Radosavljević, Milica

Link to this page

Authority KeyName Variants
e22e5bac-87d6-4938-b2bb-76e9a0cade3c
 • Radosavljević, Milica (1)
Projects

Author's Bibliography

Possibilities of dried distillers' grains with solubles application in animal feed

Nikolić, Valentina; Milašinović Šeremešić, Marija; Radosavljević, Milica; Simić, Marijana; Žilić, Slađana; Vančetović, Jelena; Božinović, Sofija

(Novi Sad : National Society of Processing and Energy in Agriculture, 2021-11-30)

TY - JOUR
AU - Nikolić, Valentina
AU - Milašinović Šeremešić, Marija
AU - Radosavljević, Milica
AU - Simić, Marijana
AU - Žilić, Slađana
AU - Vančetović, Jelena
AU - Božinović, Sofija
PY - 2021-11-30
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/845
AB - The possibility of utilization of dried distillers’ grains with solubles (DDGS) in animal feed was investigated. Samples of maize
hybrids ZP 548 and ZP 655b, and DDGS obtained from hybrids ZP 548 and ZP 548c were used as components of the feed. The total
protein content ranged from 12.42% to 31.18%, moisture from 5.49% to 9.55, and ash content from 1.85% to 4.37%. The contents of
NDF, ADF, ADL, hemicellulose and cellulose fibers ranged from: 13.90% to 48.13%; 2.9% to 20.69%; 0.27% to 2.44%; 10.69% to
30.17%, 2.62% to 18.32%, respectively. In vitro, dry matter digestibility ranged from 55.20% to 89.76%. It was concluded that the
samples of DDG obtained from red and yellow maize hybrids kernel are very suitable as components for the preparation of animal
feed.
AB - Ispitivana je mogućnost primene suve kukuruzne džibre u smešama za ishranu domaćih životinja. Kao komponente korišćeni su
uzorci cele biljke i zrna hibrida ZP 548 i ZP 655b i uzorci džibre dobijeni od hibrida ZP 548 i ZP 548c (hibrid crvenog zrna). Uzorci
kukuruzne džibre, sporednog produkta iz proizvodnje bioetanola, dobijeni su postupkom odvojene dvostepene hidrolize i fermentacije
skroba iz kukuruznog brašna. Metoda se zasniva na korišćenju enzimskih preparata u fazama hidrolize i primeni kvasca S. cerevisiae
var. ellipsoideus tokom fermentacije. Uzorci džibre sušeni su u ventilacionoj sušnici na temperaturi 60˚C u trajanju od 48h, a potom
samleveni u laboratorijskom mlinu. Sadržaj proteina kretao se od 12,42% do 31,18%, vlage od 5,49% do 9,55%, a pepela od 1,85%
do 4,37%. Sadržaj NDF-a kretao se od 13,90% (zrno ZP 548 + 15% džibre ZP 548) do 48,13% (cela biljka ZP 655b + 20% džibre
ZP 548c); ADF-a od 2,96% (zrno ZP 548 +15% džibre ZP 548c) do 20,69% (cela biljka ZP 655b + 10% džibre ZP 548c); ADL-a od
0,27% do 2,44f%: hemiceluloze od 10,69% do 30,17% i celuloze od 2,62% do 18,32%. In vitro svarljivost suve materije određena
enzimskom pepsin-celulaznom metodom kretala se u rasponu od 55,20% do 89,76%. Na osnovu dobijenih rezultata ustanovljeno je
da su uzorci suve kukuruzne džibre dobijeni od zrna žutog i crvenog hibrida kukuruza pogodni kao hranivo za pripremu smeša za
ishranu domaćih životinja.
PB - Novi Sad : National Society of Processing and Energy in Agriculture
PB - Novi Sad : Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi
T2 - Journal on Processing and Energy in Agriculture
T1 - Possibilities of dried distillers' grains with solubles application in animal feed
T1 - Mogućnosti primene suve destilerijske džibre u smešama za ishranu životinja
VL - 25
IS - 3
SP - 96
EP - 100
DO - 10.5937/jpea25-34890
ER - 
@article{
author = "Nikolić, Valentina and Milašinović Šeremešić, Marija and Radosavljević, Milica and Simić, Marijana and Žilić, Slađana and Vančetović, Jelena and Božinović, Sofija",
year = "2021-11-30",
abstract = "The possibility of utilization of dried distillers’ grains with solubles (DDGS) in animal feed was investigated. Samples of maize
hybrids ZP 548 and ZP 655b, and DDGS obtained from hybrids ZP 548 and ZP 548c were used as components of the feed. The total
protein content ranged from 12.42% to 31.18%, moisture from 5.49% to 9.55, and ash content from 1.85% to 4.37%. The contents of
NDF, ADF, ADL, hemicellulose and cellulose fibers ranged from: 13.90% to 48.13%; 2.9% to 20.69%; 0.27% to 2.44%; 10.69% to
30.17%, 2.62% to 18.32%, respectively. In vitro, dry matter digestibility ranged from 55.20% to 89.76%. It was concluded that the
samples of DDG obtained from red and yellow maize hybrids kernel are very suitable as components for the preparation of animal
feed., Ispitivana je mogućnost primene suve kukuruzne džibre u smešama za ishranu domaćih životinja. Kao komponente korišćeni su
uzorci cele biljke i zrna hibrida ZP 548 i ZP 655b i uzorci džibre dobijeni od hibrida ZP 548 i ZP 548c (hibrid crvenog zrna). Uzorci
kukuruzne džibre, sporednog produkta iz proizvodnje bioetanola, dobijeni su postupkom odvojene dvostepene hidrolize i fermentacije
skroba iz kukuruznog brašna. Metoda se zasniva na korišćenju enzimskih preparata u fazama hidrolize i primeni kvasca S. cerevisiae
var. ellipsoideus tokom fermentacije. Uzorci džibre sušeni su u ventilacionoj sušnici na temperaturi 60˚C u trajanju od 48h, a potom
samleveni u laboratorijskom mlinu. Sadržaj proteina kretao se od 12,42% do 31,18%, vlage od 5,49% do 9,55%, a pepela od 1,85%
do 4,37%. Sadržaj NDF-a kretao se od 13,90% (zrno ZP 548 + 15% džibre ZP 548) do 48,13% (cela biljka ZP 655b + 20% džibre
ZP 548c); ADF-a od 2,96% (zrno ZP 548 +15% džibre ZP 548c) do 20,69% (cela biljka ZP 655b + 10% džibre ZP 548c); ADL-a od
0,27% do 2,44f%: hemiceluloze od 10,69% do 30,17% i celuloze od 2,62% do 18,32%. In vitro svarljivost suve materije određena
enzimskom pepsin-celulaznom metodom kretala se u rasponu od 55,20% do 89,76%. Na osnovu dobijenih rezultata ustanovljeno je
da su uzorci suve kukuruzne džibre dobijeni od zrna žutog i crvenog hibrida kukuruza pogodni kao hranivo za pripremu smeša za
ishranu domaćih životinja.",
publisher = "Novi Sad : National Society of Processing and Energy in Agriculture, Novi Sad : Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi",
journal = "Journal on Processing and Energy in Agriculture",
title = "Possibilities of dried distillers' grains with solubles application in animal feed, Mogućnosti primene suve destilerijske džibre u smešama za ishranu životinja",
volume = "25",
number = "3",
pages = "96-100",
doi = "10.5937/jpea25-34890"
}
Nikolić, V., Milašinović Šeremešić, M., Radosavljević, M., Simić, M., Žilić, S., Vančetović, J.,& Božinović, S.. (2021-11-30). Possibilities of dried distillers' grains with solubles application in animal feed. in Journal on Processing and Energy in Agriculture
Novi Sad : National Society of Processing and Energy in Agriculture., 25(3), 96-100.
https://doi.org/10.5937/jpea25-34890
Nikolić V, Milašinović Šeremešić M, Radosavljević M, Simić M, Žilić S, Vančetović J, Božinović S. Possibilities of dried distillers' grains with solubles application in animal feed. in Journal on Processing and Energy in Agriculture. 2021;25(3):96-100.
doi:10.5937/jpea25-34890 .
Nikolić, Valentina, Milašinović Šeremešić, Marija, Radosavljević, Milica, Simić, Marijana, Žilić, Slađana, Vančetović, Jelena, Božinović, Sofija, "Possibilities of dried distillers' grains with solubles application in animal feed" in Journal on Processing and Energy in Agriculture, 25, no. 3 (2021-11-30):96-100,
https://doi.org/10.5937/jpea25-34890 . .