Ignjatović-Micić, Dragana

Link to this page

Authority KeyName Variants
orcid::0000-0003-3584-3887
 • Ignjatović-Micić, Dragana (108)
Projects
Exploitation of maize diversity to improve grain quality and drought tolerance Improvment of maize and soybean traits by molecular and conventional breeding
Stvaranje linija i hibrida kukuruza visokog kvaliteta proteina Ministry of Education, Science and Technological Development, Republic of Serbia, Grant no. 451-03-68/2020-14/200040 (Maize Research Institute 'Zemun Polje', Belgrade-Zemun)
Utilization of plant sources of protein, dietary fiber and antioxidants in food production Ministry of Education, Science and Technological Development, Republic of Serbia, Grant no. 451-03-68/2020-14/200042 (University of Belgrade, Institute of Molecular Genetics and Genetic Engineering)
COST action (Infogest) - FA1005 Dokaz koncepta (ID 5679), Inovacioni fond, Srbija
Evaluation of nutritional and financial effects of Quality Protein Maize (QPM) meal for broiler chickens (5679), The Proof-of-Concept Program, The Innovation Fund, Belgrade, Serbia info:eu-repo/grantAgreement/MESTD/inst-451-03-47/2023-01/200040/RS//
Oplemenjivanje kukuruza specifičnih svojstava za industrijske potrebe Identifikacija genotipova kukuruza i soje za proizvodnju hrane i biogorivo
Reduction of toxigenic Fusarium species and their mycotoxins in production of safe cereal-based foods Maize Research Institute
Max-Planck-Gesellschaft Ministry of Science and Technological Development, Serbia
Serbian Ministry of Education, Science and Technological Development Serbian Ministry of Science
Transnational Access Module of the European Plant Phenotyping Network, FP7 Research Infrastructures Program of the European Union (EPPN, No. 284443). DD

Author's Bibliography

MARKER-ASSISTED GА1-S INCORPORATION INTO WHITE MAIZE HYBRID´S PARENTAL LINES

Kostadinović, Marija; Ristić, Danijela; Božinović, Sofija; Djordjevic Melnik, Olivera; Ignjatović-Micić, Dragana; Vančetović, Jelena

(Društvo selekcionera i semenara Republike Srbije, Beograd, 2023)

TY - JOUR
AU - Kostadinović, Marija
AU - Ristić, Danijela
AU - Božinović, Sofija
AU - Djordjevic Melnik, Olivera
AU - Ignjatović-Micić, Dragana
AU - Vančetović, Jelena
PY - 2023
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/1393
AB - Maize Research Institute Zemun Polje has a marker assisted backcross breeding (MABB) program aimed to incorporate the strong allele of incompatibility gene Gа1 into parental components of the hybrids with specific traits (white kernel). The main objective of this research was marker assisted development of the white maize hybrid´s parental lines with the complete cross-incompatibility to foreign pollens. Ga1-S-tightly-linked molecular markers successfully identified heterozygous plants with the percentage of approximately 50% after all three backcrossing. Regarding the background selection, 69% of progenies had recurrent parent’s genome (RPG) above the theoretical value for BC3 generation. Also, a few individuals even had 99%, the value theoretically achieved in BC6 generation, showing that MABB made a genetic gain in RPG recovery. Foreground selection in this generation aimed to identify homozygous dominant individuals. Out of 264 BC3F2 plants, 70 (26.5%) were dominant homozygotes, which is in accordance with the expected Mendelian ratio. Progenies of the BC3F2 homozygous dominant plants were planted alternatively with yellow-kernel maize of the same maturity to check cross-incompatibility. Unfortunately, none of the dominant progenies had a 100% white kernel, most likely due to the presence of modifier genes that increase/decrease the effectiveness of pollen exclusion or that, alternatively, modifiers were lost during the backcrossing. It could be expected that successfully employed functional markers (developed from the sequence polymorphisms present within functional gene(s) associated with phenotypic trait variations) would outbalance the noted impediments and enhance MABB efficiency to transfer the desired gene(s) controlling simple or complex trait(s) into cultivated varieties.
AB - U Institutu za kukuruz “Zemun Polje” postoji program selekcije pomoću molekularnih markera (MAS) čiji je cilj ugradnja gena za inkompatibilnost Gа1-S u linije kukuruza koje su roditeljske komponente hibrida belog zrna. Glavni cilj ovog rada je bio stvaranje linija kukuruza belog
zrna sa potpunom unakrsnom inkompatibilnošću sa stranim polenom pomoću molekularnih
makera. Molekularnim markerima koji su blisko vezani za Ga1-S gen uspešno su identifikovane
heterozigotne biljke (50%) nakon sva tri povratna ukrštanja. Rezultati utvrđivanja procenta genoma rekurentnog roditelja (RPG) u BC3 generaciji pokazali su vrednost iznad očekivane kod 69%
potomstva, dok je kod određenog broja RPG iznosio 99%, što predstavlja vrednost koja se teoretski dostiže u BC6 generaciji. Od 264 BC3
F2 pojedinačnih biljaka, 70 (26,5%) je bilo dominantno
homozigotno, što je u skladu sa očekivanim, prema pravilima Mendelovog nasleđivanja. Potomstva BC3
F2 dominantno homozigotnih biljaka posejana su sa kukuruzom žutog zrna iste grupe
zrenja radi provere unakrsne inkompatibilnosti. Nijedno od dobijenih potomstava nije imalo 100%
belo zrno, najverovatnije usled prisustva gena modifikatora koji menjaju efikasnost isključivanja
polena, ili je došlo do gubljenja ovih gena prilikom povratnog ukrštanja. Moglo bi se očekivati da
će uspešna primena funkcionalnih markera (stvorenih na osnovu polimorfizama sekvenci unutar
samog gena vezanog za fenotipsku osobinu) prevazići uočene prepreke i poboljšati efikasnost MAS
za prenos željenih gena koji kontrolišu prostu ili složenu osobinu u gajene kulture.
PB - Društvo selekcionera i semenara Republike Srbije, Beograd
T2 - Selekcija i semenarstvo
T1 - MARKER-ASSISTED GА1-S INCORPORATION INTO WHITE MAIZE HYBRID´S PARENTAL LINES
T1 - UGRADNJA GА1-S GENA U RODITELJSKE LINIJE HIBRIDA KUKURUZA BELOG ZRNA POMOĆU MOLEKULARNIH MARKERA
VL - 29
IS - 2
SP - 17
EP - 24
DO - 10.5937/SelSem2302017K
ER - 
@article{
author = "Kostadinović, Marija and Ristić, Danijela and Božinović, Sofija and Djordjevic Melnik, Olivera and Ignjatović-Micić, Dragana and Vančetović, Jelena",
year = "2023",
abstract = "Maize Research Institute Zemun Polje has a marker assisted backcross breeding (MABB) program aimed to incorporate the strong allele of incompatibility gene Gа1 into parental components of the hybrids with specific traits (white kernel). The main objective of this research was marker assisted development of the white maize hybrid´s parental lines with the complete cross-incompatibility to foreign pollens. Ga1-S-tightly-linked molecular markers successfully identified heterozygous plants with the percentage of approximately 50% after all three backcrossing. Regarding the background selection, 69% of progenies had recurrent parent’s genome (RPG) above the theoretical value for BC3 generation. Also, a few individuals even had 99%, the value theoretically achieved in BC6 generation, showing that MABB made a genetic gain in RPG recovery. Foreground selection in this generation aimed to identify homozygous dominant individuals. Out of 264 BC3F2 plants, 70 (26.5%) were dominant homozygotes, which is in accordance with the expected Mendelian ratio. Progenies of the BC3F2 homozygous dominant plants were planted alternatively with yellow-kernel maize of the same maturity to check cross-incompatibility. Unfortunately, none of the dominant progenies had a 100% white kernel, most likely due to the presence of modifier genes that increase/decrease the effectiveness of pollen exclusion or that, alternatively, modifiers were lost during the backcrossing. It could be expected that successfully employed functional markers (developed from the sequence polymorphisms present within functional gene(s) associated with phenotypic trait variations) would outbalance the noted impediments and enhance MABB efficiency to transfer the desired gene(s) controlling simple or complex trait(s) into cultivated varieties., U Institutu za kukuruz “Zemun Polje” postoji program selekcije pomoću molekularnih markera (MAS) čiji je cilj ugradnja gena za inkompatibilnost Gа1-S u linije kukuruza koje su roditeljske komponente hibrida belog zrna. Glavni cilj ovog rada je bio stvaranje linija kukuruza belog
zrna sa potpunom unakrsnom inkompatibilnošću sa stranim polenom pomoću molekularnih
makera. Molekularnim markerima koji su blisko vezani za Ga1-S gen uspešno su identifikovane
heterozigotne biljke (50%) nakon sva tri povratna ukrštanja. Rezultati utvrđivanja procenta genoma rekurentnog roditelja (RPG) u BC3 generaciji pokazali su vrednost iznad očekivane kod 69%
potomstva, dok je kod određenog broja RPG iznosio 99%, što predstavlja vrednost koja se teoretski dostiže u BC6 generaciji. Od 264 BC3
F2 pojedinačnih biljaka, 70 (26,5%) je bilo dominantno
homozigotno, što je u skladu sa očekivanim, prema pravilima Mendelovog nasleđivanja. Potomstva BC3
F2 dominantno homozigotnih biljaka posejana su sa kukuruzom žutog zrna iste grupe
zrenja radi provere unakrsne inkompatibilnosti. Nijedno od dobijenih potomstava nije imalo 100%
belo zrno, najverovatnije usled prisustva gena modifikatora koji menjaju efikasnost isključivanja
polena, ili je došlo do gubljenja ovih gena prilikom povratnog ukrštanja. Moglo bi se očekivati da
će uspešna primena funkcionalnih markera (stvorenih na osnovu polimorfizama sekvenci unutar
samog gena vezanog za fenotipsku osobinu) prevazići uočene prepreke i poboljšati efikasnost MAS
za prenos željenih gena koji kontrolišu prostu ili složenu osobinu u gajene kulture.",
publisher = "Društvo selekcionera i semenara Republike Srbije, Beograd",
journal = "Selekcija i semenarstvo",
title = "MARKER-ASSISTED GА1-S INCORPORATION INTO WHITE MAIZE HYBRID´S PARENTAL LINES, UGRADNJA GА1-S GENA U RODITELJSKE LINIJE HIBRIDA KUKURUZA BELOG ZRNA POMOĆU MOLEKULARNIH MARKERA",
volume = "29",
number = "2",
pages = "17-24",
doi = "10.5937/SelSem2302017K"
}
Kostadinović, M., Ristić, D., Božinović, S., Djordjevic Melnik, O., Ignjatović-Micić, D.,& Vančetović, J.. (2023). MARKER-ASSISTED GА1-S INCORPORATION INTO WHITE MAIZE HYBRID´S PARENTAL LINES. in Selekcija i semenarstvo
Društvo selekcionera i semenara Republike Srbije, Beograd., 29(2), 17-24.
https://doi.org/10.5937/SelSem2302017K
Kostadinović M, Ristić D, Božinović S, Djordjevic Melnik O, Ignjatović-Micić D, Vančetović J. MARKER-ASSISTED GА1-S INCORPORATION INTO WHITE MAIZE HYBRID´S PARENTAL LINES. in Selekcija i semenarstvo. 2023;29(2):17-24.
doi:10.5937/SelSem2302017K .
Kostadinović, Marija, Ristić, Danijela, Božinović, Sofija, Djordjevic Melnik, Olivera, Ignjatović-Micić, Dragana, Vančetović, Jelena, "MARKER-ASSISTED GА1-S INCORPORATION INTO WHITE MAIZE HYBRID´S PARENTAL LINES" in Selekcija i semenarstvo, 29, no. 2 (2023):17-24,
https://doi.org/10.5937/SelSem2302017K . .

Tryptophan content increase in maize inbred lines improved through marker assisted breeding

Kostadinović, Marija; Ristić, Danijela; Perić, Vesna; Ignjatović-Micić, Dragana; Vančetović, Jelena

(East Sarajevo : University of East Sarajevo, Faculty of agriculture, 2023)

TY - CONF
AU - Kostadinović, Marija
AU - Ristić, Danijela
AU - Perić, Vesna
AU - Ignjatović-Micić, Dragana
AU - Vančetović, Jelena
PY - 2023
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/1369
AB - Quality protein maize (QPM) has high content of essential amino acids lysine and tryptophan that are deficient in standard maize. Naturally occurring opaque2 recessive mutation has been the most widely studied and used as a source for genetic improvement of the nutritional value of maize proteins. Marker assisted conversion of maize inbred lines to QPM adapted to temperate regions is being conducted at Maize Research Institute Zemun Polje (MRIZP). The ultimate goal is selection of the opaque2 recessive genotypes (foreground selection) with the highest proportion of recurrent parentʹs genome (background selection) along with high lysine/tryptophan content without losing good agronomic performances of the original line. After two backcrossing and selection of heterozygous individual plants, opaque2-specific molecular markers phi057 and umc1066 successfully identified recessive homozygotes in BC2F2 generation. The next step was to confirm expression of the QPM trait through elevated kernel tryptophan content (TC). Laboratory analyses were used to quantify and select for acceptable tryptophan concentrations for QPM - above 0.075%. The results presented in this paper relate to identification of BC2F3 progenies with increased TC in the conversion of two MRIZP commercial inbred lines (RP1 and RP2). The average TC ranged from 0.070% in RP1 to 0.074% in RP2. Out of 60 progenies from these two lines, 27 had TC at or above the QPM treshold. A total of 12 progenies was chosen for the highest tryptophan content. These lines will serve as parental lines for developing QPM hybrids adapted to temperate regions.
PB - East Sarajevo : University of East Sarajevo, Faculty of agriculture
C3 - 14. international scientific agriculture symposium “AgroSym 2023", Jahorina, October 05-08. - Book of proceedings
T1 - Tryptophan content increase in maize inbred lines improved through marker assisted breeding
SP - 287
EP - 293
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1369
ER - 
@conference{
author = "Kostadinović, Marija and Ristić, Danijela and Perić, Vesna and Ignjatović-Micić, Dragana and Vančetović, Jelena",
year = "2023",
abstract = "Quality protein maize (QPM) has high content of essential amino acids lysine and tryptophan that are deficient in standard maize. Naturally occurring opaque2 recessive mutation has been the most widely studied and used as a source for genetic improvement of the nutritional value of maize proteins. Marker assisted conversion of maize inbred lines to QPM adapted to temperate regions is being conducted at Maize Research Institute Zemun Polje (MRIZP). The ultimate goal is selection of the opaque2 recessive genotypes (foreground selection) with the highest proportion of recurrent parentʹs genome (background selection) along with high lysine/tryptophan content without losing good agronomic performances of the original line. After two backcrossing and selection of heterozygous individual plants, opaque2-specific molecular markers phi057 and umc1066 successfully identified recessive homozygotes in BC2F2 generation. The next step was to confirm expression of the QPM trait through elevated kernel tryptophan content (TC). Laboratory analyses were used to quantify and select for acceptable tryptophan concentrations for QPM - above 0.075%. The results presented in this paper relate to identification of BC2F3 progenies with increased TC in the conversion of two MRIZP commercial inbred lines (RP1 and RP2). The average TC ranged from 0.070% in RP1 to 0.074% in RP2. Out of 60 progenies from these two lines, 27 had TC at or above the QPM treshold. A total of 12 progenies was chosen for the highest tryptophan content. These lines will serve as parental lines for developing QPM hybrids adapted to temperate regions.",
publisher = "East Sarajevo : University of East Sarajevo, Faculty of agriculture",
journal = "14. international scientific agriculture symposium “AgroSym 2023", Jahorina, October 05-08. - Book of proceedings",
title = "Tryptophan content increase in maize inbred lines improved through marker assisted breeding",
pages = "287-293",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1369"
}
Kostadinović, M., Ristić, D., Perić, V., Ignjatović-Micić, D.,& Vančetović, J.. (2023). Tryptophan content increase in maize inbred lines improved through marker assisted breeding. in 14. international scientific agriculture symposium “AgroSym 2023", Jahorina, October 05-08. - Book of proceedings
East Sarajevo : University of East Sarajevo, Faculty of agriculture., 287-293.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1369
Kostadinović M, Ristić D, Perić V, Ignjatović-Micić D, Vančetović J. Tryptophan content increase in maize inbred lines improved through marker assisted breeding. in 14. international scientific agriculture symposium “AgroSym 2023", Jahorina, October 05-08. - Book of proceedings. 2023;:287-293.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1369 .
Kostadinović, Marija, Ristić, Danijela, Perić, Vesna, Ignjatović-Micić, Dragana, Vančetović, Jelena, "Tryptophan content increase in maize inbred lines improved through marker assisted breeding" in 14. international scientific agriculture symposium “AgroSym 2023", Jahorina, October 05-08. - Book of proceedings (2023):287-293,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1369 .

Ugradnja Gа1-S gena u roditeljske linije hibrida kukuruza belog zrna pomoću molekularnih markera

Kostadinović, Marija; Ristić, Danijela; Božinović, Sofija; Djordjevic Melnik, Olivera; Ignjatović-Micić, Dragana; Vančetović, Jelena

(Beograd : Društvo genetičara Srbije, 2023)

TY - CONF
AU - Kostadinović, Marija
AU - Ristić, Danijela
AU - Božinović, Sofija
AU - Djordjevic Melnik, Olivera
AU - Ignjatović-Micić, Dragana
AU - Vančetović, Jelena
PY - 2023
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/1370
AB - U Institutu za kukuruz “Zemun Polje” postoji program selekcije pomoću molekularnih markera (MAS) čiji je cilj ugradnja gena za inkompatibilnost Gа1-S u linije kukuruza koje su roditeljske komponente hibrida belog zrna. Glavni cilj ovog rada je bio stvaranje linija kukuruza belog zrna sa potpunom cross-inkompatibilnošću sa stranim polenom pomoću molekularnih makera. Molekularnim markerima koji su blisko vezani za Ga1-S gen uspešno su identifikovane heterozigotne biljke (50%) nakon sva tri povratna ukrštanja. Rezultati utvrđivanja procenta genoma rekurentnog roditelja (RPG) u BC3 generaciji pokazali su vrednost iznad očekivane kod 69% potomstva, dok je kod određenog broja RPG iznosio 99% što predstavlja vrednost koja se teoretski dostiže u BC6 generaciji. Od 264 pojedinačne biljke BC3F2 generacije, 70 (26,5%) su bili dominantni homozigoti, što je u skladu sa očekivanim prema pravilima Mendelovog nasleđivanja. Potomstva BC3F2 dominantno homozigotnih biljaka posejana su sa kukuruzom žutog zrna iste grupe zrenja radi provere cross-inkompatibilnosti. Nijedno od dobijenih potomstava nije imalo 100% belo zrno, najverovatnije usled prisustva gena modifikatora koji menjaju efikasnost isključivanja polena, ili je došlo do gubljenja ovih gena prilikom povratnog ukrštanja. Moglo bi se očekivati da bi se primenom funkcionalnih markera (stvorenih na osnovu polimorfizama sekvenci unutar samog gena vezanog za fenotipsku osobinu) uspešno prevazišle uočene prepreke i poboljšala efikasnost MAS za prenos željenih gena koji kontrolišu prostu ili složenu osobinu u gajene kulture.
AB - Maize Research Institute Zemun Polje has a marker assisted backcross breeding (MABB) program aimed to incorporate the strong allele of incompatibility gene Gа1 into parental components of the hybrids with specific traits (white kernel). The main objective of this research was marker assisted development of the white maize hybrid´s parental lines with the complete cross-incompatibility to foreign pollens. Ga1-S-tightly-linked molecular markers successfully identified heterozygous plants with the percentage of approximately 50% after all three backcrossing. Regarding the background selection, 69% of progenies had recurrent parent’s genome (RPG) above the theoretical value for BC3 generation. Also, a few individuals even had 99%, the value theoretically achieved in BC6 generation, showing that MABB made a genetic gain in RPG recovery. Foreground selection in this generation aimed to identify homozygous dominant individuals. Out of 264 BC3F2 plants, 70 (26.5%) were dominant homozygotes, which is in accordance with the expected Mendelian ratio. Progenies of the BC3F2 homozygous dominant plants were planted alternatively with yellow-kernel maize of the same maturity to check cross-incompatibility. Unfortunately, none of the dominant progenies had a 100% white kernel, most likely due to the presence of modifier genes that affect the effectiveness of pollen exclusion or that, alternatively, modifiers were lost during the backcrossing. It could be expected that successfully employed functional markers (developed from the sequence polymorphisms present within functional gene(s) associated with phenotypic trait variations) would outbalance the noted impediments and enhance MABB efficiency to transfer the desired gene(s) controlling simple or complex trait(s) into cultivated varieties.
PB - Beograd : Društvo genetičara Srbije
PB - Beograd : Društvo selekcionara i semenara Republike Srbije
C3 - 10. simpozijum Društva selekcionera i semenara Republike Srbije i 7. simpozijum Sekcije za oplemenjivanje organizama Društva genetičara Srbije, Vrnjačka Banja, 16-18.10.2023. - Zbornik apstrakata
T1 - Ugradnja Gа1-S gena u roditeljske linije hibrida kukuruza belog zrna pomoću molekularnih markera
T1 - Marker assisted Gа1-S incorporation into white maize hybrid´s parental lines
SP - 89
EP - 90
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1370
ER - 
@conference{
author = "Kostadinović, Marija and Ristić, Danijela and Božinović, Sofija and Djordjevic Melnik, Olivera and Ignjatović-Micić, Dragana and Vančetović, Jelena",
year = "2023",
abstract = "U Institutu za kukuruz “Zemun Polje” postoji program selekcije pomoću molekularnih markera (MAS) čiji je cilj ugradnja gena za inkompatibilnost Gа1-S u linije kukuruza koje su roditeljske komponente hibrida belog zrna. Glavni cilj ovog rada je bio stvaranje linija kukuruza belog zrna sa potpunom cross-inkompatibilnošću sa stranim polenom pomoću molekularnih makera. Molekularnim markerima koji su blisko vezani za Ga1-S gen uspešno su identifikovane heterozigotne biljke (50%) nakon sva tri povratna ukrštanja. Rezultati utvrđivanja procenta genoma rekurentnog roditelja (RPG) u BC3 generaciji pokazali su vrednost iznad očekivane kod 69% potomstva, dok je kod određenog broja RPG iznosio 99% što predstavlja vrednost koja se teoretski dostiže u BC6 generaciji. Od 264 pojedinačne biljke BC3F2 generacije, 70 (26,5%) su bili dominantni homozigoti, što je u skladu sa očekivanim prema pravilima Mendelovog nasleđivanja. Potomstva BC3F2 dominantno homozigotnih biljaka posejana su sa kukuruzom žutog zrna iste grupe zrenja radi provere cross-inkompatibilnosti. Nijedno od dobijenih potomstava nije imalo 100% belo zrno, najverovatnije usled prisustva gena modifikatora koji menjaju efikasnost isključivanja polena, ili je došlo do gubljenja ovih gena prilikom povratnog ukrštanja. Moglo bi se očekivati da bi se primenom funkcionalnih markera (stvorenih na osnovu polimorfizama sekvenci unutar samog gena vezanog za fenotipsku osobinu) uspešno prevazišle uočene prepreke i poboljšala efikasnost MAS za prenos željenih gena koji kontrolišu prostu ili složenu osobinu u gajene kulture., Maize Research Institute Zemun Polje has a marker assisted backcross breeding (MABB) program aimed to incorporate the strong allele of incompatibility gene Gа1 into parental components of the hybrids with specific traits (white kernel). The main objective of this research was marker assisted development of the white maize hybrid´s parental lines with the complete cross-incompatibility to foreign pollens. Ga1-S-tightly-linked molecular markers successfully identified heterozygous plants with the percentage of approximately 50% after all three backcrossing. Regarding the background selection, 69% of progenies had recurrent parent’s genome (RPG) above the theoretical value for BC3 generation. Also, a few individuals even had 99%, the value theoretically achieved in BC6 generation, showing that MABB made a genetic gain in RPG recovery. Foreground selection in this generation aimed to identify homozygous dominant individuals. Out of 264 BC3F2 plants, 70 (26.5%) were dominant homozygotes, which is in accordance with the expected Mendelian ratio. Progenies of the BC3F2 homozygous dominant plants were planted alternatively with yellow-kernel maize of the same maturity to check cross-incompatibility. Unfortunately, none of the dominant progenies had a 100% white kernel, most likely due to the presence of modifier genes that affect the effectiveness of pollen exclusion or that, alternatively, modifiers were lost during the backcrossing. It could be expected that successfully employed functional markers (developed from the sequence polymorphisms present within functional gene(s) associated with phenotypic trait variations) would outbalance the noted impediments and enhance MABB efficiency to transfer the desired gene(s) controlling simple or complex trait(s) into cultivated varieties.",
publisher = "Beograd : Društvo genetičara Srbije, Beograd : Društvo selekcionara i semenara Republike Srbije",
journal = "10. simpozijum Društva selekcionera i semenara Republike Srbije i 7. simpozijum Sekcije za oplemenjivanje organizama Društva genetičara Srbije, Vrnjačka Banja, 16-18.10.2023. - Zbornik apstrakata",
title = "Ugradnja Gа1-S gena u roditeljske linije hibrida kukuruza belog zrna pomoću molekularnih markera, Marker assisted Gа1-S incorporation into white maize hybrid´s parental lines",
pages = "89-90",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1370"
}
Kostadinović, M., Ristić, D., Božinović, S., Djordjevic Melnik, O., Ignjatović-Micić, D.,& Vančetović, J.. (2023). Ugradnja Gа1-S gena u roditeljske linije hibrida kukuruza belog zrna pomoću molekularnih markera. in 10. simpozijum Društva selekcionera i semenara Republike Srbije i 7. simpozijum Sekcije za oplemenjivanje organizama Društva genetičara Srbije, Vrnjačka Banja, 16-18.10.2023. - Zbornik apstrakata
Beograd : Društvo genetičara Srbije., 89-90.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1370
Kostadinović M, Ristić D, Božinović S, Djordjevic Melnik O, Ignjatović-Micić D, Vančetović J. Ugradnja Gа1-S gena u roditeljske linije hibrida kukuruza belog zrna pomoću molekularnih markera. in 10. simpozijum Društva selekcionera i semenara Republike Srbije i 7. simpozijum Sekcije za oplemenjivanje organizama Društva genetičara Srbije, Vrnjačka Banja, 16-18.10.2023. - Zbornik apstrakata. 2023;:89-90.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1370 .
Kostadinović, Marija, Ristić, Danijela, Božinović, Sofija, Djordjevic Melnik, Olivera, Ignjatović-Micić, Dragana, Vančetović, Jelena, "Ugradnja Gа1-S gena u roditeljske linije hibrida kukuruza belog zrna pomoću molekularnih markera" in 10. simpozijum Društva selekcionera i semenara Republike Srbije i 7. simpozijum Sekcije za oplemenjivanje organizama Društva genetičara Srbije, Vrnjačka Banja, 16-18.10.2023. - Zbornik apstrakata (2023):89-90,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1370 .

Ugradnja Ga1-S gena u roditeliske linije hibrida kukuruza belog zrna pomoću molekularnih markera

Kostadinović, Marija; Ristić, Danijela; Božinović, Sofija; Djordjevic Melnik, Olivera; Ignjatović-Micić, Dragana; Vančetović, Jelena

(Beograd : Društvo genetičara Srbije, 2023)

TY - CONF
AU - Kostadinović, Marija
AU - Ristić, Danijela
AU - Božinović, Sofija
AU - Djordjevic Melnik, Olivera
AU - Ignjatović-Micić, Dragana
AU - Vančetović, Jelena
PY - 2023
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/1276
AB - U Institutu za kukuruz "Zemun Polje" postoji program selekcije pomoću molekularnih markera (MAS) čiji je cili ugradnja gena za inkompatibilnost Ga1-S u linije kukuruza koje su roditeljske komponente hibrida belog zrna. Glavni cilj ovog rada je bio stvaranje linija kukuruza belog zrna sa potpunom cross-inkompatibilnošću sa stranim polenom pomoću molekularnih makera. Molekularnim markerima koji su blisko vezani za Ga1-S gen uspešno su identifikovane heterozigotne bilike (50%) nakon sva tri povratna ukrštanja. Rezultati utvrđivanja procenta genoma rekurentnog roditelia (RPG) u BC3 generaciji pokazali su vrednost iznad očekivane kod 69% potomstva, dok je kod određenog broja RPG iznosio 99% što predstavlja vrednost koja se teoretski dostiže u BC6 generaciji. Od 264 pojedinačne bilike BC3F2 generacije, 70 (26,5%) su bili dominantni homozigoti, što je u skladu sa očekivanim prema pravilima Mendelovog nasleđivanja. Potomstva BC3F2, dominantno homozigotnih biljaka posejana su sa kukuruzom žutog zrna iste grupe zrenja radi provere cross-inkompatibilnosti. Nijedno od dobijenih potomstava nije imalo 100% belo zrno, najverovatnije usled prisustva gena modifikatora koji menjaju efikasnost isključivanja polena, ili je došlo do gublienja ovih gena prilikom povratnog ukrštanja. Moglo bi se očekivati da bi se primenom funkcionalnih markera (stvorenih na osnovu polimorfizama sekvenci unutar samog gena vezanog za fenotipsku osobinu) uspešno prevazišle uočene prepreke i poboljšala efikasnost MAS za prenos željenih gena koji kontrolišu prostu ili složenu osobinu u gajene kulture.
PB - Beograd : Društvo genetičara Srbije
PB - Beograd : Društvo selekcionera i semenara Republike Srbije
C3 - X Simpozijum Društva selekcionera i semenara Republike Srbije i VII Simpozijuma Sekcije za oplemenjivanje organizama Društva genetičara Srbija, Vrnjačka Banja, 16-18. oktobar 2023, Zbornik abstrakta
T1 - Ugradnja Ga1-S gena u roditeliske linije hibrida kukuruza belog zrna pomoću molekularnih markera
SP - 89
EP - 89
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1276
ER - 
@conference{
author = "Kostadinović, Marija and Ristić, Danijela and Božinović, Sofija and Djordjevic Melnik, Olivera and Ignjatović-Micić, Dragana and Vančetović, Jelena",
year = "2023",
abstract = "U Institutu za kukuruz "Zemun Polje" postoji program selekcije pomoću molekularnih markera (MAS) čiji je cili ugradnja gena za inkompatibilnost Ga1-S u linije kukuruza koje su roditeljske komponente hibrida belog zrna. Glavni cilj ovog rada je bio stvaranje linija kukuruza belog zrna sa potpunom cross-inkompatibilnošću sa stranim polenom pomoću molekularnih makera. Molekularnim markerima koji su blisko vezani za Ga1-S gen uspešno su identifikovane heterozigotne bilike (50%) nakon sva tri povratna ukrštanja. Rezultati utvrđivanja procenta genoma rekurentnog roditelia (RPG) u BC3 generaciji pokazali su vrednost iznad očekivane kod 69% potomstva, dok je kod određenog broja RPG iznosio 99% što predstavlja vrednost koja se teoretski dostiže u BC6 generaciji. Od 264 pojedinačne bilike BC3F2 generacije, 70 (26,5%) su bili dominantni homozigoti, što je u skladu sa očekivanim prema pravilima Mendelovog nasleđivanja. Potomstva BC3F2, dominantno homozigotnih biljaka posejana su sa kukuruzom žutog zrna iste grupe zrenja radi provere cross-inkompatibilnosti. Nijedno od dobijenih potomstava nije imalo 100% belo zrno, najverovatnije usled prisustva gena modifikatora koji menjaju efikasnost isključivanja polena, ili je došlo do gublienja ovih gena prilikom povratnog ukrštanja. Moglo bi se očekivati da bi se primenom funkcionalnih markera (stvorenih na osnovu polimorfizama sekvenci unutar samog gena vezanog za fenotipsku osobinu) uspešno prevazišle uočene prepreke i poboljšala efikasnost MAS za prenos željenih gena koji kontrolišu prostu ili složenu osobinu u gajene kulture.",
publisher = "Beograd : Društvo genetičara Srbije, Beograd : Društvo selekcionera i semenara Republike Srbije",
journal = "X Simpozijum Društva selekcionera i semenara Republike Srbije i VII Simpozijuma Sekcije za oplemenjivanje organizama Društva genetičara Srbija, Vrnjačka Banja, 16-18. oktobar 2023, Zbornik abstrakta",
title = "Ugradnja Ga1-S gena u roditeliske linije hibrida kukuruza belog zrna pomoću molekularnih markera",
pages = "89-89",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1276"
}
Kostadinović, M., Ristić, D., Božinović, S., Djordjevic Melnik, O., Ignjatović-Micić, D.,& Vančetović, J.. (2023). Ugradnja Ga1-S gena u roditeliske linije hibrida kukuruza belog zrna pomoću molekularnih markera. in X Simpozijum Društva selekcionera i semenara Republike Srbije i VII Simpozijuma Sekcije za oplemenjivanje organizama Društva genetičara Srbija, Vrnjačka Banja, 16-18. oktobar 2023, Zbornik abstrakta
Beograd : Društvo genetičara Srbije., 89-89.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1276
Kostadinović M, Ristić D, Božinović S, Djordjevic Melnik O, Ignjatović-Micić D, Vančetović J. Ugradnja Ga1-S gena u roditeliske linije hibrida kukuruza belog zrna pomoću molekularnih markera. in X Simpozijum Društva selekcionera i semenara Republike Srbije i VII Simpozijuma Sekcije za oplemenjivanje organizama Društva genetičara Srbija, Vrnjačka Banja, 16-18. oktobar 2023, Zbornik abstrakta. 2023;:89-89.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1276 .
Kostadinović, Marija, Ristić, Danijela, Božinović, Sofija, Djordjevic Melnik, Olivera, Ignjatović-Micić, Dragana, Vančetović, Jelena, "Ugradnja Ga1-S gena u roditeliske linije hibrida kukuruza belog zrna pomoću molekularnih markera" in X Simpozijum Društva selekcionera i semenara Republike Srbije i VII Simpozijuma Sekcije za oplemenjivanje organizama Društva genetičara Srbija, Vrnjačka Banja, 16-18. oktobar 2023, Zbornik abstrakta (2023):89-89,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1276 .

Adapted Quality Protein Maize in Broiler Diets Holds Nutritive and Financial Advantages

Kostadinović, Marija; Vančetović, Jelena; Delić, Nenad; Ignjatović-Micić, Dragana

(Beograd: Institut za stočarstvo, 2023)

TY - CONF
AU - Kostadinović, Marija
AU - Vančetović, Jelena
AU - Delić, Nenad
AU - Ignjatović-Micić, Dragana
PY - 2023
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/1187
AB - Quality protein maize (QPM) can be beneficial for use in feeds as it was shown that substitution of standard maize (SM) with QPM can improve livestock performance and decrease costly dietary lysine supplementation and protein ingredients. Herein, nutritional and financial effects of QPM adapted to temperate climate in broiler diets were tested. Feeding experiment was performed on two groups of broilers – control (fed with SM) and treatment (fed with QPM). Duration of each feeding trial was 42 days, comprising three phases - starter (1-14), grower (15-35) and finisher (36-42). Diets for all growth phases were formulated based on the biochemical analysis of SM and QPM kernels. Body weight of the chickens was measured on days 1, 7, 14, 35 and 42. Feed intake (FI), body weight gain (BWG), average daily gain (ADG) and feed conversion ratio (FCR) were calculated at the end of each phase. Two trials were performed. In the first, SM was completely replaced with QPM in treatment group diets. As the results indicated better FCR in the treatment group for grower (1.49:1.54) and finisher (1.55:1.60) phases, in the second trial QPM was increased and soybean component decreased by 3%. That led to better results as FCR was even lower but in all three phases, confirming the results of the first trial and further confirming the effects of QPM on feed conversion. Moreover, significant financial reduction in feed was observed, as the price of soybean is usually two to four times higher than the price of maize.
PB - Beograd: Institut za stočarstvo
C3 - 14. international symposium "Modern trends in livestock production", 4-6.10.2023., Belgrade, Serbia - Book of abstracts
T1 - Adapted Quality Protein Maize in Broiler Diets Holds Nutritive and Financial Advantages
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1187
ER - 
@conference{
author = "Kostadinović, Marija and Vančetović, Jelena and Delić, Nenad and Ignjatović-Micić, Dragana",
year = "2023",
abstract = "Quality protein maize (QPM) can be beneficial for use in feeds as it was shown that substitution of standard maize (SM) with QPM can improve livestock performance and decrease costly dietary lysine supplementation and protein ingredients. Herein, nutritional and financial effects of QPM adapted to temperate climate in broiler diets were tested. Feeding experiment was performed on two groups of broilers – control (fed with SM) and treatment (fed with QPM). Duration of each feeding trial was 42 days, comprising three phases - starter (1-14), grower (15-35) and finisher (36-42). Diets for all growth phases were formulated based on the biochemical analysis of SM and QPM kernels. Body weight of the chickens was measured on days 1, 7, 14, 35 and 42. Feed intake (FI), body weight gain (BWG), average daily gain (ADG) and feed conversion ratio (FCR) were calculated at the end of each phase. Two trials were performed. In the first, SM was completely replaced with QPM in treatment group diets. As the results indicated better FCR in the treatment group for grower (1.49:1.54) and finisher (1.55:1.60) phases, in the second trial QPM was increased and soybean component decreased by 3%. That led to better results as FCR was even lower but in all three phases, confirming the results of the first trial and further confirming the effects of QPM on feed conversion. Moreover, significant financial reduction in feed was observed, as the price of soybean is usually two to four times higher than the price of maize.",
publisher = "Beograd: Institut za stočarstvo",
journal = "14. international symposium "Modern trends in livestock production", 4-6.10.2023., Belgrade, Serbia - Book of abstracts",
title = "Adapted Quality Protein Maize in Broiler Diets Holds Nutritive and Financial Advantages",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1187"
}
Kostadinović, M., Vančetović, J., Delić, N.,& Ignjatović-Micić, D.. (2023). Adapted Quality Protein Maize in Broiler Diets Holds Nutritive and Financial Advantages. in 14. international symposium "Modern trends in livestock production", 4-6.10.2023., Belgrade, Serbia - Book of abstracts
Beograd: Institut za stočarstvo..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1187
Kostadinović M, Vančetović J, Delić N, Ignjatović-Micić D. Adapted Quality Protein Maize in Broiler Diets Holds Nutritive and Financial Advantages. in 14. international symposium "Modern trends in livestock production", 4-6.10.2023., Belgrade, Serbia - Book of abstracts. 2023;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1187 .
Kostadinović, Marija, Vančetović, Jelena, Delić, Nenad, Ignjatović-Micić, Dragana, "Adapted Quality Protein Maize in Broiler Diets Holds Nutritive and Financial Advantages" in 14. international symposium "Modern trends in livestock production", 4-6.10.2023., Belgrade, Serbia - Book of abstracts (2023),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1187 .

High-throughput phenotyping of maize growth dynamics under nitrogen and water stress

Božinović, Sofija; Dodig, Dejan; Nikolić, Ana; Zorić, Miroslav; Vančetović, Jelena; Ignjatović-Micić, Dragana; Weigelt-Fischer, Kathleen; Altmann, Thomas; Junker, Astrid

(2022)

TY - CONF
AU - Božinović, Sofija
AU - Dodig, Dejan
AU - Nikolić, Ana
AU - Zorić, Miroslav
AU - Vančetović, Jelena
AU - Ignjatović-Micić, Dragana
AU - Weigelt-Fischer, Kathleen
AU - Altmann, Thomas
AU - Junker, Astrid
PY - 2022
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/1286
AB - Limited water availability and nitrogen deficiency are the most restricting factors for maize growth. Although maize susceptibility to drought is the highest at the reproductive stage, water shortage during vegetative development can significantly reduce grain yield. The aim of this study was to assess the genetic variation of growth dynamics in 20 maize inbred lines (ILs) through automated phenotyping based on visible light (RGB) imaging in a greenhouse under optimal (C), nitrogen (N), water (W), and combined nitrogen and water stress (NW) conditions. Thirteen biomass-related and morpho-physiological image-derived traits acquired at 33 time points were selected, covering developmental stages from five fully developed leaves to 10-13 fully developed leaves, depending on treatment. Estimated biomass volume (EBv), a proxy for biomass in our study, showed to be the most sensitive image-derived morphological trait to water and combined water and nitrogen stress with the maximum reduction of 53 and 54% in W and NW compared to C at the time of maximum water stress. Genotypic variation of EBv within each treatment was consistently high and over 80%, while the analysis across treatments showed that as stress got higher the genetic variation got lower (32-38%) and the interaction term became more prominent. Phenotypic correlations between EBv and other image-derived traits at early stages showed that under no stress or mild stress conditions, morphological traits were more appropriate than color-related traits for the prediction of biomass accumulation, while under more severe stress conditions, color-related traits and chlorophyll fluorescence are more useful to differentiate genotypes for high biomass. To investigate whether ILs can express EBv in similar patterns, temporal profiles were clustered by using the fuzzy c-means clustering algorithm, and two temporal dynamics of EBv patterns among the studied ILs in each treatment were identified.
C3 - 7th International Plant Phenotyping Symposium ‘Plant Phenotyping for a Sustainable Future’, Wageningen, the Netherlands September 26-30, 2022, IPPS 2022 Conference Book
T1 - High-throughput phenotyping of maize growth dynamics under nitrogen and water stress
SP - 95
EP - 95
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1286
ER - 
@conference{
author = "Božinović, Sofija and Dodig, Dejan and Nikolić, Ana and Zorić, Miroslav and Vančetović, Jelena and Ignjatović-Micić, Dragana and Weigelt-Fischer, Kathleen and Altmann, Thomas and Junker, Astrid",
year = "2022",
abstract = "Limited water availability and nitrogen deficiency are the most restricting factors for maize growth. Although maize susceptibility to drought is the highest at the reproductive stage, water shortage during vegetative development can significantly reduce grain yield. The aim of this study was to assess the genetic variation of growth dynamics in 20 maize inbred lines (ILs) through automated phenotyping based on visible light (RGB) imaging in a greenhouse under optimal (C), nitrogen (N), water (W), and combined nitrogen and water stress (NW) conditions. Thirteen biomass-related and morpho-physiological image-derived traits acquired at 33 time points were selected, covering developmental stages from five fully developed leaves to 10-13 fully developed leaves, depending on treatment. Estimated biomass volume (EBv), a proxy for biomass in our study, showed to be the most sensitive image-derived morphological trait to water and combined water and nitrogen stress with the maximum reduction of 53 and 54% in W and NW compared to C at the time of maximum water stress. Genotypic variation of EBv within each treatment was consistently high and over 80%, while the analysis across treatments showed that as stress got higher the genetic variation got lower (32-38%) and the interaction term became more prominent. Phenotypic correlations between EBv and other image-derived traits at early stages showed that under no stress or mild stress conditions, morphological traits were more appropriate than color-related traits for the prediction of biomass accumulation, while under more severe stress conditions, color-related traits and chlorophyll fluorescence are more useful to differentiate genotypes for high biomass. To investigate whether ILs can express EBv in similar patterns, temporal profiles were clustered by using the fuzzy c-means clustering algorithm, and two temporal dynamics of EBv patterns among the studied ILs in each treatment were identified.",
journal = "7th International Plant Phenotyping Symposium ‘Plant Phenotyping for a Sustainable Future’, Wageningen, the Netherlands September 26-30, 2022, IPPS 2022 Conference Book",
title = "High-throughput phenotyping of maize growth dynamics under nitrogen and water stress",
pages = "95-95",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1286"
}
Božinović, S., Dodig, D., Nikolić, A., Zorić, M., Vančetović, J., Ignjatović-Micić, D., Weigelt-Fischer, K., Altmann, T.,& Junker, A.. (2022). High-throughput phenotyping of maize growth dynamics under nitrogen and water stress. in 7th International Plant Phenotyping Symposium ‘Plant Phenotyping for a Sustainable Future’, Wageningen, the Netherlands September 26-30, 2022, IPPS 2022 Conference Book, 95-95.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1286
Božinović S, Dodig D, Nikolić A, Zorić M, Vančetović J, Ignjatović-Micić D, Weigelt-Fischer K, Altmann T, Junker A. High-throughput phenotyping of maize growth dynamics under nitrogen and water stress. in 7th International Plant Phenotyping Symposium ‘Plant Phenotyping for a Sustainable Future’, Wageningen, the Netherlands September 26-30, 2022, IPPS 2022 Conference Book. 2022;:95-95.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1286 .
Božinović, Sofija, Dodig, Dejan, Nikolić, Ana, Zorić, Miroslav, Vančetović, Jelena, Ignjatović-Micić, Dragana, Weigelt-Fischer, Kathleen, Altmann, Thomas, Junker, Astrid, "High-throughput phenotyping of maize growth dynamics under nitrogen and water stress" in 7th International Plant Phenotyping Symposium ‘Plant Phenotyping for a Sustainable Future’, Wageningen, the Netherlands September 26-30, 2022, IPPS 2022 Conference Book (2022):95-95,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1286 .

Chilling induced stress sRNAs in maize plants in early stages of development.

Božić, Manja; Ignjatović-Micić, Dragana; Vančetović, Jelena; Delić, Nenad; Nikolić, Ana

(Belgrade : Serbian Plant Physiology Society, 2022)

TY - CONF
AU - Božić, Manja
AU - Ignjatović-Micić, Dragana
AU - Vančetović, Jelena
AU - Delić, Nenad
AU - Nikolić, Ana
PY - 2022
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/1152
AB - Small non-coding RNAs (sRNAs) have an important role in regulating plant gene expression,
both in developmental processes and stress responses, through RNA interference or silencing.
sRNAs respond to environmental stressors in manners dependant on the type of stress, tissue
and genetic background. Herein, their role in chilling stress response is examined in young maize
seedlings (Zea mays L.) of two inbred lines of contrasting chilling tolerance, using high-throughput
sequencing methods. Understanding this response is critical since one of the most promising
strategies of avoiding maize yield loss due to climate change is earlier sowing, during periods
of suboptimal temperatures. Sterilized seeds of the two lines, marked as LT (tolerant), and LS
(sensitive), were germinated in the dark for five days (optimal conditions), after which the 5-d
old seedlings were exposed to chilling conditions for 24h (temperature: 10/8 °C; photoperiod:
12/12h). Samples for RNA isolation were taken after 6h and 24h of treatment. After the cDNA
library preparations were finished, single-end 50 bp sequencing was performed (Illumina® Novaseq 6000). sRNAseq analysis was performed using a custom pipeline that included quality control, mapping, known miRNA alignment and novel miRNA prediction and quantification. This is an ongoing research and a selection of results will be presented. On average 81% of sRNA reads were succesfully mapped and belong to the class of microRNAs (miRNAs). Some of the sRNAs appear to be differentialy regulated depending on the genotype and the chilling conditions, but more research is needed to verify their potential role in this process.
PB - Belgrade : Serbian Plant Physiology Society
C3 - Book of Abstracts: 4th International Conference on Plant Biology and 23rd SPPS Meeting, 6-8 October 2022, Belgrade
T1 - Chilling induced stress sRNAs in maize plants in early stages of development.
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1152
ER - 
@conference{
author = "Božić, Manja and Ignjatović-Micić, Dragana and Vančetović, Jelena and Delić, Nenad and Nikolić, Ana",
year = "2022",
abstract = "Small non-coding RNAs (sRNAs) have an important role in regulating plant gene expression,
both in developmental processes and stress responses, through RNA interference or silencing.
sRNAs respond to environmental stressors in manners dependant on the type of stress, tissue
and genetic background. Herein, their role in chilling stress response is examined in young maize
seedlings (Zea mays L.) of two inbred lines of contrasting chilling tolerance, using high-throughput
sequencing methods. Understanding this response is critical since one of the most promising
strategies of avoiding maize yield loss due to climate change is earlier sowing, during periods
of suboptimal temperatures. Sterilized seeds of the two lines, marked as LT (tolerant), and LS
(sensitive), were germinated in the dark for five days (optimal conditions), after which the 5-d
old seedlings were exposed to chilling conditions for 24h (temperature: 10/8 °C; photoperiod:
12/12h). Samples for RNA isolation were taken after 6h and 24h of treatment. After the cDNA
library preparations were finished, single-end 50 bp sequencing was performed (Illumina® Novaseq 6000). sRNAseq analysis was performed using a custom pipeline that included quality control, mapping, known miRNA alignment and novel miRNA prediction and quantification. This is an ongoing research and a selection of results will be presented. On average 81% of sRNA reads were succesfully mapped and belong to the class of microRNAs (miRNAs). Some of the sRNAs appear to be differentialy regulated depending on the genotype and the chilling conditions, but more research is needed to verify their potential role in this process.",
publisher = "Belgrade : Serbian Plant Physiology Society",
journal = "Book of Abstracts: 4th International Conference on Plant Biology and 23rd SPPS Meeting, 6-8 October 2022, Belgrade",
title = "Chilling induced stress sRNAs in maize plants in early stages of development.",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1152"
}
Božić, M., Ignjatović-Micić, D., Vančetović, J., Delić, N.,& Nikolić, A.. (2022). Chilling induced stress sRNAs in maize plants in early stages of development.. in Book of Abstracts: 4th International Conference on Plant Biology and 23rd SPPS Meeting, 6-8 October 2022, Belgrade
Belgrade : Serbian Plant Physiology Society..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1152
Božić M, Ignjatović-Micić D, Vančetović J, Delić N, Nikolić A. Chilling induced stress sRNAs in maize plants in early stages of development.. in Book of Abstracts: 4th International Conference on Plant Biology and 23rd SPPS Meeting, 6-8 October 2022, Belgrade. 2022;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1152 .
Božić, Manja, Ignjatović-Micić, Dragana, Vančetović, Jelena, Delić, Nenad, Nikolić, Ana, "Chilling induced stress sRNAs in maize plants in early stages of development." in Book of Abstracts: 4th International Conference on Plant Biology and 23rd SPPS Meeting, 6-8 October 2022, Belgrade (2022),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1152 .

circRNAs involved in chilling stress response during early developmental stages in maize

Božić, Manja; Ignjatović-Micić, Dragana; Vančetović, Jelena; Delić, Nenad; Nikolić, Ana

(2022)

TY - GEN
AU - Božić, Manja
AU - Ignjatović-Micić, Dragana
AU - Vančetović, Jelena
AU - Delić, Nenad
AU - Nikolić, Ana
PY - 2022
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/1139
AB - Circular RNAs (circRNAs) are endogenous, single-stranded, covalently closed RNA molecules, generated by back-splicing events. Their role as regulators of different processes in animal cells has been widely studied and proven, however functional studies on circRNAs in plants are still few and far between. Here we attempt to bring light to their role in abiotic stress response – particularly chilling stress, in young maize seedlings (Zea mays L.) using high-throughput sequencing methods. One of the strategies of avoiding yield loss is earlier maize sowing as to escape exposure to extremely high temperatures and drought in the summer. This means submitting maize plants to suboptimal temperatures during earlier developmental stages.
Two maize inbred lines of contrasting tolerance to chilling were selected and marked as LT (tolerant), and LS (sensitive). Sterilized seeds of the two lines were germinated for five days, in the dark, in optimal conditions and after the germination period was finished, the 5-d old seedlings were exposed to chilling conditions for 24h (temperature: 10/8° C; photoperiod: 12/12h). Sampling was done after 6h and 24h of treatment. After total RNA isolation and purification, quality check, and cDNA library preparations were finished, paired-end 150 sequencing was performed (Illumina® Novaseq 6000). Custom pipeline was used for circRNAseq data analysis and included their identification and quantification (CIRCexplorer2, v2.0.5), differential expression analysis (edgeR Bioconductor v4.1) and functional enrichment (GO, KEGG, psRobot). 
Processing of this data is still underway, and by now several thousand circRNA molecules and over a thousand 5' and 3' alternative back-splicing sites have been identified. Significant number of those circRNA have shown expression dependent on chilling, as well as genotype, but further studies are necessary to confirm their role in this process, find their target molecules and unravel regulatory networks they create with other types of RNAs.
T2 - 25. EUCARPIA Maize and Sorghum conference current, Challenges and new methods for maize and sorghum breeding, 30.05–2.06.2022., Belgrade, Serbia - Book of abstracts
T1 - circRNAs involved in chilling stress response during early developmental stages in maize
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1139
ER - 
@misc{
author = "Božić, Manja and Ignjatović-Micić, Dragana and Vančetović, Jelena and Delić, Nenad and Nikolić, Ana",
year = "2022",
abstract = "Circular RNAs (circRNAs) are endogenous, single-stranded, covalently closed RNA molecules, generated by back-splicing events. Their role as regulators of different processes in animal cells has been widely studied and proven, however functional studies on circRNAs in plants are still few and far between. Here we attempt to bring light to their role in abiotic stress response – particularly chilling stress, in young maize seedlings (Zea mays L.) using high-throughput sequencing methods. One of the strategies of avoiding yield loss is earlier maize sowing as to escape exposure to extremely high temperatures and drought in the summer. This means submitting maize plants to suboptimal temperatures during earlier developmental stages.
Two maize inbred lines of contrasting tolerance to chilling were selected and marked as LT (tolerant), and LS (sensitive). Sterilized seeds of the two lines were germinated for five days, in the dark, in optimal conditions and after the germination period was finished, the 5-d old seedlings were exposed to chilling conditions for 24h (temperature: 10/8° C; photoperiod: 12/12h). Sampling was done after 6h and 24h of treatment. After total RNA isolation and purification, quality check, and cDNA library preparations were finished, paired-end 150 sequencing was performed (Illumina® Novaseq 6000). Custom pipeline was used for circRNAseq data analysis and included their identification and quantification (CIRCexplorer2, v2.0.5), differential expression analysis (edgeR Bioconductor v4.1) and functional enrichment (GO, KEGG, psRobot). 
Processing of this data is still underway, and by now several thousand circRNA molecules and over a thousand 5' and 3' alternative back-splicing sites have been identified. Significant number of those circRNA have shown expression dependent on chilling, as well as genotype, but further studies are necessary to confirm their role in this process, find their target molecules and unravel regulatory networks they create with other types of RNAs.",
journal = "25. EUCARPIA Maize and Sorghum conference current, Challenges and new methods for maize and sorghum breeding, 30.05–2.06.2022., Belgrade, Serbia - Book of abstracts",
title = "circRNAs involved in chilling stress response during early developmental stages in maize",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1139"
}
Božić, M., Ignjatović-Micić, D., Vančetović, J., Delić, N.,& Nikolić, A.. (2022). circRNAs involved in chilling stress response during early developmental stages in maize. in 25. EUCARPIA Maize and Sorghum conference current, Challenges and new methods for maize and sorghum breeding, 30.05–2.06.2022., Belgrade, Serbia - Book of abstracts.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1139
Božić M, Ignjatović-Micić D, Vančetović J, Delić N, Nikolić A. circRNAs involved in chilling stress response during early developmental stages in maize. in 25. EUCARPIA Maize and Sorghum conference current, Challenges and new methods for maize and sorghum breeding, 30.05–2.06.2022., Belgrade, Serbia - Book of abstracts. 2022;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1139 .
Božić, Manja, Ignjatović-Micić, Dragana, Vančetović, Jelena, Delić, Nenad, Nikolić, Ana, "circRNAs involved in chilling stress response during early developmental stages in maize" in 25. EUCARPIA Maize and Sorghum conference current, Challenges and new methods for maize and sorghum breeding, 30.05–2.06.2022., Belgrade, Serbia - Book of abstracts (2022),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1139 .

ZP6059

Vančetović, Jelena; Božinović, Sofija; Ignjatović-Micić, Dragana; Đorđević Melnik, Olivera

(2022)

TY - PAT
AU - Vančetović, Jelena
AU - Božinović, Sofija
AU - Ignjatović-Micić, Dragana
AU - Đorđević Melnik, Olivera
PY - 2022
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/1107
T2 - Rešenje:320-44-02167/2/2020-11
T1 - ZP6059
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1107
ER - 
@misc{
author = "Vančetović, Jelena and Božinović, Sofija and Ignjatović-Micić, Dragana and Đorđević Melnik, Olivera",
year = "2022",
journal = "Rešenje:320-44-02167/2/2020-11",
title = "ZP6059",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1107"
}
Vančetović, J., Božinović, S., Ignjatović-Micić, D.,& Đorđević Melnik, O.. (2022). ZP6059. in Rešenje:320-44-02167/2/2020-11.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1107
Vančetović J, Božinović S, Ignjatović-Micić D, Đorđević Melnik O. ZP6059. in Rešenje:320-44-02167/2/2020-11. 2022;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1107 .
Vančetović, Jelena, Božinović, Sofija, Ignjatović-Micić, Dragana, Đorđević Melnik, Olivera, "ZP6059" in Rešenje:320-44-02167/2/2020-11 (2022),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1107 .

Nutritional and cost effects of adapted quality protein maize on broiler feeding

Kostadinović, Marija; Ristić, Danijela; Vančetović, Jelena; Delić, Nenad; Ignjatović-Micić, Dragana

(Belgrade : Maize Research Institute, Zemun Polje, 2022)

TY - CONF
AU - Kostadinović, Marija
AU - Ristić, Danijela
AU - Vančetović, Jelena
AU - Delić, Nenad
AU - Ignjatović-Micić, Dragana
PY - 2022
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/967
AB - ZPQPM13 is a maize hybrid with improved protein quality, adapted to temperate climate growth conditions, developed by crossing a QPM version of ZPL5 commercial line (developed by marker assisted selection) and GS-6 (a QPM line with 50% tropical and 50% temperate germplasm). This hybrid has grain yield as commercial hybrids, over 90% of hard endosperm, contents of tryptophan and protein over 0.075% and 10%, respectively, and stability of tryptophan content over different locations and years. ZPQPM13 was tested for use in broiler feeds, with the aim to reduce utilization of costly synthetic lysine or soybean components. The feeding experiment on Ross 308 broilers was divided into two groups – control (fed with standard maize) and treatment (fed with QPM). In treatment group diets, ZPQPM13 was increased and soybean component decreased for 3%. Chemical analyses revealed higher contents of limiting essential amino acids in mercantile ZPQPM13 compared to standard maize – 0.44 vs. 0.25 % lysine, 0.077 vs. 0.070 % tryptophan and 0.39 vs. 0.27 % threonine. Duration of each feeding trial was 42 days, comprising three phases - starter (1-14 days), grower (15-35 days) and finisher (36-42 days). Feed intake (FI), body mass gain (BMG), average daily gain (ADG) and feed conversion ratio (FCR) were calculated at the end of each phase. In treatment group, FI was reduced, while BMG and ADG were higher in starter phase but lower in grower and finisher phases. FCR was lower in all three phases in treatment group – 1.13 vs. 1.30, 1.25 vs. 1.33 and 1.28 vs. 1.45. Although a small drawback is that final weight was 3.4 % higher in control broilers, comparison of feed and meat prices show that financial benefits of using QPM are still significant compared to using standard maize in feeds, as soybean is four times more expensive than maize.
PB - Belgrade : Maize Research Institute, Zemun Polje
C3 - 25. EUCARPIA Maize and sorghum conference:"Current challenges and new methods for maize and sorghum breeding", 30.05-02.06.2022., Belgrade - Book of abstracts
T1 - Nutritional and cost effects of adapted quality protein maize on broiler feeding
SP - 70
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_967
ER - 
@conference{
author = "Kostadinović, Marija and Ristić, Danijela and Vančetović, Jelena and Delić, Nenad and Ignjatović-Micić, Dragana",
year = "2022",
abstract = "ZPQPM13 is a maize hybrid with improved protein quality, adapted to temperate climate growth conditions, developed by crossing a QPM version of ZPL5 commercial line (developed by marker assisted selection) and GS-6 (a QPM line with 50% tropical and 50% temperate germplasm). This hybrid has grain yield as commercial hybrids, over 90% of hard endosperm, contents of tryptophan and protein over 0.075% and 10%, respectively, and stability of tryptophan content over different locations and years. ZPQPM13 was tested for use in broiler feeds, with the aim to reduce utilization of costly synthetic lysine or soybean components. The feeding experiment on Ross 308 broilers was divided into two groups – control (fed with standard maize) and treatment (fed with QPM). In treatment group diets, ZPQPM13 was increased and soybean component decreased for 3%. Chemical analyses revealed higher contents of limiting essential amino acids in mercantile ZPQPM13 compared to standard maize – 0.44 vs. 0.25 % lysine, 0.077 vs. 0.070 % tryptophan and 0.39 vs. 0.27 % threonine. Duration of each feeding trial was 42 days, comprising three phases - starter (1-14 days), grower (15-35 days) and finisher (36-42 days). Feed intake (FI), body mass gain (BMG), average daily gain (ADG) and feed conversion ratio (FCR) were calculated at the end of each phase. In treatment group, FI was reduced, while BMG and ADG were higher in starter phase but lower in grower and finisher phases. FCR was lower in all three phases in treatment group – 1.13 vs. 1.30, 1.25 vs. 1.33 and 1.28 vs. 1.45. Although a small drawback is that final weight was 3.4 % higher in control broilers, comparison of feed and meat prices show that financial benefits of using QPM are still significant compared to using standard maize in feeds, as soybean is four times more expensive than maize.",
publisher = "Belgrade : Maize Research Institute, Zemun Polje",
journal = "25. EUCARPIA Maize and sorghum conference:"Current challenges and new methods for maize and sorghum breeding", 30.05-02.06.2022., Belgrade - Book of abstracts",
title = "Nutritional and cost effects of adapted quality protein maize on broiler feeding",
pages = "70",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_967"
}
Kostadinović, M., Ristić, D., Vančetović, J., Delić, N.,& Ignjatović-Micić, D.. (2022). Nutritional and cost effects of adapted quality protein maize on broiler feeding. in 25. EUCARPIA Maize and sorghum conference:"Current challenges and new methods for maize and sorghum breeding", 30.05-02.06.2022., Belgrade - Book of abstracts
Belgrade : Maize Research Institute, Zemun Polje., 70.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_967
Kostadinović M, Ristić D, Vančetović J, Delić N, Ignjatović-Micić D. Nutritional and cost effects of adapted quality protein maize on broiler feeding. in 25. EUCARPIA Maize and sorghum conference:"Current challenges and new methods for maize and sorghum breeding", 30.05-02.06.2022., Belgrade - Book of abstracts. 2022;:70.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_967 .
Kostadinović, Marija, Ristić, Danijela, Vančetović, Jelena, Delić, Nenad, Ignjatović-Micić, Dragana, "Nutritional and cost effects of adapted quality protein maize on broiler feeding" in 25. EUCARPIA Maize and sorghum conference:"Current challenges and new methods for maize and sorghum breeding", 30.05-02.06.2022., Belgrade - Book of abstracts (2022):70,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_967 .

Surveying maize seedlings as the first step for re-evaluating cold tolerance in maize inbred lines

Božić, Manja; Nikolić, Ana; Marković, Ksenija; Delić, Nenad; Milivojević, Marija; Vančetović, Jelena; Mihai, Miritescu; Ignjatović-Micić, Dragana

(Juniper publishers inc., 2021)

TY - JOUR
AU - Božić, Manja
AU - Nikolić, Ana
AU - Marković, Ksenija
AU - Delić, Nenad
AU - Milivojević, Marija
AU - Vančetović, Jelena
AU - Mihai, Miritescu
AU - Ignjatović-Micić, Dragana
PY - 2021
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/1307
AB - The consequences of the current climate changes sustain the strategy of early sowing (early spring) to avoid drought during the flowering
period and thus secure maize yields. Earlier sowing dates increase the risk of exposure of the plants to cold during the early development stages
and thus re-evaluation of elite material is required to select more tolerant genotypes. The first step of re-evaluation is to define characteristics that
could be used for fast survey of the elite material, before performing more profound analyses. The aim of this paper was to analyse morphological
characteristics (radicle length, coleoptile length, seedling weight) of 5 day old seedlings of two inbred lines LK and Mo17 (according to breeders
experience tolerant and susceptible, respectively) subjected to chilling stress (10°C day/8°C night) for 24h and 48h, as well as to perform
morphological (root and shoot characteristics) and physiological (chlorophyl, flavonoid and anthocyanin contents) analyses of the plants after
seven day recovery. Control plants were grown under optimal conditions (30°C day /20°C night, ≈60% humidity), at an 8h photoperiod. The
results were not straightforward, as the susceptible Mo17 showed faster recovery (statistically insignificant differences between control and
treatment plants for most of the analysed traits), while the tolerant LK was a more robust genotype throughout the experiment. Chlorophyl,
flavonoid and anthocyanin contents were not informative. The results identified survival rate and root characteristics as informative for fast
screening of seedlings for determination of cold tolerance.
PB - Juniper publishers inc.
T2 - Agricultural research and technology
T1 - Surveying maize seedlings as the first step for re-evaluating cold tolerance in maize inbred lines
VL - 25
IS - 4
SP - 5562311
DO - 10.19080/ARTOAJ.2021.25.556311
ER - 
@article{
author = "Božić, Manja and Nikolić, Ana and Marković, Ksenija and Delić, Nenad and Milivojević, Marija and Vančetović, Jelena and Mihai, Miritescu and Ignjatović-Micić, Dragana",
year = "2021",
abstract = "The consequences of the current climate changes sustain the strategy of early sowing (early spring) to avoid drought during the flowering
period and thus secure maize yields. Earlier sowing dates increase the risk of exposure of the plants to cold during the early development stages
and thus re-evaluation of elite material is required to select more tolerant genotypes. The first step of re-evaluation is to define characteristics that
could be used for fast survey of the elite material, before performing more profound analyses. The aim of this paper was to analyse morphological
characteristics (radicle length, coleoptile length, seedling weight) of 5 day old seedlings of two inbred lines LK and Mo17 (according to breeders
experience tolerant and susceptible, respectively) subjected to chilling stress (10°C day/8°C night) for 24h and 48h, as well as to perform
morphological (root and shoot characteristics) and physiological (chlorophyl, flavonoid and anthocyanin contents) analyses of the plants after
seven day recovery. Control plants were grown under optimal conditions (30°C day /20°C night, ≈60% humidity), at an 8h photoperiod. The
results were not straightforward, as the susceptible Mo17 showed faster recovery (statistically insignificant differences between control and
treatment plants for most of the analysed traits), while the tolerant LK was a more robust genotype throughout the experiment. Chlorophyl,
flavonoid and anthocyanin contents were not informative. The results identified survival rate and root characteristics as informative for fast
screening of seedlings for determination of cold tolerance.",
publisher = "Juniper publishers inc.",
journal = "Agricultural research and technology",
title = "Surveying maize seedlings as the first step for re-evaluating cold tolerance in maize inbred lines",
volume = "25",
number = "4",
pages = "5562311",
doi = "10.19080/ARTOAJ.2021.25.556311"
}
Božić, M., Nikolić, A., Marković, K., Delić, N., Milivojević, M., Vančetović, J., Mihai, M.,& Ignjatović-Micić, D.. (2021). Surveying maize seedlings as the first step for re-evaluating cold tolerance in maize inbred lines. in Agricultural research and technology
Juniper publishers inc.., 25(4), 5562311.
https://doi.org/10.19080/ARTOAJ.2021.25.556311
Božić M, Nikolić A, Marković K, Delić N, Milivojević M, Vančetović J, Mihai M, Ignjatović-Micić D. Surveying maize seedlings as the first step for re-evaluating cold tolerance in maize inbred lines. in Agricultural research and technology. 2021;25(4):5562311.
doi:10.19080/ARTOAJ.2021.25.556311 .
Božić, Manja, Nikolić, Ana, Marković, Ksenija, Delić, Nenad, Milivojević, Marija, Vančetović, Jelena, Mihai, Miritescu, Ignjatović-Micić, Dragana, "Surveying maize seedlings as the first step for re-evaluating cold tolerance in maize inbred lines" in Agricultural research and technology, 25, no. 4 (2021):5562311,
https://doi.org/10.19080/ARTOAJ.2021.25.556311 . .

Differential gene expression analysis of heterotic groups’ maize inbred lines under optimal conditions led to the identification of specific gene regulation under low-temperature

Božić, Manja; Nikolić, Ana; Dudić, Dragana; Ignjatović-Micić, Dragana; Samardžić, Jelena; Delić, Nenad; Banović Đeri, Bojana

(Novi Sad : Department of Biology and Ecology, Faculty of Sciences, University of Novi Sad, 2021)

TY - CONF
AU - Božić, Manja
AU - Nikolić, Ana
AU - Dudić, Dragana
AU - Ignjatović-Micić, Dragana
AU - Samardžić, Jelena
AU - Delić, Nenad
AU - Banović Đeri, Bojana
PY - 2021
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/1147
AB - Finding new ways of improving crop quality, yield potential and abiotic stress tolerance are some of the most important pursuits in crop production today. As one of the biggest causes of yield and productivity reduction is climate change, specifically increasing temperatures and drought during the summer, a large number of strategies is focussed on lessening their negative effects. Cropping pattern changes include earlier sowing (early spring), when the temperatures are lower, as one of the most promising escape strategies for avoiding high summer temperatures. Thus, development of cold tolerant maize lines became an important goal.
Comparative analysis of 46 maize inbred lines belonging to two different genetic backgrounds, one predominantly cold tolerante (marked as Non-Lancaster) and the other predominantly cold sensitive (marked as Lancaster) in the field, was done by whole transriptome sequencing and differential gene expression (DGE) analysis. Plants were grown under optimal, greenhouse conditions and sampled after completing the V4 growth stage. Total RNA isolated from leaves of three plants per inbred line was used for cDNA library preparation by Illumina TruSeq Stranded RNA LT kit. Pair-end sequencing was performed on MiSeq Illumina sequencer using MiSeq Reagent kit, v2 (2 x 150bp). Data manipulation and analysis was performed using a custom-made bioinformatics pipeline that included high throughput sequence data quality control (using FastQC), removal of low quality reads (using Trimmomatic tool, version 0.32), transcriptome assembly and mapping (using Cufflinks, version 2.2.1), expression quantification (using CuffDiff) and DGE analysis (using BLAST2GO and GO analysis Toolkit and Database for Agricultural Community, agriGO v2). 
DGE analysis revealed 77 differentially expressed genes (DEGs) between the Lancaster and the Non-Lancaster group, 21 of which were statistically supported for differential expression between the two groups and annotated as involved in abiotic stress responses in maize and other plant species. To test DEGs response to cold stress expression of a subset of seven DEGs in eight inbred lines (4 belonging to Lancaster and 4 belonging to Non-Lancaster genetic background) was analyzed under 24h long exposure to low temperatures (6/4° C, 12h photoperiod), with sampling being done 6h and 24h after beginning of the treatment, as well as after 48h of recovery. Six DEGs showed different expression regulation dependent on cold exposure duration and genetic background. These findings imply differently regulated processes between the analysed Lancaster and Non-Lancaster inbred lines, contributing to their different cold response and adaptation, and will be further used for the development of cold tolerant hybrids.
PB - Novi Sad : Department of Biology and Ecology, Faculty of Sciences, University of Novi Sad
C3 - Biologia Serbica, Belgrade bioInformatics conference 2021, 21-25.06.2021.,Vinča, Serbia. Book of abstracts
T1 - Differential gene expression analysis of heterotic groups’ maize inbred lines under optimal conditions led to the identification of specific gene regulation under low-temperature
VL - 43
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1147
ER - 
@conference{
author = "Božić, Manja and Nikolić, Ana and Dudić, Dragana and Ignjatović-Micić, Dragana and Samardžić, Jelena and Delić, Nenad and Banović Đeri, Bojana",
year = "2021",
abstract = "Finding new ways of improving crop quality, yield potential and abiotic stress tolerance are some of the most important pursuits in crop production today. As one of the biggest causes of yield and productivity reduction is climate change, specifically increasing temperatures and drought during the summer, a large number of strategies is focussed on lessening their negative effects. Cropping pattern changes include earlier sowing (early spring), when the temperatures are lower, as one of the most promising escape strategies for avoiding high summer temperatures. Thus, development of cold tolerant maize lines became an important goal.
Comparative analysis of 46 maize inbred lines belonging to two different genetic backgrounds, one predominantly cold tolerante (marked as Non-Lancaster) and the other predominantly cold sensitive (marked as Lancaster) in the field, was done by whole transriptome sequencing and differential gene expression (DGE) analysis. Plants were grown under optimal, greenhouse conditions and sampled after completing the V4 growth stage. Total RNA isolated from leaves of three plants per inbred line was used for cDNA library preparation by Illumina TruSeq Stranded RNA LT kit. Pair-end sequencing was performed on MiSeq Illumina sequencer using MiSeq Reagent kit, v2 (2 x 150bp). Data manipulation and analysis was performed using a custom-made bioinformatics pipeline that included high throughput sequence data quality control (using FastQC), removal of low quality reads (using Trimmomatic tool, version 0.32), transcriptome assembly and mapping (using Cufflinks, version 2.2.1), expression quantification (using CuffDiff) and DGE analysis (using BLAST2GO and GO analysis Toolkit and Database for Agricultural Community, agriGO v2). 
DGE analysis revealed 77 differentially expressed genes (DEGs) between the Lancaster and the Non-Lancaster group, 21 of which were statistically supported for differential expression between the two groups and annotated as involved in abiotic stress responses in maize and other plant species. To test DEGs response to cold stress expression of a subset of seven DEGs in eight inbred lines (4 belonging to Lancaster and 4 belonging to Non-Lancaster genetic background) was analyzed under 24h long exposure to low temperatures (6/4° C, 12h photoperiod), with sampling being done 6h and 24h after beginning of the treatment, as well as after 48h of recovery. Six DEGs showed different expression regulation dependent on cold exposure duration and genetic background. These findings imply differently regulated processes between the analysed Lancaster and Non-Lancaster inbred lines, contributing to their different cold response and adaptation, and will be further used for the development of cold tolerant hybrids.",
publisher = "Novi Sad : Department of Biology and Ecology, Faculty of Sciences, University of Novi Sad",
journal = "Biologia Serbica, Belgrade bioInformatics conference 2021, 21-25.06.2021.,Vinča, Serbia. Book of abstracts",
title = "Differential gene expression analysis of heterotic groups’ maize inbred lines under optimal conditions led to the identification of specific gene regulation under low-temperature",
volume = "43",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1147"
}
Božić, M., Nikolić, A., Dudić, D., Ignjatović-Micić, D., Samardžić, J., Delić, N.,& Banović Đeri, B.. (2021). Differential gene expression analysis of heterotic groups’ maize inbred lines under optimal conditions led to the identification of specific gene regulation under low-temperature. in Biologia Serbica, Belgrade bioInformatics conference 2021, 21-25.06.2021.,Vinča, Serbia. Book of abstracts
Novi Sad : Department of Biology and Ecology, Faculty of Sciences, University of Novi Sad., 43.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1147
Božić M, Nikolić A, Dudić D, Ignjatović-Micić D, Samardžić J, Delić N, Banović Đeri B. Differential gene expression analysis of heterotic groups’ maize inbred lines under optimal conditions led to the identification of specific gene regulation under low-temperature. in Biologia Serbica, Belgrade bioInformatics conference 2021, 21-25.06.2021.,Vinča, Serbia. Book of abstracts. 2021;43.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1147 .
Božić, Manja, Nikolić, Ana, Dudić, Dragana, Ignjatović-Micić, Dragana, Samardžić, Jelena, Delić, Nenad, Banović Đeri, Bojana, "Differential gene expression analysis of heterotic groups’ maize inbred lines under optimal conditions led to the identification of specific gene regulation under low-temperature" in Biologia Serbica, Belgrade bioInformatics conference 2021, 21-25.06.2021.,Vinča, Serbia. Book of abstracts, 43 (2021),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1147 .

atpI expression in different developmental stages of maize during chilling

Božić, Manja; Nikolić, Ana; Dudić, Dragana; Ignjatović-Micić, Dragana; Vančetović, Jelena; Delić, Nenad; Banović Đeri, Bojana

(Magnus Group (MG), USA, 2021)

TY - CONF
AU - Božić, Manja
AU - Nikolić, Ana
AU - Dudić, Dragana
AU - Ignjatović-Micić, Dragana
AU - Vančetović, Jelena
AU - Delić, Nenad
AU - Banović Đeri, Bojana
PY - 2021
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/1144
AB - Improving yield potential, crop quality and abiotic stress tolerance have always been some of the most important requirements for successful crop production. Poor environmental conditions arising as repercussions of climate change, like the drastically higher temperatures and drought during the summer, have become a significant cause of productivity and yield loss. Therefore, many strategies are focused on minimizing their negative effects, like changing the cropping patterns, including earlier sowing (early spring). Maize is especially sensitive to extreme heat occurring during the flowering and grain filling stages in summer, and earlier sowing enables avoiding this. However, it also means exposure to suboptimal temperatures and chilling stress during earlier developmental stages, leading to a demand for the development of maize lines tolerant to low temperatures during those stages.
In this study, 46 maize lines used in breeding programmes were grouped as Lancaster and group consisting of different heterotic groups like BSSS, Iowa dent, etc. and further studied by whole transcriptome sequencing (maize leaves, V4 stage, optimal temperature conditions). Gene expression analyses revealed a set of 77 differentially expressed genes (DEGs) between the two groups, out of which 20 were annotated as related to abiotic stress response. ATP synthase CF0 A subunit gene (atpI) was chosen for further characterization under low temperature conditions in two inbred lines (L1, L2) with most contrasting FPKM values, one belonging to each group. The experiment was performed with 5-day old and V4 maize seedlings, under optimal (25°/20°C) and low (8°/10°C) temperature conditions, with a 12h photoperiod. Samples for RNA extraction, cDNA synthesis and qPCR expression analysis were taken after 6h and 24h exposure to experimental temperatures. 
The results showed different expression regulation of atpI dependent on cold exposure duration, developmental stage and genetic background. atpI expression was up-regulated in both genotypes in V4 stage, with the expression peak after 6h of treatment. In the 5-day old seedling stage, atpI expression depended on the genotype – it was down-regulated in L1, and up-regulated in L2. The expression in both genotypes in this developmental stage was at its highest after 24h of treatment. This suggests that mechanisms involved in ATP synthesis and photosynthetic phosphorylation are differentially regulated based on low temperature exposure duration, developmental stage and genetic background.
PB - Magnus Group (MG), USA
C3 - 6th Edition of Global Conference on Plant Science and Molecular Biology, Sept 30-Oct 01, 2021. Book of Abstracts
T1 - atpI expression in different developmental stages of maize during chilling
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1144
ER - 
@conference{
author = "Božić, Manja and Nikolić, Ana and Dudić, Dragana and Ignjatović-Micić, Dragana and Vančetović, Jelena and Delić, Nenad and Banović Đeri, Bojana",
year = "2021",
abstract = "Improving yield potential, crop quality and abiotic stress tolerance have always been some of the most important requirements for successful crop production. Poor environmental conditions arising as repercussions of climate change, like the drastically higher temperatures and drought during the summer, have become a significant cause of productivity and yield loss. Therefore, many strategies are focused on minimizing their negative effects, like changing the cropping patterns, including earlier sowing (early spring). Maize is especially sensitive to extreme heat occurring during the flowering and grain filling stages in summer, and earlier sowing enables avoiding this. However, it also means exposure to suboptimal temperatures and chilling stress during earlier developmental stages, leading to a demand for the development of maize lines tolerant to low temperatures during those stages.
In this study, 46 maize lines used in breeding programmes were grouped as Lancaster and group consisting of different heterotic groups like BSSS, Iowa dent, etc. and further studied by whole transcriptome sequencing (maize leaves, V4 stage, optimal temperature conditions). Gene expression analyses revealed a set of 77 differentially expressed genes (DEGs) between the two groups, out of which 20 were annotated as related to abiotic stress response. ATP synthase CF0 A subunit gene (atpI) was chosen for further characterization under low temperature conditions in two inbred lines (L1, L2) with most contrasting FPKM values, one belonging to each group. The experiment was performed with 5-day old and V4 maize seedlings, under optimal (25°/20°C) and low (8°/10°C) temperature conditions, with a 12h photoperiod. Samples for RNA extraction, cDNA synthesis and qPCR expression analysis were taken after 6h and 24h exposure to experimental temperatures. 
The results showed different expression regulation of atpI dependent on cold exposure duration, developmental stage and genetic background. atpI expression was up-regulated in both genotypes in V4 stage, with the expression peak after 6h of treatment. In the 5-day old seedling stage, atpI expression depended on the genotype – it was down-regulated in L1, and up-regulated in L2. The expression in both genotypes in this developmental stage was at its highest after 24h of treatment. This suggests that mechanisms involved in ATP synthesis and photosynthetic phosphorylation are differentially regulated based on low temperature exposure duration, developmental stage and genetic background.",
publisher = "Magnus Group (MG), USA",
journal = "6th Edition of Global Conference on Plant Science and Molecular Biology, Sept 30-Oct 01, 2021. Book of Abstracts",
title = "atpI expression in different developmental stages of maize during chilling",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1144"
}
Božić, M., Nikolić, A., Dudić, D., Ignjatović-Micić, D., Vančetović, J., Delić, N.,& Banović Đeri, B.. (2021). atpI expression in different developmental stages of maize during chilling. in 6th Edition of Global Conference on Plant Science and Molecular Biology, Sept 30-Oct 01, 2021. Book of Abstracts
Magnus Group (MG), USA..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1144
Božić M, Nikolić A, Dudić D, Ignjatović-Micić D, Vančetović J, Delić N, Banović Đeri B. atpI expression in different developmental stages of maize during chilling. in 6th Edition of Global Conference on Plant Science and Molecular Biology, Sept 30-Oct 01, 2021. Book of Abstracts. 2021;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1144 .
Božić, Manja, Nikolić, Ana, Dudić, Dragana, Ignjatović-Micić, Dragana, Vančetović, Jelena, Delić, Nenad, Banović Đeri, Bojana, "atpI expression in different developmental stages of maize during chilling" in 6th Edition of Global Conference on Plant Science and Molecular Biology, Sept 30-Oct 01, 2021. Book of Abstracts (2021),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1144 .

Several genes involved in low temperature response in maize follow different expression patterns at different developmental stages

Božić, Manja; Banović Đeri, Bojana; Dudić, Dragana; Ignjatović-Micić, Dragana; Vančetović, Jelena; Delić, Nenad; Nikolić, Ana

(Belgrade : Maize Research Institute "Zemun Polje", 2021)

TY - CONF
AU - Božić, Manja
AU - Banović Đeri, Bojana
AU - Dudić, Dragana
AU - Ignjatović-Micić, Dragana
AU - Vančetović, Jelena
AU - Delić, Nenad
AU - Nikolić, Ana
PY - 2021
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/1146
AB - Earlier sowing is one of the most important strategies of ensuring good yield potential and crop quality under poor environmental conditions arising as consequences of climate changes. Sowing maize in early spring, when the temperatures are lower, enables avoidance of drought and high summer temperatures during the flowering and grain filling stages, but it also means that maize plants will be exposed to suboptimal temperatures during earlier developmental stages. Consequently, development of maize lines tolerant to low temperatures during those stages becomes precedence. 
An initial study encompassed whole transcriptome sequencing of 46 maize inbred lines at V4 stage grown under optimal temperature conditions. Gene expression analysis of maize genotypes grouped as Lancaster and non-Lancaster (BSSS, Iowa dent, etc.) revealed a set of 77 differentially expressed genes (DEGs). Seven of these genes, related to abiotic stress response, were further characterized under low temperature conditions in eight inbred lines at V4 stage. Their expression showed specific profiles depending on the duration of low temperature exposure and genetic background. To test if these genes follow the same expression patterns in earlier developmental stages, the experiment was performed with 5-day old maize seedlings of two inbred lines (tolerant and sensitive), under optimal (25°/20°C) and low (8°/10°C) temperature conditions, with a 12h photoperiod. Samples for RNA extraction, cDNA synthesis and qPCR expression analysis were taken after 6h and 24h exposure to experimental temperatures. Five analyzed genes showed different expression regulation dependent on cold exposure duration. Two genes showed regulation dependent both on cold exposure duration and genetic background. Additionally, three of five DEGs showed different expression patterns at 5-day old seedling stage than at V4 stage. The results imply that processes underlying maize low temperature response are differentially regulated based on stress exposure duration, developmental stage and genetic background.
PB - Belgrade : Maize Research Institute "Zemun Polje"
C3 - International Conference The Frontiers of Science and Technology in Crop Breeding and Production Conference, Belgrade, Serbia, 8 – 9 June, 2021. Book of Abstracts
T1 - Several genes involved in low temperature response in maize follow different expression patterns at different developmental stages
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1146
ER - 
@conference{
author = "Božić, Manja and Banović Đeri, Bojana and Dudić, Dragana and Ignjatović-Micić, Dragana and Vančetović, Jelena and Delić, Nenad and Nikolić, Ana",
year = "2021",
abstract = "Earlier sowing is one of the most important strategies of ensuring good yield potential and crop quality under poor environmental conditions arising as consequences of climate changes. Sowing maize in early spring, when the temperatures are lower, enables avoidance of drought and high summer temperatures during the flowering and grain filling stages, but it also means that maize plants will be exposed to suboptimal temperatures during earlier developmental stages. Consequently, development of maize lines tolerant to low temperatures during those stages becomes precedence. 
An initial study encompassed whole transcriptome sequencing of 46 maize inbred lines at V4 stage grown under optimal temperature conditions. Gene expression analysis of maize genotypes grouped as Lancaster and non-Lancaster (BSSS, Iowa dent, etc.) revealed a set of 77 differentially expressed genes (DEGs). Seven of these genes, related to abiotic stress response, were further characterized under low temperature conditions in eight inbred lines at V4 stage. Their expression showed specific profiles depending on the duration of low temperature exposure and genetic background. To test if these genes follow the same expression patterns in earlier developmental stages, the experiment was performed with 5-day old maize seedlings of two inbred lines (tolerant and sensitive), under optimal (25°/20°C) and low (8°/10°C) temperature conditions, with a 12h photoperiod. Samples for RNA extraction, cDNA synthesis and qPCR expression analysis were taken after 6h and 24h exposure to experimental temperatures. Five analyzed genes showed different expression regulation dependent on cold exposure duration. Two genes showed regulation dependent both on cold exposure duration and genetic background. Additionally, three of five DEGs showed different expression patterns at 5-day old seedling stage than at V4 stage. The results imply that processes underlying maize low temperature response are differentially regulated based on stress exposure duration, developmental stage and genetic background.",
publisher = "Belgrade : Maize Research Institute "Zemun Polje"",
journal = "International Conference The Frontiers of Science and Technology in Crop Breeding and Production Conference, Belgrade, Serbia, 8 – 9 June, 2021. Book of Abstracts",
title = "Several genes involved in low temperature response in maize follow different expression patterns at different developmental stages",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1146"
}
Božić, M., Banović Đeri, B., Dudić, D., Ignjatović-Micić, D., Vančetović, J., Delić, N.,& Nikolić, A.. (2021). Several genes involved in low temperature response in maize follow different expression patterns at different developmental stages. in International Conference The Frontiers of Science and Technology in Crop Breeding and Production Conference, Belgrade, Serbia, 8 – 9 June, 2021. Book of Abstracts
Belgrade : Maize Research Institute "Zemun Polje"..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1146
Božić M, Banović Đeri B, Dudić D, Ignjatović-Micić D, Vančetović J, Delić N, Nikolić A. Several genes involved in low temperature response in maize follow different expression patterns at different developmental stages. in International Conference The Frontiers of Science and Technology in Crop Breeding and Production Conference, Belgrade, Serbia, 8 – 9 June, 2021. Book of Abstracts. 2021;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1146 .
Božić, Manja, Banović Đeri, Bojana, Dudić, Dragana, Ignjatović-Micić, Dragana, Vančetović, Jelena, Delić, Nenad, Nikolić, Ana, "Several genes involved in low temperature response in maize follow different expression patterns at different developmental stages" in International Conference The Frontiers of Science and Technology in Crop Breeding and Production Conference, Belgrade, Serbia, 8 – 9 June, 2021. Book of Abstracts (2021),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1146 .

Expression analysis of cold induced genes in early developmental stages of maize

Božić, Manja; Ignjatović-Micić, Dragana; Vancetovic, Jelena; Markovic, Ksenija; Nikolic, Ana

(East Sarajevo : Faculty of agriculture, 2021)

TY - CONF
AU - Božić, Manja
AU - Ignjatović-Micić, Dragana
AU - Vancetovic, Jelena
AU - Markovic, Ksenija
AU - Nikolic, Ana
PY - 2021
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/1143
AB - A large number of strategies in crop production today is focussed on ensuring a decrease in yield loss occurring as a result of the increasing temperatures and drought arising during late spring and summer, which are only some of the consequences of climate change. One of those strategies is earlier sowing, during the colder months in early spring, which means that finding methods that quickly and accurately estimate low temperature tolerance of different crops, including maize, is becoming increasingly important. Our idea was to use the expression of Zea mays sp. cold induced genes (ZmCOI) for this purpose, and to see if there is a significant correlation between the quantities of certain ZmCOI mRNA and low temperature tolerance. This was done through an experiment that included growing several maize lines known from breeders experience to be sensitive or tolerant to cold, under optimal and low temperatures, 22° C and 6° C, respectively. Samples (plant leaves) were taken during the V4 growth stage, at different time points during the treatment (6h and 24h) and used for RNA extraction, cDNA synthesis and qPCR expression analysis for the selected genes (ZmDREB2A, ZmERF3, ZmACA1). Preliminary results showed changes in the expression of these genes between chosen sensitive and tolerant inbred lines. These results provide a good basis for further studies with more cold induced genes and inbred lines that will hopefully confirm their effectiveness as a tool for determination of tolerance to low temperatures.
PB - East Sarajevo : Faculty of agriculture
C3 - 12. International scientific agriculture symposium AGROSYM 2021., Jahorina, B i H, 07.10.2021. - Book of abstracts
T1 - Expression analysis of cold induced genes in early developmental stages of maize
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1143
ER - 
@conference{
author = "Božić, Manja and Ignjatović-Micić, Dragana and Vancetovic, Jelena and Markovic, Ksenija and Nikolic, Ana",
year = "2021",
abstract = "A large number of strategies in crop production today is focussed on ensuring a decrease in yield loss occurring as a result of the increasing temperatures and drought arising during late spring and summer, which are only some of the consequences of climate change. One of those strategies is earlier sowing, during the colder months in early spring, which means that finding methods that quickly and accurately estimate low temperature tolerance of different crops, including maize, is becoming increasingly important. Our idea was to use the expression of Zea mays sp. cold induced genes (ZmCOI) for this purpose, and to see if there is a significant correlation between the quantities of certain ZmCOI mRNA and low temperature tolerance. This was done through an experiment that included growing several maize lines known from breeders experience to be sensitive or tolerant to cold, under optimal and low temperatures, 22° C and 6° C, respectively. Samples (plant leaves) were taken during the V4 growth stage, at different time points during the treatment (6h and 24h) and used for RNA extraction, cDNA synthesis and qPCR expression analysis for the selected genes (ZmDREB2A, ZmERF3, ZmACA1). Preliminary results showed changes in the expression of these genes between chosen sensitive and tolerant inbred lines. These results provide a good basis for further studies with more cold induced genes and inbred lines that will hopefully confirm their effectiveness as a tool for determination of tolerance to low temperatures.",
publisher = "East Sarajevo : Faculty of agriculture",
journal = "12. International scientific agriculture symposium AGROSYM 2021., Jahorina, B i H, 07.10.2021. - Book of abstracts",
title = "Expression analysis of cold induced genes in early developmental stages of maize",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1143"
}
Božić, M., Ignjatović-Micić, D., Vancetovic, J., Markovic, K.,& Nikolic, A.. (2021). Expression analysis of cold induced genes in early developmental stages of maize. in 12. International scientific agriculture symposium AGROSYM 2021., Jahorina, B i H, 07.10.2021. - Book of abstracts
East Sarajevo : Faculty of agriculture..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1143
Božić M, Ignjatović-Micić D, Vancetovic J, Markovic K, Nikolic A. Expression analysis of cold induced genes in early developmental stages of maize. in 12. International scientific agriculture symposium AGROSYM 2021., Jahorina, B i H, 07.10.2021. - Book of abstracts. 2021;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1143 .
Božić, Manja, Ignjatović-Micić, Dragana, Vancetovic, Jelena, Markovic, Ksenija, Nikolic, Ana, "Expression analysis of cold induced genes in early developmental stages of maize" in 12. International scientific agriculture symposium AGROSYM 2021., Jahorina, B i H, 07.10.2021. - Book of abstracts (2021),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1143 .

Understanding low-temperature and waterlogging stress impact on early stages of maize plant development.

Nikolić, Ana; Banović Đeri, Bojana; Dudić, Dragana; Božić, Manja; Marković, Ksenija; Delić, Nenad; Ignjatović-Micić, Dragana

(Belgrade-Zemun : Maize Research Institute, Zemun Polje, 2021)

TY - GEN
AU - Nikolić, Ana
AU - Banović Đeri, Bojana
AU - Dudić, Dragana
AU - Božić, Manja
AU - Marković, Ksenija
AU - Delić, Nenad
AU - Ignjatović-Micić, Dragana
PY - 2021
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/1138
AB - Abiotic stress, as an adverse environmental condition, seriously affects and limits 
maize productivity worldwide. Climate changes lead to altering temperatures and 
rainfall patterns. Earlier maize sowing enables avoiding high temperatures during 
silking and pollination season. As a consequence of early sowing, damages 
caused by temperatures lower than optimal can occur. Hence, it is very important 
to know the mechanism of defence against the low temperatures in the early 
developmental stages of the plant. Nowadays, thanks to hightroughput methods 
such as Next Generation Sequencing (NGS), more profound and detailed research 
can be conducted. A set of maize inbred lines important for commercial breeding 
programs at Maize Research Institute, Zemun Polje was analysed by sequencing 
the whole transcriptome. The aim was to identify tolerant lines for planning future 
hybrids, try to unravel mechanism involved in maize response to low 
temperatures and to identify molecular markers that could be included in breeding 
programs. Bioinformatic analysis of Single Nucleotide Polymorphisms (SNPs) 
and Diferentially Expressed Genes (DEGs) was done. Cold-induced expression 
analysis of several DEGs revealed different expression regulation dependent on 
the duration of cold stress signalizing possible important role of these genes in 
maize response to low temperatures. A more profound transcriptome analysis, 
expected to give a comprehensive insight into low-temperature induced response 
in early stages of plant development, is already underway. Besides low temperatures, waterlogging caused by more frequent rainfalls is another abiotic 
stress which can hamper the idea of early sowing, especially if combined with 
low-temperatures. For this reason, plant response to this stress will also be studied 
on the same levels as low-temperature stress, with the final goal to develop 
hybrids which can respond to challenging climate changes.
PB - Belgrade-Zemun : Maize Research Institute, Zemun Polje
T2 - International conference the frontiers of science and technology in crop breeding and production, June 8-9.2021., Belgrade, Serbia-Book of abstracts
T1 - Understanding low-temperature and waterlogging stress impact on early stages of maize plant development.
SP - 50
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1138
ER - 
@misc{
author = "Nikolić, Ana and Banović Đeri, Bojana and Dudić, Dragana and Božić, Manja and Marković, Ksenija and Delić, Nenad and Ignjatović-Micić, Dragana",
year = "2021",
abstract = "Abiotic stress, as an adverse environmental condition, seriously affects and limits 
maize productivity worldwide. Climate changes lead to altering temperatures and 
rainfall patterns. Earlier maize sowing enables avoiding high temperatures during 
silking and pollination season. As a consequence of early sowing, damages 
caused by temperatures lower than optimal can occur. Hence, it is very important 
to know the mechanism of defence against the low temperatures in the early 
developmental stages of the plant. Nowadays, thanks to hightroughput methods 
such as Next Generation Sequencing (NGS), more profound and detailed research 
can be conducted. A set of maize inbred lines important for commercial breeding 
programs at Maize Research Institute, Zemun Polje was analysed by sequencing 
the whole transcriptome. The aim was to identify tolerant lines for planning future 
hybrids, try to unravel mechanism involved in maize response to low 
temperatures and to identify molecular markers that could be included in breeding 
programs. Bioinformatic analysis of Single Nucleotide Polymorphisms (SNPs) 
and Diferentially Expressed Genes (DEGs) was done. Cold-induced expression 
analysis of several DEGs revealed different expression regulation dependent on 
the duration of cold stress signalizing possible important role of these genes in 
maize response to low temperatures. A more profound transcriptome analysis, 
expected to give a comprehensive insight into low-temperature induced response 
in early stages of plant development, is already underway. Besides low temperatures, waterlogging caused by more frequent rainfalls is another abiotic 
stress which can hamper the idea of early sowing, especially if combined with 
low-temperatures. For this reason, plant response to this stress will also be studied 
on the same levels as low-temperature stress, with the final goal to develop 
hybrids which can respond to challenging climate changes.",
publisher = "Belgrade-Zemun : Maize Research Institute, Zemun Polje",
journal = "International conference the frontiers of science and technology in crop breeding and production, June 8-9.2021., Belgrade, Serbia-Book of abstracts",
title = "Understanding low-temperature and waterlogging stress impact on early stages of maize plant development.",
pages = "50",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1138"
}
Nikolić, A., Banović Đeri, B., Dudić, D., Božić, M., Marković, K., Delić, N.,& Ignjatović-Micić, D.. (2021). Understanding low-temperature and waterlogging stress impact on early stages of maize plant development.. in International conference the frontiers of science and technology in crop breeding and production, June 8-9.2021., Belgrade, Serbia-Book of abstracts
Belgrade-Zemun : Maize Research Institute, Zemun Polje., 50.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1138
Nikolić A, Banović Đeri B, Dudić D, Božić M, Marković K, Delić N, Ignjatović-Micić D. Understanding low-temperature and waterlogging stress impact on early stages of maize plant development.. in International conference the frontiers of science and technology in crop breeding and production, June 8-9.2021., Belgrade, Serbia-Book of abstracts. 2021;:50.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1138 .
Nikolić, Ana, Banović Đeri, Bojana, Dudić, Dragana, Božić, Manja, Marković, Ksenija, Delić, Nenad, Ignjatović-Micić, Dragana, "Understanding low-temperature and waterlogging stress impact on early stages of maize plant development." in International conference the frontiers of science and technology in crop breeding and production, June 8-9.2021., Belgrade, Serbia-Book of abstracts (2021):50,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1138 .

Leaf transcriptome analysis of Lancaster versus other heterotic groups’ maize inbred lines revealed different regulation of cold‐responsive genes

Banović Đeri, Bojana; Božić, Manja; Dudić, Dragana; Vićić, Ivan; Milivojević, Marija; Ignjatović-Micić, Dragana; Samardžić, Jelena; Vančetović, Jelena; Delić, Nenad; Nikolić, Ana

(Hoboken, New Jersey : Wiley, 2021)

TY - JOUR
AU - Banović Đeri, Bojana
AU - Božić, Manja
AU - Dudić, Dragana
AU - Vićić, Ivan
AU - Milivojević, Marija
AU - Ignjatović-Micić, Dragana
AU - Samardžić, Jelena
AU - Vančetović, Jelena
AU - Delić, Nenad
AU - Nikolić, Ana
PY - 2021
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/1137
AB - One of the strategies for overcoming global climate change threatening to decrease maize yield is early sowing. To contribute to the development of cold-tolerant hybrids this research focused on the genetic background's comparative analysis in maize inbreds with good combining ability. Leaf whole-transcriptome sequencing of 46 maize genotypes revealed 77 differentially expressed genes (DEGs) between Lancaster and other heterotic groups (i.e. BSSS, Iowa dent, Ohio), referred to as non-Lancaster group, under optimal growing conditions. Cold test of the subset of four Lancaster and four non-Lancaster lines showed that the former were cold sensitive and the latter cold tolerant. Cold-induced expression analysis of seven DEGs in eight lines revealed different expression regulation dependent on the duration of cold exposure and genetic background for six out of seven analysed genes—chloroplast ATP-sulphurylase, photosystem II cytochrome b559 alpha subunit, CIPK serine-threonine protein kinase 15, glutamyl-tRNA reductase, photosystem II reaction centre protein I and Calvin cycle CP12-chloroplastic-like encoding genes. The results imply that differently regulated basic processes between Lancaster and non-Lancaster maize group involve, at least, photosynthesis and sulphate assimilation, contributing to their different cold response and different adaptation to low temperatures.
PB - Hoboken, New Jersey : Wiley
T2 - Journal of Agronomy and Crop Science
T1 - Leaf transcriptome analysis of Lancaster versus other heterotic groups’ maize inbred lines revealed different regulation of cold‐responsive genes
VL - 208
SP - 12529
DO - 10.1111/jac.12529
ER - 
@article{
author = "Banović Đeri, Bojana and Božić, Manja and Dudić, Dragana and Vićić, Ivan and Milivojević, Marija and Ignjatović-Micić, Dragana and Samardžić, Jelena and Vančetović, Jelena and Delić, Nenad and Nikolić, Ana",
year = "2021",
abstract = "One of the strategies for overcoming global climate change threatening to decrease maize yield is early sowing. To contribute to the development of cold-tolerant hybrids this research focused on the genetic background's comparative analysis in maize inbreds with good combining ability. Leaf whole-transcriptome sequencing of 46 maize genotypes revealed 77 differentially expressed genes (DEGs) between Lancaster and other heterotic groups (i.e. BSSS, Iowa dent, Ohio), referred to as non-Lancaster group, under optimal growing conditions. Cold test of the subset of four Lancaster and four non-Lancaster lines showed that the former were cold sensitive and the latter cold tolerant. Cold-induced expression analysis of seven DEGs in eight lines revealed different expression regulation dependent on the duration of cold exposure and genetic background for six out of seven analysed genes—chloroplast ATP-sulphurylase, photosystem II cytochrome b559 alpha subunit, CIPK serine-threonine protein kinase 15, glutamyl-tRNA reductase, photosystem II reaction centre protein I and Calvin cycle CP12-chloroplastic-like encoding genes. The results imply that differently regulated basic processes between Lancaster and non-Lancaster maize group involve, at least, photosynthesis and sulphate assimilation, contributing to their different cold response and different adaptation to low temperatures.",
publisher = "Hoboken, New Jersey : Wiley",
journal = "Journal of Agronomy and Crop Science",
title = "Leaf transcriptome analysis of Lancaster versus other heterotic groups’ maize inbred lines revealed different regulation of cold‐responsive genes",
volume = "208",
pages = "12529",
doi = "10.1111/jac.12529"
}
Banović Đeri, B., Božić, M., Dudić, D., Vićić, I., Milivojević, M., Ignjatović-Micić, D., Samardžić, J., Vančetović, J., Delić, N.,& Nikolić, A.. (2021). Leaf transcriptome analysis of Lancaster versus other heterotic groups’ maize inbred lines revealed different regulation of cold‐responsive genes. in Journal of Agronomy and Crop Science
Hoboken, New Jersey : Wiley., 208, 12529.
https://doi.org/10.1111/jac.12529
Banović Đeri B, Božić M, Dudić D, Vićić I, Milivojević M, Ignjatović-Micić D, Samardžić J, Vančetović J, Delić N, Nikolić A. Leaf transcriptome analysis of Lancaster versus other heterotic groups’ maize inbred lines revealed different regulation of cold‐responsive genes. in Journal of Agronomy and Crop Science. 2021;208:12529.
doi:10.1111/jac.12529 .
Banović Đeri, Bojana, Božić, Manja, Dudić, Dragana, Vićić, Ivan, Milivojević, Marija, Ignjatović-Micić, Dragana, Samardžić, Jelena, Vančetović, Jelena, Delić, Nenad, Nikolić, Ana, "Leaf transcriptome analysis of Lancaster versus other heterotic groups’ maize inbred lines revealed different regulation of cold‐responsive genes" in Journal of Agronomy and Crop Science, 208 (2021):12529,
https://doi.org/10.1111/jac.12529 . .
2

Adapted quality protein maize for broiler feeds

Kostadinović, Marija; Ignjatović-Micić, Dragana; Vančetović, Jelena; Delić, Nenad

(Belgrade : Maize Research Institute, Zemun Polje, 2021)

TY - GEN
AU - Kostadinović, Marija
AU - Ignjatović-Micić, Dragana
AU - Vančetović, Jelena
AU - Delić, Nenad
PY - 2021
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/969
AB - Maize has low nutritional quality due to poor content of essential amino
acids lysine and tryptophan in the dominant seed storage protein fraction,
zeins. However, Quality Protein Maize (QPM), a variety of opaque2 maize
but with good agronomic traits, can have 60% to 100% higher content of
lysine than standard maize. Monogastric animals (pigs, poultry, fish), like
humans, cannot synthesize lysine and tryptophan de novo and thus these
amino acids must be supplied through diets. QPM was primarily developed
for human consumption to overcome malnutrition in countries where maize
is staple food. Thus, QPM is of tropical origin and its adaptation to temperate
regions is frequently hampered by the retained exotic germplasm.
Development of adapted QPM hybrids is mainly aimed for feed industry. It
has been shown that substituting standard maize with QPM in feed diets
could be profitable due to improved weight gain, feed conversion ratio and
decreasing of dietary lysine supplementation. Maize Research Institute,
Zemun Polje has a program on converting elite inbred lines through marker
assisted breeding into their QPM counterparts and developing commercial
QPM hybrids. Up to now, two inbred lines have been converted, while eight
lines have passed through three or four generations of backcrossing and one
generation of selfing. Tryptophan content in the converted selfed plants was
in the range from 0.080 to 0.093. Besides developing QPM counterparts of
commercial hybrids, one QPM hybrid obtained by crossing a converted elite
inbred line and an adapted tropical inbred line was developed and tested over
different locations and in different years. This hybrid is currently used in
feeding experiments with the objective to test effects of replacing standard
maize with QPM in diets on broiler performances.
PB - Belgrade : Maize Research Institute, Zemun Polje
T2 - International conference: "The frontiers of science and technology in crop breeding and production conference", Belgrade, 8-9.06.2021. - Book of abstracts
T1 - Adapted quality protein maize for broiler feeds
SP - 75
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_969
ER - 
@misc{
author = "Kostadinović, Marija and Ignjatović-Micić, Dragana and Vančetović, Jelena and Delić, Nenad",
year = "2021",
abstract = "Maize has low nutritional quality due to poor content of essential amino
acids lysine and tryptophan in the dominant seed storage protein fraction,
zeins. However, Quality Protein Maize (QPM), a variety of opaque2 maize
but with good agronomic traits, can have 60% to 100% higher content of
lysine than standard maize. Monogastric animals (pigs, poultry, fish), like
humans, cannot synthesize lysine and tryptophan de novo and thus these
amino acids must be supplied through diets. QPM was primarily developed
for human consumption to overcome malnutrition in countries where maize
is staple food. Thus, QPM is of tropical origin and its adaptation to temperate
regions is frequently hampered by the retained exotic germplasm.
Development of adapted QPM hybrids is mainly aimed for feed industry. It
has been shown that substituting standard maize with QPM in feed diets
could be profitable due to improved weight gain, feed conversion ratio and
decreasing of dietary lysine supplementation. Maize Research Institute,
Zemun Polje has a program on converting elite inbred lines through marker
assisted breeding into their QPM counterparts and developing commercial
QPM hybrids. Up to now, two inbred lines have been converted, while eight
lines have passed through three or four generations of backcrossing and one
generation of selfing. Tryptophan content in the converted selfed plants was
in the range from 0.080 to 0.093. Besides developing QPM counterparts of
commercial hybrids, one QPM hybrid obtained by crossing a converted elite
inbred line and an adapted tropical inbred line was developed and tested over
different locations and in different years. This hybrid is currently used in
feeding experiments with the objective to test effects of replacing standard
maize with QPM in diets on broiler performances.",
publisher = "Belgrade : Maize Research Institute, Zemun Polje",
journal = "International conference: "The frontiers of science and technology in crop breeding and production conference", Belgrade, 8-9.06.2021. - Book of abstracts",
title = "Adapted quality protein maize for broiler feeds",
pages = "75",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_969"
}
Kostadinović, M., Ignjatović-Micić, D., Vančetović, J.,& Delić, N.. (2021). Adapted quality protein maize for broiler feeds. in International conference: "The frontiers of science and technology in crop breeding and production conference", Belgrade, 8-9.06.2021. - Book of abstracts
Belgrade : Maize Research Institute, Zemun Polje., 75.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_969
Kostadinović M, Ignjatović-Micić D, Vančetović J, Delić N. Adapted quality protein maize for broiler feeds. in International conference: "The frontiers of science and technology in crop breeding and production conference", Belgrade, 8-9.06.2021. - Book of abstracts. 2021;:75.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_969 .
Kostadinović, Marija, Ignjatović-Micić, Dragana, Vančetović, Jelena, Delić, Nenad, "Adapted quality protein maize for broiler feeds" in International conference: "The frontiers of science and technology in crop breeding and production conference", Belgrade, 8-9.06.2021. - Book of abstracts (2021):75,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_969 .

ZP3024crv

Vančetović, Jelena; Božinović, Sofija; Filipović, Milomir; Ignjatović-Micić, Dragana

(2021)

TY - PAT
AU - Vančetović, Jelena
AU - Božinović, Sofija
AU - Filipović, Milomir
AU - Ignjatović-Micić, Dragana
PY - 2021
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/1091
T2 - Rešenje:320-04-02288/0/2019-11
T1 - ZP3024crv
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1091
ER - 
@misc{
author = "Vančetović, Jelena and Božinović, Sofija and Filipović, Milomir and Ignjatović-Micić, Dragana",
year = "2021",
journal = "Rešenje:320-04-02288/0/2019-11",
title = "ZP3024crv",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1091"
}
Vančetović, J., Božinović, S., Filipović, M.,& Ignjatović-Micić, D.. (2021). ZP3024crv. in Rešenje:320-04-02288/0/2019-11.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1091
Vančetović J, Božinović S, Filipović M, Ignjatović-Micić D. ZP3024crv. in Rešenje:320-04-02288/0/2019-11. 2021;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1091 .
Vančetović, Jelena, Božinović, Sofija, Filipović, Milomir, Ignjatović-Micić, Dragana, "ZP3024crv" in Rešenje:320-04-02288/0/2019-11 (2021),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1091 .

Physiological and gene expression changes during imbibition in maize seeds under low temperature conditions

Božić, Manja; Stanojević, Aleksandra; Marković, Ksenija; Ignjatović-Micić, Dragana; Nikolić, Dragana; Milivojević, Marija; Nikolić, Ana

(Belgrade : Serbian Genetics Society, 2021)

TY - JOUR
AU - Božić, Manja
AU - Stanojević, Aleksandra
AU - Marković, Ksenija
AU - Ignjatović-Micić, Dragana
AU - Nikolić, Dragana
AU - Milivojević, Marija
AU - Nikolić, Ana
PY - 2021
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/832
AB - Maize is one of the most important crop species worldwide, but also extremely
susceptible to the effects of increasingly higher temperatures and drought during the
summer and its flowering and grain filling stage. Different strategies are being utilized to
ensure a satisfying yield potential and quality even in the extremely unfavourable
environmental conditions, which are the result of climate change. Some of them are
cropping pattern changes and sowing alterations, including earlier sowing. Since this
implies the exposure to suboptimal temperatures during early developmental stages, it
leads to a demand for developing maize lines tolerant to low temperatures during these
stages. This research focuses on the first phase of germination, imbibition.
Maize tolerance to low temperatures is a complex trait that includes different mechanisms
and strategies that all work together to ensure adaptation and survival, such as cell
membrane changes, antioxidative system activation, etc. Additionally, the low
temperature response of different maize inbreds varies substantially, so recognizing the
different ways in which they respond to low temperatures during imbibition and other
earlier stages of development is crucial. To accomplish this, seeds of two maize inbred
lines of contrasting susceptibility to low temperatures were selected and exposed to
control (20° C) and low temperature (8°C) conditions during the first 24h of imbition andthen further analyzed to assess their response. This included germination and tetrazolium
assays; ascertaining membrane integrity by evaluating cell leakage and lipid peroxidation;
determining the antioxidative capacity by assessing superoxide dismutase (SOD) and
catalase (CAT) activity; and expression analysis of four genes included in the low
temperature response (gibberellin insensitive dwarf 1 gibberellin receptor, gid1; fatty acid
desaturases 2 and 6, fad2 and fad6; plastid-lipid-associated 2 protein, pap2).
The results showed that, while there is not a significant difference in their germination
rate, they differ in their survival rate, with more seeds of the tolerant genotype surviving
the low temperature period. Significant differences between them were found in cell
leakage (p<0,01), as well as gid1(p<0,05) and fad6 (p<0,05) gene expression assays. The
present research brings light to our understanding of the effect of low temperatures on the
first germination stage, - imbibition. It highlights the importance of choosing the right
inbreds for earlier sowing and points to certain routes that could be taken for improving
and accelerating the breeding process for low temperature tolerance.
AB - Kukuruz je usev od izuzetne važnosti za poljoprivredu, koji se takođe odlikuje značajnom
osetljivošću na visoke temperature i sušu tokom letnjih meseci, odnosno tokom faze cvetanja i
nalivanja zrna. Jedna od strategija obezbeđivanja zadovoljavajuće produktivnosti i prinosa
kukuruza, uprkos nepovoljnim uslovima životne sredine, jeste ranija setva. Ipak u tom slučaju su
biljke kukuruza izložene suboptimalnim temperaturama u ranim fazama razvića, što stvara
potrebu za razvojem linija tolerantnih na niske temperature u tim fazama, što je i fokus ovog
istraživanja. Odgovor kukuruza na niske temperature je kompleksan i uključuje niz različitih
mehanizama i strategija koje obezbeđuju opstanak, a takođe zavisi i od samog genotipa, faze
razvića, itd. Iz tog razloga, odgovor kukuruza na niske temperature (8°C) je posmatran tokom
faze imbibicije, kod dva genotipa, i to na nivou promena genske ekspresije (gid1; fad2; fad6;
pap2), aktivnosti antioksidativnih enzima (SOD, CAT), integriteta ćelijskih membrana, stopa
germinacije, kao i samog preživljavanja. Rezultati ukazuju da postoje statistički značajne razlike
između genotipova kada je reč o stopi preživljavanja, integritetu ćelijskih membrana i ekspresiji
gena gid1i fad6 (p<0,05). Ovo istraživanje ukazuje na moguće mehanizme aklimatizacije na
niske temperature tokom faze imbibicije i ističe značaj odabira odgovarajućih linija za raniju
setvu.
PB - Belgrade : Serbian Genetics Society
T2 - Genetika
T1 - Physiological and gene expression changes during imbibition in maize seeds under low temperature conditions
VL - 53
IS - 3
SP - 1147
EP - 1165
DO - 10.2298/GENSR2103147B
ER - 
@article{
author = "Božić, Manja and Stanojević, Aleksandra and Marković, Ksenija and Ignjatović-Micić, Dragana and Nikolić, Dragana and Milivojević, Marija and Nikolić, Ana",
year = "2021",
abstract = "Maize is one of the most important crop species worldwide, but also extremely
susceptible to the effects of increasingly higher temperatures and drought during the
summer and its flowering and grain filling stage. Different strategies are being utilized to
ensure a satisfying yield potential and quality even in the extremely unfavourable
environmental conditions, which are the result of climate change. Some of them are
cropping pattern changes and sowing alterations, including earlier sowing. Since this
implies the exposure to suboptimal temperatures during early developmental stages, it
leads to a demand for developing maize lines tolerant to low temperatures during these
stages. This research focuses on the first phase of germination, imbibition.
Maize tolerance to low temperatures is a complex trait that includes different mechanisms
and strategies that all work together to ensure adaptation and survival, such as cell
membrane changes, antioxidative system activation, etc. Additionally, the low
temperature response of different maize inbreds varies substantially, so recognizing the
different ways in which they respond to low temperatures during imbibition and other
earlier stages of development is crucial. To accomplish this, seeds of two maize inbred
lines of contrasting susceptibility to low temperatures were selected and exposed to
control (20° C) and low temperature (8°C) conditions during the first 24h of imbition andthen further analyzed to assess their response. This included germination and tetrazolium
assays; ascertaining membrane integrity by evaluating cell leakage and lipid peroxidation;
determining the antioxidative capacity by assessing superoxide dismutase (SOD) and
catalase (CAT) activity; and expression analysis of four genes included in the low
temperature response (gibberellin insensitive dwarf 1 gibberellin receptor, gid1; fatty acid
desaturases 2 and 6, fad2 and fad6; plastid-lipid-associated 2 protein, pap2).
The results showed that, while there is not a significant difference in their germination
rate, they differ in their survival rate, with more seeds of the tolerant genotype surviving
the low temperature period. Significant differences between them were found in cell
leakage (p<0,01), as well as gid1(p<0,05) and fad6 (p<0,05) gene expression assays. The
present research brings light to our understanding of the effect of low temperatures on the
first germination stage, - imbibition. It highlights the importance of choosing the right
inbreds for earlier sowing and points to certain routes that could be taken for improving
and accelerating the breeding process for low temperature tolerance., Kukuruz je usev od izuzetne važnosti za poljoprivredu, koji se takođe odlikuje značajnom
osetljivošću na visoke temperature i sušu tokom letnjih meseci, odnosno tokom faze cvetanja i
nalivanja zrna. Jedna od strategija obezbeđivanja zadovoljavajuće produktivnosti i prinosa
kukuruza, uprkos nepovoljnim uslovima životne sredine, jeste ranija setva. Ipak u tom slučaju su
biljke kukuruza izložene suboptimalnim temperaturama u ranim fazama razvića, što stvara
potrebu za razvojem linija tolerantnih na niske temperature u tim fazama, što je i fokus ovog
istraživanja. Odgovor kukuruza na niske temperature je kompleksan i uključuje niz različitih
mehanizama i strategija koje obezbeđuju opstanak, a takođe zavisi i od samog genotipa, faze
razvića, itd. Iz tog razloga, odgovor kukuruza na niske temperature (8°C) je posmatran tokom
faze imbibicije, kod dva genotipa, i to na nivou promena genske ekspresije (gid1; fad2; fad6;
pap2), aktivnosti antioksidativnih enzima (SOD, CAT), integriteta ćelijskih membrana, stopa
germinacije, kao i samog preživljavanja. Rezultati ukazuju da postoje statistički značajne razlike
između genotipova kada je reč o stopi preživljavanja, integritetu ćelijskih membrana i ekspresiji
gena gid1i fad6 (p<0,05). Ovo istraživanje ukazuje na moguće mehanizme aklimatizacije na
niske temperature tokom faze imbibicije i ističe značaj odabira odgovarajućih linija za raniju
setvu.",
publisher = "Belgrade : Serbian Genetics Society",
journal = "Genetika",
title = "Physiological and gene expression changes during imbibition in maize seeds under low temperature conditions",
volume = "53",
number = "3",
pages = "1147-1165",
doi = "10.2298/GENSR2103147B"
}
Božić, M., Stanojević, A., Marković, K., Ignjatović-Micić, D., Nikolić, D., Milivojević, M.,& Nikolić, A.. (2021). Physiological and gene expression changes during imbibition in maize seeds under low temperature conditions. in Genetika
Belgrade : Serbian Genetics Society., 53(3), 1147-1165.
https://doi.org/10.2298/GENSR2103147B
Božić M, Stanojević A, Marković K, Ignjatović-Micić D, Nikolić D, Milivojević M, Nikolić A. Physiological and gene expression changes during imbibition in maize seeds under low temperature conditions. in Genetika. 2021;53(3):1147-1165.
doi:10.2298/GENSR2103147B .
Božić, Manja, Stanojević, Aleksandra, Marković, Ksenija, Ignjatović-Micić, Dragana, Nikolić, Dragana, Milivojević, Marija, Nikolić, Ana, "Physiological and gene expression changes during imbibition in maize seeds under low temperature conditions" in Genetika, 53, no. 3 (2021):1147-1165,
https://doi.org/10.2298/GENSR2103147B . .

Agronomic, biochemical and genetic attributes of maizehigh grain quality accessions

Vančetović, Jelena; Kostadinović, Marija; Božinović, Sofija; Nikolić, Ana; Vukadinović, Jelena; Marković, Ksenija; Ignjatović-Micić, Dragana

(Beograd : Društvo genetičara Srbije, 2020)

TY - JOUR
AU - Vančetović, Jelena
AU - Kostadinović, Marija
AU - Božinović, Sofija
AU - Nikolić, Ana
AU - Vukadinović, Jelena
AU - Marković, Ksenija
AU - Ignjatović-Micić, Dragana
PY - 2020
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/791
AB - Nutritional quality of maize is low because maize protein is poor in several essential amino acids. The purpose of this research was to analyze agronomic traits and kernel biochemical and physical properties of 16 gene bank accessions which comprise a mini-core collection for grain quality and to identify populations for improving protein quality. Standard ZP341 hybrid was superior for half of agronomic traits tested, especially grain yield, which was higher from 24% to six times. Ten accessions had protein content over 14 % and were further analyzed for amino acid composition and kernel characteristics. Additionally, genetic relationships between the accessions were determined  by  Simple  Sequence  Repeats  (SSRs)  analysis  with  30  primers.  All accessions showed elevated contents of most essential amino acids. Population L492 with 1.87 and 0.68 g 100g-1dry weight had the highest contents of leucine and phenylalanine, respectively, but also higher contents of most other analyzed amino acids (p<0.05). Cluster analysis based on SSRs also distinguished L492 by separating it from all other accessions. Compared to ZP341, accessions were significantly inferior in grain weight and dimensions (p<0.05), but superior in most hardness parameters (p<0.05). Pearson correlations revealed lack of negative correlations between biochemical traits, indicating a possibility for concurrent improvement of several amino acids. The best way of improving protein quality of elite materials is through backcrossing and as populations were chosen according to their good general combining ability (with IoDent, Lancaster and BSSS), they could serve for improvement of elite materials of these genetic origins.
AB - Nutritivna vrednost kukuruza je niska zbog nedostatka nekoliko esencijalnih amino kiselina. Cilj ovog rada jebio da se analiziraju agronomske osobine, sadržaj proteina i amino kiselina kao i fiziĉka svojstva zrna 16 uzoraka iz banke gena koji ĉine mini coreza kvalitet, da bi se identifikovale populacije za poboljšanje kvaliteta proteina kukuruza. Hibrid ZP 341 (standard) je bio superioran za većinu testiranih agronomskih svojstava, sa prinosom zrna većim za 24% do 600%. Deset uzoraka kod kojih je sadržaj proteina bio veći od 14% je analizirano na sadržaj aminokiselina i karakteristike zrna. TakoĊe su utvrĊeni genetiĉki odnosi izmeĊu uzoraka pomoću 30 SSR markera. Svi uzorci su pokazali povećan sadržaj većine esencijalnih amino kiselina. Populacija L492 je imala najveći sadržaj leucina (1.87g 100g-1suve mase) i fenilalanina (0.68g 100g-1suve mase), ali i veće sadržaje ostalih aminokiselina (p<0.05) u odnosu na ZP341 i analizirane populacije. Klaster analiza zasnovana na SSR markerima je takoĊe izdvojila populaciju L492 od svih ostalih populacija. U odnosu na ZP 341, populacije iz banke gena su bile inferiorne u masi i dimenzijama zrna (p<0.05), ali superiorne u većini parametara tvrdoće zrna  (p<0.05). Pirsonove  korelacije su pokazale nedostatak negativnih korelacija izmeĊu analiziranih biohemijskih svojstava, što ukazuje na mogućnost poboljšanja kukuruza na više amino kiselina istovremeno. Najbolji naĉin poboljšanja kvaliteta proteina elitnog materijala je putem  povratnih ukrštanja, a kako su populacije izabrane prema svojim dobrim opštim kombinacionim sposobnostima (sa IoDent, Lancaster i BSSS), mogle bi da služe za poboljšanje elitnog materijala navedenih heterotiĉnih grupa.
PB - Beograd : Društvo genetičara Srbije
T2 - Genetika
T1 - Agronomic, biochemical and genetic attributes of maizehigh grain quality accessions
T1 - Agronomska, biohemijska i genetička svojstva populacija kukuruza visokog kvaliteta proteina iz banke gena
VL - 52
IS - 1
SP - 273
EP - 289
DO - 10.2298/GENSR2001273V
ER - 
@article{
author = "Vančetović, Jelena and Kostadinović, Marija and Božinović, Sofija and Nikolić, Ana and Vukadinović, Jelena and Marković, Ksenija and Ignjatović-Micić, Dragana",
year = "2020",
abstract = "Nutritional quality of maize is low because maize protein is poor in several essential amino acids. The purpose of this research was to analyze agronomic traits and kernel biochemical and physical properties of 16 gene bank accessions which comprise a mini-core collection for grain quality and to identify populations for improving protein quality. Standard ZP341 hybrid was superior for half of agronomic traits tested, especially grain yield, which was higher from 24% to six times. Ten accessions had protein content over 14 % and were further analyzed for amino acid composition and kernel characteristics. Additionally, genetic relationships between the accessions were determined  by  Simple  Sequence  Repeats  (SSRs)  analysis  with  30  primers.  All accessions showed elevated contents of most essential amino acids. Population L492 with 1.87 and 0.68 g 100g-1dry weight had the highest contents of leucine and phenylalanine, respectively, but also higher contents of most other analyzed amino acids (p<0.05). Cluster analysis based on SSRs also distinguished L492 by separating it from all other accessions. Compared to ZP341, accessions were significantly inferior in grain weight and dimensions (p<0.05), but superior in most hardness parameters (p<0.05). Pearson correlations revealed lack of negative correlations between biochemical traits, indicating a possibility for concurrent improvement of several amino acids. The best way of improving protein quality of elite materials is through backcrossing and as populations were chosen according to their good general combining ability (with IoDent, Lancaster and BSSS), they could serve for improvement of elite materials of these genetic origins., Nutritivna vrednost kukuruza je niska zbog nedostatka nekoliko esencijalnih amino kiselina. Cilj ovog rada jebio da se analiziraju agronomske osobine, sadržaj proteina i amino kiselina kao i fiziĉka svojstva zrna 16 uzoraka iz banke gena koji ĉine mini coreza kvalitet, da bi se identifikovale populacije za poboljšanje kvaliteta proteina kukuruza. Hibrid ZP 341 (standard) je bio superioran za većinu testiranih agronomskih svojstava, sa prinosom zrna većim za 24% do 600%. Deset uzoraka kod kojih je sadržaj proteina bio veći od 14% je analizirano na sadržaj aminokiselina i karakteristike zrna. TakoĊe su utvrĊeni genetiĉki odnosi izmeĊu uzoraka pomoću 30 SSR markera. Svi uzorci su pokazali povećan sadržaj većine esencijalnih amino kiselina. Populacija L492 je imala najveći sadržaj leucina (1.87g 100g-1suve mase) i fenilalanina (0.68g 100g-1suve mase), ali i veće sadržaje ostalih aminokiselina (p<0.05) u odnosu na ZP341 i analizirane populacije. Klaster analiza zasnovana na SSR markerima je takoĊe izdvojila populaciju L492 od svih ostalih populacija. U odnosu na ZP 341, populacije iz banke gena su bile inferiorne u masi i dimenzijama zrna (p<0.05), ali superiorne u većini parametara tvrdoće zrna  (p<0.05). Pirsonove  korelacije su pokazale nedostatak negativnih korelacija izmeĊu analiziranih biohemijskih svojstava, što ukazuje na mogućnost poboljšanja kukuruza na više amino kiselina istovremeno. Najbolji naĉin poboljšanja kvaliteta proteina elitnog materijala je putem  povratnih ukrštanja, a kako su populacije izabrane prema svojim dobrim opštim kombinacionim sposobnostima (sa IoDent, Lancaster i BSSS), mogle bi da služe za poboljšanje elitnog materijala navedenih heterotiĉnih grupa.",
publisher = "Beograd : Društvo genetičara Srbije",
journal = "Genetika",
title = "Agronomic, biochemical and genetic attributes of maizehigh grain quality accessions, Agronomska, biohemijska i genetička svojstva populacija kukuruza visokog kvaliteta proteina iz banke gena",
volume = "52",
number = "1",
pages = "273-289",
doi = "10.2298/GENSR2001273V"
}
Vančetović, J., Kostadinović, M., Božinović, S., Nikolić, A., Vukadinović, J., Marković, K.,& Ignjatović-Micić, D.. (2020). Agronomic, biochemical and genetic attributes of maizehigh grain quality accessions. in Genetika
Beograd : Društvo genetičara Srbije., 52(1), 273-289.
https://doi.org/10.2298/GENSR2001273V
Vančetović J, Kostadinović M, Božinović S, Nikolić A, Vukadinović J, Marković K, Ignjatović-Micić D. Agronomic, biochemical and genetic attributes of maizehigh grain quality accessions. in Genetika. 2020;52(1):273-289.
doi:10.2298/GENSR2001273V .
Vančetović, Jelena, Kostadinović, Marija, Božinović, Sofija, Nikolić, Ana, Vukadinović, Jelena, Marković, Ksenija, Ignjatović-Micić, Dragana, "Agronomic, biochemical and genetic attributes of maizehigh grain quality accessions" in Genetika, 52, no. 1 (2020):273-289,
https://doi.org/10.2298/GENSR2001273V . .
1
1

Agronomic traits of QPM maize hybrids adapted to temperate regions

Vančetović, Jelena; Ignjatović-Micić, Dragana; Kostadinović, Marija; Delić, Nenad; Stanković, Goran; Božinović, Sofija; Đorđević-Melnik, Olivera

(Zagreb : University of Zagreb, Faculty of Agriculture, 2020)

TY - CONF
AU - Vančetović, Jelena
AU - Ignjatović-Micić, Dragana
AU - Kostadinović, Marija
AU - Delić, Nenad
AU - Stanković, Goran
AU - Božinović, Sofija
AU - Đorđević-Melnik, Olivera
PY - 2020
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/1124
AB - In this paper agronomic characteristics of quality protein maize (QPM) hybrids adapted to temperate
regions created in Maize Research Institut Zemun Polje are presented. Hybrid ZPQPM13 showed
favorable traits for growing in these regions, and its grain yield was at the level of one of the leading
ZP hybrids - ZP 606. However, grain moisture of this hybrid was 3% higher than that of ZP 606,
pointing out to the tropical origin of its parental inbred lines. Namely, mother was obtained from F1
cross between tropical and adapted lines, and father by marker assisted selection (MAS) from QPM
line of tropical origin that was crossed and twice backcrossed with a commercial ZP line. In the future,
in order to obtain even more adapted QPM hybrids, MAS program will continue with all the best
commercial ZP inbred lines of all FAO groups.
PB - Zagreb : University of Zagreb, Faculty of Agriculture
C3 - Proceedings of 55th Croatian and 15th International Symposium on Agriculture, February 16-21, 2020., Vodice, Croatia
T1 - Agronomic traits of QPM maize hybrids adapted to temperate regions
SP - 289
EP - 293
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1124
ER - 
@conference{
author = "Vančetović, Jelena and Ignjatović-Micić, Dragana and Kostadinović, Marija and Delić, Nenad and Stanković, Goran and Božinović, Sofija and Đorđević-Melnik, Olivera",
year = "2020",
abstract = "In this paper agronomic characteristics of quality protein maize (QPM) hybrids adapted to temperate
regions created in Maize Research Institut Zemun Polje are presented. Hybrid ZPQPM13 showed
favorable traits for growing in these regions, and its grain yield was at the level of one of the leading
ZP hybrids - ZP 606. However, grain moisture of this hybrid was 3% higher than that of ZP 606,
pointing out to the tropical origin of its parental inbred lines. Namely, mother was obtained from F1
cross between tropical and adapted lines, and father by marker assisted selection (MAS) from QPM
line of tropical origin that was crossed and twice backcrossed with a commercial ZP line. In the future,
in order to obtain even more adapted QPM hybrids, MAS program will continue with all the best
commercial ZP inbred lines of all FAO groups.",
publisher = "Zagreb : University of Zagreb, Faculty of Agriculture",
journal = "Proceedings of 55th Croatian and 15th International Symposium on Agriculture, February 16-21, 2020., Vodice, Croatia",
title = "Agronomic traits of QPM maize hybrids adapted to temperate regions",
pages = "289-293",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1124"
}
Vančetović, J., Ignjatović-Micić, D., Kostadinović, M., Delić, N., Stanković, G., Božinović, S.,& Đorđević-Melnik, O.. (2020). Agronomic traits of QPM maize hybrids adapted to temperate regions. in Proceedings of 55th Croatian and 15th International Symposium on Agriculture, February 16-21, 2020., Vodice, Croatia
Zagreb : University of Zagreb, Faculty of Agriculture., 289-293.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1124
Vančetović J, Ignjatović-Micić D, Kostadinović M, Delić N, Stanković G, Božinović S, Đorđević-Melnik O. Agronomic traits of QPM maize hybrids adapted to temperate regions. in Proceedings of 55th Croatian and 15th International Symposium on Agriculture, February 16-21, 2020., Vodice, Croatia. 2020;:289-293.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1124 .
Vančetović, Jelena, Ignjatović-Micić, Dragana, Kostadinović, Marija, Delić, Nenad, Stanković, Goran, Božinović, Sofija, Đorđević-Melnik, Olivera, "Agronomic traits of QPM maize hybrids adapted to temperate regions" in Proceedings of 55th Croatian and 15th International Symposium on Agriculture, February 16-21, 2020., Vodice, Croatia (2020):289-293,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1124 .

Evaluation of temperate quality protein maize (Qpm) hybrids for field performance and grain quality

Ignjatović-Micić, Dragana; Kostadinović, Marija; Božinović, Sofija; Đorđević-Melnik, Olivera; Stanković, Goran; Delić, Nenad; Vančetović, Jelena

(Chile : Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA, 2020)

TY - JOUR
AU - Ignjatović-Micić, Dragana
AU - Kostadinović, Marija
AU - Božinović, Sofija
AU - Đorđević-Melnik, Olivera
AU - Stanković, Goran
AU - Delić, Nenad
AU - Vančetović, Jelena
PY - 2020
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/819
AB - Quality protein maize (QPM) (Zea mays L.) is primarily used for food in countries of tropical and sub-tropical regions
where maize is the main source of protein. Although its cultivation in temperate regions is hampered by residues of
exotic germplasm, it could be beneficial for use in livestock feeds as it was shown that substitution of standard maize
with QPM can improve livestock characteristics and decrease dietary lysine supplementation. The aim of this study
was to test 11 QPM hybrids obtained by crossing adapted QPM inbred lines for their performance in field trials in 2
yr at four locations, as well as to determine their relevant biochemical components. The main reason for rejecting nine
QPM hybrids was low grain yield, standard hybrids had higher yields on average for 37.8%. Hybrid ZPQPM6 had good
agronomic characteristics, but its biochemical components were nonsignificantly different from the standard hybrid.
Only hybrid ZPQPM13 met necessary criteria, grain yield comparable with standard hybrids, high tryptophan content
in different environments (average 0.083%) and hard endosperm (average score 1.87). Lysine content, measured after
mercantile production, was 0.44%. Quality index, although below the QPM threshold (which is 0.80%) was significantly
higher (p < 0.05) in ZPQPM13 in comparison with standard hybrid, indicating improved nutritional quality of the protein.
The results indicated that presence of exotic germplasm in these QPM hybrids is a consequential difficulty and that in their
parental inbred lines at least one more backcross with temperate germplasm should be done to select better adapted QPM.
PB - Chile : Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA
T2 - Chilean Journal of Agricultural Research
T1 - Evaluation of temperate quality protein maize (Qpm) hybrids for field performance and grain quality
VL - 80
IS - 4
SP - 598
EP - 607
DO - 10.4067/S0718-58392020000400598
ER - 
@article{
author = "Ignjatović-Micić, Dragana and Kostadinović, Marija and Božinović, Sofija and Đorđević-Melnik, Olivera and Stanković, Goran and Delić, Nenad and Vančetović, Jelena",
year = "2020",
abstract = "Quality protein maize (QPM) (Zea mays L.) is primarily used for food in countries of tropical and sub-tropical regions
where maize is the main source of protein. Although its cultivation in temperate regions is hampered by residues of
exotic germplasm, it could be beneficial for use in livestock feeds as it was shown that substitution of standard maize
with QPM can improve livestock characteristics and decrease dietary lysine supplementation. The aim of this study
was to test 11 QPM hybrids obtained by crossing adapted QPM inbred lines for their performance in field trials in 2
yr at four locations, as well as to determine their relevant biochemical components. The main reason for rejecting nine
QPM hybrids was low grain yield, standard hybrids had higher yields on average for 37.8%. Hybrid ZPQPM6 had good
agronomic characteristics, but its biochemical components were nonsignificantly different from the standard hybrid.
Only hybrid ZPQPM13 met necessary criteria, grain yield comparable with standard hybrids, high tryptophan content
in different environments (average 0.083%) and hard endosperm (average score 1.87). Lysine content, measured after
mercantile production, was 0.44%. Quality index, although below the QPM threshold (which is 0.80%) was significantly
higher (p < 0.05) in ZPQPM13 in comparison with standard hybrid, indicating improved nutritional quality of the protein.
The results indicated that presence of exotic germplasm in these QPM hybrids is a consequential difficulty and that in their
parental inbred lines at least one more backcross with temperate germplasm should be done to select better adapted QPM.",
publisher = "Chile : Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA",
journal = "Chilean Journal of Agricultural Research",
title = "Evaluation of temperate quality protein maize (Qpm) hybrids for field performance and grain quality",
volume = "80",
number = "4",
pages = "598-607",
doi = "10.4067/S0718-58392020000400598"
}
Ignjatović-Micić, D., Kostadinović, M., Božinović, S., Đorđević-Melnik, O., Stanković, G., Delić, N.,& Vančetović, J.. (2020). Evaluation of temperate quality protein maize (Qpm) hybrids for field performance and grain quality. in Chilean Journal of Agricultural Research
Chile : Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA., 80(4), 598-607.
https://doi.org/10.4067/S0718-58392020000400598
Ignjatović-Micić D, Kostadinović M, Božinović S, Đorđević-Melnik O, Stanković G, Delić N, Vančetović J. Evaluation of temperate quality protein maize (Qpm) hybrids for field performance and grain quality. in Chilean Journal of Agricultural Research. 2020;80(4):598-607.
doi:10.4067/S0718-58392020000400598 .
Ignjatović-Micić, Dragana, Kostadinović, Marija, Božinović, Sofija, Đorđević-Melnik, Olivera, Stanković, Goran, Delić, Nenad, Vančetović, Jelena, "Evaluation of temperate quality protein maize (Qpm) hybrids for field performance and grain quality" in Chilean Journal of Agricultural Research, 80, no. 4 (2020):598-607,
https://doi.org/10.4067/S0718-58392020000400598 . .
4
1

Morphological and physiological response of maize seedlings to chilling stress

Nikolić, Ana; Kravić, Natalija; Ristić, Danijela; Anđelković, Violeta; Marković, Ksenija; Vančetović, Jelena; Ignjatović-Micić, Dragana

(Beograd : Društavo genetičara Srbije, 2020)

TY - JOUR
AU - Nikolić, Ana
AU - Kravić, Natalija
AU - Ristić, Danijela
AU - Anđelković, Violeta
AU - Marković, Ksenija
AU - Vančetović, Jelena
AU - Ignjatović-Micić, Dragana
PY - 2020
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/814
AB - Although accompanied with adverse low temperatures, early maize sowing could be
used to avoid drought during flowering and diminish yield losses. Herein, a small-scale
experiment of low temperature stress (LTS) on maize lines L1 (tolerant), L2 (medium
tolerant) and L3 (susceptible) is presented. Plants were grown in pots exposed to
exterior suboptimal (March) and optimal (late April) temperatures until three leaf stage.
Chlorophyll (CH), flavonoids (FL), anthocyanins (AN) and nitrogen balance (NBI)
indices were measured using Dualex Scientific optical device. Growth parameters were
also determined. Under LTS, number of plants was unchanged for L1 and halved for L2
and L3. Compared to L2 and L3, L1 had significantly higher (p<0.05) shoot fresh
weight (0.649 g vs. 0.406 g and 0.303 g), AN (0.17 vs. 0.13) and FL (1.47 vs. 1.38 and
1.36). For recovery evaluation, plants were transplanted into the field. Transplanted
stressed L1 plants showed the highest grain yield per plant (55g) in the field. Due to
high correlations (p<0.01) between FL in three leaf stage and grain yield per plant, FL
could be used as an indicator of plant recovery of maize genotypes exposed to LTS
during early sowing.
AB - Ranom setvom kukuruza se može izbeći efekat suše u fazi cvetanja i tako preduprediti smanjenje
prinosa uprkos nepovoljnim temperaturama u tom periodu. U ovom istraživanju prezentovani su
rezultati efekta niskih temperatura na tri linije kukuruza: L1 (tolerantna), L2 (srednje osetljiva) i
L3 (osetljiva). Biljke su gajene do faze trećeg lista u saksijama izloženim suboptimalnim (mart) i
optimalnim (april) spoljnim temperaturama. Sadržaj hlorofila, flavonoida i antocijana kao i
nitrogen balance index (NBI) su mereni korišćenjem uređaja Dualex Scientific (Force-A, Orsay,
France). Takođe, mereni su i parametri rasta. U poređenju sa L2 i L3, L1 je imao značajno veću
(p<0.05) svežu masu nadzemnog dela biljke (0.649 g vs. 0.406 g i 0.303 g), antocijana (0.17 vs.
0.13) i flavonoida (1.47 vs. 1.38 i 1.36). Biljke su presađene u polje radi procene oporavka.
Presađene biljke genotipa L1 su pokazale najveći prinos po biljci u polju (55g). S obzirom na
visoku korelaciju između sadržaja flavonoida u fazi trećeg lista i prinosa po biljci (p<0.01),
flavonoidi mogu biti korišćeni kao indikator oporavka biljke kukuruza izloženih niskim
temperaturama u fazi rane setve
PB - Beograd : Društavo genetičara Srbije
T2 - Genetika
T1 - Morphological and physiological response of maize seedlings to chilling stress
VL - 52
IS - 2
SP - 689
EP - 698
DO - 10.2298/GENSR2002689N
ER - 
@article{
author = "Nikolić, Ana and Kravić, Natalija and Ristić, Danijela and Anđelković, Violeta and Marković, Ksenija and Vančetović, Jelena and Ignjatović-Micić, Dragana",
year = "2020",
abstract = "Although accompanied with adverse low temperatures, early maize sowing could be
used to avoid drought during flowering and diminish yield losses. Herein, a small-scale
experiment of low temperature stress (LTS) on maize lines L1 (tolerant), L2 (medium
tolerant) and L3 (susceptible) is presented. Plants were grown in pots exposed to
exterior suboptimal (March) and optimal (late April) temperatures until three leaf stage.
Chlorophyll (CH), flavonoids (FL), anthocyanins (AN) and nitrogen balance (NBI)
indices were measured using Dualex Scientific optical device. Growth parameters were
also determined. Under LTS, number of plants was unchanged for L1 and halved for L2
and L3. Compared to L2 and L3, L1 had significantly higher (p<0.05) shoot fresh
weight (0.649 g vs. 0.406 g and 0.303 g), AN (0.17 vs. 0.13) and FL (1.47 vs. 1.38 and
1.36). For recovery evaluation, plants were transplanted into the field. Transplanted
stressed L1 plants showed the highest grain yield per plant (55g) in the field. Due to
high correlations (p<0.01) between FL in three leaf stage and grain yield per plant, FL
could be used as an indicator of plant recovery of maize genotypes exposed to LTS
during early sowing., Ranom setvom kukuruza se može izbeći efekat suše u fazi cvetanja i tako preduprediti smanjenje
prinosa uprkos nepovoljnim temperaturama u tom periodu. U ovom istraživanju prezentovani su
rezultati efekta niskih temperatura na tri linije kukuruza: L1 (tolerantna), L2 (srednje osetljiva) i
L3 (osetljiva). Biljke su gajene do faze trećeg lista u saksijama izloženim suboptimalnim (mart) i
optimalnim (april) spoljnim temperaturama. Sadržaj hlorofila, flavonoida i antocijana kao i
nitrogen balance index (NBI) su mereni korišćenjem uređaja Dualex Scientific (Force-A, Orsay,
France). Takođe, mereni su i parametri rasta. U poređenju sa L2 i L3, L1 je imao značajno veću
(p<0.05) svežu masu nadzemnog dela biljke (0.649 g vs. 0.406 g i 0.303 g), antocijana (0.17 vs.
0.13) i flavonoida (1.47 vs. 1.38 i 1.36). Biljke su presađene u polje radi procene oporavka.
Presađene biljke genotipa L1 su pokazale najveći prinos po biljci u polju (55g). S obzirom na
visoku korelaciju između sadržaja flavonoida u fazi trećeg lista i prinosa po biljci (p<0.01),
flavonoidi mogu biti korišćeni kao indikator oporavka biljke kukuruza izloženih niskim
temperaturama u fazi rane setve",
publisher = "Beograd : Društavo genetičara Srbije",
journal = "Genetika",
title = "Morphological and physiological response of maize seedlings to chilling stress",
volume = "52",
number = "2",
pages = "689-698",
doi = "10.2298/GENSR2002689N"
}
Nikolić, A., Kravić, N., Ristić, D., Anđelković, V., Marković, K., Vančetović, J.,& Ignjatović-Micić, D.. (2020). Morphological and physiological response of maize seedlings to chilling stress. in Genetika
Beograd : Društavo genetičara Srbije., 52(2), 689-698.
https://doi.org/10.2298/GENSR2002689N
Nikolić A, Kravić N, Ristić D, Anđelković V, Marković K, Vančetović J, Ignjatović-Micić D. Morphological and physiological response of maize seedlings to chilling stress. in Genetika. 2020;52(2):689-698.
doi:10.2298/GENSR2002689N .
Nikolić, Ana, Kravić, Natalija, Ristić, Danijela, Anđelković, Violeta, Marković, Ksenija, Vančetović, Jelena, Ignjatović-Micić, Dragana, "Morphological and physiological response of maize seedlings to chilling stress" in Genetika, 52, no. 2 (2020):689-698,
https://doi.org/10.2298/GENSR2002689N . .
3
2

Marker assisted selection for β-carotene rich maize: two-level selection procedure in BC2 generation

Kostadinović, Marija; Janjić, Jovana; Ristić, Danijela; Đorđević-Melnik, Olivera; Božinović, Sofija; Ignjatović-Micić, Dragana; Vančetović, Jelena

(Sarajevo : University of East Sarajevo, Faculty of Agriculture, Republic of Srpska, Bosnia, 2020)

TY - CONF
AU - Kostadinović, Marija
AU - Janjić, Jovana
AU - Ristić, Danijela
AU - Đorđević-Melnik, Olivera
AU - Božinović, Sofija
AU - Ignjatović-Micić, Dragana
AU - Vančetović, Jelena
PY - 2020
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/962
AB - This paper is a part of the breeding program conducted at the Maize Research Institute "Zemun Polje", with the aim to convert the standard maize to β-carotene rich genotypes adapted to temperate regions using the marker assisted selection. When SSR marker specific to the crtRB1 gene has been tested on parental lines, distinct polymorphism was observed between the donor and recurrent parents. The same marker has also been validated in BC1 generation when heterozygous individuals were clearly distinguishable from the homozygous dominants. The results presented herein refer to two-level selection procedure in BC2 generation. First, BC2 plants were analyzed with crtRB1-specific molecular marker to separate heterozygotes from dominant homozygotes. Percentage of heterozygous plants was approximately 50%, which was in accordance with the expected Mendelian ratio of 1:1. Second, the selected heterozygotes were screened with 30 polymorphic SSR markers distributed throughout the maize genome to identify genotypes with the highest recovery of recurrent parent’s genome (RPG). The RPG values among three analyzed parental lines and their respective progenies ranged from 85-99%. For each line separately, RPG values were: 86-97% (RP1), 90-95% (RP2) and 85-99% (RP3). Plants with RPG above 95% were selfed to produce BC2F2 generation in which homozygous recessive individuals would be identified. Those genotypes will be subjected to biochemical and phenotypic evaluation to confirm their nutritional and agronomical superiority. Finally, these β-carotene enriched lines, as well as the resulting improved hybrids, can be used in the biofortification programs.
PB - Sarajevo : University of East Sarajevo, Faculty of Agriculture, Republic of Srpska, Bosnia
C3 - 11. international scientific agriculture symposium "Agrosym 2020", 08-09.10.2020., Jahorina, B i H - Book of proceedings
T1 - Marker assisted selection for β-carotene rich maize: two-level selection procedure in BC2 generation
SP - 37
EP - 44
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_962
ER - 
@conference{
author = "Kostadinović, Marija and Janjić, Jovana and Ristić, Danijela and Đorđević-Melnik, Olivera and Božinović, Sofija and Ignjatović-Micić, Dragana and Vančetović, Jelena",
year = "2020",
abstract = "This paper is a part of the breeding program conducted at the Maize Research Institute "Zemun Polje", with the aim to convert the standard maize to β-carotene rich genotypes adapted to temperate regions using the marker assisted selection. When SSR marker specific to the crtRB1 gene has been tested on parental lines, distinct polymorphism was observed between the donor and recurrent parents. The same marker has also been validated in BC1 generation when heterozygous individuals were clearly distinguishable from the homozygous dominants. The results presented herein refer to two-level selection procedure in BC2 generation. First, BC2 plants were analyzed with crtRB1-specific molecular marker to separate heterozygotes from dominant homozygotes. Percentage of heterozygous plants was approximately 50%, which was in accordance with the expected Mendelian ratio of 1:1. Second, the selected heterozygotes were screened with 30 polymorphic SSR markers distributed throughout the maize genome to identify genotypes with the highest recovery of recurrent parent’s genome (RPG). The RPG values among three analyzed parental lines and their respective progenies ranged from 85-99%. For each line separately, RPG values were: 86-97% (RP1), 90-95% (RP2) and 85-99% (RP3). Plants with RPG above 95% were selfed to produce BC2F2 generation in which homozygous recessive individuals would be identified. Those genotypes will be subjected to biochemical and phenotypic evaluation to confirm their nutritional and agronomical superiority. Finally, these β-carotene enriched lines, as well as the resulting improved hybrids, can be used in the biofortification programs.",
publisher = "Sarajevo : University of East Sarajevo, Faculty of Agriculture, Republic of Srpska, Bosnia",
journal = "11. international scientific agriculture symposium "Agrosym 2020", 08-09.10.2020., Jahorina, B i H - Book of proceedings",
title = "Marker assisted selection for β-carotene rich maize: two-level selection procedure in BC2 generation",
pages = "37-44",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_962"
}
Kostadinović, M., Janjić, J., Ristić, D., Đorđević-Melnik, O., Božinović, S., Ignjatović-Micić, D.,& Vančetović, J.. (2020). Marker assisted selection for β-carotene rich maize: two-level selection procedure in BC2 generation. in 11. international scientific agriculture symposium "Agrosym 2020", 08-09.10.2020., Jahorina, B i H - Book of proceedings
Sarajevo : University of East Sarajevo, Faculty of Agriculture, Republic of Srpska, Bosnia., 37-44.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_962
Kostadinović M, Janjić J, Ristić D, Đorđević-Melnik O, Božinović S, Ignjatović-Micić D, Vančetović J. Marker assisted selection for β-carotene rich maize: two-level selection procedure in BC2 generation. in 11. international scientific agriculture symposium "Agrosym 2020", 08-09.10.2020., Jahorina, B i H - Book of proceedings. 2020;:37-44.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_962 .
Kostadinović, Marija, Janjić, Jovana, Ristić, Danijela, Đorđević-Melnik, Olivera, Božinović, Sofija, Ignjatović-Micić, Dragana, Vančetović, Jelena, "Marker assisted selection for β-carotene rich maize: two-level selection procedure in BC2 generation" in 11. international scientific agriculture symposium "Agrosym 2020", 08-09.10.2020., Jahorina, B i H - Book of proceedings (2020):37-44,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_962 .