živanović, Ljubiša

Link to this page

Authority KeyName Variants
bbcb2863-2faa-43fd-9759-4bb88b613215
 • živanović, Ljubiša (1)

Author's Bibliography

Varijabilnost klijanja semena trećeg dana i početnog porasta klijanaca hibrida suncokreta pri različitim temperaturama

Knežević, Jasmina; Gudzic, Nebojsa; Beković, Dragoljub; Rajičić, Vera; živanović, Ljubiša; Tabaković, Marijenka; Stanisavljević, Rade

(Belgrade : Serbian Association of Plant Breedings and Seed Producers, 2023)

TY - JOUR
AU - Knežević, Jasmina
AU - Gudzic, Nebojsa
AU - Beković, Dragoljub
AU - Rajičić, Vera
AU - živanović, Ljubiša
AU - Tabaković, Marijenka
AU - Stanisavljević, Rade
PY - 2023
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/1169
AB - U radu su prikazani rezultati ispitivanja klijavosti semena i početnog porasta klijanaca četiri
hibrida suncokreta (2950, 2951, 3007, 3009) pri različitim temperaturama: 20, 25 i 30 °C. Kod
svih ispitivanih hibrida najviše klijanje semena suncokreta ostvareno je na temperaturi od 30 °C,
međutim, na dva ispitivana hibrida (2950 i 3007) nije nađena značajna razlika (p ≥ 0,05) između
klijavosti na temperaturi 30 i 25 °C. Korelacionom međuzavisnošću između klijavosti i porasta
stabaoceta utvrđena je pozitivna i statistički značajna razlika (r=0,576- p ≤ 0,05), dok je između
klijavosti i porasta korenka utvrđena takođe pozitivna međuzavisnost, ali ne i statistički značajna
razlika (r=0,252- p ≥ 0,05).
PB - Belgrade : Serbian Association of Plant Breedings and Seed Producers
T2 - Selekcija i semenarstvo časopis
T1 - Varijabilnost klijanja semena trećeg dana i početnog porasta klijanaca hibrida suncokreta pri različitim temperaturama
VL - 29
IS - 1
SP - 1
EP - 8
DO - 10.5937/SelSem2301001K
ER - 
@article{
author = "Knežević, Jasmina and Gudzic, Nebojsa and Beković, Dragoljub and Rajičić, Vera and živanović, Ljubiša and Tabaković, Marijenka and Stanisavljević, Rade",
year = "2023",
abstract = "U radu su prikazani rezultati ispitivanja klijavosti semena i početnog porasta klijanaca četiri
hibrida suncokreta (2950, 2951, 3007, 3009) pri različitim temperaturama: 20, 25 i 30 °C. Kod
svih ispitivanih hibrida najviše klijanje semena suncokreta ostvareno je na temperaturi od 30 °C,
međutim, na dva ispitivana hibrida (2950 i 3007) nije nađena značajna razlika (p ≥ 0,05) između
klijavosti na temperaturi 30 i 25 °C. Korelacionom međuzavisnošću između klijavosti i porasta
stabaoceta utvrđena je pozitivna i statistički značajna razlika (r=0,576- p ≤ 0,05), dok je između
klijavosti i porasta korenka utvrđena takođe pozitivna međuzavisnost, ali ne i statistički značajna
razlika (r=0,252- p ≥ 0,05).",
publisher = "Belgrade : Serbian Association of Plant Breedings and Seed Producers",
journal = "Selekcija i semenarstvo časopis",
title = "Varijabilnost klijanja semena trećeg dana i početnog porasta klijanaca hibrida suncokreta pri različitim temperaturama",
volume = "29",
number = "1",
pages = "1-8",
doi = "10.5937/SelSem2301001K"
}
Knežević, J., Gudzic, N., Beković, D., Rajičić, V., živanović, L., Tabaković, M.,& Stanisavljević, R.. (2023). Varijabilnost klijanja semena trećeg dana i početnog porasta klijanaca hibrida suncokreta pri različitim temperaturama. in Selekcija i semenarstvo časopis
Belgrade : Serbian Association of Plant Breedings and Seed Producers., 29(1), 1-8.
https://doi.org/10.5937/SelSem2301001K
Knežević J, Gudzic N, Beković D, Rajičić V, živanović L, Tabaković M, Stanisavljević R. Varijabilnost klijanja semena trećeg dana i početnog porasta klijanaca hibrida suncokreta pri različitim temperaturama. in Selekcija i semenarstvo časopis. 2023;29(1):1-8.
doi:10.5937/SelSem2301001K .
Knežević, Jasmina, Gudzic, Nebojsa, Beković, Dragoljub, Rajičić, Vera, živanović, Ljubiša, Tabaković, Marijenka, Stanisavljević, Rade, "Varijabilnost klijanja semena trećeg dana i početnog porasta klijanaca hibrida suncokreta pri različitim temperaturama" in Selekcija i semenarstvo časopis, 29, no. 1 (2023):1-8,
https://doi.org/10.5937/SelSem2301001K . .