Kostadinović, Marija

Link to this page

Authority KeyName Variants
orcid::0000-0001-7267-0730
 • Kostadinović, Marija (17)
Projects

Author's Bibliography

Marker assisted backcross breeding in Maize Research Institute Zemun Polje

Kostadinović, Marija; Nikolić, Ana; Ristić, Danijela; Božinović, Sofija; Đorđević-Melnik, Olivera; Ignjatović-Micić, Dragana; Vančetović, Jelena

(Društvo selekcionara i semenara Republike Srbije, Beograd, 2019)

TY - JOUR
AU - Kostadinović, Marija
AU - Nikolić, Ana
AU - Ristić, Danijela
AU - Božinović, Sofija
AU - Đorđević-Melnik, Olivera
AU - Ignjatović-Micić, Dragana
AU - Vančetović, Jelena
PY - 2019
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/743
AB - Povratno ukrštanje je pristup u klasičnom oplemenjivanju koji se koristi za unošenje jednog ili više poželjnih alela, na jedan ili više lokusa, iz donora u adaptiranu ili komercijalnu liniju (rekurentni roditelj). U poslednjih nekoliko decenija, zahvaljujući razvoju metoda molekularne genetike razvija se oplemenjivanje potpomognuto molekularnim markerima. U cilju bržeg dobijanja željenih genotipova (potomstvo koje nosi poželjni gen sa maksimalnim povraćajem genoma rekurentnog roditelja) primenjuje se kombinacija povratnog ukrštanja i selekcije pomoću SSR molekularnih markera. Za ovo istraživanje je odabrano dvanaest samooplodnih linija kukuruza (L1 -L12) u cilju unošenja poželjnih alela uključenih u ekspresiju svojstava: restorer za CMS-C (RfC), restorer za CMS-S (RfS), za plavu boju zrna i za crvenu boju perikarpa. Samooplodne linije i njhovo BC4 potomstvo su analizirani SSR molekularnim markerima u cilju identifikacije genotipova sa najvećim procentom genoma rekurentnog roditelja. Za analizu je odabrano 30 SSR markera raspoređenih na svih 10 hromozoma kukuruza. Vrednosti genetičke sličnosti između rekurentnih roditelja i njihovih BC4 potomstava su bile u opsegu od 0.79 do0.99 (79-99% genoma rekurentnog roditelja). Rezultati su pokazali da je 48% potomstva imalo povraćaj genoma rekurentnog roditelja iznad teoretske vrednosti i ono je podvrgnuto procesu samooplodnje u cilju fiksacije alela. Takođe, kod 41% potomstva povraćaj je iznosio 99%, što predstavlja vrednost koja se teoretski dostiže u BC6 generaciji. Sa druge strane, 52% potomstva je imalo manji povraćaj genoma rekurentnog roditelja od teorijskog. U ovom istraživanju prikazana je praktična primena molekularnih markera u povratnom ukrštanju i ovaj pristup se može koristiti za postizanje bolje efikasnosti i skraćivanje procesa selekcije.
AB - The backcross breeding is one of the most extensively used methods in different crop species. With the development of molecular genetics, molecular markers become widely used as a tool aiding conventional breeding. The main goal of marker assisted backcross breeding (MABB), a form of marker assisted selection (MAS), is to develop backcross progenies carrying the gene of interest with maximum recovery of the recurrent parent's genome (RPG). In this research, twelve inbred lines were chosen for the introgression of favourable alleles for several traits. Thirty SSR markers distributed throughout the whole genome were used to determine genetic similarity among these twelve lines and their BC4 progenies, i.e.to identify the genotypes with the highest proportion of recurrent parent's genome (RPG). Genetic similarity values ranged from 0.79 to 0.99(79-99% RPG).The 48% of progenies had RPG above theoretical value and they were self-pollinated for allele fixation. Also, 41% of them had 99%, what is the value theoretically achieved in BC6 generation. On the other hand, 52% of individuals had lower RPG content than theory predicts. The results of the research confirmed the advantage of using MABB compared to conventional approach, providing faster achievement of the goal, recovering the recurrent parent's genome in fewer generations of backcrossing and thus enabled enhanced selection efficiency and shortened the breeding process.
PB - Društvo selekcionara i semenara Republike Srbije, Beograd
T2 - Selekcija i semenarstvo
T1 - Marker assisted backcross breeding in Maize Research Institute Zemun Polje
T1 - Primena molekularnih markera kod povratnih ukrštanja u Institutu za kukuruz Zemun Polje
VL - 25
IS - 1
SP - 41
EP - 47
DO - 10.5937/SelSem1901041K
ER - 
@article{
author = "Kostadinović, Marija and Nikolić, Ana and Ristić, Danijela and Božinović, Sofija and Đorđević-Melnik, Olivera and Ignjatović-Micić, Dragana and Vančetović, Jelena",
year = "2019",
url = "http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/743",
abstract = "Povratno ukrštanje je pristup u klasičnom oplemenjivanju koji se koristi za unošenje jednog ili više poželjnih alela, na jedan ili više lokusa, iz donora u adaptiranu ili komercijalnu liniju (rekurentni roditelj). U poslednjih nekoliko decenija, zahvaljujući razvoju metoda molekularne genetike razvija se oplemenjivanje potpomognuto molekularnim markerima. U cilju bržeg dobijanja željenih genotipova (potomstvo koje nosi poželjni gen sa maksimalnim povraćajem genoma rekurentnog roditelja) primenjuje se kombinacija povratnog ukrštanja i selekcije pomoću SSR molekularnih markera. Za ovo istraživanje je odabrano dvanaest samooplodnih linija kukuruza (L1 -L12) u cilju unošenja poželjnih alela uključenih u ekspresiju svojstava: restorer za CMS-C (RfC), restorer za CMS-S (RfS), za plavu boju zrna i za crvenu boju perikarpa. Samooplodne linije i njhovo BC4 potomstvo su analizirani SSR molekularnim markerima u cilju identifikacije genotipova sa najvećim procentom genoma rekurentnog roditelja. Za analizu je odabrano 30 SSR markera raspoređenih na svih 10 hromozoma kukuruza. Vrednosti genetičke sličnosti između rekurentnih roditelja i njihovih BC4 potomstava su bile u opsegu od 0.79 do0.99 (79-99% genoma rekurentnog roditelja). Rezultati su pokazali da je 48% potomstva imalo povraćaj genoma rekurentnog roditelja iznad teoretske vrednosti i ono je podvrgnuto procesu samooplodnje u cilju fiksacije alela. Takođe, kod 41% potomstva povraćaj je iznosio 99%, što predstavlja vrednost koja se teoretski dostiže u BC6 generaciji. Sa druge strane, 52% potomstva je imalo manji povraćaj genoma rekurentnog roditelja od teorijskog. U ovom istraživanju prikazana je praktična primena molekularnih markera u povratnom ukrštanju i ovaj pristup se može koristiti za postizanje bolje efikasnosti i skraćivanje procesa selekcije., The backcross breeding is one of the most extensively used methods in different crop species. With the development of molecular genetics, molecular markers become widely used as a tool aiding conventional breeding. The main goal of marker assisted backcross breeding (MABB), a form of marker assisted selection (MAS), is to develop backcross progenies carrying the gene of interest with maximum recovery of the recurrent parent's genome (RPG). In this research, twelve inbred lines were chosen for the introgression of favourable alleles for several traits. Thirty SSR markers distributed throughout the whole genome were used to determine genetic similarity among these twelve lines and their BC4 progenies, i.e.to identify the genotypes with the highest proportion of recurrent parent's genome (RPG). Genetic similarity values ranged from 0.79 to 0.99(79-99% RPG).The 48% of progenies had RPG above theoretical value and they were self-pollinated for allele fixation. Also, 41% of them had 99%, what is the value theoretically achieved in BC6 generation. On the other hand, 52% of individuals had lower RPG content than theory predicts. The results of the research confirmed the advantage of using MABB compared to conventional approach, providing faster achievement of the goal, recovering the recurrent parent's genome in fewer generations of backcrossing and thus enabled enhanced selection efficiency and shortened the breeding process.",
publisher = "Društvo selekcionara i semenara Republike Srbije, Beograd",
journal = "Selekcija i semenarstvo",
title = "Marker assisted backcross breeding in Maize Research Institute Zemun Polje, Primena molekularnih markera kod povratnih ukrštanja u Institutu za kukuruz Zemun Polje",
volume = "25",
number = "1",
pages = "41-47",
doi = "10.5937/SelSem1901041K"
}
Kostadinović, M., Nikolić, A., Ristić, D., Božinović, S., Đorđević-Melnik, O., Ignjatović-Micić, D.,& Vančetović, J. (2019). Primena molekularnih markera kod povratnih ukrštanja u Institutu za kukuruz Zemun Polje.
Selekcija i semenarstvo
Društvo selekcionara i semenara Republike Srbije, Beograd., 25(1), 41-47.
https://doi.org/10.5937/SelSem1901041K
Kostadinović M, Nikolić A, Ristić D, Božinović S, Đorđević-Melnik O, Ignjatović-Micić D, Vančetović J. Primena molekularnih markera kod povratnih ukrštanja u Institutu za kukuruz Zemun Polje. Selekcija i semenarstvo. 2019;25(1):41-47
Kostadinović Marija, Nikolić Ana, Ristić Danijela, Božinović Sofija, Đorđević-Melnik Olivera, Ignjatović-Micić Dragana, Vančetović Jelena, "Primena molekularnih markera kod povratnih ukrštanja u Institutu za kukuruz Zemun Polje" Selekcija i semenarstvo, 25, no. 1 (2019):41-47,
https://doi.org/10.5937/SelSem1901041K .
3

DNA and biochemical analysis of a potential opaque2 maize population

Ignjatović-Micić, Dragana; Nikolić, Ana; Kostadinović, Marija; Nikolić, Aleksandra

(Društvo genetičara Srbije, Beograd, 2017)

TY - JOUR
AU - Ignjatović-Micić, Dragana
AU - Nikolić, Ana
AU - Kostadinović, Marija
AU - Nikolić, Aleksandra
PY - 2017
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/680
AB - Maize has low nutritional value because it is poor in essential amino acids lysine and tryptophan, but different mutations have been identified that increase their content. Two high lysine/tryptophan populations from Maize Research Institute genebank (IP1 and IP2) were identified in a previous research. In both populations, analysis with umc1066 opaque2 specific marker detected a recessive (o2), a dominant (O2) and an unknown allele (UA). However, IP2 lacked homozygous recessive o2o2 genotypes. The aim of the present research was to determine by DNA and biochemical analysis if UA allele was a recessive allele and/or if high tryptophan content was due to the o2 or some other mutation. Tree more opaque accessions with different mutations - IP3o5, IP4o14 and IP5floury (no data on type of mutation) were used in biochemical analysis for comparison with IP1 and IP2. Kernels were divided into two samples - with hard and with soft kernels. The UA allele sequencing revealed that it was a dominant allele with four GCCAGA repeats. SSR analysis showed presence of o2 in IP1 in both hard and soft kernels. Decrease in 22 kDa, 19 kDa and 27 kDa zeins in soft kernels was observed only in IP1 and IP2. Tryptophan content was high in soft kernels of IP1 (0.081) and IP2 (0.085), and in both hard and soft kernels of -IP3o5 (0.083 and 0.085, respectively). It can be concluded that IP1 is an o2 mutant and that IP2 carries a high tryptophan mutation other than o2, o5, o14 or floury.
PB - Društvo genetičara Srbije, Beograd
T2 - Genetika
T1 - DNA and biochemical analysis of a potential opaque2 maize population
VL - 49
IS - 1
SP - 51
EP - 61
DO - 10.2298/GENSR1701051I
ER - 
@article{
author = "Ignjatović-Micić, Dragana and Nikolić, Ana and Kostadinović, Marija and Nikolić, Aleksandra",
year = "2017",
url = "http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/680",
abstract = "Maize has low nutritional value because it is poor in essential amino acids lysine and tryptophan, but different mutations have been identified that increase their content. Two high lysine/tryptophan populations from Maize Research Institute genebank (IP1 and IP2) were identified in a previous research. In both populations, analysis with umc1066 opaque2 specific marker detected a recessive (o2), a dominant (O2) and an unknown allele (UA). However, IP2 lacked homozygous recessive o2o2 genotypes. The aim of the present research was to determine by DNA and biochemical analysis if UA allele was a recessive allele and/or if high tryptophan content was due to the o2 or some other mutation. Tree more opaque accessions with different mutations - IP3o5, IP4o14 and IP5floury (no data on type of mutation) were used in biochemical analysis for comparison with IP1 and IP2. Kernels were divided into two samples - with hard and with soft kernels. The UA allele sequencing revealed that it was a dominant allele with four GCCAGA repeats. SSR analysis showed presence of o2 in IP1 in both hard and soft kernels. Decrease in 22 kDa, 19 kDa and 27 kDa zeins in soft kernels was observed only in IP1 and IP2. Tryptophan content was high in soft kernels of IP1 (0.081) and IP2 (0.085), and in both hard and soft kernels of -IP3o5 (0.083 and 0.085, respectively). It can be concluded that IP1 is an o2 mutant and that IP2 carries a high tryptophan mutation other than o2, o5, o14 or floury.",
publisher = "Društvo genetičara Srbije, Beograd",
journal = "Genetika",
title = "DNA and biochemical analysis of a potential opaque2 maize population",
volume = "49",
number = "1",
pages = "51-61",
doi = "10.2298/GENSR1701051I"
}
Ignjatović-Micić, D., Nikolić, A., Kostadinović, M.,& Nikolić, A. (2017). DNA and biochemical analysis of a potential opaque2 maize population.
Genetika
Društvo genetičara Srbije, Beograd., 49(1), 51-61.
https://doi.org/10.2298/GENSR1701051I
Ignjatović-Micić D, Nikolić A, Kostadinović M, Nikolić A. DNA and biochemical analysis of a potential opaque2 maize population. Genetika. 2017;49(1):51-61
Ignjatović-Micić Dragana, Nikolić Ana, Kostadinović Marija, Nikolić Aleksandra, "DNA and biochemical analysis of a potential opaque2 maize population" Genetika, 49, no. 1 (2017):51-61,
https://doi.org/10.2298/GENSR1701051I .

Biochemical and physical kernel properties of a standard maize hybrid in different TopCross (TM) Blends

Vančetović, Jelena; Ignjatović-Micić, Dragana; Delić, Nenad; Božinović, Sofija; Nikolić, Ana; Kostadinović, Marija; Trbović, Dejana

(Univ Sao Paolo, Cerquera Cesar, 2017)

TY - JOUR
AU - Vančetović, Jelena
AU - Ignjatović-Micić, Dragana
AU - Delić, Nenad
AU - Božinović, Sofija
AU - Nikolić, Ana
AU - Kostadinović, Marija
AU - Trbović, Dejana
PY - 2017
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/684
AB - A pilot experiment was undertaken in order to examine high oil populations of maize (Zea mays L.) to be used as pollinators in TopCross blends with commercial ZP341 standard hybrid. Five high oil populations (HOPs) from the Maize Research Institute (MRI) gene bank were chosen for this research, according to their high grain oil content, synchrony between silking of ZP341 and anthesis of the populations and good agronomic performances in 2012. Selfing of ZP341 and HOPs, as well as crosses of ZP341 cmsS sterile x HOPs were carried out in 2013. Oil content, fatty acid composition, protein and tryptophan content, and physical characteristics of the obtained kernels were measured. Four HOPs showed significant positive influence on the oil content in the TopCrosses (TC), 16.85 g kg(-1) on average. Oleic acid, which is the principal monounsaturated fatty acid, was significantly lower in all HOPs and all TCs, while selfed ZP341 had almost twice the average value typical for standard maize. However, this decrease in TCs was in a narrow range from 1 % (in TC-3) to 5 % (in TC-4) and the oleic content of TCs was on average higher by 60 % compared to the typical standard maize. Different favorable and unfavorable significant changes were detected in fatty acid compositions, protein and tryptophan contents and physical kernel properties for each potential TC combination. Results indicate differences in gene effects present in different TC combinations and underscore the need to examine each potential TC blend by conducting similar simple experiments.
PB - Univ Sao Paolo, Cerquera Cesar
T2 - Scientia Agricola
T1 - Biochemical and physical kernel properties of a standard maize hybrid in different TopCross (TM) Blends
VL - 74
IS - 6
SP - 461
EP - 468
DO - 10.1590/1678-992X-2016-0302
ER - 
@article{
author = "Vančetović, Jelena and Ignjatović-Micić, Dragana and Delić, Nenad and Božinović, Sofija and Nikolić, Ana and Kostadinović, Marija and Trbović, Dejana",
year = "2017",
url = "http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/684",
abstract = "A pilot experiment was undertaken in order to examine high oil populations of maize (Zea mays L.) to be used as pollinators in TopCross blends with commercial ZP341 standard hybrid. Five high oil populations (HOPs) from the Maize Research Institute (MRI) gene bank were chosen for this research, according to their high grain oil content, synchrony between silking of ZP341 and anthesis of the populations and good agronomic performances in 2012. Selfing of ZP341 and HOPs, as well as crosses of ZP341 cmsS sterile x HOPs were carried out in 2013. Oil content, fatty acid composition, protein and tryptophan content, and physical characteristics of the obtained kernels were measured. Four HOPs showed significant positive influence on the oil content in the TopCrosses (TC), 16.85 g kg(-1) on average. Oleic acid, which is the principal monounsaturated fatty acid, was significantly lower in all HOPs and all TCs, while selfed ZP341 had almost twice the average value typical for standard maize. However, this decrease in TCs was in a narrow range from 1 % (in TC-3) to 5 % (in TC-4) and the oleic content of TCs was on average higher by 60 % compared to the typical standard maize. Different favorable and unfavorable significant changes were detected in fatty acid compositions, protein and tryptophan contents and physical kernel properties for each potential TC combination. Results indicate differences in gene effects present in different TC combinations and underscore the need to examine each potential TC blend by conducting similar simple experiments.",
publisher = "Univ Sao Paolo, Cerquera Cesar",
journal = "Scientia Agricola",
title = "Biochemical and physical kernel properties of a standard maize hybrid in different TopCross (TM) Blends",
volume = "74",
number = "6",
pages = "461-468",
doi = "10.1590/1678-992X-2016-0302"
}
Vančetović, J., Ignjatović-Micić, D., Delić, N., Božinović, S., Nikolić, A., Kostadinović, M.,& Trbović, D. (2017). Biochemical and physical kernel properties of a standard maize hybrid in different TopCross (TM) Blends.
Scientia Agricola
Univ Sao Paolo, Cerquera Cesar., 74(6), 461-468.
https://doi.org/10.1590/1678-992X-2016-0302
Vančetović J, Ignjatović-Micić D, Delić N, Božinović S, Nikolić A, Kostadinović M, Trbović D. Biochemical and physical kernel properties of a standard maize hybrid in different TopCross (TM) Blends. Scientia Agricola. 2017;74(6):461-468
Vančetović Jelena, Ignjatović-Micić Dragana, Delić Nenad, Božinović Sofija, Nikolić Ana, Kostadinović Marija, Trbović Dejana, "Biochemical and physical kernel properties of a standard maize hybrid in different TopCross (TM) Blends" Scientia Agricola, 74, no. 6 (2017):461-468,
https://doi.org/10.1590/1678-992X-2016-0302 .
2
2
2

Comparison of statistical methods for genetic similarity evaluation of maize inbred lines

Nikolić, Ana; Kostadinović, Marija; Vančetović, Jelena; Stanković, Goran; Ignjatović-Micić, Dragana

(Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, 2017)

TY - JOUR
AU - Nikolić, Ana
AU - Kostadinović, Marija
AU - Vančetović, Jelena
AU - Stanković, Goran
AU - Ignjatović-Micić, Dragana
PY - 2017
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/679
AB - Conventional breeding methods have been aided by molecular genetic techniques giving the chance for efficient improvement in creation of maize hybrids. Proper choice of statistical methods for data analysis is very important because it ensures greater reliability. The aim of this study was to determine the most suitable statistical approach for molecular marker data analysis. SSR markers were used for the analysis of 10 maize inbreds. Genetic similarity/distance was calculated using three types of data: binary, allele frequency based on densitometry and allele frequency according to band size data applying Simple matching, Jaccard's and Rogers' coefficient. Cluster analysis was performed in NTSYS, 2.11a software. The highest value for Spearman's rank of correlation (0.95) was detected between distance matrices based on binary data. The results showed that binary data Jaccard's coefficient) and allele frequency data based on fragment sizes (Rogers' coefficient) gave identical clusters by visual inspection and according to CIc index.
AB - Metode klasične selekcije kukuruza se dopunjuju tehnikama molekularne genetike u cilju efikasnijeg dobijanja pouzdanih rezultata, pri čemu pristupi u obradi podataka imaju veliki značaj u ostvarivanju ovog cilja. Primenom SSR molekularnih markera analizirano je 10 samooplodnih linija kukuruza. Različite statističke metode su upoređene sa ciljem da se utvrdi najpogodnija za određivanje genetičke srodnosti ispitivanih genotipova. Genetička sličnost/distanca je izračunata korišćenjem tri tipa podataka: binarni podaci (1,0), frekvencija alela izračunata pomoću denzitometrije i frekvencija alela izračunata na osnovu veličina umnoženih fragmenata u baznim parovima primenom Simple matching, Jaccard i Rogers koeficijenata. Klaster analiza je urađena u NTSYS, 2.11a softveru. Najveća vrednost Spirmanovog koeficijenta (0.95) je utvrđena između matrica genetičkih sličnosti/distanci izračunatih na osnovu binarnih podataka. Rezultati ukazuju da se identični dendrogrami dobijaju korišćenjem Jaccard-ovog koeficijenta izračunatog za binarni zapis i Rogers-ovog koeficijenta izračunatog na osnovu frekvencija alela određenih prema veličini umnoženih fragmenata, kako vizuelnom ocenom tako i na osnovu CIc indeksa.
PB - Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
T2 - Ratarstvo i povrtarstvo
T1 - Comparison of statistical methods for genetic similarity evaluation of maize inbred lines
T1 - Poređenje statističkih metoda za određivanje genetičke srodnosti samooplodnih linija kukuruza
VL - 54
IS - 1
SP - 25
EP - 30
DO - 10.5937/ratpov54-12174
ER - 
@article{
author = "Nikolić, Ana and Kostadinović, Marija and Vančetović, Jelena and Stanković, Goran and Ignjatović-Micić, Dragana",
year = "2017",
url = "http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/679",
abstract = "Conventional breeding methods have been aided by molecular genetic techniques giving the chance for efficient improvement in creation of maize hybrids. Proper choice of statistical methods for data analysis is very important because it ensures greater reliability. The aim of this study was to determine the most suitable statistical approach for molecular marker data analysis. SSR markers were used for the analysis of 10 maize inbreds. Genetic similarity/distance was calculated using three types of data: binary, allele frequency based on densitometry and allele frequency according to band size data applying Simple matching, Jaccard's and Rogers' coefficient. Cluster analysis was performed in NTSYS, 2.11a software. The highest value for Spearman's rank of correlation (0.95) was detected between distance matrices based on binary data. The results showed that binary data Jaccard's coefficient) and allele frequency data based on fragment sizes (Rogers' coefficient) gave identical clusters by visual inspection and according to CIc index., Metode klasične selekcije kukuruza se dopunjuju tehnikama molekularne genetike u cilju efikasnijeg dobijanja pouzdanih rezultata, pri čemu pristupi u obradi podataka imaju veliki značaj u ostvarivanju ovog cilja. Primenom SSR molekularnih markera analizirano je 10 samooplodnih linija kukuruza. Različite statističke metode su upoređene sa ciljem da se utvrdi najpogodnija za određivanje genetičke srodnosti ispitivanih genotipova. Genetička sličnost/distanca je izračunata korišćenjem tri tipa podataka: binarni podaci (1,0), frekvencija alela izračunata pomoću denzitometrije i frekvencija alela izračunata na osnovu veličina umnoženih fragmenata u baznim parovima primenom Simple matching, Jaccard i Rogers koeficijenata. Klaster analiza je urađena u NTSYS, 2.11a softveru. Najveća vrednost Spirmanovog koeficijenta (0.95) je utvrđena između matrica genetičkih sličnosti/distanci izračunatih na osnovu binarnih podataka. Rezultati ukazuju da se identični dendrogrami dobijaju korišćenjem Jaccard-ovog koeficijenta izračunatog za binarni zapis i Rogers-ovog koeficijenta izračunatog na osnovu frekvencija alela određenih prema veličini umnoženih fragmenata, kako vizuelnom ocenom tako i na osnovu CIc indeksa.",
publisher = "Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad",
journal = "Ratarstvo i povrtarstvo",
title = "Comparison of statistical methods for genetic similarity evaluation of maize inbred lines, Poređenje statističkih metoda za određivanje genetičke srodnosti samooplodnih linija kukuruza",
volume = "54",
number = "1",
pages = "25-30",
doi = "10.5937/ratpov54-12174"
}
Nikolić, A., Kostadinović, M., Vančetović, J., Stanković, G.,& Ignjatović-Micić, D. (2017). Poređenje statističkih metoda za određivanje genetičke srodnosti samooplodnih linija kukuruza.
Ratarstvo i povrtarstvo
Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad., 54(1), 25-30.
https://doi.org/10.5937/ratpov54-12174
Nikolić A, Kostadinović M, Vančetović J, Stanković G, Ignjatović-Micić D. Poređenje statističkih metoda za određivanje genetičke srodnosti samooplodnih linija kukuruza. Ratarstvo i povrtarstvo. 2017;54(1):25-30
Nikolić Ana, Kostadinović Marija, Vančetović Jelena, Stanković Goran, Ignjatović-Micić Dragana, "Poređenje statističkih metoda za određivanje genetičke srodnosti samooplodnih linija kukuruza" Ratarstvo i povrtarstvo, 54, no. 1 (2017):25-30,
https://doi.org/10.5937/ratpov54-12174 .
1

Development of High Tryptophan Maize Near Isogenic Lines Adapted to Temperate Regions through Marker Assisted Selection Impediments and Benefits

Kostadinović, Marija; Ignjatović-Micić, Dragana; Ristić, Danijela; Mladenović-Drinić, Snežana; Vančetović, Jelena; Božinović, Sofija; Stanković, Goran

(Public Library Science, San Francisco, 2016)

TY - JOUR
AU - Kostadinović, Marija
AU - Ignjatović-Micić, Dragana
AU - Ristić, Danijela
AU - Mladenović-Drinić, Snežana
AU - Vančetović, Jelena
AU - Božinović, Sofija
AU - Stanković, Goran
PY - 2016
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/621
AB - Breeding program aimed at converting standard maize inbred lines to their quality protein maize (QPM) counterparts for growing in temperate climate is being conducted at Maize Research Institute (MRI). The objective of the research presented herein was to develop QPM versions of two commercial ZP inbreds through marker assisted selection (MAS) with opaque2 specific molecular markers, while maintaining their good agronomic performances and combining abilities. Donor line was a tropical QPM line CML 144. After two backcross and three selfing generations, six near isogenic lines (NILs) with 93% recovery of the recurrent parent genome were created from one cross. Average increments of 30% in tryptophan content and 36% in quality index were obtained, as well as kernels with less than 25% opaque endosperm. Grain yield was increased by 11-31% and combining abilities of the improved lines were on a par with the original line. Correlations between biochemical and agronomic parameters revealed that selection for plant height, ear length and kernel row number together with tryptophan content could be recommended for development of QPM with this material. However, several impediments emerged during selection. Major drawbacks in NIL development were small number of opaque2 recessive homozygotes (4.5% and 7.6% in BC2F2 of two crosses) and poor seed set throughout selection, which led to the loss of one cross. Moreover, in the other cross many plants in different generations had to be omitted from further selection due to the insufficient number of kernels. This phenomenon could be explained by incompatibility between pollen and style, possibly due to the exotic donor germplasm. Overall, it could be expected that the use of NILs, which are adapted to temperate climate and have high percentage of domestic germplasm, would outbalance the noted impediments and increase MAS efficiency in different breeding programs.
PB - Public Library Science, San Francisco
T2 - PLOS ONE
T1 - Development of High Tryptophan Maize Near Isogenic Lines Adapted to Temperate Regions through Marker Assisted Selection Impediments and Benefits
VL - 11
IS - 12
DO - 10.1371/journal.pone.0167635
ER - 
@article{
author = "Kostadinović, Marija and Ignjatović-Micić, Dragana and Ristić, Danijela and Mladenović-Drinić, Snežana and Vančetović, Jelena and Božinović, Sofija and Stanković, Goran",
year = "2016",
url = "http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/621",
abstract = "Breeding program aimed at converting standard maize inbred lines to their quality protein maize (QPM) counterparts for growing in temperate climate is being conducted at Maize Research Institute (MRI). The objective of the research presented herein was to develop QPM versions of two commercial ZP inbreds through marker assisted selection (MAS) with opaque2 specific molecular markers, while maintaining their good agronomic performances and combining abilities. Donor line was a tropical QPM line CML 144. After two backcross and three selfing generations, six near isogenic lines (NILs) with 93% recovery of the recurrent parent genome were created from one cross. Average increments of 30% in tryptophan content and 36% in quality index were obtained, as well as kernels with less than 25% opaque endosperm. Grain yield was increased by 11-31% and combining abilities of the improved lines were on a par with the original line. Correlations between biochemical and agronomic parameters revealed that selection for plant height, ear length and kernel row number together with tryptophan content could be recommended for development of QPM with this material. However, several impediments emerged during selection. Major drawbacks in NIL development were small number of opaque2 recessive homozygotes (4.5% and 7.6% in BC2F2 of two crosses) and poor seed set throughout selection, which led to the loss of one cross. Moreover, in the other cross many plants in different generations had to be omitted from further selection due to the insufficient number of kernels. This phenomenon could be explained by incompatibility between pollen and style, possibly due to the exotic donor germplasm. Overall, it could be expected that the use of NILs, which are adapted to temperate climate and have high percentage of domestic germplasm, would outbalance the noted impediments and increase MAS efficiency in different breeding programs.",
publisher = "Public Library Science, San Francisco",
journal = "PLOS ONE",
title = "Development of High Tryptophan Maize Near Isogenic Lines Adapted to Temperate Regions through Marker Assisted Selection Impediments and Benefits",
volume = "11",
number = "12",
doi = "10.1371/journal.pone.0167635"
}
Kostadinović, M., Ignjatović-Micić, D., Ristić, D., Mladenović-Drinić, S., Vančetović, J., Božinović, S.,& Stanković, G. (2016). Development of High Tryptophan Maize Near Isogenic Lines Adapted to Temperate Regions through Marker Assisted Selection Impediments and Benefits.
PLOS ONE
Public Library Science, San Francisco., 11(12).
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0167635
Kostadinović M, Ignjatović-Micić D, Ristić D, Mladenović-Drinić S, Vančetović J, Božinović S, Stanković G. Development of High Tryptophan Maize Near Isogenic Lines Adapted to Temperate Regions through Marker Assisted Selection Impediments and Benefits. PLOS ONE. 2016;11(12)
Kostadinović Marija, Ignjatović-Micić Dragana, Ristić Danijela, Mladenović-Drinić Snežana, Vančetović Jelena, Božinović Sofija, Stanković Goran, "Development of High Tryptophan Maize Near Isogenic Lines Adapted to Temperate Regions through Marker Assisted Selection Impediments and Benefits" PLOS ONE, 11, no. 12 (2016),
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0167635 .
1
7
4
7

Individual and combined (Plus-hybrid) effect of cytoplasmic male sterility and xenia on maize grain yield

Božinović, Sofija; Vančetović, Jelena; Nikolić, Ana; Ristić, Danijela; Kostadinović, Marija; Ignjatović-Micić, Dragana; Prodanović, Slaven

(Inst Investigaciones Agropecuarias, Chillan, 2015)

TY - JOUR
AU - Božinović, Sofija
AU - Vančetović, Jelena
AU - Nikolić, Ana
AU - Ristić, Danijela
AU - Kostadinović, Marija
AU - Ignjatović-Micić, Dragana
AU - Prodanović, Slaven
PY - 2015
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/588
AB - Plus-hybrid effect refers to a combined effect of cytoplasmic male sterility (CMS) and xenia in maize (Zea mays L.) It could be used in commercial production by growing a mixture of 80% CMS hybrid and 20% of another fertile hybrid. The aim of this research was to examine individual and combined CMS and xenia effects on two hybrids widely grown in Serbia. Sterile and fertile versions of ZP 1 and ZP 2 hybrids (three-way; Iodent x Lancaster dents) were used as females, while ZP 1, ZP 2, ZP 3, ZP 4, and ZP 5 (three-way or single cross; Iodent (BSSS) x Lancaster dents) were used as pollinators. All of them belong to medium maturity group. The trial was set up at one location in Serbia (Zemun Polje) in 2009, 2010, and 2011. Molecular analysis of the five genotypes was done using simple sequence repeat (SSR) primers. Plus-hybrid effect on grain yield ranged from -6.2% to 6.2%; on thousand kernel weight from -1.7% to 5.2%; on number of kernels per area from -1.0% to 8.0%. The poor response could be due to a use of three-way instead of single cross hybrids in S type of sterility. Modified Rogers' distance between hybrids was in the range 0.211 to 0.378 and was not relevant for the effect, which depended mostly on the sterile hybrid genotype and the fertile hybrid pollinator ability. This approach should be more suitable for female hybrids with slightly poorer performance, already being produced on a sterile base.
PB - Inst Investigaciones Agropecuarias, Chillan
T2 - Chilean Journal of Agricultural Research
T1 - Individual and combined (Plus-hybrid) effect of cytoplasmic male sterility and xenia on maize grain yield
VL - 75
IS - 2
SP - 160
EP - 167
DO - 10.4067/S0718-58392015000200004
ER - 
@article{
author = "Božinović, Sofija and Vančetović, Jelena and Nikolić, Ana and Ristić, Danijela and Kostadinović, Marija and Ignjatović-Micić, Dragana and Prodanović, Slaven",
year = "2015",
url = "http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/588",
abstract = "Plus-hybrid effect refers to a combined effect of cytoplasmic male sterility (CMS) and xenia in maize (Zea mays L.) It could be used in commercial production by growing a mixture of 80% CMS hybrid and 20% of another fertile hybrid. The aim of this research was to examine individual and combined CMS and xenia effects on two hybrids widely grown in Serbia. Sterile and fertile versions of ZP 1 and ZP 2 hybrids (three-way; Iodent x Lancaster dents) were used as females, while ZP 1, ZP 2, ZP 3, ZP 4, and ZP 5 (three-way or single cross; Iodent (BSSS) x Lancaster dents) were used as pollinators. All of them belong to medium maturity group. The trial was set up at one location in Serbia (Zemun Polje) in 2009, 2010, and 2011. Molecular analysis of the five genotypes was done using simple sequence repeat (SSR) primers. Plus-hybrid effect on grain yield ranged from -6.2% to 6.2%; on thousand kernel weight from -1.7% to 5.2%; on number of kernels per area from -1.0% to 8.0%. The poor response could be due to a use of three-way instead of single cross hybrids in S type of sterility. Modified Rogers' distance between hybrids was in the range 0.211 to 0.378 and was not relevant for the effect, which depended mostly on the sterile hybrid genotype and the fertile hybrid pollinator ability. This approach should be more suitable for female hybrids with slightly poorer performance, already being produced on a sterile base.",
publisher = "Inst Investigaciones Agropecuarias, Chillan",
journal = "Chilean Journal of Agricultural Research",
title = "Individual and combined (Plus-hybrid) effect of cytoplasmic male sterility and xenia on maize grain yield",
volume = "75",
number = "2",
pages = "160-167",
doi = "10.4067/S0718-58392015000200004"
}
Božinović, S., Vančetović, J., Nikolić, A., Ristić, D., Kostadinović, M., Ignjatović-Micić, D.,& Prodanović, S. (2015). Individual and combined (Plus-hybrid) effect of cytoplasmic male sterility and xenia on maize grain yield.
Chilean Journal of Agricultural Research
Inst Investigaciones Agropecuarias, Chillan., 75(2), 160-167.
https://doi.org/10.4067/S0718-58392015000200004
Božinović S, Vančetović J, Nikolić A, Ristić D, Kostadinović M, Ignjatović-Micić D, Prodanović S. Individual and combined (Plus-hybrid) effect of cytoplasmic male sterility and xenia on maize grain yield. Chilean Journal of Agricultural Research. 2015;75(2):160-167
Božinović Sofija, Vančetović Jelena, Nikolić Ana, Ristić Danijela, Kostadinović Marija, Ignjatović-Micić Dragana, Prodanović Slaven, "Individual and combined (Plus-hybrid) effect of cytoplasmic male sterility and xenia on maize grain yield" Chilean Journal of Agricultural Research, 75, no. 2 (2015):160-167,
https://doi.org/10.4067/S0718-58392015000200004 .
4
3
3

Selekcija linija kukuruza sa poboljšanim kvalitetom proteina i adaptiranih na umereno klimatsko područje upotrebom molekularnih markera

Kostadinović, Marija

(Универзитет у Београду, Биолошки факултет, 2015)

TY - BOOK
AU - Kostadinović, Marija
PY - 2015
UR - http://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=4404
UR - https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:14312/bdef:Content/download
UR - http://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=1025026994
UR - http://nardus.mpn.gov.rs/123456789/7283
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/753
AB - Hranljiva vrednost kukuruza je niska zbog niskog sadržaja dve esencijalne aminokiseline - lizina i triptofana. Poboljšanje hranljive vrednosti kukuruza predstavlja jedan od glavnih ciljeva savremenih programa oplemenjivanja zbog sve značajnijih klimatskih promena i rasta ljudske populacije, odnosno sve veće potrebe za hranom. Najveći uspeh postignut je 60-ih godina prošlog veka otkrićem opaque2 (o2) mutanta sa superiornim hranljivim svojstvima. Međutim, plejotropni efekti o2 mutacije čine endosperm zrna kukuruza mekim, a samo zrno osetljivim na pucanje, trulež i štetočine. Istraživači Međunarodnog centra za poboljšanje pšenice i kukuruza u Meksiku (eng. International Maize and Wheat Improvement Center - CIMMYT) su metodama konvencionalnog oplemenjivanja stvorili kukuruz visokog kvaliteta proteina (eng. Quality Protein Maize – QPM), koji istovremeno ima visoku hranljivu vrednost proteina endosperma i dobre agronomske performanse.Iako je QPM razvijen klasičnim metodama selekcije, poslednjih godina se sve više primenjuje selekcija upotrebom molekularnih markera (eng. Marker Assisted Selection - MAS) sa ciljem poboljšanja elitnih linija za kvalitet proteina. Unutar sekvence o2 gena identifikovana su tri različita SSR markera – phi057, phi112 i umc1066, koji se koriste za utvrđivanje polimorfizma inbred linija i kao selekcioni markeri za o2 gen (eng. foreground selection). Molekularni markeri se koriste i radi utvrđivanja procenta genoma rekurentnog roditelja u potomstvima povratnih ukrštanja (eng. background selection). Primena foreground i background selekcije smanjuje broj generacija potrebnih za stvaranje željenog genotipa klasičnim metodama selekcije koje se zasnivaju na fenotipskom odabiru biljaka.Osnovni cilj ovog rada bio je dobijanje linija kukuruza poboljšanog kvaliteta proteina adaptiranih na umereno klimatsko područje, korišćenjem specifičnih molekularnih markera za opaque2 gen, kao i da se održe dobre agronomske osobine i kombinaciona sposobnost poboljšanih linija...
AB - Maize nutritional quality is poor due to the low levels of two essential aminoacids - lysine and tryptophan. Because of the climatic changes and increased food demands due to the human population growth, improvement of the maize nutritional quality is one of the main goals of many breeding programs. A major breakthrough has been the isolation of the opaque2 (o2) mutant with superior nutritional properties in the 1960s. However, pleiotropic effect of the o2 mutation makes the maize endosperm soft and susceptible to cracking, ear rots, and storage pests. Using conventional breeding methodologies, interdisciplinary research team in the International Maize and Wheat Improvement Center (CIMMYT), Mexico, created the new, agronomically acceptable and nutritionally improved opaque2 types by the name of Quality Protein Maize (QPM).Although QPM was created through conventional breeding, marker assisted selection (MAS) is becoming increasingly used approach for improvement of protein quality in maize. Three simple sequence repeats (phi057, phi112 and umc1066), located as internal repetitive sequences within the o2 gene, are being utilized as foreground selection markers for the o2 gene. Molecular markers are also effectively employed for identification of the genotypes with the highest proportion of recurrent parent genome (background selection). Both foreground and background selection decrease the number of the generations required to create desirable genotype through conventional breeding based on the fenotypic selection.The main objective of this research was to create high quality protein maize lines adapted to temperate regions using opaque2 specific molecular markers, while maintaining their good agronomic performances and combining abilities. Two elite inbred lines - ZPL 3 and ZPL 5 were selected as the recurrent parents, to be the recipients of the o2 allele and to improve the tryptophan content. CML 144, a QPM tropical inbred line, was selected as the donor line of o2. Identification and confirmation of the QPM selection results involved biochemical analysis (determination of proteincontent, tryptophan content and quality index - tryptophan to protein ratio) and evaluation of the agronomicaly important traits in the field trials...
PB - Универзитет у Београду, Биолошки факултет
T2 - Универзитет у Београду
T1 - Selekcija linija kukuruza sa poboljšanim kvalitetom proteina i adaptiranih na umereno klimatsko područje upotrebom molekularnih markera
ER - 
@phdthesis{
author = "Kostadinović, Marija",
year = "2015",
url = "http://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=4404, https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:14312/bdef:Content/download, http://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=1025026994, http://nardus.mpn.gov.rs/123456789/7283, http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/753",
abstract = "Hranljiva vrednost kukuruza je niska zbog niskog sadržaja dve esencijalne aminokiseline - lizina i triptofana. Poboljšanje hranljive vrednosti kukuruza predstavlja jedan od glavnih ciljeva savremenih programa oplemenjivanja zbog sve značajnijih klimatskih promena i rasta ljudske populacije, odnosno sve veće potrebe za hranom. Najveći uspeh postignut je 60-ih godina prošlog veka otkrićem opaque2 (o2) mutanta sa superiornim hranljivim svojstvima. Međutim, plejotropni efekti o2 mutacije čine endosperm zrna kukuruza mekim, a samo zrno osetljivim na pucanje, trulež i štetočine. Istraživači Međunarodnog centra za poboljšanje pšenice i kukuruza u Meksiku (eng. International Maize and Wheat Improvement Center - CIMMYT) su metodama konvencionalnog oplemenjivanja stvorili kukuruz visokog kvaliteta proteina (eng. Quality Protein Maize – QPM), koji istovremeno ima visoku hranljivu vrednost proteina endosperma i dobre agronomske performanse.Iako je QPM razvijen klasičnim metodama selekcije, poslednjih godina se sve više primenjuje selekcija upotrebom molekularnih markera (eng. Marker Assisted Selection - MAS) sa ciljem poboljšanja elitnih linija za kvalitet proteina. Unutar sekvence o2 gena identifikovana su tri različita SSR markera – phi057, phi112 i umc1066, koji se koriste za utvrđivanje polimorfizma inbred linija i kao selekcioni markeri za o2 gen (eng. foreground selection). Molekularni markeri se koriste i radi utvrđivanja procenta genoma rekurentnog roditelja u potomstvima povratnih ukrštanja (eng. background selection). Primena foreground i background selekcije smanjuje broj generacija potrebnih za stvaranje željenog genotipa klasičnim metodama selekcije koje se zasnivaju na fenotipskom odabiru biljaka.Osnovni cilj ovog rada bio je dobijanje linija kukuruza poboljšanog kvaliteta proteina adaptiranih na umereno klimatsko područje, korišćenjem specifičnih molekularnih markera za opaque2 gen, kao i da se održe dobre agronomske osobine i kombinaciona sposobnost poboljšanih linija..., Maize nutritional quality is poor due to the low levels of two essential aminoacids - lysine and tryptophan. Because of the climatic changes and increased food demands due to the human population growth, improvement of the maize nutritional quality is one of the main goals of many breeding programs. A major breakthrough has been the isolation of the opaque2 (o2) mutant with superior nutritional properties in the 1960s. However, pleiotropic effect of the o2 mutation makes the maize endosperm soft and susceptible to cracking, ear rots, and storage pests. Using conventional breeding methodologies, interdisciplinary research team in the International Maize and Wheat Improvement Center (CIMMYT), Mexico, created the new, agronomically acceptable and nutritionally improved opaque2 types by the name of Quality Protein Maize (QPM).Although QPM was created through conventional breeding, marker assisted selection (MAS) is becoming increasingly used approach for improvement of protein quality in maize. Three simple sequence repeats (phi057, phi112 and umc1066), located as internal repetitive sequences within the o2 gene, are being utilized as foreground selection markers for the o2 gene. Molecular markers are also effectively employed for identification of the genotypes with the highest proportion of recurrent parent genome (background selection). Both foreground and background selection decrease the number of the generations required to create desirable genotype through conventional breeding based on the fenotypic selection.The main objective of this research was to create high quality protein maize lines adapted to temperate regions using opaque2 specific molecular markers, while maintaining their good agronomic performances and combining abilities. Two elite inbred lines - ZPL 3 and ZPL 5 were selected as the recurrent parents, to be the recipients of the o2 allele and to improve the tryptophan content. CML 144, a QPM tropical inbred line, was selected as the donor line of o2. Identification and confirmation of the QPM selection results involved biochemical analysis (determination of proteincontent, tryptophan content and quality index - tryptophan to protein ratio) and evaluation of the agronomicaly important traits in the field trials...",
publisher = "Универзитет у Београду, Биолошки факултет",
journal = "Универзитет у Београду",
title = "Selekcija linija kukuruza sa poboljšanim kvalitetom proteina i adaptiranih na umereno klimatsko područje upotrebom molekularnih markera"
}
Kostadinović, M. (2015). Selekcija linija kukuruza sa poboljšanim kvalitetom proteina i adaptiranih na umereno klimatsko područje upotrebom molekularnih markera.
Универзитет у Београду
Универзитет у Београду, Биолошки факултет..
Kostadinović M. Selekcija linija kukuruza sa poboljšanim kvalitetom proteina i adaptiranih na umereno klimatsko područje upotrebom molekularnih markera. Универзитет у Београду. 2015;
Kostadinović Marija, "Selekcija linija kukuruza sa poboljšanim kvalitetom proteina i adaptiranih na umereno klimatsko područje upotrebom molekularnih markera" Универзитет у Београду (2015)

Grain Nutrient Composition of Maize (Zea mays L.) Drought-Tolerant Populations

Ignjatović-Micić, Dragana; Vančetović, Jelena; Dumanović, Zoran; Kostadinović, Marija; Božinović, Sofija; Trbović, Dejana

(Amer Chemical Soc, Washington, 2015)

TY - JOUR
AU - Ignjatović-Micić, Dragana
AU - Vančetović, Jelena
AU - Dumanović, Zoran
AU - Kostadinović, Marija
AU - Božinović, Sofija
AU - Trbović, Dejana
PY - 2015
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/573
AB - A total of 13 maize populations from the drought-tolerant mini core collection from Maize Research Institute gene bank were evaluated for oil, protein, and tryptophan contents, fatty acid (FA) composition, and kernel characteristics. All accessions are high oil (5.8-7.9%) and protein (10.58-12.45%) genotypes. Most of the accessions showed high contents of tryptophan (0.070-0.081%) and saturated (12.65-17.91%) and monounsaturated (24.19-45.52%) FAs. Significant positive correlations were found between oil and protein and between oil and tryptophan contents (p lt 0.01). Correlations between oil and principal FA were non-significant. Several accessions showed multiple nutritional advantages. For example, IP6428 had high oil (7.3%), tryptophan (0.081%), and saturated FA (17.9%) contents. Moreover, a positive correlation (p lt 0.01) between palmitic (13.68%) and oleic (34.74%) acids enables the use of IP6428 for developing lines high in these FAs. Because drought-tolerant accessions were selected in both subtropical and temperate zones, they could be used for breeding value-added maize adapted to both environments.
PB - Amer Chemical Soc, Washington
T2 - Journal of Agricultural and Food Chemistry
T1 - Grain Nutrient Composition of Maize (Zea mays L.) Drought-Tolerant Populations
VL - 63
IS - 4
SP - 1251
EP - 1260
DO - 10.1021/jf504301u
ER - 
@article{
author = "Ignjatović-Micić, Dragana and Vančetović, Jelena and Dumanović, Zoran and Kostadinović, Marija and Božinović, Sofija and Trbović, Dejana",
year = "2015",
url = "http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/573",
abstract = "A total of 13 maize populations from the drought-tolerant mini core collection from Maize Research Institute gene bank were evaluated for oil, protein, and tryptophan contents, fatty acid (FA) composition, and kernel characteristics. All accessions are high oil (5.8-7.9%) and protein (10.58-12.45%) genotypes. Most of the accessions showed high contents of tryptophan (0.070-0.081%) and saturated (12.65-17.91%) and monounsaturated (24.19-45.52%) FAs. Significant positive correlations were found between oil and protein and between oil and tryptophan contents (p lt 0.01). Correlations between oil and principal FA were non-significant. Several accessions showed multiple nutritional advantages. For example, IP6428 had high oil (7.3%), tryptophan (0.081%), and saturated FA (17.9%) contents. Moreover, a positive correlation (p lt 0.01) between palmitic (13.68%) and oleic (34.74%) acids enables the use of IP6428 for developing lines high in these FAs. Because drought-tolerant accessions were selected in both subtropical and temperate zones, they could be used for breeding value-added maize adapted to both environments.",
publisher = "Amer Chemical Soc, Washington",
journal = "Journal of Agricultural and Food Chemistry",
title = "Grain Nutrient Composition of Maize (Zea mays L.) Drought-Tolerant Populations",
volume = "63",
number = "4",
pages = "1251-1260",
doi = "10.1021/jf504301u"
}
Ignjatović-Micić, D., Vančetović, J., Dumanović, Z., Kostadinović, M., Božinović, S.,& Trbović, D. (2015). Grain Nutrient Composition of Maize (Zea mays L.) Drought-Tolerant Populations.
Journal of Agricultural and Food Chemistry
Amer Chemical Soc, Washington., 63(4), 1251-1260.
https://doi.org/10.1021/jf504301u
Ignjatović-Micić D, Vančetović J, Dumanović Z, Kostadinović M, Božinović S, Trbović D. Grain Nutrient Composition of Maize (Zea mays L.) Drought-Tolerant Populations. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 2015;63(4):1251-1260
Ignjatović-Micić Dragana, Vančetović Jelena, Dumanović Zoran, Kostadinović Marija, Božinović Sofija, Trbović Dejana, "Grain Nutrient Composition of Maize (Zea mays L.) Drought-Tolerant Populations" Journal of Agricultural and Food Chemistry, 63, no. 4 (2015):1251-1260,
https://doi.org/10.1021/jf504301u .
15
13
15

High grain quality accessions within a maize drought tolerant core collection

Ignjatović-Micić, Dragana; Kostadinović, Marija; Božinović, Sofija; Anđelković, Violeta; Vančetović, Jelena

(Univ Sao Paolo, Cerquera Cesar, 2014)

TY - JOUR
AU - Ignjatović-Micić, Dragana
AU - Kostadinović, Marija
AU - Božinović, Sofija
AU - Anđelković, Violeta
AU - Vančetović, Jelena
PY - 2014
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/525
AB - Maize (Zea mays L.) landraces are an important source of genes for improving commercial germplasm. Today, drought tolerance and grain quality are major challenges in maize cultivation due to climatic changes and population growth. The Maize Research Institute gene-bank has a drought tolerant collection, which includes 13 landraces (from the former Yugoslavia) and 12 introduced populations (from different countries). These accessions were analyzed for protein, oil, starch and tryptophan contents, in order to identify drought tolerant accessions with high grain quality. Also, simple sequence repeat (SSR) analysis with specific primers for opaque2 recessive allele (o2) was carried out. All analyzed accessions showed high levels of protein. Oil content ranged from 3.75 % to 5.40 % and starch content from 67.5 % to 71.30%. Average protein content was not different (p lt 0.01) between landraces and introduced populations. Starch and oil contents were higher in introduced populations at 0.84 % and 0.39 %, respectively (p lt 0.01). Twenty-three accessions had high levels of tryptophan content. A high percentage of kernel type 1 and 2 indicated the presence of endosperm hardness modifier genes. Recessive o2 allele was found in most of the accessions. Absence of o2 in some high tryptophan accessions indicated action of another mutation. In two high tryptophan accessions an unknown band was detected. Absence of negative correlations between proteins, tryptophan and oil makes certain accessions suitable for use in the simultaneous improvement of target genotypes for these traits. Identified drought tolerant, high quality accessions can be used in breeding programs aimed at nutritional improvement of maize grown under drought conditions.
PB - Univ Sao Paolo, Cerquera Cesar
T2 - Scientia Agricola
T1 - High grain quality accessions within a maize drought tolerant core collection
VL - 71
IS - 5
SP - 402
EP - 409
DO - 10.1590/0103-9016-2013-0112
ER - 
@article{
author = "Ignjatović-Micić, Dragana and Kostadinović, Marija and Božinović, Sofija and Anđelković, Violeta and Vančetović, Jelena",
year = "2014",
url = "http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/525",
abstract = "Maize (Zea mays L.) landraces are an important source of genes for improving commercial germplasm. Today, drought tolerance and grain quality are major challenges in maize cultivation due to climatic changes and population growth. The Maize Research Institute gene-bank has a drought tolerant collection, which includes 13 landraces (from the former Yugoslavia) and 12 introduced populations (from different countries). These accessions were analyzed for protein, oil, starch and tryptophan contents, in order to identify drought tolerant accessions with high grain quality. Also, simple sequence repeat (SSR) analysis with specific primers for opaque2 recessive allele (o2) was carried out. All analyzed accessions showed high levels of protein. Oil content ranged from 3.75 % to 5.40 % and starch content from 67.5 % to 71.30%. Average protein content was not different (p lt 0.01) between landraces and introduced populations. Starch and oil contents were higher in introduced populations at 0.84 % and 0.39 %, respectively (p lt 0.01). Twenty-three accessions had high levels of tryptophan content. A high percentage of kernel type 1 and 2 indicated the presence of endosperm hardness modifier genes. Recessive o2 allele was found in most of the accessions. Absence of o2 in some high tryptophan accessions indicated action of another mutation. In two high tryptophan accessions an unknown band was detected. Absence of negative correlations between proteins, tryptophan and oil makes certain accessions suitable for use in the simultaneous improvement of target genotypes for these traits. Identified drought tolerant, high quality accessions can be used in breeding programs aimed at nutritional improvement of maize grown under drought conditions.",
publisher = "Univ Sao Paolo, Cerquera Cesar",
journal = "Scientia Agricola",
title = "High grain quality accessions within a maize drought tolerant core collection",
volume = "71",
number = "5",
pages = "402-409",
doi = "10.1590/0103-9016-2013-0112"
}
Ignjatović-Micić, D., Kostadinović, M., Božinović, S., Anđelković, V.,& Vančetović, J. (2014). High grain quality accessions within a maize drought tolerant core collection.
Scientia Agricola
Univ Sao Paolo, Cerquera Cesar., 71(5), 402-409.
https://doi.org/10.1590/0103-9016-2013-0112
Ignjatović-Micić D, Kostadinović M, Božinović S, Anđelković V, Vančetović J. High grain quality accessions within a maize drought tolerant core collection. Scientia Agricola. 2014;71(5):402-409
Ignjatović-Micić Dragana, Kostadinović Marija, Božinović Sofija, Anđelković Violeta, Vančetović Jelena, "High grain quality accessions within a maize drought tolerant core collection" Scientia Agricola, 71, no. 5 (2014):402-409,
https://doi.org/10.1590/0103-9016-2013-0112 .
8
6
6
7

Genetic and biochemical characterization of parental inbred lines in marker assisted selection for quality protein maize

Kostadinović, Marija; Ignjatović-Micić, Dragana; Stanković, Goran; Vančetović, Jelena; Ristić, Danijela; Mladenović-Drinić, Snežana

(Društvo genetičara Srbije, Beograd, 2014)

TY - JOUR
AU - Kostadinović, Marija
AU - Ignjatović-Micić, Dragana
AU - Stanković, Goran
AU - Vančetović, Jelena
AU - Ristić, Danijela
AU - Mladenović-Drinić, Snežana
PY - 2014
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/526
AB - Maize protein is deficient in two essential amino acids, lysine and tryptophan. Naturally occurring opaque2 (o2) mutation which increases the levels of tryptophan and lysine in the grain also confers an undesirable phenotype leading to low yields and more susceptible, soft and chalky kernels. Quality Protein Maize (QPM) is agronomically acceptable and nutritionally improved opaque2 maize. Marker assisted selection increases reliability and efficiency, reduces time and costs taken to obtain QPM. The results presented in this paper are a part of the Maize Research Insitute project on conversion of normal maize lines to QPM lines adapted for growing in temperate regions trough marker assisted backcross (MAB). Genetic and biochemical variability was analyzed between normal (ZPL 5) and QPM (CML 144) parental inbred lines and the efficiency of the three opaque2 specific SSR markers was examined. Markers phi057 and umc1066 can discriminate homozygous and heterozygous backcross progeny, thus can be used as foreground selection markers for the opaque2 gene. The genetic similarity between analyzed lines was 0.05, which confirmed good selection of parental lines for the creation of hybrids. Tryptophan content was 0.093 and QI was 0.85 in CML 144, approximately twice as high compared to 0.054 and 0.48 in ZPL 5. Both tryptophan and QI values for CML 144 were above the QPM treshold, i.e. tryptophan for 24% and QI for 0.625%, making it a suitable donor line of o2. These results represent the framework for marker assisted introgression of the quality protein trait into local maize genotype.
PB - Društvo genetičara Srbije, Beograd
T2 - Genetika
T1 - Genetic and biochemical characterization of parental inbred lines in marker assisted selection for quality protein maize
VL - 46
IS - 2
SP - 579
EP - 590
DO - 10.2298/GENSR1402579K
ER - 
@article{
author = "Kostadinović, Marija and Ignjatović-Micić, Dragana and Stanković, Goran and Vančetović, Jelena and Ristić, Danijela and Mladenović-Drinić, Snežana",
year = "2014",
url = "http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/526",
abstract = "Maize protein is deficient in two essential amino acids, lysine and tryptophan. Naturally occurring opaque2 (o2) mutation which increases the levels of tryptophan and lysine in the grain also confers an undesirable phenotype leading to low yields and more susceptible, soft and chalky kernels. Quality Protein Maize (QPM) is agronomically acceptable and nutritionally improved opaque2 maize. Marker assisted selection increases reliability and efficiency, reduces time and costs taken to obtain QPM. The results presented in this paper are a part of the Maize Research Insitute project on conversion of normal maize lines to QPM lines adapted for growing in temperate regions trough marker assisted backcross (MAB). Genetic and biochemical variability was analyzed between normal (ZPL 5) and QPM (CML 144) parental inbred lines and the efficiency of the three opaque2 specific SSR markers was examined. Markers phi057 and umc1066 can discriminate homozygous and heterozygous backcross progeny, thus can be used as foreground selection markers for the opaque2 gene. The genetic similarity between analyzed lines was 0.05, which confirmed good selection of parental lines for the creation of hybrids. Tryptophan content was 0.093 and QI was 0.85 in CML 144, approximately twice as high compared to 0.054 and 0.48 in ZPL 5. Both tryptophan and QI values for CML 144 were above the QPM treshold, i.e. tryptophan for 24% and QI for 0.625%, making it a suitable donor line of o2. These results represent the framework for marker assisted introgression of the quality protein trait into local maize genotype.",
publisher = "Društvo genetičara Srbije, Beograd",
journal = "Genetika",
title = "Genetic and biochemical characterization of parental inbred lines in marker assisted selection for quality protein maize",
volume = "46",
number = "2",
pages = "579-590",
doi = "10.2298/GENSR1402579K"
}
Kostadinović, M., Ignjatović-Micić, D., Stanković, G., Vančetović, J., Ristić, D.,& Mladenović-Drinić, S. (2014). Genetic and biochemical characterization of parental inbred lines in marker assisted selection for quality protein maize.
Genetika
Društvo genetičara Srbije, Beograd., 46(2), 579-590.
https://doi.org/10.2298/GENSR1402579K
Kostadinović M, Ignjatović-Micić D, Stanković G, Vančetović J, Ristić D, Mladenović-Drinić S. Genetic and biochemical characterization of parental inbred lines in marker assisted selection for quality protein maize. Genetika. 2014;46(2):579-590
Kostadinović Marija, Ignjatović-Micić Dragana, Stanković Goran, Vančetović Jelena, Ristić Danijela, Mladenović-Drinić Snežana, "Genetic and biochemical characterization of parental inbred lines in marker assisted selection for quality protein maize" Genetika, 46, no. 2 (2014):579-590,
https://doi.org/10.2298/GENSR1402579K .
1
1
1

Biochemical and agronomic performance of quality protein maize hybrids adapted to temperate regions

Ignjatović-Micić, Dragana; Kostadinović, Marija; Stanković, Goran; Marković, Ksenija; Vančetović, Jelena; Božinović, Sofija; Anđelković, Violeta

(Maydica-Ist Sper Cerealicoltur, Bergamo, 2013)

TY - JOUR
AU - Ignjatović-Micić, Dragana
AU - Kostadinović, Marija
AU - Stanković, Goran
AU - Marković, Ksenija
AU - Vančetović, Jelena
AU - Božinović, Sofija
AU - Anđelković, Violeta
PY - 2013
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/514
AB - Quality protein maize (QPM) is high lysine (tryptophan) maize with hard endosperm and good agronomic performance. QPM was developed primarily for utilization in tropical and sub-tropical regions where maize is a staple food. Its adaptation and cultivation in temperate areas is still not fully developed, although QPM could have merits for production and consumption in developed parts of the world, especially as animal feed. Maize Research Institute Zemun Polje has a program on developing QPM genotypes for growing in temperate regions. The objective of our research was initial screening of 72 hybrids (derived from crosses between QPM lines adapted to temperate environments and three commercial lines with standard kernel quality) for kernel modification, tryptophan and protein contents, quality index (QI) and grain yield. Five hybrids with high tryptophan content (0.071 to 0.081%) and yield at the level of standard hybrids (96 - 114%) were identified. Protein content ranged from 10 to 11.20%, similar to standard hybrids. QI was in the range from 0.71 to 0.74, which was better than in standard hybrids (0.57 - 0.62), but below the QPM threshold of 0.80. The percentage of good kernel modifications (type 1 and 2) was over 80% in three and over 74% in two hybrids. The results indicated the complexity of obtaining high yielding hybrids with high levels of essential amino-acids. Identified potential QPM hybrids have to be further evaluated for agronomic traits, but the results can be considered important in the context of limited information on QPM adapted to temperate environmental conditions.
PB - Maydica-Ist Sper Cerealicoltur, Bergamo
T2 - Maydica
T1 - Biochemical and agronomic performance of quality protein maize hybrids adapted to temperate regions
VL - 58
IS - 1-4
SP - 311
EP - 317
ER - 
@article{
author = "Ignjatović-Micić, Dragana and Kostadinović, Marija and Stanković, Goran and Marković, Ksenija and Vančetović, Jelena and Božinović, Sofija and Anđelković, Violeta",
year = "2013",
url = "http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/514",
abstract = "Quality protein maize (QPM) is high lysine (tryptophan) maize with hard endosperm and good agronomic performance. QPM was developed primarily for utilization in tropical and sub-tropical regions where maize is a staple food. Its adaptation and cultivation in temperate areas is still not fully developed, although QPM could have merits for production and consumption in developed parts of the world, especially as animal feed. Maize Research Institute Zemun Polje has a program on developing QPM genotypes for growing in temperate regions. The objective of our research was initial screening of 72 hybrids (derived from crosses between QPM lines adapted to temperate environments and three commercial lines with standard kernel quality) for kernel modification, tryptophan and protein contents, quality index (QI) and grain yield. Five hybrids with high tryptophan content (0.071 to 0.081%) and yield at the level of standard hybrids (96 - 114%) were identified. Protein content ranged from 10 to 11.20%, similar to standard hybrids. QI was in the range from 0.71 to 0.74, which was better than in standard hybrids (0.57 - 0.62), but below the QPM threshold of 0.80. The percentage of good kernel modifications (type 1 and 2) was over 80% in three and over 74% in two hybrids. The results indicated the complexity of obtaining high yielding hybrids with high levels of essential amino-acids. Identified potential QPM hybrids have to be further evaluated for agronomic traits, but the results can be considered important in the context of limited information on QPM adapted to temperate environmental conditions.",
publisher = "Maydica-Ist Sper Cerealicoltur, Bergamo",
journal = "Maydica",
title = "Biochemical and agronomic performance of quality protein maize hybrids adapted to temperate regions",
volume = "58",
number = "1-4",
pages = "311-317"
}
Ignjatović-Micić, D., Kostadinović, M., Stanković, G., Marković, K., Vančetović, J., Božinović, S.,& Anđelković, V. (2013). Biochemical and agronomic performance of quality protein maize hybrids adapted to temperate regions.
Maydica
Maydica-Ist Sper Cerealicoltur, Bergamo., 58(1-4), 311-317.
Ignjatović-Micić D, Kostadinović M, Stanković G, Marković K, Vančetović J, Božinović S, Anđelković V. Biochemical and agronomic performance of quality protein maize hybrids adapted to temperate regions. Maydica. 2013;58(1-4):311-317
Ignjatović-Micić Dragana, Kostadinović Marija, Stanković Goran, Marković Ksenija, Vančetović Jelena, Božinović Sofija, Anđelković Violeta, "Biochemical and agronomic performance of quality protein maize hybrids adapted to temperate regions" Maydica, 58, no. 1-4 (2013):311-317
6
7

Delineation of beech provenance regions in Serbia by spatial analysis of genetic diversity

Ivetić, Vladan; Isajev, Vasilije; Nikolić, Ana; Krstić, Milun; Ristić, Danijela; Kostadinović, Marija

(Društvo genetičara Srbije, Beograd, 2012)

TY - JOUR
AU - Ivetić, Vladan
AU - Isajev, Vasilije
AU - Nikolić, Ana
AU - Krstić, Milun
AU - Ristić, Danijela
AU - Kostadinović, Marija
PY - 2012
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/457
AB - The results of spatial analysis of genetic diversity have practical application in the definition and delineation of regional provenances of forest trees. Research in this paper, was based on the material from 27 natural populations of beech in Serbia. The genetic component of the research is based on the analysis of RAPD markers from bulk samples, using 28 primers. The spatial component of the research is based on the geographical position of the studied populations. Grouping of the studied populations in the regions, as well as their separation, was performed using the Monmonier’s algorithm of maximum differences. To visualize the results and mapping the regions of beech provenances in Serbia, GIS was used, with database included the results of this study.
AB - Rezultati prostorne analize genetičkog diverziteta imaju praktičnu primenu u definisanju i razgraničenju regiona provenijencija šumskih vrsta drveća. Istraživanja u ovom radu, obuhvatila su materijal iz 27 prirodnih populacija bukve u Srbiji. Genetička komponenta istraživanja bazira se na analizi RAPD markera iz zbirnih uzoraka, korišćenjem 28 prajmera. Prostorna komponenta istraživanja, bazira se na geografskom položaju ispitivanih populacija. Grupisanje ispitivanih populacija u regione, kao i njihovo razgraničenje, izvršeno je primenom Monmonierovog algoritma najvećih razlika. Za vizualizaciju rezultata i izradu karata regiona provenijencija bukve u Srbiji, korišćen je GIS, čija je baza podataka obuhvatila rezultate navedenih istraživanja.
PB - Društvo genetičara Srbije, Beograd
T2 - Genetika
T1 - Delineation of beech provenance regions in Serbia by spatial analysis of genetic diversity
T1 - Izdvajanje regiona provenijencija bukve u Srbiji prostornom analizom genetičkog diverziteta
VL - 44
IS - 1
SP - 101
EP - 108
DO - 10.2298/GENSR1201101I
ER - 
@article{
author = "Ivetić, Vladan and Isajev, Vasilije and Nikolić, Ana and Krstić, Milun and Ristić, Danijela and Kostadinović, Marija",
year = "2012",
url = "http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/457",
abstract = "The results of spatial analysis of genetic diversity have practical application in the definition and delineation of regional provenances of forest trees. Research in this paper, was based on the material from 27 natural populations of beech in Serbia. The genetic component of the research is based on the analysis of RAPD markers from bulk samples, using 28 primers. The spatial component of the research is based on the geographical position of the studied populations. Grouping of the studied populations in the regions, as well as their separation, was performed using the Monmonier’s algorithm of maximum differences. To visualize the results and mapping the regions of beech provenances in Serbia, GIS was used, with database included the results of this study., Rezultati prostorne analize genetičkog diverziteta imaju praktičnu primenu u definisanju i razgraničenju regiona provenijencija šumskih vrsta drveća. Istraživanja u ovom radu, obuhvatila su materijal iz 27 prirodnih populacija bukve u Srbiji. Genetička komponenta istraživanja bazira se na analizi RAPD markera iz zbirnih uzoraka, korišćenjem 28 prajmera. Prostorna komponenta istraživanja, bazira se na geografskom položaju ispitivanih populacija. Grupisanje ispitivanih populacija u regione, kao i njihovo razgraničenje, izvršeno je primenom Monmonierovog algoritma najvećih razlika. Za vizualizaciju rezultata i izradu karata regiona provenijencija bukve u Srbiji, korišćen je GIS, čija je baza podataka obuhvatila rezultate navedenih istraživanja.",
publisher = "Društvo genetičara Srbije, Beograd",
journal = "Genetika",
title = "Delineation of beech provenance regions in Serbia by spatial analysis of genetic diversity, Izdvajanje regiona provenijencija bukve u Srbiji prostornom analizom genetičkog diverziteta",
volume = "44",
number = "1",
pages = "101-108",
doi = "10.2298/GENSR1201101I"
}
Ivetić, V., Isajev, V., Nikolić, A., Krstić, M., Ristić, D.,& Kostadinović, M. (2012). Izdvajanje regiona provenijencija bukve u Srbiji prostornom analizom genetičkog diverziteta.
Genetika
Društvo genetičara Srbije, Beograd., 44(1), 101-108.
https://doi.org/10.2298/GENSR1201101I
Ivetić V, Isajev V, Nikolić A, Krstić M, Ristić D, Kostadinović M. Izdvajanje regiona provenijencija bukve u Srbiji prostornom analizom genetičkog diverziteta. Genetika. 2012;44(1):101-108
Ivetić Vladan, Isajev Vasilije, Nikolić Ana, Krstić Milun, Ristić Danijela, Kostadinović Marija, "Izdvajanje regiona provenijencija bukve u Srbiji prostornom analizom genetičkog diverziteta" Genetika, 44, no. 1 (2012):101-108,
https://doi.org/10.2298/GENSR1201101I .
1
4
3

Protein quality analysis of F2 maize kernels

Kostadinović, Marija; Ignjatović-Micić, Dragana; Stanković, Goran; Mladenović-Drinić, Snežana

(Društvo selekcionara i semenara Republike Srbije, Beograd, 2012)

TY - JOUR
AU - Kostadinović, Marija
AU - Ignjatović-Micić, Dragana
AU - Stanković, Goran
AU - Mladenović-Drinić, Snežana
PY - 2012
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/440
AB - Protein quality of standard maize kernels is poor, due to the low levels of two essential aminoacids - lysine and tryptophan. The opaque2 mutation which increases lysine and tryptophan content also confers an undesirable phenotype leading to low yields, soft and chalky kernels that renders seeds susceptible to storage pest and ear rots. Quality protein maize (QPM) is the maize with increased levels of these amino acids and good agronomic performances. At the Maize Research Institute, a program on creating QPM germplasm developed for conditions of temperate climatic zone is in progress. The aim of this study was to test quality traits of F2 kernels derived from the crosses between 24 QPM inbred lines with three standard inbred lines and two opaque2 lines. Most of the analyzed 108 genotypes had tryptophan content under the threshold of 0.075 set for QPM (83.5%). However, 50% had elevated tryptophan content in the range from 0.065 to 0.074. High tryptophan content was found in 16.5% of the analyzed genotypes, the highest being 0.088. Only one genotype had quality index over 0.80 (threshold for QPM). Biochemical analysis identified genotypes with good protein quality which will be further tested for agronomic performances in order to potentially be considered as QPM hybrids.
AB - Proteini kukuruza su siromašni u sadržaju dve esencijalne aminokiseline - lizina i triptofana. Prirodna opaque2 mutacija udvostručava nivo ovih aminokiselina, ali istovremeno smanjuje prinos, čini endosperm kukuruza mekim i brašnjavim, a seme osetljivim na trulež klipa i štetočine skladištenog zrna. Kukuruz visokog kvaliteta proteina (Quality Protein Maize - QPM) se može definisati kao kukuruz sa visokom nutritivnom vrednošću proteina endosperma i istovremeno dobrim agronomskim performansama. U Institutu za kukuruz već nekoliko godina postoji program stvaranja genotipova kukuruza visokog kvaliteta proteina, adaptiranih na umereno klimatsko područje. Cilj ovog rada je bio da se ispita kvalitet proteina F2 zrna kukuruza dobijenog ukrštanjem 24 QPM inbred linija sa tri standardne inbred linije i dve opaque2 linije. Većina od 108 analiziranih genotipova (83,5%) je imala sadržaj triptofana ispod praga od 0,075, od čega je poboljšani nivo triptofana (0,065-0,074) imalo 50% genotipova. Visok sadržaj je imalo 16,5% analiziranih genotipova, od kojih je najviša vrednost bila 0,088. Samo jedan genotip je imao indeks kvaliteta proteina iznad praga od 0,80. Biohemijskom analizom utvrđeni su genotipovi poboljšanog kvaliteta čija će agronomska svojstva biti ispitana kako bi se utvrdilo da li se mogu smatrati potencijalnim QPM hibridima.
PB - Društvo selekcionara i semenara Republike Srbije, Beograd
T2 - Selekcija i semenarstvo
T1 - Protein quality analysis of F2 maize kernels
T1 - Biohemijska analiza F2 zrna genotipova kukuruza visokog kvaliteta proteina
VL - 18
IS - 1
SP - 33
EP - 39
ER - 
@article{
author = "Kostadinović, Marija and Ignjatović-Micić, Dragana and Stanković, Goran and Mladenović-Drinić, Snežana",
year = "2012",
url = "http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/440",
abstract = "Protein quality of standard maize kernels is poor, due to the low levels of two essential aminoacids - lysine and tryptophan. The opaque2 mutation which increases lysine and tryptophan content also confers an undesirable phenotype leading to low yields, soft and chalky kernels that renders seeds susceptible to storage pest and ear rots. Quality protein maize (QPM) is the maize with increased levels of these amino acids and good agronomic performances. At the Maize Research Institute, a program on creating QPM germplasm developed for conditions of temperate climatic zone is in progress. The aim of this study was to test quality traits of F2 kernels derived from the crosses between 24 QPM inbred lines with three standard inbred lines and two opaque2 lines. Most of the analyzed 108 genotypes had tryptophan content under the threshold of 0.075 set for QPM (83.5%). However, 50% had elevated tryptophan content in the range from 0.065 to 0.074. High tryptophan content was found in 16.5% of the analyzed genotypes, the highest being 0.088. Only one genotype had quality index over 0.80 (threshold for QPM). Biochemical analysis identified genotypes with good protein quality which will be further tested for agronomic performances in order to potentially be considered as QPM hybrids., Proteini kukuruza su siromašni u sadržaju dve esencijalne aminokiseline - lizina i triptofana. Prirodna opaque2 mutacija udvostručava nivo ovih aminokiselina, ali istovremeno smanjuje prinos, čini endosperm kukuruza mekim i brašnjavim, a seme osetljivim na trulež klipa i štetočine skladištenog zrna. Kukuruz visokog kvaliteta proteina (Quality Protein Maize - QPM) se može definisati kao kukuruz sa visokom nutritivnom vrednošću proteina endosperma i istovremeno dobrim agronomskim performansama. U Institutu za kukuruz već nekoliko godina postoji program stvaranja genotipova kukuruza visokog kvaliteta proteina, adaptiranih na umereno klimatsko područje. Cilj ovog rada je bio da se ispita kvalitet proteina F2 zrna kukuruza dobijenog ukrštanjem 24 QPM inbred linija sa tri standardne inbred linije i dve opaque2 linije. Većina od 108 analiziranih genotipova (83,5%) je imala sadržaj triptofana ispod praga od 0,075, od čega je poboljšani nivo triptofana (0,065-0,074) imalo 50% genotipova. Visok sadržaj je imalo 16,5% analiziranih genotipova, od kojih je najviša vrednost bila 0,088. Samo jedan genotip je imao indeks kvaliteta proteina iznad praga od 0,80. Biohemijskom analizom utvrđeni su genotipovi poboljšanog kvaliteta čija će agronomska svojstva biti ispitana kako bi se utvrdilo da li se mogu smatrati potencijalnim QPM hibridima.",
publisher = "Društvo selekcionara i semenara Republike Srbije, Beograd",
journal = "Selekcija i semenarstvo",
title = "Protein quality analysis of F2 maize kernels, Biohemijska analiza F2 zrna genotipova kukuruza visokog kvaliteta proteina",
volume = "18",
number = "1",
pages = "33-39"
}
Kostadinović, M., Ignjatović-Micić, D., Stanković, G.,& Mladenović-Drinić, S. (2012). Biohemijska analiza F2 zrna genotipova kukuruza visokog kvaliteta proteina.
Selekcija i semenarstvo
Društvo selekcionara i semenara Republike Srbije, Beograd., 18(1), 33-39.
Kostadinović M, Ignjatović-Micić D, Stanković G, Mladenović-Drinić S. Biohemijska analiza F2 zrna genotipova kukuruza visokog kvaliteta proteina. Selekcija i semenarstvo. 2012;18(1):33-39
Kostadinović Marija, Ignjatović-Micić Dragana, Stanković Goran, Mladenović-Drinić Snežana, "Biohemijska analiza F2 zrna genotipova kukuruza visokog kvaliteta proteina" Selekcija i semenarstvo, 18, no. 1 (2012):33-39

Correlation of yield and heterosis of maize hybrids and their parental lines with genetic distance based on SSR markers

Mladenović-Drinić, Snežana; Kostadinović, Marija; Ristić, Danijela; Stevanović, Milan; Čamdžija, Zoran; Filipović, Milomir; Kovačević, Dragan

(Društvo genetičara Srbije, Beograd, 2012)

TY - JOUR
AU - Mladenović-Drinić, Snežana
AU - Kostadinović, Marija
AU - Ristić, Danijela
AU - Stevanović, Milan
AU - Čamdžija, Zoran
AU - Filipović, Milomir
AU - Kovačević, Dragan
PY - 2012
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/444
AB - The yield, grain yield heterosis and genetic distance based on SSR markers were analyzed in eight maize hybrids and their parental lines. The mean grain yield of all F1 hybrids was 11.37 tha-1. The F1 hybrid from the crosses between L4xL6 gave the highest grain yield of 12.12 tha-1. For the mid parent heterosis (MPH) grain yields of the F1 hybrids, the data showed the average value of 164.25%, and ranged from 136.72% (L4xL6) to 218.07% (L8xL2), and for better parent heterosis (BPH) from 100.70% (H4) to 212.60% (H2), averaged 137.36%. The average genetic distance among parental inbred lines of analyzed hybrids was 0.58 with a range from 0.55 to 0.61. The GD showed a positive correlation with the grain yield of the F1 hybrids (0.22), as well as with MPH and BPH, with the values of 0.12 and 0.45, respectively.
AB - Prinos, heterozis za prinos zrna i genetička distanca izračunata na osnovu SSR markera, su ispitivani za osam hibrida kukuruza i njihove roditeljske komponente. Prosecan prinos zrna F1 hibrida je bio 11.37 tha-1. Hibrid dobijen ukrštanjem linija L4xL6 je imao najveći prinos od 12.12 tha-1. Prosečna vrednost heterozisa u odnosu na prosečnog roditelja za prinos zrna za hibride je bila 164.25%, i varirala je od 136.72% (L4xL6) do 218.07% (L8xL2), i za heterozis u odnosu na boljeg roditelja od 100.70% (H4) do 212.60% (H2), prosečno 137.36%. Prosečna genetička distanca između roditeljskih linija ispitanih hibrida je bila 0.58 sa opsegom od 0.55 do 0.61. Korelacija između GD i prinosa hibrida je bila pozitivna (r=0.22), kao i sa heterozisom u odnosu na prosečnog roditelja (r=0.12) odnosno heterozisom u odnosu na boljeg roditelja (r=0.45).
PB - Društvo genetičara Srbije, Beograd
T2 - Genetika
T1 - Correlation of yield and heterosis of maize hybrids and their parental lines with genetic distance based on SSR markers
T1 - Korelacija prinosa i heterozisa hibrida kukuruza i njihovih roditeljskih linija sa genetičkom distancom na osnovu SSR markera
VL - 44
IS - 2
SP - 399
EP - 408
DO - 10.2298/GENSR1202399D
ER - 
@article{
author = "Mladenović-Drinić, Snežana and Kostadinović, Marija and Ristić, Danijela and Stevanović, Milan and Čamdžija, Zoran and Filipović, Milomir and Kovačević, Dragan",
year = "2012",
url = "http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/444",
abstract = "The yield, grain yield heterosis and genetic distance based on SSR markers were analyzed in eight maize hybrids and their parental lines. The mean grain yield of all F1 hybrids was 11.37 tha-1. The F1 hybrid from the crosses between L4xL6 gave the highest grain yield of 12.12 tha-1. For the mid parent heterosis (MPH) grain yields of the F1 hybrids, the data showed the average value of 164.25%, and ranged from 136.72% (L4xL6) to 218.07% (L8xL2), and for better parent heterosis (BPH) from 100.70% (H4) to 212.60% (H2), averaged 137.36%. The average genetic distance among parental inbred lines of analyzed hybrids was 0.58 with a range from 0.55 to 0.61. The GD showed a positive correlation with the grain yield of the F1 hybrids (0.22), as well as with MPH and BPH, with the values of 0.12 and 0.45, respectively., Prinos, heterozis za prinos zrna i genetička distanca izračunata na osnovu SSR markera, su ispitivani za osam hibrida kukuruza i njihove roditeljske komponente. Prosecan prinos zrna F1 hibrida je bio 11.37 tha-1. Hibrid dobijen ukrštanjem linija L4xL6 je imao najveći prinos od 12.12 tha-1. Prosečna vrednost heterozisa u odnosu na prosečnog roditelja za prinos zrna za hibride je bila 164.25%, i varirala je od 136.72% (L4xL6) do 218.07% (L8xL2), i za heterozis u odnosu na boljeg roditelja od 100.70% (H4) do 212.60% (H2), prosečno 137.36%. Prosečna genetička distanca između roditeljskih linija ispitanih hibrida je bila 0.58 sa opsegom od 0.55 do 0.61. Korelacija između GD i prinosa hibrida je bila pozitivna (r=0.22), kao i sa heterozisom u odnosu na prosečnog roditelja (r=0.12) odnosno heterozisom u odnosu na boljeg roditelja (r=0.45).",
publisher = "Društvo genetičara Srbije, Beograd",
journal = "Genetika",
title = "Correlation of yield and heterosis of maize hybrids and their parental lines with genetic distance based on SSR markers, Korelacija prinosa i heterozisa hibrida kukuruza i njihovih roditeljskih linija sa genetičkom distancom na osnovu SSR markera",
volume = "44",
number = "2",
pages = "399-408",
doi = "10.2298/GENSR1202399D"
}
Mladenović-Drinić, S., Kostadinović, M., Ristić, D., Stevanović, M., Čamdžija, Z., Filipović, M.,& Kovačević, D. (2012). Korelacija prinosa i heterozisa hibrida kukuruza i njihovih roditeljskih linija sa genetičkom distancom na osnovu SSR markera.
Genetika
Društvo genetičara Srbije, Beograd., 44(2), 399-408.
https://doi.org/10.2298/GENSR1202399D
Mladenović-Drinić S, Kostadinović M, Ristić D, Stevanović M, Čamdžija Z, Filipović M, Kovačević D. Korelacija prinosa i heterozisa hibrida kukuruza i njihovih roditeljskih linija sa genetičkom distancom na osnovu SSR markera. Genetika. 2012;44(2):399-408
Mladenović-Drinić Snežana, Kostadinović Marija, Ristić Danijela, Stevanović Milan, Čamdžija Zoran, Filipović Milomir, Kovačević Dragan, "Korelacija prinosa i heterozisa hibrida kukuruza i njihovih roditeljskih linija sa genetičkom distancom na osnovu SSR markera" Genetika, 44, no. 2 (2012):399-408,
https://doi.org/10.2298/GENSR1202399D .
1
7
7

Genetic divergence of Scots pine (Pinus sylvestris L.) populations in Serbia revealed by RAPD

Lučić, Aleksandar; Isajev, Vasilije; Rakonjac, Ljubinko; Ristić, Danijela; Kostadinović, Marija; Babić, Vojka; Nikolić, Ana

(Srpsko biološko društvo, Beograd, i dr., 2011)

TY - JOUR
AU - Lučić, Aleksandar
AU - Isajev, Vasilije
AU - Rakonjac, Ljubinko
AU - Ristić, Danijela
AU - Kostadinović, Marija
AU - Babić, Vojka
AU - Nikolić, Ana
PY - 2011
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/377
AB - The ability of random amplified polymorphic DNA (RAPD) to distinguish among Scots pine populations from Serbia was evaluated. Sixteen arbitrary 10-mer primers employed in the analysis produced 54 fragments of which 21 were polymorphic (38.89%). Certain rare and genotype-specific bands were identified which could be effectively used to distinguish between the populations. Polymorphism in RAPD markers among P. sylvestris populations was high and sufficient to distinguish each of the populations. The results obtained suggest that RAPD markers are valuable for the genetic divergence estimation in Pinus sylvestris and for the study of divergence among populations.
PB - Srpsko biološko društvo, Beograd, i dr.
T2 - Archives of Biological Sciences
T1 - Genetic divergence of Scots pine (Pinus sylvestris L.) populations in Serbia revealed by RAPD
VL - 63
IS - 2
SP - 371
EP - 380
DO - 10.2298/ABS1102371L
ER - 
@article{
author = "Lučić, Aleksandar and Isajev, Vasilije and Rakonjac, Ljubinko and Ristić, Danijela and Kostadinović, Marija and Babić, Vojka and Nikolić, Ana",
year = "2011",
url = "http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/377",
abstract = "The ability of random amplified polymorphic DNA (RAPD) to distinguish among Scots pine populations from Serbia was evaluated. Sixteen arbitrary 10-mer primers employed in the analysis produced 54 fragments of which 21 were polymorphic (38.89%). Certain rare and genotype-specific bands were identified which could be effectively used to distinguish between the populations. Polymorphism in RAPD markers among P. sylvestris populations was high and sufficient to distinguish each of the populations. The results obtained suggest that RAPD markers are valuable for the genetic divergence estimation in Pinus sylvestris and for the study of divergence among populations.",
publisher = "Srpsko biološko društvo, Beograd, i dr.",
journal = "Archives of Biological Sciences",
title = "Genetic divergence of Scots pine (Pinus sylvestris L.) populations in Serbia revealed by RAPD",
volume = "63",
number = "2",
pages = "371-380",
doi = "10.2298/ABS1102371L"
}
Lučić, A., Isajev, V., Rakonjac, L., Ristić, D., Kostadinović, M., Babić, V.,& Nikolić, A. (2011). Genetic divergence of Scots pine (Pinus sylvestris L.) populations in Serbia revealed by RAPD.
Archives of Biological Sciences
Srpsko biološko društvo, Beograd, i dr.., 63(2), 371-380.
https://doi.org/10.2298/ABS1102371L
Lučić A, Isajev V, Rakonjac L, Ristić D, Kostadinović M, Babić V, Nikolić A. Genetic divergence of Scots pine (Pinus sylvestris L.) populations in Serbia revealed by RAPD. Archives of Biological Sciences. 2011;63(2):371-380
Lučić Aleksandar, Isajev Vasilije, Rakonjac Ljubinko, Ristić Danijela, Kostadinović Marija, Babić Vojka, Nikolić Ana, "Genetic divergence of Scots pine (Pinus sylvestris L.) populations in Serbia revealed by RAPD" Archives of Biological Sciences, 63, no. 2 (2011):371-380,
https://doi.org/10.2298/ABS1102371L .
3
12
9

Phenotypic and biochemical characteristics of maize genotypes during selection for high quality protein in grain

Ignjatović-Micić, Dragana; Kostadinović, Marija; Marković, Ksenija; Žilić, Slađana; Mladenović-Drinić, Snežana; Stanković, Goran

(Savez poljoprivrednih inženjera i tehničara, Beograd, 2011)

TY - JOUR
AU - Ignjatović-Micić, Dragana
AU - Kostadinović, Marija
AU - Marković, Ksenija
AU - Žilić, Slađana
AU - Mladenović-Drinić, Snežana
AU - Stanković, Goran
PY - 2011
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/376
AB - Maize nutritional value is very poor due to deficiency of two essential amino acids - tryptophan and lysine. It was shown than opaque2 (o2) mutations increased lysine by 69-100% and tryptophan by 66% in the endosperm. The incorporation of opaque2 into high yielding commercial cultivars failed, because of its numerous agronomic and processing problems, caused by endosperm softness. These drawbacks have been corrected in genetically improved, hard endosperm quality protein maize (QPM) - a genotype in which opaque2 has been incorporated along with associated modifiers. The breeding project at the Maize Research Institute, Zemun Polje, involves QPM x opaque2, opaque2 x QPM and standard lines x QPM crosses, with the aim to improve MRI opaque2 or convert standard lines into QPM germplasm. F5 i BC1F3 plants of these crosses were phenotyped, yield per plant was determined and endosperm modification assessment and kernel biochemical analysis (protein content, tryptophan content and quality index) were performed, with the aim to select plants for further selection process. Opaque2 x QPM progenies had the highest yield per plant - 314.3 g in BC1F3 and 230.2 g in F5. The tryptophan content and the quality index in the whole grain of QPM and opaque2 progenies were at the levels set for QPM germplasm in 72% analysed genotypes, as well as, in seven out of nine genotypes of standard lines x QPM crosses. All genotypes that had poorly modified kernels, the low tryptophan content and/or the low yield per plant will be discarded from further breeding.
AB - Hranjiva vrednost kukuruza je dosta niska zbog nedostatka dve esencijalne aminokiseline - lizina i triptofana. Šezdesetih godina prošlog veka otkriven je prirodni opaque2 mutant kukuruza, koji u endospermu zrna sadrži 69-100% više lizina i 66% više triptofana u odnosu na standardan kukuruz. Inkorporacija opaque2 gena u visoko prinosne komercijalne hibride se pokazala neuspešnom zbog brojnih agronomskih nedostataka i problema u preradi, uzrokovanih mekim endospermom. Ovi nedostaci mogu biti prevaziđeni stvaranjem kukuruza visokog kvaliteta proteina (quality protein maize - QPM), koji pored opaque2 gena sadrži i gene modifikatore tvrdoće zrna. U Institutu za kukuruz 'Zemun Polje' kroz program stvaranja QPM germplazme formirane su F5 i BC1F3 generacije ukrštanja QPM x opaque, opaque2 x QPM i standarne linije x QPM. Utvrđene su fenotipske karakteristike, prinos po biljci, modifikacije endosperma i biohemijske karakteristike zrna (sadržaj proteina, sadržaj triptofana i indeks kvaliteta) F5 i BC1F3 biljaka, radi odabira genotipova za dalji proces selekcije. Potomstva ukrštanja opaque2 x QPM su imale najviši prinos po biljci - 314,3 g u BC1F3 i 230,2 g u F5. Sadržaj triptofana i indeks kvaliteta u celom zrnu F5 i BC1F3 generacijama ukrštanja između QPM i opaque2 linija je bio na nivou sadržaja triptofana QPM germplazme u 72% genotipova, kao i u sedam od devet ukrštanja između standardnih i QPM linija. Svi genotipovi koji su imali lošu modifikaciju zrna, nizak sadržaj triptofana i/ili nizak prinos po biljci će biti odbačeni u daljem procesu selekcije.
PB - Savez poljoprivrednih inženjera i tehničara, Beograd
T2 - Journal of Scientific Agricultural Research
T1 - Phenotypic and biochemical characteristics of maize genotypes during selection for high quality protein in grain
T1 - Fenotipske i biohemijske karakteristike genotipova kukuruza u procesu selekcije na visok kvalitet proteina u zrnu
VL - 72
IS - 2
SP - 5
EP - 13
ER - 
@article{
author = "Ignjatović-Micić, Dragana and Kostadinović, Marija and Marković, Ksenija and Žilić, Slađana and Mladenović-Drinić, Snežana and Stanković, Goran",
year = "2011",
url = "http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/376",
abstract = "Maize nutritional value is very poor due to deficiency of two essential amino acids - tryptophan and lysine. It was shown than opaque2 (o2) mutations increased lysine by 69-100% and tryptophan by 66% in the endosperm. The incorporation of opaque2 into high yielding commercial cultivars failed, because of its numerous agronomic and processing problems, caused by endosperm softness. These drawbacks have been corrected in genetically improved, hard endosperm quality protein maize (QPM) - a genotype in which opaque2 has been incorporated along with associated modifiers. The breeding project at the Maize Research Institute, Zemun Polje, involves QPM x opaque2, opaque2 x QPM and standard lines x QPM crosses, with the aim to improve MRI opaque2 or convert standard lines into QPM germplasm. F5 i BC1F3 plants of these crosses were phenotyped, yield per plant was determined and endosperm modification assessment and kernel biochemical analysis (protein content, tryptophan content and quality index) were performed, with the aim to select plants for further selection process. Opaque2 x QPM progenies had the highest yield per plant - 314.3 g in BC1F3 and 230.2 g in F5. The tryptophan content and the quality index in the whole grain of QPM and opaque2 progenies were at the levels set for QPM germplasm in 72% analysed genotypes, as well as, in seven out of nine genotypes of standard lines x QPM crosses. All genotypes that had poorly modified kernels, the low tryptophan content and/or the low yield per plant will be discarded from further breeding., Hranjiva vrednost kukuruza je dosta niska zbog nedostatka dve esencijalne aminokiseline - lizina i triptofana. Šezdesetih godina prošlog veka otkriven je prirodni opaque2 mutant kukuruza, koji u endospermu zrna sadrži 69-100% više lizina i 66% više triptofana u odnosu na standardan kukuruz. Inkorporacija opaque2 gena u visoko prinosne komercijalne hibride se pokazala neuspešnom zbog brojnih agronomskih nedostataka i problema u preradi, uzrokovanih mekim endospermom. Ovi nedostaci mogu biti prevaziđeni stvaranjem kukuruza visokog kvaliteta proteina (quality protein maize - QPM), koji pored opaque2 gena sadrži i gene modifikatore tvrdoće zrna. U Institutu za kukuruz 'Zemun Polje' kroz program stvaranja QPM germplazme formirane su F5 i BC1F3 generacije ukrštanja QPM x opaque, opaque2 x QPM i standarne linije x QPM. Utvrđene su fenotipske karakteristike, prinos po biljci, modifikacije endosperma i biohemijske karakteristike zrna (sadržaj proteina, sadržaj triptofana i indeks kvaliteta) F5 i BC1F3 biljaka, radi odabira genotipova za dalji proces selekcije. Potomstva ukrštanja opaque2 x QPM su imale najviši prinos po biljci - 314,3 g u BC1F3 i 230,2 g u F5. Sadržaj triptofana i indeks kvaliteta u celom zrnu F5 i BC1F3 generacijama ukrštanja između QPM i opaque2 linija je bio na nivou sadržaja triptofana QPM germplazme u 72% genotipova, kao i u sedam od devet ukrštanja između standardnih i QPM linija. Svi genotipovi koji su imali lošu modifikaciju zrna, nizak sadržaj triptofana i/ili nizak prinos po biljci će biti odbačeni u daljem procesu selekcije.",
publisher = "Savez poljoprivrednih inženjera i tehničara, Beograd",
journal = "Journal of Scientific Agricultural Research",
title = "Phenotypic and biochemical characteristics of maize genotypes during selection for high quality protein in grain, Fenotipske i biohemijske karakteristike genotipova kukuruza u procesu selekcije na visok kvalitet proteina u zrnu",
volume = "72",
number = "2",
pages = "5-13"
}
Ignjatović-Micić, D., Kostadinović, M., Marković, K., Žilić, S., Mladenović-Drinić, S.,& Stanković, G. (2011). Fenotipske i biohemijske karakteristike genotipova kukuruza u procesu selekcije na visok kvalitet proteina u zrnu.
Journal of Scientific Agricultural Research
Savez poljoprivrednih inženjera i tehničara, Beograd., 72(2), 5-13.
Ignjatović-Micić D, Kostadinović M, Marković K, Žilić S, Mladenović-Drinić S, Stanković G. Fenotipske i biohemijske karakteristike genotipova kukuruza u procesu selekcije na visok kvalitet proteina u zrnu. Journal of Scientific Agricultural Research. 2011;72(2):5-13
Ignjatović-Micić Dragana, Kostadinović Marija, Marković Ksenija, Žilić Slađana, Mladenović-Drinić Snežana, Stanković Goran, "Fenotipske i biohemijske karakteristike genotipova kukuruza u procesu selekcije na visok kvalitet proteina u zrnu" Journal of Scientific Agricultural Research, 72, no. 2 (2011):5-13

Small grain cereals compared for dietary fibre and protein contents

Žilić, Slađana; Dodig, Dejan; Milašinović-Šeremešić, Marija; Kandić, Vesna; Kostadinović, Marija; Prodanović, Slaven; Savić, Đorđe

(Društvo genetičara Srbije, Beograd, 2011)

TY - JOUR
AU - Žilić, Slađana
AU - Dodig, Dejan
AU - Milašinović-Šeremešić, Marija
AU - Kandić, Vesna
AU - Kostadinović, Marija
AU - Prodanović, Slaven
AU - Savić, Đorđe
PY - 2011
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/374
AB - The content of dietary fibres (cellulose, hemicellulose, lignin, NDF, ADF), tryptophan and proteins, as well as their quality index were determined in whole grains of bread and durum wheat, rye, hull-less barley and hull-less oat, each represented with four genotypes. In addition, content of β-glucans in hull-less barley were determined. In average, hull-less barley and oat had the lowest content of hemicellulose (22.54 and 13.11% d.m., respectively), cellulose (1.36 and 1.41% d.m., respectively), lignin (0.98 and 0.49% d.m., respectively), as well as NDF (24.84 and 15.16% d.m., respectively) and ADF (2.30 and 2.04% d.m., respectively). In average, the highest content of hemicellulose was in durum wheat (33.47% d.m.), followed by rye (29.63% d.m.), and bread wheat (23.24% d.m.). Among tested hull-less barley genotypes the the content of β-glucans ranged from 4.1% d.m. (IWHBON 97-18) to 5.6% d.m. (Apolon). The highest content of proteins (on average 15.65% d.m.) and tryptophan (on average 0.206% d.m.) was in hull-less oat. Hull-less barley had the highest protein quality index (1.48%) followed by bread and durum wheat and hull-less oat (IQ 1.35, 1.34 and 1.31%, respectively), and rye (IQ 0.93%). The results indicate that there is genetic diversity in content of dietary fibres and proteins among tested genotypes and that it should be possible to selectively breed for lines with high nutrition capacities, as well as, to improved diet requirements.
AB - U zrnu genotipova hlebne i durum pšenice, raži, golozrnog ječma i golozrnog ovsa određen je sadžaj dijetalnih vlakana (celuloze, hemiceluloze, lignina, NDF-a, ADF- a), triptofana i proteina, kao i njihov indeks kvaliteta. Pored toga određen je i sadržaj β-glukana u zrnu četiri reprezentativna genotipa golozrnog ječma. U proseku, golozrni ječam i ovas imali su najniži sadržaj hemiceluloze (22.54 i 13.11% s.m.), celuloze (1.36 i 1.41% s.m.), lignina (0.98 i 0.49% s.m.), kao i NDF (24.84 i 15.16% s.m.) i ADF (2.30 i 2.04% s.m.). Najviši sadržaj hemiceluloze bio je u zrnu durum šenice (u proseku 33.47% s.m.), sledi raž (u proseku 29.63% s.m.) i hlebna pšenica (u proseku 23.24% s.m.). U zrnu ispitivanih genotipovima golozrnog ječma sadržaj β-glukana se kretao od 4.1% d.m. (IWHBON 97-18) do 5.6% d.m. (Apolon). Najviši sadržaj proteina (u proseku 15.65% d.m.) i triptofana (u proseku 0.206% d.m.) bio je u zrnu golozrnog ovsa. Najviši indeks kvaliteta proteina bio je u zrnu golozrnog ječma (u proseku 1.48%), sledi hlebna i durum pšenica i golozrni ovas (1.35, 1.34 i 1.31%), a zatim raž (0.93%). Rezultati ukazuju na genetičku divergentnost u sadržaju dijetalnih vlakana i proteina između ispitivanih genotipova i mogućnost odabira genotipova za selekcione linija visokog nutritivnog kapaciteta, kao za i poboljšane zahteva ishrane.
PB - Društvo genetičara Srbije, Beograd
T2 - Genetika
T1 - Small grain cereals compared for dietary fibre and protein contents
T1 - Poređenje sitnozrnih žitarica prema sadržaju dijetalnih vlakana i proteina
VL - 43
IS - 2
SP - 381
EP - 395
DO - 10.2298/GENSR1102381Z
ER - 
@article{
author = "Žilić, Slađana and Dodig, Dejan and Milašinović-Šeremešić, Marija and Kandić, Vesna and Kostadinović, Marija and Prodanović, Slaven and Savić, Đorđe",
year = "2011",
url = "http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/374",
abstract = "The content of dietary fibres (cellulose, hemicellulose, lignin, NDF, ADF), tryptophan and proteins, as well as their quality index were determined in whole grains of bread and durum wheat, rye, hull-less barley and hull-less oat, each represented with four genotypes. In addition, content of β-glucans in hull-less barley were determined. In average, hull-less barley and oat had the lowest content of hemicellulose (22.54 and 13.11% d.m., respectively), cellulose (1.36 and 1.41% d.m., respectively), lignin (0.98 and 0.49% d.m., respectively), as well as NDF (24.84 and 15.16% d.m., respectively) and ADF (2.30 and 2.04% d.m., respectively). In average, the highest content of hemicellulose was in durum wheat (33.47% d.m.), followed by rye (29.63% d.m.), and bread wheat (23.24% d.m.). Among tested hull-less barley genotypes the the content of β-glucans ranged from 4.1% d.m. (IWHBON 97-18) to 5.6% d.m. (Apolon). The highest content of proteins (on average 15.65% d.m.) and tryptophan (on average 0.206% d.m.) was in hull-less oat. Hull-less barley had the highest protein quality index (1.48%) followed by bread and durum wheat and hull-less oat (IQ 1.35, 1.34 and 1.31%, respectively), and rye (IQ 0.93%). The results indicate that there is genetic diversity in content of dietary fibres and proteins among tested genotypes and that it should be possible to selectively breed for lines with high nutrition capacities, as well as, to improved diet requirements., U zrnu genotipova hlebne i durum pšenice, raži, golozrnog ječma i golozrnog ovsa određen je sadžaj dijetalnih vlakana (celuloze, hemiceluloze, lignina, NDF-a, ADF- a), triptofana i proteina, kao i njihov indeks kvaliteta. Pored toga određen je i sadržaj β-glukana u zrnu četiri reprezentativna genotipa golozrnog ječma. U proseku, golozrni ječam i ovas imali su najniži sadržaj hemiceluloze (22.54 i 13.11% s.m.), celuloze (1.36 i 1.41% s.m.), lignina (0.98 i 0.49% s.m.), kao i NDF (24.84 i 15.16% s.m.) i ADF (2.30 i 2.04% s.m.). Najviši sadržaj hemiceluloze bio je u zrnu durum šenice (u proseku 33.47% s.m.), sledi raž (u proseku 29.63% s.m.) i hlebna pšenica (u proseku 23.24% s.m.). U zrnu ispitivanih genotipovima golozrnog ječma sadržaj β-glukana se kretao od 4.1% d.m. (IWHBON 97-18) do 5.6% d.m. (Apolon). Najviši sadržaj proteina (u proseku 15.65% d.m.) i triptofana (u proseku 0.206% d.m.) bio je u zrnu golozrnog ovsa. Najviši indeks kvaliteta proteina bio je u zrnu golozrnog ječma (u proseku 1.48%), sledi hlebna i durum pšenica i golozrni ovas (1.35, 1.34 i 1.31%), a zatim raž (0.93%). Rezultati ukazuju na genetičku divergentnost u sadržaju dijetalnih vlakana i proteina između ispitivanih genotipova i mogućnost odabira genotipova za selekcione linija visokog nutritivnog kapaciteta, kao za i poboljšane zahteva ishrane.",
publisher = "Društvo genetičara Srbije, Beograd",
journal = "Genetika",
title = "Small grain cereals compared for dietary fibre and protein contents, Poređenje sitnozrnih žitarica prema sadržaju dijetalnih vlakana i proteina",
volume = "43",
number = "2",
pages = "381-395",
doi = "10.2298/GENSR1102381Z"
}
Žilić, S., Dodig, D., Milašinović-Šeremešić, M., Kandić, V., Kostadinović, M., Prodanović, S.,& Savić, Đ. (2011). Poređenje sitnozrnih žitarica prema sadržaju dijetalnih vlakana i proteina.
Genetika
Društvo genetičara Srbije, Beograd., 43(2), 381-395.
https://doi.org/10.2298/GENSR1102381Z
Žilić S, Dodig D, Milašinović-Šeremešić M, Kandić V, Kostadinović M, Prodanović S, Savić Đ. Poređenje sitnozrnih žitarica prema sadržaju dijetalnih vlakana i proteina. Genetika. 2011;43(2):381-395
Žilić Slađana, Dodig Dejan, Milašinović-Šeremešić Marija, Kandić Vesna, Kostadinović Marija, Prodanović Slaven, Savić Đorđe, "Poređenje sitnozrnih žitarica prema sadržaju dijetalnih vlakana i proteina" Genetika, 43, no. 2 (2011):381-395,
https://doi.org/10.2298/GENSR1102381Z .
9
8
15