Obradović, Ana

Link to this page

Authority KeyName Variants
orcid::0000-0001-8215-7690
 • Obradović, Ana (25)
 • Stepanić, Ana (4)
Projects

Author's Bibliography

Fuzariotoksini i aflatoksini u kukuruzu

Nikolić, Milica; Savić, Iva; Obradović, Ana; Stanković, Slavica

(Beograd : Društvo genetičara Srbije, 2023)

TY - CONF
AU - Nikolić, Milica
AU - Savić, Iva
AU - Obradović, Ana
AU - Stanković, Slavica
PY - 2023
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/1325
AB - Ova studija je sprovedena sa ciljem da se ispita prirodna pojava toksigenih vrsta gljiva i sadržaj fumonizina (FB), ukupnih aflatoksina (AFLA), zearalenona (ZEA) i deoksinivalenola (DON) u zrnu kukuruza, uskladištenom neposredno nakon berbe 2022. godine. Prikupljeni su uzorci zrna kukuruza sa tri lokacije (Zemun Polje, Školsko Dobro i Zagajica) u Srbiji i analizirani na prisustvo mikotoksina. Nakon sušenja i mlevenja, uzorci su homogenizovani sa 25 ml 70% rastvora metanola i destilovanom vodom (3:1), a zatim ekstrahovani. Kvantifikacija ukupnog sadržaja mikotoksina izvršena je metodom imunoapsorpcionih enzima (ELISA) prema uputstvu za upotrebu proizvođača (Tecna S.R.L., Italija, Celer Test Kit).
Analizom 100 uzoraka zrna kukuruza utvrđena je velika varijabilnost u koncentraciji ispitivanih mikotoksina. Svi ispitivani uzorci su bili pozitivni na najmanje jedan od ispitivanih mikotoksina (FB, AFLA, ZEA, DON). Fumonizin je detektovan u koncentraciji od 0 do 0,268 ppm, ukupni aflatoksin od 0,423 do 3,925 ppb, zearalenon od 0 do 9,685 ppb, i deoksinivalenol od 0,005 do 3,581 ppm.
U svim ispitivanim hibridima, analize mikotoksina su pokazale da su nivoi FB, AFLA, ZEA i DON bili ispod maksimalno dozvoljenih nivoa propisanih zakonodavstvom Evropske unije i Republike Srbije, namenjenom za kukuruz i proizvode od kukuruza. Neophodno je kontinuirano praćenje sadržaja mikotoksina, s obzirom da se isti menja iz godine u godinu.
AB - This study was conducted to investigate the natural occurrence of toxigenic fungal species and the levels of fumonisin (FB), zearalenone (ZEA), deoxynivalenol (DON), and total aflatoxin (AFLA) in corn kernels stored immediately after harvest in 2022. Samples of maize kernels from two locations (Zemun Polje and Zagajica) in Serbia were collected and analyzed for the presence of mycotoxins. After drying and milling, the samples were homogenized with 25 ml of 70% metanol solution and distilled water (3:1) and then extracted. Quantification of total mycotoxin content was performed using the immunoapsorption enzyme method according to the manufacturer's instructions (Tecna S.R.L., Italy, Celer Test Kit).
The analysis of 100 maize kernels samples was determined by a great variability in the concentration of mycotoxins studied. All samples tested were positive for at least one of the mycotoxins tested (fumonisin, aflatoxin, zearalenone or deoxynivalenol). Fumonisin is determined at a concentration of 0 to 0.268 ppm, total aflatoxin at a concentration of 0.423 to 3.925 ppb, zearalenone at a concentration of 0 to 9.685 ppb, while deoxynivalenol is detected at a concentration of 0.005 to 3.581 ppm.
In all tested hybrids, mycotoxin analyses showed that the levels of AFLA, DON, ZEA and FBs were below the maximum permissible levels established by the legislation of the European Union and the Republic of Serbia in maize intended for maize and maize products. Continuous monitoring of mycotoxin content is necessary as it changes from year to year.
PB - Beograd : Društvo genetičara Srbije
C3 - 10. simpozijum Društva selekcionera i semenara Republike Srbije i 7. simpozijum Sekcije za oplemenjivanje organizama Društva genetičara Srbije, Vrnjačka Banja, 16-18. oktobar 2023, Zbornik apstrakta
T1 - Fuzariotoksini i aflatoksini u kukuruzu
T1 - Fusariotoxins and aflatoxins in maize kernels
SP - 95
SP - 95
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1325
ER - 
@conference{
author = "Nikolić, Milica and Savić, Iva and Obradović, Ana and Stanković, Slavica",
year = "2023",
abstract = "Ova studija je sprovedena sa ciljem da se ispita prirodna pojava toksigenih vrsta gljiva i sadržaj fumonizina (FB), ukupnih aflatoksina (AFLA), zearalenona (ZEA) i deoksinivalenola (DON) u zrnu kukuruza, uskladištenom neposredno nakon berbe 2022. godine. Prikupljeni su uzorci zrna kukuruza sa tri lokacije (Zemun Polje, Školsko Dobro i Zagajica) u Srbiji i analizirani na prisustvo mikotoksina. Nakon sušenja i mlevenja, uzorci su homogenizovani sa 25 ml 70% rastvora metanola i destilovanom vodom (3:1), a zatim ekstrahovani. Kvantifikacija ukupnog sadržaja mikotoksina izvršena je metodom imunoapsorpcionih enzima (ELISA) prema uputstvu za upotrebu proizvođača (Tecna S.R.L., Italija, Celer Test Kit).
Analizom 100 uzoraka zrna kukuruza utvrđena je velika varijabilnost u koncentraciji ispitivanih mikotoksina. Svi ispitivani uzorci su bili pozitivni na najmanje jedan od ispitivanih mikotoksina (FB, AFLA, ZEA, DON). Fumonizin je detektovan u koncentraciji od 0 do 0,268 ppm, ukupni aflatoksin od 0,423 do 3,925 ppb, zearalenon od 0 do 9,685 ppb, i deoksinivalenol od 0,005 do 3,581 ppm.
U svim ispitivanim hibridima, analize mikotoksina su pokazale da su nivoi FB, AFLA, ZEA i DON bili ispod maksimalno dozvoljenih nivoa propisanih zakonodavstvom Evropske unije i Republike Srbije, namenjenom za kukuruz i proizvode od kukuruza. Neophodno je kontinuirano praćenje sadržaja mikotoksina, s obzirom da se isti menja iz godine u godinu., This study was conducted to investigate the natural occurrence of toxigenic fungal species and the levels of fumonisin (FB), zearalenone (ZEA), deoxynivalenol (DON), and total aflatoxin (AFLA) in corn kernels stored immediately after harvest in 2022. Samples of maize kernels from two locations (Zemun Polje and Zagajica) in Serbia were collected and analyzed for the presence of mycotoxins. After drying and milling, the samples were homogenized with 25 ml of 70% metanol solution and distilled water (3:1) and then extracted. Quantification of total mycotoxin content was performed using the immunoapsorption enzyme method according to the manufacturer's instructions (Tecna S.R.L., Italy, Celer Test Kit).
The analysis of 100 maize kernels samples was determined by a great variability in the concentration of mycotoxins studied. All samples tested were positive for at least one of the mycotoxins tested (fumonisin, aflatoxin, zearalenone or deoxynivalenol). Fumonisin is determined at a concentration of 0 to 0.268 ppm, total aflatoxin at a concentration of 0.423 to 3.925 ppb, zearalenone at a concentration of 0 to 9.685 ppb, while deoxynivalenol is detected at a concentration of 0.005 to 3.581 ppm.
In all tested hybrids, mycotoxin analyses showed that the levels of AFLA, DON, ZEA and FBs were below the maximum permissible levels established by the legislation of the European Union and the Republic of Serbia in maize intended for maize and maize products. Continuous monitoring of mycotoxin content is necessary as it changes from year to year.",
publisher = "Beograd : Društvo genetičara Srbije",
journal = "10. simpozijum Društva selekcionera i semenara Republike Srbije i 7. simpozijum Sekcije za oplemenjivanje organizama Društva genetičara Srbije, Vrnjačka Banja, 16-18. oktobar 2023, Zbornik apstrakta",
title = "Fuzariotoksini i aflatoksini u kukuruzu, Fusariotoxins and aflatoxins in maize kernels",
pages = "95-95",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1325"
}
Nikolić, M., Savić, I., Obradović, A.,& Stanković, S.. (2023). Fuzariotoksini i aflatoksini u kukuruzu. in 10. simpozijum Društva selekcionera i semenara Republike Srbije i 7. simpozijum Sekcije za oplemenjivanje organizama Društva genetičara Srbije, Vrnjačka Banja, 16-18. oktobar 2023, Zbornik apstrakta
Beograd : Društvo genetičara Srbije., 95.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1325
Nikolić M, Savić I, Obradović A, Stanković S. Fuzariotoksini i aflatoksini u kukuruzu. in 10. simpozijum Društva selekcionera i semenara Republike Srbije i 7. simpozijum Sekcije za oplemenjivanje organizama Društva genetičara Srbije, Vrnjačka Banja, 16-18. oktobar 2023, Zbornik apstrakta. 2023;:95.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1325 .
Nikolić, Milica, Savić, Iva, Obradović, Ana, Stanković, Slavica, "Fuzariotoksini i aflatoksini u kukuruzu" in 10. simpozijum Društva selekcionera i semenara Republike Srbije i 7. simpozijum Sekcije za oplemenjivanje organizama Društva genetičara Srbije, Vrnjačka Banja, 16-18. oktobar 2023, Zbornik apstrakta (2023):95,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1325 .

Occurrence of fusariotoxins and aflatoxins in maize kernels after harvest in Serbia in 2022

Lucev, Milica; Savić, Iva; Obradović, Ana; Stanković, Slavica

(Roma : Sapienza University, 2023)

TY - CONF
AU - Lucev, Milica
AU - Savić, Iva
AU - Obradović, Ana
AU - Stanković, Slavica
PY - 2023
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/1317
AB - This study was carried out in order to investigate the natural occurrence of toxigenic fungal species and levels of 
fumonisin (FBs), zearalenone (ZEA), deoxynivalenol (DON) and total aflatoxin (AFLA) in the maize kernels, stored 
immediately after harvesting in 2022. Samples of maize kernels from two locations (Zemun Polje and Zagajica) in 
Serbia were collected, and analysed for the presence of mycotoxins. After drying and grinding, the samples were 
homogenized with 25 ml of 70% metanol solution and distilled water (3:1), and then extracted. Quantification 
of the total content of mycotoxins was performed using the immunoapsorption enzyme method according to the 
manufacturer’s operating instructions (Tecna S.R.L., Italy, Celer Test Kit). The analysis of 100 maize kernels samples 
was determined by great variability in the concentration of examined mycotoxins. All examined samples were positive 
for at least one of the examined mycotoxins (fumonisin, aflatoxin, zearalenone or deoxynivalenol). Fumonisin is 
determined in concentration of 0 to 0.254 ppm, total aflatoxin in concentration of 0.619 to 3.676 ppb, zearalenone 
in concentration 0 to 9.379 ppb, while deoxynivalenol is detected in concentration 0.006 to 3.307 ppm. In all tested 
hybrids, mycotoxins analyses showed that the levels of AFLA, DON, ZEA and FBs were below the maximum 
permissible levels stipulated by the legislation of the European Union and the Republic of Serbia in maize intended 
for maize and maize products. Continuous monitoring of mycotoxin content is necessary, given that it changes from 
year to year.
PB - Roma : Sapienza University
C3 - 16.european fusarium seminar
T1 - Occurrence of fusariotoxins and aflatoxins in maize kernels after harvest in Serbia in 2022
SP - 28
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1317
ER - 
@conference{
author = "Lucev, Milica and Savić, Iva and Obradović, Ana and Stanković, Slavica",
year = "2023",
abstract = "This study was carried out in order to investigate the natural occurrence of toxigenic fungal species and levels of 
fumonisin (FBs), zearalenone (ZEA), deoxynivalenol (DON) and total aflatoxin (AFLA) in the maize kernels, stored 
immediately after harvesting in 2022. Samples of maize kernels from two locations (Zemun Polje and Zagajica) in 
Serbia were collected, and analysed for the presence of mycotoxins. After drying and grinding, the samples were 
homogenized with 25 ml of 70% metanol solution and distilled water (3:1), and then extracted. Quantification 
of the total content of mycotoxins was performed using the immunoapsorption enzyme method according to the 
manufacturer’s operating instructions (Tecna S.R.L., Italy, Celer Test Kit). The analysis of 100 maize kernels samples 
was determined by great variability in the concentration of examined mycotoxins. All examined samples were positive 
for at least one of the examined mycotoxins (fumonisin, aflatoxin, zearalenone or deoxynivalenol). Fumonisin is 
determined in concentration of 0 to 0.254 ppm, total aflatoxin in concentration of 0.619 to 3.676 ppb, zearalenone 
in concentration 0 to 9.379 ppb, while deoxynivalenol is detected in concentration 0.006 to 3.307 ppm. In all tested 
hybrids, mycotoxins analyses showed that the levels of AFLA, DON, ZEA and FBs were below the maximum 
permissible levels stipulated by the legislation of the European Union and the Republic of Serbia in maize intended 
for maize and maize products. Continuous monitoring of mycotoxin content is necessary, given that it changes from 
year to year.",
publisher = "Roma : Sapienza University",
journal = "16.european fusarium seminar",
title = "Occurrence of fusariotoxins and aflatoxins in maize kernels after harvest in Serbia in 2022",
pages = "28",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1317"
}
Lucev, M., Savić, I., Obradović, A.,& Stanković, S.. (2023). Occurrence of fusariotoxins and aflatoxins in maize kernels after harvest in Serbia in 2022. in 16.european fusarium seminar
Roma : Sapienza University., 28.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1317
Lucev M, Savić I, Obradović A, Stanković S. Occurrence of fusariotoxins and aflatoxins in maize kernels after harvest in Serbia in 2022. in 16.european fusarium seminar. 2023;:28.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1317 .
Lucev, Milica, Savić, Iva, Obradović, Ana, Stanković, Slavica, "Occurrence of fusariotoxins and aflatoxins in maize kernels after harvest in Serbia in 2022" in 16.european fusarium seminar (2023):28,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1317 .

ZP4744

Filipović, Milomir; Čamdžija, Zoran; Obradović, Ana; Brankov, Milan

(2022)

TY - PAT
AU - Filipović, Milomir
AU - Čamdžija, Zoran
AU - Obradović, Ana
AU - Brankov, Milan
PY - 2022
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/1099
T2 - Rešenje:320-44-02142/2/2020-11
T1 - ZP4744
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1099
ER - 
@misc{
author = "Filipović, Milomir and Čamdžija, Zoran and Obradović, Ana and Brankov, Milan",
year = "2022",
journal = "Rešenje:320-44-02142/2/2020-11",
title = "ZP4744",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1099"
}
Filipović, M., Čamdžija, Z., Obradović, A.,& Brankov, M.. (2022). ZP4744. in Rešenje:320-44-02142/2/2020-11.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1099
Filipović M, Čamdžija Z, Obradović A, Brankov M. ZP4744. in Rešenje:320-44-02142/2/2020-11. 2022;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1099 .
Filipović, Milomir, Čamdžija, Zoran, Obradović, Ana, Brankov, Milan, "ZP4744" in Rešenje:320-44-02142/2/2020-11 (2022),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1099 .

First Report of Head Blight of Wheat Caused by Fusarium vorosii in Serbia

Obradović, Ana; Stepanović, Jelena; Krnjaja, Vesna; Bulajić, Aleksandra; Stanković, Goran; Stevanović, Milan; Stanković, Slavica

(St. Paul : APS publications, 2022)

TY - JOUR
AU - Obradović, Ana
AU - Stepanović, Jelena
AU - Krnjaja, Vesna
AU - Bulajić, Aleksandra
AU - Stanković, Goran
AU - Stevanović, Milan
AU - Stanković, Slavica
PY - 2022
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/853
PB - St. Paul : APS publications
T2 - Plant Disease
T1 - First Report of Head Blight of Wheat Caused by Fusarium vorosii in Serbia
VL - 106
IS - 2
SP - 758
EP - 758
DO - 10.1094/PDIS-04-21-0715-PDN
ER - 
@article{
author = "Obradović, Ana and Stepanović, Jelena and Krnjaja, Vesna and Bulajić, Aleksandra and Stanković, Goran and Stevanović, Milan and Stanković, Slavica",
year = "2022",
publisher = "St. Paul : APS publications",
journal = "Plant Disease",
title = "First Report of Head Blight of Wheat Caused by Fusarium vorosii in Serbia",
volume = "106",
number = "2",
pages = "758-758",
doi = "10.1094/PDIS-04-21-0715-PDN"
}
Obradović, A., Stepanović, J., Krnjaja, V., Bulajić, A., Stanković, G., Stevanović, M.,& Stanković, S.. (2022). First Report of Head Blight of Wheat Caused by Fusarium vorosii in Serbia. in Plant Disease
St. Paul : APS publications., 106(2), 758-758.
https://doi.org/10.1094/PDIS-04-21-0715-PDN
Obradović A, Stepanović J, Krnjaja V, Bulajić A, Stanković G, Stevanović M, Stanković S. First Report of Head Blight of Wheat Caused by Fusarium vorosii in Serbia. in Plant Disease. 2022;106(2):758-758.
doi:10.1094/PDIS-04-21-0715-PDN .
Obradović, Ana, Stepanović, Jelena, Krnjaja, Vesna, Bulajić, Aleksandra, Stanković, Goran, Stevanović, Milan, Stanković, Slavica, "First Report of Head Blight of Wheat Caused by Fusarium vorosii in Serbia" in Plant Disease, 106, no. 2 (2022):758-758,
https://doi.org/10.1094/PDIS-04-21-0715-PDN . .
2

Effects of climate change on mycopopulations on cereal grain in Serbia

Nikolić, Milica; Obradović, Ana; Savić, Iva; Stanković, Slavica

(Maize Research Institute, Zemun Polje, 2021)

TY - GEN
AU - Nikolić, Milica
AU - Obradović, Ana
AU - Savić, Iva
AU - Stanković, Slavica
PY - 2021
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/1314
AB - In recent years, global climate variability and changes have affected agro climatic conditions, which have contributed to the spread of new fungal 
species in cereal grains in Serbia. These changes can affect the synthesis of 
higher concentrations of mycotoxins in cereal grains during the growing 
season and can cause economic losses in production, as well as increased 
risk to human and animal health. The following new species of the genera 
Fusarium and Aspergillus have been identified in cereal grains in Serbia: 
Fusarium vorosii in wheat, Fusarium boothii in maize, Fusarium 
verticillioides in triticale and wheat, as well as the species Aspergillus 
parasiticus in maize, wheat and barley. These species have been identified 
on the basis of morphological, pathogenic, toxicological and molecular 
methods. DNA isolation was performed using DNeasy Plant Mini Kit-a. 
Species F. vorosii and F. boothii were detected using three genomic regions 
(TEF−1α, histone H3 and β−tubulin) that were sequenced and obtained 
sequences were deposited in NCBI. A. parasiticus was detected by the RFLP 
method using a primer pair IGS-F/IGS-R specific for the IGS region of genes 
aflJ and aflR involved in the aflatoxin biosynthesis. A. parasiticus CBS 
100926 was used as a reference isolate. In order to prove the presence of the 
species F. verticillioides in triticale, a pair of primers FV-F2/FV-R was used. 
This pair of primers amplifies the sequence of the gaoB gene, and proved to 
be specific for the stated species. Moreover, for the same purpose, a pair of 
primers VER1-VER2 designed based on the calmodulin partial gene was 
used. The stated reasons, as well as the fact that new species of the Fg 
complex had been identified in the surrounding of Serbia, have indicated the 
need for continuous monitoring of these toxigenic species in the production 
of cereals.
PB - Maize Research Institute, Zemun Polje
T2 - The Frontiers of Science and Technology in Crop Breeding and Production Conference
T1 - Effects of climate change on mycopopulations on cereal grain in Serbia
SP - 51
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1314
ER - 
@misc{
author = "Nikolić, Milica and Obradović, Ana and Savić, Iva and Stanković, Slavica",
year = "2021",
abstract = "In recent years, global climate variability and changes have affected agro climatic conditions, which have contributed to the spread of new fungal 
species in cereal grains in Serbia. These changes can affect the synthesis of 
higher concentrations of mycotoxins in cereal grains during the growing 
season and can cause economic losses in production, as well as increased 
risk to human and animal health. The following new species of the genera 
Fusarium and Aspergillus have been identified in cereal grains in Serbia: 
Fusarium vorosii in wheat, Fusarium boothii in maize, Fusarium 
verticillioides in triticale and wheat, as well as the species Aspergillus 
parasiticus in maize, wheat and barley. These species have been identified 
on the basis of morphological, pathogenic, toxicological and molecular 
methods. DNA isolation was performed using DNeasy Plant Mini Kit-a. 
Species F. vorosii and F. boothii were detected using three genomic regions 
(TEF−1α, histone H3 and β−tubulin) that were sequenced and obtained 
sequences were deposited in NCBI. A. parasiticus was detected by the RFLP 
method using a primer pair IGS-F/IGS-R specific for the IGS region of genes 
aflJ and aflR involved in the aflatoxin biosynthesis. A. parasiticus CBS 
100926 was used as a reference isolate. In order to prove the presence of the 
species F. verticillioides in triticale, a pair of primers FV-F2/FV-R was used. 
This pair of primers amplifies the sequence of the gaoB gene, and proved to 
be specific for the stated species. Moreover, for the same purpose, a pair of 
primers VER1-VER2 designed based on the calmodulin partial gene was 
used. The stated reasons, as well as the fact that new species of the Fg 
complex had been identified in the surrounding of Serbia, have indicated the 
need for continuous monitoring of these toxigenic species in the production 
of cereals.",
publisher = "Maize Research Institute, Zemun Polje",
journal = "The Frontiers of Science and Technology in Crop Breeding and Production Conference",
title = "Effects of climate change on mycopopulations on cereal grain in Serbia",
pages = "51",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1314"
}
Nikolić, M., Obradović, A., Savić, I.,& Stanković, S.. (2021). Effects of climate change on mycopopulations on cereal grain in Serbia. in The Frontiers of Science and Technology in Crop Breeding and Production Conference
Maize Research Institute, Zemun Polje., 51.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1314
Nikolić M, Obradović A, Savić I, Stanković S. Effects of climate change on mycopopulations on cereal grain in Serbia. in The Frontiers of Science and Technology in Crop Breeding and Production Conference. 2021;:51.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1314 .
Nikolić, Milica, Obradović, Ana, Savić, Iva, Stanković, Slavica, "Effects of climate change on mycopopulations on cereal grain in Serbia" in The Frontiers of Science and Technology in Crop Breeding and Production Conference (2021):51,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1314 .

Zombor

Filipović, Milomir; Čamdžija, Zoran; Obradović, Ana; Brankov, Milan

(2021)

TY - PAT
AU - Filipović, Milomir
AU - Čamdžija, Zoran
AU - Obradović, Ana
AU - Brankov, Milan
PY - 2021
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/1075
T2 - Rešenje:320-04-02298/2/2019-11
T1 - Zombor
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1075
ER - 
@misc{
author = "Filipović, Milomir and Čamdžija, Zoran and Obradović, Ana and Brankov, Milan",
year = "2021",
journal = "Rešenje:320-04-02298/2/2019-11",
title = "Zombor",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1075"
}
Filipović, M., Čamdžija, Z., Obradović, A.,& Brankov, M.. (2021). Zombor. in Rešenje:320-04-02298/2/2019-11.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1075
Filipović M, Čamdžija Z, Obradović A, Brankov M. Zombor. in Rešenje:320-04-02298/2/2019-11. 2021;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1075 .
Filipović, Milomir, Čamdžija, Zoran, Obradović, Ana, Brankov, Milan, "Zombor" in Rešenje:320-04-02298/2/2019-11 (2021),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1075 .

ZP710

Stanković, Goran; Filipović, Milomir; Obradović, Ana

(2021)

TY - PAT
AU - Stanković, Goran
AU - Filipović, Milomir
AU - Obradović, Ana
PY - 2021
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/1087
T2 - Rešenje:320-04-02279/2/2019-11
T1 - ZP710
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1087
ER - 
@misc{
author = "Stanković, Goran and Filipović, Milomir and Obradović, Ana",
year = "2021",
journal = "Rešenje:320-04-02279/2/2019-11",
title = "ZP710",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1087"
}
Stanković, G., Filipović, M.,& Obradović, A.. (2021). ZP710. in Rešenje:320-04-02279/2/2019-11.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1087
Stanković G, Filipović M, Obradović A. ZP710. in Rešenje:320-04-02279/2/2019-11. 2021;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1087 .
Stanković, Goran, Filipović, Milomir, Obradović, Ana, "ZP710" in Rešenje:320-04-02279/2/2019-11 (2021),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1087 .

ZP568

Stanković, Goran; Filipović, Milomir; Obradović, Ana

(2021)

TY - PAT
AU - Stanković, Goran
AU - Filipović, Milomir
AU - Obradović, Ana
PY - 2021
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/1078
T2 - Rešenje:320-04-02281/2/2019-11
T1 - ZP568
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1078
ER - 
@misc{
author = "Stanković, Goran and Filipović, Milomir and Obradović, Ana",
year = "2021",
journal = "Rešenje:320-04-02281/2/2019-11",
title = "ZP568",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1078"
}
Stanković, G., Filipović, M.,& Obradović, A.. (2021). ZP568. in Rešenje:320-04-02281/2/2019-11.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1078
Stanković G, Filipović M, Obradović A. ZP568. in Rešenje:320-04-02281/2/2019-11. 2021;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1078 .
Stanković, Goran, Filipović, Milomir, Obradović, Ana, "ZP568" in Rešenje:320-04-02281/2/2019-11 (2021),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1078 .

Determination of the fumonisins content in different small grains

Savić, Iva; Nikolić, Milica; Kandić, Vesna; Dodig, Dejan; Obradović, Ana; Ristic, Danijela; Stanković, Slavica

(Banja Luka : University of Banja Luka, Faculty of Agriculture, 2020)


                      

                      
Savić, I., Nikolić, M., Kandić, V., Dodig, D., Obradović, A., Ristic, D.,& Stanković, S.. (2020). Determination of the fumonisins content in different small grains. in 9. international symposium on agricultural sciences - AgroRes 2020 - Book of abstracts
Banja Luka : University of Banja Luka, Faculty of Agriculture., 36.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1318
Savić I, Nikolić M, Kandić V, Dodig D, Obradović A, Ristic D, Stanković S. Determination of the fumonisins content in different small grains. in 9. international symposium on agricultural sciences - AgroRes 2020 - Book of abstracts. 2020;:36.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1318 .
Savić, Iva, Nikolić, Milica, Kandić, Vesna, Dodig, Dejan, Obradović, Ana, Ristic, Danijela, Stanković, Slavica, "Determination of the fumonisins content in different small grains" in 9. international symposium on agricultural sciences - AgroRes 2020 - Book of abstracts (2020):36,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1318 .

First report of Aspergillus parasiticus on Barley Grain in Serbia

Nikolić, Milica; Savić, Iva; Obradović, Ana; Srdić, Jelena; Stanković, Goran; Stevanović, Milan; Stanković, Slavica

(St. Paul : The American Phytopathological Society (APS), 2020)

TY - JOUR
AU - Nikolić, Milica
AU - Savić, Iva
AU - Obradović, Ana
AU - Srdić, Jelena
AU - Stanković, Goran
AU - Stevanović, Milan
AU - Stanković, Slavica
PY - 2020
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/796
AB - Barley (Hordeum vulgare L.) is a secondary grain crop in Serbia used commercially for animal feed, seed, and human food applications. The production of barley in the 2016 to 2017 growing season reached a record yield of almost 400,000 metric tons (USDA 2017). Aspergillus contamination has been rare in the agroecological conditions of cereal-growing areas in Serbia. Changes in climatic factors, such as occurrence of high temperatures and prolonged droughts, increased frequency of Aspergillus spp. Species Aspergillus parasiticus was isolated from maize grain for the first time in Serbia in 2012 and from wheat grains in 2017 (Nikolic et al. 2018). We hypothesized that these pathogens can also be present in barley fields in Serbia. Barley spikes exhibiting bleaching were sampled at the beginning of June 2017 grown in northern Serbia. In severe infections, barley spikes get a dry look with awns that stand upright and firm. The incidence of the disease of the bleached spiked in the field was 15 to 20%. From each representative sample, 100 shriveled grains were collected. After surface sterilization with bleach/distilled water 1:3, 100 grains per sample (10 per Petri dish) were placed on potato dextrose agar and incubated at 25°C for 7 days. After isolation, 50% of isolates were identified as Alternaria spp., 20% as Fusarium spp., approximately 15% as Aspergillus spp. In order to reliably identify individual species of fungi, the fragments of colonies were transferred to malt extract agar (MEA) and Czapek yeast agar (CYA) and incubated in the dark for 7 days. The fungal colonies were dark green. The reverse side was pale yellow. The average colony diameter was 65 mm. Conidia were spherical and rough with thick walls. The average size of conidia was 5.1 µm. Colonies were floccose and thin on MEA and CYA. Based on growth and morphological characteristics, isolates were determined as A. parasiticus (Pitt and Hocking 2009). Molecular detection of Aspergillus species was done by using PCR-restriction fragment length polymorphism analysis of the aflR-aflJ (genes for aflatoxin biosynthesis) intergenic spacer. The restriction enzyme BglII was able to cut the PCR product of A. parasiticus at one restriction site, resulting in two fragments of 363 and 311 bp (El Khoury et al. 2011). A. parasiticus CBS 100926 was used as a reference isolate. The pathogenicity of 20 isolates was verified on a group of 20 randomly selected spikes in four replicates (Mesterházy et al. 1999). A 7-day-old culture of each isolate was used for the preparation of the spore suspension (1 × 10⁶ spores/ml). Inoculation was carried out after 50% of plants reached the anthesis stage. Groups of 20 selected spikes were sprayed from all sides with 20 ml of fungal spore suspension. Control spikes were inoculated by applying an equal amount of sterile distilled water. The infection rate was estimated after 3 weeks on a 1 to 7 scale, with 1 = 0 to 5%, 2 = 5 to 15%, 3 = 15 to 30%, 4 = 30 to 50%, 5 = 50 to 75%, 6 = 75 to 90%, and 7 = 90 to 100% infected spike area. The average infection rate was 3.2. The pathogen was reisolated from the inoculated spikes and identified as A. parasiticus, with the aim to confirm Koch’s postulates. Developed symptoms were similar to those observed on spikes collected from the field. Control spikes did not show any symptoms of the disease. These results confirmed the pathogenicity of A. parasiticus on H. vulgare. To the best of our knowledge, this is the first report of the occurrence of A. parasiticus on barley grain in Serbia. Because A. parasiticus is known to be a severe aflatoxin producer and climatic changes can increase the frequency of this fungus, further studies are necessary to improve strategies for food safety and quality.
PB - St. Paul : The American Phytopathological Society (APS)
T2 - Plant Disease
T1 - First report of Aspergillus parasiticus on Barley Grain in Serbia
VL - 104
IS - 3
SP - 987
DO - 10.1094/PDIS-07-19-1364-PDN
ER - 
@article{
author = "Nikolić, Milica and Savić, Iva and Obradović, Ana and Srdić, Jelena and Stanković, Goran and Stevanović, Milan and Stanković, Slavica",
year = "2020",
abstract = "Barley (Hordeum vulgare L.) is a secondary grain crop in Serbia used commercially for animal feed, seed, and human food applications. The production of barley in the 2016 to 2017 growing season reached a record yield of almost 400,000 metric tons (USDA 2017). Aspergillus contamination has been rare in the agroecological conditions of cereal-growing areas in Serbia. Changes in climatic factors, such as occurrence of high temperatures and prolonged droughts, increased frequency of Aspergillus spp. Species Aspergillus parasiticus was isolated from maize grain for the first time in Serbia in 2012 and from wheat grains in 2017 (Nikolic et al. 2018). We hypothesized that these pathogens can also be present in barley fields in Serbia. Barley spikes exhibiting bleaching were sampled at the beginning of June 2017 grown in northern Serbia. In severe infections, barley spikes get a dry look with awns that stand upright and firm. The incidence of the disease of the bleached spiked in the field was 15 to 20%. From each representative sample, 100 shriveled grains were collected. After surface sterilization with bleach/distilled water 1:3, 100 grains per sample (10 per Petri dish) were placed on potato dextrose agar and incubated at 25°C for 7 days. After isolation, 50% of isolates were identified as Alternaria spp., 20% as Fusarium spp., approximately 15% as Aspergillus spp. In order to reliably identify individual species of fungi, the fragments of colonies were transferred to malt extract agar (MEA) and Czapek yeast agar (CYA) and incubated in the dark for 7 days. The fungal colonies were dark green. The reverse side was pale yellow. The average colony diameter was 65 mm. Conidia were spherical and rough with thick walls. The average size of conidia was 5.1 µm. Colonies were floccose and thin on MEA and CYA. Based on growth and morphological characteristics, isolates were determined as A. parasiticus (Pitt and Hocking 2009). Molecular detection of Aspergillus species was done by using PCR-restriction fragment length polymorphism analysis of the aflR-aflJ (genes for aflatoxin biosynthesis) intergenic spacer. The restriction enzyme BglII was able to cut the PCR product of A. parasiticus at one restriction site, resulting in two fragments of 363 and 311 bp (El Khoury et al. 2011). A. parasiticus CBS 100926 was used as a reference isolate. The pathogenicity of 20 isolates was verified on a group of 20 randomly selected spikes in four replicates (Mesterházy et al. 1999). A 7-day-old culture of each isolate was used for the preparation of the spore suspension (1 × 10⁶ spores/ml). Inoculation was carried out after 50% of plants reached the anthesis stage. Groups of 20 selected spikes were sprayed from all sides with 20 ml of fungal spore suspension. Control spikes were inoculated by applying an equal amount of sterile distilled water. The infection rate was estimated after 3 weeks on a 1 to 7 scale, with 1 = 0 to 5%, 2 = 5 to 15%, 3 = 15 to 30%, 4 = 30 to 50%, 5 = 50 to 75%, 6 = 75 to 90%, and 7 = 90 to 100% infected spike area. The average infection rate was 3.2. The pathogen was reisolated from the inoculated spikes and identified as A. parasiticus, with the aim to confirm Koch’s postulates. Developed symptoms were similar to those observed on spikes collected from the field. Control spikes did not show any symptoms of the disease. These results confirmed the pathogenicity of A. parasiticus on H. vulgare. To the best of our knowledge, this is the first report of the occurrence of A. parasiticus on barley grain in Serbia. Because A. parasiticus is known to be a severe aflatoxin producer and climatic changes can increase the frequency of this fungus, further studies are necessary to improve strategies for food safety and quality.",
publisher = "St. Paul : The American Phytopathological Society (APS)",
journal = "Plant Disease",
title = "First report of Aspergillus parasiticus on Barley Grain in Serbia",
volume = "104",
number = "3",
pages = "987",
doi = "10.1094/PDIS-07-19-1364-PDN"
}
Nikolić, M., Savić, I., Obradović, A., Srdić, J., Stanković, G., Stevanović, M.,& Stanković, S.. (2020). First report of Aspergillus parasiticus on Barley Grain in Serbia. in Plant Disease
St. Paul : The American Phytopathological Society (APS)., 104(3), 987.
https://doi.org/10.1094/PDIS-07-19-1364-PDN
Nikolić M, Savić I, Obradović A, Srdić J, Stanković G, Stevanović M, Stanković S. First report of Aspergillus parasiticus on Barley Grain in Serbia. in Plant Disease. 2020;104(3):987.
doi:10.1094/PDIS-07-19-1364-PDN .
Nikolić, Milica, Savić, Iva, Obradović, Ana, Srdić, Jelena, Stanković, Goran, Stevanović, Milan, Stanković, Slavica, "First report of Aspergillus parasiticus on Barley Grain in Serbia" in Plant Disease, 104, no. 3 (2020):987,
https://doi.org/10.1094/PDIS-07-19-1364-PDN . .
3
1

Molecular characterisation of maize hybrids

Ristić, Danijela; Kostadinović, Marija; Kravić, Natalija; Kovinčić, Anika; Obradović, Ana; Stevanović, Milan; Pavlov, Jovan

(Sarajevo : University of East Sarajevo, Faculty of Agriculture, Republic of Srpska, Bosnia, 2019)

TY - CONF
AU - Ristić, Danijela
AU - Kostadinović, Marija
AU - Kravić, Natalija
AU - Kovinčić, Anika
AU - Obradović, Ana
AU - Stevanović, Milan
AU - Pavlov, Jovan
PY - 2019
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/979
AB - Despite the huge diversity of maize germplasm, modern maize breeding programme and
agricultural practices decrease the diversity of modern hybrids. Genetic characterization of
maize hybrids allows knowledge of the genetic relationship among them, thus preventing the
risk of increasing uniformity. Because of their high reproducibility, informativeness and easey
application of microsatelites are the most frequently used molecular markers in maize genetic
diversity studies. The aim of our work was to evaluate genetic diversity of maize hybrids by
SSR markers and compare results with their pedigre information. Sixteen polymorphic SSR
(Simple Sequence Repeats) markers were used to characterize 14 maize (Zea mays L.) hybrids
belonging to different breeding programs and FAO groups (from 300 to 800). A total of 53
alleles were found, ranging from two to four alleles. Genetic similarities were calculated in
NTSYSpc2 program package using Jaccard’s coefficient based on binary data (presence or
absence of alleles). The highest value of genetic similarity was 0.80 between H1 and H2,
while the lowest value (0.26) was found between H12 and H13. Cluster analysis was done by
unweighted pair group method (UPGMA) on the basis of genetic similarity matrix.
Dendrogram analysis grouped maize hybrids in one cluster (most of the analyzed genotypes),
one smaller cluster and one branch. The results revealed genetic heterogeneity between analyzed maize hybrids.
PB - Sarajevo : University of East Sarajevo, Faculty of Agriculture, Republic of Srpska, Bosnia
C3 - 10. International scientific agricultural symposium “Agrosym 2019”, 03-06.10.2019. Jahorina, Bosnia and Herzegovina
T1 - Molecular characterisation of maize hybrids
SP - 211
EP - 215
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_979
ER - 
@conference{
author = "Ristić, Danijela and Kostadinović, Marija and Kravić, Natalija and Kovinčić, Anika and Obradović, Ana and Stevanović, Milan and Pavlov, Jovan",
year = "2019",
abstract = "Despite the huge diversity of maize germplasm, modern maize breeding programme and
agricultural practices decrease the diversity of modern hybrids. Genetic characterization of
maize hybrids allows knowledge of the genetic relationship among them, thus preventing the
risk of increasing uniformity. Because of their high reproducibility, informativeness and easey
application of microsatelites are the most frequently used molecular markers in maize genetic
diversity studies. The aim of our work was to evaluate genetic diversity of maize hybrids by
SSR markers and compare results with their pedigre information. Sixteen polymorphic SSR
(Simple Sequence Repeats) markers were used to characterize 14 maize (Zea mays L.) hybrids
belonging to different breeding programs and FAO groups (from 300 to 800). A total of 53
alleles were found, ranging from two to four alleles. Genetic similarities were calculated in
NTSYSpc2 program package using Jaccard’s coefficient based on binary data (presence or
absence of alleles). The highest value of genetic similarity was 0.80 between H1 and H2,
while the lowest value (0.26) was found between H12 and H13. Cluster analysis was done by
unweighted pair group method (UPGMA) on the basis of genetic similarity matrix.
Dendrogram analysis grouped maize hybrids in one cluster (most of the analyzed genotypes),
one smaller cluster and one branch. The results revealed genetic heterogeneity between analyzed maize hybrids.",
publisher = "Sarajevo : University of East Sarajevo, Faculty of Agriculture, Republic of Srpska, Bosnia",
journal = "10. International scientific agricultural symposium “Agrosym 2019”, 03-06.10.2019. Jahorina, Bosnia and Herzegovina",
title = "Molecular characterisation of maize hybrids",
pages = "211-215",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_979"
}
Ristić, D., Kostadinović, M., Kravić, N., Kovinčić, A., Obradović, A., Stevanović, M.,& Pavlov, J.. (2019). Molecular characterisation of maize hybrids. in 10. International scientific agricultural symposium “Agrosym 2019”, 03-06.10.2019. Jahorina, Bosnia and Herzegovina
Sarajevo : University of East Sarajevo, Faculty of Agriculture, Republic of Srpska, Bosnia., 211-215.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_979
Ristić D, Kostadinović M, Kravić N, Kovinčić A, Obradović A, Stevanović M, Pavlov J. Molecular characterisation of maize hybrids. in 10. International scientific agricultural symposium “Agrosym 2019”, 03-06.10.2019. Jahorina, Bosnia and Herzegovina. 2019;:211-215.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_979 .
Ristić, Danijela, Kostadinović, Marija, Kravić, Natalija, Kovinčić, Anika, Obradović, Ana, Stevanović, Milan, Pavlov, Jovan, "Molecular characterisation of maize hybrids" in 10. International scientific agricultural symposium “Agrosym 2019”, 03-06.10.2019. Jahorina, Bosnia and Herzegovina (2019):211-215,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_979 .

Influence of plant density on toxigenic fungal and mycotoxin contamination of maize grains

Krnjaja, Vesna; Mandić, Violeta; Lukić, Miloš; Bijelić, Zorica; Stanković, Slavica; Obradović, Ana; Vasić, Tanja

(Elsevier Sci Ltd, Oxford, 2019)

TY - JOUR
AU - Krnjaja, Vesna
AU - Mandić, Violeta
AU - Lukić, Miloš
AU - Bijelić, Zorica
AU - Stanković, Slavica
AU - Obradović, Ana
AU - Vasić, Tanja
PY - 2019
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/735
AB - Field trials were set up in the Belgrade area (Serbia) in 2013 and 2014 to determine the effect of plant density on the natural incidence of potentially toxigenic fungi and the level of mycotoxins, aflatoxin B-1 (AFB(1)), deoxynivalenol (DON) and fumonisins (FBs) in two Serbian maize hybrids of the FAO maturity group 700 (ZP 735 and NS Zenit). Three plant density treatments, namely, 55,000 plants ha(-1) (PD1), 64,000 plants ha(-1) (PD2) and 75,000 plants ha(-1) (PD3), were evaluated. The incidence of identified potentially toxigenic fungi of the genera Aspergillus, Fusarium, and Penicillium and the FB level increased significantly (P lt = 0.01) at PD3. The effect of year was also significant (P lt = 0.01) on the incidence of toxigenic fungi, as all fungal species had a higher incidence in 2014 than in 2013, with the exception of Aspergillus spp. that showed a significantly higher incidence in 2013. Levels of all tested mycotoxins were higher in 2014 than in 2013. The higher incidence of Fusarium graminearum, Fusarium proliferatum, Fusarium subglutinans, Fusarium verticillioides and Penicillium spp. and higher levels of AFB1 and FBs were observed in the hybrid ZP 735, whereas the hybrid NS Zenit had a higher incidence of Aspergillus spp. The effect of hybrids was not significant on the incidence of F. subglutinans and the DON level. These results indicated that the highest investigated plant density increased the fungal incidence and the FB level, especially in 2014. Although the two hybrids originated from the same FAO group, they differed in their effects on some toxigenic fungi and mycotoxins.
PB - Elsevier Sci Ltd, Oxford
T2 - Crop Protection
T1 - Influence of plant density on toxigenic fungal and mycotoxin contamination of maize grains
VL - 116
SP - 126
EP - 131
DO - 10.1016/j.cropro.2018.10.021
ER - 
@article{
author = "Krnjaja, Vesna and Mandić, Violeta and Lukić, Miloš and Bijelić, Zorica and Stanković, Slavica and Obradović, Ana and Vasić, Tanja",
year = "2019",
abstract = "Field trials were set up in the Belgrade area (Serbia) in 2013 and 2014 to determine the effect of plant density on the natural incidence of potentially toxigenic fungi and the level of mycotoxins, aflatoxin B-1 (AFB(1)), deoxynivalenol (DON) and fumonisins (FBs) in two Serbian maize hybrids of the FAO maturity group 700 (ZP 735 and NS Zenit). Three plant density treatments, namely, 55,000 plants ha(-1) (PD1), 64,000 plants ha(-1) (PD2) and 75,000 plants ha(-1) (PD3), were evaluated. The incidence of identified potentially toxigenic fungi of the genera Aspergillus, Fusarium, and Penicillium and the FB level increased significantly (P lt = 0.01) at PD3. The effect of year was also significant (P lt = 0.01) on the incidence of toxigenic fungi, as all fungal species had a higher incidence in 2014 than in 2013, with the exception of Aspergillus spp. that showed a significantly higher incidence in 2013. Levels of all tested mycotoxins were higher in 2014 than in 2013. The higher incidence of Fusarium graminearum, Fusarium proliferatum, Fusarium subglutinans, Fusarium verticillioides and Penicillium spp. and higher levels of AFB1 and FBs were observed in the hybrid ZP 735, whereas the hybrid NS Zenit had a higher incidence of Aspergillus spp. The effect of hybrids was not significant on the incidence of F. subglutinans and the DON level. These results indicated that the highest investigated plant density increased the fungal incidence and the FB level, especially in 2014. Although the two hybrids originated from the same FAO group, they differed in their effects on some toxigenic fungi and mycotoxins.",
publisher = "Elsevier Sci Ltd, Oxford",
journal = "Crop Protection",
title = "Influence of plant density on toxigenic fungal and mycotoxin contamination of maize grains",
volume = "116",
pages = "126-131",
doi = "10.1016/j.cropro.2018.10.021"
}
Krnjaja, V., Mandić, V., Lukić, M., Bijelić, Z., Stanković, S., Obradović, A.,& Vasić, T.. (2019). Influence of plant density on toxigenic fungal and mycotoxin contamination of maize grains. in Crop Protection
Elsevier Sci Ltd, Oxford., 116, 126-131.
https://doi.org/10.1016/j.cropro.2018.10.021
Krnjaja V, Mandić V, Lukić M, Bijelić Z, Stanković S, Obradović A, Vasić T. Influence of plant density on toxigenic fungal and mycotoxin contamination of maize grains. in Crop Protection. 2019;116:126-131.
doi:10.1016/j.cropro.2018.10.021 .
Krnjaja, Vesna, Mandić, Violeta, Lukić, Miloš, Bijelić, Zorica, Stanković, Slavica, Obradović, Ana, Vasić, Tanja, "Influence of plant density on toxigenic fungal and mycotoxin contamination of maize grains" in Crop Protection, 116 (2019):126-131,
https://doi.org/10.1016/j.cropro.2018.10.021 . .
18
6
17

Identification of molecular markers for foreground and background selection in Gа1-s incorporation into maize lines

Kostadinović, Marija; Ignjatović-Micić, Dragana; Vančetović, Jelena; Ristić, Danijela; Obradović, Ana; Đorđević-Melnik, Olivera; Kovinčić, Anika

(Sarajevo : University of East Sarajevo, Faculty of Agriculture, Republic of Srpska, Bosnia, 2019)

TY - CONF
AU - Kostadinović, Marija
AU - Ignjatović-Micić, Dragana
AU - Vančetović, Jelena
AU - Ristić, Danijela
AU - Obradović, Ana
AU - Đorđević-Melnik, Olivera
AU - Kovinčić, Anika
PY - 2019
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/964
AB - Marker assisted selection (MAS) significantly increases efficiency of conventional breeding. Molecular markers are utilized as selection markers for target genes (foreground selection) and also for identification of the genotypes (progenies) with the highest proportion of recurrent parent’s genome (background selection). Maize Research Institute "Zemun Polje" has a breeding program with the aim to create lines with incorporated incompatibility dominant gene Gametophytic Factor 1-S (Gа1-S), using the integrated conventional and molecular breeding approach. Ga1-S is the most described gene belonging to the group of genes specific to the pollen development, germination and pollen tube growth. The Ga1-S system is the most commonly used to prevent the pollination of sweetcorn, popcorn and white kerneld hybrids by standard maize. The objectives of this study were identification of gene-specific molecular marker for foreground selection, as well as the set of SSR markers polymorphic between parental lines to be used in background selection. Genetic variability between two donor and three recurrent parental inbred lines was analyzed with 42 SSRs distributed over the maize genom. Total number of alleles detected with 30 informative markers was 83, average being 2.77. The genetic similarity values calculated on Dice coefficient ranged from 0.47 to 0.71. Among 12 gene-specific markers tested on parental lines, two showed distinct polymorphism for Ga1-S. These markers will be used as foreground selection markers for the incorporation of Gа1-S into our inbred lines which will be used for the creation of white kernel hybrids.
PB - Sarajevo : University of East Sarajevo, Faculty of Agriculture, Republic of Srpska, Bosnia
C3 - 10. international scientific agriculture symposium "Agrosym 2019", 03-06.10.2019., Jahorina, B i H - Book of proceedings
T1 - Identification of molecular markers for foreground and background selection in Gа1-s incorporation into maize lines
SP - 91
EP - 95
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_964
ER - 
@conference{
author = "Kostadinović, Marija and Ignjatović-Micić, Dragana and Vančetović, Jelena and Ristić, Danijela and Obradović, Ana and Đorđević-Melnik, Olivera and Kovinčić, Anika",
year = "2019",
abstract = "Marker assisted selection (MAS) significantly increases efficiency of conventional breeding. Molecular markers are utilized as selection markers for target genes (foreground selection) and also for identification of the genotypes (progenies) with the highest proportion of recurrent parent’s genome (background selection). Maize Research Institute "Zemun Polje" has a breeding program with the aim to create lines with incorporated incompatibility dominant gene Gametophytic Factor 1-S (Gа1-S), using the integrated conventional and molecular breeding approach. Ga1-S is the most described gene belonging to the group of genes specific to the pollen development, germination and pollen tube growth. The Ga1-S system is the most commonly used to prevent the pollination of sweetcorn, popcorn and white kerneld hybrids by standard maize. The objectives of this study were identification of gene-specific molecular marker for foreground selection, as well as the set of SSR markers polymorphic between parental lines to be used in background selection. Genetic variability between two donor and three recurrent parental inbred lines was analyzed with 42 SSRs distributed over the maize genom. Total number of alleles detected with 30 informative markers was 83, average being 2.77. The genetic similarity values calculated on Dice coefficient ranged from 0.47 to 0.71. Among 12 gene-specific markers tested on parental lines, two showed distinct polymorphism for Ga1-S. These markers will be used as foreground selection markers for the incorporation of Gа1-S into our inbred lines which will be used for the creation of white kernel hybrids.",
publisher = "Sarajevo : University of East Sarajevo, Faculty of Agriculture, Republic of Srpska, Bosnia",
journal = "10. international scientific agriculture symposium "Agrosym 2019", 03-06.10.2019., Jahorina, B i H - Book of proceedings",
title = "Identification of molecular markers for foreground and background selection in Gа1-s incorporation into maize lines",
pages = "91-95",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_964"
}
Kostadinović, M., Ignjatović-Micić, D., Vančetović, J., Ristić, D., Obradović, A., Đorđević-Melnik, O.,& Kovinčić, A.. (2019). Identification of molecular markers for foreground and background selection in Gа1-s incorporation into maize lines. in 10. international scientific agriculture symposium "Agrosym 2019", 03-06.10.2019., Jahorina, B i H - Book of proceedings
Sarajevo : University of East Sarajevo, Faculty of Agriculture, Republic of Srpska, Bosnia., 91-95.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_964
Kostadinović M, Ignjatović-Micić D, Vančetović J, Ristić D, Obradović A, Đorđević-Melnik O, Kovinčić A. Identification of molecular markers for foreground and background selection in Gа1-s incorporation into maize lines. in 10. international scientific agriculture symposium "Agrosym 2019", 03-06.10.2019., Jahorina, B i H - Book of proceedings. 2019;:91-95.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_964 .
Kostadinović, Marija, Ignjatović-Micić, Dragana, Vančetović, Jelena, Ristić, Danijela, Obradović, Ana, Đorđević-Melnik, Olivera, Kovinčić, Anika, "Identification of molecular markers for foreground and background selection in Gа1-s incorporation into maize lines" in 10. international scientific agriculture symposium "Agrosym 2019", 03-06.10.2019., Jahorina, B i H - Book of proceedings (2019):91-95,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_964 .

Impact of climatic conditions on fumonisins in maize grown in Serbia

Udovicki, B.; Đekić, I.; Rajković, A.; Stanković, Slavica; Obradović, Ana

(Wageningen Academic Publishers, Wageningen, 2019)

TY - JOUR
AU - Udovicki, B.
AU - Đekić, I.
AU - Rajković, A.
AU - Stanković, Slavica
AU - Obradović, Ana
PY - 2019
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/737
AB - The influence of climatic conditions on the levels of fumonisins in maize grown in Serbia was studied over eight years (2008 to 2015), investigating the possible relationship between the levels of fumonisins contamination in maize in relation to registered weather/climatic conditions. Presence of these mycotoxins in maize after harvest was evaluated based on climatic conditions within two periods: 10 days before and 10 days after 50% silking. Categories of fumonisins levels were transformed into classes. Chi-square test for association was used in analysing relationships between results of fumonisins levels and calendar years. Mann-Whitney U-test was used to compare differences between meteorological data of two subsets in years with high and low fumonisins level. There was a statistically significant association between the fumonisins levels and calendar years chi(2)=247.954; (P lt 0.05). This study identified low precipitation and low humidity combined with high solar radiation as a critical parameter combination for elevated levels of fumonisins. The statistically significant difference in relation to some of the examined parameters suggests that maize in Serbian agro-climatic conditions is more susceptible to fungal colonisation, and subsequent fumonisin production in the period of 10 days before 50% silking.
PB - Wageningen Academic Publishers, Wageningen
T2 - World Mycotoxin Journal
T1 - Impact of climatic conditions on fumonisins in maize grown in Serbia
VL - 12
IS - 2
SP - 183
EP - 190
DO - 10.3920/WMJ2018.2364
ER - 
@article{
author = "Udovicki, B. and Đekić, I. and Rajković, A. and Stanković, Slavica and Obradović, Ana",
year = "2019",
abstract = "The influence of climatic conditions on the levels of fumonisins in maize grown in Serbia was studied over eight years (2008 to 2015), investigating the possible relationship between the levels of fumonisins contamination in maize in relation to registered weather/climatic conditions. Presence of these mycotoxins in maize after harvest was evaluated based on climatic conditions within two periods: 10 days before and 10 days after 50% silking. Categories of fumonisins levels were transformed into classes. Chi-square test for association was used in analysing relationships between results of fumonisins levels and calendar years. Mann-Whitney U-test was used to compare differences between meteorological data of two subsets in years with high and low fumonisins level. There was a statistically significant association between the fumonisins levels and calendar years chi(2)=247.954; (P lt 0.05). This study identified low precipitation and low humidity combined with high solar radiation as a critical parameter combination for elevated levels of fumonisins. The statistically significant difference in relation to some of the examined parameters suggests that maize in Serbian agro-climatic conditions is more susceptible to fungal colonisation, and subsequent fumonisin production in the period of 10 days before 50% silking.",
publisher = "Wageningen Academic Publishers, Wageningen",
journal = "World Mycotoxin Journal",
title = "Impact of climatic conditions on fumonisins in maize grown in Serbia",
volume = "12",
number = "2",
pages = "183-190",
doi = "10.3920/WMJ2018.2364"
}
Udovicki, B., Đekić, I., Rajković, A., Stanković, S.,& Obradović, A.. (2019). Impact of climatic conditions on fumonisins in maize grown in Serbia. in World Mycotoxin Journal
Wageningen Academic Publishers, Wageningen., 12(2), 183-190.
https://doi.org/10.3920/WMJ2018.2364
Udovicki B, Đekić I, Rajković A, Stanković S, Obradović A. Impact of climatic conditions on fumonisins in maize grown in Serbia. in World Mycotoxin Journal. 2019;12(2):183-190.
doi:10.3920/WMJ2018.2364 .
Udovicki, B., Đekić, I., Rajković, A., Stanković, Slavica, Obradović, Ana, "Impact of climatic conditions on fumonisins in maize grown in Serbia" in World Mycotoxin Journal, 12, no. 2 (2019):183-190,
https://doi.org/10.3920/WMJ2018.2364 . .
15
3
14

Estimation of genetic diversity among maize inbred lines

Ristić, Danijela; Ignjatovic-Micic, Dragana; Mladenović Drinić, Snežana; Obradović, Ana; Kostadinović, Marija; Stevanović, Milan; Stanković, Goran

(Sarajevo : University of East Sarajevo, Faculty of Agriculture, Republic of Srpska, Bosnia, 2018)

TY - CONF
AU - Ristić, Danijela
AU - Ignjatovic-Micic, Dragana
AU - Mladenović Drinić, Snežana
AU - Obradović, Ana
AU - Kostadinović, Marija
AU - Stevanović, Milan
AU - Stanković, Goran
PY - 2018
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/976
AB - One of the most effective method in maize (Zea mays L) selection of adapted material is to
create synthetic populations from inbred lines of known origin and superior properties. The
methods used for inter- and intra-population synthetic improvement are some of the recurrent
selection techniques. Success of recurrent selection depends on the choice of parent
components and the method that will be used to obtain new inbred lines. The aim of this paper
was to apply molecular markers for estimation of genetic variability of inbred lines, as
potential parent components of synthetic populations. Molecular characterization of 26 inbred
lines was done with 18 polymorphic SSR (Simple Sequence Repeat) markers. The total
number of obtained alleles was 54, and ranged from two alleles for primers: phi033, phi036,
phi087 and umc1013 to five alleles for primer umc1040. Genetic similarity values were
calculated using Dice coefficient in the NTSYSpc2 program package. The highest similarity
value (0.96) was calculated between inbred lines L22 and L24, while the lowest value (0.26)
was between inbred lines L7 and L21. Cluster analysis divided the inbred lines into three
groups mostly in accordance with their origin. The variability detected using SSR markers
could be useful in selecting best parental combinations in creating synthetic populations.
PB - Sarajevo : University of East Sarajevo, Faculty of Agriculture, Republic of Srpska, Bosnia
C3 - 9. International agricultural symposium “Agrosym 2018”, 04-07.2018, Jahorina, Bosnia and Herzegovina
T1 - Estimation of genetic diversity among maize inbred lines
SP - 280
EP - 284
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_976
ER - 
@conference{
author = "Ristić, Danijela and Ignjatovic-Micic, Dragana and Mladenović Drinić, Snežana and Obradović, Ana and Kostadinović, Marija and Stevanović, Milan and Stanković, Goran",
year = "2018",
abstract = "One of the most effective method in maize (Zea mays L) selection of adapted material is to
create synthetic populations from inbred lines of known origin and superior properties. The
methods used for inter- and intra-population synthetic improvement are some of the recurrent
selection techniques. Success of recurrent selection depends on the choice of parent
components and the method that will be used to obtain new inbred lines. The aim of this paper
was to apply molecular markers for estimation of genetic variability of inbred lines, as
potential parent components of synthetic populations. Molecular characterization of 26 inbred
lines was done with 18 polymorphic SSR (Simple Sequence Repeat) markers. The total
number of obtained alleles was 54, and ranged from two alleles for primers: phi033, phi036,
phi087 and umc1013 to five alleles for primer umc1040. Genetic similarity values were
calculated using Dice coefficient in the NTSYSpc2 program package. The highest similarity
value (0.96) was calculated between inbred lines L22 and L24, while the lowest value (0.26)
was between inbred lines L7 and L21. Cluster analysis divided the inbred lines into three
groups mostly in accordance with their origin. The variability detected using SSR markers
could be useful in selecting best parental combinations in creating synthetic populations.",
publisher = "Sarajevo : University of East Sarajevo, Faculty of Agriculture, Republic of Srpska, Bosnia",
journal = "9. International agricultural symposium “Agrosym 2018”, 04-07.2018, Jahorina, Bosnia and Herzegovina",
title = "Estimation of genetic diversity among maize inbred lines",
pages = "280-284",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_976"
}
Ristić, D., Ignjatovic-Micic, D., Mladenović Drinić, S., Obradović, A., Kostadinović, M., Stevanović, M.,& Stanković, G.. (2018). Estimation of genetic diversity among maize inbred lines. in 9. International agricultural symposium “Agrosym 2018”, 04-07.2018, Jahorina, Bosnia and Herzegovina
Sarajevo : University of East Sarajevo, Faculty of Agriculture, Republic of Srpska, Bosnia., 280-284.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_976
Ristić D, Ignjatovic-Micic D, Mladenović Drinić S, Obradović A, Kostadinović M, Stevanović M, Stanković G. Estimation of genetic diversity among maize inbred lines. in 9. International agricultural symposium “Agrosym 2018”, 04-07.2018, Jahorina, Bosnia and Herzegovina. 2018;:280-284.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_976 .
Ristić, Danijela, Ignjatovic-Micic, Dragana, Mladenović Drinić, Snežana, Obradović, Ana, Kostadinović, Marija, Stevanović, Milan, Stanković, Goran, "Estimation of genetic diversity among maize inbred lines" in 9. International agricultural symposium “Agrosym 2018”, 04-07.2018, Jahorina, Bosnia and Herzegovina (2018):280-284,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_976 .

Parental polymorphism analysis in marker assisted selection for β-carotene rich maize

Kostadinović, Marija; Ignjatović-Micić, Dragana; Vančetović, Jelena; Ristić, Danijela; Obradović, Ana; Stevanović, Milan; Mladenović Drinić, Snežana

(Sarajevo : University of East Sarajevo, Faculty of Agriculture, Republic of Srpska, Bosnia, 2018)

TY - CONF
AU - Kostadinović, Marija
AU - Ignjatović-Micić, Dragana
AU - Vančetović, Jelena
AU - Ristić, Danijela
AU - Obradović, Ana
AU - Stevanović, Milan
AU - Mladenović Drinić, Snežana
PY - 2018
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/960
AB - Marker assisted selection (MAS) is widely implemented into modern grain breeding programs. Molecular markers are used in foreground selection to control the target gene, as well as in background selection to accelerate the reconstruction of the recurrent parent genotype. The best results have been achieved with the qualitative traits, regulated by the action of a single or several genes and clearly phenotypically defined. One successful example of MAS is the improvement of β-carotene content using crtRB1 specific molecular marker. Maize Research Institute "Zemun Polje" has a breeding program aimed at conversion of standard maize to β-carotene rich genotypes adapted to temperate regions. The objectives of this study were to test the utility of gene-specific SSR marker in foreground selection and to identify polymorphic markers between parental lines to be used in background selection. Genetic variability between two standard and three high β-carotene parental inbred lines was analyzed with 40 SSRs distributed over the maize genom. Total number of alleles detected with 30 informative markers was 77, average being 2.57. The genetic similarity values calculated on Dice coefficient ranged from 0.49 to 0.66. Parental polymorphism for crtRB1 showed a 543 bp fragment in donor lines, whereas a distinct 296 bp amplicon and a faint 1221 bp amplicon were generated in the recurrent parents. This marker will be used as foreground selection marker for the crtRB1 gene in the conversion of standard maize to β-carotene enriched lines for growing in temperate regions.
PB - Sarajevo : University of East Sarajevo, Faculty of Agriculture, Republic of Srpska, Bosnia
C3 - 9. international scientific agriculture symposium "Agrosym 2018" 04-07.10.2018., Jahorina, B i H - Book of proceedings
T1 - Parental polymorphism analysis in marker assisted selection for β-carotene rich maize
SP - 333
EP - 338
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_960
ER - 
@conference{
author = "Kostadinović, Marija and Ignjatović-Micić, Dragana and Vančetović, Jelena and Ristić, Danijela and Obradović, Ana and Stevanović, Milan and Mladenović Drinić, Snežana",
year = "2018",
abstract = "Marker assisted selection (MAS) is widely implemented into modern grain breeding programs. Molecular markers are used in foreground selection to control the target gene, as well as in background selection to accelerate the reconstruction of the recurrent parent genotype. The best results have been achieved with the qualitative traits, regulated by the action of a single or several genes and clearly phenotypically defined. One successful example of MAS is the improvement of β-carotene content using crtRB1 specific molecular marker. Maize Research Institute "Zemun Polje" has a breeding program aimed at conversion of standard maize to β-carotene rich genotypes adapted to temperate regions. The objectives of this study were to test the utility of gene-specific SSR marker in foreground selection and to identify polymorphic markers between parental lines to be used in background selection. Genetic variability between two standard and three high β-carotene parental inbred lines was analyzed with 40 SSRs distributed over the maize genom. Total number of alleles detected with 30 informative markers was 77, average being 2.57. The genetic similarity values calculated on Dice coefficient ranged from 0.49 to 0.66. Parental polymorphism for crtRB1 showed a 543 bp fragment in donor lines, whereas a distinct 296 bp amplicon and a faint 1221 bp amplicon were generated in the recurrent parents. This marker will be used as foreground selection marker for the crtRB1 gene in the conversion of standard maize to β-carotene enriched lines for growing in temperate regions.",
publisher = "Sarajevo : University of East Sarajevo, Faculty of Agriculture, Republic of Srpska, Bosnia",
journal = "9. international scientific agriculture symposium "Agrosym 2018" 04-07.10.2018., Jahorina, B i H - Book of proceedings",
title = "Parental polymorphism analysis in marker assisted selection for β-carotene rich maize",
pages = "333-338",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_960"
}
Kostadinović, M., Ignjatović-Micić, D., Vančetović, J., Ristić, D., Obradović, A., Stevanović, M.,& Mladenović Drinić, S.. (2018). Parental polymorphism analysis in marker assisted selection for β-carotene rich maize. in 9. international scientific agriculture symposium "Agrosym 2018" 04-07.10.2018., Jahorina, B i H - Book of proceedings
Sarajevo : University of East Sarajevo, Faculty of Agriculture, Republic of Srpska, Bosnia., 333-338.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_960
Kostadinović M, Ignjatović-Micić D, Vančetović J, Ristić D, Obradović A, Stevanović M, Mladenović Drinić S. Parental polymorphism analysis in marker assisted selection for β-carotene rich maize. in 9. international scientific agriculture symposium "Agrosym 2018" 04-07.10.2018., Jahorina, B i H - Book of proceedings. 2018;:333-338.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_960 .
Kostadinović, Marija, Ignjatović-Micić, Dragana, Vančetović, Jelena, Ristić, Danijela, Obradović, Ana, Stevanović, Milan, Mladenović Drinić, Snežana, "Parental polymorphism analysis in marker assisted selection for β-carotene rich maize" in 9. international scientific agriculture symposium "Agrosym 2018" 04-07.10.2018., Jahorina, B i H - Book of proceedings (2018):333-338,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_960 .

Impacts of climatic conditions on aflatoxin B 1 and fumonisins contamination of maize kernels and their co-occurrence

Obradović, Ana; Krnjaja, Vesna; Nikolić, Milica; Delibašić, Goran; Filipović, Milomir; Stanković, Goran; Stanković, Slavica

(Institut za stočarstvo, Beograd, 2018)

TY - JOUR
AU - Obradović, Ana
AU - Krnjaja, Vesna
AU - Nikolić, Milica
AU - Delibašić, Goran
AU - Filipović, Milomir
AU - Stanković, Goran
AU - Stanković, Slavica
PY - 2018
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/738
AB - Agroecological and climatic conditions in Serbia greatly affected the development of toxigenic fungi and occurrence of mycotoxins in the maize. The presence of fungal toxigenic Aspergillus and Fusarium species and levels of aflatoxin B 1 (AFB 1) and sum of fumonisins B 1 , B 2 and B 3 (FBs) were established in 127 maize kernel samples harvested during 2012 (37 samples) and 2013 (90 samples). The periods of silking and grain filling of the maize in 2012 in comparison to 2013 were characterised with extremely dry spells, with high temperatures and low precipitation sums. The mean incidences of A. flavus and F. verticillioides were 50.4 and 11.7% in 2012 and 18.9 and 33.4% in 2013, respectively. According to the regulations of the World Health Organisation, unacceptable levels of AFB 1 (>20 μg kg-1) and FBs (>2000 μg kg-1) were established in the 30.6 and 24.1% samples of 2012 and 16.7 and 40% maize kernel samples of 2013, respectively. It can be concluded that high temperatures and low precipitation sums in 2012 favoured the development of A. flavus affecting the high level of AFB 1 , in comparison with F. verticillioides and the production of FBs. There was no positive correlation between the incidences of A. flavus and F. verticillioides, while a statistically significant positive correlation has been found between AFB 1 and FBs levels, in both investigated years (2012-2013). This indicates that the mycotoxin production depended more on weather conditions than on the distribution of corresponding toxigenic fungal species.
AB - Agroekološki i klimatski uslovi u Srbiji veoma su pogodni za razvoj toksigenih gljiva i njihovih mikotoksina u kukuruzu. Prisustvo toksigenih vrsta gljiva iz rodova Aspergillus i Fusarium, kao i nivoi aflatoksina B1 (AFB1) i ukupnih fumonizina B1, B2 i B3 (FBs) utvrđeni su u 127 uzoraka zrna kukuruza iz berbe tokom 2012 (37 uzoraka) i 2013. godine (90 uzoraka). U fenofazama svilanja i nalivanja zrna kukuruza u 2012. u odnosu na 2013. godinu zapaženi su ekstremno sušni periodi sa visokim temperaturama i niskim količinama padavina. Prosečne vrednosti za učestalost vrsta A. flavus i F. verticillioides bile su 50,4 i 11,7% u 2012., odnosno 18,9 i 33,4% u 2013. godini. Prema pravilniku Svetske zdravstvene organizacije (WHO) nedozvoljeni nivoi AFB1 (>20 µg/kg) i FBs (>2000 µg/kg) utvrđeni su u 30,6% i 24,1% uzoraka u 2012., odnosno u 16,7% i 40% uzoraka u 2013. godini. Na osnovu dobijenih rezultata zaključeno je da su visoke temperature i niske količine padavina u 2012. godini uslovile značajno veću učestalost A. flavus i visoku produkciju AFB1 u poredjenju sa vrstom F. verticillioides i produkcijom FBs. U obe ispitivane godine (2012-2013), između učestalosti A. flavus i F. verticillioides nije ustanovljena pozitivna korelacija, dok je statistički značajna pozitivna korelacija ustanovljena između nivoa AFB1 i FBs. Ovo ukazuje da produkcija mikotoksina je više zavisna od vremenskih uslova u odnosu na distribuciju toksigenih vrsta gljiva.
PB - Institut za stočarstvo, Beograd
T2 - Biotechnology in Animal Husbandry
T1 - Impacts of climatic conditions on aflatoxin B 1 and fumonisins contamination of maize kernels and their co-occurrence
T1 - Uticaj klimatskih uslova na kontaminaciju zrna kukuruza sa aflatoksinom B1 i fumonizinima i njihova združena pojava
VL - 34
IS - 4
SP - 469
EP - 480
DO - 10.2298/BAH1804469O
ER - 
@article{
author = "Obradović, Ana and Krnjaja, Vesna and Nikolić, Milica and Delibašić, Goran and Filipović, Milomir and Stanković, Goran and Stanković, Slavica",
year = "2018",
abstract = "Agroecological and climatic conditions in Serbia greatly affected the development of toxigenic fungi and occurrence of mycotoxins in the maize. The presence of fungal toxigenic Aspergillus and Fusarium species and levels of aflatoxin B 1 (AFB 1) and sum of fumonisins B 1 , B 2 and B 3 (FBs) were established in 127 maize kernel samples harvested during 2012 (37 samples) and 2013 (90 samples). The periods of silking and grain filling of the maize in 2012 in comparison to 2013 were characterised with extremely dry spells, with high temperatures and low precipitation sums. The mean incidences of A. flavus and F. verticillioides were 50.4 and 11.7% in 2012 and 18.9 and 33.4% in 2013, respectively. According to the regulations of the World Health Organisation, unacceptable levels of AFB 1 (>20 μg kg-1) and FBs (>2000 μg kg-1) were established in the 30.6 and 24.1% samples of 2012 and 16.7 and 40% maize kernel samples of 2013, respectively. It can be concluded that high temperatures and low precipitation sums in 2012 favoured the development of A. flavus affecting the high level of AFB 1 , in comparison with F. verticillioides and the production of FBs. There was no positive correlation between the incidences of A. flavus and F. verticillioides, while a statistically significant positive correlation has been found between AFB 1 and FBs levels, in both investigated years (2012-2013). This indicates that the mycotoxin production depended more on weather conditions than on the distribution of corresponding toxigenic fungal species., Agroekološki i klimatski uslovi u Srbiji veoma su pogodni za razvoj toksigenih gljiva i njihovih mikotoksina u kukuruzu. Prisustvo toksigenih vrsta gljiva iz rodova Aspergillus i Fusarium, kao i nivoi aflatoksina B1 (AFB1) i ukupnih fumonizina B1, B2 i B3 (FBs) utvrđeni su u 127 uzoraka zrna kukuruza iz berbe tokom 2012 (37 uzoraka) i 2013. godine (90 uzoraka). U fenofazama svilanja i nalivanja zrna kukuruza u 2012. u odnosu na 2013. godinu zapaženi su ekstremno sušni periodi sa visokim temperaturama i niskim količinama padavina. Prosečne vrednosti za učestalost vrsta A. flavus i F. verticillioides bile su 50,4 i 11,7% u 2012., odnosno 18,9 i 33,4% u 2013. godini. Prema pravilniku Svetske zdravstvene organizacije (WHO) nedozvoljeni nivoi AFB1 (>20 µg/kg) i FBs (>2000 µg/kg) utvrđeni su u 30,6% i 24,1% uzoraka u 2012., odnosno u 16,7% i 40% uzoraka u 2013. godini. Na osnovu dobijenih rezultata zaključeno je da su visoke temperature i niske količine padavina u 2012. godini uslovile značajno veću učestalost A. flavus i visoku produkciju AFB1 u poredjenju sa vrstom F. verticillioides i produkcijom FBs. U obe ispitivane godine (2012-2013), između učestalosti A. flavus i F. verticillioides nije ustanovljena pozitivna korelacija, dok je statistički značajna pozitivna korelacija ustanovljena između nivoa AFB1 i FBs. Ovo ukazuje da produkcija mikotoksina je više zavisna od vremenskih uslova u odnosu na distribuciju toksigenih vrsta gljiva.",
publisher = "Institut za stočarstvo, Beograd",
journal = "Biotechnology in Animal Husbandry",
title = "Impacts of climatic conditions on aflatoxin B 1 and fumonisins contamination of maize kernels and their co-occurrence, Uticaj klimatskih uslova na kontaminaciju zrna kukuruza sa aflatoksinom B1 i fumonizinima i njihova združena pojava",
volume = "34",
number = "4",
pages = "469-480",
doi = "10.2298/BAH1804469O"
}
Obradović, A., Krnjaja, V., Nikolić, M., Delibašić, G., Filipović, M., Stanković, G.,& Stanković, S.. (2018). Impacts of climatic conditions on aflatoxin B 1 and fumonisins contamination of maize kernels and their co-occurrence. in Biotechnology in Animal Husbandry
Institut za stočarstvo, Beograd., 34(4), 469-480.
https://doi.org/10.2298/BAH1804469O
Obradović A, Krnjaja V, Nikolić M, Delibašić G, Filipović M, Stanković G, Stanković S. Impacts of climatic conditions on aflatoxin B 1 and fumonisins contamination of maize kernels and their co-occurrence. in Biotechnology in Animal Husbandry. 2018;34(4):469-480.
doi:10.2298/BAH1804469O .
Obradović, Ana, Krnjaja, Vesna, Nikolić, Milica, Delibašić, Goran, Filipović, Milomir, Stanković, Goran, Stanković, Slavica, "Impacts of climatic conditions on aflatoxin B 1 and fumonisins contamination of maize kernels and their co-occurrence" in Biotechnology in Animal Husbandry, 34, no. 4 (2018):469-480,
https://doi.org/10.2298/BAH1804469O . .
12

Diverzitet kompleksa vrste Fusarium graminearum patogena strnih žita i kukuruza u Srbiji

Obradović, Ana

(Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет, 2018)

TY - THES
AU - Obradović, Ana
PY - 2018
UR - http://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=6037
UR - https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:18357/bdef:Content/download
UR - http://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=50361615
UR - http://nardus.mpn.gov.rs/123456789/10079
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/756
AB - Za proučavanje diverziteta vrste F. graminearum odabran je 101 izolat izkolekcije Laboratorije za fitopatologiju Instituta za kukuruz "Zemun Polje" koji suprethodno identifikovani konvencionalnim metodama na osnovu makroskopskih imikroskopskih svojstava. Izolati su prikupljeni u periodu od 1993. do 2015. godine, aporeklom iz uzoraka pšenice (42), kukuruza (37) i ječma (22) iz 41 lokaliteta nateritoriji Srbije. Sa ciljem da se dobije uvid o rasprostranjenosti, prisustvu i diverzitetuvrsta Fusarium graminearum kompleksa (Fg) kao i o trihotecenskim hemotipovima uSrbiji, obavljena su proučavanja morfoloških, patogenih, toksigenih i filogenetskihsvojstava odabranih izolata. Na osnovu svih proučenih svojstava utvrđeno je prisustvotri vrste u okviru Fg kompleksa: Fusarium graminearum sensu stricto, Fusariumboothii i Fusarium vorosii. Po prvi put u Srbiji, detektovano je prisustvo F. boothii i F.vorosii patogena strnih žita i kukuruza u našoj zemlji.Na osnovu morfoloških, patogenih i toksigenih svojstava uočen je velikidiverzitet ispitivanih izolata. Rezultati analize morfoloških svojstava izolata F.graminearum ss, F. boothii i F. vorosii, ukazuju da ne postoje razlike među njima.Izolati vrste F. boothii i F. vorosii ispoljili su generalno slabiju patogenost u poređenjusa ostalim izolatima. Analiza potencijala produkcije mikotoksina deoksinivalenola izearalenona ELISA i HPLC metodom ukazala je na varijabilnost između ispitivanihizolata. Određivanjem trihotecenskih hemotipova hemijskom analizom utvrđeno je da uSrbiji postoje dva hemotipa - 15ADON (dominantan) i 3ADON.Za razliku od hemijskih, molekularnim analizama na osnovu TRI3 i TRI12 gena,utvrđeno je prisustvo samo 15ADON hemotipa. Dobijeni rezultati o biodiverzitetuhemotipova su prvi nalaz u agroekološkim uslovima Srbije. Analiza nukleotidnihsekvenci tri genomska regiona (TEF−1α, β−tubulin i histon H3), pokazala je da postojerazličiti potencijali za razdvajanje vrsta u okviru Fg kompleksa. Rezultati ove disertacijeukazali su na postojanje dve vrste u okviru Fg kompleksa (F. boothii i F. vorosii), kojedo sada nisu identifikovane na teritoriji Srbije. Sekvenciranje ovih genomskih regionaodabranih izolata i njihovo poređenje sa referentnim izolatima kao i poređenje saizolatima Fg kompleksa u svetu doprinelo je boljem poznavanju biodiverziteta ovihvrsta u Srbiji.
AB - One hundred and one isolates of the F. graminearum species have been isolatedfrom the collection of the Laboratory of Phytopathology of the Maize ResearchInstitute, Zemun Polje to study the species diversity. These isolates had been previouslyidentified using conventional methods based on macroscopic and microscopicproperties. Isolates, originating from samples of wheat (42), maize (37) and barley (22),were collected from 41 locations in Serbia in the period from 1993 to 2015. In order togain insight into the distribution, presence and diversity of the Fusarium graminearumspecies complex (Fg), as well as into thrichotecene chemotypes in Serbia, studies of themorphological, pathogenic, toxigenic and phylogenetic properties of the selectedisolates were carried out. According to all observed properties, the presence of the threefollowing species was determined within the Fg complex: Fusarium graminearumsensu stricto, Fusarium boothii and Fusarium vorosii. F. boothii and F. vorosii,pathogens of small grains and maize in our country, were detected for the first time inSerbia.Based on morphological, pathogenic and toxigenic properties, a great diversityof analysed isolates was observed. Results of analyses of morphological properties ofthe isolates of F. graminearum ss, F. boothii and F. vorosii, pointed out that there hadbeen no differences among them. Isolates of F. boothii and F. vorosii species exhibitedgenerally less pathogenicity than remaining isolates. The analysis of the potential for theproduction of mycotoxins deoxynivalenol and zearalenone by the ELISA and the HPLCmethod pointed out to the variability among analysed isolates. The determination oftrichothecene chemotypes done by chemical analyses confirmed the presence of twochemotypes in Serbia- 15ADON (dominant) and 3ADON. In contrast to chemicalanalyses, the molecular analyses, based on the TRI3 and TRI12 genes, established thepresence of only 15ADON chemotype. The obtained results on the biodiversity ofchemotypes are the first finding under agroecological conditions of Serbia. The analysisof nucleotide sequences of the three genomic regions (TEF−1α, β−tubulin and histoneH3), showed the existence of different potentials for separation of species within the Fgcomplex. The results presented in this PhD thesis point out to the existence of twospecies (F. boothii and F. vorosii) within the Fg complex, which have not yet beenidentified in the territory of Serbia. Sequencing these portions of the genome of theselected isolates and their comparison with the reference isolates, as well as, thecomparison with the Fg complex isolates in the world contributed to a better knowledgeof the biodiversity of these species in Serbia.
PB - Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет
T2 - Универзитет у Београду
T1 - Diverzitet kompleksa vrste Fusarium graminearum patogena strnih žita i kukuruza u Srbiji
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_10079
ER - 
@phdthesis{
author = "Obradović, Ana",
year = "2018",
abstract = "Za proučavanje diverziteta vrste F. graminearum odabran je 101 izolat izkolekcije Laboratorije za fitopatologiju Instituta za kukuruz "Zemun Polje" koji suprethodno identifikovani konvencionalnim metodama na osnovu makroskopskih imikroskopskih svojstava. Izolati su prikupljeni u periodu od 1993. do 2015. godine, aporeklom iz uzoraka pšenice (42), kukuruza (37) i ječma (22) iz 41 lokaliteta nateritoriji Srbije. Sa ciljem da se dobije uvid o rasprostranjenosti, prisustvu i diverzitetuvrsta Fusarium graminearum kompleksa (Fg) kao i o trihotecenskim hemotipovima uSrbiji, obavljena su proučavanja morfoloških, patogenih, toksigenih i filogenetskihsvojstava odabranih izolata. Na osnovu svih proučenih svojstava utvrđeno je prisustvotri vrste u okviru Fg kompleksa: Fusarium graminearum sensu stricto, Fusariumboothii i Fusarium vorosii. Po prvi put u Srbiji, detektovano je prisustvo F. boothii i F.vorosii patogena strnih žita i kukuruza u našoj zemlji.Na osnovu morfoloških, patogenih i toksigenih svojstava uočen je velikidiverzitet ispitivanih izolata. Rezultati analize morfoloških svojstava izolata F.graminearum ss, F. boothii i F. vorosii, ukazuju da ne postoje razlike među njima.Izolati vrste F. boothii i F. vorosii ispoljili su generalno slabiju patogenost u poređenjusa ostalim izolatima. Analiza potencijala produkcije mikotoksina deoksinivalenola izearalenona ELISA i HPLC metodom ukazala je na varijabilnost između ispitivanihizolata. Određivanjem trihotecenskih hemotipova hemijskom analizom utvrđeno je da uSrbiji postoje dva hemotipa - 15ADON (dominantan) i 3ADON.Za razliku od hemijskih, molekularnim analizama na osnovu TRI3 i TRI12 gena,utvrđeno je prisustvo samo 15ADON hemotipa. Dobijeni rezultati o biodiverzitetuhemotipova su prvi nalaz u agroekološkim uslovima Srbije. Analiza nukleotidnihsekvenci tri genomska regiona (TEF−1α, β−tubulin i histon H3), pokazala je da postojerazličiti potencijali za razdvajanje vrsta u okviru Fg kompleksa. Rezultati ove disertacijeukazali su na postojanje dve vrste u okviru Fg kompleksa (F. boothii i F. vorosii), kojedo sada nisu identifikovane na teritoriji Srbije. Sekvenciranje ovih genomskih regionaodabranih izolata i njihovo poređenje sa referentnim izolatima kao i poređenje saizolatima Fg kompleksa u svetu doprinelo je boljem poznavanju biodiverziteta ovihvrsta u Srbiji., One hundred and one isolates of the F. graminearum species have been isolatedfrom the collection of the Laboratory of Phytopathology of the Maize ResearchInstitute, Zemun Polje to study the species diversity. These isolates had been previouslyidentified using conventional methods based on macroscopic and microscopicproperties. Isolates, originating from samples of wheat (42), maize (37) and barley (22),were collected from 41 locations in Serbia in the period from 1993 to 2015. In order togain insight into the distribution, presence and diversity of the Fusarium graminearumspecies complex (Fg), as well as into thrichotecene chemotypes in Serbia, studies of themorphological, pathogenic, toxigenic and phylogenetic properties of the selectedisolates were carried out. According to all observed properties, the presence of the threefollowing species was determined within the Fg complex: Fusarium graminearumsensu stricto, Fusarium boothii and Fusarium vorosii. F. boothii and F. vorosii,pathogens of small grains and maize in our country, were detected for the first time inSerbia.Based on morphological, pathogenic and toxigenic properties, a great diversityof analysed isolates was observed. Results of analyses of morphological properties ofthe isolates of F. graminearum ss, F. boothii and F. vorosii, pointed out that there hadbeen no differences among them. Isolates of F. boothii and F. vorosii species exhibitedgenerally less pathogenicity than remaining isolates. The analysis of the potential for theproduction of mycotoxins deoxynivalenol and zearalenone by the ELISA and the HPLCmethod pointed out to the variability among analysed isolates. The determination oftrichothecene chemotypes done by chemical analyses confirmed the presence of twochemotypes in Serbia- 15ADON (dominant) and 3ADON. In contrast to chemicalanalyses, the molecular analyses, based on the TRI3 and TRI12 genes, established thepresence of only 15ADON chemotype. The obtained results on the biodiversity ofchemotypes are the first finding under agroecological conditions of Serbia. The analysisof nucleotide sequences of the three genomic regions (TEF−1α, β−tubulin and histoneH3), showed the existence of different potentials for separation of species within the Fgcomplex. The results presented in this PhD thesis point out to the existence of twospecies (F. boothii and F. vorosii) within the Fg complex, which have not yet beenidentified in the territory of Serbia. Sequencing these portions of the genome of theselected isolates and their comparison with the reference isolates, as well as, thecomparison with the Fg complex isolates in the world contributed to a better knowledgeof the biodiversity of these species in Serbia.",
publisher = "Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет",
journal = "Универзитет у Београду",
title = "Diverzitet kompleksa vrste Fusarium graminearum patogena strnih žita i kukuruza u Srbiji",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_10079"
}
Obradović, A.. (2018). Diverzitet kompleksa vrste Fusarium graminearum patogena strnih žita i kukuruza u Srbiji. in Универзитет у Београду
Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_10079
Obradović A. Diverzitet kompleksa vrste Fusarium graminearum patogena strnih žita i kukuruza u Srbiji. in Универзитет у Београду. 2018;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_10079 .
Obradović, Ana, "Diverzitet kompleksa vrste Fusarium graminearum patogena strnih žita i kukuruza u Srbiji" in Универзитет у Београду (2018),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_10079 .

Trichothecene Genotypes of Fusarium graminearum Populations Isolated from Winter Wheat Crops in Serbia

Krnjaja, Vesna; Mandić, Violeta; Bijelić, Zorica; Stanković, Slavica; Obradović, Ana; Petrović, S. Tanja; Božić, Manja

(Mdpi, Basel, 2018)

TY - JOUR
AU - Krnjaja, Vesna
AU - Mandić, Violeta
AU - Bijelić, Zorica
AU - Stanković, Slavica
AU - Obradović, Ana
AU - Petrović, S. Tanja
AU - Božić, Manja
PY - 2018
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/702
AB - Fusarium graminearum as the main causal agent of Fusarium head blight (FHB) and its ability to produce trichothecenes was investigated by molecular techniques. A total of 37 strains isolated from the wheat, harvested in Serbia in 2005, 2008 and 2015, and previously designated by morphological observation as F. graminearum, were used for trichothecene genotypes characterization. The strains were identified using the species-specific primer set FG16R/FG16F while genotypic characterization was done using specific TRI13 and TRI3 sequences of the trichothecene gene clusters. The PCR assays identified all strains as species of F. graminearum sensu stricto with the DON/15-ADON genotype. The quantification of the mycotoxin (DON) was performed using the biochemical assay. The high levels of DON (>20,000 mu g kg(-1)) were recorded in all of the strains from 2005, four strains from 2008 and two strains from 2015. Weather data of the investigated seasons, showed that the optimal temperature, frequent rains and high relative humidity (RH) was very favourable for the development of F. graminearum, affecting the DON biosynthesis.
PB - Mdpi, Basel
T2 - Toxins
T1 - Trichothecene Genotypes of Fusarium graminearum Populations Isolated from Winter Wheat Crops in Serbia
VL - 10
IS - 11
DO - 10.3390/toxins10110460
ER - 
@article{
author = "Krnjaja, Vesna and Mandić, Violeta and Bijelić, Zorica and Stanković, Slavica and Obradović, Ana and Petrović, S. Tanja and Božić, Manja",
year = "2018",
abstract = "Fusarium graminearum as the main causal agent of Fusarium head blight (FHB) and its ability to produce trichothecenes was investigated by molecular techniques. A total of 37 strains isolated from the wheat, harvested in Serbia in 2005, 2008 and 2015, and previously designated by morphological observation as F. graminearum, were used for trichothecene genotypes characterization. The strains were identified using the species-specific primer set FG16R/FG16F while genotypic characterization was done using specific TRI13 and TRI3 sequences of the trichothecene gene clusters. The PCR assays identified all strains as species of F. graminearum sensu stricto with the DON/15-ADON genotype. The quantification of the mycotoxin (DON) was performed using the biochemical assay. The high levels of DON (>20,000 mu g kg(-1)) were recorded in all of the strains from 2005, four strains from 2008 and two strains from 2015. Weather data of the investigated seasons, showed that the optimal temperature, frequent rains and high relative humidity (RH) was very favourable for the development of F. graminearum, affecting the DON biosynthesis.",
publisher = "Mdpi, Basel",
journal = "Toxins",
title = "Trichothecene Genotypes of Fusarium graminearum Populations Isolated from Winter Wheat Crops in Serbia",
volume = "10",
number = "11",
doi = "10.3390/toxins10110460"
}
Krnjaja, V., Mandić, V., Bijelić, Z., Stanković, S., Obradović, A., Petrović, S. T.,& Božić, M.. (2018). Trichothecene Genotypes of Fusarium graminearum Populations Isolated from Winter Wheat Crops in Serbia. in Toxins
Mdpi, Basel., 10(11).
https://doi.org/10.3390/toxins10110460
Krnjaja V, Mandić V, Bijelić Z, Stanković S, Obradović A, Petrović ST, Božić M. Trichothecene Genotypes of Fusarium graminearum Populations Isolated from Winter Wheat Crops in Serbia. in Toxins. 2018;10(11).
doi:10.3390/toxins10110460 .
Krnjaja, Vesna, Mandić, Violeta, Bijelić, Zorica, Stanković, Slavica, Obradović, Ana, Petrović, S. Tanja, Božić, Manja, "Trichothecene Genotypes of Fusarium graminearum Populations Isolated from Winter Wheat Crops in Serbia" in Toxins, 10, no. 11 (2018),
https://doi.org/10.3390/toxins10110460 . .
9
5
9

Trichothecene chemotype diversity of fusarium graminearum isolated from wheat, maize and barley in Serbia

Obradović, Ana; Stanković, Slavica; Nikolić, Ana; Ignjatović-Micić, Dragana; Krnjaja, Vesna; Stepanović, Jelena; Duduk, Bojan

(Društvo genetičara Srbije, Beograd, 2017)

TY - JOUR
AU - Obradović, Ana
AU - Stanković, Slavica
AU - Nikolić, Ana
AU - Ignjatović-Micić, Dragana
AU - Krnjaja, Vesna
AU - Stepanović, Jelena
AU - Duduk, Bojan
PY - 2017
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/682
AB - Diversity of trichothecene chemotypes of Fusarium graminearum isolated from kernels of wheat, barley and maize grown under various agro-ecological conditions on 13 locations was analysed. Sixteen strains were tested for the effective capability to produce 15-ADON, 3-ADON and NIV, by using the liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) system. Fourteen out of sixteen analyzed strains produced 15ADON, while remaining two were of the 3-ADON chemotype. Multiplex PCR reaction with two sets of specific primers for TRI3 and TRI12 genes was applied to identify trichothecene chemotypes (3-ADON, 15-ADON and NIV). The expected sizes of amplified fragments for TRI3 gene primer set are 840 bp (NIV), 610 bp (15-ADON) and 243 bp (3-ADON). The amplified fragments for TRI12 gene primer set should be 840 bp (NIV), 670 bp (15-ADON) and 410 bp (3-ADON). All F. graminearum isolates were of the 15-ADON chemotype, i. e. their bands were 610 bp and 670 bp size for TRI3 and TRI12 genes, respectively. The results indicate that genotypic characterisation does not correspond to determined chemotypes and this is a reason why the analyses for the risk of mycotoxins contamination should not be based only on trichotecene genotype determination. Due to high temperature differences in cereal growing regions in Serbia, the presence of other chemotypes could be expected. In order to determine whether besides 15-ADON there are other F. graminearum chemotypes on wheat, barley and maize kernels, further studies should include a large number of isolates from different agro-ecological conditions.
PB - Društvo genetičara Srbije, Beograd
T2 - Genetika
T1 - Trichothecene chemotype diversity of fusarium graminearum isolated from wheat, maize and barley in Serbia
VL - 49
IS - 1
SP - 355
EP - 364
DO - 10.2298/GENSR1701355O
ER - 
@article{
author = "Obradović, Ana and Stanković, Slavica and Nikolić, Ana and Ignjatović-Micić, Dragana and Krnjaja, Vesna and Stepanović, Jelena and Duduk, Bojan",
year = "2017",
abstract = "Diversity of trichothecene chemotypes of Fusarium graminearum isolated from kernels of wheat, barley and maize grown under various agro-ecological conditions on 13 locations was analysed. Sixteen strains were tested for the effective capability to produce 15-ADON, 3-ADON and NIV, by using the liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) system. Fourteen out of sixteen analyzed strains produced 15ADON, while remaining two were of the 3-ADON chemotype. Multiplex PCR reaction with two sets of specific primers for TRI3 and TRI12 genes was applied to identify trichothecene chemotypes (3-ADON, 15-ADON and NIV). The expected sizes of amplified fragments for TRI3 gene primer set are 840 bp (NIV), 610 bp (15-ADON) and 243 bp (3-ADON). The amplified fragments for TRI12 gene primer set should be 840 bp (NIV), 670 bp (15-ADON) and 410 bp (3-ADON). All F. graminearum isolates were of the 15-ADON chemotype, i. e. their bands were 610 bp and 670 bp size for TRI3 and TRI12 genes, respectively. The results indicate that genotypic characterisation does not correspond to determined chemotypes and this is a reason why the analyses for the risk of mycotoxins contamination should not be based only on trichotecene genotype determination. Due to high temperature differences in cereal growing regions in Serbia, the presence of other chemotypes could be expected. In order to determine whether besides 15-ADON there are other F. graminearum chemotypes on wheat, barley and maize kernels, further studies should include a large number of isolates from different agro-ecological conditions.",
publisher = "Društvo genetičara Srbije, Beograd",
journal = "Genetika",
title = "Trichothecene chemotype diversity of fusarium graminearum isolated from wheat, maize and barley in Serbia",
volume = "49",
number = "1",
pages = "355-364",
doi = "10.2298/GENSR1701355O"
}
Obradović, A., Stanković, S., Nikolić, A., Ignjatović-Micić, D., Krnjaja, V., Stepanović, J.,& Duduk, B.. (2017). Trichothecene chemotype diversity of fusarium graminearum isolated from wheat, maize and barley in Serbia. in Genetika
Društvo genetičara Srbije, Beograd., 49(1), 355-364.
https://doi.org/10.2298/GENSR1701355O
Obradović A, Stanković S, Nikolić A, Ignjatović-Micić D, Krnjaja V, Stepanović J, Duduk B. Trichothecene chemotype diversity of fusarium graminearum isolated from wheat, maize and barley in Serbia. in Genetika. 2017;49(1):355-364.
doi:10.2298/GENSR1701355O .
Obradović, Ana, Stanković, Slavica, Nikolić, Ana, Ignjatović-Micić, Dragana, Krnjaja, Vesna, Stepanović, Jelena, Duduk, Bojan, "Trichothecene chemotype diversity of fusarium graminearum isolated from wheat, maize and barley in Serbia" in Genetika, 49, no. 1 (2017):355-364,
https://doi.org/10.2298/GENSR1701355O . .
7
3
6

Variability of the Fusarium graminearum species: Pathogens of small grains in Serbia

Obradović, Ana; Stanković, Slavica; Stevanović, Milan; Krnjaja, Vesna; Bulajić, Aleksandra; Delibašić, Goran

(Univerzitet u Novom Sadu - Poljoprivredni fakultet - Departman za zaštitu bilja i životne sredine "dr Pavla Vukasovića", Novi Sad, 2017)

TY - JOUR
AU - Obradović, Ana
AU - Stanković, Slavica
AU - Stevanović, Milan
AU - Krnjaja, Vesna
AU - Bulajić, Aleksandra
AU - Delibašić, Goran
PY - 2017
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/665
AB - Species of the genus Fusarium are predominant pathogens in cereals worldwide, while F. graminearum is the most distributed among them. This species synthesises a broad spectrum of mycotoxins (fusariotoxins), among which, trichothecene type B (deoxynivalenol-DON) and zearalenone (ZEA) prevail. The isolates from the collection of the Laboratory of Phytopathology of the Maize Research Institute, Zemun Polje were used to study diversity of the F. graminearum species. Twelve selected isolates were collected in the 2005-2016 period from wheat and barley kernels in various locations in Serbia. The aim of this study was to observe variability of the F. graminearum species regarding isolate pathogenicity, mycelium growth, macroconidium size, as well as DON and ZEA production potential by the ELISA method. All the observed isolates indicated pathogenic potential in the field and expressed different viability ranging from 1.75 to 3.75. Besides different viability, microscopic and macroscopic properties of isolates also diverged. The isolates of F. graminearum produced average concentrations of DON amounting 119. 9 and 33.4 ug/g (isolates from wheat and barley, respectively), while the average concentration of ZEA was 40.14 ug/kg (isolates from wheat) and 31.25 ug/kg (isolates from barley). A correlation between production of DON and ZEA was not observed in the isolates of F. graminearum.
AB - Vrste roda Fusarium su najčešći patogeni na žitaricama širom sveta, a najzastupljenija među njima je vrsta F. graminearum. Ova vrsta sintetiše širok spektar mikotoksina (fuzariotoksina), među kojima su najzastupljeniji trihoteceni tipa B (deoksinivalenol-DON), a zatim zearalenoni (ZEA). Za proučavanje diverziteta vrste F. graminearum u okviru ovog rada korišćeni su izolati iz kolekcije Laboratorije za fitopatologiju Instituta za kukuruz “Zemun Polje”. Odabrano je 12 izolata koji su prikupljeni u periodu od 2005. do 2016. godine, poreklom sa zrna pšenice i ječma iz različitih lokaliteta na teritoriji Srbije. Cilj rada je bio da se ispita varijabilnost vrste F. graminearum u pogledu patogenosti izolata, porasta micelije, veličine makrokonidija kao i u potencijalu produkcije DON i ZEA pomoću ELISA metode. Svi ispitivani izolati su ispoljili patogenost u polju uz različit stepen agresivnosti koja je varirala od 1,75 do 3,75 (na skali 1-7). Pored varijabilnosti u agresivnosti izolati su bili divergentni i u mikroskopskim i makroskopskim karakteristikama. Izolati F. graminearum su produkovali prosečne koncentracije DON-a 119,9 ug/g (izolati sa pšenice) i 33,4 ug/g (izolati sa ječma), dok je prosečna koncentracija ZEA kod izolata sa pšenice bila 40,14 ug/kg, a kod izolata sa ječma 31,25 ug/kg. Nije uočena korelacija između produkcije DON i ZEA kod izolata F. graminearum.
PB - Univerzitet u Novom Sadu - Poljoprivredni fakultet - Departman za zaštitu bilja i životne sredine "dr Pavla Vukasovića", Novi Sad
T2 - Biljni lekar
T1 - Variability of the Fusarium graminearum species: Pathogens of small grains in Serbia
T1 - Varijabilnost vrste Fusarium graminearum patogena strnih žita u Srbiji
VL - 45
IS - 3
SP - 277
EP - 286
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_665
ER - 
@article{
author = "Obradović, Ana and Stanković, Slavica and Stevanović, Milan and Krnjaja, Vesna and Bulajić, Aleksandra and Delibašić, Goran",
year = "2017",
abstract = "Species of the genus Fusarium are predominant pathogens in cereals worldwide, while F. graminearum is the most distributed among them. This species synthesises a broad spectrum of mycotoxins (fusariotoxins), among which, trichothecene type B (deoxynivalenol-DON) and zearalenone (ZEA) prevail. The isolates from the collection of the Laboratory of Phytopathology of the Maize Research Institute, Zemun Polje were used to study diversity of the F. graminearum species. Twelve selected isolates were collected in the 2005-2016 period from wheat and barley kernels in various locations in Serbia. The aim of this study was to observe variability of the F. graminearum species regarding isolate pathogenicity, mycelium growth, macroconidium size, as well as DON and ZEA production potential by the ELISA method. All the observed isolates indicated pathogenic potential in the field and expressed different viability ranging from 1.75 to 3.75. Besides different viability, microscopic and macroscopic properties of isolates also diverged. The isolates of F. graminearum produced average concentrations of DON amounting 119. 9 and 33.4 ug/g (isolates from wheat and barley, respectively), while the average concentration of ZEA was 40.14 ug/kg (isolates from wheat) and 31.25 ug/kg (isolates from barley). A correlation between production of DON and ZEA was not observed in the isolates of F. graminearum., Vrste roda Fusarium su najčešći patogeni na žitaricama širom sveta, a najzastupljenija među njima je vrsta F. graminearum. Ova vrsta sintetiše širok spektar mikotoksina (fuzariotoksina), među kojima su najzastupljeniji trihoteceni tipa B (deoksinivalenol-DON), a zatim zearalenoni (ZEA). Za proučavanje diverziteta vrste F. graminearum u okviru ovog rada korišćeni su izolati iz kolekcije Laboratorije za fitopatologiju Instituta za kukuruz “Zemun Polje”. Odabrano je 12 izolata koji su prikupljeni u periodu od 2005. do 2016. godine, poreklom sa zrna pšenice i ječma iz različitih lokaliteta na teritoriji Srbije. Cilj rada je bio da se ispita varijabilnost vrste F. graminearum u pogledu patogenosti izolata, porasta micelije, veličine makrokonidija kao i u potencijalu produkcije DON i ZEA pomoću ELISA metode. Svi ispitivani izolati su ispoljili patogenost u polju uz različit stepen agresivnosti koja je varirala od 1,75 do 3,75 (na skali 1-7). Pored varijabilnosti u agresivnosti izolati su bili divergentni i u mikroskopskim i makroskopskim karakteristikama. Izolati F. graminearum su produkovali prosečne koncentracije DON-a 119,9 ug/g (izolati sa pšenice) i 33,4 ug/g (izolati sa ječma), dok je prosečna koncentracija ZEA kod izolata sa pšenice bila 40,14 ug/kg, a kod izolata sa ječma 31,25 ug/kg. Nije uočena korelacija između produkcije DON i ZEA kod izolata F. graminearum.",
publisher = "Univerzitet u Novom Sadu - Poljoprivredni fakultet - Departman za zaštitu bilja i životne sredine "dr Pavla Vukasovića", Novi Sad",
journal = "Biljni lekar",
title = "Variability of the Fusarium graminearum species: Pathogens of small grains in Serbia, Varijabilnost vrste Fusarium graminearum patogena strnih žita u Srbiji",
volume = "45",
number = "3",
pages = "277-286",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_665"
}
Obradović, A., Stanković, S., Stevanović, M., Krnjaja, V., Bulajić, A.,& Delibašić, G.. (2017). Variability of the Fusarium graminearum species: Pathogens of small grains in Serbia. in Biljni lekar
Univerzitet u Novom Sadu - Poljoprivredni fakultet - Departman za zaštitu bilja i životne sredine "dr Pavla Vukasovića", Novi Sad., 45(3), 277-286.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_665
Obradović A, Stanković S, Stevanović M, Krnjaja V, Bulajić A, Delibašić G. Variability of the Fusarium graminearum species: Pathogens of small grains in Serbia. in Biljni lekar. 2017;45(3):277-286.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_665 .
Obradović, Ana, Stanković, Slavica, Stevanović, Milan, Krnjaja, Vesna, Bulajić, Aleksandra, Delibašić, Goran, "Variability of the Fusarium graminearum species: Pathogens of small grains in Serbia" in Biljni lekar, 45, no. 3 (2017):277-286,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_665 .

Fungal and mycotoxin contamination of maize hybrids in different maturity groups

Krnjaja, Vesna; Stanković, Slavica; Obradović, Ana; Mandić, Violeta; Bijelić, Zorica; Vasić, Tanja; Jauković, Marko

(Institut za stočarstvo, Beograd, 2016)

TY - JOUR
AU - Krnjaja, Vesna
AU - Stanković, Slavica
AU - Obradović, Ana
AU - Mandić, Violeta
AU - Bijelić, Zorica
AU - Vasić, Tanja
AU - Jauković, Marko
PY - 2016
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/627
AB - In the present study, the frequency of toxigenic fungi and occurrence of aflatoxin B1 (AFB1), deoxynivalenol (DON) and total fumonisins (FBs) in the kernels of six maize hybrids from different FAO maturity groups (ZP 341, ZP 427, ZP 434, ZP 560, ZP 606, ZP 666) in three localities (Belosavci, Lađevci and Divci) in Serbia, during the harvest in 2013, was investigated. Using standard mycological tests of maize kernels, the presence of potentially toxigenic fungi species from the genera Aspergillus, Fusarium and Penicillium was found. In the studied localities, species Fusarium verticillioides was the most frequently isolated from the most hybrids, with a maximum frequency of 30%, while the presence of Aspergillus spp. ranged from 0 to 16%, and Penicillium spp. from 0 to 20%. By applying Immunoadsorbent enzymatic assay (ELISA) the concentrations of AFB1, DON and FBs were determined in maize. The differences between tested hybrids in the level of mycotoxins in kernels were statistically significant (P≤0.01) for DON and FBs, but not for the content of AFB1. Also, the interaction between the hybrid and location was significant (P≤0.01) for the level of DON and FBs, while there was no statistical significance for the level of AFB1. Maximum values of AFB1, DON and FBs level were 1.02 μg kg-1 (ZP 427), 12 μg kg-1 (ZP 341) and 1528.56 μg kg-1 (ZP 427). The concentrations of the tested mycotoxins in kernels did not exceed the maximum allowed limits stipulated by Serbian regulations (Službeni glasnik RS, 2014). Given that agro-ecological conditions in Serbia are favourable for the occurrence of toxigenic fungi and their mycotoxins, it is necessary to exert the control of maize kernels annually, in harvest and postharvest periods.
AB - U radu je ispitivana učestalost potencijalno toksigenih vrsta gljiva i prirodna pojava aflatoksina B1 (AFB1), deoksinivalenola (DON) i ukupnih fumonizina (FBs) u zrnu šest hibrida kukuruza iz različitih FAO grupa zrenja (ZP 341, ZP 427, ZP 434, ZP 560, ZP 606, ZP 666) u tri lokaliteta (Belosavci, Lađevci i Divci) u Srbiji, tokom berbe u 2013. godini. Primenom standardnih mikoloških ispitivanja zrna kukuruza ustanovljeno je prisustvo potencijalno toksigenih vrsta gljiva iz tri roda: Aspergillus, Fusarium i Penicillium. U ispitivanim lokalitetima, vrsta Fusarium verticillioides je bila najčešće izolovana kod većine hibrida, sa maksimalnom učestalošću od 30%, dok je prisustvo Aspergillus spp. bilo od 0 do 16%, a Penicillium spp. od 0 do 20%. Primenom imunoadsorpcione enzimske metode (ELISA) određen je sadržaj AFB1, DON i FBs u zrnu kukuruza. Razlike između ispitivanih hibrida u sadržaju mikotoksina u zrnu bile su statistički značajne (P≤0,01) za DON i FBs, ali ne i za sadržaj AFB1. Isto tako, interakcija između hibrida i lokaliteta je bila značajna (P≤0,01) za sadržaj DON i FBs, dok nije bilo statističke značajnosti za sadržaj AFB1. Maksimalne koncentracije AFB1, DON i FBs bile su 1,02 μg kg-1 (ZP 427), 12 μg kg-1 (ZP 341) i 1528,56 μg kg-1 (ZP 427). U zrnu kukuruza sadržaj ispitivanih mikotoksina nije premašio maksimalno dozvoljene vrednosti propisane Pravilnikom o maksimalno dozvoljenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje i o hrani i hrani za životinje za koju se utvrđuju maksimalno dozvoljene količine ostataka sredstava za zaštitu bilja (Službeni glasnik RS, 2014). S obzirom da su agroekološki uslovi u Srbiji povoljni za pojavu toksigenih gljiva i njihovih mikotoksina, neophodno je svake godine vršiti kontrolu zrna kukuruza, kako u žetvenom, tako i u postžetvenom periodu.
PB - Institut za stočarstvo, Beograd
T2 - Biotechnology in Animal Husbandry
T1 - Fungal and mycotoxin contamination of maize hybrids in different maturity groups
T1 - Kontaminacija gljivama i mikotoksinima hibrida kukuruza različite grupe zrenja
VL - 32
IS - 1
SP - 71
EP - 81
DO - 10.2298/BAH1601071K
ER - 
@article{
author = "Krnjaja, Vesna and Stanković, Slavica and Obradović, Ana and Mandić, Violeta and Bijelić, Zorica and Vasić, Tanja and Jauković, Marko",
year = "2016",
abstract = "In the present study, the frequency of toxigenic fungi and occurrence of aflatoxin B1 (AFB1), deoxynivalenol (DON) and total fumonisins (FBs) in the kernels of six maize hybrids from different FAO maturity groups (ZP 341, ZP 427, ZP 434, ZP 560, ZP 606, ZP 666) in three localities (Belosavci, Lađevci and Divci) in Serbia, during the harvest in 2013, was investigated. Using standard mycological tests of maize kernels, the presence of potentially toxigenic fungi species from the genera Aspergillus, Fusarium and Penicillium was found. In the studied localities, species Fusarium verticillioides was the most frequently isolated from the most hybrids, with a maximum frequency of 30%, while the presence of Aspergillus spp. ranged from 0 to 16%, and Penicillium spp. from 0 to 20%. By applying Immunoadsorbent enzymatic assay (ELISA) the concentrations of AFB1, DON and FBs were determined in maize. The differences between tested hybrids in the level of mycotoxins in kernels were statistically significant (P≤0.01) for DON and FBs, but not for the content of AFB1. Also, the interaction between the hybrid and location was significant (P≤0.01) for the level of DON and FBs, while there was no statistical significance for the level of AFB1. Maximum values of AFB1, DON and FBs level were 1.02 μg kg-1 (ZP 427), 12 μg kg-1 (ZP 341) and 1528.56 μg kg-1 (ZP 427). The concentrations of the tested mycotoxins in kernels did not exceed the maximum allowed limits stipulated by Serbian regulations (Službeni glasnik RS, 2014). Given that agro-ecological conditions in Serbia are favourable for the occurrence of toxigenic fungi and their mycotoxins, it is necessary to exert the control of maize kernels annually, in harvest and postharvest periods., U radu je ispitivana učestalost potencijalno toksigenih vrsta gljiva i prirodna pojava aflatoksina B1 (AFB1), deoksinivalenola (DON) i ukupnih fumonizina (FBs) u zrnu šest hibrida kukuruza iz različitih FAO grupa zrenja (ZP 341, ZP 427, ZP 434, ZP 560, ZP 606, ZP 666) u tri lokaliteta (Belosavci, Lađevci i Divci) u Srbiji, tokom berbe u 2013. godini. Primenom standardnih mikoloških ispitivanja zrna kukuruza ustanovljeno je prisustvo potencijalno toksigenih vrsta gljiva iz tri roda: Aspergillus, Fusarium i Penicillium. U ispitivanim lokalitetima, vrsta Fusarium verticillioides je bila najčešće izolovana kod većine hibrida, sa maksimalnom učestalošću od 30%, dok je prisustvo Aspergillus spp. bilo od 0 do 16%, a Penicillium spp. od 0 do 20%. Primenom imunoadsorpcione enzimske metode (ELISA) određen je sadržaj AFB1, DON i FBs u zrnu kukuruza. Razlike između ispitivanih hibrida u sadržaju mikotoksina u zrnu bile su statistički značajne (P≤0,01) za DON i FBs, ali ne i za sadržaj AFB1. Isto tako, interakcija između hibrida i lokaliteta je bila značajna (P≤0,01) za sadržaj DON i FBs, dok nije bilo statističke značajnosti za sadržaj AFB1. Maksimalne koncentracije AFB1, DON i FBs bile su 1,02 μg kg-1 (ZP 427), 12 μg kg-1 (ZP 341) i 1528,56 μg kg-1 (ZP 427). U zrnu kukuruza sadržaj ispitivanih mikotoksina nije premašio maksimalno dozvoljene vrednosti propisane Pravilnikom o maksimalno dozvoljenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje i o hrani i hrani za životinje za koju se utvrđuju maksimalno dozvoljene količine ostataka sredstava za zaštitu bilja (Službeni glasnik RS, 2014). S obzirom da su agroekološki uslovi u Srbiji povoljni za pojavu toksigenih gljiva i njihovih mikotoksina, neophodno je svake godine vršiti kontrolu zrna kukuruza, kako u žetvenom, tako i u postžetvenom periodu.",
publisher = "Institut za stočarstvo, Beograd",
journal = "Biotechnology in Animal Husbandry",
title = "Fungal and mycotoxin contamination of maize hybrids in different maturity groups, Kontaminacija gljivama i mikotoksinima hibrida kukuruza različite grupe zrenja",
volume = "32",
number = "1",
pages = "71-81",
doi = "10.2298/BAH1601071K"
}
Krnjaja, V., Stanković, S., Obradović, A., Mandić, V., Bijelić, Z., Vasić, T.,& Jauković, M.. (2016). Fungal and mycotoxin contamination of maize hybrids in different maturity groups. in Biotechnology in Animal Husbandry
Institut za stočarstvo, Beograd., 32(1), 71-81.
https://doi.org/10.2298/BAH1601071K
Krnjaja V, Stanković S, Obradović A, Mandić V, Bijelić Z, Vasić T, Jauković M. Fungal and mycotoxin contamination of maize hybrids in different maturity groups. in Biotechnology in Animal Husbandry. 2016;32(1):71-81.
doi:10.2298/BAH1601071K .
Krnjaja, Vesna, Stanković, Slavica, Obradović, Ana, Mandić, Violeta, Bijelić, Zorica, Vasić, Tanja, Jauković, Marko, "Fungal and mycotoxin contamination of maize hybrids in different maturity groups" in Biotechnology in Animal Husbandry, 32, no. 1 (2016):71-81,
https://doi.org/10.2298/BAH1601071K . .
4

Fusarium infection and deoxynivalenol contamination in winter wheat

Krnjaja, Vesna; Tomić, Z.; Stanković, Slavica; Petrović, T.; Bijelić, Zorica; Mandić, Violeta; Obradović, Ana

(Institut za stočarstvo, Beograd, 2015)

TY - JOUR
AU - Krnjaja, Vesna
AU - Tomić, Z.
AU - Stanković, Slavica
AU - Petrović, T.
AU - Bijelić, Zorica
AU - Mandić, Violeta
AU - Obradović, Ana
PY - 2015
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/606
AB - In this paper, the incidence of Fusarium-infected grain of winter wheat and the content of mycotoxin deoxynivalenol (DON) was studied in two Serbian cultivars Simonida and NS40S, both harvested in 2014. The level of Fusarium contamination of wheat grain was determined using phytopathological techniques based on the standard methodology while DON was detected by enzyme-linked immuno-sorbent assay (ELISA). The incidence of Fusarium-infected grain ranged from 12 to 19% for Simonida and NS40S, respectively. Fusarium graminearum, as well-known producer of DON mycotoxin, was identified among Fusarium species. In addition, Alternaria spp. was isolated in high percentage, with an average incidence of 53% (Simonida) to 63% (NS40S).The average content of DON ranged from 424 μg kg-1 to 1101 μg kg-1 for Simonida and NS40S cultivars, respectively. Statistically insignificant negative correlation (r = - 0.18) was determined between Fusariuminfected grain and DON in the cultivar Simonida and statistically insignificant positive correlation (r = 0.11) in the cultivar NS40S. The mean levels of DON in studied wheat samples of both tested cultivars were not higher than the maximum permitted limit (1250 μg kg-1) although the level of Fusarium-infected grain of both cultivars was relatively high. These results indicate that both wheat cultivars are susceptible to Fusarium infection and DON mycotoxin production in agro-ecological conditions of Serbia, but the cultivar NS40S being more susceptible compared to cultivar Simonida. In view of all stated above, regular health check of grains and developing strategies for integrated monitoring of incidence of Fusarium head blight are necessary preventive measures in protection of winter wheat.
AB - U radu je proučavana incidenca Fusarium-zaraženih zrna ozime pšenice iz žetve 2014. godine kod dve domaće komercijalne sorte Simonida i NS40S, kao i sadržaj mikotoksina deoksinivalenola (DON). Nivo fuzariozne kontaminacije zrna pšenice određen je primenom fitopatoloških testova standardne metodologije a DON je detektovan primenom imunoadsorpcione enzimske metode (ELISA). Incidenca Fusarium-zaraženih zrna bila je u proseku za sve ispitivane uzorke od 12% (Simonida) do 19% (NS40S). Od Fusarium vrsta identifikovana je jedino Fusarium graminearum, kao dobro poznati producent DON mikotoksina. Pored ove gljivične vrste, u visokom procentu izolovana je Alternaria spp. sa prosečnom incidencom od 53% (Simonida) do 63% (NS40S). U ispitivanim uzorcima pšenice prosečan sadržaj DON bio je od 424 μg kg-1 (Simonida) do 1101 μg kg-1 (NS40S). Između Fusarium-zaraženih zrna i DON utvrđena je statistički neznačajna negativna korelacija (r = - 0.18) kod sorte Simonida i statistički neznačajna pozitivna korelacija (r = 0.11) kod sorte NS40S. Prosečne koncentracije DON u ispitivanim uzorcima pšenice kod obe ispitivane sorte nisu bile iznad maksimalno dozvoljenog limita iako je nivo fuzariozne kontaminacije zrna obe ispitivane sorte bio visok. Ovi rezultati ukazuju da su obe ispitivane sorte pšenice osetljive prema fuzarioznoj infekciji i produkciji DON mikotoksina u agroekološkim uslovima Srbije, s tim što je sorta NS40S osetljivija u odnosu na sortu Simonida. Zbog svega navedenog, redovna zdravstvena kontrola zrna i razvijanje strategije integralnog monitoringa fuzarioze klasa neophodne su preventivne mere borbe u zaštiti pšenice.
PB - Institut za stočarstvo, Beograd
T2 - Biotechnology in Animal Husbandry
T1 - Fusarium infection and deoxynivalenol contamination in winter wheat
T1 - Fusarium infekcija i deoksinivalenol kontaminacija ozime pšenice
VL - 31
IS - 1
SP - 123
EP - 131
DO - 10.2298/BAH1501123K
ER - 
@article{
author = "Krnjaja, Vesna and Tomić, Z. and Stanković, Slavica and Petrović, T. and Bijelić, Zorica and Mandić, Violeta and Obradović, Ana",
year = "2015",
abstract = "In this paper, the incidence of Fusarium-infected grain of winter wheat and the content of mycotoxin deoxynivalenol (DON) was studied in two Serbian cultivars Simonida and NS40S, both harvested in 2014. The level of Fusarium contamination of wheat grain was determined using phytopathological techniques based on the standard methodology while DON was detected by enzyme-linked immuno-sorbent assay (ELISA). The incidence of Fusarium-infected grain ranged from 12 to 19% for Simonida and NS40S, respectively. Fusarium graminearum, as well-known producer of DON mycotoxin, was identified among Fusarium species. In addition, Alternaria spp. was isolated in high percentage, with an average incidence of 53% (Simonida) to 63% (NS40S).The average content of DON ranged from 424 μg kg-1 to 1101 μg kg-1 for Simonida and NS40S cultivars, respectively. Statistically insignificant negative correlation (r = - 0.18) was determined between Fusariuminfected grain and DON in the cultivar Simonida and statistically insignificant positive correlation (r = 0.11) in the cultivar NS40S. The mean levels of DON in studied wheat samples of both tested cultivars were not higher than the maximum permitted limit (1250 μg kg-1) although the level of Fusarium-infected grain of both cultivars was relatively high. These results indicate that both wheat cultivars are susceptible to Fusarium infection and DON mycotoxin production in agro-ecological conditions of Serbia, but the cultivar NS40S being more susceptible compared to cultivar Simonida. In view of all stated above, regular health check of grains and developing strategies for integrated monitoring of incidence of Fusarium head blight are necessary preventive measures in protection of winter wheat., U radu je proučavana incidenca Fusarium-zaraženih zrna ozime pšenice iz žetve 2014. godine kod dve domaće komercijalne sorte Simonida i NS40S, kao i sadržaj mikotoksina deoksinivalenola (DON). Nivo fuzariozne kontaminacije zrna pšenice određen je primenom fitopatoloških testova standardne metodologije a DON je detektovan primenom imunoadsorpcione enzimske metode (ELISA). Incidenca Fusarium-zaraženih zrna bila je u proseku za sve ispitivane uzorke od 12% (Simonida) do 19% (NS40S). Od Fusarium vrsta identifikovana je jedino Fusarium graminearum, kao dobro poznati producent DON mikotoksina. Pored ove gljivične vrste, u visokom procentu izolovana je Alternaria spp. sa prosečnom incidencom od 53% (Simonida) do 63% (NS40S). U ispitivanim uzorcima pšenice prosečan sadržaj DON bio je od 424 μg kg-1 (Simonida) do 1101 μg kg-1 (NS40S). Između Fusarium-zaraženih zrna i DON utvrđena je statistički neznačajna negativna korelacija (r = - 0.18) kod sorte Simonida i statistički neznačajna pozitivna korelacija (r = 0.11) kod sorte NS40S. Prosečne koncentracije DON u ispitivanim uzorcima pšenice kod obe ispitivane sorte nisu bile iznad maksimalno dozvoljenog limita iako je nivo fuzariozne kontaminacije zrna obe ispitivane sorte bio visok. Ovi rezultati ukazuju da su obe ispitivane sorte pšenice osetljive prema fuzarioznoj infekciji i produkciji DON mikotoksina u agroekološkim uslovima Srbije, s tim što je sorta NS40S osetljivija u odnosu na sortu Simonida. Zbog svega navedenog, redovna zdravstvena kontrola zrna i razvijanje strategije integralnog monitoringa fuzarioze klasa neophodne su preventivne mere borbe u zaštiti pšenice.",
publisher = "Institut za stočarstvo, Beograd",
journal = "Biotechnology in Animal Husbandry",
title = "Fusarium infection and deoxynivalenol contamination in winter wheat, Fusarium infekcija i deoksinivalenol kontaminacija ozime pšenice",
volume = "31",
number = "1",
pages = "123-131",
doi = "10.2298/BAH1501123K"
}
Krnjaja, V., Tomić, Z., Stanković, S., Petrović, T., Bijelić, Z., Mandić, V.,& Obradović, A.. (2015). Fusarium infection and deoxynivalenol contamination in winter wheat. in Biotechnology in Animal Husbandry
Institut za stočarstvo, Beograd., 31(1), 123-131.
https://doi.org/10.2298/BAH1501123K
Krnjaja V, Tomić Z, Stanković S, Petrović T, Bijelić Z, Mandić V, Obradović A. Fusarium infection and deoxynivalenol contamination in winter wheat. in Biotechnology in Animal Husbandry. 2015;31(1):123-131.
doi:10.2298/BAH1501123K .
Krnjaja, Vesna, Tomić, Z., Stanković, Slavica, Petrović, T., Bijelić, Zorica, Mandić, Violeta, Obradović, Ana, "Fusarium infection and deoxynivalenol contamination in winter wheat" in Biotechnology in Animal Husbandry, 31, no. 1 (2015):123-131,
https://doi.org/10.2298/BAH1501123K . .
5

Influence of N-fertilization on Fusarium head blight and mycotoxin levels in winter wheat

Krnjaja, Vesna; Mandić, Violeta; Lević, Jelena; Stanković, Slavica; Obradović, Ana; Petrović, S. Tanja; Vasić, Tanja

(Elsevier Sci Ltd, Oxford, 2015)

TY - JOUR
AU - Krnjaja, Vesna
AU - Mandić, Violeta
AU - Lević, Jelena
AU - Stanković, Slavica
AU - Obradović, Ana
AU - Petrović, S. Tanja
AU - Vasić, Tanja
PY - 2015
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/602
AB - In this study, the influence of nitrogen (N)-fertilization on Fusarium head blight (FHB) intensity (disease index), spike weight (SW), grain weight per spike (GWS), fungal incidence and deoxynivalenol (DON) and zearalenone (ZON) contamination was evaluated in winter wheat after artificial inoculation with Fuserium graminearum under field conditions. The trial was conducted using two Serbian wheat cultivars (Pobeda and Renesansa) during two growing seasons (2010-2011 and 2011-2012). Three nitrogen rates, 0, 75 and 150 kg N ha(-1) were evaluated. Nitrogen at higher rates (75 and 150 kg ha(-1)) significantly increased SW and GWS in 2011 but there was no significant impact on FHB index in both growing seasons. ;Cultivars did not differ significantly in SW and GWS; however, FHB index was significantly higher (P = 0.05) in Renesansa in 2012. The effect of N rates was not significant on incidence of F. graminearum and DON and ZON levels in wheat kernels in 2011, but it was significant (P lt = 0.01) in 2012 in which the highest level of incidence of E graminearum and mycotoxins was observed in the treatment with 150 kg N ha(-1). In both growing seasons, the effects of cultivar and spike treatments were significant (P lt = 0.01) for DON, whereas these effects were not significant for ZON in 2011. Higher levels of DON were observed in Pobeda, whereas Renesansa had higher levels of ZON. Furthermore, there were higher levels of DON and ZON in inoculated than non-inoculated spikes in both growing seasons. These results indicated that nitrogen fertilization did not increase FHB intensity in both growing seasons and did not increase levels of DON and ZON in 2011. On the other hand, artificial inoculation significantly increased FHB index in both growing seasons, resulting in greater contamination of kernels with E graminearum and mycotoxins, in particular DON. Although the two cultivars differed in their effects on some of the investigated parameters, both were susceptible to FHB and mycotoxin accumulation, in particular DON.
PB - Elsevier Sci Ltd, Oxford
T2 - Crop Protection
T1 - Influence of N-fertilization on Fusarium head blight and mycotoxin levels in winter wheat
VL - 67
SP - 251
EP - 256
DO - 10.1016/j.cropro.2014.11.001
ER - 
@article{
author = "Krnjaja, Vesna and Mandić, Violeta and Lević, Jelena and Stanković, Slavica and Obradović, Ana and Petrović, S. Tanja and Vasić, Tanja",
year = "2015",
abstract = "In this study, the influence of nitrogen (N)-fertilization on Fusarium head blight (FHB) intensity (disease index), spike weight (SW), grain weight per spike (GWS), fungal incidence and deoxynivalenol (DON) and zearalenone (ZON) contamination was evaluated in winter wheat after artificial inoculation with Fuserium graminearum under field conditions. The trial was conducted using two Serbian wheat cultivars (Pobeda and Renesansa) during two growing seasons (2010-2011 and 2011-2012). Three nitrogen rates, 0, 75 and 150 kg N ha(-1) were evaluated. Nitrogen at higher rates (75 and 150 kg ha(-1)) significantly increased SW and GWS in 2011 but there was no significant impact on FHB index in both growing seasons. ;Cultivars did not differ significantly in SW and GWS; however, FHB index was significantly higher (P = 0.05) in Renesansa in 2012. The effect of N rates was not significant on incidence of F. graminearum and DON and ZON levels in wheat kernels in 2011, but it was significant (P lt = 0.01) in 2012 in which the highest level of incidence of E graminearum and mycotoxins was observed in the treatment with 150 kg N ha(-1). In both growing seasons, the effects of cultivar and spike treatments were significant (P lt = 0.01) for DON, whereas these effects were not significant for ZON in 2011. Higher levels of DON were observed in Pobeda, whereas Renesansa had higher levels of ZON. Furthermore, there were higher levels of DON and ZON in inoculated than non-inoculated spikes in both growing seasons. These results indicated that nitrogen fertilization did not increase FHB intensity in both growing seasons and did not increase levels of DON and ZON in 2011. On the other hand, artificial inoculation significantly increased FHB index in both growing seasons, resulting in greater contamination of kernels with E graminearum and mycotoxins, in particular DON. Although the two cultivars differed in their effects on some of the investigated parameters, both were susceptible to FHB and mycotoxin accumulation, in particular DON.",
publisher = "Elsevier Sci Ltd, Oxford",
journal = "Crop Protection",
title = "Influence of N-fertilization on Fusarium head blight and mycotoxin levels in winter wheat",
volume = "67",
pages = "251-256",
doi = "10.1016/j.cropro.2014.11.001"
}
Krnjaja, V., Mandić, V., Lević, J., Stanković, S., Obradović, A., Petrović, S. T.,& Vasić, T.. (2015). Influence of N-fertilization on Fusarium head blight and mycotoxin levels in winter wheat. in Crop Protection
Elsevier Sci Ltd, Oxford., 67, 251-256.
https://doi.org/10.1016/j.cropro.2014.11.001
Krnjaja V, Mandić V, Lević J, Stanković S, Obradović A, Petrović ST, Vasić T. Influence of N-fertilization on Fusarium head blight and mycotoxin levels in winter wheat. in Crop Protection. 2015;67:251-256.
doi:10.1016/j.cropro.2014.11.001 .
Krnjaja, Vesna, Mandić, Violeta, Lević, Jelena, Stanković, Slavica, Obradović, Ana, Petrović, S. Tanja, Vasić, Tanja, "Influence of N-fertilization on Fusarium head blight and mycotoxin levels in winter wheat" in Crop Protection, 67 (2015):251-256,
https://doi.org/10.1016/j.cropro.2014.11.001 . .
24
14
22

Presence of deoxynivalenol in winter wheat treated with fungicides

Krnjaja, Vesna; Lević, Jelena; Stanković, Slavica; Petrović, T.; Mandić, Violeta; Tomić, Z.; Obradović, Ana

(Institut za stočarstvo, Beograd, 2014)

TY - JOUR
AU - Krnjaja, Vesna
AU - Lević, Jelena
AU - Stanković, Slavica
AU - Petrović, T.
AU - Mandić, Violeta
AU - Tomić, Z.
AU - Obradović, Ana
PY - 2014
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/566
AB - Natural occurrence of Fusarium spp. and concentrations of mycotoxin deoxynivalenol (DON) in the grain of the winter wheat moderately susceptible to Fusarium head blight (FHB) has been studied. Grain samples were collected from wheat crops intended mainly for human consumption. All wheat crops were treated with fungicides before (a.i. flutriafol - formulated as Fluoco, applied in dose of 0.5 l ha-1) and during the flowering phase of growing (a.i. thiophanate-methyl + epoxiconazole formulated as Eskorta plus and a.i. thiophanate-methyl formulated as Funomil, applied in doses of 0.75 and 0.5 l ha-1, respectivily). Among of Fusarium species only F. graminearum, as a well known producer of DON, was identified. This fungus was identified in 15 of 19 samples (78.9%) with incidence in positive samples of 2 to 28% (average, 14.0%). Presence of DON was established in 13 of a total 19 investigated wheat grain samples (68.4%). In positive samples DON was detected in concentrations from 69 to 918 μg kg-1 (average, 478 μg kg-1). DON showed a significant and positive correlation at P≥0.05 with grain moisture content (r = 0.52*). Between the frequency of F. graminearum and concentration of DON and between the frequency of F. graminearum and grain moisture content, positive correlation was determined, but without statistical significance (r = 0.44 and r = 0.29, respectively).
AB - U radu je proučavana prirodna pojava Fusarium spp. i koncentracija mikotoksina deoksinivalenola (DON) u zrnu ozime pšenice srednje osetljive prema fuzariozi klasa (FHB). Uzorci zrna su prikupljeni sa proizvodnih useva pšenice namenjene uglavnom za ljudsku upotrebu. Svi usevi pšenice bili su tretirani sa fungicidima pre (a.m. flutriafol - formulisana kao preparat Fluoco, primenjen u dozi 0,5 l ha-1) i tokom cvetanja biljaka (a.m. tiofanat-metil + epoksikonazol formulisana kao preparat Eskorta plus i a.m. tiofanat-metil formulisana kao Funomil, primenjeni u dozi 0.75 i 0.5 l ha-1, respektivno). Među Fusarium vrstama jedino je identifikovana F. graminearum, koja je poznati producent DON. Ova gljiva je bila identifikovana u 15 od 19 uzoraka (78.9%) sa incidencom od 2 do 28% (prosek 14.0%) u pozitivnim uzorcima. Prisustvo DON je utvrđeno u 13 od ukupno 19 proučavanih uzoraka pšenice (68.4%). U pozitivnim uzorcima DON je detektovan u koncentracijama od 69 do 918 μg kg-1 (prosek 478 μg kg-1). DON je pokazao značajnu i pozitivnu korelaciju pri P≥0.05 sa sadržajem vlage zrna (r = 0.52*). Između učestalosti F. graminearum i koncentracije DON i učestalosti F. graminearum i sadržaja vlage zrna utvrđena je, takođe, pozitivna korelacija ali statistički nije značajna (r = 0.44 i r = 0.29, respektivno).
PB - Institut za stočarstvo, Beograd
T2 - Biotechnology in Animal Husbandry
T1 - Presence of deoxynivalenol in winter wheat treated with fungicides
T1 - Prisustvo deoksinivalenola u ozimoj pšenici tretiranoj s fungicidima
VL - 30
IS - 1
SP - 167
EP - 173
DO - 10.2298/BAH1401167K
ER - 
@article{
author = "Krnjaja, Vesna and Lević, Jelena and Stanković, Slavica and Petrović, T. and Mandić, Violeta and Tomić, Z. and Obradović, Ana",
year = "2014",
abstract = "Natural occurrence of Fusarium spp. and concentrations of mycotoxin deoxynivalenol (DON) in the grain of the winter wheat moderately susceptible to Fusarium head blight (FHB) has been studied. Grain samples were collected from wheat crops intended mainly for human consumption. All wheat crops were treated with fungicides before (a.i. flutriafol - formulated as Fluoco, applied in dose of 0.5 l ha-1) and during the flowering phase of growing (a.i. thiophanate-methyl + epoxiconazole formulated as Eskorta plus and a.i. thiophanate-methyl formulated as Funomil, applied in doses of 0.75 and 0.5 l ha-1, respectivily). Among of Fusarium species only F. graminearum, as a well known producer of DON, was identified. This fungus was identified in 15 of 19 samples (78.9%) with incidence in positive samples of 2 to 28% (average, 14.0%). Presence of DON was established in 13 of a total 19 investigated wheat grain samples (68.4%). In positive samples DON was detected in concentrations from 69 to 918 μg kg-1 (average, 478 μg kg-1). DON showed a significant and positive correlation at P≥0.05 with grain moisture content (r = 0.52*). Between the frequency of F. graminearum and concentration of DON and between the frequency of F. graminearum and grain moisture content, positive correlation was determined, but without statistical significance (r = 0.44 and r = 0.29, respectively)., U radu je proučavana prirodna pojava Fusarium spp. i koncentracija mikotoksina deoksinivalenola (DON) u zrnu ozime pšenice srednje osetljive prema fuzariozi klasa (FHB). Uzorci zrna su prikupljeni sa proizvodnih useva pšenice namenjene uglavnom za ljudsku upotrebu. Svi usevi pšenice bili su tretirani sa fungicidima pre (a.m. flutriafol - formulisana kao preparat Fluoco, primenjen u dozi 0,5 l ha-1) i tokom cvetanja biljaka (a.m. tiofanat-metil + epoksikonazol formulisana kao preparat Eskorta plus i a.m. tiofanat-metil formulisana kao Funomil, primenjeni u dozi 0.75 i 0.5 l ha-1, respektivno). Među Fusarium vrstama jedino je identifikovana F. graminearum, koja je poznati producent DON. Ova gljiva je bila identifikovana u 15 od 19 uzoraka (78.9%) sa incidencom od 2 do 28% (prosek 14.0%) u pozitivnim uzorcima. Prisustvo DON je utvrđeno u 13 od ukupno 19 proučavanih uzoraka pšenice (68.4%). U pozitivnim uzorcima DON je detektovan u koncentracijama od 69 do 918 μg kg-1 (prosek 478 μg kg-1). DON je pokazao značajnu i pozitivnu korelaciju pri P≥0.05 sa sadržajem vlage zrna (r = 0.52*). Između učestalosti F. graminearum i koncentracije DON i učestalosti F. graminearum i sadržaja vlage zrna utvrđena je, takođe, pozitivna korelacija ali statistički nije značajna (r = 0.44 i r = 0.29, respektivno).",
publisher = "Institut za stočarstvo, Beograd",
journal = "Biotechnology in Animal Husbandry",
title = "Presence of deoxynivalenol in winter wheat treated with fungicides, Prisustvo deoksinivalenola u ozimoj pšenici tretiranoj s fungicidima",
volume = "30",
number = "1",
pages = "167-173",
doi = "10.2298/BAH1401167K"
}
Krnjaja, V., Lević, J., Stanković, S., Petrović, T., Mandić, V., Tomić, Z.,& Obradović, A.. (2014). Presence of deoxynivalenol in winter wheat treated with fungicides. in Biotechnology in Animal Husbandry
Institut za stočarstvo, Beograd., 30(1), 167-173.
https://doi.org/10.2298/BAH1401167K
Krnjaja V, Lević J, Stanković S, Petrović T, Mandić V, Tomić Z, Obradović A. Presence of deoxynivalenol in winter wheat treated with fungicides. in Biotechnology in Animal Husbandry. 2014;30(1):167-173.
doi:10.2298/BAH1401167K .
Krnjaja, Vesna, Lević, Jelena, Stanković, Slavica, Petrović, T., Mandić, Violeta, Tomić, Z., Obradović, Ana, "Presence of deoxynivalenol in winter wheat treated with fungicides" in Biotechnology in Animal Husbandry, 30, no. 1 (2014):167-173,
https://doi.org/10.2298/BAH1401167K . .
2