
značajne razlike između tretmana za ispitivane parametre. Posmatrajući sve hibride i tretmane,
nije utvrđena statistička značajnost između šest ispitivanih hibrida kukuruza različitih grupa
zrelosti. U kontrolnoj varijanti najveći napad (oštećenje) je bio na biljkama kod hibrida ZP 666
(94,28%) i ZP 606 (93,90%), a među varijantama primenjenih insekticida najveća šteta je
konstatovana u tretmanu T5 sa primenjena kombinacija Match + Nurelle u hibridu ZP 555 i
iznosila je 92,02%. Na tretmanu T1-kontrolna varijanta bez insekticida, najmanji napad sa
Ostrinia nubilalis Hbn. je konstatovan kod hibrida ZP 434 (od 88,76%), a među varijantama
primenjenih insekticida najmanji napad je konstatovan kod varijante T2 sa primenjenim Fobos
kod prve generacije insekata u hibridu ZP 434 i iznosio je 77,12%. Napad Ostrinia nubilalis
Hbn. i varijacija prosečne mase klipa kukuruza varirala je u zavisnosti od hibrida kukuruza i
vremena primene insekticida.
AB - Ostrinia nubilalis Hbn. is a corn pest that can do great damage to plants in some seasons.
The aim of this paper is to study the resistance / susceptibility of hybrids to the attack of
European corn borer and the effects of different doses of insecticides and time of
application in protection against pests on maize plants, but primarily the influence of
hybrids on attack intensity. The six maize hybrids of different maturation groups (ZP 427,
ZP 434, ZP 555, ZP 600, ZP 606 and ZP 666) used for study effect of attack of Ostrinia
nubillalis Hbn., on control variant T1 without application of insecticide and on variant
treated with two insecticides Fobos EC (bifentrin - 200 ml ha-1
) and combination of Match
050 EC and Nurelle D (lufenuron 50 g l
-1
and hlorpirifos 500 g l
-1 + cipermetrin 50 g l
-1
),
0.75 l ha-1
) in two terms (in the first generation of insect flying T2 and T3 and in the
second generation of insect flying T4 and T5) in three replication. The results showed the
highest intensity of Ostrinia nubilalis Hbn. attack and degree of damages on control
variant and significant differences between treatments for investigated parameters.
Observing all hybrids and treatments, there was no statistical significance between the six
examined maize hybrids of different maturity groups. In the control variant, the greatest
attack (damage) was in plants, namely in the hybrid ZP 666 (94.28%) and ZP 606 (93.90%) and among the variants of applied insecticides, the greatest damage was found
in the treatment T5 with the applied combination of Match + Nurelle in hybrid ZP 555
and was 92.02%. On treatment T1-control variant without insecticides, the smallest attack
with Ostrinia nubilalis Hbn. was found in the hybrid ZP 434 (from 88.76%) and among
the variants of applied insecticides, the smallest attack was found on variant T2 with
applied Phobos in the first generation of insect in hybrid ZP 434 and amounted to
77.12%. The attack of Ostrinia nubilalis Hbn. and variation of average mass of maize cob
varied in dependence of maze of hybrids and variant of insecticides application.
PB - Belgrade : Serbian Genetics Society
T2 - Genetika
T1 - Uticaj hibrida kukuruza i primenjenih insekticida na napad Ostrinia nubilalis HBN.
T1 - Influence of maize hybrids and applied insecticides on Ostrinia nubilalis HBN. attack
VL - 54
IS - 1
SP - 289
EP - 306
DO - 10.2298/gensr2201289g
ER - 
@article{
author = "Grčak, Dragan and Gošić-Dondo, Snežana and Grčak, Milosav and Ristić, Danijela and Kondić, Danijela and Hajder, Đurađ and Popović, Željko D. and Knezevic, Desimir",
year = "2022",
abstract = "Ostrinia nubilalis Hbn. je štetočina kukuruza koja u pojedinim godišnjim dobima može naneti
veliku štetu biljkama. Cilj ovog rada je proučavanje otpornosti odnosno podložnosti hibrida
napadu kukuruznog plamenca i efekata različitih doza insekticida i vremena primene u zaštiti od
ove štetočine na biljkama kukuruza, ali prvenstveno uticaj hibrida na intenzitet napada. Šest
hibrida kukuruza različitih grupa zrenja (ZP 427, ZP 434, ZP 555, ZP 600, ZP 606 i ZP 666)
korišćeno je za proučavanje dejstva napada Ostrinia nubilalis Hbn., na kontrolnu varijantu T1
bez primene insekticida i na varijantu tretiranu sa dva insekticida Fobos EC (bifentrin - 200 ml
ha-1) i kombinacijom Match 050 EC i Nurelle D (lufenuron 50 g l-1 i hlorpirifos 500 g l-1 +
cipermetrin 50 g l-1), 0.75 l ha-1) u dva termina (u prvoj generaciji za vreme leta insekata T2 i
T3 i u drugoj generaciji za vreme leta insekata T4 i T5) u tri ponavljanja. Rezultati su pokazali
najveći intenzitet Ostrinia nubilalis Hbn. napad i stepen oštećenja na kontrolnoj varijanti i
značajne razlike između tretmana za ispitivane parametre. Posmatrajući sve hibride i tretmane,
nije utvrđena statistička značajnost između šest ispitivanih hibrida kukuruza različitih grupa
zrelosti. U kontrolnoj varijanti najveći napad (oštećenje) je bio na biljkama kod hibrida ZP 666
(94,28%) i ZP 606 (93,90%), a među varijantama primenjenih insekticida najveća šteta je
konstatovana u tretmanu T5 sa primenjena kombinacija Match + Nurelle u hibridu ZP 555 i
iznosila je 92,02%. Na tretmanu T1-kontrolna varijanta bez insekticida, najmanji napad sa
Ostrinia nubilalis Hbn. je konstatovan kod hibrida ZP 434 (od 88,76%), a među varijantama
primenjenih insekticida najmanji napad je konstatovan kod varijante T2 sa primenjenim Fobos
kod prve generacije insekata u hibridu ZP 434 i iznosio je 77,12%. Napad Ostrinia nubilalis
Hbn. i varijacija prosečne mase klipa kukuruza varirala je u zavisnosti od hibrida kukuruza i
vremena primene insekticida., Ostrinia nubilalis Hbn. is a corn pest that can do great damage to plants in some seasons.
The aim of this paper is to study the resistance / susceptibility of hybrids to the attack of
European corn borer and the effects of different doses of insecticides and time of
application in protection against pests on maize plants, but primarily the influence of
hybrids on attack intensity. The six maize hybrids of different maturation groups (ZP 427,
ZP 434, ZP 555, ZP 600, ZP 606 and ZP 666) used for study effect of attack of Ostrinia
nubillalis Hbn., on control variant T1 without application of insecticide and on variant
treated with two insecticides Fobos EC (bifentrin - 200 ml ha-1
) and combination of Match
050 EC and Nurelle D (lufenuron 50 g l
-1
and hlorpirifos 500 g l
-1 + cipermetrin 50 g l
-1
),
0.75 l ha-1
) in two terms (in the first generation of insect flying T2 and T3 and in the
second generation of insect flying T4 and T5) in three replication. The results showed the
highest intensity of Ostrinia nubilalis Hbn. attack and degree of damages on control
variant and significant differences between treatments for investigated parameters.
Observing all hybrids and treatments, there was no statistical significance between the six
examined maize hybrids of different maturity groups. In the control variant, the greatest
attack (damage) was in plants, namely in the hybrid ZP 666 (94.28%) and ZP 606 (93.90%) and among the variants of applied insecticides, the greatest damage was found
in the treatment T5 with the applied combination of Match + Nurelle in hybrid ZP 555
and was 92.02%. On treatment T1-control variant without insecticides, the smallest attack
with Ostrinia nubilalis Hbn. was found in the hybrid ZP 434 (from 88.76%) and among
the variants of applied insecticides, the smallest attack was found on variant T2 with
applied Phobos in the first generation of insect in hybrid ZP 434 and amounted to
77.12%. The attack of Ostrinia nubilalis Hbn. and variation of average mass of maize cob
varied in dependence of maze of hybrids and variant of insecticides application.",
publisher = "Belgrade : Serbian Genetics Society",
journal = "Genetika",
title = "Uticaj hibrida kukuruza i primenjenih insekticida na napad Ostrinia nubilalis HBN., Influence of maize hybrids and applied insecticides on Ostrinia nubilalis HBN. attack",
volume = "54",
number = "1",
pages = "289-306",
doi = "10.2298/gensr2201289g"
}
Grčak, D., Gošić-Dondo, S., Grčak, M., Ristić, D., Kondić, D., Hajder, Đ., Popović, Ž. D.,& Knezevic, D.. (2022). Uticaj hibrida kukuruza i primenjenih insekticida na napad Ostrinia nubilalis HBN.. in Genetika
Belgrade : Serbian Genetics Society., 54(1), 289-306.
https://doi.org/10.2298/gensr2201289g
Grčak D, Gošić-Dondo S, Grčak M, Ristić D, Kondić D, Hajder Đ, Popović ŽD, Knezevic D. Uticaj hibrida kukuruza i primenjenih insekticida na napad Ostrinia nubilalis HBN.. in Genetika. 2022;54(1):289-306.
doi:10.2298/gensr2201289g .
Grčak, Dragan, Gošić-Dondo, Snežana, Grčak, Milosav, Ristić, Danijela, Kondić, Danijela, Hajder, Đurađ, Popović, Željko D., Knezevic, Desimir, "Uticaj hibrida kukuruza i primenjenih insekticida na napad Ostrinia nubilalis HBN." in Genetika, 54, no. 1 (2022):289-306,
https://doi.org/10.2298/gensr2201289g . .
3

Bioresponse of maize genotypes to european corn borer (ostrinia nubilalis hbn) attack and insecticide treatments

Gošić-Dondo, Snežana; Srdić, Jelena; Dragičević, Vesna; Popović, Željko D.; Filipovic, Milomir; Ristić, Danijela; Grčak, Dragan

(Belgrade : Maize Research Institute, Zemun Polje, 2022)

TY - CONF
AU - Gošić-Dondo, Snežana
AU - Srdić, Jelena
AU - Dragičević, Vesna
AU - Popović, Željko D.
AU - Filipovic, Milomir
AU - Ristić, Danijela
AU - Grčak, Dragan
PY - 2022
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/967
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/978
AB - During last years, the total losses from European corn borer (Ostrinia nubilalis Hbn.) can reach
a high threshold of harmfulness although the different agro-technical measures that are being
implemented. According to the sensitivity of hybrids, the damage may vary from only a few
percent in tolerant hybrids, up to 30-40% on moderately intolerant hybrids. The aim of this
study was to evaluate the variability and bioresponsiveness of four maize genotypes (ZP 427,
ZP 434, ZP 600 and ZP 666) to applied insecticides and bioinsecticides and the
interdependence of population dynamics. The research has been conducted in 2016 and 2018
in accordance with the EPPO method in field conditions in maize crops. Out of a total of 11.023
attacks in both years of research, in 2016. the largest number of plants (4.841) were with a
broken stalk above the ear and at the height of the ear and belonged to categories C3 to C8. In
2018. 3.672 plants were dominated by leaf damage and perforation in the stalk type H2.
Analyzing the effectiveness of the tested insecticides and bioinsecticides by application times,
an uniformity in the number of plants with recorded symptoms of damage was observed. Thus,
foliar treatment with chlorantraniliprole insecticide proved to be the most effective with the
least number of attacked plants with a high degree of damage. In contrast, bioinsecticide
treatment of plants, in addition to a large number of infested plants, was dominated by high
categories of damage that deviated from all other treatments as well as from the control. Within
the definition of the degree of tolerance of maize hybrids, the influence of treatment on changes
in secondary metabolites (phytins) in seeds was observed. It was noticed that there is a trend
of positive correlation of the amount of phytin in the seed (mg/g) with the attack of moths of
the first generation and the number of dissected larvae, as well as a trend of negative correlation
with the percentage of attacks of moths of the second generation. Correlation coefficients are
expressed: in the genotype ZP-600, while in the genotype ZP-666 the correlation is the lowest,
ie. irrelevant. The obtained results may be of great importance in future work aimed at the
selection of tolerant genotypes to attack corn flame, taking into account the role of phytin, as
an antioxidant and phosphorus depot in maize grain.
PB - Belgrade : Maize Research Institute, Zemun Polje
C3 - 25. EUCARPIA Maize and sorghum conference:"Current challenges and new methods for maize and sorghum breeding", 30.05-02.06.2022., Belgrade - Book of abstracts
T1 - Bioresponse of maize genotypes to european corn borer (ostrinia nubilalis hbn) attack and insecticide treatments
SP - 50
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_978
ER - 
@conference{
author = "Gošić-Dondo, Snežana and Srdić, Jelena and Dragičević, Vesna and Popović, Željko D. and Filipovic, Milomir and Ristić, Danijela and Grčak, Dragan",
year = "2022",
abstract = "During last years, the total losses from European corn borer (Ostrinia nubilalis Hbn.) can reach
a high threshold of harmfulness although the different agro-technical measures that are being
implemented. According to the sensitivity of hybrids, the damage may vary from only a few
percent in tolerant hybrids, up to 30-40% on moderately intolerant hybrids. The aim of this
study was to evaluate the variability and bioresponsiveness of four maize genotypes (ZP 427,
ZP 434, ZP 600 and ZP 666) to applied insecticides and bioinsecticides and the
interdependence of population dynamics. The research has been conducted in 2016 and 2018
in accordance with the EPPO method in field conditions in maize crops. Out of a total of 11.023
attacks in both years of research, in 2016. the largest number of plants (4.841) were with a
broken stalk above the ear and at the height of the ear and belonged to categories C3 to C8. In
2018. 3.672 plants were dominated by leaf damage and perforation in the stalk type H2.
Analyzing the effectiveness of the tested insecticides and bioinsecticides by application times,
an uniformity in the number of plants with recorded symptoms of damage was observed. Thus,
foliar treatment with chlorantraniliprole insecticide proved to be the most effective with the
least number of attacked plants with a high degree of damage. In contrast, bioinsecticide
treatment of plants, in addition to a large number of infested plants, was dominated by high
categories of damage that deviated from all other treatments as well as from the control. Within
the definition of the degree of tolerance of maize hybrids, the influence of treatment on changes
in secondary metabolites (phytins) in seeds was observed. It was noticed that there is a trend
of positive correlation of the amount of phytin in the seed (mg/g) with the attack of moths of
the first generation and the number of dissected larvae, as well as a trend of negative correlation
with the percentage of attacks of moths of the second generation. Correlation coefficients are
expressed: in the genotype ZP-600, while in the genotype ZP-666 the correlation is the lowest,
ie. irrelevant. The obtained results may be of great importance in future work aimed at the
selection of tolerant genotypes to attack corn flame, taking into account the role of phytin, as
an antioxidant and phosphorus depot in maize grain.",
publisher = "Belgrade : Maize Research Institute, Zemun Polje",
journal = "25. EUCARPIA Maize and sorghum conference:"Current challenges and new methods for maize and sorghum breeding", 30.05-02.06.2022., Belgrade - Book of abstracts",
title = "Bioresponse of maize genotypes to european corn borer (ostrinia nubilalis hbn) attack and insecticide treatments",
pages = "50",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_978"
}
Gošić-Dondo, S., Srdić, J., Dragičević, V., Popović, Ž. D., Filipovic, M., Ristić, D.,& Grčak, D.. (2022). Bioresponse of maize genotypes to european corn borer (ostrinia nubilalis hbn) attack and insecticide treatments. in 25. EUCARPIA Maize and sorghum conference:"Current challenges and new methods for maize and sorghum breeding", 30.05-02.06.2022., Belgrade - Book of abstracts
Belgrade : Maize Research Institute, Zemun Polje., 50.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_978
Gošić-Dondo S, Srdić J, Dragičević V, Popović ŽD, Filipovic M, Ristić D, Grčak D. Bioresponse of maize genotypes to european corn borer (ostrinia nubilalis hbn) attack and insecticide treatments. in 25. EUCARPIA Maize and sorghum conference:"Current challenges and new methods for maize and sorghum breeding", 30.05-02.06.2022., Belgrade - Book of abstracts. 2022;:50.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_978 .
Gošić-Dondo, Snežana, Srdić, Jelena, Dragičević, Vesna, Popović, Željko D., Filipovic, Milomir, Ristić, Danijela, Grčak, Dragan, "Bioresponse of maize genotypes to european corn borer (ostrinia nubilalis hbn) attack and insecticide treatments" in 25. EUCARPIA Maize and sorghum conference:"Current challenges and new methods for maize and sorghum breeding", 30.05-02.06.2022., Belgrade - Book of abstracts (2022):50,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_978 .

Expression of cs, ast, alt and ldh genes during diapause of the european corn borer Ostrinia nubilalis (Hbn.)

Knežević, Teodora; Avramov, Miloš; Uzelac, Iva; Gošić-Dondo, Snežana; Popović, Željko D.

(Belgrade : Serbian biochemical society, 2021)

TY - CONF
AU - Knežević, Teodora
AU - Avramov, Miloš
AU - Uzelac, Iva
AU - Gošić-Dondo, Snežana
AU - Popović, Željko D.
PY - 2021
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/986
AB - Many insect species overcome unfavourable environmental conditions by entering 
diapause, a type of hypometabolic resting state which features accumulation of energy 
reserves, lowered oxidative metabolism rates, synthesis of protective metabolites and 
expression of specific genes. In order to better understand the changes occuring at the 
transcriptional level during diapause of the economically important European corn borer 
Ostrinia nubilalis (Hbn.), the expression of genes encoding selected metabolic enzymes 
was measured in this study. The selected enzymes are markers of aerobic (citrate synthase, 
aspartate aminotransferase, alanine aminotransferase) and anaerobic metabolism (lactate 
dehydrogenase). Total RNA was isolated from whole-body non-diapausing (ND) and 
diapausing (D) 5th instar larvae acclimated to different temperatures (15°C, 5°C, –3°C, –
16°C) due to a close link between diapause and cold hardiness in this species. QPCR was 
performed and relative gene expression was determined using rps3 as the reference gene 
and the ND group as control. Relative expression of cs gene did not differ between groups, 
suggesting that this enzyme is regulated posttranslationally. Relative expressions of ast and 
alt genes were significantly higher in the ND group compared to diapausing larvae, while 
the expression of ldh was higher in the diapausing groups. A temperature effect on relative 
gene expression of cs, ldh and alt was determined. Higher cs expression was recorded in 
diapausing larvae acclimated to 5°C compared to D(15°C), probably compensating for 
lowered CS enzyme activity. Cold acclimation leads to higher expression of ldh in 
diapausing larvae, especially in D(–3°C) group, as expected. Lastly, acclimating 
diapausing larvae to 5°C and –3°C resulted in higher expression of alt in these groups 
compared to D(15°C) larvae, leading to an increase of the cryoprotective alanine synthesis.
PB - Belgrade : Serbian biochemical society
C3 - Serbian biochemical society tenth conference with international participation, 24.09.2021., Kragujevac, Serbia - Zbornik radova
T1 - Expression of cs, ast, alt and ldh genes during diapause of the european corn borer Ostrinia nubilalis (Hbn.)
SP - 72
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_986
ER - 
@conference{
author = "Knežević, Teodora and Avramov, Miloš and Uzelac, Iva and Gošić-Dondo, Snežana and Popović, Željko D.",
year = "2021",
abstract = "Many insect species overcome unfavourable environmental conditions by entering 
diapause, a type of hypometabolic resting state which features accumulation of energy 
reserves, lowered oxidative metabolism rates, synthesis of protective metabolites and 
expression of specific genes. In order to better understand the changes occuring at the 
transcriptional level during diapause of the economically important European corn borer 
Ostrinia nubilalis (Hbn.), the expression of genes encoding selected metabolic enzymes 
was measured in this study. The selected enzymes are markers of aerobic (citrate synthase, 
aspartate aminotransferase, alanine aminotransferase) and anaerobic metabolism (lactate 
dehydrogenase). Total RNA was isolated from whole-body non-diapausing (ND) and 
diapausing (D) 5th instar larvae acclimated to different temperatures (15°C, 5°C, –3°C, –
16°C) due to a close link between diapause and cold hardiness in this species. QPCR was 
performed and relative gene expression was determined using rps3 as the reference gene 
and the ND group as control. Relative expression of cs gene did not differ between groups, 
suggesting that this enzyme is regulated posttranslationally. Relative expressions of ast and 
alt genes were significantly higher in the ND group compared to diapausing larvae, while 
the expression of ldh was higher in the diapausing groups. A temperature effect on relative 
gene expression of cs, ldh and alt was determined. Higher cs expression was recorded in 
diapausing larvae acclimated to 5°C compared to D(15°C), probably compensating for 
lowered CS enzyme activity. Cold acclimation leads to higher expression of ldh in 
diapausing larvae, especially in D(–3°C) group, as expected. Lastly, acclimating 
diapausing larvae to 5°C and –3°C resulted in higher expression of alt in these groups 
compared to D(15°C) larvae, leading to an increase of the cryoprotective alanine synthesis.",
publisher = "Belgrade : Serbian biochemical society",
journal = "Serbian biochemical society tenth conference with international participation, 24.09.2021., Kragujevac, Serbia - Zbornik radova",
title = "Expression of cs, ast, alt and ldh genes during diapause of the european corn borer Ostrinia nubilalis (Hbn.)",
pages = "72",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_986"
}
Knežević, T., Avramov, M., Uzelac, I., Gošić-Dondo, S.,& Popović, Ž. D.. (2021). Expression of cs, ast, alt and ldh genes during diapause of the european corn borer Ostrinia nubilalis (Hbn.). in Serbian biochemical society tenth conference with international participation, 24.09.2021., Kragujevac, Serbia - Zbornik radova
Belgrade : Serbian biochemical society., 72.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_986
Knežević T, Avramov M, Uzelac I, Gošić-Dondo S, Popović ŽD. Expression of cs, ast, alt and ldh genes during diapause of the european corn borer Ostrinia nubilalis (Hbn.). in Serbian biochemical society tenth conference with international participation, 24.09.2021., Kragujevac, Serbia - Zbornik radova. 2021;:72.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_986 .
Knežević, Teodora, Avramov, Miloš, Uzelac, Iva, Gošić-Dondo, Snežana, Popović, Željko D., "Expression of cs, ast, alt and ldh genes during diapause of the european corn borer Ostrinia nubilalis (Hbn.)" in Serbian biochemical society tenth conference with international participation, 24.09.2021., Kragujevac, Serbia - Zbornik radova (2021):72,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_986 .

Acclimations to cold and warm conditions differently affect the energy metabolism of diapausing larvae of the european corn borer ostrinia nubilalis (Hbn.)

Popović, Željko D.; Maier, Vitezslav; Avramov, Miloš; Uzelac, Iva; Gošić-Dondo, Snežana; Blagojević, Duško; Kostal, Vladimir

(Lausanne : Frontiers media, 2021)

TY - JOUR
AU - Popović, Željko D.
AU - Maier, Vitezslav
AU - Avramov, Miloš
AU - Uzelac, Iva
AU - Gošić-Dondo, Snežana
AU - Blagojević, Duško
AU - Kostal, Vladimir
PY - 2021
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/975
AB - The European corn borer Ostrinia nubilalis is a pest species, whose fifth instar larvae gradually develop cold hardiness during diapause. The physiological changes underlying diapause progression and cold hardiness development are still insufficiently understood in insects. Here, we follow a complex of changes related to energy metabolism during cold acclimation (5°C) of diapausing larvae and compare this to warm-acclimated (22°C) and non-diapause controls. Capillary electrophoresis of nucleotides and coenzymes has shown that in gradually cold-acclimated groups concentrations of ATP/ADP and, consequently, energy charge slowly decrease during diapause, while the concentration of AMP increases, especially in the first months of diapause. Also, the activity of cytochrome c oxidase (COX), as well as the concentrations of NAD+ and GMP, decline in cold-acclimated groups, until the latter part of diapause, when they recover. Relative expression of NADH dehydrogenase (nd1), coenzyme Q-cytochrome c reductase (uqcr), COX, ATP synthase (atp), ADP/ATP translocase (ant), and prohibitin 2 (phb2) is supressed in cold-acclimated larvae during the first months of diapause and gradually increases toward the termination of diapause. Contrary to this, NADP+ and UMP levels significantly increased in the first few months of diapause, after gradual cold acclimation, which is in connection with the biosynthesis of cryoprotective molecules, as well as regeneration of small antioxidants. Our findings evidence the existence of a cold-induced energy-saving program that facilitates long-term maintenance of larval diapause, as well as gradual development of cold hardiness. In contrast, warm acclimation induced faster depletion of ATP, ADP, UMP, NAD+, and NADP+, as well as higher activity of COX and generally higher expression of all energy-related genes in comparison to cold-acclimated larvae. Moreover, such unusually high metabolic activity, driven by high temperatures, lead to premature mortality in the warm-acclimated group after 2 months of diapause. Thus, our findings strongly support the importance of low temperature exposure in early diapause for gradual cold hardiness acquisition, successful maintenance of the resting state and return to active development. Moreover, they demonstrate potentially adverse effects of global climate changes and subsequent increase in winter temperatures on cold-adapted terrestrial organisms in temperate and subpolar regions.
PB - Lausanne : Frontiers media
T2 - Frontiers in physiology
T1 - Acclimations to cold and warm conditions differently affect the energy metabolism of diapausing larvae of the european corn borer ostrinia nubilalis (Hbn.)
VL - 12
SP - 768593
DO - 10.3389/fphys.2021.768593
ER - 
@article{
author = "Popović, Željko D. and Maier, Vitezslav and Avramov, Miloš and Uzelac, Iva and Gošić-Dondo, Snežana and Blagojević, Duško and Kostal, Vladimir",
year = "2021",
abstract = "The European corn borer Ostrinia nubilalis is a pest species, whose fifth instar larvae gradually develop cold hardiness during diapause. The physiological changes underlying diapause progression and cold hardiness development are still insufficiently understood in insects. Here, we follow a complex of changes related to energy metabolism during cold acclimation (5°C) of diapausing larvae and compare this to warm-acclimated (22°C) and non-diapause controls. Capillary electrophoresis of nucleotides and coenzymes has shown that in gradually cold-acclimated groups concentrations of ATP/ADP and, consequently, energy charge slowly decrease during diapause, while the concentration of AMP increases, especially in the first months of diapause. Also, the activity of cytochrome c oxidase (COX), as well as the concentrations of NAD+ and GMP, decline in cold-acclimated groups, until the latter part of diapause, when they recover. Relative expression of NADH dehydrogenase (nd1), coenzyme Q-cytochrome c reductase (uqcr), COX, ATP synthase (atp), ADP/ATP translocase (ant), and prohibitin 2 (phb2) is supressed in cold-acclimated larvae during the first months of diapause and gradually increases toward the termination of diapause. Contrary to this, NADP+ and UMP levels significantly increased in the first few months of diapause, after gradual cold acclimation, which is in connection with the biosynthesis of cryoprotective molecules, as well as regeneration of small antioxidants. Our findings evidence the existence of a cold-induced energy-saving program that facilitates long-term maintenance of larval diapause, as well as gradual development of cold hardiness. In contrast, warm acclimation induced faster depletion of ATP, ADP, UMP, NAD+, and NADP+, as well as higher activity of COX and generally higher expression of all energy-related genes in comparison to cold-acclimated larvae. Moreover, such unusually high metabolic activity, driven by high temperatures, lead to premature mortality in the warm-acclimated group after 2 months of diapause. Thus, our findings strongly support the importance of low temperature exposure in early diapause for gradual cold hardiness acquisition, successful maintenance of the resting state and return to active development. Moreover, they demonstrate potentially adverse effects of global climate changes and subsequent increase in winter temperatures on cold-adapted terrestrial organisms in temperate and subpolar regions.",
publisher = "Lausanne : Frontiers media",
journal = "Frontiers in physiology",
title = "Acclimations to cold and warm conditions differently affect the energy metabolism of diapausing larvae of the european corn borer ostrinia nubilalis (Hbn.)",
volume = "12",
pages = "768593",
doi = "10.3389/fphys.2021.768593"
}
Popović, Ž. D., Maier, V., Avramov, M., Uzelac, I., Gošić-Dondo, S., Blagojević, D.,& Kostal, V.. (2021). Acclimations to cold and warm conditions differently affect the energy metabolism of diapausing larvae of the european corn borer ostrinia nubilalis (Hbn.). in Frontiers in physiology
Lausanne : Frontiers media., 12, 768593.
https://doi.org/10.3389/fphys.2021.768593
Popović ŽD, Maier V, Avramov M, Uzelac I, Gošić-Dondo S, Blagojević D, Kostal V. Acclimations to cold and warm conditions differently affect the energy metabolism of diapausing larvae of the european corn borer ostrinia nubilalis (Hbn.). in Frontiers in physiology. 2021;12:768593.
doi:10.3389/fphys.2021.768593 .
Popović, Željko D., Maier, Vitezslav, Avramov, Miloš, Uzelac, Iva, Gošić-Dondo, Snežana, Blagojević, Duško, Kostal, Vladimir, "Acclimations to cold and warm conditions differently affect the energy metabolism of diapausing larvae of the european corn borer ostrinia nubilalis (Hbn.)" in Frontiers in physiology, 12 (2021):768593,
https://doi.org/10.3389/fphys.2021.768593 . .
2
6

Biochemical characterization of soybean genotypes for grain quality improvement

Ristić, Danijela; Perić, Vesna; Srebrić, Mirjana; Kostadinović, Marija; Kravić, Natalija; Kovinčić, Anika; Gošić-Dondo, Snežana

(Belgrade ; Maize Research Institute, Zemun Polje, 2021)

TY - CONF
AU - Ristić, Danijela
AU - Perić, Vesna
AU - Srebrić, Mirjana
AU - Kostadinović, Marija
AU - Kravić, Natalija
AU - Kovinčić, Anika
AU - Gošić-Dondo, Snežana
PY - 2021
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/966
AB - Soybean is one of the most economically important grain crops. As the
source of plant protein and vegetable oil, it is widely used as food and
industrial crop. Quality of soybean oil is determined by fatty acid (FA)
composition. Biochemical variation of different varieties significantly
facilitates genetic screening of kernel traits and grain quality attributes, thus
leading to one of the most important breeding strategies - improvement of
the grain composition. The main objective of this work was to evaluate
whole kernel biochemical composition of eight soybean varieties and eight
lines from different breeding programs. Phytochemical characterization was
conducted for total protein and oil content, as well as for fatty acids content
(e.g. palmitic, stearic, oleic, linoleic and linolenic acid). According to
Kjedahl method, total protein content ranged from 37.01% to 39.91%. The
obtained results showed that the lowest and the highest values for oil content
were 19.00% and 21.34%, respectively. Gas Chromatography/Flame
Ionization Detector (GC-FID) was used for FA quantification and
determination. The most abundant FA was linoleic acid with a range from
47.45 to 55.7 g/100g, followed by oleic acid with detected rage from 22.59
to 29.07 g/100g of total FA content. Palmitic, linolenic and stearic FA
showed a significantly lower level varied from 9.57 to 11.51 g/100g, 5.42 to
7.18 g/100g and 3.73 to 5.86 g/100g, respectively. This variability observed
in kernel quality among soybean genotypes can provide valuable information
for future breeding.
PB - Belgrade ; Maize Research Institute, Zemun Polje
C3 - International conference the frontiers of science and technology in crop breeding and production, 08 - 09.06.2021; Belgrade, Serbia
T1 - Biochemical characterization of soybean genotypes for grain quality improvement
SP - 77
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_966
ER - 
@conference{
author = "Ristić, Danijela and Perić, Vesna and Srebrić, Mirjana and Kostadinović, Marija and Kravić, Natalija and Kovinčić, Anika and Gošić-Dondo, Snežana",
year = "2021",
abstract = "Soybean is one of the most economically important grain crops. As the
source of plant protein and vegetable oil, it is widely used as food and
industrial crop. Quality of soybean oil is determined by fatty acid (FA)
composition. Biochemical variation of different varieties significantly
facilitates genetic screening of kernel traits and grain quality attributes, thus
leading to one of the most important breeding strategies - improvement of
the grain composition. The main objective of this work was to evaluate
whole kernel biochemical composition of eight soybean varieties and eight
lines from different breeding programs. Phytochemical characterization was
conducted for total protein and oil content, as well as for fatty acids content
(e.g. palmitic, stearic, oleic, linoleic and linolenic acid). According to
Kjedahl method, total protein content ranged from 37.01% to 39.91%. The
obtained results showed that the lowest and the highest values for oil content
were 19.00% and 21.34%, respectively. Gas Chromatography/Flame
Ionization Detector (GC-FID) was used for FA quantification and
determination. The most abundant FA was linoleic acid with a range from
47.45 to 55.7 g/100g, followed by oleic acid with detected rage from 22.59
to 29.07 g/100g of total FA content. Palmitic, linolenic and stearic FA
showed a significantly lower level varied from 9.57 to 11.51 g/100g, 5.42 to
7.18 g/100g and 3.73 to 5.86 g/100g, respectively. This variability observed
in kernel quality among soybean genotypes can provide valuable information
for future breeding.",
publisher = "Belgrade ; Maize Research Institute, Zemun Polje",
journal = "International conference the frontiers of science and technology in crop breeding and production, 08 - 09.06.2021; Belgrade, Serbia",
title = "Biochemical characterization of soybean genotypes for grain quality improvement",
pages = "77",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_966"
}
Ristić, D., Perić, V., Srebrić, M., Kostadinović, M., Kravić, N., Kovinčić, A.,& Gošić-Dondo, S.. (2021). Biochemical characterization of soybean genotypes for grain quality improvement. in International conference the frontiers of science and technology in crop breeding and production, 08 - 09.06.2021; Belgrade, Serbia
Belgrade ; Maize Research Institute, Zemun Polje., 77.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_966
Ristić D, Perić V, Srebrić M, Kostadinović M, Kravić N, Kovinčić A, Gošić-Dondo S. Biochemical characterization of soybean genotypes for grain quality improvement. in International conference the frontiers of science and technology in crop breeding and production, 08 - 09.06.2021; Belgrade, Serbia. 2021;:77.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_966 .
Ristić, Danijela, Perić, Vesna, Srebrić, Mirjana, Kostadinović, Marija, Kravić, Natalija, Kovinčić, Anika, Gošić-Dondo, Snežana, "Biochemical characterization of soybean genotypes for grain quality improvement" in International conference the frontiers of science and technology in crop breeding and production, 08 - 09.06.2021; Belgrade, Serbia (2021):77,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_966 .

Effect of Cold Acclimation on Selected Metabolic Enzymes During Diapause in The European Corn Borer Ostrinia nubilalis Hbn

Uzelac, Iva; Avramov, Miloš; Vukašinović, Elvira; Gošić-Dondo, Snežana; Purać, Jelena; Kojić, Danijela; Blagojević, Duško; Popović, Željko D.

(Berlin : Nature Research is part of Springer Nature, 2020)

TY - JOUR
AU - Uzelac, Iva
AU - Avramov, Miloš
AU - Vukašinović, Elvira
AU - Gošić-Dondo, Snežana
AU - Purać, Jelena
AU - Kojić, Danijela
AU - Blagojević, Duško
AU - Popović, Željko D.
PY - 2020
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/793
AB - The European corn borer, Ostrinia nubilalis Hbn., is a pest Lepidopteran species whose larvae overwinter by entering diapause, gradually becoming cold-hardy. To investigate metabolic changes during cold hardening, activities of four metabolic enzymes – citrate synthase (CS), lactate dehydrogenase (LDH), alanine aminotransferase (ALT) and aspartate aminotransferase (AST) were measured in whole-body homogenates of pupae, non-diapausing and diapausing larvae acclimated to 5 °C, −3 °C and −16 °C. The highest CS activity was detected in non-diapausing larvae, reflecting active development, while the highest in vitro LDH activity was recorded in diapausing larvae at temperatures close to 0 °C, evidencing a metabolic switch towards anaerobic metabolism. However, in-gel LDH activity showed that production of pyruvate from lactate is triggered by sub-zero temperatures. The activities of both aminotransferases were highest in non-diapausing larvae. Our findings suggest that during diapause and cold hardening the aminotransferases catalyse production of L-alanine, an important cryoprotectant, and L-aspartate, which is closely tied to both transamination reactions and Krebs cycle. The results of this study indicate that, during diapause, the activity of metabolic enzymes is synchronized with exogenous factors, such as temperatures close to 0 °C. These findings support the notion that diapause is metabolically plastic and vibrant, rather than simply a passive, resting state.
PB - Berlin : Nature Research is part of Springer Nature
T2 - Scientific Reports
T1 - Effect of Cold Acclimation on Selected Metabolic Enzymes During Diapause in The European Corn Borer Ostrinia nubilalis Hbn
VL - 10
IS - 1
SP - 9085
DO - 10.1038/s41598-020-65926-w
ER - 
@article{
author = "Uzelac, Iva and Avramov, Miloš and Vukašinović, Elvira and Gošić-Dondo, Snežana and Purać, Jelena and Kojić, Danijela and Blagojević, Duško and Popović, Željko D.",
year = "2020",
abstract = "The European corn borer, Ostrinia nubilalis Hbn., is a pest Lepidopteran species whose larvae overwinter by entering diapause, gradually becoming cold-hardy. To investigate metabolic changes during cold hardening, activities of four metabolic enzymes – citrate synthase (CS), lactate dehydrogenase (LDH), alanine aminotransferase (ALT) and aspartate aminotransferase (AST) were measured in whole-body homogenates of pupae, non-diapausing and diapausing larvae acclimated to 5 °C, −3 °C and −16 °C. The highest CS activity was detected in non-diapausing larvae, reflecting active development, while the highest in vitro LDH activity was recorded in diapausing larvae at temperatures close to 0 °C, evidencing a metabolic switch towards anaerobic metabolism. However, in-gel LDH activity showed that production of pyruvate from lactate is triggered by sub-zero temperatures. The activities of both aminotransferases were highest in non-diapausing larvae. Our findings suggest that during diapause and cold hardening the aminotransferases catalyse production of L-alanine, an important cryoprotectant, and L-aspartate, which is closely tied to both transamination reactions and Krebs cycle. The results of this study indicate that, during diapause, the activity of metabolic enzymes is synchronized with exogenous factors, such as temperatures close to 0 °C. These findings support the notion that diapause is metabolically plastic and vibrant, rather than simply a passive, resting state.",
publisher = "Berlin : Nature Research is part of Springer Nature",
journal = "Scientific Reports",
title = "Effect of Cold Acclimation on Selected Metabolic Enzymes During Diapause in The European Corn Borer Ostrinia nubilalis Hbn",
volume = "10",
number = "1",
pages = "9085",
doi = "10.1038/s41598-020-65926-w"
}
Uzelac, I., Avramov, M., Vukašinović, E., Gošić-Dondo, S., Purać, J., Kojić, D., Blagojević, D.,& Popović, Ž. D.. (2020). Effect of Cold Acclimation on Selected Metabolic Enzymes During Diapause in The European Corn Borer Ostrinia nubilalis Hbn. in Scientific Reports
Berlin : Nature Research is part of Springer Nature., 10(1), 9085.
https://doi.org/10.1038/s41598-020-65926-w
Uzelac I, Avramov M, Vukašinović E, Gošić-Dondo S, Purać J, Kojić D, Blagojević D, Popović ŽD. Effect of Cold Acclimation on Selected Metabolic Enzymes During Diapause in The European Corn Borer Ostrinia nubilalis Hbn. in Scientific Reports. 2020;10(1):9085.
doi:10.1038/s41598-020-65926-w .
Uzelac, Iva, Avramov, Miloš, Vukašinović, Elvira, Gošić-Dondo, Snežana, Purać, Jelena, Kojić, Danijela, Blagojević, Duško, Popović, Željko D., "Effect of Cold Acclimation on Selected Metabolic Enzymes During Diapause in The European Corn Borer Ostrinia nubilalis Hbn" in Scientific Reports, 10, no. 1 (2020):9085,
https://doi.org/10.1038/s41598-020-65926-w . .
2
11
2
7

The effect of insecticides on the total percentage of Ostrinia nubilalis Hbn attack on maize hybrids

Gošić-Dondo, Snežana; Grčak, Dragan; Grčak, Milosav; Kondić, Danijela; Hajder, Đurađ; Popović, Željko; Knežević, Desimir

(Beograd : Društvo genetičara Srbije, 2020)

TY - JOUR
AU - Gošić-Dondo, Snežana
AU - Grčak, Dragan
AU - Grčak, Milosav
AU - Kondić, Danijela
AU - Hajder, Đurađ
AU - Popović, Željko
AU - Knežević, Desimir
PY - 2020
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/792
AB - The  objective  of  the  paper  was  to  determine  the  effect  of  insecticides  on  the development of the European corn borer (Ostinia nubilalisHbn) and the effect of damage in six maize hybrids of different maturity groups. The research involved the following hybrids: ZP 427, ZP 434, ZP 555, ZP 600, ZP 606 and ZP 666. In the field trial, insecticides were applied in two terms, during the flight of O. nubilalisfirst generation and during theflight ofsecondO. nubilalisgeneration. We used Fobos EC insecticide and a combination of Match 050 EC + Nurelle D insecticides, whose active substances are different. The active substance in Fobos EC insecticide is bifenthrin 100 g l-1, in Match 050 EC lufenuron 50 g l-1 and, in Nurelle D insecticide, the active ingredient is a combination of chlorpyrifos 500 g l-1and cypermethrin 50 g l-1. The damageinflicted on plants was assessed in July and September. Fobos insecticide had the best plant protection effect, after its use, the arithmetic mean of the total attack percentage of all hybrids was approximately 81.62% while in the control group, it was approximately 91.72%.
AB - Cilj rada je bio da se utvrdi efekat insekticida na razvoj kukuruznog moljca (Ostinia nubilalisHbn) i efekat oštećenja u šest hibrida kukuruza razliĉitih grupa zrenja. Istraţivanje je obuhvatilo sledeće hibride ZP 427, ZP 434, ZP 555, ZP 600, ZP 606 i ZP 666. U ogledu, insekticidi su primenjeni u dva termina i to: u vreme leta prve generacije O. nubilalisi posle toga u vreme letenja druge generacije O. nubilalis. U istraţivanjima su korišćeni insekticidi: Fobos EC insekticid i kombinacija insekticida Match 050 EC + Nurelle D ĉije su aktivne supstance razliĉite. Aktivna supstanca kod insekticida FobosEC je bifentrin 100 g l-1, kod Match 050 EC je lufenuron 50 g l-1, a kod insekticida Nurelle D aktivna supstanca je kombinacija hlorpirifos 500 g l-1i cipermetrin 50 g l-1. Ocena oštećenja na biljkama je vršena u julu i septembru u godini eksperimenta. Insekticid Fobos je imao nabolji efekat zaštite biljaka. Ustanovljen je najbolji efekat Fobosa u zaštiti biljaka, posle ĉije primene je nadjeno oštećenje kod 81.62% proseĉno za sve hibride, što je znaĉajno razliĉito od napada kukuruznog plamenca na kontrolnoj varijanti, bez upotrebe insekticida, na kojoj je nadjeno 91,72% napadnutih biljaka proseĉno za sve hibride. U analizi tretmana insekticidima, najniţi ukupni napad je nadjen kod ZP 434 hibrida i to 77,12% napadnutih biljaka posle tretmana Fobos (I-1); dok je najveći ukupni napad (88.55%) nadjen kod ZP 555 hibrid posle tretmana Match + Nurelle (II-1). U proseku primena insekticida u vreme prve generacije napada je bila efikasnija nego primena insekticida u vreme razvijene druge generacije  kukuruznog  plamenca  (Ostrinia  nubilalis).  Intenzitet  napada  prve  generacije kukuruznog plamenca, je bio najniţi kod ZP 666 hibrida (13,07%) u varijanti primenjenog insekticida Fobos (I-1), dok je najviši u ZP 427 hibrida -35.54%. Napad druge generacije je bio najmanjeg intenziteta kod ZP 434 hibrida (43,24%), a najviša u ZP 666 hibrida (68,62%) posle tretmana sa insekticidom Fobos (I-1). Proseĉno za sve hibride najveći intenzitet napada u vreme prve, kao i u vreme druge generacije kukuruznog plamenca je ustanovljen u kontrolnoj varijanti (bez tretmana insekticidom) koji je bio veći u odnosu intenzitet napada na tretiranim varijantama sa insekticidom. Na kontrolnoj varijanti, intenzitet napada ocenjen u vreme prve generacije O. nubilalisje vrarirao u rasponu od najvećeg kod ZP 606 hibrida (69.29%), do najmanjeg kod ZP 434 hibrida (64.36% ), dok je u vreme druge generacije intenzitet napada varirao u rasponu od najvećeg kod ZP 666 hibrida (26,93%) do najmanjeg kod kod ZP 555 hibrida (23.9%).
PB - Beograd : Društvo genetičara Srbije
T2 - Genetika
T1 - The effect of insecticides on the total percentage of Ostrinia nubilalis Hbn attack on maize hybrids
T1 - Uticaj insekticida na ukupan procenat napada Ostrinia nubilalis Hbn kod hibrida kukuruza
VL - 52
IS - 1
SP - 351
EP - 365
DO - 10.2298/GENSR2001351G
ER - 
@article{
author = "Gošić-Dondo, Snežana and Grčak, Dragan and Grčak, Milosav and Kondić, Danijela and Hajder, Đurađ and Popović, Željko and Knežević, Desimir",
year = "2020",
abstract = "The  objective  of  the  paper  was  to  determine  the  effect  of  insecticides  on  the development of the European corn borer (Ostinia nubilalisHbn) and the effect of damage in six maize hybrids of different maturity groups. The research involved the following hybrids: ZP 427, ZP 434, ZP 555, ZP 600, ZP 606 and ZP 666. In the field trial, insecticides were applied in two terms, during the flight of O. nubilalisfirst generation and during theflight ofsecondO. nubilalisgeneration. We used Fobos EC insecticide and a combination of Match 050 EC + Nurelle D insecticides, whose active substances are different. The active substance in Fobos EC insecticide is bifenthrin 100 g l-1, in Match 050 EC lufenuron 50 g l-1 and, in Nurelle D insecticide, the active ingredient is a combination of chlorpyrifos 500 g l-1and cypermethrin 50 g l-1. The damageinflicted on plants was assessed in July and September. Fobos insecticide had the best plant protection effect, after its use, the arithmetic mean of the total attack percentage of all hybrids was approximately 81.62% while in the control group, it was approximately 91.72%., Cilj rada je bio da se utvrdi efekat insekticida na razvoj kukuruznog moljca (Ostinia nubilalisHbn) i efekat oštećenja u šest hibrida kukuruza razliĉitih grupa zrenja. Istraţivanje je obuhvatilo sledeće hibride ZP 427, ZP 434, ZP 555, ZP 600, ZP 606 i ZP 666. U ogledu, insekticidi su primenjeni u dva termina i to: u vreme leta prve generacije O. nubilalisi posle toga u vreme letenja druge generacije O. nubilalis. U istraţivanjima su korišćeni insekticidi: Fobos EC insekticid i kombinacija insekticida Match 050 EC + Nurelle D ĉije su aktivne supstance razliĉite. Aktivna supstanca kod insekticida FobosEC je bifentrin 100 g l-1, kod Match 050 EC je lufenuron 50 g l-1, a kod insekticida Nurelle D aktivna supstanca je kombinacija hlorpirifos 500 g l-1i cipermetrin 50 g l-1. Ocena oštećenja na biljkama je vršena u julu i septembru u godini eksperimenta. Insekticid Fobos je imao nabolji efekat zaštite biljaka. Ustanovljen je najbolji efekat Fobosa u zaštiti biljaka, posle ĉije primene je nadjeno oštećenje kod 81.62% proseĉno za sve hibride, što je znaĉajno razliĉito od napada kukuruznog plamenca na kontrolnoj varijanti, bez upotrebe insekticida, na kojoj je nadjeno 91,72% napadnutih biljaka proseĉno za sve hibride. U analizi tretmana insekticidima, najniţi ukupni napad je nadjen kod ZP 434 hibrida i to 77,12% napadnutih biljaka posle tretmana Fobos (I-1); dok je najveći ukupni napad (88.55%) nadjen kod ZP 555 hibrid posle tretmana Match + Nurelle (II-1). U proseku primena insekticida u vreme prve generacije napada je bila efikasnija nego primena insekticida u vreme razvijene druge generacije  kukuruznog  plamenca  (Ostrinia  nubilalis).  Intenzitet  napada  prve  generacije kukuruznog plamenca, je bio najniţi kod ZP 666 hibrida (13,07%) u varijanti primenjenog insekticida Fobos (I-1), dok je najviši u ZP 427 hibrida -35.54%. Napad druge generacije je bio najmanjeg intenziteta kod ZP 434 hibrida (43,24%), a najviša u ZP 666 hibrida (68,62%) posle tretmana sa insekticidom Fobos (I-1). Proseĉno za sve hibride najveći intenzitet napada u vreme prve, kao i u vreme druge generacije kukuruznog plamenca je ustanovljen u kontrolnoj varijanti (bez tretmana insekticidom) koji je bio veći u odnosu intenzitet napada na tretiranim varijantama sa insekticidom. Na kontrolnoj varijanti, intenzitet napada ocenjen u vreme prve generacije O. nubilalisje vrarirao u rasponu od najvećeg kod ZP 606 hibrida (69.29%), do najmanjeg kod ZP 434 hibrida (64.36% ), dok je u vreme druge generacije intenzitet napada varirao u rasponu od najvećeg kod ZP 666 hibrida (26,93%) do najmanjeg kod kod ZP 555 hibrida (23.9%).",
publisher = "Beograd : Društvo genetičara Srbije",
journal = "Genetika",
title = "The effect of insecticides on the total percentage of Ostrinia nubilalis Hbn attack on maize hybrids, Uticaj insekticida na ukupan procenat napada Ostrinia nubilalis Hbn kod hibrida kukuruza",
volume = "52",
number = "1",
pages = "351-365",
doi = "10.2298/GENSR2001351G"
}
Gošić-Dondo, S., Grčak, D., Grčak, M., Kondić, D., Hajder, Đ., Popović, Ž.,& Knežević, D.. (2020). The effect of insecticides on the total percentage of Ostrinia nubilalis Hbn attack on maize hybrids. in Genetika
Beograd : Društvo genetičara Srbije., 52(1), 351-365.
https://doi.org/10.2298/GENSR2001351G
Gošić-Dondo S, Grčak D, Grčak M, Kondić D, Hajder Đ, Popović Ž, Knežević D. The effect of insecticides on the total percentage of Ostrinia nubilalis Hbn attack on maize hybrids. in Genetika. 2020;52(1):351-365.
doi:10.2298/GENSR2001351G .
Gošić-Dondo, Snežana, Grčak, Dragan, Grčak, Milosav, Kondić, Danijela, Hajder, Đurađ, Popović, Željko, Knežević, Desimir, "The effect of insecticides on the total percentage of Ostrinia nubilalis Hbn attack on maize hybrids" in Genetika, 52, no. 1 (2020):351-365,
https://doi.org/10.2298/GENSR2001351G . .
5
4

Evaluation of agronomic and sensory characteristics of sweet corn hybrids

Srdić, Jelena; Milašinović Šeremešić, Marija; Babić, Vojka; Kravić, Natalija; Gošić-Dondo, Snežana

(Belgrade : Serbian Association of Plant Breedings and Seed Producers, 2019)

TY - JOUR
AU - Srdić, Jelena
AU - Milašinović Šeremešić, Marija
AU - Babić, Vojka
AU - Kravić, Natalija
AU - Gošić-Dondo, Snežana
PY - 2019
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/780
AB - Sweet corn is considered as tasty and quality food. Its kernels contain sugars that are in good balance with amino acids, minerals and vitamin B. It is used as fresh product right after the harvest, but also for further industrial processing, freezing and canning. In breeding of sweet corn, equal attention is paid to the production of high and stable yielding hybrids, and to the enhancement of technological and sensory properties of the ear and kernel. The aim of this re-search was to establish agronomic and sensory properties of 12 sweet corn hybrids, 3 commercial and 9 experimental. The trial was set up according to the RCBD on two locations and in three replicates. The evaluation of agronomic parameters encompassed: fresh ear yield without husk, ear length, number of kernel rows and shelling percentage. Also, sensory characteristics were analyzed: appearance, color, smell, sweetness, juiciness, crispiness, pericarp hardness. Sensory characteristics were evaluated by voluntary panelists and scaled with 1 – 9 point hedonic scale. Fresh ear yield significantly varied over locations and hybrids. The highest fresh ear yield had experimental hybrid ZP 481/1su – 13.33 t ha-1, while the lowest was 7.14 t ha-1 (ZP504su). The difference between sensory characteristics among hybrids was also noticed, although all hybrids had satisfactory sensory characteristics with the average sensory marks above 7.30/9.00. The best sweet corn hybrid according to sensory characteristics was ZP 483/1su (8.29), while the highest yielding one ZP 481/1su had an average sensory mark 7.70.
AB - Kukuruz šećerac se smatra ukusnim i kvalitetnim povrćem. Njegovo zrno sadrži šećere, ami-no-kiseline, minerale i vitamin B koji su u veoma dobrom odnosu. Koristi se u svežem stanju odmah nakon berbe, ali takođe i za industrijsku preradu i zamrzavanje zrna. U procesu ople-menjivanja kukuruza šećerca, podjednaka pažnja posvećuje se stvaranju hibrida visokog i sta-bilnog prinosa, kao i poboljšanju tehnoloških i senzornih karakteristika klipa i zrna. Cilj ovog istraživanja bio je da se utvrde agronomske i senzorne karakteristike 12 hibrida kukuruza šećerca, od kojih su tri hibrida bila komercijalna, a 9 eksperimentalnih. Ogled je bio postavljen po prin-cipu RCBD, na dve lokacije i u tri ponavljanja. Analiza agronomskih karakteristika obuhvatila je: prinos svežeg klipa bez komušine, dužinu klipa, broj redova zrna i randman zrna. Od senzornih karakteristika analizirane su sledeće: izgled klipa, boja, miris, slatkoća, sočnost, hrskavost i tvr-doća perikarpa. Senzorne karakteristike procenjivalo je 15 dobrovoljaca, koristeći skalu 1 – 9. Prinos svežeg klipa značajno je varirao u odnosu na lokacije i hibride. Najviši prinos postigao je eksperimentalni hibrid ZP 481/1su – 13,33 t ha-1, dok je najniži prinos bio kod hibrida ZP504su (7,14 t ha-1). Razlike u pogledu senzornih karakteristika između posmatranih hibrida takođe su primećene, ali svi hibridi su uglavnom imali zadovoljavajuće senzorne ocene sa srednjom vred-nošću preko 7,30/9,00. Najbolji hibrid kukuruza šećerca prema senzornim ocenama bio je ZP 483/1su (8.29/9,00), dok je najprinosniji hibrid ZP 481/1su imao nisku senzornu ocenu od 7,70.
PB - Belgrade : Serbian Association of Plant Breedings and Seed Producers
T2 - Selekcija i semenarstvo
T1 - Evaluation of agronomic and sensory characteristics of sweet corn hybrids
T1 - Procena agronomskih i senzornih karakteristika hibrida kukuruza šećerca
VL - 25
IS - 2
SP - 17
EP - 22
DO - 10.5937/SelSem1902017S
ER - 
@article{
author = "Srdić, Jelena and Milašinović Šeremešić, Marija and Babić, Vojka and Kravić, Natalija and Gošić-Dondo, Snežana",
year = "2019",
abstract = "Sweet corn is considered as tasty and quality food. Its kernels contain sugars that are in good balance with amino acids, minerals and vitamin B. It is used as fresh product right after the harvest, but also for further industrial processing, freezing and canning. In breeding of sweet corn, equal attention is paid to the production of high and stable yielding hybrids, and to the enhancement of technological and sensory properties of the ear and kernel. The aim of this re-search was to establish agronomic and sensory properties of 12 sweet corn hybrids, 3 commercial and 9 experimental. The trial was set up according to the RCBD on two locations and in three replicates. The evaluation of agronomic parameters encompassed: fresh ear yield without husk, ear length, number of kernel rows and shelling percentage. Also, sensory characteristics were analyzed: appearance, color, smell, sweetness, juiciness, crispiness, pericarp hardness. Sensory characteristics were evaluated by voluntary panelists and scaled with 1 – 9 point hedonic scale. Fresh ear yield significantly varied over locations and hybrids. The highest fresh ear yield had experimental hybrid ZP 481/1su – 13.33 t ha-1, while the lowest was 7.14 t ha-1 (ZP504su). The difference between sensory characteristics among hybrids was also noticed, although all hybrids had satisfactory sensory characteristics with the average sensory marks above 7.30/9.00. The best sweet corn hybrid according to sensory characteristics was ZP 483/1su (8.29), while the highest yielding one ZP 481/1su had an average sensory mark 7.70., Kukuruz šećerac se smatra ukusnim i kvalitetnim povrćem. Njegovo zrno sadrži šećere, ami-no-kiseline, minerale i vitamin B koji su u veoma dobrom odnosu. Koristi se u svežem stanju odmah nakon berbe, ali takođe i za industrijsku preradu i zamrzavanje zrna. U procesu ople-menjivanja kukuruza šećerca, podjednaka pažnja posvećuje se stvaranju hibrida visokog i sta-bilnog prinosa, kao i poboljšanju tehnoloških i senzornih karakteristika klipa i zrna. Cilj ovog istraživanja bio je da se utvrde agronomske i senzorne karakteristike 12 hibrida kukuruza šećerca, od kojih su tri hibrida bila komercijalna, a 9 eksperimentalnih. Ogled je bio postavljen po prin-cipu RCBD, na dve lokacije i u tri ponavljanja. Analiza agronomskih karakteristika obuhvatila je: prinos svežeg klipa bez komušine, dužinu klipa, broj redova zrna i randman zrna. Od senzornih karakteristika analizirane su sledeće: izgled klipa, boja, miris, slatkoća, sočnost, hrskavost i tvr-doća perikarpa. Senzorne karakteristike procenjivalo je 15 dobrovoljaca, koristeći skalu 1 – 9. Prinos svežeg klipa značajno je varirao u odnosu na lokacije i hibride. Najviši prinos postigao je eksperimentalni hibrid ZP 481/1su – 13,33 t ha-1, dok je najniži prinos bio kod hibrida ZP504su (7,14 t ha-1). Razlike u pogledu senzornih karakteristika između posmatranih hibrida takođe su primećene, ali svi hibridi su uglavnom imali zadovoljavajuće senzorne ocene sa srednjom vred-nošću preko 7,30/9,00. Najbolji hibrid kukuruza šećerca prema senzornim ocenama bio je ZP 483/1su (8.29/9,00), dok je najprinosniji hibrid ZP 481/1su imao nisku senzornu ocenu od 7,70.",
publisher = "Belgrade : Serbian Association of Plant Breedings and Seed Producers",
journal = "Selekcija i semenarstvo",
title = "Evaluation of agronomic and sensory characteristics of sweet corn hybrids, Procena agronomskih i senzornih karakteristika hibrida kukuruza šećerca",
volume = "25",
number = "2",
pages = "17-22",
doi = "10.5937/SelSem1902017S"
}
Srdić, J., Milašinović Šeremešić, M., Babić, V., Kravić, N.,& Gošić-Dondo, S.. (2019). Evaluation of agronomic and sensory characteristics of sweet corn hybrids. in Selekcija i semenarstvo
Belgrade : Serbian Association of Plant Breedings and Seed Producers., 25(2), 17-22.
https://doi.org/10.5937/SelSem1902017S
Srdić J, Milašinović Šeremešić M, Babić V, Kravić N, Gošić-Dondo S. Evaluation of agronomic and sensory characteristics of sweet corn hybrids. in Selekcija i semenarstvo. 2019;25(2):17-22.
doi:10.5937/SelSem1902017S .
Srdić, Jelena, Milašinović Šeremešić, Marija, Babić, Vojka, Kravić, Natalija, Gošić-Dondo, Snežana, "Evaluation of agronomic and sensory characteristics of sweet corn hybrids" in Selekcija i semenarstvo, 25, no. 2 (2019):17-22,
https://doi.org/10.5937/SelSem1902017S . .
4

Genetic diversity among soybean genotypes assessed by molecular markers

Ristić, Danijela; Filipovski, Filip; Perić, Vesna; Kostadinović, Marija; Gošić-Dondo, Snežana; Mladenović Drinić, Snežana

(London : SciTechnol, 2019)

TY - CONF
AU - Ristić, Danijela
AU - Filipovski, Filip
AU - Perić, Vesna
AU - Kostadinović, Marija
AU - Gošić-Dondo, Snežana
AU - Mladenović Drinić, Snežana
PY - 2019
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/980
AB - Soybean (Glycine max (L.) Merr.) is one of the oldest crop in the world, with a history of growing over 4000 years. At the same time it is the most important legume in the global world production. Simple Sequence Repeat (SSR) markers are widely used for estimation of genetic diversity within different species, due to their reproducibility, co-dominant and multi-allelic nature. Molecular characterization among soybean genotypes was done with 36 SSR markers, with at least one primer from each linkage group, to determine the genetic diversity. Twenty soybean accessions and varieties obtained from Maize Reasearch Institute „Zemun Polje“ were analyzed. A total number of detected alleles was 116 and number of alleles varied between two to six, with an average of 3.22 alleles per marker. Thirteen unique alleles were obtained from eleven SSR loci in nine genotypes. Molecular analysis revealed a high polymorphism of SSR loci. Pairwise coefficients of genetic similarity calculated by Dice ranged from 0.14 to 0.74. Genetic similarity matrix was used to construct dendrogram by UPGMA (Unweighted Pair Group Method with Arithmetic Mean) method in NTSYSpc2 program package. This clustering method distinguished 20 soybean genotypes in two subclusters and one branch.
PB - London : SciTechnol
C3 - Journal of plant physiology & pathology
T1 - Genetic diversity among soybean genotypes assessed by molecular markers
VL - 07
SP - 37
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_980
ER - 
@conference{
author = "Ristić, Danijela and Filipovski, Filip and Perić, Vesna and Kostadinović, Marija and Gošić-Dondo, Snežana and Mladenović Drinić, Snežana",
year = "2019",
abstract = "Soybean (Glycine max (L.) Merr.) is one of the oldest crop in the world, with a history of growing over 4000 years. At the same time it is the most important legume in the global world production. Simple Sequence Repeat (SSR) markers are widely used for estimation of genetic diversity within different species, due to their reproducibility, co-dominant and multi-allelic nature. Molecular characterization among soybean genotypes was done with 36 SSR markers, with at least one primer from each linkage group, to determine the genetic diversity. Twenty soybean accessions and varieties obtained from Maize Reasearch Institute „Zemun Polje“ were analyzed. A total number of detected alleles was 116 and number of alleles varied between two to six, with an average of 3.22 alleles per marker. Thirteen unique alleles were obtained from eleven SSR loci in nine genotypes. Molecular analysis revealed a high polymorphism of SSR loci. Pairwise coefficients of genetic similarity calculated by Dice ranged from 0.14 to 0.74. Genetic similarity matrix was used to construct dendrogram by UPGMA (Unweighted Pair Group Method with Arithmetic Mean) method in NTSYSpc2 program package. This clustering method distinguished 20 soybean genotypes in two subclusters and one branch.",
publisher = "London : SciTechnol",
journal = "Journal of plant physiology & pathology",
title = "Genetic diversity among soybean genotypes assessed by molecular markers",
volume = "07",
pages = "37",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_980"
}
Ristić, D., Filipovski, F., Perić, V., Kostadinović, M., Gošić-Dondo, S.,& Mladenović Drinić, S.. (2019). Genetic diversity among soybean genotypes assessed by molecular markers. in Journal of plant physiology & pathology
London : SciTechnol., 07, 37.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_980
Ristić D, Filipovski F, Perić V, Kostadinović M, Gošić-Dondo S, Mladenović Drinić S. Genetic diversity among soybean genotypes assessed by molecular markers. in Journal of plant physiology & pathology. 2019;07:37.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_980 .
Ristić, Danijela, Filipovski, Filip, Perić, Vesna, Kostadinović, Marija, Gošić-Dondo, Snežana, Mladenović Drinić, Snežana, "Genetic diversity among soybean genotypes assessed by molecular markers" in Journal of plant physiology & pathology, 07 (2019):37,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_980 .

The population level of western corn rootworm adults in the period 2005-2009

Gošić-Dondo, Snežana; Srdić, Jelena; Popović, Željko; Tancik, Jan

(Društvo selekcionara i semenara Republike Srbije, Beograd, 2018)

TY - JOUR
AU - Gošić-Dondo, Snežana
AU - Srdić, Jelena
AU - Popović, Željko
AU - Tancik, Jan
PY - 2018
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/696
AB - Western corn rootworm (WCR) (Diabrotica virgifera virgifera LeConte) is one of the most important and potentially most dangerous pests of maize. Since its occurrence in Serbia in 1992, it has been present in almost all areas under maize cultivation. Alongside with all preventive measures, first of all, the crop rotation, which is considered the most economic one, a great attention has been paid to the forecast of the pest occurrence based on the flight dynamics and the population level. The flight dynamics, sex dominance, variations in the population level depending on the trap types and climate factors were observed on two locations: Crepaja in three-year continuous cropping (2005-2007) and in the experimental field of the Maize Research Institute, Zemun Polje in the duration of five years (2005-2009). According to the flight dynamics of WCR adults, the highest population level of this pest was observed in 2005, while the comparison of the number of adults over locations showed greater abundance of the pest in Crepaja than in Zemun Polje, which was attributed to extreme favourability of agro-ecological conditions on this location for the WCR development. The 2008-2009 period was characterised by the reduced number of WCR, which coincided with the extremely arid conditions that do not favour the development of this pest.
AB - Pojava Diabrotica virgifera virgifera LeConte na teritoriji Srbije od 1992. godine, rezultirala je masovnim razmnožavanjem i brzim teritorijalnim širenjem. Brojnost populacije je povećavana iz godine u godinu, naročito u područjima gde je kukuruz gajen u monokulturi i dostizala je kritične vrednosti pri kojima nastaju ekonomske štete. Plodored i variranje klimatskih faktora značajno su uticali na pad brojnosti i ostale parametre dinamike populacije. Cilj istraživanja je bio da se formuliše strategija kojom bi se ostvarila ekološki racionalna kontrola kukuruzne zlatice, zasnovana na prognozi pojave i praćenju brojnosti imaga oba pola, u korelaciji sa klimatskim uslovima i sistemom gajenja kukuruza. Dinamika leta kukuruzne zlatice praćena je vizuelnom metodom, primenom feromonskih Csalomon, žutih (Pherocon AM®) i zelenih lepljivih klopki tipa Multigard, u periodu od početka jula do kraja septembra. Klopke su postavljane početkom jula, na biljke kukuruza iznad klipa, menjane su svake dve nedelje, a pregled klopki vršen je svaki treći dan. Dobijeni rezultati su ukazali na dominantan uticaj klimatskih prilika na ispitivane parametre. Razlike u brojnosti populacije uočene su na različitim tipovima klopki, godinama posmatranja i lokalitetima. Vizuelnim pregledom biljaka uočena su variranja u brojnosti imaga između lokaliteta i godina. Od ukupno 1.007 registrovanih imaga, 58,68% konstatovano je na području Crepaje i 41,33% u oglednom polju Instituta za kukuruz Zemun Polje. Od ukupno registrovanih 867 imaga u Zemun Polju u periodu od 2005-2007godine, na feromonskim klopkama bilo je 406 ili 46,8%, na žutim lepljivim 443 ili 51,09% i na zelenim lepljivim, Multigard klopkama, svega 18 ili 2,07%. Visok nivo populacije imaga za period od tri godine zabeležen je u Crepaji. Na žutoj lepljivoj klopci registrovano je 8.550 imaga, na zelenoj 12.101, a maksimum brojnosti po godini od 24.028 jedinki detektovan je na feromonskoj klopki. U narednom periodu, tokom 2008-2009 godine, ekstremno visoke temperature tokom vegetacije i niska relativna vlažnost vazduha, zajedno sa nedostatkom kvalitetne hrane, rezultirali su sporadičnim ulovima tokom avgusta do potpunog izostanka leta.
PB - Društvo selekcionara i semenara Republike Srbije, Beograd
T2 - Selekcija i semenarstvo
T1 - The population level of western corn rootworm adults in the period 2005-2009
T1 - Populacioni nivo imaga kukuruzne zlatice u periodu od 2005-2009 godine
VL - 24
IS - 2
SP - 39
EP - 48
DO - 10.5937/SelSem1802039G
ER - 
@article{
author = "Gošić-Dondo, Snežana and Srdić, Jelena and Popović, Željko and Tancik, Jan",
year = "2018",
abstract = "Western corn rootworm (WCR) (Diabrotica virgifera virgifera LeConte) is one of the most important and potentially most dangerous pests of maize. Since its occurrence in Serbia in 1992, it has been present in almost all areas under maize cultivation. Alongside with all preventive measures, first of all, the crop rotation, which is considered the most economic one, a great attention has been paid to the forecast of the pest occurrence based on the flight dynamics and the population level. The flight dynamics, sex dominance, variations in the population level depending on the trap types and climate factors were observed on two locations: Crepaja in three-year continuous cropping (2005-2007) and in the experimental field of the Maize Research Institute, Zemun Polje in the duration of five years (2005-2009). According to the flight dynamics of WCR adults, the highest population level of this pest was observed in 2005, while the comparison of the number of adults over locations showed greater abundance of the pest in Crepaja than in Zemun Polje, which was attributed to extreme favourability of agro-ecological conditions on this location for the WCR development. The 2008-2009 period was characterised by the reduced number of WCR, which coincided with the extremely arid conditions that do not favour the development of this pest., Pojava Diabrotica virgifera virgifera LeConte na teritoriji Srbije od 1992. godine, rezultirala je masovnim razmnožavanjem i brzim teritorijalnim širenjem. Brojnost populacije je povećavana iz godine u godinu, naročito u područjima gde je kukuruz gajen u monokulturi i dostizala je kritične vrednosti pri kojima nastaju ekonomske štete. Plodored i variranje klimatskih faktora značajno su uticali na pad brojnosti i ostale parametre dinamike populacije. Cilj istraživanja je bio da se formuliše strategija kojom bi se ostvarila ekološki racionalna kontrola kukuruzne zlatice, zasnovana na prognozi pojave i praćenju brojnosti imaga oba pola, u korelaciji sa klimatskim uslovima i sistemom gajenja kukuruza. Dinamika leta kukuruzne zlatice praćena je vizuelnom metodom, primenom feromonskih Csalomon, žutih (Pherocon AM®) i zelenih lepljivih klopki tipa Multigard, u periodu od početka jula do kraja septembra. Klopke su postavljane početkom jula, na biljke kukuruza iznad klipa, menjane su svake dve nedelje, a pregled klopki vršen je svaki treći dan. Dobijeni rezultati su ukazali na dominantan uticaj klimatskih prilika na ispitivane parametre. Razlike u brojnosti populacije uočene su na različitim tipovima klopki, godinama posmatranja i lokalitetima. Vizuelnim pregledom biljaka uočena su variranja u brojnosti imaga između lokaliteta i godina. Od ukupno 1.007 registrovanih imaga, 58,68% konstatovano je na području Crepaje i 41,33% u oglednom polju Instituta za kukuruz Zemun Polje. Od ukupno registrovanih 867 imaga u Zemun Polju u periodu od 2005-2007godine, na feromonskim klopkama bilo je 406 ili 46,8%, na žutim lepljivim 443 ili 51,09% i na zelenim lepljivim, Multigard klopkama, svega 18 ili 2,07%. Visok nivo populacije imaga za period od tri godine zabeležen je u Crepaji. Na žutoj lepljivoj klopci registrovano je 8.550 imaga, na zelenoj 12.101, a maksimum brojnosti po godini od 24.028 jedinki detektovan je na feromonskoj klopki. U narednom periodu, tokom 2008-2009 godine, ekstremno visoke temperature tokom vegetacije i niska relativna vlažnost vazduha, zajedno sa nedostatkom kvalitetne hrane, rezultirali su sporadičnim ulovima tokom avgusta do potpunog izostanka leta.",
publisher = "Društvo selekcionara i semenara Republike Srbije, Beograd",
journal = "Selekcija i semenarstvo",
title = "The population level of western corn rootworm adults in the period 2005-2009, Populacioni nivo imaga kukuruzne zlatice u periodu od 2005-2009 godine",
volume = "24",
number = "2",
pages = "39-48",
doi = "10.5937/SelSem1802039G"
}
Gošić-Dondo, S., Srdić, J., Popović, Ž.,& Tancik, J.. (2018). The population level of western corn rootworm adults in the period 2005-2009. in Selekcija i semenarstvo
Društvo selekcionara i semenara Republike Srbije, Beograd., 24(2), 39-48.
https://doi.org/10.5937/SelSem1802039G
Gošić-Dondo S, Srdić J, Popović Ž, Tancik J. The population level of western corn rootworm adults in the period 2005-2009. in Selekcija i semenarstvo. 2018;24(2):39-48.
doi:10.5937/SelSem1802039G .
Gošić-Dondo, Snežana, Srdić, Jelena, Popović, Željko, Tancik, Jan, "The population level of western corn rootworm adults in the period 2005-2009" in Selekcija i semenarstvo, 24, no. 2 (2018):39-48,
https://doi.org/10.5937/SelSem1802039G . .
1

Efficiency of insecticide and bioinsecticide treatments against infestation of European corn borer and their effect on maize yield

Gošić-Dondo, Snežana; Srdić, Jelena; Popović, Željko

(Društvo selekcionara i semenara Republike Srbije, Beograd, 2016)

TY - JOUR
AU - Gošić-Dondo, Snežana
AU - Srdić, Jelena
AU - Popović, Željko
PY - 2016
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/643
AB - During 2008 and 2009, efficacy of insecticidal products, based on thiamethoxam and imidacloprid, were tested. Furthermore, effects of entomophatogenic fungus Beauveria bassiana on the infestation intensity of European corn borer (Ostrinia nubilalis), were established over effects of both, 10 different treatments of maize seed (8 treatments and 2 controls) and the application of the fungal inoculum. Trials were carried out on maize crop under field conditions in accordance with the EPPO method. Results obtained in the studies with the product Cruiser 350 FS (350g l-1 thiamethoxam) applied in the amount of 0.9 l per 100 kg of seed and the products Imidor 600 FS and Gaucho 600FS (600g l-1 imidacloprid) applied in the amount of 0.7 l per 100 kg of seed, point out to satisfactory efficacy in controlling ECB and satisfactory effects on maize yields. The intensity of ECB infestation, expressed in percentages, ranged from 50.1% to 74.1%. The interrelation between average percentages of infested plants and obtained yields in both investigation years (2008-2009) in Zemun Polje was established. Results over treatments indicate that the highest percentages (62.2%) of infested plants were observed in the control variant (K1- Captan). Moreover, as expected, the lowest yield was also recorded in this variant. The treatment with the fungicide Maxim combined with the insecticide Criuser proved to be the most efficient. At the same time, the percentage of infested plants was the lowest in this treatment (53.32%) and the yield was the highest (8.610 t ha-1). The infestation level of maize plants in this treatment was significantly reduced over years of investigation in comparison with remaining treatments. Meteorological factors during the years of investigation, especially unfavourable agroecological conditions in 2009, affected the average yield of maize per hectare. The yield (8.314 t ha-1) recorded in the treatment with the inoculum of B. basssiana was almost equal to the one recorded in the treatment with the product Cruiser (8.610 t ha-1), while it was higher than the yield obtained in the treatment with the products Gaucho (7.506 t ha-1) and Imidor (8.259 t ha-1) combined with the fungicide Maxim. These differences were not statistically significant. Seed treatments with the fungal inoculum were not significantly different in any of observed parameters, except in the seed treatment with Captan. The comparison of data obtained in the two-year studies (2008-2009) under conditions of natural ECB infestation, shows prevalence of plants with damages of leaves (type H2) and tassels (type M3-4), which is indicated with the average score of 2.43. According to the average scores, it can be concluded that ECB infestation did not result in damages that would have significantly affected maize yield. In order to establish significance of certain observed parameters, they were compared and their correlations were determined. The greatest negative correlation with the 0.05 probability level (r= -0.96533) was established between the plant damage score and the recorded yield. Since recorded value of coefficients of correlation was approximately 1, it can be stated that the complete functional linear dependence existed among variables. Achieved results show efficiency of insecticides based on thiamethoxam and imidacloprid in the regulation of the infestation level in maize and also point to negative effects of the fungus B. bassiana on entomofauna of maize and its mycoinsecticide activity that could find an application in biocontrol of insect pests of maize.
AB - Tokom 2008. i 2009. godine, ispitana je efikasnost insekticidnih preparata, na bazi tiametoksama i imidokloprida i entomopatogeno dejstvo Beauveria bassiana na intenzitet napada kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) i njihovog uticaja na prinos srednjestasnog hibrida kukuruza. Ispitivanja su izvedena u skladu sa EPPO metodom u poljskim uslovima u usevu kukuruza. Ostvareni rezultati ispitivanog preparata Cruiser 350 FS (350g l-1 tiametoksama) koji je primenjen u količini 0,9 l na 100 kg semena i preparata Imidor 600 FS i Gaucho 600FS (600g l-1 imidokloprida) primenenjenih u količini 0,7 l na 100 kg semena, ukazuju na zadovoljavajuću efikasnost u suzbijanju kukuruznog plamenca i visinu prinosa kukuruza.
PB - Društvo selekcionara i semenara Republike Srbije, Beograd
T2 - Selekcija i semenarstvo
T1 - Efficiency of insecticide and bioinsecticide treatments against infestation of European corn borer and their effect on maize yield
T1 - Uticaj insekticidnih i bioinsekticidnih tretmana na intenzitet napada kukuruznog plamenca i prinos kukuruza
VL - 22
IS - 2
SP - 29
EP - 38
DO - 10.5937/selsem1602029G
ER - 
@article{
author = "Gošić-Dondo, Snežana and Srdić, Jelena and Popović, Željko",
year = "2016",
abstract = "During 2008 and 2009, efficacy of insecticidal products, based on thiamethoxam and imidacloprid, were tested. Furthermore, effects of entomophatogenic fungus Beauveria bassiana on the infestation intensity of European corn borer (Ostrinia nubilalis), were established over effects of both, 10 different treatments of maize seed (8 treatments and 2 controls) and the application of the fungal inoculum. Trials were carried out on maize crop under field conditions in accordance with the EPPO method. Results obtained in the studies with the product Cruiser 350 FS (350g l-1 thiamethoxam) applied in the amount of 0.9 l per 100 kg of seed and the products Imidor 600 FS and Gaucho 600FS (600g l-1 imidacloprid) applied in the amount of 0.7 l per 100 kg of seed, point out to satisfactory efficacy in controlling ECB and satisfactory effects on maize yields. The intensity of ECB infestation, expressed in percentages, ranged from 50.1% to 74.1%. The interrelation between average percentages of infested plants and obtained yields in both investigation years (2008-2009) in Zemun Polje was established. Results over treatments indicate that the highest percentages (62.2%) of infested plants were observed in the control variant (K1- Captan). Moreover, as expected, the lowest yield was also recorded in this variant. The treatment with the fungicide Maxim combined with the insecticide Criuser proved to be the most efficient. At the same time, the percentage of infested plants was the lowest in this treatment (53.32%) and the yield was the highest (8.610 t ha-1). The infestation level of maize plants in this treatment was significantly reduced over years of investigation in comparison with remaining treatments. Meteorological factors during the years of investigation, especially unfavourable agroecological conditions in 2009, affected the average yield of maize per hectare. The yield (8.314 t ha-1) recorded in the treatment with the inoculum of B. basssiana was almost equal to the one recorded in the treatment with the product Cruiser (8.610 t ha-1), while it was higher than the yield obtained in the treatment with the products Gaucho (7.506 t ha-1) and Imidor (8.259 t ha-1) combined with the fungicide Maxim. These differences were not statistically significant. Seed treatments with the fungal inoculum were not significantly different in any of observed parameters, except in the seed treatment with Captan. The comparison of data obtained in the two-year studies (2008-2009) under conditions of natural ECB infestation, shows prevalence of plants with damages of leaves (type H2) and tassels (type M3-4), which is indicated with the average score of 2.43. According to the average scores, it can be concluded that ECB infestation did not result in damages that would have significantly affected maize yield. In order to establish significance of certain observed parameters, they were compared and their correlations were determined. The greatest negative correlation with the 0.05 probability level (r= -0.96533) was established between the plant damage score and the recorded yield. Since recorded value of coefficients of correlation was approximately 1, it can be stated that the complete functional linear dependence existed among variables. Achieved results show efficiency of insecticides based on thiamethoxam and imidacloprid in the regulation of the infestation level in maize and also point to negative effects of the fungus B. bassiana on entomofauna of maize and its mycoinsecticide activity that could find an application in biocontrol of insect pests of maize., Tokom 2008. i 2009. godine, ispitana je efikasnost insekticidnih preparata, na bazi tiametoksama i imidokloprida i entomopatogeno dejstvo Beauveria bassiana na intenzitet napada kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) i njihovog uticaja na prinos srednjestasnog hibrida kukuruza. Ispitivanja su izvedena u skladu sa EPPO metodom u poljskim uslovima u usevu kukuruza. Ostvareni rezultati ispitivanog preparata Cruiser 350 FS (350g l-1 tiametoksama) koji je primenjen u količini 0,9 l na 100 kg semena i preparata Imidor 600 FS i Gaucho 600FS (600g l-1 imidokloprida) primenenjenih u količini 0,7 l na 100 kg semena, ukazuju na zadovoljavajuću efikasnost u suzbijanju kukuruznog plamenca i visinu prinosa kukuruza.",
publisher = "Društvo selekcionara i semenara Republike Srbije, Beograd",
journal = "Selekcija i semenarstvo",
title = "Efficiency of insecticide and bioinsecticide treatments against infestation of European corn borer and their effect on maize yield, Uticaj insekticidnih i bioinsekticidnih tretmana na intenzitet napada kukuruznog plamenca i prinos kukuruza",
volume = "22",
number = "2",
pages = "29-38",
doi = "10.5937/selsem1602029G"
}
Gošić-Dondo, S., Srdić, J.,& Popović, Ž.. (2016). Efficiency of insecticide and bioinsecticide treatments against infestation of European corn borer and their effect on maize yield. in Selekcija i semenarstvo
Društvo selekcionara i semenara Republike Srbije, Beograd., 22(2), 29-38.
https://doi.org/10.5937/selsem1602029G
Gošić-Dondo S, Srdić J, Popović Ž. Efficiency of insecticide and bioinsecticide treatments against infestation of European corn borer and their effect on maize yield. in Selekcija i semenarstvo. 2016;22(2):29-38.
doi:10.5937/selsem1602029G .
Gošić-Dondo, Snežana, Srdić, Jelena, Popović, Željko, "Efficiency of insecticide and bioinsecticide treatments against infestation of European corn borer and their effect on maize yield" in Selekcija i semenarstvo, 22, no. 2 (2016):29-38,
https://doi.org/10.5937/selsem1602029G . .
3

An outbreak of Aspergillus species in response to environmental conditions in Serbia

Lević, Jelena; Gošić-Dondo, Snežana; Ivanović, Dragica; Stanković, Slavica; Krnjaja, Vesna; Bočarov-Stančić, Aleksandra; Stepanić, Ana

(Institut za pesticide i zaštitu životne sredine, Beograd i Društvo za zaštitu bilja Srbije, Beograd, 2013)

TY - JOUR
AU - Lević, Jelena
AU - Gošić-Dondo, Snežana
AU - Ivanović, Dragica
AU - Stanković, Slavica
AU - Krnjaja, Vesna
AU - Bočarov-Stančić, Aleksandra
AU - Stepanić, Ana
PY - 2013
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/510
AB - The frequency and incidence of A. flavus and A. niger on barley, maize, soybean, sunflower and wheat grain, the abundance of European corn borer (Ostrinia nubilalis) moths and their interaction depending on weather conditions in the 2008-2012 period were studied. Under the agroecological conditions of Serbia, the species A. niger is more frequent than A. flavus, and concerning the crop species, its frequency is highest in kernels of sunflower, than soybean, maize, barley and wheat. A. flavus was extremely dominant on all plant species in 2012 regarding its frequency: 100% on soybean, 95.3% on maize, 65.2% on barley, 57.1% on sunflower and 45.8% on wheat. Furthermore, the incidence of A. flavus was higher in 2012 than in previous years. The uncommonly high frequency and incidence of A. flavus infestation of maize grain in 2012 were caused by extremely stressful agrometeorological conditions, high temperatures and drought over the period from flowering to waxy maturity of maize. The precipitation factor (Pf = precipitation sum / average monthly temperature) showed that 2012 was extremely arid in June (Pf = 0.57), July (Pf = 1.45), August (Pf = 0.15) and September (Pf = 1.42). European corn borer (ECB) was a second factor causing intensive occurrence of A. flavus on maize grain in 2012. The maximum flight of ECB moths was recorded as early as in July (5,149) and, as a result of this, high damage and numerous injuries were detected at harvest. Those injuries were covered by visible olive-green powdery colonies typical of A. flavus. In the chronology of A. flavus occurrence, these are the first data on its very high frequency and incidence under the agroecological conditions of Serbia. As intensive infections with A. flavus were rare in the past 50 years, the level of aflatoxins in maize grain was low.
AB - U ovom radu su analizirani učestalost i intenzitet napada A. flavus i A. niger na 180 uzoraka zrna ječma, 1138 kukuruza, 283 soje, 89 suncokreta i 79 pšenice, brojnost leptira kukuruzovog plamenca (Ostrinia nubilalis), kao i njihova interakcija u zavisnosti od meteoroloških uslova u periodu 2008-2012. U agroekološkim uslovima u Srbiji vrsta A . niger je učestalija od vrste A. flavus, a u zavisnosti od biljne vrste pojavljuje se najčešće na zrnu suncokreta, zatim soje, kukuruza, ječma i pšenice. A. flavus je izuzetno bila dominantna na svim biljnim vrstama u 2012, kako po učestalosti, tako i intenzitetu napada. Ova vrsta je u 2012. godini utvrđena kod svih uzoraka soje (100%), nešto manje na zrnu kukuruza (95,3%), zatim na ječmu (65,2%) i suncokretu (57,1%) i najmanje na zrnu pšenice (45,8%). Intenzitet napada A. flavus je, također, bila veća u 2012. u poređenju sa prethodnim godinama. Neuobičajeno visoka učestalost i intenzitet napada A. flavus na zrnu kukuruza u 2012. godini bila je uslovljena izuzetno stresnim agrometeorološkim uslovima, visokim temperaturama i sušom, od cvetanja do voštane zrelosti kukuruza. Kišni faktor (Kf = suma padavina / prosečna mesečna temperatura) ukazuje da je te godine bila izuzetno aridna klima u junu (Kf = 0,57), julu (Kf = 1,45), avgustu (Kf = 0,15) i septembru (Kf = 1,42). Kukuruzov plamenac je drugi činilac koji je uslovio intenzivnu pojavu A. flavus na zrnu kukuruza u 2012. godini. Maksimalni let leptira ovog insekta utvrđen je veoma rano, posebno let druge generacije, već u julu 2012. (5.149 jediniki), a kao posledica toga u vreme berbe su utvrđena i brojna oštećenja na kojima je bio vidljiv razvoj maslinasto-zelenih praškastih kolonija koje su tipične za A. flavus. U hronologji pojave A. flavus ovo su prvi podaci o njenoj jako visokoj učestalosti i intenzitetu napada u agroekološkim uslovima u Srbiji. Intenzivna pojava A. flavus je bila retka u proteklih 50 godina zbog čega je bio i nizak nivo aflatoksina u zrnu kukuruzu.
PB - Institut za pesticide i zaštitu životne sredine, Beograd i Društvo za zaštitu bilja Srbije, Beograd
T2 - Pesticidi i fitomedicina
T1 - An outbreak of Aspergillus species in response to environmental conditions in Serbia
T1 - Intenzivna pojava vrsta roda Aspergillus kao odgovor na uslove spoljašnje sredine u Srbiji
VL - 28
IS - 3
SP - 167
EP - 179
DO - 10.2298/PIF1303167L
ER - 
@article{
author = "Lević, Jelena and Gošić-Dondo, Snežana and Ivanović, Dragica and Stanković, Slavica and Krnjaja, Vesna and Bočarov-Stančić, Aleksandra and Stepanić, Ana",
year = "2013",
abstract = "The frequency and incidence of A. flavus and A. niger on barley, maize, soybean, sunflower and wheat grain, the abundance of European corn borer (Ostrinia nubilalis) moths and their interaction depending on weather conditions in the 2008-2012 period were studied. Under the agroecological conditions of Serbia, the species A. niger is more frequent than A. flavus, and concerning the crop species, its frequency is highest in kernels of sunflower, than soybean, maize, barley and wheat. A. flavus was extremely dominant on all plant species in 2012 regarding its frequency: 100% on soybean, 95.3% on maize, 65.2% on barley, 57.1% on sunflower and 45.8% on wheat. Furthermore, the incidence of A. flavus was higher in 2012 than in previous years. The uncommonly high frequency and incidence of A. flavus infestation of maize grain in 2012 were caused by extremely stressful agrometeorological conditions, high temperatures and drought over the period from flowering to waxy maturity of maize. The precipitation factor (Pf = precipitation sum / average monthly temperature) showed that 2012 was extremely arid in June (Pf = 0.57), July (Pf = 1.45), August (Pf = 0.15) and September (Pf = 1.42). European corn borer (ECB) was a second factor causing intensive occurrence of A. flavus on maize grain in 2012. The maximum flight of ECB moths was recorded as early as in July (5,149) and, as a result of this, high damage and numerous injuries were detected at harvest. Those injuries were covered by visible olive-green powdery colonies typical of A. flavus. In the chronology of A. flavus occurrence, these are the first data on its very high frequency and incidence under the agroecological conditions of Serbia. As intensive infections with A. flavus were rare in the past 50 years, the level of aflatoxins in maize grain was low., U ovom radu su analizirani učestalost i intenzitet napada A. flavus i A. niger na 180 uzoraka zrna ječma, 1138 kukuruza, 283 soje, 89 suncokreta i 79 pšenice, brojnost leptira kukuruzovog plamenca (Ostrinia nubilalis), kao i njihova interakcija u zavisnosti od meteoroloških uslova u periodu 2008-2012. U agroekološkim uslovima u Srbiji vrsta A . niger je učestalija od vrste A. flavus, a u zavisnosti od biljne vrste pojavljuje se najčešće na zrnu suncokreta, zatim soje, kukuruza, ječma i pšenice. A. flavus je izuzetno bila dominantna na svim biljnim vrstama u 2012, kako po učestalosti, tako i intenzitetu napada. Ova vrsta je u 2012. godini utvrđena kod svih uzoraka soje (100%), nešto manje na zrnu kukuruza (95,3%), zatim na ječmu (65,2%) i suncokretu (57,1%) i najmanje na zrnu pšenice (45,8%). Intenzitet napada A. flavus je, također, bila veća u 2012. u poređenju sa prethodnim godinama. Neuobičajeno visoka učestalost i intenzitet napada A. flavus na zrnu kukuruza u 2012. godini bila je uslovljena izuzetno stresnim agrometeorološkim uslovima, visokim temperaturama i sušom, od cvetanja do voštane zrelosti kukuruza. Kišni faktor (Kf = suma padavina / prosečna mesečna temperatura) ukazuje da je te godine bila izuzetno aridna klima u junu (Kf = 0,57), julu (Kf = 1,45), avgustu (Kf = 0,15) i septembru (Kf = 1,42). Kukuruzov plamenac je drugi činilac koji je uslovio intenzivnu pojavu A. flavus na zrnu kukuruza u 2012. godini. Maksimalni let leptira ovog insekta utvrđen je veoma rano, posebno let druge generacije, već u julu 2012. (5.149 jediniki), a kao posledica toga u vreme berbe su utvrđena i brojna oštećenja na kojima je bio vidljiv razvoj maslinasto-zelenih praškastih kolonija koje su tipične za A. flavus. U hronologji pojave A. flavus ovo su prvi podaci o njenoj jako visokoj učestalosti i intenzitetu napada u agroekološkim uslovima u Srbiji. Intenzivna pojava A. flavus je bila retka u proteklih 50 godina zbog čega je bio i nizak nivo aflatoksina u zrnu kukuruzu.",
publisher = "Institut za pesticide i zaštitu životne sredine, Beograd i Društvo za zaštitu bilja Srbije, Beograd",
journal = "Pesticidi i fitomedicina",
title = "An outbreak of Aspergillus species in response to environmental conditions in Serbia, Intenzivna pojava vrsta roda Aspergillus kao odgovor na uslove spoljašnje sredine u Srbiji",
volume = "28",
number = "3",
pages = "167-179",
doi = "10.2298/PIF1303167L"
}
Lević, J., Gošić-Dondo, S., Ivanović, D., Stanković, S., Krnjaja, V., Bočarov-Stančić, A.,& Stepanić, A.. (2013). An outbreak of Aspergillus species in response to environmental conditions in Serbia. in Pesticidi i fitomedicina
Institut za pesticide i zaštitu životne sredine, Beograd i Društvo za zaštitu bilja Srbije, Beograd., 28(3), 167-179.
https://doi.org/10.2298/PIF1303167L
Lević J, Gošić-Dondo S, Ivanović D, Stanković S, Krnjaja V, Bočarov-Stančić A, Stepanić A. An outbreak of Aspergillus species in response to environmental conditions in Serbia. in Pesticidi i fitomedicina. 2013;28(3):167-179.
doi:10.2298/PIF1303167L .
Lević, Jelena, Gošić-Dondo, Snežana, Ivanović, Dragica, Stanković, Slavica, Krnjaja, Vesna, Bočarov-Stančić, Aleksandra, Stepanić, Ana, "An outbreak of Aspergillus species in response to environmental conditions in Serbia" in Pesticidi i fitomedicina, 28, no. 3 (2013):167-179,
https://doi.org/10.2298/PIF1303167L . .
43

Effect of planting dates on the level of European corn borer (Ostrinia nubilalis hbn.) Infestation, and crop injury and grain yield of maize (Zea mays l.)

Bača, Franja; Gošić-Dondo, Snežana; Kaitović, Željko; Videnović, Živorad; Kresović, Branka; Knežević, Stevan Z.

(Maydica-Ist Sper Cerealicoltur, Bergamo, 2008)

TY - JOUR
AU - Bača, Franja
AU - Gošić-Dondo, Snežana
AU - Kaitović, Željko
AU - Videnović, Živorad
AU - Kresović, Branka
AU - Knežević, Stevan Z.
PY - 2008
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/244
AB - Proper planting date is important for maize production. Therefore, field studies were conducted from 1995-2005 to determine the most suitable planting date for six maize hybrids (FAO 300-700 maturity groups) as influenced by infestation level of European corn borer (ECB), Ostrinia nubilalis (Hbn). Significant differences in the levels of ECB infestation, level of damage and grain yield were observed between the planting dates, and the years. The total plant infestation by both generations ECB over the planting dates ranged from 47% to 60%. Plant damage rating was on the average of 2.2 and slightly differed across the planting dates. Yield results indicated that the planting period for maize production in the Vojvodina province was from April 15 to May 5, but the Most Suitable date was the beginning of the third week of April.
PB - Maydica-Ist Sper Cerealicoltur, Bergamo
T2 - Maydica
T1 - Effect of planting dates on the level of European corn borer (Ostrinia nubilalis hbn.) Infestation, and crop injury and grain yield of maize (Zea mays l.)
VL - 53
IS - 2
SP - 111
EP - 115
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_244
ER - 
@article{
author = "Bača, Franja and Gošić-Dondo, Snežana and Kaitović, Željko and Videnović, Živorad and Kresović, Branka and Knežević, Stevan Z.",
year = "2008",
abstract = "Proper planting date is important for maize production. Therefore, field studies were conducted from 1995-2005 to determine the most suitable planting date for six maize hybrids (FAO 300-700 maturity groups) as influenced by infestation level of European corn borer (ECB), Ostrinia nubilalis (Hbn). Significant differences in the levels of ECB infestation, level of damage and grain yield were observed between the planting dates, and the years. The total plant infestation by both generations ECB over the planting dates ranged from 47% to 60%. Plant damage rating was on the average of 2.2 and slightly differed across the planting dates. Yield results indicated that the planting period for maize production in the Vojvodina province was from April 15 to May 5, but the Most Suitable date was the beginning of the third week of April.",
publisher = "Maydica-Ist Sper Cerealicoltur, Bergamo",
journal = "Maydica",
title = "Effect of planting dates on the level of European corn borer (Ostrinia nubilalis hbn.) Infestation, and crop injury and grain yield of maize (Zea mays l.)",
volume = "53",
number = "2",
pages = "111-115",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_244"
}
Bača, F., Gošić-Dondo, S., Kaitović, Ž., Videnović, Ž., Kresović, B.,& Knežević, S. Z.. (2008). Effect of planting dates on the level of European corn borer (Ostrinia nubilalis hbn.) Infestation, and crop injury and grain yield of maize (Zea mays l.). in Maydica
Maydica-Ist Sper Cerealicoltur, Bergamo., 53(2), 111-115.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_244
Bača F, Gošić-Dondo S, Kaitović Ž, Videnović Ž, Kresović B, Knežević SZ. Effect of planting dates on the level of European corn borer (Ostrinia nubilalis hbn.) Infestation, and crop injury and grain yield of maize (Zea mays l.). in Maydica. 2008;53(2):111-115.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_244 .
Bača, Franja, Gošić-Dondo, Snežana, Kaitović, Željko, Videnović, Živorad, Kresović, Branka, Knežević, Stevan Z., "Effect of planting dates on the level of European corn borer (Ostrinia nubilalis hbn.) Infestation, and crop injury and grain yield of maize (Zea mays l.)" in Maydica, 53, no. 2 (2008):111-115,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_244 .
2
1

Effects of maize seed treatments with imidacloprid and thiametoxam on the plant spacing and grain yield

Bača, Franja; Gošić-Dondo, Snežana; Videnović, Živorad; Erski, Predrag

(Institut PKB Agroekonomik, Padinska skela, 2008)

TY - JOUR
AU - Bača, Franja
AU - Gošić-Dondo, Snežana
AU - Videnović, Živorad
AU - Erski, Predrag
PY - 2008
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/232
AB - The abundance of pests and the rate of plant damages are controlled by the maize seed treatments with insecticides, as a preventive measure and a measure leading towards the lower population. It is expected that insecticides are efficient when used in relatively small dosages and that are not phytotoxic to seeds and young plants. The aim of the present study was to test the efficiency of imidacloprid and thiametoxam via both, the maintenance of plant spacing and obtained grain yield and also to check the response of certain hybrids to the seed treatment with systemic insecticides. Eight commercial ZP hybrids, four medium early maturity and four full season hybrids, were selected to test imidacloprid (Gaucho 350 FS - 1.0 l per 100 kg seeds) and thiametoxam (Cruiser 350 FS in the amount of 0.6, 0.9 and 1.0 l per 100 kg seeds). Seeds of all hybrids, including the control, were treated with the fungicide Maxim XL 035-FS (150g/100 kg seeds). Strip trials were performed in six locations in south Banat in the 2004-2007 period. The number of plants ha-1 at harvest and grain yield (t ha-1 at 14% moisture), in four replications of 10 m2 each, were recorded and then indices of plant spacing and grain yields for each hybrid over locations and years were calculated. The indices were estimated by the formula of values of plant spacing and the yield in treatments/ values in the control. Plant spacing: the average number of plants in the treatment with imidacloprid Gaucho 600 FS (63 hybrids/locations) and the control was 48,627 ha-1 and 47,812 ha-1, respectively, while the positive difference amounted to 815 plants ha-1 in the treatment. The index of plant spacing was 103.2, and it varied over hybrids, locations and years from 74.9 to 161.4. The corresponding values in the treatment with Cruisera 350 FS (70 hybrids/locations) and the control were 49,945 ha-1 and 49,749 ha-1, respectively. A positive difference in favour of the treatment amounted to 196 plants ha-1. The index of plant spacing was 100.4, and it varied from 82.6 to 132.7. Grain yield: the average grain yield in the treatment with 600 FS and the control was 9,306 t ha-1 and 8,942 t ha-1, respectively. An average positive difference in favour of the treatment amounted to 364 kg ha-1. The index based on the average grain yield amounted to 104.1. The corresponding values in the treatment with Cruisera 350 FS and the control were 9,601 t ha-1 and 9,031 t ha-1, respectively, which means that the positive differences was 570 kg ha-1. According to the average values of obtained plant spacing and grain yields for both insecticides, it can be concluded that a positive response of maize to the seed treatments (364 to 570 kg ha-1) was established under the conditions of a low abundance of soil pests, particularly western corn root worm, during the 2004-2007 period. Although all eight hybrids expressed tolerance to both observed insecticides, it should be stated that the inconsistence of results can create a different impression.
AB - Nakon prelaska sa višegodišnje monokulture na gajenje kukuruza u plodoredu, pa i u ponovljenoj setvi, brojnost populacije kukuruzne zlatice se smanjila ispod ekonomskog značaja. Ostale su aktuelne samo autoktone zemljišne štetočine.Tretiranje semena kukuruza insekticidima, predstavlja preventivnu meru zaštite od žičnjaka i grčica, kao i od ptica koje vade klijance. Cilj ispitivanja bio je, da se testira efikasnost imidakloprida i tiametoksama preko očuvanja sklopa, ostvarenog prinosa zrna i proveri reagovanje osam hibrida na tretman semena navedenim sistemičnim insekticidima. Sklop biljaka: kod imidakloprida Gaucho 600 FS na 63 (hibrid x godina x lokalitet) pozitivna razlika iznosila je 815 biljaka/ha a kod tiametoksama Cruisera 350 FS 196 biljaka/ha. Indeks sklopa bio je 103.2, kod prvog i 100.4 kod drugog insekticida. Prinos zrna: primenom imidakloprida Gaucha 600 FS ostvarena je pozitivna razlika od 364 kg/ ha, a kod primene tiometoksama Cruisera 350 FS 570 kg/ha. Na osnovu prosečnih vrednosti ostvarenog sklopa biljaka i prinosa zrna može se zaključiti da su svih osam hibrida pokazali tolerantnost na oba ispitivana insekticida, uz napomenu da nekonzistentnost rezultata treba šire analizirati.
PB - Institut PKB Agroekonomik, Padinska skela
T2 - Zbornik naučnih radova Instituta PKB Agroekonomik
T1 - Effects of maize seed treatments with imidacloprid and thiametoxam on the plant spacing and grain yield
T1 - Efekat tretiranja semena kukuruza imidaklopridom i tiametoksamom na sklop biljaka i prinos zrna
VL - 14
IS - 1-2
SP - 61
EP - 70
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_232
ER - 
@article{
author = "Bača, Franja and Gošić-Dondo, Snežana and Videnović, Živorad and Erski, Predrag",
year = "2008",
abstract = "The abundance of pests and the rate of plant damages are controlled by the maize seed treatments with insecticides, as a preventive measure and a measure leading towards the lower population. It is expected that insecticides are efficient when used in relatively small dosages and that are not phytotoxic to seeds and young plants. The aim of the present study was to test the efficiency of imidacloprid and thiametoxam via both, the maintenance of plant spacing and obtained grain yield and also to check the response of certain hybrids to the seed treatment with systemic insecticides. Eight commercial ZP hybrids, four medium early maturity and four full season hybrids, were selected to test imidacloprid (Gaucho 350 FS - 1.0 l per 100 kg seeds) and thiametoxam (Cruiser 350 FS in the amount of 0.6, 0.9 and 1.0 l per 100 kg seeds). Seeds of all hybrids, including the control, were treated with the fungicide Maxim XL 035-FS (150g/100 kg seeds). Strip trials were performed in six locations in south Banat in the 2004-2007 period. The number of plants ha-1 at harvest and grain yield (t ha-1 at 14% moisture), in four replications of 10 m2 each, were recorded and then indices of plant spacing and grain yields for each hybrid over locations and years were calculated. The indices were estimated by the formula of values of plant spacing and the yield in treatments/ values in the control. Plant spacing: the average number of plants in the treatment with imidacloprid Gaucho 600 FS (63 hybrids/locations) and the control was 48,627 ha-1 and 47,812 ha-1, respectively, while the positive difference amounted to 815 plants ha-1 in the treatment. The index of plant spacing was 103.2, and it varied over hybrids, locations and years from 74.9 to 161.4. The corresponding values in the treatment with Cruisera 350 FS (70 hybrids/locations) and the control were 49,945 ha-1 and 49,749 ha-1, respectively. A positive difference in favour of the treatment amounted to 196 plants ha-1. The index of plant spacing was 100.4, and it varied from 82.6 to 132.7. Grain yield: the average grain yield in the treatment with 600 FS and the control was 9,306 t ha-1 and 8,942 t ha-1, respectively. An average positive difference in favour of the treatment amounted to 364 kg ha-1. The index based on the average grain yield amounted to 104.1. The corresponding values in the treatment with Cruisera 350 FS and the control were 9,601 t ha-1 and 9,031 t ha-1, respectively, which means that the positive differences was 570 kg ha-1. According to the average values of obtained plant spacing and grain yields for both insecticides, it can be concluded that a positive response of maize to the seed treatments (364 to 570 kg ha-1) was established under the conditions of a low abundance of soil pests, particularly western corn root worm, during the 2004-2007 period. Although all eight hybrids expressed tolerance to both observed insecticides, it should be stated that the inconsistence of results can create a different impression., Nakon prelaska sa višegodišnje monokulture na gajenje kukuruza u plodoredu, pa i u ponovljenoj setvi, brojnost populacije kukuruzne zlatice se smanjila ispod ekonomskog značaja. Ostale su aktuelne samo autoktone zemljišne štetočine.Tretiranje semena kukuruza insekticidima, predstavlja preventivnu meru zaštite od žičnjaka i grčica, kao i od ptica koje vade klijance. Cilj ispitivanja bio je, da se testira efikasnost imidakloprida i tiametoksama preko očuvanja sklopa, ostvarenog prinosa zrna i proveri reagovanje osam hibrida na tretman semena navedenim sistemičnim insekticidima. Sklop biljaka: kod imidakloprida Gaucho 600 FS na 63 (hibrid x godina x lokalitet) pozitivna razlika iznosila je 815 biljaka/ha a kod tiametoksama Cruisera 350 FS 196 biljaka/ha. Indeks sklopa bio je 103.2, kod prvog i 100.4 kod drugog insekticida. Prinos zrna: primenom imidakloprida Gaucha 600 FS ostvarena je pozitivna razlika od 364 kg/ ha, a kod primene tiometoksama Cruisera 350 FS 570 kg/ha. Na osnovu prosečnih vrednosti ostvarenog sklopa biljaka i prinosa zrna može se zaključiti da su svih osam hibrida pokazali tolerantnost na oba ispitivana insekticida, uz napomenu da nekonzistentnost rezultata treba šire analizirati.",
publisher = "Institut PKB Agroekonomik, Padinska skela",
journal = "Zbornik naučnih radova Instituta PKB Agroekonomik",
title = "Effects of maize seed treatments with imidacloprid and thiametoxam on the plant spacing and grain yield, Efekat tretiranja semena kukuruza imidaklopridom i tiametoksamom na sklop biljaka i prinos zrna",
volume = "14",
number = "1-2",
pages = "61-70",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_232"
}
Bača, F., Gošić-Dondo, S., Videnović, Ž.,& Erski, P.. (2008). Effects of maize seed treatments with imidacloprid and thiametoxam on the plant spacing and grain yield. in Zbornik naučnih radova Instituta PKB Agroekonomik
Institut PKB Agroekonomik, Padinska skela., 14(1-2), 61-70.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_232
Bača F, Gošić-Dondo S, Videnović Ž, Erski P. Effects of maize seed treatments with imidacloprid and thiametoxam on the plant spacing and grain yield. in Zbornik naučnih radova Instituta PKB Agroekonomik. 2008;14(1-2):61-70.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_232 .
Bača, Franja, Gošić-Dondo, Snežana, Videnović, Živorad, Erski, Predrag, "Effects of maize seed treatments with imidacloprid and thiametoxam on the plant spacing and grain yield" in Zbornik naučnih radova Instituta PKB Agroekonomik, 14, no. 1-2 (2008):61-70,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_232 .

Factors contributing to the population changes of major maize pests in Serbia

Knežević, Stevan Z.; Bača, Franja; Lević, Jelena; Stanković, Slavica; Stefanović, Lidija; Simić, Milena; Gošić-Dondo, Snežana

(Maydica-Ist Sper Cerealicoltur, Bergamo, 2007)

TY - JOUR
AU - Knežević, Stevan Z.
AU - Bača, Franja
AU - Lević, Jelena
AU - Stanković, Slavica
AU - Stefanović, Lidija
AU - Simić, Milena
AU - Gošić-Dondo, Snežana
PY - 2007
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/169
AB - Changes in pest populations occur on a regular basis and can be influenced by various biotic and abiotic factors, including human activites. The objective of this article was to outline several factors that contributed to the population changes in major maize pests over a 50 year period as reported in Serbian literature. Populations of economically important insects, pathogens and weeds were influenced by changes in agronomic practices and introduction of new species. Examples of new pests included: insect species such as western corn rootworm, weed species such as common ragweed and marshelder, and various pathogens including races of Exserohilum turcicum and Bipolaris zeicola. There was also an increase in maize dwarf mosaic virus and barley yellow dwarf virus.
PB - Maydica-Ist Sper Cerealicoltur, Bergamo
T2 - Maydica
T1 - Factors contributing to the population changes of major maize pests in Serbia
VL - 52
IS - 3
SP - 343
EP - 346
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_169
ER - 
@article{
author = "Knežević, Stevan Z. and Bača, Franja and Lević, Jelena and Stanković, Slavica and Stefanović, Lidija and Simić, Milena and Gošić-Dondo, Snežana",
year = "2007",
abstract = "Changes in pest populations occur on a regular basis and can be influenced by various biotic and abiotic factors, including human activites. The objective of this article was to outline several factors that contributed to the population changes in major maize pests over a 50 year period as reported in Serbian literature. Populations of economically important insects, pathogens and weeds were influenced by changes in agronomic practices and introduction of new species. Examples of new pests included: insect species such as western corn rootworm, weed species such as common ragweed and marshelder, and various pathogens including races of Exserohilum turcicum and Bipolaris zeicola. There was also an increase in maize dwarf mosaic virus and barley yellow dwarf virus.",
publisher = "Maydica-Ist Sper Cerealicoltur, Bergamo",
journal = "Maydica",
title = "Factors contributing to the population changes of major maize pests in Serbia",
volume = "52",
number = "3",
pages = "343-346",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_169"
}
Knežević, S. Z., Bača, F., Lević, J., Stanković, S., Stefanović, L., Simić, M.,& Gošić-Dondo, S.. (2007). Factors contributing to the population changes of major maize pests in Serbia. in Maydica
Maydica-Ist Sper Cerealicoltur, Bergamo., 52(3), 343-346.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_169
Knežević SZ, Bača F, Lević J, Stanković S, Stefanović L, Simić M, Gošić-Dondo S. Factors contributing to the population changes of major maize pests in Serbia. in Maydica. 2007;52(3):343-346.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_169 .
Knežević, Stevan Z., Bača, Franja, Lević, Jelena, Stanković, Slavica, Stefanović, Lidija, Simić, Milena, Gošić-Dondo, Snežana, "Factors contributing to the population changes of major maize pests in Serbia" in Maydica, 52, no. 3 (2007):343-346,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_169 .
1
1

European corn borer (Ostrinia nubilalis Hbn) population fluctuation at Zemun Polje between 1986 and 2005

Bača, Franja; Gošić-Dondo, Snežana; Kaitović, Željko; Hadzistević, D.

(Maydica-Ist Sper Cerealicoltur, Bergamo, 2007)

TY - JOUR
AU - Bača, Franja
AU - Gošić-Dondo, Snežana
AU - Kaitović, Željko
AU - Hadzistević, D.
PY - 2007
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/199
AB - The European corn borer (ECB) (Ostrinia nubilalis Hbn) is one of the most important pests of maize in Serbia. Therefore, it has been and continues to be an attractive subject of research. The flight of ECB adults has been monitored by light traps at the Maize Research Institute in Zemun Polje, Serbia since 1966. Significant qualitative changes in the ECB voltinism occurred during the last three decades of the 20th century. ECB used to be extremely univoltine with 80-90% moths of the first generation, but lately it has become predominately bivoltine. During these 20 years of monitoring, a total of 52,450 specimens were captured (32,382 females and 20,068 males) and their population varied between 351 moths per year recorded in 2001 and 8,347 recorded in 1987. Ratio between the first and the second generation has been changed so that the larger number is the second generation: on the average 1:5.94 (first: second generation), and ranged between 1:0.34 recorded in 2004 and 1: 21.6 recorded in 1987.
PB - Maydica-Ist Sper Cerealicoltur, Bergamo
T2 - Maydica
T1 - European corn borer (Ostrinia nubilalis Hbn) population fluctuation at Zemun Polje between 1986 and 2005
VL - 52
IS - 3
SP - 325
EP - 328
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_199
ER - 
@article{
author = "Bača, Franja and Gošić-Dondo, Snežana and Kaitović, Željko and Hadzistević, D.",
year = "2007",
abstract = "The European corn borer (ECB) (Ostrinia nubilalis Hbn) is one of the most important pests of maize in Serbia. Therefore, it has been and continues to be an attractive subject of research. The flight of ECB adults has been monitored by light traps at the Maize Research Institute in Zemun Polje, Serbia since 1966. Significant qualitative changes in the ECB voltinism occurred during the last three decades of the 20th century. ECB used to be extremely univoltine with 80-90% moths of the first generation, but lately it has become predominately bivoltine. During these 20 years of monitoring, a total of 52,450 specimens were captured (32,382 females and 20,068 males) and their population varied between 351 moths per year recorded in 2001 and 8,347 recorded in 1987. Ratio between the first and the second generation has been changed so that the larger number is the second generation: on the average 1:5.94 (first: second generation), and ranged between 1:0.34 recorded in 2004 and 1: 21.6 recorded in 1987.",
publisher = "Maydica-Ist Sper Cerealicoltur, Bergamo",
journal = "Maydica",
title = "European corn borer (Ostrinia nubilalis Hbn) population fluctuation at Zemun Polje between 1986 and 2005",
volume = "52",
number = "3",
pages = "325-328",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_199"
}
Bača, F., Gošić-Dondo, S., Kaitović, Ž.,& Hadzistević, D.. (2007). European corn borer (Ostrinia nubilalis Hbn) population fluctuation at Zemun Polje between 1986 and 2005. in Maydica
Maydica-Ist Sper Cerealicoltur, Bergamo., 52(3), 325-328.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_199
Bača F, Gošić-Dondo S, Kaitović Ž, Hadzistević D. European corn borer (Ostrinia nubilalis Hbn) population fluctuation at Zemun Polje between 1986 and 2005. in Maydica. 2007;52(3):325-328.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_199 .
Bača, Franja, Gošić-Dondo, Snežana, Kaitović, Željko, Hadzistević, D., "European corn borer (Ostrinia nubilalis Hbn) population fluctuation at Zemun Polje between 1986 and 2005" in Maydica, 52, no. 3 (2007):325-328,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_199 .
4
5

Seasonal dynamics of the Diabrotica virgifera virgifera LeConte (Coleoptera: Chrysomelidae) in Zemun Polje (Serbia)

Tančić, Sonja; Bača, Franja; Gošić-Dondo, Snežana

(Entomološko društvo Srbije, Beograd i Univerzitet u Beogradu - Biološki fakultet, 2006)

TY - JOUR
AU - Tančić, Sonja
AU - Bača, Franja
AU - Gošić-Dondo, Snežana
PY - 2006
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/124
AB - The abundance of imagoes of the species Diabrotica virgifera virgifera LeConte 1858 was monitored by the application of yellow sticky traps in a three-factorial trial with long-term continuous cropping of maize in Zemun Polje in 2004. The present study shows the dynamics of eclosion of this species during the July-October period and abundance of imagoes on the field in correlation with application of manure, application of NPK mineral fertilizers, and the amount of crop residues in the soil.
AB - Vrsta Diabrotica virgifera virgifera LeConte, oligofagna štetočina, dospela je na naše prostore slučajnom introdukcijom devedesetih godina prošlog veka. Za ovu vrstu svojstveno je da formira ekonomski nivo populacije samo u monokulturi kukuruza. Ogled u kojem je praćena brojnost kukuruzne zlatice je trofaktorijelni zasnovan na eksperimentalnoj parceli Instituta za kukuruz u Zemun Polju 1972. godine. Obuhvatao je 54 varijante, šest kombinacija mineralnih đubriva, tri načina postupanja sa žetvenim ostatcima i tri doze primene stajnjaka. Odabrano je 12 varijanti, praćena je brojnost imaga na žutim lepljivim klopkama marke Pherocon AM. Prva pojava imaga u našim uslovima počinje krajem juna, porast brojnosti događa se u julu, maksimum u julu i avgustu mesecu. Brojnost populacije analizirana je po varijantama na osnovu vremena praćenja i povoljnosti vremenskih uslova za gajenje kukuruza. Tokom tromesečnog perioda (juli, avgust, septembar 2004.) ukupno je uhvaćeno 317 jedinki, brojnost se kretala od nule na početku jula do maksimalnih 76, registrovanih 6. avgusta. Nakon ovog perioda brojnost se znatno smanjila i od početka septembra nije više registrovan ni jedan primerak. Pad brojnosti u drugoj polovini avgusta može se tumačiti migracijom jedinki na susedna polja sa svežom svilom ili polenom u cilju dopunske ishrane. Po varijantama ogleda iznosila je od svega osam u varijanti sa najmanje hraniva, do 52, u varijanti sa najviše hraniva. Možemo konstatovati da je nedostatak vlage u avgustu uslovio brže sazrevanje svile, sušenje zemljišta, masovniju migraciju i skraćenje dužine života imaga, što se odrazilo na pad brojnosti i manjeg broja položenih jaja, što se potvrdilo u 2005. godini.
PB - Entomološko društvo Srbije, Beograd i Univerzitet u Beogradu - Biološki fakultet
T2 - Acta entomologica Serbica
T1 - Seasonal dynamics of the Diabrotica virgifera virgifera LeConte (Coleoptera: Chrysomelidae) in Zemun Polje (Serbia)
T1 - Sezonska dinamika Diabrotica virgifera virgifera LeConte (Coleoptera: Chrysomelidae) u Zemun Polju (Srbija)
VL - 11
IS - 1-2
SP - 45
EP - 50
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_124
ER - 
@article{
author = "Tančić, Sonja and Bača, Franja and Gošić-Dondo, Snežana",
year = "2006",
abstract = "The abundance of imagoes of the species Diabrotica virgifera virgifera LeConte 1858 was monitored by the application of yellow sticky traps in a three-factorial trial with long-term continuous cropping of maize in Zemun Polje in 2004. The present study shows the dynamics of eclosion of this species during the July-October period and abundance of imagoes on the field in correlation with application of manure, application of NPK mineral fertilizers, and the amount of crop residues in the soil., Vrsta Diabrotica virgifera virgifera LeConte, oligofagna štetočina, dospela je na naše prostore slučajnom introdukcijom devedesetih godina prošlog veka. Za ovu vrstu svojstveno je da formira ekonomski nivo populacije samo u monokulturi kukuruza. Ogled u kojem je praćena brojnost kukuruzne zlatice je trofaktorijelni zasnovan na eksperimentalnoj parceli Instituta za kukuruz u Zemun Polju 1972. godine. Obuhvatao je 54 varijante, šest kombinacija mineralnih đubriva, tri načina postupanja sa žetvenim ostatcima i tri doze primene stajnjaka. Odabrano je 12 varijanti, praćena je brojnost imaga na žutim lepljivim klopkama marke Pherocon AM. Prva pojava imaga u našim uslovima počinje krajem juna, porast brojnosti događa se u julu, maksimum u julu i avgustu mesecu. Brojnost populacije analizirana je po varijantama na osnovu vremena praćenja i povoljnosti vremenskih uslova za gajenje kukuruza. Tokom tromesečnog perioda (juli, avgust, septembar 2004.) ukupno je uhvaćeno 317 jedinki, brojnost se kretala od nule na početku jula do maksimalnih 76, registrovanih 6. avgusta. Nakon ovog perioda brojnost se znatno smanjila i od početka septembra nije više registrovan ni jedan primerak. Pad brojnosti u drugoj polovini avgusta može se tumačiti migracijom jedinki na susedna polja sa svežom svilom ili polenom u cilju dopunske ishrane. Po varijantama ogleda iznosila je od svega osam u varijanti sa najmanje hraniva, do 52, u varijanti sa najviše hraniva. Možemo konstatovati da je nedostatak vlage u avgustu uslovio brže sazrevanje svile, sušenje zemljišta, masovniju migraciju i skraćenje dužine života imaga, što se odrazilo na pad brojnosti i manjeg broja položenih jaja, što se potvrdilo u 2005. godini.",
publisher = "Entomološko društvo Srbije, Beograd i Univerzitet u Beogradu - Biološki fakultet",
journal = "Acta entomologica Serbica",
title = "Seasonal dynamics of the Diabrotica virgifera virgifera LeConte (Coleoptera: Chrysomelidae) in Zemun Polje (Serbia), Sezonska dinamika Diabrotica virgifera virgifera LeConte (Coleoptera: Chrysomelidae) u Zemun Polju (Srbija)",
volume = "11",
number = "1-2",
pages = "45-50",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_124"
}
Tančić, S., Bača, F.,& Gošić-Dondo, S.. (2006). Seasonal dynamics of the Diabrotica virgifera virgifera LeConte (Coleoptera: Chrysomelidae) in Zemun Polje (Serbia). in Acta entomologica Serbica
Entomološko društvo Srbije, Beograd i Univerzitet u Beogradu - Biološki fakultet., 11(1-2), 45-50.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_124
Tančić S, Bača F, Gošić-Dondo S. Seasonal dynamics of the Diabrotica virgifera virgifera LeConte (Coleoptera: Chrysomelidae) in Zemun Polje (Serbia). in Acta entomologica Serbica. 2006;11(1-2):45-50.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_124 .
Tančić, Sonja, Bača, Franja, Gošić-Dondo, Snežana, "Seasonal dynamics of the Diabrotica virgifera virgifera LeConte (Coleoptera: Chrysomelidae) in Zemun Polje (Serbia)" in Acta entomologica Serbica, 11, no. 1-2 (2006):45-50,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_124 .

Effects of harvest residues and mineral fertilisers on yield and lodging of maize plants caused by larvae of Diabrotica virgifera virgifera Le Conte

Bača, Franja; Gošić-Dondo, Snežana; Vesković, Miladin

(Univerzitet u Novom Sadu - Poljoprivredni fakultet, Novi Sad i Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, 2005)

TY - JOUR
AU - Bača, Franja
AU - Gošić-Dondo, Snežana
AU - Vesković, Miladin
PY - 2005
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/100
AB - Monitoring of plant lodging and yield response was performed with the aim to quantify the maize plant response to WCR larvae root damage. Results of plant lodging ranged from 5.39% to 22.26%. Ploughing down of harvest residues slightly decreased percentage of the plant lodging from 12.92% to 15.24% comparing to the removal of harvest residues. Yield response to CR was followed by 565 kg ha-1 prior to and 586 k /ha-1 after the WCR appearance. Yield differences were 2.861 t ha-1 and 2.840 t ha-1, percentage of yield losses was 35.6% and 33.0% in CRO and CR1, respectively.
PB - Univerzitet u Novom Sadu - Poljoprivredni fakultet, Novi Sad i Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
T2 - Savremena poljoprivreda
T1 - Effects of harvest residues and mineral fertilisers on yield and lodging of maize plants caused by larvae of Diabrotica virgifera virgifera Le Conte
VL - 54
IS - 1-2
SP - 165
EP - 168
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_100
ER - 
@article{
author = "Bača, Franja and Gošić-Dondo, Snežana and Vesković, Miladin",
year = "2005",
abstract = "Monitoring of plant lodging and yield response was performed with the aim to quantify the maize plant response to WCR larvae root damage. Results of plant lodging ranged from 5.39% to 22.26%. Ploughing down of harvest residues slightly decreased percentage of the plant lodging from 12.92% to 15.24% comparing to the removal of harvest residues. Yield response to CR was followed by 565 kg ha-1 prior to and 586 k /ha-1 after the WCR appearance. Yield differences were 2.861 t ha-1 and 2.840 t ha-1, percentage of yield losses was 35.6% and 33.0% in CRO and CR1, respectively.",
publisher = "Univerzitet u Novom Sadu - Poljoprivredni fakultet, Novi Sad i Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad",
journal = "Savremena poljoprivreda",
title = "Effects of harvest residues and mineral fertilisers on yield and lodging of maize plants caused by larvae of Diabrotica virgifera virgifera Le Conte",
volume = "54",
number = "1-2",
pages = "165-168",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_100"
}
Bača, F., Gošić-Dondo, S.,& Vesković, M.. (2005). Effects of harvest residues and mineral fertilisers on yield and lodging of maize plants caused by larvae of Diabrotica virgifera virgifera Le Conte. in Savremena poljoprivreda
Univerzitet u Novom Sadu - Poljoprivredni fakultet, Novi Sad i Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad., 54(1-2), 165-168.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_100
Bača F, Gošić-Dondo S, Vesković M. Effects of harvest residues and mineral fertilisers on yield and lodging of maize plants caused by larvae of Diabrotica virgifera virgifera Le Conte. in Savremena poljoprivreda. 2005;54(1-2):165-168.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_100 .
Bača, Franja, Gošić-Dondo, Snežana, Vesković, Miladin, "Effects of harvest residues and mineral fertilisers on yield and lodging of maize plants caused by larvae of Diabrotica virgifera virgifera Le Conte" in Savremena poljoprivreda, 54, no. 1-2 (2005):165-168,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_100 .

Antagonistic effects of the saprophytic bacterium Serratia liquefaciens on maize phytopathogenic fungi and its potential biochemical and molecular mechanism

Gošić-Dondo, Snežana; Mladenović Drinić, Snežana; Stojkov, Slavica

(Beograd : Savez poljoprivrednih inženjera i tehničara, 2003)

TY - JOUR
AU - Gošić-Dondo, Snežana
AU - Mladenović Drinić, Snežana
AU - Stojkov, Slavica
PY - 2003
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/42
AB - The objective of our study was to investigate effect of saprophytic bacterium Serratia liquefaciens derived from sunflower on maize phytopathogenic fungi in vitro and in vivo conditions, as well as, potential biochemical and molecular mechanisms. Obtained results indicate that production of an antibiotic is not a biochemical background of the antagonistic effect. Concurrence advantage of the saprophytic bacterial isolate S. liquefaciens isolated from sunflower, over the parasitic fungus Ph. ambiguum when limited quantities of carbon compounds were used in the joint culture, caused antagonistic effect between these two groups of microorganisms. The de novo synthesis new polypeptides of different molecular weight occurred in interactions with phytopathogenic fungi. The successful activities of isolates of the saprophytic bacterium under in vivo conditions were observed and manifested as lack of disease symptoms (root and stalk rots), and stimulatory effects on the rowth of both, roots and above-ground plant parts. The bacterial isolate S. liquefaciens showed the greatest inhibition rate of colonies growth of fungus Ph. ambiguum under in vivo conditions.
AB - Ispitivan je antagonistički efekat saprofitne bakterije Serratia liquefaciens, poreklom iz rizosfere suncokreta na fitopatogene gljive kukuruza u in vitro i in vivo uslovima, kao i potencijalni mehanizmi dejstva na biohemijskom i molekularnom nivou. Uočeno je da bakterijska vrsta S. liquefaciens ne poseduje sposobnost sinteze antibiotika. Antagonistički efekat koji je ova vrsta ispoljila prema Ph.ambiguum pri gajenju na hranljivoj podlozi sa različitim koncentracijama glukoze rezultat je postojanja kompeticijskog odnosa. U interakciji sa fitopatogenim gljivama došlo je do de novo sinteze proteinskih frakcija različitih molekulskih težina. Uspešno delovanje ovog bakterijskog izolata na razvoj fitopatogene gljive Ph. ambiguum ustanovljeno je i u in vivo uslovima, koje se ispoljavalo izostankom simptoma bolesti (truleži korena i stabla) i stimulativnom dejstvu na porast korena kao i nadzemnih delova biljke.
PB - Beograd : Savez poljoprivrednih inženjera i tehničara
T2 - Journal of Scientific Agricultural Research
T1 - Antagonistic effects of the saprophytic bacterium Serratia liquefaciens on maize phytopathogenic fungi and its potential biochemical and molecular mechanism
T1 - Antagonističko dejstvo saprofitne bakterije serratia liquefaciens prema fitopatogenim gljivama kukuruza i potencijalni biohemijski i molekularni mehanizmi njenog dejstva
VL - 64
IS - 1-2
SP - 45
EP - 50
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_42
ER - 
@article{
author = "Gošić-Dondo, Snežana and Mladenović Drinić, Snežana and Stojkov, Slavica",
year = "2003",
abstract = "The objective of our study was to investigate effect of saprophytic bacterium Serratia liquefaciens derived from sunflower on maize phytopathogenic fungi in vitro and in vivo conditions, as well as, potential biochemical and molecular mechanisms. Obtained results indicate that production of an antibiotic is not a biochemical background of the antagonistic effect. Concurrence advantage of the saprophytic bacterial isolate S. liquefaciens isolated from sunflower, over the parasitic fungus Ph. ambiguum when limited quantities of carbon compounds were used in the joint culture, caused antagonistic effect between these two groups of microorganisms. The de novo synthesis new polypeptides of different molecular weight occurred in interactions with phytopathogenic fungi. The successful activities of isolates of the saprophytic bacterium under in vivo conditions were observed and manifested as lack of disease symptoms (root and stalk rots), and stimulatory effects on the rowth of both, roots and above-ground plant parts. The bacterial isolate S. liquefaciens showed the greatest inhibition rate of colonies growth of fungus Ph. ambiguum under in vivo conditions., Ispitivan je antagonistički efekat saprofitne bakterije Serratia liquefaciens, poreklom iz rizosfere suncokreta na fitopatogene gljive kukuruza u in vitro i in vivo uslovima, kao i potencijalni mehanizmi dejstva na biohemijskom i molekularnom nivou. Uočeno je da bakterijska vrsta S. liquefaciens ne poseduje sposobnost sinteze antibiotika. Antagonistički efekat koji je ova vrsta ispoljila prema Ph.ambiguum pri gajenju na hranljivoj podlozi sa različitim koncentracijama glukoze rezultat je postojanja kompeticijskog odnosa. U interakciji sa fitopatogenim gljivama došlo je do de novo sinteze proteinskih frakcija različitih molekulskih težina. Uspešno delovanje ovog bakterijskog izolata na razvoj fitopatogene gljive Ph. ambiguum ustanovljeno je i u in vivo uslovima, koje se ispoljavalo izostankom simptoma bolesti (truleži korena i stabla) i stimulativnom dejstvu na porast korena kao i nadzemnih delova biljke.",
publisher = "Beograd : Savez poljoprivrednih inženjera i tehničara",
journal = "Journal of Scientific Agricultural Research",
title = "Antagonistic effects of the saprophytic bacterium Serratia liquefaciens on maize phytopathogenic fungi and its potential biochemical and molecular mechanism, Antagonističko dejstvo saprofitne bakterije serratia liquefaciens prema fitopatogenim gljivama kukuruza i potencijalni biohemijski i molekularni mehanizmi njenog dejstva",
volume = "64",
number = "1-2",
pages = "45-50",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_42"
}
Gošić-Dondo, S., Mladenović Drinić, S.,& Stojkov, S.. (2003). Antagonistic effects of the saprophytic bacterium Serratia liquefaciens on maize phytopathogenic fungi and its potential biochemical and molecular mechanism. in Journal of Scientific Agricultural Research
Beograd : Savez poljoprivrednih inženjera i tehničara., 64(1-2), 45-50.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_42
Gošić-Dondo S, Mladenović Drinić S, Stojkov S. Antagonistic effects of the saprophytic bacterium Serratia liquefaciens on maize phytopathogenic fungi and its potential biochemical and molecular mechanism. in Journal of Scientific Agricultural Research. 2003;64(1-2):45-50.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_42 .
Gošić-Dondo, Snežana, Mladenović Drinić, Snežana, Stojkov, Slavica, "Antagonistic effects of the saprophytic bacterium Serratia liquefaciens on maize phytopathogenic fungi and its potential biochemical and molecular mechanism" in Journal of Scientific Agricultural Research, 64, no. 1-2 (2003):45-50,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_42 .