Todorović, Goran

Link to this page

Authority KeyName Variants
orcid::0000-0003-3519-2738
 • Todorović, Goran (58)
 • Todorović N., Goran (1)
Projects
Improvment of maize and soybean traits by molecular and conventional breeding Morphological, chemical, pharmacological and agronomic characterization of the Pannonian Thyme (Thymus pannonicus All., Lamiaceae), with the purpose of sustainable production in intensive cropping system
Sustainable agriculture and rural development in the function of accomplishing strategic objectives of the Republic of Serbia in the Danube region Development of integrated management of harmful organisms in plant production in order to overcome resistance and to improve food quality and safety
Oplemenjivanje kukuruza specifičnih svojstava za industrijske potrebe Development of technologies and products based on mineral raw materials and waste biomass for protection of natural resources for safe food production
Integrated field crop production: conservation of biodiversity and soil fertility Mineral Stress and Plant Adaptations to Marginal Agricultural Soils
Ministry of Education, Science and Technological Development, Republic of Serbia, Grant no. 451-03-68/2020-14/200040 (Maize Research Institute 'Zemun Polje', Belgrade-Zemun) Ministry of Education, Science and Technological Development, Republic of Serbia, Grant no. 451-03-68/2020-14/200116 (University of Belgrade, Faculty of Agriculture)
Ministry of Education, Science and Technological Development, Republic of Serbia, Grant no. 451-03-68/2020-14/200117 (University of Novi Sad, Faculty of Agriculture) Održivi pravci razvoja tehnologije gajenja belog sleza (Althaea offcinalis L.) u cilju obezbeđenja stabilne proizvodnje i očuvanja prirodnih resursa
Investigating the possibility of using contaminated waters for cultivation of pseudocereals Exploitation of maize diversity to improve grain quality and drought tolerance
Modern breeding of small grains for present and future needs Ministarstvo nauke Republike Srbije, projekat br. BT-6800B: Oplemenjivanje kukuruza šećerca i kokičara
Ministry of Science and Technological Development of Serbia

Author's Bibliography

ZP5191

Grčić, Nikola; Todorović, Goran; Delić, Nenad; Mladenović, Marko

(2022)

TY - PAT
AU - Grčić, Nikola
AU - Todorović, Goran
AU - Delić, Nenad
AU - Mladenović, Marko
PY - 2022
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/1103
T2 - Rešenje:320-44-02145/2/2020-11
T1 - ZP5191
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1103
ER - 
@misc{
author = "Grčić, Nikola and Todorović, Goran and Delić, Nenad and Mladenović, Marko",
year = "2022",
journal = "Rešenje:320-44-02145/2/2020-11",
title = "ZP5191",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1103"
}
Grčić, N., Todorović, G., Delić, N.,& Mladenović, M.. (2022). ZP5191. in Rešenje:320-44-02145/2/2020-11.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1103
Grčić N, Todorović G, Delić N, Mladenović M. ZP5191. in Rešenje:320-44-02145/2/2020-11. 2022;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1103 .
Grčić, Nikola, Todorović, Goran, Delić, Nenad, Mladenović, Marko, "ZP5191" in Rešenje:320-44-02145/2/2020-11 (2022),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1103 .

Uticaj različitog tipa citoplazme na masu 1000 semena

Jovanović V., Snežana; Todorović, Goran; Tolimir, Miodrag; Petrović, Tanja; Novković, Nebojša; Štrbanović, Ratibor; Stanisavljević, Rade

(Novi Sad : Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi, 2022)

TY - JOUR
AU - Jovanović V., Snežana
AU - Todorović, Goran
AU - Tolimir, Miodrag
AU - Petrović, Tanja
AU - Novković, Nebojša
AU - Štrbanović, Ratibor
AU - Stanisavljević, Rade
PY - 2022
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/955
AB - Hibridi kukuruza dobijaju se ukrštanjem inbred linija, koje nastaju u procesu selekcije kontrolisanom samooplodnjom odabranih genotipova do postizanja homozigotnosti. U proizvodnji semena hibrida kukuruza potrebno je zakidati metlice na majčinskoj komponenti kako ne bi došlo do samooplodnje i smanjenja heterozisa hibrida F1 generacije.
Cilj rada je bio da se utvrdi masa 1000 semena 12 inbred linija sa različitim tipom citoplazme.
Istraživanja su sprovedena na dve pracele: Šlolsko dobro i Selekciono polje u toku dve godine.
Ogledi su postavljeni po slučajnom blok sistemu u okviru svakog tipa citoplazme u tri ponavljanja.
Statističko-biometrijska obrada podataka se zasnivala na srednjim vrednostima po ponavljanju i 
obuhvatila je analizu varijanse. Na osnovu analize varijanse utvrđeno je da postoje veoma značajne razlike između inbred linija na masu 1000 semena u zavisnosti od tipa citoplazme, godine i lokacije. Najmanu prosečnu vrednost mase 1000 semena imala je inbred linija L7 (259,5 g), a najveću inbred linija L1 (394,0 g). Prosečne vrednosti mase 1000 semena inbred linija, veoma značajno su (P≤1%) varirale u zavisnosti od godina ispitivanja i lokacija. Veća vrednost mase 1000 semena imale su inbred linije u drugoj. godini (326,58 g) u odnosu na prvu godinu (298,93 g). Na lokaciji Selekciono polje ostvarena je veća prosečna vrednost (321,62 g) mase 1000 semena u odnosu na lokaciju Školsko dobro (303,90 g). Veoma značajno (Lsd0,01) većuvrednost mase 1000 semena imale su inbred linije sa citoplazmom cms-C tipa u odnosu na inbred linije sa fertilnom i citoplazmom cms-S tipa. Masa 1000 semena inbred linija po godinama veoma značajno (Lsd0,01) se razlikovala kod većine linija osim L4, L10 i L12 gde nije bilo razlike.
U zavisnosti od tipa citoplazme i godina ispitivanja veoma značajne (Lsd0,01) razlike mase 1000 semena nisu utvrđene samo kod inbred linija L4 i L11.Prosečne vrednosti mase 1000 semena inbred linija po lokacijama su se veoma značajno (Lsd0,01) razlikovale kod inbred linija: L1, L2, L5, L8, L9 i L10 dok kod ostalih šest ispitivanih linija nisu utvrđene razlike.Između inbred linija sa različitim tipovima citoplazme utvrđene su značajne (Lsd0,05) razlike u masi 1000 semena po ispitivanim lokacijama. Linije istog tipa citoplazme dale su veću masu 1000 semena 
na prvoj nego na drugoj lokaciji.Godine ispitivanja i lokacije veoma značajno su uticale na masu 1000 semena. Najveću prosečnu vrednost mase 1000 semena ostvarile su inbred linije u drugoj godini na prvoj lokaciji Interakcija inbred linija x godina x lokacija je bila statistički značajna(Lsd0,05). Prosečna masa 1000 semena kod L4 nije se značajno razlikovala u zavisnosti od godina i lokacija ispitivanja. Ostale ispitivane inbred linije imale su veoma značajna variranja mase 1000 semena u različitim uslovima spoljašnje sredine
PB - Novi Sad : Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi
T2 - 34. Nacionalna konferencija procesna tehnika i energetika u poljoprivredi - PTEP, 03-08.04.2022., Sokobanja - Zbornik izvoda
T1 - Uticaj različitog tipa citoplazme na masu 1000 semena
SP - 26
EP - 26
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_955
ER - 
@article{
author = "Jovanović V., Snežana and Todorović, Goran and Tolimir, Miodrag and Petrović, Tanja and Novković, Nebojša and Štrbanović, Ratibor and Stanisavljević, Rade",
year = "2022",
abstract = "Hibridi kukuruza dobijaju se ukrštanjem inbred linija, koje nastaju u procesu selekcije kontrolisanom samooplodnjom odabranih genotipova do postizanja homozigotnosti. U proizvodnji semena hibrida kukuruza potrebno je zakidati metlice na majčinskoj komponenti kako ne bi došlo do samooplodnje i smanjenja heterozisa hibrida F1 generacije.
Cilj rada je bio da se utvrdi masa 1000 semena 12 inbred linija sa različitim tipom citoplazme.
Istraživanja su sprovedena na dve pracele: Šlolsko dobro i Selekciono polje u toku dve godine.
Ogledi su postavljeni po slučajnom blok sistemu u okviru svakog tipa citoplazme u tri ponavljanja.
Statističko-biometrijska obrada podataka se zasnivala na srednjim vrednostima po ponavljanju i 
obuhvatila je analizu varijanse. Na osnovu analize varijanse utvrđeno je da postoje veoma značajne razlike između inbred linija na masu 1000 semena u zavisnosti od tipa citoplazme, godine i lokacije. Najmanu prosečnu vrednost mase 1000 semena imala je inbred linija L7 (259,5 g), a najveću inbred linija L1 (394,0 g). Prosečne vrednosti mase 1000 semena inbred linija, veoma značajno su (P≤1%) varirale u zavisnosti od godina ispitivanja i lokacija. Veća vrednost mase 1000 semena imale su inbred linije u drugoj. godini (326,58 g) u odnosu na prvu godinu (298,93 g). Na lokaciji Selekciono polje ostvarena je veća prosečna vrednost (321,62 g) mase 1000 semena u odnosu na lokaciju Školsko dobro (303,90 g). Veoma značajno (Lsd0,01) većuvrednost mase 1000 semena imale su inbred linije sa citoplazmom cms-C tipa u odnosu na inbred linije sa fertilnom i citoplazmom cms-S tipa. Masa 1000 semena inbred linija po godinama veoma značajno (Lsd0,01) se razlikovala kod većine linija osim L4, L10 i L12 gde nije bilo razlike.
U zavisnosti od tipa citoplazme i godina ispitivanja veoma značajne (Lsd0,01) razlike mase 1000 semena nisu utvrđene samo kod inbred linija L4 i L11.Prosečne vrednosti mase 1000 semena inbred linija po lokacijama su se veoma značajno (Lsd0,01) razlikovale kod inbred linija: L1, L2, L5, L8, L9 i L10 dok kod ostalih šest ispitivanih linija nisu utvrđene razlike.Između inbred linija sa različitim tipovima citoplazme utvrđene su značajne (Lsd0,05) razlike u masi 1000 semena po ispitivanim lokacijama. Linije istog tipa citoplazme dale su veću masu 1000 semena 
na prvoj nego na drugoj lokaciji.Godine ispitivanja i lokacije veoma značajno su uticale na masu 1000 semena. Najveću prosečnu vrednost mase 1000 semena ostvarile su inbred linije u drugoj godini na prvoj lokaciji Interakcija inbred linija x godina x lokacija je bila statistički značajna(Lsd0,05). Prosečna masa 1000 semena kod L4 nije se značajno razlikovala u zavisnosti od godina i lokacija ispitivanja. Ostale ispitivane inbred linije imale su veoma značajna variranja mase 1000 semena u različitim uslovima spoljašnje sredine",
publisher = "Novi Sad : Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi",
journal = "34. Nacionalna konferencija procesna tehnika i energetika u poljoprivredi - PTEP, 03-08.04.2022., Sokobanja - Zbornik izvoda",
title = "Uticaj različitog tipa citoplazme na masu 1000 semena",
pages = "26-26",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_955"
}
Jovanović V., S., Todorović, G., Tolimir, M., Petrović, T., Novković, N., Štrbanović, R.,& Stanisavljević, R.. (2022). Uticaj različitog tipa citoplazme na masu 1000 semena. in 34. Nacionalna konferencija procesna tehnika i energetika u poljoprivredi - PTEP, 03-08.04.2022., Sokobanja - Zbornik izvoda
Novi Sad : Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi., 26-26.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_955
Jovanović V. S, Todorović G, Tolimir M, Petrović T, Novković N, Štrbanović R, Stanisavljević R. Uticaj različitog tipa citoplazme na masu 1000 semena. in 34. Nacionalna konferencija procesna tehnika i energetika u poljoprivredi - PTEP, 03-08.04.2022., Sokobanja - Zbornik izvoda. 2022;:26-26.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_955 .
Jovanović V., Snežana, Todorović, Goran, Tolimir, Miodrag, Petrović, Tanja, Novković, Nebojša, Štrbanović, Ratibor, Stanisavljević, Rade, "Uticaj različitog tipa citoplazme na masu 1000 semena" in 34. Nacionalna konferencija procesna tehnika i energetika u poljoprivredi - PTEP, 03-08.04.2022., Sokobanja - Zbornik izvoda (2022):26-26,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_955 .

Direct and Joint Effects of Genotype, Defoliation and Crop Density on the Yield of Three Inbred Maize Lines

Ranković, Dejan; Todorović, Goran; Tabaković, Marijenka; Prodanović, Slaven; Boćanski, Jan; Delić, Nenad

(Basel : Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI), 2021)

TY - JOUR
AU - Ranković, Dejan
AU - Todorović, Goran
AU - Tabaković, Marijenka
AU - Prodanović, Slaven
AU - Boćanski, Jan
AU - Delić, Nenad
PY - 2021
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/850
AB - The aim of this study was to observe direct and joint effects of three factors (genotypes,
ecological environmental conditions and the applied crop density) on the level of defoliation intensity
and yield. Three inbred lines (G) of maize (G1–L217RfC, G2–L335/99 and G3–L76B004) were used
in the study. The trials were performed in two years (Y) (Y1 = 2016 and Y2 = 2017) and in two
locations (L) (L1 and L2) under four ecological conditions of the year–location interaction (E1–E4)
and in two densities (D1 and D2) (50,000 and 65,000 plants ha−1
). Prior to tasselling, the following
five treatments of detasseling and defoliation (T) were applied: T1—control, no leaf removal only
detasseling, T2–T5—removal of tassels and top leaves (from one to four top leaves). The defoliation
treatments had the most pronounced effect on the yield reduction in G1 (T1–Tn+1 . . . T5), p < 0.05.
The ecological conditions on yield variability were expressed under poor weather conditions (E3 and
E4), while lower densities were less favorable for the application of defoliation treatments. The result
of joint effects of factors was the lowest grain yield (896 kg/ha) in G3 in the variant E3D1 for T2 and
the highest grain yield (11,389 kg/ha) in G3 in the variant E2D2 for T1. The smallest effect of the
defoliation treatment was on the kernel row number (KRN)
PB - Basel : Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI)
T2 - Agriculture
T1 - Direct and Joint Effects of Genotype, Defoliation and Crop Density on the Yield of Three Inbred Maize Lines
VL - 11
IS - 6
SP - 509
DO - 10.3390/ agriculture11060509
ER - 
@article{
author = "Ranković, Dejan and Todorović, Goran and Tabaković, Marijenka and Prodanović, Slaven and Boćanski, Jan and Delić, Nenad",
year = "2021",
abstract = "The aim of this study was to observe direct and joint effects of three factors (genotypes,
ecological environmental conditions and the applied crop density) on the level of defoliation intensity
and yield. Three inbred lines (G) of maize (G1–L217RfC, G2–L335/99 and G3–L76B004) were used
in the study. The trials were performed in two years (Y) (Y1 = 2016 and Y2 = 2017) and in two
locations (L) (L1 and L2) under four ecological conditions of the year–location interaction (E1–E4)
and in two densities (D1 and D2) (50,000 and 65,000 plants ha−1
). Prior to tasselling, the following
five treatments of detasseling and defoliation (T) were applied: T1—control, no leaf removal only
detasseling, T2–T5—removal of tassels and top leaves (from one to four top leaves). The defoliation
treatments had the most pronounced effect on the yield reduction in G1 (T1–Tn+1 . . . T5), p < 0.05.
The ecological conditions on yield variability were expressed under poor weather conditions (E3 and
E4), while lower densities were less favorable for the application of defoliation treatments. The result
of joint effects of factors was the lowest grain yield (896 kg/ha) in G3 in the variant E3D1 for T2 and
the highest grain yield (11,389 kg/ha) in G3 in the variant E2D2 for T1. The smallest effect of the
defoliation treatment was on the kernel row number (KRN)",
publisher = "Basel : Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI)",
journal = "Agriculture",
title = "Direct and Joint Effects of Genotype, Defoliation and Crop Density on the Yield of Three Inbred Maize Lines",
volume = "11",
number = "6",
pages = "509",
doi = "10.3390/ agriculture11060509"
}
Ranković, D., Todorović, G., Tabaković, M., Prodanović, S., Boćanski, J.,& Delić, N.. (2021). Direct and Joint Effects of Genotype, Defoliation and Crop Density on the Yield of Three Inbred Maize Lines. in Agriculture
Basel : Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI)., 11(6), 509.
https://doi.org/10.3390/ agriculture11060509
Ranković D, Todorović G, Tabaković M, Prodanović S, Boćanski J, Delić N. Direct and Joint Effects of Genotype, Defoliation and Crop Density on the Yield of Three Inbred Maize Lines. in Agriculture. 2021;11(6):509.
doi:10.3390/ agriculture11060509 .
Ranković, Dejan, Todorović, Goran, Tabaković, Marijenka, Prodanović, Slaven, Boćanski, Jan, Delić, Nenad, "Direct and Joint Effects of Genotype, Defoliation and Crop Density on the Yield of Three Inbred Maize Lines" in Agriculture, 11, no. 6 (2021):509,
https://doi.org/10.3390/ agriculture11060509 . .

ZP5037

Božinović, Sofija; Vančetović, Jelena; Todorović, Goran

(2021)

TY - PAT
AU - Božinović, Sofija
AU - Vančetović, Jelena
AU - Todorović, Goran
PY - 2021
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/1076
T2 - Rešenje:320-04-02277/2/2019-11
T1 - ZP5037
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1076
ER - 
@misc{
author = "Božinović, Sofija and Vančetović, Jelena and Todorović, Goran",
year = "2021",
journal = "Rešenje:320-04-02277/2/2019-11",
title = "ZP5037",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1076"
}
Božinović, S., Vančetović, J.,& Todorović, G.. (2021). ZP5037. in Rešenje:320-04-02277/2/2019-11.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1076
Božinović S, Vančetović J, Todorović G. ZP5037. in Rešenje:320-04-02277/2/2019-11. 2021;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1076 .
Božinović, Sofija, Vančetović, Jelena, Todorović, Goran, "ZP5037" in Rešenje:320-04-02277/2/2019-11 (2021),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1076 .

ZP3025

Božinović, Sofija; Vančetović, Jelena; Todorović, Goran

(2021)

TY - PAT
AU - Božinović, Sofija
AU - Vančetović, Jelena
AU - Todorović, Goran
PY - 2021
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/1069
T2 - Rešenje:320-04-02276/2/2019-11
T1 - ZP3025
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1069
ER - 
@misc{
author = "Božinović, Sofija and Vančetović, Jelena and Todorović, Goran",
year = "2021",
journal = "Rešenje:320-04-02276/2/2019-11",
title = "ZP3025",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1069"
}
Božinović, S., Vančetović, J.,& Todorović, G.. (2021). ZP3025. in Rešenje:320-04-02276/2/2019-11.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1069
Božinović S, Vančetović J, Todorović G. ZP3025. in Rešenje:320-04-02276/2/2019-11. 2021;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1069 .
Božinović, Sofija, Vančetović, Jelena, Todorović, Goran, "ZP3025" in Rešenje:320-04-02276/2/2019-11 (2021),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1069 .

Proizvodnja i dorada semenskog kukuruza u 2020.godini

Todorović, Goran; Crevar, Miloš; Jovanović, V. Snežana; Popović, Aleksandar; Petrović, Tanja

(Novi Sad : Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi, 2021)

TY - CONF
AU - Todorović, Goran
AU - Crevar, Miloš
AU - Jovanović, V. Snežana
AU - Popović, Aleksandar
AU - Petrović, Tanja
PY - 2021
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/918
AB - U 2020. godini proizvodnja ZP hibrida zasnovana je na 1.422,65 ha. Najveći deo proizvodnje je 
ugovoren sa eksternim proizvođačima, dok je 20,3 ha bilo zasnovano na površinama Instituta ZP u 
Krnješevcima i Školskom dobru. Proizvodnja je zasnovana kod svih 12 eksternih proizvođača sa 
kojima je bila ugovorena i 2019. godine. 
Klimatski proizvodna sezona nije bila idealna za proizvodnju semenskog kukuruza. Iako tokom 
godine nije bilo dugačkih perioda sa visokim temperaturama, u kritičnim fazama je bilo nedovoljno 
padavina. U početnim fazama razvoja (od setve do nicanja) je u mnogim regionima zabeležena 
nedovoljna količina padavina. U severnoj Bačkoj je u tom periodu beskišan period potrajao do prve 
polovine maja. Tada su nastupile obilnije količine padavina, praćene nižim temperaturama nego što 
su uobičajene za taj period. Sve je to uticalo na slabije sklopove i neujednačeno nicanje. 
Svake godine se sve više pokazuje da je otežano kvalitetno uklanjanje metlica ukoliko se ne koriste 
samohodni sekači metlica (Kastriks), zato što je iz godine u godinu sve manje kvalitetne sezonske 
radne snage. To se naročito pokazalo u ovoj godini, na koju je dodatno uticala i globalna pandemija 
COVID-19. Svi eksterni proizvođači su ove godine u većoj ili manjoj meri koristili i Kastriks pri 
uklanjanju metlica. 
Biljne bolesti su ove godine imale izraženiji uticaj nego prethodnih godina, naročito u pojedinim 
regionima. U centralnoj Bačkoj na jednoj lokaciji je zabeleženo 8% obolelih biljaka od plamenjače 
kukuruza (Sclerophtora macrospora). U poslednjih 10 godina tako nešto nije zabeleženo u 
proizvodnji semenskog kukuruza. Sve obolele biljke su uklonjene iz useva u fazi intenzivnog 
porasta, a nakon toga je usev tretiran preparatom Krilt (1 l/ha). Intervencija je bila uspešna i 
ostvaren je prinos od 3,35 t/ha. U zapadnoj Bačkoj je na više lokaliteta bila primetna velika šteta 
uzrokovana mehurastom gari (Ustilago maydis). Procenat zaraženih klipova i vegetativnih delova 
biljaka je varirao između genotipova. Zadnjih nekoliko godina sve je veća pojava i treće generacije 
kukuruznog plamenca, ali s obzirom da svi proizvođači preventivno više puta tretiraju useve, nije 
zabeležena ni na jednoj izolaciji veća šteta.
Berba i sušenje semenskog kukuruza je obavljena u 7 doradnih centara. S obzirom da od septembra 
do početka oktobra gotovo da nije bilo padavina, berba je protekla bez većih zastoja. Prosečan 
prinos primarno dorađenog semena svih izolacija iznosio je 3,3 t/ha, dok je prosečna klijavost svih 
ispitanih partija semena 96,84%. Ukupno je proizvedeno 4.700 t primarno dorađenog semena.
AB - In 2020, the production of ZP hybrids was based on 1,422.65 ha. The largest part of the production
was contracted with external producers, while 20.3 ha were based on the fields of the Maize
Research Institute in Krnješevci and Školsko dobro. Production was made with all 12 external
producers with which it was contracted in 2019.
By climate production season was not ideal for the production of maize seed. Although there were
no long periods with high temperatures during the year, there was insufficient rainfall in the critical
phases. In the initial stages of development (from sowing to germination), insufficient rainfall was
recorded in many regions. In northern Bačka, the dry period lasted until the first half of May. Then
there were more abundant amounts of precipitation, followed by lower temperatures than usual for
that period. All this affected lower plant dencity and uneven emergence.
Every year, it becomes more and more difficult to properly remove tassels if self propelled
detasseling machines (Castrix) are not used, because the quality of seasonal labor is decreasing year
by year. This was especially evident this year, which was additionally affected by the global
COVID-19 pandemic. This year, all external producers have to a greater or lesser extent used
Castrix for detasseling.
Plant diseases have had a more pronounced impact this year than in previous years, especially in
some regions. In central Bačka, 8% of infected plants with Sclerophtora macrospora were recorded
at one location. In the last 10 years, something like that has not been noticed in the production of
maize seed. All diseased plants were removed from the crop in the phase of intensive growth, and
after that the crop was treated. The intervention was successful and the yield was 3.35 t / ha. In
western Bačka, great damage was noticed at several localities caused by Ustilago maydis. The
percentage of infected cobs and vegetative parts of plants varied between genotypes. In the last few
years, the appearance of the third generation of corn borer has been increasing, but considering that
all producers treat crops preventively several times, no major damage has been noticed on any of
the isolations.
Harvesting and drying of maize seed was performed in 7 processing centers. Since there was almost
no precipitation from September to the beginning of October, the harvest passed without major
delays. The average yield of primarily processed seeds of all isolations was 3.3 t / ha, while the
average germination of all tested seed lots was 96.84%. A total of 4,700 t of primarily processed
seed was produced.
PB - Novi Sad : Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi
PB - Novi Sad : National Society of Processing and Energy in Agriculture
C3 - 33. Nacionalna konferencija procesna tehnika i energetika u poljoprivredi PTEP 2021, 18-23.04.2021. Vršac, Srbija - Zbornik apstrakata, 2021; 33th National conference processing and energy in agriculture PTEP 2021, 18-23.04.2021. Vršac, Srbija - Book of abstracts
T1 - Proizvodnja i dorada semenskog kukuruza u 2020.godini
T1 - Maize seed production and processing in 2020
SP - 5
EP - 6
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_918
ER - 
@conference{
author = "Todorović, Goran and Crevar, Miloš and Jovanović, V. Snežana and Popović, Aleksandar and Petrović, Tanja",
year = "2021",
abstract = "U 2020. godini proizvodnja ZP hibrida zasnovana je na 1.422,65 ha. Najveći deo proizvodnje je 
ugovoren sa eksternim proizvođačima, dok je 20,3 ha bilo zasnovano na površinama Instituta ZP u 
Krnješevcima i Školskom dobru. Proizvodnja je zasnovana kod svih 12 eksternih proizvođača sa 
kojima je bila ugovorena i 2019. godine. 
Klimatski proizvodna sezona nije bila idealna za proizvodnju semenskog kukuruza. Iako tokom 
godine nije bilo dugačkih perioda sa visokim temperaturama, u kritičnim fazama je bilo nedovoljno 
padavina. U početnim fazama razvoja (od setve do nicanja) je u mnogim regionima zabeležena 
nedovoljna količina padavina. U severnoj Bačkoj je u tom periodu beskišan period potrajao do prve 
polovine maja. Tada su nastupile obilnije količine padavina, praćene nižim temperaturama nego što 
su uobičajene za taj period. Sve je to uticalo na slabije sklopove i neujednačeno nicanje. 
Svake godine se sve više pokazuje da je otežano kvalitetno uklanjanje metlica ukoliko se ne koriste 
samohodni sekači metlica (Kastriks), zato što je iz godine u godinu sve manje kvalitetne sezonske 
radne snage. To se naročito pokazalo u ovoj godini, na koju je dodatno uticala i globalna pandemija 
COVID-19. Svi eksterni proizvođači su ove godine u većoj ili manjoj meri koristili i Kastriks pri 
uklanjanju metlica. 
Biljne bolesti su ove godine imale izraženiji uticaj nego prethodnih godina, naročito u pojedinim 
regionima. U centralnoj Bačkoj na jednoj lokaciji je zabeleženo 8% obolelih biljaka od plamenjače 
kukuruza (Sclerophtora macrospora). U poslednjih 10 godina tako nešto nije zabeleženo u 
proizvodnji semenskog kukuruza. Sve obolele biljke su uklonjene iz useva u fazi intenzivnog 
porasta, a nakon toga je usev tretiran preparatom Krilt (1 l/ha). Intervencija je bila uspešna i 
ostvaren je prinos od 3,35 t/ha. U zapadnoj Bačkoj je na više lokaliteta bila primetna velika šteta 
uzrokovana mehurastom gari (Ustilago maydis). Procenat zaraženih klipova i vegetativnih delova 
biljaka je varirao između genotipova. Zadnjih nekoliko godina sve je veća pojava i treće generacije 
kukuruznog plamenca, ali s obzirom da svi proizvođači preventivno više puta tretiraju useve, nije 
zabeležena ni na jednoj izolaciji veća šteta.
Berba i sušenje semenskog kukuruza je obavljena u 7 doradnih centara. S obzirom da od septembra 
do početka oktobra gotovo da nije bilo padavina, berba je protekla bez većih zastoja. Prosečan 
prinos primarno dorađenog semena svih izolacija iznosio je 3,3 t/ha, dok je prosečna klijavost svih 
ispitanih partija semena 96,84%. Ukupno je proizvedeno 4.700 t primarno dorađenog semena., In 2020, the production of ZP hybrids was based on 1,422.65 ha. The largest part of the production
was contracted with external producers, while 20.3 ha were based on the fields of the Maize
Research Institute in Krnješevci and Školsko dobro. Production was made with all 12 external
producers with which it was contracted in 2019.
By climate production season was not ideal for the production of maize seed. Although there were
no long periods with high temperatures during the year, there was insufficient rainfall in the critical
phases. In the initial stages of development (from sowing to germination), insufficient rainfall was
recorded in many regions. In northern Bačka, the dry period lasted until the first half of May. Then
there were more abundant amounts of precipitation, followed by lower temperatures than usual for
that period. All this affected lower plant dencity and uneven emergence.
Every year, it becomes more and more difficult to properly remove tassels if self propelled
detasseling machines (Castrix) are not used, because the quality of seasonal labor is decreasing year
by year. This was especially evident this year, which was additionally affected by the global
COVID-19 pandemic. This year, all external producers have to a greater or lesser extent used
Castrix for detasseling.
Plant diseases have had a more pronounced impact this year than in previous years, especially in
some regions. In central Bačka, 8% of infected plants with Sclerophtora macrospora were recorded
at one location. In the last 10 years, something like that has not been noticed in the production of
maize seed. All diseased plants were removed from the crop in the phase of intensive growth, and
after that the crop was treated. The intervention was successful and the yield was 3.35 t / ha. In
western Bačka, great damage was noticed at several localities caused by Ustilago maydis. The
percentage of infected cobs and vegetative parts of plants varied between genotypes. In the last few
years, the appearance of the third generation of corn borer has been increasing, but considering that
all producers treat crops preventively several times, no major damage has been noticed on any of
the isolations.
Harvesting and drying of maize seed was performed in 7 processing centers. Since there was almost
no precipitation from September to the beginning of October, the harvest passed without major
delays. The average yield of primarily processed seeds of all isolations was 3.3 t / ha, while the
average germination of all tested seed lots was 96.84%. A total of 4,700 t of primarily processed
seed was produced.",
publisher = "Novi Sad : Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi, Novi Sad : National Society of Processing and Energy in Agriculture",
journal = "33. Nacionalna konferencija procesna tehnika i energetika u poljoprivredi PTEP 2021, 18-23.04.2021. Vršac, Srbija - Zbornik apstrakata, 2021; 33th National conference processing and energy in agriculture PTEP 2021, 18-23.04.2021. Vršac, Srbija - Book of abstracts",
title = "Proizvodnja i dorada semenskog kukuruza u 2020.godini, Maize seed production and processing in 2020",
pages = "5-6",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_918"
}
Todorović, G., Crevar, M., Jovanović, V. S., Popović, A.,& Petrović, T.. (2021). Proizvodnja i dorada semenskog kukuruza u 2020.godini. in 33. Nacionalna konferencija procesna tehnika i energetika u poljoprivredi PTEP 2021, 18-23.04.2021. Vršac, Srbija - Zbornik apstrakata, 2021; 33th National conference processing and energy in agriculture PTEP 2021, 18-23.04.2021. Vršac, Srbija - Book of abstracts
Novi Sad : Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi., 5-6.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_918
Todorović G, Crevar M, Jovanović VS, Popović A, Petrović T. Proizvodnja i dorada semenskog kukuruza u 2020.godini. in 33. Nacionalna konferencija procesna tehnika i energetika u poljoprivredi PTEP 2021, 18-23.04.2021. Vršac, Srbija - Zbornik apstrakata, 2021; 33th National conference processing and energy in agriculture PTEP 2021, 18-23.04.2021. Vršac, Srbija - Book of abstracts. 2021;:5-6.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_918 .
Todorović, Goran, Crevar, Miloš, Jovanović, V. Snežana, Popović, Aleksandar, Petrović, Tanja, "Proizvodnja i dorada semenskog kukuruza u 2020.godini" in 33. Nacionalna konferencija procesna tehnika i energetika u poljoprivredi PTEP 2021, 18-23.04.2021. Vršac, Srbija - Zbornik apstrakata, 2021; 33th National conference processing and energy in agriculture PTEP 2021, 18-23.04.2021. Vršac, Srbija - Book of abstracts (2021):5-6,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_918 .

Uticaj različitog tipa citoplazme na dubinu zrna inbred linija kukuruza

Jovanović, Snežana; Todorović, Goran; Kresović, Branka; Tolimir, Miodrag; Marković, Ksenija; Stanisavljević, Rade; Štrbanović, Ratibor

(Novi Sad : Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi, 2020)

TY - JOUR
AU - Jovanović, Snežana
AU - Todorović, Goran
AU - Kresović, Branka
AU - Tolimir, Miodrag
AU - Marković, Ksenija
AU - Stanisavljević, Rade
AU - Štrbanović, Ratibor
PY - 2020
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/923
AB - Cilj istraživanja bio je da se odredi uticaj različitog tipa citoplazme (cms-C, cms-S i fertilna), i 
faktora spoljašnje sredine na dubinu zrna dvanaest inbred linija kukuruza. Ogled sa inbred 
linijama postavljen je na dve lokacije (Selekciono polje i Školsko dobro) tokom 2017. i 2018. 
godine. Ogledi su postavljeni po slučajnom blok sistemu u okviru svakog tipa citoplazme u tri 
ponavljanja.
Statističko-biometrijska obrada podataka se zasnivala na srednjim vrednostima po ponavljanju i 
obuhvatila je analizu varijanse. Na osnovu analize varijanse utvrđeno je da postoje veoma 
značajne razlike između inbred linija na dubinu zrna u zavisnosti od tipa citoplazme, godine i 
lokacije. Prosečan procenat dubine zrna inbred linija kretao se od 0.68cm do 0.89cm. Variranje 
dubine zrna inbred linija u zavisnosti od tipa citoplazme bilo je veoma značajno. Najveća 
prosečna vrednost za ovu osobinu zabeležena je kod sterilne citoplazme cms-C (0.78cm), a 
najmanja kod fertilne citoplazme (0.76cm). Srednje vrednosti dubine zrna inbred linija veoma 
značajno (P≤1%) su varirale u zavisnosti od godina ispitivanja i lokacija. Veću prosečnu dubinu 
zrna imale su inbred linije u 2018. godini u odnosu na 2017. godinu. Na prvoj lokaciji ostvarena 
je veća prosečna vrednost dubine zrna u odnosu na drugu lokaciju. Interakcija inbred linija x tip 
citoplazme x lokacija je pokazala da je bilo statistički značajnih (Lsd0.05) razlika u prosečnim 
vrednostima dubine zrna kod svih ispitivanih inbred linija. Interakcija tip citoplazme x godina x 
lokacija bila je veoma značajna (Lsd0.01) za osobinu dubina zrna, što ukazuje da inbred linije 
različitog tipa citoplazme različito reaguju u različitim godinama i lokacijama. Analiza 
dobijenih rezultata ukazuje na značajan uticaj tipa citoplazme na dubinu zrna inbred linija 
kukuruza.The aim of the present study was to determine effects of both, different types of cytoplasm (cms C, cms-S and fertile) and environmental factors on the kernel depth of 12 maize inbreds lines. 
The trial with inbred lines was set up in two locations (Zemun Polje - Selection field and Zemun 
Polje - Školsko dobro) in 2017 and 2018. The three-replicate trials were set up according to the 
randomised block design within each type of cytoplasm.
Statistical-biometric data processing was based on means over replications and encompassed the 
analysis of variance. Very significant differences in the kernel depth among inbred lines, in 
dependence on the type of cytoplasm, year and the location, were established by the analysis of 
variance. The average percent of the kernel depth significantly varied (P≤5%) in respect of the 
observed cytoplasm type. The highest and the lowest values of this trait were established in 
sterile cytoplasm cms-C (0.89cm), and fertile cytoplasm (0.68cm), respectively. The kernel depth 
very significantly (P≤1%) varied in dependence on the year and location of investigation. The 
greater proportion of the kernel depth was determined in maize inbreds in 2018 than in 2017. A 
higher average value of the kernel depth was determined in the first location than in the second 
location. The inbred lines × cytoplasm type × location interaction showed that there were 
statistically significant (Lsd0.05) differences in average kernel depth values for all inbred lines 
tested. The cytoplasmic type × years × location interaction was very significant pointing out that 
inbred lines of different types of cytoplasm responded differently over years and locations. The 
analysis of the results indicates a significant influence of a cytoplasmic type on the kernel depth 
of maize inbred lines.
Key words: cytoplasmic male sterili
PB - Novi Sad : Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi
T2 - 32. nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem procesna tehnika i energetika u poljoprivredi - PTEP 2020 - Zbornik apstrakata
T1 - Uticaj različitog tipa citoplazme na dubinu zrna inbred linija kukuruza
T1 - Effects of different types of cytoplasm on the kernel depth of maize inbred lines
SP - 25
EP - 26
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_923
ER - 
@article{
author = "Jovanović, Snežana and Todorović, Goran and Kresović, Branka and Tolimir, Miodrag and Marković, Ksenija and Stanisavljević, Rade and Štrbanović, Ratibor",
year = "2020",
abstract = "Cilj istraživanja bio je da se odredi uticaj različitog tipa citoplazme (cms-C, cms-S i fertilna), i 
faktora spoljašnje sredine na dubinu zrna dvanaest inbred linija kukuruza. Ogled sa inbred 
linijama postavljen je na dve lokacije (Selekciono polje i Školsko dobro) tokom 2017. i 2018. 
godine. Ogledi su postavljeni po slučajnom blok sistemu u okviru svakog tipa citoplazme u tri 
ponavljanja.
Statističko-biometrijska obrada podataka se zasnivala na srednjim vrednostima po ponavljanju i 
obuhvatila je analizu varijanse. Na osnovu analize varijanse utvrđeno je da postoje veoma 
značajne razlike između inbred linija na dubinu zrna u zavisnosti od tipa citoplazme, godine i 
lokacije. Prosečan procenat dubine zrna inbred linija kretao se od 0.68cm do 0.89cm. Variranje 
dubine zrna inbred linija u zavisnosti od tipa citoplazme bilo je veoma značajno. Najveća 
prosečna vrednost za ovu osobinu zabeležena je kod sterilne citoplazme cms-C (0.78cm), a 
najmanja kod fertilne citoplazme (0.76cm). Srednje vrednosti dubine zrna inbred linija veoma 
značajno (P≤1%) su varirale u zavisnosti od godina ispitivanja i lokacija. Veću prosečnu dubinu 
zrna imale su inbred linije u 2018. godini u odnosu na 2017. godinu. Na prvoj lokaciji ostvarena 
je veća prosečna vrednost dubine zrna u odnosu na drugu lokaciju. Interakcija inbred linija x tip 
citoplazme x lokacija je pokazala da je bilo statistički značajnih (Lsd0.05) razlika u prosečnim 
vrednostima dubine zrna kod svih ispitivanih inbred linija. Interakcija tip citoplazme x godina x 
lokacija bila je veoma značajna (Lsd0.01) za osobinu dubina zrna, što ukazuje da inbred linije 
različitog tipa citoplazme različito reaguju u različitim godinama i lokacijama. Analiza 
dobijenih rezultata ukazuje na značajan uticaj tipa citoplazme na dubinu zrna inbred linija 
kukuruza.The aim of the present study was to determine effects of both, different types of cytoplasm (cms C, cms-S and fertile) and environmental factors on the kernel depth of 12 maize inbreds lines. 
The trial with inbred lines was set up in two locations (Zemun Polje - Selection field and Zemun 
Polje - Školsko dobro) in 2017 and 2018. The three-replicate trials were set up according to the 
randomised block design within each type of cytoplasm.
Statistical-biometric data processing was based on means over replications and encompassed the 
analysis of variance. Very significant differences in the kernel depth among inbred lines, in 
dependence on the type of cytoplasm, year and the location, were established by the analysis of 
variance. The average percent of the kernel depth significantly varied (P≤5%) in respect of the 
observed cytoplasm type. The highest and the lowest values of this trait were established in 
sterile cytoplasm cms-C (0.89cm), and fertile cytoplasm (0.68cm), respectively. The kernel depth 
very significantly (P≤1%) varied in dependence on the year and location of investigation. The 
greater proportion of the kernel depth was determined in maize inbreds in 2018 than in 2017. A 
higher average value of the kernel depth was determined in the first location than in the second 
location. The inbred lines × cytoplasm type × location interaction showed that there were 
statistically significant (Lsd0.05) differences in average kernel depth values for all inbred lines 
tested. The cytoplasmic type × years × location interaction was very significant pointing out that 
inbred lines of different types of cytoplasm responded differently over years and locations. The 
analysis of the results indicates a significant influence of a cytoplasmic type on the kernel depth 
of maize inbred lines.
Key words: cytoplasmic male sterili",
publisher = "Novi Sad : Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi",
journal = "32. nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem procesna tehnika i energetika u poljoprivredi - PTEP 2020 - Zbornik apstrakata",
title = "Uticaj različitog tipa citoplazme na dubinu zrna inbred linija kukuruza, Effects of different types of cytoplasm on the kernel depth of maize inbred lines",
pages = "25-26",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_923"
}
Jovanović, S., Todorović, G., Kresović, B., Tolimir, M., Marković, K., Stanisavljević, R.,& Štrbanović, R.. (2020). Uticaj različitog tipa citoplazme na dubinu zrna inbred linija kukuruza. in 32. nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem procesna tehnika i energetika u poljoprivredi - PTEP 2020 - Zbornik apstrakata
Novi Sad : Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi., 25-26.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_923
Jovanović S, Todorović G, Kresović B, Tolimir M, Marković K, Stanisavljević R, Štrbanović R. Uticaj različitog tipa citoplazme na dubinu zrna inbred linija kukuruza. in 32. nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem procesna tehnika i energetika u poljoprivredi - PTEP 2020 - Zbornik apstrakata. 2020;:25-26.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_923 .
Jovanović, Snežana, Todorović, Goran, Kresović, Branka, Tolimir, Miodrag, Marković, Ksenija, Stanisavljević, Rade, Štrbanović, Ratibor, "Uticaj različitog tipa citoplazme na dubinu zrna inbred linija kukuruza" in 32. nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem procesna tehnika i energetika u poljoprivredi - PTEP 2020 - Zbornik apstrakata (2020):25-26,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_923 .

The effect of different type of cytoplasm on seed fractions in maize inbred lines

Jovanović V., Snežana; Todorović, Goran; Tolimir, Miodrag; Kresović, Branka; Štrbanović, Ratibor; Stanisavljević, Rade; Novković, Nebojša

(Burgas: Sciences Events, 2020)

TY - JOUR
AU - Jovanović V., Snežana
AU - Todorović, Goran
AU - Tolimir, Miodrag
AU - Kresović, Branka
AU - Štrbanović, Ratibor
AU - Stanisavljević, Rade
AU - Novković, Nebojša
PY - 2020
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/919
AB - The seed in order to meet requirements of cropping practices and growing systems in the production 
of commercial maize. The aim of the present study was to determine the effects of The seed processing 
technology depends on the seed fraction. The introduction of new and improved solutions in maize 
seed processing contributes to the improvement of traits of different types of cytoplasm (cms-C, cms-S 
and fertile), and environmental factors on the medium large flat seeds of maize inbred lines. The study 
encompassed the 12 same maize inbred lines of each type of cytoplasm. The trial was set up according 
to the complete randomised block design in two locations with three replications. Statistical biometrical data processing was based on means per replication and encompassed the analysis of 
variance. On the basis of this analysis, it was determined that there were significant differences 
among inbred lines regarding the medium large flat seed fraction (MLF) in dependence on the type of 
cytoplasm, year and the location. The average values of the seed fraction varied over inbreds from 
0.4% to 16.3%. The highest, i.e. lowest value for this trait was expressed by sterile cytoplasm cms-C, 
i.e. fertile cytoplasm, respectively. Furthermore, a greater share of MLF seeds was recorded in the 
first year and the first location than in the second year and the second location. The inbred line × 
location interaction points out to very significant (Lsd0.001) differences in the content of MLF seeds of 
maize inbred lines in dependence of observed locations. The years of investigation and locations 
significantly (Lsd0.005) affected the content of MLF seeds in maize inbred lines. The analysis of 
obtained results points out to a significant effect of the type of cytoplasm on the medium large flat seed 
fraction.
PB - Burgas: Sciences Events
T2 - Journal of International Scientific Publications : Agriculture & Food
T1 - The effect of different type of cytoplasm on seed fractions in maize inbred lines
VL - 8
SP - 91
EP - 98
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_919
ER - 
@article{
author = "Jovanović V., Snežana and Todorović, Goran and Tolimir, Miodrag and Kresović, Branka and Štrbanović, Ratibor and Stanisavljević, Rade and Novković, Nebojša",
year = "2020",
abstract = "The seed in order to meet requirements of cropping practices and growing systems in the production 
of commercial maize. The aim of the present study was to determine the effects of The seed processing 
technology depends on the seed fraction. The introduction of new and improved solutions in maize 
seed processing contributes to the improvement of traits of different types of cytoplasm (cms-C, cms-S 
and fertile), and environmental factors on the medium large flat seeds of maize inbred lines. The study 
encompassed the 12 same maize inbred lines of each type of cytoplasm. The trial was set up according 
to the complete randomised block design in two locations with three replications. Statistical biometrical data processing was based on means per replication and encompassed the analysis of 
variance. On the basis of this analysis, it was determined that there were significant differences 
among inbred lines regarding the medium large flat seed fraction (MLF) in dependence on the type of 
cytoplasm, year and the location. The average values of the seed fraction varied over inbreds from 
0.4% to 16.3%. The highest, i.e. lowest value for this trait was expressed by sterile cytoplasm cms-C, 
i.e. fertile cytoplasm, respectively. Furthermore, a greater share of MLF seeds was recorded in the 
first year and the first location than in the second year and the second location. The inbred line × 
location interaction points out to very significant (Lsd0.001) differences in the content of MLF seeds of 
maize inbred lines in dependence of observed locations. The years of investigation and locations 
significantly (Lsd0.005) affected the content of MLF seeds in maize inbred lines. The analysis of 
obtained results points out to a significant effect of the type of cytoplasm on the medium large flat seed 
fraction.",
publisher = "Burgas: Sciences Events",
journal = "Journal of International Scientific Publications : Agriculture & Food",
title = "The effect of different type of cytoplasm on seed fractions in maize inbred lines",
volume = "8",
pages = "91-98",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_919"
}
Jovanović V., S., Todorović, G., Tolimir, M., Kresović, B., Štrbanović, R., Stanisavljević, R.,& Novković, N.. (2020). The effect of different type of cytoplasm on seed fractions in maize inbred lines. in Journal of International Scientific Publications : Agriculture & Food
Burgas: Sciences Events., 8, 91-98.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_919
Jovanović V. S, Todorović G, Tolimir M, Kresović B, Štrbanović R, Stanisavljević R, Novković N. The effect of different type of cytoplasm on seed fractions in maize inbred lines. in Journal of International Scientific Publications : Agriculture & Food. 2020;8:91-98.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_919 .
Jovanović V., Snežana, Todorović, Goran, Tolimir, Miodrag, Kresović, Branka, Štrbanović, Ratibor, Stanisavljević, Rade, Novković, Nebojša, "The effect of different type of cytoplasm on seed fractions in maize inbred lines" in Journal of International Scientific Publications : Agriculture & Food, 8 (2020):91-98,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_919 .

The analysis of combining abilities of maize inbred lines of different cycles of recurrent selection for the ear length

Sečanski, Mile; Todorović, Goran; Srdić, Jelena; Čamdžija, Zoran; Tabaković, Marijenka; Jovanović, Snežana; Golijan, Jelena; Popović, Aleksandar

(Belgrade : Serbian Genetic Society, 2019)

TY - JOUR
AU - Sečanski, Mile
AU - Todorović, Goran
AU - Srdić, Jelena
AU - Čamdžija, Zoran
AU - Tabaković, Marijenka
AU - Jovanović, Snežana
AU - Golijan, Jelena
AU - Popović, Aleksandar
PY - 2019
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/950
AB - The evaluation of combining abilities is an inevitable step in the development of highly 
productive maize hybrids. The mean values, heterosis, and general (GCA) and specific (SCA) 
combining abilities of maize inbreds and their hybrids were observed in this study. Inbreds 
of different cycles of recurrent selection of two maize synthetic populations BSSS and 
BSCB1 were selected for the study. Hybrids showed higher values of the ear length than 
inbreds, since inbreeding depression occurs in inbreds as a result of the inbreeding 
process. The analysis of variance of combining abilities indicates significant positive 
values of GCA and SCA over both locations and both years of investigation. Since GCA to 
SCA ratio for inbreds of the BSSS population and parents of an elite hybrid was lower than 
unit, it can be concluded that a non-additive gene effect might be more important in 
controlling the expression of this trait. On the other hand, the additive gene effect was 
the most important for inbreds and hybrids originating from the BSCB1 population. The 
highest GCA values were recorded in inbreds ZPL1 and ZPL2. Hybrids derived from these 
two inbreds showed high SCA values in both years of investigation.
PB - Belgrade : Serbian Genetic Society
T2 - 6. Congress of the Serbian genetic society, 13-17. October 2019., Vrnjačka Banja - Book of abstracts
T1 - The analysis of combining abilities of maize inbred lines of different cycles of recurrent selection for the ear length
SP - 221
EP - 221
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_950
ER - 
@article{
author = "Sečanski, Mile and Todorović, Goran and Srdić, Jelena and Čamdžija, Zoran and Tabaković, Marijenka and Jovanović, Snežana and Golijan, Jelena and Popović, Aleksandar",
year = "2019",
abstract = "The evaluation of combining abilities is an inevitable step in the development of highly 
productive maize hybrids. The mean values, heterosis, and general (GCA) and specific (SCA) 
combining abilities of maize inbreds and their hybrids were observed in this study. Inbreds 
of different cycles of recurrent selection of two maize synthetic populations BSSS and 
BSCB1 were selected for the study. Hybrids showed higher values of the ear length than 
inbreds, since inbreeding depression occurs in inbreds as a result of the inbreeding 
process. The analysis of variance of combining abilities indicates significant positive 
values of GCA and SCA over both locations and both years of investigation. Since GCA to 
SCA ratio for inbreds of the BSSS population and parents of an elite hybrid was lower than 
unit, it can be concluded that a non-additive gene effect might be more important in 
controlling the expression of this trait. On the other hand, the additive gene effect was 
the most important for inbreds and hybrids originating from the BSCB1 population. The 
highest GCA values were recorded in inbreds ZPL1 and ZPL2. Hybrids derived from these 
two inbreds showed high SCA values in both years of investigation.",
publisher = "Belgrade : Serbian Genetic Society",
journal = "6. Congress of the Serbian genetic society, 13-17. October 2019., Vrnjačka Banja - Book of abstracts",
title = "The analysis of combining abilities of maize inbred lines of different cycles of recurrent selection for the ear length",
pages = "221-221",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_950"
}
Sečanski, M., Todorović, G., Srdić, J., Čamdžija, Z., Tabaković, M., Jovanović, S., Golijan, J.,& Popović, A.. (2019). The analysis of combining abilities of maize inbred lines of different cycles of recurrent selection for the ear length. in 6. Congress of the Serbian genetic society, 13-17. October 2019., Vrnjačka Banja - Book of abstracts
Belgrade : Serbian Genetic Society., 221-221.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_950
Sečanski M, Todorović G, Srdić J, Čamdžija Z, Tabaković M, Jovanović S, Golijan J, Popović A. The analysis of combining abilities of maize inbred lines of different cycles of recurrent selection for the ear length. in 6. Congress of the Serbian genetic society, 13-17. October 2019., Vrnjačka Banja - Book of abstracts. 2019;:221-221.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_950 .
Sečanski, Mile, Todorović, Goran, Srdić, Jelena, Čamdžija, Zoran, Tabaković, Marijenka, Jovanović, Snežana, Golijan, Jelena, Popović, Aleksandar, "The analysis of combining abilities of maize inbred lines of different cycles of recurrent selection for the ear length" in 6. Congress of the Serbian genetic society, 13-17. October 2019., Vrnjačka Banja - Book of abstracts (2019):221-221,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_950 .

The evaluation of donors of favourable alleles for the improvement of F1 maize hybrids

Sečanski, Mile; Todorović, Goran; Srdić, Jelena; Grčić, Nikola; Jovanović, Snežana; Golijan, Jelena; Tabaković, Marijenka; Popović, Aleksandar

(Belgrade : Serbian Genetic Society, 2019)

TY - JOUR
AU - Sečanski, Mile
AU - Todorović, Goran
AU - Srdić, Jelena
AU - Grčić, Nikola
AU - Jovanović, Snežana
AU - Golijan, Jelena
AU - Tabaković, Marijenka
AU - Popović, Aleksandar
PY - 2019
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/949
AB - The basic aim of maize breeding programs is the development of new hybrids that will 
exceed the existing commercial hybrids. The purpose of this study was to estimate which 
inbreds derived from the BSSS and BSCB1 populations had the highest relative values of 
favourable alleles for the improvement of the number of kernels per row in an elite 
maize hybrid. Inbreds B73 (C5), B97 (C9) and B99 (C10) had the highest values of 
favourable alleles µG* for the improvement of the number of kernels per row. The inbred 
line B73 (C5) originating from the synthetic population BSSS had a significant and positive 
difference µG*-(µD* or µF*), hence in the breeding process, the F1 generation should be 
crossed to an inbred donor and then self-pollinated to develop an improved inbred line. 
Inbred lines B97 (C9), B99 (C10) and B84 (C7) had high values of µG* but did not have high 
differences µG*-(µD* or µF*), not significantly higher than null. Ranking of inbreds as donors 
of favourable alleles over four applied parameters (µG*, UBND, PTC and NI) shows 
congruence. The best ranked inbred line B73 (C5) was the best over all four parameters, 
while remaining inbreds expressed identical ranking confirming high and significant rank 
correlations.
PB - Belgrade : Serbian Genetic Society
T2 - 6. Congress of the Serbian genetic society, 13-17. October 2019., Vrnjačka Banja - Book of abstracts
T1 - The evaluation of donors of favourable alleles for the improvement of F1 maize hybrids
SP - 222
EP - 222
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_949
ER - 
@article{
author = "Sečanski, Mile and Todorović, Goran and Srdić, Jelena and Grčić, Nikola and Jovanović, Snežana and Golijan, Jelena and Tabaković, Marijenka and Popović, Aleksandar",
year = "2019",
abstract = "The basic aim of maize breeding programs is the development of new hybrids that will 
exceed the existing commercial hybrids. The purpose of this study was to estimate which 
inbreds derived from the BSSS and BSCB1 populations had the highest relative values of 
favourable alleles for the improvement of the number of kernels per row in an elite 
maize hybrid. Inbreds B73 (C5), B97 (C9) and B99 (C10) had the highest values of 
favourable alleles µG* for the improvement of the number of kernels per row. The inbred 
line B73 (C5) originating from the synthetic population BSSS had a significant and positive 
difference µG*-(µD* or µF*), hence in the breeding process, the F1 generation should be 
crossed to an inbred donor and then self-pollinated to develop an improved inbred line. 
Inbred lines B97 (C9), B99 (C10) and B84 (C7) had high values of µG* but did not have high 
differences µG*-(µD* or µF*), not significantly higher than null. Ranking of inbreds as donors 
of favourable alleles over four applied parameters (µG*, UBND, PTC and NI) shows 
congruence. The best ranked inbred line B73 (C5) was the best over all four parameters, 
while remaining inbreds expressed identical ranking confirming high and significant rank 
correlations.",
publisher = "Belgrade : Serbian Genetic Society",
journal = "6. Congress of the Serbian genetic society, 13-17. October 2019., Vrnjačka Banja - Book of abstracts",
title = "The evaluation of donors of favourable alleles for the improvement of F1 maize hybrids",
pages = "222-222",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_949"
}
Sečanski, M., Todorović, G., Srdić, J., Grčić, N., Jovanović, S., Golijan, J., Tabaković, M.,& Popović, A.. (2019). The evaluation of donors of favourable alleles for the improvement of F1 maize hybrids. in 6. Congress of the Serbian genetic society, 13-17. October 2019., Vrnjačka Banja - Book of abstracts
Belgrade : Serbian Genetic Society., 222-222.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_949
Sečanski M, Todorović G, Srdić J, Grčić N, Jovanović S, Golijan J, Tabaković M, Popović A. The evaluation of donors of favourable alleles for the improvement of F1 maize hybrids. in 6. Congress of the Serbian genetic society, 13-17. October 2019., Vrnjačka Banja - Book of abstracts. 2019;:222-222.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_949 .
Sečanski, Mile, Todorović, Goran, Srdić, Jelena, Grčić, Nikola, Jovanović, Snežana, Golijan, Jelena, Tabaković, Marijenka, Popović, Aleksandar, "The evaluation of donors of favourable alleles for the improvement of F1 maize hybrids" in 6. Congress of the Serbian genetic society, 13-17. October 2019., Vrnjačka Banja - Book of abstracts (2019):222-222,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_949 .

Uticaj različitog tipa citoplazmatske muške sterilnosti na frakciju semena srednje krupno pljosnato kod inbred linija kukuruza.

Jovanović V., Snežana; Todorović, Goran; Kresović, Branka; Tolimir, Miodrag; Petrović, Tanja; Stanisavljević, Rade; Štrbanović, Ratibor

(Zagreb : Hrvatsko agronomsko društvo, 2019)

TY - JOUR
AU - Jovanović V., Snežana
AU - Todorović, Goran
AU - Kresović, Branka
AU - Tolimir, Miodrag
AU - Petrović, Tanja
AU - Stanisavljević, Rade
AU - Štrbanović, Ratibor
PY - 2019
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/936
AB - Cilj istraživanja bio je utvrditi utjecaj različitog tipa citoplazme (cms-C, cms-S
i fertilna) i vanjske sredine na frakciju sjemena srednje krupno pjlosnato dvanaestinbred linija kukuruza.
Pokus je proveden tijekom 2017. i 2018. godine na dvije lokacije po metodici slučajnog bloknog rasporeda u tri ponavljanja, a statistička obrada podataka analizom varijance. Analizom varijanse utvrđeno je da postoje veoma značajne razlike između inbred linija u frakciji sjemena srednje krupno pljosnato (SKP) u zavisnosti od tipa citoplazme, godine i lokacije. Prosječni udjel frakcije sjemena srednje krupno pljosnato (SKP) značajno je varirao (P≤5%) u zavisnosti od tipa citoplazme. Najveći udjel frakcije sjemena srednje krupno pljosnato imala je sterilna citoplazma cms-C (7,0%), a najmanji fertilna citoplazma (6,5%). Srednje vrijednosti SKP frakcije sjemena inbred linija veoma značajno (P≤1%) su varirale u zavisnosti od godina ispitivanja i lokacija. Veću zastupljenost SKP frakcije sjemena imale su inbred linije u 2017. godini (7,75%) u odnosu na 2018. godinu (5,69%), kao i na lokaciji Selekciono polje (7,17%) u odnosu na lokaciju Školsko dobro (6,28%). 
Analiza dobivenih rezultata ukazuje na značajan utjecaj tipa citoplazme na srednje krupnu plosnatu frakciju sjemena.
AB - The aim of the present study was to determine effects of different types of cytoplasm (cms-C, cms-S and fertile) and environmental factors on the medium large flat seed fraction (MLF) of 12 maize inbreds lines. The trial with inbred lines was set up in 2017 and 2018 at two locations according to the randomised block design in three replication. Statistical data processing was done by analysis of variance. Very significant differences in the medium large flat seed fraction (MLF) among inbred lines, in dependence on the type of cytoplasm, year and the location were established. The average percent of the MLF seed fraction significantly varied (P≤5%) in respect of cytoplasm type. The highest and the lowest values of this trait were established in sterile cytoplasm cms-C (7.0%), and fertile cytoplasm (6.5%), respectively. The medium values of the MLF seed fraction very significantly (P≤1%) varied in dependence on the year and location. The greater percentage of the MLF seed fraction was determined in maize inbred lines in 2017 (7.75%) than in 2018 (5.69%), as well as in the location of Selekciono polje (7.17%) than in Školsko dobro (6.28%).
The analysis of obtained results point out to a significant effect of the cytoplasm type on the medium large flat seed fraction.
PB - Zagreb : Hrvatsko agronomsko društvo
T2 - 12. Međunarodni kongres oplemenjivanje blja, sjemenarstvo i rasadničarstvo. Umag, 06. - 08. 11 2019. godine - Zbornik sažetaka
T1 - Uticaj različitog tipa citoplazmatske muške sterilnosti na frakciju semena srednje krupno pljosnato kod inbred linija kukuruza.
T1 - Different type of citoplasmatic male sterility impact on medium large flat seed size of maize inbred lines
SP - 60
EP - 61
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_936
ER - 
@article{
author = "Jovanović V., Snežana and Todorović, Goran and Kresović, Branka and Tolimir, Miodrag and Petrović, Tanja and Stanisavljević, Rade and Štrbanović, Ratibor",
year = "2019",
abstract = "Cilj istraživanja bio je utvrditi utjecaj različitog tipa citoplazme (cms-C, cms-S
i fertilna) i vanjske sredine na frakciju sjemena srednje krupno pjlosnato dvanaestinbred linija kukuruza.
Pokus je proveden tijekom 2017. i 2018. godine na dvije lokacije po metodici slučajnog bloknog rasporeda u tri ponavljanja, a statistička obrada podataka analizom varijance. Analizom varijanse utvrđeno je da postoje veoma značajne razlike između inbred linija u frakciji sjemena srednje krupno pljosnato (SKP) u zavisnosti od tipa citoplazme, godine i lokacije. Prosječni udjel frakcije sjemena srednje krupno pljosnato (SKP) značajno je varirao (P≤5%) u zavisnosti od tipa citoplazme. Najveći udjel frakcije sjemena srednje krupno pljosnato imala je sterilna citoplazma cms-C (7,0%), a najmanji fertilna citoplazma (6,5%). Srednje vrijednosti SKP frakcije sjemena inbred linija veoma značajno (P≤1%) su varirale u zavisnosti od godina ispitivanja i lokacija. Veću zastupljenost SKP frakcije sjemena imale su inbred linije u 2017. godini (7,75%) u odnosu na 2018. godinu (5,69%), kao i na lokaciji Selekciono polje (7,17%) u odnosu na lokaciju Školsko dobro (6,28%). 
Analiza dobivenih rezultata ukazuje na značajan utjecaj tipa citoplazme na srednje krupnu plosnatu frakciju sjemena., The aim of the present study was to determine effects of different types of cytoplasm (cms-C, cms-S and fertile) and environmental factors on the medium large flat seed fraction (MLF) of 12 maize inbreds lines. The trial with inbred lines was set up in 2017 and 2018 at two locations according to the randomised block design in three replication. Statistical data processing was done by analysis of variance. Very significant differences in the medium large flat seed fraction (MLF) among inbred lines, in dependence on the type of cytoplasm, year and the location were established. The average percent of the MLF seed fraction significantly varied (P≤5%) in respect of cytoplasm type. The highest and the lowest values of this trait were established in sterile cytoplasm cms-C (7.0%), and fertile cytoplasm (6.5%), respectively. The medium values of the MLF seed fraction very significantly (P≤1%) varied in dependence on the year and location. The greater percentage of the MLF seed fraction was determined in maize inbred lines in 2017 (7.75%) than in 2018 (5.69%), as well as in the location of Selekciono polje (7.17%) than in Školsko dobro (6.28%).
The analysis of obtained results point out to a significant effect of the cytoplasm type on the medium large flat seed fraction.",
publisher = "Zagreb : Hrvatsko agronomsko društvo",
journal = "12. Međunarodni kongres oplemenjivanje blja, sjemenarstvo i rasadničarstvo. Umag, 06. - 08. 11 2019. godine - Zbornik sažetaka",
title = "Uticaj različitog tipa citoplazmatske muške sterilnosti na frakciju semena srednje krupno pljosnato kod inbred linija kukuruza., Different type of citoplasmatic male sterility impact on medium large flat seed size of maize inbred lines",
pages = "60-61",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_936"
}
Jovanović V., S., Todorović, G., Kresović, B., Tolimir, M., Petrović, T., Stanisavljević, R.,& Štrbanović, R.. (2019). Uticaj različitog tipa citoplazmatske muške sterilnosti na frakciju semena srednje krupno pljosnato kod inbred linija kukuruza.. in 12. Međunarodni kongres oplemenjivanje blja, sjemenarstvo i rasadničarstvo. Umag, 06. - 08. 11 2019. godine - Zbornik sažetaka
Zagreb : Hrvatsko agronomsko društvo., 60-61.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_936
Jovanović V. S, Todorović G, Kresović B, Tolimir M, Petrović T, Stanisavljević R, Štrbanović R. Uticaj različitog tipa citoplazmatske muške sterilnosti na frakciju semena srednje krupno pljosnato kod inbred linija kukuruza.. in 12. Međunarodni kongres oplemenjivanje blja, sjemenarstvo i rasadničarstvo. Umag, 06. - 08. 11 2019. godine - Zbornik sažetaka. 2019;:60-61.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_936 .
Jovanović V., Snežana, Todorović, Goran, Kresović, Branka, Tolimir, Miodrag, Petrović, Tanja, Stanisavljević, Rade, Štrbanović, Ratibor, "Uticaj različitog tipa citoplazmatske muške sterilnosti na frakciju semena srednje krupno pljosnato kod inbred linija kukuruza." in 12. Međunarodni kongres oplemenjivanje blja, sjemenarstvo i rasadničarstvo. Umag, 06. - 08. 11 2019. godine - Zbornik sažetaka (2019):60-61,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_936 .

Proportion of the medium large round seed fraction of maize inbred lines in dependence on the cytoplasm type

Jovanović V., Snežana; Todorović, Goran; Kresović, Branka; Tolimir, Miodrag; Crevar, Miloš; Štrbanović, Ratibor; Stanisavljević, Rade

(Zagreb : University of Zagreb, Faculty of Agriculture, 2019)

TY - JOUR
AU - Jovanović V., Snežana
AU - Todorović, Goran
AU - Kresović, Branka
AU - Tolimir, Miodrag
AU - Crevar, Miloš
AU - Štrbanović, Ratibor
AU - Stanisavljević, Rade
PY - 2019
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/947
AB - The aim of the present study was to determine the proportion of the medium large round seed 
fraction of the maize inbred lines depending on the cytoplasm type. The studies encompassed 12 
inbred lines with different types of cytoplasm (cms-C, cms-S and fertile) that were tested in two 
locations (Selection Field and Školsko dobro) during 2015 and 2016. The three-replicate trials were 
set up according to randomised complete-block design within each type of cytoplasm. The analysis 
of variance indicated that the cytoplasm type was a decisive factor in the expression of the seed 
fraction - medium large round (MLR).. The highest, i.e. lowest value of this trait, on average, was 
recorded in the inbred line L1 (47.9%), i.e. L7 (1.4%), respectively. The average percent of the MLR 
seed fraction significantly varied (P≤5%) in respect of the observed cytoplasm type. The highest 
and the lowest values of this trait were established in sterile cytoplasm cms-C (13.8%), and fertile 
cytoplasm (12.8%), respectively. The medium values of the MLR seed fraction very significantly 
(P≤1%) varied in dependence on the year and location of investigation. The greater proportion of 
the MLR seed fraction was determined in maize inbred in 2015 (19.4%) than in 2016 (7.5%), as 
well as in the location of Selection Field (14.4%) than in Školsko dobro (12.5%). The analysis of 
obtained results point out to a significant effect of the cytoplasm type on the medium large round 
seed fraction
PB - Zagreb : University of Zagreb, Faculty of Agriculture
T2 - 54. Croatian and 14. International symposium on agriculture, Croatia - Vodice, 17–22. February 2019. - Book of abstracts
T1 - Proportion of the medium large round seed fraction of maize inbred lines in dependence on the cytoplasm type
SP - 76
EP - 76
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_947
ER - 
@article{
author = "Jovanović V., Snežana and Todorović, Goran and Kresović, Branka and Tolimir, Miodrag and Crevar, Miloš and Štrbanović, Ratibor and Stanisavljević, Rade",
year = "2019",
abstract = "The aim of the present study was to determine the proportion of the medium large round seed 
fraction of the maize inbred lines depending on the cytoplasm type. The studies encompassed 12 
inbred lines with different types of cytoplasm (cms-C, cms-S and fertile) that were tested in two 
locations (Selection Field and Školsko dobro) during 2015 and 2016. The three-replicate trials were 
set up according to randomised complete-block design within each type of cytoplasm. The analysis 
of variance indicated that the cytoplasm type was a decisive factor in the expression of the seed 
fraction - medium large round (MLR).. The highest, i.e. lowest value of this trait, on average, was 
recorded in the inbred line L1 (47.9%), i.e. L7 (1.4%), respectively. The average percent of the MLR 
seed fraction significantly varied (P≤5%) in respect of the observed cytoplasm type. The highest 
and the lowest values of this trait were established in sterile cytoplasm cms-C (13.8%), and fertile 
cytoplasm (12.8%), respectively. The medium values of the MLR seed fraction very significantly 
(P≤1%) varied in dependence on the year and location of investigation. The greater proportion of 
the MLR seed fraction was determined in maize inbred in 2015 (19.4%) than in 2016 (7.5%), as 
well as in the location of Selection Field (14.4%) than in Školsko dobro (12.5%). The analysis of 
obtained results point out to a significant effect of the cytoplasm type on the medium large round 
seed fraction",
publisher = "Zagreb : University of Zagreb, Faculty of Agriculture",
journal = "54. Croatian and 14. International symposium on agriculture, Croatia - Vodice, 17–22. February 2019. - Book of abstracts",
title = "Proportion of the medium large round seed fraction of maize inbred lines in dependence on the cytoplasm type",
pages = "76-76",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_947"
}
Jovanović V., S., Todorović, G., Kresović, B., Tolimir, M., Crevar, M., Štrbanović, R.,& Stanisavljević, R.. (2019). Proportion of the medium large round seed fraction of maize inbred lines in dependence on the cytoplasm type. in 54. Croatian and 14. International symposium on agriculture, Croatia - Vodice, 17–22. February 2019. - Book of abstracts
Zagreb : University of Zagreb, Faculty of Agriculture., 76-76.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_947
Jovanović V. S, Todorović G, Kresović B, Tolimir M, Crevar M, Štrbanović R, Stanisavljević R. Proportion of the medium large round seed fraction of maize inbred lines in dependence on the cytoplasm type. in 54. Croatian and 14. International symposium on agriculture, Croatia - Vodice, 17–22. February 2019. - Book of abstracts. 2019;:76-76.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_947 .
Jovanović V., Snežana, Todorović, Goran, Kresović, Branka, Tolimir, Miodrag, Crevar, Miloš, Štrbanović, Ratibor, Stanisavljević, Rade, "Proportion of the medium large round seed fraction of maize inbred lines in dependence on the cytoplasm type" in 54. Croatian and 14. International symposium on agriculture, Croatia - Vodice, 17–22. February 2019. - Book of abstracts (2019):76-76,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_947 .

Ispitivanje kombinacionih sposobnosti za broj zrna u redu inbred linija kukuruza različitih ciklusa selekcije

Sečanski, Mile; Todorović, Goran; Tolimir, Miodrag; Srdić, Jelena; Jovanović, Snežana; Grčić, Nikola; Brankov, Milan

(Beograd : Društvo genetičara Srbije, 2018)

TY - JOUR
AU - Sečanski, Mile
AU - Todorović, Goran
AU - Tolimir, Miodrag
AU - Srdić, Jelena
AU - Jovanović, Snežana
AU - Grčić, Nikola
AU - Brankov, Milan
PY - 2018
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/945
AB - U ovom istraživanju prouĉavane su inbred linije kukuruza 
dobijene iz razliĉitih ciklusa selekcije dve sintetiĉke populacije BSSS 
i BSCB1 kao i linije roditelji elitnog hibrida.Cilj je bio da se za osobinu 
broj zrna u redu ispita varijabilnost inbred linija i njihovih hibrida, 
heterozis i opšte i posebne kombinacione sposobnosti.Najveći 
proseĉan broj zrna u redu dobijen je kod hibrida ZPL2 x B73 (44,2) 
za koji je utvrđena i najviša vrednost heterozisa od (59,4%) dok je 
najmanji proseĉan broj zrna u redu ostvario hibrid B90 x B91(15,60). 
Za linije iz BSSS populacije i linije roditelje elitnog hibrida 
konstatovano je da neaditivni geni preovlađuju u nasleđivanju što 
pokazuje odnos OKS/PKS koji je bio manji od jedinice dok je za linije 
BSCB1 sintetika i linije elitnog hibrida aditivna varijansa veća od 
neaditivne.Linija B73(C5) iz sintetika BSSS se pokazala kao najbolji 
opšti kombinator u obe ispitivane godine i lokacije što upućuje da se 
može koristiti u programima oplemenjivanja na povećan broj zrna u 
redu.U BSCB1 populaciji inbred linija B97(C9) takođe je ispoljila 
visoke vrednosti za OKS.
AB - Maize inbred lines developed from different cycles of 
selection of two synthetic populations, BSSS and BSCB1, as well as 
the parental inbreds of an elite hybrid were observed in this study. 
The objective of the study was to observe the following parameters 
for the number of kernels per row: variability of inbred lines and their 
hybrids, heterosis, general and specific combining abilities. The 
greatest number of kernels per row was recorded in the hybrid ZPL2 
x B73 (44.2). Moreover, the highest value of heterosis was also 
determined in this hybrid (59.4%). On the other hand, the lowest 
average number of kernels per row was detected in the hybrid B90 x 
B91 (15.60). Negative genes prevailed in inheritance in the inbreds 
of the BSSS population and parental inbreds of the elite hybrid, 
which was indicated by the GSC to SCA ratio that was below unit, 
while the additive variance was greater than the non-additive one in 
the inbreds of the synthetic BSCB1and the inbreds of the elite 
hybrid. The inbred B73(C5) of the synthetic BSSS had the highest 
GCA effects in both locations and both years of investigation 
indicating that it can be used in the breeding programmes for the 
increased number of kernels per row. In the BSCB1 population, the 
inbred line B97(C9) also expressed high values of GCA.
PB - Beograd : Društvo genetičara Srbije
PB - Beograd : Društvo selekcionera i semenara Republike Srbije
T2 - 6. simpozijum sekcije za oplemenjivanje organizama Društva genetičara Srbije i 9. simpozijum Društva selekcionera i semenara Republike Srbije, Vrnjaĉka Banja, 7–11.5.2018. - Zbornik izvoda
T1 - Ispitivanje kombinacionih sposobnosti za broj zrna u redu inbred linija kukuruza različitih ciklusa selekcije
T1 - Studying combining abilities for the number of kernels per row in maize inbred lines of different cycles of selection
SP - 59
EP - 60
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_945
ER - 
@article{
author = "Sečanski, Mile and Todorović, Goran and Tolimir, Miodrag and Srdić, Jelena and Jovanović, Snežana and Grčić, Nikola and Brankov, Milan",
year = "2018",
abstract = "U ovom istraživanju prouĉavane su inbred linije kukuruza 
dobijene iz razliĉitih ciklusa selekcije dve sintetiĉke populacije BSSS 
i BSCB1 kao i linije roditelji elitnog hibrida.Cilj je bio da se za osobinu 
broj zrna u redu ispita varijabilnost inbred linija i njihovih hibrida, 
heterozis i opšte i posebne kombinacione sposobnosti.Najveći 
proseĉan broj zrna u redu dobijen je kod hibrida ZPL2 x B73 (44,2) 
za koji je utvrđena i najviša vrednost heterozisa od (59,4%) dok je 
najmanji proseĉan broj zrna u redu ostvario hibrid B90 x B91(15,60). 
Za linije iz BSSS populacije i linije roditelje elitnog hibrida 
konstatovano je da neaditivni geni preovlađuju u nasleđivanju što 
pokazuje odnos OKS/PKS koji je bio manji od jedinice dok je za linije 
BSCB1 sintetika i linije elitnog hibrida aditivna varijansa veća od 
neaditivne.Linija B73(C5) iz sintetika BSSS se pokazala kao najbolji 
opšti kombinator u obe ispitivane godine i lokacije što upućuje da se 
može koristiti u programima oplemenjivanja na povećan broj zrna u 
redu.U BSCB1 populaciji inbred linija B97(C9) takođe je ispoljila 
visoke vrednosti za OKS., Maize inbred lines developed from different cycles of 
selection of two synthetic populations, BSSS and BSCB1, as well as 
the parental inbreds of an elite hybrid were observed in this study. 
The objective of the study was to observe the following parameters 
for the number of kernels per row: variability of inbred lines and their 
hybrids, heterosis, general and specific combining abilities. The 
greatest number of kernels per row was recorded in the hybrid ZPL2 
x B73 (44.2). Moreover, the highest value of heterosis was also 
determined in this hybrid (59.4%). On the other hand, the lowest 
average number of kernels per row was detected in the hybrid B90 x 
B91 (15.60). Negative genes prevailed in inheritance in the inbreds 
of the BSSS population and parental inbreds of the elite hybrid, 
which was indicated by the GSC to SCA ratio that was below unit, 
while the additive variance was greater than the non-additive one in 
the inbreds of the synthetic BSCB1and the inbreds of the elite 
hybrid. The inbred B73(C5) of the synthetic BSSS had the highest 
GCA effects in both locations and both years of investigation 
indicating that it can be used in the breeding programmes for the 
increased number of kernels per row. In the BSCB1 population, the 
inbred line B97(C9) also expressed high values of GCA.",
publisher = "Beograd : Društvo genetičara Srbije, Beograd : Društvo selekcionera i semenara Republike Srbije",
journal = "6. simpozijum sekcije za oplemenjivanje organizama Društva genetičara Srbije i 9. simpozijum Društva selekcionera i semenara Republike Srbije, Vrnjaĉka Banja, 7–11.5.2018. - Zbornik izvoda",
title = "Ispitivanje kombinacionih sposobnosti za broj zrna u redu inbred linija kukuruza različitih ciklusa selekcije, Studying combining abilities for the number of kernels per row in maize inbred lines of different cycles of selection",
pages = "59-60",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_945"
}
Sečanski, M., Todorović, G., Tolimir, M., Srdić, J., Jovanović, S., Grčić, N.,& Brankov, M.. (2018). Ispitivanje kombinacionih sposobnosti za broj zrna u redu inbred linija kukuruza različitih ciklusa selekcije. in 6. simpozijum sekcije za oplemenjivanje organizama Društva genetičara Srbije i 9. simpozijum Društva selekcionera i semenara Republike Srbije, Vrnjaĉka Banja, 7–11.5.2018. - Zbornik izvoda
Beograd : Društvo genetičara Srbije., 59-60.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_945
Sečanski M, Todorović G, Tolimir M, Srdić J, Jovanović S, Grčić N, Brankov M. Ispitivanje kombinacionih sposobnosti za broj zrna u redu inbred linija kukuruza različitih ciklusa selekcije. in 6. simpozijum sekcije za oplemenjivanje organizama Društva genetičara Srbije i 9. simpozijum Društva selekcionera i semenara Republike Srbije, Vrnjaĉka Banja, 7–11.5.2018. - Zbornik izvoda. 2018;:59-60.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_945 .
Sečanski, Mile, Todorović, Goran, Tolimir, Miodrag, Srdić, Jelena, Jovanović, Snežana, Grčić, Nikola, Brankov, Milan, "Ispitivanje kombinacionih sposobnosti za broj zrna u redu inbred linija kukuruza različitih ciklusa selekcije" in 6. simpozijum sekcije za oplemenjivanje organizama Društva genetičara Srbije i 9. simpozijum Društva selekcionera i semenara Republike Srbije, Vrnjaĉka Banja, 7–11.5.2018. - Zbornik izvoda (2018):59-60,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_945 .

Donori poželjnih alela za popravku osobine broj redova zrna F1 hibrida kukuruza

Sečanski, Mile; Todorović, Goran; Srdić, Jelena; Jovanović, Snežana; Čamdžija, Zoran; Tabaković, Marijenka; Popović, Aleksandar

(Beograd : Društvo genetičara Srbije, 2018)

TY - JOUR
AU - Sečanski, Mile
AU - Todorović, Goran
AU - Srdić, Jelena
AU - Jovanović, Snežana
AU - Čamdžija, Zoran
AU - Tabaković, Marijenka
AU - Popović, Aleksandar
PY - 2018
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/951
AB - Za ispitivanje u ovom radu su odabrane inbred linije kukuruza
dobijene iz razliĉitih ciklusa rekurentne selekcije dve sintetiĉke
populacije BSSS i BSCB1.Cilj ovog istraživanja je bio da se za
osobinu broj redova zrna oceni koja od prouĉavanih inbred linija ima
najveće relativne vrednosti poželjnih alela za popravku elitnog
hibrida.Najviše vrednosti μG* su bile kod inbred linija B73(C5) i
B84(C7) iz populacije BSSS.Ove linije su imale znaĉajnu razliku
μG*-(μD* ili μF*) u korist poželjnih dominantnih alela a takođe su bile
i dobri donori za osobinu prinos zrna te se može oĉekivati da će se
paralelno dobiti biljke koje će imati i zadovoljavajući broj redova zrna.
Kako su pri proceni srodnosti B73(C5) i B84(C7) pokazale srodstvo
sa linijom roditelja ZPL1 potrebno je ukrstiti F1 generacije (ZPL1 x
B73 i ZPL1 x B84) povratno sa linijama donorima pa tek onda
zapoĉeti samooplodnju s ciljem dobijanja linije koja će zameniti liniju
ZPL1 u posmatranom hibridu.Linije B91(C8) i B97(C9) iz sintetiĉke
populacije BSCB1 pokazale su da sadrže znaĉajne vrednosti
poželjnih alela.Obe su imale znaĉajnu pozitivnu razliku μG*-(μD* ili
μF*) između broja poželjnih dominantnih i nepoželjnih recesivnih
alela te bi trebalo povratno ukrstiti F1 generaciju (linija roditelj x linija
donor) sa linijom donorom.
AB - Maize inbred lines developed from different cycles of recurrent selection of two synthetic populations, BSSS and BSCB1, were selected for the observation in the present study. The aim of the study was to estimate which of the observed inbred lines had the highest relative values of favourable alleles for the enhancement of the number of kernel rows of the elite hybrid. The highest values of μG* were recorded in the inbred lines B73(C5) and B84(C7) of the
population BSSS. The difference μG*-(μD* or μF*) in these inbreds was significant in favour of the favourable dominant alleles and also were good donors for the grain yield, thus it may be expected that plants with a satisfactory number of kernel rows will be simultaneously derived. In the estimation of relatedness, the inbreds B73(C5) and B84(C7) showed the consanguinity with the inbred of the parent ZPL1. Therefore, it is necessary to beck-cross their F1 generation (ZPL1 x B73 and ZPL1 x B84) with inbred donors and then to start self-pollination with the aim to derive inbreds that will replace the inbred ZPL1 in the observed period. The values of favourable alleles in the inbreds B91(C8) and B97(C9) of the synthetic population BSCB1 were significant. Both inbreds had a significant positive difference μG*-(μD* or μF*) between the number of favourable dominant and unfavourable recessive alleles, and due to it, the F1 generation (parental inbred x inbred donor) should be backcrossed to the inbred donor.
PB - Beograd : Društvo genetičara Srbije
PB - Beograd : Društvo selekcionera i semenara Republike Srbije
T2 - 6. simpozijum sekcije za oplemenjivanje organizama Društva genetičara Srbije i 9. simpozijum Društva selekcionera i semenara Republike Srbije, Vrnjaĉka Banja, 7–11.5.2018. - Zbornik izvoda
T1 - Donori poželjnih alela za popravku osobine broj redova zrna F1 hibrida kukuruza
T1 - Donors of favourable alleles for the enhancement of the number of kernels of F1 maize hybrids
SP - 87
EP - 88
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_951
ER - 
@article{
author = "Sečanski, Mile and Todorović, Goran and Srdić, Jelena and Jovanović, Snežana and Čamdžija, Zoran and Tabaković, Marijenka and Popović, Aleksandar",
year = "2018",
abstract = "Za ispitivanje u ovom radu su odabrane inbred linije kukuruza
dobijene iz razliĉitih ciklusa rekurentne selekcije dve sintetiĉke
populacije BSSS i BSCB1.Cilj ovog istraživanja je bio da se za
osobinu broj redova zrna oceni koja od prouĉavanih inbred linija ima
najveće relativne vrednosti poželjnih alela za popravku elitnog
hibrida.Najviše vrednosti μG* su bile kod inbred linija B73(C5) i
B84(C7) iz populacije BSSS.Ove linije su imale znaĉajnu razliku
μG*-(μD* ili μF*) u korist poželjnih dominantnih alela a takođe su bile
i dobri donori za osobinu prinos zrna te se može oĉekivati da će se
paralelno dobiti biljke koje će imati i zadovoljavajući broj redova zrna.
Kako su pri proceni srodnosti B73(C5) i B84(C7) pokazale srodstvo
sa linijom roditelja ZPL1 potrebno je ukrstiti F1 generacije (ZPL1 x
B73 i ZPL1 x B84) povratno sa linijama donorima pa tek onda
zapoĉeti samooplodnju s ciljem dobijanja linije koja će zameniti liniju
ZPL1 u posmatranom hibridu.Linije B91(C8) i B97(C9) iz sintetiĉke
populacije BSCB1 pokazale su da sadrže znaĉajne vrednosti
poželjnih alela.Obe su imale znaĉajnu pozitivnu razliku μG*-(μD* ili
μF*) između broja poželjnih dominantnih i nepoželjnih recesivnih
alela te bi trebalo povratno ukrstiti F1 generaciju (linija roditelj x linija
donor) sa linijom donorom., Maize inbred lines developed from different cycles of recurrent selection of two synthetic populations, BSSS and BSCB1, were selected for the observation in the present study. The aim of the study was to estimate which of the observed inbred lines had the highest relative values of favourable alleles for the enhancement of the number of kernel rows of the elite hybrid. The highest values of μG* were recorded in the inbred lines B73(C5) and B84(C7) of the
population BSSS. The difference μG*-(μD* or μF*) in these inbreds was significant in favour of the favourable dominant alleles and also were good donors for the grain yield, thus it may be expected that plants with a satisfactory number of kernel rows will be simultaneously derived. In the estimation of relatedness, the inbreds B73(C5) and B84(C7) showed the consanguinity with the inbred of the parent ZPL1. Therefore, it is necessary to beck-cross their F1 generation (ZPL1 x B73 and ZPL1 x B84) with inbred donors and then to start self-pollination with the aim to derive inbreds that will replace the inbred ZPL1 in the observed period. The values of favourable alleles in the inbreds B91(C8) and B97(C9) of the synthetic population BSCB1 were significant. Both inbreds had a significant positive difference μG*-(μD* or μF*) between the number of favourable dominant and unfavourable recessive alleles, and due to it, the F1 generation (parental inbred x inbred donor) should be backcrossed to the inbred donor.",
publisher = "Beograd : Društvo genetičara Srbije, Beograd : Društvo selekcionera i semenara Republike Srbije",
journal = "6. simpozijum sekcije za oplemenjivanje organizama Društva genetičara Srbije i 9. simpozijum Društva selekcionera i semenara Republike Srbije, Vrnjaĉka Banja, 7–11.5.2018. - Zbornik izvoda",
title = "Donori poželjnih alela za popravku osobine broj redova zrna F1 hibrida kukuruza, Donors of favourable alleles for the enhancement of the number of kernels of F1 maize hybrids",
pages = "87-88",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_951"
}
Sečanski, M., Todorović, G., Srdić, J., Jovanović, S., Čamdžija, Z., Tabaković, M.,& Popović, A.. (2018). Donori poželjnih alela za popravku osobine broj redova zrna F1 hibrida kukuruza. in 6. simpozijum sekcije za oplemenjivanje organizama Društva genetičara Srbije i 9. simpozijum Društva selekcionera i semenara Republike Srbije, Vrnjaĉka Banja, 7–11.5.2018. - Zbornik izvoda
Beograd : Društvo genetičara Srbije., 87-88.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_951
Sečanski M, Todorović G, Srdić J, Jovanović S, Čamdžija Z, Tabaković M, Popović A. Donori poželjnih alela za popravku osobine broj redova zrna F1 hibrida kukuruza. in 6. simpozijum sekcije za oplemenjivanje organizama Društva genetičara Srbije i 9. simpozijum Društva selekcionera i semenara Republike Srbije, Vrnjaĉka Banja, 7–11.5.2018. - Zbornik izvoda. 2018;:87-88.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_951 .
Sečanski, Mile, Todorović, Goran, Srdić, Jelena, Jovanović, Snežana, Čamdžija, Zoran, Tabaković, Marijenka, Popović, Aleksandar, "Donori poželjnih alela za popravku osobine broj redova zrna F1 hibrida kukuruza" in 6. simpozijum sekcije za oplemenjivanje organizama Društva genetičara Srbije i 9. simpozijum Društva selekcionera i semenara Republike Srbije, Vrnjaĉka Banja, 7–11.5.2018. - Zbornik izvoda (2018):87-88,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_951 .

Bioaccumulation process and health risk assessment of toxic elements in tomato fruit grown under Zn nutrition treatment

Kolašinac, Stefan M.; Lekić, Slavoljub; Golijan, Jelena; Petrović, Tanja; Todorović, Goran; Kostić, Aleksandar

(Springer, Dordrecht, 2018)

TY - JOUR
AU - Kolašinac, Stefan M.
AU - Lekić, Slavoljub
AU - Golijan, Jelena
AU - Petrović, Tanja
AU - Todorović, Goran
AU - Kostić, Aleksandar
PY - 2018
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/724
AB - The aim of this work was to determine elements composition and bioaccumulation process in ripe tomato fruits influenced by zinc feeding of plants which was applied in three different doses. Macro- and microelement content in growing soil, seeds, and fruits was determined by ICP-OES method. Health risk assessment was calculated according to the presence of some toxic elements. It was found that predominant macroelements were phosphorus, potassium, calcium, and magnesium followed by other ten determined elements. The presence of five potentially toxic elements (cadmium, chromium, lead, nickel, and strontium) in seed and fruits was detected. Bioaccumulation differences (especially in case of potassium) for some elements in seed and fruit were established. In both cases, calcium and lead were the only elements with antagonistic effect towards zinc feeding process. Health risk assessment has shown that acute risk is low for all toxic elements (according to acute hazard quotient (HQ) calculation) except for cadmium in fruit seed, where it can be characterized as moderate. Long-term hazard quotient calculation showed moderate risk in the case of lead (fruit skin and seed) and low values for other toxic elements. Since the most part of toxic elements was accumulated in tomato fruit skin and seed, peeling of fruits can significantly reduce health risk.
PB - Springer, Dordrecht
T2 - Environmental Monitoring and Assessment
T1 - Bioaccumulation process and health risk assessment of toxic elements in tomato fruit grown under Zn nutrition treatment
VL - 190
IS - 9
DO - 10.1007/s10661-018-6886-x
ER - 
@article{
author = "Kolašinac, Stefan M. and Lekić, Slavoljub and Golijan, Jelena and Petrović, Tanja and Todorović, Goran and Kostić, Aleksandar",
year = "2018",
abstract = "The aim of this work was to determine elements composition and bioaccumulation process in ripe tomato fruits influenced by zinc feeding of plants which was applied in three different doses. Macro- and microelement content in growing soil, seeds, and fruits was determined by ICP-OES method. Health risk assessment was calculated according to the presence of some toxic elements. It was found that predominant macroelements were phosphorus, potassium, calcium, and magnesium followed by other ten determined elements. The presence of five potentially toxic elements (cadmium, chromium, lead, nickel, and strontium) in seed and fruits was detected. Bioaccumulation differences (especially in case of potassium) for some elements in seed and fruit were established. In both cases, calcium and lead were the only elements with antagonistic effect towards zinc feeding process. Health risk assessment has shown that acute risk is low for all toxic elements (according to acute hazard quotient (HQ) calculation) except for cadmium in fruit seed, where it can be characterized as moderate. Long-term hazard quotient calculation showed moderate risk in the case of lead (fruit skin and seed) and low values for other toxic elements. Since the most part of toxic elements was accumulated in tomato fruit skin and seed, peeling of fruits can significantly reduce health risk.",
publisher = "Springer, Dordrecht",
journal = "Environmental Monitoring and Assessment",
title = "Bioaccumulation process and health risk assessment of toxic elements in tomato fruit grown under Zn nutrition treatment",
volume = "190",
number = "9",
doi = "10.1007/s10661-018-6886-x"
}
Kolašinac, S. M., Lekić, S., Golijan, J., Petrović, T., Todorović, G.,& Kostić, A.. (2018). Bioaccumulation process and health risk assessment of toxic elements in tomato fruit grown under Zn nutrition treatment. in Environmental Monitoring and Assessment
Springer, Dordrecht., 190(9).
https://doi.org/10.1007/s10661-018-6886-x
Kolašinac SM, Lekić S, Golijan J, Petrović T, Todorović G, Kostić A. Bioaccumulation process and health risk assessment of toxic elements in tomato fruit grown under Zn nutrition treatment. in Environmental Monitoring and Assessment. 2018;190(9).
doi:10.1007/s10661-018-6886-x .
Kolašinac, Stefan M., Lekić, Slavoljub, Golijan, Jelena, Petrović, Tanja, Todorović, Goran, Kostić, Aleksandar, "Bioaccumulation process and health risk assessment of toxic elements in tomato fruit grown under Zn nutrition treatment" in Environmental Monitoring and Assessment, 190, no. 9 (2018),
https://doi.org/10.1007/s10661-018-6886-x . .
4
1
4

Bioaccumulation process and health risk assessment of toxic elements in tomato fruit grown under Zn nutrition treatment (vol 190, 508, 2018)

Kolašinac, Stefan M.; Lekić, Slavoljub; Golijan, Jelena; Bosnić, Predrag; Petrović, Tanja; Todorović, Goran; Kostić, Aleksandar

(Springer, Dordrecht, 2018)

TY - JOUR
AU - Kolašinac, Stefan M.
AU - Lekić, Slavoljub
AU - Golijan, Jelena
AU - Bosnić, Predrag
AU - Petrović, Tanja
AU - Todorović, Goran
AU - Kostić, Aleksandar
PY - 2018
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/698
AB - The original version of this article unfortunately contained a mistake in the author group, affiliation and funding information sections as well as the omitted acknowledgment section.
PB - Springer, Dordrecht
T2 - Environmental Monitoring and Assessment
T1 - Bioaccumulation process and health risk assessment of toxic elements in tomato fruit grown under Zn nutrition treatment (vol 190, 508, 2018)
VL - 190
IS - 11
DO - 10.1007/s10661-018-7047-y
ER - 
@article{
author = "Kolašinac, Stefan M. and Lekić, Slavoljub and Golijan, Jelena and Bosnić, Predrag and Petrović, Tanja and Todorović, Goran and Kostić, Aleksandar",
year = "2018",
abstract = "The original version of this article unfortunately contained a mistake in the author group, affiliation and funding information sections as well as the omitted acknowledgment section.",
publisher = "Springer, Dordrecht",
journal = "Environmental Monitoring and Assessment",
title = "Bioaccumulation process and health risk assessment of toxic elements in tomato fruit grown under Zn nutrition treatment (vol 190, 508, 2018)",
volume = "190",
number = "11",
doi = "10.1007/s10661-018-7047-y"
}
Kolašinac, S. M., Lekić, S., Golijan, J., Bosnić, P., Petrović, T., Todorović, G.,& Kostić, A.. (2018). Bioaccumulation process and health risk assessment of toxic elements in tomato fruit grown under Zn nutrition treatment (vol 190, 508, 2018). in Environmental Monitoring and Assessment
Springer, Dordrecht., 190(11).
https://doi.org/10.1007/s10661-018-7047-y
Kolašinac SM, Lekić S, Golijan J, Bosnić P, Petrović T, Todorović G, Kostić A. Bioaccumulation process and health risk assessment of toxic elements in tomato fruit grown under Zn nutrition treatment (vol 190, 508, 2018). in Environmental Monitoring and Assessment. 2018;190(11).
doi:10.1007/s10661-018-7047-y .
Kolašinac, Stefan M., Lekić, Slavoljub, Golijan, Jelena, Bosnić, Predrag, Petrović, Tanja, Todorović, Goran, Kostić, Aleksandar, "Bioaccumulation process and health risk assessment of toxic elements in tomato fruit grown under Zn nutrition treatment (vol 190, 508, 2018)" in Environmental Monitoring and Assessment, 190, no. 11 (2018),
https://doi.org/10.1007/s10661-018-7047-y . .

Stabilnost prinosa hibrida kukuruza u različitim agroekološkim uslovima u Republici Srbiji

Crevar, Miloš; Todorović, Goran; Stevanović, Milan; Grčić, Nikola; Jovanović V., Snežana; Tolimir, Miodrag

(Zagreb : Hrvatsko agronomsko društvo, 2018)

TY - JOUR
AU - Crevar, Miloš
AU - Todorović, Goran
AU - Stevanović, Milan
AU - Grčić, Nikola
AU - Jovanović V., Snežana
AU - Tolimir, Miodrag
PY - 2018
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/937
AB - U sedmogodišnjem periodu (2011. – 2017.) na 20 lokacija u Republici Srbiji provedeni su sortni makro pokusi s 9 hibrida kukuruza Instituta za kukuruz „Zemun Polje“ kako bi se analizirala stabilnost njihova prinosa. Ispitivani hibridi pripadali su FAO grupama 300 – 700, većina ih je novije generacije, ali jedan dio pripada komercijalnim hibridima raširenim u proizvodnji. Iz FAO grupe 300 u pokusima je bio zastupljen hibrid ZP 341, FAO grupe 400 hibridi ZP 427 i ZP 434, iz FAO grupe 500 hibridi ZP 548, ZP 555 i ZP 560, iz FAO grupe 600 hibrid ZP 666, te iz FAO grupe 700 hibrid ZP 606. Tijekom perioda istraživanja bile su dvije izrazito sušne godine (2012. i 2017.) kao i dvije godine s nadprosječnom količinom oborina tijekom vegetacijskog perioda kukuruza (2014. i 2016.) što je veoma važno za analizu stabilnosti prinosa pojedinih hibrida u različitim proizvodnim uvjetima. Stabilnost prinosa izračunata je korištenjem metode linearne regresije po Eberhartu i Russelu gdje se na osnovu vrijednosti regresijskog koeficijenta (bi) može ocijeniti stabilnost prinosa, kao i prilagođenost ispitivanih hibrida povoljnijim ili lošijim uvjetima uzgoja. Najveću stabilnost prinosa imali su hibridi ZP 555 i ZP 548. Oni su pokazali najmanje variranje prinosa u različitim uvjetima uzgoja. Hibridi prilagođeniji uzgoju u povoljnijim uvjetima bili hibridi ZP 666 i ZP 606, dok su prilagođeniji nepovoljnijim uvjetima uzgoja bili hibridi ZP 341 i ZP 427.
AB - During the seven years period (2011 – 2017) at 20 locations in Republic of Serbia
9 corn hybrids of Maize Research Institute „Zemun Polje“ were tested in the aim of
analyzing the yield stability. Tested hybrids was from FAO groups 300 – 700, most ly there are hybrids of new generation, but some of them are commercial hybrids
spread in production. From FAO group 300 i trials were included hybrid ZP 341,
from FAO group 400 hybrids ZP 427 and ZP 434, from FAO group 500 hybrids ZP
548, ZP 555 and ZP 560, from FAO group 600 hybrid ZP 666, and from FAO group
700 hybrid ZP 606.
During the testing period there were two extremely dry years (2012 and 2017)
and two extremely wet years (2014 and 2016) what was very important for analysing
yield stability of some hybrids at various production condition.
Stability of yield was calculated using the method of linear regression of Eberhart
and Russel where on the basis of regression coefficient (bi) is it a possible evaluate
the yield stability and adaptability of tested hybrids to better or worse production
conditions. The highest stability of yield had the hybrids ZP 555 and ZP 548. They
showed the lowest variation in yield at various production conditions. Hybrids with
the highest adaptation to favourable production conditions were ZP 666 and ZP 606,
while the hybrids the highest adaptation to unfavourable production conditions were
ZP 341 and ZP 427.
PB - Zagreb : Hrvatsko agronomsko društvo
T2 - 11. međunarodni kongres oplemenjivanje bilja, sjemenarstvo i rasadničarstvo i 6. regionalni dani sjemenara Umag, 07.-09.11.2018.- Zbornik sažetaka
T1 - Stabilnost prinosa hibrida kukuruza u različitim agroekološkim uslovima u Republici Srbiji
T1 - Yield stability of maize hybrids in different agro-ecological conditions in serbia
EP - 55
EP - 56
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_937
ER - 
@article{
author = "Crevar, Miloš and Todorović, Goran and Stevanović, Milan and Grčić, Nikola and Jovanović V., Snežana and Tolimir, Miodrag",
year = "2018",
abstract = "U sedmogodišnjem periodu (2011. – 2017.) na 20 lokacija u Republici Srbiji provedeni su sortni makro pokusi s 9 hibrida kukuruza Instituta za kukuruz „Zemun Polje“ kako bi se analizirala stabilnost njihova prinosa. Ispitivani hibridi pripadali su FAO grupama 300 – 700, većina ih je novije generacije, ali jedan dio pripada komercijalnim hibridima raširenim u proizvodnji. Iz FAO grupe 300 u pokusima je bio zastupljen hibrid ZP 341, FAO grupe 400 hibridi ZP 427 i ZP 434, iz FAO grupe 500 hibridi ZP 548, ZP 555 i ZP 560, iz FAO grupe 600 hibrid ZP 666, te iz FAO grupe 700 hibrid ZP 606. Tijekom perioda istraživanja bile su dvije izrazito sušne godine (2012. i 2017.) kao i dvije godine s nadprosječnom količinom oborina tijekom vegetacijskog perioda kukuruza (2014. i 2016.) što je veoma važno za analizu stabilnosti prinosa pojedinih hibrida u različitim proizvodnim uvjetima. Stabilnost prinosa izračunata je korištenjem metode linearne regresije po Eberhartu i Russelu gdje se na osnovu vrijednosti regresijskog koeficijenta (bi) može ocijeniti stabilnost prinosa, kao i prilagođenost ispitivanih hibrida povoljnijim ili lošijim uvjetima uzgoja. Najveću stabilnost prinosa imali su hibridi ZP 555 i ZP 548. Oni su pokazali najmanje variranje prinosa u različitim uvjetima uzgoja. Hibridi prilagođeniji uzgoju u povoljnijim uvjetima bili hibridi ZP 666 i ZP 606, dok su prilagođeniji nepovoljnijim uvjetima uzgoja bili hibridi ZP 341 i ZP 427., During the seven years period (2011 – 2017) at 20 locations in Republic of Serbia
9 corn hybrids of Maize Research Institute „Zemun Polje“ were tested in the aim of
analyzing the yield stability. Tested hybrids was from FAO groups 300 – 700, most ly there are hybrids of new generation, but some of them are commercial hybrids
spread in production. From FAO group 300 i trials were included hybrid ZP 341,
from FAO group 400 hybrids ZP 427 and ZP 434, from FAO group 500 hybrids ZP
548, ZP 555 and ZP 560, from FAO group 600 hybrid ZP 666, and from FAO group
700 hybrid ZP 606.
During the testing period there were two extremely dry years (2012 and 2017)
and two extremely wet years (2014 and 2016) what was very important for analysing
yield stability of some hybrids at various production condition.
Stability of yield was calculated using the method of linear regression of Eberhart
and Russel where on the basis of regression coefficient (bi) is it a possible evaluate
the yield stability and adaptability of tested hybrids to better or worse production
conditions. The highest stability of yield had the hybrids ZP 555 and ZP 548. They
showed the lowest variation in yield at various production conditions. Hybrids with
the highest adaptation to favourable production conditions were ZP 666 and ZP 606,
while the hybrids the highest adaptation to unfavourable production conditions were
ZP 341 and ZP 427.",
publisher = "Zagreb : Hrvatsko agronomsko društvo",
journal = "11. međunarodni kongres oplemenjivanje bilja, sjemenarstvo i rasadničarstvo i 6. regionalni dani sjemenara Umag, 07.-09.11.2018.- Zbornik sažetaka",
title = "Stabilnost prinosa hibrida kukuruza u različitim agroekološkim uslovima u Republici Srbiji, Yield stability of maize hybrids in different agro-ecological conditions in serbia",
pages = "55-56",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_937"
}
Crevar, M., Todorović, G., Stevanović, M., Grčić, N., Jovanović V., S.,& Tolimir, M.. (2018). Stabilnost prinosa hibrida kukuruza u različitim agroekološkim uslovima u Republici Srbiji. in 11. međunarodni kongres oplemenjivanje bilja, sjemenarstvo i rasadničarstvo i 6. regionalni dani sjemenara Umag, 07.-09.11.2018.- Zbornik sažetaka
Zagreb : Hrvatsko agronomsko društvo..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_937
Crevar M, Todorović G, Stevanović M, Grčić N, Jovanović V. S, Tolimir M. Stabilnost prinosa hibrida kukuruza u različitim agroekološkim uslovima u Republici Srbiji. in 11. međunarodni kongres oplemenjivanje bilja, sjemenarstvo i rasadničarstvo i 6. regionalni dani sjemenara Umag, 07.-09.11.2018.- Zbornik sažetaka. 2018;:null-55.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_937 .
Crevar, Miloš, Todorović, Goran, Stevanović, Milan, Grčić, Nikola, Jovanović V., Snežana, Tolimir, Miodrag, "Stabilnost prinosa hibrida kukuruza u različitim agroekološkim uslovima u Republici Srbiji" in 11. međunarodni kongres oplemenjivanje bilja, sjemenarstvo i rasadničarstvo i 6. regionalni dani sjemenara Umag, 07.-09.11.2018.- Zbornik sažetaka (2018),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_937 .

Effects of cytoplasmic male sterility on maize hybrids yield

Jovanović V., Snežana; Todorović N., Goran; Kresović J., Branka; Sečanski, Mile; Štrbanović, Ratibor; Stanisavljević S., Rade; Poštić, Dobrivoj

(Burgas : Science Events d.o.o. International Scientific Publications, 2018)

TY - JOUR
AU - Jovanović V., Snežana
AU - Todorović N., Goran
AU - Kresović J., Branka
AU - Sečanski, Mile
AU - Štrbanović, Ratibor
AU - Stanisavljević S., Rade
AU - Poštić, Dobrivoj
PY - 2018
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/944
AB - The principal aim of breeding and seed production in Serbia is to provide sufficient amounts of all seed categories of the most productive hybrids for national needs and export. Climate conditions in Serbia are favourable for maize seed production (soil quality, effective precipitation sum, long freeze-free periods, etc.). The introduction of sterile forms of parental lines in the development of seed material of maize hybrids has resulted in the improvement of maize growing practices and provided easier control of seed crops. Therefore, the objective of the present study was to observe the optimum ratio of sterile to fertile hybrid variants for the commercial maize production and their effects on yields. The trial was set up according to the randomise complete block design with three replications. The elementary plot size amounted to 5.18m². The used material consisted of seed mixtures of 0, 5, 10,… to 100% fertile plants mixed with the sterile variant of the observed hybrid. Upon processing of obtained results, the highest yield of 17.341 t ha-1 was recorded in the fertile to sterile variant ratio of 80%: 20%. The coefficient of correlation points out to a low correlation of yields on fertility percentage (rxy=0.164). Furthermore, based on the coefficient of determination, a low percentage of dependence of yields on fertile plants percentage was established (R²=0.027).
PB - Burgas : Science Events d.o.o. International Scientific Publications
T2 - Journal of International Scientific Publications
T1 - Effects of cytoplasmic male sterility on maize hybrids yield
VL - 6
SP - 64
EP - 72
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_944
ER - 
@article{
author = "Jovanović V., Snežana and Todorović N., Goran and Kresović J., Branka and Sečanski, Mile and Štrbanović, Ratibor and Stanisavljević S., Rade and Poštić, Dobrivoj",
year = "2018",
abstract = "The principal aim of breeding and seed production in Serbia is to provide sufficient amounts of all seed categories of the most productive hybrids for national needs and export. Climate conditions in Serbia are favourable for maize seed production (soil quality, effective precipitation sum, long freeze-free periods, etc.). The introduction of sterile forms of parental lines in the development of seed material of maize hybrids has resulted in the improvement of maize growing practices and provided easier control of seed crops. Therefore, the objective of the present study was to observe the optimum ratio of sterile to fertile hybrid variants for the commercial maize production and their effects on yields. The trial was set up according to the randomise complete block design with three replications. The elementary plot size amounted to 5.18m². The used material consisted of seed mixtures of 0, 5, 10,… to 100% fertile plants mixed with the sterile variant of the observed hybrid. Upon processing of obtained results, the highest yield of 17.341 t ha-1 was recorded in the fertile to sterile variant ratio of 80%: 20%. The coefficient of correlation points out to a low correlation of yields on fertility percentage (rxy=0.164). Furthermore, based on the coefficient of determination, a low percentage of dependence of yields on fertile plants percentage was established (R²=0.027).",
publisher = "Burgas : Science Events d.o.o. International Scientific Publications",
journal = "Journal of International Scientific Publications",
title = "Effects of cytoplasmic male sterility on maize hybrids yield",
volume = "6",
pages = "64-72",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_944"
}
Jovanović V., S., Todorović N., G., Kresović J., B., Sečanski, M., Štrbanović, R., Stanisavljević S., R.,& Poštić, D.. (2018). Effects of cytoplasmic male sterility on maize hybrids yield. in Journal of International Scientific Publications
Burgas : Science Events d.o.o. International Scientific Publications., 6, 64-72.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_944
Jovanović V. S, Todorović N. G, Kresović J. B, Sečanski M, Štrbanović R, Stanisavljević S. R, Poštić D. Effects of cytoplasmic male sterility on maize hybrids yield. in Journal of International Scientific Publications. 2018;6:64-72.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_944 .
Jovanović V., Snežana, Todorović N., Goran, Kresović J., Branka, Sečanski, Mile, Štrbanović, Ratibor, Stanisavljević S., Rade, Poštić, Dobrivoj, "Effects of cytoplasmic male sterility on maize hybrids yield" in Journal of International Scientific Publications, 6 (2018):64-72,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_944 .

Effects of different types of cytoplasm on the number of kernels per row of maize Inbred Lines

Jovanović V., Snežana; Todorović, Goran; Kresović, Branka; Sečanski, Mile; Šimić, Branimir; Štrbanović, Ratibor; Stanisavljević, Rade; Poštić, Dobrivoj

(Osjek : University Josip Juraj Strossmayer - Faculty of agriculture, 2018)

TY - JOUR
AU - Jovanović V., Snežana
AU - Todorović, Goran
AU - Kresović, Branka
AU - Sečanski, Mile
AU - Šimić, Branimir
AU - Štrbanović, Ratibor
AU - Stanisavljević, Rade
AU - Poštić, Dobrivoj
PY - 2018
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/948
AB - The aim of the present study was to determine effects of both, different types of cytoplasm 
(cms-C, cms-S and fertile) and environmental factors on the number of kernels per row. 
Twelve maize inbred lines were tested in two locations in Zemun Polje (Selection field and 
Školsko dobro) in 2013 and 2014. The three-replicate comparative trials were set up 
according to the randomised complete block design within each type of cytoplasm. Each plot 
within the replicate consisted of four rows. Fertile versions of inbred lines were sown in two 
border rows and they were pollinators for their sterile counterparts. Statistic-biometric data 
processing was based on mean values per replicate and encompassed the analysis of 
variance. Gained results showed significant differences in the number of kernels per row 
among inbred lines in dependence on the type of cytoplasm, year and the location. The 
average number of kernels per row ranged from 15.6 (L6) to 25.9 (L9). Depending on the 
type of cytoplasm, the higher average number of kernels per row was detected in cms-C
cytoplasm (20.4), than in fertile cytoplasm (20.0) and cms-S cytoplasm (19.8). In both years 
of investigation, the variation of average values of the number of kernels per row was very 
lines in 2014 (21.30) was significantly higher than the one recorded in 2013 (18.83). 
Comparing observed locations, a higher average number of kernels per row was determined 
in the location Zemun Polje-Selection field (20.58) than in th
PB - Osjek : University Josip Juraj Strossmayer - Faculty of agriculture
T2 - 53. Croatian and 13. International symposium on agriculture, Croatia - Vodice, 18–23. February 2018. - Book of abstracts
T1 - Effects of different types of cytoplasm on the number of kernels per row of maize Inbred Lines
SP - 196
EP - 200
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_948
ER - 
@article{
author = "Jovanović V., Snežana and Todorović, Goran and Kresović, Branka and Sečanski, Mile and Šimić, Branimir and Štrbanović, Ratibor and Stanisavljević, Rade and Poštić, Dobrivoj",
year = "2018",
abstract = "The aim of the present study was to determine effects of both, different types of cytoplasm 
(cms-C, cms-S and fertile) and environmental factors on the number of kernels per row. 
Twelve maize inbred lines were tested in two locations in Zemun Polje (Selection field and 
Školsko dobro) in 2013 and 2014. The three-replicate comparative trials were set up 
according to the randomised complete block design within each type of cytoplasm. Each plot 
within the replicate consisted of four rows. Fertile versions of inbred lines were sown in two 
border rows and they were pollinators for their sterile counterparts. Statistic-biometric data 
processing was based on mean values per replicate and encompassed the analysis of 
variance. Gained results showed significant differences in the number of kernels per row 
among inbred lines in dependence on the type of cytoplasm, year and the location. The 
average number of kernels per row ranged from 15.6 (L6) to 25.9 (L9). Depending on the 
type of cytoplasm, the higher average number of kernels per row was detected in cms-C
cytoplasm (20.4), than in fertile cytoplasm (20.0) and cms-S cytoplasm (19.8). In both years 
of investigation, the variation of average values of the number of kernels per row was very 
lines in 2014 (21.30) was significantly higher than the one recorded in 2013 (18.83). 
Comparing observed locations, a higher average number of kernels per row was determined 
in the location Zemun Polje-Selection field (20.58) than in th",
publisher = "Osjek : University Josip Juraj Strossmayer - Faculty of agriculture",
journal = "53. Croatian and 13. International symposium on agriculture, Croatia - Vodice, 18–23. February 2018. - Book of abstracts",
title = "Effects of different types of cytoplasm on the number of kernels per row of maize Inbred Lines",
pages = "196-200",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_948"
}
Jovanović V., S., Todorović, G., Kresović, B., Sečanski, M., Šimić, B., Štrbanović, R., Stanisavljević, R.,& Poštić, D.. (2018). Effects of different types of cytoplasm on the number of kernels per row of maize Inbred Lines. in 53. Croatian and 13. International symposium on agriculture, Croatia - Vodice, 18–23. February 2018. - Book of abstracts
Osjek : University Josip Juraj Strossmayer - Faculty of agriculture., 196-200.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_948
Jovanović V. S, Todorović G, Kresović B, Sečanski M, Šimić B, Štrbanović R, Stanisavljević R, Poštić D. Effects of different types of cytoplasm on the number of kernels per row of maize Inbred Lines. in 53. Croatian and 13. International symposium on agriculture, Croatia - Vodice, 18–23. February 2018. - Book of abstracts. 2018;:196-200.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_948 .
Jovanović V., Snežana, Todorović, Goran, Kresović, Branka, Sečanski, Mile, Šimić, Branimir, Štrbanović, Ratibor, Stanisavljević, Rade, Poštić, Dobrivoj, "Effects of different types of cytoplasm on the number of kernels per row of maize Inbred Lines" in 53. Croatian and 13. International symposium on agriculture, Croatia - Vodice, 18–23. February 2018. - Book of abstracts (2018):196-200,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_948 .

Procena stabilnosti prinosa hibrida zpsc 434 sa različitim procentom učešća fertilnih i sterilnih biljaka

Jovanović V., Snežana; Todorović, Goran; Kresović, Branka; Sečanski, Mile; Štrbanović, Ratibor; Stanisavljević, Rade; Meglič, Vladimir

(Beograd : Društvo genetičara Srbije, 2018)

TY - CONF
AU - Jovanović V., Snežana
AU - Todorović, Goran
AU - Kresović, Branka
AU - Sečanski, Mile
AU - Štrbanović, Ratibor
AU - Stanisavljević, Rade
AU - Meglič, Vladimir
PY - 2018
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/925
AB - U proizvodnji hibridnog semena kukuruza najvažniji zadatak je
proizvodnja kvalitetnog semenskog materijala, kao visina i stabilnost
prinosa. Visina prinosa zavisi od genetiĉkog potencijala za prinos,
dok stabilnost prinosa zavisi od sposobnosti reagovanja hibrida na
uslove sredine. Stabilnost u postizanju oĉekivanog prinosa jedna je
od najpoželjnijih osobina da bi genotip bio preporuĉen kao hibrid za
široko gajenje. U ovim istraživanjima se polazi od pretpostavke da se
prouĉavani hibrid kukuruza, razliĉit procenat uĉešća fertilnih biljaka
razliĉito ponašaju na promene faktora spoljašnje sredine, ĉime
ispoljavaju i razliĉitu stabilnost prinosa. Na osnovu te pretpostavke,
oĉekuje se izdvajanje razliĉitih nivoa fertilnih biljaka ĉiji prinos
najmanje varira pod uticajem promena spoljašnje sredine. Cilj rada
bio je da se izvrši procena stabilnosti prinosa zrna po Eberhart-u i
Russell-u (1966). Parametri stabilnosti (koeficijent - bi i standardna
greška regresije - S2di) su pokazali koji odnos sterilne i fertilne
varijante hibrida je ostvario najveću stabilnost, odnosno koji su
najbolje reagovali na povoljne, tj. nepovoljne uslove spoljne sredine.
Kod najstabilnijeg hibrida utvrđeno je uĉešće od 25% fertilnih biljaka
(bi - 1,000), dok je kod hibrida sa 60% uĉešća fertilnosti bolje
reagovao na povoljne uslove gajenja (bi - 1,326), a genotip koji je
bolje reagovao na lošije uslove spoljne sredine imao je 10% uĉešća
fertilnih biljaka (bi - 0,791).
AB - In the production of hybrid maize seed, the most important task is to
produce high-quality seed material and to provide high and stable
yields. Yield depends on genetic potential of yielding, while stability
depends on ability of hybrids to respond to environmental conditions.
Stability in achieving expected yield is one of the most favourable
traits for a genotype to be recommended as a hybrid for wide
cultivation. The starting point in these studies was that observed
maize hybrid and different percentage of share of fertile plants would
differently respond to changes in the environmental factors, whereby
yield stability would differ. Based on this assumption, the
distinguishable levels of fettilie plants whose yields vary the least
under envoronmental conditions were expected. The aim was to
estimate grain yield stability after Eberhart and Russell (1966). The
stability parameters (coefficient - bi and standard error of regression
- S2di) point out to which ratio of sterile to fertile variant of the hybrid
had the highest stability, i.e. which variants responded best to
favourable, i.e. unfavourable environmental conditions. The share of
fertile plants in the most stable hybrid was 25% (bi - 1.000) while a
hybrid with 60% fertility responded better to favourable growing
conditions (bi - 1.326). A genotype that responded better to
unfavourable environmental conditions had 10% of fertile plants (bi -
0.791).
PB - Beograd : Društvo genetičara Srbije
PB - Beograd : Društvo selekcionara i semenara Republike Srbije
C3 - 6. simpozijum sekcije za oplemenjivanje organizama Društva genetiĉara Srbije i 9. simpozijum Društva selekcionera i semenara Republike Srbije, Vrnjaĉka Banja, 7–11.5.2018. - Zbornik apstrakata
T1 - Procena stabilnosti prinosa hibrida zpsc 434 sa različitim procentom učešća fertilnih i sterilnih biljaka
T1 - The effect of different type of cytoplasm on seed fractions in maize inbred lines
VL - 213 - 214
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_925
ER - 
@conference{
author = "Jovanović V., Snežana and Todorović, Goran and Kresović, Branka and Sečanski, Mile and Štrbanović, Ratibor and Stanisavljević, Rade and Meglič, Vladimir",
year = "2018",
abstract = "U proizvodnji hibridnog semena kukuruza najvažniji zadatak je
proizvodnja kvalitetnog semenskog materijala, kao visina i stabilnost
prinosa. Visina prinosa zavisi od genetiĉkog potencijala za prinos,
dok stabilnost prinosa zavisi od sposobnosti reagovanja hibrida na
uslove sredine. Stabilnost u postizanju oĉekivanog prinosa jedna je
od najpoželjnijih osobina da bi genotip bio preporuĉen kao hibrid za
široko gajenje. U ovim istraživanjima se polazi od pretpostavke da se
prouĉavani hibrid kukuruza, razliĉit procenat uĉešća fertilnih biljaka
razliĉito ponašaju na promene faktora spoljašnje sredine, ĉime
ispoljavaju i razliĉitu stabilnost prinosa. Na osnovu te pretpostavke,
oĉekuje se izdvajanje razliĉitih nivoa fertilnih biljaka ĉiji prinos
najmanje varira pod uticajem promena spoljašnje sredine. Cilj rada
bio je da se izvrši procena stabilnosti prinosa zrna po Eberhart-u i
Russell-u (1966). Parametri stabilnosti (koeficijent - bi i standardna
greška regresije - S2di) su pokazali koji odnos sterilne i fertilne
varijante hibrida je ostvario najveću stabilnost, odnosno koji su
najbolje reagovali na povoljne, tj. nepovoljne uslove spoljne sredine.
Kod najstabilnijeg hibrida utvrđeno je uĉešće od 25% fertilnih biljaka
(bi - 1,000), dok je kod hibrida sa 60% uĉešća fertilnosti bolje
reagovao na povoljne uslove gajenja (bi - 1,326), a genotip koji je
bolje reagovao na lošije uslove spoljne sredine imao je 10% uĉešća
fertilnih biljaka (bi - 0,791)., In the production of hybrid maize seed, the most important task is to
produce high-quality seed material and to provide high and stable
yields. Yield depends on genetic potential of yielding, while stability
depends on ability of hybrids to respond to environmental conditions.
Stability in achieving expected yield is one of the most favourable
traits for a genotype to be recommended as a hybrid for wide
cultivation. The starting point in these studies was that observed
maize hybrid and different percentage of share of fertile plants would
differently respond to changes in the environmental factors, whereby
yield stability would differ. Based on this assumption, the
distinguishable levels of fettilie plants whose yields vary the least
under envoronmental conditions were expected. The aim was to
estimate grain yield stability after Eberhart and Russell (1966). The
stability parameters (coefficient - bi and standard error of regression
- S2di) point out to which ratio of sterile to fertile variant of the hybrid
had the highest stability, i.e. which variants responded best to
favourable, i.e. unfavourable environmental conditions. The share of
fertile plants in the most stable hybrid was 25% (bi - 1.000) while a
hybrid with 60% fertility responded better to favourable growing
conditions (bi - 1.326). A genotype that responded better to
unfavourable environmental conditions had 10% of fertile plants (bi -
0.791).",
publisher = "Beograd : Društvo genetičara Srbije, Beograd : Društvo selekcionara i semenara Republike Srbije",
journal = "6. simpozijum sekcije za oplemenjivanje organizama Društva genetiĉara Srbije i 9. simpozijum Društva selekcionera i semenara Republike Srbije, Vrnjaĉka Banja, 7–11.5.2018. - Zbornik apstrakata",
title = "Procena stabilnosti prinosa hibrida zpsc 434 sa različitim procentom učešća fertilnih i sterilnih biljaka, The effect of different type of cytoplasm on seed fractions in maize inbred lines",
volume = "213 - 214",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_925"
}
Jovanović V., S., Todorović, G., Kresović, B., Sečanski, M., Štrbanović, R., Stanisavljević, R.,& Meglič, V.. (2018). Procena stabilnosti prinosa hibrida zpsc 434 sa različitim procentom učešća fertilnih i sterilnih biljaka. in 6. simpozijum sekcije za oplemenjivanje organizama Društva genetiĉara Srbije i 9. simpozijum Društva selekcionera i semenara Republike Srbije, Vrnjaĉka Banja, 7–11.5.2018. - Zbornik apstrakata
Beograd : Društvo genetičara Srbije., 213 - 214.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_925
Jovanović V. S, Todorović G, Kresović B, Sečanski M, Štrbanović R, Stanisavljević R, Meglič V. Procena stabilnosti prinosa hibrida zpsc 434 sa različitim procentom učešća fertilnih i sterilnih biljaka. in 6. simpozijum sekcije za oplemenjivanje organizama Društva genetiĉara Srbije i 9. simpozijum Društva selekcionera i semenara Republike Srbije, Vrnjaĉka Banja, 7–11.5.2018. - Zbornik apstrakata. 2018;213 - 214.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_925 .
Jovanović V., Snežana, Todorović, Goran, Kresović, Branka, Sečanski, Mile, Štrbanović, Ratibor, Stanisavljević, Rade, Meglič, Vladimir, "Procena stabilnosti prinosa hibrida zpsc 434 sa različitim procentom učešća fertilnih i sterilnih biljaka" in 6. simpozijum sekcije za oplemenjivanje organizama Društva genetiĉara Srbije i 9. simpozijum Društva selekcionera i semenara Republike Srbije, Vrnjaĉka Banja, 7–11.5.2018. - Zbornik apstrakata, 213 - 214 (2018),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_925 .

Variability of agronomic traits of maize hybrids influenced by the environmental factors

Branković-Radojčić, Dragana V.; Srdić, Jelena; Milivojević, Marija; Šurlan-Momirović, Gordana; Radojčić, Aleksandar; Živanović, Tomislav; Todorović, Goran

(Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi, Novi Sad, 2017)

TY - JOUR
AU - Branković-Radojčić, Dragana V.
AU - Srdić, Jelena
AU - Milivojević, Marija
AU - Šurlan-Momirović, Gordana
AU - Radojčić, Aleksandar
AU - Živanović, Tomislav
AU - Todorović, Goran
PY - 2017
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/661
AB - In this study 36 maize hybrids of different FAO maturity groups were observed in three successive years (2011, 2012 and 2013), on 8 locations. The main objective of this experiment was to observe the GxE interaction concerning yield, grain moisture, grain yield per ear and test weight. The experiment was set up according to the RCBD. Based on the obtained results average estimates, CV and overall ranking of hybrids were calculated. ANOVA was applied in order to estimate the effect of factors: genotype, environment and interaction. Thus the significance of all these factors was observed. Results of this research indicate the importance and necessity of performing multilocation and multiyear trials with the aim of observation and understanding the intensity of GxE interaction, as well as its influence on the grain yield and it components.
AB - Istraživanje je obuhvatilo 36 hibrida različitih FAO grupa zrenja, u 2011, 2012 i 2013 godini, na 8 lokaliteta. U ogledu je ispitivana interakcija genotip x sredina u pogledu stabilnosti prinosa zrna, vlage zrna, težine zrna po klipu i zapreminske mase kukuruza. Ogled je bio postavljen potpuno slučajnom blok sistemu (RCBD). Na osnovu dobijenih podataka izračunate su prosečne vrednosti, pokazatelji varijabilnosti posmatranih osobina i ukupan rang hibrida, a analizom varijanse utvrđena je značajnost efekta genotipa, sredina i interakcija. Za sve proučavane agronomske osobine, analizom varijanse su utvrđene statistički visokoznačajne vrednosti genotipa, sredina i interakcije. Najviši prosečan prinos zrna u ogledu ostvaren je u 2011. godini (11,62 t/ha), a najniži u 2012. godini (6,90 t/ha). Najniži prosečan procenat vlage zrna kukuruza u ogledu ostvaren je u veoma sušnoj 2012. godini (14,86%), dok između vrednosti ostvarenih u 2011. godini (19,47%) i 2013. godini (19,52%) nije bilo značajnije razlike. Vrednosti težine zrna po klipu kukuruza bile su direktno srazmerne vrednostima prinosa. Najveća zapreminska masa zrna kukuruza ostvarena je u sušnoj 2012. godini (74,84 kg/hl), dok je najmanje izmerena u kišovitoj 2013. godini (70,47 kg/hl). Rezultati ovog istraživanja potvrđuju neophodnost izvođenja višelokacijskih i višegodišnjih ogleda u cilju što boljeg sagledavanja intenziteta interakcija genotip x sredina, i njihovog uticaja na prinos i komponente prinosa hibrida kukuruza različitih FAO grupa zrenja na teritoriji Srbije. Da bi proizvodnja kukuruza bila stabilna, farmerima koji nemaju mogućnost navodnjavanja, već kukuruz gaje u suvom ratarenju, treba savetovati da seju hibride različite dužine vegetacije.
PB - Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi, Novi Sad
T2 - Journal on Processing and Energy in Agriculture
T1 - Variability of agronomic traits of maize hybrids influenced by the environmental factors
T1 - Varijabilnost agronomskih osobina hibrida kukuruza pod uticajem faktora sredine
VL - 21
IS - 3
SP - 149
EP - 153
DO - 10.5937/JPEA1703149B
ER - 
@article{
author = "Branković-Radojčić, Dragana V. and Srdić, Jelena and Milivojević, Marija and Šurlan-Momirović, Gordana and Radojčić, Aleksandar and Živanović, Tomislav and Todorović, Goran",
year = "2017",
abstract = "In this study 36 maize hybrids of different FAO maturity groups were observed in three successive years (2011, 2012 and 2013), on 8 locations. The main objective of this experiment was to observe the GxE interaction concerning yield, grain moisture, grain yield per ear and test weight. The experiment was set up according to the RCBD. Based on the obtained results average estimates, CV and overall ranking of hybrids were calculated. ANOVA was applied in order to estimate the effect of factors: genotype, environment and interaction. Thus the significance of all these factors was observed. Results of this research indicate the importance and necessity of performing multilocation and multiyear trials with the aim of observation and understanding the intensity of GxE interaction, as well as its influence on the grain yield and it components., Istraživanje je obuhvatilo 36 hibrida različitih FAO grupa zrenja, u 2011, 2012 i 2013 godini, na 8 lokaliteta. U ogledu je ispitivana interakcija genotip x sredina u pogledu stabilnosti prinosa zrna, vlage zrna, težine zrna po klipu i zapreminske mase kukuruza. Ogled je bio postavljen potpuno slučajnom blok sistemu (RCBD). Na osnovu dobijenih podataka izračunate su prosečne vrednosti, pokazatelji varijabilnosti posmatranih osobina i ukupan rang hibrida, a analizom varijanse utvrđena je značajnost efekta genotipa, sredina i interakcija. Za sve proučavane agronomske osobine, analizom varijanse su utvrđene statistički visokoznačajne vrednosti genotipa, sredina i interakcije. Najviši prosečan prinos zrna u ogledu ostvaren je u 2011. godini (11,62 t/ha), a najniži u 2012. godini (6,90 t/ha). Najniži prosečan procenat vlage zrna kukuruza u ogledu ostvaren je u veoma sušnoj 2012. godini (14,86%), dok između vrednosti ostvarenih u 2011. godini (19,47%) i 2013. godini (19,52%) nije bilo značajnije razlike. Vrednosti težine zrna po klipu kukuruza bile su direktno srazmerne vrednostima prinosa. Najveća zapreminska masa zrna kukuruza ostvarena je u sušnoj 2012. godini (74,84 kg/hl), dok je najmanje izmerena u kišovitoj 2013. godini (70,47 kg/hl). Rezultati ovog istraživanja potvrđuju neophodnost izvođenja višelokacijskih i višegodišnjih ogleda u cilju što boljeg sagledavanja intenziteta interakcija genotip x sredina, i njihovog uticaja na prinos i komponente prinosa hibrida kukuruza različitih FAO grupa zrenja na teritoriji Srbije. Da bi proizvodnja kukuruza bila stabilna, farmerima koji nemaju mogućnost navodnjavanja, već kukuruz gaje u suvom ratarenju, treba savetovati da seju hibride različite dužine vegetacije.",
publisher = "Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi, Novi Sad",
journal = "Journal on Processing and Energy in Agriculture",
title = "Variability of agronomic traits of maize hybrids influenced by the environmental factors, Varijabilnost agronomskih osobina hibrida kukuruza pod uticajem faktora sredine",
volume = "21",
number = "3",
pages = "149-153",
doi = "10.5937/JPEA1703149B"
}
Branković-Radojčić, D. V., Srdić, J., Milivojević, M., Šurlan-Momirović, G., Radojčić, A., Živanović, T.,& Todorović, G.. (2017). Variability of agronomic traits of maize hybrids influenced by the environmental factors. in Journal on Processing and Energy in Agriculture
Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi, Novi Sad., 21(3), 149-153.
https://doi.org/10.5937/JPEA1703149B
Branković-Radojčić DV, Srdić J, Milivojević M, Šurlan-Momirović G, Radojčić A, Živanović T, Todorović G. Variability of agronomic traits of maize hybrids influenced by the environmental factors. in Journal on Processing and Energy in Agriculture. 2017;21(3):149-153.
doi:10.5937/JPEA1703149B .
Branković-Radojčić, Dragana V., Srdić, Jelena, Milivojević, Marija, Šurlan-Momirović, Gordana, Radojčić, Aleksandar, Živanović, Tomislav, Todorović, Goran, "Variability of agronomic traits of maize hybrids influenced by the environmental factors" in Journal on Processing and Energy in Agriculture, 21, no. 3 (2017):149-153,
https://doi.org/10.5937/JPEA1703149B . .
1

Average yield of hybrid ZPSC 341 due to different percentage of fertile and sterile plants participation in location of Vojvodina.

Jovanović, Snežana; Todorović, Goran; Mišović, Mioljub; Tabaković, Marijenka; Šimić, Branimir; Štrbanović, Ratibor; Stanisavljević, Rade

(Osijek : Faculty of Agriculture, 2017)

TY - CONF
AU - Jovanović, Snežana
AU - Todorović, Goran
AU - Mišović, Mioljub
AU - Tabaković, Marijenka
AU - Šimić, Branimir
AU - Štrbanović, Ratibor
AU - Stanisavljević, Rade
PY - 2017
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/902
AB - The aim of the study was to determine the changes in grain yields in yield trials related to the sterile
and fertile ratio of female parent in seed production. Total of 21 mixtures of 0, 5, 10, etc. up to
100% of fertile plants mixed with the sterile variant of the hybrid ZPSC 341 was made. Because of
reliability of the experiment, the original fertile hybrid ZPSC 341 was used as a check three times.
Effects of fertile, i.e. sterile male cytoplasm in female parent of the observed hybrid on yield and
yield variations were studied. The extent of dependence of the percentage of fertile plants on yield
was determined. Furthermore, the sterile to fertile hybrid variant ratio resulting in the highest yield
was established. The analysis of results indicate that the highest average yield (16.024 t ha-1) was
obtained with 80% fertility of female plants, while the lowest average yield (13.892 t ha-1) was gained with 15% fertility, although the difference was not significant.
PB - Osijek : Faculty of Agriculture
C3 - 52nd Croatian and 12th International Symposium on Agriculture, 12–17, February, 2017, Dubrovnik - Book of Proceedings
T1 - Average yield of hybrid ZPSC 341 due to different percentage of fertile and sterile plants participation in location of Vojvodina.
SP - 222
EP - 226
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_902
ER - 
@conference{
author = "Jovanović, Snežana and Todorović, Goran and Mišović, Mioljub and Tabaković, Marijenka and Šimić, Branimir and Štrbanović, Ratibor and Stanisavljević, Rade",
year = "2017",
abstract = "The aim of the study was to determine the changes in grain yields in yield trials related to the sterile
and fertile ratio of female parent in seed production. Total of 21 mixtures of 0, 5, 10, etc. up to
100% of fertile plants mixed with the sterile variant of the hybrid ZPSC 341 was made. Because of
reliability of the experiment, the original fertile hybrid ZPSC 341 was used as a check three times.
Effects of fertile, i.e. sterile male cytoplasm in female parent of the observed hybrid on yield and
yield variations were studied. The extent of dependence of the percentage of fertile plants on yield
was determined. Furthermore, the sterile to fertile hybrid variant ratio resulting in the highest yield
was established. The analysis of results indicate that the highest average yield (16.024 t ha-1) was
obtained with 80% fertility of female plants, while the lowest average yield (13.892 t ha-1) was gained with 15% fertility, although the difference was not significant.",
publisher = "Osijek : Faculty of Agriculture",
journal = "52nd Croatian and 12th International Symposium on Agriculture, 12–17, February, 2017, Dubrovnik - Book of Proceedings",
title = "Average yield of hybrid ZPSC 341 due to different percentage of fertile and sterile plants participation in location of Vojvodina.",
pages = "222-226",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_902"
}
Jovanović, S., Todorović, G., Mišović, M., Tabaković, M., Šimić, B., Štrbanović, R.,& Stanisavljević, R.. (2017). Average yield of hybrid ZPSC 341 due to different percentage of fertile and sterile plants participation in location of Vojvodina.. in 52nd Croatian and 12th International Symposium on Agriculture, 12–17, February, 2017, Dubrovnik - Book of Proceedings
Osijek : Faculty of Agriculture., 222-226.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_902
Jovanović S, Todorović G, Mišović M, Tabaković M, Šimić B, Štrbanović R, Stanisavljević R. Average yield of hybrid ZPSC 341 due to different percentage of fertile and sterile plants participation in location of Vojvodina.. in 52nd Croatian and 12th International Symposium on Agriculture, 12–17, February, 2017, Dubrovnik - Book of Proceedings. 2017;:222-226.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_902 .
Jovanović, Snežana, Todorović, Goran, Mišović, Mioljub, Tabaković, Marijenka, Šimić, Branimir, Štrbanović, Ratibor, Stanisavljević, Rade, "Average yield of hybrid ZPSC 341 due to different percentage of fertile and sterile plants participation in location of Vojvodina." in 52nd Croatian and 12th International Symposium on Agriculture, 12–17, February, 2017, Dubrovnik - Book of Proceedings (2017):222-226,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_902 .

Average yield of ZPCC 341 due to different percentage of fertile and sterile plants participation

Jovanović, V. Snežana; Tabaković, Marijenka; Todorović, Goran; Kojić, Jasna; Šimić, Branimir; Štrbanović, Ratibor; Stanisavljević, Rade

(Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi, Novi Sad, 2016)

TY - JOUR
AU - Jovanović, V. Snežana
AU - Tabaković, Marijenka
AU - Todorović, Goran
AU - Kojić, Jasna
AU - Šimić, Branimir
AU - Štrbanović, Ratibor
AU - Stanisavljević, Rade
PY - 2016
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/640
AB - The aim of the study was to determine the changes in grain yields in relation to the sterile to fertile plants ratio. Total of 21 mixtures of 0, 5, 10 up to 100 % of fertile plants mixed with the sterile variant of the hybrid ZPSC 341 was made. Because of reliability of the experiment the original fertile hybrid ZPSC 341 was used as a check three times. Effects of fertile, i.e. sterile cytoplasm of the observed hybrid on yield and yield variations were studied. The extent of dependence of the percentage of fertile plants on yield was determined. Furthermore, the sterile to fertile hybrid variant ratio resulting in the highest yield was established. The analysis of results indicate that the highest average yield (13.273 t ha-1) was obtained with 90 % fertility, while the lowest average yield (11.510 t ha-1) was gained with 10 % fertility.
AB - U radu su prikazani rezultati ogleda ZPSC 341 hibrida proizvedenog u 2015 godini. Cilj istraživanja bio je da se izvođenjem ogleda na određenoj lokaciji i primenom statističke analize, odredi optimalan odnos muški sterilne (cms-S osnova) i muški fertilne komponente komercijalnog hibrida ZPSC 341, kako bi se u komercijalnoj proizvodnji postigao maksimalan prinos. Ogled je postavljen na lokaciji Bijeljina u tri ponavljanja po slučajnom blok sistemu. Napravljena je 21 smeša sa po 0, 5, 10 do 100% fertilnih biljaka pomešanih sa sterilnom varijantom hibrida ZPSC 341. Kao kontrola, radi pouzdanosti eksperimenta u ogled je uključen orginalni fertilni hibrid ZPSC 341 kao standard tri puta (ZPSC 341 iz ručne oplodnje, ZPSC 341 F1 i ZPSC 341 iz recipročnog ukrštanja). Posmatran je prinos, variranje prinosa i uticaj na prinos učešća fertilne odnosno sterilne citoplazme ispitivanog hibrida. Statistička obrada podataka obuhvatila je analizu varijanse po slučajnom blok sistemu, regresionu i korelacionu analizu prinosa zrna i procenta fertilnih biljaka u hibridu ZPSC 341, kako bi se utvrdile promene prosečnog prinosa zrna u odnosu na procenat učešća sterilnih i fertilnih biljaka. Utvrđeno je u kojoj meri postoji zavisnost procenta fertilnosti na prinos odnosno koji odnos sterilne i fertilne varijante hibrida je ostvario najveći prinos. Analiza rezultata je pokazala da je najveći prosečan prinos bio sa 90% fertilnosri (13,273 t ha-1) za razliku od hibrida sa 10% fertilnosti koji je imao najmanji prosečan prinos (11,510 t ha-1).
PB - Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi, Novi Sad
T2 - Journal on Processing and Energy in Agriculture
T1 - Average yield of ZPCC 341 due to different percentage of fertile and sterile plants participation
T1 - Visina prosečnog prinosa ZPSC 341 u zavisnosti od procenta učešća fertilnih i sterilnih biljaka
VL - 20
IS - 4
SP - 179
EP - 181
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_640
ER - 
@article{
author = "Jovanović, V. Snežana and Tabaković, Marijenka and Todorović, Goran and Kojić, Jasna and Šimić, Branimir and Štrbanović, Ratibor and Stanisavljević, Rade",
year = "2016",
abstract = "The aim of the study was to determine the changes in grain yields in relation to the sterile to fertile plants ratio. Total of 21 mixtures of 0, 5, 10 up to 100 % of fertile plants mixed with the sterile variant of the hybrid ZPSC 341 was made. Because of reliability of the experiment the original fertile hybrid ZPSC 341 was used as a check three times. Effects of fertile, i.e. sterile cytoplasm of the observed hybrid on yield and yield variations were studied. The extent of dependence of the percentage of fertile plants on yield was determined. Furthermore, the sterile to fertile hybrid variant ratio resulting in the highest yield was established. The analysis of results indicate that the highest average yield (13.273 t ha-1) was obtained with 90 % fertility, while the lowest average yield (11.510 t ha-1) was gained with 10 % fertility., U radu su prikazani rezultati ogleda ZPSC 341 hibrida proizvedenog u 2015 godini. Cilj istraživanja bio je da se izvođenjem ogleda na određenoj lokaciji i primenom statističke analize, odredi optimalan odnos muški sterilne (cms-S osnova) i muški fertilne komponente komercijalnog hibrida ZPSC 341, kako bi se u komercijalnoj proizvodnji postigao maksimalan prinos. Ogled je postavljen na lokaciji Bijeljina u tri ponavljanja po slučajnom blok sistemu. Napravljena je 21 smeša sa po 0, 5, 10 do 100% fertilnih biljaka pomešanih sa sterilnom varijantom hibrida ZPSC 341. Kao kontrola, radi pouzdanosti eksperimenta u ogled je uključen orginalni fertilni hibrid ZPSC 341 kao standard tri puta (ZPSC 341 iz ručne oplodnje, ZPSC 341 F1 i ZPSC 341 iz recipročnog ukrštanja). Posmatran je prinos, variranje prinosa i uticaj na prinos učešća fertilne odnosno sterilne citoplazme ispitivanog hibrida. Statistička obrada podataka obuhvatila je analizu varijanse po slučajnom blok sistemu, regresionu i korelacionu analizu prinosa zrna i procenta fertilnih biljaka u hibridu ZPSC 341, kako bi se utvrdile promene prosečnog prinosa zrna u odnosu na procenat učešća sterilnih i fertilnih biljaka. Utvrđeno je u kojoj meri postoji zavisnost procenta fertilnosti na prinos odnosno koji odnos sterilne i fertilne varijante hibrida je ostvario najveći prinos. Analiza rezultata je pokazala da je najveći prosečan prinos bio sa 90% fertilnosri (13,273 t ha-1) za razliku od hibrida sa 10% fertilnosti koji je imao najmanji prosečan prinos (11,510 t ha-1).",
publisher = "Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi, Novi Sad",
journal = "Journal on Processing and Energy in Agriculture",
title = "Average yield of ZPCC 341 due to different percentage of fertile and sterile plants participation, Visina prosečnog prinosa ZPSC 341 u zavisnosti od procenta učešća fertilnih i sterilnih biljaka",
volume = "20",
number = "4",
pages = "179-181",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_640"
}
Jovanović, V. S., Tabaković, M., Todorović, G., Kojić, J., Šimić, B., Štrbanović, R.,& Stanisavljević, R.. (2016). Average yield of ZPCC 341 due to different percentage of fertile and sterile plants participation. in Journal on Processing and Energy in Agriculture
Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi, Novi Sad., 20(4), 179-181.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_640
Jovanović VS, Tabaković M, Todorović G, Kojić J, Šimić B, Štrbanović R, Stanisavljević R. Average yield of ZPCC 341 due to different percentage of fertile and sterile plants participation. in Journal on Processing and Energy in Agriculture. 2016;20(4):179-181.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_640 .
Jovanović, V. Snežana, Tabaković, Marijenka, Todorović, Goran, Kojić, Jasna, Šimić, Branimir, Štrbanović, Ratibor, Stanisavljević, Rade, "Average yield of ZPCC 341 due to different percentage of fertile and sterile plants participation" in Journal on Processing and Energy in Agriculture, 20, no. 4 (2016):179-181,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_640 .

Effects of different types of cytoplasm on plant height of maize inbred lines

Jovanović, Snežana; Tabaković, Marijenka; Todorović, Goran; Kojić, Jasna; Štrbanović, Ratibor; Stanisavljević, Rade; Živanović, Tomislav

(Sarajevo : University of East Sarajevo, Faculty of Agriculture, 2016)

TY - CONF
AU - Jovanović, Snežana
AU - Tabaković, Marijenka
AU - Todorović, Goran
AU - Kojić, Jasna
AU - Štrbanović, Ratibor
AU - Stanisavljević, Rade
AU - Živanović, Tomislav
PY - 2016
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/904
AB - The aim of the study was to determine effects of both, different types of cytoplasm (cms-C, cmsS and fertile) and environmental factors, on the plant height of 12 maize inbred lines. The trial
with inbred lines was set up in two locations (Zemun Polje - Selection field and Zemun Polje -
Školsko dobro) in 2008 and 2009. Very significant differences in the plant height among inbred
lines in dependence on the type of cytoplasm and the location were established by the analysis of
variance. The average plant height varied from 161.8cm (L11) to 220.5cm (L1). In relation to the
type of cytoplasm (cms-C, cms-S and fertile), the average values of the plant height very
significantly varied (P≤1%). The plant height in inbred lines with fertile cytoplasm was very
significantly higher (Lsd0.01) (187.6cm) than in inbred lines with sterile cms-C (181.1cm) and
cms-S (180.2cm) types of cytoplasm. Varying of average values of the plant height was very
significant (P≤1%) in both years of investigation and locations. In 2008, the average plant height
of inbred lines (173.98cm) was significantly lower than the average values recorded in 2009
(191.94cm). Very significantly higher values of the plant height were determined in the first
location, Selection field (189.25cm) than in the second location, Školsko dobro (176.67cm).
PB - Sarajevo : University of East Sarajevo, Faculty of Agriculture
C3 - 7. International scientific agricultural symposium „Agrosym 2016“ , October 06-09, 2016. Jahorina - Book of Proceedings
T1 - Effects of different types of cytoplasm on plant height of maize inbred lines
SP - 525
EP - 530
DO - 10.7251/AGRENG1607075
ER - 
@conference{
author = "Jovanović, Snežana and Tabaković, Marijenka and Todorović, Goran and Kojić, Jasna and Štrbanović, Ratibor and Stanisavljević, Rade and Živanović, Tomislav",
year = "2016",
abstract = "The aim of the study was to determine effects of both, different types of cytoplasm (cms-C, cmsS and fertile) and environmental factors, on the plant height of 12 maize inbred lines. The trial
with inbred lines was set up in two locations (Zemun Polje - Selection field and Zemun Polje -
Školsko dobro) in 2008 and 2009. Very significant differences in the plant height among inbred
lines in dependence on the type of cytoplasm and the location were established by the analysis of
variance. The average plant height varied from 161.8cm (L11) to 220.5cm (L1). In relation to the
type of cytoplasm (cms-C, cms-S and fertile), the average values of the plant height very
significantly varied (P≤1%). The plant height in inbred lines with fertile cytoplasm was very
significantly higher (Lsd0.01) (187.6cm) than in inbred lines with sterile cms-C (181.1cm) and
cms-S (180.2cm) types of cytoplasm. Varying of average values of the plant height was very
significant (P≤1%) in both years of investigation and locations. In 2008, the average plant height
of inbred lines (173.98cm) was significantly lower than the average values recorded in 2009
(191.94cm). Very significantly higher values of the plant height were determined in the first
location, Selection field (189.25cm) than in the second location, Školsko dobro (176.67cm).",
publisher = "Sarajevo : University of East Sarajevo, Faculty of Agriculture",
journal = "7. International scientific agricultural symposium „Agrosym 2016“ , October 06-09, 2016. Jahorina - Book of Proceedings",
title = "Effects of different types of cytoplasm on plant height of maize inbred lines",
pages = "525-530",
doi = "10.7251/AGRENG1607075"
}
Jovanović, S., Tabaković, M., Todorović, G., Kojić, J., Štrbanović, R., Stanisavljević, R.,& Živanović, T.. (2016). Effects of different types of cytoplasm on plant height of maize inbred lines. in 7. International scientific agricultural symposium „Agrosym 2016“ , October 06-09, 2016. Jahorina - Book of Proceedings
Sarajevo : University of East Sarajevo, Faculty of Agriculture., 525-530.
https://doi.org/10.7251/AGRENG1607075
Jovanović S, Tabaković M, Todorović G, Kojić J, Štrbanović R, Stanisavljević R, Živanović T. Effects of different types of cytoplasm on plant height of maize inbred lines. in 7. International scientific agricultural symposium „Agrosym 2016“ , October 06-09, 2016. Jahorina - Book of Proceedings. 2016;:525-530.
doi:10.7251/AGRENG1607075 .
Jovanović, Snežana, Tabaković, Marijenka, Todorović, Goran, Kojić, Jasna, Štrbanović, Ratibor, Stanisavljević, Rade, Živanović, Tomislav, "Effects of different types of cytoplasm on plant height of maize inbred lines" in 7. International scientific agricultural symposium „Agrosym 2016“ , October 06-09, 2016. Jahorina - Book of Proceedings (2016):525-530,
https://doi.org/10.7251/AGRENG1607075 . .

Influence of hybrid combinations on the maize seed traits

Pavlov, Milovan; Todorović, Goran; Crevar, Miloš; Tolimir, Miodrag

(Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi, Novi Sad, 2015)

TY - JOUR
AU - Pavlov, Milovan
AU - Todorović, Goran
AU - Crevar, Miloš
AU - Tolimir, Miodrag
PY - 2015
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/610
AB - In this paper the influence of hybrid on the particular traits of maize seed was examined. Four maize hybrids were tested on four locations. Analysed traits were: yield, ratio of seed fractions and germination by fractions. Yield differed among the hybrids. Hybrid ZP 427 achieved the highest yield per area unit (5,522.4 kg/ha), and ZP 434 had the lowest, with 2,357.8 kg/ha. The ratio of seed fractions differed significantly depending on the hybrid. Based on the results we can conclude that hybrid ZP 600 had the best ratio of fractions, with 76.2 % of small fraction. In all tested hybrids large fractions had higher germination efficiency. The highest average germination was observed in large fractions of hybrid ZP 666 (97.87 %), while the lowest germination was at small fractions of ZP 600 (92.38 %). On all three examined traits there was significant effect of both genotype and location, as well as their interaction.
AB - U radu je ispitivan uticaj hibrida na pojedine osobine semena kukuruza. Istraživanjem su obuhvaćena četiri ZP hibrida kukuruza različite genetičke osnove, čija je proizvodnja bila na četiri lokacije. U radu je analizirana proizvodnja semena pomenutih hibrida u 2014. godini. Ispitivane su sledeće osobine: prinos, procentualni odnos krupnih i sitnih frakcija semena i klijavost po frakcijama. Dobijeni rezultati su testirani analizom varijanse, a međusobna poređenja su vršena pomoću LSD testa. Hibridi su se razlikovali po visini prinosa. Hibrid ZP 427 ostvario je najveći prosečan prinos po jedinici površine od 5.522,4 kg/ha, a najniži prinos je imao hibrid ZP 434 koji je ostvario 2.357,8 kg/ha. Procentualno učešće krupnih i sitnih frakcija bilo je vrlo različito u zavisnosti od hibrida. Hibrid ZP 427 imao je 90% krupne i 10% sitne frakcije, hibrid ZP 434 ostvario je 70,8% krupne i 29,2% sitne frakcije, kod ZP 666 zabeleženo je 44,5% krupne i 55,5% sitne frakcije i na kraju ZP 600 imao je 23,8% krupne i 76,2% sitne frakcije. Na osnovu toga se može zaključiti da je kod hibrida ZP 600 zabeležen najbolji odnos frakcija, tj. sitnih frakcija ima 76,2% što daje više setvenih jedinica po hektaru. Što se klijavosti tiče, kod svih ispitivanih hibrida, krupne frakcije su imale veći procenat klijavosti. Najviša prosečna klijavost je zabeležena kod krupne frakcije hibrida ZP 666 (97,87%), dok je najniža klijavost bila kod sitne frakcije hibrida ZP 600 (92,38%). Kod ispoljavanja sve tri ispitivane osobine značajan uticaj su imali genotip i lokacija, kao i njihova interakcija.
PB - Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi, Novi Sad
T2 - Journal on Processing and Energy in Agriculture
T1 - Influence of hybrid combinations on the maize seed traits
T1 - Uticaj hibridne kombinacije na osobine semena kukuruza
VL - 19
IS - 5
SP - 233
EP - 235
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_610
ER - 
@article{
author = "Pavlov, Milovan and Todorović, Goran and Crevar, Miloš and Tolimir, Miodrag",
year = "2015",
abstract = "In this paper the influence of hybrid on the particular traits of maize seed was examined. Four maize hybrids were tested on four locations. Analysed traits were: yield, ratio of seed fractions and germination by fractions. Yield differed among the hybrids. Hybrid ZP 427 achieved the highest yield per area unit (5,522.4 kg/ha), and ZP 434 had the lowest, with 2,357.8 kg/ha. The ratio of seed fractions differed significantly depending on the hybrid. Based on the results we can conclude that hybrid ZP 600 had the best ratio of fractions, with 76.2 % of small fraction. In all tested hybrids large fractions had higher germination efficiency. The highest average germination was observed in large fractions of hybrid ZP 666 (97.87 %), while the lowest germination was at small fractions of ZP 600 (92.38 %). On all three examined traits there was significant effect of both genotype and location, as well as their interaction., U radu je ispitivan uticaj hibrida na pojedine osobine semena kukuruza. Istraživanjem su obuhvaćena četiri ZP hibrida kukuruza različite genetičke osnove, čija je proizvodnja bila na četiri lokacije. U radu je analizirana proizvodnja semena pomenutih hibrida u 2014. godini. Ispitivane su sledeće osobine: prinos, procentualni odnos krupnih i sitnih frakcija semena i klijavost po frakcijama. Dobijeni rezultati su testirani analizom varijanse, a međusobna poređenja su vršena pomoću LSD testa. Hibridi su se razlikovali po visini prinosa. Hibrid ZP 427 ostvario je najveći prosečan prinos po jedinici površine od 5.522,4 kg/ha, a najniži prinos je imao hibrid ZP 434 koji je ostvario 2.357,8 kg/ha. Procentualno učešće krupnih i sitnih frakcija bilo je vrlo različito u zavisnosti od hibrida. Hibrid ZP 427 imao je 90% krupne i 10% sitne frakcije, hibrid ZP 434 ostvario je 70,8% krupne i 29,2% sitne frakcije, kod ZP 666 zabeleženo je 44,5% krupne i 55,5% sitne frakcije i na kraju ZP 600 imao je 23,8% krupne i 76,2% sitne frakcije. Na osnovu toga se može zaključiti da je kod hibrida ZP 600 zabeležen najbolji odnos frakcija, tj. sitnih frakcija ima 76,2% što daje više setvenih jedinica po hektaru. Što se klijavosti tiče, kod svih ispitivanih hibrida, krupne frakcije su imale veći procenat klijavosti. Najviša prosečna klijavost je zabeležena kod krupne frakcije hibrida ZP 666 (97,87%), dok je najniža klijavost bila kod sitne frakcije hibrida ZP 600 (92,38%). Kod ispoljavanja sve tri ispitivane osobine značajan uticaj su imali genotip i lokacija, kao i njihova interakcija.",
publisher = "Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi, Novi Sad",
journal = "Journal on Processing and Energy in Agriculture",
title = "Influence of hybrid combinations on the maize seed traits, Uticaj hibridne kombinacije na osobine semena kukuruza",
volume = "19",
number = "5",
pages = "233-235",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_610"
}
Pavlov, M., Todorović, G., Crevar, M.,& Tolimir, M.. (2015). Influence of hybrid combinations on the maize seed traits. in Journal on Processing and Energy in Agriculture
Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi, Novi Sad., 19(5), 233-235.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_610
Pavlov M, Todorović G, Crevar M, Tolimir M. Influence of hybrid combinations on the maize seed traits. in Journal on Processing and Energy in Agriculture. 2015;19(5):233-235.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_610 .
Pavlov, Milovan, Todorović, Goran, Crevar, Miloš, Tolimir, Miodrag, "Influence of hybrid combinations on the maize seed traits" in Journal on Processing and Energy in Agriculture, 19, no. 5 (2015):233-235,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_610 .