Milašinović-Šeremešić, Marija S.

Link to this page

Authority KeyName Variants
44669660-db28-40d2-b008-08b5e5aedf5d
 • Milašinović-Šeremešić, Marija S. (1)
Projects

Author's Bibliography

Physical traits and nutritional quality of selected Serbian maize genotypes differing in kernel hardness and colour

Milašinović-Šeremešić, Marija S.; Radosavljević, Milica; Srdić, Jelena Ž.; Tomičić, Zorica M.; Đuragić, Olivera M.

(Univerzitet u Novom Sadu - Naučni institut za prehrambene tehnologije, Novi Sad, 2019)

TY - JOUR
AU - Milašinović-Šeremešić, Marija S.
AU - Radosavljević, Milica
AU - Srdić, Jelena Ž.
AU - Tomičić, Zorica M.
AU - Đuragić, Olivera M.
PY - 2019
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/746
AB - Physical quality traits (1000-kernel weight, density, milling response and soft endosperm portion), basic chemical (starch, protein, oil, cellulose and ash) and amino acids composition of ten ZP maize genotypes differing in kernel hardness and colour were studied. The objectives of this study were to characterize differences in ZP maize genotypes regarding to various physical traits and nutritional quality parameters such as basic chemical and amino acid composition and the data was correlated to find the interrelationship between these parameters. Kernel physical traits and chemical composition significantly varied among tested genotypes. A significant negative correlation was found between protein content and portion of soft endosperm as well as a significant positive correlation between protein content and two physical traits, milling response and density. Protein content showed a non-significant negative correlation with starch content. The results showed that the protein content exhibited negative correlation with lysine as well as positive correlation with methionine. It has not been observed a significant improvement in the amino acid composition regarding the specialty genotypes such as the selected white and red kernels and popping maize genotypes. The information presented in this study could be useful for the utilization improvement of maize kernel and the development of maize-based ingredients to prepare nutritious feed and food products.
AB - Ispitivane su fizičke karakteristike zrna (apsolutna masa ili masa 1000 zrna, gustina, otpornost na mlevenje i udeo meke frakcije endosperma), osnovni hemijski sastav (sadržaj skroba, proteina, ulja, celuloze i pepela) i sastav aminokiselina kod 10 genotipova kukuruza različitih po tvrdoći i boji zrna. Ciljevi ovog rada bili su da se izvrši karakterizacija ZP genotipova kukuruza u odnosu na različite fizičke osobine i nutritivne parametre kvaliteta kao što su osnovni hemijski i aminokiselinski sastav, i podaci potom korelacionom analizom obrade u cilju utvrđivanja međuodnosa ovih parametara kvaliteta. Fizičke osobine zrna i hemijski sastav značajno su varirali između ispitivanih genotipova. Utvrđena je značajna negativna korelacija između sadržaja proteina i udela meke frakcije endosperma kao i značajne pozitivne korelacije između sadržaja proteina i dve fizičke osobine, otpornost na mlevenje i gustina zrna. Sadržaj proteina pokazao je negativnu korelaciju sa sadržajem skroba. Rezultati su pokazali da sadržaj proteina u zrnu ima negativnu korelaciju sa sadržajem lizina, kao i pozitivnu korelaciju sa sadržajem metionina. Nije utvrđeno značajno poboljšanje sastava aminokiselina kod genotipova specifičnih svojstava, kao što su genotipovi belog i crvenog zrna, i genotipovi kukuruza kokičara. Informacije predstavljene u ovom radu mogu biti korisne za poboljšanje upotrebne vrednosti zrna kukuruza i razvoj komponenata na bazi kukuruza za hranu za životinje i prehrambene proizvode.
PB - Univerzitet u Novom Sadu - Naučni institut za prehrambene tehnologije, Novi Sad
T2 - Food and Feed Research
T1 - Physical traits and nutritional quality of selected Serbian maize genotypes differing in kernel hardness and colour
T1 - Fizičke karakteristike i nutritivni kvalitet odabranih genotipova kukuruza iz srbije različitih u tvrdoći i boji zrna
VL - 46
IS - 1
SP - 51
EP - 59
DO - 10.5937/FFR1901051M
UR - conv_2009
ER - 
@article{
author = "Milašinović-Šeremešić, Marija S. and Radosavljević, Milica and Srdić, Jelena Ž. and Tomičić, Zorica M. and Đuragić, Olivera M.",
year = "2019",
abstract = "Physical quality traits (1000-kernel weight, density, milling response and soft endosperm portion), basic chemical (starch, protein, oil, cellulose and ash) and amino acids composition of ten ZP maize genotypes differing in kernel hardness and colour were studied. The objectives of this study were to characterize differences in ZP maize genotypes regarding to various physical traits and nutritional quality parameters such as basic chemical and amino acid composition and the data was correlated to find the interrelationship between these parameters. Kernel physical traits and chemical composition significantly varied among tested genotypes. A significant negative correlation was found between protein content and portion of soft endosperm as well as a significant positive correlation between protein content and two physical traits, milling response and density. Protein content showed a non-significant negative correlation with starch content. The results showed that the protein content exhibited negative correlation with lysine as well as positive correlation with methionine. It has not been observed a significant improvement in the amino acid composition regarding the specialty genotypes such as the selected white and red kernels and popping maize genotypes. The information presented in this study could be useful for the utilization improvement of maize kernel and the development of maize-based ingredients to prepare nutritious feed and food products., Ispitivane su fizičke karakteristike zrna (apsolutna masa ili masa 1000 zrna, gustina, otpornost na mlevenje i udeo meke frakcije endosperma), osnovni hemijski sastav (sadržaj skroba, proteina, ulja, celuloze i pepela) i sastav aminokiselina kod 10 genotipova kukuruza različitih po tvrdoći i boji zrna. Ciljevi ovog rada bili su da se izvrši karakterizacija ZP genotipova kukuruza u odnosu na različite fizičke osobine i nutritivne parametre kvaliteta kao što su osnovni hemijski i aminokiselinski sastav, i podaci potom korelacionom analizom obrade u cilju utvrđivanja međuodnosa ovih parametara kvaliteta. Fizičke osobine zrna i hemijski sastav značajno su varirali između ispitivanih genotipova. Utvrđena je značajna negativna korelacija između sadržaja proteina i udela meke frakcije endosperma kao i značajne pozitivne korelacije između sadržaja proteina i dve fizičke osobine, otpornost na mlevenje i gustina zrna. Sadržaj proteina pokazao je negativnu korelaciju sa sadržajem skroba. Rezultati su pokazali da sadržaj proteina u zrnu ima negativnu korelaciju sa sadržajem lizina, kao i pozitivnu korelaciju sa sadržajem metionina. Nije utvrđeno značajno poboljšanje sastava aminokiselina kod genotipova specifičnih svojstava, kao što su genotipovi belog i crvenog zrna, i genotipovi kukuruza kokičara. Informacije predstavljene u ovom radu mogu biti korisne za poboljšanje upotrebne vrednosti zrna kukuruza i razvoj komponenata na bazi kukuruza za hranu za životinje i prehrambene proizvode.",
publisher = "Univerzitet u Novom Sadu - Naučni institut za prehrambene tehnologije, Novi Sad",
journal = "Food and Feed Research",
title = "Physical traits and nutritional quality of selected Serbian maize genotypes differing in kernel hardness and colour, Fizičke karakteristike i nutritivni kvalitet odabranih genotipova kukuruza iz srbije različitih u tvrdoći i boji zrna",
volume = "46",
number = "1",
pages = "51-59",
doi = "10.5937/FFR1901051M",
url = "conv_2009"
}
Milašinović-Šeremešić, M. S., Radosavljević, M., Srdić, J. Ž., Tomičić, Z. M.,& Đuragić, O. M.. (2019). Physical traits and nutritional quality of selected Serbian maize genotypes differing in kernel hardness and colour. in Food and Feed Research
Univerzitet u Novom Sadu - Naučni institut za prehrambene tehnologije, Novi Sad., 46(1), 51-59.
https://doi.org/10.5937/FFR1901051M
conv_2009
Milašinović-Šeremešić MS, Radosavljević M, Srdić JŽ, Tomičić ZM, Đuragić OM. Physical traits and nutritional quality of selected Serbian maize genotypes differing in kernel hardness and colour. in Food and Feed Research. 2019;46(1):51-59.
doi:10.5937/FFR1901051M
conv_2009 .
Milašinović-Šeremešić, Marija S., Radosavljević, Milica, Srdić, Jelena Ž., Tomičić, Zorica M., Đuragić, Olivera M., "Physical traits and nutritional quality of selected Serbian maize genotypes differing in kernel hardness and colour" in Food and Feed Research, 46, no. 1 (2019):51-59,
https://doi.org/10.5937/FFR1901051M .,
conv_2009 .
5