Đurić, Nenad

Link to this page

Authority KeyName Variants
orcid::0000-0001-5048-454X
 • Đurić, Nenad (11)

Author's Bibliography

Assesment of seed quality of different cabbage lots during aging

Poštić, Dobrivoj; Štrbanović, Ratibor; Broćić, Zoran; Tabaković, Marijenka; Đurić, Nenad; Pavlović, Nenad; Stanisavljević, Rade

(Novi Sad : Nacionalno društvo za procesnu tehniku u poljoprivredi, 2022)

TY - JOUR
AU - Poštić, Dobrivoj
AU - Štrbanović, Ratibor
AU - Broćić, Zoran
AU - Tabaković, Marijenka
AU - Đurić, Nenad
AU - Pavlović, Nenad
AU - Stanisavljević, Rade
PY - 2022
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/865
AB - The aim of the research was to evaluate the influence of the year and the seed lots on the most important indicators of cabbage
seed quality. Quality testing of nine different seed lots of Potomac F1 cabbage was performed during three years (2019, 2020 and
2021). Analyses of variance showed a significant effect (p<0.01) of the year (Y), while seed lot (L) and their interaction (Y × L)
showed a significant effect (p<0.05) on all observed parameters quality (germination energy, total germination, abnormal seedlings
and dead seeds). The strongest correlation between the examined parameters was in the first year and weakened in the second and
third years. In the first year as expected, significant positive correlation between germination energy and total germination was
found (r = 0.84779, p<0.01). The highly and negative interdependence was achieved between total germination and dead seeds (r = -
0.94363, p<0.001) and abnormal seedlings (r = -0.78019, p<0.05). Also negative interdependence was found between germination
energy and dead seeds (r = -0.80000, p<0.01) and abnormal seedlings (r = -0.66144, p<0.05). The germination energy and the total
germination of the cabbage seeds considered were found to decrease with the increasing seed age, in contrast to the numbers of their
abnormal seedlings and dead seeds which continued to increase with seed aging. The obtained results indicate that the germination
of highly hybrid conventional cabbage seeds decreases significantly during aging, as a direct consequence of a very significant
increase in the number of abnormal seedlings.
AB - Cilj istraživanja je bio da se izvrši ocena uticaja godine i partije semena na najznačajnije pokazatelje kvaliteta semena kupusa.
Ispitivanje kvaliteta semena devet različitih partija kupusa Potomak F1, izvedena su tokom tri godine (2019, 2020 i 2021). Analiza
energije klijanja, ukupne klijavosti, nenormalnih klijanaca i mrtvog semena kupusa pokazala je visoko značajne razlike (р<0,01) pod
uticajem faktora godina (Y), dok je uticaj partija semena (L) i interakcija (Y × L) na ispitivane pokazatelje bio na nivou (р<0,05).
Najjače korelacije između ispitivanih parametara kvaliteta semena zabeležene su u prvoj godini i slabile su drugoj i trećoj godini. U
prvoj godini zabeležena je značajna korelacija (r = 0,84779, p<0,01) između energije klijanja i ukupne klijavosti, odnosno u drugoj
godini (r = 0,75057, p≤0,05), dok je u trećoj godini izostala. Visoka negativna međuzavisnost dobijena je između ukupne klijavosti i
mrtvog semena (r = -0,94363, p<0,001) i nenormalnih klijanaca (r = -0,78019, p<0,05). Takođe, negativna korelacija utvrđena je
između energije klijanja i mrtvog semena (r = -0,80000, p<0,01) i nenormalnih klijanaca (r = -0,66144, p<0,05). Zabeleženo je da
se energija klijanja i ukupna klijavost ispitivanog semena kupusa smanjuju sa povećanjem starosti semena, za razliku od broja
nenormalnih klijanaca i mrtvog semena, koji rastu sa starenjem semena. Na osnovu dobijenih rezultata možemo konstatovati da se
ukupna klijavost visoko hibridnog konvencionalnog semena kupusa veoma zanačajno smanjuje tokom starenja, kao direktna
posledica veoma značajnog povećanja broja nenormalnih klijanaca.
PB - Novi Sad : Nacionalno društvo za procesnu tehniku u poljoprivredi
T2 - Journal on Processing and Energy in Agriculture
T1 - Assesment of seed quality of different cabbage lots during aging
T1 - Ocena kvaliteta semena različitih partija kupusa tokom starenja
VL - 26
IS - 1
SP - 23
EP - 26
DO - 10.5937/jpea%v-36458
ER - 
@article{
author = "Poštić, Dobrivoj and Štrbanović, Ratibor and Broćić, Zoran and Tabaković, Marijenka and Đurić, Nenad and Pavlović, Nenad and Stanisavljević, Rade",
year = "2022",
abstract = "The aim of the research was to evaluate the influence of the year and the seed lots on the most important indicators of cabbage
seed quality. Quality testing of nine different seed lots of Potomac F1 cabbage was performed during three years (2019, 2020 and
2021). Analyses of variance showed a significant effect (p<0.01) of the year (Y), while seed lot (L) and their interaction (Y × L)
showed a significant effect (p<0.05) on all observed parameters quality (germination energy, total germination, abnormal seedlings
and dead seeds). The strongest correlation between the examined parameters was in the first year and weakened in the second and
third years. In the first year as expected, significant positive correlation between germination energy and total germination was
found (r = 0.84779, p<0.01). The highly and negative interdependence was achieved between total germination and dead seeds (r = -
0.94363, p<0.001) and abnormal seedlings (r = -0.78019, p<0.05). Also negative interdependence was found between germination
energy and dead seeds (r = -0.80000, p<0.01) and abnormal seedlings (r = -0.66144, p<0.05). The germination energy and the total
germination of the cabbage seeds considered were found to decrease with the increasing seed age, in contrast to the numbers of their
abnormal seedlings and dead seeds which continued to increase with seed aging. The obtained results indicate that the germination
of highly hybrid conventional cabbage seeds decreases significantly during aging, as a direct consequence of a very significant
increase in the number of abnormal seedlings., Cilj istraživanja je bio da se izvrši ocena uticaja godine i partije semena na najznačajnije pokazatelje kvaliteta semena kupusa.
Ispitivanje kvaliteta semena devet različitih partija kupusa Potomak F1, izvedena su tokom tri godine (2019, 2020 i 2021). Analiza
energije klijanja, ukupne klijavosti, nenormalnih klijanaca i mrtvog semena kupusa pokazala je visoko značajne razlike (р<0,01) pod
uticajem faktora godina (Y), dok je uticaj partija semena (L) i interakcija (Y × L) na ispitivane pokazatelje bio na nivou (р<0,05).
Najjače korelacije između ispitivanih parametara kvaliteta semena zabeležene su u prvoj godini i slabile su drugoj i trećoj godini. U
prvoj godini zabeležena je značajna korelacija (r = 0,84779, p<0,01) između energije klijanja i ukupne klijavosti, odnosno u drugoj
godini (r = 0,75057, p≤0,05), dok je u trećoj godini izostala. Visoka negativna međuzavisnost dobijena je između ukupne klijavosti i
mrtvog semena (r = -0,94363, p<0,001) i nenormalnih klijanaca (r = -0,78019, p<0,05). Takođe, negativna korelacija utvrđena je
između energije klijanja i mrtvog semena (r = -0,80000, p<0,01) i nenormalnih klijanaca (r = -0,66144, p<0,05). Zabeleženo je da
se energija klijanja i ukupna klijavost ispitivanog semena kupusa smanjuju sa povećanjem starosti semena, za razliku od broja
nenormalnih klijanaca i mrtvog semena, koji rastu sa starenjem semena. Na osnovu dobijenih rezultata možemo konstatovati da se
ukupna klijavost visoko hibridnog konvencionalnog semena kupusa veoma zanačajno smanjuje tokom starenja, kao direktna
posledica veoma značajnog povećanja broja nenormalnih klijanaca.",
publisher = "Novi Sad : Nacionalno društvo za procesnu tehniku u poljoprivredi",
journal = "Journal on Processing and Energy in Agriculture",
title = "Assesment of seed quality of different cabbage lots during aging, Ocena kvaliteta semena različitih partija kupusa tokom starenja",
volume = "26",
number = "1",
pages = "23-26",
doi = "10.5937/jpea%v-36458"
}
Poštić, D., Štrbanović, R., Broćić, Z., Tabaković, M., Đurić, N., Pavlović, N.,& Stanisavljević, R.. (2022). Assesment of seed quality of different cabbage lots during aging. in Journal on Processing and Energy in Agriculture
Novi Sad : Nacionalno društvo za procesnu tehniku u poljoprivredi., 26(1), 23-26.
https://doi.org/10.5937/jpea%v-36458
Poštić D, Štrbanović R, Broćić Z, Tabaković M, Đurić N, Pavlović N, Stanisavljević R. Assesment of seed quality of different cabbage lots during aging. in Journal on Processing and Energy in Agriculture. 2022;26(1):23-26.
doi:10.5937/jpea%v-36458 .
Poštić, Dobrivoj, Štrbanović, Ratibor, Broćić, Zoran, Tabaković, Marijenka, Đurić, Nenad, Pavlović, Nenad, Stanisavljević, Rade, "Assesment of seed quality of different cabbage lots during aging" in Journal on Processing and Energy in Agriculture, 26, no. 1 (2022):23-26,
https://doi.org/10.5937/jpea%v-36458 . .

Морфолошке и продуктивне особине мискантуса у променљивом водном режиму

Đurić, Nenad; Popović, Vera; Tabaković, Marijenka; Jovovic, Zoran; Ćurović, Milić; Mladenović Glamočlija, Milena; Rakašćanin, Nikola; Glamočlija, Đorđe

(Beograd : Institut PKB Agroekonomik, Padinska Skela, 2019)

TY - CONF
AU - Đurić, Nenad
AU - Popović, Vera
AU - Tabaković, Marijenka
AU - Jovovic, Zoran
AU - Ćurović, Milić
AU - Mladenović Glamočlija, Milena
AU - Rakašćanin, Nikola
AU - Glamočlija, Đorđe
PY - 2019
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/892
AB - Rezultati trogodišnjih mikroogleda, predstavljeni u ovom radu, deo
su višegodišnjih istraživanja započetih 2012. godine na oglednom polju u Surduku.
Predmet istraživanja je miskantus, klon uvezen iz Nemačke za potrebe introdukcije
u poljoprivrednu proizvodnju energetskih useva. Zasad je zasnovan na černozemu
na lesnoj zaravni koji pripada kategoriji najplodnijih zemljišta. U periodu 2016-
2018., postavljene su dve varijante istraživanja (kontrola i varijanta sa
prihranjivanjem azotom). Tokom godišnjeg životnog ciklusa praćena je dinamika
porasta biljaka, merenjem morfoloških pokazatelja u fenofazama najvažnijim za
formiranje prinosa stabala. Posle berbe određeni su sadržaj vode i celuloze u
vazdušno suvim stablima i obračunat prinos stabala. Dobijene vrednosti poređene
su po godinama istraživanja da bi se odredio uticaj meteoroloških činilaca na
godišnji porast miskantusa. Dobijeni rezultati pokazuju da miskantus vrlo dobro
uspeva na plodnom zemljištu dajući visoku produkciju biomase. U trogodišnjem
proseku dobijeno je 24.990 kg ha-1
vazdušno suvih stabala. Miskantus je tolerantan
na letnje suše zahvaljujući snažnom i dubokohodnom korenovom sistemu koji se
svake godine razvija i pojedine žile prodiru u duboke slojeve zemljišta. Tokom
istraživanja u sve tri godine bilo je manje padavina od uslovno-optimalnih, ali je
najpovoljniji mesečni raspored bio u 2018. godini. Raspored padavina u periodu
april-oktobar ima najveću značaj na bokorenje, porast stabala i ukupan prinos
biomase. U trogodišnjem proseku prihranjivanje azotom značajno je povećalo
prinos suvih stabala, ali je efekat dopunske ishrane biljaka bio najveći u godini sa
najpovoljnijim vodnim režimom. Proučavani tretmani nisu uticali na sadržaj
celuloze u suvim stablima
AB - The results of three-year plot trials are part of several years of
research started in 2012 in the field of Surduk. The subject of the research is a
mischantus, a clone imported from Germany for introduction to energy crops
production. The plantation has been formed on chernozem, which belongs to the
category of the most fertile soils. In period 2016-2018 were two variants – control
and variant with nitrogen top dressing. During the annual life cycle, the dynamics
of plant growth are monitored by measuring morphological indicators in phenophases most important for the formation of dry stalks yields. After harvest during
the winter, the content of water and cellulose in dry stalks were determined and the
calculated yield of stalks. The obtained values of the morphological indicators and
the yield were compared with the years of research in order to determine the effect
of meteorological factors on the annual increase in the miscanthus.
The results show that miscanthus grows well in fertile soil giving a high yield
of dry stalks. The miskantus is tolerant of summer drought because it has a well
developed root system. In the period April-October 2016-2018 there was less
precipitation than the needs of plants, but the month schedule was most favorable
in 2018. In the three-year average, nitrogen storage significantly increased the
yield of dry stalks, but the effect of top dressing was the highest in the year with
the highest rainfall. The studied treatments did not affect the cellulose content in
dry stalks.
PB - Beograd : Institut PKB Agroekonomik, Padinska Skela
C3 - 33. Savetovanje agronoma, veterinara,
tehnologa i agroekonomista - Зборник научних радова Института ПКБ Агроекономик
T1 - Морфолошке и продуктивне особине мискантуса у променљивом водном режиму
T1 - Morphological and productive properties of miscanthus in a variable water regime
VL - 25
IS - 1-2
SP - 89
EP - 98
ER - 
@conference{
author = "Đurić, Nenad and Popović, Vera and Tabaković, Marijenka and Jovovic, Zoran and Ćurović, Milić and Mladenović Glamočlija, Milena and Rakašćanin, Nikola and Glamočlija, Đorđe",
year = "2019",
abstract = "Rezultati trogodišnjih mikroogleda, predstavljeni u ovom radu, deo
su višegodišnjih istraživanja započetih 2012. godine na oglednom polju u Surduku.
Predmet istraživanja je miskantus, klon uvezen iz Nemačke za potrebe introdukcije
u poljoprivrednu proizvodnju energetskih useva. Zasad je zasnovan na černozemu
na lesnoj zaravni koji pripada kategoriji najplodnijih zemljišta. U periodu 2016-
2018., postavljene su dve varijante istraživanja (kontrola i varijanta sa
prihranjivanjem azotom). Tokom godišnjeg životnog ciklusa praćena je dinamika
porasta biljaka, merenjem morfoloških pokazatelja u fenofazama najvažnijim za
formiranje prinosa stabala. Posle berbe određeni su sadržaj vode i celuloze u
vazdušno suvim stablima i obračunat prinos stabala. Dobijene vrednosti poređene
su po godinama istraživanja da bi se odredio uticaj meteoroloških činilaca na
godišnji porast miskantusa. Dobijeni rezultati pokazuju da miskantus vrlo dobro
uspeva na plodnom zemljištu dajući visoku produkciju biomase. U trogodišnjem
proseku dobijeno je 24.990 kg ha-1
vazdušno suvih stabala. Miskantus je tolerantan
na letnje suše zahvaljujući snažnom i dubokohodnom korenovom sistemu koji se
svake godine razvija i pojedine žile prodiru u duboke slojeve zemljišta. Tokom
istraživanja u sve tri godine bilo je manje padavina od uslovno-optimalnih, ali je
najpovoljniji mesečni raspored bio u 2018. godini. Raspored padavina u periodu
april-oktobar ima najveću značaj na bokorenje, porast stabala i ukupan prinos
biomase. U trogodišnjem proseku prihranjivanje azotom značajno je povećalo
prinos suvih stabala, ali je efekat dopunske ishrane biljaka bio najveći u godini sa
najpovoljnijim vodnim režimom. Proučavani tretmani nisu uticali na sadržaj
celuloze u suvim stablima, The results of three-year plot trials are part of several years of
research started in 2012 in the field of Surduk. The subject of the research is a
mischantus, a clone imported from Germany for introduction to energy crops
production. The plantation has been formed on chernozem, which belongs to the
category of the most fertile soils. In period 2016-2018 were two variants – control
and variant with nitrogen top dressing. During the annual life cycle, the dynamics
of plant growth are monitored by measuring morphological indicators in phenophases most important for the formation of dry stalks yields. After harvest during
the winter, the content of water and cellulose in dry stalks were determined and the
calculated yield of stalks. The obtained values of the morphological indicators and
the yield were compared with the years of research in order to determine the effect
of meteorological factors on the annual increase in the miscanthus.
The results show that miscanthus grows well in fertile soil giving a high yield
of dry stalks. The miskantus is tolerant of summer drought because it has a well
developed root system. In the period April-October 2016-2018 there was less
precipitation than the needs of plants, but the month schedule was most favorable
in 2018. In the three-year average, nitrogen storage significantly increased the
yield of dry stalks, but the effect of top dressing was the highest in the year with
the highest rainfall. The studied treatments did not affect the cellulose content in
dry stalks.",
publisher = "Beograd : Institut PKB Agroekonomik, Padinska Skela",
journal = "33. Savetovanje agronoma, veterinara,
tehnologa i agroekonomista - Зборник научних радова Института ПКБ Агроекономик",
title = "Морфолошке и продуктивне особине мискантуса у променљивом водном режиму, Morphological and productive properties of miscanthus in a variable water regime",
volume = "25",
number = "1-2",
pages = "89-98"
}
Đurić, N., Popović, V., Tabaković, M., Jovovic, Z., Ćurović, M., Mladenović Glamočlija, M., Rakašćanin, N.,& Glamočlija, Đ.. (2019). Морфолошке и продуктивне особине мискантуса у променљивом водном режиму. in 33. Savetovanje agronoma, veterinara,
tehnologa i agroekonomista - Зборник научних радова Института ПКБ Агроекономик
Beograd : Institut PKB Agroekonomik, Padinska Skela., 25(1-2), 89-98.
Đurić N, Popović V, Tabaković M, Jovovic Z, Ćurović M, Mladenović Glamočlija M, Rakašćanin N, Glamočlija Đ. Морфолошке и продуктивне особине мискантуса у променљивом водном режиму. in 33. Savetovanje agronoma, veterinara,
tehnologa i agroekonomista - Зборник научних радова Института ПКБ Агроекономик. 2019;25(1-2):89-98..
Đurić, Nenad, Popović, Vera, Tabaković, Marijenka, Jovovic, Zoran, Ćurović, Milić, Mladenović Glamočlija, Milena, Rakašćanin, Nikola, Glamočlija, Đorđe, "Морфолошке и продуктивне особине мискантуса у променљивом водном режиму" in 33. Savetovanje agronoma, veterinara,
tehnologa i agroekonomista - Зборник научних радова Института ПКБ Агроекономик, 25, no. 1-2 (2019):89-98.

Grain filling parameters of two- and six-rowed barley genotypes in terminal drought conditions

Kandić, Vesna; Dodig, Dejan; Nikolić, Ana; Kaitović, Željko; Zorić, Miroslav; Šurlan-Momirović, Gordana; Aleksić, Goran; Đurić, Nenad

(Patron Editore S R L, Bologna, 2018)

TY - JOUR
AU - Kandić, Vesna
AU - Dodig, Dejan
AU - Nikolić, Ana
AU - Kaitović, Željko
AU - Zorić, Miroslav
AU - Šurlan-Momirović, Gordana
AU - Aleksić, Goran
AU - Đurić, Nenad
PY - 2018
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/730
AB - After the kernel number per spike has been formed during the vegetative stage, grain weight depends on the rate and duration of grain filling. Drought and high temperatures during the grain filling stage frequently occurs in the majority of barley growing regions worldwide. To investigate impact of terminal drought stress on grain filling parameters and grain yield, 15 two- and 10 six-rowed barley genotypes were tested in two-year field trials, set in two locations with two treatments. One treatment was control (C), while in the other treatment (D) terminal drought was simulated by mechanical removal of all leaf blades 7 days after heading of each genotype. In average, defoliation caused reduction of yield (33%), grain filling rate (12%) and 1000-kernel weight (11%). In both treatments, grain yield and the absolute grain filling rate were higher in two-rowed barley genotypes than in six-rowed ones. In both treatments, the correlation was stronger between yield and grain filling duration than between yield and the grain filling rate. The correlation between average yield and grain filling duration was stronger in the D than in the C treatment. According to the results obtained for terminal drought conditions, breeders should create early maturing genotypes of two-rowed type, with a longer grain filling duration and the gradual accumulation of dry matter.
PB - Patron Editore S R L, Bologna
T2 - Italian Journal of Agrometeorology-Rivista Italiana Di Agrometeorologia
T1 - Grain filling parameters of two- and six-rowed barley genotypes in terminal drought conditions
VL - 23
IS - 2
SP - 5
EP - 14
DO - 10.19199/2018.2.2038-5625.005
UR - conv_987
ER - 
@article{
author = "Kandić, Vesna and Dodig, Dejan and Nikolić, Ana and Kaitović, Željko and Zorić, Miroslav and Šurlan-Momirović, Gordana and Aleksić, Goran and Đurić, Nenad",
year = "2018",
abstract = "After the kernel number per spike has been formed during the vegetative stage, grain weight depends on the rate and duration of grain filling. Drought and high temperatures during the grain filling stage frequently occurs in the majority of barley growing regions worldwide. To investigate impact of terminal drought stress on grain filling parameters and grain yield, 15 two- and 10 six-rowed barley genotypes were tested in two-year field trials, set in two locations with two treatments. One treatment was control (C), while in the other treatment (D) terminal drought was simulated by mechanical removal of all leaf blades 7 days after heading of each genotype. In average, defoliation caused reduction of yield (33%), grain filling rate (12%) and 1000-kernel weight (11%). In both treatments, grain yield and the absolute grain filling rate were higher in two-rowed barley genotypes than in six-rowed ones. In both treatments, the correlation was stronger between yield and grain filling duration than between yield and the grain filling rate. The correlation between average yield and grain filling duration was stronger in the D than in the C treatment. According to the results obtained for terminal drought conditions, breeders should create early maturing genotypes of two-rowed type, with a longer grain filling duration and the gradual accumulation of dry matter.",
publisher = "Patron Editore S R L, Bologna",
journal = "Italian Journal of Agrometeorology-Rivista Italiana Di Agrometeorologia",
title = "Grain filling parameters of two- and six-rowed barley genotypes in terminal drought conditions",
volume = "23",
number = "2",
pages = "5-14",
doi = "10.19199/2018.2.2038-5625.005",
url = "conv_987"
}
Kandić, V., Dodig, D., Nikolić, A., Kaitović, Ž., Zorić, M., Šurlan-Momirović, G., Aleksić, G.,& Đurić, N.. (2018). Grain filling parameters of two- and six-rowed barley genotypes in terminal drought conditions. in Italian Journal of Agrometeorology-Rivista Italiana Di Agrometeorologia
Patron Editore S R L, Bologna., 23(2), 5-14.
https://doi.org/10.19199/2018.2.2038-5625.005
conv_987
Kandić V, Dodig D, Nikolić A, Kaitović Ž, Zorić M, Šurlan-Momirović G, Aleksić G, Đurić N. Grain filling parameters of two- and six-rowed barley genotypes in terminal drought conditions. in Italian Journal of Agrometeorology-Rivista Italiana Di Agrometeorologia. 2018;23(2):5-14.
doi:10.19199/2018.2.2038-5625.005
conv_987 .
Kandić, Vesna, Dodig, Dejan, Nikolić, Ana, Kaitović, Željko, Zorić, Miroslav, Šurlan-Momirović, Gordana, Aleksić, Goran, Đurić, Nenad, "Grain filling parameters of two- and six-rowed barley genotypes in terminal drought conditions" in Italian Journal of Agrometeorology-Rivista Italiana Di Agrometeorologia, 23, no. 2 (2018):5-14,
https://doi.org/10.19199/2018.2.2038-5625.005 .,
conv_987 .
6
7

Correlation-Regression Analysis of Morphological-Production Traits of Wheat Varieties

Đurić, Nenad; Prodanović, Slaven; Branković, Gordana; Đekić, Vera; Cvijanović, Gorica; Žilić, Slađana; Dragičević, Vesna; Zečević, Veselinka; Dozet, Gordana

(Ars Docendi, Bucharest, 2018)

TY - JOUR
AU - Đurić, Nenad
AU - Prodanović, Slaven
AU - Branković, Gordana
AU - Đekić, Vera
AU - Cvijanović, Gorica
AU - Žilić, Slađana
AU - Dragičević, Vesna
AU - Zečević, Veselinka
AU - Dozet, Gordana
PY - 2018
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/729
AB - The investigation of three wheat varieties (PKB Talas, BG Merkur and PKB Lepoklasa) carried out at experimental field and laboratory of Institute PKB Agroekonomik, during two years 2009 and 2010. Correlations between morphological and production traits of plants number of shoots, number of spikelets per spike, number of grains per spike, 1000 grain weight and grain weight per spike, were studied. Correlations were observed separately for three Institute PKB Agroekonomik varieties. The manner of preparing data for calculating correlations influences obtained correlation values, and these values can differ substantially. Correlations calculated based on aggregated data are higher than those based on all data. Correlations differ for different varieties, which is logical, because each variety has a different genotype and specific genes forming various interactions. Taking into account all three varieties, high and positive correlations were found between: number of grains per spike and grain weight per spike (>0.78), number of spikelets per spike and number of grains per spike (>0.79), and number of spikelets per spike and grain weight per spike (>0.73).
PB - Ars Docendi, Bucharest
T2 - Romanian Biotechnological Letters
T1 - Correlation-Regression Analysis of Morphological-Production Traits of Wheat Varieties
VL - 23
IS - 2
SP - 13457
EP - 13465
UR - conv_977
ER - 
@article{
author = "Đurić, Nenad and Prodanović, Slaven and Branković, Gordana and Đekić, Vera and Cvijanović, Gorica and Žilić, Slađana and Dragičević, Vesna and Zečević, Veselinka and Dozet, Gordana",
year = "2018",
abstract = "The investigation of three wheat varieties (PKB Talas, BG Merkur and PKB Lepoklasa) carried out at experimental field and laboratory of Institute PKB Agroekonomik, during two years 2009 and 2010. Correlations between morphological and production traits of plants number of shoots, number of spikelets per spike, number of grains per spike, 1000 grain weight and grain weight per spike, were studied. Correlations were observed separately for three Institute PKB Agroekonomik varieties. The manner of preparing data for calculating correlations influences obtained correlation values, and these values can differ substantially. Correlations calculated based on aggregated data are higher than those based on all data. Correlations differ for different varieties, which is logical, because each variety has a different genotype and specific genes forming various interactions. Taking into account all three varieties, high and positive correlations were found between: number of grains per spike and grain weight per spike (>0.78), number of spikelets per spike and number of grains per spike (>0.79), and number of spikelets per spike and grain weight per spike (>0.73).",
publisher = "Ars Docendi, Bucharest",
journal = "Romanian Biotechnological Letters",
title = "Correlation-Regression Analysis of Morphological-Production Traits of Wheat Varieties",
volume = "23",
number = "2",
pages = "13457-13465",
url = "conv_977"
}
Đurić, N., Prodanović, S., Branković, G., Đekić, V., Cvijanović, G., Žilić, S., Dragičević, V., Zečević, V.,& Dozet, G.. (2018). Correlation-Regression Analysis of Morphological-Production Traits of Wheat Varieties. in Romanian Biotechnological Letters
Ars Docendi, Bucharest., 23(2), 13457-13465.
conv_977
Đurić N, Prodanović S, Branković G, Đekić V, Cvijanović G, Žilić S, Dragičević V, Zečević V, Dozet G. Correlation-Regression Analysis of Morphological-Production Traits of Wheat Varieties. in Romanian Biotechnological Letters. 2018;23(2):13457-13465.
conv_977 .
Đurić, Nenad, Prodanović, Slaven, Branković, Gordana, Đekić, Vera, Cvijanović, Gorica, Žilić, Slađana, Dragičević, Vesna, Zečević, Veselinka, Dozet, Gordana, "Correlation-Regression Analysis of Morphological-Production Traits of Wheat Varieties" in Romanian Biotechnological Letters, 23, no. 2 (2018):13457-13465,
conv_977 .
5

Genetic parameters of Triticum aestivum and Triticum durum for technological quality properties in Serbia

Branković, Gordana; Pajić, Vesna; Zivanović, Tomislav; Dodig, Dejan; Kandić, Vesna; Knežević, Desimir; Đurić, Nenad

(Lithuanian Research Centre Agriculture & Forestry, Kedainiu R, 2018)

TY - JOUR
AU - Branković, Gordana
AU - Pajić, Vesna
AU - Zivanović, Tomislav
AU - Dodig, Dejan
AU - Kandić, Vesna
AU - Knežević, Desimir
AU - Đurić, Nenad
PY - 2018
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/710
AB - Proteins are important in determining the nutritional value of wheat, and among them gluten determines the baking quality of bread wheat and pasta-making technological properties of wheat. By assessing genetic parameters of wheat quality traits, it is possible to elucidate potential for improvement. The plant material consisted of 30 genotypes of bread and durum wheat of worldwide origin. The trials were sown at three locations in Serbia during two vegetation seasons 2010-2011 and 2011-2012. Protein content, wet gluten content, Zeleny sedimentation volume and deformation energy were determined by near infrared spectrometry. The objectives of this investigation were to assess: i) variability, components of variance, heritability in a broad sense(h(b)(2))ected genetic advance for protein content, wet gluten content, Zeleny sedimentation volume and deformation energy; ii) associations between agronomic characteristics and protein content, wet gluten content, Zeleny sedimentation volume and deformation energy in order to determine indirect selection feasibility. In durum wheat, the highest coefficients of genetic and phenotypic variation (CVg and CVph) were recorded for deformation energy in bread wheat (18% and 18.4%, respectively), whereas the lowest values of 4.1% and 4.6% were shown for protein content. The relation genetic component of variance (sigma(2)(g)) component of variance due to genotype x environment interaction (sigma(2)(g)) > 1 was observed for protein content (3.2), wet gluten content (2.9) and deformation energy (3.9), and equal to one for Zeleny sedimentation volume, in bread wheat. In durum wheat, sigma(2)(ge) /sigma(2)(g) > 1 was detected for protein content (1.4), wet gluten content (1.5), Zeleny sedimentation volume (2.1) and deformation energy (1.4). Considering very high and high h(b)(2) observed for deformation energy and Zeleny sedimentation volume (95.8% and 86.2%, respectively) in bread wheat, coupled with high genetic advance (36.3% and 28.1%, respectively), success from classical breeding can be anticipated. Grain thickness was strongly associated with Zeleny sedimentation volume, and to a lesser extent with protein content, wet gluten content and deformation energy in bread and durum wheat, and along with grain vitreousness in durum wheat, can serve for indirect selection.
PB - Lithuanian Research Centre Agriculture & Forestry, Kedainiu R
T2 - Zemdirbyste-Agriculture
T1 - Genetic parameters of Triticum aestivum and Triticum durum for technological quality properties in Serbia
VL - 105
IS - 1
SP - 39
EP - 48
DO - 10.13080/z-a.2018.105.006
UR - conv_972
ER - 
@article{
author = "Branković, Gordana and Pajić, Vesna and Zivanović, Tomislav and Dodig, Dejan and Kandić, Vesna and Knežević, Desimir and Đurić, Nenad",
year = "2018",
abstract = "Proteins are important in determining the nutritional value of wheat, and among them gluten determines the baking quality of bread wheat and pasta-making technological properties of wheat. By assessing genetic parameters of wheat quality traits, it is possible to elucidate potential for improvement. The plant material consisted of 30 genotypes of bread and durum wheat of worldwide origin. The trials were sown at three locations in Serbia during two vegetation seasons 2010-2011 and 2011-2012. Protein content, wet gluten content, Zeleny sedimentation volume and deformation energy were determined by near infrared spectrometry. The objectives of this investigation were to assess: i) variability, components of variance, heritability in a broad sense(h(b)(2))ected genetic advance for protein content, wet gluten content, Zeleny sedimentation volume and deformation energy; ii) associations between agronomic characteristics and protein content, wet gluten content, Zeleny sedimentation volume and deformation energy in order to determine indirect selection feasibility. In durum wheat, the highest coefficients of genetic and phenotypic variation (CVg and CVph) were recorded for deformation energy in bread wheat (18% and 18.4%, respectively), whereas the lowest values of 4.1% and 4.6% were shown for protein content. The relation genetic component of variance (sigma(2)(g)) component of variance due to genotype x environment interaction (sigma(2)(g)) > 1 was observed for protein content (3.2), wet gluten content (2.9) and deformation energy (3.9), and equal to one for Zeleny sedimentation volume, in bread wheat. In durum wheat, sigma(2)(ge) /sigma(2)(g) > 1 was detected for protein content (1.4), wet gluten content (1.5), Zeleny sedimentation volume (2.1) and deformation energy (1.4). Considering very high and high h(b)(2) observed for deformation energy and Zeleny sedimentation volume (95.8% and 86.2%, respectively) in bread wheat, coupled with high genetic advance (36.3% and 28.1%, respectively), success from classical breeding can be anticipated. Grain thickness was strongly associated with Zeleny sedimentation volume, and to a lesser extent with protein content, wet gluten content and deformation energy in bread and durum wheat, and along with grain vitreousness in durum wheat, can serve for indirect selection.",
publisher = "Lithuanian Research Centre Agriculture & Forestry, Kedainiu R",
journal = "Zemdirbyste-Agriculture",
title = "Genetic parameters of Triticum aestivum and Triticum durum for technological quality properties in Serbia",
volume = "105",
number = "1",
pages = "39-48",
doi = "10.13080/z-a.2018.105.006",
url = "conv_972"
}
Branković, G., Pajić, V., Zivanović, T., Dodig, D., Kandić, V., Knežević, D.,& Đurić, N.. (2018). Genetic parameters of Triticum aestivum and Triticum durum for technological quality properties in Serbia. in Zemdirbyste-Agriculture
Lithuanian Research Centre Agriculture & Forestry, Kedainiu R., 105(1), 39-48.
https://doi.org/10.13080/z-a.2018.105.006
conv_972
Branković G, Pajić V, Zivanović T, Dodig D, Kandić V, Knežević D, Đurić N. Genetic parameters of Triticum aestivum and Triticum durum for technological quality properties in Serbia. in Zemdirbyste-Agriculture. 2018;105(1):39-48.
doi:10.13080/z-a.2018.105.006
conv_972 .
Branković, Gordana, Pajić, Vesna, Zivanović, Tomislav, Dodig, Dejan, Kandić, Vesna, Knežević, Desimir, Đurić, Nenad, "Genetic parameters of Triticum aestivum and Triticum durum for technological quality properties in Serbia" in Zemdirbyste-Agriculture, 105, no. 1 (2018):39-48,
https://doi.org/10.13080/z-a.2018.105.006 .,
conv_972 .
13
11
18

Free asparagine and sugars profile of cereal species: the potential of cereals for acrylamide formation in foods

Žilić, Slađana; Dodig, Dejan; Vančetović, Jelena; Basić, Zorica; Titan, Primož; Đurić, Nenad; Tolimir, Natasa

(Taylor & Francis Ltd, Abingdon, 2017)

TY - JOUR
AU - Žilić, Slađana
AU - Dodig, Dejan
AU - Vančetović, Jelena
AU - Basić, Zorica
AU - Titan, Primož
AU - Đurić, Nenad
AU - Tolimir, Natasa
PY - 2017
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/691
AB - Cereals-based food is one of the major source of Maillard reaction products in the diet. Free amino acids and reducing sugars are considered to be the main precursors in the formation of these heat-induced compounds. In order to determine genetic resources with reduced potential for acrylamide formation, the content of sugars as well as free asparagine were analysed in a total of 30 cultivars of 10 varieties belonging to eight species (Triticum aestivum var. lutescens, T. aestivum var. alba, T. aestivum var. compactum, T. durum, T. spelta, T. dicoccum, Secale cereale, Hordeum vulgare var. nudum, Avena sativa var. nudum, and Zea mays var. indentata) grown at the same location in the 2015 growing season. Our results provide evidence of differences in the content of sugars and asparagine between and within species of small grain cereals and maize. The highest content of glucose, fructose and asparagine was found in cultivars of rye and hull-less oat. All maize varieties examined contained significantly higher amounts of non-reducing and total sugars (on average 1.25% and 2.36%, respectively) than small cereal grain species. Principal component analysis showed a high positive correlation between monoreducing sugars and asparagine in bread wheat, durum wheat and hull-less barley.
PB - Taylor & Francis Ltd, Abingdon
T2 - Food Additives and Contaminants Part A-Chemistry Analysis Control Exposure & Risk Assessment
T1 - Free asparagine and sugars profile of cereal species: the potential of cereals for acrylamide formation in foods
VL - 34
IS - 5
SP - 705
EP - 713
DO - 10.1080/19440049.2017.1290281
UR - conv_955
ER - 
@article{
author = "Žilić, Slađana and Dodig, Dejan and Vančetović, Jelena and Basić, Zorica and Titan, Primož and Đurić, Nenad and Tolimir, Natasa",
year = "2017",
abstract = "Cereals-based food is one of the major source of Maillard reaction products in the diet. Free amino acids and reducing sugars are considered to be the main precursors in the formation of these heat-induced compounds. In order to determine genetic resources with reduced potential for acrylamide formation, the content of sugars as well as free asparagine were analysed in a total of 30 cultivars of 10 varieties belonging to eight species (Triticum aestivum var. lutescens, T. aestivum var. alba, T. aestivum var. compactum, T. durum, T. spelta, T. dicoccum, Secale cereale, Hordeum vulgare var. nudum, Avena sativa var. nudum, and Zea mays var. indentata) grown at the same location in the 2015 growing season. Our results provide evidence of differences in the content of sugars and asparagine between and within species of small grain cereals and maize. The highest content of glucose, fructose and asparagine was found in cultivars of rye and hull-less oat. All maize varieties examined contained significantly higher amounts of non-reducing and total sugars (on average 1.25% and 2.36%, respectively) than small cereal grain species. Principal component analysis showed a high positive correlation between monoreducing sugars and asparagine in bread wheat, durum wheat and hull-less barley.",
publisher = "Taylor & Francis Ltd, Abingdon",
journal = "Food Additives and Contaminants Part A-Chemistry Analysis Control Exposure & Risk Assessment",
title = "Free asparagine and sugars profile of cereal species: the potential of cereals for acrylamide formation in foods",
volume = "34",
number = "5",
pages = "705-713",
doi = "10.1080/19440049.2017.1290281",
url = "conv_955"
}
Žilić, S., Dodig, D., Vančetović, J., Basić, Z., Titan, P., Đurić, N.,& Tolimir, N.. (2017). Free asparagine and sugars profile of cereal species: the potential of cereals for acrylamide formation in foods. in Food Additives and Contaminants Part A-Chemistry Analysis Control Exposure & Risk Assessment
Taylor & Francis Ltd, Abingdon., 34(5), 705-713.
https://doi.org/10.1080/19440049.2017.1290281
conv_955
Žilić S, Dodig D, Vančetović J, Basić Z, Titan P, Đurić N, Tolimir N. Free asparagine and sugars profile of cereal species: the potential of cereals for acrylamide formation in foods. in Food Additives and Contaminants Part A-Chemistry Analysis Control Exposure & Risk Assessment. 2017;34(5):705-713.
doi:10.1080/19440049.2017.1290281
conv_955 .
Žilić, Slađana, Dodig, Dejan, Vančetović, Jelena, Basić, Zorica, Titan, Primož, Đurić, Nenad, Tolimir, Natasa, "Free asparagine and sugars profile of cereal species: the potential of cereals for acrylamide formation in foods" in Food Additives and Contaminants Part A-Chemistry Analysis Control Exposure & Risk Assessment, 34, no. 5 (2017):705-713,
https://doi.org/10.1080/19440049.2017.1290281 .,
conv_955 .
22
23
27

Barley grain enrichement with essential elements by agronomic biofortification

Dragičević, Vesna; Nikolić, Bogdan; Radosavljević, Milica; Đurić, Nenad; Dodig, Dejan; Stoiljković, Milovan M.; Kravić, Natalija

(Univerzitet u Novom Sadu - Tehnološki fakultet, Novi Sad, 2016)

TY - JOUR
AU - Dragičević, Vesna
AU - Nikolić, Bogdan
AU - Radosavljević, Milica
AU - Đurić, Nenad
AU - Dodig, Dejan
AU - Stoiljković, Milovan M.
AU - Kravić, Natalija
PY - 2016
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/629
AB - Barley grain is rich in mineral nutrients, but their bioavailability to humans depends on antinutrients that restrain bioavailability and promoters that promote bioavailability. The aim of this study was to examine composition of barley grain, including phytate and phenolics as antinutrients, carotenoids and glutathione as promoters and mineral elements, such as Ca, Mg, Fe, Si, Zn and Mn influenced by various non-standard foliar fertilizers (Zircon, Chitosan, Siliplant, Propikonazole), including some hormonal growth-stimulators (Epin Extra, Benzyladenine), as potential biofortification measure. Chitosan increased glutathione concentration in grain. Unfavorable meteorological conditions were partly mitigated by application of Benzyladenine and Siliplant, reflected through increased potential bioavailability of P, Mg, Ca and Fe.
AB - Zrno ječma je bogato mineralima, ali njihova pristupačnost za ljudski organi- zam zavisi od antinutritiva koji inhibiraju njihovu apsorpciju i promotera koji povećavaju njihovu pristupačnost. Cilj istraživanja je da se ispita sastav zrna ječma, uključujući fitat i fenole kao antinutritive, karotenoide i glutation kao promotere, kao i mineralne elemente Ca, Mg, Fe, Si, Zn i Mn, pod uticajem nestandardih folijarnih đubriva (Cirkon, Hitosan, Siliplant, Propikonazol), kao i hormona (Epin Ekstra, Benziladenin), kao potencijalne mere za biofortifikaciju ječma. Hitosan je povećao koncentraciju glutationa. Nepovoljni meteorološki uslovi su delimično prevaziđeni primenom Benziladenina i Siliplanta, koji su uticali na povećanje potencijalne pristupačnosti P, Mg, Ca i Fe. PR Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR 31037.
PB - Univerzitet u Novom Sadu - Tehnološki fakultet, Novi Sad
T2 - Acta periodica technologica
T1 - Barley grain enrichement with essential elements by agronomic biofortification
T1 - Obogaćivanje zrna ječma esencijalnim elementima putem agronomske biofortifikacije
IS - 47
SP - 1
EP - 9
DO - 10.2298/APT1647001D
UR - conv_555
ER - 
@article{
author = "Dragičević, Vesna and Nikolić, Bogdan and Radosavljević, Milica and Đurić, Nenad and Dodig, Dejan and Stoiljković, Milovan M. and Kravić, Natalija",
year = "2016",
abstract = "Barley grain is rich in mineral nutrients, but their bioavailability to humans depends on antinutrients that restrain bioavailability and promoters that promote bioavailability. The aim of this study was to examine composition of barley grain, including phytate and phenolics as antinutrients, carotenoids and glutathione as promoters and mineral elements, such as Ca, Mg, Fe, Si, Zn and Mn influenced by various non-standard foliar fertilizers (Zircon, Chitosan, Siliplant, Propikonazole), including some hormonal growth-stimulators (Epin Extra, Benzyladenine), as potential biofortification measure. Chitosan increased glutathione concentration in grain. Unfavorable meteorological conditions were partly mitigated by application of Benzyladenine and Siliplant, reflected through increased potential bioavailability of P, Mg, Ca and Fe., Zrno ječma je bogato mineralima, ali njihova pristupačnost za ljudski organi- zam zavisi od antinutritiva koji inhibiraju njihovu apsorpciju i promotera koji povećavaju njihovu pristupačnost. Cilj istraživanja je da se ispita sastav zrna ječma, uključujući fitat i fenole kao antinutritive, karotenoide i glutation kao promotere, kao i mineralne elemente Ca, Mg, Fe, Si, Zn i Mn, pod uticajem nestandardih folijarnih đubriva (Cirkon, Hitosan, Siliplant, Propikonazol), kao i hormona (Epin Ekstra, Benziladenin), kao potencijalne mere za biofortifikaciju ječma. Hitosan je povećao koncentraciju glutationa. Nepovoljni meteorološki uslovi su delimično prevaziđeni primenom Benziladenina i Siliplanta, koji su uticali na povećanje potencijalne pristupačnosti P, Mg, Ca i Fe. PR Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR 31037.",
publisher = "Univerzitet u Novom Sadu - Tehnološki fakultet, Novi Sad",
journal = "Acta periodica technologica",
title = "Barley grain enrichement with essential elements by agronomic biofortification, Obogaćivanje zrna ječma esencijalnim elementima putem agronomske biofortifikacije",
number = "47",
pages = "1-9",
doi = "10.2298/APT1647001D",
url = "conv_555"
}
Dragičević, V., Nikolić, B., Radosavljević, M., Đurić, N., Dodig, D., Stoiljković, M. M.,& Kravić, N.. (2016). Barley grain enrichement with essential elements by agronomic biofortification. in Acta periodica technologica
Univerzitet u Novom Sadu - Tehnološki fakultet, Novi Sad.(47), 1-9.
https://doi.org/10.2298/APT1647001D
conv_555
Dragičević V, Nikolić B, Radosavljević M, Đurić N, Dodig D, Stoiljković MM, Kravić N. Barley grain enrichement with essential elements by agronomic biofortification. in Acta periodica technologica. 2016;(47):1-9.
doi:10.2298/APT1647001D
conv_555 .
Dragičević, Vesna, Nikolić, Bogdan, Radosavljević, Milica, Đurić, Nenad, Dodig, Dejan, Stoiljković, Milovan M., Kravić, Natalija, "Barley grain enrichement with essential elements by agronomic biofortification" in Acta periodica technologica, no. 47 (2016):1-9,
https://doi.org/10.2298/APT1647001D .,
conv_555 .
8
5

Expected genetic advance and stability of phytic acid and antioxidants content in bread and durum wheat

Branković, Gordana; Dragičević, Vesna; Žilić, Slađana; Dodig, Dejan; Knežević, Desimir; Đurić, Nenad

(Društvo genetičara Srbije, Beograd, 2016)

TY - JOUR
AU - Branković, Gordana
AU - Dragičević, Vesna
AU - Žilić, Slađana
AU - Dodig, Dejan
AU - Knežević, Desimir
AU - Đurić, Nenad
PY - 2016
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/630
AB - Fifteen genotypes of bread wheat (Triticum aestivum L.) and fifteen genotypes of durum wheat (Triticum durum Desf.) were evaluated in the multi-environment trial during 2010-11. and 2011-12 vegetation seasons to investigate components of variance, heritability in a broad sense (h(2)), expected genetic advance (GA), and stability of phytic acid (PA), inorganic phosphorus (P-i), phytic phosphorus (P-p)/P-i relation, yellow pigment (YP), water soluble phenolics (WSPH) and free protein sulfhydryl groups (PSH) content. The field trials were carried out at three locations in Serbia, as randomized complete block design with four replications. The genetic component of variance (sigma(2)(g)) predominated the genotype x environment interaction (sigma(2)(ge)) component for: P-i in bread wheat (3.0 times higher), P-p/P-i in bread wheat (2.1 times higher) and in durum wheat (1.2 times higher), YP content in bread wheat (2.2 times higher) and in durum wheat (1.7 times higher), and WSPH content in bread wheat (1.4 times higher). The relation sigma(2)(g)/sigma(2)(ge) for P-i content in durum wheat was equal to one. The sigma(2)(ge) prevailed sigma(2)(g) for: PA in bread wheat (1.7 times higher) and in durum wheat (5.7 times higher), PSH in durum wheat (3.7 times higher), and WSPH in durum wheat (5.2 times higher). High h(2) coupled with high expected genetic advance as percent of mean (GAM) were observed for: P-i (93.7% and 26.1%, respectively) in bread wheat, P-p/P-i relation in bread wheat (92.4% and 20.7%, respectively) and in durum wheat (87.2% and 20.8%, respectively), YP content in bread wheat (92.6% and 28.0%, respectively) and in durum wheat (90.7% and 28.1%, respectively), and WSPH content (88.9% and 25.8%, respectively) in bread wheat. PA content in bread and durum wheat had medium to medium high h(2) (50.5% and 77.9%, respectively), and low expected GAM (9.9% and 3.7%, respectively). GGE biplots with average-environment coordination (AEC) indicated less stability of durum wheat for PA, WSPH and PSH content.
PB - Društvo genetičara Srbije, Beograd
T2 - Genetika
T1 - Expected genetic advance and stability of phytic acid and antioxidants content in bread and durum wheat
VL - 48
IS - 3
SP - 867
EP - 880
DO - 10.2298/GENSR1603867B
UR - conv_965
ER - 
@article{
author = "Branković, Gordana and Dragičević, Vesna and Žilić, Slađana and Dodig, Dejan and Knežević, Desimir and Đurić, Nenad",
year = "2016",
abstract = "Fifteen genotypes of bread wheat (Triticum aestivum L.) and fifteen genotypes of durum wheat (Triticum durum Desf.) were evaluated in the multi-environment trial during 2010-11. and 2011-12 vegetation seasons to investigate components of variance, heritability in a broad sense (h(2)), expected genetic advance (GA), and stability of phytic acid (PA), inorganic phosphorus (P-i), phytic phosphorus (P-p)/P-i relation, yellow pigment (YP), water soluble phenolics (WSPH) and free protein sulfhydryl groups (PSH) content. The field trials were carried out at three locations in Serbia, as randomized complete block design with four replications. The genetic component of variance (sigma(2)(g)) predominated the genotype x environment interaction (sigma(2)(ge)) component for: P-i in bread wheat (3.0 times higher), P-p/P-i in bread wheat (2.1 times higher) and in durum wheat (1.2 times higher), YP content in bread wheat (2.2 times higher) and in durum wheat (1.7 times higher), and WSPH content in bread wheat (1.4 times higher). The relation sigma(2)(g)/sigma(2)(ge) for P-i content in durum wheat was equal to one. The sigma(2)(ge) prevailed sigma(2)(g) for: PA in bread wheat (1.7 times higher) and in durum wheat (5.7 times higher), PSH in durum wheat (3.7 times higher), and WSPH in durum wheat (5.2 times higher). High h(2) coupled with high expected genetic advance as percent of mean (GAM) were observed for: P-i (93.7% and 26.1%, respectively) in bread wheat, P-p/P-i relation in bread wheat (92.4% and 20.7%, respectively) and in durum wheat (87.2% and 20.8%, respectively), YP content in bread wheat (92.6% and 28.0%, respectively) and in durum wheat (90.7% and 28.1%, respectively), and WSPH content (88.9% and 25.8%, respectively) in bread wheat. PA content in bread and durum wheat had medium to medium high h(2) (50.5% and 77.9%, respectively), and low expected GAM (9.9% and 3.7%, respectively). GGE biplots with average-environment coordination (AEC) indicated less stability of durum wheat for PA, WSPH and PSH content.",
publisher = "Društvo genetičara Srbije, Beograd",
journal = "Genetika",
title = "Expected genetic advance and stability of phytic acid and antioxidants content in bread and durum wheat",
volume = "48",
number = "3",
pages = "867-880",
doi = "10.2298/GENSR1603867B",
url = "conv_965"
}
Branković, G., Dragičević, V., Žilić, S., Dodig, D., Knežević, D.,& Đurić, N.. (2016). Expected genetic advance and stability of phytic acid and antioxidants content in bread and durum wheat. in Genetika
Društvo genetičara Srbije, Beograd., 48(3), 867-880.
https://doi.org/10.2298/GENSR1603867B
conv_965
Branković G, Dragičević V, Žilić S, Dodig D, Knežević D, Đurić N. Expected genetic advance and stability of phytic acid and antioxidants content in bread and durum wheat. in Genetika. 2016;48(3):867-880.
doi:10.2298/GENSR1603867B
conv_965 .
Branković, Gordana, Dragičević, Vesna, Žilić, Slađana, Dodig, Dejan, Knežević, Desimir, Đurić, Nenad, "Expected genetic advance and stability of phytic acid and antioxidants content in bread and durum wheat" in Genetika, 48, no. 3 (2016):867-880,
https://doi.org/10.2298/GENSR1603867B .,
conv_965 .
1
2

Heritability and variance components of grain morphometric traits of bread wheat and durum wheat

Branković, Gordana; Dodig, Dejan; Knežević, Desimir; Đurić, Nenad; Kandić, Vesna

(Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet, Beograd, 2015)

TY - JOUR
AU - Branković, Gordana
AU - Dodig, Dejan
AU - Knežević, Desimir
AU - Đurić, Nenad
AU - Kandić, Vesna
PY - 2015
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/594
AB - The aim of this work was to examine variability and broad-sense heritability of grain morphometric traits of 30 selected genotypes of bread wheat and durum wheat, in regard to their significant impact on yield and traits of milling, baking and processing quality. Trials with selected wheat assortment were set during 2010-2011 and 2011-2012 years at the three locations: Rimski Šančevi, Zemun Polje and Padinska Skela. Results of this investigation showed that the genotype was the most significant source of variation of grain length for bread and durum wheat with 91.1% and 46.3% of explained sum of squares, while the environment was the most important source of variation of grain width and grain thickness for bread wheat (44% and 41.2% of sum of squares) and durum wheat (42% and 44% of sum of squares). Broad-sense heritability was very high (> 90%) for grain length of bread and durum wheat, grain width of durum wheat and grain thickness of durum wheat. Broad-sense heritability was high for grain width and grain thickness of bread wheat, with the values of 83% and 88.8%, respectively. Considering the high obtained values of broad-sense heritability and dominance of the genetic component of variance of grain length, grain width and grain thickness of bread and durum wheat, the success of selection for increased values of these traits can be predicted.
AB - Cilj ovog rada je bio da se ispita varijabilnost i heritabilnost u širem smislu morfometrijskih osobina zrna 30 odabranih genotipova hlebne pšenice i durum pšenice s obzirom na njihov značajan uticaj na prinos i osobine mlinskog, pekarskog i procesnog kvaliteta. Ogledi sa izabranim sortimentom pšenice su izvedeni tokom 2010-2011. i 2011-2012. godine na tri lokaliteta: Rimski Šančevi, Zemun Polje i Padinska Skela. Rezultati analize varijanse su pokazali da je genotip bio najvažniji izvor variranja dužine zrna hlebne pšenice i durum pšenice sa 91,1% i 46,3% sume kvadrata, dok su ekološki faktori bili najznačajniji izvor variranja širine zrna i debljine zrna hlebne pšenice (44% i 41,2% sume kvadrata) i durum pšenice (42% i 44% sume kvadrata). Heritabilnost u širem smislu je bila veoma visoka sa vrednostima većim od 90% za dužinu zrna hlebne pšenice i durum pšenice, širinu zrna durum pšenice i debljinu zrna durum pšenice. Visoka heritabilnost u širem smislu je dobijena za širinu zrna i debljinu zrna hlebne pšenice sa vrednostima od 83% i 88,8%. S obzirom na visoke vrednosti dobijene heritabilnosti u širem smislu i dominaciju genetičke komponente varijanse u ukupnoj varijansi dužine, širine i debljine zrna hlebne i durum pšenice možemo predvideti uspeh selekcije na povećanu vrednost ovih osobina pšenice.
PB - Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet, Beograd
T2 - Journal of Agricultural Sciences
T1 - Heritability and variance components of grain morphometric traits of bread wheat and durum wheat
T1 - Heritabilnost i komponente varijanse morfometrijskih osobina zrna hlebne pšenice i durum pšenice
VL - 60
IS - 3
SP - 247
EP - 261
DO - 10.2298/jas1503247b
UR - conv_568
ER - 
@article{
author = "Branković, Gordana and Dodig, Dejan and Knežević, Desimir and Đurić, Nenad and Kandić, Vesna",
year = "2015",
abstract = "The aim of this work was to examine variability and broad-sense heritability of grain morphometric traits of 30 selected genotypes of bread wheat and durum wheat, in regard to their significant impact on yield and traits of milling, baking and processing quality. Trials with selected wheat assortment were set during 2010-2011 and 2011-2012 years at the three locations: Rimski Šančevi, Zemun Polje and Padinska Skela. Results of this investigation showed that the genotype was the most significant source of variation of grain length for bread and durum wheat with 91.1% and 46.3% of explained sum of squares, while the environment was the most important source of variation of grain width and grain thickness for bread wheat (44% and 41.2% of sum of squares) and durum wheat (42% and 44% of sum of squares). Broad-sense heritability was very high (> 90%) for grain length of bread and durum wheat, grain width of durum wheat and grain thickness of durum wheat. Broad-sense heritability was high for grain width and grain thickness of bread wheat, with the values of 83% and 88.8%, respectively. Considering the high obtained values of broad-sense heritability and dominance of the genetic component of variance of grain length, grain width and grain thickness of bread and durum wheat, the success of selection for increased values of these traits can be predicted., Cilj ovog rada je bio da se ispita varijabilnost i heritabilnost u širem smislu morfometrijskih osobina zrna 30 odabranih genotipova hlebne pšenice i durum pšenice s obzirom na njihov značajan uticaj na prinos i osobine mlinskog, pekarskog i procesnog kvaliteta. Ogledi sa izabranim sortimentom pšenice su izvedeni tokom 2010-2011. i 2011-2012. godine na tri lokaliteta: Rimski Šančevi, Zemun Polje i Padinska Skela. Rezultati analize varijanse su pokazali da je genotip bio najvažniji izvor variranja dužine zrna hlebne pšenice i durum pšenice sa 91,1% i 46,3% sume kvadrata, dok su ekološki faktori bili najznačajniji izvor variranja širine zrna i debljine zrna hlebne pšenice (44% i 41,2% sume kvadrata) i durum pšenice (42% i 44% sume kvadrata). Heritabilnost u širem smislu je bila veoma visoka sa vrednostima većim od 90% za dužinu zrna hlebne pšenice i durum pšenice, širinu zrna durum pšenice i debljinu zrna durum pšenice. Visoka heritabilnost u širem smislu je dobijena za širinu zrna i debljinu zrna hlebne pšenice sa vrednostima od 83% i 88,8%. S obzirom na visoke vrednosti dobijene heritabilnosti u širem smislu i dominaciju genetičke komponente varijanse u ukupnoj varijansi dužine, širine i debljine zrna hlebne i durum pšenice možemo predvideti uspeh selekcije na povećanu vrednost ovih osobina pšenice.",
publisher = "Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet, Beograd",
journal = "Journal of Agricultural Sciences",
title = "Heritability and variance components of grain morphometric traits of bread wheat and durum wheat, Heritabilnost i komponente varijanse morfometrijskih osobina zrna hlebne pšenice i durum pšenice",
volume = "60",
number = "3",
pages = "247-261",
doi = "10.2298/jas1503247b",
url = "conv_568"
}
Branković, G., Dodig, D., Knežević, D., Đurić, N.,& Kandić, V.. (2015). Heritability and variance components of grain morphometric traits of bread wheat and durum wheat. in Journal of Agricultural Sciences
Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet, Beograd., 60(3), 247-261.
https://doi.org/10.2298/jas1503247b
conv_568
Branković G, Dodig D, Knežević D, Đurić N, Kandić V. Heritability and variance components of grain morphometric traits of bread wheat and durum wheat. in Journal of Agricultural Sciences. 2015;60(3):247-261.
doi:10.2298/jas1503247b
conv_568 .
Branković, Gordana, Dodig, Dejan, Knežević, Desimir, Đurić, Nenad, Kandić, Vesna, "Heritability and variance components of grain morphometric traits of bread wheat and durum wheat" in Journal of Agricultural Sciences, 60, no. 3 (2015):247-261,
https://doi.org/10.2298/jas1503247b .,
conv_568 .

Effects of climatic factors on grain vitreousness stability and heritability in durum wheat

Branković, Gordana; Šurlan-Momirović, Gordana; Dodig, Dejan; Dragičević, Vesna; Zorić, Miroslav; Đurić, Nenad

(Tubitak Scientific & Technical Research Council Turkey, Ankara, 2014)

TY - JOUR
AU - Branković, Gordana
AU - Šurlan-Momirović, Gordana
AU - Dodig, Dejan
AU - Dragičević, Vesna
AU - Zorić, Miroslav
AU - Đurić, Nenad
PY - 2014
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/548
AB - Modern durum wheat breeding programs are becoming more oriented toward creation of not only high-yield cultivars but also high quality, with good stability for the trait of interest. Vitreousness of grain is associated with semolina granulation, color, and protein content; it is regarded as one of the most important characteristics in the grading industry, affecting the commercial value of the commodity. A set of 15 winter and facultative durum wheat genotypes was tested for grain vitreousness across 6 environments for 2 consecutive years. Three-way analysis of variance showed that genotype, location, and year contributed 4.1%, 20.6%, and 42.2% to the total sum of squares, respectively. Interaction terms, including genotype, contributed 6.1% to the total sum of squares, and location x year contributed 27.0%. Stability of grain vitreousness for the examined breeding lines and cultivars of durum wheat was shown by the site's regression. Broad-sense heritability of grain vitreousness was estimated to be 71%. Climatic variables were used for factorial regression modeling, and most of the interaction term for grain vitreousness was explained by mean temperatures in June (54.4%) and April (14.2%), and precipitation (14.4%) and sunshine hours (14.3%) in March. During the grain filling and grain ripening stages, the most influential climatic variables in explaining interaction were maximum temperature (43.4%), precipitation (30.9%), and sunshine hours (5.6%).
PB - Tubitak Scientific & Technical Research Council Turkey, Ankara
T2 - Turkish Journal of Agriculture and Forestry
T1 - Effects of climatic factors on grain vitreousness stability and heritability in durum wheat
VL - 38
IS - 4
SP - 429
EP - 440
DO - 10.3906/tar-1308-51
UR - conv_877
ER - 
@article{
author = "Branković, Gordana and Šurlan-Momirović, Gordana and Dodig, Dejan and Dragičević, Vesna and Zorić, Miroslav and Đurić, Nenad",
year = "2014",
abstract = "Modern durum wheat breeding programs are becoming more oriented toward creation of not only high-yield cultivars but also high quality, with good stability for the trait of interest. Vitreousness of grain is associated with semolina granulation, color, and protein content; it is regarded as one of the most important characteristics in the grading industry, affecting the commercial value of the commodity. A set of 15 winter and facultative durum wheat genotypes was tested for grain vitreousness across 6 environments for 2 consecutive years. Three-way analysis of variance showed that genotype, location, and year contributed 4.1%, 20.6%, and 42.2% to the total sum of squares, respectively. Interaction terms, including genotype, contributed 6.1% to the total sum of squares, and location x year contributed 27.0%. Stability of grain vitreousness for the examined breeding lines and cultivars of durum wheat was shown by the site's regression. Broad-sense heritability of grain vitreousness was estimated to be 71%. Climatic variables were used for factorial regression modeling, and most of the interaction term for grain vitreousness was explained by mean temperatures in June (54.4%) and April (14.2%), and precipitation (14.4%) and sunshine hours (14.3%) in March. During the grain filling and grain ripening stages, the most influential climatic variables in explaining interaction were maximum temperature (43.4%), precipitation (30.9%), and sunshine hours (5.6%).",
publisher = "Tubitak Scientific & Technical Research Council Turkey, Ankara",
journal = "Turkish Journal of Agriculture and Forestry",
title = "Effects of climatic factors on grain vitreousness stability and heritability in durum wheat",
volume = "38",
number = "4",
pages = "429-440",
doi = "10.3906/tar-1308-51",
url = "conv_877"
}
Branković, G., Šurlan-Momirović, G., Dodig, D., Dragičević, V., Zorić, M.,& Đurić, N.. (2014). Effects of climatic factors on grain vitreousness stability and heritability in durum wheat. in Turkish Journal of Agriculture and Forestry
Tubitak Scientific & Technical Research Council Turkey, Ankara., 38(4), 429-440.
https://doi.org/10.3906/tar-1308-51
conv_877
Branković G, Šurlan-Momirović G, Dodig D, Dragičević V, Zorić M, Đurić N. Effects of climatic factors on grain vitreousness stability and heritability in durum wheat. in Turkish Journal of Agriculture and Forestry. 2014;38(4):429-440.
doi:10.3906/tar-1308-51
conv_877 .
Branković, Gordana, Šurlan-Momirović, Gordana, Dodig, Dejan, Dragičević, Vesna, Zorić, Miroslav, Đurić, Nenad, "Effects of climatic factors on grain vitreousness stability and heritability in durum wheat" in Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 38, no. 4 (2014):429-440,
https://doi.org/10.3906/tar-1308-51 .,
conv_877 .
8
7
8

Implementation of triticale in nutrition of non-ruminant animals

Đekić, Vera; Mitrović, Sreten; Milovanović, Milivoje; Đurić, Nenad; Kresović, Branka; Tapanarova, Angelina; Đermanović, Vladan; Mitrović, Marko

(Academic Journals, Victoria Island, 2011)

TY - JOUR
AU - Đekić, Vera
AU - Mitrović, Sreten
AU - Milovanović, Milivoje
AU - Đurić, Nenad
AU - Kresović, Branka
AU - Tapanarova, Angelina
AU - Đermanović, Vladan
AU - Mitrović, Marko
PY - 2011
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/356
AB - Cognition of chemical composition and nutritive values of triticale grain as well as the effect of its application in non-ruminant animal nutrition were pointed out in this paper. There is a high level of proteins in the grain of triticale (2 to 3% more than wheat and 4% more than rye), with very beneficial amino acid composition, and is the reason for its usage in domestic animals nutrition. Nowadays, people are of the opinion that triticale is one of potential plant species with the brightest perspective in the production of food for domestic animals. Considering the increased production of triticale, some detail researching of its nutritional value is necessary due to the required evaluation of the role and significance in domestic animal nutrition based on triticale. Due to intensive plant breeding programs, there are new varieties of triticale in the market, distinctive by the higher yield and wide range of desired traits. As a result of this, triticale is becoming very attractive and is occupying larger portions of arable land. These review will show if there are some advantages of triticale compared to other cereals and how large the frame of these advantages is, as well as how it will affect the further spreading of triticale on arable land.
PB - Academic Journals, Victoria Island
T2 - African Journal of Biotechnology
T1 - Implementation of triticale in nutrition of non-ruminant animals
VL - 10
IS - 30
SP - 5697
EP - 5704
UR - conv_789
ER - 
@article{
author = "Đekić, Vera and Mitrović, Sreten and Milovanović, Milivoje and Đurić, Nenad and Kresović, Branka and Tapanarova, Angelina and Đermanović, Vladan and Mitrović, Marko",
year = "2011",
abstract = "Cognition of chemical composition and nutritive values of triticale grain as well as the effect of its application in non-ruminant animal nutrition were pointed out in this paper. There is a high level of proteins in the grain of triticale (2 to 3% more than wheat and 4% more than rye), with very beneficial amino acid composition, and is the reason for its usage in domestic animals nutrition. Nowadays, people are of the opinion that triticale is one of potential plant species with the brightest perspective in the production of food for domestic animals. Considering the increased production of triticale, some detail researching of its nutritional value is necessary due to the required evaluation of the role and significance in domestic animal nutrition based on triticale. Due to intensive plant breeding programs, there are new varieties of triticale in the market, distinctive by the higher yield and wide range of desired traits. As a result of this, triticale is becoming very attractive and is occupying larger portions of arable land. These review will show if there are some advantages of triticale compared to other cereals and how large the frame of these advantages is, as well as how it will affect the further spreading of triticale on arable land.",
publisher = "Academic Journals, Victoria Island",
journal = "African Journal of Biotechnology",
title = "Implementation of triticale in nutrition of non-ruminant animals",
volume = "10",
number = "30",
pages = "5697-5704",
url = "conv_789"
}
Đekić, V., Mitrović, S., Milovanović, M., Đurić, N., Kresović, B., Tapanarova, A., Đermanović, V.,& Mitrović, M.. (2011). Implementation of triticale in nutrition of non-ruminant animals. in African Journal of Biotechnology
Academic Journals, Victoria Island., 10(30), 5697-5704.
conv_789
Đekić V, Mitrović S, Milovanović M, Đurić N, Kresović B, Tapanarova A, Đermanović V, Mitrović M. Implementation of triticale in nutrition of non-ruminant animals. in African Journal of Biotechnology. 2011;10(30):5697-5704.
conv_789 .
Đekić, Vera, Mitrović, Sreten, Milovanović, Milivoje, Đurić, Nenad, Kresović, Branka, Tapanarova, Angelina, Đermanović, Vladan, Mitrović, Marko, "Implementation of triticale in nutrition of non-ruminant animals" in African Journal of Biotechnology, 10, no. 30 (2011):5697-5704,
conv_789 .
11
10