Radosavljević, Milica

Link to this page

Authority KeyName Variants
f9d38499-858a-414a-9083-aaa2d2635cb3
 • Radosavljević, Milica (1)
Projects

Author's Bibliography

Properties of different silage maize hybrids

Nikolić, Valentina; Žilić, Slađana; Radosavljević, Milica; Vančetović, Jelena; Božinović, Sofija

(Novi Sad : University of Novi Sad, Institute of Food Technology (FINS), 2020)

TY - JOUR
AU - Nikolić, Valentina
AU - Žilić, Slađana
AU - Radosavljević, Milica
AU - Vančetović, Jelena
AU - Božinović, Sofija
PY - 2020
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/861
AB - The aim of this study was to observe the properties of ten maize hybrids from Serbia including agronomic traits, lignocellulosic fibre composition and in vitro dry matter digestibility. Five yellow kernel dent hybrids and five analogue red kernel hybrids were used in this study to evaluate the agronomic traits, dry matter content of the whole plant, lignocellulosic fibre composition, ratios between different fibres, in vitro dry matter and NDF digestibility. Correlation coefficients between the investigated traits of the maize hybrids were assessed. Even though the results of our study showed variations regarding nutritional composition of the whole maize plant between the investigated maize hybrids, the hybrid and the differences in kernel colour (yellow or red) did not considerably affect the properties that influence quality of the maize hybrids for silage production. The highest IVDMD was determined in yellow kernel hybrid ZP 388, while the maximum NDFD was detected in the red kernel hybrid ZP 606red which also showed the lowest ADL/NDF and ADF/NDF ratios. The results indicate that all of the hybrids used in this study are good candidates for the production of high-quality silage for ruminant nutrition.
AB - Циљ овог истраживања био је да се испитају особине десет хибрида кукуруза из Србије укључујући агрономска својства, састав лигноцелулозних влакана и in vitro сварљивост суве материје. Пет хибрида зубана жутог зрна и пет аналогних хибрида црвеног зрна коришћени су у овом истраживању како би се испитала агрономска својства, садржај суве материје целе биљке, садржај лигноцелулозних влакана, односи између појединих лигноцелулозних фракција, in vitro сварљивост суве материје и сварљивости NDF-а. Одређени су коефицијенти корелације између појединих особина хибрида кукуруза. Иако су резултати истраживања показали варијације у погледу нутритивног састава целе биљке кукуруза између испитиваних хибрида, сам хибрид и разлике у боји зрна (жута или црвена) нису значајно утицали на квалитет хибрида кукуруза за производњу силаже. Највиша IVDMD је одређена у хибриду жутог зрна ZP 388, док је хибрид црвеног зрна ZP 606red имао највиши NDFD, као и најниже односе фракција ADL/NDF и ADF/NDF. Резултати указују да сви хибриди из овог истраживања представљају одличне кандидате за производњу квалитетне силаже за исхрану преживара.
PB - Novi Sad : University of Novi Sad, Institute of Food Technology (FINS)
PB - Novi Sad : Univerzitet u Novom Sadu, Naučni institut za prehrambene tehnologije
T2 - Food and Feed Research
T1 - Properties of different silage maize hybrids
T1 - Svojstva različitih silažnih hibrida kukuruza
VL - 47
IS - 2
SP - 139
EP - 147
DO - 10.5937/ffr47-29244
ER - 
@article{
author = "Nikolić, Valentina and Žilić, Slađana and Radosavljević, Milica and Vančetović, Jelena and Božinović, Sofija",
year = "2020",
abstract = "The aim of this study was to observe the properties of ten maize hybrids from Serbia including agronomic traits, lignocellulosic fibre composition and in vitro dry matter digestibility. Five yellow kernel dent hybrids and five analogue red kernel hybrids were used in this study to evaluate the agronomic traits, dry matter content of the whole plant, lignocellulosic fibre composition, ratios between different fibres, in vitro dry matter and NDF digestibility. Correlation coefficients between the investigated traits of the maize hybrids were assessed. Even though the results of our study showed variations regarding nutritional composition of the whole maize plant between the investigated maize hybrids, the hybrid and the differences in kernel colour (yellow or red) did not considerably affect the properties that influence quality of the maize hybrids for silage production. The highest IVDMD was determined in yellow kernel hybrid ZP 388, while the maximum NDFD was detected in the red kernel hybrid ZP 606red which also showed the lowest ADL/NDF and ADF/NDF ratios. The results indicate that all of the hybrids used in this study are good candidates for the production of high-quality silage for ruminant nutrition., Циљ овог истраживања био је да се испитају особине десет хибрида кукуруза из Србије укључујући агрономска својства, састав лигноцелулозних влакана и in vitro сварљивост суве материје. Пет хибрида зубана жутог зрна и пет аналогних хибрида црвеног зрна коришћени су у овом истраживању како би се испитала агрономска својства, садржај суве материје целе биљке, садржај лигноцелулозних влакана, односи између појединих лигноцелулозних фракција, in vitro сварљивост суве материје и сварљивости NDF-а. Одређени су коефицијенти корелације између појединих особина хибрида кукуруза. Иако су резултати истраживања показали варијације у погледу нутритивног састава целе биљке кукуруза између испитиваних хибрида, сам хибрид и разлике у боји зрна (жута или црвена) нису значајно утицали на квалитет хибрида кукуруза за производњу силаже. Највиша IVDMD је одређена у хибриду жутог зрна ZP 388, док је хибрид црвеног зрна ZP 606red имао највиши NDFD, као и најниже односе фракција ADL/NDF и ADF/NDF. Резултати указују да сви хибриди из овог истраживања представљају одличне кандидате за производњу квалитетне силаже за исхрану преживара.",
publisher = "Novi Sad : University of Novi Sad, Institute of Food Technology (FINS), Novi Sad : Univerzitet u Novom Sadu, Naučni institut za prehrambene tehnologije",
journal = "Food and Feed Research",
title = "Properties of different silage maize hybrids, Svojstva različitih silažnih hibrida kukuruza",
volume = "47",
number = "2",
pages = "139-147",
doi = "10.5937/ffr47-29244"
}
Nikolić, V., Žilić, S., Radosavljević, M., Vančetović, J.,& Božinović, S.. (2020). Properties of different silage maize hybrids. in Food and Feed Research
Novi Sad : University of Novi Sad, Institute of Food Technology (FINS)., 47(2), 139-147.
https://doi.org/10.5937/ffr47-29244
Nikolić V, Žilić S, Radosavljević M, Vančetović J, Božinović S. Properties of different silage maize hybrids. in Food and Feed Research. 2020;47(2):139-147.
doi:10.5937/ffr47-29244 .
Nikolić, Valentina, Žilić, Slađana, Radosavljević, Milica, Vančetović, Jelena, Božinović, Sofija, "Properties of different silage maize hybrids" in Food and Feed Research, 47, no. 2 (2020):139-147,
https://doi.org/10.5937/ffr47-29244 . .
1