Bekrić, Vitomir

Link to this page

Authority KeyName Variants
3c227843-34e1-452b-a766-8d511cbb978b
 • Bekrić, Vitomir (6)
Projects

Author's Bibliography

Genetic variability as background for the achievements and prospects of the maize utilisation development

Radosavljević, Milica; Bekrić, Vitomir; Milašinović, Marija; Pajić, Zorica; Filipović, Milomir; Todorović, Goran

(Društvo genetičara Srbije, Beograd, 2010)

TY - JOUR
AU - Radosavljević, Milica
AU - Bekrić, Vitomir
AU - Milašinović, Marija
AU - Pajić, Zorica
AU - Filipović, Milomir
AU - Todorović, Goran
PY - 2010
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/334
AB - Maize is one of the most important crops, and as such, one of the most significant naturally renewable carbohydrate raw materials of energy and numerous very different products. The dominance and superiority of maize are primarily caused by the extremely wide, very diversified and enormous possibilities of its utilisation. Previous accomplishments are presented and prospective developments of the maize chemistry and technology, i.e. maize utilisation in our country and worldwide were discussed in the present study. The objective of this study was to advert to this section of science that is full of real and great challenges. Changes in the maize production and utilisation are described. Some very important questions were asked, such as: what is it that makes maize such a valuable, naturally renewable raw material, how and why do we sow maize and harvest energy and products?.
AB - Kukuruz je je jedna od najznačajnijih gajenih biljaka i kao takav ujedno i jedna od najznačajnijih prirodno obnovljivih ugljenohidratnih sirovina energije i jako velikog broja veoma različitih proizvoda. Dominacija i superiorni položaj kukuruza uslovljeni su izuzetno širokim, veoma raznovrsnim i ogromnim mogućnostima njegovog korišćenja. U ovom radu su prikazana dosadašnja dostignuća i diskutovane su perspektive budućeg razvoja hemije i tehnologije kukuruza, odnosno korišćenja kukuruza u našoj zemlji i u svetu. Cilj rada je bio da skrene pažnja na ovaj sektor nauke koji je pun pravih i velikih izazova. Opisane su promene u proizvodnji i korišćenju kukuruza. Postavljena su i neka od veoma važnih pitanja kao na primer: šta je to što čini kukuruz toliko i tako vrednom prirodnoobnovljivom sirovinom, šta je to kvalitet zrna kukuruza, kako i zašto sejemo kukuruz a žanjemo energiju i proizvode?.
PB - Društvo genetičara Srbije, Beograd
T2 - Genetika
T1 - Genetic variability as background for the achievements and prospects of the maize utilisation development
T1 - Genetička varijabilnost kao osnova za dostignuća i perspektive razvoja korišćenja kukuruza
VL - 42
IS - 1
SP - 119
EP - 136
DO - 10.2298/GENSR1001119R
UR - conv_441
ER - 
@article{
author = "Radosavljević, Milica and Bekrić, Vitomir and Milašinović, Marija and Pajić, Zorica and Filipović, Milomir and Todorović, Goran",
year = "2010",
abstract = "Maize is one of the most important crops, and as such, one of the most significant naturally renewable carbohydrate raw materials of energy and numerous very different products. The dominance and superiority of maize are primarily caused by the extremely wide, very diversified and enormous possibilities of its utilisation. Previous accomplishments are presented and prospective developments of the maize chemistry and technology, i.e. maize utilisation in our country and worldwide were discussed in the present study. The objective of this study was to advert to this section of science that is full of real and great challenges. Changes in the maize production and utilisation are described. Some very important questions were asked, such as: what is it that makes maize such a valuable, naturally renewable raw material, how and why do we sow maize and harvest energy and products?., Kukuruz je je jedna od najznačajnijih gajenih biljaka i kao takav ujedno i jedna od najznačajnijih prirodno obnovljivih ugljenohidratnih sirovina energije i jako velikog broja veoma različitih proizvoda. Dominacija i superiorni položaj kukuruza uslovljeni su izuzetno širokim, veoma raznovrsnim i ogromnim mogućnostima njegovog korišćenja. U ovom radu su prikazana dosadašnja dostignuća i diskutovane su perspektive budućeg razvoja hemije i tehnologije kukuruza, odnosno korišćenja kukuruza u našoj zemlji i u svetu. Cilj rada je bio da skrene pažnja na ovaj sektor nauke koji je pun pravih i velikih izazova. Opisane su promene u proizvodnji i korišćenju kukuruza. Postavljena su i neka od veoma važnih pitanja kao na primer: šta je to što čini kukuruz toliko i tako vrednom prirodnoobnovljivom sirovinom, šta je to kvalitet zrna kukuruza, kako i zašto sejemo kukuruz a žanjemo energiju i proizvode?.",
publisher = "Društvo genetičara Srbije, Beograd",
journal = "Genetika",
title = "Genetic variability as background for the achievements and prospects of the maize utilisation development, Genetička varijabilnost kao osnova za dostignuća i perspektive razvoja korišćenja kukuruza",
volume = "42",
number = "1",
pages = "119-136",
doi = "10.2298/GENSR1001119R",
url = "conv_441"
}
Radosavljević, M., Bekrić, V., Milašinović, M., Pajić, Z., Filipović, M.,& Todorović, G.. (2010). Genetic variability as background for the achievements and prospects of the maize utilisation development. in Genetika
Društvo genetičara Srbije, Beograd., 42(1), 119-136.
https://doi.org/10.2298/GENSR1001119R
conv_441
Radosavljević M, Bekrić V, Milašinović M, Pajić Z, Filipović M, Todorović G. Genetic variability as background for the achievements and prospects of the maize utilisation development. in Genetika. 2010;42(1):119-136.
doi:10.2298/GENSR1001119R
conv_441 .
Radosavljević, Milica, Bekrić, Vitomir, Milašinović, Marija, Pajić, Zorica, Filipović, Milomir, Todorović, Goran, "Genetic variability as background for the achievements and prospects of the maize utilisation development" in Genetika, 42, no. 1 (2010):119-136,
https://doi.org/10.2298/GENSR1001119R .,
conv_441 .
2
1
6

Contemporary approaches to maize utilization

Bekrić, Vitomir; Radosavljević, Milica

(Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi, Novi Sad, 2008)

TY - JOUR
AU - Bekrić, Vitomir
AU - Radosavljević, Milica
PY - 2008
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/204
AB - From a global standpoint, maize is one of the most important crops and as such one of the most significant naturally renewable carbohydrate raw materials of not only energy but also numerous very different products. The dominance and superiority of maize are primarily caused by and resulted from the extremely wide, very diversified and enormous possibilities of its utilization. Previous accomplishments were presented and prospective developments of the maize utilization were discussed in the present study. The recent utilizations of maize in the production of bioethanol biodegradable plastics and textile fibres were particularly emphasized and described. In addition, a brief review on changes in the global maize production was also presented.
AB - Posmatrano u svetskim razmerama kukuruz je je jedna od najznačajnijih gajenih biljaka i kao takav ujedno i jedna od najznačajnijih prirodno obnovljivih ugljenohidratnih sirovina energije i jako velikog broja veoma različitih proizvoda. Dominacija i superiorni položaj kukuruza uslovljeni su prevashodno izuzetno širokim, veoma raznovrsnim i ogromnim mogućnostima njegove upotrebe. U ovom radu su prikazana dosadašnja dostignuća i diskutovane perspektive budućeg razvoja upotrebe kukuruza. Posebno su istaknute i opisane najnovije upotrebe kukuruza u proizvodnji bioetanola, biorazgradive plastike i tekstilnih vlakana. Pored toga, dat je i kratak osvrt na promene u svetskoj proizvodnji kukuruza.
PB - Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi, Novi Sad
T2 - Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP
T1 - Contemporary approaches to maize utilization
T1 - Savremeni pristupi upotrebe kukuruza
VL - 12
IS - 3
SP - 93
EP - 96
UR - conv_545
ER - 
@article{
author = "Bekrić, Vitomir and Radosavljević, Milica",
year = "2008",
abstract = "From a global standpoint, maize is one of the most important crops and as such one of the most significant naturally renewable carbohydrate raw materials of not only energy but also numerous very different products. The dominance and superiority of maize are primarily caused by and resulted from the extremely wide, very diversified and enormous possibilities of its utilization. Previous accomplishments were presented and prospective developments of the maize utilization were discussed in the present study. The recent utilizations of maize in the production of bioethanol biodegradable plastics and textile fibres were particularly emphasized and described. In addition, a brief review on changes in the global maize production was also presented., Posmatrano u svetskim razmerama kukuruz je je jedna od najznačajnijih gajenih biljaka i kao takav ujedno i jedna od najznačajnijih prirodno obnovljivih ugljenohidratnih sirovina energije i jako velikog broja veoma različitih proizvoda. Dominacija i superiorni položaj kukuruza uslovljeni su prevashodno izuzetno širokim, veoma raznovrsnim i ogromnim mogućnostima njegove upotrebe. U ovom radu su prikazana dosadašnja dostignuća i diskutovane perspektive budućeg razvoja upotrebe kukuruza. Posebno su istaknute i opisane najnovije upotrebe kukuruza u proizvodnji bioetanola, biorazgradive plastike i tekstilnih vlakana. Pored toga, dat je i kratak osvrt na promene u svetskoj proizvodnji kukuruza.",
publisher = "Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi, Novi Sad",
journal = "Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP",
title = "Contemporary approaches to maize utilization, Savremeni pristupi upotrebe kukuruza",
volume = "12",
number = "3",
pages = "93-96",
url = "conv_545"
}
Bekrić, V.,& Radosavljević, M.. (2008). Contemporary approaches to maize utilization. in Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP
Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi, Novi Sad., 12(3), 93-96.
conv_545
Bekrić V, Radosavljević M. Contemporary approaches to maize utilization. in Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP. 2008;12(3):93-96.
conv_545 .
Bekrić, Vitomir, Radosavljević, Milica, "Contemporary approaches to maize utilization" in Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP, 12, no. 3 (2008):93-96,
conv_545 .

High value of feed and food and new technological maize- and soybean-based products

Radosavljević, Milica; Božović, Irina; Jovanović, Rade; Bekrić, Vitomir; Žilić, Slađana; Terzić, Dušanka

(Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi, Novi Sad, 2002)

TY - JOUR
AU - Radosavljević, Milica
AU - Božović, Irina
AU - Jovanović, Rade
AU - Bekrić, Vitomir
AU - Žilić, Slađana
AU - Terzić, Dušanka
PY - 2002
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/34
AB - The studies and research on the maize and soybean utilisation improvement performed at the Department of Technology have been directed to creating new assortment of qualitative plant food and feed and technological products. In order to achieve this contemporary technical and technological processing procedures with relatively low consumption of energy resources, water, labour and without chemicals have been applied. As a result of previous scientific and research work, technologies of making and producing the following products have been developed: celgran, mikro-ex soya, enbel-18 and other micronised and extruded products of maize, soybean and other cereals. Contemporary technical and technological procedures of maize and soybean processing have been discussed in previously published papers, while this paper presents, in detail and cumulatively, results of previous long-term scientific and research work, i.e. presents actual, new products of high values intended for the market. Besides, a brief review of basic principles of applied technologies and a retrospect of the situation and prospective of processing development of these two field crops very important not only in our country, but also world-wide, are presented in the paper.
AB - Istraživački rad na unapređenju upotrebe i prerade kukuruza i soje u Odseku za tehnološka istraživanja usmeren je ka stvaranju novog asortimana kvalitetne biljne hrane i tehničkih proizvoda primenom savremenih tehničko-tehnoloških postupaka prerade sa relativno malom potrošnjom energenata, vode, rada i bez hemikalija. Kao rezultat dosadašnjeg naučno-istraživačkog rada razrađene su tehnologije proizvodnje i dobijanja novih proizvoda: celgran, mikro-ex soja, enbel-18 i drugi mikronizovani i ekstrudovani proizvodi od kukuruza, soje i drugog zrnevlja. U većem broju ranije objavljenih radova diskutovani su savremeni tehničko-tehnološki procesi prerade kukuruza i soje, dok su u ovom radu detaljno opisani i zbirno prikazani dosadašnji rezultati višegodišnjeg naučno-istraživačkog rada, odnosno konkretni novi visokovredni proizvodi namenjeni tržištu. Pored toga, dat je i veoma kratak prikaz osnovnih principa primenjenih tehnologija i osvrt na stanje i perspektive razvoja prerade ove dve veoma važne ratarske kulture u našoj zemlji i u svetu.
PB - Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi, Novi Sad
T2 - Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP
T1 - High value of feed and food and new technological maize- and soybean-based products
T1 - Visokovredna hrana i Novi tehnički proizvodi na bazi kukuruza i soje
VL - 6
IS - 1-2
SP - 54
EP - 60
UR - conv_520
ER - 
@article{
author = "Radosavljević, Milica and Božović, Irina and Jovanović, Rade and Bekrić, Vitomir and Žilić, Slađana and Terzić, Dušanka",
year = "2002",
abstract = "The studies and research on the maize and soybean utilisation improvement performed at the Department of Technology have been directed to creating new assortment of qualitative plant food and feed and technological products. In order to achieve this contemporary technical and technological processing procedures with relatively low consumption of energy resources, water, labour and without chemicals have been applied. As a result of previous scientific and research work, technologies of making and producing the following products have been developed: celgran, mikro-ex soya, enbel-18 and other micronised and extruded products of maize, soybean and other cereals. Contemporary technical and technological procedures of maize and soybean processing have been discussed in previously published papers, while this paper presents, in detail and cumulatively, results of previous long-term scientific and research work, i.e. presents actual, new products of high values intended for the market. Besides, a brief review of basic principles of applied technologies and a retrospect of the situation and prospective of processing development of these two field crops very important not only in our country, but also world-wide, are presented in the paper., Istraživački rad na unapređenju upotrebe i prerade kukuruza i soje u Odseku za tehnološka istraživanja usmeren je ka stvaranju novog asortimana kvalitetne biljne hrane i tehničkih proizvoda primenom savremenih tehničko-tehnoloških postupaka prerade sa relativno malom potrošnjom energenata, vode, rada i bez hemikalija. Kao rezultat dosadašnjeg naučno-istraživačkog rada razrađene su tehnologije proizvodnje i dobijanja novih proizvoda: celgran, mikro-ex soja, enbel-18 i drugi mikronizovani i ekstrudovani proizvodi od kukuruza, soje i drugog zrnevlja. U većem broju ranije objavljenih radova diskutovani su savremeni tehničko-tehnološki procesi prerade kukuruza i soje, dok su u ovom radu detaljno opisani i zbirno prikazani dosadašnji rezultati višegodišnjeg naučno-istraživačkog rada, odnosno konkretni novi visokovredni proizvodi namenjeni tržištu. Pored toga, dat je i veoma kratak prikaz osnovnih principa primenjenih tehnologija i osvrt na stanje i perspektive razvoja prerade ove dve veoma važne ratarske kulture u našoj zemlji i u svetu.",
publisher = "Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi, Novi Sad",
journal = "Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP",
title = "High value of feed and food and new technological maize- and soybean-based products, Visokovredna hrana i Novi tehnički proizvodi na bazi kukuruza i soje",
volume = "6",
number = "1-2",
pages = "54-60",
url = "conv_520"
}
Radosavljević, M., Božović, I., Jovanović, R., Bekrić, V., Žilić, S.,& Terzić, D.. (2002). High value of feed and food and new technological maize- and soybean-based products. in Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP
Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi, Novi Sad., 6(1-2), 54-60.
conv_520
Radosavljević M, Božović I, Jovanović R, Bekrić V, Žilić S, Terzić D. High value of feed and food and new technological maize- and soybean-based products. in Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP. 2002;6(1-2):54-60.
conv_520 .
Radosavljević, Milica, Božović, Irina, Jovanović, Rade, Bekrić, Vitomir, Žilić, Slađana, Terzić, Dušanka, "High value of feed and food and new technological maize- and soybean-based products" in Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP, 6, no. 1-2 (2002):54-60,
conv_520 .

Physical and chemical properties and chemical composition of maize cob

Božović, Irina; Radosavljević, Milica; Jovanović, Rade; Žilić, Slađana; Bekrić, Vitomir; Terzić, Dušanka

(Savez poljoprivrednih inženjera i tehničara, Beograd, 2002)

TY - JOUR
AU - Božović, Irina
AU - Radosavljević, Milica
AU - Jovanović, Rade
AU - Žilić, Slađana
AU - Bekrić, Vitomir
AU - Terzić, Dušanka
PY - 2002
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/35
AB - Morphological structure and chemical composition of basic fractions - hard and soft -of maize cob are presented in this paper. Different chemical compositions and physical and chemical properties of these fractions, first of all, their great capability to bind fluid, especially oil and water define their use as an agent for degreasing and drying. A great hardness and abrasive capability of products produced by cob milling have put them to a use for polishing in metalworking industry, while the content of certain compounds (pentosan) is of a very great importance in chemical industry in the manufacturing of furfural and its derivates. Due to their inertness neutral pH values and lack of heavy metals, these products are used as organic carriers in the production of pesticides and agrochemicals, as well as, in cosmetics and pharmacy.
AB - U radu su date fizičko-hemijske karakteristike i hemijski sastav frakcija kukuruznog oklaska dobijenih po originalnoj ZP tehnologiji. Različit hemijski sastav i fizičko-hemijske karakteristike ovih frakcije - celgran A B, C, pre svega visoka sposobnost vezivanja tečnosti, naročito ulja i vode opredeljuju njihovu upotrebu kao medijuma za odmašćivanje i sušenje. Velika tvrdoća i abrazivna sposobnost proizvoda dobijenih mlevenjem oklaska našla je primenu za poliranje u metaloprerađivačkoj industriji, a sadržaj nekih jedinjenja od posebnog je značaja u hemijskoj industriji. Zbog svoje inertnosti, neutralne pH vrednosti i odsustva teških metala ovi proizvodi nalaze primenu kao organski nosači u proizvodnji pesticida i agrohemikalija kao i u kozmetici i farmaciji.
PB - Savez poljoprivrednih inženjera i tehničara, Beograd
T2 - Journal of Scientific Agricultural Research
T1 - Physical and chemical properties and chemical composition of maize cob
T1 - Fizičko-hemijske karakterisrike i hemijski sastav frakcije kukuruznog oklaska
VL - 63
IS - 3-4
SP - 37
EP - 45
UR - conv_170
ER - 
@article{
author = "Božović, Irina and Radosavljević, Milica and Jovanović, Rade and Žilić, Slađana and Bekrić, Vitomir and Terzić, Dušanka",
year = "2002",
abstract = "Morphological structure and chemical composition of basic fractions - hard and soft -of maize cob are presented in this paper. Different chemical compositions and physical and chemical properties of these fractions, first of all, their great capability to bind fluid, especially oil and water define their use as an agent for degreasing and drying. A great hardness and abrasive capability of products produced by cob milling have put them to a use for polishing in metalworking industry, while the content of certain compounds (pentosan) is of a very great importance in chemical industry in the manufacturing of furfural and its derivates. Due to their inertness neutral pH values and lack of heavy metals, these products are used as organic carriers in the production of pesticides and agrochemicals, as well as, in cosmetics and pharmacy., U radu su date fizičko-hemijske karakteristike i hemijski sastav frakcija kukuruznog oklaska dobijenih po originalnoj ZP tehnologiji. Različit hemijski sastav i fizičko-hemijske karakteristike ovih frakcije - celgran A B, C, pre svega visoka sposobnost vezivanja tečnosti, naročito ulja i vode opredeljuju njihovu upotrebu kao medijuma za odmašćivanje i sušenje. Velika tvrdoća i abrazivna sposobnost proizvoda dobijenih mlevenjem oklaska našla je primenu za poliranje u metaloprerađivačkoj industriji, a sadržaj nekih jedinjenja od posebnog je značaja u hemijskoj industriji. Zbog svoje inertnosti, neutralne pH vrednosti i odsustva teških metala ovi proizvodi nalaze primenu kao organski nosači u proizvodnji pesticida i agrohemikalija kao i u kozmetici i farmaciji.",
publisher = "Savez poljoprivrednih inženjera i tehničara, Beograd",
journal = "Journal of Scientific Agricultural Research",
title = "Physical and chemical properties and chemical composition of maize cob, Fizičko-hemijske karakterisrike i hemijski sastav frakcije kukuruznog oklaska",
volume = "63",
number = "3-4",
pages = "37-45",
url = "conv_170"
}
Božović, I., Radosavljević, M., Jovanović, R., Žilić, S., Bekrić, V.,& Terzić, D.. (2002). Physical and chemical properties and chemical composition of maize cob. in Journal of Scientific Agricultural Research
Savez poljoprivrednih inženjera i tehničara, Beograd., 63(3-4), 37-45.
conv_170
Božović I, Radosavljević M, Jovanović R, Žilić S, Bekrić V, Terzić D. Physical and chemical properties and chemical composition of maize cob. in Journal of Scientific Agricultural Research. 2002;63(3-4):37-45.
conv_170 .
Božović, Irina, Radosavljević, Milica, Jovanović, Rade, Žilić, Slađana, Bekrić, Vitomir, Terzić, Dušanka, "Physical and chemical properties and chemical composition of maize cob" in Journal of Scientific Agricultural Research, 63, no. 3-4 (2002):37-45,
conv_170 .

Contemporary evaluation methods of maize quality and technological values

Radosavljević, Milica; Božović, Irina; Bekrić, Vitomir; Jakovljević, Jovan; Jovanović, Rade; Žilić, Slađana; Terzić, Dušanka

(Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi, Novi Sad, 2001)

TY - JOUR
AU - Radosavljević, Milica
AU - Božović, Irina
AU - Bekrić, Vitomir
AU - Jakovljević, Jovan
AU - Jovanović, Rade
AU - Žilić, Slađana
AU - Terzić, Dušanka
PY - 2001
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/21
AB - An ever growing importance of contemporary maize processing has imposed a need for more intensive research, within a field of quality and technological value of grain, as well as, relations between quality factors and maize utilization. A new concept of the developed maize market encompasses the identification of the most important utilization, as well as, requirements of each single use pertaining the essential grain properties. Several methods and tests for determination of properties, such as kernel hardness, kernel density, floatation index and water absorption index that are very important for estimation of the maize utilizable value, have been modified, according to contemporary tendencies in the world research, in the course of the long-term maize quality testing performed at the Department of technological research of the Maize Research Institute Zemun Polje.
AB - Rastući značaj suvremenih procesa prerade kukuruza nametnuo je potrebu intenziviranja istraživanja u oblasti kvaliteta i tehnološke urednosti zrna, kao i veze između faktora kvaliteta i upotrebe kukuruza. Novi koncept razvijenog tržišta kukuruza je da se identifikuju najznačajnije upotrebe, kao i zahtevi svake pojedinačne upotrebe u pogledu najbitnijih svojstava zrna. Sledeći tendencije savremenih svetskih istraživanja u višegodišnjim ispitivanjima kvaliteta kukuruza u Odseku za tehnološka istraživanja Instituta za kukuruz modifikovano je više metoda i testova za određivanje svojstava, kao što su tvrdoća zrna, gustina, indeks flotacije i indeks apsorpcije vode, koja su od izuzetnog značaja za procenu upotrebne urednosti kukuruza.
PB - Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi, Novi Sad
T2 - Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP
T1 - Contemporary evaluation methods of maize quality and technological values
T1 - Savremene metode određivanja kvaliteta i tehnološke vrednosti kukuruza
VL - 5
IS - 3
SP - 85
EP - 88
UR - conv_517
ER - 
@article{
author = "Radosavljević, Milica and Božović, Irina and Bekrić, Vitomir and Jakovljević, Jovan and Jovanović, Rade and Žilić, Slađana and Terzić, Dušanka",
year = "2001",
abstract = "An ever growing importance of contemporary maize processing has imposed a need for more intensive research, within a field of quality and technological value of grain, as well as, relations between quality factors and maize utilization. A new concept of the developed maize market encompasses the identification of the most important utilization, as well as, requirements of each single use pertaining the essential grain properties. Several methods and tests for determination of properties, such as kernel hardness, kernel density, floatation index and water absorption index that are very important for estimation of the maize utilizable value, have been modified, according to contemporary tendencies in the world research, in the course of the long-term maize quality testing performed at the Department of technological research of the Maize Research Institute Zemun Polje., Rastući značaj suvremenih procesa prerade kukuruza nametnuo je potrebu intenziviranja istraživanja u oblasti kvaliteta i tehnološke urednosti zrna, kao i veze između faktora kvaliteta i upotrebe kukuruza. Novi koncept razvijenog tržišta kukuruza je da se identifikuju najznačajnije upotrebe, kao i zahtevi svake pojedinačne upotrebe u pogledu najbitnijih svojstava zrna. Sledeći tendencije savremenih svetskih istraživanja u višegodišnjim ispitivanjima kvaliteta kukuruza u Odseku za tehnološka istraživanja Instituta za kukuruz modifikovano je više metoda i testova za određivanje svojstava, kao što su tvrdoća zrna, gustina, indeks flotacije i indeks apsorpcije vode, koja su od izuzetnog značaja za procenu upotrebne urednosti kukuruza.",
publisher = "Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi, Novi Sad",
journal = "Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP",
title = "Contemporary evaluation methods of maize quality and technological values, Savremene metode određivanja kvaliteta i tehnološke vrednosti kukuruza",
volume = "5",
number = "3",
pages = "85-88",
url = "conv_517"
}
Radosavljević, M., Božović, I., Bekrić, V., Jakovljević, J., Jovanović, R., Žilić, S.,& Terzić, D.. (2001). Contemporary evaluation methods of maize quality and technological values. in Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP
Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi, Novi Sad., 5(3), 85-88.
conv_517
Radosavljević M, Božović I, Bekrić V, Jakovljević J, Jovanović R, Žilić S, Terzić D. Contemporary evaluation methods of maize quality and technological values. in Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP. 2001;5(3):85-88.
conv_517 .
Radosavljević, Milica, Božović, Irina, Bekrić, Vitomir, Jakovljević, Jovan, Jovanović, Rade, Žilić, Slađana, Terzić, Dušanka, "Contemporary evaluation methods of maize quality and technological values" in Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP, 5, no. 3 (2001):85-88,
conv_517 .

Physical and chemical properties of various corn genotypes as a criterion of technological quality

Radosavljević, Milica; Bekrić, Vitomir; Božović, Irina; Jakovljević, Jovan

(Društvo genetičara Srbije, Beograd, 2000)

TY - JOUR
AU - Radosavljević, Milica
AU - Bekrić, Vitomir
AU - Božović, Irina
AU - Jakovljević, Jovan
PY - 2000
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/14
AB - Physical properties, such as test weight, 1000-kernel weight, kernel density flotation index, water absorption index and kernel hardness and chemical properties: protein, starch and oil contents, of twenty the most widely grown ZP corn hybrids of different genetic background and utilization purposes were studied. The results showed wide ranges of chemical and physical properties among the selected corn hybrids. Protein, starch and oil contents ranged from 8.9 to 13.5%, 67.5 to 73.7%, and 4.1 to 6.5%, respectively. The test weight was within the range of 771.8-897.7 kg m-3, while the 1000-kernel weight ranged from 121.6 to 392.7 g. The kernel density, i.e. flotation index was within the range of 1.23-1.34 g cm-3, i.e. 0-71 %, respectively, while the water absorption index ranged from 0.155 to 0.278. Kernel hardness, expressed as a milling response, and a hard fraction portion varied in the tested samples from 9.4 to 19.9s and 49.6 to 75.2%, respectively. The correlation analysis points to a very great interdependence among certain physical and chemical properties. Obtained high correlation coefficients could be used to predict not so easily measurable parameters based on the known value of the corresponding easily measurable parameter. A wide scope of tested quality parameters offers many possibilities in selection and estimation of hybrids for certain purposes.
PB - Društvo genetičara Srbije, Beograd
T2 - Genetika
T1 - Physical and chemical properties of various corn genotypes as a criterion of technological quality
VL - 32
IS - 3
SP - 319
EP - 329
UR - conv_378
ER - 
@article{
author = "Radosavljević, Milica and Bekrić, Vitomir and Božović, Irina and Jakovljević, Jovan",
year = "2000",
abstract = "Physical properties, such as test weight, 1000-kernel weight, kernel density flotation index, water absorption index and kernel hardness and chemical properties: protein, starch and oil contents, of twenty the most widely grown ZP corn hybrids of different genetic background and utilization purposes were studied. The results showed wide ranges of chemical and physical properties among the selected corn hybrids. Protein, starch and oil contents ranged from 8.9 to 13.5%, 67.5 to 73.7%, and 4.1 to 6.5%, respectively. The test weight was within the range of 771.8-897.7 kg m-3, while the 1000-kernel weight ranged from 121.6 to 392.7 g. The kernel density, i.e. flotation index was within the range of 1.23-1.34 g cm-3, i.e. 0-71 %, respectively, while the water absorption index ranged from 0.155 to 0.278. Kernel hardness, expressed as a milling response, and a hard fraction portion varied in the tested samples from 9.4 to 19.9s and 49.6 to 75.2%, respectively. The correlation analysis points to a very great interdependence among certain physical and chemical properties. Obtained high correlation coefficients could be used to predict not so easily measurable parameters based on the known value of the corresponding easily measurable parameter. A wide scope of tested quality parameters offers many possibilities in selection and estimation of hybrids for certain purposes.",
publisher = "Društvo genetičara Srbije, Beograd",
journal = "Genetika",
title = "Physical and chemical properties of various corn genotypes as a criterion of technological quality",
volume = "32",
number = "3",
pages = "319-329",
url = "conv_378"
}
Radosavljević, M., Bekrić, V., Božović, I.,& Jakovljević, J.. (2000). Physical and chemical properties of various corn genotypes as a criterion of technological quality. in Genetika
Društvo genetičara Srbije, Beograd., 32(3), 319-329.
conv_378
Radosavljević M, Bekrić V, Božović I, Jakovljević J. Physical and chemical properties of various corn genotypes as a criterion of technological quality. in Genetika. 2000;32(3):319-329.
conv_378 .
Radosavljević, Milica, Bekrić, Vitomir, Božović, Irina, Jakovljević, Jovan, "Physical and chemical properties of various corn genotypes as a criterion of technological quality" in Genetika, 32, no. 3 (2000):319-329,
conv_378 .