Poštić, Dobrivoj

Link to this page

Authority KeyName Variants
312778e6-24e3-48fb-922a-7189a25180ce
 • Poštić, Dobrivoj (1)
Projects

Author's Bibliography

Uticaj starosti semena na kvalitet različitih sorata lucerke

Štrbanović, Ratibor; Poštić, Dobrivoj; Ristić, Danijela; Marković, Jordan; Jovanović, Snežana; Tabaković, Marijenka; Stanisavljević, Rade

(Novi Sad : Društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi, 2018)

TY - JOUR
AU - Štrbanović, Ratibor
AU - Poštić, Dobrivoj
AU - Ristić, Danijela
AU - Marković, Jordan
AU - Jovanović, Snežana
AU - Tabaković, Marijenka
AU - Stanisavljević, Rade
PY - 2018
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/946
AB - Plava lucerka (Medicago sativa L.) je zbog svih svojih osobina najvažnija krmna biljka u 
našoj zemlji. Veliki značaj lucerke se ogleda u proizvodnji kvalitetne kabaste hrane, ali je i 
seme lucerke vredna i kurentna roba na domaćem i inostranom tržištu. Areal gajenja lucerke 
je na svim kontinentima u više od 80 zemalja, od umereno hladnog do tropskog pojasa. Široka 
geografska rasprostranjenost lucerke uslovljena je njenom velikom adaptabilnošću na različite 
klimatske i zemljišne uslove. Zasnivanje useva krmnih biljaka vrši se direktnom setvom
semena. Obzirom na te okolnosti, brza i uniformna pojava snaznih klijanaca lucerke je veoma 
značajna kako bi se osigurala visoka uniformnost klijanaca, što utiče na početnu fazu razvoja 
useva, a kao rezultat svega je visok i stabilan prinos. Sve ovo ukazuje na važnost izbora 
semena dobrog kvaliteta.U ovom radu je ispitivan uticaj starosti semena na kvalitet tri 
različite sorte lucerke (Kruševačka 28, NS-Banat i Čačanka-10). Seme ispitivanih sorata 
lucerke čuvano je pet godina u papirnim kesama u kontrolisanim uslovima temperature i 
relativne vlažnosti vazduha. Zatim je ispitivana klijavost semena različitih sorata lucerke 
starosti pet godina u klijalistu na temperaturi od 20o
C u mraku, deset dana (prema Pravilniku 
o ispitivanju kvaliteta semena poljoprivrednog bilja 47/87). Dobijeni rezultati ukazuju da je 
starost semena značajno uticala na ukupnu klijavost, nenormalne klijance, tvrdo i mrtvo seme. 
Najveća klijavost je ostvarena iz semena starog dve godine, pri tome uticaj sorte je takodje 
statistički značajno delovao na ukupnu klijavost, kao i interakcija starost semena x sorta 
(P≤0,05).
PB - Novi Sad : Društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi
T2 - 30. Nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem Procesna Tehnika i Energetika u Poljoprivredi - PTEP 2018, 15-20.04, Brzeće - Zbornik izvoda
T1 - Uticaj starosti semena na kvalitet različitih sorata lucerke
SP - 115
EP - 115
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_946
ER - 
@article{
author = "Štrbanović, Ratibor and Poštić, Dobrivoj and Ristić, Danijela and Marković, Jordan and Jovanović, Snežana and Tabaković, Marijenka and Stanisavljević, Rade",
year = "2018",
abstract = "Plava lucerka (Medicago sativa L.) je zbog svih svojih osobina najvažnija krmna biljka u 
našoj zemlji. Veliki značaj lucerke se ogleda u proizvodnji kvalitetne kabaste hrane, ali je i 
seme lucerke vredna i kurentna roba na domaćem i inostranom tržištu. Areal gajenja lucerke 
je na svim kontinentima u više od 80 zemalja, od umereno hladnog do tropskog pojasa. Široka 
geografska rasprostranjenost lucerke uslovljena je njenom velikom adaptabilnošću na različite 
klimatske i zemljišne uslove. Zasnivanje useva krmnih biljaka vrši se direktnom setvom
semena. Obzirom na te okolnosti, brza i uniformna pojava snaznih klijanaca lucerke je veoma 
značajna kako bi se osigurala visoka uniformnost klijanaca, što utiče na početnu fazu razvoja 
useva, a kao rezultat svega je visok i stabilan prinos. Sve ovo ukazuje na važnost izbora 
semena dobrog kvaliteta.U ovom radu je ispitivan uticaj starosti semena na kvalitet tri 
različite sorte lucerke (Kruševačka 28, NS-Banat i Čačanka-10). Seme ispitivanih sorata 
lucerke čuvano je pet godina u papirnim kesama u kontrolisanim uslovima temperature i 
relativne vlažnosti vazduha. Zatim je ispitivana klijavost semena različitih sorata lucerke 
starosti pet godina u klijalistu na temperaturi od 20o
C u mraku, deset dana (prema Pravilniku 
o ispitivanju kvaliteta semena poljoprivrednog bilja 47/87). Dobijeni rezultati ukazuju da je 
starost semena značajno uticala na ukupnu klijavost, nenormalne klijance, tvrdo i mrtvo seme. 
Najveća klijavost je ostvarena iz semena starog dve godine, pri tome uticaj sorte je takodje 
statistički značajno delovao na ukupnu klijavost, kao i interakcija starost semena x sorta 
(P≤0,05).",
publisher = "Novi Sad : Društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi",
journal = "30. Nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem Procesna Tehnika i Energetika u Poljoprivredi - PTEP 2018, 15-20.04, Brzeće - Zbornik izvoda",
title = "Uticaj starosti semena na kvalitet različitih sorata lucerke",
pages = "115-115",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_946"
}
Štrbanović, R., Poštić, D., Ristić, D., Marković, J., Jovanović, S., Tabaković, M.,& Stanisavljević, R.. (2018). Uticaj starosti semena na kvalitet različitih sorata lucerke. in 30. Nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem Procesna Tehnika i Energetika u Poljoprivredi - PTEP 2018, 15-20.04, Brzeće - Zbornik izvoda
Novi Sad : Društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi., 115-115.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_946
Štrbanović R, Poštić D, Ristić D, Marković J, Jovanović S, Tabaković M, Stanisavljević R. Uticaj starosti semena na kvalitet različitih sorata lucerke. in 30. Nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem Procesna Tehnika i Energetika u Poljoprivredi - PTEP 2018, 15-20.04, Brzeće - Zbornik izvoda. 2018;:115-115.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_946 .
Štrbanović, Ratibor, Poštić, Dobrivoj, Ristić, Danijela, Marković, Jordan, Jovanović, Snežana, Tabaković, Marijenka, Stanisavljević, Rade, "Uticaj starosti semena na kvalitet različitih sorata lucerke" in 30. Nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem Procesna Tehnika i Energetika u Poljoprivredi - PTEP 2018, 15-20.04, Brzeće - Zbornik izvoda (2018):115-115,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_946 .