Mićić, Nenad

Link to this page

Authority KeyName Variants
orcid::0000-0001-7085-5854
 • Mićić, Nenad (2)
Projects

Author's Bibliography

Toxigenic fungal and mycotoxin contamination of maize samples from different districts in Serbia

Krnjaja, Vesna; Stanković, Slavica; Lukić, Miloš; Mićić, Nenad; Petrović, S. Tanja; Bijelić, Zorica; Mandić, Violeta

(Institut za stočarstvo, Beograd, 2018)

TY - JOUR
AU - Krnjaja, Vesna
AU - Stanković, Slavica
AU - Lukić, Miloš
AU - Mićić, Nenad
AU - Petrović, S. Tanja
AU - Bijelić, Zorica
AU - Mandić, Violeta
PY - 2018
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/720
AB - This study was carried out in order to investigate the natural occurrence of toxigenic fungi and levels of zearalenone (ZEA), deoxynivalenol (DON) and aflatoxin B1 (AFB1) in the maize stored immediately after harvesting in 2016 and used for animal feed in Serbia. A total of 22 maize samples were collected from four different districts across the country: City of Belgrade (nine samples), Šumadija (eight samples), Podunavlje (four samples) and Kolubara (one sample). Toxigenic fungi were identified according to the morphological characteristics whereas the mycotoxins contamination were detected using biochemistry enzyme-linked immuno-sorbent (ELISA) assay. The tested samples were mostly infected with Aspergillus, Fusarium and Penicillium spp., except that one sample originated from Kolubara was not contaminated with Aspergillus species. Fusarium graminearum was the most common species in the maize sample from Kolubara district (60%), F. verticillioides in the maize samples from Podunavlje (43.75%) and City of Belgrade (22.4%) districts, and Penicillium spp. in the maize samples from Šumadija district (26.38%). In the analysed maize samples the presence of Aspergillus species was low (0-1.78%). Mycotoxicological analysis revealed the presence of zearalenone (ZEA), deoxynivalenol (DON) and aflatoxin B1 (AFB1) in all the investigated samples, except that DON and AFB1 were not recorded in the samples from Podunavlje and Kolubara districts, respectively. The investigated samples were highly contaminated with ZEA, with incidence of 100% for the samples from Šumadija, Podunavlje and Kolubara districts and 88.89% for the samples from City of Belgrade district. In addition, the samples contamination with DON was 100% and 22.2% for the samples from Šumadija, Kolubara and City of Belgrade, districts, respectively. The highest number of AFB1 positive samples was found in Šumadija district (87.5%), while in the City of Belgrade and Podunavlje districts, 55.56% and 50% AFB1 positive samples were established, respectively. Generally, remarkable infection of all the tested samples with toxigenic fungal species from Aspergillus, Fusarium and Penicillium genera were recorded. In addition, high contamination with mycotoxins ZEA, DON and AFB1 were also recorded; nevertheless, only in one sample the level of DON exceeded the allowed legal limit (1750 μg kg-1 ) according to Regulation for unprocessed maize. Therefore, permanent mycological and mycotoxicological analyses of maize grain are necessary for risk assessment of fungal and mycotoxin contamination throughout the food chain.
AB - Ispitivanja u ovom radu izvedena su s ciljem da se odredi prirodna pojava potencijalno toksigenih gljiva iz rodova Aspergillus, Fusarium i Penicillium i sadržaj mikotoksina zearalenona (ZEA), deoksinivalenola (DON) i aflatoksina B1 (AFB1) u kukuruzu uskladištenom neposredno posle berbe u 2016. godini i korišćenom za ishranu životinja. Ukupno 22 uzoraka zrna kukuruza sakupljeni su iz četiri regiona u Srbiji: Beogradski (devet uzoraka), Šumadijski (osam uzoraka), Podunavski (četiri uzorka) i Kolubarski (jedan uzorak). Toksigene vrste gljiva su identifikovane na osnovu morfoloških osobina, a sadržaj mikotoksina određen je pomoću biohemijske, imunoadsorpcione enzimske metode (ELISA). Ispitivani uzorci kukuruza većinom su bili inficirani sa Aspergillus, Fusarium i Penicillium spp., izuzev što u uzorku iz Kolubarskog regiona nisu bile identifikovane Aspergillus vrste. Fusarium graminearum bila je najučestalija vrsta u uzorku kukuruza iz Kolubarskog regiona (60%), F. verticillioides u uzorcima iz Podunavskog (43,75%) i Beogradskog regiona (22,4%) i Penicillium spp. u uzorcima iz Šumadijskog regiona (26,38%). U ispitivanim uzorcima kukuruza zastupljenost Aspergillus vrsta bila je niska (0-1,78%). Mikotoksikološkim analizama ustanovljeno je prisustvo zearalenona (ZEA), deoksinivalenola (DON) i aflatoksina B1 (AFB1) u svim ispitivanim uzorcima kukuruza, izuzev što DON nije detektovan u uzorcima iz Podunavskog a AFB1 u uzorku iz Kolubarskog regiona. Ispitivani uzorci su visoko kontaminirani sa ZEA, 100% uzoraka iz Šumadijskog, Podunavskog i Kolubarskog regiona i 88,89% uzoraka iz Beogradskog regiona. Isto tako, sa DON bilo je kontaminirano 100% uzoraka iz Šumadijskog i Kolubarskog regiona i 22,2% iz Beogradskog regiona. Najveći broj AFB1 pozitivnih uzoraka ustanovljen je u Šumadijskom regionu (87,5%), dok je u Beogradskom i Podunavskom regionu ustanovljeno 55,56% i 50% AFB1 pozitivnih uzoraka, respektivno. Uopšteno razmatrajući, u ovim analizama ustanovljena je visoka zastupljenost toksigenih vrsta u svim ispitivanim uzorcima kukuruza. Isto tako, ustanovljena je visoka kontaminiranost uzoraka sa mikotoksinima ZEA, DON i AFB1, iako je samo u jednom uzorku sadržaj DON premašio dozvoljeni limit (1750 μg kg-1 ) prema zakonskoj regulativi za neprerađeni kukuruz. Zbog toga, stalne mikološke i mikotoksikološke analize zrna kukuruza neophodne su radi ocene rizika od gljivične i mikotoksin kontaminacije u lancu ishrane.
PB - Institut za stočarstvo, Beograd
T2 - Biotechnology in Animal Husbandry
T1 - Toxigenic fungal and mycotoxin contamination of maize samples from different districts in Serbia
T1 - Kontaminacija toksigenim vrstama gljiva i njihovim mikotoksinima uzoraka kukuruza iz različitih regiona u Srbiji
VL - 34
IS - 2
SP - 239
EP - 249
DO - 10.2298/bah1802239K
ER - 
@article{
author = "Krnjaja, Vesna and Stanković, Slavica and Lukić, Miloš and Mićić, Nenad and Petrović, S. Tanja and Bijelić, Zorica and Mandić, Violeta",
year = "2018",
abstract = "This study was carried out in order to investigate the natural occurrence of toxigenic fungi and levels of zearalenone (ZEA), deoxynivalenol (DON) and aflatoxin B1 (AFB1) in the maize stored immediately after harvesting in 2016 and used for animal feed in Serbia. A total of 22 maize samples were collected from four different districts across the country: City of Belgrade (nine samples), Šumadija (eight samples), Podunavlje (four samples) and Kolubara (one sample). Toxigenic fungi were identified according to the morphological characteristics whereas the mycotoxins contamination were detected using biochemistry enzyme-linked immuno-sorbent (ELISA) assay. The tested samples were mostly infected with Aspergillus, Fusarium and Penicillium spp., except that one sample originated from Kolubara was not contaminated with Aspergillus species. Fusarium graminearum was the most common species in the maize sample from Kolubara district (60%), F. verticillioides in the maize samples from Podunavlje (43.75%) and City of Belgrade (22.4%) districts, and Penicillium spp. in the maize samples from Šumadija district (26.38%). In the analysed maize samples the presence of Aspergillus species was low (0-1.78%). Mycotoxicological analysis revealed the presence of zearalenone (ZEA), deoxynivalenol (DON) and aflatoxin B1 (AFB1) in all the investigated samples, except that DON and AFB1 were not recorded in the samples from Podunavlje and Kolubara districts, respectively. The investigated samples were highly contaminated with ZEA, with incidence of 100% for the samples from Šumadija, Podunavlje and Kolubara districts and 88.89% for the samples from City of Belgrade district. In addition, the samples contamination with DON was 100% and 22.2% for the samples from Šumadija, Kolubara and City of Belgrade, districts, respectively. The highest number of AFB1 positive samples was found in Šumadija district (87.5%), while in the City of Belgrade and Podunavlje districts, 55.56% and 50% AFB1 positive samples were established, respectively. Generally, remarkable infection of all the tested samples with toxigenic fungal species from Aspergillus, Fusarium and Penicillium genera were recorded. In addition, high contamination with mycotoxins ZEA, DON and AFB1 were also recorded; nevertheless, only in one sample the level of DON exceeded the allowed legal limit (1750 μg kg-1 ) according to Regulation for unprocessed maize. Therefore, permanent mycological and mycotoxicological analyses of maize grain are necessary for risk assessment of fungal and mycotoxin contamination throughout the food chain., Ispitivanja u ovom radu izvedena su s ciljem da se odredi prirodna pojava potencijalno toksigenih gljiva iz rodova Aspergillus, Fusarium i Penicillium i sadržaj mikotoksina zearalenona (ZEA), deoksinivalenola (DON) i aflatoksina B1 (AFB1) u kukuruzu uskladištenom neposredno posle berbe u 2016. godini i korišćenom za ishranu životinja. Ukupno 22 uzoraka zrna kukuruza sakupljeni su iz četiri regiona u Srbiji: Beogradski (devet uzoraka), Šumadijski (osam uzoraka), Podunavski (četiri uzorka) i Kolubarski (jedan uzorak). Toksigene vrste gljiva su identifikovane na osnovu morfoloških osobina, a sadržaj mikotoksina određen je pomoću biohemijske, imunoadsorpcione enzimske metode (ELISA). Ispitivani uzorci kukuruza većinom su bili inficirani sa Aspergillus, Fusarium i Penicillium spp., izuzev što u uzorku iz Kolubarskog regiona nisu bile identifikovane Aspergillus vrste. Fusarium graminearum bila je najučestalija vrsta u uzorku kukuruza iz Kolubarskog regiona (60%), F. verticillioides u uzorcima iz Podunavskog (43,75%) i Beogradskog regiona (22,4%) i Penicillium spp. u uzorcima iz Šumadijskog regiona (26,38%). U ispitivanim uzorcima kukuruza zastupljenost Aspergillus vrsta bila je niska (0-1,78%). Mikotoksikološkim analizama ustanovljeno je prisustvo zearalenona (ZEA), deoksinivalenola (DON) i aflatoksina B1 (AFB1) u svim ispitivanim uzorcima kukuruza, izuzev što DON nije detektovan u uzorcima iz Podunavskog a AFB1 u uzorku iz Kolubarskog regiona. Ispitivani uzorci su visoko kontaminirani sa ZEA, 100% uzoraka iz Šumadijskog, Podunavskog i Kolubarskog regiona i 88,89% uzoraka iz Beogradskog regiona. Isto tako, sa DON bilo je kontaminirano 100% uzoraka iz Šumadijskog i Kolubarskog regiona i 22,2% iz Beogradskog regiona. Najveći broj AFB1 pozitivnih uzoraka ustanovljen je u Šumadijskom regionu (87,5%), dok je u Beogradskom i Podunavskom regionu ustanovljeno 55,56% i 50% AFB1 pozitivnih uzoraka, respektivno. Uopšteno razmatrajući, u ovim analizama ustanovljena je visoka zastupljenost toksigenih vrsta u svim ispitivanim uzorcima kukuruza. Isto tako, ustanovljena je visoka kontaminiranost uzoraka sa mikotoksinima ZEA, DON i AFB1, iako je samo u jednom uzorku sadržaj DON premašio dozvoljeni limit (1750 μg kg-1 ) prema zakonskoj regulativi za neprerađeni kukuruz. Zbog toga, stalne mikološke i mikotoksikološke analize zrna kukuruza neophodne su radi ocene rizika od gljivične i mikotoksin kontaminacije u lancu ishrane.",
publisher = "Institut za stočarstvo, Beograd",
journal = "Biotechnology in Animal Husbandry",
title = "Toxigenic fungal and mycotoxin contamination of maize samples from different districts in Serbia, Kontaminacija toksigenim vrstama gljiva i njihovim mikotoksinima uzoraka kukuruza iz različitih regiona u Srbiji",
volume = "34",
number = "2",
pages = "239-249",
doi = "10.2298/bah1802239K"
}
Krnjaja, V., Stanković, S., Lukić, M., Mićić, N., Petrović, S. T., Bijelić, Z.,& Mandić, V.. (2018). Toxigenic fungal and mycotoxin contamination of maize samples from different districts in Serbia. in Biotechnology in Animal Husbandry
Institut za stočarstvo, Beograd., 34(2), 239-249.
https://doi.org/10.2298/bah1802239K
Krnjaja V, Stanković S, Lukić M, Mićić N, Petrović ST, Bijelić Z, Mandić V. Toxigenic fungal and mycotoxin contamination of maize samples from different districts in Serbia. in Biotechnology in Animal Husbandry. 2018;34(2):239-249.
doi:10.2298/bah1802239K .
Krnjaja, Vesna, Stanković, Slavica, Lukić, Miloš, Mićić, Nenad, Petrović, S. Tanja, Bijelić, Zorica, Mandić, Violeta, "Toxigenic fungal and mycotoxin contamination of maize samples from different districts in Serbia" in Biotechnology in Animal Husbandry, 34, no. 2 (2018):239-249,
https://doi.org/10.2298/bah1802239K . .
1

Fungal contamination of maize grain samples with a special focus on toxigenic genera

Krnjaja, Vesna; Stanojković, Aleksandar; Stanković, Slavica; Lukić, Miloš; Bijelić, Zorica; Mandić, Violeta; Mićić, Nenad

(Institut za stočarstvo, Beograd, 2017)

TY - JOUR
AU - Krnjaja, Vesna
AU - Stanojković, Aleksandar
AU - Stanković, Slavica
AU - Lukić, Miloš
AU - Bijelić, Zorica
AU - Mandić, Violeta
AU - Mićić, Nenad
PY - 2017
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/664
AB - In this study, the total fungal count and contamination with toxigenic fungi from Aspergillus, Fusarium and Penicillium genera of 127 maize grain samples collected from animal farms in subrbs of Belgrade area during 2012-2015, were determined. The total fungal count was determined using a dilution method, and standard mycological procedures were used to identify potential toxigenic fungi genera. In the tested samples of maize grains, the total fungal count was from 1 x 101 to 3 x 106 cfu g-1. No statistically significant differences between investigated years in regard to the mean total fungal count were determined. According to the Regulation on the quality of animal feed of the Republic of Serbia, the total fungal count above permitted limit (2 x 105 cfu g-1) was established in 9.52, 7.89, 20.69 and 55.56% tested samples in 2012, 2013, 2014 and 2015, respectively. Potentially toxigenic fungi from Aspergillus, Fusarium and Penicillim genera have been identified as the most common in all the samples. In most of the samples, based on the average value for the four-year period (2012-2015), Fusarium species (92.22%) have been identified, followed by the species of the genera Aspergillus (80.83%) and Penicillium (48.68%). A weak positive correlation was established between the moisture content of the samples and the total fungal count in 2012 (r=0.41), in 2013 (r=0.27) and in 2014 (r=0.36) and the medium positive correlation (r=0.61) in 2015. Based on the results of mycological analysis of grain maize it can be concluded that the test samples in a relatively large number did not meet the criteria of hygienic quality. Therefore, regular and continuous control of the mycological quality of maize grain as the most important nutrient in animal nutrition is necessary as a preventive measure to reduce and control contamination of grain with mycotoxigenic fungi.
AB - Ukupan broj gljiva i kontaminacija s potencijalno toksigenim vrstama iz rodova Aspergillus, Fusarium i Penicillium određivani su u 127 uzoraka zrna kukuruza koji su sakupljeni na farmama u okolini Beograda tokom četvorogodišnjeg perioda (2012-2015). Primenom metode razređenja određen je ukupan broj gljiva, dok su standardne mikološke metode korišćene za identifikaciju potencijalno toksigenih rodova gljiva. U ispitivanim uzorcima zrna kukuruza ukupan broj gljiva je bio od 1 x 101 do 3 x 106 cfu g-1. Između ispitivanih godina nisu ustanovljene statističke značajne razlike u prosečnim vrednostima ukupnog broja gljiva. Prema Pravilniku Republike Srbije o kvalitetu hrane za životinje, u hranivima biljnog porekla, ukupan broj gljiva iznad dozvoljenog limita (2 x 105 cfu g-1) ustanovljen je u 9,52, 7,89, 20,69 i 55,56% ispitivanih uzoraka u 2012., 2013., 2014. i 2015. godini, respektivno. Od potencijalno toksigenih gljiva identifikovane su Aspergillus, Fusarium i Penicillim vrste kao najučestalije u svim ispitivanim uzorcima. U najvećem broju uzoraka, na osnovu prosečnih vrednosti u četvorogodišnjem periodu (2012-2015), identifikovane su Fusarium vrste (92.22%), zatim vrste iz rodova Aspergillus (80.83%) i Penicillium (48.68%). Između sadržaja vlage ispitivanih uzoraka i ukupnog broja gljiva ustanovljena je slaba pozitivna korelacija u 2012. (r=0.41), 2013. (r=0.27) i 2014. godini (r=0.36) i srednje pozitivna korelacija (r=0.61) u 2015. godini. Na osnovu dobijenih rezultata mikološke analize zrna kukuruza može se zaključiti da ispitivani uzorci u relativno velikom broju ne zadovoljavaju kriterijume higijenskog kvaliteta. Zbog toga, redovna i stalna kontrola mikološkog kvaliteta zrna kukuruza kao najvažnijeg hraniva u ishrani životinja je neophodna preventivna mera za smanjenje i kontrolu kontaminacije zrna s mikotoksigenim gljivama.
PB - Institut za stočarstvo, Beograd
T2 - Biotechnology in Animal Husbandry
T1 - Fungal contamination of maize grain samples with a special focus on toxigenic genera
T1 - Kontaminacija uzoraka zrna kukuruza gljivama s posebnim osvrtom na toksigene rodove
VL - 33
IS - 2
SP - 233
EP - 241
DO - 10.2298/BAH1702233K
ER - 
@article{
author = "Krnjaja, Vesna and Stanojković, Aleksandar and Stanković, Slavica and Lukić, Miloš and Bijelić, Zorica and Mandić, Violeta and Mićić, Nenad",
year = "2017",
abstract = "In this study, the total fungal count and contamination with toxigenic fungi from Aspergillus, Fusarium and Penicillium genera of 127 maize grain samples collected from animal farms in subrbs of Belgrade area during 2012-2015, were determined. The total fungal count was determined using a dilution method, and standard mycological procedures were used to identify potential toxigenic fungi genera. In the tested samples of maize grains, the total fungal count was from 1 x 101 to 3 x 106 cfu g-1. No statistically significant differences between investigated years in regard to the mean total fungal count were determined. According to the Regulation on the quality of animal feed of the Republic of Serbia, the total fungal count above permitted limit (2 x 105 cfu g-1) was established in 9.52, 7.89, 20.69 and 55.56% tested samples in 2012, 2013, 2014 and 2015, respectively. Potentially toxigenic fungi from Aspergillus, Fusarium and Penicillim genera have been identified as the most common in all the samples. In most of the samples, based on the average value for the four-year period (2012-2015), Fusarium species (92.22%) have been identified, followed by the species of the genera Aspergillus (80.83%) and Penicillium (48.68%). A weak positive correlation was established between the moisture content of the samples and the total fungal count in 2012 (r=0.41), in 2013 (r=0.27) and in 2014 (r=0.36) and the medium positive correlation (r=0.61) in 2015. Based on the results of mycological analysis of grain maize it can be concluded that the test samples in a relatively large number did not meet the criteria of hygienic quality. Therefore, regular and continuous control of the mycological quality of maize grain as the most important nutrient in animal nutrition is necessary as a preventive measure to reduce and control contamination of grain with mycotoxigenic fungi., Ukupan broj gljiva i kontaminacija s potencijalno toksigenim vrstama iz rodova Aspergillus, Fusarium i Penicillium određivani su u 127 uzoraka zrna kukuruza koji su sakupljeni na farmama u okolini Beograda tokom četvorogodišnjeg perioda (2012-2015). Primenom metode razređenja određen je ukupan broj gljiva, dok su standardne mikološke metode korišćene za identifikaciju potencijalno toksigenih rodova gljiva. U ispitivanim uzorcima zrna kukuruza ukupan broj gljiva je bio od 1 x 101 do 3 x 106 cfu g-1. Između ispitivanih godina nisu ustanovljene statističke značajne razlike u prosečnim vrednostima ukupnog broja gljiva. Prema Pravilniku Republike Srbije o kvalitetu hrane za životinje, u hranivima biljnog porekla, ukupan broj gljiva iznad dozvoljenog limita (2 x 105 cfu g-1) ustanovljen je u 9,52, 7,89, 20,69 i 55,56% ispitivanih uzoraka u 2012., 2013., 2014. i 2015. godini, respektivno. Od potencijalno toksigenih gljiva identifikovane su Aspergillus, Fusarium i Penicillim vrste kao najučestalije u svim ispitivanim uzorcima. U najvećem broju uzoraka, na osnovu prosečnih vrednosti u četvorogodišnjem periodu (2012-2015), identifikovane su Fusarium vrste (92.22%), zatim vrste iz rodova Aspergillus (80.83%) i Penicillium (48.68%). Između sadržaja vlage ispitivanih uzoraka i ukupnog broja gljiva ustanovljena je slaba pozitivna korelacija u 2012. (r=0.41), 2013. (r=0.27) i 2014. godini (r=0.36) i srednje pozitivna korelacija (r=0.61) u 2015. godini. Na osnovu dobijenih rezultata mikološke analize zrna kukuruza može se zaključiti da ispitivani uzorci u relativno velikom broju ne zadovoljavaju kriterijume higijenskog kvaliteta. Zbog toga, redovna i stalna kontrola mikološkog kvaliteta zrna kukuruza kao najvažnijeg hraniva u ishrani životinja je neophodna preventivna mera za smanjenje i kontrolu kontaminacije zrna s mikotoksigenim gljivama.",
publisher = "Institut za stočarstvo, Beograd",
journal = "Biotechnology in Animal Husbandry",
title = "Fungal contamination of maize grain samples with a special focus on toxigenic genera, Kontaminacija uzoraka zrna kukuruza gljivama s posebnim osvrtom na toksigene rodove",
volume = "33",
number = "2",
pages = "233-241",
doi = "10.2298/BAH1702233K"
}
Krnjaja, V., Stanojković, A., Stanković, S., Lukić, M., Bijelić, Z., Mandić, V.,& Mićić, N.. (2017). Fungal contamination of maize grain samples with a special focus on toxigenic genera. in Biotechnology in Animal Husbandry
Institut za stočarstvo, Beograd., 33(2), 233-241.
https://doi.org/10.2298/BAH1702233K
Krnjaja V, Stanojković A, Stanković S, Lukić M, Bijelić Z, Mandić V, Mićić N. Fungal contamination of maize grain samples with a special focus on toxigenic genera. in Biotechnology in Animal Husbandry. 2017;33(2):233-241.
doi:10.2298/BAH1702233K .
Krnjaja, Vesna, Stanojković, Aleksandar, Stanković, Slavica, Lukić, Miloš, Bijelić, Zorica, Mandić, Violeta, Mićić, Nenad, "Fungal contamination of maize grain samples with a special focus on toxigenic genera" in Biotechnology in Animal Husbandry, 33, no. 2 (2017):233-241,
https://doi.org/10.2298/BAH1702233K . .
9