Šinžar, Borivoj

Link to this page

Authority KeyName Variants
a685f13e-bf0f-4b72-91ab-32cb0b7efc12
 • Šinžar, Borivoj (3)
Projects
No records found.

Author's Bibliography

Effects of crop density and herbicide application on floristic composition and structure of maize weed community

Simić, Milena; Stefanović, Lidija; Šinžar, Borivoj; Vrbničanin, Sava

(Herbološko društvo Srbije, 2006)

TY - JOUR
AU - Simić, Milena
AU - Stefanović, Lidija
AU - Šinžar, Borivoj
AU - Vrbničanin, Sava
PY - 2006
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/120
AB - Effects of crop density and herbicide application on distribution of weed species within maize weed community in the location of Zemun Polje were studied. During the maize growing season in 1996 and 1997, floristic composition and structure of weed community were surveyed. Furthermore, number of species, number of plants per species and fresh weight of all weeds per area unit over all densities in both, treated and nontreated variants, were also determined. Changes, occurring under effects of higher maize crop densities and herbicide application, were analyzed on the basis of distributed weed species and their plants per species. Moreover, relative distribution of certain weed groups was determined. Significant effects of crop density x herbicide application interaction were observed in reduction of relative distribution of certain broad leafed and perennial weeds within total maize weediness at Zemun Polje.
AB - Proučavan je uticaj gustine gajenja useva i primene herbicida na zastupljenost vrsta korova u korovskoj zajednici kukuruza, na lokalitetu Zemun Polja. Tokom vegetacionog perioda kukuruza u 1996. i 1997. godini, sniman je floristički sastav i građa korovske zajednice i utvrđen broj vrsta, broj njihovih jedinki i sveža masa svih korova po jedinici površine, u svakoj gustini. Na varijanti sa i bez primene herbicida. Na osnovu zastupljenosti vrsta korova i njihovih jedinki analizirane su promene nastale pod uticajem povećanja gustine kukuruza i usled primene herbicida i izračunata relativna zastupljenost pojedinih grupa korova. U obe godine ispitivanja došlo je do redukcije korovske zajednice sa povećanjem gustine useva u uslovima bez, a naročito u uslovima sa primenom herbicida. Značajan uticaj interakcije gustine i primene herbicida je ostvaren kod smanjenja relativnog učešća grupe uskolisnih i višegodišnjih korova u ukupnoj zakorovljenosti kukuruza Zemun Polja.
PB - Herbološko društvo Srbije
T2 - Acta herbologica
T1 - Effects of crop density and herbicide application on floristic composition and structure of maize weed community
T1 - Uticaj gustine useva na floristički sastav i građu korovske zajednice kukuruza u uslovima primene herbicida
VL - 15
IS - 1
SP - 21
EP - 34
UR - conv_133
ER - 
@article{
author = "Simić, Milena and Stefanović, Lidija and Šinžar, Borivoj and Vrbničanin, Sava",
year = "2006",
abstract = "Effects of crop density and herbicide application on distribution of weed species within maize weed community in the location of Zemun Polje were studied. During the maize growing season in 1996 and 1997, floristic composition and structure of weed community were surveyed. Furthermore, number of species, number of plants per species and fresh weight of all weeds per area unit over all densities in both, treated and nontreated variants, were also determined. Changes, occurring under effects of higher maize crop densities and herbicide application, were analyzed on the basis of distributed weed species and their plants per species. Moreover, relative distribution of certain weed groups was determined. Significant effects of crop density x herbicide application interaction were observed in reduction of relative distribution of certain broad leafed and perennial weeds within total maize weediness at Zemun Polje., Proučavan je uticaj gustine gajenja useva i primene herbicida na zastupljenost vrsta korova u korovskoj zajednici kukuruza, na lokalitetu Zemun Polja. Tokom vegetacionog perioda kukuruza u 1996. i 1997. godini, sniman je floristički sastav i građa korovske zajednice i utvrđen broj vrsta, broj njihovih jedinki i sveža masa svih korova po jedinici površine, u svakoj gustini. Na varijanti sa i bez primene herbicida. Na osnovu zastupljenosti vrsta korova i njihovih jedinki analizirane su promene nastale pod uticajem povećanja gustine kukuruza i usled primene herbicida i izračunata relativna zastupljenost pojedinih grupa korova. U obe godine ispitivanja došlo je do redukcije korovske zajednice sa povećanjem gustine useva u uslovima bez, a naročito u uslovima sa primenom herbicida. Značajan uticaj interakcije gustine i primene herbicida je ostvaren kod smanjenja relativnog učešća grupe uskolisnih i višegodišnjih korova u ukupnoj zakorovljenosti kukuruza Zemun Polja.",
publisher = "Herbološko društvo Srbije",
journal = "Acta herbologica",
title = "Effects of crop density and herbicide application on floristic composition and structure of maize weed community, Uticaj gustine useva na floristički sastav i građu korovske zajednice kukuruza u uslovima primene herbicida",
volume = "15",
number = "1",
pages = "21-34",
url = "conv_133"
}
Simić, M., Stefanović, L., Šinžar, B.,& Vrbničanin, S.. (2006). Effects of crop density and herbicide application on floristic composition and structure of maize weed community. in Acta herbologica
Herbološko društvo Srbije., 15(1), 21-34.
conv_133
Simić M, Stefanović L, Šinžar B, Vrbničanin S. Effects of crop density and herbicide application on floristic composition and structure of maize weed community. in Acta herbologica. 2006;15(1):21-34.
conv_133 .
Simić, Milena, Stefanović, Lidija, Šinžar, Borivoj, Vrbničanin, Sava, "Effects of crop density and herbicide application on floristic composition and structure of maize weed community" in Acta herbologica, 15, no. 1 (2006):21-34,
conv_133 .

Effects of the irrigation and herbicide application on seasonal changes in the maize weed community

Simić, Milena; Stefanović, Lidija; Šinžar, Borivoj

(Herbološko društvo Srbije, 2004)

TY - JOUR
AU - Simić, Milena
AU - Stefanović, Lidija
AU - Šinžar, Borivoj
PY - 2004
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/81
AB - Fresh mass (g m-2) of 10 most distributed weed species was analyzed under rainfed and irrigation conditions on herbicide treated areas, was done in spring and summer. Fresh mass of investigated weed species was, on the average for all years higher in summer than in spring. The highest fresh weed mass was detected in 1998 under conditions of both rainfed and irrigation. Only 1996 was characterized by a satisfactory effect of the soil herbicides application under both water regimes due to a favorable precipitation distribution.
AB - Ispitivana je sezonska dinamika korovske sinuzije na površini sa prirodnim vodnim režimom i navodnjavanjem, u uslovima primene herbicida. Analizirana je sveža masa (g m-2) deset najzastupljenijih vrsta korova metodom slučajnih kvadrata, u proleće i u leto. Sveža masa korova na tretiranoj površini u uslovima prirodnog vodnog režima i navodnjavanja, na varijanti sa primenom navodnjavanja u poređenju sa uslovima prirodnog vodnog režima. Najveća ukupna sveža masa korova utvrđena je u 1998. godini u oba vodna režima. U ovoj godini, zbog sušnih uslova u vreme setve kukuruza, primena herbicida nije imala zadovoljavajući efekat. Jedino je u 1996. godini, zbog povoljnog rasporeda padavina, u oba vodna režima, primena zemljišnih herbicida imala odgovarajući efekat.
PB - Herbološko društvo Srbije
T2 - Acta herbologica
T1 - Effects of the irrigation and herbicide application on seasonal changes in the maize weed community
T1 - Efekat primene navodnjavanja i herbicida na sezonske promene korovske sinuzije kukuruza
VL - 13
IS - 2
SP - 443
EP - 448
UR - conv_129
ER - 
@article{
author = "Simić, Milena and Stefanović, Lidija and Šinžar, Borivoj",
year = "2004",
abstract = "Fresh mass (g m-2) of 10 most distributed weed species was analyzed under rainfed and irrigation conditions on herbicide treated areas, was done in spring and summer. Fresh mass of investigated weed species was, on the average for all years higher in summer than in spring. The highest fresh weed mass was detected in 1998 under conditions of both rainfed and irrigation. Only 1996 was characterized by a satisfactory effect of the soil herbicides application under both water regimes due to a favorable precipitation distribution., Ispitivana je sezonska dinamika korovske sinuzije na površini sa prirodnim vodnim režimom i navodnjavanjem, u uslovima primene herbicida. Analizirana je sveža masa (g m-2) deset najzastupljenijih vrsta korova metodom slučajnih kvadrata, u proleće i u leto. Sveža masa korova na tretiranoj površini u uslovima prirodnog vodnog režima i navodnjavanja, na varijanti sa primenom navodnjavanja u poređenju sa uslovima prirodnog vodnog režima. Najveća ukupna sveža masa korova utvrđena je u 1998. godini u oba vodna režima. U ovoj godini, zbog sušnih uslova u vreme setve kukuruza, primena herbicida nije imala zadovoljavajući efekat. Jedino je u 1996. godini, zbog povoljnog rasporeda padavina, u oba vodna režima, primena zemljišnih herbicida imala odgovarajući efekat.",
publisher = "Herbološko društvo Srbije",
journal = "Acta herbologica",
title = "Effects of the irrigation and herbicide application on seasonal changes in the maize weed community, Efekat primene navodnjavanja i herbicida na sezonske promene korovske sinuzije kukuruza",
volume = "13",
number = "2",
pages = "443-448",
url = "conv_129"
}
Simić, M., Stefanović, L.,& Šinžar, B.. (2004). Effects of the irrigation and herbicide application on seasonal changes in the maize weed community. in Acta herbologica
Herbološko društvo Srbije., 13(2), 443-448.
conv_129
Simić M, Stefanović L, Šinžar B. Effects of the irrigation and herbicide application on seasonal changes in the maize weed community. in Acta herbologica. 2004;13(2):443-448.
conv_129 .
Simić, Milena, Stefanović, Lidija, Šinžar, Borivoj, "Effects of the irrigation and herbicide application on seasonal changes in the maize weed community" in Acta herbologica, 13, no. 2 (2004):443-448,
conv_129 .

Integrated weed management system in maize weed control

Simić, Milena; Stefanović, Lidija; Kovačević, Dušan; Šinžar, Borivoj; Momirović, Nebojša; Oljača, Snežana

(Herbološko društvo Srbije, 2004)

TY - JOUR
AU - Simić, Milena
AU - Stefanović, Lidija
AU - Kovačević, Dušan
AU - Šinžar, Borivoj
AU - Momirović, Nebojša
AU - Oljača, Snežana
PY - 2004
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/78
AB - A joint effect of four cropping practices (irrigation, crop density, hybrid and herbicide application) on maize weed infestation, expressed by fresh mass of weeds (g m-2), was monitored in a four year period (1996-1999). Fresh mass of weeds was higher on the average for all years in the area under irrigation than in the area under rainfed conditions and it statistically significantly decreased under increased crop densities. Fresh mass of weeds was significantly higher in the control than in the herbicide treated variant. The increased crop density and herbicide application interaction affected fresh mass of weeds in such a way that it was the lowest in the highest density in the treated variant almost in each year of investigation. In addition, fresh mass of weeds was affected by the herbicide application and maize hybrid interaction.
AB - U četvorogodišnjem periodu 1996-1999. godine ispitivan je uticaj kombinovane primene četiri mere gajenja (navodnjavanja, gustine useva, hibrida i primene herbicida) na zakorovljenost kukuruza, izraženu kroz svežu masu korova (g m-2). Sveža masa korova je, prosečno za sve godine, bila veća na površini u navodnjavanju i statistički se značajno smanjivala sa povećanjem gustine gajenja. Sveža masa korova je bila statistički vrlo značajno veća na kontrolnoj u odnosu na herbicidima tretiranu varijantu. Ukupna sveža masa korova, u uslovima prirodnog vodnog režima, bila je veća u hibridu ZPSC 704, a u uslovima navodnjavanja u hibridu ZPSC 42A. Povećana gustina gajenja i primena herbicida u interakciji su uticale da sveža masa korova bude najmanja u najvećoj gustini, na tretiranoj varijanti skoro u svim godinama ispitivanja. Na svežu masu korova, uticala je i interakcija primene herbicida sa hibridom kukuruza. Dobijeni rezultati idu u prilog pretpostavci da se, i u našim uslovima, primenom vise mera kao delà integralnog sistema, uz primenu herbicida, mogu uspešno suzbijati korovi u kukuruzu.
PB - Herbološko društvo Srbije
T2 - Acta herbologica
T1 - Integrated weed management system in maize weed control
T1 - Integralni sistem mera u kontroli zakorovljenosti kukuruza
VL - 13
IS - 2
SP - 437
EP - 442
UR - conv_128
ER - 
@article{
author = "Simić, Milena and Stefanović, Lidija and Kovačević, Dušan and Šinžar, Borivoj and Momirović, Nebojša and Oljača, Snežana",
year = "2004",
abstract = "A joint effect of four cropping practices (irrigation, crop density, hybrid and herbicide application) on maize weed infestation, expressed by fresh mass of weeds (g m-2), was monitored in a four year period (1996-1999). Fresh mass of weeds was higher on the average for all years in the area under irrigation than in the area under rainfed conditions and it statistically significantly decreased under increased crop densities. Fresh mass of weeds was significantly higher in the control than in the herbicide treated variant. The increased crop density and herbicide application interaction affected fresh mass of weeds in such a way that it was the lowest in the highest density in the treated variant almost in each year of investigation. In addition, fresh mass of weeds was affected by the herbicide application and maize hybrid interaction., U četvorogodišnjem periodu 1996-1999. godine ispitivan je uticaj kombinovane primene četiri mere gajenja (navodnjavanja, gustine useva, hibrida i primene herbicida) na zakorovljenost kukuruza, izraženu kroz svežu masu korova (g m-2). Sveža masa korova je, prosečno za sve godine, bila veća na površini u navodnjavanju i statistički se značajno smanjivala sa povećanjem gustine gajenja. Sveža masa korova je bila statistički vrlo značajno veća na kontrolnoj u odnosu na herbicidima tretiranu varijantu. Ukupna sveža masa korova, u uslovima prirodnog vodnog režima, bila je veća u hibridu ZPSC 704, a u uslovima navodnjavanja u hibridu ZPSC 42A. Povećana gustina gajenja i primena herbicida u interakciji su uticale da sveža masa korova bude najmanja u najvećoj gustini, na tretiranoj varijanti skoro u svim godinama ispitivanja. Na svežu masu korova, uticala je i interakcija primene herbicida sa hibridom kukuruza. Dobijeni rezultati idu u prilog pretpostavci da se, i u našim uslovima, primenom vise mera kao delà integralnog sistema, uz primenu herbicida, mogu uspešno suzbijati korovi u kukuruzu.",
publisher = "Herbološko društvo Srbije",
journal = "Acta herbologica",
title = "Integrated weed management system in maize weed control, Integralni sistem mera u kontroli zakorovljenosti kukuruza",
volume = "13",
number = "2",
pages = "437-442",
url = "conv_128"
}
Simić, M., Stefanović, L., Kovačević, D., Šinžar, B., Momirović, N.,& Oljača, S.. (2004). Integrated weed management system in maize weed control. in Acta herbologica
Herbološko društvo Srbije., 13(2), 437-442.
conv_128
Simić M, Stefanović L, Kovačević D, Šinžar B, Momirović N, Oljača S. Integrated weed management system in maize weed control. in Acta herbologica. 2004;13(2):437-442.
conv_128 .
Simić, Milena, Stefanović, Lidija, Kovačević, Dušan, Šinžar, Borivoj, Momirović, Nebojša, Oljača, Snežana, "Integrated weed management system in maize weed control" in Acta herbologica, 13, no. 2 (2004):437-442,
conv_128 .