Jovanović V., Snežana

Link to this page

Authority KeyName Variants
af9807db-cc8c-4394-8033-7bb18915ad4c
 • Jovanović V., Snežana (8)
Projects
No records found.

Author's Bibliography

Uticaj različitog tipa citoplazme na masu 1000 semena

Jovanović V., Snežana; Todorović, Goran; Tolimir, Miodrag; Petrović, Tanja; Novković, Nebojša; Štrbanović, Ratibor; Stanisavljević, Rade

(Novi Sad : Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi, 2022)

TY - JOUR
AU - Jovanović V., Snežana
AU - Todorović, Goran
AU - Tolimir, Miodrag
AU - Petrović, Tanja
AU - Novković, Nebojša
AU - Štrbanović, Ratibor
AU - Stanisavljević, Rade
PY - 2022
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/955
AB - Hibridi kukuruza dobijaju se ukrštanjem inbred linija, koje nastaju u procesu selekcije kontrolisanom samooplodnjom odabranih genotipova do postizanja homozigotnosti. U proizvodnji semena hibrida kukuruza potrebno je zakidati metlice na majčinskoj komponenti kako ne bi došlo do samooplodnje i smanjenja heterozisa hibrida F1 generacije.
Cilj rada je bio da se utvrdi masa 1000 semena 12 inbred linija sa različitim tipom citoplazme.
Istraživanja su sprovedena na dve pracele: Šlolsko dobro i Selekciono polje u toku dve godine.
Ogledi su postavljeni po slučajnom blok sistemu u okviru svakog tipa citoplazme u tri ponavljanja.
Statističko-biometrijska obrada podataka se zasnivala na srednjim vrednostima po ponavljanju i 
obuhvatila je analizu varijanse. Na osnovu analize varijanse utvrđeno je da postoje veoma značajne razlike između inbred linija na masu 1000 semena u zavisnosti od tipa citoplazme, godine i lokacije. Najmanu prosečnu vrednost mase 1000 semena imala je inbred linija L7 (259,5 g), a najveću inbred linija L1 (394,0 g). Prosečne vrednosti mase 1000 semena inbred linija, veoma značajno su (P≤1%) varirale u zavisnosti od godina ispitivanja i lokacija. Veća vrednost mase 1000 semena imale su inbred linije u drugoj. godini (326,58 g) u odnosu na prvu godinu (298,93 g). Na lokaciji Selekciono polje ostvarena je veća prosečna vrednost (321,62 g) mase 1000 semena u odnosu na lokaciju Školsko dobro (303,90 g). Veoma značajno (Lsd0,01) većuvrednost mase 1000 semena imale su inbred linije sa citoplazmom cms-C tipa u odnosu na inbred linije sa fertilnom i citoplazmom cms-S tipa. Masa 1000 semena inbred linija po godinama veoma značajno (Lsd0,01) se razlikovala kod većine linija osim L4, L10 i L12 gde nije bilo razlike.
U zavisnosti od tipa citoplazme i godina ispitivanja veoma značajne (Lsd0,01) razlike mase 1000 semena nisu utvrđene samo kod inbred linija L4 i L11.Prosečne vrednosti mase 1000 semena inbred linija po lokacijama su se veoma značajno (Lsd0,01) razlikovale kod inbred linija: L1, L2, L5, L8, L9 i L10 dok kod ostalih šest ispitivanih linija nisu utvrđene razlike.Između inbred linija sa različitim tipovima citoplazme utvrđene su značajne (Lsd0,05) razlike u masi 1000 semena po ispitivanim lokacijama. Linije istog tipa citoplazme dale su veću masu 1000 semena 
na prvoj nego na drugoj lokaciji.Godine ispitivanja i lokacije veoma značajno su uticale na masu 1000 semena. Najveću prosečnu vrednost mase 1000 semena ostvarile su inbred linije u drugoj godini na prvoj lokaciji Interakcija inbred linija x godina x lokacija je bila statistički značajna(Lsd0,05). Prosečna masa 1000 semena kod L4 nije se značajno razlikovala u zavisnosti od godina i lokacija ispitivanja. Ostale ispitivane inbred linije imale su veoma značajna variranja mase 1000 semena u različitim uslovima spoljašnje sredine
PB - Novi Sad : Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi
T2 - 34. Nacionalna konferencija procesna tehnika i energetika u poljoprivredi - PTEP, 03-08.04.2022., Sokobanja - Zbornik izvoda
T1 - Uticaj različitog tipa citoplazme na masu 1000 semena
SP - 26
EP - 26
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_955
ER - 
@article{
author = "Jovanović V., Snežana and Todorović, Goran and Tolimir, Miodrag and Petrović, Tanja and Novković, Nebojša and Štrbanović, Ratibor and Stanisavljević, Rade",
year = "2022",
abstract = "Hibridi kukuruza dobijaju se ukrštanjem inbred linija, koje nastaju u procesu selekcije kontrolisanom samooplodnjom odabranih genotipova do postizanja homozigotnosti. U proizvodnji semena hibrida kukuruza potrebno je zakidati metlice na majčinskoj komponenti kako ne bi došlo do samooplodnje i smanjenja heterozisa hibrida F1 generacije.
Cilj rada je bio da se utvrdi masa 1000 semena 12 inbred linija sa različitim tipom citoplazme.
Istraživanja su sprovedena na dve pracele: Šlolsko dobro i Selekciono polje u toku dve godine.
Ogledi su postavljeni po slučajnom blok sistemu u okviru svakog tipa citoplazme u tri ponavljanja.
Statističko-biometrijska obrada podataka se zasnivala na srednjim vrednostima po ponavljanju i 
obuhvatila je analizu varijanse. Na osnovu analize varijanse utvrđeno je da postoje veoma značajne razlike između inbred linija na masu 1000 semena u zavisnosti od tipa citoplazme, godine i lokacije. Najmanu prosečnu vrednost mase 1000 semena imala je inbred linija L7 (259,5 g), a najveću inbred linija L1 (394,0 g). Prosečne vrednosti mase 1000 semena inbred linija, veoma značajno su (P≤1%) varirale u zavisnosti od godina ispitivanja i lokacija. Veća vrednost mase 1000 semena imale su inbred linije u drugoj. godini (326,58 g) u odnosu na prvu godinu (298,93 g). Na lokaciji Selekciono polje ostvarena je veća prosečna vrednost (321,62 g) mase 1000 semena u odnosu na lokaciju Školsko dobro (303,90 g). Veoma značajno (Lsd0,01) većuvrednost mase 1000 semena imale su inbred linije sa citoplazmom cms-C tipa u odnosu na inbred linije sa fertilnom i citoplazmom cms-S tipa. Masa 1000 semena inbred linija po godinama veoma značajno (Lsd0,01) se razlikovala kod većine linija osim L4, L10 i L12 gde nije bilo razlike.
U zavisnosti od tipa citoplazme i godina ispitivanja veoma značajne (Lsd0,01) razlike mase 1000 semena nisu utvrđene samo kod inbred linija L4 i L11.Prosečne vrednosti mase 1000 semena inbred linija po lokacijama su se veoma značajno (Lsd0,01) razlikovale kod inbred linija: L1, L2, L5, L8, L9 i L10 dok kod ostalih šest ispitivanih linija nisu utvrđene razlike.Između inbred linija sa različitim tipovima citoplazme utvrđene su značajne (Lsd0,05) razlike u masi 1000 semena po ispitivanim lokacijama. Linije istog tipa citoplazme dale su veću masu 1000 semena 
na prvoj nego na drugoj lokaciji.Godine ispitivanja i lokacije veoma značajno su uticale na masu 1000 semena. Najveću prosečnu vrednost mase 1000 semena ostvarile su inbred linije u drugoj godini na prvoj lokaciji Interakcija inbred linija x godina x lokacija je bila statistički značajna(Lsd0,05). Prosečna masa 1000 semena kod L4 nije se značajno razlikovala u zavisnosti od godina i lokacija ispitivanja. Ostale ispitivane inbred linije imale su veoma značajna variranja mase 1000 semena u različitim uslovima spoljašnje sredine",
publisher = "Novi Sad : Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi",
journal = "34. Nacionalna konferencija procesna tehnika i energetika u poljoprivredi - PTEP, 03-08.04.2022., Sokobanja - Zbornik izvoda",
title = "Uticaj različitog tipa citoplazme na masu 1000 semena",
pages = "26-26",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_955"
}
Jovanović V., S., Todorović, G., Tolimir, M., Petrović, T., Novković, N., Štrbanović, R.,& Stanisavljević, R.. (2022). Uticaj različitog tipa citoplazme na masu 1000 semena. in 34. Nacionalna konferencija procesna tehnika i energetika u poljoprivredi - PTEP, 03-08.04.2022., Sokobanja - Zbornik izvoda
Novi Sad : Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi., 26-26.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_955
Jovanović V. S, Todorović G, Tolimir M, Petrović T, Novković N, Štrbanović R, Stanisavljević R. Uticaj različitog tipa citoplazme na masu 1000 semena. in 34. Nacionalna konferencija procesna tehnika i energetika u poljoprivredi - PTEP, 03-08.04.2022., Sokobanja - Zbornik izvoda. 2022;:26-26.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_955 .
Jovanović V., Snežana, Todorović, Goran, Tolimir, Miodrag, Petrović, Tanja, Novković, Nebojša, Štrbanović, Ratibor, Stanisavljević, Rade, "Uticaj različitog tipa citoplazme na masu 1000 semena" in 34. Nacionalna konferencija procesna tehnika i energetika u poljoprivredi - PTEP, 03-08.04.2022., Sokobanja - Zbornik izvoda (2022):26-26,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_955 .

Uticaj različitog tipa citoplazmatske muške sterilnosti na frakciju semena srednje krupno pljosnato kod inbred linija kukuruza.

Jovanović V., Snežana; Todorović, Goran; Kresović, Branka; Tolimir, Miodrag; Petrović, Tanja; Stanisavljević, Rade; Štrbanović, Ratibor

(Zagreb : Hrvatsko agronomsko društvo, 2019)

TY - JOUR
AU - Jovanović V., Snežana
AU - Todorović, Goran
AU - Kresović, Branka
AU - Tolimir, Miodrag
AU - Petrović, Tanja
AU - Stanisavljević, Rade
AU - Štrbanović, Ratibor
PY - 2019
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/936
AB - Cilj istraživanja bio je utvrditi utjecaj različitog tipa citoplazme (cms-C, cms-S
i fertilna) i vanjske sredine na frakciju sjemena srednje krupno pjlosnato dvanaestinbred linija kukuruza.
Pokus je proveden tijekom 2017. i 2018. godine na dvije lokacije po metodici slučajnog bloknog rasporeda u tri ponavljanja, a statistička obrada podataka analizom varijance. Analizom varijanse utvrđeno je da postoje veoma značajne razlike između inbred linija u frakciji sjemena srednje krupno pljosnato (SKP) u zavisnosti od tipa citoplazme, godine i lokacije. Prosječni udjel frakcije sjemena srednje krupno pljosnato (SKP) značajno je varirao (P≤5%) u zavisnosti od tipa citoplazme. Najveći udjel frakcije sjemena srednje krupno pljosnato imala je sterilna citoplazma cms-C (7,0%), a najmanji fertilna citoplazma (6,5%). Srednje vrijednosti SKP frakcije sjemena inbred linija veoma značajno (P≤1%) su varirale u zavisnosti od godina ispitivanja i lokacija. Veću zastupljenost SKP frakcije sjemena imale su inbred linije u 2017. godini (7,75%) u odnosu na 2018. godinu (5,69%), kao i na lokaciji Selekciono polje (7,17%) u odnosu na lokaciju Školsko dobro (6,28%). 
Analiza dobivenih rezultata ukazuje na značajan utjecaj tipa citoplazme na srednje krupnu plosnatu frakciju sjemena.
AB - The aim of the present study was to determine effects of different types of cytoplasm (cms-C, cms-S and fertile) and environmental factors on the medium large flat seed fraction (MLF) of 12 maize inbreds lines. The trial with inbred lines was set up in 2017 and 2018 at two locations according to the randomised block design in three replication. Statistical data processing was done by analysis of variance. Very significant differences in the medium large flat seed fraction (MLF) among inbred lines, in dependence on the type of cytoplasm, year and the location were established. The average percent of the MLF seed fraction significantly varied (P≤5%) in respect of cytoplasm type. The highest and the lowest values of this trait were established in sterile cytoplasm cms-C (7.0%), and fertile cytoplasm (6.5%), respectively. The medium values of the MLF seed fraction very significantly (P≤1%) varied in dependence on the year and location. The greater percentage of the MLF seed fraction was determined in maize inbred lines in 2017 (7.75%) than in 2018 (5.69%), as well as in the location of Selekciono polje (7.17%) than in Školsko dobro (6.28%).
The analysis of obtained results point out to a significant effect of the cytoplasm type on the medium large flat seed fraction.
PB - Zagreb : Hrvatsko agronomsko društvo
T2 - 12. Međunarodni kongres oplemenjivanje blja, sjemenarstvo i rasadničarstvo. Umag, 06. - 08. 11 2019. godine - Zbornik sažetaka
T1 - Uticaj različitog tipa citoplazmatske muške sterilnosti na frakciju semena srednje krupno pljosnato kod inbred linija kukuruza.
T1 - Different type of citoplasmatic male sterility impact on medium large flat seed size of maize inbred lines
SP - 60
EP - 61
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_936
ER - 
@article{
author = "Jovanović V., Snežana and Todorović, Goran and Kresović, Branka and Tolimir, Miodrag and Petrović, Tanja and Stanisavljević, Rade and Štrbanović, Ratibor",
year = "2019",
abstract = "Cilj istraživanja bio je utvrditi utjecaj različitog tipa citoplazme (cms-C, cms-S
i fertilna) i vanjske sredine na frakciju sjemena srednje krupno pjlosnato dvanaestinbred linija kukuruza.
Pokus je proveden tijekom 2017. i 2018. godine na dvije lokacije po metodici slučajnog bloknog rasporeda u tri ponavljanja, a statistička obrada podataka analizom varijance. Analizom varijanse utvrđeno je da postoje veoma značajne razlike između inbred linija u frakciji sjemena srednje krupno pljosnato (SKP) u zavisnosti od tipa citoplazme, godine i lokacije. Prosječni udjel frakcije sjemena srednje krupno pljosnato (SKP) značajno je varirao (P≤5%) u zavisnosti od tipa citoplazme. Najveći udjel frakcije sjemena srednje krupno pljosnato imala je sterilna citoplazma cms-C (7,0%), a najmanji fertilna citoplazma (6,5%). Srednje vrijednosti SKP frakcije sjemena inbred linija veoma značajno (P≤1%) su varirale u zavisnosti od godina ispitivanja i lokacija. Veću zastupljenost SKP frakcije sjemena imale su inbred linije u 2017. godini (7,75%) u odnosu na 2018. godinu (5,69%), kao i na lokaciji Selekciono polje (7,17%) u odnosu na lokaciju Školsko dobro (6,28%). 
Analiza dobivenih rezultata ukazuje na značajan utjecaj tipa citoplazme na srednje krupnu plosnatu frakciju sjemena., The aim of the present study was to determine effects of different types of cytoplasm (cms-C, cms-S and fertile) and environmental factors on the medium large flat seed fraction (MLF) of 12 maize inbreds lines. The trial with inbred lines was set up in 2017 and 2018 at two locations according to the randomised block design in three replication. Statistical data processing was done by analysis of variance. Very significant differences in the medium large flat seed fraction (MLF) among inbred lines, in dependence on the type of cytoplasm, year and the location were established. The average percent of the MLF seed fraction significantly varied (P≤5%) in respect of cytoplasm type. The highest and the lowest values of this trait were established in sterile cytoplasm cms-C (7.0%), and fertile cytoplasm (6.5%), respectively. The medium values of the MLF seed fraction very significantly (P≤1%) varied in dependence on the year and location. The greater percentage of the MLF seed fraction was determined in maize inbred lines in 2017 (7.75%) than in 2018 (5.69%), as well as in the location of Selekciono polje (7.17%) than in Školsko dobro (6.28%).
The analysis of obtained results point out to a significant effect of the cytoplasm type on the medium large flat seed fraction.",
publisher = "Zagreb : Hrvatsko agronomsko društvo",
journal = "12. Međunarodni kongres oplemenjivanje blja, sjemenarstvo i rasadničarstvo. Umag, 06. - 08. 11 2019. godine - Zbornik sažetaka",
title = "Uticaj različitog tipa citoplazmatske muške sterilnosti na frakciju semena srednje krupno pljosnato kod inbred linija kukuruza., Different type of citoplasmatic male sterility impact on medium large flat seed size of maize inbred lines",
pages = "60-61",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_936"
}
Jovanović V., S., Todorović, G., Kresović, B., Tolimir, M., Petrović, T., Stanisavljević, R.,& Štrbanović, R.. (2019). Uticaj različitog tipa citoplazmatske muške sterilnosti na frakciju semena srednje krupno pljosnato kod inbred linija kukuruza.. in 12. Međunarodni kongres oplemenjivanje blja, sjemenarstvo i rasadničarstvo. Umag, 06. - 08. 11 2019. godine - Zbornik sažetaka
Zagreb : Hrvatsko agronomsko društvo., 60-61.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_936
Jovanović V. S, Todorović G, Kresović B, Tolimir M, Petrović T, Stanisavljević R, Štrbanović R. Uticaj različitog tipa citoplazmatske muške sterilnosti na frakciju semena srednje krupno pljosnato kod inbred linija kukuruza.. in 12. Međunarodni kongres oplemenjivanje blja, sjemenarstvo i rasadničarstvo. Umag, 06. - 08. 11 2019. godine - Zbornik sažetaka. 2019;:60-61.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_936 .
Jovanović V., Snežana, Todorović, Goran, Kresović, Branka, Tolimir, Miodrag, Petrović, Tanja, Stanisavljević, Rade, Štrbanović, Ratibor, "Uticaj različitog tipa citoplazmatske muške sterilnosti na frakciju semena srednje krupno pljosnato kod inbred linija kukuruza." in 12. Međunarodni kongres oplemenjivanje blja, sjemenarstvo i rasadničarstvo. Umag, 06. - 08. 11 2019. godine - Zbornik sažetaka (2019):60-61,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_936 .

Proportion of the medium large round seed fraction of maize inbred lines in dependence on the cytoplasm type

Jovanović V., Snežana; Todorović, Goran; Kresović, Branka; Tolimir, Miodrag; Crevar, Miloš; Štrbanović, Ratibor; Stanisavljević, Rade

(Zagreb : University of Zagreb, Faculty of Agriculture, 2019)

TY - JOUR
AU - Jovanović V., Snežana
AU - Todorović, Goran
AU - Kresović, Branka
AU - Tolimir, Miodrag
AU - Crevar, Miloš
AU - Štrbanović, Ratibor
AU - Stanisavljević, Rade
PY - 2019
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/947
AB - The aim of the present study was to determine the proportion of the medium large round seed 
fraction of the maize inbred lines depending on the cytoplasm type. The studies encompassed 12 
inbred lines with different types of cytoplasm (cms-C, cms-S and fertile) that were tested in two 
locations (Selection Field and Školsko dobro) during 2015 and 2016. The three-replicate trials were 
set up according to randomised complete-block design within each type of cytoplasm. The analysis 
of variance indicated that the cytoplasm type was a decisive factor in the expression of the seed 
fraction - medium large round (MLR).. The highest, i.e. lowest value of this trait, on average, was 
recorded in the inbred line L1 (47.9%), i.e. L7 (1.4%), respectively. The average percent of the MLR 
seed fraction significantly varied (P≤5%) in respect of the observed cytoplasm type. The highest 
and the lowest values of this trait were established in sterile cytoplasm cms-C (13.8%), and fertile 
cytoplasm (12.8%), respectively. The medium values of the MLR seed fraction very significantly 
(P≤1%) varied in dependence on the year and location of investigation. The greater proportion of 
the MLR seed fraction was determined in maize inbred in 2015 (19.4%) than in 2016 (7.5%), as 
well as in the location of Selection Field (14.4%) than in Školsko dobro (12.5%). The analysis of 
obtained results point out to a significant effect of the cytoplasm type on the medium large round 
seed fraction
PB - Zagreb : University of Zagreb, Faculty of Agriculture
T2 - 54. Croatian and 14. International symposium on agriculture, Croatia - Vodice, 17–22. February 2019. - Book of abstracts
T1 - Proportion of the medium large round seed fraction of maize inbred lines in dependence on the cytoplasm type
SP - 76
EP - 76
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_947
ER - 
@article{
author = "Jovanović V., Snežana and Todorović, Goran and Kresović, Branka and Tolimir, Miodrag and Crevar, Miloš and Štrbanović, Ratibor and Stanisavljević, Rade",
year = "2019",
abstract = "The aim of the present study was to determine the proportion of the medium large round seed 
fraction of the maize inbred lines depending on the cytoplasm type. The studies encompassed 12 
inbred lines with different types of cytoplasm (cms-C, cms-S and fertile) that were tested in two 
locations (Selection Field and Školsko dobro) during 2015 and 2016. The three-replicate trials were 
set up according to randomised complete-block design within each type of cytoplasm. The analysis 
of variance indicated that the cytoplasm type was a decisive factor in the expression of the seed 
fraction - medium large round (MLR).. The highest, i.e. lowest value of this trait, on average, was 
recorded in the inbred line L1 (47.9%), i.e. L7 (1.4%), respectively. The average percent of the MLR 
seed fraction significantly varied (P≤5%) in respect of the observed cytoplasm type. The highest 
and the lowest values of this trait were established in sterile cytoplasm cms-C (13.8%), and fertile 
cytoplasm (12.8%), respectively. The medium values of the MLR seed fraction very significantly 
(P≤1%) varied in dependence on the year and location of investigation. The greater proportion of 
the MLR seed fraction was determined in maize inbred in 2015 (19.4%) than in 2016 (7.5%), as 
well as in the location of Selection Field (14.4%) than in Školsko dobro (12.5%). The analysis of 
obtained results point out to a significant effect of the cytoplasm type on the medium large round 
seed fraction",
publisher = "Zagreb : University of Zagreb, Faculty of Agriculture",
journal = "54. Croatian and 14. International symposium on agriculture, Croatia - Vodice, 17–22. February 2019. - Book of abstracts",
title = "Proportion of the medium large round seed fraction of maize inbred lines in dependence on the cytoplasm type",
pages = "76-76",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_947"
}
Jovanović V., S., Todorović, G., Kresović, B., Tolimir, M., Crevar, M., Štrbanović, R.,& Stanisavljević, R.. (2019). Proportion of the medium large round seed fraction of maize inbred lines in dependence on the cytoplasm type. in 54. Croatian and 14. International symposium on agriculture, Croatia - Vodice, 17–22. February 2019. - Book of abstracts
Zagreb : University of Zagreb, Faculty of Agriculture., 76-76.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_947
Jovanović V. S, Todorović G, Kresović B, Tolimir M, Crevar M, Štrbanović R, Stanisavljević R. Proportion of the medium large round seed fraction of maize inbred lines in dependence on the cytoplasm type. in 54. Croatian and 14. International symposium on agriculture, Croatia - Vodice, 17–22. February 2019. - Book of abstracts. 2019;:76-76.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_947 .
Jovanović V., Snežana, Todorović, Goran, Kresović, Branka, Tolimir, Miodrag, Crevar, Miloš, Štrbanović, Ratibor, Stanisavljević, Rade, "Proportion of the medium large round seed fraction of maize inbred lines in dependence on the cytoplasm type" in 54. Croatian and 14. International symposium on agriculture, Croatia - Vodice, 17–22. February 2019. - Book of abstracts (2019):76-76,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_947 .

Stabilnost prinosa hibrida kukuruza u različitim agroekološkim uslovima u Republici Srbiji

Crevar, Miloš; Todorović, Goran; Stevanović, Milan; Grčić, Nikola; Jovanović V., Snežana; Tolimir, Miodrag

(Zagreb : Hrvatsko agronomsko društvo, 2018)

TY - JOUR
AU - Crevar, Miloš
AU - Todorović, Goran
AU - Stevanović, Milan
AU - Grčić, Nikola
AU - Jovanović V., Snežana
AU - Tolimir, Miodrag
PY - 2018
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/937
AB - U sedmogodišnjem periodu (2011. – 2017.) na 20 lokacija u Republici Srbiji provedeni su sortni makro pokusi s 9 hibrida kukuruza Instituta za kukuruz „Zemun Polje“ kako bi se analizirala stabilnost njihova prinosa. Ispitivani hibridi pripadali su FAO grupama 300 – 700, većina ih je novije generacije, ali jedan dio pripada komercijalnim hibridima raširenim u proizvodnji. Iz FAO grupe 300 u pokusima je bio zastupljen hibrid ZP 341, FAO grupe 400 hibridi ZP 427 i ZP 434, iz FAO grupe 500 hibridi ZP 548, ZP 555 i ZP 560, iz FAO grupe 600 hibrid ZP 666, te iz FAO grupe 700 hibrid ZP 606. Tijekom perioda istraživanja bile su dvije izrazito sušne godine (2012. i 2017.) kao i dvije godine s nadprosječnom količinom oborina tijekom vegetacijskog perioda kukuruza (2014. i 2016.) što je veoma važno za analizu stabilnosti prinosa pojedinih hibrida u različitim proizvodnim uvjetima. Stabilnost prinosa izračunata je korištenjem metode linearne regresije po Eberhartu i Russelu gdje se na osnovu vrijednosti regresijskog koeficijenta (bi) može ocijeniti stabilnost prinosa, kao i prilagođenost ispitivanih hibrida povoljnijim ili lošijim uvjetima uzgoja. Najveću stabilnost prinosa imali su hibridi ZP 555 i ZP 548. Oni su pokazali najmanje variranje prinosa u različitim uvjetima uzgoja. Hibridi prilagođeniji uzgoju u povoljnijim uvjetima bili hibridi ZP 666 i ZP 606, dok su prilagođeniji nepovoljnijim uvjetima uzgoja bili hibridi ZP 341 i ZP 427.
AB - During the seven years period (2011 – 2017) at 20 locations in Republic of Serbia
9 corn hybrids of Maize Research Institute „Zemun Polje“ were tested in the aim of
analyzing the yield stability. Tested hybrids was from FAO groups 300 – 700, most ly there are hybrids of new generation, but some of them are commercial hybrids
spread in production. From FAO group 300 i trials were included hybrid ZP 341,
from FAO group 400 hybrids ZP 427 and ZP 434, from FAO group 500 hybrids ZP
548, ZP 555 and ZP 560, from FAO group 600 hybrid ZP 666, and from FAO group
700 hybrid ZP 606.
During the testing period there were two extremely dry years (2012 and 2017)
and two extremely wet years (2014 and 2016) what was very important for analysing
yield stability of some hybrids at various production condition.
Stability of yield was calculated using the method of linear regression of Eberhart
and Russel where on the basis of regression coefficient (bi) is it a possible evaluate
the yield stability and adaptability of tested hybrids to better or worse production
conditions. The highest stability of yield had the hybrids ZP 555 and ZP 548. They
showed the lowest variation in yield at various production conditions. Hybrids with
the highest adaptation to favourable production conditions were ZP 666 and ZP 606,
while the hybrids the highest adaptation to unfavourable production conditions were
ZP 341 and ZP 427.
PB - Zagreb : Hrvatsko agronomsko društvo
T2 - 11. međunarodni kongres oplemenjivanje bilja, sjemenarstvo i rasadničarstvo i 6. regionalni dani sjemenara Umag, 07.-09.11.2018.- Zbornik sažetaka
T1 - Stabilnost prinosa hibrida kukuruza u različitim agroekološkim uslovima u Republici Srbiji
T1 - Yield stability of maize hybrids in different agro-ecological conditions in serbia
EP - 55
EP - 56
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_937
ER - 
@article{
author = "Crevar, Miloš and Todorović, Goran and Stevanović, Milan and Grčić, Nikola and Jovanović V., Snežana and Tolimir, Miodrag",
year = "2018",
abstract = "U sedmogodišnjem periodu (2011. – 2017.) na 20 lokacija u Republici Srbiji provedeni su sortni makro pokusi s 9 hibrida kukuruza Instituta za kukuruz „Zemun Polje“ kako bi se analizirala stabilnost njihova prinosa. Ispitivani hibridi pripadali su FAO grupama 300 – 700, većina ih je novije generacije, ali jedan dio pripada komercijalnim hibridima raširenim u proizvodnji. Iz FAO grupe 300 u pokusima je bio zastupljen hibrid ZP 341, FAO grupe 400 hibridi ZP 427 i ZP 434, iz FAO grupe 500 hibridi ZP 548, ZP 555 i ZP 560, iz FAO grupe 600 hibrid ZP 666, te iz FAO grupe 700 hibrid ZP 606. Tijekom perioda istraživanja bile su dvije izrazito sušne godine (2012. i 2017.) kao i dvije godine s nadprosječnom količinom oborina tijekom vegetacijskog perioda kukuruza (2014. i 2016.) što je veoma važno za analizu stabilnosti prinosa pojedinih hibrida u različitim proizvodnim uvjetima. Stabilnost prinosa izračunata je korištenjem metode linearne regresije po Eberhartu i Russelu gdje se na osnovu vrijednosti regresijskog koeficijenta (bi) može ocijeniti stabilnost prinosa, kao i prilagođenost ispitivanih hibrida povoljnijim ili lošijim uvjetima uzgoja. Najveću stabilnost prinosa imali su hibridi ZP 555 i ZP 548. Oni su pokazali najmanje variranje prinosa u različitim uvjetima uzgoja. Hibridi prilagođeniji uzgoju u povoljnijim uvjetima bili hibridi ZP 666 i ZP 606, dok su prilagođeniji nepovoljnijim uvjetima uzgoja bili hibridi ZP 341 i ZP 427., During the seven years period (2011 – 2017) at 20 locations in Republic of Serbia
9 corn hybrids of Maize Research Institute „Zemun Polje“ were tested in the aim of
analyzing the yield stability. Tested hybrids was from FAO groups 300 – 700, most ly there are hybrids of new generation, but some of them are commercial hybrids
spread in production. From FAO group 300 i trials were included hybrid ZP 341,
from FAO group 400 hybrids ZP 427 and ZP 434, from FAO group 500 hybrids ZP
548, ZP 555 and ZP 560, from FAO group 600 hybrid ZP 666, and from FAO group
700 hybrid ZP 606.
During the testing period there were two extremely dry years (2012 and 2017)
and two extremely wet years (2014 and 2016) what was very important for analysing
yield stability of some hybrids at various production condition.
Stability of yield was calculated using the method of linear regression of Eberhart
and Russel where on the basis of regression coefficient (bi) is it a possible evaluate
the yield stability and adaptability of tested hybrids to better or worse production
conditions. The highest stability of yield had the hybrids ZP 555 and ZP 548. They
showed the lowest variation in yield at various production conditions. Hybrids with
the highest adaptation to favourable production conditions were ZP 666 and ZP 606,
while the hybrids the highest adaptation to unfavourable production conditions were
ZP 341 and ZP 427.",
publisher = "Zagreb : Hrvatsko agronomsko društvo",
journal = "11. međunarodni kongres oplemenjivanje bilja, sjemenarstvo i rasadničarstvo i 6. regionalni dani sjemenara Umag, 07.-09.11.2018.- Zbornik sažetaka",
title = "Stabilnost prinosa hibrida kukuruza u različitim agroekološkim uslovima u Republici Srbiji, Yield stability of maize hybrids in different agro-ecological conditions in serbia",
pages = "55-56",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_937"
}
Crevar, M., Todorović, G., Stevanović, M., Grčić, N., Jovanović V., S.,& Tolimir, M.. (2018). Stabilnost prinosa hibrida kukuruza u različitim agroekološkim uslovima u Republici Srbiji. in 11. međunarodni kongres oplemenjivanje bilja, sjemenarstvo i rasadničarstvo i 6. regionalni dani sjemenara Umag, 07.-09.11.2018.- Zbornik sažetaka
Zagreb : Hrvatsko agronomsko društvo..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_937
Crevar M, Todorović G, Stevanović M, Grčić N, Jovanović V. S, Tolimir M. Stabilnost prinosa hibrida kukuruza u različitim agroekološkim uslovima u Republici Srbiji. in 11. međunarodni kongres oplemenjivanje bilja, sjemenarstvo i rasadničarstvo i 6. regionalni dani sjemenara Umag, 07.-09.11.2018.- Zbornik sažetaka. 2018;:null-55.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_937 .
Crevar, Miloš, Todorović, Goran, Stevanović, Milan, Grčić, Nikola, Jovanović V., Snežana, Tolimir, Miodrag, "Stabilnost prinosa hibrida kukuruza u različitim agroekološkim uslovima u Republici Srbiji" in 11. međunarodni kongres oplemenjivanje bilja, sjemenarstvo i rasadničarstvo i 6. regionalni dani sjemenara Umag, 07.-09.11.2018.- Zbornik sažetaka (2018),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_937 .

Effects of cytoplasmic male sterility on maize hybrids yield

Jovanović V., Snežana; Todorović N., Goran; Kresović J., Branka; Sečanski, Mile; Štrbanović, Ratibor; Stanisavljević S., Rade; Poštić, Dobrivoj

(Burgas : Science Events d.o.o. International Scientific Publications, 2018)

TY - JOUR
AU - Jovanović V., Snežana
AU - Todorović N., Goran
AU - Kresović J., Branka
AU - Sečanski, Mile
AU - Štrbanović, Ratibor
AU - Stanisavljević S., Rade
AU - Poštić, Dobrivoj
PY - 2018
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/944
AB - The principal aim of breeding and seed production in Serbia is to provide sufficient amounts of all seed categories of the most productive hybrids for national needs and export. Climate conditions in Serbia are favourable for maize seed production (soil quality, effective precipitation sum, long freeze-free periods, etc.). The introduction of sterile forms of parental lines in the development of seed material of maize hybrids has resulted in the improvement of maize growing practices and provided easier control of seed crops. Therefore, the objective of the present study was to observe the optimum ratio of sterile to fertile hybrid variants for the commercial maize production and their effects on yields. The trial was set up according to the randomise complete block design with three replications. The elementary plot size amounted to 5.18m². The used material consisted of seed mixtures of 0, 5, 10,… to 100% fertile plants mixed with the sterile variant of the observed hybrid. Upon processing of obtained results, the highest yield of 17.341 t ha-1 was recorded in the fertile to sterile variant ratio of 80%: 20%. The coefficient of correlation points out to a low correlation of yields on fertility percentage (rxy=0.164). Furthermore, based on the coefficient of determination, a low percentage of dependence of yields on fertile plants percentage was established (R²=0.027).
PB - Burgas : Science Events d.o.o. International Scientific Publications
T2 - Journal of International Scientific Publications
T1 - Effects of cytoplasmic male sterility on maize hybrids yield
VL - 6
SP - 64
EP - 72
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_944
ER - 
@article{
author = "Jovanović V., Snežana and Todorović N., Goran and Kresović J., Branka and Sečanski, Mile and Štrbanović, Ratibor and Stanisavljević S., Rade and Poštić, Dobrivoj",
year = "2018",
abstract = "The principal aim of breeding and seed production in Serbia is to provide sufficient amounts of all seed categories of the most productive hybrids for national needs and export. Climate conditions in Serbia are favourable for maize seed production (soil quality, effective precipitation sum, long freeze-free periods, etc.). The introduction of sterile forms of parental lines in the development of seed material of maize hybrids has resulted in the improvement of maize growing practices and provided easier control of seed crops. Therefore, the objective of the present study was to observe the optimum ratio of sterile to fertile hybrid variants for the commercial maize production and their effects on yields. The trial was set up according to the randomise complete block design with three replications. The elementary plot size amounted to 5.18m². The used material consisted of seed mixtures of 0, 5, 10,… to 100% fertile plants mixed with the sterile variant of the observed hybrid. Upon processing of obtained results, the highest yield of 17.341 t ha-1 was recorded in the fertile to sterile variant ratio of 80%: 20%. The coefficient of correlation points out to a low correlation of yields on fertility percentage (rxy=0.164). Furthermore, based on the coefficient of determination, a low percentage of dependence of yields on fertile plants percentage was established (R²=0.027).",
publisher = "Burgas : Science Events d.o.o. International Scientific Publications",
journal = "Journal of International Scientific Publications",
title = "Effects of cytoplasmic male sterility on maize hybrids yield",
volume = "6",
pages = "64-72",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_944"
}
Jovanović V., S., Todorović N., G., Kresović J., B., Sečanski, M., Štrbanović, R., Stanisavljević S., R.,& Poštić, D.. (2018). Effects of cytoplasmic male sterility on maize hybrids yield. in Journal of International Scientific Publications
Burgas : Science Events d.o.o. International Scientific Publications., 6, 64-72.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_944
Jovanović V. S, Todorović N. G, Kresović J. B, Sečanski M, Štrbanović R, Stanisavljević S. R, Poštić D. Effects of cytoplasmic male sterility on maize hybrids yield. in Journal of International Scientific Publications. 2018;6:64-72.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_944 .
Jovanović V., Snežana, Todorović N., Goran, Kresović J., Branka, Sečanski, Mile, Štrbanović, Ratibor, Stanisavljević S., Rade, Poštić, Dobrivoj, "Effects of cytoplasmic male sterility on maize hybrids yield" in Journal of International Scientific Publications, 6 (2018):64-72,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_944 .

Utjecaj vremenskih prilika na agronomska svojstva os silažnih hibrida kukuruza

Šimić, Branimir; Andrić, Luka; Ivanišić, Ilonka; Šimić, Sonja; Šimić, Nikolina; Plavšić, Hrvoje; Beraković, Ivica; Jovanović V., Snežana; Grljušić, Sonja

(Zagreb : Hrvatsko agronomsko društvo, 2018)

TY - JOUR
AU - Šimić, Branimir
AU - Andrić, Luka
AU - Ivanišić, Ilonka
AU - Šimić, Sonja
AU - Šimić, Nikolina
AU - Plavšić, Hrvoje
AU - Beraković, Ivica
AU - Jovanović V., Snežana
AU - Grljušić, Sonja
PY - 2018
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/943
AB - Vremenske prilike tijekom vegetacije, a posebno sve učestalija pojava ekstrema
poput suše, visokih temperatura ili nepravilne raspodjele oborina tijekom vegetacije značajno utječu na agronomska svojstva hibrida kukuruza, prije svega na urod
zrna i prinos biljne mase/silaže. Stoga su potrebna kontinuirana istraživanja odnosa
vremenskih prilika i hibrida sa svrhom utvrđivanja stabilnosti hibrida u različitim
uvjetima vremenskih prilika proizvodnih godina.
Cilj ovog istraživanja bio je analizirati utjecaj vremenskih prilika dvije vegetacijske godine (2017. i 2018.) na najznačajnija agronomska svojstva OS silažnih hibrida
kukuruza. Pokus je postavljen na dvije lokacije (Popovac i Budrovci) po slučajnom
bloknom rasporedu u tri ponavljanja. Istraživana su četiri genotipa kukuruza FAO
grupe 550-650 (Velimir, OSSK 596, OSSK 617 i OSSK 635).
Izvori variranja vremenskih prilika i genotipa imali su značajan učinak na istraživana agronomska svojstva. Koeficijenti varijabilnosti svojstava bili su različiti.
Prosječne vrijednosti OS silažnih hibrida kukuruza kretale su se od 235 do 340 cm
za visinu biljke do metlice, od 87 do 152 cm za visinu biljke do klipa, od 14 do 20
za broj redova zrna na klipu, od 38 do 56 za broj zrna u redu, od 15,2 t/ha do 21,7 t/
ha za prinos zrna s 35% vlage u zrnu te od 40,82 do 92,4 t/ha za prinos biljne mase.
AB - Weather conditions during vegetation, particularly more often occurrence of
weather extremes such as dryness, high temperatures or irregular distribution of
precipitation during vegetation significantly influence on agronomic traits of maize
hybrids, primarily on yield of grain and biomass/silage. Therefore, continuous investigations of relationships between weather conditions and hybrids are needed in
order to estimate the stability of hybrids in different conditions of weathers during
the years of production.
The aim of this investigation was to analyse the influence of weather conditions
during two vegetation years (2017 and 2018) on most important agronomic traits of
OS silage maize hybrids. Trail was done at two locations (Popovac and Budrovci)
as randomized block with three replications. Four maize genotypes belonging to
FAO maturity group 550-650 (Velimir, OSSK 596, OSSK 617 and OSSK 635) were
investigated.
Weather conditions and genotype as a source of variation had significant effect on
investigated agronomic traits. Coefficients of variability of traits were different. Average values of OS silage maize hybrids varied from 235 to 340 cm for plant height,
from 87 to 152 cm for ear height, from 14 to 20 rows of kernel on ear, from 38 to 56
of kernel per row, from 15.2 to 21.7 t/ha for grain yield with 35% of grain moisture
content and from 40.82 to 92.4 t/ha for biomass yield.
PB - Zagreb : Hrvatsko agronomsko društvo
T2 - 11. međunarodni kongres oplemenjivanje bilja, sjemenarstvo i rasadničarstvo i 6. regionalni dani sjemenara Umag, 07.-09.11.2018.- Zbornik sažetaka
T1 - Utjecaj vremenskih prilika na agronomska svojstva os silažnih hibrida kukuruza
T1 - The influence of weather conditions on the agronomic traits of the os silage maize hybrids
SP - 49
EP - 50
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_943
ER - 
@article{
author = "Šimić, Branimir and Andrić, Luka and Ivanišić, Ilonka and Šimić, Sonja and Šimić, Nikolina and Plavšić, Hrvoje and Beraković, Ivica and Jovanović V., Snežana and Grljušić, Sonja",
year = "2018",
abstract = "Vremenske prilike tijekom vegetacije, a posebno sve učestalija pojava ekstrema
poput suše, visokih temperatura ili nepravilne raspodjele oborina tijekom vegetacije značajno utječu na agronomska svojstva hibrida kukuruza, prije svega na urod
zrna i prinos biljne mase/silaže. Stoga su potrebna kontinuirana istraživanja odnosa
vremenskih prilika i hibrida sa svrhom utvrđivanja stabilnosti hibrida u različitim
uvjetima vremenskih prilika proizvodnih godina.
Cilj ovog istraživanja bio je analizirati utjecaj vremenskih prilika dvije vegetacijske godine (2017. i 2018.) na najznačajnija agronomska svojstva OS silažnih hibrida
kukuruza. Pokus je postavljen na dvije lokacije (Popovac i Budrovci) po slučajnom
bloknom rasporedu u tri ponavljanja. Istraživana su četiri genotipa kukuruza FAO
grupe 550-650 (Velimir, OSSK 596, OSSK 617 i OSSK 635).
Izvori variranja vremenskih prilika i genotipa imali su značajan učinak na istraživana agronomska svojstva. Koeficijenti varijabilnosti svojstava bili su različiti.
Prosječne vrijednosti OS silažnih hibrida kukuruza kretale su se od 235 do 340 cm
za visinu biljke do metlice, od 87 do 152 cm za visinu biljke do klipa, od 14 do 20
za broj redova zrna na klipu, od 38 do 56 za broj zrna u redu, od 15,2 t/ha do 21,7 t/
ha za prinos zrna s 35% vlage u zrnu te od 40,82 do 92,4 t/ha za prinos biljne mase., Weather conditions during vegetation, particularly more often occurrence of
weather extremes such as dryness, high temperatures or irregular distribution of
precipitation during vegetation significantly influence on agronomic traits of maize
hybrids, primarily on yield of grain and biomass/silage. Therefore, continuous investigations of relationships between weather conditions and hybrids are needed in
order to estimate the stability of hybrids in different conditions of weathers during
the years of production.
The aim of this investigation was to analyse the influence of weather conditions
during two vegetation years (2017 and 2018) on most important agronomic traits of
OS silage maize hybrids. Trail was done at two locations (Popovac and Budrovci)
as randomized block with three replications. Four maize genotypes belonging to
FAO maturity group 550-650 (Velimir, OSSK 596, OSSK 617 and OSSK 635) were
investigated.
Weather conditions and genotype as a source of variation had significant effect on
investigated agronomic traits. Coefficients of variability of traits were different. Average values of OS silage maize hybrids varied from 235 to 340 cm for plant height,
from 87 to 152 cm for ear height, from 14 to 20 rows of kernel on ear, from 38 to 56
of kernel per row, from 15.2 to 21.7 t/ha for grain yield with 35% of grain moisture
content and from 40.82 to 92.4 t/ha for biomass yield.",
publisher = "Zagreb : Hrvatsko agronomsko društvo",
journal = "11. međunarodni kongres oplemenjivanje bilja, sjemenarstvo i rasadničarstvo i 6. regionalni dani sjemenara Umag, 07.-09.11.2018.- Zbornik sažetaka",
title = "Utjecaj vremenskih prilika na agronomska svojstva os silažnih hibrida kukuruza, The influence of weather conditions on the agronomic traits of the os silage maize hybrids",
pages = "49-50",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_943"
}
Šimić, B., Andrić, L., Ivanišić, I., Šimić, S., Šimić, N., Plavšić, H., Beraković, I., Jovanović V., S.,& Grljušić, S.. (2018). Utjecaj vremenskih prilika na agronomska svojstva os silažnih hibrida kukuruza. in 11. međunarodni kongres oplemenjivanje bilja, sjemenarstvo i rasadničarstvo i 6. regionalni dani sjemenara Umag, 07.-09.11.2018.- Zbornik sažetaka
Zagreb : Hrvatsko agronomsko društvo., 49-50.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_943
Šimić B, Andrić L, Ivanišić I, Šimić S, Šimić N, Plavšić H, Beraković I, Jovanović V. S, Grljušić S. Utjecaj vremenskih prilika na agronomska svojstva os silažnih hibrida kukuruza. in 11. međunarodni kongres oplemenjivanje bilja, sjemenarstvo i rasadničarstvo i 6. regionalni dani sjemenara Umag, 07.-09.11.2018.- Zbornik sažetaka. 2018;:49-50.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_943 .
Šimić, Branimir, Andrić, Luka, Ivanišić, Ilonka, Šimić, Sonja, Šimić, Nikolina, Plavšić, Hrvoje, Beraković, Ivica, Jovanović V., Snežana, Grljušić, Sonja, "Utjecaj vremenskih prilika na agronomska svojstva os silažnih hibrida kukuruza" in 11. međunarodni kongres oplemenjivanje bilja, sjemenarstvo i rasadničarstvo i 6. regionalni dani sjemenara Umag, 07.-09.11.2018.- Zbornik sažetaka (2018):49-50,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_943 .

Effects of different types of cytoplasm on the number of kernels per row of maize Inbred Lines

Jovanović V., Snežana; Todorović, Goran; Kresović, Branka; Sečanski, Mile; Šimić, Branimir; Štrbanović, Ratibor; Stanisavljević, Rade; Poštić, Dobrivoj

(Osjek : University Josip Juraj Strossmayer - Faculty of agriculture, 2018)

TY - JOUR
AU - Jovanović V., Snežana
AU - Todorović, Goran
AU - Kresović, Branka
AU - Sečanski, Mile
AU - Šimić, Branimir
AU - Štrbanović, Ratibor
AU - Stanisavljević, Rade
AU - Poštić, Dobrivoj
PY - 2018
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/948
AB - The aim of the present study was to determine effects of both, different types of cytoplasm 
(cms-C, cms-S and fertile) and environmental factors on the number of kernels per row. 
Twelve maize inbred lines were tested in two locations in Zemun Polje (Selection field and 
Školsko dobro) in 2013 and 2014. The three-replicate comparative trials were set up 
according to the randomised complete block design within each type of cytoplasm. Each plot 
within the replicate consisted of four rows. Fertile versions of inbred lines were sown in two 
border rows and they were pollinators for their sterile counterparts. Statistic-biometric data 
processing was based on mean values per replicate and encompassed the analysis of 
variance. Gained results showed significant differences in the number of kernels per row 
among inbred lines in dependence on the type of cytoplasm, year and the location. The 
average number of kernels per row ranged from 15.6 (L6) to 25.9 (L9). Depending on the 
type of cytoplasm, the higher average number of kernels per row was detected in cms-C
cytoplasm (20.4), than in fertile cytoplasm (20.0) and cms-S cytoplasm (19.8). In both years 
of investigation, the variation of average values of the number of kernels per row was very 
lines in 2014 (21.30) was significantly higher than the one recorded in 2013 (18.83). 
Comparing observed locations, a higher average number of kernels per row was determined 
in the location Zemun Polje-Selection field (20.58) than in th
PB - Osjek : University Josip Juraj Strossmayer - Faculty of agriculture
T2 - 53. Croatian and 13. International symposium on agriculture, Croatia - Vodice, 18–23. February 2018. - Book of abstracts
T1 - Effects of different types of cytoplasm on the number of kernels per row of maize Inbred Lines
SP - 196
EP - 200
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_948
ER - 
@article{
author = "Jovanović V., Snežana and Todorović, Goran and Kresović, Branka and Sečanski, Mile and Šimić, Branimir and Štrbanović, Ratibor and Stanisavljević, Rade and Poštić, Dobrivoj",
year = "2018",
abstract = "The aim of the present study was to determine effects of both, different types of cytoplasm 
(cms-C, cms-S and fertile) and environmental factors on the number of kernels per row. 
Twelve maize inbred lines were tested in two locations in Zemun Polje (Selection field and 
Školsko dobro) in 2013 and 2014. The three-replicate comparative trials were set up 
according to the randomised complete block design within each type of cytoplasm. Each plot 
within the replicate consisted of four rows. Fertile versions of inbred lines were sown in two 
border rows and they were pollinators for their sterile counterparts. Statistic-biometric data 
processing was based on mean values per replicate and encompassed the analysis of 
variance. Gained results showed significant differences in the number of kernels per row 
among inbred lines in dependence on the type of cytoplasm, year and the location. The 
average number of kernels per row ranged from 15.6 (L6) to 25.9 (L9). Depending on the 
type of cytoplasm, the higher average number of kernels per row was detected in cms-C
cytoplasm (20.4), than in fertile cytoplasm (20.0) and cms-S cytoplasm (19.8). In both years 
of investigation, the variation of average values of the number of kernels per row was very 
lines in 2014 (21.30) was significantly higher than the one recorded in 2013 (18.83). 
Comparing observed locations, a higher average number of kernels per row was determined 
in the location Zemun Polje-Selection field (20.58) than in th",
publisher = "Osjek : University Josip Juraj Strossmayer - Faculty of agriculture",
journal = "53. Croatian and 13. International symposium on agriculture, Croatia - Vodice, 18–23. February 2018. - Book of abstracts",
title = "Effects of different types of cytoplasm on the number of kernels per row of maize Inbred Lines",
pages = "196-200",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_948"
}
Jovanović V., S., Todorović, G., Kresović, B., Sečanski, M., Šimić, B., Štrbanović, R., Stanisavljević, R.,& Poštić, D.. (2018). Effects of different types of cytoplasm on the number of kernels per row of maize Inbred Lines. in 53. Croatian and 13. International symposium on agriculture, Croatia - Vodice, 18–23. February 2018. - Book of abstracts
Osjek : University Josip Juraj Strossmayer - Faculty of agriculture., 196-200.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_948
Jovanović V. S, Todorović G, Kresović B, Sečanski M, Šimić B, Štrbanović R, Stanisavljević R, Poštić D. Effects of different types of cytoplasm on the number of kernels per row of maize Inbred Lines. in 53. Croatian and 13. International symposium on agriculture, Croatia - Vodice, 18–23. February 2018. - Book of abstracts. 2018;:196-200.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_948 .
Jovanović V., Snežana, Todorović, Goran, Kresović, Branka, Sečanski, Mile, Šimić, Branimir, Štrbanović, Ratibor, Stanisavljević, Rade, Poštić, Dobrivoj, "Effects of different types of cytoplasm on the number of kernels per row of maize Inbred Lines" in 53. Croatian and 13. International symposium on agriculture, Croatia - Vodice, 18–23. February 2018. - Book of abstracts (2018):196-200,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_948 .

Procena stabilnosti prinosa hibrida zpsc 434 sa različitim procentom učešća fertilnih i sterilnih biljaka

Jovanović V., Snežana; Todorović, Goran; Kresović, Branka; Sečanski, Mile; Štrbanović, Ratibor; Stanisavljević, Rade; Meglič, Vladimir

(Beograd : Društvo genetičara Srbije, 2018)

TY - CONF
AU - Jovanović V., Snežana
AU - Todorović, Goran
AU - Kresović, Branka
AU - Sečanski, Mile
AU - Štrbanović, Ratibor
AU - Stanisavljević, Rade
AU - Meglič, Vladimir
PY - 2018
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/925
AB - U proizvodnji hibridnog semena kukuruza najvažniji zadatak je
proizvodnja kvalitetnog semenskog materijala, kao visina i stabilnost
prinosa. Visina prinosa zavisi od genetiĉkog potencijala za prinos,
dok stabilnost prinosa zavisi od sposobnosti reagovanja hibrida na
uslove sredine. Stabilnost u postizanju oĉekivanog prinosa jedna je
od najpoželjnijih osobina da bi genotip bio preporuĉen kao hibrid za
široko gajenje. U ovim istraživanjima se polazi od pretpostavke da se
prouĉavani hibrid kukuruza, razliĉit procenat uĉešća fertilnih biljaka
razliĉito ponašaju na promene faktora spoljašnje sredine, ĉime
ispoljavaju i razliĉitu stabilnost prinosa. Na osnovu te pretpostavke,
oĉekuje se izdvajanje razliĉitih nivoa fertilnih biljaka ĉiji prinos
najmanje varira pod uticajem promena spoljašnje sredine. Cilj rada
bio je da se izvrši procena stabilnosti prinosa zrna po Eberhart-u i
Russell-u (1966). Parametri stabilnosti (koeficijent - bi i standardna
greška regresije - S2di) su pokazali koji odnos sterilne i fertilne
varijante hibrida je ostvario najveću stabilnost, odnosno koji su
najbolje reagovali na povoljne, tj. nepovoljne uslove spoljne sredine.
Kod najstabilnijeg hibrida utvrđeno je uĉešće od 25% fertilnih biljaka
(bi - 1,000), dok je kod hibrida sa 60% uĉešća fertilnosti bolje
reagovao na povoljne uslove gajenja (bi - 1,326), a genotip koji je
bolje reagovao na lošije uslove spoljne sredine imao je 10% uĉešća
fertilnih biljaka (bi - 0,791).
AB - In the production of hybrid maize seed, the most important task is to
produce high-quality seed material and to provide high and stable
yields. Yield depends on genetic potential of yielding, while stability
depends on ability of hybrids to respond to environmental conditions.
Stability in achieving expected yield is one of the most favourable
traits for a genotype to be recommended as a hybrid for wide
cultivation. The starting point in these studies was that observed
maize hybrid and different percentage of share of fertile plants would
differently respond to changes in the environmental factors, whereby
yield stability would differ. Based on this assumption, the
distinguishable levels of fettilie plants whose yields vary the least
under envoronmental conditions were expected. The aim was to
estimate grain yield stability after Eberhart and Russell (1966). The
stability parameters (coefficient - bi and standard error of regression
- S2di) point out to which ratio of sterile to fertile variant of the hybrid
had the highest stability, i.e. which variants responded best to
favourable, i.e. unfavourable environmental conditions. The share of
fertile plants in the most stable hybrid was 25% (bi - 1.000) while a
hybrid with 60% fertility responded better to favourable growing
conditions (bi - 1.326). A genotype that responded better to
unfavourable environmental conditions had 10% of fertile plants (bi -
0.791).
PB - Beograd : Društvo genetičara Srbije
PB - Beograd : Društvo selekcionara i semenara Republike Srbije
C3 - 6. simpozijum sekcije za oplemenjivanje organizama Društva genetiĉara Srbije i 9. simpozijum Društva selekcionera i semenara Republike Srbije, Vrnjaĉka Banja, 7–11.5.2018. - Zbornik apstrakata
T1 - Procena stabilnosti prinosa hibrida zpsc 434 sa različitim procentom učešća fertilnih i sterilnih biljaka
T1 - The effect of different type of cytoplasm on seed fractions in maize inbred lines
VL - 213 - 214
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_925
ER - 
@conference{
author = "Jovanović V., Snežana and Todorović, Goran and Kresović, Branka and Sečanski, Mile and Štrbanović, Ratibor and Stanisavljević, Rade and Meglič, Vladimir",
year = "2018",
abstract = "U proizvodnji hibridnog semena kukuruza najvažniji zadatak je
proizvodnja kvalitetnog semenskog materijala, kao visina i stabilnost
prinosa. Visina prinosa zavisi od genetiĉkog potencijala za prinos,
dok stabilnost prinosa zavisi od sposobnosti reagovanja hibrida na
uslove sredine. Stabilnost u postizanju oĉekivanog prinosa jedna je
od najpoželjnijih osobina da bi genotip bio preporuĉen kao hibrid za
široko gajenje. U ovim istraživanjima se polazi od pretpostavke da se
prouĉavani hibrid kukuruza, razliĉit procenat uĉešća fertilnih biljaka
razliĉito ponašaju na promene faktora spoljašnje sredine, ĉime
ispoljavaju i razliĉitu stabilnost prinosa. Na osnovu te pretpostavke,
oĉekuje se izdvajanje razliĉitih nivoa fertilnih biljaka ĉiji prinos
najmanje varira pod uticajem promena spoljašnje sredine. Cilj rada
bio je da se izvrši procena stabilnosti prinosa zrna po Eberhart-u i
Russell-u (1966). Parametri stabilnosti (koeficijent - bi i standardna
greška regresije - S2di) su pokazali koji odnos sterilne i fertilne
varijante hibrida je ostvario najveću stabilnost, odnosno koji su
najbolje reagovali na povoljne, tj. nepovoljne uslove spoljne sredine.
Kod najstabilnijeg hibrida utvrđeno je uĉešće od 25% fertilnih biljaka
(bi - 1,000), dok je kod hibrida sa 60% uĉešća fertilnosti bolje
reagovao na povoljne uslove gajenja (bi - 1,326), a genotip koji je
bolje reagovao na lošije uslove spoljne sredine imao je 10% uĉešća
fertilnih biljaka (bi - 0,791)., In the production of hybrid maize seed, the most important task is to
produce high-quality seed material and to provide high and stable
yields. Yield depends on genetic potential of yielding, while stability
depends on ability of hybrids to respond to environmental conditions.
Stability in achieving expected yield is one of the most favourable
traits for a genotype to be recommended as a hybrid for wide
cultivation. The starting point in these studies was that observed
maize hybrid and different percentage of share of fertile plants would
differently respond to changes in the environmental factors, whereby
yield stability would differ. Based on this assumption, the
distinguishable levels of fettilie plants whose yields vary the least
under envoronmental conditions were expected. The aim was to
estimate grain yield stability after Eberhart and Russell (1966). The
stability parameters (coefficient - bi and standard error of regression
- S2di) point out to which ratio of sterile to fertile variant of the hybrid
had the highest stability, i.e. which variants responded best to
favourable, i.e. unfavourable environmental conditions. The share of
fertile plants in the most stable hybrid was 25% (bi - 1.000) while a
hybrid with 60% fertility responded better to favourable growing
conditions (bi - 1.326). A genotype that responded better to
unfavourable environmental conditions had 10% of fertile plants (bi -
0.791).",
publisher = "Beograd : Društvo genetičara Srbije, Beograd : Društvo selekcionara i semenara Republike Srbije",
journal = "6. simpozijum sekcije za oplemenjivanje organizama Društva genetiĉara Srbije i 9. simpozijum Društva selekcionera i semenara Republike Srbije, Vrnjaĉka Banja, 7–11.5.2018. - Zbornik apstrakata",
title = "Procena stabilnosti prinosa hibrida zpsc 434 sa različitim procentom učešća fertilnih i sterilnih biljaka, The effect of different type of cytoplasm on seed fractions in maize inbred lines",
volume = "213 - 214",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_925"
}
Jovanović V., S., Todorović, G., Kresović, B., Sečanski, M., Štrbanović, R., Stanisavljević, R.,& Meglič, V.. (2018). Procena stabilnosti prinosa hibrida zpsc 434 sa različitim procentom učešća fertilnih i sterilnih biljaka. in 6. simpozijum sekcije za oplemenjivanje organizama Društva genetiĉara Srbije i 9. simpozijum Društva selekcionera i semenara Republike Srbije, Vrnjaĉka Banja, 7–11.5.2018. - Zbornik apstrakata
Beograd : Društvo genetičara Srbije., 213 - 214.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_925
Jovanović V. S, Todorović G, Kresović B, Sečanski M, Štrbanović R, Stanisavljević R, Meglič V. Procena stabilnosti prinosa hibrida zpsc 434 sa različitim procentom učešća fertilnih i sterilnih biljaka. in 6. simpozijum sekcije za oplemenjivanje organizama Društva genetiĉara Srbije i 9. simpozijum Društva selekcionera i semenara Republike Srbije, Vrnjaĉka Banja, 7–11.5.2018. - Zbornik apstrakata. 2018;213 - 214.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_925 .
Jovanović V., Snežana, Todorović, Goran, Kresović, Branka, Sečanski, Mile, Štrbanović, Ratibor, Stanisavljević, Rade, Meglič, Vladimir, "Procena stabilnosti prinosa hibrida zpsc 434 sa različitim procentom učešća fertilnih i sterilnih biljaka" in 6. simpozijum sekcije za oplemenjivanje organizama Društva genetiĉara Srbije i 9. simpozijum Društva selekcionera i semenara Republike Srbije, Vrnjaĉka Banja, 7–11.5.2018. - Zbornik apstrakata, 213 - 214 (2018),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_925 .