Jovanović, Snežana

Link to this page

Authority KeyName Variants
64e525f2-36b9-498f-8aa3-a11479a8393b
 • Jovanović, Snežana (2)
Projects

Author's Bibliography

The influence of micronization of cereals and legumes on feed conversion, digestibility, and daily gain of weaned piglets

Milovanović, Danka; Nikolić, Valentina; Žilić, Slađana; Simić, Marijana; Sarić, Beka; Jovanović, Snežana

(Čačak : Agronomski fakultet u Čačku-Univerzitet u Kragujevcu, 2023)

TY - CONF
AU - Milovanović, Danka
AU - Nikolić, Valentina
AU - Žilić, Slađana
AU - Simić, Marijana
AU - Sarić, Beka
AU - Jovanović, Snežana
PY - 2023
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/1136
AB - The main aim of this study was to assess the effect of the
micronization process applied on cereals and legumes, as feed components, on
the efficiency of feed conversion, digestibility, and daily gain of weaned piglets.
The results showed that the digestibility of the investigated micronized maize
and wheat flakes was higher than that of the respective raw grains. The
digestibility of the feed mixture prepared with micronized cereals and legumes
was higher (84.74%) than that of the commercial feed mixture (80.27%). The feed
mixture prepared with micronized cereals and legumes manifested beneficial
effects on weaned piglets' daily gain, feed conversion, and digestibility in the
feeding trial.
PB - Čačak : Agronomski fakultet u Čačku-Univerzitet u Kragujevcu
C3 - 1. International symposium on biotechnology, 17–18. March 2023., Faculty of Agronomy in Čačak, University of Kragujevac, Serbia - Proceedings
T1 - The influence of micronization of cereals and legumes on feed conversion, digestibility, and daily gain of weaned piglets
SP - 399
EP - 404
DO - 10.46793/SBT28.399M
ER - 
@conference{
author = "Milovanović, Danka and Nikolić, Valentina and Žilić, Slađana and Simić, Marijana and Sarić, Beka and Jovanović, Snežana",
year = "2023",
abstract = "The main aim of this study was to assess the effect of the
micronization process applied on cereals and legumes, as feed components, on
the efficiency of feed conversion, digestibility, and daily gain of weaned piglets.
The results showed that the digestibility of the investigated micronized maize
and wheat flakes was higher than that of the respective raw grains. The
digestibility of the feed mixture prepared with micronized cereals and legumes
was higher (84.74%) than that of the commercial feed mixture (80.27%). The feed
mixture prepared with micronized cereals and legumes manifested beneficial
effects on weaned piglets' daily gain, feed conversion, and digestibility in the
feeding trial.",
publisher = "Čačak : Agronomski fakultet u Čačku-Univerzitet u Kragujevcu",
journal = "1. International symposium on biotechnology, 17–18. March 2023., Faculty of Agronomy in Čačak, University of Kragujevac, Serbia - Proceedings",
title = "The influence of micronization of cereals and legumes on feed conversion, digestibility, and daily gain of weaned piglets",
pages = "399-404",
doi = "10.46793/SBT28.399M"
}
Milovanović, D., Nikolić, V., Žilić, S., Simić, M., Sarić, B.,& Jovanović, S.. (2023). The influence of micronization of cereals and legumes on feed conversion, digestibility, and daily gain of weaned piglets. in 1. International symposium on biotechnology, 17–18. March 2023., Faculty of Agronomy in Čačak, University of Kragujevac, Serbia - Proceedings
Čačak : Agronomski fakultet u Čačku-Univerzitet u Kragujevcu., 399-404.
https://doi.org/10.46793/SBT28.399M
Milovanović D, Nikolić V, Žilić S, Simić M, Sarić B, Jovanović S. The influence of micronization of cereals and legumes on feed conversion, digestibility, and daily gain of weaned piglets. in 1. International symposium on biotechnology, 17–18. March 2023., Faculty of Agronomy in Čačak, University of Kragujevac, Serbia - Proceedings. 2023;:399-404.
doi:10.46793/SBT28.399M .
Milovanović, Danka, Nikolić, Valentina, Žilić, Slađana, Simić, Marijana, Sarić, Beka, Jovanović, Snežana, "The influence of micronization of cereals and legumes on feed conversion, digestibility, and daily gain of weaned piglets" in 1. International symposium on biotechnology, 17–18. March 2023., Faculty of Agronomy in Čačak, University of Kragujevac, Serbia - Proceedings (2023):399-404,
https://doi.org/10.46793/SBT28.399M . .

Uticaj različitog tipa citoplazme na dubinu zrna inbred linija kukuruza

Jovanović, Snežana; Todorović, Goran; Kresović, Branka; Tolimir, Miodrag; Marković, Ksenija; Stanisavljević, Rade; Štrbanović, Ratibor

(Novi Sad : Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi, 2020)

TY - JOUR
AU - Jovanović, Snežana
AU - Todorović, Goran
AU - Kresović, Branka
AU - Tolimir, Miodrag
AU - Marković, Ksenija
AU - Stanisavljević, Rade
AU - Štrbanović, Ratibor
PY - 2020
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/923
AB - Cilj istraživanja bio je da se odredi uticaj različitog tipa citoplazme (cms-C, cms-S i fertilna), i 
faktora spoljašnje sredine na dubinu zrna dvanaest inbred linija kukuruza. Ogled sa inbred 
linijama postavljen je na dve lokacije (Selekciono polje i Školsko dobro) tokom 2017. i 2018. 
godine. Ogledi su postavljeni po slučajnom blok sistemu u okviru svakog tipa citoplazme u tri 
ponavljanja.
Statističko-biometrijska obrada podataka se zasnivala na srednjim vrednostima po ponavljanju i 
obuhvatila je analizu varijanse. Na osnovu analize varijanse utvrđeno je da postoje veoma 
značajne razlike između inbred linija na dubinu zrna u zavisnosti od tipa citoplazme, godine i 
lokacije. Prosečan procenat dubine zrna inbred linija kretao se od 0.68cm do 0.89cm. Variranje 
dubine zrna inbred linija u zavisnosti od tipa citoplazme bilo je veoma značajno. Najveća 
prosečna vrednost za ovu osobinu zabeležena je kod sterilne citoplazme cms-C (0.78cm), a 
najmanja kod fertilne citoplazme (0.76cm). Srednje vrednosti dubine zrna inbred linija veoma 
značajno (P≤1%) su varirale u zavisnosti od godina ispitivanja i lokacija. Veću prosečnu dubinu 
zrna imale su inbred linije u 2018. godini u odnosu na 2017. godinu. Na prvoj lokaciji ostvarena 
je veća prosečna vrednost dubine zrna u odnosu na drugu lokaciju. Interakcija inbred linija x tip 
citoplazme x lokacija je pokazala da je bilo statistički značajnih (Lsd0.05) razlika u prosečnim 
vrednostima dubine zrna kod svih ispitivanih inbred linija. Interakcija tip citoplazme x godina x 
lokacija bila je veoma značajna (Lsd0.01) za osobinu dubina zrna, što ukazuje da inbred linije 
različitog tipa citoplazme različito reaguju u različitim godinama i lokacijama. Analiza 
dobijenih rezultata ukazuje na značajan uticaj tipa citoplazme na dubinu zrna inbred linija 
kukuruza.The aim of the present study was to determine effects of both, different types of cytoplasm (cms C, cms-S and fertile) and environmental factors on the kernel depth of 12 maize inbreds lines. 
The trial with inbred lines was set up in two locations (Zemun Polje - Selection field and Zemun 
Polje - Školsko dobro) in 2017 and 2018. The three-replicate trials were set up according to the 
randomised block design within each type of cytoplasm.
Statistical-biometric data processing was based on means over replications and encompassed the 
analysis of variance. Very significant differences in the kernel depth among inbred lines, in 
dependence on the type of cytoplasm, year and the location, were established by the analysis of 
variance. The average percent of the kernel depth significantly varied (P≤5%) in respect of the 
observed cytoplasm type. The highest and the lowest values of this trait were established in 
sterile cytoplasm cms-C (0.89cm), and fertile cytoplasm (0.68cm), respectively. The kernel depth 
very significantly (P≤1%) varied in dependence on the year and location of investigation. The 
greater proportion of the kernel depth was determined in maize inbreds in 2018 than in 2017. A 
higher average value of the kernel depth was determined in the first location than in the second 
location. The inbred lines × cytoplasm type × location interaction showed that there were 
statistically significant (Lsd0.05) differences in average kernel depth values for all inbred lines 
tested. The cytoplasmic type × years × location interaction was very significant pointing out that 
inbred lines of different types of cytoplasm responded differently over years and locations. The 
analysis of the results indicates a significant influence of a cytoplasmic type on the kernel depth 
of maize inbred lines.
Key words: cytoplasmic male sterili
PB - Novi Sad : Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi
T2 - 32. nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem procesna tehnika i energetika u poljoprivredi - PTEP 2020 - Zbornik apstrakata
T1 - Uticaj različitog tipa citoplazme na dubinu zrna inbred linija kukuruza
T1 - Effects of different types of cytoplasm on the kernel depth of maize inbred lines
SP - 25
EP - 26
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_923
ER - 
@article{
author = "Jovanović, Snežana and Todorović, Goran and Kresović, Branka and Tolimir, Miodrag and Marković, Ksenija and Stanisavljević, Rade and Štrbanović, Ratibor",
year = "2020",
abstract = "Cilj istraživanja bio je da se odredi uticaj različitog tipa citoplazme (cms-C, cms-S i fertilna), i 
faktora spoljašnje sredine na dubinu zrna dvanaest inbred linija kukuruza. Ogled sa inbred 
linijama postavljen je na dve lokacije (Selekciono polje i Školsko dobro) tokom 2017. i 2018. 
godine. Ogledi su postavljeni po slučajnom blok sistemu u okviru svakog tipa citoplazme u tri 
ponavljanja.
Statističko-biometrijska obrada podataka se zasnivala na srednjim vrednostima po ponavljanju i 
obuhvatila je analizu varijanse. Na osnovu analize varijanse utvrđeno je da postoje veoma 
značajne razlike između inbred linija na dubinu zrna u zavisnosti od tipa citoplazme, godine i 
lokacije. Prosečan procenat dubine zrna inbred linija kretao se od 0.68cm do 0.89cm. Variranje 
dubine zrna inbred linija u zavisnosti od tipa citoplazme bilo je veoma značajno. Najveća 
prosečna vrednost za ovu osobinu zabeležena je kod sterilne citoplazme cms-C (0.78cm), a 
najmanja kod fertilne citoplazme (0.76cm). Srednje vrednosti dubine zrna inbred linija veoma 
značajno (P≤1%) su varirale u zavisnosti od godina ispitivanja i lokacija. Veću prosečnu dubinu 
zrna imale su inbred linije u 2018. godini u odnosu na 2017. godinu. Na prvoj lokaciji ostvarena 
je veća prosečna vrednost dubine zrna u odnosu na drugu lokaciju. Interakcija inbred linija x tip 
citoplazme x lokacija je pokazala da je bilo statistički značajnih (Lsd0.05) razlika u prosečnim 
vrednostima dubine zrna kod svih ispitivanih inbred linija. Interakcija tip citoplazme x godina x 
lokacija bila je veoma značajna (Lsd0.01) za osobinu dubina zrna, što ukazuje da inbred linije 
različitog tipa citoplazme različito reaguju u različitim godinama i lokacijama. Analiza 
dobijenih rezultata ukazuje na značajan uticaj tipa citoplazme na dubinu zrna inbred linija 
kukuruza.The aim of the present study was to determine effects of both, different types of cytoplasm (cms C, cms-S and fertile) and environmental factors on the kernel depth of 12 maize inbreds lines. 
The trial with inbred lines was set up in two locations (Zemun Polje - Selection field and Zemun 
Polje - Školsko dobro) in 2017 and 2018. The three-replicate trials were set up according to the 
randomised block design within each type of cytoplasm.
Statistical-biometric data processing was based on means over replications and encompassed the 
analysis of variance. Very significant differences in the kernel depth among inbred lines, in 
dependence on the type of cytoplasm, year and the location, were established by the analysis of 
variance. The average percent of the kernel depth significantly varied (P≤5%) in respect of the 
observed cytoplasm type. The highest and the lowest values of this trait were established in 
sterile cytoplasm cms-C (0.89cm), and fertile cytoplasm (0.68cm), respectively. The kernel depth 
very significantly (P≤1%) varied in dependence on the year and location of investigation. The 
greater proportion of the kernel depth was determined in maize inbreds in 2018 than in 2017. A 
higher average value of the kernel depth was determined in the first location than in the second 
location. The inbred lines × cytoplasm type × location interaction showed that there were 
statistically significant (Lsd0.05) differences in average kernel depth values for all inbred lines 
tested. The cytoplasmic type × years × location interaction was very significant pointing out that 
inbred lines of different types of cytoplasm responded differently over years and locations. The 
analysis of the results indicates a significant influence of a cytoplasmic type on the kernel depth 
of maize inbred lines.
Key words: cytoplasmic male sterili",
publisher = "Novi Sad : Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi",
journal = "32. nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem procesna tehnika i energetika u poljoprivredi - PTEP 2020 - Zbornik apstrakata",
title = "Uticaj različitog tipa citoplazme na dubinu zrna inbred linija kukuruza, Effects of different types of cytoplasm on the kernel depth of maize inbred lines",
pages = "25-26",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_923"
}
Jovanović, S., Todorović, G., Kresović, B., Tolimir, M., Marković, K., Stanisavljević, R.,& Štrbanović, R.. (2020). Uticaj različitog tipa citoplazme na dubinu zrna inbred linija kukuruza. in 32. nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem procesna tehnika i energetika u poljoprivredi - PTEP 2020 - Zbornik apstrakata
Novi Sad : Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi., 25-26.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_923
Jovanović S, Todorović G, Kresović B, Tolimir M, Marković K, Stanisavljević R, Štrbanović R. Uticaj različitog tipa citoplazme na dubinu zrna inbred linija kukuruza. in 32. nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem procesna tehnika i energetika u poljoprivredi - PTEP 2020 - Zbornik apstrakata. 2020;:25-26.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_923 .
Jovanović, Snežana, Todorović, Goran, Kresović, Branka, Tolimir, Miodrag, Marković, Ksenija, Stanisavljević, Rade, Štrbanović, Ratibor, "Uticaj različitog tipa citoplazme na dubinu zrna inbred linija kukuruza" in 32. nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem procesna tehnika i energetika u poljoprivredi - PTEP 2020 - Zbornik apstrakata (2020):25-26,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_923 .