Kulić, Gordana

Link to this page

Authority KeyName Variants
be0c5e2f-0fda-423d-a60f-67a5c687d744
 • Kulić, Gordana (2)
Projects
No records found.

Author's Bibliography

Varijabilnost osobina semena fertilne i sterilne varijante hibridne kombinacije kukuruza ZP 434

Tabaković, Marijenka; Stanisavljević, Rade; Štrbanović, Ratibor; Poštić, Dobrivoj; Kulić, Gordana

(Novi Sad : National Society of Processing and Energy in Agriculture, 2017)

TY - JOUR
AU - Tabaković, Marijenka
AU - Stanisavljević, Rade
AU - Štrbanović, Ratibor
AU - Poštić, Dobrivoj
AU - Kulić, Gordana
PY - 2017
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/789
AB - The introduction of sterile forms of parental inbreds in the production of hybrids maize seed has led to the improvement of production methods and to the facilitation of seed crop control. The aim of the present study was to compare utility values of the F1 generation between seeds produced by the use of standard inbreds and seeds produced from plants with cytoplasmic male sterility inherited maternally. Significant differences were detected in all observed traits compared to the version of the hybrid combination. The share of large seed fractions was higher in the fertile than in the sterile version, while the SR to SF ratio was uniform in the sterile version. The weight of 1000-seed was greater in the sterile form (325.7 g), while the first count and germination were equal amounting to 97.2 %. The first count (95.7 %) and germination (94.5 %) were also high in the fertile version.
AB - U proizvodnji hibridnog semena kukuruza najvažniji zadatak je proizvodnja kvalitetnog semenskog materijala. Jedna od mera u toku oplodnje semenskog kukuruza je zakidanje metlica. To je težak i odgovoran posao koji iziskuje puno vremena i angažovanjevelikog broja radnika uz kontrolu stručnih lica. Uvođenjem sterilnih formi roditeljskih linija u dobijanju semenske robe hibrida kukuruza unapredila se tehnologija proizvodnje i omogućilo lakšu kontrolu semenskih useva. Cilj rada je da se uporede kvalitativne osobine F1 generacije između semena koje je dobijeno upotrebom standardnih linija i semena čija roditeljska komponenta majke ima osobinu citoplazmatične muške sterilnosti. Poređene su: masa 1000 semena, enerija klijanja, klijavost i frakcioni sastav. Značajne razlike utvrđene su kod svih posmatranih osobina u odnosu na verziju hibridne kombinacije. Fertilna verzija u odnosu na sterilnu imala je veće učešće krupnih frakcija, dok je kod sterilne ujednačen odnos SO i SP. Masa 1000 semena veća je kod sterilne forme 325 7g, kao i energija i klijavost koje su u oba slučaja 97,2%. Fertilna verzija je takođe imala visoke vredenosti energije (95,7%) i klijavosti semena(94,5%).Veću varijabilnost u ispoljavanju kvalitativnih osobina semena ispoljila je fertilna varijantahibridne kombinacije. Dobijene razlike u ispoljavanju fizičko-mehaničkih osobina u korist sterilne verzije opravdavaju uvođenje u semensku proizvodnju hibrida sa citoplazmatičnom muškom sterilnošću.
PB - Novi Sad : National Society of Processing and Energy in Agriculture
T2 - Journal on processing and energy in agriculture
T1 - Varijabilnost osobina semena fertilne i sterilne varijante hibridne kombinacije kukuruza ZP 434
T1 - Variability of seed traits of fertile and sterile variants of the maize hybrid combination ZP 434
VL - 21
IS - 1
SP - 37
EP - 40
DO - 10.5937/JPEA1701037T
ER - 
@article{
author = "Tabaković, Marijenka and Stanisavljević, Rade and Štrbanović, Ratibor and Poštić, Dobrivoj and Kulić, Gordana",
year = "2017",
abstract = "The introduction of sterile forms of parental inbreds in the production of hybrids maize seed has led to the improvement of production methods and to the facilitation of seed crop control. The aim of the present study was to compare utility values of the F1 generation between seeds produced by the use of standard inbreds and seeds produced from plants with cytoplasmic male sterility inherited maternally. Significant differences were detected in all observed traits compared to the version of the hybrid combination. The share of large seed fractions was higher in the fertile than in the sterile version, while the SR to SF ratio was uniform in the sterile version. The weight of 1000-seed was greater in the sterile form (325.7 g), while the first count and germination were equal amounting to 97.2 %. The first count (95.7 %) and germination (94.5 %) were also high in the fertile version., U proizvodnji hibridnog semena kukuruza najvažniji zadatak je proizvodnja kvalitetnog semenskog materijala. Jedna od mera u toku oplodnje semenskog kukuruza je zakidanje metlica. To je težak i odgovoran posao koji iziskuje puno vremena i angažovanjevelikog broja radnika uz kontrolu stručnih lica. Uvođenjem sterilnih formi roditeljskih linija u dobijanju semenske robe hibrida kukuruza unapredila se tehnologija proizvodnje i omogućilo lakšu kontrolu semenskih useva. Cilj rada je da se uporede kvalitativne osobine F1 generacije između semena koje je dobijeno upotrebom standardnih linija i semena čija roditeljska komponenta majke ima osobinu citoplazmatične muške sterilnosti. Poređene su: masa 1000 semena, enerija klijanja, klijavost i frakcioni sastav. Značajne razlike utvrđene su kod svih posmatranih osobina u odnosu na verziju hibridne kombinacije. Fertilna verzija u odnosu na sterilnu imala je veće učešće krupnih frakcija, dok je kod sterilne ujednačen odnos SO i SP. Masa 1000 semena veća je kod sterilne forme 325 7g, kao i energija i klijavost koje su u oba slučaja 97,2%. Fertilna verzija je takođe imala visoke vredenosti energije (95,7%) i klijavosti semena(94,5%).Veću varijabilnost u ispoljavanju kvalitativnih osobina semena ispoljila je fertilna varijantahibridne kombinacije. Dobijene razlike u ispoljavanju fizičko-mehaničkih osobina u korist sterilne verzije opravdavaju uvođenje u semensku proizvodnju hibrida sa citoplazmatičnom muškom sterilnošću.",
publisher = "Novi Sad : National Society of Processing and Energy in Agriculture",
journal = "Journal on processing and energy in agriculture",
title = "Varijabilnost osobina semena fertilne i sterilne varijante hibridne kombinacije kukuruza ZP 434, Variability of seed traits of fertile and sterile variants of the maize hybrid combination ZP 434",
volume = "21",
number = "1",
pages = "37-40",
doi = "10.5937/JPEA1701037T"
}
Tabaković, M., Stanisavljević, R., Štrbanović, R., Poštić, D.,& Kulić, G.. (2017). Varijabilnost osobina semena fertilne i sterilne varijante hibridne kombinacije kukuruza ZP 434. in Journal on processing and energy in agriculture
Novi Sad : National Society of Processing and Energy in Agriculture., 21(1), 37-40.
https://doi.org/10.5937/JPEA1701037T
Tabaković M, Stanisavljević R, Štrbanović R, Poštić D, Kulić G. Varijabilnost osobina semena fertilne i sterilne varijante hibridne kombinacije kukuruza ZP 434. in Journal on processing and energy in agriculture. 2017;21(1):37-40.
doi:10.5937/JPEA1701037T .
Tabaković, Marijenka, Stanisavljević, Rade, Štrbanović, Ratibor, Poštić, Dobrivoj, Kulić, Gordana, "Varijabilnost osobina semena fertilne i sterilne varijante hibridne kombinacije kukuruza ZP 434" in Journal on processing and energy in agriculture, 21, no. 1 (2017):37-40,
https://doi.org/10.5937/JPEA1701037T . .

Утицај температуре на клијавост семена сунцокрета

Stojadinović, Jasmina; Tabaković, Marijenka; Kulić, Gordana; Glamočlija, Đorđe; Kolarić, Ljubiša

(Beograd : Udruženje inženjera poljoprivrede i prehrambene tehnologije, 2008)

TY - JOUR
AU - Stojadinović, Jasmina
AU - Tabaković, Marijenka
AU - Kulić, Gordana
AU - Glamočlija, Đorđe
AU - Kolarić, Ljubiša
PY - 2008
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/883
AB - Cilj istraživanja je uticaj različitih temperaturnih uslova na klijanje semena
suncokreta (Helianthus annuus) izvedenih u laboratorijskim uslovima u toku 2007. godine. U
ovom radu korišćena su četri francuska hibrida suncokreta: Alvaro RM (veoma rani do rani),
Altesse RM (rani do srednje rani), Alium (srednje rani) i Albatre (srednje rani do srednje
kasni). Istraživanja su rađena prema domaćem Pravilniku o kvalitetu semena poljoprivrednog
bilja i međunarodnim ISTA Pravilima, tačnije korišćena je standardna metoda između filter
papira na tri temperature: naizmenična 20-30oC, konstantna 20oC i konstantna 25oC. Prema
dobijenim rezultatima Alvaro RM ima najbolju energiju klijanja na 20oC, a ukupnu klijavost
na 25oC. Altesse RM ima najbolju energiju klijanja i ukupnu klijavost na 25oC, dok druga dva
hibrida Alium i Albatre imaju najbolju energiju i ukupnu klijavost na naizmeničnoj
temperaturi 20-30oC. Rezultati ovog istraživanja pokazali su da ispitivani hibridi suncokreta
imaju različite tempetrature energije klijanja i ukupne klijavosti.
AB - The aim of the present study, carried out in the laboratory in 2007, was to
observe effects of different temperature conditions on sunflower (Helianthus annuus)
seed germination. The four French hybrids Alvaro RM (very early to early), Altesse
RM (early to medium early), Alium (medium early) and Albatre (medium early to
medium late) were used as a material in this study. The investigations were
performed according to the National Regulations of Seed Quality of Agricultural
Plants and the international ISTA Rules, to be more accurate, a standard filter paper
method at three temperatures was used: alternating temperature of 20-30oC, constant
temperature of 20oC and constant temperature of 25oC. According to obtained results
the hybrid Alvaro RM had the best germination viability and the total germination at
20oC and 25oC, respectively. The hybrid Altesse RM had the best germination
viability and the total germination at 25oC, while the remaining two hybrids had the
corresponding values at alternating temperatures of 20-30oC. The gained results point
out that studied sunflower hybrids had different temperatures of germination viability
and total germination.
PB - Beograd : Udruženje inženjera poljoprivrede i prehrambene tehnologije
PB - Belgrade : Association of engineers of agriculture and food technology
T2 - Архив за пољопривредне науке
T1 - Утицај температуре на клијавост семена сунцокрета
VL - 69
IS - 247
SP - 55
EP - 61
ER - 
@article{
author = "Stojadinović, Jasmina and Tabaković, Marijenka and Kulić, Gordana and Glamočlija, Đorđe and Kolarić, Ljubiša",
year = "2008",
abstract = "Cilj istraživanja je uticaj različitih temperaturnih uslova na klijanje semena
suncokreta (Helianthus annuus) izvedenih u laboratorijskim uslovima u toku 2007. godine. U
ovom radu korišćena su četri francuska hibrida suncokreta: Alvaro RM (veoma rani do rani),
Altesse RM (rani do srednje rani), Alium (srednje rani) i Albatre (srednje rani do srednje
kasni). Istraživanja su rađena prema domaćem Pravilniku o kvalitetu semena poljoprivrednog
bilja i međunarodnim ISTA Pravilima, tačnije korišćena je standardna metoda između filter
papira na tri temperature: naizmenična 20-30oC, konstantna 20oC i konstantna 25oC. Prema
dobijenim rezultatima Alvaro RM ima najbolju energiju klijanja na 20oC, a ukupnu klijavost
na 25oC. Altesse RM ima najbolju energiju klijanja i ukupnu klijavost na 25oC, dok druga dva
hibrida Alium i Albatre imaju najbolju energiju i ukupnu klijavost na naizmeničnoj
temperaturi 20-30oC. Rezultati ovog istraživanja pokazali su da ispitivani hibridi suncokreta
imaju različite tempetrature energije klijanja i ukupne klijavosti., The aim of the present study, carried out in the laboratory in 2007, was to
observe effects of different temperature conditions on sunflower (Helianthus annuus)
seed germination. The four French hybrids Alvaro RM (very early to early), Altesse
RM (early to medium early), Alium (medium early) and Albatre (medium early to
medium late) were used as a material in this study. The investigations were
performed according to the National Regulations of Seed Quality of Agricultural
Plants and the international ISTA Rules, to be more accurate, a standard filter paper
method at three temperatures was used: alternating temperature of 20-30oC, constant
temperature of 20oC and constant temperature of 25oC. According to obtained results
the hybrid Alvaro RM had the best germination viability and the total germination at
20oC and 25oC, respectively. The hybrid Altesse RM had the best germination
viability and the total germination at 25oC, while the remaining two hybrids had the
corresponding values at alternating temperatures of 20-30oC. The gained results point
out that studied sunflower hybrids had different temperatures of germination viability
and total germination.",
publisher = "Beograd : Udruženje inženjera poljoprivrede i prehrambene tehnologije, Belgrade : Association of engineers of agriculture and food technology",
journal = "Архив за пољопривредне науке",
title = "Утицај температуре на клијавост семена сунцокрета",
volume = "69",
number = "247",
pages = "55-61"
}
Stojadinović, J., Tabaković, M., Kulić, G., Glamočlija, Đ.,& Kolarić, L.. (2008). Утицај температуре на клијавост семена сунцокрета. in Архив за пољопривредне науке
Beograd : Udruženje inženjera poljoprivrede i prehrambene tehnologije., 69(247), 55-61.
Stojadinović J, Tabaković M, Kulić G, Glamočlija Đ, Kolarić L. Утицај температуре на клијавост семена сунцокрета. in Архив за пољопривредне науке. 2008;69(247):55-61..
Stojadinović, Jasmina, Tabaković, Marijenka, Kulić, Gordana, Glamočlija, Đorđe, Kolarić, Ljubiša, "Утицај температуре на клијавост семена сунцокрета" in Архив за пољопривредне науке, 69, no. 247 (2008):55-61.