Vučić, Tanja

Link to this page

Authority KeyName Variants
db557d0a-fc4c-4a9e-a4d5-432822d05f7e
 • Vučić, Tanja (5)
Projects

Author's Bibliography

The effect of in vitro digestion on antioxidant properties of water-soluble and insoluble protein fractions of traditional Serbian white- brined cheeses

Vučić, Tanja; Milinčić, Danijel; Žilić, Slađana; Sredović Ignjatović, Ivana; Sarić, Zlatan; Ećim-Đurić, Olivera; Kostić, Aleksandar; Barac, Miroljub

(Zagreb : Hrvatska mljekarska udruga, 2020)

TY - JOUR
AU - Vučić, Tanja
AU - Milinčić, Danijel
AU - Žilić, Slađana
AU - Sredović Ignjatović, Ivana
AU - Sarić, Zlatan
AU - Ećim-Đurić, Olivera
AU - Kostić, Aleksandar
AU - Barac, Miroljub
PY - 2020
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/896
AB - The influence of simulated in vitro digestion on antioxidant potential of protein fractions of traditional
Serbian white-brined cheeses was investigated. Water-soluble (WSF) and water- insoluble fractions
(WINF) of three cow’s and three ovine white-brined cheeses were fractionated. Total antioxidant capacity,
reducing power and iron (II) chelating properties of these fractions before and after in vitro digestion
were assayed. The investigated protein fractions had different antioxidant properties. WSFs had a
better total antioxidant capacity and reducing power and less pronounced iron (II) chelating properties
than WINFs. A strong negative correlation (-0.818, P<0.05) between the total antioxidant capacities of
undigested WSF and WINF of traditional cheeses were observed. In vitro digestion greatly improved
the total antioxidant capacities of WINFs (by 16.61-34.18 times), their reducing power (up to 95.77 %)
and except in the case of Svrljig ovine cheese, the iron (II) chelating ability as well. A less pronounced
increase (up to 71.29 %) of the total antioxidant capacity of WSFs was induced by in vitro digestion. In
vitro digestion reduced reducing power of WSF of investigated ovine cheeses as well as reducing power
of WSF of Homolje cow’s cheese. Since there was no significant correlation between the investigated
antioxidant properties of digested WSFs and their free amino acids and mineral contents the observed
differences should be attributed to different composition and properties of low molecular weight peptides.
Thus, further investigations related to their isolation and characterization needs to be conducted.
However, these results indicate that Serbian white-brined cheeses have great potential as source of
antioxidant peptides.
AB - Ispitan je utjecaj simulirane in vitro digestije na antioksidativni potencijal proteinske frakcije tradicionalnih srpskih bijelih sireva u salamuri. Iz bijelih sireva u salamuri (tri kravlja i tri ovčja) frakcionirane su u vodi topljive (VTF) i u vodi netopljive proteinske frakcije (VNTF). Analiziran je ukupni antioksidativni kapacitet, sposobnost redukcije i svojstva keliranja željeza (II) ovih frakcija prije te nakon in vitro digestije. Ispitane proteinske frakcije imale su različita antioksidativna svojstva. VTF su imale bolji
ukupni antioksidativni kapacitet, sposobnost redukcije i manje izražena kelirajuća svojstva željeza (II) u odnosu na VNTF. Uočena je snažna negativna korelacija (-0,818, P<0,05) između ukupnih antioksidacijskih kapaciteta neprobavljenih VTF i VNTF tradicionalnih sireva. In vitro digestija uveliko je poboljšala ukupan antioksidativni kapacitet VNTF (16,61-34,18 puta), njihovu sposobnost redukcije (do 95,77 %), i osim u slučaju svrljiškog ovčjeg sira, sposobnost keliranja željeza (II). Manje izražen porast (do 71,29 %) ukupnog antioksidativnog kapaciteta VTF izazvan je in vitro digestijom. Smanjenje sposobnosti redukcije nakon in vitro digestije uočeno je kod svih VTF ispitivanih ovčjih sireva, kao i kod homoljskog sira od kravljeg mlijeka. Kako nije bilo značajne korelacije između ispitivanih antioksidativnih svojstava digestivnih VTF i sadržaja slobodnih aminokiselina i minerala, uočene razlike treba pripisati različitom sastavu i svojstvima peptida niske molekulske mase. Stoga je potrebno provesti daljnja ispitivanja vezana za njihovu
izolaciju i karakterizaciju. Međutim, ovi rezultati ukazuju da srpski bijeli sirevi u salamuri imaju veliki potencijal kao izvor antioksidativnih peptida.
PB - Zagreb : Hrvatska mljekarska udruga
T2 - Mljekarstvo
T1 - The effect of in vitro digestion on antioxidant properties of water-soluble and insoluble protein fractions of traditional Serbian white- brined cheeses
T1 - Utjecaj in vitro digestije na antioksidativna svojstva u vodi topljivih i netopljivih proteinskih frakcija tradicionalnih srpskih bijelih sireva u salamuri
VL - 70
IS - 4
SP - 253
EP - 265
DO - 10.15567/mljekarstvo.2020.0403
ER - 
@article{
author = "Vučić, Tanja and Milinčić, Danijel and Žilić, Slađana and Sredović Ignjatović, Ivana and Sarić, Zlatan and Ećim-Đurić, Olivera and Kostić, Aleksandar and Barac, Miroljub",
year = "2020",
abstract = "The influence of simulated in vitro digestion on antioxidant potential of protein fractions of traditional
Serbian white-brined cheeses was investigated. Water-soluble (WSF) and water- insoluble fractions
(WINF) of three cow’s and three ovine white-brined cheeses were fractionated. Total antioxidant capacity,
reducing power and iron (II) chelating properties of these fractions before and after in vitro digestion
were assayed. The investigated protein fractions had different antioxidant properties. WSFs had a
better total antioxidant capacity and reducing power and less pronounced iron (II) chelating properties
than WINFs. A strong negative correlation (-0.818, P<0.05) between the total antioxidant capacities of
undigested WSF and WINF of traditional cheeses were observed. In vitro digestion greatly improved
the total antioxidant capacities of WINFs (by 16.61-34.18 times), their reducing power (up to 95.77 %)
and except in the case of Svrljig ovine cheese, the iron (II) chelating ability as well. A less pronounced
increase (up to 71.29 %) of the total antioxidant capacity of WSFs was induced by in vitro digestion. In
vitro digestion reduced reducing power of WSF of investigated ovine cheeses as well as reducing power
of WSF of Homolje cow’s cheese. Since there was no significant correlation between the investigated
antioxidant properties of digested WSFs and their free amino acids and mineral contents the observed
differences should be attributed to different composition and properties of low molecular weight peptides.
Thus, further investigations related to their isolation and characterization needs to be conducted.
However, these results indicate that Serbian white-brined cheeses have great potential as source of
antioxidant peptides., Ispitan je utjecaj simulirane in vitro digestije na antioksidativni potencijal proteinske frakcije tradicionalnih srpskih bijelih sireva u salamuri. Iz bijelih sireva u salamuri (tri kravlja i tri ovčja) frakcionirane su u vodi topljive (VTF) i u vodi netopljive proteinske frakcije (VNTF). Analiziran je ukupni antioksidativni kapacitet, sposobnost redukcije i svojstva keliranja željeza (II) ovih frakcija prije te nakon in vitro digestije. Ispitane proteinske frakcije imale su različita antioksidativna svojstva. VTF su imale bolji
ukupni antioksidativni kapacitet, sposobnost redukcije i manje izražena kelirajuća svojstva željeza (II) u odnosu na VNTF. Uočena je snažna negativna korelacija (-0,818, P<0,05) između ukupnih antioksidacijskih kapaciteta neprobavljenih VTF i VNTF tradicionalnih sireva. In vitro digestija uveliko je poboljšala ukupan antioksidativni kapacitet VNTF (16,61-34,18 puta), njihovu sposobnost redukcije (do 95,77 %), i osim u slučaju svrljiškog ovčjeg sira, sposobnost keliranja željeza (II). Manje izražen porast (do 71,29 %) ukupnog antioksidativnog kapaciteta VTF izazvan je in vitro digestijom. Smanjenje sposobnosti redukcije nakon in vitro digestije uočeno je kod svih VTF ispitivanih ovčjih sireva, kao i kod homoljskog sira od kravljeg mlijeka. Kako nije bilo značajne korelacije između ispitivanih antioksidativnih svojstava digestivnih VTF i sadržaja slobodnih aminokiselina i minerala, uočene razlike treba pripisati različitom sastavu i svojstvima peptida niske molekulske mase. Stoga je potrebno provesti daljnja ispitivanja vezana za njihovu
izolaciju i karakterizaciju. Međutim, ovi rezultati ukazuju da srpski bijeli sirevi u salamuri imaju veliki potencijal kao izvor antioksidativnih peptida.",
publisher = "Zagreb : Hrvatska mljekarska udruga",
journal = "Mljekarstvo",
title = "The effect of in vitro digestion on antioxidant properties of water-soluble and insoluble protein fractions of traditional Serbian white- brined cheeses, Utjecaj in vitro digestije na antioksidativna svojstva u vodi topljivih i netopljivih proteinskih frakcija tradicionalnih srpskih bijelih sireva u salamuri",
volume = "70",
number = "4",
pages = "253-265",
doi = "10.15567/mljekarstvo.2020.0403"
}
Vučić, T., Milinčić, D., Žilić, S., Sredović Ignjatović, I., Sarić, Z., Ećim-Đurić, O., Kostić, A.,& Barac, M.. (2020). The effect of in vitro digestion on antioxidant properties of water-soluble and insoluble protein fractions of traditional Serbian white- brined cheeses. in Mljekarstvo
Zagreb : Hrvatska mljekarska udruga., 70(4), 253-265.
https://doi.org/10.15567/mljekarstvo.2020.0403
Vučić T, Milinčić D, Žilić S, Sredović Ignjatović I, Sarić Z, Ećim-Đurić O, Kostić A, Barac M. The effect of in vitro digestion on antioxidant properties of water-soluble and insoluble protein fractions of traditional Serbian white- brined cheeses. in Mljekarstvo. 2020;70(4):253-265.
doi:10.15567/mljekarstvo.2020.0403 .
Vučić, Tanja, Milinčić, Danijel, Žilić, Slađana, Sredović Ignjatović, Ivana, Sarić, Zlatan, Ećim-Đurić, Olivera, Kostić, Aleksandar, Barac, Miroljub, "The effect of in vitro digestion on antioxidant properties of water-soluble and insoluble protein fractions of traditional Serbian white- brined cheeses" in Mljekarstvo, 70, no. 4 (2020):253-265,
https://doi.org/10.15567/mljekarstvo.2020.0403 . .
2

The Influence of Milk Type on the Proteolysis and Antioxidant Capacity of White-Brined Cheese Manufactured from High-Heat-Treated Milk Pretreated with Chymosin

Barać, Miroljub; Pešić, Mirjana; Žilić, Slađana; Smiljanić, Milenko; Sredović Ignjatović, Ivana; Vučić, Tanja; Kostić, Aleksandar; Milinčić, Danijel

(Basel : MDPI, 2019)

TY - JOUR
AU - Barać, Miroljub
AU - Pešić, Mirjana
AU - Žilić, Slađana
AU - Smiljanić, Milenko
AU - Sredović Ignjatović, Ivana
AU - Vučić, Tanja
AU - Kostić, Aleksandar
AU - Milinčić, Danijel
PY - 2019
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/765
AB - We investigated the effect of milk type on the proteolysis and total antioxidant capacity (TEAC) of white-brined cheeses prepared from high-heat-treated (90 °C, 10 min) cow’s and goat’s milk, pretreated with chymosin at a low temperature (4 °C). The cheeses produced showed improved antioxidant characteristics and a high content of denatured whey proteins. However, these characteristics depend on the type of milk and the ripening time. Ripened cow’s milk cheese had higher values of WSN/TN (water-soluble nitrogen per total nitrogen content) and TCA-SN/TN (nitrogen soluble in 12% trichloroacetic acid per total nitrogen), but similar PTA-SN/TN (nitrogen soluble in 5% phosphotungstic acid per total nitrogen) values were observed in ripened cheeses. The antioxidant potential of a WSF (water-soluble fraction) was higher in goat’s milk cheese, but higher TEAC (total antioxidant capacity) values of WINF (water-insoluble fraction) were observed in matured cow’s milk cheese. In vitro digestion slightly improved the radical scavenging capacity of WSF, whereas digested WINF had more than twice the capacity of their undigested counterparts. The cheeses prepared in this study could be a good source of antioxidant peptides. Further investigations of their in vitro and in vivo functionality need to be conducted.
PB - Basel : MDPI
T2 - Foods
T1 - The Influence of Milk Type on the Proteolysis and Antioxidant Capacity of White-Brined Cheese Manufactured from High-Heat-Treated Milk Pretreated with Chymosin
VL - 8
IS - 4
SP - 128
DO - 10.3390/foods8040128
ER - 
@article{
author = "Barać, Miroljub and Pešić, Mirjana and Žilić, Slađana and Smiljanić, Milenko and Sredović Ignjatović, Ivana and Vučić, Tanja and Kostić, Aleksandar and Milinčić, Danijel",
year = "2019",
abstract = "We investigated the effect of milk type on the proteolysis and total antioxidant capacity (TEAC) of white-brined cheeses prepared from high-heat-treated (90 °C, 10 min) cow’s and goat’s milk, pretreated with chymosin at a low temperature (4 °C). The cheeses produced showed improved antioxidant characteristics and a high content of denatured whey proteins. However, these characteristics depend on the type of milk and the ripening time. Ripened cow’s milk cheese had higher values of WSN/TN (water-soluble nitrogen per total nitrogen content) and TCA-SN/TN (nitrogen soluble in 12% trichloroacetic acid per total nitrogen), but similar PTA-SN/TN (nitrogen soluble in 5% phosphotungstic acid per total nitrogen) values were observed in ripened cheeses. The antioxidant potential of a WSF (water-soluble fraction) was higher in goat’s milk cheese, but higher TEAC (total antioxidant capacity) values of WINF (water-insoluble fraction) were observed in matured cow’s milk cheese. In vitro digestion slightly improved the radical scavenging capacity of WSF, whereas digested WINF had more than twice the capacity of their undigested counterparts. The cheeses prepared in this study could be a good source of antioxidant peptides. Further investigations of their in vitro and in vivo functionality need to be conducted.",
publisher = "Basel : MDPI",
journal = "Foods",
title = "The Influence of Milk Type on the Proteolysis and Antioxidant Capacity of White-Brined Cheese Manufactured from High-Heat-Treated Milk Pretreated with Chymosin",
volume = "8",
number = "4",
pages = "128",
doi = "10.3390/foods8040128"
}
Barać, M., Pešić, M., Žilić, S., Smiljanić, M., Sredović Ignjatović, I., Vučić, T., Kostić, A.,& Milinčić, D.. (2019). The Influence of Milk Type on the Proteolysis and Antioxidant Capacity of White-Brined Cheese Manufactured from High-Heat-Treated Milk Pretreated with Chymosin. in Foods
Basel : MDPI., 8(4), 128.
https://doi.org/10.3390/foods8040128
Barać M, Pešić M, Žilić S, Smiljanić M, Sredović Ignjatović I, Vučić T, Kostić A, Milinčić D. The Influence of Milk Type on the Proteolysis and Antioxidant Capacity of White-Brined Cheese Manufactured from High-Heat-Treated Milk Pretreated with Chymosin. in Foods. 2019;8(4):128.
doi:10.3390/foods8040128 .
Barać, Miroljub, Pešić, Mirjana, Žilić, Slađana, Smiljanić, Milenko, Sredović Ignjatović, Ivana, Vučić, Tanja, Kostić, Aleksandar, Milinčić, Danijel, "The Influence of Milk Type on the Proteolysis and Antioxidant Capacity of White-Brined Cheese Manufactured from High-Heat-Treated Milk Pretreated with Chymosin" in Foods, 8, no. 4 (2019):128,
https://doi.org/10.3390/foods8040128 . .
7
6
8

The Effect of In Vitro Digestion on Antioxidant, ACE-Inhibitory and Antimicrobial Potentials of Traditional Serbian White-Brined Cheeses

Barać, Miroljub; Vučić, Tanja; Žilić, Slađana; Pešić, Mirjana; Soković, Marina; Petrović, Jovana; Kostić, Aleksandar; Sredović Ignjatović, Ivana; Milinčić, Danijel

(Basel : MDPI, 2019)

TY - JOUR
AU - Barać, Miroljub
AU - Vučić, Tanja
AU - Žilić, Slađana
AU - Pešić, Mirjana
AU - Soković, Marina
AU - Petrović, Jovana
AU - Kostić, Aleksandar
AU - Sredović Ignjatović, Ivana
AU - Milinčić, Danijel
PY - 2019
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/766
AB - This study deals with the effect ofin vitrodigestion on the functional potential of traditionalSerbian white-brined cheeses. The total antioxidant capacity, reducing power and iron (II) chelatingproperties as well as angiotensin-converting enyzme-inhibitory (ACE-inhibitory) and antimicrobialactivities of traditional Serbian white-brined cheeses before and afterin vitrodigestion were assayed.The traditional cheeses had different antioxidant properties as well as different ACE-inhibitoryactivities.In vitrodigestion improved the total antioxidant capacity (8.42–58.56 times) and thereducing power (by 17.90–99.30%) of investigated cheeses, whereas their chelating ability was slightlyimproved or unaffected after digestion.In vitrodigestion reduced the ACE-inhibitory potentialof water-soluble protein fractions, and digested water-insoluble fractions were the major sourceof ACE-inhibitory peptides. The digestates did not exhibit any antibacterial potential, whereasthey showed moderate antifungal potential toward selected micromycetes. The best antifungalpotential had Svrljig ovine cheese and Homolje cow cheese. The results of this study clearly point toa significant functionality of traditional white-brined cheeses.
PB - Basel : MDPI
T2 - Foods
T1 - The Effect of In Vitro Digestion on Antioxidant, ACE-Inhibitory and Antimicrobial Potentials of Traditional Serbian White-Brined Cheeses
VL - 8
IS - 3
SP - 94
DO - 10.3390/foods8030094
ER - 
@article{
author = "Barać, Miroljub and Vučić, Tanja and Žilić, Slađana and Pešić, Mirjana and Soković, Marina and Petrović, Jovana and Kostić, Aleksandar and Sredović Ignjatović, Ivana and Milinčić, Danijel",
year = "2019",
abstract = "This study deals with the effect ofin vitrodigestion on the functional potential of traditionalSerbian white-brined cheeses. The total antioxidant capacity, reducing power and iron (II) chelatingproperties as well as angiotensin-converting enyzme-inhibitory (ACE-inhibitory) and antimicrobialactivities of traditional Serbian white-brined cheeses before and afterin vitrodigestion were assayed.The traditional cheeses had different antioxidant properties as well as different ACE-inhibitoryactivities.In vitrodigestion improved the total antioxidant capacity (8.42–58.56 times) and thereducing power (by 17.90–99.30%) of investigated cheeses, whereas their chelating ability was slightlyimproved or unaffected after digestion.In vitrodigestion reduced the ACE-inhibitory potentialof water-soluble protein fractions, and digested water-insoluble fractions were the major sourceof ACE-inhibitory peptides. The digestates did not exhibit any antibacterial potential, whereasthey showed moderate antifungal potential toward selected micromycetes. The best antifungalpotential had Svrljig ovine cheese and Homolje cow cheese. The results of this study clearly point toa significant functionality of traditional white-brined cheeses.",
publisher = "Basel : MDPI",
journal = "Foods",
title = "The Effect of In Vitro Digestion on Antioxidant, ACE-Inhibitory and Antimicrobial Potentials of Traditional Serbian White-Brined Cheeses",
volume = "8",
number = "3",
pages = "94",
doi = "10.3390/foods8030094"
}
Barać, M., Vučić, T., Žilić, S., Pešić, M., Soković, M., Petrović, J., Kostić, A., Sredović Ignjatović, I.,& Milinčić, D.. (2019). The Effect of In Vitro Digestion on Antioxidant, ACE-Inhibitory and Antimicrobial Potentials of Traditional Serbian White-Brined Cheeses. in Foods
Basel : MDPI., 8(3), 94.
https://doi.org/10.3390/foods8030094
Barać M, Vučić T, Žilić S, Pešić M, Soković M, Petrović J, Kostić A, Sredović Ignjatović I, Milinčić D. The Effect of In Vitro Digestion on Antioxidant, ACE-Inhibitory and Antimicrobial Potentials of Traditional Serbian White-Brined Cheeses. in Foods. 2019;8(3):94.
doi:10.3390/foods8030094 .
Barać, Miroljub, Vučić, Tanja, Žilić, Slađana, Pešić, Mirjana, Soković, Marina, Petrović, Jovana, Kostić, Aleksandar, Sredović Ignjatović, Ivana, Milinčić, Danijel, "The Effect of In Vitro Digestion on Antioxidant, ACE-Inhibitory and Antimicrobial Potentials of Traditional Serbian White-Brined Cheeses" in Foods, 8, no. 3 (2019):94,
https://doi.org/10.3390/foods8030094 . .
12
8
13

Protein profiles and total antioxidant capacity of water-soluble and water-insoluble fractions of white brined goat cheese at different stages of ripening

Barać, Miroljub; Pešić, Mirjana; Stanojević, Slađana; Vasić, Milena; Despotović, Sasa; Vučić, Tanja; Kostić, Aleksandar; Žilić, Slađana; Smiljanić, Milenko

(Wiley-Blackwell, Hoboken, 2016)

TY - JOUR
AU - Barać, Miroljub
AU - Pešić, Mirjana
AU - Stanojević, Slađana
AU - Vasić, Milena
AU - Despotović, Sasa
AU - Vučić, Tanja
AU - Kostić, Aleksandar
AU - Žilić, Slađana
AU - Smiljanić, Milenko
PY - 2016
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/654
AB - This study deals with proteolysis and total antioxidant capacity of proteins of white brined cheese prepared from overheated goat milk and ripened for fifty days. Proteolytic changes were reflected through the relatively low level of soluble nitrogen (50days ripened cheese had 15.32g/100g of water-soluble nitrogen, 8.1g/100g of TCA-soluble nitrogen and 2.69g/100g of PTA-SN), intensive proteolysis of (s2)-CN during initial 10days of ripening (up to 50.70% of initial content) and its much slower degradation through further 40days, slow but continual decrease of -CN content (up to 85.14% of residual content) and high level of proteolytic products tightly bounded into gel network. Total antioxidant capacity of water-soluble and water-insoluble fractions increased after cheese ripening. These findings could be useful for better understanding and control over the production of white brined goat cheese as highly valuable functional product.
PB - Wiley-Blackwell, Hoboken
T2 - International Journal of Food Science and Technology
T1 - Protein profiles and total antioxidant capacity of water-soluble and water-insoluble fractions of white brined goat cheese at different stages of ripening
VL - 51
IS - 5
SP - 1140
EP - 1149
DO - 10.1111/ijfs.13091
UR - conv_926
ER - 
@article{
author = "Barać, Miroljub and Pešić, Mirjana and Stanojević, Slađana and Vasić, Milena and Despotović, Sasa and Vučić, Tanja and Kostić, Aleksandar and Žilić, Slađana and Smiljanić, Milenko",
year = "2016",
abstract = "This study deals with proteolysis and total antioxidant capacity of proteins of white brined cheese prepared from overheated goat milk and ripened for fifty days. Proteolytic changes were reflected through the relatively low level of soluble nitrogen (50days ripened cheese had 15.32g/100g of water-soluble nitrogen, 8.1g/100g of TCA-soluble nitrogen and 2.69g/100g of PTA-SN), intensive proteolysis of (s2)-CN during initial 10days of ripening (up to 50.70% of initial content) and its much slower degradation through further 40days, slow but continual decrease of -CN content (up to 85.14% of residual content) and high level of proteolytic products tightly bounded into gel network. Total antioxidant capacity of water-soluble and water-insoluble fractions increased after cheese ripening. These findings could be useful for better understanding and control over the production of white brined goat cheese as highly valuable functional product.",
publisher = "Wiley-Blackwell, Hoboken",
journal = "International Journal of Food Science and Technology",
title = "Protein profiles and total antioxidant capacity of water-soluble and water-insoluble fractions of white brined goat cheese at different stages of ripening",
volume = "51",
number = "5",
pages = "1140-1149",
doi = "10.1111/ijfs.13091",
url = "conv_926"
}
Barać, M., Pešić, M., Stanojević, S., Vasić, M., Despotović, S., Vučić, T., Kostić, A., Žilić, S.,& Smiljanić, M.. (2016). Protein profiles and total antioxidant capacity of water-soluble and water-insoluble fractions of white brined goat cheese at different stages of ripening. in International Journal of Food Science and Technology
Wiley-Blackwell, Hoboken., 51(5), 1140-1149.
https://doi.org/10.1111/ijfs.13091
conv_926
Barać M, Pešić M, Stanojević S, Vasić M, Despotović S, Vučić T, Kostić A, Žilić S, Smiljanić M. Protein profiles and total antioxidant capacity of water-soluble and water-insoluble fractions of white brined goat cheese at different stages of ripening. in International Journal of Food Science and Technology. 2016;51(5):1140-1149.
doi:10.1111/ijfs.13091
conv_926 .
Barać, Miroljub, Pešić, Mirjana, Stanojević, Slađana, Vasić, Milena, Despotović, Sasa, Vučić, Tanja, Kostić, Aleksandar, Žilić, Slađana, Smiljanić, Milenko, "Protein profiles and total antioxidant capacity of water-soluble and water-insoluble fractions of white brined goat cheese at different stages of ripening" in International Journal of Food Science and Technology, 51, no. 5 (2016):1140-1149,
https://doi.org/10.1111/ijfs.13091 .,
conv_926 .
16
18
19

Protein profiles and total antioxidant capacity of water soluble and insoluble protein fractions of white cow cheese at different stage of ripening

Barać, Miroljub; Pešić, Mirjana; Stanojević, Slađana; Vasić, Milena; Vučić, Tanja; Smiljanić, Milenko; Žilić, Slađana

(Croatian Dairy Union, Zagreb, 2016)

TY - JOUR
AU - Barać, Miroljub
AU - Pešić, Mirjana
AU - Stanojević, Slađana
AU - Vasić, Milena
AU - Vučić, Tanja
AU - Smiljanić, Milenko
AU - Žilić, Slađana
PY - 2016
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/619
AB - This research is focused on proteolysis and total antioxidant capacity of proteins of white brined cheese prepared from overheated (90 degrees C, 10 minutes) cow milk. White brined cow cheese of overheated milk went through specific proteolytic changes during ripening that were result of high level of whey proteins incorporated into the gel matrix. Specificity was reflected through the relatively low level of soluble nitrogen fractions, the intensive and continual decrease of alpha(s)-caseins up to 15.42 % of initial content, slow degradation of beta-casein throughout the whole ripening period and high level of proteolytic products tightly bounded into gel matrix. Strong negative correlations (-0.97, -0.98 and -0.91; p lt 0.05) between ripening time and resudual alpha(s)-caseins, beta-casein and low molecular weight products were observed. Proteolysis also affected the total antioxidant capacity of both water soluble and water insoluble nitrogen fractions, but to different extents and with different trends. Total antioxidant capacity of water insoluble fraction increased slowly during the whole ripening period, wherease significant improvement of total antioxidant capacity of water soluble fraction started after 30 days of ripening. These findings could be useful for better understanding and control of the white brined cow cheese production.
PB - Croatian Dairy Union, Zagreb
T2 - Mljekarstvo
T1 - Protein profiles and total antioxidant capacity of water soluble and insoluble protein fractions of white cow cheese at different stage of ripening
VL - 66
IS - 3
SP - 187
EP - 197
DO - 10.15567/mljekarstvo.2016.0303
UR - conv_936
ER - 
@article{
author = "Barać, Miroljub and Pešić, Mirjana and Stanojević, Slađana and Vasić, Milena and Vučić, Tanja and Smiljanić, Milenko and Žilić, Slađana",
year = "2016",
abstract = "This research is focused on proteolysis and total antioxidant capacity of proteins of white brined cheese prepared from overheated (90 degrees C, 10 minutes) cow milk. White brined cow cheese of overheated milk went through specific proteolytic changes during ripening that were result of high level of whey proteins incorporated into the gel matrix. Specificity was reflected through the relatively low level of soluble nitrogen fractions, the intensive and continual decrease of alpha(s)-caseins up to 15.42 % of initial content, slow degradation of beta-casein throughout the whole ripening period and high level of proteolytic products tightly bounded into gel matrix. Strong negative correlations (-0.97, -0.98 and -0.91; p lt 0.05) between ripening time and resudual alpha(s)-caseins, beta-casein and low molecular weight products were observed. Proteolysis also affected the total antioxidant capacity of both water soluble and water insoluble nitrogen fractions, but to different extents and with different trends. Total antioxidant capacity of water insoluble fraction increased slowly during the whole ripening period, wherease significant improvement of total antioxidant capacity of water soluble fraction started after 30 days of ripening. These findings could be useful for better understanding and control of the white brined cow cheese production.",
publisher = "Croatian Dairy Union, Zagreb",
journal = "Mljekarstvo",
title = "Protein profiles and total antioxidant capacity of water soluble and insoluble protein fractions of white cow cheese at different stage of ripening",
volume = "66",
number = "3",
pages = "187-197",
doi = "10.15567/mljekarstvo.2016.0303",
url = "conv_936"
}
Barać, M., Pešić, M., Stanojević, S., Vasić, M., Vučić, T., Smiljanić, M.,& Žilić, S.. (2016). Protein profiles and total antioxidant capacity of water soluble and insoluble protein fractions of white cow cheese at different stage of ripening. in Mljekarstvo
Croatian Dairy Union, Zagreb., 66(3), 187-197.
https://doi.org/10.15567/mljekarstvo.2016.0303
conv_936
Barać M, Pešić M, Stanojević S, Vasić M, Vučić T, Smiljanić M, Žilić S. Protein profiles and total antioxidant capacity of water soluble and insoluble protein fractions of white cow cheese at different stage of ripening. in Mljekarstvo. 2016;66(3):187-197.
doi:10.15567/mljekarstvo.2016.0303
conv_936 .
Barać, Miroljub, Pešić, Mirjana, Stanojević, Slađana, Vasić, Milena, Vučić, Tanja, Smiljanić, Milenko, Žilić, Slađana, "Protein profiles and total antioxidant capacity of water soluble and insoluble protein fractions of white cow cheese at different stage of ripening" in Mljekarstvo, 66, no. 3 (2016):187-197,
https://doi.org/10.15567/mljekarstvo.2016.0303 .,
conv_936 .
17
12
15