Simić, Milena

Link to this page

Authority KeyName Variants
orcid::0000-0001-7790-1681
 • Simić, Milena (107)
Projects

Author's Bibliography

Статус појединих макроелемената у кукурузу различите боје зрна

Dragičević, Vesna; Simić, Milena; Brankov, Milan; Stoiljković, Milovan; Delić, Nenad; Tolimir, Miodrag; Šenk, Milena

(Beograd : Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet, 2021)

TY - CONF
AU - Dragičević, Vesna
AU - Simić, Milena
AU - Brankov, Milan
AU - Stoiljković, Milovan
AU - Delić, Nenad
AU - Tolimir, Miodrag
AU - Šenk, Milena
PY - 2021
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/942
AB - Зрно кукуруза је важан извор минералних елемената у људској исхрани. Разлике у
садржају минерала у зрну кукуруза могу зависити од генотипа, система гајења,
примене ђубрива, као и метеоролошких услова. Циљ експеримента је био да се испита
утицај различитих система ђубрења (минерално ђубриво – уреа, органско ђубриво –
Fertor, микробиолошко ђубриво – Team micoriza plus, контрола – без ђубрења) на
принос и промене у садржају P, S, Ca, Mg и Fe у кукурузу белог, жутог и црвеног зрна,
током вегетационе сезоне 2017. и 2018. године. У погледу метеоролошких услова,
уочен је сушан период током јуна–августа 2017., док је 2018. имала равномеран
распоред падавина. Зато је у 2017. просечан принос зрна био скоро двоструко мањи, за
4,6 t ha-1, у односу на 2018. годину, али је у 2017. била знатно виша просечна
концентрација Ca, Mg, S и Fе. Зрно црвеног кукуруза је уз просечно већи принос, било
богатије у садржају Cа, Fе и P, док је, органско ђубриво у највећој мери утицало на
повећање приноса и акумулацију Mg, P и S. Код кукуруза црвеног зрна примена
органског ђубрива је у највећем степену довела до већег приноса, као и концентрације
Mg и P, док је микробиолошко ђубриво повећало концентрацију Ca, а уреа Fе. Једино
је већи ниво S био забележен у контроли код кукуруза жуте боје зрна. Највећа
варирања вредности приноса била су код жутог кукуруза (третман са органским
ђубривом и контрола) и црвеног у третману са уреом, док су највећа варирања P, S, Mg
и Fе била код кукуруза црвеног зрна (третман са микробилошким и органским
ђубривом), као и кукуруза жутог зрна у контроли. Приказани резултати указују да се
преко услова гајења може утицати на накупљање важних минерала у зрну кукуруза и
то посебно црвене боје, које би се стога могло сматрати важним извором P, Cа, Mg и
Fе, док би жуто зрно кукуруза могло представљати значајан извор S.
AB - Maize kernel is an important source of mineral elements in human nutrition. Differences in
mineral content in maize kernel depend on genotype, cropping systems, fertilization, and
meteorological conditions. The objective of this study was to examine the impact of different
fertilization systems (mineral fertilizer – urea, organic fertilizer – Fertor, biofertilizer – Team
micoriza plus, control – without fertilization) on kernel yield and variations in content of P, S,
Ca, Mg, and Fe in kernel of white, yellow and red maize, during 2017 and 2018.
Meteorological conditions indicated dry period during June–August 2017, while in 2018
precipitations were equally distributed. Therefore, the average yield was almost double lower
in 2017 (to 4.6 t ha-1), compared to 2018, while higher average concentration of Ca, Mg, S,
and Fe in maize kernels was recorded in 2017. With higher average yield, red maize kernel
was richer in Ca, Fe, and P. Organic fertilizer increased average yield, and accumulation of
Mg, P, and S in kernels. In regard to combinations, application of organic fertilizer in red
maize resulted in increase of yield, Mg and P, while the biofertilizer increased Ca and urea
increased Fe concentration in kernel. S concentration achieved the highest value in the
control in yellow maize kernel. The greatest variations of kernel yield were in yellow maize
(treatment with the organic fertilizer and control) and in red maize with the urea treatment,
while the greatest variability of P, S, Mg, and Fe concentration was in red maize kernel
(treatment with the bio- and organic fertilizer), as well as yellow maize kernel in the control.
Presented results indicated that adjustments in growing conditions could impact accumulation
of important minerals in kernel, particularly in red maize, which could be considered as a
significant source of P, CA, Mg, and Fe, while yellow maize kernel could be referred as a
significant source of S.
PB - Beograd : Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet
C3 - 10. Simpozijum sa međunarodnim učešćem "Inovacije u ratarskoj i povrtarskoj proizvodnji", 21-22. oktobar 2021., Beograd - Zbornik izvoda
T1 - Статус појединих макроелемената у кукурузу различите боје зрна
T1 - Status of some macro-elements in maize kernel with different colour
SP - 66
EP - 67
ER - 
@conference{
author = "Dragičević, Vesna and Simić, Milena and Brankov, Milan and Stoiljković, Milovan and Delić, Nenad and Tolimir, Miodrag and Šenk, Milena",
year = "2021",
abstract = "Зрно кукуруза је важан извор минералних елемената у људској исхрани. Разлике у
садржају минерала у зрну кукуруза могу зависити од генотипа, система гајења,
примене ђубрива, као и метеоролошких услова. Циљ експеримента је био да се испита
утицај различитих система ђубрења (минерално ђубриво – уреа, органско ђубриво –
Fertor, микробиолошко ђубриво – Team micoriza plus, контрола – без ђубрења) на
принос и промене у садржају P, S, Ca, Mg и Fe у кукурузу белог, жутог и црвеног зрна,
током вегетационе сезоне 2017. и 2018. године. У погледу метеоролошких услова,
уочен је сушан период током јуна–августа 2017., док је 2018. имала равномеран
распоред падавина. Зато је у 2017. просечан принос зрна био скоро двоструко мањи, за
4,6 t ha-1, у односу на 2018. годину, али је у 2017. била знатно виша просечна
концентрација Ca, Mg, S и Fе. Зрно црвеног кукуруза је уз просечно већи принос, било
богатије у садржају Cа, Fе и P, док је, органско ђубриво у највећој мери утицало на
повећање приноса и акумулацију Mg, P и S. Код кукуруза црвеног зрна примена
органског ђубрива је у највећем степену довела до већег приноса, као и концентрације
Mg и P, док је микробиолошко ђубриво повећало концентрацију Ca, а уреа Fе. Једино
је већи ниво S био забележен у контроли код кукуруза жуте боје зрна. Највећа
варирања вредности приноса била су код жутог кукуруза (третман са органским
ђубривом и контрола) и црвеног у третману са уреом, док су највећа варирања P, S, Mg
и Fе била код кукуруза црвеног зрна (третман са микробилошким и органским
ђубривом), као и кукуруза жутог зрна у контроли. Приказани резултати указују да се
преко услова гајења може утицати на накупљање важних минерала у зрну кукуруза и
то посебно црвене боје, које би се стога могло сматрати важним извором P, Cа, Mg и
Fе, док би жуто зрно кукуруза могло представљати значајан извор S., Maize kernel is an important source of mineral elements in human nutrition. Differences in
mineral content in maize kernel depend on genotype, cropping systems, fertilization, and
meteorological conditions. The objective of this study was to examine the impact of different
fertilization systems (mineral fertilizer – urea, organic fertilizer – Fertor, biofertilizer – Team
micoriza plus, control – without fertilization) on kernel yield and variations in content of P, S,
Ca, Mg, and Fe in kernel of white, yellow and red maize, during 2017 and 2018.
Meteorological conditions indicated dry period during June–August 2017, while in 2018
precipitations were equally distributed. Therefore, the average yield was almost double lower
in 2017 (to 4.6 t ha-1), compared to 2018, while higher average concentration of Ca, Mg, S,
and Fe in maize kernels was recorded in 2017. With higher average yield, red maize kernel
was richer in Ca, Fe, and P. Organic fertilizer increased average yield, and accumulation of
Mg, P, and S in kernels. In regard to combinations, application of organic fertilizer in red
maize resulted in increase of yield, Mg and P, while the biofertilizer increased Ca and urea
increased Fe concentration in kernel. S concentration achieved the highest value in the
control in yellow maize kernel. The greatest variations of kernel yield were in yellow maize
(treatment with the organic fertilizer and control) and in red maize with the urea treatment,
while the greatest variability of P, S, Mg, and Fe concentration was in red maize kernel
(treatment with the bio- and organic fertilizer), as well as yellow maize kernel in the control.
Presented results indicated that adjustments in growing conditions could impact accumulation
of important minerals in kernel, particularly in red maize, which could be considered as a
significant source of P, CA, Mg, and Fe, while yellow maize kernel could be referred as a
significant source of S.",
publisher = "Beograd : Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet",
journal = "10. Simpozijum sa međunarodnim učešćem "Inovacije u ratarskoj i povrtarskoj proizvodnji", 21-22. oktobar 2021., Beograd - Zbornik izvoda",
title = "Статус појединих макроелемената у кукурузу различите боје зрна, Status of some macro-elements in maize kernel with different colour",
pages = "66-67"
}
Dragičević, V., Simić, M., Brankov, M., Stoiljković, M., Delić, N., Tolimir, M.,& Šenk, M.. (2021). Статус појединих макроелемената у кукурузу различите боје зрна. in 10. Simpozijum sa međunarodnim učešćem "Inovacije u ratarskoj i povrtarskoj proizvodnji", 21-22. oktobar 2021., Beograd - Zbornik izvoda
Beograd : Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet., 66-67.
Dragičević V, Simić M, Brankov M, Stoiljković M, Delić N, Tolimir M, Šenk M. Статус појединих макроелемената у кукурузу различите боје зрна. in 10. Simpozijum sa međunarodnim učešćem "Inovacije u ratarskoj i povrtarskoj proizvodnji", 21-22. oktobar 2021., Beograd - Zbornik izvoda. 2021;:66-67..
Dragičević, Vesna, Simić, Milena, Brankov, Milan, Stoiljković, Milovan, Delić, Nenad, Tolimir, Miodrag, Šenk, Milena, "Статус појединих макроелемената у кукурузу различите боје зрна" in 10. Simpozijum sa međunarodnim učešćem "Inovacije u ratarskoj i povrtarskoj proizvodnji", 21-22. oktobar 2021., Beograd - Zbornik izvoda (2021):66-67.

Здруживање соје и проса у комбинацији са био-ђубривом као еколошка метода за повећање продуктивности

Šenk, Milena; Simić, Milena; Brankov, Milan; Tabaković, Marijenka; Dragičević, Vesna

(Универзитет у Београду – Пољопривредни факултет, 2021)

TY - CONF
AU - Šenk, Milena
AU - Simić, Milena
AU - Brankov, Milan
AU - Tabaković, Marijenka
AU - Dragičević, Vesna
PY - 2021
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/884
AB - Због интезивне примене минералних ђубрива и пестицида, који повољно утичу на
повећање продуктивности али штетно на животну средину, све већи изазов у свету
представља проналажење еколошки прихватљивог начина гајења усева, који ће
обезбедити одрживи и задовољавајући принос. Једна од алтернативних метода која се
успешно користи у ту сврху јесте гајење два или више усева истовремено на истом
пољу. Циљ овог истраживања био је да се процени агрономска вредност, тј. принос
соје и проса комбинованих на различите начине (наизменични редови и наизменичне
траке) и упореди са самостално гајеним усевима. Експеримент је постављен на
огледном пољу Института за кукуруз “Земун Поље”, током 2018. и 2020. године. Соја
(сорта Селена) и просо (сорта Бисерка) су посејани у три различите комбинације (С-П,
СС-ПП, СС-ПППП), као и контролни усеви, док је истовремено испитиван и утицај
био-ђубрива Coveron (садржи микоризне гљиве и ризосферне бактерије). Добијени
приноси су изражени преко односа еквивалента земљишта (ЛЕР), док је компетиција
између соје и проса описана помоћу компетитивне способности (ЦР) и агресивности
(А). Резултати су показали да све три испитиване комбинације здруживања повољно
утичу на продуктивност. Просечне ЛЕР вредности су у свим комбинацијама веће од 1,
указујући на већу продуктивност соје и проса у здруженим у односу на чисте усеве.
Највише ЛЕР вредности су постигнуте у СС-ММ комбинацијама (1.48 и 1.28 са и без
Coveron-а, респективно). Разматрајући компетицију, соја се истакла као
компетитивнија и доминантнија врста, посебно у комбинацијама наизменичних трака,
где је у СС-ММММ комбинацији са био-ђубривом забележена ЦР вредност од 3.19 и А
вредност од 1.34. На основу наведених резултата може се закључити да је изражена
компетитивност соје у односу на просо повољна за здруживање наведених врста и има
агрономску вредност у одрживој пољопривреди.
AB - Due to the intensive application of mineral fertilizers and pesticides, which have a favorable 
effect on increasing productivity but are harmful to the environment, finding an ecological 
way of growing crops, which will provide a sustainable and satisfactory yield, is a growing 
challenge in the world. One of alternative methods that is successfully used for this purpose is 
growing two or more crops simultaneously in the same field. The aim of this study was to 
assess the agronomic value, ie. yield of soybean and common millet intercropped in different 
ways (alternating rows and alternating strips) and compare with monocrops. The experiment 
was set up on the experimental field of the Maize Research Institute "Zemun Polje", during 
2018 and 2020. Soybean (var. Selena) and common millet (var. Biserka) were sown in three 
different combinations (SP, SS-PP, SS-PPPP), as well as control crops, while at the same 
time the influence of bio-fertilizer Coveron (containing mycorrhizal fungi and rhizosphere 
bacteria) was examined. The obtained yields are expressed through the land equivalent ratio 
(LER), while the competition between soybean and millet is described by competitive ratio 
(CR) and aggressivity (A). The results showed that all three examined combinations have 
favorable effect on productivity. The average LER values in all intercrops are greater than 1, 
indicating higher productivity of soybean and millet in intercropping compared to pure crops. 
The highest LER values were achieved in SS-MM combinations (1.48 and 1.28 with and 
without Coveron, respectively). Considering competition, the soybean stood out as more 
competitive and dominant specie, especially in the combinations of alternating strips, where 
CR value of 3.19 and A value of 1.34 were calculated for SS-MMMM combination treated 
with bio-fertilizer. Based on the above results, it can be concluded that expressed 
competitiveness of soybean in relation to millet is favorable for intercropping of these species 
and has agronomic value in sustainable agriculture.
PB - Универзитет у Београду – Пољопривредни факултет
PB - Beograd : Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet
C3 - 10. Simpozijum sa međunarodnim učešćem "Inovacije u ratarskoj i povrtarskoj proizvodnji", Beograd, 21-22.10.2021. - Zbornik izvoda
T1 - Здруживање соје и проса у комбинацији са био-ђубривом као еколошка метода за повећање продуктивности
T1 - Intercropping of soybean-common millet in combination with bio-fertilizer as an ecological method for increasing productivity
SP - 80
ER - 
@conference{
author = "Šenk, Milena and Simić, Milena and Brankov, Milan and Tabaković, Marijenka and Dragičević, Vesna",
year = "2021",
abstract = "Због интезивне примене минералних ђубрива и пестицида, који повољно утичу на
повећање продуктивности али штетно на животну средину, све већи изазов у свету
представља проналажење еколошки прихватљивог начина гајења усева, који ће
обезбедити одрживи и задовољавајући принос. Једна од алтернативних метода која се
успешно користи у ту сврху јесте гајење два или више усева истовремено на истом
пољу. Циљ овог истраживања био је да се процени агрономска вредност, тј. принос
соје и проса комбинованих на различите начине (наизменични редови и наизменичне
траке) и упореди са самостално гајеним усевима. Експеримент је постављен на
огледном пољу Института за кукуруз “Земун Поље”, током 2018. и 2020. године. Соја
(сорта Селена) и просо (сорта Бисерка) су посејани у три различите комбинације (С-П,
СС-ПП, СС-ПППП), као и контролни усеви, док је истовремено испитиван и утицај
био-ђубрива Coveron (садржи микоризне гљиве и ризосферне бактерије). Добијени
приноси су изражени преко односа еквивалента земљишта (ЛЕР), док је компетиција
између соје и проса описана помоћу компетитивне способности (ЦР) и агресивности
(А). Резултати су показали да све три испитиване комбинације здруживања повољно
утичу на продуктивност. Просечне ЛЕР вредности су у свим комбинацијама веће од 1,
указујући на већу продуктивност соје и проса у здруженим у односу на чисте усеве.
Највише ЛЕР вредности су постигнуте у СС-ММ комбинацијама (1.48 и 1.28 са и без
Coveron-а, респективно). Разматрајући компетицију, соја се истакла као
компетитивнија и доминантнија врста, посебно у комбинацијама наизменичних трака,
где је у СС-ММММ комбинацији са био-ђубривом забележена ЦР вредност од 3.19 и А
вредност од 1.34. На основу наведених резултата може се закључити да је изражена
компетитивност соје у односу на просо повољна за здруживање наведених врста и има
агрономску вредност у одрживој пољопривреди., Due to the intensive application of mineral fertilizers and pesticides, which have a favorable 
effect on increasing productivity but are harmful to the environment, finding an ecological 
way of growing crops, which will provide a sustainable and satisfactory yield, is a growing 
challenge in the world. One of alternative methods that is successfully used for this purpose is 
growing two or more crops simultaneously in the same field. The aim of this study was to 
assess the agronomic value, ie. yield of soybean and common millet intercropped in different 
ways (alternating rows and alternating strips) and compare with monocrops. The experiment 
was set up on the experimental field of the Maize Research Institute "Zemun Polje", during 
2018 and 2020. Soybean (var. Selena) and common millet (var. Biserka) were sown in three 
different combinations (SP, SS-PP, SS-PPPP), as well as control crops, while at the same 
time the influence of bio-fertilizer Coveron (containing mycorrhizal fungi and rhizosphere 
bacteria) was examined. The obtained yields are expressed through the land equivalent ratio 
(LER), while the competition between soybean and millet is described by competitive ratio 
(CR) and aggressivity (A). The results showed that all three examined combinations have 
favorable effect on productivity. The average LER values in all intercrops are greater than 1, 
indicating higher productivity of soybean and millet in intercropping compared to pure crops. 
The highest LER values were achieved in SS-MM combinations (1.48 and 1.28 with and 
without Coveron, respectively). Considering competition, the soybean stood out as more 
competitive and dominant specie, especially in the combinations of alternating strips, where 
CR value of 3.19 and A value of 1.34 were calculated for SS-MMMM combination treated 
with bio-fertilizer. Based on the above results, it can be concluded that expressed 
competitiveness of soybean in relation to millet is favorable for intercropping of these species 
and has agronomic value in sustainable agriculture.",
publisher = "Универзитет у Београду – Пољопривредни факултет, Beograd : Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet",
journal = "10. Simpozijum sa međunarodnim učešćem "Inovacije u ratarskoj i povrtarskoj proizvodnji", Beograd, 21-22.10.2021. - Zbornik izvoda",
title = "Здруживање соје и проса у комбинацији са био-ђубривом као еколошка метода за повећање продуктивности, Intercropping of soybean-common millet in combination with bio-fertilizer as an ecological method for increasing productivity",
pages = "80"
}
Šenk, M., Simić, M., Brankov, M., Tabaković, M.,& Dragičević, V.. (2021). Здруживање соје и проса у комбинацији са био-ђубривом као еколошка метода за повећање продуктивности. in 10. Simpozijum sa međunarodnim učešćem "Inovacije u ratarskoj i povrtarskoj proizvodnji", Beograd, 21-22.10.2021. - Zbornik izvoda
Универзитет у Београду – Пољопривредни факултет., 80.
Šenk M, Simić M, Brankov M, Tabaković M, Dragičević V. Здруживање соје и проса у комбинацији са био-ђубривом као еколошка метода за повећање продуктивности. in 10. Simpozijum sa međunarodnim učešćem "Inovacije u ratarskoj i povrtarskoj proizvodnji", Beograd, 21-22.10.2021. - Zbornik izvoda. 2021;:80..
Šenk, Milena, Simić, Milena, Brankov, Milan, Tabaković, Marijenka, Dragičević, Vesna, "Здруживање соје и проса у комбинацији са био-ђубривом као еколошка метода за повећање продуктивности" in 10. Simpozijum sa međunarodnim učešćem "Inovacije u ratarskoj i povrtarskoj proizvodnji", Beograd, 21-22.10.2021. - Zbornik izvoda (2021):80.

Effect of soybean/proso millet intercropping combined with bio-fertilizer on accumulation of essential elements in grain

Šenk, Milena V.; Simić, Milena; Milojković-Opsenica, Dušanka; Tešić, Živoslav Lj.; Brankov, Milan; Kodranov, Igor; Dragičević, Vesna

(Belgrade : University of Belgrade, 2021)

TY - CONF
AU - Šenk, Milena V.
AU - Simić, Milena
AU - Milojković-Opsenica, Dušanka
AU - Tešić, Živoslav Lj.
AU - Brankov, Milan
AU - Kodranov, Igor
AU - Dragičević, Vesna
PY - 2021
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/885
AB - Intercropping, as sustainable agricultural practice effectively uses environmental resources,
affecting the nutritive quality of crops by modifying the concentration of macro- and microelements
in grain. In order to improve the availability of nutrients from the soil, bio-fertilizers could
also be used successfully in elements management. A field experiment was conducted with soybean (var. Selena) and proso millet (var. Biserka) to examine the integrated influence of intercropping and bio-fertilizer on Ca, Mg, S, Fe and Zn accumulation in grain. Mono-crops (T1 - soybean, T2 - millet), as well as tree planting patterns of intercrop, including alternating rows of soybean and proso millet (T3), alternating strips of two rows of soybean and two rows of millet (T4) and alternating strips of two rows of soybean and four rows of millet (T5), were set up in 2018 and
2020. The same combinations, as subplots, were treated with bio-fertilizer Coveron (C) (containing
mycorrhizal fungi, Trichoderma and plant growth-promoting rhizobacteria). After harvest, grains
were dried and milled and preparation of samples was performed using wet digestion procedure
with HClO4 + HNO3. The concentration of Ca, Mg and S were determined by ICP-OES, while Fe
and Zn concentration was measured on ICP-MS. Results showed that Coveron reduced S
concentration in soybean grain, while the status of other elements mainly remained unchanged. In
terms of intercropping, soybean from T5 combination had a significantly higher level of Fe in
comparison to T1 and T3, and higher but not significantly than T4, emphasizing alternating strips as
more effective for accumulation of this element in grain. Combination T3 + C provided the highest
accumulation of Ca, while T5 + C significantly raised Fe concentration. In terms of proso millet,
bio-fertilizer expressed a greater impact on Ca, Fe and Zn by increasing their concentration. On the
other side, all intercrop combinations expressed a positive impact on Fe concentration and
simultaneously reduced Zn concentration. When mutual influence is considered, T4 + C
significantly increased Ca and Fe values, while T2 + C increased Zn value, pointing positive effect
of integrated and sustainable agricultural practices on an accumulation of essential elements in a
grain of proso millet. In conclusion, different intercrop combinations combined with bio-fertilizer
could be successfully used to improve the nutritional quality of soybean and millet grains in terms
of sustainable food production, but further investigations are required to highlight other aspects of
potentially enhanced nutritional quality.
PB - Belgrade : University of Belgrade
C3 - Unifood conference, Belgrade, 24 - 25 September 2021 - Book of Abstracts
T1 - Effect of soybean/proso millet intercropping combined with bio-fertilizer on accumulation of essential elements in grain
SP - 169
ER - 
@conference{
author = "Šenk, Milena V. and Simić, Milena and Milojković-Opsenica, Dušanka and Tešić, Živoslav Lj. and Brankov, Milan and Kodranov, Igor and Dragičević, Vesna",
year = "2021",
abstract = "Intercropping, as sustainable agricultural practice effectively uses environmental resources,
affecting the nutritive quality of crops by modifying the concentration of macro- and microelements
in grain. In order to improve the availability of nutrients from the soil, bio-fertilizers could
also be used successfully in elements management. A field experiment was conducted with soybean (var. Selena) and proso millet (var. Biserka) to examine the integrated influence of intercropping and bio-fertilizer on Ca, Mg, S, Fe and Zn accumulation in grain. Mono-crops (T1 - soybean, T2 - millet), as well as tree planting patterns of intercrop, including alternating rows of soybean and proso millet (T3), alternating strips of two rows of soybean and two rows of millet (T4) and alternating strips of two rows of soybean and four rows of millet (T5), were set up in 2018 and
2020. The same combinations, as subplots, were treated with bio-fertilizer Coveron (C) (containing
mycorrhizal fungi, Trichoderma and plant growth-promoting rhizobacteria). After harvest, grains
were dried and milled and preparation of samples was performed using wet digestion procedure
with HClO4 + HNO3. The concentration of Ca, Mg and S were determined by ICP-OES, while Fe
and Zn concentration was measured on ICP-MS. Results showed that Coveron reduced S
concentration in soybean grain, while the status of other elements mainly remained unchanged. In
terms of intercropping, soybean from T5 combination had a significantly higher level of Fe in
comparison to T1 and T3, and higher but not significantly than T4, emphasizing alternating strips as
more effective for accumulation of this element in grain. Combination T3 + C provided the highest
accumulation of Ca, while T5 + C significantly raised Fe concentration. In terms of proso millet,
bio-fertilizer expressed a greater impact on Ca, Fe and Zn by increasing their concentration. On the
other side, all intercrop combinations expressed a positive impact on Fe concentration and
simultaneously reduced Zn concentration. When mutual influence is considered, T4 + C
significantly increased Ca and Fe values, while T2 + C increased Zn value, pointing positive effect
of integrated and sustainable agricultural practices on an accumulation of essential elements in a
grain of proso millet. In conclusion, different intercrop combinations combined with bio-fertilizer
could be successfully used to improve the nutritional quality of soybean and millet grains in terms
of sustainable food production, but further investigations are required to highlight other aspects of
potentially enhanced nutritional quality.",
publisher = "Belgrade : University of Belgrade",
journal = "Unifood conference, Belgrade, 24 - 25 September 2021 - Book of Abstracts",
title = "Effect of soybean/proso millet intercropping combined with bio-fertilizer on accumulation of essential elements in grain",
pages = "169"
}
Šenk, M. V., Simić, M., Milojković-Opsenica, D., Tešić, Ž. Lj., Brankov, M., Kodranov, I.,& Dragičević, V.. (2021). Effect of soybean/proso millet intercropping combined with bio-fertilizer on accumulation of essential elements in grain. in Unifood conference, Belgrade, 24 - 25 September 2021 - Book of Abstracts
Belgrade : University of Belgrade., 169.
Šenk MV, Simić M, Milojković-Opsenica D, Tešić ŽL, Brankov M, Kodranov I, Dragičević V. Effect of soybean/proso millet intercropping combined with bio-fertilizer on accumulation of essential elements in grain. in Unifood conference, Belgrade, 24 - 25 September 2021 - Book of Abstracts. 2021;:169..
Šenk, Milena V., Simić, Milena, Milojković-Opsenica, Dušanka, Tešić, Živoslav Lj., Brankov, Milan, Kodranov, Igor, Dragičević, Vesna, "Effect of soybean/proso millet intercropping combined with bio-fertilizer on accumulation of essential elements in grain" in Unifood conference, Belgrade, 24 - 25 September 2021 - Book of Abstracts (2021):169.

The influence of maize – winter wheat rotation and pre-emergence herbicides on weeds and maize productivity

Brankov, Milan; Simić, Milena; Dragičević, Vesna

(Elsevier, 2021)

TY - JOUR
AU - Brankov, Milan
AU - Simić, Milena
AU - Dragičević, Vesna
PY - 2021
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/837
AB - Crop rotation is a simple and effective part of an Integrated Weed Management (IWM) system. This approach makes it possible to rotate herbicides with different modes of action (MOA), avoiding or postponing herbicide resistance. Besides all the known advantages and benefits, it is still not widely used in maize (Zea mays L.) production. In Serbia, about 20% of total maize production is a continuous cropping. The aim of this research was to test the benefits of growing maize in crop rotation with winter wheat (Triticum vulgare L.) compared with a continuous cropping, combined with pre-emergence herbicide application. Field trials started in 2009, and five maize-winter wheat rotations have been completed. Weeds were controlled with a herbicide mixture of isoxaflutole and S-metolachlor, applied at either the full label rate or half rate, while one plot was kept weed free (manually), and one was a control. Integrating crop rotation and PRE herbicides decreased the biomass of weeds and their density by 98% and 99%, respectively. In continuous maize, perennial weeds became dominant after the first rotation. Crop rotation significantly influenced maize productive parameters, decreasing the variation in leaf area index and grain yield, increasing values with the number of cycles. The biggest differences in the analyzed parameters were observed in 2015, 2017 and 2019, indicating many positive long-term benefits of crop rotation on maize leaf area index and grain yield.
PB - Elsevier
T2 - Crop protection
T1 - The influence of maize – winter wheat rotation and pre-emergence herbicides on weeds and maize productivity
VL - 143
SP - 105558
DO - 10.1016/j.cropro.2021.105558
ER - 
@article{
author = "Brankov, Milan and Simić, Milena and Dragičević, Vesna",
year = "2021",
abstract = "Crop rotation is a simple and effective part of an Integrated Weed Management (IWM) system. This approach makes it possible to rotate herbicides with different modes of action (MOA), avoiding or postponing herbicide resistance. Besides all the known advantages and benefits, it is still not widely used in maize (Zea mays L.) production. In Serbia, about 20% of total maize production is a continuous cropping. The aim of this research was to test the benefits of growing maize in crop rotation with winter wheat (Triticum vulgare L.) compared with a continuous cropping, combined with pre-emergence herbicide application. Field trials started in 2009, and five maize-winter wheat rotations have been completed. Weeds were controlled with a herbicide mixture of isoxaflutole and S-metolachlor, applied at either the full label rate or half rate, while one plot was kept weed free (manually), and one was a control. Integrating crop rotation and PRE herbicides decreased the biomass of weeds and their density by 98% and 99%, respectively. In continuous maize, perennial weeds became dominant after the first rotation. Crop rotation significantly influenced maize productive parameters, decreasing the variation in leaf area index and grain yield, increasing values with the number of cycles. The biggest differences in the analyzed parameters were observed in 2015, 2017 and 2019, indicating many positive long-term benefits of crop rotation on maize leaf area index and grain yield.",
publisher = "Elsevier",
journal = "Crop protection",
title = "The influence of maize – winter wheat rotation and pre-emergence herbicides on weeds and maize productivity",
volume = "143",
pages = "105558",
doi = "10.1016/j.cropro.2021.105558"
}
Brankov, M., Simić, M.,& Dragičević, V.. (2021). The influence of maize – winter wheat rotation and pre-emergence herbicides on weeds and maize productivity. in Crop protection
Elsevier., 143, 105558.
https://doi.org/10.1016/j.cropro.2021.105558
Brankov M, Simić M, Dragičević V. The influence of maize – winter wheat rotation and pre-emergence herbicides on weeds and maize productivity. in Crop protection. 2021;143:105558.
doi:10.1016/j.cropro.2021.105558 .
Brankov, Milan, Simić, Milena, Dragičević, Vesna, "The influence of maize – winter wheat rotation and pre-emergence herbicides on weeds and maize productivity" in Crop protection, 143 (2021):105558,
https://doi.org/10.1016/j.cropro.2021.105558 . .
2
9

Sowing date as a response to ecological conditions in maize seed production

Tabaković, Marijenka; Simić, Milena; Dragičević, Vesna; Oro, Violeta; Stanisavljević, Rade; Brankov, Milan; Živanović, Ljubiša

(Quilamapu : Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), 2021)

TY - JOUR
AU - Tabaković, Marijenka
AU - Simić, Milena
AU - Dragičević, Vesna
AU - Oro, Violeta
AU - Stanisavljević, Rade
AU - Brankov, Milan
AU - Živanović, Ljubiša
PY - 2021
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/844
AB - The environment protection, energy, and resources preservation are especially pronounced under present climate changes. In agriculture, these changes are recognised as drought, high temperatures, occurrence of stormy winds and hail. The aim of this study was to determine variations in seed morphology that are a result of different sowing dates in relation with agro- ecological conditions of maize (Zea mays L.) cultivation. The material used for the study encompassed three inbred lines (G1, G2, G3) sown every 10 d on five sowing dates (T1, T2, T3, T4, T5) starting from 1 April to 10 May, during 2 yr (Y1: 2018, Y2: 2019). The following physical properties of seeds were estimated: width (W), length (L), thickness (Tk), ratio of small (SF) to large fraction (LF) and grain yield (GY). The width was the highest in all three inbreeds on T4 (1.00, 1.03, 0.99 cm, respectively); T5 was the least favourable date for L (1.09, 1.12, 1.09 cm, respectively) while Tk was the lowest in G1 (0.51 cm) and G2 (0.51 cm) sown on T1. The most significant differences in the formation of physical properties occurred in seeds sown on T5 (p ≤ 0.05). The highest differences were observed in width between T5-T4 (-0.223 cm), in length between T5-T2 (-0.309 cm) and in thickness between T5-T3 (-0.129 cm). Later sowing dates favoured LF (85.2%) in comparison to SF (14.7%). Seed size variability participated with 50% in yield formation (R2 ≥ 0.5).
PB - Quilamapu : Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA)
T2 - Chilean Journal of Agricultural Research
T1 - Sowing date as a response to ecological conditions in maize seed production
VL - 81
IS - 4
SP - 481
EP - 490
DO - 10.4067/S0718-58392021000400481
ER - 
@article{
author = "Tabaković, Marijenka and Simić, Milena and Dragičević, Vesna and Oro, Violeta and Stanisavljević, Rade and Brankov, Milan and Živanović, Ljubiša",
year = "2021",
abstract = "The environment protection, energy, and resources preservation are especially pronounced under present climate changes. In agriculture, these changes are recognised as drought, high temperatures, occurrence of stormy winds and hail. The aim of this study was to determine variations in seed morphology that are a result of different sowing dates in relation with agro- ecological conditions of maize (Zea mays L.) cultivation. The material used for the study encompassed three inbred lines (G1, G2, G3) sown every 10 d on five sowing dates (T1, T2, T3, T4, T5) starting from 1 April to 10 May, during 2 yr (Y1: 2018, Y2: 2019). The following physical properties of seeds were estimated: width (W), length (L), thickness (Tk), ratio of small (SF) to large fraction (LF) and grain yield (GY). The width was the highest in all three inbreeds on T4 (1.00, 1.03, 0.99 cm, respectively); T5 was the least favourable date for L (1.09, 1.12, 1.09 cm, respectively) while Tk was the lowest in G1 (0.51 cm) and G2 (0.51 cm) sown on T1. The most significant differences in the formation of physical properties occurred in seeds sown on T5 (p ≤ 0.05). The highest differences were observed in width between T5-T4 (-0.223 cm), in length between T5-T2 (-0.309 cm) and in thickness between T5-T3 (-0.129 cm). Later sowing dates favoured LF (85.2%) in comparison to SF (14.7%). Seed size variability participated with 50% in yield formation (R2 ≥ 0.5).",
publisher = "Quilamapu : Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA)",
journal = "Chilean Journal of Agricultural Research",
title = "Sowing date as a response to ecological conditions in maize seed production",
volume = "81",
number = "4",
pages = "481-490",
doi = "10.4067/S0718-58392021000400481"
}
Tabaković, M., Simić, M., Dragičević, V., Oro, V., Stanisavljević, R., Brankov, M.,& Živanović, L.. (2021). Sowing date as a response to ecological conditions in maize seed production. in Chilean Journal of Agricultural Research
Quilamapu : Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA)., 81(4), 481-490.
https://doi.org/10.4067/S0718-58392021000400481
Tabaković M, Simić M, Dragičević V, Oro V, Stanisavljević R, Brankov M, Živanović L. Sowing date as a response to ecological conditions in maize seed production. in Chilean Journal of Agricultural Research. 2021;81(4):481-490.
doi:10.4067/S0718-58392021000400481 .
Tabaković, Marijenka, Simić, Milena, Dragičević, Vesna, Oro, Violeta, Stanisavljević, Rade, Brankov, Milan, Živanović, Ljubiša, "Sowing date as a response to ecological conditions in maize seed production" in Chilean Journal of Agricultural Research, 81, no. 4 (2021):481-490,
https://doi.org/10.4067/S0718-58392021000400481 . .

Variability of maize inbred lines in nitrogen use effciency

Dragičević, Vesna; Mladenović-Drinić, Snežana; Simić, Milena; Brankov, Milan; Dumanović, Zoran; Sečanski, Mile; Milenković, Milena

(Beograd : Društavo genetičara Srbije, 2020)

TY - JOUR
AU - Dragičević, Vesna
AU - Mladenović-Drinić, Snežana
AU - Simić, Milena
AU - Brankov, Milan
AU - Dumanović, Zoran
AU - Sečanski, Mile
AU - Milenković, Milena
PY - 2020
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/813
AB - Nitrogen (N) is an important element for many physiological processes in crops, and grain yield realisation. Nitrogen loss could be significant through leaching and evaporation, and from this reason lower quantities for fertilization are required. A genotype could be an important source for improved N management in crops. Breeding for high yield and nutrient-efficient genotypes is the most important strategy to enable food security, resolve resource scarcity and environmental pollution. Variability of 36 maize lines grown in optimal and low-N (without fertilization) conditions was assessed through grain yield, 1000 kernel weight, N utilization efficiency (NUtE) and N apparent recovery fraction (nitrogen use efficiency – NUE), during seasons 2017 and 2018. The
genotype and year are important sources for variation of grain yield, 1000 kernel weight and NUtE, as a factor which defines N utilization efficiency. The lines, such as L1, L6, L13, L16, L26, L27, L32 and L34 are able to achieve higher grain yield when grown on low-N. Furthermore, L16, L22, L24 and L26 have high NUtE values in both experimental years (even in 2017, season with low and unequal precipitation level), especially in low-N treatment. From that point of view, they could be characterized as efficient N users, even in low-N conditions, as well as tolerant to stressful conditions. Nevertheless, L1, L6 and L27 are the lines with negative NUE, what gives them attribute as the best N users in low-N conditions. Based on the similarity of NUtE values, the genotypes such as L2, L3, L4, L8, L11, L12, L14, L15, L16, L18, L19, L24, L26, L32, L33, L34 could be considered as the primary focus for further breeding programs, due to the fact that they don’t have only improved NUE, but also high grain yield (even in unfavourable years), which indicates improved tolerance to various abiotic stressful factors.
AB - Azot je element koji je važan za brojne fiziološke procese, kao i ostvarenje prinosa useva. Veliki
gubici azota se ostvaruju putem ispiranja i evaporacije i stoga se preporučuju niže doze ovog
elementa za đubrenje. Genotip može predstavljati važnu bazu za efikasniji menadžment azotom
kod useva. Selekcija genotipova sa visokim prinosom i efikasnošću iskorišćenja nutritiva
predstavlja važnu strategiju za istovremeno obezbeđivanje sigurnosti hrane, rešavanje nedostatka
resursa i zagađenja životne sredine. Varijabilnost u reakciji 36 linija kukuruza gajenih u
uslovima optimalne N obezbeđenosti i niskog N (bez đubrenja) praćena je tokom 2017. i 2018.
godine, preko prinosa zrna, mase 1000 zrna, efikasnosti iskorišćenja N (NUtE) i nadoknade N
(NUE). Genotip i godina su predstavljali važne izvore variranja prinosa zrna, mase 1000 zrna i
NutE, kao faktora koji definišu efikasnost iskorišćenja N. Linije L1, L6, L13, L16, L26, L27,
L32 i L34 su imale veće vrednosti prinosa u uslovima niskog N. Osim toga, L16, L22, L24 i L26
su imale veće vrednosti NutE tokom obe eksperimentalne sezone (čak i u 2017, sezoni sa nižim
nivoom i lošijim rasporedom padavina), posebno pri niskom N. Sa te tačke gledašta, navedene
linije bi mogle biti okarakerisane kao efikasni N potrošači, kao i genotipovi sa većom
toleratnošću na stresne uslove. Takođe, L1, L6 i L27, sa negativnim NUE vrednostima bi mogle
predstavljati najekonomičnije N potrošače u uslovima niske N obezbeđenosti. Na osnovu
sličnosti NutE vrednosti, genotipovi L2, L3, L4, L8, L11, L12, L14, L15, L16, L18, L19, L24,
L26, L32, L33, L34 bi mogli da predstavljaju fokus, odnosno, mogli bi načelno da se uzmu u
razmatranje u selekcionim programima, s obzirom da nemaju samo poboljšan NUE, već i visok
prinos (čak i tokom nepovoljne sezone), u odnosu na ostale genotipove, što bi ih moglo
okarakterisati kao genotipove sa poboljšanom tolerantnošću na abiotički stres.
PB - Beograd : Društavo genetičara Srbije
T2 - Genetika
T1 - Variability of maize inbred lines in nitrogen use effciency
VL - 52
IS - 2
SP - 585
EP - 596
DO - 10.2298/GENSR2002585D
ER - 
@article{
author = "Dragičević, Vesna and Mladenović-Drinić, Snežana and Simić, Milena and Brankov, Milan and Dumanović, Zoran and Sečanski, Mile and Milenković, Milena",
year = "2020",
abstract = "Nitrogen (N) is an important element for many physiological processes in crops, and grain yield realisation. Nitrogen loss could be significant through leaching and evaporation, and from this reason lower quantities for fertilization are required. A genotype could be an important source for improved N management in crops. Breeding for high yield and nutrient-efficient genotypes is the most important strategy to enable food security, resolve resource scarcity and environmental pollution. Variability of 36 maize lines grown in optimal and low-N (without fertilization) conditions was assessed through grain yield, 1000 kernel weight, N utilization efficiency (NUtE) and N apparent recovery fraction (nitrogen use efficiency – NUE), during seasons 2017 and 2018. The
genotype and year are important sources for variation of grain yield, 1000 kernel weight and NUtE, as a factor which defines N utilization efficiency. The lines, such as L1, L6, L13, L16, L26, L27, L32 and L34 are able to achieve higher grain yield when grown on low-N. Furthermore, L16, L22, L24 and L26 have high NUtE values in both experimental years (even in 2017, season with low and unequal precipitation level), especially in low-N treatment. From that point of view, they could be characterized as efficient N users, even in low-N conditions, as well as tolerant to stressful conditions. Nevertheless, L1, L6 and L27 are the lines with negative NUE, what gives them attribute as the best N users in low-N conditions. Based on the similarity of NUtE values, the genotypes such as L2, L3, L4, L8, L11, L12, L14, L15, L16, L18, L19, L24, L26, L32, L33, L34 could be considered as the primary focus for further breeding programs, due to the fact that they don’t have only improved NUE, but also high grain yield (even in unfavourable years), which indicates improved tolerance to various abiotic stressful factors., Azot je element koji je važan za brojne fiziološke procese, kao i ostvarenje prinosa useva. Veliki
gubici azota se ostvaruju putem ispiranja i evaporacije i stoga se preporučuju niže doze ovog
elementa za đubrenje. Genotip može predstavljati važnu bazu za efikasniji menadžment azotom
kod useva. Selekcija genotipova sa visokim prinosom i efikasnošću iskorišćenja nutritiva
predstavlja važnu strategiju za istovremeno obezbeđivanje sigurnosti hrane, rešavanje nedostatka
resursa i zagađenja životne sredine. Varijabilnost u reakciji 36 linija kukuruza gajenih u
uslovima optimalne N obezbeđenosti i niskog N (bez đubrenja) praćena je tokom 2017. i 2018.
godine, preko prinosa zrna, mase 1000 zrna, efikasnosti iskorišćenja N (NUtE) i nadoknade N
(NUE). Genotip i godina su predstavljali važne izvore variranja prinosa zrna, mase 1000 zrna i
NutE, kao faktora koji definišu efikasnost iskorišćenja N. Linije L1, L6, L13, L16, L26, L27,
L32 i L34 su imale veće vrednosti prinosa u uslovima niskog N. Osim toga, L16, L22, L24 i L26
su imale veće vrednosti NutE tokom obe eksperimentalne sezone (čak i u 2017, sezoni sa nižim
nivoom i lošijim rasporedom padavina), posebno pri niskom N. Sa te tačke gledašta, navedene
linije bi mogle biti okarakerisane kao efikasni N potrošači, kao i genotipovi sa većom
toleratnošću na stresne uslove. Takođe, L1, L6 i L27, sa negativnim NUE vrednostima bi mogle
predstavljati najekonomičnije N potrošače u uslovima niske N obezbeđenosti. Na osnovu
sličnosti NutE vrednosti, genotipovi L2, L3, L4, L8, L11, L12, L14, L15, L16, L18, L19, L24,
L26, L32, L33, L34 bi mogli da predstavljaju fokus, odnosno, mogli bi načelno da se uzmu u
razmatranje u selekcionim programima, s obzirom da nemaju samo poboljšan NUE, već i visok
prinos (čak i tokom nepovoljne sezone), u odnosu na ostale genotipove, što bi ih moglo
okarakterisati kao genotipove sa poboljšanom tolerantnošću na abiotički stres.",
publisher = "Beograd : Društavo genetičara Srbije",
journal = "Genetika",
title = "Variability of maize inbred lines in nitrogen use effciency",
volume = "52",
number = "2",
pages = "585-596",
doi = "10.2298/GENSR2002585D"
}
Dragičević, V., Mladenović-Drinić, S., Simić, M., Brankov, M., Dumanović, Z., Sečanski, M.,& Milenković, M.. (2020). Variability of maize inbred lines in nitrogen use effciency. in Genetika
Beograd : Društavo genetičara Srbije., 52(2), 585-596.
https://doi.org/10.2298/GENSR2002585D
Dragičević V, Mladenović-Drinić S, Simić M, Brankov M, Dumanović Z, Sečanski M, Milenković M. Variability of maize inbred lines in nitrogen use effciency. in Genetika. 2020;52(2):585-596.
doi:10.2298/GENSR2002585D .
Dragičević, Vesna, Mladenović-Drinić, Snežana, Simić, Milena, Brankov, Milan, Dumanović, Zoran, Sečanski, Mile, Milenković, Milena, "Variability of maize inbred lines in nitrogen use effciency" in Genetika, 52, no. 2 (2020):585-596,
https://doi.org/10.2298/GENSR2002585D . .

Sowing and fertilization strategies to improve maize productivity

Mandić, Violeta; Bijelić, Zorica; Krnjaja, Vesna; Simić, Aleksandar; Simić, Milena; Brankov, Milan; Đorđević, Snežana

(Roma : Unità di Ricerca per la Valorizzazione qualitativa dei cereali, 2020)

TY - JOUR
AU - Mandić, Violeta
AU - Bijelić, Zorica
AU - Krnjaja, Vesna
AU - Simić, Aleksandar
AU - Simić, Milena
AU - Brankov, Milan
AU - Đorđević, Snežana
PY - 2020
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/817
AB - Field experiment was conducted to examine the impacts of two sowing dates (8 April - first date of sowing and
21 April - second date of sowing) and four nitrogen rates (0, 60, 120 and 180 kg ha-1) on the productivity of maize hybrid ‘ZP 434’ in the Pannonian region of Serbia during 2016 and 2017 seasons. The dry period during late
vegetative development and grain filling stage in 2017 decreased ear traits, grain yield, starch and oil contents,
nitrogen agronomic (NAE) and nitrogen use efficiency (NUE). The highest number of grains per ear, starch and oil
contents, starch and oil yields and lower rainfall use efficiency (RUE) and protein content were obtained from the
early sowing date. The ear traits, grain yield, RUE, protein content, oil content and yield of starch, protein and oil
significantly increased while NAE, NUE and starch content significantly decreased with increasing nitrogen rate.
The results indicated a significant inverse correlation between starch and protein contents, which prevents the
improvement of these two parameters simultaneously. Thus, timely sowing and nitrogen input should be used as
long term management strategies for increasing maize yield and grain quality.
PB - Roma : Unità di Ricerca per la Valorizzazione qualitativa dei cereali
T2 - Maydica
T1 - Sowing and fertilization strategies to improve maize productivity
VL - 65
IS - 2
SP - 1
EP - 9
ER - 
@article{
author = "Mandić, Violeta and Bijelić, Zorica and Krnjaja, Vesna and Simić, Aleksandar and Simić, Milena and Brankov, Milan and Đorđević, Snežana",
year = "2020",
abstract = "Field experiment was conducted to examine the impacts of two sowing dates (8 April - first date of sowing and
21 April - second date of sowing) and four nitrogen rates (0, 60, 120 and 180 kg ha-1) on the productivity of maize hybrid ‘ZP 434’ in the Pannonian region of Serbia during 2016 and 2017 seasons. The dry period during late
vegetative development and grain filling stage in 2017 decreased ear traits, grain yield, starch and oil contents,
nitrogen agronomic (NAE) and nitrogen use efficiency (NUE). The highest number of grains per ear, starch and oil
contents, starch and oil yields and lower rainfall use efficiency (RUE) and protein content were obtained from the
early sowing date. The ear traits, grain yield, RUE, protein content, oil content and yield of starch, protein and oil
significantly increased while NAE, NUE and starch content significantly decreased with increasing nitrogen rate.
The results indicated a significant inverse correlation between starch and protein contents, which prevents the
improvement of these two parameters simultaneously. Thus, timely sowing and nitrogen input should be used as
long term management strategies for increasing maize yield and grain quality.",
publisher = "Roma : Unità di Ricerca per la Valorizzazione qualitativa dei cereali",
journal = "Maydica",
title = "Sowing and fertilization strategies to improve maize productivity",
volume = "65",
number = "2",
pages = "1-9"
}
Mandić, V., Bijelić, Z., Krnjaja, V., Simić, A., Simić, M., Brankov, M.,& Đorđević, S.. (2020). Sowing and fertilization strategies to improve maize productivity. in Maydica
Roma : Unità di Ricerca per la Valorizzazione qualitativa dei cereali., 65(2), 1-9.
Mandić V, Bijelić Z, Krnjaja V, Simić A, Simić M, Brankov M, Đorđević S. Sowing and fertilization strategies to improve maize productivity. in Maydica. 2020;65(2):1-9..
Mandić, Violeta, Bijelić, Zorica, Krnjaja, Vesna, Simić, Aleksandar, Simić, Milena, Brankov, Milan, Đorđević, Snežana, "Sowing and fertilization strategies to improve maize productivity" in Maydica, 65, no. 2 (2020):1-9.

The response of maize lines to foliar fertilizing

Brankov, Milan; Simić, Milena; Dolijanović, Željko; Rajković, Miloš; Mandić, Violeta; Dragičević, Vesna

(Basel : MDPI AG, 2020)

TY - JOUR
AU - Brankov, Milan
AU - Simić, Milena
AU - Dolijanović, Željko
AU - Rajković, Miloš
AU - Mandić, Violeta
AU - Dragičević, Vesna
PY - 2020
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/810
AB - The objective of this study was to evaluate the impact of two foliar fertilizers applied on five
maize (Zea mays L.) lines. Fertilizers were applied at different growth stages of maize, during three consecutive years (2010–2012) at the experimental field of the Maize Research Institute “Zemun Polje”, Serbia. Maize growth parameters such as fresh matter, height, leaf area and grain yield were recorded. Foliar fertilizer with amino acids (FAA) was more advantageous to maize plants compared to fertilizer containing phosphorus (FP) as a main component. Applied FAA has shown positive effects by increasing fresh matter, leaf area index, and plant height in all three years. In 2012, due to unfavorable meteorological conditions, grain yield and harvest index were very low, compared to the previous two years, although, positive effects on morphological traits were observed 21 days after treatments (DAT), as well as in the anthesis stage. The best results of 30% of grain yield and harvest index increase were recorded in line L1 in 2010 and 2011. The same line had an increase of more than 40% of fresh matter and leaf area on average for all three years. The positive effects that have been noticed in this research could recommend foliar fertilizing with fertilizer containing N in a form of an amino acids complex.
PB - Basel : MDPI AG
T2 - Agriculture (Switzerland)
T1 - The response of maize lines to foliar fertilizing
VL - 10
IS - 9
SP - 365
DO - 10.3390/agriculture10090365
ER - 
@article{
author = "Brankov, Milan and Simić, Milena and Dolijanović, Željko and Rajković, Miloš and Mandić, Violeta and Dragičević, Vesna",
year = "2020",
abstract = "The objective of this study was to evaluate the impact of two foliar fertilizers applied on five
maize (Zea mays L.) lines. Fertilizers were applied at different growth stages of maize, during three consecutive years (2010–2012) at the experimental field of the Maize Research Institute “Zemun Polje”, Serbia. Maize growth parameters such as fresh matter, height, leaf area and grain yield were recorded. Foliar fertilizer with amino acids (FAA) was more advantageous to maize plants compared to fertilizer containing phosphorus (FP) as a main component. Applied FAA has shown positive effects by increasing fresh matter, leaf area index, and plant height in all three years. In 2012, due to unfavorable meteorological conditions, grain yield and harvest index were very low, compared to the previous two years, although, positive effects on morphological traits were observed 21 days after treatments (DAT), as well as in the anthesis stage. The best results of 30% of grain yield and harvest index increase were recorded in line L1 in 2010 and 2011. The same line had an increase of more than 40% of fresh matter and leaf area on average for all three years. The positive effects that have been noticed in this research could recommend foliar fertilizing with fertilizer containing N in a form of an amino acids complex.",
publisher = "Basel : MDPI AG",
journal = "Agriculture (Switzerland)",
title = "The response of maize lines to foliar fertilizing",
volume = "10",
number = "9",
pages = "365",
doi = "10.3390/agriculture10090365"
}
Brankov, M., Simić, M., Dolijanović, Ž., Rajković, M., Mandić, V.,& Dragičević, V.. (2020). The response of maize lines to foliar fertilizing. in Agriculture (Switzerland)
Basel : MDPI AG., 10(9), 365.
https://doi.org/10.3390/agriculture10090365
Brankov M, Simić M, Dolijanović Ž, Rajković M, Mandić V, Dragičević V. The response of maize lines to foliar fertilizing. in Agriculture (Switzerland). 2020;10(9):365.
doi:10.3390/agriculture10090365 .
Brankov, Milan, Simić, Milena, Dolijanović, Željko, Rajković, Miloš, Mandić, Violeta, Dragičević, Vesna, "The response of maize lines to foliar fertilizing" in Agriculture (Switzerland), 10, no. 9 (2020):365,
https://doi.org/10.3390/agriculture10090365 . .
7
5

Integrated weed management in long-term maize cultivation

Simić, Milena; Dragičević, Vesna; Chachalis, Demosthenis; Dolijanović, Željko; Brankov, Milan

(Vilnius : Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry, 2020)

TY - JOUR
AU - Simić, Milena
AU - Dragičević, Vesna
AU - Chachalis, Demosthenis
AU - Dolijanović, Željko
AU - Brankov, Milan
PY - 2020
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/804
AB - The effects of different measures within maize cropping technology, aimed to suppress weeds as a part of integrated weed management (IWM) system, are analysed and evaluated in this manuscript, in line with the results of longterm experiments. For sustainable maize (Zea mays L.) production, implementation of IWM system aiming to reduce reliance on chemical weed control within Europe is a key priority. This IWM system includes all possible solutions, such as preventive, direct, biological, mechanical and alternative measures. A cropping system approach
is essential to manage weeds, utilize genetic potential of maize genotypes and reduce yield losses due to weed competition. Long-term experiments are nowadays rare, but they are an excellent and reliable method for comparing cropping systems regarding yield and reduction of weed infestation level. In the research program implemented at the Maize Research Institute Zemun Polje in Central Serbia, the effects of different cropping measures and their interactions
as a part of IWMs were studied during ten years. Maize rotations with winter wheat (Triticum aestivum L.) and soybean (Glycine max (L.) Merr.), combined with herbicide application, showed the best effect on weed biomass reduction, 92.1% and 92.2%, respectively. Winter wheat was a better preceding crop for maize than soybean, especially in combination with herbicides applied in recommended as well as in half of recommended rate. Intensification of soil tillage significantly reduced maize weed infestation, especially abundance of perennial species: Johnson grass (Sorghum halepense (L.) Pers.), Canada thistle (Cirsium arvense (L.) Scop.) and field bindweed (Convolvulus arvensis L.). Other measures, such as type of fertilizer, maize row space and crop density, cover cropping and intercropping also affected weed biomass production in maize fields. Maize growing with reduced row spacing contributed to weed biomass reduction by 27.4%, while application of slow-release urea contributed to crop competitiveness. Weed biomass in sweet maize (Zea mays L. convar. saccharata) grown with common vetch as a cover crop was significantly reduced (48.5 g m-2) compared with the treatment without a cover crop
 (564.3 g m-2).
AB - Straipsnyje analizuojama kukurūzų įvairių auginimo priemonių ir auginimo technologijų įtaka piktžolių mažėjimui ilgalaikio eksperimento metu. Europoje tvaraus kukurūzų auginimo svarbiausias prioritetas yra integruota piktžolių kontrolės (IPK) sistema, kuria siekiama sumažinti priklausomumą nuo cheminės piktžolių kontrolės. IPK sistema apima visus įmanomus sprendimus, pavyzdžiui, prevencines tiesiogines, biologines, mechanines ir alternatyvias priemones. Augalininkystės sistemų metodas yra labai svarbus siekiant kontroliuoti piktžoles, išnaudoti kukurūzų genotipų genetinį potencialą ir sumažinti derliaus nuostolius dėl piktžolių.
Šiais laikais ilgalaikiai eksperimentai vykdomi retai, tačiau jie yra puikus ir patikimas būdas augalininkystės sistemas palyginti pagal derlių ir pasėlių piktžolėtumo mažinimą. Centrinėje Serbijoje esančiame Kukurūzų tyrimų institute Zemun Polje įgyvendinant mokslinių tyrimų programą, kelerius metus kaip IPK dalis buvo tirta įvairių agrotechnikos priemonių įtaka ir jų sąveika. Siekiant sumažinti piktžolių biomasę efektyviausia buvo paprastųjų kukurūzų (Zea mays L.) sėjomaina su žieminiais kviečiais ir sojomis kartu su herbicidų panaudojimu – atitinkamai
92,1 ir 92,2 %. Žieminiai kviečiai buvo geresnis kukurūzų priešsėlis nei sojos, ypač kartu su herbicidais, panaudojus ir rekomenduojamą normą, ir pusę rekomenduojamos jų normos. Žemės dirbimas turėjo reikšmingos įtakos kukurūzų pasėlio piktžolėtumui, ypač daugiametėms piktžolėms: Sorghum halepense (L.) Pers., Cirsium arvense (L.) Scop. ir Convolvulus arvensis L. Kitos priemonės, pavyzdžiui, trąšų rūšis, kukurūzų tarpueilių plotis ir augalų tankumas, antsėlis bei įsėlis, taip pat turėjo įtakos piktžolių biomasei kukurūzų lauke. Kukurūzų auginimas mažesniu
tarpueilių pločiu piktžolių biomasę sumažino 27,4 %, o lėtai atpalaiduojamo karbamido panaudojimas padidino augalų konkurencinę gebą. Saldžiųjų kukurūzų (Zea mays L. convar. saccharata), augintų su vikių antsėliu, pasėlyje piktžolių biomasė reikšmingai sumažėjo 
(48,5 g m-2), palyginus su variantu be antsėlio (564,3 g m-2).
PB - Vilnius : Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry
PB - Kaunas : Vytautas Magnus University
T2 - Zemdirbyste
T1 - Integrated weed management in long-term maize cultivation
VL - 107
IS - 1
SP - 33
EP - 40
DO - 10.13080/z-a.2020.107.005
ER - 
@article{
author = "Simić, Milena and Dragičević, Vesna and Chachalis, Demosthenis and Dolijanović, Željko and Brankov, Milan",
year = "2020",
abstract = "The effects of different measures within maize cropping technology, aimed to suppress weeds as a part of integrated weed management (IWM) system, are analysed and evaluated in this manuscript, in line with the results of longterm experiments. For sustainable maize (Zea mays L.) production, implementation of IWM system aiming to reduce reliance on chemical weed control within Europe is a key priority. This IWM system includes all possible solutions, such as preventive, direct, biological, mechanical and alternative measures. A cropping system approach
is essential to manage weeds, utilize genetic potential of maize genotypes and reduce yield losses due to weed competition. Long-term experiments are nowadays rare, but they are an excellent and reliable method for comparing cropping systems regarding yield and reduction of weed infestation level. In the research program implemented at the Maize Research Institute Zemun Polje in Central Serbia, the effects of different cropping measures and their interactions
as a part of IWMs were studied during ten years. Maize rotations with winter wheat (Triticum aestivum L.) and soybean (Glycine max (L.) Merr.), combined with herbicide application, showed the best effect on weed biomass reduction, 92.1% and 92.2%, respectively. Winter wheat was a better preceding crop for maize than soybean, especially in combination with herbicides applied in recommended as well as in half of recommended rate. Intensification of soil tillage significantly reduced maize weed infestation, especially abundance of perennial species: Johnson grass (Sorghum halepense (L.) Pers.), Canada thistle (Cirsium arvense (L.) Scop.) and field bindweed (Convolvulus arvensis L.). Other measures, such as type of fertilizer, maize row space and crop density, cover cropping and intercropping also affected weed biomass production in maize fields. Maize growing with reduced row spacing contributed to weed biomass reduction by 27.4%, while application of slow-release urea contributed to crop competitiveness. Weed biomass in sweet maize (Zea mays L. convar. saccharata) grown with common vetch as a cover crop was significantly reduced (48.5 g m-2) compared with the treatment without a cover crop
 (564.3 g m-2)., Straipsnyje analizuojama kukurūzų įvairių auginimo priemonių ir auginimo technologijų įtaka piktžolių mažėjimui ilgalaikio eksperimento metu. Europoje tvaraus kukurūzų auginimo svarbiausias prioritetas yra integruota piktžolių kontrolės (IPK) sistema, kuria siekiama sumažinti priklausomumą nuo cheminės piktžolių kontrolės. IPK sistema apima visus įmanomus sprendimus, pavyzdžiui, prevencines tiesiogines, biologines, mechanines ir alternatyvias priemones. Augalininkystės sistemų metodas yra labai svarbus siekiant kontroliuoti piktžoles, išnaudoti kukurūzų genotipų genetinį potencialą ir sumažinti derliaus nuostolius dėl piktžolių.
Šiais laikais ilgalaikiai eksperimentai vykdomi retai, tačiau jie yra puikus ir patikimas būdas augalininkystės sistemas palyginti pagal derlių ir pasėlių piktžolėtumo mažinimą. Centrinėje Serbijoje esančiame Kukurūzų tyrimų institute Zemun Polje įgyvendinant mokslinių tyrimų programą, kelerius metus kaip IPK dalis buvo tirta įvairių agrotechnikos priemonių įtaka ir jų sąveika. Siekiant sumažinti piktžolių biomasę efektyviausia buvo paprastųjų kukurūzų (Zea mays L.) sėjomaina su žieminiais kviečiais ir sojomis kartu su herbicidų panaudojimu – atitinkamai
92,1 ir 92,2 %. Žieminiai kviečiai buvo geresnis kukurūzų priešsėlis nei sojos, ypač kartu su herbicidais, panaudojus ir rekomenduojamą normą, ir pusę rekomenduojamos jų normos. Žemės dirbimas turėjo reikšmingos įtakos kukurūzų pasėlio piktžolėtumui, ypač daugiametėms piktžolėms: Sorghum halepense (L.) Pers., Cirsium arvense (L.) Scop. ir Convolvulus arvensis L. Kitos priemonės, pavyzdžiui, trąšų rūšis, kukurūzų tarpueilių plotis ir augalų tankumas, antsėlis bei įsėlis, taip pat turėjo įtakos piktžolių biomasei kukurūzų lauke. Kukurūzų auginimas mažesniu
tarpueilių pločiu piktžolių biomasę sumažino 27,4 %, o lėtai atpalaiduojamo karbamido panaudojimas padidino augalų konkurencinę gebą. Saldžiųjų kukurūzų (Zea mays L. convar. saccharata), augintų su vikių antsėliu, pasėlyje piktžolių biomasė reikšmingai sumažėjo 
(48,5 g m-2), palyginus su variantu be antsėlio (564,3 g m-2).",
publisher = "Vilnius : Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry, Kaunas : Vytautas Magnus University",
journal = "Zemdirbyste",
title = "Integrated weed management in long-term maize cultivation",
volume = "107",
number = "1",
pages = "33-40",
doi = "10.13080/z-a.2020.107.005"
}
Simić, M., Dragičević, V., Chachalis, D., Dolijanović, Ž.,& Brankov, M.. (2020). Integrated weed management in long-term maize cultivation. in Zemdirbyste
Vilnius : Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry., 107(1), 33-40.
https://doi.org/10.13080/z-a.2020.107.005
Simić M, Dragičević V, Chachalis D, Dolijanović Ž, Brankov M. Integrated weed management in long-term maize cultivation. in Zemdirbyste. 2020;107(1):33-40.
doi:10.13080/z-a.2020.107.005 .
Simić, Milena, Dragičević, Vesna, Chachalis, Demosthenis, Dolijanović, Željko, Brankov, Milan, "Integrated weed management in long-term maize cultivation" in Zemdirbyste, 107, no. 1 (2020):33-40,
https://doi.org/10.13080/z-a.2020.107.005 . .
5
3

The contribution of soil tillage and nitrogen rate to the quality of maize grain

Simić, Milena; Dragičević, Vesna; Mladenović-Drinić, Snežana; Vukadinović, Jelena; Kresović, Branka; Tabaković, Marijenka; Brankov, Milan

(Basel : MDPI, 2020)

TY - JOUR
AU - Simić, Milena
AU - Dragičević, Vesna
AU - Mladenović-Drinić, Snežana
AU - Vukadinović, Jelena
AU - Kresović, Branka
AU - Tabaković, Marijenka
AU - Brankov, Milan
PY - 2020
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/802
AB - A soil tillage system adjusted to the soil type and agro-ecological conditions, togetherwith the optimal nutrient supply, is a prerequisite for high maize (Zea mays L.) yield. However,there is little knowledge about the influence of soil tillage and nitrogen (N) rates on maize grainquality. A study was initiated in 1978 in Zemun Polje, Belgrade, Serbia, on the chernozem soil type.The effects of three N rates—0, 180 and 240 kg N ha−1—within three tillage practices—no-tillage,reduced and conventional tillage—and their influence on grain yield (GY) and the content of proteins,starch, oil, total tocopherols and carotenoids, phytic phosphorus (Phy), glutathione (GSH), phenolsand inorganic P (Pi) in maize grain were analysed in the period 2016–2018. Differences in maizeGY were 2.57 and 3.01 t ha−1for reduced- or no-tillage, respectively, in comparison to conventionaltillage. Conventional tillage and higher N rates contributed to the increase in maize yield and thegrain nutritional quality with regard to the increased level of proteins, GSH and Phy. On the otherhand reduced inputs were beneficial only for grain quality, in relation to the increase in tocopherolsand phenols.
PB - Basel : MDPI
T2 - Agronomy
T1 - The contribution of soil tillage and nitrogen rate to the quality of maize grain
VL - 10
IS - 7
SP - 976
DO - 10.3390/agronomy10070976
ER - 
@article{
author = "Simić, Milena and Dragičević, Vesna and Mladenović-Drinić, Snežana and Vukadinović, Jelena and Kresović, Branka and Tabaković, Marijenka and Brankov, Milan",
year = "2020",
abstract = "A soil tillage system adjusted to the soil type and agro-ecological conditions, togetherwith the optimal nutrient supply, is a prerequisite for high maize (Zea mays L.) yield. However,there is little knowledge about the influence of soil tillage and nitrogen (N) rates on maize grainquality. A study was initiated in 1978 in Zemun Polje, Belgrade, Serbia, on the chernozem soil type.The effects of three N rates—0, 180 and 240 kg N ha−1—within three tillage practices—no-tillage,reduced and conventional tillage—and their influence on grain yield (GY) and the content of proteins,starch, oil, total tocopherols and carotenoids, phytic phosphorus (Phy), glutathione (GSH), phenolsand inorganic P (Pi) in maize grain were analysed in the period 2016–2018. Differences in maizeGY were 2.57 and 3.01 t ha−1for reduced- or no-tillage, respectively, in comparison to conventionaltillage. Conventional tillage and higher N rates contributed to the increase in maize yield and thegrain nutritional quality with regard to the increased level of proteins, GSH and Phy. On the otherhand reduced inputs were beneficial only for grain quality, in relation to the increase in tocopherolsand phenols.",
publisher = "Basel : MDPI",
journal = "Agronomy",
title = "The contribution of soil tillage and nitrogen rate to the quality of maize grain",
volume = "10",
number = "7",
pages = "976",
doi = "10.3390/agronomy10070976"
}
Simić, M., Dragičević, V., Mladenović-Drinić, S., Vukadinović, J., Kresović, B., Tabaković, M.,& Brankov, M.. (2020). The contribution of soil tillage and nitrogen rate to the quality of maize grain. in Agronomy
Basel : MDPI., 10(7), 976.
https://doi.org/10.3390/agronomy10070976
Simić M, Dragičević V, Mladenović-Drinić S, Vukadinović J, Kresović B, Tabaković M, Brankov M. The contribution of soil tillage and nitrogen rate to the quality of maize grain. in Agronomy. 2020;10(7):976.
doi:10.3390/agronomy10070976 .
Simić, Milena, Dragičević, Vesna, Mladenović-Drinić, Snežana, Vukadinović, Jelena, Kresović, Branka, Tabaković, Marijenka, Brankov, Milan, "The contribution of soil tillage and nitrogen rate to the quality of maize grain" in Agronomy, 10, no. 7 (2020):976,
https://doi.org/10.3390/agronomy10070976 . .
13
6

Integrated effects of nitrogen form, row spacing, and herbicide treatment on maize

Simić, Milena; Dragičević, Vesna; Babić, Milosav; Brankov, Milan; Filipović, Milomir

(John Wiley and Sons Inc., 2020)

TY - JOUR
AU - Simić, Milena
AU - Dragičević, Vesna
AU - Babić, Milosav
AU - Brankov, Milan
AU - Filipović, Milomir
PY - 2020
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/801
AB - To control weeds and cultivate maize (Zea mays L.) with higher yields, production systems have to include more efficient forms of N and appropriate herbicide treatments. The timing of N release could give maize an advantage over weeds in competition for resources, whereas cultivation at lower row spacing often decreases weed biomass. Knowledge about the different factors affecting herbicide efficiency increases the accuracy and reliability of chemical control. This study tested the weed infestation level and the development and productivity of a recently developed maize hybrid grown with the application of several integrated practices. The maize hybrid was sown with application of standard and slow-releasing urea, with row spacing of 50 and 70 cm and treatment with either a pre-emergence or a post-emergence mix of herbicides. The numbers of plants of each weed species and their biomass were lower after the application of herbicides, although N form and row spacing produced no significant differences in the average weed infestation level for 3 yr. The post-emergence herbicide treatment was more effective than the pre-emergence treatment for weed biomass reduction and enhancing maize yield parameters. The N form did not influence any measured yield parameter, whereas the 70-cm row spacing resulted in significantly higher harvest index and grain yield (0.45 and 9.19 Mg ha−1, respectively) than the 50-cm spacing (0.43 and 7.36 Mg ha−1, respectively). The wider row spacing resulted in higher grain yield through its interaction with N form and herbicide treatment.
PB - John Wiley and Sons Inc.
T2 - Agronomy Journal
T1 - Integrated effects of nitrogen form, row spacing, and herbicide treatment on maize
VL - 112
IS - 2
SP - 748
EP - 757
DO - 10.1002/agj2.20024
ER - 
@article{
author = "Simić, Milena and Dragičević, Vesna and Babić, Milosav and Brankov, Milan and Filipović, Milomir",
year = "2020",
abstract = "To control weeds and cultivate maize (Zea mays L.) with higher yields, production systems have to include more efficient forms of N and appropriate herbicide treatments. The timing of N release could give maize an advantage over weeds in competition for resources, whereas cultivation at lower row spacing often decreases weed biomass. Knowledge about the different factors affecting herbicide efficiency increases the accuracy and reliability of chemical control. This study tested the weed infestation level and the development and productivity of a recently developed maize hybrid grown with the application of several integrated practices. The maize hybrid was sown with application of standard and slow-releasing urea, with row spacing of 50 and 70 cm and treatment with either a pre-emergence or a post-emergence mix of herbicides. The numbers of plants of each weed species and their biomass were lower after the application of herbicides, although N form and row spacing produced no significant differences in the average weed infestation level for 3 yr. The post-emergence herbicide treatment was more effective than the pre-emergence treatment for weed biomass reduction and enhancing maize yield parameters. The N form did not influence any measured yield parameter, whereas the 70-cm row spacing resulted in significantly higher harvest index and grain yield (0.45 and 9.19 Mg ha−1, respectively) than the 50-cm spacing (0.43 and 7.36 Mg ha−1, respectively). The wider row spacing resulted in higher grain yield through its interaction with N form and herbicide treatment.",
publisher = "John Wiley and Sons Inc.",
journal = "Agronomy Journal",
title = "Integrated effects of nitrogen form, row spacing, and herbicide treatment on maize",
volume = "112",
number = "2",
pages = "748-757",
doi = "10.1002/agj2.20024"
}
Simić, M., Dragičević, V., Babić, M., Brankov, M.,& Filipović, M.. (2020). Integrated effects of nitrogen form, row spacing, and herbicide treatment on maize. in Agronomy Journal
John Wiley and Sons Inc.., 112(2), 748-757.
https://doi.org/10.1002/agj2.20024
Simić M, Dragičević V, Babić M, Brankov M, Filipović M. Integrated effects of nitrogen form, row spacing, and herbicide treatment on maize. in Agronomy Journal. 2020;112(2):748-757.
doi:10.1002/agj2.20024 .
Simić, Milena, Dragičević, Vesna, Babić, Milosav, Brankov, Milan, Filipović, Milomir, "Integrated effects of nitrogen form, row spacing, and herbicide treatment on maize" in Agronomy Journal, 112, no. 2 (2020):748-757,
https://doi.org/10.1002/agj2.20024 . .
2
2
3

The impact of agroecological factors on morphological traits of maize

Tabaković, Marijenka; Sečanski, Mile; Stanisavljević, Rade; Mladenović Drinić, Snežana; Simić, Milena; Knežević, Jasmina; Oro, Violeta

(Belgrade : Serbian Genetics Society, 2020)

TY - JOUR
AU - Tabaković, Marijenka
AU - Sečanski, Mile
AU - Stanisavljević, Rade
AU - Mladenović Drinić, Snežana
AU - Simić, Milena
AU - Knežević, Jasmina
AU - Oro, Violeta
PY - 2020
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/857
AB - Climate changes are one of the crucial issues of modern agriculture. These changes
imply the increase in average temperatures and the frequent occurrence of temperature
extremes. Such conditions are stressful to maize concerning the expression of its traits.
This paper presents the analysis of the maize yield concerning the yield components,
morphological and chemical traits under various agroecological conditions. The
objective of the study was to evaluate variability of grain yield (GY) and yield
components (ear length, EL and number of kernel rows, NKR), morphological traits
(plant height,PH and ear height, EH), as well as chemical traits (the whole plant dry
matter, PDM and the ear dry matter, EDM), and the effect of the environment on the
intensity of expression of these traits. Fifteen genotypes developed by crossing of six
inbred lines were used as a material in the study carried out during the two-year period
in one location. Obtained results indicate that traits were more pronounced in maize
hybrids than in the parental components including the lower variability of the traits
expression. NKR did not affect the yield unlike the EL, whose coefficient of
determination was R2 = 0.600 in both production years. The environmental effect was
high for all traits except NKR. PDM and EDM were closely related to PH and EH, but
they also depended on the EL and the NKR.Variations in meteorological conditions have a significant impact on the final goal of
the production, the yield. Prevailing agro-ecological conditions should be a major
guideline in planning the crop production and selecting the genetic material.
PB - Belgrade : Serbian Genetics Society
PB - Beograd : Društvo genetičara Srbija
T2 - Genetika
T1 - The impact of agroecological factors on morphological traits of maize
T1 - Uticaj agroekoloških faktora na morfološke osobine kukuruza
VL - 52
IS - 3
SP - 1203
EP - 1213
DO - 10.2298/GENSR2003203T
ER - 
@article{
author = "Tabaković, Marijenka and Sečanski, Mile and Stanisavljević, Rade and Mladenović Drinić, Snežana and Simić, Milena and Knežević, Jasmina and Oro, Violeta",
year = "2020",
abstract = "Climate changes are one of the crucial issues of modern agriculture. These changes
imply the increase in average temperatures and the frequent occurrence of temperature
extremes. Such conditions are stressful to maize concerning the expression of its traits.
This paper presents the analysis of the maize yield concerning the yield components,
morphological and chemical traits under various agroecological conditions. The
objective of the study was to evaluate variability of grain yield (GY) and yield
components (ear length, EL and number of kernel rows, NKR), morphological traits
(plant height,PH and ear height, EH), as well as chemical traits (the whole plant dry
matter, PDM and the ear dry matter, EDM), and the effect of the environment on the
intensity of expression of these traits. Fifteen genotypes developed by crossing of six
inbred lines were used as a material in the study carried out during the two-year period
in one location. Obtained results indicate that traits were more pronounced in maize
hybrids than in the parental components including the lower variability of the traits
expression. NKR did not affect the yield unlike the EL, whose coefficient of
determination was R2 = 0.600 in both production years. The environmental effect was
high for all traits except NKR. PDM and EDM were closely related to PH and EH, but
they also depended on the EL and the NKR.Variations in meteorological conditions have a significant impact on the final goal of
the production, the yield. Prevailing agro-ecological conditions should be a major
guideline in planning the crop production and selecting the genetic material.",
publisher = "Belgrade : Serbian Genetics Society, Beograd : Društvo genetičara Srbija",
journal = "Genetika",
title = "The impact of agroecological factors on morphological traits of maize, Uticaj agroekoloških faktora na morfološke osobine kukuruza",
volume = "52",
number = "3",
pages = "1203-1213",
doi = "10.2298/GENSR2003203T"
}
Tabaković, M., Sečanski, M., Stanisavljević, R., Mladenović Drinić, S., Simić, M., Knežević, J.,& Oro, V.. (2020). The impact of agroecological factors on morphological traits of maize. in Genetika
Belgrade : Serbian Genetics Society., 52(3), 1203-1213.
https://doi.org/10.2298/GENSR2003203T
Tabaković M, Sečanski M, Stanisavljević R, Mladenović Drinić S, Simić M, Knežević J, Oro V. The impact of agroecological factors on morphological traits of maize. in Genetika. 2020;52(3):1203-1213.
doi:10.2298/GENSR2003203T .
Tabaković, Marijenka, Sečanski, Mile, Stanisavljević, Rade, Mladenović Drinić, Snežana, Simić, Milena, Knežević, Jasmina, Oro, Violeta, "The impact of agroecological factors on morphological traits of maize" in Genetika, 52, no. 3 (2020):1203-1213,
https://doi.org/10.2298/GENSR2003203T . .
1

Effects of shape and size of hybrid maize seed on germination and vigour of different genotypes

Tabaković, Marijenka; Simić, Milena; Stanisavljević, Rade; Milivojević, Marija; Sečanski, Mile; Poštić, Dobrivoj

(Santiago : Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA, 2020)

TY - JOUR
AU - Tabaković, Marijenka
AU - Simić, Milena
AU - Stanisavljević, Rade
AU - Milivojević, Marija
AU - Sečanski, Mile
AU - Poštić, Dobrivoj
PY - 2020
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/808
AB - The uniform seed material is a prerequisite of stable yields. Therefore, the aim of the study was to observe variability of physiological seed traits depending on the classification of seeds by size and shape, and to determine advantages of large over small seed fractions. Three maize (Zea mays L.) hybrids (ZP 505, ZP 677, ZP 684), produced in two locations (Orahovo, Plavna), were classified into six fractions; small flat seed (SFS), medium small flat seed (MSFS), large flat
seed (LFS), small round seed (SRS), medium small round seed (MSRS) and large round seed (LRS). Two laboratory treatments were applied on seed: TR1 (cold test) and TR2 (20/30 ºC). In both temperature treatments, the first evaluation was done after 72-h germination, and then every 24 h until 7th day. The highest total germination (G) was recorded for ZP 677 (93.7%), location Orahovo (94.9%), temperature TR2 (95.2%) and MSFS fraction (89.7%). The total proportion of
factors in the variance for G was R2 = 0.694. Locations and genotypes predominantly affected the germination rate (GR), η = 0.338. Flat fraction seeds had more rapid emergence (> 90%) of seedlings than the round fraction seeds (> 85%). Round seeds were more susceptible and seed size had a greater effect on vigour than LRS, 70%. The partial effect of the fraction on G was not estimated (η = 0.037), but its cumulative effect with other factors was evident (Hybrid × Fraction,
η = 0.070).
PB - Santiago : Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA
T2 - Chilean Journal of Agricultural Research
T1 - Effects of shape and size of hybrid maize seed on germination and vigour of different genotypes
VL - 80
IS - 3
SP - 381
EP - 392
DO - 10.4067/S0718-58392020000300381
ER - 
@article{
author = "Tabaković, Marijenka and Simić, Milena and Stanisavljević, Rade and Milivojević, Marija and Sečanski, Mile and Poštić, Dobrivoj",
year = "2020",
abstract = "The uniform seed material is a prerequisite of stable yields. Therefore, the aim of the study was to observe variability of physiological seed traits depending on the classification of seeds by size and shape, and to determine advantages of large over small seed fractions. Three maize (Zea mays L.) hybrids (ZP 505, ZP 677, ZP 684), produced in two locations (Orahovo, Plavna), were classified into six fractions; small flat seed (SFS), medium small flat seed (MSFS), large flat
seed (LFS), small round seed (SRS), medium small round seed (MSRS) and large round seed (LRS). Two laboratory treatments were applied on seed: TR1 (cold test) and TR2 (20/30 ºC). In both temperature treatments, the first evaluation was done after 72-h germination, and then every 24 h until 7th day. The highest total germination (G) was recorded for ZP 677 (93.7%), location Orahovo (94.9%), temperature TR2 (95.2%) and MSFS fraction (89.7%). The total proportion of
factors in the variance for G was R2 = 0.694. Locations and genotypes predominantly affected the germination rate (GR), η = 0.338. Flat fraction seeds had more rapid emergence (> 90%) of seedlings than the round fraction seeds (> 85%). Round seeds were more susceptible and seed size had a greater effect on vigour than LRS, 70%. The partial effect of the fraction on G was not estimated (η = 0.037), but its cumulative effect with other factors was evident (Hybrid × Fraction,
η = 0.070).",
publisher = "Santiago : Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA",
journal = "Chilean Journal of Agricultural Research",
title = "Effects of shape and size of hybrid maize seed on germination and vigour of different genotypes",
volume = "80",
number = "3",
pages = "381-392",
doi = "10.4067/S0718-58392020000300381"
}
Tabaković, M., Simić, M., Stanisavljević, R., Milivojević, M., Sečanski, M.,& Poštić, D.. (2020). Effects of shape and size of hybrid maize seed on germination and vigour of different genotypes. in Chilean Journal of Agricultural Research
Santiago : Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA., 80(3), 381-392.
https://doi.org/10.4067/S0718-58392020000300381
Tabaković M, Simić M, Stanisavljević R, Milivojević M, Sečanski M, Poštić D. Effects of shape and size of hybrid maize seed on germination and vigour of different genotypes. in Chilean Journal of Agricultural Research. 2020;80(3):381-392.
doi:10.4067/S0718-58392020000300381 .
Tabaković, Marijenka, Simić, Milena, Stanisavljević, Rade, Milivojević, Marija, Sečanski, Mile, Poštić, Dobrivoj, "Effects of shape and size of hybrid maize seed on germination and vigour of different genotypes" in Chilean Journal of Agricultural Research, 80, no. 3 (2020):381-392,
https://doi.org/10.4067/S0718-58392020000300381 . .
7
5

Grain yield, yield components and protein content of organic spelt wheat (Triticum speltaL.) grown in different agro-ecological conditions of northern Serbia

Vojnov, Bojan; Manojlović, Maja; Latković, Dragana; Milošev, Dragiša; Dolijanović, Željko; Simić, Milena; Babec, Brankica; Šeremešić, Srđan

(Novi Sad : Institute of Field and Vegetable Crops, 2020)

TY - JOUR
AU - Vojnov, Bojan
AU - Manojlović, Maja
AU - Latković, Dragana
AU - Milošev, Dragiša
AU - Dolijanović, Željko
AU - Simić, Milena
AU - Babec, Brankica
AU - Šeremešić, Srđan
PY - 2020
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/777
AB - Spelt wheat (Triticum spelta L.) is regarded as a crop with high nutritional properties. Cultivar Nirvana was analyzed on nine locations in semiarid conditions of northern Serbia in order to assess the effects of different agro-ecological conditions on the organic spelt wheat production, grain yield and yield components, as well as the quality of the spelt wheat. The highest dehulled grain yield was obtained in Nadalj organic farm (3.98 t ha-1) on a carbonated chernozem, and the highest protein content in whole grain flour was found in organic spelt wheat from Pančevo (13.94%). Correlation analysis showed significant positive correlations among grain yield, spike length, spike weight, number of grains per spike, 1000-grain weight and harvest index and among plant height, spike length, weight spike, and grain weight per spike. Our study indicated that growing spelt wheat in northern Serbia could result in higher grain yield, but protein content depended on crop management on each location.
AB - Zbog svojih nutritivnih osobina, krupnik (Triticum spelta L.) je sve više u interesovanju organskih proizvođača i potrošača. U cilju unapređenja organske proizvodnje i uvođenja alternativnih kultura, sprovedeno je istraživanje na ovoj vrsti pšenice kako bi se sagledao uticaj različitih agroekoloških uslova na prinos i komponente prinosa, kao i kvalitet krupnika. Predmet istraživanja bila je sorta krupnika Nirvana, a istraživanje je obavljeno na 9 različitih lokaliteta u Vojvodini i u okolini Beograda na kojima je krupnik gajen u sistemu organske proizvodnje. Najveći prinos oljuštenog zrna krupnika utvrđen je na organskoj parceli u Nadalju sa 3,98 t/ha na karbonatnom černozemu, a najveći sadržaj proteina (13,94%) u integralnom brašnu sa organske parcele iz Pančeva. Korelaciona analiza je pokazala da na ispitivanim lokalitetima postoji statistički značajna korelacija između prinosa krupnika i dužine klasa, mase klasa, broja zrna, mase 1000 zrna i žetvenog indeksa, a takođe postoji uzajamni uticaj između visine biljaka, dužine klasa, mase klasa i mase zrna po klasu. Iako je krupnik relativno skromnih zahteva prema plodnosti zemljišta i podnosi nepotpunu agrotehniku, utvrđeno je da odlično reaguje na đubrenje stajnjakom sa produženim dejstvom i na intenzivniju agrotehniku pri kojoj se mogu postići prinosi i do 4 t ha-1 oljuštenog zrna. Najveći uticaj na prinos su imali vreme setve, raspored i količina padavina, kao i obezbeđenost biljaka potrebnim hranivima. Takođe, utvrđeno je da pravilna agrotehnika može da ublaži negativni uticaj nepovoljnih uslova spoljašnje sredine, što je uticalo da se na različitim lokalitetima ostvare visoki prinosi.
PB - Novi Sad : Institute of Field and Vegetable Crops
T2 - Ratarstvo i povrtarstvo
T1 - Grain yield, yield components and protein content of organic spelt wheat (Triticum speltaL.) grown in different agro-ecological conditions of northern Serbia
VL - 57
IS - 1
SP - 1
EP - 7
DO - 10.5937/ratpov57-23867
ER - 
@article{
author = "Vojnov, Bojan and Manojlović, Maja and Latković, Dragana and Milošev, Dragiša and Dolijanović, Željko and Simić, Milena and Babec, Brankica and Šeremešić, Srđan",
year = "2020",
abstract = "Spelt wheat (Triticum spelta L.) is regarded as a crop with high nutritional properties. Cultivar Nirvana was analyzed on nine locations in semiarid conditions of northern Serbia in order to assess the effects of different agro-ecological conditions on the organic spelt wheat production, grain yield and yield components, as well as the quality of the spelt wheat. The highest dehulled grain yield was obtained in Nadalj organic farm (3.98 t ha-1) on a carbonated chernozem, and the highest protein content in whole grain flour was found in organic spelt wheat from Pančevo (13.94%). Correlation analysis showed significant positive correlations among grain yield, spike length, spike weight, number of grains per spike, 1000-grain weight and harvest index and among plant height, spike length, weight spike, and grain weight per spike. Our study indicated that growing spelt wheat in northern Serbia could result in higher grain yield, but protein content depended on crop management on each location., Zbog svojih nutritivnih osobina, krupnik (Triticum spelta L.) je sve više u interesovanju organskih proizvođača i potrošača. U cilju unapređenja organske proizvodnje i uvođenja alternativnih kultura, sprovedeno je istraživanje na ovoj vrsti pšenice kako bi se sagledao uticaj različitih agroekoloških uslova na prinos i komponente prinosa, kao i kvalitet krupnika. Predmet istraživanja bila je sorta krupnika Nirvana, a istraživanje je obavljeno na 9 različitih lokaliteta u Vojvodini i u okolini Beograda na kojima je krupnik gajen u sistemu organske proizvodnje. Najveći prinos oljuštenog zrna krupnika utvrđen je na organskoj parceli u Nadalju sa 3,98 t/ha na karbonatnom černozemu, a najveći sadržaj proteina (13,94%) u integralnom brašnu sa organske parcele iz Pančeva. Korelaciona analiza je pokazala da na ispitivanim lokalitetima postoji statistički značajna korelacija između prinosa krupnika i dužine klasa, mase klasa, broja zrna, mase 1000 zrna i žetvenog indeksa, a takođe postoji uzajamni uticaj između visine biljaka, dužine klasa, mase klasa i mase zrna po klasu. Iako je krupnik relativno skromnih zahteva prema plodnosti zemljišta i podnosi nepotpunu agrotehniku, utvrđeno je da odlično reaguje na đubrenje stajnjakom sa produženim dejstvom i na intenzivniju agrotehniku pri kojoj se mogu postići prinosi i do 4 t ha-1 oljuštenog zrna. Najveći uticaj na prinos su imali vreme setve, raspored i količina padavina, kao i obezbeđenost biljaka potrebnim hranivima. Takođe, utvrđeno je da pravilna agrotehnika može da ublaži negativni uticaj nepovoljnih uslova spoljašnje sredine, što je uticalo da se na različitim lokalitetima ostvare visoki prinosi.",
publisher = "Novi Sad : Institute of Field and Vegetable Crops",
journal = "Ratarstvo i povrtarstvo",
title = "Grain yield, yield components and protein content of organic spelt wheat (Triticum speltaL.) grown in different agro-ecological conditions of northern Serbia",
volume = "57",
number = "1",
pages = "1-7",
doi = "10.5937/ratpov57-23867"
}
Vojnov, B., Manojlović, M., Latković, D., Milošev, D., Dolijanović, Ž., Simić, M., Babec, B.,& Šeremešić, S.. (2020). Grain yield, yield components and protein content of organic spelt wheat (Triticum speltaL.) grown in different agro-ecological conditions of northern Serbia. in Ratarstvo i povrtarstvo
Novi Sad : Institute of Field and Vegetable Crops., 57(1), 1-7.
https://doi.org/10.5937/ratpov57-23867
Vojnov B, Manojlović M, Latković D, Milošev D, Dolijanović Ž, Simić M, Babec B, Šeremešić S. Grain yield, yield components and protein content of organic spelt wheat (Triticum speltaL.) grown in different agro-ecological conditions of northern Serbia. in Ratarstvo i povrtarstvo. 2020;57(1):1-7.
doi:10.5937/ratpov57-23867 .
Vojnov, Bojan, Manojlović, Maja, Latković, Dragana, Milošev, Dragiša, Dolijanović, Željko, Simić, Milena, Babec, Brankica, Šeremešić, Srđan, "Grain yield, yield components and protein content of organic spelt wheat (Triticum speltaL.) grown in different agro-ecological conditions of northern Serbia" in Ratarstvo i povrtarstvo, 57, no. 1 (2020):1-7,
https://doi.org/10.5937/ratpov57-23867 . .
2

Evaluation of the nutritional profile of sweet maize after herbicide and foliar fertilizer application

Mesarović, Jelena; Srdić, Jelena; Mladenović-Drinić, Snežana; Dragičević, Vesna; Simić, Milena; Brankov, Milan; Milojković-Opsenica, Dušanka

(2019)

TY - JOUR
AU - Mesarović, Jelena
AU - Srdić, Jelena
AU - Mladenović-Drinić, Snežana
AU - Dragičević, Vesna
AU - Simić, Milena
AU - Brankov, Milan
AU - Milojković-Opsenica, Dušanka
PY - 2019
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/764
AB - Intensive weed management is required to meet the growing demands of sweet maize production. Herbicide application is inevitable in sweet maize production, while foliar fertilizer is commonly used in cropping in order to improve crop yield and quality. The effect of nicosulfuron and mesotrione, with and without foliar fertilizer, on the content of phytochemicals (i.e. carotenoids, tocopherols and free phenolic acids) in the kernels of three sweet maize hybrids was evaluated. Herbicides applied alone mainly improved the nutritive profile of the sweet maize kernel. The application of herbicides in combination with foliar fertilizer showed a high variability in the concentration of carotenoids, tocopherols and free phenolic acids. The significant change in the content of phytochemicals was induced by the applied treatments, but it is also genotype-dependent, which was also confirmed by the Principal Component Analysis.
T2 - Journal of Cereal Science
T1 - Evaluation of the nutritional profile of sweet maize after herbicide and foliar fertilizer application
VL - 87
SP - 132
EP - 137
DO - 10.1016/j.jcs.2019.03.017
ER - 
@article{
author = "Mesarović, Jelena and Srdić, Jelena and Mladenović-Drinić, Snežana and Dragičević, Vesna and Simić, Milena and Brankov, Milan and Milojković-Opsenica, Dušanka",
year = "2019",
abstract = "Intensive weed management is required to meet the growing demands of sweet maize production. Herbicide application is inevitable in sweet maize production, while foliar fertilizer is commonly used in cropping in order to improve crop yield and quality. The effect of nicosulfuron and mesotrione, with and without foliar fertilizer, on the content of phytochemicals (i.e. carotenoids, tocopherols and free phenolic acids) in the kernels of three sweet maize hybrids was evaluated. Herbicides applied alone mainly improved the nutritive profile of the sweet maize kernel. The application of herbicides in combination with foliar fertilizer showed a high variability in the concentration of carotenoids, tocopherols and free phenolic acids. The significant change in the content of phytochemicals was induced by the applied treatments, but it is also genotype-dependent, which was also confirmed by the Principal Component Analysis.",
journal = "Journal of Cereal Science",
title = "Evaluation of the nutritional profile of sweet maize after herbicide and foliar fertilizer application",
volume = "87",
pages = "132-137",
doi = "10.1016/j.jcs.2019.03.017"
}
Mesarović, J., Srdić, J., Mladenović-Drinić, S., Dragičević, V., Simić, M., Brankov, M.,& Milojković-Opsenica, D.. (2019). Evaluation of the nutritional profile of sweet maize after herbicide and foliar fertilizer application. in Journal of Cereal Science, 87, 132-137.
https://doi.org/10.1016/j.jcs.2019.03.017
Mesarović J, Srdić J, Mladenović-Drinić S, Dragičević V, Simić M, Brankov M, Milojković-Opsenica D. Evaluation of the nutritional profile of sweet maize after herbicide and foliar fertilizer application. in Journal of Cereal Science. 2019;87:132-137.
doi:10.1016/j.jcs.2019.03.017 .
Mesarović, Jelena, Srdić, Jelena, Mladenović-Drinić, Snežana, Dragičević, Vesna, Simić, Milena, Brankov, Milan, Milojković-Opsenica, Dušanka, "Evaluation of the nutritional profile of sweet maize after herbicide and foliar fertilizer application" in Journal of Cereal Science, 87 (2019):132-137,
https://doi.org/10.1016/j.jcs.2019.03.017 . .
1
11
4
5

Evaluation of the nutritional profile of sweet maize after herbicide and foliar fertilizer application

Mesarović, Jelena; Srdić, Jelena; Mladenović-Drinić, Snežana; Dragičević, Vesna; Simić, Milena; Brankov, Milan; Milojković-Opsenica, Dušanka

(2019)

TY - JOUR
AU - Mesarović, Jelena
AU - Srdić, Jelena
AU - Mladenović-Drinić, Snežana
AU - Dragičević, Vesna
AU - Simić, Milena
AU - Brankov, Milan
AU - Milojković-Opsenica, Dušanka
PY - 2019
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/736
AB - Intensive weed management is required to meet the growing demands of sweet maize production. Herbicide application is inevitable in sweet maize production, while foliar fertilizer is commonly used in cropping in order to improve crop yield and quality. The effect of nicosulfuron and mesotrione, with and without foliar fertilizer, on the content of phytochemicals (i.e. carotenoids, tocopherols and free phenolic acids) in the kernels of three sweet maize hybrids was evaluated. Herbicides applied alone mainly improved the nutritive profile of the sweet maize kernel. The application of herbicides in combination with foliar fertilizer showed a high variability in the concentration of carotenoids, tocopherols and free phenolic acids. The significant change in the content of phytochemicals was induced by the applied treatments, but it is also genotype-dependent, which was also confirmed by the Principal Component Analysis.
T2 - Journal of Cereal Science
T1 - Evaluation of the nutritional profile of sweet maize after herbicide and foliar fertilizer application
VL - 87
SP - 132
EP - 137
DO - 10.1016/j.jcs.2019.03.017
UR - conv_1007
ER - 
@article{
author = "Mesarović, Jelena and Srdić, Jelena and Mladenović-Drinić, Snežana and Dragičević, Vesna and Simić, Milena and Brankov, Milan and Milojković-Opsenica, Dušanka",
year = "2019",
abstract = "Intensive weed management is required to meet the growing demands of sweet maize production. Herbicide application is inevitable in sweet maize production, while foliar fertilizer is commonly used in cropping in order to improve crop yield and quality. The effect of nicosulfuron and mesotrione, with and without foliar fertilizer, on the content of phytochemicals (i.e. carotenoids, tocopherols and free phenolic acids) in the kernels of three sweet maize hybrids was evaluated. Herbicides applied alone mainly improved the nutritive profile of the sweet maize kernel. The application of herbicides in combination with foliar fertilizer showed a high variability in the concentration of carotenoids, tocopherols and free phenolic acids. The significant change in the content of phytochemicals was induced by the applied treatments, but it is also genotype-dependent, which was also confirmed by the Principal Component Analysis.",
journal = "Journal of Cereal Science",
title = "Evaluation of the nutritional profile of sweet maize after herbicide and foliar fertilizer application",
volume = "87",
pages = "132-137",
doi = "10.1016/j.jcs.2019.03.017",
url = "conv_1007"
}
Mesarović, J., Srdić, J., Mladenović-Drinić, S., Dragičević, V., Simić, M., Brankov, M.,& Milojković-Opsenica, D.. (2019). Evaluation of the nutritional profile of sweet maize after herbicide and foliar fertilizer application. in Journal of Cereal Science, 87, 132-137.
https://doi.org/10.1016/j.jcs.2019.03.017
conv_1007
Mesarović J, Srdić J, Mladenović-Drinić S, Dragičević V, Simić M, Brankov M, Milojković-Opsenica D. Evaluation of the nutritional profile of sweet maize after herbicide and foliar fertilizer application. in Journal of Cereal Science. 2019;87:132-137.
doi:10.1016/j.jcs.2019.03.017
conv_1007 .
Mesarović, Jelena, Srdić, Jelena, Mladenović-Drinić, Snežana, Dragičević, Vesna, Simić, Milena, Brankov, Milan, Milojković-Opsenica, Dušanka, "Evaluation of the nutritional profile of sweet maize after herbicide and foliar fertilizer application" in Journal of Cereal Science, 87 (2019):132-137,
https://doi.org/10.1016/j.jcs.2019.03.017 .,
conv_1007 .
1
11
4
5

Статус антиоксиданата у кукурузу различите боје зрна

Dragičević, Vesna; Simić, Milena; Brankov, Milan; Kresović, Branka; Dolijanović, Željko; Milenković, Milena

(Beograd : Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet, 2019)

TY - CONF
AU - Dragičević, Vesna
AU - Simić, Milena
AU - Brankov, Milan
AU - Kresović, Branka
AU - Dolijanović, Željko
AU - Milenković, Milena
PY - 2019
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/927
AB - Зрно кукуруза је важан извор нутријената у људској исхрани. Разлике у садржају и
односу појединих нутријената, као што су каротеноиди, антоцијани и сл. утиче како на
обојеност зрна, тако и на његов нутритивни квалитет. Циљ експеримента је био да се
испита утицај различитих система ђубрења (минерално ђубриво – уреа, органско
ђубриво – Фертор и микробиолошко ђубриво – Team micoriza plus) на принос и
промене у садржају неензимских антиоксиданаса: фитина, фенолних једињења,
глутатиона, каротеноида и капацитета редукције ДППХ радикала током вегетационе
сезоне 2017. и 2018. године. Током 2017. био је забележен релативно сушан период од
јуна до августа, док је 2018. имала релативно равномеран распоред падавина током
вегетације. Стога је и просечан принос зрна био скоро дупло мањи, за 4,6 t hа-1, у 2017.
у односу на 2018. годину. Паралено, дупло већи ниво фенола и каротеноида био је
просечно већи у 2017. Што се тиче испитиваних генотипова, најнижи саџај фитина, као
и највеће вредности фенола и капацитета редукције ДППХ биле су код хибрида
црвеног зрна, док је код хибрида жутог зрна био највећи садржај каротеноиуда и
глутатиона. У просеку, миробиолошко ђубриво се повољно одразило на смањење
фитина и повећање фенола у зрну кукуруза, док је уреа позитивно утицала на повећање
садржаја каротеноида и глутатиона. Корелациона анализа је показала да се смањење
нивоа фитина и каротеноида значајно и позитивно одражава на повећање приноса зрна
кукуруза, док феноли у највећем степену позитивно корелирају са капацитетом
редукције ДППХ радикала. На овај начин је показано да се преко услова гајења може
утицати на промене у нивоу антиоксиданата у зрну кукуруза и то посебно црвеног
кукуруза, које поседује знатно већи антиоксидативни капацитет у односу на жуто или
бело зрно.
AB - Maize grain is an important source of nutrients in human diet. The differences in content and
relations between certain nutrients, like carotenoids, anthocyanins, etc. impacts grain colour
and its nutritional quality. Objective of experiment was to examine the influence of different
fertilization systems: mineral fertilizer – urea, organic fertilizer – Fertor and bio-fertilizer –
Team micoriza plus, on grain yield and variations in content of non-enzymatic antioxidants,
such as phytate, phenolic compounds, glutathione, carotenoids and reduction capacity of
DPPH radical, during 2017 and 2018 vegetation seasons. Relative dry period was present
during Jun-August of 2017, while 2018 had relative uniform precipitation distribution. Thus,
the average grain yield was almost two times lesser in 2017 (to 4.6 t ha-1) in comparison to
2018. In parallel, double higher level of phenols and carotenoids was noticed in 2017. When
examined genotypes were considered, the lowest phytate content and the highest values of
phenols and DPPH reduction capacity were present in red kernel maize, while in yellow
kernel maize, the highest values of carotenoids and glutathione occurred. In average, biofertilizer
expressed the positive impact on phytate reduction and phenols increase in maize
grain, while urea increased content of carotenoids and glutathione. Correlation analysis
showed that reduction in phytate and carotenoids level was significantly and positive related
with grain yield increase, while phenols correlated highly and positive with reduction
capacity of DPPH radical. Thus, it was shown that changes in production conditions, such as
fertilization, could affect antioxidants status in maize grain, particularly in red coloured
maize, which possess remarkable higher antioxidative capacity in regard to yellow and white
coloured maize.
PB - Beograd : Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet
C3 - 9. Simpozijum sa međunarodnim učešćem Inovacije u ratarskoj i povrtarskoj proizvodnji, 17-18. oktobar 2019., Beograd - Zbornik izvoda
T1 - Статус антиоксиданата у кукурузу различите боје зрна
T1 - Antioxidant status in maize with different grain colour
SP - 21
EP - 22
ER - 
@conference{
author = "Dragičević, Vesna and Simić, Milena and Brankov, Milan and Kresović, Branka and Dolijanović, Željko and Milenković, Milena",
year = "2019",
abstract = "Зрно кукуруза је важан извор нутријената у људској исхрани. Разлике у садржају и
односу појединих нутријената, као што су каротеноиди, антоцијани и сл. утиче како на
обојеност зрна, тако и на његов нутритивни квалитет. Циљ експеримента је био да се
испита утицај различитих система ђубрења (минерално ђубриво – уреа, органско
ђубриво – Фертор и микробиолошко ђубриво – Team micoriza plus) на принос и
промене у садржају неензимских антиоксиданаса: фитина, фенолних једињења,
глутатиона, каротеноида и капацитета редукције ДППХ радикала током вегетационе
сезоне 2017. и 2018. године. Током 2017. био је забележен релативно сушан период од
јуна до августа, док је 2018. имала релативно равномеран распоред падавина током
вегетације. Стога је и просечан принос зрна био скоро дупло мањи, за 4,6 t hа-1, у 2017.
у односу на 2018. годину. Паралено, дупло већи ниво фенола и каротеноида био је
просечно већи у 2017. Што се тиче испитиваних генотипова, најнижи саџај фитина, као
и највеће вредности фенола и капацитета редукције ДППХ биле су код хибрида
црвеног зрна, док је код хибрида жутог зрна био највећи садржај каротеноиуда и
глутатиона. У просеку, миробиолошко ђубриво се повољно одразило на смањење
фитина и повећање фенола у зрну кукуруза, док је уреа позитивно утицала на повећање
садржаја каротеноида и глутатиона. Корелациона анализа је показала да се смањење
нивоа фитина и каротеноида значајно и позитивно одражава на повећање приноса зрна
кукуруза, док феноли у највећем степену позитивно корелирају са капацитетом
редукције ДППХ радикала. На овај начин је показано да се преко услова гајења може
утицати на промене у нивоу антиоксиданата у зрну кукуруза и то посебно црвеног
кукуруза, које поседује знатно већи антиоксидативни капацитет у односу на жуто или
бело зрно., Maize grain is an important source of nutrients in human diet. The differences in content and
relations between certain nutrients, like carotenoids, anthocyanins, etc. impacts grain colour
and its nutritional quality. Objective of experiment was to examine the influence of different
fertilization systems: mineral fertilizer – urea, organic fertilizer – Fertor and bio-fertilizer –
Team micoriza plus, on grain yield and variations in content of non-enzymatic antioxidants,
such as phytate, phenolic compounds, glutathione, carotenoids and reduction capacity of
DPPH radical, during 2017 and 2018 vegetation seasons. Relative dry period was present
during Jun-August of 2017, while 2018 had relative uniform precipitation distribution. Thus,
the average grain yield was almost two times lesser in 2017 (to 4.6 t ha-1) in comparison to
2018. In parallel, double higher level of phenols and carotenoids was noticed in 2017. When
examined genotypes were considered, the lowest phytate content and the highest values of
phenols and DPPH reduction capacity were present in red kernel maize, while in yellow
kernel maize, the highest values of carotenoids and glutathione occurred. In average, biofertilizer
expressed the positive impact on phytate reduction and phenols increase in maize
grain, while urea increased content of carotenoids and glutathione. Correlation analysis
showed that reduction in phytate and carotenoids level was significantly and positive related
with grain yield increase, while phenols correlated highly and positive with reduction
capacity of DPPH radical. Thus, it was shown that changes in production conditions, such as
fertilization, could affect antioxidants status in maize grain, particularly in red coloured
maize, which possess remarkable higher antioxidative capacity in regard to yellow and white
coloured maize.",
publisher = "Beograd : Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet",
journal = "9. Simpozijum sa međunarodnim učešćem Inovacije u ratarskoj i povrtarskoj proizvodnji, 17-18. oktobar 2019., Beograd - Zbornik izvoda",
title = "Статус антиоксиданата у кукурузу различите боје зрна, Antioxidant status in maize with different grain colour",
pages = "21-22"
}
Dragičević, V., Simić, M., Brankov, M., Kresović, B., Dolijanović, Ž.,& Milenković, M.. (2019). Статус антиоксиданата у кукурузу различите боје зрна. in 9. Simpozijum sa međunarodnim učešćem Inovacije u ratarskoj i povrtarskoj proizvodnji, 17-18. oktobar 2019., Beograd - Zbornik izvoda
Beograd : Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet., 21-22.
Dragičević V, Simić M, Brankov M, Kresović B, Dolijanović Ž, Milenković M. Статус антиоксиданата у кукурузу различите боје зрна. in 9. Simpozijum sa međunarodnim učešćem Inovacije u ratarskoj i povrtarskoj proizvodnji, 17-18. oktobar 2019., Beograd - Zbornik izvoda. 2019;:21-22..
Dragičević, Vesna, Simić, Milena, Brankov, Milan, Kresović, Branka, Dolijanović, Željko, Milenković, Milena, "Статус антиоксиданата у кукурузу различите боје зрна" in 9. Simpozijum sa međunarodnim učešćem Inovacije u ratarskoj i povrtarskoj proizvodnji, 17-18. oktobar 2019., Beograd - Zbornik izvoda (2019):21-22.

Združivanje useva prosa i soje za proizvodnju biomase

Milenković, Milena; Simić, Milena; Brankov, Milan; Milojković-Opsenica, Dušanka; Kresović, Branka; Dragičević, Vesna

(Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi, Novi Sad, 2019)

TY - JOUR
AU - Milenković, Milena
AU - Simić, Milena
AU - Brankov, Milan
AU - Milojković-Opsenica, Dušanka
AU - Kresović, Branka
AU - Dragičević, Vesna
PY - 2019
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/740
AB - Sustainable agriculture considers production of high quality food and feed with minimal impact on environment. Intercropping is one of the most efficient ways to produce valuable biomass for animal feed rich in nutrients. Intercrop combinations: alternating rows of soybean and proso millet (S-M), alternating strips with 2 rows of soybean and 2 rows of millet (SS-MM-SS) and alternating strips with 2 rows of soybean and 4 rows of millet (SS-MMMM-SS); single crop of soybean and single crop of proso millet were tested. The effect of bio-fertilizer Coveron was also followed. Aboveground biomass was harvested and land equivalent ratio (LER), as well as leaf area index (LAI) was determined. All intercropping combinations increased LAI of soybean when compared to monocrop, to 43% and 84% in SS-MM-SS combination with and without Coveron, respectively. Coveron slightly increased LAI. The highest values of biomass yield were obtained in S-M intercrop for soybean (39% and 42% higher in relation to monocrop, in combination with and without Coveron, respectively) and in monocrop for proso millet. Nevertheless, the highest LER value was obtained for SS-MM-SS combination without Coveron (1.12). In intercrops treated with Coveron slightly lower LER values were obtained for S-M and SS-MMMM-SS combination (0.97 and 0.98, respectively). Irrespective to sowing way, results indicate that 1:1 ratio of soybean and proso millet in intercrop (S-M and SS-MM-SS combinations) is the most promising way to achieve high biomass yield.
AB - Održiva poljoprivreda obuhvata proizvodnju visoko-kvalitetne hrane i hraniva sa minimalnim uticajem na životnu sredinu. Združivanje useva je jedan od najefikasnijih načina za dobijanje biomase visoke hranljive vrednosti. Ispitivane su sledeće kombinacije združenih useva: naizmenični redovi soje i prosa (S-M), naizmenične trake 2 reda soje i 2 reda prosa (SS-MM-SS) i naizmenične trake 2 reda soje i 4 reda prosa (SS-MMMM-SS); samostalni usev soje i samostalni usev prosa. Praćen je takođe i uticaj mikrobiološkog đubriva Coveron. Nadzemna biomasa je sakupljena i odnos ekvivalenata zemljišta (LER) kao i indeks lisne površine (LAI) su određeni. Sve kombinacije združenih useva utiču na povećanje indeksa lisne površine soje u odnosu na samostalni usev, do 43% i 84% u SS-MM-SS kombinaciji sa i bez Coveron-a. Coveron neznatno utiče na povećanje LAI, u proseku. Najviši prinos biomase je postignut u S-M kombinaciji za soju (39% i 42% viša u odnosu na čisti usev, u kombinaciji sa i bez Coveron-a) i u čistom usevu za proso. Ipak, najveća vrednost LER-a je dobijena za SS-MM-SS kombinaciju bez Coveron-a (1.12). Kod združenih useva tretiranih Coveron-om, slične vrednosti LER-a su dobijene za S-M i SS-MMMM -SS kombinacije (0.97 i 0.98). Bez obzira na način setve, rezultati pokazuju da je 1:1 odnos soje i prosa u združenim usevima (S-M i SS-MM-SS kombinacije) najperspektivniji način da se postignu visoki prinosi biomase.
PB - Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi, Novi Sad
T2 - Journal on Processing and Energy in Agriculture
T1 - Združivanje useva prosa i soje za proizvodnju biomase
T1 - Intercropping of soybean and proso millet for biomass production
VL - 23
IS - 1
SP - 38
EP - 40
DO - 10.5937/jpea1901038M
UR - conv_2007
ER - 
@article{
author = "Milenković, Milena and Simić, Milena and Brankov, Milan and Milojković-Opsenica, Dušanka and Kresović, Branka and Dragičević, Vesna",
year = "2019",
abstract = "Sustainable agriculture considers production of high quality food and feed with minimal impact on environment. Intercropping is one of the most efficient ways to produce valuable biomass for animal feed rich in nutrients. Intercrop combinations: alternating rows of soybean and proso millet (S-M), alternating strips with 2 rows of soybean and 2 rows of millet (SS-MM-SS) and alternating strips with 2 rows of soybean and 4 rows of millet (SS-MMMM-SS); single crop of soybean and single crop of proso millet were tested. The effect of bio-fertilizer Coveron was also followed. Aboveground biomass was harvested and land equivalent ratio (LER), as well as leaf area index (LAI) was determined. All intercropping combinations increased LAI of soybean when compared to monocrop, to 43% and 84% in SS-MM-SS combination with and without Coveron, respectively. Coveron slightly increased LAI. The highest values of biomass yield were obtained in S-M intercrop for soybean (39% and 42% higher in relation to monocrop, in combination with and without Coveron, respectively) and in monocrop for proso millet. Nevertheless, the highest LER value was obtained for SS-MM-SS combination without Coveron (1.12). In intercrops treated with Coveron slightly lower LER values were obtained for S-M and SS-MMMM-SS combination (0.97 and 0.98, respectively). Irrespective to sowing way, results indicate that 1:1 ratio of soybean and proso millet in intercrop (S-M and SS-MM-SS combinations) is the most promising way to achieve high biomass yield., Održiva poljoprivreda obuhvata proizvodnju visoko-kvalitetne hrane i hraniva sa minimalnim uticajem na životnu sredinu. Združivanje useva je jedan od najefikasnijih načina za dobijanje biomase visoke hranljive vrednosti. Ispitivane su sledeće kombinacije združenih useva: naizmenični redovi soje i prosa (S-M), naizmenične trake 2 reda soje i 2 reda prosa (SS-MM-SS) i naizmenične trake 2 reda soje i 4 reda prosa (SS-MMMM-SS); samostalni usev soje i samostalni usev prosa. Praćen je takođe i uticaj mikrobiološkog đubriva Coveron. Nadzemna biomasa je sakupljena i odnos ekvivalenata zemljišta (LER) kao i indeks lisne površine (LAI) su određeni. Sve kombinacije združenih useva utiču na povećanje indeksa lisne površine soje u odnosu na samostalni usev, do 43% i 84% u SS-MM-SS kombinaciji sa i bez Coveron-a. Coveron neznatno utiče na povećanje LAI, u proseku. Najviši prinos biomase je postignut u S-M kombinaciji za soju (39% i 42% viša u odnosu na čisti usev, u kombinaciji sa i bez Coveron-a) i u čistom usevu za proso. Ipak, najveća vrednost LER-a je dobijena za SS-MM-SS kombinaciju bez Coveron-a (1.12). Kod združenih useva tretiranih Coveron-om, slične vrednosti LER-a su dobijene za S-M i SS-MMMM -SS kombinacije (0.97 i 0.98). Bez obzira na način setve, rezultati pokazuju da je 1:1 odnos soje i prosa u združenim usevima (S-M i SS-MM-SS kombinacije) najperspektivniji način da se postignu visoki prinosi biomase.",
publisher = "Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi, Novi Sad",
journal = "Journal on Processing and Energy in Agriculture",
title = "Združivanje useva prosa i soje za proizvodnju biomase, Intercropping of soybean and proso millet for biomass production",
volume = "23",
number = "1",
pages = "38-40",
doi = "10.5937/jpea1901038M",
url = "conv_2007"
}
Milenković, M., Simić, M., Brankov, M., Milojković-Opsenica, D., Kresović, B.,& Dragičević, V.. (2019). Združivanje useva prosa i soje za proizvodnju biomase. in Journal on Processing and Energy in Agriculture
Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi, Novi Sad., 23(1), 38-40.
https://doi.org/10.5937/jpea1901038M
conv_2007
Milenković M, Simić M, Brankov M, Milojković-Opsenica D, Kresović B, Dragičević V. Združivanje useva prosa i soje za proizvodnju biomase. in Journal on Processing and Energy in Agriculture. 2019;23(1):38-40.
doi:10.5937/jpea1901038M
conv_2007 .
Milenković, Milena, Simić, Milena, Brankov, Milan, Milojković-Opsenica, Dušanka, Kresović, Branka, Dragičević, Vesna, "Združivanje useva prosa i soje za proizvodnju biomase" in Journal on Processing and Energy in Agriculture, 23, no. 1 (2019):38-40,
https://doi.org/10.5937/jpea1901038M .,
conv_2007 .

Buckwheat seed quality during the five-year storage in various packing materials

Tabaković, Marijenka; Simić, Milena; Stanisavljević, Rade; Sečanski, Mile; Živanović, Ljubiša; Štrbanović, Ratibor

(Prague : Czech Academy Agricultural Sciences, 2019)

TY - JOUR
AU - Tabaković, Marijenka
AU - Simić, Milena
AU - Stanisavljević, Rade
AU - Sečanski, Mile
AU - Živanović, Ljubiša
AU - Štrbanović, Ratibor
PY - 2019
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/848
AB - Buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench.) seed, produced in three locations, was used in the present
study. Seed was stored in paper, glass, wood and PVC packing materials under room temperature conditions (18°C) for
five years. The following parameters of seed quality were observed: viability, germination, dormancy and a 1000-seed
weight. Standard laboratory methods were applied in the studies. The lowest viability after harvest was recorded in
seeds stored in glass or PVC packing materials. All factors pointed to a great significance in the expression of viability,
germination and seed weight maintenance. The highest value of germination (99%) was recorded in seeds produced
in the location Karbulovo after two-year storage in the paper packing material. In the second year of storage, seed
dormancy in paper packing material amounted to 0–0.1%. The seed weight changed during the storage period from
33.9 g to 24.4 g. The weight loss was the lowest in seeds stored in the paper packing material. The germination decline
was slower in large than in small seeds. Obtained results indicate the importance of packing material for maintenance
of seed qualitative traits. According to the gained results, seeds packed in paper packing material mostly retained
their physiological and morphological traits
PB - Prague : Czech Academy Agricultural Sciences
T2 - Plant, Soil and Environment
T1 - Buckwheat seed quality during the five-year storage in various packing materials
VL - 65
IS - 7
SP - 349
EP - 354
DO - 10.17221/237/2019-PSE
ER - 
@article{
author = "Tabaković, Marijenka and Simić, Milena and Stanisavljević, Rade and Sečanski, Mile and Živanović, Ljubiša and Štrbanović, Ratibor",
year = "2019",
abstract = "Buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench.) seed, produced in three locations, was used in the present
study. Seed was stored in paper, glass, wood and PVC packing materials under room temperature conditions (18°C) for
five years. The following parameters of seed quality were observed: viability, germination, dormancy and a 1000-seed
weight. Standard laboratory methods were applied in the studies. The lowest viability after harvest was recorded in
seeds stored in glass or PVC packing materials. All factors pointed to a great significance in the expression of viability,
germination and seed weight maintenance. The highest value of germination (99%) was recorded in seeds produced
in the location Karbulovo after two-year storage in the paper packing material. In the second year of storage, seed
dormancy in paper packing material amounted to 0–0.1%. The seed weight changed during the storage period from
33.9 g to 24.4 g. The weight loss was the lowest in seeds stored in the paper packing material. The germination decline
was slower in large than in small seeds. Obtained results indicate the importance of packing material for maintenance
of seed qualitative traits. According to the gained results, seeds packed in paper packing material mostly retained
their physiological and morphological traits",
publisher = "Prague : Czech Academy Agricultural Sciences",
journal = "Plant, Soil and Environment",
title = "Buckwheat seed quality during the five-year storage in various packing materials",
volume = "65",
number = "7",
pages = "349-354",
doi = "10.17221/237/2019-PSE"
}
Tabaković, M., Simić, M., Stanisavljević, R., Sečanski, M., Živanović, L.,& Štrbanović, R.. (2019). Buckwheat seed quality during the five-year storage in various packing materials. in Plant, Soil and Environment
Prague : Czech Academy Agricultural Sciences., 65(7), 349-354.
https://doi.org/10.17221/237/2019-PSE
Tabaković M, Simić M, Stanisavljević R, Sečanski M, Živanović L, Štrbanović R. Buckwheat seed quality during the five-year storage in various packing materials. in Plant, Soil and Environment. 2019;65(7):349-354.
doi:10.17221/237/2019-PSE .
Tabaković, Marijenka, Simić, Milena, Stanisavljević, Rade, Sečanski, Mile, Živanović, Ljubiša, Štrbanović, Ratibor, "Buckwheat seed quality during the five-year storage in various packing materials" in Plant, Soil and Environment, 65, no. 7 (2019):349-354,
https://doi.org/10.17221/237/2019-PSE . .
1

The influence of moisture content on popping traits in popcorn

Srdić, Jelena; Perić, Vesna; Kolarić, Ljubiša; Kravić, Natalija; Babić, Vojka; Simić, Milena

(Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi, Novi Sad, 2018)

TY - JOUR
AU - Srdić, Jelena
AU - Perić, Vesna
AU - Kolarić, Ljubiša
AU - Kravić, Natalija
AU - Babić, Vojka
AU - Simić, Milena
PY - 2018
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/728
AB - The influence of grain moisture content at harvest and at the moment of popping on popping volume and percentage of unpopped kernels was analysed. Four popcorn hybrids were studied. Hybrids were harvested when grain moisture content was: above 25%, between 20 - 25%, and below 18%. Each sample was popped at 20%, 18%, 16%, 14%, 12%, and 10% of grain moisture. All examined factors and their interactions significantly influenced both popping volume and percentage of unpopped kernels. The highest popping volume and the lowest percentage of unpopped kernels were observed at 14% grain moisture content. Hybrid ZP 608k had the highest popping volume and the lowest percentage of unpopped kernels at all treatments and overall. The lowest popping volume and the highest percentage of unpopped kernels were noticed for ZP 501k. The lowest percentage of unpopped kernels was observed in the last harvest term when grain moisture content was below 18%.
AB - Zapremina kokičavosti je pored potencijala rodnosti najvažnija osobina hibrida kokičara. Više faktora utiče na nju: genotip, uslovi proizvodnje, dorade i čuvanja zrna, kao i metode kokanja. Maksimalan potencijal zapremine kokičavosti postiže se samo ako je hibrid dostigao punu zrelost. Ipak, najvažniji je uticaj sadržaja vlage u trenutku kokanja. Sadržaj vlage od oko 14% je optimalan i pri njemu se ostvaruju najviše zapremine kokičavosti. U radu je ispitivan uticaj sadržaja vlage u zrnu prilikom berbe i u trenutku kokanja na osobine kokičavosti: zapremina kokičavosti i procenat neiskokanog zrna. Ove osobine proučavane su na na četiri hibrida kukuruza kokičara. Hibridi su brani u tri termina pri sadržaju vlage: preko 25%, između 20 - 25%, i nižoj od 18%. Zatim je svaki od uzoraka kokan pri sadržaju vlage od 20%, 18%, 16%, 14%, 12%, i 10%. Analiza varijanse ukazala je na značajan uticaj genotipa, sadržaja vlage prilikom berbe, kao i interakcija na zapreminu kokičavosti i procenat neiskokanog zrna. Najviša zapremina kokičavosti ostvarena je pri sadržaju vlage od 14%, a takođe pri ovom sadržaju vlage najmanji je bio i procenat neiskokanog zrna. Hibrid ZP 608k je imao najvišu zapreminu kokičavosti i najmanji procenat neiskokanog zrna, kako u proseku svih tretmana, tako i po proučavanim tretmanima, dok je najamnju zapreminu kokičavosti i najveći procenat neiskokanog zrna imao hibrid ZP 501k. Najmanji procenat neiskokanog zrna utvrđen je u zadnjem terminu berbe, kada je sadržaj vlage u zrnu bio ispod 18%.
PB - Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi, Novi Sad
T2 - Journal on Processing and Energy in Agriculture
T1 - The influence of moisture content on popping traits in popcorn
T1 - Uticaj sadržaja vlage na osobine kokanja kod kukuruza kokičara
VL - 22
IS - 4
SP - 184
EP - 187
DO - 10.5937/jpea1804184S
UR - conv_656
ER - 
@article{
author = "Srdić, Jelena and Perić, Vesna and Kolarić, Ljubiša and Kravić, Natalija and Babić, Vojka and Simić, Milena",
year = "2018",
abstract = "The influence of grain moisture content at harvest and at the moment of popping on popping volume and percentage of unpopped kernels was analysed. Four popcorn hybrids were studied. Hybrids were harvested when grain moisture content was: above 25%, between 20 - 25%, and below 18%. Each sample was popped at 20%, 18%, 16%, 14%, 12%, and 10% of grain moisture. All examined factors and their interactions significantly influenced both popping volume and percentage of unpopped kernels. The highest popping volume and the lowest percentage of unpopped kernels were observed at 14% grain moisture content. Hybrid ZP 608k had the highest popping volume and the lowest percentage of unpopped kernels at all treatments and overall. The lowest popping volume and the highest percentage of unpopped kernels were noticed for ZP 501k. The lowest percentage of unpopped kernels was observed in the last harvest term when grain moisture content was below 18%., Zapremina kokičavosti je pored potencijala rodnosti najvažnija osobina hibrida kokičara. Više faktora utiče na nju: genotip, uslovi proizvodnje, dorade i čuvanja zrna, kao i metode kokanja. Maksimalan potencijal zapremine kokičavosti postiže se samo ako je hibrid dostigao punu zrelost. Ipak, najvažniji je uticaj sadržaja vlage u trenutku kokanja. Sadržaj vlage od oko 14% je optimalan i pri njemu se ostvaruju najviše zapremine kokičavosti. U radu je ispitivan uticaj sadržaja vlage u zrnu prilikom berbe i u trenutku kokanja na osobine kokičavosti: zapremina kokičavosti i procenat neiskokanog zrna. Ove osobine proučavane su na na četiri hibrida kukuruza kokičara. Hibridi su brani u tri termina pri sadržaju vlage: preko 25%, između 20 - 25%, i nižoj od 18%. Zatim je svaki od uzoraka kokan pri sadržaju vlage od 20%, 18%, 16%, 14%, 12%, i 10%. Analiza varijanse ukazala je na značajan uticaj genotipa, sadržaja vlage prilikom berbe, kao i interakcija na zapreminu kokičavosti i procenat neiskokanog zrna. Najviša zapremina kokičavosti ostvarena je pri sadržaju vlage od 14%, a takođe pri ovom sadržaju vlage najmanji je bio i procenat neiskokanog zrna. Hibrid ZP 608k je imao najvišu zapreminu kokičavosti i najmanji procenat neiskokanog zrna, kako u proseku svih tretmana, tako i po proučavanim tretmanima, dok je najamnju zapreminu kokičavosti i najveći procenat neiskokanog zrna imao hibrid ZP 501k. Najmanji procenat neiskokanog zrna utvrđen je u zadnjem terminu berbe, kada je sadržaj vlage u zrnu bio ispod 18%.",
publisher = "Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi, Novi Sad",
journal = "Journal on Processing and Energy in Agriculture",
title = "The influence of moisture content on popping traits in popcorn, Uticaj sadržaja vlage na osobine kokanja kod kukuruza kokičara",
volume = "22",
number = "4",
pages = "184-187",
doi = "10.5937/jpea1804184S",
url = "conv_656"
}
Srdić, J., Perić, V., Kolarić, L., Kravić, N., Babić, V.,& Simić, M.. (2018). The influence of moisture content on popping traits in popcorn. in Journal on Processing and Energy in Agriculture
Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi, Novi Sad., 22(4), 184-187.
https://doi.org/10.5937/jpea1804184S
conv_656
Srdić J, Perić V, Kolarić L, Kravić N, Babić V, Simić M. The influence of moisture content on popping traits in popcorn. in Journal on Processing and Energy in Agriculture. 2018;22(4):184-187.
doi:10.5937/jpea1804184S
conv_656 .
Srdić, Jelena, Perić, Vesna, Kolarić, Ljubiša, Kravić, Natalija, Babić, Vojka, Simić, Milena, "The influence of moisture content on popping traits in popcorn" in Journal on Processing and Energy in Agriculture, 22, no. 4 (2018):184-187,
https://doi.org/10.5937/jpea1804184S .,
conv_656 .
1

Antioxidant status of the different sweet maize hybrids under herbicide and foliar fertilizer application

Mesarović, Jelena; Srdić, Jelena; Mladenović-Drinić, Snežana; Dragičević, Vesna; Simić, Milena; Brankov, Milan; Milojković-Opsenica, Dušanka

(Društvo genetičara Srbije, Beograd, 2018)

TY - JOUR
AU - Mesarović, Jelena
AU - Srdić, Jelena
AU - Mladenović-Drinić, Snežana
AU - Dragičević, Vesna
AU - Simić, Milena
AU - Brankov, Milan
AU - Milojković-Opsenica, Dušanka
PY - 2018
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/704
AB - The chemical method of weed control is an indispensable step in cropping practices of sweet maize Application of the herbicides can induce the abiotic stress which affects the non-enzymatic antioxidants in the crops, especially on the sensitive one, like sweet maize is. Antioxidant profile, through the measurement of the soluble phenolic, carotenoids, phytic acid and glutathione concentration, in the grain of the three sweet maize hybrids after application of herbicides, foliar fertilizer, as well as their combinations, in field experiment, conducted over a two-year period, was determined. The content of tested antioxidant parameters was dependent on hybrids, growing season, as well as of the applied treatment. Sulfonylurea herbicides significantly increased the antioxidant status of sweet maize fresh grain, compared to the herbicide from triketone group, without affecting the fresh grain yield. Combination of herbicide plus foliar fertilizer expressed a various impact on antioxidant profile of the maize grain. Furthermore, significant correlations (positive and negative) between fresh grain yield and analyzed antioxidants in grain of three sweet maize hybrids were noticed.
PB - Društvo genetičara Srbije, Beograd
T2 - Genetika
T1 - Antioxidant status of the different sweet maize hybrids under herbicide and foliar fertilizer application
VL - 50
IS - 3
SP - 1023
EP - 1033
DO - 10.2298/GENSR1803023M
UR - conv_1003
ER - 
@article{
author = "Mesarović, Jelena and Srdić, Jelena and Mladenović-Drinić, Snežana and Dragičević, Vesna and Simić, Milena and Brankov, Milan and Milojković-Opsenica, Dušanka",
year = "2018",
abstract = "The chemical method of weed control is an indispensable step in cropping practices of sweet maize Application of the herbicides can induce the abiotic stress which affects the non-enzymatic antioxidants in the crops, especially on the sensitive one, like sweet maize is. Antioxidant profile, through the measurement of the soluble phenolic, carotenoids, phytic acid and glutathione concentration, in the grain of the three sweet maize hybrids after application of herbicides, foliar fertilizer, as well as their combinations, in field experiment, conducted over a two-year period, was determined. The content of tested antioxidant parameters was dependent on hybrids, growing season, as well as of the applied treatment. Sulfonylurea herbicides significantly increased the antioxidant status of sweet maize fresh grain, compared to the herbicide from triketone group, without affecting the fresh grain yield. Combination of herbicide plus foliar fertilizer expressed a various impact on antioxidant profile of the maize grain. Furthermore, significant correlations (positive and negative) between fresh grain yield and analyzed antioxidants in grain of three sweet maize hybrids were noticed.",
publisher = "Društvo genetičara Srbije, Beograd",
journal = "Genetika",
title = "Antioxidant status of the different sweet maize hybrids under herbicide and foliar fertilizer application",
volume = "50",
number = "3",
pages = "1023-1033",
doi = "10.2298/GENSR1803023M",
url = "conv_1003"
}
Mesarović, J., Srdić, J., Mladenović-Drinić, S., Dragičević, V., Simić, M., Brankov, M.,& Milojković-Opsenica, D.. (2018). Antioxidant status of the different sweet maize hybrids under herbicide and foliar fertilizer application. in Genetika
Društvo genetičara Srbije, Beograd., 50(3), 1023-1033.
https://doi.org/10.2298/GENSR1803023M
conv_1003
Mesarović J, Srdić J, Mladenović-Drinić S, Dragičević V, Simić M, Brankov M, Milojković-Opsenica D. Antioxidant status of the different sweet maize hybrids under herbicide and foliar fertilizer application. in Genetika. 2018;50(3):1023-1033.
doi:10.2298/GENSR1803023M
conv_1003 .
Mesarović, Jelena, Srdić, Jelena, Mladenović-Drinić, Snežana, Dragičević, Vesna, Simić, Milena, Brankov, Milan, Milojković-Opsenica, Dušanka, "Antioxidant status of the different sweet maize hybrids under herbicide and foliar fertilizer application" in Genetika, 50, no. 3 (2018):1023-1033,
https://doi.org/10.2298/GENSR1803023M .,
conv_1003 .
5
3
3

Weediness and grain yield of specialty maize hybrids cultivated with the application of ecological fertilisers

Simić, Milena; Dragičević, Vesna; Brankov, Milan; Vančetović, Jelena; Filipović, Milomir; Srdić, Jelena

(Društvo selekcionara i semenara Republike Srbije, Beograd, 2018)

TY - JOUR
AU - Simić, Milena
AU - Dragičević, Vesna
AU - Brankov, Milan
AU - Vančetović, Jelena
AU - Filipović, Milomir
AU - Srdić, Jelena
PY - 2018
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/697
AB - Maize hybrids (Zea mays L.) with specific traits, such as those with red pericarp, high-protein flints or white kernel hybrids, have increased utility value as they contain some vitamins and minerals beneficial to human and animal nutrition. Furthermore, their cultivation with the application of specific fertilisers could further increase the grain quality through increased participation of macro- and micro-elements that are lacking in the diet. Agronomic biofortification encompasses the application of different production technology that enables better absorption and effective accumulation of essential elements such as iron, zinc, manganese, copper in the edible parts of cultivated plants. On the other hand, fertilisation influences the weed infestation levels and especially the presence of nitrophilic weed species in maize crop. The fertiliser application changes the balance in competition between crops and weeds, not only for nutrients but also for other resources. The effects of different fertilisers were compared within developmental research in the field of ecological agriculture to point up the advantages of microbiological and organic fertilisers, since these fertilisers can contribute to higher yields, but unlike mineral fertilisers, they positively affect the soil and agro-ecosystem. The studies were carried out to determine to what extent agronomic biofortification contributed to the increase of yielding potential and grain quality of maize genotypes with specific traits, as well as how it affected the occurrence and distribution of weeds. The red kernel maize hybrid ZP5048C, high-protein flint maize hybrid ZP737 and white kernel maize hybrid ZP552b, were grown in variants with mineral fertiliser urea, microbiological fertiliser Team Micorriza Plus and organic fertiliser Fertor, that contained essential elements necessary for the nutrition of cultivated plants. No fertiliser was applied to the control treatment. The fertilisation mainly contributed to the increase of weed mass in comparison with the non-fertilised control variant in extremely dry 2017. The highest weed mass was recorded in the hybrid ZP737 in the variant with organic fertiliser, while the lowest weed mass was recorded in all hybrids when microbiological fertiliser had been applied. The highest, i.e. lowest grain yield was recorded in the hybrid ZP5048C (5.83 t ha-1), i.e. ZP737 (3.36 t ha-1), respectively. The protein content was increased at the highest extent in the kernel of ZP737 hybrid after the application of urea, while oil and starch contents were the highest in the grain of white kernel hybrid ZP552b treated with microbiological fertiliser. Due to the specificities and importance of meteorological conditions, the studies will be continued during the next few seasons.
AB - Hibridi kukuruza (Zea mays L.) specifičnih svojstava, poput onih sa crvenim perikarpom, tvrdunci sa povećanim udelom proteinske komponente ili hibridi belog zrna, imaju povećanu upotrebnu vrednost jer sadrže određene vitamine i minerale korisne za ishranu ljudi i životinja. Njihovim gajenjem, uz primenu određenih đubriva, moguće je dodatno povećati kvalitet zrna unošenjem makro i mikorelemenata koji inače nedostaju u ishrani. Agronomska biofortifikacija obuhvata različite mere gajenja kojima se omogućava bolja apsorpcija i povećana akumulacija esencijalnih mikroelemenata, kao što su gvožđe, cink, mangan, bakar i dr. u jestivim delovima gajenih biljaka. Primena đubriva značajno utiče i na nivo zakorovljenosti useva, posebno nitrofilnim vrstama korova. Unošenjem đubriva menja se balans u kompeticiji između useva i korova, ne samo za hraniva nego i za ostale resurse. U okviru razvojnih istraživanja iz oblasti ekološke poljoprivrede upoređivani su efekti primene različitih đubriva i ukazane su prednosti mikrobioloških i organskih đubriva. Ova đubriva takođe mogu doprineti većem prinosu, ali za razliku od mineralnih đubriva, pozitivnije utiču na zemljište i agroekosistem. Data ispitivanja su sprovedena kako bi se utvrdilo u kolikoj meri agronomska biofortifikacija utiče na pojavu i zastupljenost korova i doprinosi povećanju rodnog potencijala i kvaliteta zrna specifičnih genotipova kukuruza. Hibrid kukuruza crvenog perikarpa ZP5048C, hibrid tvrdunac sa povećanim procentom proteina ZP737 i hibrid belog zrna ZP552b gajeni su uz primenu mineralnog đubriva Urea, mikrobiološkog đubriva Team Micorriza Plus i organskog đubriva Fertor, koja sadrže neophodne elemente za ishranu gajenih biljaka. Na kontrolnoj površini đubrenje nije primenjeno. Rezultati su pokazali da u 2017. godini, koja je bila ekstremno sušna, ima značajnih razlika u nivou zakorovljenosti i nešto manjih razlika u prinosu zrna gajenih genotipova zavisno od vrste primenjenog đubriva. Najveća masa korova utvrđena je kod hibrida ZP737 nakon primene organskog đubriva, dok je najmanja masa korova kod svih hibrida zabeležena nakon primene mikrobiološkog đubriva. Đubrenje je uglavnom doprinelo povećanju mase korova u poređenju sa neđubrenom, kontrolnom varijantom. Najveći prinos zrna je imao ZP5048C (5,83 t ha-1), a najmanji ZP 737 (3,36 t ha-1). Sadržaj proteina najviše je povećan u zrnu hirbida ZP737 nakon primene uree, dok su sadžaj ulja i skroba bili najveći u varijanti sa mikrobiološkim đubrivom u zrnu ZP552b. Zbog specifičnosti i značaja meteoroloških uslova za delovanje đubriva na hibride kukuruza, ispitivanja će se nastaviti.
PB - Društvo selekcionara i semenara Republike Srbije, Beograd
T2 - Selekcija i semenarstvo
T1 - Weediness and grain yield of specialty maize hybrids cultivated with the application of ecological fertilisers
T1 - Zakorovljenost i prinos kukuruza specifičnih svojstava gajenih uz primenu ekoloških đubriva
VL - 24
IS - 2
SP - 16
EP - 25
DO - 10.5937/SelSem1802016S
UR - conv_314
ER - 
@article{
author = "Simić, Milena and Dragičević, Vesna and Brankov, Milan and Vančetović, Jelena and Filipović, Milomir and Srdić, Jelena",
year = "2018",
abstract = "Maize hybrids (Zea mays L.) with specific traits, such as those with red pericarp, high-protein flints or white kernel hybrids, have increased utility value as they contain some vitamins and minerals beneficial to human and animal nutrition. Furthermore, their cultivation with the application of specific fertilisers could further increase the grain quality through increased participation of macro- and micro-elements that are lacking in the diet. Agronomic biofortification encompasses the application of different production technology that enables better absorption and effective accumulation of essential elements such as iron, zinc, manganese, copper in the edible parts of cultivated plants. On the other hand, fertilisation influences the weed infestation levels and especially the presence of nitrophilic weed species in maize crop. The fertiliser application changes the balance in competition between crops and weeds, not only for nutrients but also for other resources. The effects of different fertilisers were compared within developmental research in the field of ecological agriculture to point up the advantages of microbiological and organic fertilisers, since these fertilisers can contribute to higher yields, but unlike mineral fertilisers, they positively affect the soil and agro-ecosystem. The studies were carried out to determine to what extent agronomic biofortification contributed to the increase of yielding potential and grain quality of maize genotypes with specific traits, as well as how it affected the occurrence and distribution of weeds. The red kernel maize hybrid ZP5048C, high-protein flint maize hybrid ZP737 and white kernel maize hybrid ZP552b, were grown in variants with mineral fertiliser urea, microbiological fertiliser Team Micorriza Plus and organic fertiliser Fertor, that contained essential elements necessary for the nutrition of cultivated plants. No fertiliser was applied to the control treatment. The fertilisation mainly contributed to the increase of weed mass in comparison with the non-fertilised control variant in extremely dry 2017. The highest weed mass was recorded in the hybrid ZP737 in the variant with organic fertiliser, while the lowest weed mass was recorded in all hybrids when microbiological fertiliser had been applied. The highest, i.e. lowest grain yield was recorded in the hybrid ZP5048C (5.83 t ha-1), i.e. ZP737 (3.36 t ha-1), respectively. The protein content was increased at the highest extent in the kernel of ZP737 hybrid after the application of urea, while oil and starch contents were the highest in the grain of white kernel hybrid ZP552b treated with microbiological fertiliser. Due to the specificities and importance of meteorological conditions, the studies will be continued during the next few seasons., Hibridi kukuruza (Zea mays L.) specifičnih svojstava, poput onih sa crvenim perikarpom, tvrdunci sa povećanim udelom proteinske komponente ili hibridi belog zrna, imaju povećanu upotrebnu vrednost jer sadrže određene vitamine i minerale korisne za ishranu ljudi i životinja. Njihovim gajenjem, uz primenu određenih đubriva, moguće je dodatno povećati kvalitet zrna unošenjem makro i mikorelemenata koji inače nedostaju u ishrani. Agronomska biofortifikacija obuhvata različite mere gajenja kojima se omogućava bolja apsorpcija i povećana akumulacija esencijalnih mikroelemenata, kao što su gvožđe, cink, mangan, bakar i dr. u jestivim delovima gajenih biljaka. Primena đubriva značajno utiče i na nivo zakorovljenosti useva, posebno nitrofilnim vrstama korova. Unošenjem đubriva menja se balans u kompeticiji između useva i korova, ne samo za hraniva nego i za ostale resurse. U okviru razvojnih istraživanja iz oblasti ekološke poljoprivrede upoređivani su efekti primene različitih đubriva i ukazane su prednosti mikrobioloških i organskih đubriva. Ova đubriva takođe mogu doprineti većem prinosu, ali za razliku od mineralnih đubriva, pozitivnije utiču na zemljište i agroekosistem. Data ispitivanja su sprovedena kako bi se utvrdilo u kolikoj meri agronomska biofortifikacija utiče na pojavu i zastupljenost korova i doprinosi povećanju rodnog potencijala i kvaliteta zrna specifičnih genotipova kukuruza. Hibrid kukuruza crvenog perikarpa ZP5048C, hibrid tvrdunac sa povećanim procentom proteina ZP737 i hibrid belog zrna ZP552b gajeni su uz primenu mineralnog đubriva Urea, mikrobiološkog đubriva Team Micorriza Plus i organskog đubriva Fertor, koja sadrže neophodne elemente za ishranu gajenih biljaka. Na kontrolnoj površini đubrenje nije primenjeno. Rezultati su pokazali da u 2017. godini, koja je bila ekstremno sušna, ima značajnih razlika u nivou zakorovljenosti i nešto manjih razlika u prinosu zrna gajenih genotipova zavisno od vrste primenjenog đubriva. Najveća masa korova utvrđena je kod hibrida ZP737 nakon primene organskog đubriva, dok je najmanja masa korova kod svih hibrida zabeležena nakon primene mikrobiološkog đubriva. Đubrenje je uglavnom doprinelo povećanju mase korova u poređenju sa neđubrenom, kontrolnom varijantom. Najveći prinos zrna je imao ZP5048C (5,83 t ha-1), a najmanji ZP 737 (3,36 t ha-1). Sadržaj proteina najviše je povećan u zrnu hirbida ZP737 nakon primene uree, dok su sadžaj ulja i skroba bili najveći u varijanti sa mikrobiološkim đubrivom u zrnu ZP552b. Zbog specifičnosti i značaja meteoroloških uslova za delovanje đubriva na hibride kukuruza, ispitivanja će se nastaviti.",
publisher = "Društvo selekcionara i semenara Republike Srbije, Beograd",
journal = "Selekcija i semenarstvo",
title = "Weediness and grain yield of specialty maize hybrids cultivated with the application of ecological fertilisers, Zakorovljenost i prinos kukuruza specifičnih svojstava gajenih uz primenu ekoloških đubriva",
volume = "24",
number = "2",
pages = "16-25",
doi = "10.5937/SelSem1802016S",
url = "conv_314"
}
Simić, M., Dragičević, V., Brankov, M., Vančetović, J., Filipović, M.,& Srdić, J.. (2018). Weediness and grain yield of specialty maize hybrids cultivated with the application of ecological fertilisers. in Selekcija i semenarstvo
Društvo selekcionara i semenara Republike Srbije, Beograd., 24(2), 16-25.
https://doi.org/10.5937/SelSem1802016S
conv_314
Simić M, Dragičević V, Brankov M, Vančetović J, Filipović M, Srdić J. Weediness and grain yield of specialty maize hybrids cultivated with the application of ecological fertilisers. in Selekcija i semenarstvo. 2018;24(2):16-25.
doi:10.5937/SelSem1802016S
conv_314 .
Simić, Milena, Dragičević, Vesna, Brankov, Milan, Vančetović, Jelena, Filipović, Milomir, Srdić, Jelena, "Weediness and grain yield of specialty maize hybrids cultivated with the application of ecological fertilisers" in Selekcija i semenarstvo, 24, no. 2 (2018):16-25,
https://doi.org/10.5937/SelSem1802016S .,
conv_314 .

Contribution of organicaly grown spelt to the quality of grain

Simić, Milena; Dragičević, Vesna; Brankov, Milan; Tabaković, Marijenka; Kresović, Branka

(Skopje : Faculty of Agricultural Sciences and Food, 2018)

TY - JOUR
AU - Simić, Milena
AU - Dragičević, Vesna
AU - Brankov, Milan
AU - Tabaković, Marijenka
AU - Kresović, Branka
PY - 2018
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/903
AB - Organic agriculture is capable to contribute to the production of healthier food. Organically
produced cereals, such as spelt, represent the potential source of quality and healthy components
for human food. Spelt wheat is one of the husked hexaploid wheat grown for centuries within a lowinput technology. The nutritive value of spelt is high and it contains all the basic components which
are necessary for human nutrition. Spelt is high in digestible proteins, vitamins, minerals and
antioxidants. Differences may occur due to the growing place and season, cultivation, fertilizers etc.
The content of nutritionally important minerals (Fe, Mg, Zn, Ca, Mn) and some antioxidants were
analyzed in spelt wheat grown during four different seasons and in semiarid conditions. The spelt
wheat was organically grown in the period 2012-2015, at Maize Research Institute Zemun Polje. The
crop was sown on the area of 0.33 ha and after harvesting, grain yield was measured from all
production area and calculated with 14% of moisture. Then, grains were milled and content of
nutrients Mg, Fe, Mn, Ca and Zn, as well as inorganic phosphorus (Pi), phytic phosphorus (Pphy),
phenolics, β-carotene and glutathione (GSH), were determined in grains. Obtained data were
processed by analysis of variance (ANOVA) and differences with p<0.05 were considered as
significant. Among growing seasons, the highest spelt yield was observed in 2012 (4200 kg ha-1
). The
variations in content of minerals and antioxidants followed variations in sum of precipitation, as well
as average air temperature. The content of Mg was significantly higher in 2015, while the Ca content was lower. Concentration of Zn and Mn continuously decreased from 2012 to 2015. The highest content of almost all investigated antioxidants was observed mostly in 2013. GSH and β-carotene content variations were also affected by the meteorological conditions of the growing season.
PB - Skopje : Faculty of Agricultural Sciences and Food
T2 - Journal of Agricultural, Food and Environmental Sciences, JAFES
T1 - Contribution of organicaly grown spelt to the quality of grain
VL - 72
IS - 1
SP - 1
EP - 6
ER - 
@article{
author = "Simić, Milena and Dragičević, Vesna and Brankov, Milan and Tabaković, Marijenka and Kresović, Branka",
year = "2018",
abstract = "Organic agriculture is capable to contribute to the production of healthier food. Organically
produced cereals, such as spelt, represent the potential source of quality and healthy components
for human food. Spelt wheat is one of the husked hexaploid wheat grown for centuries within a lowinput technology. The nutritive value of spelt is high and it contains all the basic components which
are necessary for human nutrition. Spelt is high in digestible proteins, vitamins, minerals and
antioxidants. Differences may occur due to the growing place and season, cultivation, fertilizers etc.
The content of nutritionally important minerals (Fe, Mg, Zn, Ca, Mn) and some antioxidants were
analyzed in spelt wheat grown during four different seasons and in semiarid conditions. The spelt
wheat was organically grown in the period 2012-2015, at Maize Research Institute Zemun Polje. The
crop was sown on the area of 0.33 ha and after harvesting, grain yield was measured from all
production area and calculated with 14% of moisture. Then, grains were milled and content of
nutrients Mg, Fe, Mn, Ca and Zn, as well as inorganic phosphorus (Pi), phytic phosphorus (Pphy),
phenolics, β-carotene and glutathione (GSH), were determined in grains. Obtained data were
processed by analysis of variance (ANOVA) and differences with p<0.05 were considered as
significant. Among growing seasons, the highest spelt yield was observed in 2012 (4200 kg ha-1
). The
variations in content of minerals and antioxidants followed variations in sum of precipitation, as well
as average air temperature. The content of Mg was significantly higher in 2015, while the Ca content was lower. Concentration of Zn and Mn continuously decreased from 2012 to 2015. The highest content of almost all investigated antioxidants was observed mostly in 2013. GSH and β-carotene content variations were also affected by the meteorological conditions of the growing season.",
publisher = "Skopje : Faculty of Agricultural Sciences and Food",
journal = "Journal of Agricultural, Food and Environmental Sciences, JAFES",
title = "Contribution of organicaly grown spelt to the quality of grain",
volume = "72",
number = "1",
pages = "1-6"
}
Simić, M., Dragičević, V., Brankov, M., Tabaković, M.,& Kresović, B.. (2018). Contribution of organicaly grown spelt to the quality of grain. in Journal of Agricultural, Food and Environmental Sciences, JAFES
Skopje : Faculty of Agricultural Sciences and Food., 72(1), 1-6.
Simić M, Dragičević V, Brankov M, Tabaković M, Kresović B. Contribution of organicaly grown spelt to the quality of grain. in Journal of Agricultural, Food and Environmental Sciences, JAFES. 2018;72(1):1-6..
Simić, Milena, Dragičević, Vesna, Brankov, Milan, Tabaković, Marijenka, Kresović, Branka, "Contribution of organicaly grown spelt to the quality of grain" in Journal of Agricultural, Food and Environmental Sciences, JAFES, 72, no. 1 (2018):1-6.

The possibilities of weed control in the intercroping system of field pea and oats

Simić, Aleksandar; Krga, Ivan; Simić, Milena; Brankov, Milan; Vučković, Savo; Bijelić, Zorica; Mandić, Violeta

(Herbološko društvo Srbije, 2018)

TY - JOUR
AU - Simić, Aleksandar
AU - Krga, Ivan
AU - Simić, Milena
AU - Brankov, Milan
AU - Vučković, Savo
AU - Bijelić, Zorica
AU - Mandić, Violeta
PY - 2018
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/699
AB - Field pea is a high quality fodder crop of a short vegetation period. The production of field peas as a spring crop reduces the risk of yield losses due to unfavourable winter conditions, improves soil characteristics and ensures high quality fodder at the end of the spring. Intercropping with oats is often carried out due to the fact that field pea requires support and both species have similar developmental stages. The field experiment was set up at the Institute for Animal Husbandry in Zemun in 2017, in order to study the forage yield and the possibility of weed control by cultivating the mixture of field pea and oats. Serbian varieties of field pea NS Junior and oats cultivar Dunav were included in the trial, intercropped according to the 'additive model' in two ways: 100:15% and 100:30% pea : oats, when compared to monoculture (100% pea and 100% oats). In the 100:15% intercrop model of field pea and oats , the number of weed units and their fresh and dry weight were lower than in monocultures, while the higher presence of weeds in the 100:30% model was significantly affected by the high number and biomass production of weed species Ambrosia artemisiifolia. The cultivation of oats and field pea in the mixture significantly increased the yield of fresh and dry biomass, when compared to monocultures, while there was no significant difference in yield between the different methods of peas and oats (100:15% and 100:30%) intercropping. The higher share of oats at the crop establishment stage did not increase the forage yield, indicating the dominant contribution of the field pea biomass in the mixture.
AB - Stočni grašak predstavlja kvalitetan krmni usev kratke vegetacije. Proizvodnjom stočnog graška kao jarog useva, smanjuje se rizik gubitka prinosa usled nepovoljnih zimskih uslova, poboljšavaju karakteristike zemljišta i obezbeđuje kvalitetna krma krajem proleća. Združivanje sa ovsem se često sprovodi zbog potrebe graška za potporom i sličnih fenofaza razvića obe vrste. Poljski ogled je postavljen na Institutu za stočarstvo u Zemunu 2017. godine u cilju ispitivanja prinosa krme i mogućnosti suzbijanja korova gajenjem stočnog graška sa ovsem u smeši. U ogled su bile uključene domaća sorta graška NS Junior i ovas Dunav, koji su združeni po 'aditivnom modelu' na dva načina: 100:15% i 100:30% grašak:ovas, uz poređenje sa setvom čistih useva (100% grašak i 100% ovas). U združenom usevu stočnog graška i ovsa po modelu 100:15%, broj jedinki korova i njihova sveža i suva masa su bile manje nago u pojedinačnim usevima, dok je većoj zastupljenosti korova u modelu združivanja 100:30% veoma doprinela visoka brojnost i produkcija biomase korovske vrste Ambrosia artemisiifolia. Gajenje ovsa i stočnog graška u smeši je značajno povećalo prinos sveže i suve biomase u odnosu na pojedinačno gajene useve, dok između različitog načina združivanja graška i ovsa (100:15% i 100:30%) nije bilo značajnih razlika u prinosu. Veći udeo ovsa pri zasnivanju nije povećao prinos krme, ukazujući na dominantan doprinos biomase stočnog graška u smeši.
PB - Herbološko društvo Srbije
T2 - Acta herbologica
T1 - The possibilities of weed control in the intercroping system of field pea and oats
T1 - Mogućnost suzbijanja korova združenim gajenjem jarog stočnog graška sa ovsem
VL - 27
IS - 2
SP - 109
EP - 119
DO - 10.5937/ActaHerb1802109S
UR - conv_156
ER - 
@article{
author = "Simić, Aleksandar and Krga, Ivan and Simić, Milena and Brankov, Milan and Vučković, Savo and Bijelić, Zorica and Mandić, Violeta",
year = "2018",
abstract = "Field pea is a high quality fodder crop of a short vegetation period. The production of field peas as a spring crop reduces the risk of yield losses due to unfavourable winter conditions, improves soil characteristics and ensures high quality fodder at the end of the spring. Intercropping with oats is often carried out due to the fact that field pea requires support and both species have similar developmental stages. The field experiment was set up at the Institute for Animal Husbandry in Zemun in 2017, in order to study the forage yield and the possibility of weed control by cultivating the mixture of field pea and oats. Serbian varieties of field pea NS Junior and oats cultivar Dunav were included in the trial, intercropped according to the 'additive model' in two ways: 100:15% and 100:30% pea : oats, when compared to monoculture (100% pea and 100% oats). In the 100:15% intercrop model of field pea and oats , the number of weed units and their fresh and dry weight were lower than in monocultures, while the higher presence of weeds in the 100:30% model was significantly affected by the high number and biomass production of weed species Ambrosia artemisiifolia. The cultivation of oats and field pea in the mixture significantly increased the yield of fresh and dry biomass, when compared to monocultures, while there was no significant difference in yield between the different methods of peas and oats (100:15% and 100:30%) intercropping. The higher share of oats at the crop establishment stage did not increase the forage yield, indicating the dominant contribution of the field pea biomass in the mixture., Stočni grašak predstavlja kvalitetan krmni usev kratke vegetacije. Proizvodnjom stočnog graška kao jarog useva, smanjuje se rizik gubitka prinosa usled nepovoljnih zimskih uslova, poboljšavaju karakteristike zemljišta i obezbeđuje kvalitetna krma krajem proleća. Združivanje sa ovsem se često sprovodi zbog potrebe graška za potporom i sličnih fenofaza razvića obe vrste. Poljski ogled je postavljen na Institutu za stočarstvo u Zemunu 2017. godine u cilju ispitivanja prinosa krme i mogućnosti suzbijanja korova gajenjem stočnog graška sa ovsem u smeši. U ogled su bile uključene domaća sorta graška NS Junior i ovas Dunav, koji su združeni po 'aditivnom modelu' na dva načina: 100:15% i 100:30% grašak:ovas, uz poređenje sa setvom čistih useva (100% grašak i 100% ovas). U združenom usevu stočnog graška i ovsa po modelu 100:15%, broj jedinki korova i njihova sveža i suva masa su bile manje nago u pojedinačnim usevima, dok je većoj zastupljenosti korova u modelu združivanja 100:30% veoma doprinela visoka brojnost i produkcija biomase korovske vrste Ambrosia artemisiifolia. Gajenje ovsa i stočnog graška u smeši je značajno povećalo prinos sveže i suve biomase u odnosu na pojedinačno gajene useve, dok između različitog načina združivanja graška i ovsa (100:15% i 100:30%) nije bilo značajnih razlika u prinosu. Veći udeo ovsa pri zasnivanju nije povećao prinos krme, ukazujući na dominantan doprinos biomase stočnog graška u smeši.",
publisher = "Herbološko društvo Srbije",
journal = "Acta herbologica",
title = "The possibilities of weed control in the intercroping system of field pea and oats, Mogućnost suzbijanja korova združenim gajenjem jarog stočnog graška sa ovsem",
volume = "27",
number = "2",
pages = "109-119",
doi = "10.5937/ActaHerb1802109S",
url = "conv_156"
}
Simić, A., Krga, I., Simić, M., Brankov, M., Vučković, S., Bijelić, Z.,& Mandić, V.. (2018). The possibilities of weed control in the intercroping system of field pea and oats. in Acta herbologica
Herbološko društvo Srbije., 27(2), 109-119.
https://doi.org/10.5937/ActaHerb1802109S
conv_156
Simić A, Krga I, Simić M, Brankov M, Vučković S, Bijelić Z, Mandić V. The possibilities of weed control in the intercroping system of field pea and oats. in Acta herbologica. 2018;27(2):109-119.
doi:10.5937/ActaHerb1802109S
conv_156 .
Simić, Aleksandar, Krga, Ivan, Simić, Milena, Brankov, Milan, Vučković, Savo, Bijelić, Zorica, Mandić, Violeta, "The possibilities of weed control in the intercroping system of field pea and oats" in Acta herbologica, 27, no. 2 (2018):109-119,
https://doi.org/10.5937/ActaHerb1802109S .,
conv_156 .
2

Early phytotoxic effects of sulfonylurea herbicides in maize lines

Dragičević, Vesna; Brankov, Milan; Simić, Milena

(Sarajevo : University of East Sarajevo, Faculty of Agriculture, 2017)

TY - CONF
AU - Dragičević, Vesna
AU - Brankov, Milan
AU - Simić, Milena
PY - 2017
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/985
AB - Maize lines are susceptible to various stressful conditions. One of the main problems in maize seed production is weed control, since there are no herbicides registered for use in maize seed crop, while the herbicides commonly used in hybrid crop could express phytotoxicity to maize lines. The susceptibility of six maize lines to sulfonylurea herbicides (Motivell 6 OD – H1 and Equip – H2), applied in recommended dose – RD and double dose –DD was tested during 2015 and 2016. Herbicides were applied in 5-6 leaves phase (15-16 BBCH). Aboveground parts of maize plants were sampled for phytic phosphorus (Pphy) determination 48 hours after herbicide application. Grain yield was determined after harvest. Irrespective to the variations in grain yield between years, H1 treatment in average increased grain yield of L1, L3, L5 and L6 (mainly in RD) and decreased yield of L2 and L4, while H2 increased average grain yield of L3, L4 and L6 and decreased it of L1, L2 and L5, with slightly higher values obtained by DD, when compared to control. H1 treatment induced mainly decrease in Pphy concentration, while H2 induced increase in Pphy concentration in comparison with control, as a consequence of induced stress. This was underlined mainly by DD of applied herbicides. Variations in Pphy concentration in maize leaves showed significant and positive correlation with grain yield in L2, L3, L4 and L6, while the correlation was negative in L1 and L5. In those lines, H2 mainly induced yield reduction. The highest yield reduction by both herbicide treatments were obtained in L2, line with the highest Pphy increase induced also by herbicides, which defines it as a sensitive genotype. For its production, sulfonylurea herbicides are not recommendable for use.
PB - Sarajevo : University of East Sarajevo, Faculty of Agriculture
C3 - 8. international agricultural symposium „Agrosym 2017“, 05-08.10.2017., Jahorina, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina - Book of proceedings
T1 - Early phytotoxic effects of sulfonylurea herbicides in maize lines
SP - 667
EP - 671
ER - 
@conference{
author = "Dragičević, Vesna and Brankov, Milan and Simić, Milena",
year = "2017",
abstract = "Maize lines are susceptible to various stressful conditions. One of the main problems in maize seed production is weed control, since there are no herbicides registered for use in maize seed crop, while the herbicides commonly used in hybrid crop could express phytotoxicity to maize lines. The susceptibility of six maize lines to sulfonylurea herbicides (Motivell 6 OD – H1 and Equip – H2), applied in recommended dose – RD and double dose –DD was tested during 2015 and 2016. Herbicides were applied in 5-6 leaves phase (15-16 BBCH). Aboveground parts of maize plants were sampled for phytic phosphorus (Pphy) determination 48 hours after herbicide application. Grain yield was determined after harvest. Irrespective to the variations in grain yield between years, H1 treatment in average increased grain yield of L1, L3, L5 and L6 (mainly in RD) and decreased yield of L2 and L4, while H2 increased average grain yield of L3, L4 and L6 and decreased it of L1, L2 and L5, with slightly higher values obtained by DD, when compared to control. H1 treatment induced mainly decrease in Pphy concentration, while H2 induced increase in Pphy concentration in comparison with control, as a consequence of induced stress. This was underlined mainly by DD of applied herbicides. Variations in Pphy concentration in maize leaves showed significant and positive correlation with grain yield in L2, L3, L4 and L6, while the correlation was negative in L1 and L5. In those lines, H2 mainly induced yield reduction. The highest yield reduction by both herbicide treatments were obtained in L2, line with the highest Pphy increase induced also by herbicides, which defines it as a sensitive genotype. For its production, sulfonylurea herbicides are not recommendable for use.",
publisher = "Sarajevo : University of East Sarajevo, Faculty of Agriculture",
journal = "8. international agricultural symposium „Agrosym 2017“, 05-08.10.2017., Jahorina, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina - Book of proceedings",
title = "Early phytotoxic effects of sulfonylurea herbicides in maize lines",
pages = "667-671"
}
Dragičević, V., Brankov, M.,& Simić, M.. (2017). Early phytotoxic effects of sulfonylurea herbicides in maize lines. in 8. international agricultural symposium „Agrosym 2017“, 05-08.10.2017., Jahorina, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina - Book of proceedings
Sarajevo : University of East Sarajevo, Faculty of Agriculture., 667-671.
Dragičević V, Brankov M, Simić M. Early phytotoxic effects of sulfonylurea herbicides in maize lines. in 8. international agricultural symposium „Agrosym 2017“, 05-08.10.2017., Jahorina, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina - Book of proceedings. 2017;:667-671..
Dragičević, Vesna, Brankov, Milan, Simić, Milena, "Early phytotoxic effects of sulfonylurea herbicides in maize lines" in 8. international agricultural symposium „Agrosym 2017“, 05-08.10.2017., Jahorina, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina - Book of proceedings (2017):667-671.