Jovanović, Života

Link to this page

Authority KeyName Variants
68d61899-ba72-4ffb-b856-77462e021caf
 • Jovanović, Života (30)

Author's Bibliography

Hibridi kukuruza belog zrna FAO grupa zrenja 500 i 600 - svojstva i sastav

Radosavljević, Milica; Milašinović Šeremešić, Marija; Terzić, Dušanka; Jovanović, Života; Nikolić, Valentina; Sečanski, Mile

(Novi Sad : Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi, 2022)

TY - JOUR
AU - Radosavljević, Milica
AU - Milašinović Šeremešić, Marija
AU - Terzić, Dušanka
AU - Jovanović, Života
AU - Nikolić, Valentina
AU - Sečanski, Mile
PY - 2022
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/1298
AB - Pod kukuruzom belog zrna se smatra onaj tip kukuruza čiji endosperm ima jasnu belu boju, bez
primesa pigmenta žute boje. Značaj kukuruza belog zrna se vremenom menjao u raznim zemljama i
kulturama. Ako se ima u vidu globalna rasprostranjenost kukuruza belog i žutog zrna, zapaža se da
kukuruz žutog zrna ima u svetu apsolutno dominantnu ulogu. Korišćenje kukuruza belog endosperma
značajno se promenilo u poslednjih nekoliko decenija. Praktično prestala je njegova upotreba u ishrani
domaćih životinja, dok je istovremeno povećano njegovo korišćenje za dobijanje specijalnih proizvoda
za ljudsku ishranu i u mlinskoj preradi. Zbog toga su svojstva kvaliteta zrna postala jako važna i u
selekcionom procesu poklanja im se ista pažnja kao i samom prinosu zrna.
Cilj ovog rada bio je da se izvrši karakterizacija hibrida kukuruza belog zrna u pogledu morfološke
građe, različitih fizičkih svojstva i osnovnog hemijskog sastava zrna kao pokazatelja njihove upotrebne
vrednosti i kvaliteta. Pored toga, u radu su ispitivane i fizičke karakteristike klipa. Za ispitivanja je
odabrano je pet zemunpoljskih hibrida kukuruza (tri hibrida belog i dva hibrida žutog zrna FAO grupa
zrenja 500 i 600).
Dobijeni rezultati su pokazali da se zrno ispitivanih hibrida kukuruza belog endosperma u proseku
sastoji od 6,11% perikarpa, 79,24% endosperma i 14,65% klice. Prosečne vednosti hektolitarske mase,
mase 1000 zrna, gustine, indeks flotacije, otpornoti na mlevenje i udela tvrde frakcije endosperma bile
su 273,16 g, 778,60 kg/m3
, 1,28 g/cm3
, 27,70%, 12,85 s i 56,26%, redom. U proseku zrno hibrida belog
endosperma sadrži 70,55% skroba, 9,38% proteina, 6,31% ulja, 2,31% sirove celuloze i 1,35% pepela.
U odnosu na hibride žutog zrna ispitivani hibridi belog zrna su u proseku imali veći udeo klica i tvrde
frakcije endosperma, viši sadržaj ulja i višu otpornost na melvenje, a manju masu 1000 zrna, indeks
flotacija, masu klipa i masu zrna na klipu.
AB - White maize is maize with the endosperm of clear white colour, without the addition of the yellow
pigment. The importance of white maize has changed over time in various countries and cultures. The
comparison of the global distribution of white and yellow maize shows that the latter one has an
absolutely dominant role in the world. The use of maize with the white endosperm has changed
significantly in the last few decades. Its use in livestock feeding has practically ceased, while at the
same time its use for obtaining special products for human consumption and in mill processing has
increased. Therefore, the grain quality traits have become very important and they are given the same
attention as the grain yield itself in the breeding and selection process.
The aim of this study was to characterize white maize with respect to the morphological structure,
different physical traits and basic chemical composition as a parameter of the use value and quality of
grain. In addition, physical traits of ears were observed. Five ZP maize hybrids (three with white and
two with yellow kernels of the FAO maturity groups 500 and 600) were selected for testing.
The obtained results showed that the grain of observed white maize hybrids consisted, on average, of
6.11% pericarp, 79.24% endosperm and 14.65% germ. The average values of test weight, 1000-kernel
weight, density, flotation index, milling response and the proportion of hard endosperm fractions
amounted to 273.16 g, 778.60 kg/m3
, 1.28 g/cm3
, 27.70%, 12.85 s and 56.26%, respectively. On
average, the grain of white hybrids contains 70.55% starch, 9.38% proteins, 6.31% oil, 2.31% crude
fibres and 1.35% ash. Compared to yellow hybrids, the observed white hybrids had on average a higher
proportion of germs and hard endosperm fraction, higher oil content and higher milling resistance,
while 1000-kernel weight, flotation index, ear weight and kernel weight on the ear were lower.
PB - Novi Sad : Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi
T2 - 34. nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem - Procesna tehnika i energetika u poljoprivredi - PTEP 2022 Sokobanja, 3-8.4.2022. godine - Zbornik izvoda
T1 - Hibridi kukuruza belog zrna FAO grupa zrenja 500 i 600 - svojstva i sastav
T1 - White maize hybrids of the FAO maturity groups 500 and 600 – traits and composition
SP - 82
EP - 83
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1298
ER - 
@article{
author = "Radosavljević, Milica and Milašinović Šeremešić, Marija and Terzić, Dušanka and Jovanović, Života and Nikolić, Valentina and Sečanski, Mile",
year = "2022",
abstract = "Pod kukuruzom belog zrna se smatra onaj tip kukuruza čiji endosperm ima jasnu belu boju, bez
primesa pigmenta žute boje. Značaj kukuruza belog zrna se vremenom menjao u raznim zemljama i
kulturama. Ako se ima u vidu globalna rasprostranjenost kukuruza belog i žutog zrna, zapaža se da
kukuruz žutog zrna ima u svetu apsolutno dominantnu ulogu. Korišćenje kukuruza belog endosperma
značajno se promenilo u poslednjih nekoliko decenija. Praktično prestala je njegova upotreba u ishrani
domaćih životinja, dok je istovremeno povećano njegovo korišćenje za dobijanje specijalnih proizvoda
za ljudsku ishranu i u mlinskoj preradi. Zbog toga su svojstva kvaliteta zrna postala jako važna i u
selekcionom procesu poklanja im se ista pažnja kao i samom prinosu zrna.
Cilj ovog rada bio je da se izvrši karakterizacija hibrida kukuruza belog zrna u pogledu morfološke
građe, različitih fizičkih svojstva i osnovnog hemijskog sastava zrna kao pokazatelja njihove upotrebne
vrednosti i kvaliteta. Pored toga, u radu su ispitivane i fizičke karakteristike klipa. Za ispitivanja je
odabrano je pet zemunpoljskih hibrida kukuruza (tri hibrida belog i dva hibrida žutog zrna FAO grupa
zrenja 500 i 600).
Dobijeni rezultati su pokazali da se zrno ispitivanih hibrida kukuruza belog endosperma u proseku
sastoji od 6,11% perikarpa, 79,24% endosperma i 14,65% klice. Prosečne vednosti hektolitarske mase,
mase 1000 zrna, gustine, indeks flotacije, otpornoti na mlevenje i udela tvrde frakcije endosperma bile
su 273,16 g, 778,60 kg/m3
, 1,28 g/cm3
, 27,70%, 12,85 s i 56,26%, redom. U proseku zrno hibrida belog
endosperma sadrži 70,55% skroba, 9,38% proteina, 6,31% ulja, 2,31% sirove celuloze i 1,35% pepela.
U odnosu na hibride žutog zrna ispitivani hibridi belog zrna su u proseku imali veći udeo klica i tvrde
frakcije endosperma, viši sadržaj ulja i višu otpornost na melvenje, a manju masu 1000 zrna, indeks
flotacija, masu klipa i masu zrna na klipu., White maize is maize with the endosperm of clear white colour, without the addition of the yellow
pigment. The importance of white maize has changed over time in various countries and cultures. The
comparison of the global distribution of white and yellow maize shows that the latter one has an
absolutely dominant role in the world. The use of maize with the white endosperm has changed
significantly in the last few decades. Its use in livestock feeding has practically ceased, while at the
same time its use for obtaining special products for human consumption and in mill processing has
increased. Therefore, the grain quality traits have become very important and they are given the same
attention as the grain yield itself in the breeding and selection process.
The aim of this study was to characterize white maize with respect to the morphological structure,
different physical traits and basic chemical composition as a parameter of the use value and quality of
grain. In addition, physical traits of ears were observed. Five ZP maize hybrids (three with white and
two with yellow kernels of the FAO maturity groups 500 and 600) were selected for testing.
The obtained results showed that the grain of observed white maize hybrids consisted, on average, of
6.11% pericarp, 79.24% endosperm and 14.65% germ. The average values of test weight, 1000-kernel
weight, density, flotation index, milling response and the proportion of hard endosperm fractions
amounted to 273.16 g, 778.60 kg/m3
, 1.28 g/cm3
, 27.70%, 12.85 s and 56.26%, respectively. On
average, the grain of white hybrids contains 70.55% starch, 9.38% proteins, 6.31% oil, 2.31% crude
fibres and 1.35% ash. Compared to yellow hybrids, the observed white hybrids had on average a higher
proportion of germs and hard endosperm fraction, higher oil content and higher milling resistance,
while 1000-kernel weight, flotation index, ear weight and kernel weight on the ear were lower.",
publisher = "Novi Sad : Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi",
journal = "34. nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem - Procesna tehnika i energetika u poljoprivredi - PTEP 2022 Sokobanja, 3-8.4.2022. godine - Zbornik izvoda",
title = "Hibridi kukuruza belog zrna FAO grupa zrenja 500 i 600 - svojstva i sastav, White maize hybrids of the FAO maturity groups 500 and 600 – traits and composition",
pages = "82-83",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1298"
}
Radosavljević, M., Milašinović Šeremešić, M., Terzić, D., Jovanović, Ž., Nikolić, V.,& Sečanski, M.. (2022). Hibridi kukuruza belog zrna FAO grupa zrenja 500 i 600 - svojstva i sastav. in 34. nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem - Procesna tehnika i energetika u poljoprivredi - PTEP 2022 Sokobanja, 3-8.4.2022. godine - Zbornik izvoda
Novi Sad : Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi., 82-83.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1298
Radosavljević M, Milašinović Šeremešić M, Terzić D, Jovanović Ž, Nikolić V, Sečanski M. Hibridi kukuruza belog zrna FAO grupa zrenja 500 i 600 - svojstva i sastav. in 34. nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem - Procesna tehnika i energetika u poljoprivredi - PTEP 2022 Sokobanja, 3-8.4.2022. godine - Zbornik izvoda. 2022;:82-83.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1298 .
Radosavljević, Milica, Milašinović Šeremešić, Marija, Terzić, Dušanka, Jovanović, Života, Nikolić, Valentina, Sečanski, Mile, "Hibridi kukuruza belog zrna FAO grupa zrenja 500 i 600 - svojstva i sastav" in 34. nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem - Procesna tehnika i energetika u poljoprivredi - PTEP 2022 Sokobanja, 3-8.4.2022. godine - Zbornik izvoda (2022):82-83,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1298 .

Kombinovana primena plodoreda i herbicida za unapređenje suzbijanja korova u kukuruzu

Simić, Milena; Dragičević, Vesna; Brankov, Milan; Tolimir, Miodrag; Jovanović, Života

(Čačak : Univerzitet u Kragujevcu, Agronomski fakultet, 2022)

TY - CONF
AU - Simić, Milena
AU - Dragičević, Vesna
AU - Brankov, Milan
AU - Tolimir, Miodrag
AU - Jovanović, Života
PY - 2022
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/994
AB - Višegodišnja istraživanja su imala za cilj da ukažu na značaj gajenja
kukuruza u tropoljnom plodoredu u odnosu na monokulturu, u pogledu smanjenja
brojnosti korova kao i formiranja veće lisne površine i prinosa zrna kukuruza.
Rezultati su pokazali da je smena useva u tropoljnom plodoredu K-P-S značajno
doprinela da brojnost korova u kukuruzu bude manja (za 51,19%), a lisna površina
i prinos zrna veći (za 13,98% i 45,87%) u odnosu na monokulturu kukuruza.
Razlike u brojnosti korova, lisnoj površini i prinosu zrna kukuruza između varijanti
sa punom količinom herbicida i polovinom od pune količine nisu bile značajne, što
ukazuje na prednosti kombinovane primene hemijskih i agrotehničkih mera za
poizvodnju kukuruza i smanjenje zagađenja agroekosistema.
AB - Maize cultivation in a crop rotation, especcially when legumes are
incorporated, contribute to the high yield achievement and a reduction of weed
infestation. In such a crop rotation system, the lower rates of herbicides could be
applied in order to achive reduction of weed species distribution. The
investigations were aimed to underline the importance of crop rotation in
comparision to maize continuous cropping for weed distribution reduction and
increase of maize leaf area and grain yield.
The results of long-term investigation showed that crop rotation contibuted to
the significant decrease of weed number (51,19%) and increase of leaf area and
grain yield of maize (13,98% and 45,87%, respectively) in comparision to maize
continuous cropping. Differences in weed number, maize leaf area and grain yield
between herbicide treatments in the recommended and half of recomended rate
were not significant, underlining the importance and high efficiency of combined
application of cultural and chemical measures in maize cultivation and
agroecosystem prevention.
PB - Čačak : Univerzitet u Kragujevcu, Agronomski fakultet
C3 - 27. savetovanje o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem, Čačak, 25 -26. mart 2022. godine - Zbornik radova
T1 - Kombinovana primena plodoreda i herbicida za unapređenje suzbijanja korova u kukuruzu
T1 - Improving weed control in maize by combined application of crop rotation and herbicides
SP - 59
EP - 66
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_994
ER - 
@conference{
author = "Simić, Milena and Dragičević, Vesna and Brankov, Milan and Tolimir, Miodrag and Jovanović, Života",
year = "2022",
abstract = "Višegodišnja istraživanja su imala za cilj da ukažu na značaj gajenja
kukuruza u tropoljnom plodoredu u odnosu na monokulturu, u pogledu smanjenja
brojnosti korova kao i formiranja veće lisne površine i prinosa zrna kukuruza.
Rezultati su pokazali da je smena useva u tropoljnom plodoredu K-P-S značajno
doprinela da brojnost korova u kukuruzu bude manja (za 51,19%), a lisna površina
i prinos zrna veći (za 13,98% i 45,87%) u odnosu na monokulturu kukuruza.
Razlike u brojnosti korova, lisnoj površini i prinosu zrna kukuruza između varijanti
sa punom količinom herbicida i polovinom od pune količine nisu bile značajne, što
ukazuje na prednosti kombinovane primene hemijskih i agrotehničkih mera za
poizvodnju kukuruza i smanjenje zagađenja agroekosistema., Maize cultivation in a crop rotation, especcially when legumes are
incorporated, contribute to the high yield achievement and a reduction of weed
infestation. In such a crop rotation system, the lower rates of herbicides could be
applied in order to achive reduction of weed species distribution. The
investigations were aimed to underline the importance of crop rotation in
comparision to maize continuous cropping for weed distribution reduction and
increase of maize leaf area and grain yield.
The results of long-term investigation showed that crop rotation contibuted to
the significant decrease of weed number (51,19%) and increase of leaf area and
grain yield of maize (13,98% and 45,87%, respectively) in comparision to maize
continuous cropping. Differences in weed number, maize leaf area and grain yield
between herbicide treatments in the recommended and half of recomended rate
were not significant, underlining the importance and high efficiency of combined
application of cultural and chemical measures in maize cultivation and
agroecosystem prevention.",
publisher = "Čačak : Univerzitet u Kragujevcu, Agronomski fakultet",
journal = "27. savetovanje o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem, Čačak, 25 -26. mart 2022. godine - Zbornik radova",
title = "Kombinovana primena plodoreda i herbicida za unapređenje suzbijanja korova u kukuruzu, Improving weed control in maize by combined application of crop rotation and herbicides",
pages = "59-66",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_994"
}
Simić, M., Dragičević, V., Brankov, M., Tolimir, M.,& Jovanović, Ž.. (2022). Kombinovana primena plodoreda i herbicida za unapređenje suzbijanja korova u kukuruzu. in 27. savetovanje o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem, Čačak, 25 -26. mart 2022. godine - Zbornik radova
Čačak : Univerzitet u Kragujevcu, Agronomski fakultet., 59-66.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_994
Simić M, Dragičević V, Brankov M, Tolimir M, Jovanović Ž. Kombinovana primena plodoreda i herbicida za unapređenje suzbijanja korova u kukuruzu. in 27. savetovanje o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem, Čačak, 25 -26. mart 2022. godine - Zbornik radova. 2022;:59-66.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_994 .
Simić, Milena, Dragičević, Vesna, Brankov, Milan, Tolimir, Miodrag, Jovanović, Života, "Kombinovana primena plodoreda i herbicida za unapređenje suzbijanja korova u kukuruzu" in 27. savetovanje o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem, Čačak, 25 -26. mart 2022. godine - Zbornik radova (2022):59-66,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_994 .

High-yielding and chemically enriched maize hybrids bred in Serbia - the best basis for super quality feed and food

Radenović, Čedomir; Delić, Nenad; Radosavljević, Milica; Jovanović, Života; Sečanski, Mile; Popović, Aleksandar; Crevar, Miloš; Radosavljević, Nebojša

(Beograd : Univerzitet odbrane u Beogradu, Vojna akademija, 2021)

TY - JOUR
AU - Radenović, Čedomir
AU - Delić, Nenad
AU - Radosavljević, Milica
AU - Jovanović, Života
AU - Sečanski, Mile
AU - Popović, Aleksandar
AU - Crevar, Miloš
AU - Radosavljević, Nebojša
PY - 2021
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/826
AB - Introduction/purpose: This paper presents the results of several different research studies. The inbred lines ZPPL 146 and ZPPL 159 and the maize hybrids ZP 633, ZP 735, and ZP 737 are primarily intended for human and livestock nutrition. Their selection took about four decades. Methods: Spectral bands were registered using the method of resonant Raman spectroscopy of the leaves of inbred maize lines. These spectral bands indicate the conformational characteristics of not only carotenoid molecules but also other compounds (phosphate, gluten, and amide III) in the leaf. Results: A systematic examination of the inbred lines ZPPL 146 and ZPPL 159 and their maize hybrids ZP 633, ZP 735, and ZP 737 was performed in this paper. It was stated that the new inbred lines of corn, i.e. ZPPL 146 and ZPPL 159, are rich in carotenoids and yellow pigments. These lines also have significant quantities of other valuable bioactive compounds and good physical characteristics. The lines have an upright position of the top leaves and belong to the group of maize lines with significant characteristics of the photosynthetic model. They are resistant to high temperatures and are drought tolerant. Conclusion: This paper presents the relevant properties, characteristics and parameters of the new studied inbred maize lines that can be used in selection processes in the future. High-yielding and high-quality maize hybrids, i.e. ZP 633, ZP 735, and ZP 737, have been created from the mentioned inbred maize lines. They are recognizable by their qualities. The hybrid ZP633 is especially noteworthy for human consumption (children and the elderly). Further, from the agronomic-veterinary point of view, it is confirmed that the hybrids ZP 735 and ZP 737 are the most suitable for livestock feeding with the programmed use of corn silage. The relevant agronomic, morphological and nutritional properties of the maize hybrids ZP 633, ZP 735, and ZP 737 are also presented in this paper. The results regarding the grain structure and yield height for grain and silage for the hybrids ZP 677 and ZP 684, produced in Serbia and the countries of Southeastern Europe, are also given.
PB - Beograd : Univerzitet odbrane u Beogradu, Vojna akademija
T2 - Vojnotehnički glasnik
T1 - High-yielding and chemically enriched maize hybrids bred in Serbia - the best basis for super quality feed and food
VL - 69
IS - 1
SP - 114
EP - 147
DO - 10.5937/vojteh69-29512
ER - 
@article{
author = "Radenović, Čedomir and Delić, Nenad and Radosavljević, Milica and Jovanović, Života and Sečanski, Mile and Popović, Aleksandar and Crevar, Miloš and Radosavljević, Nebojša",
year = "2021",
abstract = "Introduction/purpose: This paper presents the results of several different research studies. The inbred lines ZPPL 146 and ZPPL 159 and the maize hybrids ZP 633, ZP 735, and ZP 737 are primarily intended for human and livestock nutrition. Their selection took about four decades. Methods: Spectral bands were registered using the method of resonant Raman spectroscopy of the leaves of inbred maize lines. These spectral bands indicate the conformational characteristics of not only carotenoid molecules but also other compounds (phosphate, gluten, and amide III) in the leaf. Results: A systematic examination of the inbred lines ZPPL 146 and ZPPL 159 and their maize hybrids ZP 633, ZP 735, and ZP 737 was performed in this paper. It was stated that the new inbred lines of corn, i.e. ZPPL 146 and ZPPL 159, are rich in carotenoids and yellow pigments. These lines also have significant quantities of other valuable bioactive compounds and good physical characteristics. The lines have an upright position of the top leaves and belong to the group of maize lines with significant characteristics of the photosynthetic model. They are resistant to high temperatures and are drought tolerant. Conclusion: This paper presents the relevant properties, characteristics and parameters of the new studied inbred maize lines that can be used in selection processes in the future. High-yielding and high-quality maize hybrids, i.e. ZP 633, ZP 735, and ZP 737, have been created from the mentioned inbred maize lines. They are recognizable by their qualities. The hybrid ZP633 is especially noteworthy for human consumption (children and the elderly). Further, from the agronomic-veterinary point of view, it is confirmed that the hybrids ZP 735 and ZP 737 are the most suitable for livestock feeding with the programmed use of corn silage. The relevant agronomic, morphological and nutritional properties of the maize hybrids ZP 633, ZP 735, and ZP 737 are also presented in this paper. The results regarding the grain structure and yield height for grain and silage for the hybrids ZP 677 and ZP 684, produced in Serbia and the countries of Southeastern Europe, are also given.",
publisher = "Beograd : Univerzitet odbrane u Beogradu, Vojna akademija",
journal = "Vojnotehnički glasnik",
title = "High-yielding and chemically enriched maize hybrids bred in Serbia - the best basis for super quality feed and food",
volume = "69",
number = "1",
pages = "114-147",
doi = "10.5937/vojteh69-29512"
}
Radenović, Č., Delić, N., Radosavljević, M., Jovanović, Ž., Sečanski, M., Popović, A., Crevar, M.,& Radosavljević, N.. (2021). High-yielding and chemically enriched maize hybrids bred in Serbia - the best basis for super quality feed and food. in Vojnotehnički glasnik
Beograd : Univerzitet odbrane u Beogradu, Vojna akademija., 69(1), 114-147.
https://doi.org/10.5937/vojteh69-29512
Radenović Č, Delić N, Radosavljević M, Jovanović Ž, Sečanski M, Popović A, Crevar M, Radosavljević N. High-yielding and chemically enriched maize hybrids bred in Serbia - the best basis for super quality feed and food. in Vojnotehnički glasnik. 2021;69(1):114-147.
doi:10.5937/vojteh69-29512 .
Radenović, Čedomir, Delić, Nenad, Radosavljević, Milica, Jovanović, Života, Sečanski, Mile, Popović, Aleksandar, Crevar, Miloš, Radosavljević, Nebojša, "High-yielding and chemically enriched maize hybrids bred in Serbia - the best basis for super quality feed and food" in Vojnotehnički glasnik, 69, no. 1 (2021):114-147,
https://doi.org/10.5937/vojteh69-29512 . .

Yield and biomass quality of the whole plant of four maize hybrids for silage production

Terzić, Dušanka; Radosavljević, Milica; Milašinović Šeremešić, Marija; Jovanović, Života; Nikolić, Valentina

(Novi Sad : National Society of Processing and Energy in Agriculture, 2020)

TY - JOUR
AU - Terzić, Dušanka
AU - Radosavljević, Milica
AU - Milašinović Šeremešić, Marija
AU - Jovanović, Života
AU - Nikolić, Valentina
PY - 2020
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/778
AB - This paper presents the results of a study on the yields of green matter, dry matter and digestible dry matter of the whole plant of four ZP silage maize hybrids (gown in four different locations in the Republic of Serbia) and the quality of their whole-plant biomass. The results obtained indicate that the highest average yields of green matter (40.4 t·ha-1), dry matter (14.4 t·ha-1) and digestible dry matter of the whole plant (8.8 t·ha-1) were recorded in the ZP 707 hybrid at all four locations considered. The highest average content of lignocellulosic fibres was detected in the ZP 735 hybrid, which also exhibited the lowest dry matter digestibility of the whole plant (57.24%). The highest average digestibility of dry matter (61.00%) and NDF (NDFD - Neutral Detergent FibresDigestibility) (26.20%) of the whole maize plant was determined in the ZP 707 hybrid, which also had the lowest average content of all lignocellulosic fibres.
AB - Kukuruz je najvažnija krmna biljka po visini prinosa i kvalitetu biomase. Najvažniji parametri kvaliteta silažnih formi hibrida kukuruza su: prinos ukupne i svarljive suve materije, sadržaj i odnosi lignoceluloznih vlakana (NDF – vlakna nerastvorna u neutralnom deterdžentu, ADF – vlakna nerastvorna u kiselom deterdžentu i ADL – lignin nerastvorljiv u 72% rastvoru sumporne kiseline), svarljivost suve materije i svarljivost NDF (NDFD) cele biljke kukuruza. Svarljivost suve materije i NDFD daju preciznije podatke o kvalitetu biomase kukuruzne biljke za silažu. U ovom radu su prikazani rezultati istraživanja prinosa zelene mase, suve materije i svarljive suve materije, kao i kvalitetabiomase (sadržaj i odnosi lignoceluloznih vlakana, svarljivost suve materije i NDF) cele biljke četiri silažna ZP hibrida kukuruza gajenih na četiri različite lokacije u Republici Srbiji. Rezultati su pokazali da se prosečan sadržaj suve materije cele biljke kretao od 28,03% (ZP 735) do 35,84% (ZP 707).Najviši prosečan prinos zelene mase od 40,4 t∙ha-1, suve materije od 14,4 t·ha-1 i prinos svarljive suve materije cele kukuruzne biljke za sve četiri lokacija od 8,8 t∙ha-1 imao je hibrid ZP 707. Najviši prosečan sadržaj lignoceluloznih vlakana (NDF, ADF, hemiceluloze i celuloze) imao je hibrid ZP 735 koji je imao najnižu svarljivost suve materije cele kukuruzne biljke (57,24%). Najvišu prosečnu svarljivost suve materije (61,00%) i NDFD (26,20%) cele kukuruzne biljke imao je hibrid ZP 707 koji je imao i najniži prosečan sadržaj svih lignoceluloznih vlakana: NDF (52,85%), ADF (26,11%), ADL (3,31%), hemiceluloze (26,74%) i celuloze (22,80%).
PB - Novi Sad : National Society of Processing and Energy in Agriculture
T2 - Journal on processing and energy in agriculture
T1 - Yield and biomass quality of the whole plant of four maize hybrids for silage production
T1 - Prinos i kvalitet biomase cele biljke četiri hibrida kukuruza za proizvodnju silaže
VL - 24
IS - 1
SP - 6
EP - 8
DO - 10.5937/jpea24-25502
ER - 
@article{
author = "Terzić, Dušanka and Radosavljević, Milica and Milašinović Šeremešić, Marija and Jovanović, Života and Nikolić, Valentina",
year = "2020",
abstract = "This paper presents the results of a study on the yields of green matter, dry matter and digestible dry matter of the whole plant of four ZP silage maize hybrids (gown in four different locations in the Republic of Serbia) and the quality of their whole-plant biomass. The results obtained indicate that the highest average yields of green matter (40.4 t·ha-1), dry matter (14.4 t·ha-1) and digestible dry matter of the whole plant (8.8 t·ha-1) were recorded in the ZP 707 hybrid at all four locations considered. The highest average content of lignocellulosic fibres was detected in the ZP 735 hybrid, which also exhibited the lowest dry matter digestibility of the whole plant (57.24%). The highest average digestibility of dry matter (61.00%) and NDF (NDFD - Neutral Detergent FibresDigestibility) (26.20%) of the whole maize plant was determined in the ZP 707 hybrid, which also had the lowest average content of all lignocellulosic fibres., Kukuruz je najvažnija krmna biljka po visini prinosa i kvalitetu biomase. Najvažniji parametri kvaliteta silažnih formi hibrida kukuruza su: prinos ukupne i svarljive suve materije, sadržaj i odnosi lignoceluloznih vlakana (NDF – vlakna nerastvorna u neutralnom deterdžentu, ADF – vlakna nerastvorna u kiselom deterdžentu i ADL – lignin nerastvorljiv u 72% rastvoru sumporne kiseline), svarljivost suve materije i svarljivost NDF (NDFD) cele biljke kukuruza. Svarljivost suve materije i NDFD daju preciznije podatke o kvalitetu biomase kukuruzne biljke za silažu. U ovom radu su prikazani rezultati istraživanja prinosa zelene mase, suve materije i svarljive suve materije, kao i kvalitetabiomase (sadržaj i odnosi lignoceluloznih vlakana, svarljivost suve materije i NDF) cele biljke četiri silažna ZP hibrida kukuruza gajenih na četiri različite lokacije u Republici Srbiji. Rezultati su pokazali da se prosečan sadržaj suve materije cele biljke kretao od 28,03% (ZP 735) do 35,84% (ZP 707).Najviši prosečan prinos zelene mase od 40,4 t∙ha-1, suve materije od 14,4 t·ha-1 i prinos svarljive suve materije cele kukuruzne biljke za sve četiri lokacija od 8,8 t∙ha-1 imao je hibrid ZP 707. Najviši prosečan sadržaj lignoceluloznih vlakana (NDF, ADF, hemiceluloze i celuloze) imao je hibrid ZP 735 koji je imao najnižu svarljivost suve materije cele kukuruzne biljke (57,24%). Najvišu prosečnu svarljivost suve materije (61,00%) i NDFD (26,20%) cele kukuruzne biljke imao je hibrid ZP 707 koji je imao i najniži prosečan sadržaj svih lignoceluloznih vlakana: NDF (52,85%), ADF (26,11%), ADL (3,31%), hemiceluloze (26,74%) i celuloze (22,80%).",
publisher = "Novi Sad : National Society of Processing and Energy in Agriculture",
journal = "Journal on processing and energy in agriculture",
title = "Yield and biomass quality of the whole plant of four maize hybrids for silage production, Prinos i kvalitet biomase cele biljke četiri hibrida kukuruza za proizvodnju silaže",
volume = "24",
number = "1",
pages = "6-8",
doi = "10.5937/jpea24-25502"
}
Terzić, D., Radosavljević, M., Milašinović Šeremešić, M., Jovanović, Ž.,& Nikolić, V.. (2020). Yield and biomass quality of the whole plant of four maize hybrids for silage production. in Journal on processing and energy in agriculture
Novi Sad : National Society of Processing and Energy in Agriculture., 24(1), 6-8.
https://doi.org/10.5937/jpea24-25502
Terzić D, Radosavljević M, Milašinović Šeremešić M, Jovanović Ž, Nikolić V. Yield and biomass quality of the whole plant of four maize hybrids for silage production. in Journal on processing and energy in agriculture. 2020;24(1):6-8.
doi:10.5937/jpea24-25502 .
Terzić, Dušanka, Radosavljević, Milica, Milašinović Šeremešić, Marija, Jovanović, Života, Nikolić, Valentina, "Yield and biomass quality of the whole plant of four maize hybrids for silage production" in Journal on processing and energy in agriculture, 24, no. 1 (2020):6-8,
https://doi.org/10.5937/jpea24-25502 . .
6

Identification of characteristic organic molecules in kernels of maize (Zea mays L.) hybrid grain using infrared spectroscopy

Radenović, Čedomir; Maksimov, Georgij; Tyutyaev, Evgenij V.; Shutova, Vitalina V.; Delić, Nenad; Čamdžija, Zoran; Pavlov, Jovan; Jovanović, Života

(2016)

TY - JOUR
AU - Radenović, Čedomir
AU - Maksimov, Georgij
AU - Tyutyaev, Evgenij V.
AU - Shutova, Vitalina V.
AU - Delić, Nenad
AU - Čamdžija, Zoran
AU - Pavlov, Jovan
AU - Jovanović, Života
PY - 2016
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/634
AB - Modern biophysical methods have provided a breakthrough in investigations of the status and functions of the intact plants at the molecular level. The infrared (IR) spectroscopy allows us to analyze the molecular composition and structure by recording the absorption of infrared radiation as a function of frequency of valent and deformation vibrations (wavenumber, cm-1) for chemical bonds. We used the IR Fourier spectroscopy method (IR spectra with Fourier Transformation,) to investigated the grain composition in maize hybrids - ZP 341, ZP 434 and ZP 505 created at Maize Research Institute (Zemun Polje, Belgrade, Serbia). The resulted spectra differed in peak number and intensity, and in oscillation frequency. Particularly, there are 20 to 23 peaks and characteristic spectral bands within the wavenumber range of 400 to 4000 cm-1. Characteristic spectral bands were analyzed for each hybrid with regard to absorption intensity in %, experimentally determined wavenumber in cm-1, and published wavenumber range. A comparison of these peaks to reference IR spectra from databases revealed biogenic organic molecules: alcohols, amines, esters, alkanes, carboxylic acids, alkenes, aldehydes, ketones and esters in the studied grain hybrids. In a typical IR spectrum of maize hybrid ZP 341 there were three most distinct bands with wavenumbers of 3400, 2900 and 1000 cm-1. Four peaks (3400, 2950, 1700 and 1000 cm-1) were characteristic of the ZP 434 hybrid, and eight major peaks of 3400, 2900, 2850, 1750, 1700, 1450, 1150 and 1000 cm-1 were observed in ZP 505. That is, the grain charterisics in ZP 505 slightly differ from those in ZP 341 and ZP 434, whereas in ZP 341 and ZP 434 the grain structure is more similar. In general, Serbian hybrids are characterized by high quality, productivity and technological suitability. The developed methodology for IR spectra recording and analysis in grain allows to reveal the composition and structure of biogenic compounds. It is important not only for diagnosis and breeding, but also for the development of biotechnological screening methods, or the estimation of grain storage time.
T2 - Sel'skokhozyaistvennaya Biologiya
T1 - Identification of characteristic organic molecules in kernels of maize (Zea mays L.) hybrid grain using infrared spectroscopy
VL - 51
IS - 5
SP - 645
EP - 653
DO - 10.15389/agrobiology.2016.5.645eng
ER - 
@article{
author = "Radenović, Čedomir and Maksimov, Georgij and Tyutyaev, Evgenij V. and Shutova, Vitalina V. and Delić, Nenad and Čamdžija, Zoran and Pavlov, Jovan and Jovanović, Života",
year = "2016",
abstract = "Modern biophysical methods have provided a breakthrough in investigations of the status and functions of the intact plants at the molecular level. The infrared (IR) spectroscopy allows us to analyze the molecular composition and structure by recording the absorption of infrared radiation as a function of frequency of valent and deformation vibrations (wavenumber, cm-1) for chemical bonds. We used the IR Fourier spectroscopy method (IR spectra with Fourier Transformation,) to investigated the grain composition in maize hybrids - ZP 341, ZP 434 and ZP 505 created at Maize Research Institute (Zemun Polje, Belgrade, Serbia). The resulted spectra differed in peak number and intensity, and in oscillation frequency. Particularly, there are 20 to 23 peaks and characteristic spectral bands within the wavenumber range of 400 to 4000 cm-1. Characteristic spectral bands were analyzed for each hybrid with regard to absorption intensity in %, experimentally determined wavenumber in cm-1, and published wavenumber range. A comparison of these peaks to reference IR spectra from databases revealed biogenic organic molecules: alcohols, amines, esters, alkanes, carboxylic acids, alkenes, aldehydes, ketones and esters in the studied grain hybrids. In a typical IR spectrum of maize hybrid ZP 341 there were three most distinct bands with wavenumbers of 3400, 2900 and 1000 cm-1. Four peaks (3400, 2950, 1700 and 1000 cm-1) were characteristic of the ZP 434 hybrid, and eight major peaks of 3400, 2900, 2850, 1750, 1700, 1450, 1150 and 1000 cm-1 were observed in ZP 505. That is, the grain charterisics in ZP 505 slightly differ from those in ZP 341 and ZP 434, whereas in ZP 341 and ZP 434 the grain structure is more similar. In general, Serbian hybrids are characterized by high quality, productivity and technological suitability. The developed methodology for IR spectra recording and analysis in grain allows to reveal the composition and structure of biogenic compounds. It is important not only for diagnosis and breeding, but also for the development of biotechnological screening methods, or the estimation of grain storage time.",
journal = "Sel'skokhozyaistvennaya Biologiya",
title = "Identification of characteristic organic molecules in kernels of maize (Zea mays L.) hybrid grain using infrared spectroscopy",
volume = "51",
number = "5",
pages = "645-653",
doi = "10.15389/agrobiology.2016.5.645eng"
}
Radenović, Č., Maksimov, G., Tyutyaev, E. V., Shutova, V. V., Delić, N., Čamdžija, Z., Pavlov, J.,& Jovanović, Ž.. (2016). Identification of characteristic organic molecules in kernels of maize (Zea mays L.) hybrid grain using infrared spectroscopy. in Sel'skokhozyaistvennaya Biologiya, 51(5), 645-653.
https://doi.org/10.15389/agrobiology.2016.5.645eng
Radenović Č, Maksimov G, Tyutyaev EV, Shutova VV, Delić N, Čamdžija Z, Pavlov J, Jovanović Ž. Identification of characteristic organic molecules in kernels of maize (Zea mays L.) hybrid grain using infrared spectroscopy. in Sel'skokhozyaistvennaya Biologiya. 2016;51(5):645-653.
doi:10.15389/agrobiology.2016.5.645eng .
Radenović, Čedomir, Maksimov, Georgij, Tyutyaev, Evgenij V., Shutova, Vitalina V., Delić, Nenad, Čamdžija, Zoran, Pavlov, Jovan, Jovanović, Života, "Identification of characteristic organic molecules in kernels of maize (Zea mays L.) hybrid grain using infrared spectroscopy" in Sel'skokhozyaistvennaya Biologiya, 51, no. 5 (2016):645-653,
https://doi.org/10.15389/agrobiology.2016.5.645eng . .
6
3

Maize (Zea mays L.) inbred lines and hybrids of serbian selection with high efficiency of photosynthesis, rich in pigment content and increased nutritive value

Radenović, Čedomir; Delić, Nenad; Sečanski, Mile; Jovanović, Života; Stanković, Goran; Popović, Aleksandar

(2015)

TY - JOUR
AU - Radenović, Čedomir
AU - Delić, Nenad
AU - Sečanski, Mile
AU - Jovanović, Života
AU - Stanković, Goran
AU - Popović, Aleksandar
PY - 2015
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/601
AB - This paper presents results of several different studies that confirm the hypothesis that maize inbred lines rich in proteins and with exceptional nutritive values can be bred. This is also supported by a medicinal standpoint of programmed need for maize-based food and feed. With such an experimental approach, the maize inbred lines ZPPL 146 and ZPPL 159 and hybrids derived from them (ZP 633, ZP 735 and ZP 737) rich in proteins have been systematically tested. Based on concrete results the following we can be conclude as follows. Selected maize inbred lines ZPPL 146 and ZPPL 159, rich in carotenoids, yellow pigments, also have significant amounts of other relevant bioactive compounds. Observed inbred lines have erect top leaves and are classified into a group of maize inbreds with significant properties of the photosynthesis model, are resistant to high temperatures and tolerant to drought. Spectral bands pointing to conformational characteristics of molecules of carotenoids but also of other compounds (phosphates, glutens and amides III) were established by the resonance Raman spectroscopy method applied to the leaf of the maize inbred line ZPLL 146. Physiological, biochemical and biophysical traits of elite maize inbred lines and their hybrids were observed in this study with a special emphasis on their efficiency of photosynthesis, productivity and suitability for broad use of nutrient values of grain and other essential biogenic matters, first of all pigments that express antioxidative properties. Relevant traits, properties and parameters of observed maize inbred lines that can be used in the process of selection are presented. These prestigious maize inbred lines were used to develop high-yielding and high-quality maize hybrids (ZP 633, ZP 735 and ZP 737) that are recognisable for their quality in human nutrition (children and the elderly), that are confirmed by medical observations related to their use in food and feed. Relevant agronomic and morphological traits of maize hybrids are presented. Moreover, results on grain structure and yields obtained in the regions of south-eastern Europe are also displayed.
T2 - Sel'skokhozyaistvennaya Biologiya
T1 - Maize (Zea mays L.) inbred lines and hybrids of serbian selection with high efficiency of photosynthesis, rich in pigment content and increased nutritive value
VL - 50
IS - 5
SP - 600
EP - 610
DO - 10.15389/agrobiology.2015.5.600eng
ER - 
@article{
author = "Radenović, Čedomir and Delić, Nenad and Sečanski, Mile and Jovanović, Života and Stanković, Goran and Popović, Aleksandar",
year = "2015",
abstract = "This paper presents results of several different studies that confirm the hypothesis that maize inbred lines rich in proteins and with exceptional nutritive values can be bred. This is also supported by a medicinal standpoint of programmed need for maize-based food and feed. With such an experimental approach, the maize inbred lines ZPPL 146 and ZPPL 159 and hybrids derived from them (ZP 633, ZP 735 and ZP 737) rich in proteins have been systematically tested. Based on concrete results the following we can be conclude as follows. Selected maize inbred lines ZPPL 146 and ZPPL 159, rich in carotenoids, yellow pigments, also have significant amounts of other relevant bioactive compounds. Observed inbred lines have erect top leaves and are classified into a group of maize inbreds with significant properties of the photosynthesis model, are resistant to high temperatures and tolerant to drought. Spectral bands pointing to conformational characteristics of molecules of carotenoids but also of other compounds (phosphates, glutens and amides III) were established by the resonance Raman spectroscopy method applied to the leaf of the maize inbred line ZPLL 146. Physiological, biochemical and biophysical traits of elite maize inbred lines and their hybrids were observed in this study with a special emphasis on their efficiency of photosynthesis, productivity and suitability for broad use of nutrient values of grain and other essential biogenic matters, first of all pigments that express antioxidative properties. Relevant traits, properties and parameters of observed maize inbred lines that can be used in the process of selection are presented. These prestigious maize inbred lines were used to develop high-yielding and high-quality maize hybrids (ZP 633, ZP 735 and ZP 737) that are recognisable for their quality in human nutrition (children and the elderly), that are confirmed by medical observations related to their use in food and feed. Relevant agronomic and morphological traits of maize hybrids are presented. Moreover, results on grain structure and yields obtained in the regions of south-eastern Europe are also displayed.",
journal = "Sel'skokhozyaistvennaya Biologiya",
title = "Maize (Zea mays L.) inbred lines and hybrids of serbian selection with high efficiency of photosynthesis, rich in pigment content and increased nutritive value",
volume = "50",
number = "5",
pages = "600-610",
doi = "10.15389/agrobiology.2015.5.600eng"
}
Radenović, Č., Delić, N., Sečanski, M., Jovanović, Ž., Stanković, G.,& Popović, A.. (2015). Maize (Zea mays L.) inbred lines and hybrids of serbian selection with high efficiency of photosynthesis, rich in pigment content and increased nutritive value. in Sel'skokhozyaistvennaya Biologiya, 50(5), 600-610.
https://doi.org/10.15389/agrobiology.2015.5.600eng
Radenović Č, Delić N, Sečanski M, Jovanović Ž, Stanković G, Popović A. Maize (Zea mays L.) inbred lines and hybrids of serbian selection with high efficiency of photosynthesis, rich in pigment content and increased nutritive value. in Sel'skokhozyaistvennaya Biologiya. 2015;50(5):600-610.
doi:10.15389/agrobiology.2015.5.600eng .
Radenović, Čedomir, Delić, Nenad, Sečanski, Mile, Jovanović, Života, Stanković, Goran, Popović, Aleksandar, "Maize (Zea mays L.) inbred lines and hybrids of serbian selection with high efficiency of photosynthesis, rich in pigment content and increased nutritive value" in Sel'skokhozyaistvennaya Biologiya, 50, no. 5 (2015):600-610,
https://doi.org/10.15389/agrobiology.2015.5.600eng . .
1
1

Importance of permanent improvement of production and control of basic seed of ZP maize hybrids

Sečanski, Mile; Mirić, Mladen; Radenović, Čedomir; Marković, Ksenija; Jovanović, Života; Popović, Aleksandar

(Društvo selekcionara i semenara Republike Srbije, Beograd, 2015)

TY - JOUR
AU - Sečanski, Mile
AU - Mirić, Mladen
AU - Radenović, Čedomir
AU - Marković, Ksenija
AU - Jovanović, Života
AU - Popović, Aleksandar
PY - 2015
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/598
AB - High-quality seed is one of the key factors in the commercial maize grain production. In addition, hybrid seed production is conditioned by the production of basic seed of parental inbreds. According to the Law on Seed, 2005, the category of basic seed is defined as: original of self-pollinated plant species, hybrid components and potato elite, produced under control of the Ministry competent for agribusiness and is used for the production of certified seed of the first generation. This paper presents a chronological overview of the overall activity since1945. that led to the modern production of maize seed in our country. The activities have been based on scientific, technical and technological achievements within many fields, ranging from genetics and breeding, through growing practices, processing, quality control and legal regulations concerning all of this. Transition from maize breeding and production to hybrids has provided an amazing development of maize breeding and seed production and also included significant profit. Therefore, maize seed production has become high-technology industry. The scientific and professional work in improving the production of basic seed of ZP maize hybrids has been carried out in stages, and generally followed achievements in maize breeding and genetics, as well as developments in the growing practices and processing. In order to maintain a high quality of maize hybrid seed, as the end product, permanent efforts have to be invested into maize production improvement, drying, processing, storing, genetic purity of basic seed of parental inbreds of ZP maize hybrids, which are grown on the significant percentage of maize production areas not only in Serbia and countries in the region.
AB - U procesu proizvodnje kukuruza jedan od ključnih činilaca je kvalitetno seme, bez kojeg nema ni kvalitetne proizvodnje merkantilnog zrna. Takođe proizvodnja hibridnog semena je uslovljena proizvodnjom osnovnog semena roditeljskih linija. Po zakonu o semenu iz 2005. godine definicija kategorije osnovnog semena glasi: Osnovno seme jeste original samooplodnih biljnih vrsta, komponente hibrida i elita krompira. Proizvodi se pod kontrolom ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo), a koristi se za proizvodnju sertifikovanog semena prve generacije. U radu se izlaže hronološki pregled aktivnosti od 1945. do danas koje su dovele do savremene proizvodnje semena kukuruza kod nas, a koje se zasnivaju na naučno-tehničkim dostignućima iz brojnih oblasti, počevši od genetike i oplemenjivanja, preko tehnologije gajenja, dorade, kontrole kvaliteta i zakonske regulative koja sve ovo prati. Prelazak na hibridni koncept oplemenjivanja i proizvodnje kukuruza omogućio je, uz stvaranje značajnog profita, zadivljujući razvoj u oblasti oplemenjivanja i semenatrstva kukuruza, pa je semenarstvo kukuruza postalo industrija visoke tehnologije. Naučnostručni rad na unapređenju proizvodnje osnovnog semena ZP hibrida kukuruza odvijao se po etapama, i uglavnom je pratio dostignuća iz oplemenjivanja i genetike kukurza kao i dostignuća iz tehnologije gajenja i dorade. Kako bi se održao visok nivo kvaliteta hibridnog semena, kao krajnjeg proizvoda, moraju se ulagati kontinuirani napori i u unapređenje tehnologije proizvodnje, sušenja, dorade, skladištenja, genetičke čistoće, osnovnog semena roditeljskih linija ZP hibrida kukurza, koji zauzimaju značajan procenat proizvodnih površina kako Srbije tako i zemalja u regionu.
PB - Društvo selekcionara i semenara Republike Srbije, Beograd
T2 - Selekcija i semenarstvo
T1 - Importance of permanent improvement of production and control of basic seed of ZP maize hybrids
T1 - Značaj kontinuiranog unapređenja proizvodnje i kontrole osnovnog semena ZP hibrida kukuruza
VL - 21
IS - 2
SP - 103
EP - 117
DO - 10.5937/SelSem1502103S
ER - 
@article{
author = "Sečanski, Mile and Mirić, Mladen and Radenović, Čedomir and Marković, Ksenija and Jovanović, Života and Popović, Aleksandar",
year = "2015",
abstract = "High-quality seed is one of the key factors in the commercial maize grain production. In addition, hybrid seed production is conditioned by the production of basic seed of parental inbreds. According to the Law on Seed, 2005, the category of basic seed is defined as: original of self-pollinated plant species, hybrid components and potato elite, produced under control of the Ministry competent for agribusiness and is used for the production of certified seed of the first generation. This paper presents a chronological overview of the overall activity since1945. that led to the modern production of maize seed in our country. The activities have been based on scientific, technical and technological achievements within many fields, ranging from genetics and breeding, through growing practices, processing, quality control and legal regulations concerning all of this. Transition from maize breeding and production to hybrids has provided an amazing development of maize breeding and seed production and also included significant profit. Therefore, maize seed production has become high-technology industry. The scientific and professional work in improving the production of basic seed of ZP maize hybrids has been carried out in stages, and generally followed achievements in maize breeding and genetics, as well as developments in the growing practices and processing. In order to maintain a high quality of maize hybrid seed, as the end product, permanent efforts have to be invested into maize production improvement, drying, processing, storing, genetic purity of basic seed of parental inbreds of ZP maize hybrids, which are grown on the significant percentage of maize production areas not only in Serbia and countries in the region., U procesu proizvodnje kukuruza jedan od ključnih činilaca je kvalitetno seme, bez kojeg nema ni kvalitetne proizvodnje merkantilnog zrna. Takođe proizvodnja hibridnog semena je uslovljena proizvodnjom osnovnog semena roditeljskih linija. Po zakonu o semenu iz 2005. godine definicija kategorije osnovnog semena glasi: Osnovno seme jeste original samooplodnih biljnih vrsta, komponente hibrida i elita krompira. Proizvodi se pod kontrolom ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo), a koristi se za proizvodnju sertifikovanog semena prve generacije. U radu se izlaže hronološki pregled aktivnosti od 1945. do danas koje su dovele do savremene proizvodnje semena kukuruza kod nas, a koje se zasnivaju na naučno-tehničkim dostignućima iz brojnih oblasti, počevši od genetike i oplemenjivanja, preko tehnologije gajenja, dorade, kontrole kvaliteta i zakonske regulative koja sve ovo prati. Prelazak na hibridni koncept oplemenjivanja i proizvodnje kukuruza omogućio je, uz stvaranje značajnog profita, zadivljujući razvoj u oblasti oplemenjivanja i semenatrstva kukuruza, pa je semenarstvo kukuruza postalo industrija visoke tehnologije. Naučnostručni rad na unapređenju proizvodnje osnovnog semena ZP hibrida kukuruza odvijao se po etapama, i uglavnom je pratio dostignuća iz oplemenjivanja i genetike kukurza kao i dostignuća iz tehnologije gajenja i dorade. Kako bi se održao visok nivo kvaliteta hibridnog semena, kao krajnjeg proizvoda, moraju se ulagati kontinuirani napori i u unapređenje tehnologije proizvodnje, sušenja, dorade, skladištenja, genetičke čistoće, osnovnog semena roditeljskih linija ZP hibrida kukurza, koji zauzimaju značajan procenat proizvodnih površina kako Srbije tako i zemalja u regionu.",
publisher = "Društvo selekcionara i semenara Republike Srbije, Beograd",
journal = "Selekcija i semenarstvo",
title = "Importance of permanent improvement of production and control of basic seed of ZP maize hybrids, Značaj kontinuiranog unapređenja proizvodnje i kontrole osnovnog semena ZP hibrida kukuruza",
volume = "21",
number = "2",
pages = "103-117",
doi = "10.5937/SelSem1502103S"
}
Sečanski, M., Mirić, M., Radenović, Č., Marković, K., Jovanović, Ž.,& Popović, A.. (2015). Importance of permanent improvement of production and control of basic seed of ZP maize hybrids. in Selekcija i semenarstvo
Društvo selekcionara i semenara Republike Srbije, Beograd., 21(2), 103-117.
https://doi.org/10.5937/SelSem1502103S
Sečanski M, Mirić M, Radenović Č, Marković K, Jovanović Ž, Popović A. Importance of permanent improvement of production and control of basic seed of ZP maize hybrids. in Selekcija i semenarstvo. 2015;21(2):103-117.
doi:10.5937/SelSem1502103S .
Sečanski, Mile, Mirić, Mladen, Radenović, Čedomir, Marković, Ksenija, Jovanović, Života, Popović, Aleksandar, "Importance of permanent improvement of production and control of basic seed of ZP maize hybrids" in Selekcija i semenarstvo, 21, no. 2 (2015):103-117,
https://doi.org/10.5937/SelSem1502103S . .
3

Detecting the phase transition in thylakoid membrane of maize inbred lines by means of delayed fluorescence

Radenović, Čedomir; Stanković, Goran; Jovanović, Života; Maksimov, Georgij; Tyutyaev, Evgenij V.; Beljanski, Miloš

(Elsevier France-Editions Scientifiques Medicales Elsevier, Issy-Les-Moulineaux, 2014)

TY - JOUR
AU - Radenović, Čedomir
AU - Stanković, Goran
AU - Jovanović, Života
AU - Maksimov, Georgij
AU - Tyutyaev, Evgenij V.
AU - Beljanski, Miloš
PY - 2014
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/542
AB - In this paper the changes on growth, photosynthesis and water relations were tested by non-invasive fluorescence method. The applications of this method allow to determine some functional properties of prestigious maize inbred lines with erect top leaves. So the temperature dependency of delayed fluorescence intensity maximum of ZPPL 16 is observed at higher temperatures than for ZPPZ 62. This fact correlates with low values of phase transition of activation energy Ea in thylakoid membrane and accompanied by a decrease of the angle and area of the leaf, as well as with the content and the rate of water release from the seed. It seems reasonable to assume that, DF can be applied in breeding and maize hybrid seed production for the estimation of prestigious maize inbred lines and their resistance adaptability to increased and high temperatures, as well as, to drought.
PB - Elsevier France-Editions Scientifiques Medicales Elsevier, Issy-Les-Moulineaux
T2 - Plant Physiology and Biochemistry
T1 - Detecting the phase transition in thylakoid membrane of maize inbred lines by means of delayed fluorescence
VL - 81
SP - 208
EP - 211
DO - 10.1016/j.plaphy.2014.03.013
ER - 
@article{
author = "Radenović, Čedomir and Stanković, Goran and Jovanović, Života and Maksimov, Georgij and Tyutyaev, Evgenij V. and Beljanski, Miloš",
year = "2014",
abstract = "In this paper the changes on growth, photosynthesis and water relations were tested by non-invasive fluorescence method. The applications of this method allow to determine some functional properties of prestigious maize inbred lines with erect top leaves. So the temperature dependency of delayed fluorescence intensity maximum of ZPPL 16 is observed at higher temperatures than for ZPPZ 62. This fact correlates with low values of phase transition of activation energy Ea in thylakoid membrane and accompanied by a decrease of the angle and area of the leaf, as well as with the content and the rate of water release from the seed. It seems reasonable to assume that, DF can be applied in breeding and maize hybrid seed production for the estimation of prestigious maize inbred lines and their resistance adaptability to increased and high temperatures, as well as, to drought.",
publisher = "Elsevier France-Editions Scientifiques Medicales Elsevier, Issy-Les-Moulineaux",
journal = "Plant Physiology and Biochemistry",
title = "Detecting the phase transition in thylakoid membrane of maize inbred lines by means of delayed fluorescence",
volume = "81",
pages = "208-211",
doi = "10.1016/j.plaphy.2014.03.013"
}
Radenović, Č., Stanković, G., Jovanović, Ž., Maksimov, G., Tyutyaev, E. V.,& Beljanski, M.. (2014). Detecting the phase transition in thylakoid membrane of maize inbred lines by means of delayed fluorescence. in Plant Physiology and Biochemistry
Elsevier France-Editions Scientifiques Medicales Elsevier, Issy-Les-Moulineaux., 81, 208-211.
https://doi.org/10.1016/j.plaphy.2014.03.013
Radenović Č, Stanković G, Jovanović Ž, Maksimov G, Tyutyaev EV, Beljanski M. Detecting the phase transition in thylakoid membrane of maize inbred lines by means of delayed fluorescence. in Plant Physiology and Biochemistry. 2014;81:208-211.
doi:10.1016/j.plaphy.2014.03.013 .
Radenović, Čedomir, Stanković, Goran, Jovanović, Života, Maksimov, Georgij, Tyutyaev, Evgenij V., Beljanski, Miloš, "Detecting the phase transition in thylakoid membrane of maize inbred lines by means of delayed fluorescence" in Plant Physiology and Biochemistry, 81 (2014):208-211,
https://doi.org/10.1016/j.plaphy.2014.03.013 . .
4
3
6

Effects of crop rotation and mineral fertilizers on leaf area and wheat grain yield

Spasojević, Igor; Simić, Milena; Dragičević, Vesna; Brankov, Milan; Jovanović, Života; Dumanović, Zoran

(Institut PKB Agroekonomik, Padinska skela, 2014)

TY - JOUR
AU - Spasojević, Igor
AU - Simić, Milena
AU - Dragičević, Vesna
AU - Brankov, Milan
AU - Jovanović, Života
AU - Dumanović, Zoran
PY - 2014
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/530
AB - Experiment where we examined effects of crop rotation and mineral fertilizers on leaf area and wheat grain yield was set up 1986. on experimental field of Maize Research Institute in Zemun Polje. In experiment exist two type of cropping systems: maize-wheat crop rotation and maize-soybean-wheat crop rotation. We used two type of mineral fertilizers: N:P:K 15:15:15 (which we applied before wheat sowing) and Urea 46% N (we applied in period of wheat side dressing). Fertilizers used in four different quantities. We examined leaf area of wheat flag leaf, total leaf area and wheat grain yield. In this paper we used one-year results (from 2013). Based on results of examination, crop rotation and mineral fertilizers have had strong influence on leaf area of flag leaf, total leaf area and wheat grain yield. For all examined parameters, with using of maize-soybean-wheat rotation we achieved much better results than with using of maize-wheat rotation. The highest values of leaf area (57,99 cm2/cm2 for flag leaf and 253,66 cm2/cm2 total leaf area) and grain yield (4,28 t/ha) we achieved in maize- soybean-wheat rotation with application of higher doses of fertilizers. The lowest values of leaf area (25,31cm2/cm2 for flag leaf and 123,12 cm2/cm2 total leaf area) and grain yield (1,99 t/ha) we achieved in maize-wheat rotation without application of mineral fertilizers.
AB - Ogled u kome su ispitivani efekti primene plodoreda i mineralnih đubriva na lisnu površinu i prinos zrna pšenice zasnovan je 1986. godine na oglednom polju Instituta za kukuruz u Zemun Polju. Ispitivanja su obavljena u dvopoljnom plodoredu kukuruz-pšenica i tropoljnom plodoredu kukuruz-soja-pšenica. Korištena su mineralna đubriva N:P:K 15:15:15 (pred setvu pšenice) i UREA (za prihranu). Oba đubriva su primenjena u četiri različite količine. Ispitivana je lisna površina lista zastavičara, ukupna lisna površina i prinos zrna pšenice. U radu su prikazani rezultati iz 2013.godine. Na osnovu rezultata ispitivanja utvrđeno je da su lisna površina lista zastavičara, ukupna lisna površina i prinos zrna pšenice u visokom stepenu zavisni od primenjenog plodoreda i količine đubriva. Za sve ispitivane parameter, u tropoljnom plodoredu kukuruz-soja-pšenica dobijene su mnogo veće vrednosti nego u dvopoljnom plodoredu kukuruz kukuruz-pšenica. Najveće vrednosti lisne površine (57,99 cm2/cm2 za list zastavičar i 253,66 cm2/cm2 za ukupnu lisnu površinu), kao i prinos zrna (4,28 t/ha) dobijene su u tropoljnom plodoredu, uz primenu većih doza đubriva. Najmanje vrednosti lisne površine (25,31 cm2/cm2 za list zastavičar i 123,12 cm2/cm2 za ukupnu lisnu površinu) i prinos zrna (1,99 t/ha) dobijene su u dvopoljnom plodoredu bez primene đubriva.
PB - Institut PKB Agroekonomik, Padinska skela
T2 - Zbornik naučnih radova Instituta PKB Agroekonomik
T1 - Effects of crop rotation and mineral fertilizers on leaf area and wheat grain yield
T1 - Efekti primene plodoreda i mineralnih đubriva na lisnu površinu i prinos zrna pšenice
VL - 20
IS - 1-4
SP - 57
EP - 63
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_530
ER - 
@article{
author = "Spasojević, Igor and Simić, Milena and Dragičević, Vesna and Brankov, Milan and Jovanović, Života and Dumanović, Zoran",
year = "2014",
abstract = "Experiment where we examined effects of crop rotation and mineral fertilizers on leaf area and wheat grain yield was set up 1986. on experimental field of Maize Research Institute in Zemun Polje. In experiment exist two type of cropping systems: maize-wheat crop rotation and maize-soybean-wheat crop rotation. We used two type of mineral fertilizers: N:P:K 15:15:15 (which we applied before wheat sowing) and Urea 46% N (we applied in period of wheat side dressing). Fertilizers used in four different quantities. We examined leaf area of wheat flag leaf, total leaf area and wheat grain yield. In this paper we used one-year results (from 2013). Based on results of examination, crop rotation and mineral fertilizers have had strong influence on leaf area of flag leaf, total leaf area and wheat grain yield. For all examined parameters, with using of maize-soybean-wheat rotation we achieved much better results than with using of maize-wheat rotation. The highest values of leaf area (57,99 cm2/cm2 for flag leaf and 253,66 cm2/cm2 total leaf area) and grain yield (4,28 t/ha) we achieved in maize- soybean-wheat rotation with application of higher doses of fertilizers. The lowest values of leaf area (25,31cm2/cm2 for flag leaf and 123,12 cm2/cm2 total leaf area) and grain yield (1,99 t/ha) we achieved in maize-wheat rotation without application of mineral fertilizers., Ogled u kome su ispitivani efekti primene plodoreda i mineralnih đubriva na lisnu površinu i prinos zrna pšenice zasnovan je 1986. godine na oglednom polju Instituta za kukuruz u Zemun Polju. Ispitivanja su obavljena u dvopoljnom plodoredu kukuruz-pšenica i tropoljnom plodoredu kukuruz-soja-pšenica. Korištena su mineralna đubriva N:P:K 15:15:15 (pred setvu pšenice) i UREA (za prihranu). Oba đubriva su primenjena u četiri različite količine. Ispitivana je lisna površina lista zastavičara, ukupna lisna površina i prinos zrna pšenice. U radu su prikazani rezultati iz 2013.godine. Na osnovu rezultata ispitivanja utvrđeno je da su lisna površina lista zastavičara, ukupna lisna površina i prinos zrna pšenice u visokom stepenu zavisni od primenjenog plodoreda i količine đubriva. Za sve ispitivane parameter, u tropoljnom plodoredu kukuruz-soja-pšenica dobijene su mnogo veće vrednosti nego u dvopoljnom plodoredu kukuruz kukuruz-pšenica. Najveće vrednosti lisne površine (57,99 cm2/cm2 za list zastavičar i 253,66 cm2/cm2 za ukupnu lisnu površinu), kao i prinos zrna (4,28 t/ha) dobijene su u tropoljnom plodoredu, uz primenu većih doza đubriva. Najmanje vrednosti lisne površine (25,31 cm2/cm2 za list zastavičar i 123,12 cm2/cm2 za ukupnu lisnu površinu) i prinos zrna (1,99 t/ha) dobijene su u dvopoljnom plodoredu bez primene đubriva.",
publisher = "Institut PKB Agroekonomik, Padinska skela",
journal = "Zbornik naučnih radova Instituta PKB Agroekonomik",
title = "Effects of crop rotation and mineral fertilizers on leaf area and wheat grain yield, Efekti primene plodoreda i mineralnih đubriva na lisnu površinu i prinos zrna pšenice",
volume = "20",
number = "1-4",
pages = "57-63",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_530"
}
Spasojević, I., Simić, M., Dragičević, V., Brankov, M., Jovanović, Ž.,& Dumanović, Z.. (2014). Effects of crop rotation and mineral fertilizers on leaf area and wheat grain yield. in Zbornik naučnih radova Instituta PKB Agroekonomik
Institut PKB Agroekonomik, Padinska skela., 20(1-4), 57-63.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_530
Spasojević I, Simić M, Dragičević V, Brankov M, Jovanović Ž, Dumanović Z. Effects of crop rotation and mineral fertilizers on leaf area and wheat grain yield. in Zbornik naučnih radova Instituta PKB Agroekonomik. 2014;20(1-4):57-63.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_530 .
Spasojević, Igor, Simić, Milena, Dragičević, Vesna, Brankov, Milan, Jovanović, Života, Dumanović, Zoran, "Effects of crop rotation and mineral fertilizers on leaf area and wheat grain yield" in Zbornik naučnih radova Instituta PKB Agroekonomik, 20, no. 1-4 (2014):57-63,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_530 .

Regional distribution of the latest ZP maize hybrids generation by the heat summation method

Jovanović, Života; Kresović, Branka; Tolimir, Miodrag; Filipović, Milomir; Dumanović, Zoran; Lopandić, Dragiša

(Institut PKB Agroekonomik, Padinska skela, 2014)

TY - JOUR
AU - Jovanović, Života
AU - Kresović, Branka
AU - Tolimir, Miodrag
AU - Filipović, Milomir
AU - Dumanović, Zoran
AU - Lopandić, Dragiša
PY - 2014
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/529
AB - Five-year studies on the duration of the growing season of the VI generation of ZP maize hybrids were carried out on slightly calcareous chernozem at Zemun Polje in the 2009-2013 period. The following hybrids were observed: ZP 427 (FAO 400), ZP 555 and ZP 560 (FAO 500) as well as ZP 600, ZP 606 and ZP 666 (FAO 600) in the optimum sowing densities of 55- 65,000 plants x ha-1. The average duration of the growing season ranged from 121 days (ZP 427 - medium early maturity hybrid) over 125-128 days (ZP 555 and ZP 560 - medium maturity hybrids) to 130-134 days (ZP 600, ZP 606 and ZP 666 medium late maturity hybrids). The necessary heat unity sum for the medium early maturity hybrid, medium maturity hybrids and medium late maturity hybrids amounted to 1,315 oC, 1,315-1,363oC and to 1,425-1,461oC, respectively. This is a good indicator for the appropriate agroecological regional distribution of ZP hybrids.
AB - Obavljena su istraživanja dužine vegetacije šest hibrida kukuruza najnovije (VI) generacije ZP hibrida u agroekološkim uslovima Zemunskog polja u petogodišnjem periodu (2009-2013). Ispitivani su sledeći hibridi: ZP 427 (srednje rani), ZP 555 i ZP 560 (srednje stasni) i ZP 600, ZP 606 i ZP 666 (srednje kasni) FAO grupe zrenja 400,500 i 600. Dužina vegetacije bila je od 121 dan (ZP 427), 125-128 dana (ZP 555 i ZP 560) do 130-134 dana (ZP 600, ZP 666 i ZP 606). Ukupna suma toplotnih jedinica (efektivnih temperatura) bila je od 1.315o C do 1.461o C i to je polazna osnova za savremenu agroekološku rejonizaciju gajenja ZP hibrida FAO 400-600, tj. do 400-600 m n.v.
PB - Institut PKB Agroekonomik, Padinska skela
T2 - Zbornik naučnih radova Instituta PKB Agroekonomik
T1 - Regional distribution of the latest ZP maize hybrids generation by the heat summation method
T1 - Rejonizacija najnovije generacije ZP hibrida kukuruza metodom sume toplotnih jedinica
VL - 20
IS - 1-4
SP - 21
EP - 25
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_529
ER - 
@article{
author = "Jovanović, Života and Kresović, Branka and Tolimir, Miodrag and Filipović, Milomir and Dumanović, Zoran and Lopandić, Dragiša",
year = "2014",
abstract = "Five-year studies on the duration of the growing season of the VI generation of ZP maize hybrids were carried out on slightly calcareous chernozem at Zemun Polje in the 2009-2013 period. The following hybrids were observed: ZP 427 (FAO 400), ZP 555 and ZP 560 (FAO 500) as well as ZP 600, ZP 606 and ZP 666 (FAO 600) in the optimum sowing densities of 55- 65,000 plants x ha-1. The average duration of the growing season ranged from 121 days (ZP 427 - medium early maturity hybrid) over 125-128 days (ZP 555 and ZP 560 - medium maturity hybrids) to 130-134 days (ZP 600, ZP 606 and ZP 666 medium late maturity hybrids). The necessary heat unity sum for the medium early maturity hybrid, medium maturity hybrids and medium late maturity hybrids amounted to 1,315 oC, 1,315-1,363oC and to 1,425-1,461oC, respectively. This is a good indicator for the appropriate agroecological regional distribution of ZP hybrids., Obavljena su istraživanja dužine vegetacije šest hibrida kukuruza najnovije (VI) generacije ZP hibrida u agroekološkim uslovima Zemunskog polja u petogodišnjem periodu (2009-2013). Ispitivani su sledeći hibridi: ZP 427 (srednje rani), ZP 555 i ZP 560 (srednje stasni) i ZP 600, ZP 606 i ZP 666 (srednje kasni) FAO grupe zrenja 400,500 i 600. Dužina vegetacije bila je od 121 dan (ZP 427), 125-128 dana (ZP 555 i ZP 560) do 130-134 dana (ZP 600, ZP 666 i ZP 606). Ukupna suma toplotnih jedinica (efektivnih temperatura) bila je od 1.315o C do 1.461o C i to je polazna osnova za savremenu agroekološku rejonizaciju gajenja ZP hibrida FAO 400-600, tj. do 400-600 m n.v.",
publisher = "Institut PKB Agroekonomik, Padinska skela",
journal = "Zbornik naučnih radova Instituta PKB Agroekonomik",
title = "Regional distribution of the latest ZP maize hybrids generation by the heat summation method, Rejonizacija najnovije generacije ZP hibrida kukuruza metodom sume toplotnih jedinica",
volume = "20",
number = "1-4",
pages = "21-25",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_529"
}
Jovanović, Ž., Kresović, B., Tolimir, M., Filipović, M., Dumanović, Z.,& Lopandić, D.. (2014). Regional distribution of the latest ZP maize hybrids generation by the heat summation method. in Zbornik naučnih radova Instituta PKB Agroekonomik
Institut PKB Agroekonomik, Padinska skela., 20(1-4), 21-25.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_529
Jovanović Ž, Kresović B, Tolimir M, Filipović M, Dumanović Z, Lopandić D. Regional distribution of the latest ZP maize hybrids generation by the heat summation method. in Zbornik naučnih radova Instituta PKB Agroekonomik. 2014;20(1-4):21-25.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_529 .
Jovanović, Života, Kresović, Branka, Tolimir, Miodrag, Filipović, Milomir, Dumanović, Zoran, Lopandić, Dragiša, "Regional distribution of the latest ZP maize hybrids generation by the heat summation method" in Zbornik naučnih radova Instituta PKB Agroekonomik, 20, no. 1-4 (2014):21-25,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_529 .

Potential of early maturity flint and dent maize hybrids at higher altitudes

Filipović, Milomir; Srdić, Jelena; Simić, Milena; Videnović, Živorad; Radenović, Čedomir; Dumanović, Zoran; Jovanović, Života

(Natl Agricultural Research & Development Inst, Fundulea, 2013)

TY - JOUR
AU - Filipović, Milomir
AU - Srdić, Jelena
AU - Simić, Milena
AU - Videnović, Živorad
AU - Radenović, Čedomir
AU - Dumanović, Zoran
AU - Jovanović, Života
PY - 2013
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/482
AB - There is a growing trend in production of early maturity maize hybrids as far north and on higher altitudes as possible, even in regions where they were not previously cultivated. Thus, an increased demand at the global market for early maturity maize hybrids of FAO 100 and 200 is present. These hybrids are able to mature under not so favourable temperature conditions. The experiments were performed in Planinica - central part of Serbia at 650 m above sea level, during four years (2001-2004). Nine Zemun Polje (ZP) dent and nine flint hybrids of the FAO 100 and 200 were observed. The highest average grain yield (7.19 t ha(-1)) was recorded in 2002 and it was also high in 2004 was (7.18 t ha(-1)), while in the remaining two years, yields were significantly lower (6.50 t ha(-1) - 2001 and 4.32 t ha(-1) - 2003). In more productive years two dent hybrids: ZP 290 (9.90 t ha(-1) in 2002) and ZP 251 (10.22 t ha(-1) in 2004) gave highest yields, while under less favourable weather conditions two flints ZP 114 (7.45 t ha(-1) in 2001) and ZP 125 (5.40 t ha(-1) in 2003) were most productive. Flint hybrid ZP 115 (7.22 t ha(-1)) was the highest yielding, on average. Also, high average yields were observed in two dent hybrids ZP 290 (7.10 t ha(-1)) and ZP 248 (6.88 t ha(-1)), and one flint ZP 246 (7.09 t ha(-1)). Thus, these four early maize hybrids were characterized as genotypes of high yielding potential.
PB - Natl Agricultural Research & Development Inst, Fundulea
T2 - Romanian Agricultural Research
T1 - Potential of early maturity flint and dent maize hybrids at higher altitudes
VL - 30
SP - 117
EP - 124
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_482
ER - 
@article{
author = "Filipović, Milomir and Srdić, Jelena and Simić, Milena and Videnović, Živorad and Radenović, Čedomir and Dumanović, Zoran and Jovanović, Života",
year = "2013",
abstract = "There is a growing trend in production of early maturity maize hybrids as far north and on higher altitudes as possible, even in regions where they were not previously cultivated. Thus, an increased demand at the global market for early maturity maize hybrids of FAO 100 and 200 is present. These hybrids are able to mature under not so favourable temperature conditions. The experiments were performed in Planinica - central part of Serbia at 650 m above sea level, during four years (2001-2004). Nine Zemun Polje (ZP) dent and nine flint hybrids of the FAO 100 and 200 were observed. The highest average grain yield (7.19 t ha(-1)) was recorded in 2002 and it was also high in 2004 was (7.18 t ha(-1)), while in the remaining two years, yields were significantly lower (6.50 t ha(-1) - 2001 and 4.32 t ha(-1) - 2003). In more productive years two dent hybrids: ZP 290 (9.90 t ha(-1) in 2002) and ZP 251 (10.22 t ha(-1) in 2004) gave highest yields, while under less favourable weather conditions two flints ZP 114 (7.45 t ha(-1) in 2001) and ZP 125 (5.40 t ha(-1) in 2003) were most productive. Flint hybrid ZP 115 (7.22 t ha(-1)) was the highest yielding, on average. Also, high average yields were observed in two dent hybrids ZP 290 (7.10 t ha(-1)) and ZP 248 (6.88 t ha(-1)), and one flint ZP 246 (7.09 t ha(-1)). Thus, these four early maize hybrids were characterized as genotypes of high yielding potential.",
publisher = "Natl Agricultural Research & Development Inst, Fundulea",
journal = "Romanian Agricultural Research",
title = "Potential of early maturity flint and dent maize hybrids at higher altitudes",
volume = "30",
pages = "117-124",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_482"
}
Filipović, M., Srdić, J., Simić, M., Videnović, Ž., Radenović, Č., Dumanović, Z.,& Jovanović, Ž.. (2013). Potential of early maturity flint and dent maize hybrids at higher altitudes. in Romanian Agricultural Research
Natl Agricultural Research & Development Inst, Fundulea., 30, 117-124.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_482
Filipović M, Srdić J, Simić M, Videnović Ž, Radenović Č, Dumanović Z, Jovanović Ž. Potential of early maturity flint and dent maize hybrids at higher altitudes. in Romanian Agricultural Research. 2013;30:117-124.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_482 .
Filipović, Milomir, Srdić, Jelena, Simić, Milena, Videnović, Živorad, Radenović, Čedomir, Dumanović, Zoran, Jovanović, Života, "Potential of early maturity flint and dent maize hybrids at higher altitudes" in Romanian Agricultural Research, 30 (2013):117-124,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_482 .
2
5

Soybean protein and oil content in different growing conditions

Srebrić, Mirjana; Perić, Vesna; Mladenović Drinić, Snežana; Jovanović, Života; Mikić, Aleksandar

(Institut PKB Agroekonomik, Padinska skela, 2013)

TY - JOUR
AU - Srebrić, Mirjana
AU - Perić, Vesna
AU - Mladenović Drinić, Snežana
AU - Jovanović, Života
AU - Mikić, Aleksandar
PY - 2013
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/472
AB - The objective of the study was to evaluate protein and oil content in grain of soybean cultivars released in Maize Research Institute Zemun Polje. Cultivars ZPS 015, Lidija i Nena have standard grain quality, while cultivars Laura an Lana are without Kunitz trypsin inhibitor in the mature grain. The seed samples are obtained from the network of macro-experiments set up at 6 locations in Serbia during year 2009. The protein content, expressed as % of dry matter ranged from 33.68% in cultivar Lana to 36.60% in cultivars Nena and ZPS 015. The protein content per location varied from 34.11% in location Subotica to 37.32% observed in location Sabac. The highest average oil content (20.33%) was found in the variety Lana and the lowest 18.02% for variety Nena. Location with the highest oil content was Subotica (19.79%) while Sabac was location with lowest oil content 18.27%. The presence of Kunitz trypsin inhibitor did not significantly affect the total content of protein and oil.
AB - Proučavan je sadržaj ulja i proteina u zrnu sorti soje Instituta za kukuruz, ZPS 015, Lidija i Nena standardnog kvaliteta zrna i Lana i Laura bez Kunitz tripsin inhibitora u zrelom zrnu. Seme je uzeto iz mreže makroogleda 2009 godine sa 6 lokacija. Sadržaj proteina, izražen u % od suve materije, se kretao od 33.68% kod sorte Lana do 36.60% kod sorti Nena i ZPS 015. Sadržaj proteina po lokacijama je varirao od 34.11% u Subotici do 37,32 u Šapcu. Najviši prosečan sadržaj ulja od 20.33% utvrđen je kod sorte Lana a najniži 18.02% kod sorte Nena. Subotica je bila lokacija sa najvišim sadržajem ulja od 19.79% a Šabac sa najnižim 18.27%. Prisustvo Kunitz tripsin inhibitora nije značajno uticalo na ukupan sadržaj proteina i ulja.
PB - Institut PKB Agroekonomik, Padinska skela
T2 - Zbornik naučnih radova Instituta PKB Agroekonomik
T1 - Soybean protein and oil content in different growing conditions
T1 - Sadržaj proteina i ulja u zrnu soje pri različitim uslovima gajenja
VL - 19
IS - 1-2
SP - 135
EP - 140
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_472
ER - 
@article{
author = "Srebrić, Mirjana and Perić, Vesna and Mladenović Drinić, Snežana and Jovanović, Života and Mikić, Aleksandar",
year = "2013",
abstract = "The objective of the study was to evaluate protein and oil content in grain of soybean cultivars released in Maize Research Institute Zemun Polje. Cultivars ZPS 015, Lidija i Nena have standard grain quality, while cultivars Laura an Lana are without Kunitz trypsin inhibitor in the mature grain. The seed samples are obtained from the network of macro-experiments set up at 6 locations in Serbia during year 2009. The protein content, expressed as % of dry matter ranged from 33.68% in cultivar Lana to 36.60% in cultivars Nena and ZPS 015. The protein content per location varied from 34.11% in location Subotica to 37.32% observed in location Sabac. The highest average oil content (20.33%) was found in the variety Lana and the lowest 18.02% for variety Nena. Location with the highest oil content was Subotica (19.79%) while Sabac was location with lowest oil content 18.27%. The presence of Kunitz trypsin inhibitor did not significantly affect the total content of protein and oil., Proučavan je sadržaj ulja i proteina u zrnu sorti soje Instituta za kukuruz, ZPS 015, Lidija i Nena standardnog kvaliteta zrna i Lana i Laura bez Kunitz tripsin inhibitora u zrelom zrnu. Seme je uzeto iz mreže makroogleda 2009 godine sa 6 lokacija. Sadržaj proteina, izražen u % od suve materije, se kretao od 33.68% kod sorte Lana do 36.60% kod sorti Nena i ZPS 015. Sadržaj proteina po lokacijama je varirao od 34.11% u Subotici do 37,32 u Šapcu. Najviši prosečan sadržaj ulja od 20.33% utvrđen je kod sorte Lana a najniži 18.02% kod sorte Nena. Subotica je bila lokacija sa najvišim sadržajem ulja od 19.79% a Šabac sa najnižim 18.27%. Prisustvo Kunitz tripsin inhibitora nije značajno uticalo na ukupan sadržaj proteina i ulja.",
publisher = "Institut PKB Agroekonomik, Padinska skela",
journal = "Zbornik naučnih radova Instituta PKB Agroekonomik",
title = "Soybean protein and oil content in different growing conditions, Sadržaj proteina i ulja u zrnu soje pri različitim uslovima gajenja",
volume = "19",
number = "1-2",
pages = "135-140",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_472"
}
Srebrić, M., Perić, V., Mladenović Drinić, S., Jovanović, Ž.,& Mikić, A.. (2013). Soybean protein and oil content in different growing conditions. in Zbornik naučnih radova Instituta PKB Agroekonomik
Institut PKB Agroekonomik, Padinska skela., 19(1-2), 135-140.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_472
Srebrić M, Perić V, Mladenović Drinić S, Jovanović Ž, Mikić A. Soybean protein and oil content in different growing conditions. in Zbornik naučnih radova Instituta PKB Agroekonomik. 2013;19(1-2):135-140.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_472 .
Srebrić, Mirjana, Perić, Vesna, Mladenović Drinić, Snežana, Jovanović, Života, Mikić, Aleksandar, "Soybean protein and oil content in different growing conditions" in Zbornik naučnih radova Instituta PKB Agroekonomik, 19, no. 1-2 (2013):135-140,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_472 .

Effect of long term crop rotation and fertiliser application on maize productivity

Videnović, Živorad; Jovanović, Života; Dumanović, Zoran; Simić, Milena; Srdić, Jelena; Dragičević, Vesna; Spasojević, Igor

(Soc Field Crop Sci, Bornova, 2013)

TY - JOUR
AU - Videnović, Živorad
AU - Jovanović, Života
AU - Dumanović, Zoran
AU - Simić, Milena
AU - Srdić, Jelena
AU - Dragičević, Vesna
AU - Spasojević, Igor
PY - 2013
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/488
AB - The effect of crop rotation and the application of fertilisers on maize yield were investigated in a 12-year study (1998-2009) on the chernozem soil type at Zemun Polje, Serbia. The treatments included four cropping systems: continuous maize cropping (CS1); two crop rotation: maize - soybean (CS2) and maize - winter wheat (CS3), and three crop rotation maize - winter wheat - soybean (CS4) and the following fertilising treatments for maize: F1 - no fertiliser, F2 - 180 kg ha(-1) NPK, F3 - 270 kg ha(-1) NPK and F4 - 360 kg ha(-1) NPK. The amount of applied nitrogen fertiliser in soybean was twice lower than in maize. The grain yield, on the average for all years, was the lowest (5.37 t ha(-1)) in continuous maize cropping. In a dominant type of the cropping system in Serbia (CS3), the maize grain yield was 6.82 t ha(-1) and in CS2, was higher (7.60 t ha(-1)), even though the amount of nitrogen fertilisers applied, was lower by 50%. The highest average yield was obtained in CS4 (9.03 t ha(-1)). The application of fertilisers generally significantly influenced maize yield in comparison with control. These results favoured cropping systems with legumes preceded maize due to lower investments necessary to obtain higher yields.
PB - Soc Field Crop Sci, Bornova
T2 - Turkish Journal of Field Crops
T1 - Effect of long term crop rotation and fertiliser application on maize productivity
VL - 18
IS - 2
SP - 233
EP - 237
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_488
ER - 
@article{
author = "Videnović, Živorad and Jovanović, Života and Dumanović, Zoran and Simić, Milena and Srdić, Jelena and Dragičević, Vesna and Spasojević, Igor",
year = "2013",
abstract = "The effect of crop rotation and the application of fertilisers on maize yield were investigated in a 12-year study (1998-2009) on the chernozem soil type at Zemun Polje, Serbia. The treatments included four cropping systems: continuous maize cropping (CS1); two crop rotation: maize - soybean (CS2) and maize - winter wheat (CS3), and three crop rotation maize - winter wheat - soybean (CS4) and the following fertilising treatments for maize: F1 - no fertiliser, F2 - 180 kg ha(-1) NPK, F3 - 270 kg ha(-1) NPK and F4 - 360 kg ha(-1) NPK. The amount of applied nitrogen fertiliser in soybean was twice lower than in maize. The grain yield, on the average for all years, was the lowest (5.37 t ha(-1)) in continuous maize cropping. In a dominant type of the cropping system in Serbia (CS3), the maize grain yield was 6.82 t ha(-1) and in CS2, was higher (7.60 t ha(-1)), even though the amount of nitrogen fertilisers applied, was lower by 50%. The highest average yield was obtained in CS4 (9.03 t ha(-1)). The application of fertilisers generally significantly influenced maize yield in comparison with control. These results favoured cropping systems with legumes preceded maize due to lower investments necessary to obtain higher yields.",
publisher = "Soc Field Crop Sci, Bornova",
journal = "Turkish Journal of Field Crops",
title = "Effect of long term crop rotation and fertiliser application on maize productivity",
volume = "18",
number = "2",
pages = "233-237",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_488"
}
Videnović, Ž., Jovanović, Ž., Dumanović, Z., Simić, M., Srdić, J., Dragičević, V.,& Spasojević, I.. (2013). Effect of long term crop rotation and fertiliser application on maize productivity. in Turkish Journal of Field Crops
Soc Field Crop Sci, Bornova., 18(2), 233-237.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_488
Videnović Ž, Jovanović Ž, Dumanović Z, Simić M, Srdić J, Dragičević V, Spasojević I. Effect of long term crop rotation and fertiliser application on maize productivity. in Turkish Journal of Field Crops. 2013;18(2):233-237.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_488 .
Videnović, Živorad, Jovanović, Života, Dumanović, Zoran, Simić, Milena, Srdić, Jelena, Dragičević, Vesna, Spasojević, Igor, "Effect of long term crop rotation and fertiliser application on maize productivity" in Turkish Journal of Field Crops, 18, no. 2 (2013):233-237,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_488 .
6
6

Dependence of the productivity of maize and soybean intercropping systems on hybrid type and plant arrangement pattern

Dolijanović, Željko; Oljača, Snežana; Kovačević, Dušan; Simić, Milena; Momirović, Nebojša; Jovanović, Života

(Društvo genetičara Srbije, Beograd, 2013)

TY - JOUR
AU - Dolijanović, Željko
AU - Oljača, Snežana
AU - Kovačević, Dušan
AU - Simić, Milena
AU - Momirović, Nebojša
AU - Jovanović, Života
PY - 2013
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/500
AB - Intercropping systems could improve utilization of the most important resources (soil, water and nutrients), provide a better control of weeds, pests and diseases, and finally higher productivity, especially under rain-fed growing conditions. This study aimed to determine the effects of three maize (Zea mays L.) prolific hybrids (FAO 500, 600 and 700) and the spatial intercrop patterns on the above-ground biomass and grain yields of maize and soybean (Glycine max L. Merrill), on chernozem soil type at Zemun Polje, Belgrade, in 2003, 2004 and 2005. The experimental design was a complete randomized block with four replications and three treatments: 3 rows of maize and 3 rows of soybean in strips for each maize hybrid (three variants, 3 rows of maize and 3 rows of soybean in alternate rows for each hybrid (another three variants) and monocrops of both maize and soybeans. To optimize the ecological and economic benefits of maize/soybean intercrop in terms of yield, variety selection and compatibility of the component crops should be made using established agronomic management practices involving the two crops. Suitable maize varieties for maize/soybean intercrop systems are varieties that have less dense canopy. These varieties would therefore have lesser shading effect to the understory beans. However, establishment of an appropriate spatial arrangement of the component crops would be essential to alleviate negative effects especially on the less competitive crop. The intercropping system in alternate rows showed significantly higher above-ground biomass and grain yields in comparation with both the strip intercropping system and maize monocrops in 2004. Soybean gave significantly lower above-ground biomass and grain yield in intercrops than in monocrops. Maize prolific hybrid growing in intercropping with soybean as legume crop, increased productivity of cropping system, especially in favourable agroecological conditions. Maize and soybean yields reduction could have also been due to inter-specific competition for resources such as nutrients and water. Moreover, performance of the currently grown varieties in the semi-arid regions depends on the amount of rainfall received during the growing season.
AB - Gajenjem združenih useva može se poboljšati iskorišćenost najvažnijih resursa (zemljišta, vode i hranljivih materija), obezbediti bolja kontrola korova, štetočina i bolesti, i povećati produktivnost, posebno u uslovima prirodnog vodnog režima. Cilj ovih istraživanja jeste da se utvrde uticaji tri različita višeklipa hibrida kukuruza (FAO 500, 600 i 700) i prostornog rasporeda (naizmenični redovi i trake) na prinose nadzemne biomase i zrna združenih i čistih useva kukuruza i soje. Istraživanja su obavljena na zemljištu tipa černozem u Zemun Polju, Beograd, tokom 2003, 2004 i 2005. godine. Ogledi su izvedeni po planu potpuno slučajnog blok sistema u četiri ponavljanja i tri tretmana: združeni usev kukuruza i soje u trakama za svaki hibrid kukuruza (tri varijante), združeni usev kukuruza i soje u naizmeničnim redovima za svaki hibrid (još tri varijante) i čisti usevi kukuruza i soje. U združenom usevu u naizmeničnim redovima su dobijeni značajno veći prinosi nadzemne biomase i zrna kukuruza. Ispitivani višeklipi hibridi kukuruza iz različitih FAO grupa zrenja, gajeni u združenom usevu sa sojom, imali su pozitivan uticaj na prinos, kako nadzemne biomase, tako i zrna, ali samo u 2004. godini koja je ocenjena kao najpovoljnija sa stanovišta meteoroloških uslova, posebno količine i rasporeda padavina.
PB - Društvo genetičara Srbije, Beograd
T2 - Genetika
T1 - Dependence of the productivity of maize and soybean intercropping systems on hybrid type and plant arrangement pattern
T1 - Produktivnost združenog useva kukuruza i soje u zavisnosti od tipa hibrida i prostornog rasporeda
VL - 45
IS - 1
SP - 135
EP - 144
DO - 10.2298/GENSR1301135D
ER - 
@article{
author = "Dolijanović, Željko and Oljača, Snežana and Kovačević, Dušan and Simić, Milena and Momirović, Nebojša and Jovanović, Života",
year = "2013",
abstract = "Intercropping systems could improve utilization of the most important resources (soil, water and nutrients), provide a better control of weeds, pests and diseases, and finally higher productivity, especially under rain-fed growing conditions. This study aimed to determine the effects of three maize (Zea mays L.) prolific hybrids (FAO 500, 600 and 700) and the spatial intercrop patterns on the above-ground biomass and grain yields of maize and soybean (Glycine max L. Merrill), on chernozem soil type at Zemun Polje, Belgrade, in 2003, 2004 and 2005. The experimental design was a complete randomized block with four replications and three treatments: 3 rows of maize and 3 rows of soybean in strips for each maize hybrid (three variants, 3 rows of maize and 3 rows of soybean in alternate rows for each hybrid (another three variants) and monocrops of both maize and soybeans. To optimize the ecological and economic benefits of maize/soybean intercrop in terms of yield, variety selection and compatibility of the component crops should be made using established agronomic management practices involving the two crops. Suitable maize varieties for maize/soybean intercrop systems are varieties that have less dense canopy. These varieties would therefore have lesser shading effect to the understory beans. However, establishment of an appropriate spatial arrangement of the component crops would be essential to alleviate negative effects especially on the less competitive crop. The intercropping system in alternate rows showed significantly higher above-ground biomass and grain yields in comparation with both the strip intercropping system and maize monocrops in 2004. Soybean gave significantly lower above-ground biomass and grain yield in intercrops than in monocrops. Maize prolific hybrid growing in intercropping with soybean as legume crop, increased productivity of cropping system, especially in favourable agroecological conditions. Maize and soybean yields reduction could have also been due to inter-specific competition for resources such as nutrients and water. Moreover, performance of the currently grown varieties in the semi-arid regions depends on the amount of rainfall received during the growing season., Gajenjem združenih useva može se poboljšati iskorišćenost najvažnijih resursa (zemljišta, vode i hranljivih materija), obezbediti bolja kontrola korova, štetočina i bolesti, i povećati produktivnost, posebno u uslovima prirodnog vodnog režima. Cilj ovih istraživanja jeste da se utvrde uticaji tri različita višeklipa hibrida kukuruza (FAO 500, 600 i 700) i prostornog rasporeda (naizmenični redovi i trake) na prinose nadzemne biomase i zrna združenih i čistih useva kukuruza i soje. Istraživanja su obavljena na zemljištu tipa černozem u Zemun Polju, Beograd, tokom 2003, 2004 i 2005. godine. Ogledi su izvedeni po planu potpuno slučajnog blok sistema u četiri ponavljanja i tri tretmana: združeni usev kukuruza i soje u trakama za svaki hibrid kukuruza (tri varijante), združeni usev kukuruza i soje u naizmeničnim redovima za svaki hibrid (još tri varijante) i čisti usevi kukuruza i soje. U združenom usevu u naizmeničnim redovima su dobijeni značajno veći prinosi nadzemne biomase i zrna kukuruza. Ispitivani višeklipi hibridi kukuruza iz različitih FAO grupa zrenja, gajeni u združenom usevu sa sojom, imali su pozitivan uticaj na prinos, kako nadzemne biomase, tako i zrna, ali samo u 2004. godini koja je ocenjena kao najpovoljnija sa stanovišta meteoroloških uslova, posebno količine i rasporeda padavina.",
publisher = "Društvo genetičara Srbije, Beograd",
journal = "Genetika",
title = "Dependence of the productivity of maize and soybean intercropping systems on hybrid type and plant arrangement pattern, Produktivnost združenog useva kukuruza i soje u zavisnosti od tipa hibrida i prostornog rasporeda",
volume = "45",
number = "1",
pages = "135-144",
doi = "10.2298/GENSR1301135D"
}
Dolijanović, Ž., Oljača, S., Kovačević, D., Simić, M., Momirović, N.,& Jovanović, Ž.. (2013). Dependence of the productivity of maize and soybean intercropping systems on hybrid type and plant arrangement pattern. in Genetika
Društvo genetičara Srbije, Beograd., 45(1), 135-144.
https://doi.org/10.2298/GENSR1301135D
Dolijanović Ž, Oljača S, Kovačević D, Simić M, Momirović N, Jovanović Ž. Dependence of the productivity of maize and soybean intercropping systems on hybrid type and plant arrangement pattern. in Genetika. 2013;45(1):135-144.
doi:10.2298/GENSR1301135D .
Dolijanović, Željko, Oljača, Snežana, Kovačević, Dušan, Simić, Milena, Momirović, Nebojša, Jovanović, Života, "Dependence of the productivity of maize and soybean intercropping systems on hybrid type and plant arrangement pattern" in Genetika, 45, no. 1 (2013):135-144,
https://doi.org/10.2298/GENSR1301135D . .
11
8
11

Genetic, chemical, and physical predispositions of new maize inbred lines and hybrids with efficient photosynthesis

Radenović, Čedomir; Filipović, Milomir; Radosavljević, Milica; Jovanović, Života; Kaitović, Željko; Tolimir, Miodrag; Grčić, Nikola; Crevar, Miloš; Stevanović, Milan

(Matica srpska, Novi Sad, 2012)

TY - JOUR
AU - Radenović, Čedomir
AU - Filipović, Milomir
AU - Radosavljević, Milica
AU - Jovanović, Života
AU - Kaitović, Željko
AU - Tolimir, Miodrag
AU - Grčić, Nikola
AU - Crevar, Miloš
AU - Stevanović, Milan
PY - 2012
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/456
AB - This study confirmed our hypothesis that new maize inbred lines and hybrids derived from them had a dominant property of an efficient photosynthetic model. This property is successfully used in breeding programmes, modern technologies of the seed, and commercial maize production. This statement is supported by the results displayed on the erect position of the top leaves of new maize inbred lines and photosynthetic and florescence parameters: the change of the delayed chlorophyll fluorescence intensity during its course and dynamics, the Arrhenius criterion for the determination of critical temperatures (phase transition temperatures) and the activation energies, as a measure of conformational changes in chloroplasts and the thylakoid membrane. Furthermore, a grain structure including its physical and chemical parameters of new maize inbred lines and hybrids was analysed in the present study. In addition, relevant breeding, seed production and technological traits, properties and parameters of new maize inbred lines and maize hybrids were observed in the present study. The overall presented results show that properties of new inbred lines and maize hybrids are based on the nature of conformational and functional changes that occur in their chloroplasts and thylakoid membranes, as well as, on progressive effects in modern breeding, contemporary hybrid seed production, and the commercial maize production.
AB - Proučavane su dve nove inbred linije kukuruza: ZPPL 218 i ZPPL 318 i sa njima stvoreni perspektivni hibridi ZP 600, ZP 606 i ZP 666 za koje je dokazano da poseduju dominantno svojstvo efikasnog fotosintetičnog modela što se uspešno koristi u oplemenjivanju, savremenim tehnologijama za proizvodnju hibridnog semena i merkantilnog kukuruza. Ovoj konstataciji idu u prilog izloženi rezultati o uspravnom položaju vršnih listova novih inbred linija kukuruza i o fotosintetično-fluorescentnim pokazateljima: promeni intenziteta zakasnele fluorescencije hlorofila u njenom toku i dinamici, Arenijusovom kriterijumu za određivanje kritičnih temperatura (temperature faznih prelaza) i o energiji aktivacije kao meri strukturnih promena u hloroplastima i tilakoidnoj membrani. U radu se analizira struktura zrna uključujući i njegove fizičke i hemijske pokazatelje novih inbred linija i hibrida kukuruza. Isto tako, u radu se razmatraju relevantna selekcionarska, semenarska i tehnološka svojstva, karakteristike i parametri novih inbred linija i hibrida kukuruza. Ukupno izloženi rezultati pokazuju da su svojstva novih inbred linija i hibrida kukuruza zasnovana na prirodi strukturnih i funkcionalnih promena, koje se odigravaju u hloroplastima i tilakoidnoj membrani kao i na progresivnim efektima u modernom oplemenjivanju, savremenoj proizvodnji hibridnog semena i merkantilnog kukuruza.
PB - Matica srpska, Novi Sad
T2 - Zbornik Matice srpske za prirodne nauke
T1 - Genetic, chemical, and physical predispositions of new maize inbred lines and hybrids with efficient photosynthesis
T1 - Genetičke i hemijsko-fizičke predispozicije novih linija i hibrida kukuruza sa efikasnim fotosintezom
IS - 123
SP - 83
EP - 100
DO - 10.2298/ZMSPN1223083R
ER - 
@article{
author = "Radenović, Čedomir and Filipović, Milomir and Radosavljević, Milica and Jovanović, Života and Kaitović, Željko and Tolimir, Miodrag and Grčić, Nikola and Crevar, Miloš and Stevanović, Milan",
year = "2012",
abstract = "This study confirmed our hypothesis that new maize inbred lines and hybrids derived from them had a dominant property of an efficient photosynthetic model. This property is successfully used in breeding programmes, modern technologies of the seed, and commercial maize production. This statement is supported by the results displayed on the erect position of the top leaves of new maize inbred lines and photosynthetic and florescence parameters: the change of the delayed chlorophyll fluorescence intensity during its course and dynamics, the Arrhenius criterion for the determination of critical temperatures (phase transition temperatures) and the activation energies, as a measure of conformational changes in chloroplasts and the thylakoid membrane. Furthermore, a grain structure including its physical and chemical parameters of new maize inbred lines and hybrids was analysed in the present study. In addition, relevant breeding, seed production and technological traits, properties and parameters of new maize inbred lines and maize hybrids were observed in the present study. The overall presented results show that properties of new inbred lines and maize hybrids are based on the nature of conformational and functional changes that occur in their chloroplasts and thylakoid membranes, as well as, on progressive effects in modern breeding, contemporary hybrid seed production, and the commercial maize production., Proučavane su dve nove inbred linije kukuruza: ZPPL 218 i ZPPL 318 i sa njima stvoreni perspektivni hibridi ZP 600, ZP 606 i ZP 666 za koje je dokazano da poseduju dominantno svojstvo efikasnog fotosintetičnog modela što se uspešno koristi u oplemenjivanju, savremenim tehnologijama za proizvodnju hibridnog semena i merkantilnog kukuruza. Ovoj konstataciji idu u prilog izloženi rezultati o uspravnom položaju vršnih listova novih inbred linija kukuruza i o fotosintetično-fluorescentnim pokazateljima: promeni intenziteta zakasnele fluorescencije hlorofila u njenom toku i dinamici, Arenijusovom kriterijumu za određivanje kritičnih temperatura (temperature faznih prelaza) i o energiji aktivacije kao meri strukturnih promena u hloroplastima i tilakoidnoj membrani. U radu se analizira struktura zrna uključujući i njegove fizičke i hemijske pokazatelje novih inbred linija i hibrida kukuruza. Isto tako, u radu se razmatraju relevantna selekcionarska, semenarska i tehnološka svojstva, karakteristike i parametri novih inbred linija i hibrida kukuruza. Ukupno izloženi rezultati pokazuju da su svojstva novih inbred linija i hibrida kukuruza zasnovana na prirodi strukturnih i funkcionalnih promena, koje se odigravaju u hloroplastima i tilakoidnoj membrani kao i na progresivnim efektima u modernom oplemenjivanju, savremenoj proizvodnji hibridnog semena i merkantilnog kukuruza.",
publisher = "Matica srpska, Novi Sad",
journal = "Zbornik Matice srpske za prirodne nauke",
title = "Genetic, chemical, and physical predispositions of new maize inbred lines and hybrids with efficient photosynthesis, Genetičke i hemijsko-fizičke predispozicije novih linija i hibrida kukuruza sa efikasnim fotosintezom",
number = "123",
pages = "83-100",
doi = "10.2298/ZMSPN1223083R"
}
Radenović, Č., Filipović, M., Radosavljević, M., Jovanović, Ž., Kaitović, Ž., Tolimir, M., Grčić, N., Crevar, M.,& Stevanović, M.. (2012). Genetic, chemical, and physical predispositions of new maize inbred lines and hybrids with efficient photosynthesis. in Zbornik Matice srpske za prirodne nauke
Matica srpska, Novi Sad.(123), 83-100.
https://doi.org/10.2298/ZMSPN1223083R
Radenović Č, Filipović M, Radosavljević M, Jovanović Ž, Kaitović Ž, Tolimir M, Grčić N, Crevar M, Stevanović M. Genetic, chemical, and physical predispositions of new maize inbred lines and hybrids with efficient photosynthesis. in Zbornik Matice srpske za prirodne nauke. 2012;(123):83-100.
doi:10.2298/ZMSPN1223083R .
Radenović, Čedomir, Filipović, Milomir, Radosavljević, Milica, Jovanović, Života, Kaitović, Željko, Tolimir, Miodrag, Grčić, Nikola, Crevar, Miloš, Stevanović, Milan, "Genetic, chemical, and physical predispositions of new maize inbred lines and hybrids with efficient photosynthesis" in Zbornik Matice srpske za prirodne nauke, no. 123 (2012):83-100,
https://doi.org/10.2298/ZMSPN1223083R . .

The effect of super-hydro-grow polymer on soil moisture, nitrogen status and maize growth

Dragičević, Vesna; Šaponjić, Bojana; Sredojević, Slobodanka; Kresović, Branka; Šaponjić, Bojana; Jovanović, Života

(Parlar Scientific Publications (P S P), Freising, 2011)

TY - JOUR
AU - Dragičević, Vesna
AU - Šaponjić, Bojana
AU - Sredojević, Slobodanka
AU - Kresović, Branka
AU - Šaponjić, Bojana
AU - Jovanović, Života
PY - 2011
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/375
AB - Irrigation, as a major solution to drought, is connected with irreversible nitrogen losses due to leaching. Improvement of soil management through the application of biodegradable polymers, as soil water bearers, gives a new approach in drought control. Trials were performed to examine the influence of Super-Hydro-Grow polymer (SHG), a starch-based polymer, on maize growth and grain yield, compared with rain-fed and irrigation cropping practices. The climatic conditions during 2006 were moderate compared to the ones in 2007, which was a relatively dry year. The positive impact of the polymer on plant growth was observed through the significant increases in the fresh matter of the shoots and grain yield, compared to the other treatments. In addition to maintaining soil moisture (as its main function) during the vegetative period, the polymer suppressed soil N deprivation making it advantageous cropping practice. Furthermore, the extended effect of the SHG polymer on the subsequent rotational crops should be considered.
PB - Parlar Scientific Publications (P S P), Freising
T2 - Fresenius Environmental Bulletin
T1 - The effect of super-hydro-grow polymer on soil moisture, nitrogen status and maize growth
VL - 20
IS - 4A
SP - 1013
EP - 1019
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_375
ER - 
@article{
author = "Dragičević, Vesna and Šaponjić, Bojana and Sredojević, Slobodanka and Kresović, Branka and Šaponjić, Bojana and Jovanović, Života",
year = "2011",
abstract = "Irrigation, as a major solution to drought, is connected with irreversible nitrogen losses due to leaching. Improvement of soil management through the application of biodegradable polymers, as soil water bearers, gives a new approach in drought control. Trials were performed to examine the influence of Super-Hydro-Grow polymer (SHG), a starch-based polymer, on maize growth and grain yield, compared with rain-fed and irrigation cropping practices. The climatic conditions during 2006 were moderate compared to the ones in 2007, which was a relatively dry year. The positive impact of the polymer on plant growth was observed through the significant increases in the fresh matter of the shoots and grain yield, compared to the other treatments. In addition to maintaining soil moisture (as its main function) during the vegetative period, the polymer suppressed soil N deprivation making it advantageous cropping practice. Furthermore, the extended effect of the SHG polymer on the subsequent rotational crops should be considered.",
publisher = "Parlar Scientific Publications (P S P), Freising",
journal = "Fresenius Environmental Bulletin",
title = "The effect of super-hydro-grow polymer on soil moisture, nitrogen status and maize growth",
volume = "20",
number = "4A",
pages = "1013-1019",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_375"
}
Dragičević, V., Šaponjić, B., Sredojević, S., Kresović, B., Šaponjić, B.,& Jovanović, Ž.. (2011). The effect of super-hydro-grow polymer on soil moisture, nitrogen status and maize growth. in Fresenius Environmental Bulletin
Parlar Scientific Publications (P S P), Freising., 20(4A), 1013-1019.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_375
Dragičević V, Šaponjić B, Sredojević S, Kresović B, Šaponjić B, Jovanović Ž. The effect of super-hydro-grow polymer on soil moisture, nitrogen status and maize growth. in Fresenius Environmental Bulletin. 2011;20(4A):1013-1019.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_375 .
Dragičević, Vesna, Šaponjić, Bojana, Sredojević, Slobodanka, Kresović, Branka, Šaponjić, Bojana, Jovanović, Života, "The effect of super-hydro-grow polymer on soil moisture, nitrogen status and maize growth" in Fresenius Environmental Bulletin, 20, no. 4A (2011):1013-1019,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_375 .
1
4

Soybean seed vigour under different testing methods

Srebrić, Mirjana; Đukanović, Lana; Jovanović, Života

(Društvo selekcionara i semenara Republike Srbije, Beograd, 2010)

TY - JOUR
AU - Srebrić, Mirjana
AU - Đukanović, Lana
AU - Jovanović, Života
PY - 2010
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/312
AB - Seed vigour of four soybean genotypes was studied by a standard and the Cold test method on three soil types. A low temperature and worse substrates caused the reduction of germination, length of the hypocotyls, seedling primary roots and the emergence rate. Seed germination on sand under Cold test conditions was lower by 7-22% in addition to optimum conditions, depending on a genotype. Germination values were lower when the soil was used as a substrate (alongside of sand). The emergence rate was more affected by a substrate (sand and soil) than by temperatures. The initial growth intensity (determined over lengths of roots and hypocotyls) was significantly decreased under unfavourable temperature and the soil conditions. The chernozem was the most favourable, while the pseudogley was the most unfavourable type of soil. Seed vigour testing under optimum conditions provides the information on maximum possible germination and initial growth. Because of that, it is necessary to apply testing methods like field conditions, to get more reliable prognosis about the initial plants growth and development.
AB - Ispitivana je životna sposobnost semena četiri genotipa soje, standardnom i Cold test metodom na tri tipa zemljišta. Niska temperatura i nepovoljniji substrat su uticali na smanjenje nicanja, dužine hipokotila i primarnog korena i brzinu nicanja. U zavisnosti od genotipa, nicanje u pesku u uslovima Cold testa bilo je niže za 7-22% u odnosu na optimalne uslove. Nicanje je bilo slabije kada je kao substrat korišćeno zemljište (u odnosu na pesak). Na brzinu nicanja je više uticao substrat nego temperatura. Intenzitet početnog rasta (određen preko dužine korena i hiopkotila) se značajno smanjio u nepovoljnim uslovima temperature i zemljišta. Černozem je bio najpovoljniji a pseudoglej najnepovoljniji tip zemljišta. Testiranje životne sposobnosti semena u optimalnim uslovima daje informacije o maksimalno mogućoj klijavosti i početnog rasta. Zbog toga je neophodno primeniti metode testiranja približne poljskim uslovim, da bi prognoza o početnom rastu i razviću biljaka bila pouzdanija.
PB - Društvo selekcionara i semenara Republike Srbije, Beograd
T2 - Selekcija i semenarstvo
T1 - Soybean seed vigour under different testing methods
T1 - Životna sposobnost semena soje pri različitim uslovima testiranja
VL - 16
IS - 2
SP - 31
EP - 37
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_312
ER - 
@article{
author = "Srebrić, Mirjana and Đukanović, Lana and Jovanović, Života",
year = "2010",
abstract = "Seed vigour of four soybean genotypes was studied by a standard and the Cold test method on three soil types. A low temperature and worse substrates caused the reduction of germination, length of the hypocotyls, seedling primary roots and the emergence rate. Seed germination on sand under Cold test conditions was lower by 7-22% in addition to optimum conditions, depending on a genotype. Germination values were lower when the soil was used as a substrate (alongside of sand). The emergence rate was more affected by a substrate (sand and soil) than by temperatures. The initial growth intensity (determined over lengths of roots and hypocotyls) was significantly decreased under unfavourable temperature and the soil conditions. The chernozem was the most favourable, while the pseudogley was the most unfavourable type of soil. Seed vigour testing under optimum conditions provides the information on maximum possible germination and initial growth. Because of that, it is necessary to apply testing methods like field conditions, to get more reliable prognosis about the initial plants growth and development., Ispitivana je životna sposobnost semena četiri genotipa soje, standardnom i Cold test metodom na tri tipa zemljišta. Niska temperatura i nepovoljniji substrat su uticali na smanjenje nicanja, dužine hipokotila i primarnog korena i brzinu nicanja. U zavisnosti od genotipa, nicanje u pesku u uslovima Cold testa bilo je niže za 7-22% u odnosu na optimalne uslove. Nicanje je bilo slabije kada je kao substrat korišćeno zemljište (u odnosu na pesak). Na brzinu nicanja je više uticao substrat nego temperatura. Intenzitet početnog rasta (određen preko dužine korena i hiopkotila) se značajno smanjio u nepovoljnim uslovima temperature i zemljišta. Černozem je bio najpovoljniji a pseudoglej najnepovoljniji tip zemljišta. Testiranje životne sposobnosti semena u optimalnim uslovima daje informacije o maksimalno mogućoj klijavosti i početnog rasta. Zbog toga je neophodno primeniti metode testiranja približne poljskim uslovim, da bi prognoza o početnom rastu i razviću biljaka bila pouzdanija.",
publisher = "Društvo selekcionara i semenara Republike Srbije, Beograd",
journal = "Selekcija i semenarstvo",
title = "Soybean seed vigour under different testing methods, Životna sposobnost semena soje pri različitim uslovima testiranja",
volume = "16",
number = "2",
pages = "31-37",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_312"
}
Srebrić, M., Đukanović, L.,& Jovanović, Ž.. (2010). Soybean seed vigour under different testing methods. in Selekcija i semenarstvo
Društvo selekcionara i semenara Republike Srbije, Beograd., 16(2), 31-37.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_312
Srebrić M, Đukanović L, Jovanović Ž. Soybean seed vigour under different testing methods. in Selekcija i semenarstvo. 2010;16(2):31-37.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_312 .
Srebrić, Mirjana, Đukanović, Lana, Jovanović, Života, "Soybean seed vigour under different testing methods" in Selekcija i semenarstvo, 16, no. 2 (2010):31-37,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_312 .

Dominant properties of the efficient photosynthetic-fluorescence model in breeding and contemporary production of high-quality commercial maize

Radenović, Čedomir; Filipović, Milomir; Jovanović, Života; Videnović, Živorad; Selaković, Dragojlo; Sečanski, Mile; Milašinović, Marija; Radosavljević, Milica; Čamdžija, Zoran

(Savez poljoprivrednih inženjera i tehničara, Beograd, 2009)

TY - JOUR
AU - Radenović, Čedomir
AU - Filipović, Milomir
AU - Jovanović, Života
AU - Videnović, Živorad
AU - Selaković, Dragojlo
AU - Sečanski, Mile
AU - Milašinović, Marija
AU - Radosavljević, Milica
AU - Čamdžija, Zoran
PY - 2009
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/268
AB - The following three prestigious maize inbred lines with erect top leaves: ZPPL 16, ZPPL 218 and ZPPL 62 were observed in this study. Each of these inbreds, either as a female or a male component, was included into the development of over 45 maize hybrids. However, maize hybrids ZP 431, ZP 434, ZP 578 and ZP 684 are widely commercially used in this medium-term period. This study conforms the hypothesis that there are elite maize inbred lines with erect top leaves and hybrids derived from them that have a dominant property of an efficient photosynthetic-fluorescence model that is successfully used in breeding and production technologies of hybrid seed and commercial maize. The presented results on the position of top leaves, increased density, dynamics of grain dry down, quality of hybrid and commercial maize and on photosynthetic and fluorescence parameters: temperature dependence on the chlorophyll delayed fluorescence intensity, Arrhenius plot for the determination of critical temperatures (phase transition temperatures) and activation energies, show that the properties of observed inbred lines and their maize hybrids are based on positive effects and the nature of structural and functional changes that occur in their thylakoid membranes and other chemical structures of grain and leaf tissues. Furthermore, other relevant breeding and seed production properties of observed prestigious maize inbred lines and hybrids derived from them were analyzed (dependence of yields on densities and quality of commercial maize on the structure of grain and physical and chemical properties).
AB - U ovom radu potvrđuje se naša hipoteza da postoje elitne samooplodne linije i sa njima stvoreni hibridi kukuruza, sa uspravnim položajem vršnih listova, koje poseduju dominantno svojstvo efikasnog fotosintetično-fluorescentnog modela što se uspešno koristi u oplemenjivanju, savremenim tehnologijama proizvodnje hibridnog semena i merkatilnog kukuruza. Izloženi rezultati o uspravnom položaju vršnih listova, povećanoj gustini, dinamici otpuštanja vode iz zrna u periodu sazrevanja, kvalitetu semena hibridnog i merkantilnog kukuruza i o fotosintetično-fluorescentnim pokazateljima: temperaturnoj zavisnosti intenziteta zakasnele fluorescencije hlorofila, Arenijusovom kriterijumu za određivanje kritičnih temperatura (temperature faznih prelaza) i energija aktivacije, pokazuju da su svojstva proučavanih linija i njihovih hibrida kukuruza zasnovana na pozitivnim efektima i prirodi strukturnih i funkcionalnih promena, koje se odigravaju u njihovim tilakoidnim membranama i drugim hemijskim strukturama tkiva zrna i lista. U radu se analiziraju i druge relevantne selekcione i semenarske karakteristike proučavanih prestižnih samooplodnih linija kukuruza i sa njima stvorenih hibrida kukuruza (zavisnost prinosa od gustine i kvalitet merkantilnog kukuruza preko strukture zrna i fizičkih i hemijskih parametara).
PB - Savez poljoprivrednih inženjera i tehničara, Beograd
T2 - Journal of Scientific Agricultural Research
T1 - Dominant properties of the efficient photosynthetic-fluorescence model in breeding and contemporary production of high-quality commercial maize
T1 - Dominantna svojstva efikasnog fotosintetično-fluorescentnog modela u oplemenjivanju i savremenoj proizvodnji kvalitetnog merkatilnog kukuruza
VL - 70
IS - 1
SP - 31
EP - 53
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_268
ER - 
@article{
author = "Radenović, Čedomir and Filipović, Milomir and Jovanović, Života and Videnović, Živorad and Selaković, Dragojlo and Sečanski, Mile and Milašinović, Marija and Radosavljević, Milica and Čamdžija, Zoran",
year = "2009",
abstract = "The following three prestigious maize inbred lines with erect top leaves: ZPPL 16, ZPPL 218 and ZPPL 62 were observed in this study. Each of these inbreds, either as a female or a male component, was included into the development of over 45 maize hybrids. However, maize hybrids ZP 431, ZP 434, ZP 578 and ZP 684 are widely commercially used in this medium-term period. This study conforms the hypothesis that there are elite maize inbred lines with erect top leaves and hybrids derived from them that have a dominant property of an efficient photosynthetic-fluorescence model that is successfully used in breeding and production technologies of hybrid seed and commercial maize. The presented results on the position of top leaves, increased density, dynamics of grain dry down, quality of hybrid and commercial maize and on photosynthetic and fluorescence parameters: temperature dependence on the chlorophyll delayed fluorescence intensity, Arrhenius plot for the determination of critical temperatures (phase transition temperatures) and activation energies, show that the properties of observed inbred lines and their maize hybrids are based on positive effects and the nature of structural and functional changes that occur in their thylakoid membranes and other chemical structures of grain and leaf tissues. Furthermore, other relevant breeding and seed production properties of observed prestigious maize inbred lines and hybrids derived from them were analyzed (dependence of yields on densities and quality of commercial maize on the structure of grain and physical and chemical properties)., U ovom radu potvrđuje se naša hipoteza da postoje elitne samooplodne linije i sa njima stvoreni hibridi kukuruza, sa uspravnim položajem vršnih listova, koje poseduju dominantno svojstvo efikasnog fotosintetično-fluorescentnog modela što se uspešno koristi u oplemenjivanju, savremenim tehnologijama proizvodnje hibridnog semena i merkatilnog kukuruza. Izloženi rezultati o uspravnom položaju vršnih listova, povećanoj gustini, dinamici otpuštanja vode iz zrna u periodu sazrevanja, kvalitetu semena hibridnog i merkantilnog kukuruza i o fotosintetično-fluorescentnim pokazateljima: temperaturnoj zavisnosti intenziteta zakasnele fluorescencije hlorofila, Arenijusovom kriterijumu za određivanje kritičnih temperatura (temperature faznih prelaza) i energija aktivacije, pokazuju da su svojstva proučavanih linija i njihovih hibrida kukuruza zasnovana na pozitivnim efektima i prirodi strukturnih i funkcionalnih promena, koje se odigravaju u njihovim tilakoidnim membranama i drugim hemijskim strukturama tkiva zrna i lista. U radu se analiziraju i druge relevantne selekcione i semenarske karakteristike proučavanih prestižnih samooplodnih linija kukuruza i sa njima stvorenih hibrida kukuruza (zavisnost prinosa od gustine i kvalitet merkantilnog kukuruza preko strukture zrna i fizičkih i hemijskih parametara).",
publisher = "Savez poljoprivrednih inženjera i tehničara, Beograd",
journal = "Journal of Scientific Agricultural Research",
title = "Dominant properties of the efficient photosynthetic-fluorescence model in breeding and contemporary production of high-quality commercial maize, Dominantna svojstva efikasnog fotosintetično-fluorescentnog modela u oplemenjivanju i savremenoj proizvodnji kvalitetnog merkatilnog kukuruza",
volume = "70",
number = "1",
pages = "31-53",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_268"
}
Radenović, Č., Filipović, M., Jovanović, Ž., Videnović, Ž., Selaković, D., Sečanski, M., Milašinović, M., Radosavljević, M.,& Čamdžija, Z.. (2009). Dominant properties of the efficient photosynthetic-fluorescence model in breeding and contemporary production of high-quality commercial maize. in Journal of Scientific Agricultural Research
Savez poljoprivrednih inženjera i tehničara, Beograd., 70(1), 31-53.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_268
Radenović Č, Filipović M, Jovanović Ž, Videnović Ž, Selaković D, Sečanski M, Milašinović M, Radosavljević M, Čamdžija Z. Dominant properties of the efficient photosynthetic-fluorescence model in breeding and contemporary production of high-quality commercial maize. in Journal of Scientific Agricultural Research. 2009;70(1):31-53.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_268 .
Radenović, Čedomir, Filipović, Milomir, Jovanović, Života, Videnović, Živorad, Selaković, Dragojlo, Sečanski, Mile, Milašinović, Marija, Radosavljević, Milica, Čamdžija, Zoran, "Dominant properties of the efficient photosynthetic-fluorescence model in breeding and contemporary production of high-quality commercial maize" in Journal of Scientific Agricultural Research, 70, no. 1 (2009):31-53,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_268 .

Prestižna selekciona i semenarska svojstva samooplodnih linija i hibrida kukuruza relevantna za savremenu proizvodnju hibridnog semena i merkantilnog kukuruza

Radenović, Čedomir; Filipović, Milomir; Delić, Nenad; Selaković, Dragojlo; Anđelković, Violeta; Babić, Vojka; Jovanović, Života; Milašinović, Marija; Čamdžija, Zoran

(Beograd: Društvo selekcionara i semenara Republike Srbije, 2008)

TY - JOUR
AU - Radenović, Čedomir
AU - Filipović, Milomir
AU - Delić, Nenad
AU - Selaković, Dragojlo
AU - Anđelković, Violeta
AU - Babić, Vojka
AU - Jovanović, Života
AU - Milašinović, Marija
AU - Čamdžija, Zoran
PY - 2008
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/825
AB - This study confirmed the hypothesis that there were maize inbred lines (ZPPL 62 and ZPPL 233) and three representative hybrids (ZP 341, ZP 434 and ZP 578) whose traits are prestigious and relevant for the improvement of both, a modern breeding process and a contemporary technology of the hybrid and commercial maize seed production.
	It was shown that a non-invasive photosynthetic-fluorescence method could be successfully applied in breeding and the hybrid maize seed production in order to determinate estimates of prestigious maize inbred lines related to adaptability, tolerance, resistance and adaptedness to increased and high temperatures, as well as, to drought.
	It was also shown that prestigious inbreds had a trait of erect leaves above the ear, and thereby a satisfactory property of the efficient photo-model.
	It was determined that studied inbreds were characterised by a greater grain dry down rate during the maturation period.
	Critical temperatures at which a smaller of grater structural and functional changes occur in the thylakoid membrane were determined in observed inbreeds.
	The values of the activation energy (Ea, kJ/mol) along straight lines prior and after occurrences of critical temperatures in the thermal process of observed inbreds were determined.
	A different monotony in the ascending part of the thermal curve intensity, which points out to uneven tolerance, resistance and adaptability of studied maize inbreds increased and high temperatures, as well as, to drought.
	Other numerous relevant breeding and seed production traits considered within the obtained total results were analysed and they contribute to more exact, rational and faster proceeding a modern process of breeding and contemporary technology of the hybrid maize seed production.
PB - Beograd: Društvo selekcionara i semenara Republike Srbije
T2 - Selekcija i semenarstvo
T1 - Prestižna selekciona i semenarska svojstva samooplodnih linija i hibrida kukuruza relevantna za savremenu proizvodnju hibridnog semena i merkantilnog kukuruza
VL - 14
IS - 1-4
SP - 17
EP - 27
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_825
ER - 
@article{
author = "Radenović, Čedomir and Filipović, Milomir and Delić, Nenad and Selaković, Dragojlo and Anđelković, Violeta and Babić, Vojka and Jovanović, Života and Milašinović, Marija and Čamdžija, Zoran",
year = "2008",
abstract = "This study confirmed the hypothesis that there were maize inbred lines (ZPPL 62 and ZPPL 233) and three representative hybrids (ZP 341, ZP 434 and ZP 578) whose traits are prestigious and relevant for the improvement of both, a modern breeding process and a contemporary technology of the hybrid and commercial maize seed production.
	It was shown that a non-invasive photosynthetic-fluorescence method could be successfully applied in breeding and the hybrid maize seed production in order to determinate estimates of prestigious maize inbred lines related to adaptability, tolerance, resistance and adaptedness to increased and high temperatures, as well as, to drought.
	It was also shown that prestigious inbreds had a trait of erect leaves above the ear, and thereby a satisfactory property of the efficient photo-model.
	It was determined that studied inbreds were characterised by a greater grain dry down rate during the maturation period.
	Critical temperatures at which a smaller of grater structural and functional changes occur in the thylakoid membrane were determined in observed inbreeds.
	The values of the activation energy (Ea, kJ/mol) along straight lines prior and after occurrences of critical temperatures in the thermal process of observed inbreds were determined.
	A different monotony in the ascending part of the thermal curve intensity, which points out to uneven tolerance, resistance and adaptability of studied maize inbreds increased and high temperatures, as well as, to drought.
	Other numerous relevant breeding and seed production traits considered within the obtained total results were analysed and they contribute to more exact, rational and faster proceeding a modern process of breeding and contemporary technology of the hybrid maize seed production.",
publisher = "Beograd: Društvo selekcionara i semenara Republike Srbije",
journal = "Selekcija i semenarstvo",
title = "Prestižna selekciona i semenarska svojstva samooplodnih linija i hibrida kukuruza relevantna za savremenu proizvodnju hibridnog semena i merkantilnog kukuruza",
volume = "14",
number = "1-4",
pages = "17-27",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_825"
}
Radenović, Č., Filipović, M., Delić, N., Selaković, D., Anđelković, V., Babić, V., Jovanović, Ž., Milašinović, M.,& Čamdžija, Z.. (2008). Prestižna selekciona i semenarska svojstva samooplodnih linija i hibrida kukuruza relevantna za savremenu proizvodnju hibridnog semena i merkantilnog kukuruza. in Selekcija i semenarstvo
Beograd: Društvo selekcionara i semenara Republike Srbije., 14(1-4), 17-27.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_825
Radenović Č, Filipović M, Delić N, Selaković D, Anđelković V, Babić V, Jovanović Ž, Milašinović M, Čamdžija Z. Prestižna selekciona i semenarska svojstva samooplodnih linija i hibrida kukuruza relevantna za savremenu proizvodnju hibridnog semena i merkantilnog kukuruza. in Selekcija i semenarstvo. 2008;14(1-4):17-27.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_825 .
Radenović, Čedomir, Filipović, Milomir, Delić, Nenad, Selaković, Dragojlo, Anđelković, Violeta, Babić, Vojka, Jovanović, Života, Milašinović, Marija, Čamdžija, Zoran, "Prestižna selekciona i semenarska svojstva samooplodnih linija i hibrida kukuruza relevantna za savremenu proizvodnju hibridnog semena i merkantilnog kukuruza" in Selekcija i semenarstvo, 14, no. 1-4 (2008):17-27,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_825 .

Dynamics of structural and functional changes in the thylakoid membrane of maize inbred lines resistant and adapted to high temperature and drought

Radenović, Čedomir; Drinić, Goran; Filipović, Milomir; Jovanović, Života; Mladenović Drinić, Snežana; Radojčić, Aleksandar

(Društvo selekcionara i semenara Republike Srbije, Beograd, 2007)

TY - JOUR
AU - Radenović, Čedomir
AU - Drinić, Goran
AU - Filipović, Milomir
AU - Jovanović, Života
AU - Mladenović Drinić, Snežana
AU - Radojčić, Aleksandar
PY - 2007
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/190
AB - The delayed chlorophyll fluorescence method, as a non-invasive bioluminescence method, is recommended for the application in maize breeding and seed production in order to evaluate maize inbred lines for their resistance and adaptability to increased and high temperatures, as well as, to drought. The following thermal properties of the photosynthetic apparatus of the observed maize inbred lines: the temperature dependence within a range of 25-60°C, critical temperatures at which phase transitions occur in the thylakoid membrane were discovered and by means of it significant functional changes in the photosynthetic apparatus of observed maize inbred lines were detected. activation energies (Ea, kJ mol-1) alongside the straight lines prior and after critical temperatures were calculated. Ea are a measure of occurrence of chlorophyll DF recombination processes and by that a measure of the total changes in structure and functioning of the thylakoid membranes. Thylakoid membranes underwent significant conformational changes in the part following the maximum intensity, i.e. in the part of its sharp linear decline. Such a state fits more to a non-living than a living organism in relation to its both, structure and functions. Results and the discussion of presented parameters of total thermal processes of chlorophyll DF, such as: temperature dependence, critical temperatures and activation energy, can be an important factor for a more exact characterization of maize inbred lines in relation to their resistance and adaptation to temperature and drought, contributing to a rapider and more rational development of the selection process.
AB - Utvrđene su termalne karakteristike fotosintetičnog aparata proučavanih samooplodnih linija kukuruza, i to: određena je dinamika temperaturne zavisnosit u opsegu od 25 do 60°C, otkrivene su kritične temperature na kojima dolazi do faznih transformacija u tilakoidnoj membrani, a time i do značajnih strukturnih i funkcionalnih promena u fotosintetičnom aparatu ispitivanih samooplodnih linija kukuruza, obračunate su energije aktivacije (Ea, kJ/mol) duž pravih linija pre i posle nastanka kritične temperature. Energija aktivacije je mera nastajanja rekombinacionih reakcija povezanih sa uspostavljanjem zakasnele fluorescencije (ZF) hlorofila, a time i ukupnih promena u strukturi i funkciji tilakodinih membrana. Rezultati i diskusija izloženih parametara ukupnih terminalnih procesa ZF hlorofila, kao što su: temperaturna zavisnost, kritične temperature i energija aktivacije mogu doprineti egzaktnijem karakterisanju samooplodnih linija kukuruza u odnosu na njihovu otpornost i adaptivnost prema višoj i visokoj temperaturi i suši, što doprinosi egzaktnijem i racionalnijem odvijanju procesa oplemenjivanja.
PB - Društvo selekcionara i semenara Republike Srbije, Beograd
T2 - Selekcija i semenarstvo
T1 - Dynamics of structural and functional changes in the thylakoid membrane of maize inbred lines resistant and adapted to high temperature and drought
T1 - Dinamika strukturnih i funkcionalnih promena u tilakoidnoj membrani samooplodnih linija kukuruza otpornih i adaptivnih na visoku temperaturu i sušu
VL - 13
IS - 1-2
SP - 7
EP - 16
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_190
ER - 
@article{
author = "Radenović, Čedomir and Drinić, Goran and Filipović, Milomir and Jovanović, Života and Mladenović Drinić, Snežana and Radojčić, Aleksandar",
year = "2007",
abstract = "The delayed chlorophyll fluorescence method, as a non-invasive bioluminescence method, is recommended for the application in maize breeding and seed production in order to evaluate maize inbred lines for their resistance and adaptability to increased and high temperatures, as well as, to drought. The following thermal properties of the photosynthetic apparatus of the observed maize inbred lines: the temperature dependence within a range of 25-60°C, critical temperatures at which phase transitions occur in the thylakoid membrane were discovered and by means of it significant functional changes in the photosynthetic apparatus of observed maize inbred lines were detected. activation energies (Ea, kJ mol-1) alongside the straight lines prior and after critical temperatures were calculated. Ea are a measure of occurrence of chlorophyll DF recombination processes and by that a measure of the total changes in structure and functioning of the thylakoid membranes. Thylakoid membranes underwent significant conformational changes in the part following the maximum intensity, i.e. in the part of its sharp linear decline. Such a state fits more to a non-living than a living organism in relation to its both, structure and functions. Results and the discussion of presented parameters of total thermal processes of chlorophyll DF, such as: temperature dependence, critical temperatures and activation energy, can be an important factor for a more exact characterization of maize inbred lines in relation to their resistance and adaptation to temperature and drought, contributing to a rapider and more rational development of the selection process., Utvrđene su termalne karakteristike fotosintetičnog aparata proučavanih samooplodnih linija kukuruza, i to: određena je dinamika temperaturne zavisnosit u opsegu od 25 do 60°C, otkrivene su kritične temperature na kojima dolazi do faznih transformacija u tilakoidnoj membrani, a time i do značajnih strukturnih i funkcionalnih promena u fotosintetičnom aparatu ispitivanih samooplodnih linija kukuruza, obračunate su energije aktivacije (Ea, kJ/mol) duž pravih linija pre i posle nastanka kritične temperature. Energija aktivacije je mera nastajanja rekombinacionih reakcija povezanih sa uspostavljanjem zakasnele fluorescencije (ZF) hlorofila, a time i ukupnih promena u strukturi i funkciji tilakodinih membrana. Rezultati i diskusija izloženih parametara ukupnih terminalnih procesa ZF hlorofila, kao što su: temperaturna zavisnost, kritične temperature i energija aktivacije mogu doprineti egzaktnijem karakterisanju samooplodnih linija kukuruza u odnosu na njihovu otpornost i adaptivnost prema višoj i visokoj temperaturi i suši, što doprinosi egzaktnijem i racionalnijem odvijanju procesa oplemenjivanja.",
publisher = "Društvo selekcionara i semenara Republike Srbije, Beograd",
journal = "Selekcija i semenarstvo",
title = "Dynamics of structural and functional changes in the thylakoid membrane of maize inbred lines resistant and adapted to high temperature and drought, Dinamika strukturnih i funkcionalnih promena u tilakoidnoj membrani samooplodnih linija kukuruza otpornih i adaptivnih na visoku temperaturu i sušu",
volume = "13",
number = "1-2",
pages = "7-16",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_190"
}
Radenović, Č., Drinić, G., Filipović, M., Jovanović, Ž., Mladenović Drinić, S.,& Radojčić, A.. (2007). Dynamics of structural and functional changes in the thylakoid membrane of maize inbred lines resistant and adapted to high temperature and drought. in Selekcija i semenarstvo
Društvo selekcionara i semenara Republike Srbije, Beograd., 13(1-2), 7-16.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_190
Radenović Č, Drinić G, Filipović M, Jovanović Ž, Mladenović Drinić S, Radojčić A. Dynamics of structural and functional changes in the thylakoid membrane of maize inbred lines resistant and adapted to high temperature and drought. in Selekcija i semenarstvo. 2007;13(1-2):7-16.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_190 .
Radenović, Čedomir, Drinić, Goran, Filipović, Milomir, Jovanović, Života, Mladenović Drinić, Snežana, Radojčić, Aleksandar, "Dynamics of structural and functional changes in the thylakoid membrane of maize inbred lines resistant and adapted to high temperature and drought" in Selekcija i semenarstvo, 13, no. 1-2 (2007):7-16,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_190 .

ZP maize hybrids in the production trials in 2006

Jovanović, Života; Tolimir, Miodrag; Kaitović, Željko

(Institut PKB Agroekonomik, Padinska skela, 2007)

TY - JOUR
AU - Jovanović, Života
AU - Tolimir, Miodrag
AU - Kaitović, Željko
PY - 2007
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/178
AB - An appropriate choice of the ZP hybrids is a result of studies on yielding carried out under different agroecological conditions. Results on yields of ZP hybrids (FAO 300-700) obtained in production trials in 36 locations carried out in 2006 are presented. The highest yield were detected in the following hybrids ZP 684 and ZP 544, ZP 434 and ZP 341. Furthermore, hybrids ZP 684 and ZP 704 over yielded all hybrids under agroecological conditions of Bačka. In Banat new hybrids ZP 341 and ZP 434 were highly ranked, while the highest yield in Srem were detected in the hybrids ZP 578 and ZP 544, and in the Central Serbia were hybrids ZP 684 and ZP 758. Stated results point out to high yielding and adaptability of hybrids of a new generation (ZP 341, ZP 434, ZP 544, ZP 578, ZP 684, ZP 758). At the same time, high yields of already widely grown old hybrids (ZP 677 and ZP 704) were confirmed.
AB - Institut za kukuruz "Zemun Polje" izvodi proizvodne oglede već pet godina, počev od 2002. godine u različitim agroekološkim rejonima Srbije, sa ZP hibridima FAO grupa od 300 do 700. Na osnovu višegodišnjih istraživanja (3-5 godina) može se uraditi potpuno pouzdana rejonizacija i praksi preporučiti najrodniji novi ZP hibridi uz već proverene, rodne hibride stvorene u ranijim ciklusima selekcije. U 2006. godini najviše prosečne prinose u Srbiji ostvarili su : ZP 684 (9,50 t/ha), ZP 544 (9,23 t/ha) i ZP 434 (9,21 t/ha). U regionu Bačke najbolji su bili: ZP 684 (10,43 t/ha), ZP 704 (10,25 t/ha) i ZP 544 (10,06 t/ha), u Banatu ZP 341 (10,02 t/ha), ZP 434 (9,50 t/ha) i ZP 684 (9,44 t/ha) i u Sremu ZP 578 (11,47 t/ha), ZP 544 (11,43 t/ha) i ZP 434 (11,34 t/ha). U Centralnoj Srbiji, dobijeni su niži prinosi, a najrodniji su bili: ZP 684 (8,20 t/ha), ZP 758 (7,63 t/ha) i ZP 544 (7,57 t/ha). ZP hibridi najnovije (V i VI generacije) ispoljili su visoku rodnost i stabilnost prinosa kao i široku prilagodljivost (adaptibilnost) na različite agroekološke uslove gajenja, nivo plodnosti zemljišta i primenu agrotehničkih mera (ZP 341, ZP 434, ZP 544, ZP 578, ZP 684 i ZP 758) i uz već proverene i u širokoj praksi prihvaćene (ZP 677 i ZP 704) hibride predstavljaće najznačajnije ZP hibride u narednim godinama.
PB - Institut PKB Agroekonomik, Padinska skela
T2 - Zbornik naučnih radova Instituta PKB Agroekonomik
T1 - ZP maize hybrids in the production trials in 2006
T1 - ZP hibridi kukuruza u proizvodnim ogledima 2006. godine
VL - 13
IS - 1-2
SP - 53
EP - 60
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_178
ER - 
@article{
author = "Jovanović, Života and Tolimir, Miodrag and Kaitović, Željko",
year = "2007",
abstract = "An appropriate choice of the ZP hybrids is a result of studies on yielding carried out under different agroecological conditions. Results on yields of ZP hybrids (FAO 300-700) obtained in production trials in 36 locations carried out in 2006 are presented. The highest yield were detected in the following hybrids ZP 684 and ZP 544, ZP 434 and ZP 341. Furthermore, hybrids ZP 684 and ZP 704 over yielded all hybrids under agroecological conditions of Bačka. In Banat new hybrids ZP 341 and ZP 434 were highly ranked, while the highest yield in Srem were detected in the hybrids ZP 578 and ZP 544, and in the Central Serbia were hybrids ZP 684 and ZP 758. Stated results point out to high yielding and adaptability of hybrids of a new generation (ZP 341, ZP 434, ZP 544, ZP 578, ZP 684, ZP 758). At the same time, high yields of already widely grown old hybrids (ZP 677 and ZP 704) were confirmed., Institut za kukuruz "Zemun Polje" izvodi proizvodne oglede već pet godina, počev od 2002. godine u različitim agroekološkim rejonima Srbije, sa ZP hibridima FAO grupa od 300 do 700. Na osnovu višegodišnjih istraživanja (3-5 godina) može se uraditi potpuno pouzdana rejonizacija i praksi preporučiti najrodniji novi ZP hibridi uz već proverene, rodne hibride stvorene u ranijim ciklusima selekcije. U 2006. godini najviše prosečne prinose u Srbiji ostvarili su : ZP 684 (9,50 t/ha), ZP 544 (9,23 t/ha) i ZP 434 (9,21 t/ha). U regionu Bačke najbolji su bili: ZP 684 (10,43 t/ha), ZP 704 (10,25 t/ha) i ZP 544 (10,06 t/ha), u Banatu ZP 341 (10,02 t/ha), ZP 434 (9,50 t/ha) i ZP 684 (9,44 t/ha) i u Sremu ZP 578 (11,47 t/ha), ZP 544 (11,43 t/ha) i ZP 434 (11,34 t/ha). U Centralnoj Srbiji, dobijeni su niži prinosi, a najrodniji su bili: ZP 684 (8,20 t/ha), ZP 758 (7,63 t/ha) i ZP 544 (7,57 t/ha). ZP hibridi najnovije (V i VI generacije) ispoljili su visoku rodnost i stabilnost prinosa kao i široku prilagodljivost (adaptibilnost) na različite agroekološke uslove gajenja, nivo plodnosti zemljišta i primenu agrotehničkih mera (ZP 341, ZP 434, ZP 544, ZP 578, ZP 684 i ZP 758) i uz već proverene i u širokoj praksi prihvaćene (ZP 677 i ZP 704) hibride predstavljaće najznačajnije ZP hibride u narednim godinama.",
publisher = "Institut PKB Agroekonomik, Padinska skela",
journal = "Zbornik naučnih radova Instituta PKB Agroekonomik",
title = "ZP maize hybrids in the production trials in 2006, ZP hibridi kukuruza u proizvodnim ogledima 2006. godine",
volume = "13",
number = "1-2",
pages = "53-60",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_178"
}
Jovanović, Ž., Tolimir, M.,& Kaitović, Ž.. (2007). ZP maize hybrids in the production trials in 2006. in Zbornik naučnih radova Instituta PKB Agroekonomik
Institut PKB Agroekonomik, Padinska skela., 13(1-2), 53-60.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_178
Jovanović Ž, Tolimir M, Kaitović Ž. ZP maize hybrids in the production trials in 2006. in Zbornik naučnih radova Instituta PKB Agroekonomik. 2007;13(1-2):53-60.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_178 .
Jovanović, Života, Tolimir, Miodrag, Kaitović, Željko, "ZP maize hybrids in the production trials in 2006" in Zbornik naučnih radova Instituta PKB Agroekonomik, 13, no. 1-2 (2007):53-60,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_178 .

Influences of growing system and NPK-fertilization on maize yield on pseudogley of central Serbia

Jovanović, Života; Tolimir, Miodrag; Đalović, Ivica; Cvijović, Milica

(Akademiai Kiado Zrt, Budapest, 2007)

TY - JOUR
AU - Jovanović, Života
AU - Tolimir, Miodrag
AU - Đalović, Ivica
AU - Cvijović, Milica
PY - 2007
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/154
PB - Akademiai Kiado Zrt, Budapest
T2 - Cereal Research Communications
T1 - Influences of growing system and NPK-fertilization on maize yield on pseudogley of central Serbia
VL - 35
IS - 2
SP - 1329
EP - 1332
DO - 10.1556/CRC.35.2007.2.291
ER - 
@article{
author = "Jovanović, Života and Tolimir, Miodrag and Đalović, Ivica and Cvijović, Milica",
year = "2007",
publisher = "Akademiai Kiado Zrt, Budapest",
journal = "Cereal Research Communications",
title = "Influences of growing system and NPK-fertilization on maize yield on pseudogley of central Serbia",
volume = "35",
number = "2",
pages = "1329-1332",
doi = "10.1556/CRC.35.2007.2.291"
}
Jovanović, Ž., Tolimir, M., Đalović, I.,& Cvijović, M.. (2007). Influences of growing system and NPK-fertilization on maize yield on pseudogley of central Serbia. in Cereal Research Communications
Akademiai Kiado Zrt, Budapest., 35(2), 1329-1332.
https://doi.org/10.1556/CRC.35.2007.2.291
Jovanović Ž, Tolimir M, Đalović I, Cvijović M. Influences of growing system and NPK-fertilization on maize yield on pseudogley of central Serbia. in Cereal Research Communications. 2007;35(2):1329-1332.
doi:10.1556/CRC.35.2007.2.291 .
Jovanović, Života, Tolimir, Miodrag, Đalović, Ivica, Cvijović, Milica, "Influences of growing system and NPK-fertilization on maize yield on pseudogley of central Serbia" in Cereal Research Communications, 35, no. 2 (2007):1329-1332,
https://doi.org/10.1556/CRC.35.2007.2.291 . .
2
7
5

ZP maize hybrids in the production trials in 2005

Jovanović, Života; Tolimir, Miodrag; Kaitović, Željko

(Institut PKB Agroekonomik, Padinska skela, 2006)

TY - JOUR
AU - Jovanović, Života
AU - Tolimir, Miodrag
AU - Kaitović, Željko
PY - 2006
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/114
AB - An appropriate choice of the ZP hybrids is a result of studies on yielding carried out under different agroecological conditions. Results on yields of ZP hybrids (FAO 300- 700) obtained in production trials in 36 locations carried out in 2005 are presented. The highest yield were detected in the following hybrids ZP 544 and ZP 758, ZP 684 and ZP 578. Furthermore, hybrids ZP 544 and ZP 684 over yielded all hybrids under agroecological conditions of Bačka. In Banat new hybrids ZP 544 and ZP 758 were highly ranked, while the highest yield in Srem were detected in the hybrids ZP 544 and ZP 684, and in the Central Serbia were hybrids ZP 544 and ZP 578. Stated results point out to high yielding and adaptability of hybrids of a new generation (ZP 544, ZP 578, ZP 684, ZP 758). At the same time, high yields of already widely grown old hybrids (ZP 677 and ZP 704) were confirmed.
AB - Pravilnom izboru ZP hibrida prethode ispitivanja rodnosti u različitim agroekološkim uslovima. Na osnovu proizvodnih ogleda na 36 lokaliteta izvedenih u 2005. godini prikazani su rezultati prinosa ZP hibrida (FAO 300-700). Po svojoj rodnosti posebno su se istakli novi hibridi ZP 544 i ZP 758, ZP 684 i ZP 578. Posmatrano u različitim agroekološkim uslovima u regionu Bačke najrodniji su bili ZP 544 i ZP 684. U regionu Banata najprinosniji su novi hibridi ZP 544 i ZP 758, u Sremu ZP 544 ZP 684, a u Centralnoj Srbiji ZP 544 i ZP 578. Navedeni rezultati ukazuju na visoku rodnost, stabilnost i adaptibilnost hibrida nove generacije (ZP 544, ZP 578, ZP 684 i ZP 758), kao i na proverenu i u praksi potvrđenu rodnost ranije stvorenih ZP hibrida (ZP 677 i ZP 704).
PB - Institut PKB Agroekonomik, Padinska skela
T2 - Zbornik naučnih radova Instituta PKB Agroekonomik
T1 - ZP maize hybrids in the production trials in 2005
T1 - ZP hibridi kukuruza u proizvodnim ogledima 2005. godine
VL - 12
IS - 1-2
SP - 47
EP - 53
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_114
ER - 
@article{
author = "Jovanović, Života and Tolimir, Miodrag and Kaitović, Željko",
year = "2006",
abstract = "An appropriate choice of the ZP hybrids is a result of studies on yielding carried out under different agroecological conditions. Results on yields of ZP hybrids (FAO 300- 700) obtained in production trials in 36 locations carried out in 2005 are presented. The highest yield were detected in the following hybrids ZP 544 and ZP 758, ZP 684 and ZP 578. Furthermore, hybrids ZP 544 and ZP 684 over yielded all hybrids under agroecological conditions of Bačka. In Banat new hybrids ZP 544 and ZP 758 were highly ranked, while the highest yield in Srem were detected in the hybrids ZP 544 and ZP 684, and in the Central Serbia were hybrids ZP 544 and ZP 578. Stated results point out to high yielding and adaptability of hybrids of a new generation (ZP 544, ZP 578, ZP 684, ZP 758). At the same time, high yields of already widely grown old hybrids (ZP 677 and ZP 704) were confirmed., Pravilnom izboru ZP hibrida prethode ispitivanja rodnosti u različitim agroekološkim uslovima. Na osnovu proizvodnih ogleda na 36 lokaliteta izvedenih u 2005. godini prikazani su rezultati prinosa ZP hibrida (FAO 300-700). Po svojoj rodnosti posebno su se istakli novi hibridi ZP 544 i ZP 758, ZP 684 i ZP 578. Posmatrano u različitim agroekološkim uslovima u regionu Bačke najrodniji su bili ZP 544 i ZP 684. U regionu Banata najprinosniji su novi hibridi ZP 544 i ZP 758, u Sremu ZP 544 ZP 684, a u Centralnoj Srbiji ZP 544 i ZP 578. Navedeni rezultati ukazuju na visoku rodnost, stabilnost i adaptibilnost hibrida nove generacije (ZP 544, ZP 578, ZP 684 i ZP 758), kao i na proverenu i u praksi potvrđenu rodnost ranije stvorenih ZP hibrida (ZP 677 i ZP 704).",
publisher = "Institut PKB Agroekonomik, Padinska skela",
journal = "Zbornik naučnih radova Instituta PKB Agroekonomik",
title = "ZP maize hybrids in the production trials in 2005, ZP hibridi kukuruza u proizvodnim ogledima 2005. godine",
volume = "12",
number = "1-2",
pages = "47-53",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_114"
}
Jovanović, Ž., Tolimir, M.,& Kaitović, Ž.. (2006). ZP maize hybrids in the production trials in 2005. in Zbornik naučnih radova Instituta PKB Agroekonomik
Institut PKB Agroekonomik, Padinska skela., 12(1-2), 47-53.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_114
Jovanović Ž, Tolimir M, Kaitović Ž. ZP maize hybrids in the production trials in 2005. in Zbornik naučnih radova Instituta PKB Agroekonomik. 2006;12(1-2):47-53.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_114 .
Jovanović, Života, Tolimir, Miodrag, Kaitović, Željko, "ZP maize hybrids in the production trials in 2005" in Zbornik naučnih radova Instituta PKB Agroekonomik, 12, no. 1-2 (2006):47-53,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_114 .

Dr Vladimir Trifunović: 55 godina naučnog rada u oplemenjivanju, semenarstvu i marketingu ZP hibrida kukuruza i 85 godina života

Radenović, Čedomir; Drinić, Goran; Lević, Jelena; Stanković, Goran; Ristanović, Dušan; Bača, Franja; Pajić, Zorica; Jovanović, Života; Selaković, Dragojlo; Makević, Vlastimir

(Savez poljoprivrednih inženjera i tehničara, Beograd, 2005)

TY - JOUR
AU - Radenović, Čedomir
AU - Drinić, Goran
AU - Lević, Jelena
AU - Stanković, Goran
AU - Ristanović, Dušan
AU - Bača, Franja
AU - Pajić, Zorica
AU - Jovanović, Života
AU - Selaković, Dragojlo
AU - Makević, Vlastimir
PY - 2005
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/105
PB - Savez poljoprivrednih inženjera i tehničara, Beograd
T2 - Journal of Scientific Agricultural Research
T1 - Dr Vladimir Trifunović: 55 godina naučnog rada u oplemenjivanju, semenarstvu i marketingu ZP hibrida kukuruza i 85 godina života
VL - 66
IS - 4
SP - 89
EP - 96
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_105
ER - 
@article{
author = "Radenović, Čedomir and Drinić, Goran and Lević, Jelena and Stanković, Goran and Ristanović, Dušan and Bača, Franja and Pajić, Zorica and Jovanović, Života and Selaković, Dragojlo and Makević, Vlastimir",
year = "2005",
publisher = "Savez poljoprivrednih inženjera i tehničara, Beograd",
journal = "Journal of Scientific Agricultural Research",
title = "Dr Vladimir Trifunović: 55 godina naučnog rada u oplemenjivanju, semenarstvu i marketingu ZP hibrida kukuruza i 85 godina života",
volume = "66",
number = "4",
pages = "89-96",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_105"
}
Radenović, Č., Drinić, G., Lević, J., Stanković, G., Ristanović, D., Bača, F., Pajić, Z., Jovanović, Ž., Selaković, D.,& Makević, V.. (2005). Dr Vladimir Trifunović: 55 godina naučnog rada u oplemenjivanju, semenarstvu i marketingu ZP hibrida kukuruza i 85 godina života. in Journal of Scientific Agricultural Research
Savez poljoprivrednih inženjera i tehničara, Beograd., 66(4), 89-96.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_105
Radenović Č, Drinić G, Lević J, Stanković G, Ristanović D, Bača F, Pajić Z, Jovanović Ž, Selaković D, Makević V. Dr Vladimir Trifunović: 55 godina naučnog rada u oplemenjivanju, semenarstvu i marketingu ZP hibrida kukuruza i 85 godina života. in Journal of Scientific Agricultural Research. 2005;66(4):89-96.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_105 .
Radenović, Čedomir, Drinić, Goran, Lević, Jelena, Stanković, Goran, Ristanović, Dušan, Bača, Franja, Pajić, Zorica, Jovanović, Života, Selaković, Dragojlo, Makević, Vlastimir, "Dr Vladimir Trifunović: 55 godina naučnog rada u oplemenjivanju, semenarstvu i marketingu ZP hibrida kukuruza i 85 godina života" in Journal of Scientific Agricultural Research, 66, no. 4 (2005):89-96,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_105 .

The importance and the role of the crop rotation in the winter wheat production

Dolijanović, Željko; Kovačević, Dušan; Oljača, Snežana; Simić, Milena; Jovanović, Života

(Savez poljoprivrednih inženjera i tehničara, Beograd, 2005)

TY - JOUR
AU - Dolijanović, Željko
AU - Kovačević, Dušan
AU - Oljača, Snežana
AU - Simić, Milena
AU - Jovanović, Života
PY - 2005
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/107
AB - In recent times little attention has been paid to the crop rotation, as a system of utilization of the arable land under different crops (mainly annual ones). Reasons for the introduction of the crop rotation are numerous, and they are classified into biological, agro technical and organizational-economical ones. According to various research works in the World there are evidences that a proper crop rotation can solve about 70% problems related to pests and diseases. This paper deals with effects of the three- and four-crop rotation on the grain yield compared with winter wheat continuous cropping. Grain yields were recorded in the regular crop rotation experiment set up in the experimental field "Radmilovac" of the Faculty of Agriculture, during the period of 2000-2004. In the three-crop rotation variant following crops were maize, soybean and winter wheat. The four-crop rotation encompassed maize, winter wheat, red clover and spring barley + red clover. The winter wheat cultivars Pobeda grown under rainfed conditions on leached chernozem was studied. The analysis of variance of the winter wheat yield showed significant differences among years of investigation. The highest yield of winter wheat (4.53 t ha"1) was obtained in 2001, while the lowest one (3.05 t ha"1) was recorded in dry 2003. Grain yield of winter wheat in continuous cropping (3.70 t ha"1) was statistically very significantly lower than grain yield in the three- (4.11 t ha"1) and four-crop rotation (4.07 t ha"1), while difference in grain yield between the three- and the four-crop rotation variants was no statistically significant.
AB - Plodoredu kao sistemu korišćenja obradivih površina gajenjem različitih useva (uglavnom jednogodišnjih) se u poslednje vreme pridaje mali značaj. Razlozi za uvođenje plodoreda su brojni, a dele se na biološke, agrotehničke i organizaciono-ekonomske. Prema mnogim istraživanjima u svetu došlo se do zaključka da se pravilnim plodoredom može rešiti oko 70 % problema koji se odnose na bolesti i štetočine u ratarstvu. U ovom radu je ispitivan uticaj gajenja pšenice u tropoljnom i četvoropoljnom plodoredu na prinos u odnosu na gajenje pšenice u monokulturi. Prinosi su mereni u okviru redovnih plodorednih polja na oglednom školskom dobru Poljoprivrednog fakulteta (Radmilovcu) u 2000,2001,2002,2003. i 2004. godini. U tropoljnom plodoredu zastupljeni su kukuruz, soja i ozima pšenica, a u červoropoljnom plodoredu kukuruz, ozima pšenica, crvena detelina i jari ječam+crvena detelina. Tip zemljišta na kome je gajena sorta ozime pšenice Pobeda, u uslovima prirodnog vodnog režima je izluženi černozem. Na osnovu statističke analize dobijenih rezultata, došlo se do zaključka da su prinosi ozime pšenice u ispitivanim godinama bili statistički značajno različiti. Najviši prinos dobijen je u 2001. godini (4,53 t/ha) a najmanji u sušnoj 2003. godini (3,05 t/ha). Prinos ozime pšenice u monokulturi (3,70 t/ha) je bio statistički vrlo značajno niži u odnosu na prinos dobijen u tropoljnom (4,11 t/ha) i četveropoljnom plodoredu (4,07 t/ha), dok razlika u prinosu ostvarenom u tropoljnom i četveropoljnom plodoredu nije bila statistički značajna.
PB - Savez poljoprivrednih inženjera i tehničara, Beograd
T2 - Journal of Scientific Agricultural Research
T1 - The importance and the role of the crop rotation in the winter wheat production
T1 - Značaj i uloga plodoreda u proizvodnji pšenice
VL - 66
IS - 3
SP - 65
EP - 72
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_107
ER - 
@article{
author = "Dolijanović, Željko and Kovačević, Dušan and Oljača, Snežana and Simić, Milena and Jovanović, Života",
year = "2005",
abstract = "In recent times little attention has been paid to the crop rotation, as a system of utilization of the arable land under different crops (mainly annual ones). Reasons for the introduction of the crop rotation are numerous, and they are classified into biological, agro technical and organizational-economical ones. According to various research works in the World there are evidences that a proper crop rotation can solve about 70% problems related to pests and diseases. This paper deals with effects of the three- and four-crop rotation on the grain yield compared with winter wheat continuous cropping. Grain yields were recorded in the regular crop rotation experiment set up in the experimental field "Radmilovac" of the Faculty of Agriculture, during the period of 2000-2004. In the three-crop rotation variant following crops were maize, soybean and winter wheat. The four-crop rotation encompassed maize, winter wheat, red clover and spring barley + red clover. The winter wheat cultivars Pobeda grown under rainfed conditions on leached chernozem was studied. The analysis of variance of the winter wheat yield showed significant differences among years of investigation. The highest yield of winter wheat (4.53 t ha"1) was obtained in 2001, while the lowest one (3.05 t ha"1) was recorded in dry 2003. Grain yield of winter wheat in continuous cropping (3.70 t ha"1) was statistically very significantly lower than grain yield in the three- (4.11 t ha"1) and four-crop rotation (4.07 t ha"1), while difference in grain yield between the three- and the four-crop rotation variants was no statistically significant., Plodoredu kao sistemu korišćenja obradivih površina gajenjem različitih useva (uglavnom jednogodišnjih) se u poslednje vreme pridaje mali značaj. Razlozi za uvođenje plodoreda su brojni, a dele se na biološke, agrotehničke i organizaciono-ekonomske. Prema mnogim istraživanjima u svetu došlo se do zaključka da se pravilnim plodoredom može rešiti oko 70 % problema koji se odnose na bolesti i štetočine u ratarstvu. U ovom radu je ispitivan uticaj gajenja pšenice u tropoljnom i četvoropoljnom plodoredu na prinos u odnosu na gajenje pšenice u monokulturi. Prinosi su mereni u okviru redovnih plodorednih polja na oglednom školskom dobru Poljoprivrednog fakulteta (Radmilovcu) u 2000,2001,2002,2003. i 2004. godini. U tropoljnom plodoredu zastupljeni su kukuruz, soja i ozima pšenica, a u červoropoljnom plodoredu kukuruz, ozima pšenica, crvena detelina i jari ječam+crvena detelina. Tip zemljišta na kome je gajena sorta ozime pšenice Pobeda, u uslovima prirodnog vodnog režima je izluženi černozem. Na osnovu statističke analize dobijenih rezultata, došlo se do zaključka da su prinosi ozime pšenice u ispitivanim godinama bili statistički značajno različiti. Najviši prinos dobijen je u 2001. godini (4,53 t/ha) a najmanji u sušnoj 2003. godini (3,05 t/ha). Prinos ozime pšenice u monokulturi (3,70 t/ha) je bio statistički vrlo značajno niži u odnosu na prinos dobijen u tropoljnom (4,11 t/ha) i četveropoljnom plodoredu (4,07 t/ha), dok razlika u prinosu ostvarenom u tropoljnom i četveropoljnom plodoredu nije bila statistički značajna.",
publisher = "Savez poljoprivrednih inženjera i tehničara, Beograd",
journal = "Journal of Scientific Agricultural Research",
title = "The importance and the role of the crop rotation in the winter wheat production, Značaj i uloga plodoreda u proizvodnji pšenice",
volume = "66",
number = "3",
pages = "65-72",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_107"
}
Dolijanović, Ž., Kovačević, D., Oljača, S., Simić, M.,& Jovanović, Ž.. (2005). The importance and the role of the crop rotation in the winter wheat production. in Journal of Scientific Agricultural Research
Savez poljoprivrednih inženjera i tehničara, Beograd., 66(3), 65-72.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_107
Dolijanović Ž, Kovačević D, Oljača S, Simić M, Jovanović Ž. The importance and the role of the crop rotation in the winter wheat production. in Journal of Scientific Agricultural Research. 2005;66(3):65-72.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_107 .
Dolijanović, Željko, Kovačević, Dušan, Oljača, Snežana, Simić, Milena, Jovanović, Života, "The importance and the role of the crop rotation in the winter wheat production" in Journal of Scientific Agricultural Research, 66, no. 3 (2005):65-72,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_107 .