Jovanović, V. Snežana

Link to this page

Authority KeyName Variants
orcid::0000-0002-2505-9979
 • Jovanović, V. Snežana (17)
 • Jovanović, Snežana (16)
 • Jovanović V., Snežana (1)
Projects

Author's Bibliography

Variability and correlative interdependence of red clover and italian ryegrass seed quality depending on varieties during the multi-year storage period

Stanisavljević, Rade; Poštić, Dobrivoj; Štrbanović, Ratibor; Oro, Violeta; Tabaković, Marijenka; Jovanović, V. Snežana; Milenković, Jasmina

(Novi Sad : Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi, 2021)

TY - JOUR
AU - Stanisavljević, Rade
AU - Poštić, Dobrivoj
AU - Štrbanović, Ratibor
AU - Oro, Violeta
AU - Tabaković, Marijenka
AU - Jovanović, V. Snežana
AU - Milenković, Jasmina
PY - 2021
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/867
AB - Seed quality is crucial for achieving the desired number of plants in the mixture, as well as the ratio of grass-legume components.
Seeds of red clover and Italian ryegrass can be placed on the market with germination of 70 % and more. In this experiment, the
seeds of six varieties of red clover and four varieties of Italian lily were examined. Seeds up to four years of age were tested. Seed
quality was examined by monitoring the following parameters: germination energy, amount of hard-dormant seed, total germination
and amount of abnormal seedlings. The tested varieties of red clover and Italian ryegrass seeds showed the best quality after one and
two years of storage. After four years of storing seeds, out of six tested varieties of red clover, two did not meet the criteria for
marketing in Serbia, according to the current rulebook on seed quality. In the case of Italian ryegrass, out of four tested varieties,
two did not meet the criteria for placing seeds on the market.
AB - Crvena detelina i italijanski ljulj se često gaje u smeši. Kvalitet semena je od presudnog značaja za ostvarenje željenog
brojabiljaka u smeši, kao i odnosa travno-leguminoznih komponenti. Za zasnivanje useva se može koristiti seme različite starosti koje
zadovoljava kriterijume kvaliteta za stavljanje u promet. Seme crvene deteline i italijanskog ljulja može se stavljati u promet sa
klijavošću od 70 % i više. U ovom eksperimentu, ispitivano je seme različite dužine skladištenja: šest sorti crvene deteline i četiri
sorte italijanskog ljulja. Ispitivana su semena starosti do četiri godine. Kvalitet semena je ispitivan praćenjem sledećih parametara:
energija klijanja, količina tvrdog-dormantnog semena, ukupna klijavost i broj nenormalnih klijanaca. Ispitivane sorte semena crvene
deteline i italijanskog ljulja su pokazale najbolji kvalitet nakon jedne i dve godine čuvanja. Nakon četire godine čuvanja se mena, od
šest ispitivanih sorti crvene deteline, dve nisu zadovoljile kriterijume za stavljenje u promet u Srbiji, prema važećem pravilniku o
kvalitetu semena. Kod italijanskog ljulja, od četiti ispitivane sorte, dve nisu zadovoljile kriterijume za stavljanje semena u promet
PB - Novi Sad : Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi
T2 - Journal on Processing and Energy in Agriculture
T1 - Variability and correlative interdependence of red clover and italian ryegrass seed quality depending on varieties during the multi-year storage period
T1 - Varijabilnost i korelativna međuzavisnost kvaliteta semena crvene dateline i italijanskog ljulja zavisno od sorti tokom višegodišnjeg perioda skladištenja
VL - 25
IS - 1
SP - 1
EP - 6
DO - 10.5937/jpea25-30969
ER - 
@article{
author = "Stanisavljević, Rade and Poštić, Dobrivoj and Štrbanović, Ratibor and Oro, Violeta and Tabaković, Marijenka and Jovanović, V. Snežana and Milenković, Jasmina",
year = "2021",
abstract = "Seed quality is crucial for achieving the desired number of plants in the mixture, as well as the ratio of grass-legume components.
Seeds of red clover and Italian ryegrass can be placed on the market with germination of 70 % and more. In this experiment, the
seeds of six varieties of red clover and four varieties of Italian lily were examined. Seeds up to four years of age were tested. Seed
quality was examined by monitoring the following parameters: germination energy, amount of hard-dormant seed, total germination
and amount of abnormal seedlings. The tested varieties of red clover and Italian ryegrass seeds showed the best quality after one and
two years of storage. After four years of storing seeds, out of six tested varieties of red clover, two did not meet the criteria for
marketing in Serbia, according to the current rulebook on seed quality. In the case of Italian ryegrass, out of four tested varieties,
two did not meet the criteria for placing seeds on the market., Crvena detelina i italijanski ljulj se često gaje u smeši. Kvalitet semena je od presudnog značaja za ostvarenje željenog
brojabiljaka u smeši, kao i odnosa travno-leguminoznih komponenti. Za zasnivanje useva se može koristiti seme različite starosti koje
zadovoljava kriterijume kvaliteta za stavljanje u promet. Seme crvene deteline i italijanskog ljulja može se stavljati u promet sa
klijavošću od 70 % i više. U ovom eksperimentu, ispitivano je seme različite dužine skladištenja: šest sorti crvene deteline i četiri
sorte italijanskog ljulja. Ispitivana su semena starosti do četiri godine. Kvalitet semena je ispitivan praćenjem sledećih parametara:
energija klijanja, količina tvrdog-dormantnog semena, ukupna klijavost i broj nenormalnih klijanaca. Ispitivane sorte semena crvene
deteline i italijanskog ljulja su pokazale najbolji kvalitet nakon jedne i dve godine čuvanja. Nakon četire godine čuvanja se mena, od
šest ispitivanih sorti crvene deteline, dve nisu zadovoljile kriterijume za stavljenje u promet u Srbiji, prema važećem pravilniku o
kvalitetu semena. Kod italijanskog ljulja, od četiti ispitivane sorte, dve nisu zadovoljile kriterijume za stavljanje semena u promet",
publisher = "Novi Sad : Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi",
journal = "Journal on Processing and Energy in Agriculture",
title = "Variability and correlative interdependence of red clover and italian ryegrass seed quality depending on varieties during the multi-year storage period, Varijabilnost i korelativna međuzavisnost kvaliteta semena crvene dateline i italijanskog ljulja zavisno od sorti tokom višegodišnjeg perioda skladištenja",
volume = "25",
number = "1",
pages = "1-6",
doi = "10.5937/jpea25-30969"
}
Stanisavljević, R., Poštić, D., Štrbanović, R., Oro, V., Tabaković, M., Jovanović, V. S.,& Milenković, J.. (2021). Variability and correlative interdependence of red clover and italian ryegrass seed quality depending on varieties during the multi-year storage period. in Journal on Processing and Energy in Agriculture
Novi Sad : Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi., 25(1), 1-6.
https://doi.org/10.5937/jpea25-30969
Stanisavljević R, Poštić D, Štrbanović R, Oro V, Tabaković M, Jovanović VS, Milenković J. Variability and correlative interdependence of red clover and italian ryegrass seed quality depending on varieties during the multi-year storage period. in Journal on Processing and Energy in Agriculture. 2021;25(1):1-6.
doi:10.5937/jpea25-30969 .
Stanisavljević, Rade, Poštić, Dobrivoj, Štrbanović, Ratibor, Oro, Violeta, Tabaković, Marijenka, Jovanović, V. Snežana, Milenković, Jasmina, "Variability and correlative interdependence of red clover and italian ryegrass seed quality depending on varieties during the multi-year storage period" in Journal on Processing and Energy in Agriculture, 25, no. 1 (2021):1-6,
https://doi.org/10.5937/jpea25-30969 . .
1

Proizvodnja i dorada semenskog kukuruza u 2020.godini

Todorović, Goran; Crevar, Miloš; Jovanović, V. Snežana; Popović, Aleksandar; Petrović, Tanja

(Novi Sad : Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi, 2021)

TY - CONF
AU - Todorović, Goran
AU - Crevar, Miloš
AU - Jovanović, V. Snežana
AU - Popović, Aleksandar
AU - Petrović, Tanja
PY - 2021
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/918
AB - U 2020. godini proizvodnja ZP hibrida zasnovana je na 1.422,65 ha. Najveći deo proizvodnje je 
ugovoren sa eksternim proizvođačima, dok je 20,3 ha bilo zasnovano na površinama Instituta ZP u 
Krnješevcima i Školskom dobru. Proizvodnja je zasnovana kod svih 12 eksternih proizvođača sa 
kojima je bila ugovorena i 2019. godine. 
Klimatski proizvodna sezona nije bila idealna za proizvodnju semenskog kukuruza. Iako tokom 
godine nije bilo dugačkih perioda sa visokim temperaturama, u kritičnim fazama je bilo nedovoljno 
padavina. U početnim fazama razvoja (od setve do nicanja) je u mnogim regionima zabeležena 
nedovoljna količina padavina. U severnoj Bačkoj je u tom periodu beskišan period potrajao do prve 
polovine maja. Tada su nastupile obilnije količine padavina, praćene nižim temperaturama nego što 
su uobičajene za taj period. Sve je to uticalo na slabije sklopove i neujednačeno nicanje. 
Svake godine se sve više pokazuje da je otežano kvalitetno uklanjanje metlica ukoliko se ne koriste 
samohodni sekači metlica (Kastriks), zato što je iz godine u godinu sve manje kvalitetne sezonske 
radne snage. To se naročito pokazalo u ovoj godini, na koju je dodatno uticala i globalna pandemija 
COVID-19. Svi eksterni proizvođači su ove godine u većoj ili manjoj meri koristili i Kastriks pri 
uklanjanju metlica. 
Biljne bolesti su ove godine imale izraženiji uticaj nego prethodnih godina, naročito u pojedinim 
regionima. U centralnoj Bačkoj na jednoj lokaciji je zabeleženo 8% obolelih biljaka od plamenjače 
kukuruza (Sclerophtora macrospora). U poslednjih 10 godina tako nešto nije zabeleženo u 
proizvodnji semenskog kukuruza. Sve obolele biljke su uklonjene iz useva u fazi intenzivnog 
porasta, a nakon toga je usev tretiran preparatom Krilt (1 l/ha). Intervencija je bila uspešna i 
ostvaren je prinos od 3,35 t/ha. U zapadnoj Bačkoj je na više lokaliteta bila primetna velika šteta 
uzrokovana mehurastom gari (Ustilago maydis). Procenat zaraženih klipova i vegetativnih delova 
biljaka je varirao između genotipova. Zadnjih nekoliko godina sve je veća pojava i treće generacije 
kukuruznog plamenca, ali s obzirom da svi proizvođači preventivno više puta tretiraju useve, nije 
zabeležena ni na jednoj izolaciji veća šteta.
Berba i sušenje semenskog kukuruza je obavljena u 7 doradnih centara. S obzirom da od septembra 
do početka oktobra gotovo da nije bilo padavina, berba je protekla bez većih zastoja. Prosečan 
prinos primarno dorađenog semena svih izolacija iznosio je 3,3 t/ha, dok je prosečna klijavost svih 
ispitanih partija semena 96,84%. Ukupno je proizvedeno 4.700 t primarno dorađenog semena.
AB - In 2020, the production of ZP hybrids was based on 1,422.65 ha. The largest part of the production
was contracted with external producers, while 20.3 ha were based on the fields of the Maize
Research Institute in Krnješevci and Školsko dobro. Production was made with all 12 external
producers with which it was contracted in 2019.
By climate production season was not ideal for the production of maize seed. Although there were
no long periods with high temperatures during the year, there was insufficient rainfall in the critical
phases. In the initial stages of development (from sowing to germination), insufficient rainfall was
recorded in many regions. In northern Bačka, the dry period lasted until the first half of May. Then
there were more abundant amounts of precipitation, followed by lower temperatures than usual for
that period. All this affected lower plant dencity and uneven emergence.
Every year, it becomes more and more difficult to properly remove tassels if self propelled
detasseling machines (Castrix) are not used, because the quality of seasonal labor is decreasing year
by year. This was especially evident this year, which was additionally affected by the global
COVID-19 pandemic. This year, all external producers have to a greater or lesser extent used
Castrix for detasseling.
Plant diseases have had a more pronounced impact this year than in previous years, especially in
some regions. In central Bačka, 8% of infected plants with Sclerophtora macrospora were recorded
at one location. In the last 10 years, something like that has not been noticed in the production of
maize seed. All diseased plants were removed from the crop in the phase of intensive growth, and
after that the crop was treated. The intervention was successful and the yield was 3.35 t / ha. In
western Bačka, great damage was noticed at several localities caused by Ustilago maydis. The
percentage of infected cobs and vegetative parts of plants varied between genotypes. In the last few
years, the appearance of the third generation of corn borer has been increasing, but considering that
all producers treat crops preventively several times, no major damage has been noticed on any of
the isolations.
Harvesting and drying of maize seed was performed in 7 processing centers. Since there was almost
no precipitation from September to the beginning of October, the harvest passed without major
delays. The average yield of primarily processed seeds of all isolations was 3.3 t / ha, while the
average germination of all tested seed lots was 96.84%. A total of 4,700 t of primarily processed
seed was produced.
PB - Novi Sad : Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi
PB - Novi Sad : National Society of Processing and Energy in Agriculture
C3 - 33. Nacionalna konferencija procesna tehnika i energetika u poljoprivredi PTEP 2021, 18-23.04.2021. Vršac, Srbija - Zbornik apstrakata, 2021; 33th National conference processing and energy in agriculture PTEP 2021, 18-23.04.2021. Vršac, Srbija - Book of abstracts
T1 - Proizvodnja i dorada semenskog kukuruza u 2020.godini
T1 - Maize seed production and processing in 2020
SP - 5
EP - 6
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_918
ER - 
@conference{
author = "Todorović, Goran and Crevar, Miloš and Jovanović, V. Snežana and Popović, Aleksandar and Petrović, Tanja",
year = "2021",
abstract = "U 2020. godini proizvodnja ZP hibrida zasnovana je na 1.422,65 ha. Najveći deo proizvodnje je 
ugovoren sa eksternim proizvođačima, dok je 20,3 ha bilo zasnovano na površinama Instituta ZP u 
Krnješevcima i Školskom dobru. Proizvodnja je zasnovana kod svih 12 eksternih proizvođača sa 
kojima je bila ugovorena i 2019. godine. 
Klimatski proizvodna sezona nije bila idealna za proizvodnju semenskog kukuruza. Iako tokom 
godine nije bilo dugačkih perioda sa visokim temperaturama, u kritičnim fazama je bilo nedovoljno 
padavina. U početnim fazama razvoja (od setve do nicanja) je u mnogim regionima zabeležena 
nedovoljna količina padavina. U severnoj Bačkoj je u tom periodu beskišan period potrajao do prve 
polovine maja. Tada su nastupile obilnije količine padavina, praćene nižim temperaturama nego što 
su uobičajene za taj period. Sve je to uticalo na slabije sklopove i neujednačeno nicanje. 
Svake godine se sve više pokazuje da je otežano kvalitetno uklanjanje metlica ukoliko se ne koriste 
samohodni sekači metlica (Kastriks), zato što je iz godine u godinu sve manje kvalitetne sezonske 
radne snage. To se naročito pokazalo u ovoj godini, na koju je dodatno uticala i globalna pandemija 
COVID-19. Svi eksterni proizvođači su ove godine u većoj ili manjoj meri koristili i Kastriks pri 
uklanjanju metlica. 
Biljne bolesti su ove godine imale izraženiji uticaj nego prethodnih godina, naročito u pojedinim 
regionima. U centralnoj Bačkoj na jednoj lokaciji je zabeleženo 8% obolelih biljaka od plamenjače 
kukuruza (Sclerophtora macrospora). U poslednjih 10 godina tako nešto nije zabeleženo u 
proizvodnji semenskog kukuruza. Sve obolele biljke su uklonjene iz useva u fazi intenzivnog 
porasta, a nakon toga je usev tretiran preparatom Krilt (1 l/ha). Intervencija je bila uspešna i 
ostvaren je prinos od 3,35 t/ha. U zapadnoj Bačkoj je na više lokaliteta bila primetna velika šteta 
uzrokovana mehurastom gari (Ustilago maydis). Procenat zaraženih klipova i vegetativnih delova 
biljaka je varirao između genotipova. Zadnjih nekoliko godina sve je veća pojava i treće generacije 
kukuruznog plamenca, ali s obzirom da svi proizvođači preventivno više puta tretiraju useve, nije 
zabeležena ni na jednoj izolaciji veća šteta.
Berba i sušenje semenskog kukuruza je obavljena u 7 doradnih centara. S obzirom da od septembra 
do početka oktobra gotovo da nije bilo padavina, berba je protekla bez većih zastoja. Prosečan 
prinos primarno dorađenog semena svih izolacija iznosio je 3,3 t/ha, dok je prosečna klijavost svih 
ispitanih partija semena 96,84%. Ukupno je proizvedeno 4.700 t primarno dorađenog semena., In 2020, the production of ZP hybrids was based on 1,422.65 ha. The largest part of the production
was contracted with external producers, while 20.3 ha were based on the fields of the Maize
Research Institute in Krnješevci and Školsko dobro. Production was made with all 12 external
producers with which it was contracted in 2019.
By climate production season was not ideal for the production of maize seed. Although there were
no long periods with high temperatures during the year, there was insufficient rainfall in the critical
phases. In the initial stages of development (from sowing to germination), insufficient rainfall was
recorded in many regions. In northern Bačka, the dry period lasted until the first half of May. Then
there were more abundant amounts of precipitation, followed by lower temperatures than usual for
that period. All this affected lower plant dencity and uneven emergence.
Every year, it becomes more and more difficult to properly remove tassels if self propelled
detasseling machines (Castrix) are not used, because the quality of seasonal labor is decreasing year
by year. This was especially evident this year, which was additionally affected by the global
COVID-19 pandemic. This year, all external producers have to a greater or lesser extent used
Castrix for detasseling.
Plant diseases have had a more pronounced impact this year than in previous years, especially in
some regions. In central Bačka, 8% of infected plants with Sclerophtora macrospora were recorded
at one location. In the last 10 years, something like that has not been noticed in the production of
maize seed. All diseased plants were removed from the crop in the phase of intensive growth, and
after that the crop was treated. The intervention was successful and the yield was 3.35 t / ha. In
western Bačka, great damage was noticed at several localities caused by Ustilago maydis. The
percentage of infected cobs and vegetative parts of plants varied between genotypes. In the last few
years, the appearance of the third generation of corn borer has been increasing, but considering that
all producers treat crops preventively several times, no major damage has been noticed on any of
the isolations.
Harvesting and drying of maize seed was performed in 7 processing centers. Since there was almost
no precipitation from September to the beginning of October, the harvest passed without major
delays. The average yield of primarily processed seeds of all isolations was 3.3 t / ha, while the
average germination of all tested seed lots was 96.84%. A total of 4,700 t of primarily processed
seed was produced.",
publisher = "Novi Sad : Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi, Novi Sad : National Society of Processing and Energy in Agriculture",
journal = "33. Nacionalna konferencija procesna tehnika i energetika u poljoprivredi PTEP 2021, 18-23.04.2021. Vršac, Srbija - Zbornik apstrakata, 2021; 33th National conference processing and energy in agriculture PTEP 2021, 18-23.04.2021. Vršac, Srbija - Book of abstracts",
title = "Proizvodnja i dorada semenskog kukuruza u 2020.godini, Maize seed production and processing in 2020",
pages = "5-6",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_918"
}
Todorović, G., Crevar, M., Jovanović, V. S., Popović, A.,& Petrović, T.. (2021). Proizvodnja i dorada semenskog kukuruza u 2020.godini. in 33. Nacionalna konferencija procesna tehnika i energetika u poljoprivredi PTEP 2021, 18-23.04.2021. Vršac, Srbija - Zbornik apstrakata, 2021; 33th National conference processing and energy in agriculture PTEP 2021, 18-23.04.2021. Vršac, Srbija - Book of abstracts
Novi Sad : Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi., 5-6.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_918
Todorović G, Crevar M, Jovanović VS, Popović A, Petrović T. Proizvodnja i dorada semenskog kukuruza u 2020.godini. in 33. Nacionalna konferencija procesna tehnika i energetika u poljoprivredi PTEP 2021, 18-23.04.2021. Vršac, Srbija - Zbornik apstrakata, 2021; 33th National conference processing and energy in agriculture PTEP 2021, 18-23.04.2021. Vršac, Srbija - Book of abstracts. 2021;:5-6.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_918 .
Todorović, Goran, Crevar, Miloš, Jovanović, V. Snežana, Popović, Aleksandar, Petrović, Tanja, "Proizvodnja i dorada semenskog kukuruza u 2020.godini" in 33. Nacionalna konferencija procesna tehnika i energetika u poljoprivredi PTEP 2021, 18-23.04.2021. Vršac, Srbija - Zbornik apstrakata, 2021; 33th National conference processing and energy in agriculture PTEP 2021, 18-23.04.2021. Vršac, Srbija - Book of abstracts (2021):5-6,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_918 .

Seed quality of red clover and italian ryegrass varieties during five-year period / kvaliteta semena sorata crvene deteline i italijanskog ljulja tokom petogodišnjeg perioda

Stanisavljević, Rade; Poštić, Dobrivoj; Štrbanović, Ratibor; Oro, Violeta; Tabaković, Marijenka; Jovanović, Snežana; Milenković, Jasmina

(Novi Sad : National Society of Processing and Energy in Agriculture, 2021)

TY - CONF
AU - Stanisavljević, Rade
AU - Poštić, Dobrivoj
AU - Štrbanović, Ratibor
AU - Oro, Violeta
AU - Tabaković, Marijenka
AU - Jovanović, Snežana
AU - Milenković, Jasmina
PY - 2021
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/895
AB - Red clover (Trifolium pratense L.) and Italian ryegrass (Lolium multiflorum L.) are in the
conditions of Serbia, according to many researches and experiences from practice, the most
productive and highest quality grass-leguminous mixture for fodder production on more fertile
soils. Both species can be sown as pure crops. But sowing and growing in a mixture is better
because of the well-known benefits of growing legumes (which are nitrogen fixers) and grasses
(which have a pronounced need for nitrogen). Studies have shown that these species grown in a
mixture also have a positive effect on soil biogenicity. They also have a positive effect on the
reduction of weeds in relation to the cultivation of these fodder plants in pure culture.
The initial crop density in all plants, especially dense plants, is achieved by the amount of
germinating seeds in the establishment. For sowing in a mixture, the ratio between the number of
leguminous plants and grasses is important for achieving the desired ratio in the mixture (legumes:
grass).. The ratio in the mixture determines the yield and quality of the feed. Namely, it is generally
known that the legume component is of better quality and that the grass component is more
productive. There is no doubt that seed germination is the most important indicator of seed quality.
And the goal is to maintain high quality seed germination for as long as possible during the seed
storage period. But it is also a reality that the seed achieves maximum germination quality during
storage and then follows the period of seed aging, which inevitably leads to a decrease in
germination, which is different for each species. Of course, the ambient conditions in which the
seeds are stored are also of great importance for preserving germination.
The aim of these tests was to examine the quality of seeds during five years of storage through
indicators: germination energy and total germination. The seeds of four varieties of red dateline
were used in the experiment: K-17, Viola, Kolubara, Sana and Italian ryegrass, three varieties: K13, Aubade, Draga, K-39 and one populations: P1.
Seeds of the red dateline variety after five years retained an average germination of 64%, with a
variation depending on the variety of 20% (Nike 55%, Una 75%). And with pronounced variability
expressed through a coefficient of variation of CV = 14.1%. Seeds of the Italian ryegrass variety also maintained an average germination of 70% after five years, with a variation depending on the variety of 13% (Aubade 67%, K-13 80%). And with pronounced variability expressed through a coefficient of variation of CV = 8.12%.
AB - Crvena detelina (Trifolium pratense L.) i italijanski ljulj (Lolium multiflorum L.) su u uslovima
Srbije po mnogim istraživanjima i iskustvima iz prakse najproduktivnija i najkvalitetnija travaleguminozna smeša za proizvodnju krme na plodnijim zemljištima.Obe vrste mogu se sejati kao
čisti usevi. Ali je setva i gajenje u smeši bolja zbog dobro poznatih benefita gajanja leguminoza,
(koje su azotofiksataori) i trava, (koje imaju izražene zahteve za azotom). Ispitivanja su pokazala da
ove vrste gajene u smeši pozitivno utiču i na biogenost zemljišta. Takođe pozitivno utiču i na
smanjenje korova u odnosu na gajenje ovih krmnih biljka u čistoj kulturi.
Početna gustina useva se kod svih biljaka, a posebno gustorednih, postiže količinom klijavog
semena u zasnivanju. Za setvu u smeši udnos između broja biljaka leguminiza i trava je značajan za
ostvarenje željenog odnosa u smeši (leguminoza:trava). Odnos u smeši određuje prinos i kvalitet
krme. Naime opšte je poznato da je leguminozna komponenta kvalitetnija a da je travna
komponenta produktivnija. Ne sumljivo je da je klijavost semena najvažniji pokazatelj kvaliteta
semena. Te da je cilj da što je moguće duže se održi visok kvalitete semena-klijavost tokom perioda
čuvanja semen. Ali je i realnost da seme tokom čuvanja postiže maksimalni kvalitet-klijavosti a
zatim sledi perod starenja semena što neminovno vodi ka smanjenju klijavosti što je za svaku vrstu
različito. Naravno za očuvanje klijavosti od visog značaja su i anbijentalni uslovui u komjima je
seme čuvano.
Cilj ovih ispitavanja je bio da se tokom pet godina čuvanja ispita kvalitet semena preko pokazatelja:
energije klijanja i ukupne klijavosti. U ogledi je korišćeno seme četiri sorte crvene dateline : K-17,
Viola, Kolubara, Sana i italijanskog ljulja, tri sorte: K-13, Aubade, Draga, i jedna populacija P-1.
Seme sorte crvene dateline nakon pet godina zadržalo je prosečnu klijavost 64%, sa variranjem
zavisno od sote od 20% (Nike 55%, Una 75%). I sa izraženiom varijabilnošću izkazanu kroz
koefijent varijacije od CV=14,1%. Seme sorata italijanskog ljulja takođe nakon pet godina zadržalo je prosečnu klijavost 70%, sa variranjem zavisno od sote od 13% (Aubade 67%, K-13 80%). I sa izraženiom varijabilnošću zavisno od sorti izkazanu kroz koefijent varijacije od CV=8,12%.
PB - Novi Sad : National Society of Processing and Energy in Agriculture
PB - Novi Sad : Nacionalno društvo za procesnu tehniku u poljoprivredi
C3 - Seventh Internacional conference sustainable postharvest and food technologies – INOPTEP 2021 and XXXIII National conference processing and energy in agriculrure – PTEP, Vršac. 18 – 23. April, 2021, Book of abstracts
T1 - Seed quality of red clover and italian ryegrass varieties during five-year period / kvaliteta semena sorata crvene deteline i italijanskog ljulja tokom petogodišnjeg perioda
T1 - Kvaliteta semena sorata crvene deteline i italijanskog ljulja tokom petogodišnjeg perioda
SP - 118
EP - 119
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_895
ER - 
@conference{
author = "Stanisavljević, Rade and Poštić, Dobrivoj and Štrbanović, Ratibor and Oro, Violeta and Tabaković, Marijenka and Jovanović, Snežana and Milenković, Jasmina",
year = "2021",
abstract = "Red clover (Trifolium pratense L.) and Italian ryegrass (Lolium multiflorum L.) are in the
conditions of Serbia, according to many researches and experiences from practice, the most
productive and highest quality grass-leguminous mixture for fodder production on more fertile
soils. Both species can be sown as pure crops. But sowing and growing in a mixture is better
because of the well-known benefits of growing legumes (which are nitrogen fixers) and grasses
(which have a pronounced need for nitrogen). Studies have shown that these species grown in a
mixture also have a positive effect on soil biogenicity. They also have a positive effect on the
reduction of weeds in relation to the cultivation of these fodder plants in pure culture.
The initial crop density in all plants, especially dense plants, is achieved by the amount of
germinating seeds in the establishment. For sowing in a mixture, the ratio between the number of
leguminous plants and grasses is important for achieving the desired ratio in the mixture (legumes:
grass).. The ratio in the mixture determines the yield and quality of the feed. Namely, it is generally
known that the legume component is of better quality and that the grass component is more
productive. There is no doubt that seed germination is the most important indicator of seed quality.
And the goal is to maintain high quality seed germination for as long as possible during the seed
storage period. But it is also a reality that the seed achieves maximum germination quality during
storage and then follows the period of seed aging, which inevitably leads to a decrease in
germination, which is different for each species. Of course, the ambient conditions in which the
seeds are stored are also of great importance for preserving germination.
The aim of these tests was to examine the quality of seeds during five years of storage through
indicators: germination energy and total germination. The seeds of four varieties of red dateline
were used in the experiment: K-17, Viola, Kolubara, Sana and Italian ryegrass, three varieties: K13, Aubade, Draga, K-39 and one populations: P1.
Seeds of the red dateline variety after five years retained an average germination of 64%, with a
variation depending on the variety of 20% (Nike 55%, Una 75%). And with pronounced variability
expressed through a coefficient of variation of CV = 14.1%. Seeds of the Italian ryegrass variety also maintained an average germination of 70% after five years, with a variation depending on the variety of 13% (Aubade 67%, K-13 80%). And with pronounced variability expressed through a coefficient of variation of CV = 8.12%., Crvena detelina (Trifolium pratense L.) i italijanski ljulj (Lolium multiflorum L.) su u uslovima
Srbije po mnogim istraživanjima i iskustvima iz prakse najproduktivnija i najkvalitetnija travaleguminozna smeša za proizvodnju krme na plodnijim zemljištima.Obe vrste mogu se sejati kao
čisti usevi. Ali je setva i gajenje u smeši bolja zbog dobro poznatih benefita gajanja leguminoza,
(koje su azotofiksataori) i trava, (koje imaju izražene zahteve za azotom). Ispitivanja su pokazala da
ove vrste gajene u smeši pozitivno utiču i na biogenost zemljišta. Takođe pozitivno utiču i na
smanjenje korova u odnosu na gajenje ovih krmnih biljka u čistoj kulturi.
Početna gustina useva se kod svih biljaka, a posebno gustorednih, postiže količinom klijavog
semena u zasnivanju. Za setvu u smeši udnos između broja biljaka leguminiza i trava je značajan za
ostvarenje željenog odnosa u smeši (leguminoza:trava). Odnos u smeši određuje prinos i kvalitet
krme. Naime opšte je poznato da je leguminozna komponenta kvalitetnija a da je travna
komponenta produktivnija. Ne sumljivo je da je klijavost semena najvažniji pokazatelj kvaliteta
semena. Te da je cilj da što je moguće duže se održi visok kvalitete semena-klijavost tokom perioda
čuvanja semen. Ali je i realnost da seme tokom čuvanja postiže maksimalni kvalitet-klijavosti a
zatim sledi perod starenja semena što neminovno vodi ka smanjenju klijavosti što je za svaku vrstu
različito. Naravno za očuvanje klijavosti od visog značaja su i anbijentalni uslovui u komjima je
seme čuvano.
Cilj ovih ispitavanja je bio da se tokom pet godina čuvanja ispita kvalitet semena preko pokazatelja:
energije klijanja i ukupne klijavosti. U ogledi je korišćeno seme četiri sorte crvene dateline : K-17,
Viola, Kolubara, Sana i italijanskog ljulja, tri sorte: K-13, Aubade, Draga, i jedna populacija P-1.
Seme sorte crvene dateline nakon pet godina zadržalo je prosečnu klijavost 64%, sa variranjem
zavisno od sote od 20% (Nike 55%, Una 75%). I sa izraženiom varijabilnošću izkazanu kroz
koefijent varijacije od CV=14,1%. Seme sorata italijanskog ljulja takođe nakon pet godina zadržalo je prosečnu klijavost 70%, sa variranjem zavisno od sote od 13% (Aubade 67%, K-13 80%). I sa izraženiom varijabilnošću zavisno od sorti izkazanu kroz koefijent varijacije od CV=8,12%.",
publisher = "Novi Sad : National Society of Processing and Energy in Agriculture, Novi Sad : Nacionalno društvo za procesnu tehniku u poljoprivredi",
journal = "Seventh Internacional conference sustainable postharvest and food technologies – INOPTEP 2021 and XXXIII National conference processing and energy in agriculrure – PTEP, Vršac. 18 – 23. April, 2021, Book of abstracts",
title = "Seed quality of red clover and italian ryegrass varieties during five-year period / kvaliteta semena sorata crvene deteline i italijanskog ljulja tokom petogodišnjeg perioda, Kvaliteta semena sorata crvene deteline i italijanskog ljulja tokom petogodišnjeg perioda",
pages = "118-119",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_895"
}
Stanisavljević, R., Poštić, D., Štrbanović, R., Oro, V., Tabaković, M., Jovanović, S.,& Milenković, J.. (2021). Seed quality of red clover and italian ryegrass varieties during five-year period / kvaliteta semena sorata crvene deteline i italijanskog ljulja tokom petogodišnjeg perioda. in Seventh Internacional conference sustainable postharvest and food technologies – INOPTEP 2021 and XXXIII National conference processing and energy in agriculrure – PTEP, Vršac. 18 – 23. April, 2021, Book of abstracts
Novi Sad : National Society of Processing and Energy in Agriculture., 118-119.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_895
Stanisavljević R, Poštić D, Štrbanović R, Oro V, Tabaković M, Jovanović S, Milenković J. Seed quality of red clover and italian ryegrass varieties during five-year period / kvaliteta semena sorata crvene deteline i italijanskog ljulja tokom petogodišnjeg perioda. in Seventh Internacional conference sustainable postharvest and food technologies – INOPTEP 2021 and XXXIII National conference processing and energy in agriculrure – PTEP, Vršac. 18 – 23. April, 2021, Book of abstracts. 2021;:118-119.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_895 .
Stanisavljević, Rade, Poštić, Dobrivoj, Štrbanović, Ratibor, Oro, Violeta, Tabaković, Marijenka, Jovanović, Snežana, Milenković, Jasmina, "Seed quality of red clover and italian ryegrass varieties during five-year period / kvaliteta semena sorata crvene deteline i italijanskog ljulja tokom petogodišnjeg perioda" in Seventh Internacional conference sustainable postharvest and food technologies – INOPTEP 2021 and XXXIII National conference processing and energy in agriculrure – PTEP, Vršac. 18 – 23. April, 2021, Book of abstracts (2021):118-119,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_895 .

Analysing and prediction of cereals production characteristics in vojvodina

Novković, Nebojša; Vukelić, Nataša; Sredojević, Zorica; Jovanović, Snežana; Šarac, Veljko

(Banja Luka : University of banja luka, Faculty of agriculture, 2021)

TY - JOUR
AU - Novković, Nebojša
AU - Vukelić, Nataša
AU - Sredojević, Zorica
AU - Jovanović, Snežana
AU - Šarac, Veljko
PY - 2021
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/921
AB - In this paper important kind of cereal crops in Vojvodina were analyzed (wheat, corn, 
barley, oats, rye and triticale). The production parameters include the cultivated area, 
annual production and yield of these cereals in the period 2005-2019. Method of 
descriptive statistic is used for analysis. Based on result of analysis, using 
extrapolation method, production parameters were predicted for the period 2020-
2024. Prediction is important for macro and micro planning of cereal production. 
Corn and wheat are two the most important kind of cereal crops in Vojvodina. They 
are also important for Serbian agriculture, too. Area under the cereal crops has 
tendency of decreasing, but because of positive tendency of yield, annual production 
show slow increasing tendency. Yields of all kind of cereal crops in Vojvodina are 
higher than in Serbia. Production and economics stability of cereal crops in 
Vojvodina were present in analyzed period, and they have a tendency to be stable in 
a future.
PB - Banja Luka : University of banja luka, Faculty of agriculture
T2 - 10. International symposium on agricultural sciences AgroReS 2021 – Book of abstracts
T1 - Analysing and prediction of cereals production characteristics in vojvodina
SP - 125
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_921
ER - 
@article{
author = "Novković, Nebojša and Vukelić, Nataša and Sredojević, Zorica and Jovanović, Snežana and Šarac, Veljko",
year = "2021",
abstract = "In this paper important kind of cereal crops in Vojvodina were analyzed (wheat, corn, 
barley, oats, rye and triticale). The production parameters include the cultivated area, 
annual production and yield of these cereals in the period 2005-2019. Method of 
descriptive statistic is used for analysis. Based on result of analysis, using 
extrapolation method, production parameters were predicted for the period 2020-
2024. Prediction is important for macro and micro planning of cereal production. 
Corn and wheat are two the most important kind of cereal crops in Vojvodina. They 
are also important for Serbian agriculture, too. Area under the cereal crops has 
tendency of decreasing, but because of positive tendency of yield, annual production 
show slow increasing tendency. Yields of all kind of cereal crops in Vojvodina are 
higher than in Serbia. Production and economics stability of cereal crops in 
Vojvodina were present in analyzed period, and they have a tendency to be stable in 
a future.",
publisher = "Banja Luka : University of banja luka, Faculty of agriculture",
journal = "10. International symposium on agricultural sciences AgroReS 2021 – Book of abstracts",
title = "Analysing and prediction of cereals production characteristics in vojvodina",
pages = "125",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_921"
}
Novković, N., Vukelić, N., Sredojević, Z., Jovanović, S.,& Šarac, V.. (2021). Analysing and prediction of cereals production characteristics in vojvodina. in 10. International symposium on agricultural sciences AgroReS 2021 – Book of abstracts
Banja Luka : University of banja luka, Faculty of agriculture., 125.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_921
Novković N, Vukelić N, Sredojević Z, Jovanović S, Šarac V. Analysing and prediction of cereals production characteristics in vojvodina. in 10. International symposium on agricultural sciences AgroReS 2021 – Book of abstracts. 2021;:125.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_921 .
Novković, Nebojša, Vukelić, Nataša, Sredojević, Zorica, Jovanović, Snežana, Šarac, Veljko, "Analysing and prediction of cereals production characteristics in vojvodina" in 10. International symposium on agricultural sciences AgroReS 2021 – Book of abstracts (2021):125,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_921 .

Tendencies and prediction of prices of industrial crops In serbia

Novković, Nebojša; Mutavdzić, Beba; Drinić, Ljiljana; Jovanović, Snežana; Tekić, Dragana

(Sarajevo : University of East Sarajevo, Faculty of Agriculture, 2021)

TY - JOUR
AU - Novković, Nebojša
AU - Mutavdzić, Beba
AU - Drinić, Ljiljana
AU - Jovanović, Snežana
AU - Tekić, Dragana
PY - 2021
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/920
AB - The research in this paper deals with the prices of the most important industrial 
crops in Serbia – soybean, sunflower, sugarbeet, rapeseed and tobacco. The main 
aim of the research was to perform aquantitative analysisto determine the trends in 
the prices and to predict the trends for the following period. The analysis was based 
on the average annual prices for the period 2005-2019. The quantitative analysis 
was performed by using methods of descriptive statistics and the average annual 
rate of change to discover the trendsfor the analyzed period and to predict the 
trends for the following five years (2020-2024). The average annual price of 
soybean was 311.86 EUR/t. The price ranged between 189 and 527 EUR/t. The 
annual change rate of soybean price in Serbia in the analyzed period was 2.76%. 
The average annual price of sunflower was 264.78 EUR/t. The price ranged 
between 163 and 455 EUR/t. The annual change rate of sunflower price in Serbia 
was 2.13%. The average annual price of sugarbeet was 31.60 EUR/t. The price 
ranged between 24.36 and 40.31 EUR/t. The annual change rate of sugar beet price 
was 1.85 %. The average annual price of rapeseed was 299.58 EUR/t. The price 
ranged between 145 and 447 EUR/t. The annual change rate was 5.84%. The 
average annual price of tobacco was 1,749 EUR/t. The price ranged between 1,068 
and 2,159 EUR/t. The annual change rate of tobacco price in Serbia was 
3.90%.The predictions show that the expected prices for the industrial crops in 
2024 in Serbia will be as follows: soybean 337, sunflower 266, sugar beet 35.33, 
rapeseed 425 and tobacco 2,208 EUR/t
PB - Sarajevo : University of East Sarajevo, Faculty of Agriculture
T2 - Agrofor international journal
T1 - Tendencies and prediction of prices of industrial crops In serbia
VL - 6
IS - 3
DO - 10.7251/AGRENG2103015N
ER - 
@article{
author = "Novković, Nebojša and Mutavdzić, Beba and Drinić, Ljiljana and Jovanović, Snežana and Tekić, Dragana",
year = "2021",
abstract = "The research in this paper deals with the prices of the most important industrial 
crops in Serbia – soybean, sunflower, sugarbeet, rapeseed and tobacco. The main 
aim of the research was to perform aquantitative analysisto determine the trends in 
the prices and to predict the trends for the following period. The analysis was based 
on the average annual prices for the period 2005-2019. The quantitative analysis 
was performed by using methods of descriptive statistics and the average annual 
rate of change to discover the trendsfor the analyzed period and to predict the 
trends for the following five years (2020-2024). The average annual price of 
soybean was 311.86 EUR/t. The price ranged between 189 and 527 EUR/t. The 
annual change rate of soybean price in Serbia in the analyzed period was 2.76%. 
The average annual price of sunflower was 264.78 EUR/t. The price ranged 
between 163 and 455 EUR/t. The annual change rate of sunflower price in Serbia 
was 2.13%. The average annual price of sugarbeet was 31.60 EUR/t. The price 
ranged between 24.36 and 40.31 EUR/t. The annual change rate of sugar beet price 
was 1.85 %. The average annual price of rapeseed was 299.58 EUR/t. The price 
ranged between 145 and 447 EUR/t. The annual change rate was 5.84%. The 
average annual price of tobacco was 1,749 EUR/t. The price ranged between 1,068 
and 2,159 EUR/t. The annual change rate of tobacco price in Serbia was 
3.90%.The predictions show that the expected prices for the industrial crops in 
2024 in Serbia will be as follows: soybean 337, sunflower 266, sugar beet 35.33, 
rapeseed 425 and tobacco 2,208 EUR/t",
publisher = "Sarajevo : University of East Sarajevo, Faculty of Agriculture",
journal = "Agrofor international journal",
title = "Tendencies and prediction of prices of industrial crops In serbia",
volume = "6",
number = "3",
doi = "10.7251/AGRENG2103015N"
}
Novković, N., Mutavdzić, B., Drinić, L., Jovanović, S.,& Tekić, D.. (2021). Tendencies and prediction of prices of industrial crops In serbia. in Agrofor international journal
Sarajevo : University of East Sarajevo, Faculty of Agriculture., 6(3).
https://doi.org/10.7251/AGRENG2103015N
Novković N, Mutavdzić B, Drinić L, Jovanović S, Tekić D. Tendencies and prediction of prices of industrial crops In serbia. in Agrofor international journal. 2021;6(3).
doi:10.7251/AGRENG2103015N .
Novković, Nebojša, Mutavdzić, Beba, Drinić, Ljiljana, Jovanović, Snežana, Tekić, Dragana, "Tendencies and prediction of prices of industrial crops In serbia" in Agrofor international journal, 6, no. 3 (2021),
https://doi.org/10.7251/AGRENG2103015N . .

The effect of different type of cytoplasm on seed fractions in maize inbred lines

Jovanović V., Snežana; Todorović, Goran; Tolimir, Miodrag; Kresović, Branka; Štrbanović, Ratibor; Stanisavljević, Rade; Novković, Nebojša

(Burgas: Sciences Events, 2020)

TY - JOUR
AU - Jovanović V., Snežana
AU - Todorović, Goran
AU - Tolimir, Miodrag
AU - Kresović, Branka
AU - Štrbanović, Ratibor
AU - Stanisavljević, Rade
AU - Novković, Nebojša
PY - 2020
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/919
AB - The seed in order to meet requirements of cropping practices and growing systems in the production 
of commercial maize. The aim of the present study was to determine the effects of The seed processing 
technology depends on the seed fraction. The introduction of new and improved solutions in maize 
seed processing contributes to the improvement of traits of different types of cytoplasm (cms-C, cms-S 
and fertile), and environmental factors on the medium large flat seeds of maize inbred lines. The study 
encompassed the 12 same maize inbred lines of each type of cytoplasm. The trial was set up according 
to the complete randomised block design in two locations with three replications. Statistical biometrical data processing was based on means per replication and encompassed the analysis of 
variance. On the basis of this analysis, it was determined that there were significant differences 
among inbred lines regarding the medium large flat seed fraction (MLF) in dependence on the type of 
cytoplasm, year and the location. The average values of the seed fraction varied over inbreds from 
0.4% to 16.3%. The highest, i.e. lowest value for this trait was expressed by sterile cytoplasm cms-C, 
i.e. fertile cytoplasm, respectively. Furthermore, a greater share of MLF seeds was recorded in the 
first year and the first location than in the second year and the second location. The inbred line × 
location interaction points out to very significant (Lsd0.001) differences in the content of MLF seeds of 
maize inbred lines in dependence of observed locations. The years of investigation and locations 
significantly (Lsd0.005) affected the content of MLF seeds in maize inbred lines. The analysis of 
obtained results points out to a significant effect of the type of cytoplasm on the medium large flat seed 
fraction.
PB - Burgas: Sciences Events
T2 - Journal of International Scientific Publications : Agriculture & Food
T1 - The effect of different type of cytoplasm on seed fractions in maize inbred lines
VL - 8
SP - 91
EP - 98
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_919
ER - 
@article{
author = "Jovanović V., Snežana and Todorović, Goran and Tolimir, Miodrag and Kresović, Branka and Štrbanović, Ratibor and Stanisavljević, Rade and Novković, Nebojša",
year = "2020",
abstract = "The seed in order to meet requirements of cropping practices and growing systems in the production 
of commercial maize. The aim of the present study was to determine the effects of The seed processing 
technology depends on the seed fraction. The introduction of new and improved solutions in maize 
seed processing contributes to the improvement of traits of different types of cytoplasm (cms-C, cms-S 
and fertile), and environmental factors on the medium large flat seeds of maize inbred lines. The study 
encompassed the 12 same maize inbred lines of each type of cytoplasm. The trial was set up according 
to the complete randomised block design in two locations with three replications. Statistical biometrical data processing was based on means per replication and encompassed the analysis of 
variance. On the basis of this analysis, it was determined that there were significant differences 
among inbred lines regarding the medium large flat seed fraction (MLF) in dependence on the type of 
cytoplasm, year and the location. The average values of the seed fraction varied over inbreds from 
0.4% to 16.3%. The highest, i.e. lowest value for this trait was expressed by sterile cytoplasm cms-C, 
i.e. fertile cytoplasm, respectively. Furthermore, a greater share of MLF seeds was recorded in the 
first year and the first location than in the second year and the second location. The inbred line × 
location interaction points out to very significant (Lsd0.001) differences in the content of MLF seeds of 
maize inbred lines in dependence of observed locations. The years of investigation and locations 
significantly (Lsd0.005) affected the content of MLF seeds in maize inbred lines. The analysis of 
obtained results points out to a significant effect of the type of cytoplasm on the medium large flat seed 
fraction.",
publisher = "Burgas: Sciences Events",
journal = "Journal of International Scientific Publications : Agriculture & Food",
title = "The effect of different type of cytoplasm on seed fractions in maize inbred lines",
volume = "8",
pages = "91-98",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_919"
}
Jovanović V., S., Todorović, G., Tolimir, M., Kresović, B., Štrbanović, R., Stanisavljević, R.,& Novković, N.. (2020). The effect of different type of cytoplasm on seed fractions in maize inbred lines. in Journal of International Scientific Publications : Agriculture & Food
Burgas: Sciences Events., 8, 91-98.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_919
Jovanović V. S, Todorović G, Tolimir M, Kresović B, Štrbanović R, Stanisavljević R, Novković N. The effect of different type of cytoplasm on seed fractions in maize inbred lines. in Journal of International Scientific Publications : Agriculture & Food. 2020;8:91-98.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_919 .
Jovanović V., Snežana, Todorović, Goran, Tolimir, Miodrag, Kresović, Branka, Štrbanović, Ratibor, Stanisavljević, Rade, Novković, Nebojša, "The effect of different type of cytoplasm on seed fractions in maize inbred lines" in Journal of International Scientific Publications : Agriculture & Food, 8 (2020):91-98,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_919 .

Effect of seed storage on seed germination and seedling quality of Festulolium in comparison with related forage grasses

Stanisavljević, Rade; Poštić, Dobrivoj; Štrbanović, Ratibor; Tabaković, Marijenka; Jovanović, V. Snežana; Milenković, Jasmina; Đokić, Dragoslav; Terzić, Dragan

(Valle del Cauca : Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), 2020)

TY - JOUR
AU - Stanisavljević, Rade
AU - Poštić, Dobrivoj
AU - Štrbanović, Ratibor
AU - Tabaković, Marijenka
AU - Jovanović, V. Snežana
AU - Milenković, Jasmina
AU - Đokić, Dragoslav
AU - Terzić, Dragan
PY - 2020
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/824
AB - Tests of seed germination, seed dormancy and seedling growth were performed on 0-, 6-, 20- and 30-months-old seed lots of Festulolium in comparison with Italian ryegrass (Lolium multiflorum) and meadow fescue (Festuca pratensis). Tests were performed on seeds harvested in 2 different years (2014 and 2015) resulting in no major difference between the years. Seed storage affected seed viability and dormancy and seedling growth in all 3 grasses. The maximum germination of Festulolium seeds was achieved 6 months after harvest (95% normal seedlings); germination decreased significantly thereafter. While maximum germination of L. multiflorum and F. pratensis seeds was also achieved following storage for 6 months, these germination rates (93 and 90%, respectively) were retained until at least 20 months in storage. After storage for 30 months, seed germination of Festulolium, L. multiflorum and F. pratensis had declined to 72, 79 and 83%, respectively. High germination in all species was associated with higher rates of seedling growth. In an artificial seed ageing test, a temperature of 41 °C (during 48 and 72 hours) was found to effectively rank seed lots for germination performance in all 3 grasses. This test seems to have application for use in the seed trade to identify seed lots which could deteriorate more rapidly in storage. Further studies are needed to verify this hypothesis.
AB - Se realizaron pruebas de germinación y de crecimiento de plántulas provenientes de lotes de semillas de Festulolium almacenadas durante 0, 6, 20 y 30 meses, en comparación con raigrás italiano (Lolium multiflorum) y festuca de pradera (Festuca pratensis). En lotes de semillas cosechadas en 2014 y 2015 no se encontraron diferencias entre los años. El almacenamiento afectó la viabilidad y la latencia de las semillas y el crecimiento de las plántulas en las tres especies. La germinación máxima de las semillas de Festulolium se presentó 6 meses después de la cosecha (95% de plántulas normales), a partir de los cuales disminuyó significativamente. También las semillas de L. multiflorum y F. pratensis presentaron máxima germinación después de 6 meses (93 y 90%, respectivamente); estas tasas, sin embargo, se mantuvieron hasta al menos 20 meses de almacenamiento. Después de 30 meses, la germinación de las semillas disminuyó a 72, 79 y 83% para Festulolium, raigrás y festuca, respectivamente. La alta germinación en todas las especies se asoció con mayores tasas de crecimiento de plántulas. En una prueba rápida de envejecimiento artificial de semillas (temperatura de 41 °C durante 48 y 72 horas) fue posible predecir el comportamiento de germinación de las semillas de las tres especies. Esta prueba parece tener aplicación en el comercio para identificar lotes de semillas que podrían deteriorarse más rápidamente durante el almacenamiento. Se necesitan más estudios para verificar esta hipótesis.
PB - Valle del Cauca : Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT)
T2 - Tropical Grasslands-Forrajes Tropicales
T1 - Effect of seed storage on seed germination and seedling quality of Festulolium in comparison with related forage grasses
T1 - Efecto del almacenamiento de la semilla de Festulolium y especies relacionadas en su germinación y la calidad de plántulas
VL - 8
IS - 2
SP - 125
EP - 132
DO - 10.17138/TGFT(8)125-132
ER - 
@article{
author = "Stanisavljević, Rade and Poštić, Dobrivoj and Štrbanović, Ratibor and Tabaković, Marijenka and Jovanović, V. Snežana and Milenković, Jasmina and Đokić, Dragoslav and Terzić, Dragan",
year = "2020",
abstract = "Tests of seed germination, seed dormancy and seedling growth were performed on 0-, 6-, 20- and 30-months-old seed lots of Festulolium in comparison with Italian ryegrass (Lolium multiflorum) and meadow fescue (Festuca pratensis). Tests were performed on seeds harvested in 2 different years (2014 and 2015) resulting in no major difference between the years. Seed storage affected seed viability and dormancy and seedling growth in all 3 grasses. The maximum germination of Festulolium seeds was achieved 6 months after harvest (95% normal seedlings); germination decreased significantly thereafter. While maximum germination of L. multiflorum and F. pratensis seeds was also achieved following storage for 6 months, these germination rates (93 and 90%, respectively) were retained until at least 20 months in storage. After storage for 30 months, seed germination of Festulolium, L. multiflorum and F. pratensis had declined to 72, 79 and 83%, respectively. High germination in all species was associated with higher rates of seedling growth. In an artificial seed ageing test, a temperature of 41 °C (during 48 and 72 hours) was found to effectively rank seed lots for germination performance in all 3 grasses. This test seems to have application for use in the seed trade to identify seed lots which could deteriorate more rapidly in storage. Further studies are needed to verify this hypothesis., Se realizaron pruebas de germinación y de crecimiento de plántulas provenientes de lotes de semillas de Festulolium almacenadas durante 0, 6, 20 y 30 meses, en comparación con raigrás italiano (Lolium multiflorum) y festuca de pradera (Festuca pratensis). En lotes de semillas cosechadas en 2014 y 2015 no se encontraron diferencias entre los años. El almacenamiento afectó la viabilidad y la latencia de las semillas y el crecimiento de las plántulas en las tres especies. La germinación máxima de las semillas de Festulolium se presentó 6 meses después de la cosecha (95% de plántulas normales), a partir de los cuales disminuyó significativamente. También las semillas de L. multiflorum y F. pratensis presentaron máxima germinación después de 6 meses (93 y 90%, respectivamente); estas tasas, sin embargo, se mantuvieron hasta al menos 20 meses de almacenamiento. Después de 30 meses, la germinación de las semillas disminuyó a 72, 79 y 83% para Festulolium, raigrás y festuca, respectivamente. La alta germinación en todas las especies se asoció con mayores tasas de crecimiento de plántulas. En una prueba rápida de envejecimiento artificial de semillas (temperatura de 41 °C durante 48 y 72 horas) fue posible predecir el comportamiento de germinación de las semillas de las tres especies. Esta prueba parece tener aplicación en el comercio para identificar lotes de semillas que podrían deteriorarse más rápidamente durante el almacenamiento. Se necesitan más estudios para verificar esta hipótesis.",
publisher = "Valle del Cauca : Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT)",
journal = "Tropical Grasslands-Forrajes Tropicales",
title = "Effect of seed storage on seed germination and seedling quality of Festulolium in comparison with related forage grasses, Efecto del almacenamiento de la semilla de Festulolium y especies relacionadas en su germinación y la calidad de plántulas",
volume = "8",
number = "2",
pages = "125-132",
doi = "10.17138/TGFT(8)125-132"
}
Stanisavljević, R., Poštić, D., Štrbanović, R., Tabaković, M., Jovanović, V. S., Milenković, J., Đokić, D.,& Terzić, D.. (2020). Effect of seed storage on seed germination and seedling quality of Festulolium in comparison with related forage grasses. in Tropical Grasslands-Forrajes Tropicales
Valle del Cauca : Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT)., 8(2), 125-132.
https://doi.org/10.17138/TGFT(8)125-132
Stanisavljević R, Poštić D, Štrbanović R, Tabaković M, Jovanović VS, Milenković J, Đokić D, Terzić D. Effect of seed storage on seed germination and seedling quality of Festulolium in comparison with related forage grasses. in Tropical Grasslands-Forrajes Tropicales. 2020;8(2):125-132.
doi:10.17138/TGFT(8)125-132 .
Stanisavljević, Rade, Poštić, Dobrivoj, Štrbanović, Ratibor, Tabaković, Marijenka, Jovanović, V. Snežana, Milenković, Jasmina, Đokić, Dragoslav, Terzić, Dragan, "Effect of seed storage on seed germination and seedling quality of Festulolium in comparison with related forage grasses" in Tropical Grasslands-Forrajes Tropicales, 8, no. 2 (2020):125-132,
https://doi.org/10.17138/TGFT(8)125-132 . .
10

The impact of plant density on the seed yield and the spring field pea’s yield component

Krizmanić, Goran; Tucak, Marijana; Brkić, Andrija; Marković, Monika; Jovanović, V. Snežana; Čupić, Tihomir

(Osijek : Poljoprivredni Fakultet Osijek, 2020)

TY - JOUR
AU - Krizmanić, Goran
AU - Tucak, Marijana
AU - Brkić, Andrija
AU - Marković, Monika
AU - Jovanović, V. Snežana
AU - Čupić, Tihomir
PY - 2020
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/795
AB - The spring field pea is one of the most important coarse legumes. This study was
carried out to investigate the response of a spring field pea variety to three plant
densities (50, 100, and 150 plant m-2) during the 2017 and 2019 growing seasons
in eastern Croatia. The field study was set up as a Randomized Complete Block
Design (RCBD) in four replications. The results have demonstrated a significant
effect of the plant densities and the growing seasons on the seed yield and on the
following yield components: plant height and the number of pods/plant. The effect
of plant densities on the number of seeds/pod and the thousand-seed weight was
not significant. As for a growing season, the highest seed yield, plant height, the
number of pods/plant were obtained in the second growing season. Furthermore,
a maximum seed yield was recorded at the 150-plant m-2 plant density. This study
has demonstrated that planting the spring field pea at different plant densities significantly
modifies the spring field pea yield, plant height and number of pods/plant.
AB - Jari stočni grašak jedna je od najznačajnijih krupnozrnih mahunarki. Ovo je istraživanje provedeno kako bismo vidjeli reakciju utjecaja različitih gustoća sjetve na jari stočni grašak tijekom dvaju vegetacijskih ciklusa 2017. i 2019. godine u istočnome dijelu Republike Hrvatske. Pokus je postavljen po RCBD sustavu u četiri ponavljanja. Rezultati pokazuju značajan utjecaj gustoće sjetve i godina istraživanja na prinos zrna i većinu komponenata prinosa: visinu biljke i broja mahuna po biljci, osim broja zrna po mahuni i mase tisuću zrna, gdje gustoća sjetve nije statistički značajno utjecala na razlike u vrijednostima istraživanih svojstava. Najveće vrijednosti prinosa zrna, visine biljke i broja mahuna po biljci ostvarene su u drugoj godini istraživanja. Najveći prinos zrna zabilježen je pri gustoći sjetve od 150 biljaka/m2. Istraživanje pokazuje da različite gustoće sjetve značajno modificiraju/utječu na visinu prinosa zrna i komponente prinosa jaroga stočnog graška.
PB - Osijek : Poljoprivredni Fakultet Osijek
T2 - Poljoprivreda
T1 - The impact of plant density on the seed yield and the spring field pea’s yield component
T1 - Utjecaj gustoće sjetve na prinos zrna i komponente prinosa jaroga stočnog graška
VL - 26
IS - 1
SP - 25
EP - 31
DO - 10.18047/poljo.26.1.4
ER - 
@article{
author = "Krizmanić, Goran and Tucak, Marijana and Brkić, Andrija and Marković, Monika and Jovanović, V. Snežana and Čupić, Tihomir",
year = "2020",
abstract = "The spring field pea is one of the most important coarse legumes. This study was
carried out to investigate the response of a spring field pea variety to three plant
densities (50, 100, and 150 plant m-2) during the 2017 and 2019 growing seasons
in eastern Croatia. The field study was set up as a Randomized Complete Block
Design (RCBD) in four replications. The results have demonstrated a significant
effect of the plant densities and the growing seasons on the seed yield and on the
following yield components: plant height and the number of pods/plant. The effect
of plant densities on the number of seeds/pod and the thousand-seed weight was
not significant. As for a growing season, the highest seed yield, plant height, the
number of pods/plant were obtained in the second growing season. Furthermore,
a maximum seed yield was recorded at the 150-plant m-2 plant density. This study
has demonstrated that planting the spring field pea at different plant densities significantly
modifies the spring field pea yield, plant height and number of pods/plant., Jari stočni grašak jedna je od najznačajnijih krupnozrnih mahunarki. Ovo je istraživanje provedeno kako bismo vidjeli reakciju utjecaja različitih gustoća sjetve na jari stočni grašak tijekom dvaju vegetacijskih ciklusa 2017. i 2019. godine u istočnome dijelu Republike Hrvatske. Pokus je postavljen po RCBD sustavu u četiri ponavljanja. Rezultati pokazuju značajan utjecaj gustoće sjetve i godina istraživanja na prinos zrna i većinu komponenata prinosa: visinu biljke i broja mahuna po biljci, osim broja zrna po mahuni i mase tisuću zrna, gdje gustoća sjetve nije statistički značajno utjecala na razlike u vrijednostima istraživanih svojstava. Najveće vrijednosti prinosa zrna, visine biljke i broja mahuna po biljci ostvarene su u drugoj godini istraživanja. Najveći prinos zrna zabilježen je pri gustoći sjetve od 150 biljaka/m2. Istraživanje pokazuje da različite gustoće sjetve značajno modificiraju/utječu na visinu prinosa zrna i komponente prinosa jaroga stočnog graška.",
publisher = "Osijek : Poljoprivredni Fakultet Osijek",
journal = "Poljoprivreda",
title = "The impact of plant density on the seed yield and the spring field pea’s yield component, Utjecaj gustoće sjetve na prinos zrna i komponente prinosa jaroga stočnog graška",
volume = "26",
number = "1",
pages = "25-31",
doi = "10.18047/poljo.26.1.4"
}
Krizmanić, G., Tucak, M., Brkić, A., Marković, M., Jovanović, V. S.,& Čupić, T.. (2020). The impact of plant density on the seed yield and the spring field pea’s yield component. in Poljoprivreda
Osijek : Poljoprivredni Fakultet Osijek., 26(1), 25-31.
https://doi.org/10.18047/poljo.26.1.4
Krizmanić G, Tucak M, Brkić A, Marković M, Jovanović VS, Čupić T. The impact of plant density on the seed yield and the spring field pea’s yield component. in Poljoprivreda. 2020;26(1):25-31.
doi:10.18047/poljo.26.1.4 .
Krizmanić, Goran, Tucak, Marijana, Brkić, Andrija, Marković, Monika, Jovanović, V. Snežana, Čupić, Tihomir, "The impact of plant density on the seed yield and the spring field pea’s yield component" in Poljoprivreda, 26, no. 1 (2020):25-31,
https://doi.org/10.18047/poljo.26.1.4 . .
4
4

Uticaj starosti semena na klijavost i porast klijanaca mačjeg repa (Phleum pratense L.)

Stanisavljević, Rade; Poštić, Dobrivoj; Milenković, Jasmina; Đokić, Dragoslav; Beković, Dragoljub; Štrbanović, Ratibor; Jovanović, V. Snežana; Tabaković, Marijenka

(Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi, Novi Sad, 2019)

TY - JOUR
AU - Stanisavljević, Rade
AU - Poštić, Dobrivoj
AU - Milenković, Jasmina
AU - Đokić, Dragoslav
AU - Beković, Dragoljub
AU - Štrbanović, Ratibor
AU - Jovanović, V. Snežana
AU - Tabaković, Marijenka
PY - 2019
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/741
AB - Timothy grass is a fodder grass mostly grown as a pure stand or in mixed stands with fodder legumes at higher elevations. It is cultivated for its high yields and the supreme quality of roughage containing Timothy grass. There are different methods for preserving the seed quality of fodder grasses relative to the following parameters: species, variety, harvest methods, postharvest treatments, as well as the storage temperature and air humidity. Poor seed germination is often caused by the presence of dormant seeds which fail to germinate despite ideal conditions in the field or laboratory. After a certain storage period, dormant seeds start germinating, but prolonged storage periods result in seed aging which is associated with reductions in seed germination, seedling growth and the total mass of the root system. The seed quality features of four Timothy grass seed lots (the 'Foka' cultivar), at ages of 3, 15 and 27 months, were examined in this study according to the share of dormant, germinated and dead seeds, as well as abnormal seedlings. Upon assessing seed germination, the stem length (cm), radicle length (cm) and fresh weight (g) of seedlings were measured. Different seed lots were found to exert no effect on the seed quality parameters examined and the growth of seedlings. Conversely, the seed age had a significant impact (P <0.001 to P <0.05) on the seed quality parameters examined and the seedling growth.
AB - Mačji rep je krmna trava koja se uglavnom gaji u smeši sa krmnim leguminozama ili kao čist usev na većim nadmorskim visinama. Njegovim gajenjem se ostvaruju visoki prinosi i odličan kvalitet kabaste stočne hrane. Za razliku od većine krmnih trava, mačji rep nije sklon osipanju pa se ubiranje semena obavlja kada je seme sa nižim sadržajem vlage što je zbog značajno zbog dužeg održanja kvaliteta semena. Postoje razlike u očuvanju kvaliteta semena između krmnih trava. U značajnije faktore spadaju: vrsta, sorta, način ubiranja, posležetveni tretmani semena, kao i temperatura i vlažnost vazduha u skladištu. Smanjenu klijavost često uzrokuje prisustvo dormantnog semena koje ne klija iako postoje idealni uslovi u laboratoriji ili na polju. Nakon određenog perioda skladištenja dormantno seme postaje klijavo. Produženjem vremena skladištenja dolazi do starenja semena, što se ogleda u smanjenoj klijavosti a vrlo često i u smanjenom porastu klijanaca i ukupnoj masi korenovog sistema. Ova istraživanja su izvedena na četiri partije semena mačjeg repa sorte Foka. Analiziran je kvalitet semena (udeo dormantnog, klijavog, mrtvog semena i nenormalnih klijanaca) kod semena starog tri, petnaest i dvadeset sedam meseci. Nakon utvrđivanja klijavosti, na klijancima su izmereni stabaoce (cm), korenak (cm) i masa svežih klijanaca. Partija semena nije imala značajnog uticaja na ispitivane parametre kvaliteta semena, kao i ni na porast klijanaca. Sa druge strane, starost semena je imala značajan uticaj (P <0.001 do P <0.05) na ispitivane parametre kvaliteta semena.
PB - Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi, Novi Sad
T2 - Journal on Processing and Energy in Agriculture
T1 - Uticaj starosti semena na klijavost i porast klijanaca mačjeg repa (Phleum pratense L.)
T1 - Effect of seed aging on the seed quality and seedling growth of timothy grass (Phleum pratense L.)
VL - 23
IS - 1
SP - 10
EP - 13
DO - 10.5937/jpea1901010S
ER - 
@article{
author = "Stanisavljević, Rade and Poštić, Dobrivoj and Milenković, Jasmina and Đokić, Dragoslav and Beković, Dragoljub and Štrbanović, Ratibor and Jovanović, V. Snežana and Tabaković, Marijenka",
year = "2019",
abstract = "Timothy grass is a fodder grass mostly grown as a pure stand or in mixed stands with fodder legumes at higher elevations. It is cultivated for its high yields and the supreme quality of roughage containing Timothy grass. There are different methods for preserving the seed quality of fodder grasses relative to the following parameters: species, variety, harvest methods, postharvest treatments, as well as the storage temperature and air humidity. Poor seed germination is often caused by the presence of dormant seeds which fail to germinate despite ideal conditions in the field or laboratory. After a certain storage period, dormant seeds start germinating, but prolonged storage periods result in seed aging which is associated with reductions in seed germination, seedling growth and the total mass of the root system. The seed quality features of four Timothy grass seed lots (the 'Foka' cultivar), at ages of 3, 15 and 27 months, were examined in this study according to the share of dormant, germinated and dead seeds, as well as abnormal seedlings. Upon assessing seed germination, the stem length (cm), radicle length (cm) and fresh weight (g) of seedlings were measured. Different seed lots were found to exert no effect on the seed quality parameters examined and the growth of seedlings. Conversely, the seed age had a significant impact (P <0.001 to P <0.05) on the seed quality parameters examined and the seedling growth., Mačji rep je krmna trava koja se uglavnom gaji u smeši sa krmnim leguminozama ili kao čist usev na većim nadmorskim visinama. Njegovim gajenjem se ostvaruju visoki prinosi i odličan kvalitet kabaste stočne hrane. Za razliku od većine krmnih trava, mačji rep nije sklon osipanju pa se ubiranje semena obavlja kada je seme sa nižim sadržajem vlage što je zbog značajno zbog dužeg održanja kvaliteta semena. Postoje razlike u očuvanju kvaliteta semena između krmnih trava. U značajnije faktore spadaju: vrsta, sorta, način ubiranja, posležetveni tretmani semena, kao i temperatura i vlažnost vazduha u skladištu. Smanjenu klijavost često uzrokuje prisustvo dormantnog semena koje ne klija iako postoje idealni uslovi u laboratoriji ili na polju. Nakon određenog perioda skladištenja dormantno seme postaje klijavo. Produženjem vremena skladištenja dolazi do starenja semena, što se ogleda u smanjenoj klijavosti a vrlo često i u smanjenom porastu klijanaca i ukupnoj masi korenovog sistema. Ova istraživanja su izvedena na četiri partije semena mačjeg repa sorte Foka. Analiziran je kvalitet semena (udeo dormantnog, klijavog, mrtvog semena i nenormalnih klijanaca) kod semena starog tri, petnaest i dvadeset sedam meseci. Nakon utvrđivanja klijavosti, na klijancima su izmereni stabaoce (cm), korenak (cm) i masa svežih klijanaca. Partija semena nije imala značajnog uticaja na ispitivane parametre kvaliteta semena, kao i ni na porast klijanaca. Sa druge strane, starost semena je imala značajan uticaj (P <0.001 do P <0.05) na ispitivane parametre kvaliteta semena.",
publisher = "Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi, Novi Sad",
journal = "Journal on Processing and Energy in Agriculture",
title = "Uticaj starosti semena na klijavost i porast klijanaca mačjeg repa (Phleum pratense L.), Effect of seed aging on the seed quality and seedling growth of timothy grass (Phleum pratense L.)",
volume = "23",
number = "1",
pages = "10-13",
doi = "10.5937/jpea1901010S"
}
Stanisavljević, R., Poštić, D., Milenković, J., Đokić, D., Beković, D., Štrbanović, R., Jovanović, V. S.,& Tabaković, M.. (2019). Uticaj starosti semena na klijavost i porast klijanaca mačjeg repa (Phleum pratense L.). in Journal on Processing and Energy in Agriculture
Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi, Novi Sad., 23(1), 10-13.
https://doi.org/10.5937/jpea1901010S
Stanisavljević R, Poštić D, Milenković J, Đokić D, Beković D, Štrbanović R, Jovanović VS, Tabaković M. Uticaj starosti semena na klijavost i porast klijanaca mačjeg repa (Phleum pratense L.). in Journal on Processing and Energy in Agriculture. 2019;23(1):10-13.
doi:10.5937/jpea1901010S .
Stanisavljević, Rade, Poštić, Dobrivoj, Milenković, Jasmina, Đokić, Dragoslav, Beković, Dragoljub, Štrbanović, Ratibor, Jovanović, V. Snežana, Tabaković, Marijenka, "Uticaj starosti semena na klijavost i porast klijanaca mačjeg repa (Phleum pratense L.)" in Journal on Processing and Energy in Agriculture, 23, no. 1 (2019):10-13,
https://doi.org/10.5937/jpea1901010S . .
2

Povećanje kvaliteta semena paprike primenom mikorize

Poštić, Dobrivoj; Štrbanović, Ratibor; Stanojković-Sebić, Aleksandra; Tabaković, Marijenka; Milivojević, Marija; Jovanović, V. Snežana; Stanisavljević, Rade

(Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi, Novi Sad, 2019)

TY - JOUR
AU - Poštić, Dobrivoj
AU - Štrbanović, Ratibor
AU - Stanojković-Sebić, Aleksandra
AU - Tabaković, Marijenka
AU - Milivojević, Marija
AU - Jovanović, V. Snežana
AU - Stanisavljević, Rade
PY - 2019
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/739
AB - The purpose of this paper is to evaluate the effect of the year of cultivation, seed population and mycorrhizal seed treatment on two most important indicators of the pepper seed quality, namely germination energy and total germination. The pepper seed quality parameters, i.e. the first count and the total germination rate, were examined in the period 2017-2018. The results obtained show significant differences (p  < 0.01) between the parameter values under consideration relative to the year of cultivation (Factor A), seed population (Factor B) and mycorrhizal sees treatment (Factor C). In the first experimental year, there was an increase in the first count and total germination of 4 to 6 % compared to the control when pepper seeds were treated with the mycorrhizal formulation. In the second experimental year, an increase in the first count was in the range of 3 to 16 %, whereas an increase in the total germination was 3 to 4 %, compared to the control. The effect of mycorrhizal pepper seed treatment proved beneficial especially to aged seeds that were slow to germinate.
AB - Cilj istraživanja je bio da se izvrši ocena uticaja godine, populacije semena i tretmana semana formulacijom mikorize na dva najznačajnija pokazatelja kvaliteta semena paprike. Kao materijal u istraživanjima korišćene su tri domaće populacije začinske paprike poreklom sa dva lokaliteta iz Srbije: istočna - Negotin (dve populacije slatka i ljuta) i zapadna - Badovinci (ljuta). Seme populacija paprika proizvedeno je u organskom sistemu gajenja 2017. godine. Utvrđivanje vrednosti pokazatelja kvaliteta (energije klijanja i ukupne klijavosti) semena paprika izvedeno je 2017. i 2018. godine u Laboratoriji za ispitivanje kvaliteta semena poljoprivrednog bilja Instituta za zaštitu bilja i životnu sredinu u Beogradu. Analiza energije klijanja i klijavosti semena paprika pokazala je visoko značajne razlike (r <0,01) pod uticajem svih pojedinačnih faktora godine (faktor A), populacije semena (faktor B) i tretmana (faktor C). Veoma značajne interakcije ispitivanih faktora u pogledu energije klijanja i ukupne klijavosti semena paprika dobijene su i kod inetrakcije faktora A × B. Tretman semena populacija paprika izveden je komercijalnom formulacijom biostimulatora (Coveron) koji u sastavu sadrži Glomus mosseae, Glomus intraradices i Trihoderma atroviride. Tretmanom semena biostimulatorom u prvoj godini zabeleženo je povećanje energije klijanja i ukupne klijavosti od 4 do 6%, u odnosu na kontrolu. U drugoj godini povećanje energije klijanja kretalo se u interval od 3 do 16%, dok je efekat povećanja ukupne klijavosti bio od 3 do 4%, u odnosu na kontrolu. Porastom starosti semena opada energija klijanja i ukupna klijavost. U tim slučajevima efekat tretmana semena paprika biostimulatorima posebno dobija na značaju, jer utičena poboljšanje parametara kvalieteta semena.
PB - Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi, Novi Sad
T2 - Journal on Processing and Energy in Agriculture
T1 - Povećanje kvaliteta semena paprike primenom mikorize
T1 - Increasing the pepper seed quality using mycorrhizal fungi
VL - 23
IS - 2
SP - 66
EP - 68
DO - 10.5937/jpea1902066P
ER - 
@article{
author = "Poštić, Dobrivoj and Štrbanović, Ratibor and Stanojković-Sebić, Aleksandra and Tabaković, Marijenka and Milivojević, Marija and Jovanović, V. Snežana and Stanisavljević, Rade",
year = "2019",
abstract = "The purpose of this paper is to evaluate the effect of the year of cultivation, seed population and mycorrhizal seed treatment on two most important indicators of the pepper seed quality, namely germination energy and total germination. The pepper seed quality parameters, i.e. the first count and the total germination rate, were examined in the period 2017-2018. The results obtained show significant differences (p  < 0.01) between the parameter values under consideration relative to the year of cultivation (Factor A), seed population (Factor B) and mycorrhizal sees treatment (Factor C). In the first experimental year, there was an increase in the first count and total germination of 4 to 6 % compared to the control when pepper seeds were treated with the mycorrhizal formulation. In the second experimental year, an increase in the first count was in the range of 3 to 16 %, whereas an increase in the total germination was 3 to 4 %, compared to the control. The effect of mycorrhizal pepper seed treatment proved beneficial especially to aged seeds that were slow to germinate., Cilj istraživanja je bio da se izvrši ocena uticaja godine, populacije semena i tretmana semana formulacijom mikorize na dva najznačajnija pokazatelja kvaliteta semena paprike. Kao materijal u istraživanjima korišćene su tri domaće populacije začinske paprike poreklom sa dva lokaliteta iz Srbije: istočna - Negotin (dve populacije slatka i ljuta) i zapadna - Badovinci (ljuta). Seme populacija paprika proizvedeno je u organskom sistemu gajenja 2017. godine. Utvrđivanje vrednosti pokazatelja kvaliteta (energije klijanja i ukupne klijavosti) semena paprika izvedeno je 2017. i 2018. godine u Laboratoriji za ispitivanje kvaliteta semena poljoprivrednog bilja Instituta za zaštitu bilja i životnu sredinu u Beogradu. Analiza energije klijanja i klijavosti semena paprika pokazala je visoko značajne razlike (r <0,01) pod uticajem svih pojedinačnih faktora godine (faktor A), populacije semena (faktor B) i tretmana (faktor C). Veoma značajne interakcije ispitivanih faktora u pogledu energije klijanja i ukupne klijavosti semena paprika dobijene su i kod inetrakcije faktora A × B. Tretman semena populacija paprika izveden je komercijalnom formulacijom biostimulatora (Coveron) koji u sastavu sadrži Glomus mosseae, Glomus intraradices i Trihoderma atroviride. Tretmanom semena biostimulatorom u prvoj godini zabeleženo je povećanje energije klijanja i ukupne klijavosti od 4 do 6%, u odnosu na kontrolu. U drugoj godini povećanje energije klijanja kretalo se u interval od 3 do 16%, dok je efekat povećanja ukupne klijavosti bio od 3 do 4%, u odnosu na kontrolu. Porastom starosti semena opada energija klijanja i ukupna klijavost. U tim slučajevima efekat tretmana semena paprika biostimulatorima posebno dobija na značaju, jer utičena poboljšanje parametara kvalieteta semena.",
publisher = "Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi, Novi Sad",
journal = "Journal on Processing and Energy in Agriculture",
title = "Povećanje kvaliteta semena paprike primenom mikorize, Increasing the pepper seed quality using mycorrhizal fungi",
volume = "23",
number = "2",
pages = "66-68",
doi = "10.5937/jpea1902066P"
}
Poštić, D., Štrbanović, R., Stanojković-Sebić, A., Tabaković, M., Milivojević, M., Jovanović, V. S.,& Stanisavljević, R.. (2019). Povećanje kvaliteta semena paprike primenom mikorize. in Journal on Processing and Energy in Agriculture
Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi, Novi Sad., 23(2), 66-68.
https://doi.org/10.5937/jpea1902066P
Poštić D, Štrbanović R, Stanojković-Sebić A, Tabaković M, Milivojević M, Jovanović VS, Stanisavljević R. Povećanje kvaliteta semena paprike primenom mikorize. in Journal on Processing and Energy in Agriculture. 2019;23(2):66-68.
doi:10.5937/jpea1902066P .
Poštić, Dobrivoj, Štrbanović, Ratibor, Stanojković-Sebić, Aleksandra, Tabaković, Marijenka, Milivojević, Marija, Jovanović, V. Snežana, Stanisavljević, Rade, "Povećanje kvaliteta semena paprike primenom mikorize" in Journal on Processing and Energy in Agriculture, 23, no. 2 (2019):66-68,
https://doi.org/10.5937/jpea1902066P . .
6

Possibilities for improving the quality of alfalfa seed by applying temperature treatments before sowing

Stanisavljević, Rade; Poštić, Dobrivoj; Milenković, Jasmina; Đokić, Dragoslav; Tabaković, Marijenka; Jovanović, V. Snežana; Štrbanović, Ratibor

(Novi Sad : National Society of Processing and Energy in Agriculture, 2018)

TY - JOUR
AU - Stanisavljević, Rade
AU - Poštić, Dobrivoj
AU - Milenković, Jasmina
AU - Đokić, Dragoslav
AU - Tabaković, Marijenka
AU - Jovanović, V. Snežana
AU - Štrbanović, Ratibor
PY - 2018
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/786
AB - In addition to normal seeds, hard seeds of alfalfa have often been found after harvest. Such seeds prevent the penetration of water and gases into the seed interior, causing the reduction in germination. They do not tend to germinate even under ideal laboratory or field conditions, or they exhibit late germination. Consequently, they are of no relevance to planting crops. A decrease in the amount of hard seeds and an increase in germination can be achieved by scarification of acids, physical damage to the seed coat, hot water, cooling, etc. Temperature treatment scarification prior to sowing is a simple and inexpensive solution, safe for humans and the environment. The tests were carried out on three alfalfa cultivars: ‘Medijana’, ‘Banat’ and ‘Zaječarska 83’. Their seeds were exposed to temperatures of 70 oC (for 10, 30, 60 and 90 minutes), 80 oC (for 10, 30, 60 and 90 minutes) and 90 oC (for 10, 30, 60 and 90 minutes). After the treatment under laboratory conditions, the germination rate and the share of hard/dormant seeds were investigated. The results obtained indicate that the increase in germination can be significant (p ≥ 0.05) provided temperature seed treatments are applied. Furthermore, the optimal temperature treatment was found to be essentially dependent on the specific alfalfa cultivar.
AB - U semenu lucerke se, osim normalnog semena, javlja i seme sa tvrdom semenjačom koja onemogućava prodiranje vode i gasova u unutrašnjost i tako sprečava klijanje. Zbog toga, tvrda semena ne klijaju, iako su u idealnim laboratorijskim uslovima ili u polju. Dešava se i da klijaju naknadno, kada su klijanci iz normalnih semena razvijeni, ali kao takvi nemaju značaja za zasnivanje useva. Smanjenje broja tvrdih semena i povećanje klijavosti može se postići skarifikacijom semena kiselinama, fizičkim oštećenjem semenjače, toplom vodom, hlađenjem i dr. Skarifikacija primenom temperaturnih tretmana pred setvu je jednostavna, jeftina i bezbedna za čoveka i okolinu. Ispitivanja su sprovedena na tri sorte lucerke: Medijana, Banat, Zaječarska 83. Seme sve tri sorte je izl  agano 10, 30, 60 i 90 minuta na temperaturama od 70, 80 i 90oC.  Nakon tretmana u laboratorijskim uslovima ispitivana je klijavost i tvrda-dormantna semena. Dobijeni rezultati ukazuju da se temperaturnim tretmanima semena može značajno (p≥0.05) uticati napovećanje klijavosti.  Utvrđena je značajna interakcija sorta x temperaturni tretman, što ukazuje da je optimalni temperaturni tretman bio različit za različite sorte.
PB - Novi Sad : National Society of Processing and Energy in Agriculture
T2 - Journal on processing and energy in agriculture
T1 - Possibilities for improving the quality of alfalfa seed by applying temperature treatments before sowing
T1 - Mogućnosti poboljšanja kvaliteta semena lucerke primenom temperaturnih tretmana pred setvu
VL - 22
IS - 2
SP - 76
EP - 79
DO - 10.5937/JPEA1802076S
ER - 
@article{
author = "Stanisavljević, Rade and Poštić, Dobrivoj and Milenković, Jasmina and Đokić, Dragoslav and Tabaković, Marijenka and Jovanović, V. Snežana and Štrbanović, Ratibor",
year = "2018",
abstract = "In addition to normal seeds, hard seeds of alfalfa have often been found after harvest. Such seeds prevent the penetration of water and gases into the seed interior, causing the reduction in germination. They do not tend to germinate even under ideal laboratory or field conditions, or they exhibit late germination. Consequently, they are of no relevance to planting crops. A decrease in the amount of hard seeds and an increase in germination can be achieved by scarification of acids, physical damage to the seed coat, hot water, cooling, etc. Temperature treatment scarification prior to sowing is a simple and inexpensive solution, safe for humans and the environment. The tests were carried out on three alfalfa cultivars: ‘Medijana’, ‘Banat’ and ‘Zaječarska 83’. Their seeds were exposed to temperatures of 70 oC (for 10, 30, 60 and 90 minutes), 80 oC (for 10, 30, 60 and 90 minutes) and 90 oC (for 10, 30, 60 and 90 minutes). After the treatment under laboratory conditions, the germination rate and the share of hard/dormant seeds were investigated. The results obtained indicate that the increase in germination can be significant (p ≥ 0.05) provided temperature seed treatments are applied. Furthermore, the optimal temperature treatment was found to be essentially dependent on the specific alfalfa cultivar., U semenu lucerke se, osim normalnog semena, javlja i seme sa tvrdom semenjačom koja onemogućava prodiranje vode i gasova u unutrašnjost i tako sprečava klijanje. Zbog toga, tvrda semena ne klijaju, iako su u idealnim laboratorijskim uslovima ili u polju. Dešava se i da klijaju naknadno, kada su klijanci iz normalnih semena razvijeni, ali kao takvi nemaju značaja za zasnivanje useva. Smanjenje broja tvrdih semena i povećanje klijavosti može se postići skarifikacijom semena kiselinama, fizičkim oštećenjem semenjače, toplom vodom, hlađenjem i dr. Skarifikacija primenom temperaturnih tretmana pred setvu je jednostavna, jeftina i bezbedna za čoveka i okolinu. Ispitivanja su sprovedena na tri sorte lucerke: Medijana, Banat, Zaječarska 83. Seme sve tri sorte je izl  agano 10, 30, 60 i 90 minuta na temperaturama od 70, 80 i 90oC.  Nakon tretmana u laboratorijskim uslovima ispitivana je klijavost i tvrda-dormantna semena. Dobijeni rezultati ukazuju da se temperaturnim tretmanima semena može značajno (p≥0.05) uticati napovećanje klijavosti.  Utvrđena je značajna interakcija sorta x temperaturni tretman, što ukazuje da je optimalni temperaturni tretman bio različit za različite sorte.",
publisher = "Novi Sad : National Society of Processing and Energy in Agriculture",
journal = "Journal on processing and energy in agriculture",
title = "Possibilities for improving the quality of alfalfa seed by applying temperature treatments before sowing, Mogućnosti poboljšanja kvaliteta semena lucerke primenom temperaturnih tretmana pred setvu",
volume = "22",
number = "2",
pages = "76-79",
doi = "10.5937/JPEA1802076S"
}
Stanisavljević, R., Poštić, D., Milenković, J., Đokić, D., Tabaković, M., Jovanović, V. S.,& Štrbanović, R.. (2018). Possibilities for improving the quality of alfalfa seed by applying temperature treatments before sowing. in Journal on processing and energy in agriculture
Novi Sad : National Society of Processing and Energy in Agriculture., 22(2), 76-79.
https://doi.org/10.5937/JPEA1802076S
Stanisavljević R, Poštić D, Milenković J, Đokić D, Tabaković M, Jovanović VS, Štrbanović R. Possibilities for improving the quality of alfalfa seed by applying temperature treatments before sowing. in Journal on processing and energy in agriculture. 2018;22(2):76-79.
doi:10.5937/JPEA1802076S .
Stanisavljević, Rade, Poštić, Dobrivoj, Milenković, Jasmina, Đokić, Dragoslav, Tabaković, Marijenka, Jovanović, V. Snežana, Štrbanović, Ratibor, "Possibilities for improving the quality of alfalfa seed by applying temperature treatments before sowing" in Journal on processing and energy in agriculture, 22, no. 2 (2018):76-79,
https://doi.org/10.5937/JPEA1802076S . .
6

Prinos različitih populacija bundeve (Cucurbita maxima Duch.) u organskom sistemu gajenja

Poštić, Dobrivoj; Štrbanović, Ratibor; Stanojković-Sebić, Aleksandra; Tabaković, Marijenka; Đurić, Nenad; Jovanović, V. Snežana

(Novi Sad : National Society of Processing and Energy in Agriculture, 2018)

TY - JOUR
AU - Poštić, Dobrivoj
AU - Štrbanović, Ratibor
AU - Stanojković-Sebić, Aleksandra
AU - Tabaković, Marijenka
AU - Đurić, Nenad
AU - Jovanović, V. Snežana
PY - 2018
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/785
AB - The yield components of pumpkin seeds and fruits were examined in Stara Pazova in  period 2016-2017. Different pumpkin populations were enrolled in the study, grown at following locations in Serbia: Šabac, Šumadija and Negotin. Pumpkin originating in Šumadija was found to produce highest seed yield (0.738 t ha־¹) and possess greatest average seed mass per fruit (110.7 g). Highest fruit yield (95.1 t ha־¹) and greatest fruit mass (14.5 kg) were recorded in population from Šabac. Asignificant correlation (p ≤ 0.001) was found between fruit yield and fruit mass, as well as between seed yield and seed mass per fruit. Based on two-year experiment, following conclusions can be drawn: origin of population greatly affects all components of seed and fruit yield; high yields of seeds in Northern Serbia can be produced by cultivating population from Šumadija, whereas high yields of fruits can be produced by cultivating population from Šabac.
AB - Istraživanje komponenti prinosa semena i ploda populacija bele bundeve ispitivane su tokom 2016. i 2017. godine  na lokaciji severne Srbije u Staroj Pazovi. Za istraživanje korišćene su populacije bele bundeve poreklom sa tri različita lokaliteta iz Srbije: zapadna (Šabac), centralna (Šumadija) i istočna (Negotin).Dobijeni rezultati ukazuju da poreklo populacije značajno (р<0,01) utiče na sve komponente prinosa bundeve. Kod populacije poreklom iz Šumadije utvrđen je najveći prinos semena (0,738 t ha־¹) i najveća prosečna masa semena po plodu (110,7 g), dok je najveći ukupan prinos ploda bundeve (95,1 t ha־¹) i najveća prosečna masa ploda (14,3 kg) konstatovana kod populacije iz Šabca. Zabeležena je visoka korelaciona zavisnost (p≤0,001)između ukupnog prinosa ploda i prosečne mase ploda, kao i kod ukupnog prinosa semena i prosečne mase semena po plodu. Na osnovu rezultata dvogodišnjih istraživanja uticaja populacije i ekoloških uslova  na komponente prinosa semena i ploda bundeve, možemo izvesti sledeće zaključke: - poreklo populacija bundeve značajno utiče na sve komponente prinosaza dobijanje visokih prinosa semena bundeve u uslovima severne Srbije možemo preporučiti populaciju poreklom iz Šumadije, dok za proizvodnju ploda treba gajiti populaciju bundeve iz Šabca.
PB - Novi Sad : National Society of Processing and Energy in Agriculture
T2 - Journal on processing and energy in agriculture
T1 - Prinos različitih populacija bundeve (Cucurbita maxima Duch.) u organskom sistemu gajenja
T1 - Yield of different pumpkin (Cucurbita maxima Duch.) populations in an organic production system
VL - 22
IS - 1
SP - 31
EP - 33
DO - 10.5937/JPEA1801031P
ER - 
@article{
author = "Poštić, Dobrivoj and Štrbanović, Ratibor and Stanojković-Sebić, Aleksandra and Tabaković, Marijenka and Đurić, Nenad and Jovanović, V. Snežana",
year = "2018",
abstract = "The yield components of pumpkin seeds and fruits were examined in Stara Pazova in  period 2016-2017. Different pumpkin populations were enrolled in the study, grown at following locations in Serbia: Šabac, Šumadija and Negotin. Pumpkin originating in Šumadija was found to produce highest seed yield (0.738 t ha־¹) and possess greatest average seed mass per fruit (110.7 g). Highest fruit yield (95.1 t ha־¹) and greatest fruit mass (14.5 kg) were recorded in population from Šabac. Asignificant correlation (p ≤ 0.001) was found between fruit yield and fruit mass, as well as between seed yield and seed mass per fruit. Based on two-year experiment, following conclusions can be drawn: origin of population greatly affects all components of seed and fruit yield; high yields of seeds in Northern Serbia can be produced by cultivating population from Šumadija, whereas high yields of fruits can be produced by cultivating population from Šabac., Istraživanje komponenti prinosa semena i ploda populacija bele bundeve ispitivane su tokom 2016. i 2017. godine  na lokaciji severne Srbije u Staroj Pazovi. Za istraživanje korišćene su populacije bele bundeve poreklom sa tri različita lokaliteta iz Srbije: zapadna (Šabac), centralna (Šumadija) i istočna (Negotin).Dobijeni rezultati ukazuju da poreklo populacije značajno (р<0,01) utiče na sve komponente prinosa bundeve. Kod populacije poreklom iz Šumadije utvrđen je najveći prinos semena (0,738 t ha־¹) i najveća prosečna masa semena po plodu (110,7 g), dok je najveći ukupan prinos ploda bundeve (95,1 t ha־¹) i najveća prosečna masa ploda (14,3 kg) konstatovana kod populacije iz Šabca. Zabeležena je visoka korelaciona zavisnost (p≤0,001)između ukupnog prinosa ploda i prosečne mase ploda, kao i kod ukupnog prinosa semena i prosečne mase semena po plodu. Na osnovu rezultata dvogodišnjih istraživanja uticaja populacije i ekoloških uslova  na komponente prinosa semena i ploda bundeve, možemo izvesti sledeće zaključke: - poreklo populacija bundeve značajno utiče na sve komponente prinosaza dobijanje visokih prinosa semena bundeve u uslovima severne Srbije možemo preporučiti populaciju poreklom iz Šumadije, dok za proizvodnju ploda treba gajiti populaciju bundeve iz Šabca.",
publisher = "Novi Sad : National Society of Processing and Energy in Agriculture",
journal = "Journal on processing and energy in agriculture",
title = "Prinos različitih populacija bundeve (Cucurbita maxima Duch.) u organskom sistemu gajenja, Yield of different pumpkin (Cucurbita maxima Duch.) populations in an organic production system",
volume = "22",
number = "1",
pages = "31-33",
doi = "10.5937/JPEA1801031P"
}
Poštić, D., Štrbanović, R., Stanojković-Sebić, A., Tabaković, M., Đurić, N.,& Jovanović, V. S.. (2018). Prinos različitih populacija bundeve (Cucurbita maxima Duch.) u organskom sistemu gajenja. in Journal on processing and energy in agriculture
Novi Sad : National Society of Processing and Energy in Agriculture., 22(1), 31-33.
https://doi.org/10.5937/JPEA1801031P
Poštić D, Štrbanović R, Stanojković-Sebić A, Tabaković M, Đurić N, Jovanović VS. Prinos različitih populacija bundeve (Cucurbita maxima Duch.) u organskom sistemu gajenja. in Journal on processing and energy in agriculture. 2018;22(1):31-33.
doi:10.5937/JPEA1801031P .
Poštić, Dobrivoj, Štrbanović, Ratibor, Stanojković-Sebić, Aleksandra, Tabaković, Marijenka, Đurić, Nenad, Jovanović, V. Snežana, "Prinos različitih populacija bundeve (Cucurbita maxima Duch.) u organskom sistemu gajenja" in Journal on processing and energy in agriculture, 22, no. 1 (2018):31-33,
https://doi.org/10.5937/JPEA1801031P . .
3

Ispitivanje kombinacionih sposobnosti za broj zrna u redu inbred linija kukuruza različitih ciklusa selekcije

Sečanski, Mile; Todorović, Goran; Tolimir, Miodrag; Srdić, Jelena; Jovanović, Snežana; Grčić, Nikola; Brankov, Milan

(Beograd : Društvo genetičara Srbije, 2018)

TY - JOUR
AU - Sečanski, Mile
AU - Todorović, Goran
AU - Tolimir, Miodrag
AU - Srdić, Jelena
AU - Jovanović, Snežana
AU - Grčić, Nikola
AU - Brankov, Milan
PY - 2018
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/945
AB - U ovom istraživanju prouĉavane su inbred linije kukuruza 
dobijene iz razliĉitih ciklusa selekcije dve sintetiĉke populacije BSSS 
i BSCB1 kao i linije roditelji elitnog hibrida.Cilj je bio da se za osobinu 
broj zrna u redu ispita varijabilnost inbred linija i njihovih hibrida, 
heterozis i opšte i posebne kombinacione sposobnosti.Najveći 
proseĉan broj zrna u redu dobijen je kod hibrida ZPL2 x B73 (44,2) 
za koji je utvrđena i najviša vrednost heterozisa od (59,4%) dok je 
najmanji proseĉan broj zrna u redu ostvario hibrid B90 x B91(15,60). 
Za linije iz BSSS populacije i linije roditelje elitnog hibrida 
konstatovano je da neaditivni geni preovlađuju u nasleđivanju što 
pokazuje odnos OKS/PKS koji je bio manji od jedinice dok je za linije 
BSCB1 sintetika i linije elitnog hibrida aditivna varijansa veća od 
neaditivne.Linija B73(C5) iz sintetika BSSS se pokazala kao najbolji 
opšti kombinator u obe ispitivane godine i lokacije što upućuje da se 
može koristiti u programima oplemenjivanja na povećan broj zrna u 
redu.U BSCB1 populaciji inbred linija B97(C9) takođe je ispoljila 
visoke vrednosti za OKS.
AB - Maize inbred lines developed from different cycles of 
selection of two synthetic populations, BSSS and BSCB1, as well as 
the parental inbreds of an elite hybrid were observed in this study. 
The objective of the study was to observe the following parameters 
for the number of kernels per row: variability of inbred lines and their 
hybrids, heterosis, general and specific combining abilities. The 
greatest number of kernels per row was recorded in the hybrid ZPL2 
x B73 (44.2). Moreover, the highest value of heterosis was also 
determined in this hybrid (59.4%). On the other hand, the lowest 
average number of kernels per row was detected in the hybrid B90 x 
B91 (15.60). Negative genes prevailed in inheritance in the inbreds 
of the BSSS population and parental inbreds of the elite hybrid, 
which was indicated by the GSC to SCA ratio that was below unit, 
while the additive variance was greater than the non-additive one in 
the inbreds of the synthetic BSCB1and the inbreds of the elite 
hybrid. The inbred B73(C5) of the synthetic BSSS had the highest 
GCA effects in both locations and both years of investigation 
indicating that it can be used in the breeding programmes for the 
increased number of kernels per row. In the BSCB1 population, the 
inbred line B97(C9) also expressed high values of GCA.
PB - Beograd : Društvo genetičara Srbije
PB - Beograd : Društvo selekcionera i semenara Republike Srbije
T2 - 6. simpozijum sekcije za oplemenjivanje organizama Društva genetičara Srbije i 9. simpozijum Društva selekcionera i semenara Republike Srbije, Vrnjaĉka Banja, 7–11.5.2018. - Zbornik izvoda
T1 - Ispitivanje kombinacionih sposobnosti za broj zrna u redu inbred linija kukuruza različitih ciklusa selekcije
T1 - Studying combining abilities for the number of kernels per row in maize inbred lines of different cycles of selection
SP - 59
EP - 60
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_945
ER - 
@article{
author = "Sečanski, Mile and Todorović, Goran and Tolimir, Miodrag and Srdić, Jelena and Jovanović, Snežana and Grčić, Nikola and Brankov, Milan",
year = "2018",
abstract = "U ovom istraživanju prouĉavane su inbred linije kukuruza 
dobijene iz razliĉitih ciklusa selekcije dve sintetiĉke populacije BSSS 
i BSCB1 kao i linije roditelji elitnog hibrida.Cilj je bio da se za osobinu 
broj zrna u redu ispita varijabilnost inbred linija i njihovih hibrida, 
heterozis i opšte i posebne kombinacione sposobnosti.Najveći 
proseĉan broj zrna u redu dobijen je kod hibrida ZPL2 x B73 (44,2) 
za koji je utvrđena i najviša vrednost heterozisa od (59,4%) dok je 
najmanji proseĉan broj zrna u redu ostvario hibrid B90 x B91(15,60). 
Za linije iz BSSS populacije i linije roditelje elitnog hibrida 
konstatovano je da neaditivni geni preovlađuju u nasleđivanju što 
pokazuje odnos OKS/PKS koji je bio manji od jedinice dok je za linije 
BSCB1 sintetika i linije elitnog hibrida aditivna varijansa veća od 
neaditivne.Linija B73(C5) iz sintetika BSSS se pokazala kao najbolji 
opšti kombinator u obe ispitivane godine i lokacije što upućuje da se 
može koristiti u programima oplemenjivanja na povećan broj zrna u 
redu.U BSCB1 populaciji inbred linija B97(C9) takođe je ispoljila 
visoke vrednosti za OKS., Maize inbred lines developed from different cycles of 
selection of two synthetic populations, BSSS and BSCB1, as well as 
the parental inbreds of an elite hybrid were observed in this study. 
The objective of the study was to observe the following parameters 
for the number of kernels per row: variability of inbred lines and their 
hybrids, heterosis, general and specific combining abilities. The 
greatest number of kernels per row was recorded in the hybrid ZPL2 
x B73 (44.2). Moreover, the highest value of heterosis was also 
determined in this hybrid (59.4%). On the other hand, the lowest 
average number of kernels per row was detected in the hybrid B90 x 
B91 (15.60). Negative genes prevailed in inheritance in the inbreds 
of the BSSS population and parental inbreds of the elite hybrid, 
which was indicated by the GSC to SCA ratio that was below unit, 
while the additive variance was greater than the non-additive one in 
the inbreds of the synthetic BSCB1and the inbreds of the elite 
hybrid. The inbred B73(C5) of the synthetic BSSS had the highest 
GCA effects in both locations and both years of investigation 
indicating that it can be used in the breeding programmes for the 
increased number of kernels per row. In the BSCB1 population, the 
inbred line B97(C9) also expressed high values of GCA.",
publisher = "Beograd : Društvo genetičara Srbije, Beograd : Društvo selekcionera i semenara Republike Srbije",
journal = "6. simpozijum sekcije za oplemenjivanje organizama Društva genetičara Srbije i 9. simpozijum Društva selekcionera i semenara Republike Srbije, Vrnjaĉka Banja, 7–11.5.2018. - Zbornik izvoda",
title = "Ispitivanje kombinacionih sposobnosti za broj zrna u redu inbred linija kukuruza različitih ciklusa selekcije, Studying combining abilities for the number of kernels per row in maize inbred lines of different cycles of selection",
pages = "59-60",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_945"
}
Sečanski, M., Todorović, G., Tolimir, M., Srdić, J., Jovanović, S., Grčić, N.,& Brankov, M.. (2018). Ispitivanje kombinacionih sposobnosti za broj zrna u redu inbred linija kukuruza različitih ciklusa selekcije. in 6. simpozijum sekcije za oplemenjivanje organizama Društva genetičara Srbije i 9. simpozijum Društva selekcionera i semenara Republike Srbije, Vrnjaĉka Banja, 7–11.5.2018. - Zbornik izvoda
Beograd : Društvo genetičara Srbije., 59-60.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_945
Sečanski M, Todorović G, Tolimir M, Srdić J, Jovanović S, Grčić N, Brankov M. Ispitivanje kombinacionih sposobnosti za broj zrna u redu inbred linija kukuruza različitih ciklusa selekcije. in 6. simpozijum sekcije za oplemenjivanje organizama Društva genetičara Srbije i 9. simpozijum Društva selekcionera i semenara Republike Srbije, Vrnjaĉka Banja, 7–11.5.2018. - Zbornik izvoda. 2018;:59-60.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_945 .
Sečanski, Mile, Todorović, Goran, Tolimir, Miodrag, Srdić, Jelena, Jovanović, Snežana, Grčić, Nikola, Brankov, Milan, "Ispitivanje kombinacionih sposobnosti za broj zrna u redu inbred linija kukuruza različitih ciklusa selekcije" in 6. simpozijum sekcije za oplemenjivanje organizama Društva genetičara Srbije i 9. simpozijum Društva selekcionera i semenara Republike Srbije, Vrnjaĉka Banja, 7–11.5.2018. - Zbornik izvoda (2018):59-60,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_945 .

Variability of Italian ryegrass and perental ryegrass seed quality produced in two different regions

Stanisavljević, Rade; Milenković, Jasmina; Štrbanović, Ratibor; Poštić, Dobrivoj; Velijević, Nataša; Jovanović, V. Snežana; Tabaković, Marijenka

(Novi Sad : National Society of Processing and Energy in Agriculture, 2017)

TY - JOUR
AU - Stanisavljević, Rade
AU - Milenković, Jasmina
AU - Štrbanović, Ratibor
AU - Poštić, Dobrivoj
AU - Velijević, Nataša
AU - Jovanović, V. Snežana
AU - Tabaković, Marijenka
PY - 2017
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/875
AB - The paper presents the results of four seed lots produced in Serbia and Belarus in two years, and examines the influence of their
quality on 1000 seed mass, germination energy and total germination. There was no impact of the region or the year on the studied
seed quality parameters. There was high variability of 1000 seed mass (CV = 20.3 %) taken from different seed lots of Italian
ryegrass. Lower variability was found for germination energy and total germination (CV = 9.88 % and CV = 7.98 %). Ryegrass seed
lots had lower variability for 1000 seed mass (CV = 8.34 %), germination energy and total germination (CV = 4.80 % and
CV = 3.70 %). In the seeds of both species there was no significant correlation dependence of seed mass regarding germination
energy and total germination. Significant influence was determined in both species between germination energy and total
germination (P≤0.001 and P≤0.05).
AB - Italijanski i engleski ljulj su značajne krmne i/ili ukrasne trave. U proizvodnji stočne hrane uglavnom se koriste u smeši sa
leguminozama. Seme ovih vrsta se u Srbiji koristi delom iz proizvodnje u Srbiji, delom iz proizvodnje izvan Srbije (iz uvoza).
Belorusija I Ukrajna se značajni proizvođači semena trava. Ma gde se proizvodnja semena odvijala kvalitet semena je od presudnog
značaja za uspešno zasnivanje travnjaka i/ili travno-leguminoznih useva. U radu su prikazani rezultati ispitivanja po četiri partije
semena proizvedenog u Srbiji I Belorusiji tokom dve godine I uticaj regiona proizvodnje na masu 1000 semena, energiju klijanja I
klijavost. Nije utvrđen jasan zaključak o uticaju regiona proizvodnje (Srbija i Belorusija) I godine u kojoj se odvijala proizvodnja
(2014 i2015) na ispitivane parameter kvaliteta. Između partija semena italijanskog ljulja je utvrđena visoka varijabilnost za masu
1000 semena ( CV=20.3%), dok je za energiju klijanja I ukupnu klijavost utvrđena niža varijabilnost (CV=9.88% I CV=7.98%).
Između partija semena engleskog ljulja je utvrđena niža varijabilnost za masu 1000 semena (CV=8.34%), kao I za energiju klijanja I
ukupnu klijavost (CV=4.80% I CV=3.70%). Na semenima obe ispitivane vrste nije postojala značajna korelativna zavisnost mase
semena sa energijom klijanja I ukupnom klijavošću. Takođe na obe vrste je utvrđena značajan (P≤0.001 i P≤0.05) pozitivna
korelacija između energije klijanja i ukupne klijavosti.
PB - Novi Sad : National Society of Processing and Energy in Agriculture
PB - Novi Sad : Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi
T2 - Journal on Processing and Energy in Agriculture
T1 - Variability of Italian ryegrass and perental ryegrass seed quality produced in two different regions
T1 - Varijabilnost kvaliteta semena italijanskog ljulja i engleskog ljulja proizvedenih u dva regiona
VL - 21
IS - 2
SP - 124
EP - 126
DO - 10.5937/JPEA1702124S
ER - 
@article{
author = "Stanisavljević, Rade and Milenković, Jasmina and Štrbanović, Ratibor and Poštić, Dobrivoj and Velijević, Nataša and Jovanović, V. Snežana and Tabaković, Marijenka",
year = "2017",
abstract = "The paper presents the results of four seed lots produced in Serbia and Belarus in two years, and examines the influence of their
quality on 1000 seed mass, germination energy and total germination. There was no impact of the region or the year on the studied
seed quality parameters. There was high variability of 1000 seed mass (CV = 20.3 %) taken from different seed lots of Italian
ryegrass. Lower variability was found for germination energy and total germination (CV = 9.88 % and CV = 7.98 %). Ryegrass seed
lots had lower variability for 1000 seed mass (CV = 8.34 %), germination energy and total germination (CV = 4.80 % and
CV = 3.70 %). In the seeds of both species there was no significant correlation dependence of seed mass regarding germination
energy and total germination. Significant influence was determined in both species between germination energy and total
germination (P≤0.001 and P≤0.05)., Italijanski i engleski ljulj su značajne krmne i/ili ukrasne trave. U proizvodnji stočne hrane uglavnom se koriste u smeši sa
leguminozama. Seme ovih vrsta se u Srbiji koristi delom iz proizvodnje u Srbiji, delom iz proizvodnje izvan Srbije (iz uvoza).
Belorusija I Ukrajna se značajni proizvođači semena trava. Ma gde se proizvodnja semena odvijala kvalitet semena je od presudnog
značaja za uspešno zasnivanje travnjaka i/ili travno-leguminoznih useva. U radu su prikazani rezultati ispitivanja po četiri partije
semena proizvedenog u Srbiji I Belorusiji tokom dve godine I uticaj regiona proizvodnje na masu 1000 semena, energiju klijanja I
klijavost. Nije utvrđen jasan zaključak o uticaju regiona proizvodnje (Srbija i Belorusija) I godine u kojoj se odvijala proizvodnja
(2014 i2015) na ispitivane parameter kvaliteta. Između partija semena italijanskog ljulja je utvrđena visoka varijabilnost za masu
1000 semena ( CV=20.3%), dok je za energiju klijanja I ukupnu klijavost utvrđena niža varijabilnost (CV=9.88% I CV=7.98%).
Između partija semena engleskog ljulja je utvrđena niža varijabilnost za masu 1000 semena (CV=8.34%), kao I za energiju klijanja I
ukupnu klijavost (CV=4.80% I CV=3.70%). Na semenima obe ispitivane vrste nije postojala značajna korelativna zavisnost mase
semena sa energijom klijanja I ukupnom klijavošću. Takođe na obe vrste je utvrđena značajan (P≤0.001 i P≤0.05) pozitivna
korelacija između energije klijanja i ukupne klijavosti.",
publisher = "Novi Sad : National Society of Processing and Energy in Agriculture, Novi Sad : Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi",
journal = "Journal on Processing and Energy in Agriculture",
title = "Variability of Italian ryegrass and perental ryegrass seed quality produced in two different regions, Varijabilnost kvaliteta semena italijanskog ljulja i engleskog ljulja proizvedenih u dva regiona",
volume = "21",
number = "2",
pages = "124-126",
doi = "10.5937/JPEA1702124S"
}
Stanisavljević, R., Milenković, J., Štrbanović, R., Poštić, D., Velijević, N., Jovanović, V. S.,& Tabaković, M.. (2017). Variability of Italian ryegrass and perental ryegrass seed quality produced in two different regions. in Journal on Processing and Energy in Agriculture
Novi Sad : National Society of Processing and Energy in Agriculture., 21(2), 124-126.
https://doi.org/10.5937/JPEA1702124S
Stanisavljević R, Milenković J, Štrbanović R, Poštić D, Velijević N, Jovanović VS, Tabaković M. Variability of Italian ryegrass and perental ryegrass seed quality produced in two different regions. in Journal on Processing and Energy in Agriculture. 2017;21(2):124-126.
doi:10.5937/JPEA1702124S .
Stanisavljević, Rade, Milenković, Jasmina, Štrbanović, Ratibor, Poštić, Dobrivoj, Velijević, Nataša, Jovanović, V. Snežana, Tabaković, Marijenka, "Variability of Italian ryegrass and perental ryegrass seed quality produced in two different regions" in Journal on Processing and Energy in Agriculture, 21, no. 2 (2017):124-126,
https://doi.org/10.5937/JPEA1702124S . .
3

Variability of Italian ryegrass and perennial ryegrass seed quality produced in two different regions

Stanisavljević, Rade; Milenković, Jasmina; Štrbanović, Ratibor; Poštić, Dobrivoj; Velijević, Nataša; Jovanović, V. Snežana; Tabaković, Marijenka

(Novi Sad : National Society of Processing and Energy in Agriculture, 2017)

TY - JOUR
AU - Stanisavljević, Rade
AU - Milenković, Jasmina
AU - Štrbanović, Ratibor
AU - Poštić, Dobrivoj
AU - Velijević, Nataša
AU - Jovanović, V. Snežana
AU - Tabaković, Marijenka
PY - 2017
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/788
AB - The paper presents the results of four seed lots produced in Serbia and Belarus in two years, and examines the influence of their quality on 1000 seed mass, germination energy and total germination. There was no impact of the region or the year on the studied seed quality parameters. There was high variability of 1000 seed mass (CV = 20.3 %) taken from different seed lots of Italian ryegrass. Lower variability was found for germination energy and total germination (CV = 9.88 % and CV = 7.98 %). Ryegrass seed lots had lower variability for 1000 seed mass (CV = 8.34 %), germination energy and total germination (CV = 4.80 % and CV =  3.70 %). In the seeds of both species there was no significant correlation dependence of seed mass regarding germination energy and total germination. Significant influence was determined in both species between germination energy and total germination (P≤0.001 and P≤0.05).
AB - Italijanski i engleski ljulj su značajne krmne i/ili ukrasne trave. U proizvodnji stočne hrane uglavnom se koriste u smeši sa leguminozama. Seme ovih vrsta se u Srbiji koristi delom iz proizvodnje u Srbiji, delom iz proizvodnje izvan Srbije (iz uvoza). Belorusija I Ukrajina se značajni proizvođači semena trava. Ma gde se proizvodnja semena odvijala kvalitet semena je od presudnog značaja za uspešno zasnivanje travnjaka i/ili travno-leguminoznih useva. U radu su prikazani rezultati ispitivanja po četiri partije semena proizvedenog u Srbiji I Belorusiji tokom dve godine I uticaj regiona proizvodnje na masu 1000 semena, energiju klijanja I klijavost. Nije utvrđen jasan zaključak o uticaju regiona proizvodnje (Srbija i Belorusija) I godine u kojoj se odvijala proizvodnja (2014 i2015) na ispitivane parameter kvaliteta. Između partija semena italijanskog ljulja je utvrđena visoka varijabilnost za masu 1000 semena (CV=20.3%), dok je za energiju klijanja I ukupnu klijavost utvrđena niža varijabilnost (CV=9.88% I CV=7.98%). Između partija semena engleskog ljulja je utvrđena niža varijabilnost za masu 1000 semena (CV=8.34%), kao I za energiju klijanja I ukupnu klijavost (CV=4.80% I CV=3.70%). Na semenima obe ispitivane vrste nije postojala značajna korelativna zavisnost mase semena sa energijom klijanja I ukupnom klijavošću. Takođe na obe vrste je utvrđena značajan (P≤0.001 i P≤0.05) pozitivna korelacija između energije klijanja i ukupne klijavosti.
PB - Novi Sad : National Society of Processing and Energy in Agriculture
T2 - Journal on processing and energy in agriculture
T1 - Variability of Italian ryegrass and perennial ryegrass seed quality produced in two different regions
T1 - Varijabilnost kvaliteta semena italijanskog ljulja i engleskog ljulja proizvedenih u dva regiona
VL - 21
IS - 2
SP - 124
EP - 126
DO - 10.5937/JPEA1702124S
ER - 
@article{
author = "Stanisavljević, Rade and Milenković, Jasmina and Štrbanović, Ratibor and Poštić, Dobrivoj and Velijević, Nataša and Jovanović, V. Snežana and Tabaković, Marijenka",
year = "2017",
abstract = "The paper presents the results of four seed lots produced in Serbia and Belarus in two years, and examines the influence of their quality on 1000 seed mass, germination energy and total germination. There was no impact of the region or the year on the studied seed quality parameters. There was high variability of 1000 seed mass (CV = 20.3 %) taken from different seed lots of Italian ryegrass. Lower variability was found for germination energy and total germination (CV = 9.88 % and CV = 7.98 %). Ryegrass seed lots had lower variability for 1000 seed mass (CV = 8.34 %), germination energy and total germination (CV = 4.80 % and CV =  3.70 %). In the seeds of both species there was no significant correlation dependence of seed mass regarding germination energy and total germination. Significant influence was determined in both species between germination energy and total germination (P≤0.001 and P≤0.05)., Italijanski i engleski ljulj su značajne krmne i/ili ukrasne trave. U proizvodnji stočne hrane uglavnom se koriste u smeši sa leguminozama. Seme ovih vrsta se u Srbiji koristi delom iz proizvodnje u Srbiji, delom iz proizvodnje izvan Srbije (iz uvoza). Belorusija I Ukrajina se značajni proizvođači semena trava. Ma gde se proizvodnja semena odvijala kvalitet semena je od presudnog značaja za uspešno zasnivanje travnjaka i/ili travno-leguminoznih useva. U radu su prikazani rezultati ispitivanja po četiri partije semena proizvedenog u Srbiji I Belorusiji tokom dve godine I uticaj regiona proizvodnje na masu 1000 semena, energiju klijanja I klijavost. Nije utvrđen jasan zaključak o uticaju regiona proizvodnje (Srbija i Belorusija) I godine u kojoj se odvijala proizvodnja (2014 i2015) na ispitivane parameter kvaliteta. Između partija semena italijanskog ljulja je utvrđena visoka varijabilnost za masu 1000 semena (CV=20.3%), dok je za energiju klijanja I ukupnu klijavost utvrđena niža varijabilnost (CV=9.88% I CV=7.98%). Između partija semena engleskog ljulja je utvrđena niža varijabilnost za masu 1000 semena (CV=8.34%), kao I za energiju klijanja I ukupnu klijavost (CV=4.80% I CV=3.70%). Na semenima obe ispitivane vrste nije postojala značajna korelativna zavisnost mase semena sa energijom klijanja I ukupnom klijavošću. Takođe na obe vrste je utvrđena značajan (P≤0.001 i P≤0.05) pozitivna korelacija između energije klijanja i ukupne klijavosti.",
publisher = "Novi Sad : National Society of Processing and Energy in Agriculture",
journal = "Journal on processing and energy in agriculture",
title = "Variability of Italian ryegrass and perennial ryegrass seed quality produced in two different regions, Varijabilnost kvaliteta semena italijanskog ljulja i engleskog ljulja proizvedenih u dva regiona",
volume = "21",
number = "2",
pages = "124-126",
doi = "10.5937/JPEA1702124S"
}
Stanisavljević, R., Milenković, J., Štrbanović, R., Poštić, D., Velijević, N., Jovanović, V. S.,& Tabaković, M.. (2017). Variability of Italian ryegrass and perennial ryegrass seed quality produced in two different regions. in Journal on processing and energy in agriculture
Novi Sad : National Society of Processing and Energy in Agriculture., 21(2), 124-126.
https://doi.org/10.5937/JPEA1702124S
Stanisavljević R, Milenković J, Štrbanović R, Poštić D, Velijević N, Jovanović VS, Tabaković M. Variability of Italian ryegrass and perennial ryegrass seed quality produced in two different regions. in Journal on processing and energy in agriculture. 2017;21(2):124-126.
doi:10.5937/JPEA1702124S .
Stanisavljević, Rade, Milenković, Jasmina, Štrbanović, Ratibor, Poštić, Dobrivoj, Velijević, Nataša, Jovanović, V. Snežana, Tabaković, Marijenka, "Variability of Italian ryegrass and perennial ryegrass seed quality produced in two different regions" in Journal on processing and energy in agriculture, 21, no. 2 (2017):124-126,
https://doi.org/10.5937/JPEA1702124S . .
3

Average yield of hybrid ZPSC 341 due to different percentage of fertile and sterile plants participation in location of Vojvodina.

Jovanović, Snežana; Todorović, Goran; Mišović, Mioljub; Tabaković, Marijenka; Šimić, Branimir; Štrbanović, Ratibor; Stanisavljević, Rade

(Osijek : Faculty of Agriculture, 2017)

TY - CONF
AU - Jovanović, Snežana
AU - Todorović, Goran
AU - Mišović, Mioljub
AU - Tabaković, Marijenka
AU - Šimić, Branimir
AU - Štrbanović, Ratibor
AU - Stanisavljević, Rade
PY - 2017
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/902
AB - The aim of the study was to determine the changes in grain yields in yield trials related to the sterile
and fertile ratio of female parent in seed production. Total of 21 mixtures of 0, 5, 10, etc. up to
100% of fertile plants mixed with the sterile variant of the hybrid ZPSC 341 was made. Because of
reliability of the experiment, the original fertile hybrid ZPSC 341 was used as a check three times.
Effects of fertile, i.e. sterile male cytoplasm in female parent of the observed hybrid on yield and
yield variations were studied. The extent of dependence of the percentage of fertile plants on yield
was determined. Furthermore, the sterile to fertile hybrid variant ratio resulting in the highest yield
was established. The analysis of results indicate that the highest average yield (16.024 t ha-1) was
obtained with 80% fertility of female plants, while the lowest average yield (13.892 t ha-1) was gained with 15% fertility, although the difference was not significant.
PB - Osijek : Faculty of Agriculture
C3 - 52nd Croatian and 12th International Symposium on Agriculture, 12–17, February, 2017, Dubrovnik - Book of Proceedings
T1 - Average yield of hybrid ZPSC 341 due to different percentage of fertile and sterile plants participation in location of Vojvodina.
SP - 222
EP - 226
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_902
ER - 
@conference{
author = "Jovanović, Snežana and Todorović, Goran and Mišović, Mioljub and Tabaković, Marijenka and Šimić, Branimir and Štrbanović, Ratibor and Stanisavljević, Rade",
year = "2017",
abstract = "The aim of the study was to determine the changes in grain yields in yield trials related to the sterile
and fertile ratio of female parent in seed production. Total of 21 mixtures of 0, 5, 10, etc. up to
100% of fertile plants mixed with the sterile variant of the hybrid ZPSC 341 was made. Because of
reliability of the experiment, the original fertile hybrid ZPSC 341 was used as a check three times.
Effects of fertile, i.e. sterile male cytoplasm in female parent of the observed hybrid on yield and
yield variations were studied. The extent of dependence of the percentage of fertile plants on yield
was determined. Furthermore, the sterile to fertile hybrid variant ratio resulting in the highest yield
was established. The analysis of results indicate that the highest average yield (16.024 t ha-1) was
obtained with 80% fertility of female plants, while the lowest average yield (13.892 t ha-1) was gained with 15% fertility, although the difference was not significant.",
publisher = "Osijek : Faculty of Agriculture",
journal = "52nd Croatian and 12th International Symposium on Agriculture, 12–17, February, 2017, Dubrovnik - Book of Proceedings",
title = "Average yield of hybrid ZPSC 341 due to different percentage of fertile and sterile plants participation in location of Vojvodina.",
pages = "222-226",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_902"
}
Jovanović, S., Todorović, G., Mišović, M., Tabaković, M., Šimić, B., Štrbanović, R.,& Stanisavljević, R.. (2017). Average yield of hybrid ZPSC 341 due to different percentage of fertile and sterile plants participation in location of Vojvodina.. in 52nd Croatian and 12th International Symposium on Agriculture, 12–17, February, 2017, Dubrovnik - Book of Proceedings
Osijek : Faculty of Agriculture., 222-226.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_902
Jovanović S, Todorović G, Mišović M, Tabaković M, Šimić B, Štrbanović R, Stanisavljević R. Average yield of hybrid ZPSC 341 due to different percentage of fertile and sterile plants participation in location of Vojvodina.. in 52nd Croatian and 12th International Symposium on Agriculture, 12–17, February, 2017, Dubrovnik - Book of Proceedings. 2017;:222-226.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_902 .
Jovanović, Snežana, Todorović, Goran, Mišović, Mioljub, Tabaković, Marijenka, Šimić, Branimir, Štrbanović, Ratibor, Stanisavljević, Rade, "Average yield of hybrid ZPSC 341 due to different percentage of fertile and sterile plants participation in location of Vojvodina." in 52nd Croatian and 12th International Symposium on Agriculture, 12–17, February, 2017, Dubrovnik - Book of Proceedings (2017):222-226,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_902 .

Germination test methods of insecticide-treated seeds

Kojić, Jasna; Milivojević, Marija; Petrović, Tanja; Branković-Radojčić, Dragana V.; Jovanović, Snežana; Tabaković, Marijenka

(Sarajevo : University of East Sarajevo, Faculty of Agriculture, 2016)

TY - JOUR
AU - Kojić, Jasna
AU - Milivojević, Marija
AU - Petrović, Tanja
AU - Branković-Radojčić, Dragana V.
AU - Jovanović, Snežana
AU - Tabaković, Marijenka
PY - 2016
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/906
AB - The seed treatment with insecticides in certain cases causes lower values of seed germination due
to phytotoxicity, which is manifested as a truncated and thickened main root. In the Seed Testing
Laboratory, the method most suitable for seed germination was sought out in order to reduce
effects of phytotoxicity of treated seeds to the minimum. This study encompassed germination
tests of 10 seed lots of maize hybrids of different maturity groups stored in the controlledenvironment chamber for a year. One part of seeds was treated with the fungicide Maxim XL,
while the remaining part was treated with the fungicide Maxim XL + insecticide Sonido. The
seed germination tests were carried out in the Seed Testing Laboratory, Maize Research Institute,
Zemun Polje, by the between paper method (4x100 and 8x50 seeds) and the sand method (4x100
seeds). Seeds were germinated in the room germinator at the alternating temperature of
20<=>30oC and 16:8 (light : dark) photoperiod. The first counting was done on the fourth day
and the final one on the seventh day when the BP method was used. In cases when the S method
was applied, the final counting was done on the seventh day. When seeds were germinated, the
control sample was also placed for germination. Considering results of the last year germination,
it was determined that seed germination was not significantly changed after a year of storing in
the controlled-environment chamber. The comparison of results on germination of seeds treated
only with the fungicide with seeds treated with fungicide+insecticide, shows lower values in seed
germination in all three treatments in fungicide+insecticide-treated seeds. The lowest germination
values were recorded in seeds treated with fungicide+insecticide in sand, while the highest values
were obtained by the BP method (8x50 seeds).
PB - Sarajevo : University of East Sarajevo, Faculty of Agriculture
T2 - 7. International scientific agricultural symposium „Agrosym 2016“ , October 06-09, 2016. Jahorina - Book of proceedings
T1 - Germination test methods of insecticide-treated seeds
SP - 946
EP - 949
DO - 10.7251/AGRENG1607140
ER - 
@article{
author = "Kojić, Jasna and Milivojević, Marija and Petrović, Tanja and Branković-Radojčić, Dragana V. and Jovanović, Snežana and Tabaković, Marijenka",
year = "2016",
abstract = "The seed treatment with insecticides in certain cases causes lower values of seed germination due
to phytotoxicity, which is manifested as a truncated and thickened main root. In the Seed Testing
Laboratory, the method most suitable for seed germination was sought out in order to reduce
effects of phytotoxicity of treated seeds to the minimum. This study encompassed germination
tests of 10 seed lots of maize hybrids of different maturity groups stored in the controlledenvironment chamber for a year. One part of seeds was treated with the fungicide Maxim XL,
while the remaining part was treated with the fungicide Maxim XL + insecticide Sonido. The
seed germination tests were carried out in the Seed Testing Laboratory, Maize Research Institute,
Zemun Polje, by the between paper method (4x100 and 8x50 seeds) and the sand method (4x100
seeds). Seeds were germinated in the room germinator at the alternating temperature of
20<=>30oC and 16:8 (light : dark) photoperiod. The first counting was done on the fourth day
and the final one on the seventh day when the BP method was used. In cases when the S method
was applied, the final counting was done on the seventh day. When seeds were germinated, the
control sample was also placed for germination. Considering results of the last year germination,
it was determined that seed germination was not significantly changed after a year of storing in
the controlled-environment chamber. The comparison of results on germination of seeds treated
only with the fungicide with seeds treated with fungicide+insecticide, shows lower values in seed
germination in all three treatments in fungicide+insecticide-treated seeds. The lowest germination
values were recorded in seeds treated with fungicide+insecticide in sand, while the highest values
were obtained by the BP method (8x50 seeds).",
publisher = "Sarajevo : University of East Sarajevo, Faculty of Agriculture",
journal = "7. International scientific agricultural symposium „Agrosym 2016“ , October 06-09, 2016. Jahorina - Book of proceedings",
title = "Germination test methods of insecticide-treated seeds",
pages = "946-949",
doi = "10.7251/AGRENG1607140"
}
Kojić, J., Milivojević, M., Petrović, T., Branković-Radojčić, D. V., Jovanović, S.,& Tabaković, M.. (2016). Germination test methods of insecticide-treated seeds. in 7. International scientific agricultural symposium „Agrosym 2016“ , October 06-09, 2016. Jahorina - Book of proceedings
Sarajevo : University of East Sarajevo, Faculty of Agriculture., 946-949.
https://doi.org/10.7251/AGRENG1607140
Kojić J, Milivojević M, Petrović T, Branković-Radojčić DV, Jovanović S, Tabaković M. Germination test methods of insecticide-treated seeds. in 7. International scientific agricultural symposium „Agrosym 2016“ , October 06-09, 2016. Jahorina - Book of proceedings. 2016;:946-949.
doi:10.7251/AGRENG1607140 .
Kojić, Jasna, Milivojević, Marija, Petrović, Tanja, Branković-Radojčić, Dragana V., Jovanović, Snežana, Tabaković, Marijenka, "Germination test methods of insecticide-treated seeds" in 7. International scientific agricultural symposium „Agrosym 2016“ , October 06-09, 2016. Jahorina - Book of proceedings (2016):946-949,
https://doi.org/10.7251/AGRENG1607140 . .

Ring analyses in the proficiency assessment of authorised seed samplers in the Republic of Serbia

Kojić, Jasna; Stevanović, Nikola; Petrović, Tanja; Milivojević, Marija; Jovanović, Snežana; Tabaković, Marijenka

(Novi Sad : National Society of Processing and Energy in Agriculture, 2016)

TY - JOUR
AU - Kojić, Jasna
AU - Stevanović, Nikola
AU - Petrović, Tanja
AU - Milivojević, Marija
AU - Jovanović, Snežana
AU - Tabaković, Marijenka
PY - 2016
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/878
AB - The objective of this study was to apply the ring analysis in the proficiency assessment of authorised seed samplers form 18
accredited laboratories from the Republic of Serbia and two seed samplers from the Republic of Macedonia. The seed sampling was
performed in the Processing plant, while the assessment was performed at the Seed Testing Laboratory of the Maize Research
Institute, Zemun Polje. Two maize seed lots, placed in containers and jumbo bags, and one barley seed lot packed in paper bags,
were sampled. Drawing of submitted samples and the estimation of the sampling intensity by seed samplers were done during the
course of sampling. Seed purity, 1000-seed weight and seed germination were determined in the drawn samples. Results obtained by
authorised samplers were within toleration limits.
All samplers from accredited laboratories proved to be well trained, the samples were properly drawn, while insignificant
nonconformities were detected in the calculation of sampling intensity.
AB - Cilj ovog rada je primena kružne analize u kontroli ovlašćenih uzorkovača semena iz 18 akreditovanih laboratorija iz Republik e
Srbije i dva uzorkovača iz Makedonije. Uzorkovanje i ispitivanje obavljeno je na Doradnom centru i u Laboratoriji za ispiti vanje
semena Instituta za kukuruz „Zemun Polje“. Uzorkovane su dve partije semena kukuruza, smeštene u kontejnerima i džambo
vrećama i jedna partija ječma upakovana u papirne vreće. U toku uzorkovanja, praćen je način formiranj a prosečnog uzorka i
izračunavanja intenziteta uzorkovanja od strane uzorkovača. Na uzetim uzorcima ispitivana je čistoća semena, masa 1000 semena i
klijavost semena. Utvrđivanje klijavosti semena kukuruza je izvršeno na standardnom temperaturnom režimu 20<=>30 0C,
naizmenično 8/16 h, a za seme ječma na 200C. Masa je utvrđena merenjem 8x100 semena a čistoća semena procentualnim učešćem
nečistoća u uzorku. Ispitivana čistoća semena se kretala od 99,4%-99,9% za prvi uzorak kukuruza, za drugi uzorak kukuruza se
kretala od 98,6-99,3% a za uzorak ječma od 99,4-99,7%. Klijavost semena za prvi uzorak kukuruza se kretala od 96-98%, za drugi
uzorak od 90-96% a za partiju ječma od 97-99%. Masa se kretala od 351,7 g-357,3 g za prvi uzorak kukuruza, za drugi uzorak
kukuruza od 306,3 g-315,0 g a za uzorak ječma od 46,19 g-44,76 g. Analize su rađene prema Pravilnika o kvalitetu semena
poljoprivrednog bilja 47/87 i po međunarodnim ISTA pravilima. Eksperimentalni podaci obrađeni su deskriptivnom statistikom
(srednja vrednost, standardan devijacija, medijana), koristeći Data Analisysis Softver System.
Dobijeni rezultati ovlašćenih uzorkovača su u granicama dozvoljenih odstupanja. Svi uzorkovači iz akreditovanih laboratorija
dobro formiraju radni uzorak, dok su manja odstupanja uočena kod izračunavanja intenziteta uzorkovanja.
PB - Novi Sad : National Society of Processing and Energy in Agriculture
PB - Novi Sad : Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi
T2 - Journal on Processing and Energy in Agriculture
T1 - Ring analyses in the proficiency assessment of authorised seed samplers in the Republic of Serbia
T1 - Kružne analize u proveri rada autorizovanih uzorkovača semena
VL - 20
IS - 1
SP - 9
EP - 12
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_878
ER - 
@article{
author = "Kojić, Jasna and Stevanović, Nikola and Petrović, Tanja and Milivojević, Marija and Jovanović, Snežana and Tabaković, Marijenka",
year = "2016",
abstract = "The objective of this study was to apply the ring analysis in the proficiency assessment of authorised seed samplers form 18
accredited laboratories from the Republic of Serbia and two seed samplers from the Republic of Macedonia. The seed sampling was
performed in the Processing plant, while the assessment was performed at the Seed Testing Laboratory of the Maize Research
Institute, Zemun Polje. Two maize seed lots, placed in containers and jumbo bags, and one barley seed lot packed in paper bags,
were sampled. Drawing of submitted samples and the estimation of the sampling intensity by seed samplers were done during the
course of sampling. Seed purity, 1000-seed weight and seed germination were determined in the drawn samples. Results obtained by
authorised samplers were within toleration limits.
All samplers from accredited laboratories proved to be well trained, the samples were properly drawn, while insignificant
nonconformities were detected in the calculation of sampling intensity., Cilj ovog rada je primena kružne analize u kontroli ovlašćenih uzorkovača semena iz 18 akreditovanih laboratorija iz Republik e
Srbije i dva uzorkovača iz Makedonije. Uzorkovanje i ispitivanje obavljeno je na Doradnom centru i u Laboratoriji za ispiti vanje
semena Instituta za kukuruz „Zemun Polje“. Uzorkovane su dve partije semena kukuruza, smeštene u kontejnerima i džambo
vrećama i jedna partija ječma upakovana u papirne vreće. U toku uzorkovanja, praćen je način formiranj a prosečnog uzorka i
izračunavanja intenziteta uzorkovanja od strane uzorkovača. Na uzetim uzorcima ispitivana je čistoća semena, masa 1000 semena i
klijavost semena. Utvrđivanje klijavosti semena kukuruza je izvršeno na standardnom temperaturnom režimu 20<=>30 0C,
naizmenično 8/16 h, a za seme ječma na 200C. Masa je utvrđena merenjem 8x100 semena a čistoća semena procentualnim učešćem
nečistoća u uzorku. Ispitivana čistoća semena se kretala od 99,4%-99,9% za prvi uzorak kukuruza, za drugi uzorak kukuruza se
kretala od 98,6-99,3% a za uzorak ječma od 99,4-99,7%. Klijavost semena za prvi uzorak kukuruza se kretala od 96-98%, za drugi
uzorak od 90-96% a za partiju ječma od 97-99%. Masa se kretala od 351,7 g-357,3 g za prvi uzorak kukuruza, za drugi uzorak
kukuruza od 306,3 g-315,0 g a za uzorak ječma od 46,19 g-44,76 g. Analize su rađene prema Pravilnika o kvalitetu semena
poljoprivrednog bilja 47/87 i po međunarodnim ISTA pravilima. Eksperimentalni podaci obrađeni su deskriptivnom statistikom
(srednja vrednost, standardan devijacija, medijana), koristeći Data Analisysis Softver System.
Dobijeni rezultati ovlašćenih uzorkovača su u granicama dozvoljenih odstupanja. Svi uzorkovači iz akreditovanih laboratorija
dobro formiraju radni uzorak, dok su manja odstupanja uočena kod izračunavanja intenziteta uzorkovanja.",
publisher = "Novi Sad : National Society of Processing and Energy in Agriculture, Novi Sad : Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi",
journal = "Journal on Processing and Energy in Agriculture",
title = "Ring analyses in the proficiency assessment of authorised seed samplers in the Republic of Serbia, Kružne analize u proveri rada autorizovanih uzorkovača semena",
volume = "20",
number = "1",
pages = "9-12",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_878"
}
Kojić, J., Stevanović, N., Petrović, T., Milivojević, M., Jovanović, S.,& Tabaković, M.. (2016). Ring analyses in the proficiency assessment of authorised seed samplers in the Republic of Serbia. in Journal on Processing and Energy in Agriculture
Novi Sad : National Society of Processing and Energy in Agriculture., 20(1), 9-12.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_878
Kojić J, Stevanović N, Petrović T, Milivojević M, Jovanović S, Tabaković M. Ring analyses in the proficiency assessment of authorised seed samplers in the Republic of Serbia. in Journal on Processing and Energy in Agriculture. 2016;20(1):9-12.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_878 .
Kojić, Jasna, Stevanović, Nikola, Petrović, Tanja, Milivojević, Marija, Jovanović, Snežana, Tabaković, Marijenka, "Ring analyses in the proficiency assessment of authorised seed samplers in the Republic of Serbia" in Journal on Processing and Energy in Agriculture, 20, no. 1 (2016):9-12,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_878 .

Stability of morphological traits of maize seed under differnt production conditions

Tabaković, Marijenka; Jovanović, Snežana; Kojić, Jasna; Stanisavljević, Rade; Štrbanović, Ratibor; Šimić, Branimir; Popović, Vera

(Novi Sad : National Society of Processing and Energy in Agriculture, 2016)

TY - JOUR
AU - Tabaković, Marijenka
AU - Jovanović, Snežana
AU - Kojić, Jasna
AU - Stanisavljević, Rade
AU - Štrbanović, Ratibor
AU - Šimić, Branimir
AU - Popović, Vera
PY - 2016
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/879
AB - The analyses were performed with the hybrid seeds of four hybrid combinations derived at the Maize Research Institute, Zemun
Polje and produced in three locations. Under laboratory conditions, the following seed traits were analysed in the working sample of
10x100 seeds: seed test weight and shelling percentage, which was determined as the seed weight to ear weight ratio. In the threeyear study, the greatest (352.71 g), i.e. smallest (280.09 g) test weight was recorded in the hybrids ZP 434 and ZP 704, respectively.
The highest shelling percentage of 60.53 % was determined in the hybrid ZP 704, while the lowest one (48.20 %) was recorded the
hybrid ZP 434.
Obtained results point out that both traits in all four hybrids are highly expressed under all observed agro-ecological conditions
and that effects of factors on the seed weight and the shelling percentage are great.
AB - U ovim istraživanja posmatrane su masa 1000 semena i randman semena, u odnosu na genotipsku kombinaciju i agroekološke
uslove prozvodnje semena.
Analize su rađene na hibridnom semenu četiri komercijalne hibridne kombinacije Instituta za kukuruz „Zemun Polje“,
proizvedene na tri lokaliteta. U laboratorijskim uslovima, na radnom uzorku od 10x100 semena, izvršena su ispitivanja apsolutne
mase semena, randman semena utvrđen je kao procentualni odnos mase semena i klipa. U trogodišnjem istraživanju najveća
izmerena masa 1000 semena je kod hibrida ZP 434 (352,71 g) dok je ZP 704 hibrid sa najmanjom postignutom masom(280,09 g).
Randman semena najveći je kod ZP 704 (60,53%), najmanji 48,20% kod ZP 434. Lokalitet sa najvećim variranjem mase bio je Turija
(41,58%), a druga osobina najviše varijabilnosti u toku istraživanja bila je na lokalitetu Vrbas (28,13%).
Eksperimentalni podaci obrađeni su na srednju vrednost i ukupnu varijabilnost (x i C.V.) za obe osobine semena i svaku varijantu
istraživanja. Dvofaktorijalnom analizom varijanse utvrđen je uticaj faktora ( hibrid i lokacija), kao i njihova interakcija n a ispitivane
osobine semena.
Dobijeni rezultati pokazali su da sva četiri hibrida imaju visok nivo ispoljavanja obe osobine u svim posmatranim agroekološkim
uslovima, kao i visok uticaj faktora (hibrid i lokacija) na masu semena i randman semena.
PB - Novi Sad : National Society of Processing and Energy in Agriculture
PB - Novi Sad : Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi
T2 - Journal on Processing and Energy in Agriculture
T1 - Stability of morphological traits of maize seed under differnt production conditions
T1 - Stabilnost morfoloških osobina semena kukuruza u različitim proizvodnim uslovima
VL - 20
IS - 2
SP - 77
EP - 80
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_879
ER - 
@article{
author = "Tabaković, Marijenka and Jovanović, Snežana and Kojić, Jasna and Stanisavljević, Rade and Štrbanović, Ratibor and Šimić, Branimir and Popović, Vera",
year = "2016",
abstract = "The analyses were performed with the hybrid seeds of four hybrid combinations derived at the Maize Research Institute, Zemun
Polje and produced in three locations. Under laboratory conditions, the following seed traits were analysed in the working sample of
10x100 seeds: seed test weight and shelling percentage, which was determined as the seed weight to ear weight ratio. In the threeyear study, the greatest (352.71 g), i.e. smallest (280.09 g) test weight was recorded in the hybrids ZP 434 and ZP 704, respectively.
The highest shelling percentage of 60.53 % was determined in the hybrid ZP 704, while the lowest one (48.20 %) was recorded the
hybrid ZP 434.
Obtained results point out that both traits in all four hybrids are highly expressed under all observed agro-ecological conditions
and that effects of factors on the seed weight and the shelling percentage are great., U ovim istraživanja posmatrane su masa 1000 semena i randman semena, u odnosu na genotipsku kombinaciju i agroekološke
uslove prozvodnje semena.
Analize su rađene na hibridnom semenu četiri komercijalne hibridne kombinacije Instituta za kukuruz „Zemun Polje“,
proizvedene na tri lokaliteta. U laboratorijskim uslovima, na radnom uzorku od 10x100 semena, izvršena su ispitivanja apsolutne
mase semena, randman semena utvrđen je kao procentualni odnos mase semena i klipa. U trogodišnjem istraživanju najveća
izmerena masa 1000 semena je kod hibrida ZP 434 (352,71 g) dok je ZP 704 hibrid sa najmanjom postignutom masom(280,09 g).
Randman semena najveći je kod ZP 704 (60,53%), najmanji 48,20% kod ZP 434. Lokalitet sa najvećim variranjem mase bio je Turija
(41,58%), a druga osobina najviše varijabilnosti u toku istraživanja bila je na lokalitetu Vrbas (28,13%).
Eksperimentalni podaci obrađeni su na srednju vrednost i ukupnu varijabilnost (x i C.V.) za obe osobine semena i svaku varijantu
istraživanja. Dvofaktorijalnom analizom varijanse utvrđen je uticaj faktora ( hibrid i lokacija), kao i njihova interakcija n a ispitivane
osobine semena.
Dobijeni rezultati pokazali su da sva četiri hibrida imaju visok nivo ispoljavanja obe osobine u svim posmatranim agroekološkim
uslovima, kao i visok uticaj faktora (hibrid i lokacija) na masu semena i randman semena.",
publisher = "Novi Sad : National Society of Processing and Energy in Agriculture, Novi Sad : Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi",
journal = "Journal on Processing and Energy in Agriculture",
title = "Stability of morphological traits of maize seed under differnt production conditions, Stabilnost morfoloških osobina semena kukuruza u različitim proizvodnim uslovima",
volume = "20",
number = "2",
pages = "77-80",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_879"
}
Tabaković, M., Jovanović, S., Kojić, J., Stanisavljević, R., Štrbanović, R., Šimić, B.,& Popović, V.. (2016). Stability of morphological traits of maize seed under differnt production conditions. in Journal on Processing and Energy in Agriculture
Novi Sad : National Society of Processing and Energy in Agriculture., 20(2), 77-80.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_879
Tabaković M, Jovanović S, Kojić J, Stanisavljević R, Štrbanović R, Šimić B, Popović V. Stability of morphological traits of maize seed under differnt production conditions. in Journal on Processing and Energy in Agriculture. 2016;20(2):77-80.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_879 .
Tabaković, Marijenka, Jovanović, Snežana, Kojić, Jasna, Stanisavljević, Rade, Štrbanović, Ratibor, Šimić, Branimir, Popović, Vera, "Stability of morphological traits of maize seed under differnt production conditions" in Journal on Processing and Energy in Agriculture, 20, no. 2 (2016):77-80,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_879 .

Effects of pathogenpresence on the seed quality of different alfalfa cultivars

Štrbanović, Ratibor; Gavrilović, Veljko; Đukanović, Lana; Poštić, Dobrivoj; Jovanović, V. Snežana; Tabaković, Marijenka; Stanisavljević, Rade

(Novi Sad : Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi, 2016)

TY - JOUR
AU - Štrbanović, Ratibor
AU - Gavrilović, Veljko
AU - Đukanović, Lana
AU - Poštić, Dobrivoj
AU - Jovanović, V. Snežana
AU - Tabaković, Marijenka
AU - Stanisavljević, Rade
PY - 2016
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/877
AB - Owing to its characteristics, alfalfa(Medicago sativaL.) is the most important forageplant inour country.The great importanceof
alfalfais reflectedin the production ofhigh-qualityfodder and alfalfaseeds, whichare a valuableandcompetitivecommodity on
domesticand foreign markets. In this study, the presence of plant pathogenic genera of fungi on the seeds of five different alfalfa
cultivars was investigated (Kruševačka 28, NS-Mediana, Zaječarska 83, Banjalučanka i Osječka-66) from three different lots (sites)
of each cultivar. The detectedphytopathogenic fungion the alfalfa seeds caused a decrease in the overall germination, butthe present
research results indicate a satisfactoryhealth statusof all alfalfacultivars and seed lots
AB - Plava lucerka (Medicago sativa L.) je zbog svih svojih osobina najvažnija krmna biljka u našoj zemlji. Veliki značaj lucerke se
ogleda u proizvodnji kvalitetne kabaste hrane, ali je i seme lucerke vredna i tražena roba na domaćem i inostranom tržištu. Areal
gajenja lucerke je na svim kontinentima u više od 80 zemalja, od umereno hladnog do tropskog pojasa. Široka geografska
rasprostranjenost lucerke uslovljena je njenom velikom adaptabilnošću na različite klimatske i zemljišne uslove.U ovom radu je
ispitivano prisustvo fitopatogenih rodova gljiva na semenu pet različite sorata lucerke (Kruševačka 28, NS-Mediana, Zaječarska 83,
Banjalučanka i Osječka-66) sa po tri različite partije (lokaliteta) od svake sorte. Kod ispitivanih sorti identifikovani su sledeći rodovi
gljiva: Alternaria spp.,Fusarium spp., Penicillium spp. i Mucor spp. Prisustvo identifikovanih rodova gljiva bilo je u rasponu od 0 %
do 15,5%. Rod Mucor spp. najmanju prosečnu vrednost imao je kod sorte lucerke K-28 (0,08%), dok je najveću prosečnu vrednost
imao kod sorte Zaječarska 83 (8,67%), a takođe kod iste sorte konstatovano je najveće prisustvo od (15,5%) na lokalitetu Veliki
Izvor. Najveće prosečno prisustvo roda Fusarium spp. zabeleženo je kod sorte Zaječarska 83 (0,25 %). Na proučavanim sortama
lucerke ispitani su korelacioni odnosi između parametara kvaliteta semena i prisustva patogena na semenu različitih sorata i partija
lucerke. Negativna korelaciona međuzavisnost zabeležena je između ukupne klijavosti i prisustva gljive iz roda Fusarium spp. (r= -
0,415 *). Detektovane fitopatogene gljive na semenu lucerke su uticale na smanjenje ukupne klijavosti, ali ipak rezultati ovih
ispitivanja ukazuju na zadovoljavajuće zdravstveno stanje svih sorata i partija semena lucerke.
PB - Novi Sad : Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi
T2 - Journal on Processing and Energy in Agriculture
T1 - Effects of pathogenpresence on the seed quality of different alfalfa cultivars
T1 - Uticaj prisustva patogena na kvalitet semena različitih sorti lucerke
VL - 20
IS - 3
SP - 151
EP - 153
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_877
ER - 
@article{
author = "Štrbanović, Ratibor and Gavrilović, Veljko and Đukanović, Lana and Poštić, Dobrivoj and Jovanović, V. Snežana and Tabaković, Marijenka and Stanisavljević, Rade",
year = "2016",
abstract = "Owing to its characteristics, alfalfa(Medicago sativaL.) is the most important forageplant inour country.The great importanceof
alfalfais reflectedin the production ofhigh-qualityfodder and alfalfaseeds, whichare a valuableandcompetitivecommodity on
domesticand foreign markets. In this study, the presence of plant pathogenic genera of fungi on the seeds of five different alfalfa
cultivars was investigated (Kruševačka 28, NS-Mediana, Zaječarska 83, Banjalučanka i Osječka-66) from three different lots (sites)
of each cultivar. The detectedphytopathogenic fungion the alfalfa seeds caused a decrease in the overall germination, butthe present
research results indicate a satisfactoryhealth statusof all alfalfacultivars and seed lots, Plava lucerka (Medicago sativa L.) je zbog svih svojih osobina najvažnija krmna biljka u našoj zemlji. Veliki značaj lucerke se
ogleda u proizvodnji kvalitetne kabaste hrane, ali je i seme lucerke vredna i tražena roba na domaćem i inostranom tržištu. Areal
gajenja lucerke je na svim kontinentima u više od 80 zemalja, od umereno hladnog do tropskog pojasa. Široka geografska
rasprostranjenost lucerke uslovljena je njenom velikom adaptabilnošću na različite klimatske i zemljišne uslove.U ovom radu je
ispitivano prisustvo fitopatogenih rodova gljiva na semenu pet različite sorata lucerke (Kruševačka 28, NS-Mediana, Zaječarska 83,
Banjalučanka i Osječka-66) sa po tri različite partije (lokaliteta) od svake sorte. Kod ispitivanih sorti identifikovani su sledeći rodovi
gljiva: Alternaria spp.,Fusarium spp., Penicillium spp. i Mucor spp. Prisustvo identifikovanih rodova gljiva bilo je u rasponu od 0 %
do 15,5%. Rod Mucor spp. najmanju prosečnu vrednost imao je kod sorte lucerke K-28 (0,08%), dok je najveću prosečnu vrednost
imao kod sorte Zaječarska 83 (8,67%), a takođe kod iste sorte konstatovano je najveće prisustvo od (15,5%) na lokalitetu Veliki
Izvor. Najveće prosečno prisustvo roda Fusarium spp. zabeleženo je kod sorte Zaječarska 83 (0,25 %). Na proučavanim sortama
lucerke ispitani su korelacioni odnosi između parametara kvaliteta semena i prisustva patogena na semenu različitih sorata i partija
lucerke. Negativna korelaciona međuzavisnost zabeležena je između ukupne klijavosti i prisustva gljive iz roda Fusarium spp. (r= -
0,415 *). Detektovane fitopatogene gljive na semenu lucerke su uticale na smanjenje ukupne klijavosti, ali ipak rezultati ovih
ispitivanja ukazuju na zadovoljavajuće zdravstveno stanje svih sorata i partija semena lucerke.",
publisher = "Novi Sad : Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi",
journal = "Journal on Processing and Energy in Agriculture",
title = "Effects of pathogenpresence on the seed quality of different alfalfa cultivars, Uticaj prisustva patogena na kvalitet semena različitih sorti lucerke",
volume = "20",
number = "3",
pages = "151-153",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_877"
}
Štrbanović, R., Gavrilović, V., Đukanović, L., Poštić, D., Jovanović, V. S., Tabaković, M.,& Stanisavljević, R.. (2016). Effects of pathogenpresence on the seed quality of different alfalfa cultivars. in Journal on Processing and Energy in Agriculture
Novi Sad : Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi., 20(3), 151-153.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_877
Štrbanović R, Gavrilović V, Đukanović L, Poštić D, Jovanović VS, Tabaković M, Stanisavljević R. Effects of pathogenpresence on the seed quality of different alfalfa cultivars. in Journal on Processing and Energy in Agriculture. 2016;20(3):151-153.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_877 .
Štrbanović, Ratibor, Gavrilović, Veljko, Đukanović, Lana, Poštić, Dobrivoj, Jovanović, V. Snežana, Tabaković, Marijenka, Stanisavljević, Rade, "Effects of pathogenpresence on the seed quality of different alfalfa cultivars" in Journal on Processing and Energy in Agriculture, 20, no. 3 (2016):151-153,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_877 .

Average yield of ZPCC 341 due to different percentage of fertile and sterile plants participation

Jovanović, V. Snežana; Tabaković, Marijenka; Todorović, Goran; Kojić, Jasna; Šimić, Branimir; Štrbanović, Ratibor; Stanisavljević, Rade

(Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi, Novi Sad, 2016)

TY - JOUR
AU - Jovanović, V. Snežana
AU - Tabaković, Marijenka
AU - Todorović, Goran
AU - Kojić, Jasna
AU - Šimić, Branimir
AU - Štrbanović, Ratibor
AU - Stanisavljević, Rade
PY - 2016
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/640
AB - The aim of the study was to determine the changes in grain yields in relation to the sterile to fertile plants ratio. Total of 21 mixtures of 0, 5, 10 up to 100 % of fertile plants mixed with the sterile variant of the hybrid ZPSC 341 was made. Because of reliability of the experiment the original fertile hybrid ZPSC 341 was used as a check three times. Effects of fertile, i.e. sterile cytoplasm of the observed hybrid on yield and yield variations were studied. The extent of dependence of the percentage of fertile plants on yield was determined. Furthermore, the sterile to fertile hybrid variant ratio resulting in the highest yield was established. The analysis of results indicate that the highest average yield (13.273 t ha-1) was obtained with 90 % fertility, while the lowest average yield (11.510 t ha-1) was gained with 10 % fertility.
AB - U radu su prikazani rezultati ogleda ZPSC 341 hibrida proizvedenog u 2015 godini. Cilj istraživanja bio je da se izvođenjem ogleda na određenoj lokaciji i primenom statističke analize, odredi optimalan odnos muški sterilne (cms-S osnova) i muški fertilne komponente komercijalnog hibrida ZPSC 341, kako bi se u komercijalnoj proizvodnji postigao maksimalan prinos. Ogled je postavljen na lokaciji Bijeljina u tri ponavljanja po slučajnom blok sistemu. Napravljena je 21 smeša sa po 0, 5, 10 do 100% fertilnih biljaka pomešanih sa sterilnom varijantom hibrida ZPSC 341. Kao kontrola, radi pouzdanosti eksperimenta u ogled je uključen orginalni fertilni hibrid ZPSC 341 kao standard tri puta (ZPSC 341 iz ručne oplodnje, ZPSC 341 F1 i ZPSC 341 iz recipročnog ukrštanja). Posmatran je prinos, variranje prinosa i uticaj na prinos učešća fertilne odnosno sterilne citoplazme ispitivanog hibrida. Statistička obrada podataka obuhvatila je analizu varijanse po slučajnom blok sistemu, regresionu i korelacionu analizu prinosa zrna i procenta fertilnih biljaka u hibridu ZPSC 341, kako bi se utvrdile promene prosečnog prinosa zrna u odnosu na procenat učešća sterilnih i fertilnih biljaka. Utvrđeno je u kojoj meri postoji zavisnost procenta fertilnosti na prinos odnosno koji odnos sterilne i fertilne varijante hibrida je ostvario najveći prinos. Analiza rezultata je pokazala da je najveći prosečan prinos bio sa 90% fertilnosri (13,273 t ha-1) za razliku od hibrida sa 10% fertilnosti koji je imao najmanji prosečan prinos (11,510 t ha-1).
PB - Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi, Novi Sad
T2 - Journal on Processing and Energy in Agriculture
T1 - Average yield of ZPCC 341 due to different percentage of fertile and sterile plants participation
T1 - Visina prosečnog prinosa ZPSC 341 u zavisnosti od procenta učešća fertilnih i sterilnih biljaka
VL - 20
IS - 4
SP - 179
EP - 181
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_640
ER - 
@article{
author = "Jovanović, V. Snežana and Tabaković, Marijenka and Todorović, Goran and Kojić, Jasna and Šimić, Branimir and Štrbanović, Ratibor and Stanisavljević, Rade",
year = "2016",
abstract = "The aim of the study was to determine the changes in grain yields in relation to the sterile to fertile plants ratio. Total of 21 mixtures of 0, 5, 10 up to 100 % of fertile plants mixed with the sterile variant of the hybrid ZPSC 341 was made. Because of reliability of the experiment the original fertile hybrid ZPSC 341 was used as a check three times. Effects of fertile, i.e. sterile cytoplasm of the observed hybrid on yield and yield variations were studied. The extent of dependence of the percentage of fertile plants on yield was determined. Furthermore, the sterile to fertile hybrid variant ratio resulting in the highest yield was established. The analysis of results indicate that the highest average yield (13.273 t ha-1) was obtained with 90 % fertility, while the lowest average yield (11.510 t ha-1) was gained with 10 % fertility., U radu su prikazani rezultati ogleda ZPSC 341 hibrida proizvedenog u 2015 godini. Cilj istraživanja bio je da se izvođenjem ogleda na određenoj lokaciji i primenom statističke analize, odredi optimalan odnos muški sterilne (cms-S osnova) i muški fertilne komponente komercijalnog hibrida ZPSC 341, kako bi se u komercijalnoj proizvodnji postigao maksimalan prinos. Ogled je postavljen na lokaciji Bijeljina u tri ponavljanja po slučajnom blok sistemu. Napravljena je 21 smeša sa po 0, 5, 10 do 100% fertilnih biljaka pomešanih sa sterilnom varijantom hibrida ZPSC 341. Kao kontrola, radi pouzdanosti eksperimenta u ogled je uključen orginalni fertilni hibrid ZPSC 341 kao standard tri puta (ZPSC 341 iz ručne oplodnje, ZPSC 341 F1 i ZPSC 341 iz recipročnog ukrštanja). Posmatran je prinos, variranje prinosa i uticaj na prinos učešća fertilne odnosno sterilne citoplazme ispitivanog hibrida. Statistička obrada podataka obuhvatila je analizu varijanse po slučajnom blok sistemu, regresionu i korelacionu analizu prinosa zrna i procenta fertilnih biljaka u hibridu ZPSC 341, kako bi se utvrdile promene prosečnog prinosa zrna u odnosu na procenat učešća sterilnih i fertilnih biljaka. Utvrđeno je u kojoj meri postoji zavisnost procenta fertilnosti na prinos odnosno koji odnos sterilne i fertilne varijante hibrida je ostvario najveći prinos. Analiza rezultata je pokazala da je najveći prosečan prinos bio sa 90% fertilnosri (13,273 t ha-1) za razliku od hibrida sa 10% fertilnosti koji je imao najmanji prosečan prinos (11,510 t ha-1).",
publisher = "Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi, Novi Sad",
journal = "Journal on Processing and Energy in Agriculture",
title = "Average yield of ZPCC 341 due to different percentage of fertile and sterile plants participation, Visina prosečnog prinosa ZPSC 341 u zavisnosti od procenta učešća fertilnih i sterilnih biljaka",
volume = "20",
number = "4",
pages = "179-181",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_640"
}
Jovanović, V. S., Tabaković, M., Todorović, G., Kojić, J., Šimić, B., Štrbanović, R.,& Stanisavljević, R.. (2016). Average yield of ZPCC 341 due to different percentage of fertile and sterile plants participation. in Journal on Processing and Energy in Agriculture
Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi, Novi Sad., 20(4), 179-181.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_640
Jovanović VS, Tabaković M, Todorović G, Kojić J, Šimić B, Štrbanović R, Stanisavljević R. Average yield of ZPCC 341 due to different percentage of fertile and sterile plants participation. in Journal on Processing and Energy in Agriculture. 2016;20(4):179-181.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_640 .
Jovanović, V. Snežana, Tabaković, Marijenka, Todorović, Goran, Kojić, Jasna, Šimić, Branimir, Štrbanović, Ratibor, Stanisavljević, Rade, "Average yield of ZPCC 341 due to different percentage of fertile and sterile plants participation" in Journal on Processing and Energy in Agriculture, 20, no. 4 (2016):179-181,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_640 .

Effects of different types of cytoplasm on plant height of maize inbred lines

Jovanović, Snežana; Tabaković, Marijenka; Todorović, Goran; Kojić, Jasna; Štrbanović, Ratibor; Stanisavljević, Rade; Živanović, Tomislav

(Sarajevo : University of East Sarajevo, Faculty of Agriculture, 2016)

TY - CONF
AU - Jovanović, Snežana
AU - Tabaković, Marijenka
AU - Todorović, Goran
AU - Kojić, Jasna
AU - Štrbanović, Ratibor
AU - Stanisavljević, Rade
AU - Živanović, Tomislav
PY - 2016
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/904
AB - The aim of the study was to determine effects of both, different types of cytoplasm (cms-C, cmsS and fertile) and environmental factors, on the plant height of 12 maize inbred lines. The trial
with inbred lines was set up in two locations (Zemun Polje - Selection field and Zemun Polje -
Školsko dobro) in 2008 and 2009. Very significant differences in the plant height among inbred
lines in dependence on the type of cytoplasm and the location were established by the analysis of
variance. The average plant height varied from 161.8cm (L11) to 220.5cm (L1). In relation to the
type of cytoplasm (cms-C, cms-S and fertile), the average values of the plant height very
significantly varied (P≤1%). The plant height in inbred lines with fertile cytoplasm was very
significantly higher (Lsd0.01) (187.6cm) than in inbred lines with sterile cms-C (181.1cm) and
cms-S (180.2cm) types of cytoplasm. Varying of average values of the plant height was very
significant (P≤1%) in both years of investigation and locations. In 2008, the average plant height
of inbred lines (173.98cm) was significantly lower than the average values recorded in 2009
(191.94cm). Very significantly higher values of the plant height were determined in the first
location, Selection field (189.25cm) than in the second location, Školsko dobro (176.67cm).
PB - Sarajevo : University of East Sarajevo, Faculty of Agriculture
C3 - 7. International scientific agricultural symposium „Agrosym 2016“ , October 06-09, 2016. Jahorina - Book of Proceedings
T1 - Effects of different types of cytoplasm on plant height of maize inbred lines
SP - 525
EP - 530
DO - 10.7251/AGRENG1607075
ER - 
@conference{
author = "Jovanović, Snežana and Tabaković, Marijenka and Todorović, Goran and Kojić, Jasna and Štrbanović, Ratibor and Stanisavljević, Rade and Živanović, Tomislav",
year = "2016",
abstract = "The aim of the study was to determine effects of both, different types of cytoplasm (cms-C, cmsS and fertile) and environmental factors, on the plant height of 12 maize inbred lines. The trial
with inbred lines was set up in two locations (Zemun Polje - Selection field and Zemun Polje -
Školsko dobro) in 2008 and 2009. Very significant differences in the plant height among inbred
lines in dependence on the type of cytoplasm and the location were established by the analysis of
variance. The average plant height varied from 161.8cm (L11) to 220.5cm (L1). In relation to the
type of cytoplasm (cms-C, cms-S and fertile), the average values of the plant height very
significantly varied (P≤1%). The plant height in inbred lines with fertile cytoplasm was very
significantly higher (Lsd0.01) (187.6cm) than in inbred lines with sterile cms-C (181.1cm) and
cms-S (180.2cm) types of cytoplasm. Varying of average values of the plant height was very
significant (P≤1%) in both years of investigation and locations. In 2008, the average plant height
of inbred lines (173.98cm) was significantly lower than the average values recorded in 2009
(191.94cm). Very significantly higher values of the plant height were determined in the first
location, Selection field (189.25cm) than in the second location, Školsko dobro (176.67cm).",
publisher = "Sarajevo : University of East Sarajevo, Faculty of Agriculture",
journal = "7. International scientific agricultural symposium „Agrosym 2016“ , October 06-09, 2016. Jahorina - Book of Proceedings",
title = "Effects of different types of cytoplasm on plant height of maize inbred lines",
pages = "525-530",
doi = "10.7251/AGRENG1607075"
}
Jovanović, S., Tabaković, M., Todorović, G., Kojić, J., Štrbanović, R., Stanisavljević, R.,& Živanović, T.. (2016). Effects of different types of cytoplasm on plant height of maize inbred lines. in 7. International scientific agricultural symposium „Agrosym 2016“ , October 06-09, 2016. Jahorina - Book of Proceedings
Sarajevo : University of East Sarajevo, Faculty of Agriculture., 525-530.
https://doi.org/10.7251/AGRENG1607075
Jovanović S, Tabaković M, Todorović G, Kojić J, Štrbanović R, Stanisavljević R, Živanović T. Effects of different types of cytoplasm on plant height of maize inbred lines. in 7. International scientific agricultural symposium „Agrosym 2016“ , October 06-09, 2016. Jahorina - Book of Proceedings. 2016;:525-530.
doi:10.7251/AGRENG1607075 .
Jovanović, Snežana, Tabaković, Marijenka, Todorović, Goran, Kojić, Jasna, Štrbanović, Ratibor, Stanisavljević, Rade, Živanović, Tomislav, "Effects of different types of cytoplasm on plant height of maize inbred lines" in 7. International scientific agricultural symposium „Agrosym 2016“ , October 06-09, 2016. Jahorina - Book of Proceedings (2016):525-530,
https://doi.org/10.7251/AGRENG1607075 . .

Significance of agro-ecological conditions on trait formation of maize hybrid seed

Tabaković, Marijenka; Jovanović, Snežana; Stanisavljević, Rade; Štrbanović, Ratibor; Crevar, Miloš; Poštić, Dobrivoj; Kojić, Jasna

(Sarajevo : University of East Sarajevo, Faculty of Agriculture, 2016)

TY - JOUR
AU - Tabaković, Marijenka
AU - Jovanović, Snežana
AU - Stanisavljević, Rade
AU - Štrbanović, Ratibor
AU - Crevar, Miloš
AU - Poštić, Dobrivoj
AU - Kojić, Jasna
PY - 2016
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/907
AB - Traits of the F1 generation of maize hybrid seed were observed in four SC combinations produced
in two locations. Agro-ecological conditions for the production of hybrid seed in these locations
during three years differed. The coefficient of variation for germination energy and seed
germination was 0.71% in ZP 341 during the first year. Produced seed of all observed hybrids
was of satisfactory quality. The analysis of data shows that seed germination and energy (2.56%
CV) varied the most in the hybrid combination ZP 434 in the three-year experiment. According
to the location assessment, established differences in traits were greater, and the coefficient of
variation for both locations amounted to 0.9≤3.21. The effect of agro-ecological conditions
differed over locations during the same production season. According to obtained results, agroecological conditions have an essential role on the formation of traits of hybrid seed. Based on
gained results, the level of expression of the two observed traits in all four hybrids was high
under all agro-ecological conditions. Moreover, effects of the factors (hybrid and location) on
germination energy and seed germination were high.
PB - Sarajevo : University of East Sarajevo, Faculty of Agriculture
T2 - 7. International scientific agricultural symposium „Agrosym 2016“ , October 06-09, 2016. Jahorina - Book of proceedings
T1 - Significance of agro-ecological conditions on trait formation of maize hybrid seed
SP - 479
EP - 483
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_907
ER - 
@article{
author = "Tabaković, Marijenka and Jovanović, Snežana and Stanisavljević, Rade and Štrbanović, Ratibor and Crevar, Miloš and Poštić, Dobrivoj and Kojić, Jasna",
year = "2016",
abstract = "Traits of the F1 generation of maize hybrid seed were observed in four SC combinations produced
in two locations. Agro-ecological conditions for the production of hybrid seed in these locations
during three years differed. The coefficient of variation for germination energy and seed
germination was 0.71% in ZP 341 during the first year. Produced seed of all observed hybrids
was of satisfactory quality. The analysis of data shows that seed germination and energy (2.56%
CV) varied the most in the hybrid combination ZP 434 in the three-year experiment. According
to the location assessment, established differences in traits were greater, and the coefficient of
variation for both locations amounted to 0.9≤3.21. The effect of agro-ecological conditions
differed over locations during the same production season. According to obtained results, agroecological conditions have an essential role on the formation of traits of hybrid seed. Based on
gained results, the level of expression of the two observed traits in all four hybrids was high
under all agro-ecological conditions. Moreover, effects of the factors (hybrid and location) on
germination energy and seed germination were high.",
publisher = "Sarajevo : University of East Sarajevo, Faculty of Agriculture",
journal = "7. International scientific agricultural symposium „Agrosym 2016“ , October 06-09, 2016. Jahorina - Book of proceedings",
title = "Significance of agro-ecological conditions on trait formation of maize hybrid seed",
pages = "479-483",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_907"
}
Tabaković, M., Jovanović, S., Stanisavljević, R., Štrbanović, R., Crevar, M., Poštić, D.,& Kojić, J.. (2016). Significance of agro-ecological conditions on trait formation of maize hybrid seed. in 7. International scientific agricultural symposium „Agrosym 2016“ , October 06-09, 2016. Jahorina - Book of proceedings
Sarajevo : University of East Sarajevo, Faculty of Agriculture., 479-483.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_907
Tabaković M, Jovanović S, Stanisavljević R, Štrbanović R, Crevar M, Poštić D, Kojić J. Significance of agro-ecological conditions on trait formation of maize hybrid seed. in 7. International scientific agricultural symposium „Agrosym 2016“ , October 06-09, 2016. Jahorina - Book of proceedings. 2016;:479-483.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_907 .
Tabaković, Marijenka, Jovanović, Snežana, Stanisavljević, Rade, Štrbanović, Ratibor, Crevar, Miloš, Poštić, Dobrivoj, Kojić, Jasna, "Significance of agro-ecological conditions on trait formation of maize hybrid seed" in 7. International scientific agricultural symposium „Agrosym 2016“ , October 06-09, 2016. Jahorina - Book of proceedings (2016):479-483,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_907 .

The effect of vetch seed size on the seed quality and on seedling vigor

Stanisavljević, Rade; Štrbanović, Ratibor; Đukanović, Lana; Poštić, Dobrivoj; Jovanović, Snežana; Tabaković, Marijenka

(Sarajevo : University of East Sarajevo, Faculty of Agriculture, 2015)

TY - CONF
AU - Stanisavljević, Rade
AU - Štrbanović, Ratibor
AU - Đukanović, Lana
AU - Poštić, Dobrivoj
AU - Jovanović, Snežana
AU - Tabaković, Marijenka
PY - 2015
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/908
AB - Common vetch (Vicia sativaL.) in Serbia has the highest economic importance of the species
Vicia. It is mostly cultivated jointly with cereals (oats, wheat, and triticale). It is rarely grown
in pure culture due to flattening. Producers have noticed that the market offer various sized seed. We decided to examine the connection between seed size with seed germination and vigor.
The paper presents two years results (2012 and 2013), of two cultivars of vetch seed
(Vicia sativa L), and the three seed lots of each. Seeds of each lot are divided into three fractions (C- small<3.5 mm; B - medium 3.5 to 5mm: A- large>5 mm. The germination and vigor of seeds are tested from all fractions (A, B, C).Germinated seeds were done in hot bed between the filter paper at 20°C in the dark; energy of germination was checkedon the fifth day, and the germination of the fourteenth day, in accordance with the ISTA rules. Seed size had a significant impact both on the germination, and on the seedling vigor. The impact of the year, the party of seed and the varieties had no significant effect (P≤0.05). Between seed germination and seedling vigor was found high correlation (r).
PB - Sarajevo : University of East Sarajevo, Faculty of Agriculture
C3 - 6. International scientific agricultural symposium „Agrosym 2015“ , October 15-18, 2015. Jahorina - Book of proceedings
T1 - The effect of vetch seed size on the seed quality and on seedling vigor
SP - 500
EP - 504
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_908
ER - 
@conference{
author = "Stanisavljević, Rade and Štrbanović, Ratibor and Đukanović, Lana and Poštić, Dobrivoj and Jovanović, Snežana and Tabaković, Marijenka",
year = "2015",
abstract = "Common vetch (Vicia sativaL.) in Serbia has the highest economic importance of the species
Vicia. It is mostly cultivated jointly with cereals (oats, wheat, and triticale). It is rarely grown
in pure culture due to flattening. Producers have noticed that the market offer various sized seed. We decided to examine the connection between seed size with seed germination and vigor.
The paper presents two years results (2012 and 2013), of two cultivars of vetch seed
(Vicia sativa L), and the three seed lots of each. Seeds of each lot are divided into three fractions (C- small<3.5 mm; B - medium 3.5 to 5mm: A- large>5 mm. The germination and vigor of seeds are tested from all fractions (A, B, C).Germinated seeds were done in hot bed between the filter paper at 20°C in the dark; energy of germination was checkedon the fifth day, and the germination of the fourteenth day, in accordance with the ISTA rules. Seed size had a significant impact both on the germination, and on the seedling vigor. The impact of the year, the party of seed and the varieties had no significant effect (P≤0.05). Between seed germination and seedling vigor was found high correlation (r).",
publisher = "Sarajevo : University of East Sarajevo, Faculty of Agriculture",
journal = "6. International scientific agricultural symposium „Agrosym 2015“ , October 15-18, 2015. Jahorina - Book of proceedings",
title = "The effect of vetch seed size on the seed quality and on seedling vigor",
pages = "500-504",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_908"
}
Stanisavljević, R., Štrbanović, R., Đukanović, L., Poštić, D., Jovanović, S.,& Tabaković, M.. (2015). The effect of vetch seed size on the seed quality and on seedling vigor. in 6. International scientific agricultural symposium „Agrosym 2015“ , October 15-18, 2015. Jahorina - Book of proceedings
Sarajevo : University of East Sarajevo, Faculty of Agriculture., 500-504.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_908
Stanisavljević R, Štrbanović R, Đukanović L, Poštić D, Jovanović S, Tabaković M. The effect of vetch seed size on the seed quality and on seedling vigor. in 6. International scientific agricultural symposium „Agrosym 2015“ , October 15-18, 2015. Jahorina - Book of proceedings. 2015;:500-504.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_908 .
Stanisavljević, Rade, Štrbanović, Ratibor, Đukanović, Lana, Poštić, Dobrivoj, Jovanović, Snežana, Tabaković, Marijenka, "The effect of vetch seed size on the seed quality and on seedling vigor" in 6. International scientific agricultural symposium „Agrosym 2015“ , October 15-18, 2015. Jahorina - Book of proceedings (2015):500-504,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_908 .

Variation of morphological and physiological traits of maize hybrid seed over growing locations

Tabaković, Marijenka; Jovanović, Snežana; Stanisavljević, Rade; Štrbanović, Ratibor; Popović, Vera

(Sarajevo : University of East Sarajevo, Faculty of Agriculture, 2015)

TY - CONF
AU - Tabaković, Marijenka
AU - Jovanović, Snežana
AU - Stanisavljević, Rade
AU - Štrbanović, Ratibor
AU - Popović, Vera
PY - 2015
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/916
AB - Physiological and morphological traits of seed and their variability in dependence on the
growing location were studied in 2014. The analyses were carried out on hybrid seed of three
commercial hybrid combinations produced in three locations. The following seed traits were
observed under laboratory conditions: germination energy, total germination and 1000-seed
weight. The highest, i.e. lowest values of germination and germination energy were recorded
in the hybrid H3, i.e. H1, respectively. The greatest 1000-seed weight was detected in the
hybrid H3. With regard to the growing location, the highest values of germination and
germination energy were recorded in the location B (97.166%), while the location A was most
suitable for the expression of 1000-seed weight. The greatest 1000-seed weight amounted to
394.67 g. The hybrid combination  location interaction significantly affected all three traits.
The highest energy and germination were recorded in the hybrid H1 in the location B. The
hybrid combination H2 and the location C had the highest effect on 1000-seed weight. This
trait mostly varied in the hybrid combination H3 in the location C. Average values of
germination energy, total germination and 1000-seed weight very significantly depended on
the hybrid combination and the growing location
PB - Sarajevo : University of East Sarajevo, Faculty of Agriculture
C3 - 6. International scientific agricultural symposium „Agrosym 2015“ , October 15-18, 2015. Jahorina - Book of proceedings
T1 - Variation of morphological and physiological traits of maize hybrid seed over growing locations
SP - 456
EP - 460
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_916
ER - 
@conference{
author = "Tabaković, Marijenka and Jovanović, Snežana and Stanisavljević, Rade and Štrbanović, Ratibor and Popović, Vera",
year = "2015",
abstract = "Physiological and morphological traits of seed and their variability in dependence on the
growing location were studied in 2014. The analyses were carried out on hybrid seed of three
commercial hybrid combinations produced in three locations. The following seed traits were
observed under laboratory conditions: germination energy, total germination and 1000-seed
weight. The highest, i.e. lowest values of germination and germination energy were recorded
in the hybrid H3, i.e. H1, respectively. The greatest 1000-seed weight was detected in the
hybrid H3. With regard to the growing location, the highest values of germination and
germination energy were recorded in the location B (97.166%), while the location A was most
suitable for the expression of 1000-seed weight. The greatest 1000-seed weight amounted to
394.67 g. The hybrid combination  location interaction significantly affected all three traits.
The highest energy and germination were recorded in the hybrid H1 in the location B. The
hybrid combination H2 and the location C had the highest effect on 1000-seed weight. This
trait mostly varied in the hybrid combination H3 in the location C. Average values of
germination energy, total germination and 1000-seed weight very significantly depended on
the hybrid combination and the growing location",
publisher = "Sarajevo : University of East Sarajevo, Faculty of Agriculture",
journal = "6. International scientific agricultural symposium „Agrosym 2015“ , October 15-18, 2015. Jahorina - Book of proceedings",
title = "Variation of morphological and physiological traits of maize hybrid seed over growing locations",
pages = "456-460",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_916"
}
Tabaković, M., Jovanović, S., Stanisavljević, R., Štrbanović, R.,& Popović, V.. (2015). Variation of morphological and physiological traits of maize hybrid seed over growing locations. in 6. International scientific agricultural symposium „Agrosym 2015“ , October 15-18, 2015. Jahorina - Book of proceedings
Sarajevo : University of East Sarajevo, Faculty of Agriculture., 456-460.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_916
Tabaković M, Jovanović S, Stanisavljević R, Štrbanović R, Popović V. Variation of morphological and physiological traits of maize hybrid seed over growing locations. in 6. International scientific agricultural symposium „Agrosym 2015“ , October 15-18, 2015. Jahorina - Book of proceedings. 2015;:456-460.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_916 .
Tabaković, Marijenka, Jovanović, Snežana, Stanisavljević, Rade, Štrbanović, Ratibor, Popović, Vera, "Variation of morphological and physiological traits of maize hybrid seed over growing locations" in 6. International scientific agricultural symposium „Agrosym 2015“ , October 15-18, 2015. Jahorina - Book of proceedings (2015):456-460,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_916 .