Stanisavljević, Rade

Link to this page

Authority KeyName Variants
acda3379-c25b-4bbd-a18b-3845f877b006
 • Stanisavljević, Rade (38)

Author's Bibliography

Uticaj različitog tipa citoplazme na masu 1000 semena

Jovanović V., Snežana; Todorović, Goran; Tolimir, Miodrag; Petrović, Tanja; Novković, Nebojša; Štrbanović, Ratibor; Stanisavljević, Rade

(Novi Sad : Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi, 2022)

TY - JOUR
AU - Jovanović V., Snežana
AU - Todorović, Goran
AU - Tolimir, Miodrag
AU - Petrović, Tanja
AU - Novković, Nebojša
AU - Štrbanović, Ratibor
AU - Stanisavljević, Rade
PY - 2022
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/955
AB - Hibridi kukuruza dobijaju se ukrštanjem inbred linija, koje nastaju u procesu selekcije kontrolisanom samooplodnjom odabranih genotipova do postizanja homozigotnosti. U proizvodnji semena hibrida kukuruza potrebno je zakidati metlice na majčinskoj komponenti kako ne bi došlo do samooplodnje i smanjenja heterozisa hibrida F1 generacije.
Cilj rada je bio da se utvrdi masa 1000 semena 12 inbred linija sa različitim tipom citoplazme.
Istraživanja su sprovedena na dve pracele: Šlolsko dobro i Selekciono polje u toku dve godine.
Ogledi su postavljeni po slučajnom blok sistemu u okviru svakog tipa citoplazme u tri ponavljanja.
Statističko-biometrijska obrada podataka se zasnivala na srednjim vrednostima po ponavljanju i 
obuhvatila je analizu varijanse. Na osnovu analize varijanse utvrđeno je da postoje veoma značajne razlike između inbred linija na masu 1000 semena u zavisnosti od tipa citoplazme, godine i lokacije. Najmanu prosečnu vrednost mase 1000 semena imala je inbred linija L7 (259,5 g), a najveću inbred linija L1 (394,0 g). Prosečne vrednosti mase 1000 semena inbred linija, veoma značajno su (P≤1%) varirale u zavisnosti od godina ispitivanja i lokacija. Veća vrednost mase 1000 semena imale su inbred linije u drugoj. godini (326,58 g) u odnosu na prvu godinu (298,93 g). Na lokaciji Selekciono polje ostvarena je veća prosečna vrednost (321,62 g) mase 1000 semena u odnosu na lokaciju Školsko dobro (303,90 g). Veoma značajno (Lsd0,01) većuvrednost mase 1000 semena imale su inbred linije sa citoplazmom cms-C tipa u odnosu na inbred linije sa fertilnom i citoplazmom cms-S tipa. Masa 1000 semena inbred linija po godinama veoma značajno (Lsd0,01) se razlikovala kod većine linija osim L4, L10 i L12 gde nije bilo razlike.
U zavisnosti od tipa citoplazme i godina ispitivanja veoma značajne (Lsd0,01) razlike mase 1000 semena nisu utvrđene samo kod inbred linija L4 i L11.Prosečne vrednosti mase 1000 semena inbred linija po lokacijama su se veoma značajno (Lsd0,01) razlikovale kod inbred linija: L1, L2, L5, L8, L9 i L10 dok kod ostalih šest ispitivanih linija nisu utvrđene razlike.Između inbred linija sa različitim tipovima citoplazme utvrđene su značajne (Lsd0,05) razlike u masi 1000 semena po ispitivanim lokacijama. Linije istog tipa citoplazme dale su veću masu 1000 semena 
na prvoj nego na drugoj lokaciji.Godine ispitivanja i lokacije veoma značajno su uticale na masu 1000 semena. Najveću prosečnu vrednost mase 1000 semena ostvarile su inbred linije u drugoj godini na prvoj lokaciji Interakcija inbred linija x godina x lokacija je bila statistički značajna(Lsd0,05). Prosečna masa 1000 semena kod L4 nije se značajno razlikovala u zavisnosti od godina i lokacija ispitivanja. Ostale ispitivane inbred linije imale su veoma značajna variranja mase 1000 semena u različitim uslovima spoljašnje sredine
PB - Novi Sad : Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi
T2 - 34. Nacionalna konferencija procesna tehnika i energetika u poljoprivredi - PTEP, 03-08.04.2022., Sokobanja - Zbornik izvoda
T1 - Uticaj različitog tipa citoplazme na masu 1000 semena
SP - 26
EP - 26
ER - 
@article{
author = "Jovanović V., Snežana and Todorović, Goran and Tolimir, Miodrag and Petrović, Tanja and Novković, Nebojša and Štrbanović, Ratibor and Stanisavljević, Rade",
year = "2022",
abstract = "Hibridi kukuruza dobijaju se ukrštanjem inbred linija, koje nastaju u procesu selekcije kontrolisanom samooplodnjom odabranih genotipova do postizanja homozigotnosti. U proizvodnji semena hibrida kukuruza potrebno je zakidati metlice na majčinskoj komponenti kako ne bi došlo do samooplodnje i smanjenja heterozisa hibrida F1 generacije.
Cilj rada je bio da se utvrdi masa 1000 semena 12 inbred linija sa različitim tipom citoplazme.
Istraživanja su sprovedena na dve pracele: Šlolsko dobro i Selekciono polje u toku dve godine.
Ogledi su postavljeni po slučajnom blok sistemu u okviru svakog tipa citoplazme u tri ponavljanja.
Statističko-biometrijska obrada podataka se zasnivala na srednjim vrednostima po ponavljanju i 
obuhvatila je analizu varijanse. Na osnovu analize varijanse utvrđeno je da postoje veoma značajne razlike između inbred linija na masu 1000 semena u zavisnosti od tipa citoplazme, godine i lokacije. Najmanu prosečnu vrednost mase 1000 semena imala je inbred linija L7 (259,5 g), a najveću inbred linija L1 (394,0 g). Prosečne vrednosti mase 1000 semena inbred linija, veoma značajno su (P≤1%) varirale u zavisnosti od godina ispitivanja i lokacija. Veća vrednost mase 1000 semena imale su inbred linije u drugoj. godini (326,58 g) u odnosu na prvu godinu (298,93 g). Na lokaciji Selekciono polje ostvarena je veća prosečna vrednost (321,62 g) mase 1000 semena u odnosu na lokaciju Školsko dobro (303,90 g). Veoma značajno (Lsd0,01) većuvrednost mase 1000 semena imale su inbred linije sa citoplazmom cms-C tipa u odnosu na inbred linije sa fertilnom i citoplazmom cms-S tipa. Masa 1000 semena inbred linija po godinama veoma značajno (Lsd0,01) se razlikovala kod većine linija osim L4, L10 i L12 gde nije bilo razlike.
U zavisnosti od tipa citoplazme i godina ispitivanja veoma značajne (Lsd0,01) razlike mase 1000 semena nisu utvrđene samo kod inbred linija L4 i L11.Prosečne vrednosti mase 1000 semena inbred linija po lokacijama su se veoma značajno (Lsd0,01) razlikovale kod inbred linija: L1, L2, L5, L8, L9 i L10 dok kod ostalih šest ispitivanih linija nisu utvrđene razlike.Između inbred linija sa različitim tipovima citoplazme utvrđene su značajne (Lsd0,05) razlike u masi 1000 semena po ispitivanim lokacijama. Linije istog tipa citoplazme dale su veću masu 1000 semena 
na prvoj nego na drugoj lokaciji.Godine ispitivanja i lokacije veoma značajno su uticale na masu 1000 semena. Najveću prosečnu vrednost mase 1000 semena ostvarile su inbred linije u drugoj godini na prvoj lokaciji Interakcija inbred linija x godina x lokacija je bila statistički značajna(Lsd0,05). Prosečna masa 1000 semena kod L4 nije se značajno razlikovala u zavisnosti od godina i lokacija ispitivanja. Ostale ispitivane inbred linije imale su veoma značajna variranja mase 1000 semena u različitim uslovima spoljašnje sredine",
publisher = "Novi Sad : Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi",
journal = "34. Nacionalna konferencija procesna tehnika i energetika u poljoprivredi - PTEP, 03-08.04.2022., Sokobanja - Zbornik izvoda",
title = "Uticaj različitog tipa citoplazme na masu 1000 semena",
pages = "26-26"
}
Jovanović V., S., Todorović, G., Tolimir, M., Petrović, T., Novković, N., Štrbanović, R.,& Stanisavljević, R.. (2022). Uticaj različitog tipa citoplazme na masu 1000 semena. in 34. Nacionalna konferencija procesna tehnika i energetika u poljoprivredi - PTEP, 03-08.04.2022., Sokobanja - Zbornik izvoda
Novi Sad : Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi., 26-26.
Jovanović V. S, Todorović G, Tolimir M, Petrović T, Novković N, Štrbanović R, Stanisavljević R. Uticaj različitog tipa citoplazme na masu 1000 semena. in 34. Nacionalna konferencija procesna tehnika i energetika u poljoprivredi - PTEP, 03-08.04.2022., Sokobanja - Zbornik izvoda. 2022;:26-26..
Jovanović V., Snežana, Todorović, Goran, Tolimir, Miodrag, Petrović, Tanja, Novković, Nebojša, Štrbanović, Ratibor, Stanisavljević, Rade, "Uticaj različitog tipa citoplazme na masu 1000 semena" in 34. Nacionalna konferencija procesna tehnika i energetika u poljoprivredi - PTEP, 03-08.04.2022., Sokobanja - Zbornik izvoda (2022):26-26.

Assesment of seed quality of different cabbage lots during aging

Poštić, Dobrivoj; Štrbanović, Ratibor; Broćić, Zoran; Tabaković, Marijenka; Đurić, Nenad; Pavlović, Nenad; Stanisavljević, Rade

(Novi Sad : Nacionalno društvo za procesnu tehniku u poljoprivredi, 2022)

TY - JOUR
AU - Poštić, Dobrivoj
AU - Štrbanović, Ratibor
AU - Broćić, Zoran
AU - Tabaković, Marijenka
AU - Đurić, Nenad
AU - Pavlović, Nenad
AU - Stanisavljević, Rade
PY - 2022
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/865
AB - The aim of the research was to evaluate the influence of the year and the seed lots on the most important indicators of cabbage
seed quality. Quality testing of nine different seed lots of Potomac F1 cabbage was performed during three years (2019, 2020 and
2021). Analyses of variance showed a significant effect (p<0.01) of the year (Y), while seed lot (L) and their interaction (Y × L)
showed a significant effect (p<0.05) on all observed parameters quality (germination energy, total germination, abnormal seedlings
and dead seeds). The strongest correlation between the examined parameters was in the first year and weakened in the second and
third years. In the first year as expected, significant positive correlation between germination energy and total germination was
found (r = 0.84779, p<0.01). The highly and negative interdependence was achieved between total germination and dead seeds (r = -
0.94363, p<0.001) and abnormal seedlings (r = -0.78019, p<0.05). Also negative interdependence was found between germination
energy and dead seeds (r = -0.80000, p<0.01) and abnormal seedlings (r = -0.66144, p<0.05). The germination energy and the total
germination of the cabbage seeds considered were found to decrease with the increasing seed age, in contrast to the numbers of their
abnormal seedlings and dead seeds which continued to increase with seed aging. The obtained results indicate that the germination
of highly hybrid conventional cabbage seeds decreases significantly during aging, as a direct consequence of a very significant
increase in the number of abnormal seedlings.
AB - Cilj istraživanja je bio da se izvrši ocena uticaja godine i partije semena na najznačajnije pokazatelje kvaliteta semena kupusa.
Ispitivanje kvaliteta semena devet različitih partija kupusa Potomak F1, izvedena su tokom tri godine (2019, 2020 i 2021). Analiza
energije klijanja, ukupne klijavosti, nenormalnih klijanaca i mrtvog semena kupusa pokazala je visoko značajne razlike (р<0,01) pod
uticajem faktora godina (Y), dok je uticaj partija semena (L) i interakcija (Y × L) na ispitivane pokazatelje bio na nivou (р<0,05).
Najjače korelacije između ispitivanih parametara kvaliteta semena zabeležene su u prvoj godini i slabile su drugoj i trećoj godini. U
prvoj godini zabeležena je značajna korelacija (r = 0,84779, p<0,01) između energije klijanja i ukupne klijavosti, odnosno u drugoj
godini (r = 0,75057, p≤0,05), dok je u trećoj godini izostala. Visoka negativna međuzavisnost dobijena je između ukupne klijavosti i
mrtvog semena (r = -0,94363, p<0,001) i nenormalnih klijanaca (r = -0,78019, p<0,05). Takođe, negativna korelacija utvrđena je
između energije klijanja i mrtvog semena (r = -0,80000, p<0,01) i nenormalnih klijanaca (r = -0,66144, p<0,05). Zabeleženo je da
se energija klijanja i ukupna klijavost ispitivanog semena kupusa smanjuju sa povećanjem starosti semena, za razliku od broja
nenormalnih klijanaca i mrtvog semena, koji rastu sa starenjem semena. Na osnovu dobijenih rezultata možemo konstatovati da se
ukupna klijavost visoko hibridnog konvencionalnog semena kupusa veoma zanačajno smanjuje tokom starenja, kao direktna
posledica veoma značajnog povećanja broja nenormalnih klijanaca.
PB - Novi Sad : Nacionalno društvo za procesnu tehniku u poljoprivredi
T2 - Journal on Processing and Energy in Agriculture
T1 - Assesment of seed quality of different cabbage lots during aging
T1 - Ocena kvaliteta semena različitih partija kupusa tokom starenja
VL - 26
IS - 1
SP - 23
EP - 26
DO - 10.5937/jpea%v-36458
ER - 
@article{
author = "Poštić, Dobrivoj and Štrbanović, Ratibor and Broćić, Zoran and Tabaković, Marijenka and Đurić, Nenad and Pavlović, Nenad and Stanisavljević, Rade",
year = "2022",
abstract = "The aim of the research was to evaluate the influence of the year and the seed lots on the most important indicators of cabbage
seed quality. Quality testing of nine different seed lots of Potomac F1 cabbage was performed during three years (2019, 2020 and
2021). Analyses of variance showed a significant effect (p<0.01) of the year (Y), while seed lot (L) and their interaction (Y × L)
showed a significant effect (p<0.05) on all observed parameters quality (germination energy, total germination, abnormal seedlings
and dead seeds). The strongest correlation between the examined parameters was in the first year and weakened in the second and
third years. In the first year as expected, significant positive correlation between germination energy and total germination was
found (r = 0.84779, p<0.01). The highly and negative interdependence was achieved between total germination and dead seeds (r = -
0.94363, p<0.001) and abnormal seedlings (r = -0.78019, p<0.05). Also negative interdependence was found between germination
energy and dead seeds (r = -0.80000, p<0.01) and abnormal seedlings (r = -0.66144, p<0.05). The germination energy and the total
germination of the cabbage seeds considered were found to decrease with the increasing seed age, in contrast to the numbers of their
abnormal seedlings and dead seeds which continued to increase with seed aging. The obtained results indicate that the germination
of highly hybrid conventional cabbage seeds decreases significantly during aging, as a direct consequence of a very significant
increase in the number of abnormal seedlings., Cilj istraživanja je bio da se izvrši ocena uticaja godine i partije semena na najznačajnije pokazatelje kvaliteta semena kupusa.
Ispitivanje kvaliteta semena devet različitih partija kupusa Potomak F1, izvedena su tokom tri godine (2019, 2020 i 2021). Analiza
energije klijanja, ukupne klijavosti, nenormalnih klijanaca i mrtvog semena kupusa pokazala je visoko značajne razlike (р<0,01) pod
uticajem faktora godina (Y), dok je uticaj partija semena (L) i interakcija (Y × L) na ispitivane pokazatelje bio na nivou (р<0,05).
Najjače korelacije između ispitivanih parametara kvaliteta semena zabeležene su u prvoj godini i slabile su drugoj i trećoj godini. U
prvoj godini zabeležena je značajna korelacija (r = 0,84779, p<0,01) između energije klijanja i ukupne klijavosti, odnosno u drugoj
godini (r = 0,75057, p≤0,05), dok je u trećoj godini izostala. Visoka negativna međuzavisnost dobijena je između ukupne klijavosti i
mrtvog semena (r = -0,94363, p<0,001) i nenormalnih klijanaca (r = -0,78019, p<0,05). Takođe, negativna korelacija utvrđena je
između energije klijanja i mrtvog semena (r = -0,80000, p<0,01) i nenormalnih klijanaca (r = -0,66144, p<0,05). Zabeleženo je da
se energija klijanja i ukupna klijavost ispitivanog semena kupusa smanjuju sa povećanjem starosti semena, za razliku od broja
nenormalnih klijanaca i mrtvog semena, koji rastu sa starenjem semena. Na osnovu dobijenih rezultata možemo konstatovati da se
ukupna klijavost visoko hibridnog konvencionalnog semena kupusa veoma zanačajno smanjuje tokom starenja, kao direktna
posledica veoma značajnog povećanja broja nenormalnih klijanaca.",
publisher = "Novi Sad : Nacionalno društvo za procesnu tehniku u poljoprivredi",
journal = "Journal on Processing and Energy in Agriculture",
title = "Assesment of seed quality of different cabbage lots during aging, Ocena kvaliteta semena različitih partija kupusa tokom starenja",
volume = "26",
number = "1",
pages = "23-26",
doi = "10.5937/jpea%v-36458"
}
Poštić, D., Štrbanović, R., Broćić, Z., Tabaković, M., Đurić, N., Pavlović, N.,& Stanisavljević, R.. (2022). Assesment of seed quality of different cabbage lots during aging. in Journal on Processing and Energy in Agriculture
Novi Sad : Nacionalno društvo za procesnu tehniku u poljoprivredi., 26(1), 23-26.
https://doi.org/10.5937/jpea%v-36458
Poštić D, Štrbanović R, Broćić Z, Tabaković M, Đurić N, Pavlović N, Stanisavljević R. Assesment of seed quality of different cabbage lots during aging. in Journal on Processing and Energy in Agriculture. 2022;26(1):23-26.
doi:10.5937/jpea%v-36458 .
Poštić, Dobrivoj, Štrbanović, Ratibor, Broćić, Zoran, Tabaković, Marijenka, Đurić, Nenad, Pavlović, Nenad, Stanisavljević, Rade, "Assesment of seed quality of different cabbage lots during aging" in Journal on Processing and Energy in Agriculture, 26, no. 1 (2022):23-26,
https://doi.org/10.5937/jpea%v-36458 . .

Relationship between structural elements of seeds and physiological traites of maize hybrid seeds

Tabaković, Marijenka; Simic, Milena; Dragičević, Vesna; Brankov, Milan; Milenković, Milena; Stanisavljević, Rade; Štrbanović, Ratibor

(Novi Sad : National Society of Processing and Energy in Agriculture, 2021)

TY - CONF
AU - Tabaković, Marijenka
AU - Simic, Milena
AU - Dragičević, Vesna
AU - Brankov, Milan
AU - Milenković, Milena
AU - Stanisavljević, Rade
AU - Štrbanović, Ratibor
PY - 2021
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/894
AB - The exepression of morphological and physiological traits depends primarily on the hybrid
combination and then on the ecological conditions of the environment. The material used in these
studies were performed with maize hybrids from the maturity group (FAO 600), within the groups
we had two hybrids (H1, H2) derived at the Maize Research Institute, Zemun Polje and produced in
two locations. Seeds for laboratory testing were divided into six fractions (SP, SO, SSP, SSO, KP,
KO) and after that working samples of 10x100 seeds were formed. Under laboratory conditions, the
following seed traits were analysed: 1000-seed dry weight prior to germination (M2), seedling dry
waight (M3), ensosperm dry weight afret to germination (M1), seed emergence (IV), germination
rate. The aim of this study was to determine the difference in seedling dry weight and endosperm
dry weight after to germination according to seeds fraction and hybrid combination. The averge of
1000- seed dry weight in both hybrids is 315.0 g. The weight of the M3 ranged between 17.7 g. and
19.9 g. The difference in M3 between seeds of different sizes is significant for SP and all other
fractions except for KP. M1 ranged from 235.5g. do 360.0 g. M1 differed significantly between SP,
SO, KP, and KO. M1 and M2 did not influence the formation of the sedling dry weight. Ek differs
according to the shape of the seed, the seed of flat fractions has an energy> 80%, while the seed of
round fractions is <77%. The rate of seed germination ranged from 84-100%. Flat fractions had
more affected rate germination than round ones. The hybrid combination and seed fraction was
statistically significant for all observed traits. The effect of genotype x location and genotype x
fraction interactions was the most important on the formation of seed weight. Sedling seed is the
first stage in the formation of a seed crop. The rate of seed sedling formation and its weight are
important aspects of the success of further production
AB - Ispoljavanje morfoloških i fizioloških osobina zavise u prvom redu od hibidne kombinacije a potom
od ekoloških uslova sredine. Materijal korišćen u ovim istraživanjima su hibridi kukuruza iz grupe
zrenja (FAO 600), u okviru grupe imali smo dva hibrida (H1, H2) Instituta za kukuruz Zemun
Polje, na dve lokacije. Seme za laboratorijska ispitivnja podeljeno je na šest frakcija (SP, SO, SSP,
SSO, KP, KO), radni uzorci su formirani veličine 10x100 semena. U ovom radu prikazani su
rezultati za: suvu masu semena pre klijanja (M2), masu suvog klijanca (M3), masu suvog
endosperma posle klijanja (M1), energiju klijanja (Eg), brzina klijanja. Cilj rada je bio utvrđivanje
razlika u masi klice i masi endosperma posle klijanja prema krupnoći semena i hibridnoj
kombinaciji. Prosek apsolutne mase semena kod oba hibrida iznosi 315,0 gr. Masa suve klice M3
kretala se između 17,7g. i 19,9 g. Razlika u M3 između semena različite krupnoće značajno je za SP
i sve ostale frakcije sem za KP. Masa M1 kretala se od 235,5g. do 360,0 g. M1 razlikovala se
značajno između SP, SO, KP i KO. Na formiranje M3 nije imala uticaj M1 i M2. Ek se razlikuje
prema obliku semena, seme pljosnatih frakcija ima energiju > 80%, dok je seme okruglih frakcija
<77%. Pljosnate frakcije imale su veći značaj za energiju sklijanja i brzinu klijanja od okruglih.
Posmatrani faktori, hibridna kombinacija i frakcija značajne su za ne faktore. Brzina nicanja i težina
klijanaca važni su aspekti za dalju stabilnu proizvodnju.
PB - Novi Sad : National Society of Processing and Energy in Agriculture
PB - Novi Sad : Nacionalno društvo za procesnu tehniku u poljoprivredi
C3 - Seventh Internacional conference sustainable postharvest and food technologies – INOPTEP 2021 and XXXIII National conference processing and energy in agriculrure – PTEP, Vršac. 18 – 23. April, Book of abstracts,
T1 - Relationship between structural elements of seeds and physiological traites of maize hybrid seeds
T1 - Odnos strukturnih elemenata semena i fizioloških osobina semena hibrida kukuruza
SP - 129
EP - 130
ER - 
@conference{
author = "Tabaković, Marijenka and Simic, Milena and Dragičević, Vesna and Brankov, Milan and Milenković, Milena and Stanisavljević, Rade and Štrbanović, Ratibor",
year = "2021",
abstract = "The exepression of morphological and physiological traits depends primarily on the hybrid
combination and then on the ecological conditions of the environment. The material used in these
studies were performed with maize hybrids from the maturity group (FAO 600), within the groups
we had two hybrids (H1, H2) derived at the Maize Research Institute, Zemun Polje and produced in
two locations. Seeds for laboratory testing were divided into six fractions (SP, SO, SSP, SSO, KP,
KO) and after that working samples of 10x100 seeds were formed. Under laboratory conditions, the
following seed traits were analysed: 1000-seed dry weight prior to germination (M2), seedling dry
waight (M3), ensosperm dry weight afret to germination (M1), seed emergence (IV), germination
rate. The aim of this study was to determine the difference in seedling dry weight and endosperm
dry weight after to germination according to seeds fraction and hybrid combination. The averge of
1000- seed dry weight in both hybrids is 315.0 g. The weight of the M3 ranged between 17.7 g. and
19.9 g. The difference in M3 between seeds of different sizes is significant for SP and all other
fractions except for KP. M1 ranged from 235.5g. do 360.0 g. M1 differed significantly between SP,
SO, KP, and KO. M1 and M2 did not influence the formation of the sedling dry weight. Ek differs
according to the shape of the seed, the seed of flat fractions has an energy> 80%, while the seed of
round fractions is <77%. The rate of seed germination ranged from 84-100%. Flat fractions had
more affected rate germination than round ones. The hybrid combination and seed fraction was
statistically significant for all observed traits. The effect of genotype x location and genotype x
fraction interactions was the most important on the formation of seed weight. Sedling seed is the
first stage in the formation of a seed crop. The rate of seed sedling formation and its weight are
important aspects of the success of further production, Ispoljavanje morfoloških i fizioloških osobina zavise u prvom redu od hibidne kombinacije a potom
od ekoloških uslova sredine. Materijal korišćen u ovim istraživanjima su hibridi kukuruza iz grupe
zrenja (FAO 600), u okviru grupe imali smo dva hibrida (H1, H2) Instituta za kukuruz Zemun
Polje, na dve lokacije. Seme za laboratorijska ispitivnja podeljeno je na šest frakcija (SP, SO, SSP,
SSO, KP, KO), radni uzorci su formirani veličine 10x100 semena. U ovom radu prikazani su
rezultati za: suvu masu semena pre klijanja (M2), masu suvog klijanca (M3), masu suvog
endosperma posle klijanja (M1), energiju klijanja (Eg), brzina klijanja. Cilj rada je bio utvrđivanje
razlika u masi klice i masi endosperma posle klijanja prema krupnoći semena i hibridnoj
kombinaciji. Prosek apsolutne mase semena kod oba hibrida iznosi 315,0 gr. Masa suve klice M3
kretala se između 17,7g. i 19,9 g. Razlika u M3 između semena različite krupnoće značajno je za SP
i sve ostale frakcije sem za KP. Masa M1 kretala se od 235,5g. do 360,0 g. M1 razlikovala se
značajno između SP, SO, KP i KO. Na formiranje M3 nije imala uticaj M1 i M2. Ek se razlikuje
prema obliku semena, seme pljosnatih frakcija ima energiju > 80%, dok je seme okruglih frakcija
<77%. Pljosnate frakcije imale su veći značaj za energiju sklijanja i brzinu klijanja od okruglih.
Posmatrani faktori, hibridna kombinacija i frakcija značajne su za ne faktore. Brzina nicanja i težina
klijanaca važni su aspekti za dalju stabilnu proizvodnju.",
publisher = "Novi Sad : National Society of Processing and Energy in Agriculture, Novi Sad : Nacionalno društvo za procesnu tehniku u poljoprivredi",
journal = "Seventh Internacional conference sustainable postharvest and food technologies – INOPTEP 2021 and XXXIII National conference processing and energy in agriculrure – PTEP, Vršac. 18 – 23. April, Book of abstracts,",
title = "Relationship between structural elements of seeds and physiological traites of maize hybrid seeds, Odnos strukturnih elemenata semena i fizioloških osobina semena hibrida kukuruza",
pages = "129-130"
}
Tabaković, M., Simic, M., Dragičević, V., Brankov, M., Milenković, M., Stanisavljević, R.,& Štrbanović, R.. (2021). Relationship between structural elements of seeds and physiological traites of maize hybrid seeds. in Seventh Internacional conference sustainable postharvest and food technologies – INOPTEP 2021 and XXXIII National conference processing and energy in agriculrure – PTEP, Vršac. 18 – 23. April, Book of abstracts,
Novi Sad : National Society of Processing and Energy in Agriculture., 129-130.
Tabaković M, Simic M, Dragičević V, Brankov M, Milenković M, Stanisavljević R, Štrbanović R. Relationship between structural elements of seeds and physiological traites of maize hybrid seeds. in Seventh Internacional conference sustainable postharvest and food technologies – INOPTEP 2021 and XXXIII National conference processing and energy in agriculrure – PTEP, Vršac. 18 – 23. April, Book of abstracts,. 2021;:129-130..
Tabaković, Marijenka, Simic, Milena, Dragičević, Vesna, Brankov, Milan, Milenković, Milena, Stanisavljević, Rade, Štrbanović, Ratibor, "Relationship between structural elements of seeds and physiological traites of maize hybrid seeds" in Seventh Internacional conference sustainable postharvest and food technologies – INOPTEP 2021 and XXXIII National conference processing and energy in agriculrure – PTEP, Vršac. 18 – 23. April, Book of abstracts, (2021):129-130.

Sowing date as a response to ecological conditions in maize seed production

Tabaković, Marijenka; Simić, Milena; Dragičević, Vesna; Oro, Violeta; Stanisavljević, Rade; Brankov, Milan; Živanović, Ljubiša

(Quilamapu : Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), 2021)

TY - JOUR
AU - Tabaković, Marijenka
AU - Simić, Milena
AU - Dragičević, Vesna
AU - Oro, Violeta
AU - Stanisavljević, Rade
AU - Brankov, Milan
AU - Živanović, Ljubiša
PY - 2021
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/844
AB - The environment protection, energy, and resources preservation are especially pronounced under present climate changes. In agriculture, these changes are recognised as drought, high temperatures, occurrence of stormy winds and hail. The aim of this study was to determine variations in seed morphology that are a result of different sowing dates in relation with agro- ecological conditions of maize (Zea mays L.) cultivation. The material used for the study encompassed three inbred lines (G1, G2, G3) sown every 10 d on five sowing dates (T1, T2, T3, T4, T5) starting from 1 April to 10 May, during 2 yr (Y1: 2018, Y2: 2019). The following physical properties of seeds were estimated: width (W), length (L), thickness (Tk), ratio of small (SF) to large fraction (LF) and grain yield (GY). The width was the highest in all three inbreeds on T4 (1.00, 1.03, 0.99 cm, respectively); T5 was the least favourable date for L (1.09, 1.12, 1.09 cm, respectively) while Tk was the lowest in G1 (0.51 cm) and G2 (0.51 cm) sown on T1. The most significant differences in the formation of physical properties occurred in seeds sown on T5 (p ≤ 0.05). The highest differences were observed in width between T5-T4 (-0.223 cm), in length between T5-T2 (-0.309 cm) and in thickness between T5-T3 (-0.129 cm). Later sowing dates favoured LF (85.2%) in comparison to SF (14.7%). Seed size variability participated with 50% in yield formation (R2 ≥ 0.5).
PB - Quilamapu : Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA)
T2 - Chilean Journal of Agricultural Research
T1 - Sowing date as a response to ecological conditions in maize seed production
VL - 81
IS - 4
SP - 481
EP - 490
DO - 10.4067/S0718-58392021000400481
ER - 
@article{
author = "Tabaković, Marijenka and Simić, Milena and Dragičević, Vesna and Oro, Violeta and Stanisavljević, Rade and Brankov, Milan and Živanović, Ljubiša",
year = "2021",
abstract = "The environment protection, energy, and resources preservation are especially pronounced under present climate changes. In agriculture, these changes are recognised as drought, high temperatures, occurrence of stormy winds and hail. The aim of this study was to determine variations in seed morphology that are a result of different sowing dates in relation with agro- ecological conditions of maize (Zea mays L.) cultivation. The material used for the study encompassed three inbred lines (G1, G2, G3) sown every 10 d on five sowing dates (T1, T2, T3, T4, T5) starting from 1 April to 10 May, during 2 yr (Y1: 2018, Y2: 2019). The following physical properties of seeds were estimated: width (W), length (L), thickness (Tk), ratio of small (SF) to large fraction (LF) and grain yield (GY). The width was the highest in all three inbreeds on T4 (1.00, 1.03, 0.99 cm, respectively); T5 was the least favourable date for L (1.09, 1.12, 1.09 cm, respectively) while Tk was the lowest in G1 (0.51 cm) and G2 (0.51 cm) sown on T1. The most significant differences in the formation of physical properties occurred in seeds sown on T5 (p ≤ 0.05). The highest differences were observed in width between T5-T4 (-0.223 cm), in length between T5-T2 (-0.309 cm) and in thickness between T5-T3 (-0.129 cm). Later sowing dates favoured LF (85.2%) in comparison to SF (14.7%). Seed size variability participated with 50% in yield formation (R2 ≥ 0.5).",
publisher = "Quilamapu : Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA)",
journal = "Chilean Journal of Agricultural Research",
title = "Sowing date as a response to ecological conditions in maize seed production",
volume = "81",
number = "4",
pages = "481-490",
doi = "10.4067/S0718-58392021000400481"
}
Tabaković, M., Simić, M., Dragičević, V., Oro, V., Stanisavljević, R., Brankov, M.,& Živanović, L.. (2021). Sowing date as a response to ecological conditions in maize seed production. in Chilean Journal of Agricultural Research
Quilamapu : Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA)., 81(4), 481-490.
https://doi.org/10.4067/S0718-58392021000400481
Tabaković M, Simić M, Dragičević V, Oro V, Stanisavljević R, Brankov M, Živanović L. Sowing date as a response to ecological conditions in maize seed production. in Chilean Journal of Agricultural Research. 2021;81(4):481-490.
doi:10.4067/S0718-58392021000400481 .
Tabaković, Marijenka, Simić, Milena, Dragičević, Vesna, Oro, Violeta, Stanisavljević, Rade, Brankov, Milan, Živanović, Ljubiša, "Sowing date as a response to ecological conditions in maize seed production" in Chilean Journal of Agricultural Research, 81, no. 4 (2021):481-490,
https://doi.org/10.4067/S0718-58392021000400481 . .

Seed quality of red clover and italian ryegrass varieties during five-year period / kvaliteta semena sorata crvene deteline i italijanskog ljulja tokom petogodišnjeg perioda

Stanisavljević, Rade; Poštić, Dobrivoj; Štrbanović, Ratibor; Oro, Violeta; Tabaković, Marijenka; Jovanović, Snežana; Milenković, Jasmina

(Novi Sad : National Society of Processing and Energy in Agriculture, 2021)

TY - CONF
AU - Stanisavljević, Rade
AU - Poštić, Dobrivoj
AU - Štrbanović, Ratibor
AU - Oro, Violeta
AU - Tabaković, Marijenka
AU - Jovanović, Snežana
AU - Milenković, Jasmina
PY - 2021
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/895
AB - Red clover (Trifolium pratense L.) and Italian ryegrass (Lolium multiflorum L.) are in the
conditions of Serbia, according to many researches and experiences from practice, the most
productive and highest quality grass-leguminous mixture for fodder production on more fertile
soils. Both species can be sown as pure crops. But sowing and growing in a mixture is better
because of the well-known benefits of growing legumes (which are nitrogen fixers) and grasses
(which have a pronounced need for nitrogen). Studies have shown that these species grown in a
mixture also have a positive effect on soil biogenicity. They also have a positive effect on the
reduction of weeds in relation to the cultivation of these fodder plants in pure culture.
The initial crop density in all plants, especially dense plants, is achieved by the amount of
germinating seeds in the establishment. For sowing in a mixture, the ratio between the number of
leguminous plants and grasses is important for achieving the desired ratio in the mixture (legumes:
grass).. The ratio in the mixture determines the yield and quality of the feed. Namely, it is generally
known that the legume component is of better quality and that the grass component is more
productive. There is no doubt that seed germination is the most important indicator of seed quality.
And the goal is to maintain high quality seed germination for as long as possible during the seed
storage period. But it is also a reality that the seed achieves maximum germination quality during
storage and then follows the period of seed aging, which inevitably leads to a decrease in
germination, which is different for each species. Of course, the ambient conditions in which the
seeds are stored are also of great importance for preserving germination.
The aim of these tests was to examine the quality of seeds during five years of storage through
indicators: germination energy and total germination. The seeds of four varieties of red dateline
were used in the experiment: K-17, Viola, Kolubara, Sana and Italian ryegrass, three varieties: K13, Aubade, Draga, K-39 and one populations: P1.
Seeds of the red dateline variety after five years retained an average germination of 64%, with a
variation depending on the variety of 20% (Nike 55%, Una 75%). And with pronounced variability
expressed through a coefficient of variation of CV = 14.1%. Seeds of the Italian ryegrass variety also maintained an average germination of 70% after five years, with a variation depending on the variety of 13% (Aubade 67%, K-13 80%). And with pronounced variability expressed through a coefficient of variation of CV = 8.12%.
AB - Crvena detelina (Trifolium pratense L.) i italijanski ljulj (Lolium multiflorum L.) su u uslovima
Srbije po mnogim istraživanjima i iskustvima iz prakse najproduktivnija i najkvalitetnija travaleguminozna smeša za proizvodnju krme na plodnijim zemljištima.Obe vrste mogu se sejati kao
čisti usevi. Ali je setva i gajenje u smeši bolja zbog dobro poznatih benefita gajanja leguminoza,
(koje su azotofiksataori) i trava, (koje imaju izražene zahteve za azotom). Ispitivanja su pokazala da
ove vrste gajene u smeši pozitivno utiču i na biogenost zemljišta. Takođe pozitivno utiču i na
smanjenje korova u odnosu na gajenje ovih krmnih biljka u čistoj kulturi.
Početna gustina useva se kod svih biljaka, a posebno gustorednih, postiže količinom klijavog
semena u zasnivanju. Za setvu u smeši udnos između broja biljaka leguminiza i trava je značajan za
ostvarenje željenog odnosa u smeši (leguminoza:trava). Odnos u smeši određuje prinos i kvalitet
krme. Naime opšte je poznato da je leguminozna komponenta kvalitetnija a da je travna
komponenta produktivnija. Ne sumljivo je da je klijavost semena najvažniji pokazatelj kvaliteta
semena. Te da je cilj da što je moguće duže se održi visok kvalitete semena-klijavost tokom perioda
čuvanja semen. Ali je i realnost da seme tokom čuvanja postiže maksimalni kvalitet-klijavosti a
zatim sledi perod starenja semena što neminovno vodi ka smanjenju klijavosti što je za svaku vrstu
različito. Naravno za očuvanje klijavosti od visog značaja su i anbijentalni uslovui u komjima je
seme čuvano.
Cilj ovih ispitavanja je bio da se tokom pet godina čuvanja ispita kvalitet semena preko pokazatelja:
energije klijanja i ukupne klijavosti. U ogledi je korišćeno seme četiri sorte crvene dateline : K-17,
Viola, Kolubara, Sana i italijanskog ljulja, tri sorte: K-13, Aubade, Draga, i jedna populacija P-1.
Seme sorte crvene dateline nakon pet godina zadržalo je prosečnu klijavost 64%, sa variranjem
zavisno od sote od 20% (Nike 55%, Una 75%). I sa izraženiom varijabilnošću izkazanu kroz
koefijent varijacije od CV=14,1%. Seme sorata italijanskog ljulja takođe nakon pet godina zadržalo je prosečnu klijavost 70%, sa variranjem zavisno od sote od 13% (Aubade 67%, K-13 80%). I sa izraženiom varijabilnošću zavisno od sorti izkazanu kroz koefijent varijacije od CV=8,12%.
PB - Novi Sad : National Society of Processing and Energy in Agriculture
PB - Novi Sad : Nacionalno društvo za procesnu tehniku u poljoprivredi
C3 - Seventh Internacional conference sustainable postharvest and food technologies – INOPTEP 2021 and XXXIII National conference processing and energy in agriculrure – PTEP, Vršac. 18 – 23. April, 2021, Book of abstracts
T1 - Seed quality of red clover and italian ryegrass varieties during five-year period / kvaliteta semena sorata crvene deteline i italijanskog ljulja tokom petogodišnjeg perioda
T1 - Kvaliteta semena sorata crvene deteline i italijanskog ljulja tokom petogodišnjeg perioda
SP - 118
EP - 119
ER - 
@conference{
author = "Stanisavljević, Rade and Poštić, Dobrivoj and Štrbanović, Ratibor and Oro, Violeta and Tabaković, Marijenka and Jovanović, Snežana and Milenković, Jasmina",
year = "2021",
abstract = "Red clover (Trifolium pratense L.) and Italian ryegrass (Lolium multiflorum L.) are in the
conditions of Serbia, according to many researches and experiences from practice, the most
productive and highest quality grass-leguminous mixture for fodder production on more fertile
soils. Both species can be sown as pure crops. But sowing and growing in a mixture is better
because of the well-known benefits of growing legumes (which are nitrogen fixers) and grasses
(which have a pronounced need for nitrogen). Studies have shown that these species grown in a
mixture also have a positive effect on soil biogenicity. They also have a positive effect on the
reduction of weeds in relation to the cultivation of these fodder plants in pure culture.
The initial crop density in all plants, especially dense plants, is achieved by the amount of
germinating seeds in the establishment. For sowing in a mixture, the ratio between the number of
leguminous plants and grasses is important for achieving the desired ratio in the mixture (legumes:
grass).. The ratio in the mixture determines the yield and quality of the feed. Namely, it is generally
known that the legume component is of better quality and that the grass component is more
productive. There is no doubt that seed germination is the most important indicator of seed quality.
And the goal is to maintain high quality seed germination for as long as possible during the seed
storage period. But it is also a reality that the seed achieves maximum germination quality during
storage and then follows the period of seed aging, which inevitably leads to a decrease in
germination, which is different for each species. Of course, the ambient conditions in which the
seeds are stored are also of great importance for preserving germination.
The aim of these tests was to examine the quality of seeds during five years of storage through
indicators: germination energy and total germination. The seeds of four varieties of red dateline
were used in the experiment: K-17, Viola, Kolubara, Sana and Italian ryegrass, three varieties: K13, Aubade, Draga, K-39 and one populations: P1.
Seeds of the red dateline variety after five years retained an average germination of 64%, with a
variation depending on the variety of 20% (Nike 55%, Una 75%). And with pronounced variability
expressed through a coefficient of variation of CV = 14.1%. Seeds of the Italian ryegrass variety also maintained an average germination of 70% after five years, with a variation depending on the variety of 13% (Aubade 67%, K-13 80%). And with pronounced variability expressed through a coefficient of variation of CV = 8.12%., Crvena detelina (Trifolium pratense L.) i italijanski ljulj (Lolium multiflorum L.) su u uslovima
Srbije po mnogim istraživanjima i iskustvima iz prakse najproduktivnija i najkvalitetnija travaleguminozna smeša za proizvodnju krme na plodnijim zemljištima.Obe vrste mogu se sejati kao
čisti usevi. Ali je setva i gajenje u smeši bolja zbog dobro poznatih benefita gajanja leguminoza,
(koje su azotofiksataori) i trava, (koje imaju izražene zahteve za azotom). Ispitivanja su pokazala da
ove vrste gajene u smeši pozitivno utiču i na biogenost zemljišta. Takođe pozitivno utiču i na
smanjenje korova u odnosu na gajenje ovih krmnih biljka u čistoj kulturi.
Početna gustina useva se kod svih biljaka, a posebno gustorednih, postiže količinom klijavog
semena u zasnivanju. Za setvu u smeši udnos između broja biljaka leguminiza i trava je značajan za
ostvarenje željenog odnosa u smeši (leguminoza:trava). Odnos u smeši određuje prinos i kvalitet
krme. Naime opšte je poznato da je leguminozna komponenta kvalitetnija a da je travna
komponenta produktivnija. Ne sumljivo je da je klijavost semena najvažniji pokazatelj kvaliteta
semena. Te da je cilj da što je moguće duže se održi visok kvalitete semena-klijavost tokom perioda
čuvanja semen. Ali je i realnost da seme tokom čuvanja postiže maksimalni kvalitet-klijavosti a
zatim sledi perod starenja semena što neminovno vodi ka smanjenju klijavosti što je za svaku vrstu
različito. Naravno za očuvanje klijavosti od visog značaja su i anbijentalni uslovui u komjima je
seme čuvano.
Cilj ovih ispitavanja je bio da se tokom pet godina čuvanja ispita kvalitet semena preko pokazatelja:
energije klijanja i ukupne klijavosti. U ogledi je korišćeno seme četiri sorte crvene dateline : K-17,
Viola, Kolubara, Sana i italijanskog ljulja, tri sorte: K-13, Aubade, Draga, i jedna populacija P-1.
Seme sorte crvene dateline nakon pet godina zadržalo je prosečnu klijavost 64%, sa variranjem
zavisno od sote od 20% (Nike 55%, Una 75%). I sa izraženiom varijabilnošću izkazanu kroz
koefijent varijacije od CV=14,1%. Seme sorata italijanskog ljulja takođe nakon pet godina zadržalo je prosečnu klijavost 70%, sa variranjem zavisno od sote od 13% (Aubade 67%, K-13 80%). I sa izraženiom varijabilnošću zavisno od sorti izkazanu kroz koefijent varijacije od CV=8,12%.",
publisher = "Novi Sad : National Society of Processing and Energy in Agriculture, Novi Sad : Nacionalno društvo za procesnu tehniku u poljoprivredi",
journal = "Seventh Internacional conference sustainable postharvest and food technologies – INOPTEP 2021 and XXXIII National conference processing and energy in agriculrure – PTEP, Vršac. 18 – 23. April, 2021, Book of abstracts",
title = "Seed quality of red clover and italian ryegrass varieties during five-year period / kvaliteta semena sorata crvene deteline i italijanskog ljulja tokom petogodišnjeg perioda, Kvaliteta semena sorata crvene deteline i italijanskog ljulja tokom petogodišnjeg perioda",
pages = "118-119"
}
Stanisavljević, R., Poštić, D., Štrbanović, R., Oro, V., Tabaković, M., Jovanović, S.,& Milenković, J.. (2021). Seed quality of red clover and italian ryegrass varieties during five-year period / kvaliteta semena sorata crvene deteline i italijanskog ljulja tokom petogodišnjeg perioda. in Seventh Internacional conference sustainable postharvest and food technologies – INOPTEP 2021 and XXXIII National conference processing and energy in agriculrure – PTEP, Vršac. 18 – 23. April, 2021, Book of abstracts
Novi Sad : National Society of Processing and Energy in Agriculture., 118-119.
Stanisavljević R, Poštić D, Štrbanović R, Oro V, Tabaković M, Jovanović S, Milenković J. Seed quality of red clover and italian ryegrass varieties during five-year period / kvaliteta semena sorata crvene deteline i italijanskog ljulja tokom petogodišnjeg perioda. in Seventh Internacional conference sustainable postharvest and food technologies – INOPTEP 2021 and XXXIII National conference processing and energy in agriculrure – PTEP, Vršac. 18 – 23. April, 2021, Book of abstracts. 2021;:118-119..
Stanisavljević, Rade, Poštić, Dobrivoj, Štrbanović, Ratibor, Oro, Violeta, Tabaković, Marijenka, Jovanović, Snežana, Milenković, Jasmina, "Seed quality of red clover and italian ryegrass varieties during five-year period / kvaliteta semena sorata crvene deteline i italijanskog ljulja tokom petogodišnjeg perioda" in Seventh Internacional conference sustainable postharvest and food technologies – INOPTEP 2021 and XXXIII National conference processing and energy in agriculrure – PTEP, Vršac. 18 – 23. April, 2021, Book of abstracts (2021):118-119.

Effect of the sowing date on the relationship of morphological properties of maize ears

Tabaković, Marijenka; Stanisavljević, Rade; Poštić, Dobrivoj; Štrbanović, Ratibor; Oro, Violeta; Šenk, Milena; Rakić, Sveto

(Sarajevo : University of East Sarajevo, Faculty of Agriculture, 2021)

TY - CONF
AU - Tabaković, Marijenka
AU - Stanisavljević, Rade
AU - Poštić, Dobrivoj
AU - Štrbanović, Ratibor
AU - Oro, Violeta
AU - Šenk, Milena
AU - Rakić, Sveto
PY - 2021
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/886
AB - The aim of this study was to observe effects of the sowing date on the relationships among
morphological properties of maize ears. The trial was set up in Zemun Polje in 2019 and
encompassed five sowing dates with the initial one on April 1, and then on every 10 days until
May 10 (S1, S2, S3, S4, S5). Three inbred lines (L1, L2, L3) were used as a material. During
sowing, seeds were classified according to their size into small (6.5-8.4 mm), large (8.5-11 mm)
and the primary seed fraction (6.5-11 mm). The parameters for the following morphological ear
traits were determined under laboratory conditions: ear weight, ear length, ear thickness, cob
weight and the grain yield. Obtained results indicated the significant contribution of all factors in
expression of observed traits, as well as the significance of the interactions. The inbred L1 was
the most stable genotype for the ear weight and the cob weight. The ear length and the ear
thickness varied the least in all genotypes. The initial sowing dates (S1 and S2) were the most
important for the ear weight. The third sowing date was the most important for the ear length
(19.81cm) and the ear thickness (5.94cm). The highest cob weight was recorded in plants sown
on the fifth sowing date (S5). The LSD tests showed that the differences in the morphological
traits of ears of different sowing dates were significant between S5 and the remaining four
sowing dates (p<0.05). Various fractions used in sowing affected all traits.
PB - Sarajevo : University of East Sarajevo, Faculty of Agriculture
C3 - XII International agriculture symposium "AGROSYM 2021, Jahorina. 7-10. October - Book of Proceeding
T1 - Effect of the sowing date on the relationship of morphological properties of maize ears
SP - 238
EP - 243
ER - 
@conference{
author = "Tabaković, Marijenka and Stanisavljević, Rade and Poštić, Dobrivoj and Štrbanović, Ratibor and Oro, Violeta and Šenk, Milena and Rakić, Sveto",
year = "2021",
abstract = "The aim of this study was to observe effects of the sowing date on the relationships among
morphological properties of maize ears. The trial was set up in Zemun Polje in 2019 and
encompassed five sowing dates with the initial one on April 1, and then on every 10 days until
May 10 (S1, S2, S3, S4, S5). Three inbred lines (L1, L2, L3) were used as a material. During
sowing, seeds were classified according to their size into small (6.5-8.4 mm), large (8.5-11 mm)
and the primary seed fraction (6.5-11 mm). The parameters for the following morphological ear
traits were determined under laboratory conditions: ear weight, ear length, ear thickness, cob
weight and the grain yield. Obtained results indicated the significant contribution of all factors in
expression of observed traits, as well as the significance of the interactions. The inbred L1 was
the most stable genotype for the ear weight and the cob weight. The ear length and the ear
thickness varied the least in all genotypes. The initial sowing dates (S1 and S2) were the most
important for the ear weight. The third sowing date was the most important for the ear length
(19.81cm) and the ear thickness (5.94cm). The highest cob weight was recorded in plants sown
on the fifth sowing date (S5). The LSD tests showed that the differences in the morphological
traits of ears of different sowing dates were significant between S5 and the remaining four
sowing dates (p<0.05). Various fractions used in sowing affected all traits.",
publisher = "Sarajevo : University of East Sarajevo, Faculty of Agriculture",
journal = "XII International agriculture symposium "AGROSYM 2021, Jahorina. 7-10. October - Book of Proceeding",
title = "Effect of the sowing date on the relationship of morphological properties of maize ears",
pages = "238-243"
}
Tabaković, M., Stanisavljević, R., Poštić, D., Štrbanović, R., Oro, V., Šenk, M.,& Rakić, S.. (2021). Effect of the sowing date on the relationship of morphological properties of maize ears. in XII International agriculture symposium "AGROSYM 2021, Jahorina. 7-10. October - Book of Proceeding
Sarajevo : University of East Sarajevo, Faculty of Agriculture., 238-243.
Tabaković M, Stanisavljević R, Poštić D, Štrbanović R, Oro V, Šenk M, Rakić S. Effect of the sowing date on the relationship of morphological properties of maize ears. in XII International agriculture symposium "AGROSYM 2021, Jahorina. 7-10. October - Book of Proceeding. 2021;:238-243..
Tabaković, Marijenka, Stanisavljević, Rade, Poštić, Dobrivoj, Štrbanović, Ratibor, Oro, Violeta, Šenk, Milena, Rakić, Sveto, "Effect of the sowing date on the relationship of morphological properties of maize ears" in XII International agriculture symposium "AGROSYM 2021, Jahorina. 7-10. October - Book of Proceeding (2021):238-243.

Diversity of Mycobiota Associated with the Cereal Cyst Nematode Heterodera filipjevi Originating from Some Localities of the Pannonian Plain in Serbia

Oro, Violeta; Stanisavljević, Rade; Nikolić, Bogdan; Tabaković, Marijenka; Sečanski, Mile; Solveig, Tosi

(Basel : Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI), 2021)

TY - JOUR
AU - Oro, Violeta
AU - Stanisavljević, Rade
AU - Nikolić, Bogdan
AU - Tabaković, Marijenka
AU - Sečanski, Mile
AU - Solveig, Tosi
PY - 2021
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/851
AB - Cereals, particularly wheat, are staple food of the people from the Balkans, dating back
to the Neolithic age. In Serbia, cereals are predominantly grown in its northern part between 44◦
and 45.5◦ N of the Pannonian Plain. One of the most economically important nematodes on wheat
is the cereal cyst nematode, Heterodera filipjevi. Cysts of H. filipjevi survive in soil for years and
shelter a large number of microorganisms. The aims of this study were to investigate the diversity of
mycobiota associated with the cereal cyst nematode H. filipjevi, to infer phylogenetic relationships of
the found mycobiota, and to explore the ecological connection between fungi and the field history,
including the potential of fungi in bioremediation and the production of novel bioactive compounds.
Cysts were isolated from soil samples with a Spears apparatus and collected on a 150-µm sieve. The
cysts were placed on potato dextrose agar, and maintained for two weeks at 27◦C. Following fungal
isolation and colony growing, the fungal DNA was extracted, the ITS region was amplified, and
PCR products were sequenced. The study showed that the isolated fungal species belong to diverse
phyla, including Ascomycota, Basidiomycota, and Mucoromycota. Ascomycota is represented by
the families Clavicipitaceae, Sarocladiaceae, Nectriaceae, and Phaeosphaeriaceae. Basidiomycota
is represented by the families Cerrenaceae, Polyporaceae, Phanerochaetaceae, and Meruliaceae,
and the order Cantharellales. The family Mortierellaceae represents Mucoromycota. The members
of Ascomycota and Basidiomycota both depict the field history. Ascomycota indicate the fungal
infection is of recent origin, while Basidiomycota point toward the preceding host plants, enabling
the plant field colonization history to be traced chronologically
PB - Basel : Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI)
T2 - Biology
T1 - Diversity of Mycobiota Associated with the Cereal Cyst Nematode Heterodera filipjevi Originating from Some Localities of the Pannonian Plain in Serbia
VL - 10
IS - 4
SP - 283
DO - 10.3390/biology10040283
ER - 
@article{
author = "Oro, Violeta and Stanisavljević, Rade and Nikolić, Bogdan and Tabaković, Marijenka and Sečanski, Mile and Solveig, Tosi",
year = "2021",
abstract = "Cereals, particularly wheat, are staple food of the people from the Balkans, dating back
to the Neolithic age. In Serbia, cereals are predominantly grown in its northern part between 44◦
and 45.5◦ N of the Pannonian Plain. One of the most economically important nematodes on wheat
is the cereal cyst nematode, Heterodera filipjevi. Cysts of H. filipjevi survive in soil for years and
shelter a large number of microorganisms. The aims of this study were to investigate the diversity of
mycobiota associated with the cereal cyst nematode H. filipjevi, to infer phylogenetic relationships of
the found mycobiota, and to explore the ecological connection between fungi and the field history,
including the potential of fungi in bioremediation and the production of novel bioactive compounds.
Cysts were isolated from soil samples with a Spears apparatus and collected on a 150-µm sieve. The
cysts were placed on potato dextrose agar, and maintained for two weeks at 27◦C. Following fungal
isolation and colony growing, the fungal DNA was extracted, the ITS region was amplified, and
PCR products were sequenced. The study showed that the isolated fungal species belong to diverse
phyla, including Ascomycota, Basidiomycota, and Mucoromycota. Ascomycota is represented by
the families Clavicipitaceae, Sarocladiaceae, Nectriaceae, and Phaeosphaeriaceae. Basidiomycota
is represented by the families Cerrenaceae, Polyporaceae, Phanerochaetaceae, and Meruliaceae,
and the order Cantharellales. The family Mortierellaceae represents Mucoromycota. The members
of Ascomycota and Basidiomycota both depict the field history. Ascomycota indicate the fungal
infection is of recent origin, while Basidiomycota point toward the preceding host plants, enabling
the plant field colonization history to be traced chronologically",
publisher = "Basel : Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI)",
journal = "Biology",
title = "Diversity of Mycobiota Associated with the Cereal Cyst Nematode Heterodera filipjevi Originating from Some Localities of the Pannonian Plain in Serbia",
volume = "10",
number = "4",
pages = "283",
doi = "10.3390/biology10040283"
}
Oro, V., Stanisavljević, R., Nikolić, B., Tabaković, M., Sečanski, M.,& Solveig, T.. (2021). Diversity of Mycobiota Associated with the Cereal Cyst Nematode Heterodera filipjevi Originating from Some Localities of the Pannonian Plain in Serbia. in Biology
Basel : Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI)., 10(4), 283.
https://doi.org/10.3390/biology10040283
Oro V, Stanisavljević R, Nikolić B, Tabaković M, Sečanski M, Solveig T. Diversity of Mycobiota Associated with the Cereal Cyst Nematode Heterodera filipjevi Originating from Some Localities of the Pannonian Plain in Serbia. in Biology. 2021;10(4):283.
doi:10.3390/biology10040283 .
Oro, Violeta, Stanisavljević, Rade, Nikolić, Bogdan, Tabaković, Marijenka, Sečanski, Mile, Solveig, Tosi, "Diversity of Mycobiota Associated with the Cereal Cyst Nematode Heterodera filipjevi Originating from Some Localities of the Pannonian Plain in Serbia" in Biology, 10, no. 4 (2021):283,
https://doi.org/10.3390/biology10040283 . .
3
1

Quality assessment of hybrid maize seeds according to their shape and size

Tabaković, Marijenka; Oro, Violeta; Stanisavljević, Rade; Štrbanović, Ratibor; Sečanski, Mile

(Novi Sad : Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi, 2021)

TY - JOUR
AU - Tabaković, Marijenka
AU - Oro, Violeta
AU - Stanisavljević, Rade
AU - Štrbanović, Ratibor
AU - Sečanski, Mile
PY - 2021
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/866
AB - Maize seed is characterised by a variety of shapes and sizes, which directly or indirectly affect physiological properties. The aim
of the present study was to establish the significance of the seed shape and size on the first count and germination. The following
eight hybrids were used as a seed material in the trial: ZP196, ZP260, ZP341, ZP360, ZP434, ZP677, ZP684 and ZP704. The traits of
seed shape and size were observed under laboratory conditions. The seed mass, the first count and germination were determined. The
genotype and the seed fraction significantly affected the variance of seed mass formation, R2≥0,911, while the significance of these
factors for the first count and germination was small with the coefficient of determination of R2≤0.129 and≤0.298, respectively. The
first count and germination were high (above 95%) in all sizes and all shapes of seeds. The lowest first count and germination were
detected in SO (94.2; 95.1, respectively), while the highest values were determined in SSP (97.1; 98.0, respectively). The importance
of seed germination was determined by the analysis of variance (p<0.05).
AB - Seme kukuruza odlikuje se raznovrsošću oblika i veličina, koje po srednoilineposrednoutičuna fiziološke osobine. Ciljrada je bio
da se utvrdi značaj oblika i veličine semenana energiju I klijavost semena. U ogledu kao semenski material korišćeno je osam hibrida
(ZP196, ZP260, ZP341, ZP360, ZP434, ZP 677, ZP684, ZP704. U laboratorijskim uslovima posmatrane su osobine oblika i veličine
seme. Izvojeno je četiri frakcija SP. SO. SSP, SSO. Od osobina određena je masa semena, energija klijanja, klijavost. Genotip i
frakcija semena imale su značajnog uticaja na varijansu formiranja mase semena R2≥0,911, dok za energiju i klijavost značaj ovih
faktora je mali sa koeficijentom determinacije R 2≤0,129 odnosnoR2≤0,298. Struktura semena na klipu podeljena u frakcije ukazuje na
veće prisustvo sinih frakcija u odnosu na srednje sitne, a po obliku ujenačenije su pljosnate frakcije, izmeđukojih ne postoj i statistička
značajnost. Energija klijanja i klijavost semena kod svih veličina i oblika semena je visoka iznad 95%. Najmanja energija i klijavost
je za seme SO (94,2; 95,1), a najveća za seme SSP (97,1;98,0).Istraživanja su pokazala da podele semena po frakcijama ima značaja
radi ujednačavanja semenskog materijala i jedan je od osnovnih uslova za dobru semensku i merkantilnu proizvodnju. Naročito je
značajno u prvim fazama razvitka klijanaca, što kasnije ima uticaja na prinos useva.
PB - Novi Sad : Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi
T2 - Journal on Processing and Energy in Agriculture
T1 - Quality assessment of hybrid maize seeds according to their shape and size
T1 - Procena kvaliteta hibridnog semena kukuruza prema obliku i veličini semena
VL - 25
IS - 1
SP - 28
EP - 31
DO - 10.5937/jpea25-30965
ER - 
@article{
author = "Tabaković, Marijenka and Oro, Violeta and Stanisavljević, Rade and Štrbanović, Ratibor and Sečanski, Mile",
year = "2021",
abstract = "Maize seed is characterised by a variety of shapes and sizes, which directly or indirectly affect physiological properties. The aim
of the present study was to establish the significance of the seed shape and size on the first count and germination. The following
eight hybrids were used as a seed material in the trial: ZP196, ZP260, ZP341, ZP360, ZP434, ZP677, ZP684 and ZP704. The traits of
seed shape and size were observed under laboratory conditions. The seed mass, the first count and germination were determined. The
genotype and the seed fraction significantly affected the variance of seed mass formation, R2≥0,911, while the significance of these
factors for the first count and germination was small with the coefficient of determination of R2≤0.129 and≤0.298, respectively. The
first count and germination were high (above 95%) in all sizes and all shapes of seeds. The lowest first count and germination were
detected in SO (94.2; 95.1, respectively), while the highest values were determined in SSP (97.1; 98.0, respectively). The importance
of seed germination was determined by the analysis of variance (p<0.05)., Seme kukuruza odlikuje se raznovrsošću oblika i veličina, koje po srednoilineposrednoutičuna fiziološke osobine. Ciljrada je bio
da se utvrdi značaj oblika i veličine semenana energiju I klijavost semena. U ogledu kao semenski material korišćeno je osam hibrida
(ZP196, ZP260, ZP341, ZP360, ZP434, ZP 677, ZP684, ZP704. U laboratorijskim uslovima posmatrane su osobine oblika i veličine
seme. Izvojeno je četiri frakcija SP. SO. SSP, SSO. Od osobina određena je masa semena, energija klijanja, klijavost. Genotip i
frakcija semena imale su značajnog uticaja na varijansu formiranja mase semena R2≥0,911, dok za energiju i klijavost značaj ovih
faktora je mali sa koeficijentom determinacije R 2≤0,129 odnosnoR2≤0,298. Struktura semena na klipu podeljena u frakcije ukazuje na
veće prisustvo sinih frakcija u odnosu na srednje sitne, a po obliku ujenačenije su pljosnate frakcije, izmeđukojih ne postoj i statistička
značajnost. Energija klijanja i klijavost semena kod svih veličina i oblika semena je visoka iznad 95%. Najmanja energija i klijavost
je za seme SO (94,2; 95,1), a najveća za seme SSP (97,1;98,0).Istraživanja su pokazala da podele semena po frakcijama ima značaja
radi ujednačavanja semenskog materijala i jedan je od osnovnih uslova za dobru semensku i merkantilnu proizvodnju. Naročito je
značajno u prvim fazama razvitka klijanaca, što kasnije ima uticaja na prinos useva.",
publisher = "Novi Sad : Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi",
journal = "Journal on Processing and Energy in Agriculture",
title = "Quality assessment of hybrid maize seeds according to their shape and size, Procena kvaliteta hibridnog semena kukuruza prema obliku i veličini semena",
volume = "25",
number = "1",
pages = "28-31",
doi = "10.5937/jpea25-30965"
}
Tabaković, M., Oro, V., Stanisavljević, R., Štrbanović, R.,& Sečanski, M.. (2021). Quality assessment of hybrid maize seeds according to their shape and size. in Journal on Processing and Energy in Agriculture
Novi Sad : Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi., 25(1), 28-31.
https://doi.org/10.5937/jpea25-30965
Tabaković M, Oro V, Stanisavljević R, Štrbanović R, Sečanski M. Quality assessment of hybrid maize seeds according to their shape and size. in Journal on Processing and Energy in Agriculture. 2021;25(1):28-31.
doi:10.5937/jpea25-30965 .
Tabaković, Marijenka, Oro, Violeta, Stanisavljević, Rade, Štrbanović, Ratibor, Sečanski, Mile, "Quality assessment of hybrid maize seeds according to their shape and size" in Journal on Processing and Energy in Agriculture, 25, no. 1 (2021):28-31,
https://doi.org/10.5937/jpea25-30965 . .
1

Variability and correlative interdependence of red clover and italian ryegrass seed quality depending on varieties during the multi-year storage period

Stanisavljević, Rade; Poštić, Dobrivoj; Štrbanović, Ratibor; Oro, Violeta; Tabaković, Marijenka; Jovanović, V. Snežana; Milenković, Jasmina

(Novi Sad : Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi, 2021)

TY - JOUR
AU - Stanisavljević, Rade
AU - Poštić, Dobrivoj
AU - Štrbanović, Ratibor
AU - Oro, Violeta
AU - Tabaković, Marijenka
AU - Jovanović, V. Snežana
AU - Milenković, Jasmina
PY - 2021
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/867
AB - Seed quality is crucial for achieving the desired number of plants in the mixture, as well as the ratio of grass-legume components.
Seeds of red clover and Italian ryegrass can be placed on the market with germination of 70 % and more. In this experiment, the
seeds of six varieties of red clover and four varieties of Italian lily were examined. Seeds up to four years of age were tested. Seed
quality was examined by monitoring the following parameters: germination energy, amount of hard-dormant seed, total germination
and amount of abnormal seedlings. The tested varieties of red clover and Italian ryegrass seeds showed the best quality after one and
two years of storage. After four years of storing seeds, out of six tested varieties of red clover, two did not meet the criteria for
marketing in Serbia, according to the current rulebook on seed quality. In the case of Italian ryegrass, out of four tested varieties,
two did not meet the criteria for placing seeds on the market.
AB - Crvena detelina i italijanski ljulj se često gaje u smeši. Kvalitet semena je od presudnog značaja za ostvarenje željenog
brojabiljaka u smeši, kao i odnosa travno-leguminoznih komponenti. Za zasnivanje useva se može koristiti seme različite starosti koje
zadovoljava kriterijume kvaliteta za stavljanje u promet. Seme crvene deteline i italijanskog ljulja može se stavljati u promet sa
klijavošću od 70 % i više. U ovom eksperimentu, ispitivano je seme različite dužine skladištenja: šest sorti crvene deteline i četiri
sorte italijanskog ljulja. Ispitivana su semena starosti do četiri godine. Kvalitet semena je ispitivan praćenjem sledećih parametara:
energija klijanja, količina tvrdog-dormantnog semena, ukupna klijavost i broj nenormalnih klijanaca. Ispitivane sorte semena crvene
deteline i italijanskog ljulja su pokazale najbolji kvalitet nakon jedne i dve godine čuvanja. Nakon četire godine čuvanja se mena, od
šest ispitivanih sorti crvene deteline, dve nisu zadovoljile kriterijume za stavljenje u promet u Srbiji, prema važećem pravilniku o
kvalitetu semena. Kod italijanskog ljulja, od četiti ispitivane sorte, dve nisu zadovoljile kriterijume za stavljanje semena u promet
PB - Novi Sad : Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi
T2 - Journal on Processing and Energy in Agriculture
T1 - Variability and correlative interdependence of red clover and italian ryegrass seed quality depending on varieties during the multi-year storage period
T1 - Varijabilnost i korelativna međuzavisnost kvaliteta semena crvene dateline i italijanskog ljulja zavisno od sorti tokom višegodišnjeg perioda skladištenja
VL - 25
IS - 1
SP - 1
EP - 6
DO - 10.5937/jpea25-30969
ER - 
@article{
author = "Stanisavljević, Rade and Poštić, Dobrivoj and Štrbanović, Ratibor and Oro, Violeta and Tabaković, Marijenka and Jovanović, V. Snežana and Milenković, Jasmina",
year = "2021",
abstract = "Seed quality is crucial for achieving the desired number of plants in the mixture, as well as the ratio of grass-legume components.
Seeds of red clover and Italian ryegrass can be placed on the market with germination of 70 % and more. In this experiment, the
seeds of six varieties of red clover and four varieties of Italian lily were examined. Seeds up to four years of age were tested. Seed
quality was examined by monitoring the following parameters: germination energy, amount of hard-dormant seed, total germination
and amount of abnormal seedlings. The tested varieties of red clover and Italian ryegrass seeds showed the best quality after one and
two years of storage. After four years of storing seeds, out of six tested varieties of red clover, two did not meet the criteria for
marketing in Serbia, according to the current rulebook on seed quality. In the case of Italian ryegrass, out of four tested varieties,
two did not meet the criteria for placing seeds on the market., Crvena detelina i italijanski ljulj se često gaje u smeši. Kvalitet semena je od presudnog značaja za ostvarenje željenog
brojabiljaka u smeši, kao i odnosa travno-leguminoznih komponenti. Za zasnivanje useva se može koristiti seme različite starosti koje
zadovoljava kriterijume kvaliteta za stavljanje u promet. Seme crvene deteline i italijanskog ljulja može se stavljati u promet sa
klijavošću od 70 % i više. U ovom eksperimentu, ispitivano je seme različite dužine skladištenja: šest sorti crvene deteline i četiri
sorte italijanskog ljulja. Ispitivana su semena starosti do četiri godine. Kvalitet semena je ispitivan praćenjem sledećih parametara:
energija klijanja, količina tvrdog-dormantnog semena, ukupna klijavost i broj nenormalnih klijanaca. Ispitivane sorte semena crvene
deteline i italijanskog ljulja su pokazale najbolji kvalitet nakon jedne i dve godine čuvanja. Nakon četire godine čuvanja se mena, od
šest ispitivanih sorti crvene deteline, dve nisu zadovoljile kriterijume za stavljenje u promet u Srbiji, prema važećem pravilniku o
kvalitetu semena. Kod italijanskog ljulja, od četiti ispitivane sorte, dve nisu zadovoljile kriterijume za stavljanje semena u promet",
publisher = "Novi Sad : Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi",
journal = "Journal on Processing and Energy in Agriculture",
title = "Variability and correlative interdependence of red clover and italian ryegrass seed quality depending on varieties during the multi-year storage period, Varijabilnost i korelativna međuzavisnost kvaliteta semena crvene dateline i italijanskog ljulja zavisno od sorti tokom višegodišnjeg perioda skladištenja",
volume = "25",
number = "1",
pages = "1-6",
doi = "10.5937/jpea25-30969"
}
Stanisavljević, R., Poštić, D., Štrbanović, R., Oro, V., Tabaković, M., Jovanović, V. S.,& Milenković, J.. (2021). Variability and correlative interdependence of red clover and italian ryegrass seed quality depending on varieties during the multi-year storage period. in Journal on Processing and Energy in Agriculture
Novi Sad : Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi., 25(1), 1-6.
https://doi.org/10.5937/jpea25-30969
Stanisavljević R, Poštić D, Štrbanović R, Oro V, Tabaković M, Jovanović VS, Milenković J. Variability and correlative interdependence of red clover and italian ryegrass seed quality depending on varieties during the multi-year storage period. in Journal on Processing and Energy in Agriculture. 2021;25(1):1-6.
doi:10.5937/jpea25-30969 .
Stanisavljević, Rade, Poštić, Dobrivoj, Štrbanović, Ratibor, Oro, Violeta, Tabaković, Marijenka, Jovanović, V. Snežana, Milenković, Jasmina, "Variability and correlative interdependence of red clover and italian ryegrass seed quality depending on varieties during the multi-year storage period" in Journal on Processing and Energy in Agriculture, 25, no. 1 (2021):1-6,
https://doi.org/10.5937/jpea25-30969 . .

Effects of pre-sowing seed treatments for improving germination and the growth of pepper and tomato seedlings

Štrbanović, Ratibor; Poštić, Dobrivoj; Tabaković, Marijenka; Knežević, Jasmina; Živanović, Ljubiša; Stanisavljević, Rade

(Lublin : Wydawnictwo Akademii Rolniczej, 2021)

TY - JOUR
AU - Štrbanović, Ratibor
AU - Poštić, Dobrivoj
AU - Tabaković, Marijenka
AU - Knežević, Jasmina
AU - Živanović, Ljubiša
AU - Stanisavljević, Rade
PY - 2021
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/821
AB - The aim of this study was to establish the effect of different seed treatments on germination
,
 and the growth 
of the embryonic stem and the radicle of tomato and pepper varieties. Four treatments were used in the 
study: MIX [(Coveron + zinc (Zn 0.5%) + boron (B 0.025%)]; Coveron; zinc (ZnSO
4
, Zn 0.5%) and boron 
(B 0.025%). The treatments were applied on seeds of following four pepper varieties: Šorokšari, Somborka, 
Kraljica, and Mirtima and three tomato varieties: Rio Grande, Saint Pierre, and Tomato apple of Novi Sad 
(Novosadski jabučar). Germination and the growth increase of both the embryonic stem (cm) and the radicle 
(cm) were observed in the germination cabinets and pots containing soil in two laboratories – locations. Af-
ter the treatment applied to the pepper seeds and testing in the laboratory germination cabinet the following 
was established: i) the maximum increase in germination of 90% was when the MIX and Zn treatment was 
applied to seeds, ii) the growth increase of embryonic stems of 2.7 cm was recorded when the MIX treatment 
was applied, iii) the growth increase of radicles of 1.7 cm was gained when the Coveron and MIX treatment 
was applied. Tests performed in pots showed that Coveron was the most efficient treatment. Treatments on 
tomato seeds during the seed testing in the germination cabinet provided: vi) the germination increase of 13% 
with the MIX treatment, vii) the growth increase of the embryonic stem of 2.6 cm with the same treatment, 
vii) the growth increase of 1.7 cm of radicles. Coveron was the most efficient treatment in tests in pots.
PB - Lublin : Wydawnictwo Akademii Rolniczej
T2 - Acta Scientiarum Polonorum, Hortorum Cultus
T1 - Effects of pre-sowing seed treatments for improving germination and the growth of pepper and tomato seedlings
VL - 20
IS - 1
SP - 101
EP - 109
DO - 10.24326/asphc.2021.1.9
ER - 
@article{
author = "Štrbanović, Ratibor and Poštić, Dobrivoj and Tabaković, Marijenka and Knežević, Jasmina and Živanović, Ljubiša and Stanisavljević, Rade",
year = "2021",
abstract = "The aim of this study was to establish the effect of different seed treatments on germination
,
 and the growth 
of the embryonic stem and the radicle of tomato and pepper varieties. Four treatments were used in the 
study: MIX [(Coveron + zinc (Zn 0.5%) + boron (B 0.025%)]; Coveron; zinc (ZnSO
4
, Zn 0.5%) and boron 
(B 0.025%). The treatments were applied on seeds of following four pepper varieties: Šorokšari, Somborka, 
Kraljica, and Mirtima and three tomato varieties: Rio Grande, Saint Pierre, and Tomato apple of Novi Sad 
(Novosadski jabučar). Germination and the growth increase of both the embryonic stem (cm) and the radicle 
(cm) were observed in the germination cabinets and pots containing soil in two laboratories – locations. Af-
ter the treatment applied to the pepper seeds and testing in the laboratory germination cabinet the following 
was established: i) the maximum increase in germination of 90% was when the MIX and Zn treatment was 
applied to seeds, ii) the growth increase of embryonic stems of 2.7 cm was recorded when the MIX treatment 
was applied, iii) the growth increase of radicles of 1.7 cm was gained when the Coveron and MIX treatment 
was applied. Tests performed in pots showed that Coveron was the most efficient treatment. Treatments on 
tomato seeds during the seed testing in the germination cabinet provided: vi) the germination increase of 13% 
with the MIX treatment, vii) the growth increase of the embryonic stem of 2.6 cm with the same treatment, 
vii) the growth increase of 1.7 cm of radicles. Coveron was the most efficient treatment in tests in pots.",
publisher = "Lublin : Wydawnictwo Akademii Rolniczej",
journal = "Acta Scientiarum Polonorum, Hortorum Cultus",
title = "Effects of pre-sowing seed treatments for improving germination and the growth of pepper and tomato seedlings",
volume = "20",
number = "1",
pages = "101-109",
doi = "10.24326/asphc.2021.1.9"
}
Štrbanović, R., Poštić, D., Tabaković, M., Knežević, J., Živanović, L.,& Stanisavljević, R.. (2021). Effects of pre-sowing seed treatments for improving germination and the growth of pepper and tomato seedlings. in Acta Scientiarum Polonorum, Hortorum Cultus
Lublin : Wydawnictwo Akademii Rolniczej., 20(1), 101-109.
https://doi.org/10.24326/asphc.2021.1.9
Štrbanović R, Poštić D, Tabaković M, Knežević J, Živanović L, Stanisavljević R. Effects of pre-sowing seed treatments for improving germination and the growth of pepper and tomato seedlings. in Acta Scientiarum Polonorum, Hortorum Cultus. 2021;20(1):101-109.
doi:10.24326/asphc.2021.1.9 .
Štrbanović, Ratibor, Poštić, Dobrivoj, Tabaković, Marijenka, Knežević, Jasmina, Živanović, Ljubiša, Stanisavljević, Rade, "Effects of pre-sowing seed treatments for improving germination and the growth of pepper and tomato seedlings" in Acta Scientiarum Polonorum, Hortorum Cultus, 20, no. 1 (2021):101-109,
https://doi.org/10.24326/asphc.2021.1.9 . .
2

The impact of agroecological factors on morphological traits of maize

Tabaković, Marijenka; Sečanski, Mile; Stanisavljević, Rade; Mladenović Drinić, Snežana; Simić, Milena; Knežević, Jasmina; Oro, Violeta

(Belgrade : Serbian Genetics Society, 2020)

TY - JOUR
AU - Tabaković, Marijenka
AU - Sečanski, Mile
AU - Stanisavljević, Rade
AU - Mladenović Drinić, Snežana
AU - Simić, Milena
AU - Knežević, Jasmina
AU - Oro, Violeta
PY - 2020
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/857
AB - Climate changes are one of the crucial issues of modern agriculture. These changes
imply the increase in average temperatures and the frequent occurrence of temperature
extremes. Such conditions are stressful to maize concerning the expression of its traits.
This paper presents the analysis of the maize yield concerning the yield components,
morphological and chemical traits under various agroecological conditions. The
objective of the study was to evaluate variability of grain yield (GY) and yield
components (ear length, EL and number of kernel rows, NKR), morphological traits
(plant height,PH and ear height, EH), as well as chemical traits (the whole plant dry
matter, PDM and the ear dry matter, EDM), and the effect of the environment on the
intensity of expression of these traits. Fifteen genotypes developed by crossing of six
inbred lines were used as a material in the study carried out during the two-year period
in one location. Obtained results indicate that traits were more pronounced in maize
hybrids than in the parental components including the lower variability of the traits
expression. NKR did not affect the yield unlike the EL, whose coefficient of
determination was R2 = 0.600 in both production years. The environmental effect was
high for all traits except NKR. PDM and EDM were closely related to PH and EH, but
they also depended on the EL and the NKR.Variations in meteorological conditions have a significant impact on the final goal of
the production, the yield. Prevailing agro-ecological conditions should be a major
guideline in planning the crop production and selecting the genetic material.
PB - Belgrade : Serbian Genetics Society
PB - Beograd : Društvo genetičara Srbija
T2 - Genetika
T1 - The impact of agroecological factors on morphological traits of maize
T1 - Uticaj agroekoloških faktora na morfološke osobine kukuruza
VL - 52
IS - 3
SP - 1203
EP - 1213
DO - 10.2298/GENSR2003203T
ER - 
@article{
author = "Tabaković, Marijenka and Sečanski, Mile and Stanisavljević, Rade and Mladenović Drinić, Snežana and Simić, Milena and Knežević, Jasmina and Oro, Violeta",
year = "2020",
abstract = "Climate changes are one of the crucial issues of modern agriculture. These changes
imply the increase in average temperatures and the frequent occurrence of temperature
extremes. Such conditions are stressful to maize concerning the expression of its traits.
This paper presents the analysis of the maize yield concerning the yield components,
morphological and chemical traits under various agroecological conditions. The
objective of the study was to evaluate variability of grain yield (GY) and yield
components (ear length, EL and number of kernel rows, NKR), morphological traits
(plant height,PH and ear height, EH), as well as chemical traits (the whole plant dry
matter, PDM and the ear dry matter, EDM), and the effect of the environment on the
intensity of expression of these traits. Fifteen genotypes developed by crossing of six
inbred lines were used as a material in the study carried out during the two-year period
in one location. Obtained results indicate that traits were more pronounced in maize
hybrids than in the parental components including the lower variability of the traits
expression. NKR did not affect the yield unlike the EL, whose coefficient of
determination was R2 = 0.600 in both production years. The environmental effect was
high for all traits except NKR. PDM and EDM were closely related to PH and EH, but
they also depended on the EL and the NKR.Variations in meteorological conditions have a significant impact on the final goal of
the production, the yield. Prevailing agro-ecological conditions should be a major
guideline in planning the crop production and selecting the genetic material.",
publisher = "Belgrade : Serbian Genetics Society, Beograd : Društvo genetičara Srbija",
journal = "Genetika",
title = "The impact of agroecological factors on morphological traits of maize, Uticaj agroekoloških faktora na morfološke osobine kukuruza",
volume = "52",
number = "3",
pages = "1203-1213",
doi = "10.2298/GENSR2003203T"
}
Tabaković, M., Sečanski, M., Stanisavljević, R., Mladenović Drinić, S., Simić, M., Knežević, J.,& Oro, V.. (2020). The impact of agroecological factors on morphological traits of maize. in Genetika
Belgrade : Serbian Genetics Society., 52(3), 1203-1213.
https://doi.org/10.2298/GENSR2003203T
Tabaković M, Sečanski M, Stanisavljević R, Mladenović Drinić S, Simić M, Knežević J, Oro V. The impact of agroecological factors on morphological traits of maize. in Genetika. 2020;52(3):1203-1213.
doi:10.2298/GENSR2003203T .
Tabaković, Marijenka, Sečanski, Mile, Stanisavljević, Rade, Mladenović Drinić, Snežana, Simić, Milena, Knežević, Jasmina, Oro, Violeta, "The impact of agroecological factors on morphological traits of maize" in Genetika, 52, no. 3 (2020):1203-1213,
https://doi.org/10.2298/GENSR2003203T . .
1

Effects of sowing date on emergence and yield of maize inbred lines

Tabaković, Marijenka; Simic, Milena; Dragičević, Vesna; Oro, Violeta; Brankov, Milan; Stanisavljević, Rade

(Novi Sad : Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi, 2020)

TY - JOUR
AU - Tabaković, Marijenka
AU - Simic, Milena
AU - Dragičević, Vesna
AU - Oro, Violeta
AU - Brankov, Milan
AU - Stanisavljević, Rade
PY - 2020
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/869
AB - The paper presents the seed production technologies of maize sown on three different sowing dates. Seeds of three maize inbred
lines (L1, L2, L3) were used as a seed material in the location of Zemun Polje in 2018. The objectives of the present study was to
determine the importance of different sowing dates as a method to overcome stressful conditions caused by unfavourable
environmental factors, as well as to point out to a significance of the seed size in sowing. Effects of the following factors were
observed in relation to emergence and the maize grain yield: sowing date (SD), seed fraction (LF, SF and PF) and genotype (L). The
gained results indicate that the lowest percentage of emergence was determined in the variant L2/SD2/SF (34%), while the highest
grain yield was determined in the variant L3/SD1/ PF 8.86 t/ha. The standard deviation of the yield is the largest for variants with the
highest yield
AB - U radu je prikazana tehnologija semenske proizvodnje kukuruza sa tri različita datuma setve. Kao semenski materijal koriščeno
je seme tri smooplodne linije L1, L2, L3 na lokaciji Zemun Polje u 2018 godini. Cilj rada je bio utvrđivanje značaja primene
različitih datuma setve kao način prevazilaženja stresnih uslova nastalih nepovoljnim ekološkim činiocima, kao i ukazati na značaj
krupnoće semena u setvi. Efekti faktora :datum setve (SD), frakcija(LF, SF, PF) i genotip(L) posmatrani su u odnosu na broj k lijalih
semena posle setve i prinos zrna kukuruza. Rezultati ukazuju da je najniži procenat niklih semena bio u primenjenoj varijanti
L2/SD2/SF (34%) i najveći prinos za varijantu L3/SD1/PF 8.86 t/ha. Standardna devijacija prinosa najveća je za varijante sa
najvećim prinosom dok je varijansa nicanja semena obrnoto proporcijonalna. Efekti faktora na nicanje u proizvodnim uslovima i
prinos zrna kukuruza su različitog značaja. Rok setve kao tehnološka mera u proizvodnji semenskog kukuruza ali i u merkantiln oj
proizvodnji zrna vrlo je značajna za procenat niklih semena, kao i njegova interakciji sa frakcijom i genotipom. Ukupan doprinos
faktora u varijansi nicanja semena je preko 50% R=0,678. Na varijansu prinosa efekat je slabijeg intenziteta i iznosi R=0,490.
Razlike dobijene primenom različitih varijanti u proizvodnji semenskog materija ukazuju na značaj delovanja faktora i njihovo
dalje istraživanje.
PB - Novi Sad : Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi
T2 - Journal on Processing and Energy in Agriculture
T1 - Effects of sowing date on emergence and yield of maize inbred lines
T1 - Uticaj vremena setve na nicanje i prinos samooplodnih linija kukuruza
VL - 24
IS - 3-4
SP - 105
EP - 107
DO - 10.5937/jpea24-29656
ER - 
@article{
author = "Tabaković, Marijenka and Simic, Milena and Dragičević, Vesna and Oro, Violeta and Brankov, Milan and Stanisavljević, Rade",
year = "2020",
abstract = "The paper presents the seed production technologies of maize sown on three different sowing dates. Seeds of three maize inbred
lines (L1, L2, L3) were used as a seed material in the location of Zemun Polje in 2018. The objectives of the present study was to
determine the importance of different sowing dates as a method to overcome stressful conditions caused by unfavourable
environmental factors, as well as to point out to a significance of the seed size in sowing. Effects of the following factors were
observed in relation to emergence and the maize grain yield: sowing date (SD), seed fraction (LF, SF and PF) and genotype (L). The
gained results indicate that the lowest percentage of emergence was determined in the variant L2/SD2/SF (34%), while the highest
grain yield was determined in the variant L3/SD1/ PF 8.86 t/ha. The standard deviation of the yield is the largest for variants with the
highest yield, U radu je prikazana tehnologija semenske proizvodnje kukuruza sa tri različita datuma setve. Kao semenski materijal koriščeno
je seme tri smooplodne linije L1, L2, L3 na lokaciji Zemun Polje u 2018 godini. Cilj rada je bio utvrđivanje značaja primene
različitih datuma setve kao način prevazilaženja stresnih uslova nastalih nepovoljnim ekološkim činiocima, kao i ukazati na značaj
krupnoće semena u setvi. Efekti faktora :datum setve (SD), frakcija(LF, SF, PF) i genotip(L) posmatrani su u odnosu na broj k lijalih
semena posle setve i prinos zrna kukuruza. Rezultati ukazuju da je najniži procenat niklih semena bio u primenjenoj varijanti
L2/SD2/SF (34%) i najveći prinos za varijantu L3/SD1/PF 8.86 t/ha. Standardna devijacija prinosa najveća je za varijante sa
najvećim prinosom dok je varijansa nicanja semena obrnoto proporcijonalna. Efekti faktora na nicanje u proizvodnim uslovima i
prinos zrna kukuruza su različitog značaja. Rok setve kao tehnološka mera u proizvodnji semenskog kukuruza ali i u merkantiln oj
proizvodnji zrna vrlo je značajna za procenat niklih semena, kao i njegova interakciji sa frakcijom i genotipom. Ukupan doprinos
faktora u varijansi nicanja semena je preko 50% R=0,678. Na varijansu prinosa efekat je slabijeg intenziteta i iznosi R=0,490.
Razlike dobijene primenom različitih varijanti u proizvodnji semenskog materija ukazuju na značaj delovanja faktora i njihovo
dalje istraživanje.",
publisher = "Novi Sad : Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi",
journal = "Journal on Processing and Energy in Agriculture",
title = "Effects of sowing date on emergence and yield of maize inbred lines, Uticaj vremena setve na nicanje i prinos samooplodnih linija kukuruza",
volume = "24",
number = "3-4",
pages = "105-107",
doi = "10.5937/jpea24-29656"
}
Tabaković, M., Simic, M., Dragičević, V., Oro, V., Brankov, M.,& Stanisavljević, R.. (2020). Effects of sowing date on emergence and yield of maize inbred lines. in Journal on Processing and Energy in Agriculture
Novi Sad : Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi., 24(3-4), 105-107.
https://doi.org/10.5937/jpea24-29656
Tabaković M, Simic M, Dragičević V, Oro V, Brankov M, Stanisavljević R. Effects of sowing date on emergence and yield of maize inbred lines. in Journal on Processing and Energy in Agriculture. 2020;24(3-4):105-107.
doi:10.5937/jpea24-29656 .
Tabaković, Marijenka, Simic, Milena, Dragičević, Vesna, Oro, Violeta, Brankov, Milan, Stanisavljević, Rade, "Effects of sowing date on emergence and yield of maize inbred lines" in Journal on Processing and Energy in Agriculture, 24, no. 3-4 (2020):105-107,
https://doi.org/10.5937/jpea24-29656 . .

Uticaj različitog tipa citoplazmatske muške sterilnosti na frakciju semena srednje krupno pljosnato kod inbred linija kukuruza.

Jovanović V., Snežana; Todorović, Goran; Kresović, Branka; Tolimir, Miodrag; Petrović, Tanja; Stanisavljević, Rade; Štrbanović, Ratibor

(Zagreb : Hrvatsko agronomsko društvo, 2019)

TY - JOUR
AU - Jovanović V., Snežana
AU - Todorović, Goran
AU - Kresović, Branka
AU - Tolimir, Miodrag
AU - Petrović, Tanja
AU - Stanisavljević, Rade
AU - Štrbanović, Ratibor
PY - 2019
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/936
AB - Cilj istraživanja bio je utvrditi utjecaj različitog tipa citoplazme (cms-C, cms-S
i fertilna) i vanjske sredine na frakciju sjemena srednje krupno pjlosnato dvanaestinbred linija kukuruza.
Pokus je proveden tijekom 2017. i 2018. godine na dvije lokacije po metodici slučajnog bloknog rasporeda u tri ponavljanja, a statistička obrada podataka analizom varijance. Analizom varijanse utvrđeno je da postoje veoma značajne razlike između inbred linija u frakciji sjemena srednje krupno pljosnato (SKP) u zavisnosti od tipa citoplazme, godine i lokacije. Prosječni udjel frakcije sjemena srednje krupno pljosnato (SKP) značajno je varirao (P≤5%) u zavisnosti od tipa citoplazme. Najveći udjel frakcije sjemena srednje krupno pljosnato imala je sterilna citoplazma cms-C (7,0%), a najmanji fertilna citoplazma (6,5%). Srednje vrijednosti SKP frakcije sjemena inbred linija veoma značajno (P≤1%) su varirale u zavisnosti od godina ispitivanja i lokacija. Veću zastupljenost SKP frakcije sjemena imale su inbred linije u 2017. godini (7,75%) u odnosu na 2018. godinu (5,69%), kao i na lokaciji Selekciono polje (7,17%) u odnosu na lokaciju Školsko dobro (6,28%). 
Analiza dobivenih rezultata ukazuje na značajan utjecaj tipa citoplazme na srednje krupnu plosnatu frakciju sjemena.
AB - The aim of the present study was to determine effects of different types of cytoplasm (cms-C, cms-S and fertile) and environmental factors on the medium large flat seed fraction (MLF) of 12 maize inbreds lines. The trial with inbred lines was set up in 2017 and 2018 at two locations according to the randomised block design in three replication. Statistical data processing was done by analysis of variance. Very significant differences in the medium large flat seed fraction (MLF) among inbred lines, in dependence on the type of cytoplasm, year and the location were established. The average percent of the MLF seed fraction significantly varied (P≤5%) in respect of cytoplasm type. The highest and the lowest values of this trait were established in sterile cytoplasm cms-C (7.0%), and fertile cytoplasm (6.5%), respectively. The medium values of the MLF seed fraction very significantly (P≤1%) varied in dependence on the year and location. The greater percentage of the MLF seed fraction was determined in maize inbred lines in 2017 (7.75%) than in 2018 (5.69%), as well as in the location of Selekciono polje (7.17%) than in Školsko dobro (6.28%).
The analysis of obtained results point out to a significant effect of the cytoplasm type on the medium large flat seed fraction.
PB - Zagreb : Hrvatsko agronomsko društvo
T2 - 12. Međunarodni kongres oplemenjivanje blja, sjemenarstvo i rasadničarstvo. Umag, 06. - 08. 11 2019. godine - Zbornik sažetaka
T1 - Uticaj različitog tipa citoplazmatske muške sterilnosti na frakciju semena srednje krupno pljosnato kod inbred linija kukuruza.
T1 - Different type of citoplasmatic male sterility impact on medium large flat seed size of maize inbred lines
SP - 60
EP - 61
ER - 
@article{
author = "Jovanović V., Snežana and Todorović, Goran and Kresović, Branka and Tolimir, Miodrag and Petrović, Tanja and Stanisavljević, Rade and Štrbanović, Ratibor",
year = "2019",
abstract = "Cilj istraživanja bio je utvrditi utjecaj različitog tipa citoplazme (cms-C, cms-S
i fertilna) i vanjske sredine na frakciju sjemena srednje krupno pjlosnato dvanaestinbred linija kukuruza.
Pokus je proveden tijekom 2017. i 2018. godine na dvije lokacije po metodici slučajnog bloknog rasporeda u tri ponavljanja, a statistička obrada podataka analizom varijance. Analizom varijanse utvrđeno je da postoje veoma značajne razlike između inbred linija u frakciji sjemena srednje krupno pljosnato (SKP) u zavisnosti od tipa citoplazme, godine i lokacije. Prosječni udjel frakcije sjemena srednje krupno pljosnato (SKP) značajno je varirao (P≤5%) u zavisnosti od tipa citoplazme. Najveći udjel frakcije sjemena srednje krupno pljosnato imala je sterilna citoplazma cms-C (7,0%), a najmanji fertilna citoplazma (6,5%). Srednje vrijednosti SKP frakcije sjemena inbred linija veoma značajno (P≤1%) su varirale u zavisnosti od godina ispitivanja i lokacija. Veću zastupljenost SKP frakcije sjemena imale su inbred linije u 2017. godini (7,75%) u odnosu na 2018. godinu (5,69%), kao i na lokaciji Selekciono polje (7,17%) u odnosu na lokaciju Školsko dobro (6,28%). 
Analiza dobivenih rezultata ukazuje na značajan utjecaj tipa citoplazme na srednje krupnu plosnatu frakciju sjemena., The aim of the present study was to determine effects of different types of cytoplasm (cms-C, cms-S and fertile) and environmental factors on the medium large flat seed fraction (MLF) of 12 maize inbreds lines. The trial with inbred lines was set up in 2017 and 2018 at two locations according to the randomised block design in three replication. Statistical data processing was done by analysis of variance. Very significant differences in the medium large flat seed fraction (MLF) among inbred lines, in dependence on the type of cytoplasm, year and the location were established. The average percent of the MLF seed fraction significantly varied (P≤5%) in respect of cytoplasm type. The highest and the lowest values of this trait were established in sterile cytoplasm cms-C (7.0%), and fertile cytoplasm (6.5%), respectively. The medium values of the MLF seed fraction very significantly (P≤1%) varied in dependence on the year and location. The greater percentage of the MLF seed fraction was determined in maize inbred lines in 2017 (7.75%) than in 2018 (5.69%), as well as in the location of Selekciono polje (7.17%) than in Školsko dobro (6.28%).
The analysis of obtained results point out to a significant effect of the cytoplasm type on the medium large flat seed fraction.",
publisher = "Zagreb : Hrvatsko agronomsko društvo",
journal = "12. Međunarodni kongres oplemenjivanje blja, sjemenarstvo i rasadničarstvo. Umag, 06. - 08. 11 2019. godine - Zbornik sažetaka",
title = "Uticaj različitog tipa citoplazmatske muške sterilnosti na frakciju semena srednje krupno pljosnato kod inbred linija kukuruza., Different type of citoplasmatic male sterility impact on medium large flat seed size of maize inbred lines",
pages = "60-61"
}
Jovanović V., S., Todorović, G., Kresović, B., Tolimir, M., Petrović, T., Stanisavljević, R.,& Štrbanović, R.. (2019). Uticaj različitog tipa citoplazmatske muške sterilnosti na frakciju semena srednje krupno pljosnato kod inbred linija kukuruza.. in 12. Međunarodni kongres oplemenjivanje blja, sjemenarstvo i rasadničarstvo. Umag, 06. - 08. 11 2019. godine - Zbornik sažetaka
Zagreb : Hrvatsko agronomsko društvo., 60-61.
Jovanović V. S, Todorović G, Kresović B, Tolimir M, Petrović T, Stanisavljević R, Štrbanović R. Uticaj različitog tipa citoplazmatske muške sterilnosti na frakciju semena srednje krupno pljosnato kod inbred linija kukuruza.. in 12. Međunarodni kongres oplemenjivanje blja, sjemenarstvo i rasadničarstvo. Umag, 06. - 08. 11 2019. godine - Zbornik sažetaka. 2019;:60-61..
Jovanović V., Snežana, Todorović, Goran, Kresović, Branka, Tolimir, Miodrag, Petrović, Tanja, Stanisavljević, Rade, Štrbanović, Ratibor, "Uticaj različitog tipa citoplazmatske muške sterilnosti na frakciju semena srednje krupno pljosnato kod inbred linija kukuruza." in 12. Međunarodni kongres oplemenjivanje blja, sjemenarstvo i rasadničarstvo. Umag, 06. - 08. 11 2019. godine - Zbornik sažetaka (2019):60-61.

Proportion of the medium large round seed fraction of maize inbred lines in dependence on the cytoplasm type

Jovanović V., Snežana; Todorović, Goran; Kresović, Branka; Tolimir, Miodrag; Crevar, Miloš; Štrbanović, Ratibor; Stanisavljević, Rade

(Zagreb : University of Zagreb, Faculty of Agriculture, 2019)

TY - JOUR
AU - Jovanović V., Snežana
AU - Todorović, Goran
AU - Kresović, Branka
AU - Tolimir, Miodrag
AU - Crevar, Miloš
AU - Štrbanović, Ratibor
AU - Stanisavljević, Rade
PY - 2019
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/947
AB - The aim of the present study was to determine the proportion of the medium large round seed 
fraction of the maize inbred lines depending on the cytoplasm type. The studies encompassed 12 
inbred lines with different types of cytoplasm (cms-C, cms-S and fertile) that were tested in two 
locations (Selection Field and Školsko dobro) during 2015 and 2016. The three-replicate trials were 
set up according to randomised complete-block design within each type of cytoplasm. The analysis 
of variance indicated that the cytoplasm type was a decisive factor in the expression of the seed 
fraction - medium large round (MLR).. The highest, i.e. lowest value of this trait, on average, was 
recorded in the inbred line L1 (47.9%), i.e. L7 (1.4%), respectively. The average percent of the MLR 
seed fraction significantly varied (P≤5%) in respect of the observed cytoplasm type. The highest 
and the lowest values of this trait were established in sterile cytoplasm cms-C (13.8%), and fertile 
cytoplasm (12.8%), respectively. The medium values of the MLR seed fraction very significantly 
(P≤1%) varied in dependence on the year and location of investigation. The greater proportion of 
the MLR seed fraction was determined in maize inbred in 2015 (19.4%) than in 2016 (7.5%), as 
well as in the location of Selection Field (14.4%) than in Školsko dobro (12.5%). The analysis of 
obtained results point out to a significant effect of the cytoplasm type on the medium large round 
seed fraction
PB - Zagreb : University of Zagreb, Faculty of Agriculture
T2 - 54. Croatian and 14. International symposium on agriculture, Croatia - Vodice, 17–22. February 2019. - Book of abstracts
T1 - Proportion of the medium large round seed fraction of maize inbred lines in dependence on the cytoplasm type
SP - 76
EP - 76
ER - 
@article{
author = "Jovanović V., Snežana and Todorović, Goran and Kresović, Branka and Tolimir, Miodrag and Crevar, Miloš and Štrbanović, Ratibor and Stanisavljević, Rade",
year = "2019",
abstract = "The aim of the present study was to determine the proportion of the medium large round seed 
fraction of the maize inbred lines depending on the cytoplasm type. The studies encompassed 12 
inbred lines with different types of cytoplasm (cms-C, cms-S and fertile) that were tested in two 
locations (Selection Field and Školsko dobro) during 2015 and 2016. The three-replicate trials were 
set up according to randomised complete-block design within each type of cytoplasm. The analysis 
of variance indicated that the cytoplasm type was a decisive factor in the expression of the seed 
fraction - medium large round (MLR).. The highest, i.e. lowest value of this trait, on average, was 
recorded in the inbred line L1 (47.9%), i.e. L7 (1.4%), respectively. The average percent of the MLR 
seed fraction significantly varied (P≤5%) in respect of the observed cytoplasm type. The highest 
and the lowest values of this trait were established in sterile cytoplasm cms-C (13.8%), and fertile 
cytoplasm (12.8%), respectively. The medium values of the MLR seed fraction very significantly 
(P≤1%) varied in dependence on the year and location of investigation. The greater proportion of 
the MLR seed fraction was determined in maize inbred in 2015 (19.4%) than in 2016 (7.5%), as 
well as in the location of Selection Field (14.4%) than in Školsko dobro (12.5%). The analysis of 
obtained results point out to a significant effect of the cytoplasm type on the medium large round 
seed fraction",
publisher = "Zagreb : University of Zagreb, Faculty of Agriculture",
journal = "54. Croatian and 14. International symposium on agriculture, Croatia - Vodice, 17–22. February 2019. - Book of abstracts",
title = "Proportion of the medium large round seed fraction of maize inbred lines in dependence on the cytoplasm type",
pages = "76-76"
}
Jovanović V., S., Todorović, G., Kresović, B., Tolimir, M., Crevar, M., Štrbanović, R.,& Stanisavljević, R.. (2019). Proportion of the medium large round seed fraction of maize inbred lines in dependence on the cytoplasm type. in 54. Croatian and 14. International symposium on agriculture, Croatia - Vodice, 17–22. February 2019. - Book of abstracts
Zagreb : University of Zagreb, Faculty of Agriculture., 76-76.
Jovanović V. S, Todorović G, Kresović B, Tolimir M, Crevar M, Štrbanović R, Stanisavljević R. Proportion of the medium large round seed fraction of maize inbred lines in dependence on the cytoplasm type. in 54. Croatian and 14. International symposium on agriculture, Croatia - Vodice, 17–22. February 2019. - Book of abstracts. 2019;:76-76..
Jovanović V., Snežana, Todorović, Goran, Kresović, Branka, Tolimir, Miodrag, Crevar, Miloš, Štrbanović, Ratibor, Stanisavljević, Rade, "Proportion of the medium large round seed fraction of maize inbred lines in dependence on the cytoplasm type" in 54. Croatian and 14. International symposium on agriculture, Croatia - Vodice, 17–22. February 2019. - Book of abstracts (2019):76-76.

Buckwheat seed quality during the five-year storage in various packing materials

Tabaković, Marijenka; Simić, Milena; Stanisavljević, Rade; Sečanski, Mile; Živanović, Ljubiša; Štrbanović, Ratibor

(Prague : Czech Academy Agricultural Sciences, 2019)

TY - JOUR
AU - Tabaković, Marijenka
AU - Simić, Milena
AU - Stanisavljević, Rade
AU - Sečanski, Mile
AU - Živanović, Ljubiša
AU - Štrbanović, Ratibor
PY - 2019
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/848
AB - Buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench.) seed, produced in three locations, was used in the present
study. Seed was stored in paper, glass, wood and PVC packing materials under room temperature conditions (18°C) for
five years. The following parameters of seed quality were observed: viability, germination, dormancy and a 1000-seed
weight. Standard laboratory methods were applied in the studies. The lowest viability after harvest was recorded in
seeds stored in glass or PVC packing materials. All factors pointed to a great significance in the expression of viability,
germination and seed weight maintenance. The highest value of germination (99%) was recorded in seeds produced
in the location Karbulovo after two-year storage in the paper packing material. In the second year of storage, seed
dormancy in paper packing material amounted to 0–0.1%. The seed weight changed during the storage period from
33.9 g to 24.4 g. The weight loss was the lowest in seeds stored in the paper packing material. The germination decline
was slower in large than in small seeds. Obtained results indicate the importance of packing material for maintenance
of seed qualitative traits. According to the gained results, seeds packed in paper packing material mostly retained
their physiological and morphological traits
PB - Prague : Czech Academy Agricultural Sciences
T2 - Plant, Soil and Environment
T1 - Buckwheat seed quality during the five-year storage in various packing materials
VL - 65
IS - 7
SP - 349
EP - 354
DO - 10.17221/237/2019-PSE
ER - 
@article{
author = "Tabaković, Marijenka and Simić, Milena and Stanisavljević, Rade and Sečanski, Mile and Živanović, Ljubiša and Štrbanović, Ratibor",
year = "2019",
abstract = "Buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench.) seed, produced in three locations, was used in the present
study. Seed was stored in paper, glass, wood and PVC packing materials under room temperature conditions (18°C) for
five years. The following parameters of seed quality were observed: viability, germination, dormancy and a 1000-seed
weight. Standard laboratory methods were applied in the studies. The lowest viability after harvest was recorded in
seeds stored in glass or PVC packing materials. All factors pointed to a great significance in the expression of viability,
germination and seed weight maintenance. The highest value of germination (99%) was recorded in seeds produced
in the location Karbulovo after two-year storage in the paper packing material. In the second year of storage, seed
dormancy in paper packing material amounted to 0–0.1%. The seed weight changed during the storage period from
33.9 g to 24.4 g. The weight loss was the lowest in seeds stored in the paper packing material. The germination decline
was slower in large than in small seeds. Obtained results indicate the importance of packing material for maintenance
of seed qualitative traits. According to the gained results, seeds packed in paper packing material mostly retained
their physiological and morphological traits",
publisher = "Prague : Czech Academy Agricultural Sciences",
journal = "Plant, Soil and Environment",
title = "Buckwheat seed quality during the five-year storage in various packing materials",
volume = "65",
number = "7",
pages = "349-354",
doi = "10.17221/237/2019-PSE"
}
Tabaković, M., Simić, M., Stanisavljević, R., Sečanski, M., Živanović, L.,& Štrbanović, R.. (2019). Buckwheat seed quality during the five-year storage in various packing materials. in Plant, Soil and Environment
Prague : Czech Academy Agricultural Sciences., 65(7), 349-354.
https://doi.org/10.17221/237/2019-PSE
Tabaković M, Simić M, Stanisavljević R, Sečanski M, Živanović L, Štrbanović R. Buckwheat seed quality during the five-year storage in various packing materials. in Plant, Soil and Environment. 2019;65(7):349-354.
doi:10.17221/237/2019-PSE .
Tabaković, Marijenka, Simić, Milena, Stanisavljević, Rade, Sečanski, Mile, Živanović, Ljubiša, Štrbanović, Ratibor, "Buckwheat seed quality during the five-year storage in various packing materials" in Plant, Soil and Environment, 65, no. 7 (2019):349-354,
https://doi.org/10.17221/237/2019-PSE . .
2

Uticaj starosti semena na kvalitet različitih sorata lucerke

Štrbanović, Ratibor; Poštić, Dobrivoj; Ristić, Danijela; Marković, Jordan; Jovanović, Snežana; Tabaković, Marijenka; Stanisavljević, Rade

(Novi Sad : Društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi, 2018)

TY - JOUR
AU - Štrbanović, Ratibor
AU - Poštić, Dobrivoj
AU - Ristić, Danijela
AU - Marković, Jordan
AU - Jovanović, Snežana
AU - Tabaković, Marijenka
AU - Stanisavljević, Rade
PY - 2018
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/946
AB - Plava lucerka (Medicago sativa L.) je zbog svih svojih osobina najvažnija krmna biljka u 
našoj zemlji. Veliki značaj lucerke se ogleda u proizvodnji kvalitetne kabaste hrane, ali je i 
seme lucerke vredna i kurentna roba na domaćem i inostranom tržištu. Areal gajenja lucerke 
je na svim kontinentima u više od 80 zemalja, od umereno hladnog do tropskog pojasa. Široka 
geografska rasprostranjenost lucerke uslovljena je njenom velikom adaptabilnošću na različite 
klimatske i zemljišne uslove. Zasnivanje useva krmnih biljaka vrši se direktnom setvom
semena. Obzirom na te okolnosti, brza i uniformna pojava snaznih klijanaca lucerke je veoma 
značajna kako bi se osigurala visoka uniformnost klijanaca, što utiče na početnu fazu razvoja 
useva, a kao rezultat svega je visok i stabilan prinos. Sve ovo ukazuje na važnost izbora 
semena dobrog kvaliteta.U ovom radu je ispitivan uticaj starosti semena na kvalitet tri 
različite sorte lucerke (Kruševačka 28, NS-Banat i Čačanka-10). Seme ispitivanih sorata 
lucerke čuvano je pet godina u papirnim kesama u kontrolisanim uslovima temperature i 
relativne vlažnosti vazduha. Zatim je ispitivana klijavost semena različitih sorata lucerke 
starosti pet godina u klijalistu na temperaturi od 20o
C u mraku, deset dana (prema Pravilniku 
o ispitivanju kvaliteta semena poljoprivrednog bilja 47/87). Dobijeni rezultati ukazuju da je 
starost semena značajno uticala na ukupnu klijavost, nenormalne klijance, tvrdo i mrtvo seme. 
Najveća klijavost je ostvarena iz semena starog dve godine, pri tome uticaj sorte je takodje 
statistički značajno delovao na ukupnu klijavost, kao i interakcija starost semena x sorta 
(P≤0,05).
PB - Novi Sad : Društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi
T2 - 30. Nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem Procesna Tehnika i Energetika u Poljoprivredi - PTEP 2018, 15-20.04, Brzeće - Zbornik izvoda
T1 - Uticaj starosti semena na kvalitet različitih sorata lucerke
SP - 115
EP - 115
ER - 
@article{
author = "Štrbanović, Ratibor and Poštić, Dobrivoj and Ristić, Danijela and Marković, Jordan and Jovanović, Snežana and Tabaković, Marijenka and Stanisavljević, Rade",
year = "2018",
abstract = "Plava lucerka (Medicago sativa L.) je zbog svih svojih osobina najvažnija krmna biljka u 
našoj zemlji. Veliki značaj lucerke se ogleda u proizvodnji kvalitetne kabaste hrane, ali je i 
seme lucerke vredna i kurentna roba na domaćem i inostranom tržištu. Areal gajenja lucerke 
je na svim kontinentima u više od 80 zemalja, od umereno hladnog do tropskog pojasa. Široka 
geografska rasprostranjenost lucerke uslovljena je njenom velikom adaptabilnošću na različite 
klimatske i zemljišne uslove. Zasnivanje useva krmnih biljaka vrši se direktnom setvom
semena. Obzirom na te okolnosti, brza i uniformna pojava snaznih klijanaca lucerke je veoma 
značajna kako bi se osigurala visoka uniformnost klijanaca, što utiče na početnu fazu razvoja 
useva, a kao rezultat svega je visok i stabilan prinos. Sve ovo ukazuje na važnost izbora 
semena dobrog kvaliteta.U ovom radu je ispitivan uticaj starosti semena na kvalitet tri 
različite sorte lucerke (Kruševačka 28, NS-Banat i Čačanka-10). Seme ispitivanih sorata 
lucerke čuvano je pet godina u papirnim kesama u kontrolisanim uslovima temperature i 
relativne vlažnosti vazduha. Zatim je ispitivana klijavost semena različitih sorata lucerke 
starosti pet godina u klijalistu na temperaturi od 20o
C u mraku, deset dana (prema Pravilniku 
o ispitivanju kvaliteta semena poljoprivrednog bilja 47/87). Dobijeni rezultati ukazuju da je 
starost semena značajno uticala na ukupnu klijavost, nenormalne klijance, tvrdo i mrtvo seme. 
Najveća klijavost je ostvarena iz semena starog dve godine, pri tome uticaj sorte je takodje 
statistički značajno delovao na ukupnu klijavost, kao i interakcija starost semena x sorta 
(P≤0,05).",
publisher = "Novi Sad : Društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi",
journal = "30. Nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem Procesna Tehnika i Energetika u Poljoprivredi - PTEP 2018, 15-20.04, Brzeće - Zbornik izvoda",
title = "Uticaj starosti semena na kvalitet različitih sorata lucerke",
pages = "115-115"
}
Štrbanović, R., Poštić, D., Ristić, D., Marković, J., Jovanović, S., Tabaković, M.,& Stanisavljević, R.. (2018). Uticaj starosti semena na kvalitet različitih sorata lucerke. in 30. Nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem Procesna Tehnika i Energetika u Poljoprivredi - PTEP 2018, 15-20.04, Brzeće - Zbornik izvoda
Novi Sad : Društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi., 115-115.
Štrbanović R, Poštić D, Ristić D, Marković J, Jovanović S, Tabaković M, Stanisavljević R. Uticaj starosti semena na kvalitet različitih sorata lucerke. in 30. Nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem Procesna Tehnika i Energetika u Poljoprivredi - PTEP 2018, 15-20.04, Brzeće - Zbornik izvoda. 2018;:115-115..
Štrbanović, Ratibor, Poštić, Dobrivoj, Ristić, Danijela, Marković, Jordan, Jovanović, Snežana, Tabaković, Marijenka, Stanisavljević, Rade, "Uticaj starosti semena na kvalitet različitih sorata lucerke" in 30. Nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem Procesna Tehnika i Energetika u Poljoprivredi - PTEP 2018, 15-20.04, Brzeće - Zbornik izvoda (2018):115-115.

Identifikacija različitih sorata lucerke primenom molekularnih markera

Štrbanović, Ratibor; Stanisavljević, Rade; Poštić, Dobrivoj; Jovanović, Snežana; Tabaković, Marijenka

(Beograd : Društvo genetičara Srbije, 2018)

TY - JOUR
AU - Štrbanović, Ratibor
AU - Stanisavljević, Rade
AU - Poštić, Dobrivoj
AU - Jovanović, Snežana
AU - Tabaković, Marijenka
PY - 2018
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/935
AB - Lucerka je, posle kukuruza, najvaţnija krmna vrsta u našoj zemlji, 
zahvaljujući ne samo povoljnom hemijskom sastavu i visokom sadrţaju 
proteina, već i visokim prinosima i veoma dobrim biološkim osobinama. 
Plava lucerka, Medicago sativa L. (2n = 32) je prirodni tetraploid. Cilj ovog 
rada je da se ispitivanjem deset razliĉitih sorata lucerke odredi varijabilnost i 
grupisanje srodnih genotipova lucerke primenom RAPD molekularnih 
markera. Za ekstrakciju DNK iz biljnog materijala korišćeni su prvi zeleni 
listići klijanaca lucerke (kotiledoni). Za analizu podataka dobijenih 
molekularnom karakterizacijom korišćeni su statistiĉki programi za 
populaciono-genetiĉke analize. Primećeno je da se u RAPD analizi genoma 
biljaka mogu pratiti repetativne sekvence koje ĉine znaĉajan deo 
genetiĉkog materijala. Lanĉana reakcija polimeraze bazirana na 
repetativnim sekvencama (RAPD-PCR) korišćena je za utvrđivanje 
genetiĉke raznovrsnosti između razliĉitih sorata lucerke. OPA 01, OPA 02, 
OPA 13 i OPB 10 prajmeri su korišćeni da bi se dobili razliĉiti DNK profili. 
Na osnovu RAPD DNK profila moţe se videti razdvajanje DNK fragmenata 
razliĉite veliĉine od 100 bp do 3 kb. Razlike između fragmenata su 
ocenjivane vizuelno na osnovu njihovog položaja na gelu. Na gelu na kome 
se nalaze razliĉite sorte lucerke sa prajmerom OPB 10 mogu se uoĉiti 
razlike između sorata lucerke. Jasno se vidi da se sorta lucerke Zajeĉarska 
83 razlikuje od svih ostalih sorata lucerke. Sorte Osjeĉka 99, Osjeĉka 88 i 
Osjeĉka 66 pokazuju visok nivo međusobne sliĉnosti, kao i sorte 
Kruševaĉka 22 i Kruševaĉka 28, što je i oĉekivano sa obzirom da su 
navedene sorte koje su sliĉne selekcionisane u istim selekcionim kućama. 
Ovo istraţivanje je potvrdilo da prouĉavana kolekcija sorti lucerke poseduje 
varijabilnost neophodnu za uspešan selekcioni proces.
AB - After maize, alfalfa is the most important forage species in our 
country due to favorable chemical composition and high content of 
protein. It is also characterized with high yields and very good 
biological properties. Blue alfalfa, Medicago sativa L. (2n = 32) is a 
natural tetraploid. The aim of this work was to determine variability 
and grouping related alfalfa genotypes using RAPD molecular 
markers, by testing ten different alfalfa cultivars. The first green 
leaves of alfalfa seedlings (cotyledons) were used for DNA extraction 
from the plant material. For the analysis of data obtained by the 
molecular characterization the statistical programs for population genetic analysis were used. It is observed that in the RAPD analysis 
of the genome can be monitored repetitive sequences that make up 
a significant part of the genetic material. The polymerase chain 
reaction based on repetitive sequences (RAPD-PCR) was used to 
determine the genetic diversity among the different cultivars of 
alfalfa. OPA 01, OPA 02, OPA 13, and OPB 10 primers were used to 
obtain the various profiles of DNA. Based on RAPD DNA profiles, 
the separation of DNA fragments of different size from 100 bp to the 
3 kb were noticed. The differences between the fragments were 
evaluated visually on the basis of their position on the gel. On the gel 
containing different varieties of alfalfa with primer OPB 10, 
differences between alfalfa varieties were noticed. It is clear that the 
cultivar Zajeĉarska 83 differs from all other cultivars of alfalfa. 
Cultivars Osjeĉka 99, Osjeĉka 88, and Osjeĉka 66 showed a high 
level of similarity, as well as cultivars Kruševaĉka 22 and 
Kruševaĉka 28. This is expected, taking into account that these two 
groups of similar cultivars were selected in the same companies. 
This study confirmed that studied collection of alfalfa cultivars has 
variability necessary for successful selection process.
PB - Beograd : Društvo genetičara Srbije
PB - Beograd : Društvo selekcionera i semenara Republike Srbije
T2 - 6. simpozijum sekcije za oplemenjivanje organizama Društva genetičara Srbije i 9. simpozijum Društva selekcionera i semenara Republike Srbije, Vrnjaĉka Banja, 7–11.5.2018. - Zbornik izvoda
T1 - Identifikacija različitih sorata lucerke primenom molekularnih markera
T1 - Identification of differeent alfalfa cultivars application of molecular markers
SP - 184
EP - 185
ER - 
@article{
author = "Štrbanović, Ratibor and Stanisavljević, Rade and Poštić, Dobrivoj and Jovanović, Snežana and Tabaković, Marijenka",
year = "2018",
abstract = "Lucerka je, posle kukuruza, najvaţnija krmna vrsta u našoj zemlji, 
zahvaljujući ne samo povoljnom hemijskom sastavu i visokom sadrţaju 
proteina, već i visokim prinosima i veoma dobrim biološkim osobinama. 
Plava lucerka, Medicago sativa L. (2n = 32) je prirodni tetraploid. Cilj ovog 
rada je da se ispitivanjem deset razliĉitih sorata lucerke odredi varijabilnost i 
grupisanje srodnih genotipova lucerke primenom RAPD molekularnih 
markera. Za ekstrakciju DNK iz biljnog materijala korišćeni su prvi zeleni 
listići klijanaca lucerke (kotiledoni). Za analizu podataka dobijenih 
molekularnom karakterizacijom korišćeni su statistiĉki programi za 
populaciono-genetiĉke analize. Primećeno je da se u RAPD analizi genoma 
biljaka mogu pratiti repetativne sekvence koje ĉine znaĉajan deo 
genetiĉkog materijala. Lanĉana reakcija polimeraze bazirana na 
repetativnim sekvencama (RAPD-PCR) korišćena je za utvrđivanje 
genetiĉke raznovrsnosti između razliĉitih sorata lucerke. OPA 01, OPA 02, 
OPA 13 i OPB 10 prajmeri su korišćeni da bi se dobili razliĉiti DNK profili. 
Na osnovu RAPD DNK profila moţe se videti razdvajanje DNK fragmenata 
razliĉite veliĉine od 100 bp do 3 kb. Razlike između fragmenata su 
ocenjivane vizuelno na osnovu njihovog položaja na gelu. Na gelu na kome 
se nalaze razliĉite sorte lucerke sa prajmerom OPB 10 mogu se uoĉiti 
razlike između sorata lucerke. Jasno se vidi da se sorta lucerke Zajeĉarska 
83 razlikuje od svih ostalih sorata lucerke. Sorte Osjeĉka 99, Osjeĉka 88 i 
Osjeĉka 66 pokazuju visok nivo međusobne sliĉnosti, kao i sorte 
Kruševaĉka 22 i Kruševaĉka 28, što je i oĉekivano sa obzirom da su 
navedene sorte koje su sliĉne selekcionisane u istim selekcionim kućama. 
Ovo istraţivanje je potvrdilo da prouĉavana kolekcija sorti lucerke poseduje 
varijabilnost neophodnu za uspešan selekcioni proces., After maize, alfalfa is the most important forage species in our 
country due to favorable chemical composition and high content of 
protein. It is also characterized with high yields and very good 
biological properties. Blue alfalfa, Medicago sativa L. (2n = 32) is a 
natural tetraploid. The aim of this work was to determine variability 
and grouping related alfalfa genotypes using RAPD molecular 
markers, by testing ten different alfalfa cultivars. The first green 
leaves of alfalfa seedlings (cotyledons) were used for DNA extraction 
from the plant material. For the analysis of data obtained by the 
molecular characterization the statistical programs for population genetic analysis were used. It is observed that in the RAPD analysis 
of the genome can be monitored repetitive sequences that make up 
a significant part of the genetic material. The polymerase chain 
reaction based on repetitive sequences (RAPD-PCR) was used to 
determine the genetic diversity among the different cultivars of 
alfalfa. OPA 01, OPA 02, OPA 13, and OPB 10 primers were used to 
obtain the various profiles of DNA. Based on RAPD DNA profiles, 
the separation of DNA fragments of different size from 100 bp to the 
3 kb were noticed. The differences between the fragments were 
evaluated visually on the basis of their position on the gel. On the gel 
containing different varieties of alfalfa with primer OPB 10, 
differences between alfalfa varieties were noticed. It is clear that the 
cultivar Zajeĉarska 83 differs from all other cultivars of alfalfa. 
Cultivars Osjeĉka 99, Osjeĉka 88, and Osjeĉka 66 showed a high 
level of similarity, as well as cultivars Kruševaĉka 22 and 
Kruševaĉka 28. This is expected, taking into account that these two 
groups of similar cultivars were selected in the same companies. 
This study confirmed that studied collection of alfalfa cultivars has 
variability necessary for successful selection process.",
publisher = "Beograd : Društvo genetičara Srbije, Beograd : Društvo selekcionera i semenara Republike Srbije",
journal = "6. simpozijum sekcije za oplemenjivanje organizama Društva genetičara Srbije i 9. simpozijum Društva selekcionera i semenara Republike Srbije, Vrnjaĉka Banja, 7–11.5.2018. - Zbornik izvoda",
title = "Identifikacija različitih sorata lucerke primenom molekularnih markera, Identification of differeent alfalfa cultivars application of molecular markers",
pages = "184-185"
}
Štrbanović, R., Stanisavljević, R., Poštić, D., Jovanović, S.,& Tabaković, M.. (2018). Identifikacija različitih sorata lucerke primenom molekularnih markera. in 6. simpozijum sekcije za oplemenjivanje organizama Društva genetičara Srbije i 9. simpozijum Društva selekcionera i semenara Republike Srbije, Vrnjaĉka Banja, 7–11.5.2018. - Zbornik izvoda
Beograd : Društvo genetičara Srbije., 184-185.
Štrbanović R, Stanisavljević R, Poštić D, Jovanović S, Tabaković M. Identifikacija različitih sorata lucerke primenom molekularnih markera. in 6. simpozijum sekcije za oplemenjivanje organizama Društva genetičara Srbije i 9. simpozijum Društva selekcionera i semenara Republike Srbije, Vrnjaĉka Banja, 7–11.5.2018. - Zbornik izvoda. 2018;:184-185..
Štrbanović, Ratibor, Stanisavljević, Rade, Poštić, Dobrivoj, Jovanović, Snežana, Tabaković, Marijenka, "Identifikacija različitih sorata lucerke primenom molekularnih markera" in 6. simpozijum sekcije za oplemenjivanje organizama Društva genetičara Srbije i 9. simpozijum Društva selekcionera i semenara Republike Srbije, Vrnjaĉka Banja, 7–11.5.2018. - Zbornik izvoda (2018):184-185.

Trait dispersion of hybrid maize seed under different production conditions

Tabaković, Marijenka; Stanisavljević, Rade; Štrbanović, Ratibor; Poštić, Dobrivoj; Sečanski, Mile

(Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi, Novi Sad, 2018)

TY - JOUR
AU - Tabaković, Marijenka
AU - Stanisavljević, Rade
AU - Štrbanović, Ratibor
AU - Poštić, Dobrivoj
AU - Sečanski, Mile
PY - 2018
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/716
AB - This paper presents the results of an analysis of maize seed production. A total of six hybrids were selected from two maturity groups (FAO 300 and FAO 600) produced in three locations (L1, L2, L3). The following commercially important seed traits and their variability were analyzed: 1000-seed mass and germination. The average 1000-seed mass of all the parameters examined amounted to 342.8 g, whereas the minimum and maximum masses recorded were 285.7 g and 370.5 g, respectively. In the FAO 300 hybrids, a 60:30 ratio of large to small seed fractions was recorded. Conversely, this ratio in the FAO 600 hybrids was not uniform. Seed germination of the hybrids examined was high (above 90 %). The highest effect on trait variability was recorded in the hybrid combination (η2 = 0.889 - seed mass, and η2 = 0.456 - germination). Trait variations across locations and hybrid combinations are important for obtaining high yields and realizing the maximum potential of seed material.
AB - U radu su prikazani rezultati analize proizvodnje semenskog kukuruza. Iz proizvodnje su odabrani sledeći hibridi: ZP 333, ZP 341, ZP 360, ZP 600, ZP 606 i ZP 666; dve grupe zrenja (FAO 300 i 600), proizvedenih na tri lokaliteta (L1, L2, L3). Analize su rađene na osobine semena koje su važne komercijalne karakteristike - apsolutna masa semena i klijavost, a koje zavise od uslova proizvodnje i vremenskih uslova godine, te je njihova varijabilnost manja ili veća u zavisnosti od ovih faktora. Varijabilnast i korelacija dve pomenute osobine su posmatrani na semenu proizvedenom u 2015. godini. Seme je podeljeno prema masi na krupnu (8,5-11 mm) i sitnu frakciju (6,5-8,5 mm). Prosečna masa 1000 semena za sve posmatrane parametre iznosila je 342,8 g, minimalana 285,7 g i maximalna 370,5 g. Hibridi grupe zrenja 300 karakterisali su se većim procentom krupne frakcije: odnos za hibride iz ove grupe bio je 60% krupne i 30% sitne frakcije. Grupa zrenja 600 nema ujednačen odnos frakcija između hibrida. Klijavost za sve posmatrane hibride bila je visoka - iznad 90%, uz mali broj uzoraka čija vrednost je bila ispod standardizovanog procenta. Varijabilnost u ispoljavanju osobina između lokaliteta bila je veoma značajna (p lt 0,05). Najveći efekat na varijabilnost osobina imala je hibridna kombinacija (η2=0,889 na masu i η2=0,456 na klijavost) a zatim interakcija hibridne kombinacije sa lokalitetom (η2=0,621 na masu i η2=0,623 na klijavost). Frakcija nije imala statističke značajnosti u ispoljavanju klijavosti semena (η2=0,020). Variranje osobina prema lokalitetu i hibridnoj kombinaciji značajno je za postizanje visokih prinosa i ispoljavanje maksimalnog potencijala semenskog materijala.
PB - Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi, Novi Sad
T2 - Journal on Processing and Energy in Agriculture
T1 - Trait dispersion of hybrid maize seed under different production conditions
T1 - Disperzija osobina hibridnog semena kukuruza u odnosu na različite uslove proizvodnje
VL - 22
IS - 1
SP - 46
EP - 48
DO - 10.5937/JPEA1801046T
UR - conv_653
ER - 
@article{
author = "Tabaković, Marijenka and Stanisavljević, Rade and Štrbanović, Ratibor and Poštić, Dobrivoj and Sečanski, Mile",
year = "2018",
abstract = "This paper presents the results of an analysis of maize seed production. A total of six hybrids were selected from two maturity groups (FAO 300 and FAO 600) produced in three locations (L1, L2, L3). The following commercially important seed traits and their variability were analyzed: 1000-seed mass and germination. The average 1000-seed mass of all the parameters examined amounted to 342.8 g, whereas the minimum and maximum masses recorded were 285.7 g and 370.5 g, respectively. In the FAO 300 hybrids, a 60:30 ratio of large to small seed fractions was recorded. Conversely, this ratio in the FAO 600 hybrids was not uniform. Seed germination of the hybrids examined was high (above 90 %). The highest effect on trait variability was recorded in the hybrid combination (η2 = 0.889 - seed mass, and η2 = 0.456 - germination). Trait variations across locations and hybrid combinations are important for obtaining high yields and realizing the maximum potential of seed material., U radu su prikazani rezultati analize proizvodnje semenskog kukuruza. Iz proizvodnje su odabrani sledeći hibridi: ZP 333, ZP 341, ZP 360, ZP 600, ZP 606 i ZP 666; dve grupe zrenja (FAO 300 i 600), proizvedenih na tri lokaliteta (L1, L2, L3). Analize su rađene na osobine semena koje su važne komercijalne karakteristike - apsolutna masa semena i klijavost, a koje zavise od uslova proizvodnje i vremenskih uslova godine, te je njihova varijabilnost manja ili veća u zavisnosti od ovih faktora. Varijabilnast i korelacija dve pomenute osobine su posmatrani na semenu proizvedenom u 2015. godini. Seme je podeljeno prema masi na krupnu (8,5-11 mm) i sitnu frakciju (6,5-8,5 mm). Prosečna masa 1000 semena za sve posmatrane parametre iznosila je 342,8 g, minimalana 285,7 g i maximalna 370,5 g. Hibridi grupe zrenja 300 karakterisali su se većim procentom krupne frakcije: odnos za hibride iz ove grupe bio je 60% krupne i 30% sitne frakcije. Grupa zrenja 600 nema ujednačen odnos frakcija između hibrida. Klijavost za sve posmatrane hibride bila je visoka - iznad 90%, uz mali broj uzoraka čija vrednost je bila ispod standardizovanog procenta. Varijabilnost u ispoljavanju osobina između lokaliteta bila je veoma značajna (p lt 0,05). Najveći efekat na varijabilnost osobina imala je hibridna kombinacija (η2=0,889 na masu i η2=0,456 na klijavost) a zatim interakcija hibridne kombinacije sa lokalitetom (η2=0,621 na masu i η2=0,623 na klijavost). Frakcija nije imala statističke značajnosti u ispoljavanju klijavosti semena (η2=0,020). Variranje osobina prema lokalitetu i hibridnoj kombinaciji značajno je za postizanje visokih prinosa i ispoljavanje maksimalnog potencijala semenskog materijala.",
publisher = "Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi, Novi Sad",
journal = "Journal on Processing and Energy in Agriculture",
title = "Trait dispersion of hybrid maize seed under different production conditions, Disperzija osobina hibridnog semena kukuruza u odnosu na različite uslove proizvodnje",
volume = "22",
number = "1",
pages = "46-48",
doi = "10.5937/JPEA1801046T",
url = "conv_653"
}
Tabaković, M., Stanisavljević, R., Štrbanović, R., Poštić, D.,& Sečanski, M.. (2018). Trait dispersion of hybrid maize seed under different production conditions. in Journal on Processing and Energy in Agriculture
Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi, Novi Sad., 22(1), 46-48.
https://doi.org/10.5937/JPEA1801046T
conv_653
Tabaković M, Stanisavljević R, Štrbanović R, Poštić D, Sečanski M. Trait dispersion of hybrid maize seed under different production conditions. in Journal on Processing and Energy in Agriculture. 2018;22(1):46-48.
doi:10.5937/JPEA1801046T
conv_653 .
Tabaković, Marijenka, Stanisavljević, Rade, Štrbanović, Ratibor, Poštić, Dobrivoj, Sečanski, Mile, "Trait dispersion of hybrid maize seed under different production conditions" in Journal on Processing and Energy in Agriculture, 22, no. 1 (2018):46-48,
https://doi.org/10.5937/JPEA1801046T .,
conv_653 .

Seed Quality of Vetch (Vicia sativa) affected by Different Seed Colors and Sizes after Various Storage Periods

Stanisavljević, Rade; Velijević, Natasa; Štrbanović, Ratibor; Poštić, Dobrivoj; Aleksić, Goran; Trkulja, Nenad; Knežević, Jasmina; Dodig, Dejan

(Friends Science Publ, Faisalabad, 2018)

TY - JOUR
AU - Stanisavljević, Rade
AU - Velijević, Natasa
AU - Štrbanović, Ratibor
AU - Poštić, Dobrivoj
AU - Aleksić, Goran
AU - Trkulja, Nenad
AU - Knežević, Jasmina
AU - Dodig, Dejan
PY - 2018
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/715
AB - In many regions worldwide, vetch is an important forage crops for the production of fibrous feed. Vetch seed available on the south-eastern Europe market often differ in the size, colour and age, hence seed quality and seedling vigour are questionable. Seed samples of two vetch varieties were drawn from three lots during two years. According to these samples, seeds were classified into groups of three sizes and three colours. The effect of the seed size and colour on seed quality and seedling vigour was estimated immediately after harvest, and then nine, 21 and 33 months after harvest. The determined effects of seed size, colour and age, as well as of their interactions on seed quality and seedling vigour were significant. On the other hand, years, varieties, lots and their interactions did not significantly affect seed quality and seedling vigour. There were no significant differences in seed quality and seedling vigour over nine, 21 and 33 month storage periods, but the ageing test showed the significant differences among the duration of storage. Germination and vigour of seedlings were significantly higher in large seeds. Pale seeds had better quality after nine and 21 month storage period (time when the seed in the second year after harvesting should be sown), while seed quality was greater in dark seeds after 33 months of storage (time when the seed in the third year after harvesting should be sown). (C) 2018 Friends Science Publishers
PB - Friends Science Publ, Faisalabad
T2 - International Journal of Agriculture and Biology
T1 - Seed Quality of Vetch (Vicia sativa) affected by Different Seed Colors and Sizes after Various Storage Periods
VL - 20
IS - 12
SP - 2655
EP - 2660
DO - 10.17957/IJAB/15.0806
UR - conv_999
ER - 
@article{
author = "Stanisavljević, Rade and Velijević, Natasa and Štrbanović, Ratibor and Poštić, Dobrivoj and Aleksić, Goran and Trkulja, Nenad and Knežević, Jasmina and Dodig, Dejan",
year = "2018",
abstract = "In many regions worldwide, vetch is an important forage crops for the production of fibrous feed. Vetch seed available on the south-eastern Europe market often differ in the size, colour and age, hence seed quality and seedling vigour are questionable. Seed samples of two vetch varieties were drawn from three lots during two years. According to these samples, seeds were classified into groups of three sizes and three colours. The effect of the seed size and colour on seed quality and seedling vigour was estimated immediately after harvest, and then nine, 21 and 33 months after harvest. The determined effects of seed size, colour and age, as well as of their interactions on seed quality and seedling vigour were significant. On the other hand, years, varieties, lots and their interactions did not significantly affect seed quality and seedling vigour. There were no significant differences in seed quality and seedling vigour over nine, 21 and 33 month storage periods, but the ageing test showed the significant differences among the duration of storage. Germination and vigour of seedlings were significantly higher in large seeds. Pale seeds had better quality after nine and 21 month storage period (time when the seed in the second year after harvesting should be sown), while seed quality was greater in dark seeds after 33 months of storage (time when the seed in the third year after harvesting should be sown). (C) 2018 Friends Science Publishers",
publisher = "Friends Science Publ, Faisalabad",
journal = "International Journal of Agriculture and Biology",
title = "Seed Quality of Vetch (Vicia sativa) affected by Different Seed Colors and Sizes after Various Storage Periods",
volume = "20",
number = "12",
pages = "2655-2660",
doi = "10.17957/IJAB/15.0806",
url = "conv_999"
}
Stanisavljević, R., Velijević, N., Štrbanović, R., Poštić, D., Aleksić, G., Trkulja, N., Knežević, J.,& Dodig, D.. (2018). Seed Quality of Vetch (Vicia sativa) affected by Different Seed Colors and Sizes after Various Storage Periods. in International Journal of Agriculture and Biology
Friends Science Publ, Faisalabad., 20(12), 2655-2660.
https://doi.org/10.17957/IJAB/15.0806
conv_999
Stanisavljević R, Velijević N, Štrbanović R, Poštić D, Aleksić G, Trkulja N, Knežević J, Dodig D. Seed Quality of Vetch (Vicia sativa) affected by Different Seed Colors and Sizes after Various Storage Periods. in International Journal of Agriculture and Biology. 2018;20(12):2655-2660.
doi:10.17957/IJAB/15.0806
conv_999 .
Stanisavljević, Rade, Velijević, Natasa, Štrbanović, Ratibor, Poštić, Dobrivoj, Aleksić, Goran, Trkulja, Nenad, Knežević, Jasmina, Dodig, Dejan, "Seed Quality of Vetch (Vicia sativa) affected by Different Seed Colors and Sizes after Various Storage Periods" in International Journal of Agriculture and Biology, 20, no. 12 (2018):2655-2660,
https://doi.org/10.17957/IJAB/15.0806 .,
conv_999 .
1
1

Average yield of hybrid ZPSC 341 due to different percentage of fertile and sterile plants participation in location of Vojvodina.

Jovanović, Snežana; Todorović, Goran; Mišović, Mioljub; Tabaković, Marijenka; Šimić, Branimir; Štrbanović, Ratibor; Stanisavljević, Rade

(Osijek : Faculty of Agriculture, 2017)

TY - CONF
AU - Jovanović, Snežana
AU - Todorović, Goran
AU - Mišović, Mioljub
AU - Tabaković, Marijenka
AU - Šimić, Branimir
AU - Štrbanović, Ratibor
AU - Stanisavljević, Rade
PY - 2017
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/902
AB - The aim of the study was to determine the changes in grain yields in yield trials related to the sterile
and fertile ratio of female parent in seed production. Total of 21 mixtures of 0, 5, 10, etc. up to
100% of fertile plants mixed with the sterile variant of the hybrid ZPSC 341 was made. Because of
reliability of the experiment, the original fertile hybrid ZPSC 341 was used as a check three times.
Effects of fertile, i.e. sterile male cytoplasm in female parent of the observed hybrid on yield and
yield variations were studied. The extent of dependence of the percentage of fertile plants on yield
was determined. Furthermore, the sterile to fertile hybrid variant ratio resulting in the highest yield
was established. The analysis of results indicate that the highest average yield (16.024 t ha-1) was
obtained with 80% fertility of female plants, while the lowest average yield (13.892 t ha-1) was gained with 15% fertility, although the difference was not significant.
PB - Osijek : Faculty of Agriculture
C3 - 52nd Croatian and 12th International Symposium on Agriculture, 12–17, February, 2017, Dubrovnik - Book of Proceedings
T1 - Average yield of hybrid ZPSC 341 due to different percentage of fertile and sterile plants participation in location of Vojvodina.
SP - 222
EP - 226
ER - 
@conference{
author = "Jovanović, Snežana and Todorović, Goran and Mišović, Mioljub and Tabaković, Marijenka and Šimić, Branimir and Štrbanović, Ratibor and Stanisavljević, Rade",
year = "2017",
abstract = "The aim of the study was to determine the changes in grain yields in yield trials related to the sterile
and fertile ratio of female parent in seed production. Total of 21 mixtures of 0, 5, 10, etc. up to
100% of fertile plants mixed with the sterile variant of the hybrid ZPSC 341 was made. Because of
reliability of the experiment, the original fertile hybrid ZPSC 341 was used as a check three times.
Effects of fertile, i.e. sterile male cytoplasm in female parent of the observed hybrid on yield and
yield variations were studied. The extent of dependence of the percentage of fertile plants on yield
was determined. Furthermore, the sterile to fertile hybrid variant ratio resulting in the highest yield
was established. The analysis of results indicate that the highest average yield (16.024 t ha-1) was
obtained with 80% fertility of female plants, while the lowest average yield (13.892 t ha-1) was gained with 15% fertility, although the difference was not significant.",
publisher = "Osijek : Faculty of Agriculture",
journal = "52nd Croatian and 12th International Symposium on Agriculture, 12–17, February, 2017, Dubrovnik - Book of Proceedings",
title = "Average yield of hybrid ZPSC 341 due to different percentage of fertile and sterile plants participation in location of Vojvodina.",
pages = "222-226"
}
Jovanović, S., Todorović, G., Mišović, M., Tabaković, M., Šimić, B., Štrbanović, R.,& Stanisavljević, R.. (2017). Average yield of hybrid ZPSC 341 due to different percentage of fertile and sterile plants participation in location of Vojvodina.. in 52nd Croatian and 12th International Symposium on Agriculture, 12–17, February, 2017, Dubrovnik - Book of Proceedings
Osijek : Faculty of Agriculture., 222-226.
Jovanović S, Todorović G, Mišović M, Tabaković M, Šimić B, Štrbanović R, Stanisavljević R. Average yield of hybrid ZPSC 341 due to different percentage of fertile and sterile plants participation in location of Vojvodina.. in 52nd Croatian and 12th International Symposium on Agriculture, 12–17, February, 2017, Dubrovnik - Book of Proceedings. 2017;:222-226..
Jovanović, Snežana, Todorović, Goran, Mišović, Mioljub, Tabaković, Marijenka, Šimić, Branimir, Štrbanović, Ratibor, Stanisavljević, Rade, "Average yield of hybrid ZPSC 341 due to different percentage of fertile and sterile plants participation in location of Vojvodina." in 52nd Croatian and 12th International Symposium on Agriculture, 12–17, February, 2017, Dubrovnik - Book of Proceedings (2017):222-226.

The sum of temperature units in different pheno-phases of development of seed maize regarding the production year

Tabaković, Marijenka; Vujinović, Jasna; Stanisavljević, Rade; Štrbanović, Ratibor; Popović, Vera

(Sarajevo : University of East Sarajevo, Faculty of Agriculture, 2017)

TY - CONF
AU - Tabaković, Marijenka
AU - Vujinović, Jasna
AU - Stanisavljević, Rade
AU - Štrbanović, Ratibor
AU - Popović, Vera
PY - 2017
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/891
AB - The aim of this study was to determine variability of temperature sums for the occurrence of
pheno-phases of silking, tasselling and pollination of seed maize. Nine maize inbred lines
were tested in two production years. Compatibility and overlapping of silking, tasselling and
pollination of parental components in a seed crop are important for achieving high yields.
According to obtained data, the degree of accumulation of temperature sums was higher in the
first year than in the second production year for all stages, except for the beginning of
tasselling. The differences were statistically significant: the greatest and smallest differences
were obtained for tasselling (t2 - 70.9oC) and the beginning of silking (s1- 20.86oC),
respectively. The effect of genotypes on differences in temperature sums was the greatest for
all pheno-phases, p<0.005. The effect of the production year on the number of temperature
units necessary for silking and pollination was also high, but there was no high statistical
effect on the beginning of tasselling. Since maize is a plant species that is grown in different
regions, maize growing practices should be adjusted to the main aim of maize production, to
achieving high and stable yields.
PB - Sarajevo : University of East Sarajevo, Faculty of Agriculture
C3 - VIII International scientific agricultural symposium „Agrosym 2017“ of Republic of Srpska, October 05-08, 2017. Jahorina, Bosnia and Herzegovina - Book of proceedings
T1 - The sum of temperature units in different pheno-phases of development of seed maize regarding the production year
SP - 963
EP - 967
ER - 
@conference{
author = "Tabaković, Marijenka and Vujinović, Jasna and Stanisavljević, Rade and Štrbanović, Ratibor and Popović, Vera",
year = "2017",
abstract = "The aim of this study was to determine variability of temperature sums for the occurrence of
pheno-phases of silking, tasselling and pollination of seed maize. Nine maize inbred lines
were tested in two production years. Compatibility and overlapping of silking, tasselling and
pollination of parental components in a seed crop are important for achieving high yields.
According to obtained data, the degree of accumulation of temperature sums was higher in the
first year than in the second production year for all stages, except for the beginning of
tasselling. The differences were statistically significant: the greatest and smallest differences
were obtained for tasselling (t2 - 70.9oC) and the beginning of silking (s1- 20.86oC),
respectively. The effect of genotypes on differences in temperature sums was the greatest for
all pheno-phases, p<0.005. The effect of the production year on the number of temperature
units necessary for silking and pollination was also high, but there was no high statistical
effect on the beginning of tasselling. Since maize is a plant species that is grown in different
regions, maize growing practices should be adjusted to the main aim of maize production, to
achieving high and stable yields.",
publisher = "Sarajevo : University of East Sarajevo, Faculty of Agriculture",
journal = "VIII International scientific agricultural symposium „Agrosym 2017“ of Republic of Srpska, October 05-08, 2017. Jahorina, Bosnia and Herzegovina - Book of proceedings",
title = "The sum of temperature units in different pheno-phases of development of seed maize regarding the production year",
pages = "963-967"
}
Tabaković, M., Vujinović, J., Stanisavljević, R., Štrbanović, R.,& Popović, V.. (2017). The sum of temperature units in different pheno-phases of development of seed maize regarding the production year. in VIII International scientific agricultural symposium „Agrosym 2017“ of Republic of Srpska, October 05-08, 2017. Jahorina, Bosnia and Herzegovina - Book of proceedings
Sarajevo : University of East Sarajevo, Faculty of Agriculture., 963-967.
Tabaković M, Vujinović J, Stanisavljević R, Štrbanović R, Popović V. The sum of temperature units in different pheno-phases of development of seed maize regarding the production year. in VIII International scientific agricultural symposium „Agrosym 2017“ of Republic of Srpska, October 05-08, 2017. Jahorina, Bosnia and Herzegovina - Book of proceedings. 2017;:963-967..
Tabaković, Marijenka, Vujinović, Jasna, Stanisavljević, Rade, Štrbanović, Ratibor, Popović, Vera, "The sum of temperature units in different pheno-phases of development of seed maize regarding the production year" in VIII International scientific agricultural symposium „Agrosym 2017“ of Republic of Srpska, October 05-08, 2017. Jahorina, Bosnia and Herzegovina - Book of proceedings (2017):963-967.

Процентуално учешће фракција семена у раним генотиповима хибридног кукуруза

Tabaković, Marijenka; Sečanski, Mile; Ranković, Dejan; Popović, Vera; Stanisavljević, Rade; Štrbanović, Ratibor; Simić, Divna

(Beograd : PKB Agroekonomik, 2017)

TY - JOUR
AU - Tabaković, Marijenka
AU - Sečanski, Mile
AU - Ranković, Dejan
AU - Popović, Vera
AU - Stanisavljević, Rade
AU - Štrbanović, Ratibor
AU - Simić, Divna
PY - 2017
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/873
AB - Od frakcionog sastava semena zavisi tehnologija dorade. Uvođenje novih i
poboljšanih rešenja u doradi hibridnog semena kukuruza doprinosi poboljšavanje osobina
tog semena radi ispunjavanja agrotehničko-tehnoloških zahteva u proizvodnji merkantilnih
useva. Cilj rada je da se utvrdi procentualno učešće četiri osnovne frakcije semena (sitno
okrugla SO, sitno pljosnata-SP, srednjesitno okrugla-SSO, srednje sitno pljosnata-SSP) u
sastavu semenskog materijala, njihovo variranje u odnosu na lokaciju proizvodnje i njihov
uticaj na klijavost i energiju klijanja. Materijal koriščen u istraživanju su četiri genotipa iz
FAO grupe 100 i 200, ZP196, ZP 209, ZP256 i ZP 260. Podela materijala na frakcije urađena je
u laboratorijskim uslovima, kao i ocena energije i klijavosti semena. Rezultati su pokazali da
je najzastupljenija frakcija kod tri hibrida SO (ZP196, ZP 209, ZP256), a kod četvrtog ZP 260
je SSO frakcija. Procenat zastupljenosti pojedinih frakcija kreće se od 14,9% za SSP frakciju
do 54,3% za SSO frakciju. Ovaj procentualni odnos bitno se nemenja u odnosu na lokaciju
proizvodnje. Klijavost i energija kod svih posmatranih hibrida i frakcija bila je visoka, iznad
90%. Veća odstupanja između energije i kljavosti semena zabeležena su jedino kod SSO
frakcije semena.
Analiza dobijenih rezultata ukazuje da se pravilnom tehnologijom dorade i
poznavanjem odnosa frakcija hibrida koje uvodimo u proizvodnju omogućuje maksimalno
koriščenje potencijala koje nam pruža genotip.
AB - Processing methods depend on the composition of seed fractions. The introduction of
new and improved solutions in processing of hybrid maize seed contributes to the
improvement of such seed in order to satisfy requirements of cropping and growing
practices of commercial crop production. The objective of this study was to establish the
percentage share of four basic seed fractions (SO, SP, SSO, SSP) in the seed material, their
variation over production locations and their influence on 1000-kernel weight, germination
and germination energy. Four genotypes of the FAO maturity groups 100 and 200 (ZP196, ZP
209, ZP256 and ZP 260) were used as the material in the study. Distribution of materials on
fractions was performed in the laboratory, as well as the assessment of energy and seed
germination. The results showed that the SO is most frequent fraction in three hybrids
(ZP196, COP 209, ZP256), while SSO is most common in the fourth NG 260 CSF. The
percentage share of certain fractions ranged from 14.9% for the SSP fraction to 54.3% for the
CSF fraction. This percentage ratio does not change significantly in relation to the location of
production. Germination and energy of all observed hybrids and fractions was high, over
90%. Larger discrepancies between energy and seed germination were recorded only at SSO
seed fraction. Analysed results schow that the potential of a genotype will be maximally used, if the fraction ratios of hybrids introduced to the production is known and if the proper processing is applied.
PB - Beograd : PKB Agroekonomik
T2 - 31. Savetovanje agronoma, veterinara, tehnologa i agroekonomista od 22. do 23.02.2017. godine, Beograd-Padinska Skela, Zbornik naučnih radova
T1 - Процентуално учешће фракција семена у раним генотиповима хибридног кукуруза
T1 - The percentage share of seed fractions in early maturity maize hybirds
VL - 23
IS - 1-2
SP - 11
EP - 18
ER - 
@article{
author = "Tabaković, Marijenka and Sečanski, Mile and Ranković, Dejan and Popović, Vera and Stanisavljević, Rade and Štrbanović, Ratibor and Simić, Divna",
year = "2017",
abstract = "Od frakcionog sastava semena zavisi tehnologija dorade. Uvođenje novih i
poboljšanih rešenja u doradi hibridnog semena kukuruza doprinosi poboljšavanje osobina
tog semena radi ispunjavanja agrotehničko-tehnoloških zahteva u proizvodnji merkantilnih
useva. Cilj rada je da se utvrdi procentualno učešće četiri osnovne frakcije semena (sitno
okrugla SO, sitno pljosnata-SP, srednjesitno okrugla-SSO, srednje sitno pljosnata-SSP) u
sastavu semenskog materijala, njihovo variranje u odnosu na lokaciju proizvodnje i njihov
uticaj na klijavost i energiju klijanja. Materijal koriščen u istraživanju su četiri genotipa iz
FAO grupe 100 i 200, ZP196, ZP 209, ZP256 i ZP 260. Podela materijala na frakcije urađena je
u laboratorijskim uslovima, kao i ocena energije i klijavosti semena. Rezultati su pokazali da
je najzastupljenija frakcija kod tri hibrida SO (ZP196, ZP 209, ZP256), a kod četvrtog ZP 260
je SSO frakcija. Procenat zastupljenosti pojedinih frakcija kreće se od 14,9% za SSP frakciju
do 54,3% za SSO frakciju. Ovaj procentualni odnos bitno se nemenja u odnosu na lokaciju
proizvodnje. Klijavost i energija kod svih posmatranih hibrida i frakcija bila je visoka, iznad
90%. Veća odstupanja između energije i kljavosti semena zabeležena su jedino kod SSO
frakcije semena.
Analiza dobijenih rezultata ukazuje da se pravilnom tehnologijom dorade i
poznavanjem odnosa frakcija hibrida koje uvodimo u proizvodnju omogućuje maksimalno
koriščenje potencijala koje nam pruža genotip., Processing methods depend on the composition of seed fractions. The introduction of
new and improved solutions in processing of hybrid maize seed contributes to the
improvement of such seed in order to satisfy requirements of cropping and growing
practices of commercial crop production. The objective of this study was to establish the
percentage share of four basic seed fractions (SO, SP, SSO, SSP) in the seed material, their
variation over production locations and their influence on 1000-kernel weight, germination
and germination energy. Four genotypes of the FAO maturity groups 100 and 200 (ZP196, ZP
209, ZP256 and ZP 260) were used as the material in the study. Distribution of materials on
fractions was performed in the laboratory, as well as the assessment of energy and seed
germination. The results showed that the SO is most frequent fraction in three hybrids
(ZP196, COP 209, ZP256), while SSO is most common in the fourth NG 260 CSF. The
percentage share of certain fractions ranged from 14.9% for the SSP fraction to 54.3% for the
CSF fraction. This percentage ratio does not change significantly in relation to the location of
production. Germination and energy of all observed hybrids and fractions was high, over
90%. Larger discrepancies between energy and seed germination were recorded only at SSO
seed fraction. Analysed results schow that the potential of a genotype will be maximally used, if the fraction ratios of hybrids introduced to the production is known and if the proper processing is applied.",
publisher = "Beograd : PKB Agroekonomik",
journal = "31. Savetovanje agronoma, veterinara, tehnologa i agroekonomista od 22. do 23.02.2017. godine, Beograd-Padinska Skela, Zbornik naučnih radova",
title = "Процентуално учешће фракција семена у раним генотиповима хибридног кукуруза, The percentage share of seed fractions in early maturity maize hybirds",
volume = "23",
number = "1-2",
pages = "11-18"
}
Tabaković, M., Sečanski, M., Ranković, D., Popović, V., Stanisavljević, R., Štrbanović, R.,& Simić, D.. (2017). Процентуално учешће фракција семена у раним генотиповима хибридног кукуруза. in 31. Savetovanje agronoma, veterinara, tehnologa i agroekonomista od 22. do 23.02.2017. godine, Beograd-Padinska Skela, Zbornik naučnih radova
Beograd : PKB Agroekonomik., 23(1-2), 11-18.
Tabaković M, Sečanski M, Ranković D, Popović V, Stanisavljević R, Štrbanović R, Simić D. Процентуално учешће фракција семена у раним генотиповима хибридног кукуруза. in 31. Savetovanje agronoma, veterinara, tehnologa i agroekonomista od 22. do 23.02.2017. godine, Beograd-Padinska Skela, Zbornik naučnih radova. 2017;23(1-2):11-18..
Tabaković, Marijenka, Sečanski, Mile, Ranković, Dejan, Popović, Vera, Stanisavljević, Rade, Štrbanović, Ratibor, Simić, Divna, "Процентуално учешће фракција семена у раним генотиповима хибридног кукуруза" in 31. Savetovanje agronoma, veterinara, tehnologa i agroekonomista od 22. do 23.02.2017. godine, Beograd-Padinska Skela, Zbornik naučnih radova, 23, no. 1-2 (2017):11-18.

Variability of Italian ryegrass and perental ryegrass seed quality produced in two different regions

Stanisavljević, Rade; Milenković, Jasmina; Štrbanović, Ratibor; Poštić, Dobrivoj; Velijević, Nataša; Jovanović, V. Snežana; Tabaković, Marijenka

(Novi Sad : National Society of Processing and Energy in Agriculture, 2017)

TY - JOUR
AU - Stanisavljević, Rade
AU - Milenković, Jasmina
AU - Štrbanović, Ratibor
AU - Poštić, Dobrivoj
AU - Velijević, Nataša
AU - Jovanović, V. Snežana
AU - Tabaković, Marijenka
PY - 2017
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/875
AB - The paper presents the results of four seed lots produced in Serbia and Belarus in two years, and examines the influence of their
quality on 1000 seed mass, germination energy and total germination. There was no impact of the region or the year on the studied
seed quality parameters. There was high variability of 1000 seed mass (CV = 20.3 %) taken from different seed lots of Italian
ryegrass. Lower variability was found for germination energy and total germination (CV = 9.88 % and CV = 7.98 %). Ryegrass seed
lots had lower variability for 1000 seed mass (CV = 8.34 %), germination energy and total germination (CV = 4.80 % and
CV = 3.70 %). In the seeds of both species there was no significant correlation dependence of seed mass regarding germination
energy and total germination. Significant influence was determined in both species between germination energy and total
germination (P≤0.001 and P≤0.05).
AB - Italijanski i engleski ljulj su značajne krmne i/ili ukrasne trave. U proizvodnji stočne hrane uglavnom se koriste u smeši sa
leguminozama. Seme ovih vrsta se u Srbiji koristi delom iz proizvodnje u Srbiji, delom iz proizvodnje izvan Srbije (iz uvoza).
Belorusija I Ukrajna se značajni proizvođači semena trava. Ma gde se proizvodnja semena odvijala kvalitet semena je od presudnog
značaja za uspešno zasnivanje travnjaka i/ili travno-leguminoznih useva. U radu su prikazani rezultati ispitivanja po četiri partije
semena proizvedenog u Srbiji I Belorusiji tokom dve godine I uticaj regiona proizvodnje na masu 1000 semena, energiju klijanja I
klijavost. Nije utvrđen jasan zaključak o uticaju regiona proizvodnje (Srbija i Belorusija) I godine u kojoj se odvijala proizvodnja
(2014 i2015) na ispitivane parameter kvaliteta. Između partija semena italijanskog ljulja je utvrđena visoka varijabilnost za masu
1000 semena ( CV=20.3%), dok je za energiju klijanja I ukupnu klijavost utvrđena niža varijabilnost (CV=9.88% I CV=7.98%).
Između partija semena engleskog ljulja je utvrđena niža varijabilnost za masu 1000 semena (CV=8.34%), kao I za energiju klijanja I
ukupnu klijavost (CV=4.80% I CV=3.70%). Na semenima obe ispitivane vrste nije postojala značajna korelativna zavisnost mase
semena sa energijom klijanja I ukupnom klijavošću. Takođe na obe vrste je utvrđena značajan (P≤0.001 i P≤0.05) pozitivna
korelacija između energije klijanja i ukupne klijavosti.
PB - Novi Sad : National Society of Processing and Energy in Agriculture
PB - Novi Sad : Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi
T2 - Journal on Processing and Energy in Agriculture
T1 - Variability of Italian ryegrass and perental ryegrass seed quality produced in two different regions
T1 - Varijabilnost kvaliteta semena italijanskog ljulja i engleskog ljulja proizvedenih u dva regiona
VL - 21
IS - 2
SP - 124
EP - 126
DO - 10.5937/JPEA1702124S
ER - 
@article{
author = "Stanisavljević, Rade and Milenković, Jasmina and Štrbanović, Ratibor and Poštić, Dobrivoj and Velijević, Nataša and Jovanović, V. Snežana and Tabaković, Marijenka",
year = "2017",
abstract = "The paper presents the results of four seed lots produced in Serbia and Belarus in two years, and examines the influence of their
quality on 1000 seed mass, germination energy and total germination. There was no impact of the region or the year on the studied
seed quality parameters. There was high variability of 1000 seed mass (CV = 20.3 %) taken from different seed lots of Italian
ryegrass. Lower variability was found for germination energy and total germination (CV = 9.88 % and CV = 7.98 %). Ryegrass seed
lots had lower variability for 1000 seed mass (CV = 8.34 %), germination energy and total germination (CV = 4.80 % and
CV = 3.70 %). In the seeds of both species there was no significant correlation dependence of seed mass regarding germination
energy and total germination. Significant influence was determined in both species between germination energy and total
germination (P≤0.001 and P≤0.05)., Italijanski i engleski ljulj su značajne krmne i/ili ukrasne trave. U proizvodnji stočne hrane uglavnom se koriste u smeši sa
leguminozama. Seme ovih vrsta se u Srbiji koristi delom iz proizvodnje u Srbiji, delom iz proizvodnje izvan Srbije (iz uvoza).
Belorusija I Ukrajna se značajni proizvođači semena trava. Ma gde se proizvodnja semena odvijala kvalitet semena je od presudnog
značaja za uspešno zasnivanje travnjaka i/ili travno-leguminoznih useva. U radu su prikazani rezultati ispitivanja po četiri partije
semena proizvedenog u Srbiji I Belorusiji tokom dve godine I uticaj regiona proizvodnje na masu 1000 semena, energiju klijanja I
klijavost. Nije utvrđen jasan zaključak o uticaju regiona proizvodnje (Srbija i Belorusija) I godine u kojoj se odvijala proizvodnja
(2014 i2015) na ispitivane parameter kvaliteta. Između partija semena italijanskog ljulja je utvrđena visoka varijabilnost za masu
1000 semena ( CV=20.3%), dok je za energiju klijanja I ukupnu klijavost utvrđena niža varijabilnost (CV=9.88% I CV=7.98%).
Između partija semena engleskog ljulja je utvrđena niža varijabilnost za masu 1000 semena (CV=8.34%), kao I za energiju klijanja I
ukupnu klijavost (CV=4.80% I CV=3.70%). Na semenima obe ispitivane vrste nije postojala značajna korelativna zavisnost mase
semena sa energijom klijanja I ukupnom klijavošću. Takođe na obe vrste je utvrđena značajan (P≤0.001 i P≤0.05) pozitivna
korelacija između energije klijanja i ukupne klijavosti.",
publisher = "Novi Sad : National Society of Processing and Energy in Agriculture, Novi Sad : Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi",
journal = "Journal on Processing and Energy in Agriculture",
title = "Variability of Italian ryegrass and perental ryegrass seed quality produced in two different regions, Varijabilnost kvaliteta semena italijanskog ljulja i engleskog ljulja proizvedenih u dva regiona",
volume = "21",
number = "2",
pages = "124-126",
doi = "10.5937/JPEA1702124S"
}
Stanisavljević, R., Milenković, J., Štrbanović, R., Poštić, D., Velijević, N., Jovanović, V. S.,& Tabaković, M.. (2017). Variability of Italian ryegrass and perental ryegrass seed quality produced in two different regions. in Journal on Processing and Energy in Agriculture
Novi Sad : National Society of Processing and Energy in Agriculture., 21(2), 124-126.
https://doi.org/10.5937/JPEA1702124S
Stanisavljević R, Milenković J, Štrbanović R, Poštić D, Velijević N, Jovanović VS, Tabaković M. Variability of Italian ryegrass and perental ryegrass seed quality produced in two different regions. in Journal on Processing and Energy in Agriculture. 2017;21(2):124-126.
doi:10.5937/JPEA1702124S .
Stanisavljević, Rade, Milenković, Jasmina, Štrbanović, Ratibor, Poštić, Dobrivoj, Velijević, Nataša, Jovanović, V. Snežana, Tabaković, Marijenka, "Variability of Italian ryegrass and perental ryegrass seed quality produced in two different regions" in Journal on Processing and Energy in Agriculture, 21, no. 2 (2017):124-126,
https://doi.org/10.5937/JPEA1702124S . .
3

Effects of different types of cytoplasm on plant height of maize inbred lines

Jovanović, Snežana; Tabaković, Marijenka; Todorović, Goran; Kojić, Jasna; Štrbanović, Ratibor; Stanisavljević, Rade; Živanović, Tomislav

(Sarajevo : University of East Sarajevo, Faculty of Agriculture, 2016)

TY - CONF
AU - Jovanović, Snežana
AU - Tabaković, Marijenka
AU - Todorović, Goran
AU - Kojić, Jasna
AU - Štrbanović, Ratibor
AU - Stanisavljević, Rade
AU - Živanović, Tomislav
PY - 2016
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/904
AB - The aim of the study was to determine effects of both, different types of cytoplasm (cms-C, cmsS and fertile) and environmental factors, on the plant height of 12 maize inbred lines. The trial
with inbred lines was set up in two locations (Zemun Polje - Selection field and Zemun Polje -
Školsko dobro) in 2008 and 2009. Very significant differences in the plant height among inbred
lines in dependence on the type of cytoplasm and the location were established by the analysis of
variance. The average plant height varied from 161.8cm (L11) to 220.5cm (L1). In relation to the
type of cytoplasm (cms-C, cms-S and fertile), the average values of the plant height very
significantly varied (P≤1%). The plant height in inbred lines with fertile cytoplasm was very
significantly higher (Lsd0.01) (187.6cm) than in inbred lines with sterile cms-C (181.1cm) and
cms-S (180.2cm) types of cytoplasm. Varying of average values of the plant height was very
significant (P≤1%) in both years of investigation and locations. In 2008, the average plant height
of inbred lines (173.98cm) was significantly lower than the average values recorded in 2009
(191.94cm). Very significantly higher values of the plant height were determined in the first
location, Selection field (189.25cm) than in the second location, Školsko dobro (176.67cm).
PB - Sarajevo : University of East Sarajevo, Faculty of Agriculture
C3 - 7. International scientific agricultural symposium „Agrosym 2016“ , October 06-09, 2016. Jahorina - Book of Proceedings
T1 - Effects of different types of cytoplasm on plant height of maize inbred lines
SP - 525
EP - 530
DO - 10.7251/AGRENG1607075
ER - 
@conference{
author = "Jovanović, Snežana and Tabaković, Marijenka and Todorović, Goran and Kojić, Jasna and Štrbanović, Ratibor and Stanisavljević, Rade and Živanović, Tomislav",
year = "2016",
abstract = "The aim of the study was to determine effects of both, different types of cytoplasm (cms-C, cmsS and fertile) and environmental factors, on the plant height of 12 maize inbred lines. The trial
with inbred lines was set up in two locations (Zemun Polje - Selection field and Zemun Polje -
Školsko dobro) in 2008 and 2009. Very significant differences in the plant height among inbred
lines in dependence on the type of cytoplasm and the location were established by the analysis of
variance. The average plant height varied from 161.8cm (L11) to 220.5cm (L1). In relation to the
type of cytoplasm (cms-C, cms-S and fertile), the average values of the plant height very
significantly varied (P≤1%). The plant height in inbred lines with fertile cytoplasm was very
significantly higher (Lsd0.01) (187.6cm) than in inbred lines with sterile cms-C (181.1cm) and
cms-S (180.2cm) types of cytoplasm. Varying of average values of the plant height was very
significant (P≤1%) in both years of investigation and locations. In 2008, the average plant height
of inbred lines (173.98cm) was significantly lower than the average values recorded in 2009
(191.94cm). Very significantly higher values of the plant height were determined in the first
location, Selection field (189.25cm) than in the second location, Školsko dobro (176.67cm).",
publisher = "Sarajevo : University of East Sarajevo, Faculty of Agriculture",
journal = "7. International scientific agricultural symposium „Agrosym 2016“ , October 06-09, 2016. Jahorina - Book of Proceedings",
title = "Effects of different types of cytoplasm on plant height of maize inbred lines",
pages = "525-530",
doi = "10.7251/AGRENG1607075"
}
Jovanović, S., Tabaković, M., Todorović, G., Kojić, J., Štrbanović, R., Stanisavljević, R.,& Živanović, T.. (2016). Effects of different types of cytoplasm on plant height of maize inbred lines. in 7. International scientific agricultural symposium „Agrosym 2016“ , October 06-09, 2016. Jahorina - Book of Proceedings
Sarajevo : University of East Sarajevo, Faculty of Agriculture., 525-530.
https://doi.org/10.7251/AGRENG1607075
Jovanović S, Tabaković M, Todorović G, Kojić J, Štrbanović R, Stanisavljević R, Živanović T. Effects of different types of cytoplasm on plant height of maize inbred lines. in 7. International scientific agricultural symposium „Agrosym 2016“ , October 06-09, 2016. Jahorina - Book of Proceedings. 2016;:525-530.
doi:10.7251/AGRENG1607075 .
Jovanović, Snežana, Tabaković, Marijenka, Todorović, Goran, Kojić, Jasna, Štrbanović, Ratibor, Stanisavljević, Rade, Živanović, Tomislav, "Effects of different types of cytoplasm on plant height of maize inbred lines" in 7. International scientific agricultural symposium „Agrosym 2016“ , October 06-09, 2016. Jahorina - Book of Proceedings (2016):525-530,
https://doi.org/10.7251/AGRENG1607075 . .

Effects of pathogenpresence on the seed quality of different alfalfa cultivars

Štrbanović, Ratibor; Gavrilović, Veljko; Đukanović, Lana; Poštić, Dobrivoj; Jovanović, V. Snežana; Tabaković, Marijenka; Stanisavljević, Rade

(Novi Sad : Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi, 2016)

TY - JOUR
AU - Štrbanović, Ratibor
AU - Gavrilović, Veljko
AU - Đukanović, Lana
AU - Poštić, Dobrivoj
AU - Jovanović, V. Snežana
AU - Tabaković, Marijenka
AU - Stanisavljević, Rade
PY - 2016
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/877
AB - Owing to its characteristics, alfalfa(Medicago sativaL.) is the most important forageplant inour country.The great importanceof
alfalfais reflectedin the production ofhigh-qualityfodder and alfalfaseeds, whichare a valuableandcompetitivecommodity on
domesticand foreign markets. In this study, the presence of plant pathogenic genera of fungi on the seeds of five different alfalfa
cultivars was investigated (Kruševačka 28, NS-Mediana, Zaječarska 83, Banjalučanka i Osječka-66) from three different lots (sites)
of each cultivar. The detectedphytopathogenic fungion the alfalfa seeds caused a decrease in the overall germination, butthe present
research results indicate a satisfactoryhealth statusof all alfalfacultivars and seed lots
AB - Plava lucerka (Medicago sativa L.) je zbog svih svojih osobina najvažnija krmna biljka u našoj zemlji. Veliki značaj lucerke se
ogleda u proizvodnji kvalitetne kabaste hrane, ali je i seme lucerke vredna i tražena roba na domaćem i inostranom tržištu. Areal
gajenja lucerke je na svim kontinentima u više od 80 zemalja, od umereno hladnog do tropskog pojasa. Široka geografska
rasprostranjenost lucerke uslovljena je njenom velikom adaptabilnošću na različite klimatske i zemljišne uslove.U ovom radu je
ispitivano prisustvo fitopatogenih rodova gljiva na semenu pet različite sorata lucerke (Kruševačka 28, NS-Mediana, Zaječarska 83,
Banjalučanka i Osječka-66) sa po tri različite partije (lokaliteta) od svake sorte. Kod ispitivanih sorti identifikovani su sledeći rodovi
gljiva: Alternaria spp.,Fusarium spp., Penicillium spp. i Mucor spp. Prisustvo identifikovanih rodova gljiva bilo je u rasponu od 0 %
do 15,5%. Rod Mucor spp. najmanju prosečnu vrednost imao je kod sorte lucerke K-28 (0,08%), dok je najveću prosečnu vrednost
imao kod sorte Zaječarska 83 (8,67%), a takođe kod iste sorte konstatovano je najveće prisustvo od (15,5%) na lokalitetu Veliki
Izvor. Najveće prosečno prisustvo roda Fusarium spp. zabeleženo je kod sorte Zaječarska 83 (0,25 %). Na proučavanim sortama
lucerke ispitani su korelacioni odnosi između parametara kvaliteta semena i prisustva patogena na semenu različitih sorata i partija
lucerke. Negativna korelaciona međuzavisnost zabeležena je između ukupne klijavosti i prisustva gljive iz roda Fusarium spp. (r= -
0,415 *). Detektovane fitopatogene gljive na semenu lucerke su uticale na smanjenje ukupne klijavosti, ali ipak rezultati ovih
ispitivanja ukazuju na zadovoljavajuće zdravstveno stanje svih sorata i partija semena lucerke.
PB - Novi Sad : Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi
T2 - Journal on Processing and Energy in Agriculture
T1 - Effects of pathogenpresence on the seed quality of different alfalfa cultivars
T1 - Uticaj prisustva patogena na kvalitet semena različitih sorti lucerke
VL - 20
IS - 3
SP - 151
EP - 153
ER - 
@article{
author = "Štrbanović, Ratibor and Gavrilović, Veljko and Đukanović, Lana and Poštić, Dobrivoj and Jovanović, V. Snežana and Tabaković, Marijenka and Stanisavljević, Rade",
year = "2016",
abstract = "Owing to its characteristics, alfalfa(Medicago sativaL.) is the most important forageplant inour country.The great importanceof
alfalfais reflectedin the production ofhigh-qualityfodder and alfalfaseeds, whichare a valuableandcompetitivecommodity on
domesticand foreign markets. In this study, the presence of plant pathogenic genera of fungi on the seeds of five different alfalfa
cultivars was investigated (Kruševačka 28, NS-Mediana, Zaječarska 83, Banjalučanka i Osječka-66) from three different lots (sites)
of each cultivar. The detectedphytopathogenic fungion the alfalfa seeds caused a decrease in the overall germination, butthe present
research results indicate a satisfactoryhealth statusof all alfalfacultivars and seed lots, Plava lucerka (Medicago sativa L.) je zbog svih svojih osobina najvažnija krmna biljka u našoj zemlji. Veliki značaj lucerke se
ogleda u proizvodnji kvalitetne kabaste hrane, ali je i seme lucerke vredna i tražena roba na domaćem i inostranom tržištu. Areal
gajenja lucerke je na svim kontinentima u više od 80 zemalja, od umereno hladnog do tropskog pojasa. Široka geografska
rasprostranjenost lucerke uslovljena je njenom velikom adaptabilnošću na različite klimatske i zemljišne uslove.U ovom radu je
ispitivano prisustvo fitopatogenih rodova gljiva na semenu pet različite sorata lucerke (Kruševačka 28, NS-Mediana, Zaječarska 83,
Banjalučanka i Osječka-66) sa po tri različite partije (lokaliteta) od svake sorte. Kod ispitivanih sorti identifikovani su sledeći rodovi
gljiva: Alternaria spp.,Fusarium spp., Penicillium spp. i Mucor spp. Prisustvo identifikovanih rodova gljiva bilo je u rasponu od 0 %
do 15,5%. Rod Mucor spp. najmanju prosečnu vrednost imao je kod sorte lucerke K-28 (0,08%), dok je najveću prosečnu vrednost
imao kod sorte Zaječarska 83 (8,67%), a takođe kod iste sorte konstatovano je najveće prisustvo od (15,5%) na lokalitetu Veliki
Izvor. Najveće prosečno prisustvo roda Fusarium spp. zabeleženo je kod sorte Zaječarska 83 (0,25 %). Na proučavanim sortama
lucerke ispitani su korelacioni odnosi između parametara kvaliteta semena i prisustva patogena na semenu različitih sorata i partija
lucerke. Negativna korelaciona međuzavisnost zabeležena je između ukupne klijavosti i prisustva gljive iz roda Fusarium spp. (r= -
0,415 *). Detektovane fitopatogene gljive na semenu lucerke su uticale na smanjenje ukupne klijavosti, ali ipak rezultati ovih
ispitivanja ukazuju na zadovoljavajuće zdravstveno stanje svih sorata i partija semena lucerke.",
publisher = "Novi Sad : Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi",
journal = "Journal on Processing and Energy in Agriculture",
title = "Effects of pathogenpresence on the seed quality of different alfalfa cultivars, Uticaj prisustva patogena na kvalitet semena različitih sorti lucerke",
volume = "20",
number = "3",
pages = "151-153"
}
Štrbanović, R., Gavrilović, V., Đukanović, L., Poštić, D., Jovanović, V. S., Tabaković, M.,& Stanisavljević, R.. (2016). Effects of pathogenpresence on the seed quality of different alfalfa cultivars. in Journal on Processing and Energy in Agriculture
Novi Sad : Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi., 20(3), 151-153.
Štrbanović R, Gavrilović V, Đukanović L, Poštić D, Jovanović VS, Tabaković M, Stanisavljević R. Effects of pathogenpresence on the seed quality of different alfalfa cultivars. in Journal on Processing and Energy in Agriculture. 2016;20(3):151-153..
Štrbanović, Ratibor, Gavrilović, Veljko, Đukanović, Lana, Poštić, Dobrivoj, Jovanović, V. Snežana, Tabaković, Marijenka, Stanisavljević, Rade, "Effects of pathogenpresence on the seed quality of different alfalfa cultivars" in Journal on Processing and Energy in Agriculture, 20, no. 3 (2016):151-153.