Vukadinović, Radmila

Link to this page

Authority KeyName Variants
de820c0e-f8fc-4e1b-89ac-4827b91cade3
 • Vukadinović, Radmila (3)
Projects

Author's Bibliography

Rezultati klijavosti semena bele deteline u ISTA proficiency testu 17-2

Milivojević, Marija; Kojić, Jasna; Vukadinović, Radmila; Stanisavljević, Rade; Poštić, Dobrivoj; Petrović, Tanja

(Beograd : Društvo selekcionara i semenara Republike Srbije, 2018)

TY - JOUR
AU - Milivojević, Marija
AU - Kojić, Jasna
AU - Vukadinović, Radmila
AU - Stanisavljević, Rade
AU - Poštić, Dobrivoj
AU - Petrović, Tanja
PY - 2018
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/784
AB - Pojava tvrdog semena kao posledica nepropustljivosti semenjače za vodu je izražena kod vrsta iz familije Fabaceae. Kod divljih biljaka ova osobina je biološki opravdana jer omoguća-va bolji opstanak, ali za poljoprivredu tvrda semena su nepoželjna jer klijaju sa zakašnjenjem i neravnomerno. Prilikom ispitivanja klijavosti semena ovih vrsta u laboratoriji može se primeniti predtretman (prethodno hlađenje, mehanička skarifikacija) pre naklijavanja u optimalnim uslovi-ma. U ovom radu su prikazani rezultati ispitivanja klijavosti semena Trifolium repens sprovedena u 150 laboratorija širom sveta u okviru Proficiency testa 17-2. Ovi testovi su organizovani od strane Međunarodne organizacije za ispitivanje semena (ISTA), a obavezni su za sve akredi-tovane laboratorije, jer se na taj način kontroliše kompetentnost osoblja, ispravnost aparata i pou-zdanost primenjenih metoda ispitivanja. U avgustu 2017. godine distribuirani su uzorci tri partije semena Trifolium repens. U Laboratoriji za ispitivanje semena u Institutu za kukuruz Zemun Polje (LIZP), ispitana je klijavost u septembru primenom mehaničke skarifikacije i prethodnog hlađenja (2 dana na 5-10°C), a zatim klijanje na 20°C. Od 90 akreditovanih laboratorija samo je još jedna primenila mehaničku skarifikaciju, 42 laboratorije nisu primenile nikakav predtretman, a 39 laboratorija je primenilo prethodno hlađenje. Dobijeni rezultati klijavosti u LIZP (Lot1-84.50%, Lot2-84%, Lot3-88.50%) su bili iznad proseka svih laboratorija (Lot1-76.95%, Lot2-79.63%, Lot3-83.27%). Kao glavni zaključak ovog Proficiency testa jeste da je skarifikacija se-mena značajno smanjila broj tvrdih semena u korist normalnih klijanaca. Razlog retke primene skarifikacije može biti potreba korisnika da dobije adekvatnu informaciju vezanu za broj tvrdih semena koja će se pojaviti prilikom setve semena.
AB - The presence of hard seeds as a result of water impermeable seed coat is common in species of Fabaceae family. For wild plants, this characteristic allows better survival, but for agriculture production, hard seeds are undesirable, due to delayed and uneven germination. In seed testing laboratory several pre-treatments (pre-chill, mechanical scarification) can be applied for germination testing of these species. In this paper, Proficiency test 17-2 germination results of Trifolium repens seeds conducted in 150 laboratories around the world are presented. Those tests are organized by the International Seed Testing Association (ISTA) and are mandatory for all accredited laboratories. In this way laboratory’s competence (staff, apparatus, test methods) is checked. In August 2017, samples of three Trifolium repens seed lots were distributed. In the Seed Testing Laboratory at the Maize Research Institute Zemun Polje (LIZP), germination was tested in September using mechanical scarification and pre-chilling (2 days at 5-10°C) prior to germination at 20°C. Among 90 accredited participants, only one more laboratory applied mechanical scarification, 42 laboratories did not use any pre-treatment, and 39 laboratories applied pre-chilling. Obtained germination results in LIZP (Lot1-84.50%, Lot2-84%, Lot3-88.50%) were higher than overall mean (Lot1-76.95%, Lot2-79.63%, and Lot3-83.27%). The main conclusion of this Proficiency test is that seed scarification significantly reduced the number of hard seeds in favour of normal seedlings. The reason for the rare application of scarification may be the requirement of the applicant to obtain adequate information regarding the number of hard seeds that will appear during seed sowing.
PB - Beograd : Društvo selekcionara i semenara Republike Srbije
T2 - Selekcija i semenarstvo
T1 - Rezultati klijavosti semena bele deteline u ISTA proficiency testu 17-2
T1 - ISTA proficiency test 17-2 germination results of white clover seed
VL - 24
IS - 1
SP - 11
EP - 17
DO - 10.5937/SelSem1801011M
ER - 
@article{
author = "Milivojević, Marija and Kojić, Jasna and Vukadinović, Radmila and Stanisavljević, Rade and Poštić, Dobrivoj and Petrović, Tanja",
year = "2018",
url = "http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/784",
abstract = "Pojava tvrdog semena kao posledica nepropustljivosti semenjače za vodu je izražena kod vrsta iz familije Fabaceae. Kod divljih biljaka ova osobina je biološki opravdana jer omoguća-va bolji opstanak, ali za poljoprivredu tvrda semena su nepoželjna jer klijaju sa zakašnjenjem i neravnomerno. Prilikom ispitivanja klijavosti semena ovih vrsta u laboratoriji može se primeniti predtretman (prethodno hlađenje, mehanička skarifikacija) pre naklijavanja u optimalnim uslovi-ma. U ovom radu su prikazani rezultati ispitivanja klijavosti semena Trifolium repens sprovedena u 150 laboratorija širom sveta u okviru Proficiency testa 17-2. Ovi testovi su organizovani od strane Međunarodne organizacije za ispitivanje semena (ISTA), a obavezni su za sve akredi-tovane laboratorije, jer se na taj način kontroliše kompetentnost osoblja, ispravnost aparata i pou-zdanost primenjenih metoda ispitivanja. U avgustu 2017. godine distribuirani su uzorci tri partije semena Trifolium repens. U Laboratoriji za ispitivanje semena u Institutu za kukuruz Zemun Polje (LIZP), ispitana je klijavost u septembru primenom mehaničke skarifikacije i prethodnog hlađenja (2 dana na 5-10°C), a zatim klijanje na 20°C. Od 90 akreditovanih laboratorija samo je još jedna primenila mehaničku skarifikaciju, 42 laboratorije nisu primenile nikakav predtretman, a 39 laboratorija je primenilo prethodno hlađenje. Dobijeni rezultati klijavosti u LIZP (Lot1-84.50%, Lot2-84%, Lot3-88.50%) su bili iznad proseka svih laboratorija (Lot1-76.95%, Lot2-79.63%, Lot3-83.27%). Kao glavni zaključak ovog Proficiency testa jeste da je skarifikacija se-mena značajno smanjila broj tvrdih semena u korist normalnih klijanaca. Razlog retke primene skarifikacije može biti potreba korisnika da dobije adekvatnu informaciju vezanu za broj tvrdih semena koja će se pojaviti prilikom setve semena., The presence of hard seeds as a result of water impermeable seed coat is common in species of Fabaceae family. For wild plants, this characteristic allows better survival, but for agriculture production, hard seeds are undesirable, due to delayed and uneven germination. In seed testing laboratory several pre-treatments (pre-chill, mechanical scarification) can be applied for germination testing of these species. In this paper, Proficiency test 17-2 germination results of Trifolium repens seeds conducted in 150 laboratories around the world are presented. Those tests are organized by the International Seed Testing Association (ISTA) and are mandatory for all accredited laboratories. In this way laboratory’s competence (staff, apparatus, test methods) is checked. In August 2017, samples of three Trifolium repens seed lots were distributed. In the Seed Testing Laboratory at the Maize Research Institute Zemun Polje (LIZP), germination was tested in September using mechanical scarification and pre-chilling (2 days at 5-10°C) prior to germination at 20°C. Among 90 accredited participants, only one more laboratory applied mechanical scarification, 42 laboratories did not use any pre-treatment, and 39 laboratories applied pre-chilling. Obtained germination results in LIZP (Lot1-84.50%, Lot2-84%, Lot3-88.50%) were higher than overall mean (Lot1-76.95%, Lot2-79.63%, and Lot3-83.27%). The main conclusion of this Proficiency test is that seed scarification significantly reduced the number of hard seeds in favour of normal seedlings. The reason for the rare application of scarification may be the requirement of the applicant to obtain adequate information regarding the number of hard seeds that will appear during seed sowing.",
publisher = "Beograd : Društvo selekcionara i semenara Republike Srbije",
journal = "Selekcija i semenarstvo",
title = "Rezultati klijavosti semena bele deteline u ISTA proficiency testu 17-2, ISTA proficiency test 17-2 germination results of white clover seed",
volume = "24",
number = "1",
pages = "11-17",
doi = "10.5937/SelSem1801011M"
}
Milivojević, M., Kojić, J., Vukadinović, R., Stanisavljević, R., Poštić, D.,& Petrović, T. (2018). ISTA proficiency test 17-2 germination results of white clover seed.
Selekcija i semenarstvo
Beograd : Društvo selekcionara i semenara Republike Srbije., 24(1), 11-17.
https://doi.org/10.5937/SelSem1801011M
Milivojević M, Kojić J, Vukadinović R, Stanisavljević R, Poštić D, Petrović T. ISTA proficiency test 17-2 germination results of white clover seed. Selekcija i semenarstvo. 2018;24(1):11-17
Milivojević Marija, Kojić Jasna, Vukadinović Radmila, Stanisavljević Rade, Poštić Dobrivoj, Petrović Tanja, "ISTA proficiency test 17-2 germination results of white clover seed" Selekcija i semenarstvo, 24, no. 1 (2018):11-17,
https://doi.org/10.5937/SelSem1801011M .

Comparison of two cold test procedures for seed vigour evaluation of maize inbred lines

Milivojević, Marija; Srdić, Jelena; Branković-Radojčić, Dragana; Vukadinović, Radmila; Kojić, Jasna; Petrović, Tanja

(Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi, Novi Sad, 2017)

TY - JOUR
AU - Milivojević, Marija
AU - Srdić, Jelena
AU - Branković-Radojčić, Dragana
AU - Vukadinović, Radmila
AU - Kojić, Jasna
AU - Petrović, Tanja
PY - 2017
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/672
AB - Cold test (CT) is a valuable method of assessing maize seed vigour. Although widely used CT is not standardized because of variations in CT procedures. The objective of this study was to evaluate seed vigour of 15 maize inbred lines developed at the Maize Research Institute Zemun Polje, using two different substrates (soil and sand) in a severe CT (7.5°C for 10 days followed by 7 days at 20/30 °C). Statistical analysis showed that inbred lines differ significantly in seed vigour, and no difference between two applied substrates in CT. Coefficients of variation were lower in CT with sand (6.05 %), compared to the CT with soil (6.74%) due to variation in soil quality and presence of soil-borne pathogens. Both CT procedures were highly correlated with field emergence. Results of this research indicate that CT with sand is appropriate for testing maize seed vigour, with the potential for standardization.
AB - Vigor semena je veoma važan parametar kvaliteta, jer ukazuje na sposobnost semena da klija u suboptimalnim uslovima (niska temperatura, visoka vlažnost zemljišta itd.). Hladni test je važan metod za utvrđivanje vigora semena kukuruza. Iako je dobar pokazatelj nicanja u polju, i koristi se širom sveta, hladni test nije standardizovan zbog razlika u proceduri (temperatura, vrsta i vlažnost supstrata). Cilj ovog rada bio je ispitivanje vigora semena samooplodnih linija kukuruza primenom dva različita supstrata (zemlja i pesak) u hladnom testu. Za ispitivanje je odabrano 15 samooplodnih linija kukuruza stvorenih u Institutu za kukuruz 'Zemun Polje'. Primenjeni su izrazito stresni uslovi ispitivanja u hladnom testu (10 dana na 7,5°C, a zatim 7 dana na 20/30°C). Statističkom obradom podataka utvrđeno je da su se samooplodne linije značajno razlikovale po vigoru semena tj. tolerantnosti na niske temperature u periodu klijanja i početnog porasta. Sa druge strane nije utvrđena značajna razlika između dva primenjena supstrata u hladnom testu. Prosečna klijavost 15 samooplodnih linija u hladnom testu sa peskom iznosila je 82,2%, a u hladnom testu sa zemljom 80,1%. Koeficijent varijacije je bio niži u hladnom testu sa peskom (6,05%), nego u hladnom testu sa zemljom (6,74%), što se objašnjava variranjem u kvalitetu zemlje i prisustvu zemljišnih patogena. Obe ispitivane procedure su postigle visoku korelaciju sa nicanjem u polju. Rezultati ovih istraživanja ukazuju na mogućnost korišćenja peska kao supstrata u hladnom testu, čime bi se ispitivanje vigora semena kukuruza znatno olakšalo, a ujedno bi se stekli uslovi za standardizaciju hladnog testa.
PB - Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi, Novi Sad
T2 - Journal on Processing and Energy in Agriculture
T1 - Comparison of two cold test procedures for seed vigour evaluation of maize inbred lines
T1 - Poređenje dve procedure hladnog testa za ispitivanje vigora semena samooplodnih linija kukuruza
VL - 21
IS - 2
SP - 115
EP - 117
DO - 10.5937/JPEA1702115M
ER - 
@article{
author = "Milivojević, Marija and Srdić, Jelena and Branković-Radojčić, Dragana and Vukadinović, Radmila and Kojić, Jasna and Petrović, Tanja",
year = "2017",
url = "http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/672",
abstract = "Cold test (CT) is a valuable method of assessing maize seed vigour. Although widely used CT is not standardized because of variations in CT procedures. The objective of this study was to evaluate seed vigour of 15 maize inbred lines developed at the Maize Research Institute Zemun Polje, using two different substrates (soil and sand) in a severe CT (7.5°C for 10 days followed by 7 days at 20/30 °C). Statistical analysis showed that inbred lines differ significantly in seed vigour, and no difference between two applied substrates in CT. Coefficients of variation were lower in CT with sand (6.05 %), compared to the CT with soil (6.74%) due to variation in soil quality and presence of soil-borne pathogens. Both CT procedures were highly correlated with field emergence. Results of this research indicate that CT with sand is appropriate for testing maize seed vigour, with the potential for standardization., Vigor semena je veoma važan parametar kvaliteta, jer ukazuje na sposobnost semena da klija u suboptimalnim uslovima (niska temperatura, visoka vlažnost zemljišta itd.). Hladni test je važan metod za utvrđivanje vigora semena kukuruza. Iako je dobar pokazatelj nicanja u polju, i koristi se širom sveta, hladni test nije standardizovan zbog razlika u proceduri (temperatura, vrsta i vlažnost supstrata). Cilj ovog rada bio je ispitivanje vigora semena samooplodnih linija kukuruza primenom dva različita supstrata (zemlja i pesak) u hladnom testu. Za ispitivanje je odabrano 15 samooplodnih linija kukuruza stvorenih u Institutu za kukuruz 'Zemun Polje'. Primenjeni su izrazito stresni uslovi ispitivanja u hladnom testu (10 dana na 7,5°C, a zatim 7 dana na 20/30°C). Statističkom obradom podataka utvrđeno je da su se samooplodne linije značajno razlikovale po vigoru semena tj. tolerantnosti na niske temperature u periodu klijanja i početnog porasta. Sa druge strane nije utvrđena značajna razlika između dva primenjena supstrata u hladnom testu. Prosečna klijavost 15 samooplodnih linija u hladnom testu sa peskom iznosila je 82,2%, a u hladnom testu sa zemljom 80,1%. Koeficijent varijacije je bio niži u hladnom testu sa peskom (6,05%), nego u hladnom testu sa zemljom (6,74%), što se objašnjava variranjem u kvalitetu zemlje i prisustvu zemljišnih patogena. Obe ispitivane procedure su postigle visoku korelaciju sa nicanjem u polju. Rezultati ovih istraživanja ukazuju na mogućnost korišćenja peska kao supstrata u hladnom testu, čime bi se ispitivanje vigora semena kukuruza znatno olakšalo, a ujedno bi se stekli uslovi za standardizaciju hladnog testa.",
publisher = "Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi, Novi Sad",
journal = "Journal on Processing and Energy in Agriculture",
title = "Comparison of two cold test procedures for seed vigour evaluation of maize inbred lines, Poređenje dve procedure hladnog testa za ispitivanje vigora semena samooplodnih linija kukuruza",
volume = "21",
number = "2",
pages = "115-117",
doi = "10.5937/JPEA1702115M"
}
Milivojević, M., Srdić, J., Branković-Radojčić, D., Vukadinović, R., Kojić, J.,& Petrović, T. (2017). Poređenje dve procedure hladnog testa za ispitivanje vigora semena samooplodnih linija kukuruza.
Journal on Processing and Energy in Agriculture
Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi, Novi Sad., 21(2), 115-117.
https://doi.org/10.5937/JPEA1702115M
Milivojević M, Srdić J, Branković-Radojčić D, Vukadinović R, Kojić J, Petrović T. Poređenje dve procedure hladnog testa za ispitivanje vigora semena samooplodnih linija kukuruza. Journal on Processing and Energy in Agriculture. 2017;21(2):115-117
Milivojević Marija, Srdić Jelena, Branković-Radojčić Dragana, Vukadinović Radmila, Kojić Jasna, Petrović Tanja, "Poređenje dve procedure hladnog testa za ispitivanje vigora semena samooplodnih linija kukuruza" Journal on Processing and Energy in Agriculture, 21, no. 2 (2017):115-117,
https://doi.org/10.5937/JPEA1702115M .
1

Detection of Rhizomucor pusillus on sunflower seed

Lević, Jelena; Ivanović, D.; Stanković, Slavica; Milivojević, Marija; Vukadinović, Radmila; Stepanić, Ana

(Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, 2013)

TY - JOUR
AU - Lević, Jelena
AU - Ivanović, D.
AU - Stanković, Slavica
AU - Milivojević, Marija
AU - Vukadinović, Radmila
AU - Stepanić, Ana
PY - 2013
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/478
AB - The accelerated ageing test method (AA), agar plate method (A) and blotter method (B) have been used to detect the Rhizomucor pusillus and other mycobita on 24 samples of sunflower seed. Sterilised and unsterilised sunflower seeds have been incubated at 25ºC and 42ºC in the dark for 72 and 144 hours. The fungus was not detected in any sample at 25ºC, not even after 144 h incubation of seeds. The fungal frequency ranged from 58.3 (B method) to 75.0% (A method) and from 4.2% (B method) to 16.7% (AA method) after 72 h incubation of unsterilised and sterilised samples at 42ºC, respectively. The fungal incidence was 25.5% (AA method), 21.9% (A method) and 20.3% (B method) after 72 h incubation of unsterilised seed, and 2% on sterilised seed in all three applied methods. By extended incubation of unsterilised and sterilised seeds up to 144 h at 42°C the frequency and incidence of the fungus did not significantly change. The results of the present research show that the AA test method, widely applied in seed longevity testing, can be used as a simple and efficient method for the detection of R. pusillus as well as other mycobiota on sunflower seed. Furthermore, these are the first data on determining the presence of R. pusillus in Serbia.
PB - Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
T2 - Helia
T1 - Detection of Rhizomucor pusillus on sunflower seed
VL - 36
IS - 59
SP - 59
EP - 70
DO - 10.2298/HEL1359059L
ER - 
@article{
author = "Lević, Jelena and Ivanović, D. and Stanković, Slavica and Milivojević, Marija and Vukadinović, Radmila and Stepanić, Ana",
year = "2013",
url = "http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/478",
abstract = "The accelerated ageing test method (AA), agar plate method (A) and blotter method (B) have been used to detect the Rhizomucor pusillus and other mycobita on 24 samples of sunflower seed. Sterilised and unsterilised sunflower seeds have been incubated at 25ºC and 42ºC in the dark for 72 and 144 hours. The fungus was not detected in any sample at 25ºC, not even after 144 h incubation of seeds. The fungal frequency ranged from 58.3 (B method) to 75.0% (A method) and from 4.2% (B method) to 16.7% (AA method) after 72 h incubation of unsterilised and sterilised samples at 42ºC, respectively. The fungal incidence was 25.5% (AA method), 21.9% (A method) and 20.3% (B method) after 72 h incubation of unsterilised seed, and 2% on sterilised seed in all three applied methods. By extended incubation of unsterilised and sterilised seeds up to 144 h at 42°C the frequency and incidence of the fungus did not significantly change. The results of the present research show that the AA test method, widely applied in seed longevity testing, can be used as a simple and efficient method for the detection of R. pusillus as well as other mycobiota on sunflower seed. Furthermore, these are the first data on determining the presence of R. pusillus in Serbia.",
publisher = "Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad",
journal = "Helia",
title = "Detection of Rhizomucor pusillus on sunflower seed",
volume = "36",
number = "59",
pages = "59-70",
doi = "10.2298/HEL1359059L"
}
Lević, J., Ivanović, D., Stanković, S., Milivojević, M., Vukadinović, R.,& Stepanić, A. (2013). Detection of Rhizomucor pusillus on sunflower seed.
Helia
Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad., 36(59), 59-70.
https://doi.org/10.2298/HEL1359059L
Lević J, Ivanović D, Stanković S, Milivojević M, Vukadinović R, Stepanić A. Detection of Rhizomucor pusillus on sunflower seed. Helia. 2013;36(59):59-70
Lević Jelena, Ivanović D., Stanković Slavica, Milivojević Marija, Vukadinović Radmila, Stepanić Ana, "Detection of Rhizomucor pusillus on sunflower seed" Helia, 36, no. 59 (2013):59-70,
https://doi.org/10.2298/HEL1359059L .