Ristić, Danijela

Link to this page

Authority KeyName Variants
orcid::0000-0002-3145-4158
 • Ristić, Danijela (54)
 • (1)
 • Ristic, Danijela (1)
Projects

Author's Bibliography

Uticaj abiotičkog i biotičkog stresa na promenu fitohemikalija u listu i zrnu kukuruza - posledice po kvalitet i bezbednost hrane

Ristić, Danijela; Gošić-Dondo, Snežana; Vukadinović, Jelena; Kostadinović, Marija; Kravić, Natalija; Kovinčić, Anika; Mladenović Drinić, Snežana

(Beograd : Društvo genetičara Srbije, 2023)

TY - CONF
AU - Ristić, Danijela
AU - Gošić-Dondo, Snežana
AU - Vukadinović, Jelena
AU - Kostadinović, Marija
AU - Kravić, Natalija
AU - Kovinčić, Anika
AU - Mladenović Drinić, Snežana
PY - 2023
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/1341
AB - Upotreba kukuruza u ishrani ljudi i životinja ima široku primenu jer predstavlja
izvor različitih tohemikalija koje povoljno utiču na metaboličke procese. Tokom
vegetacije biljka kukuruza izložena je različitim uticajima abiotičkog i biotičkog
stresa. Napad jedne od najznačajnijih štetočina kukuruza, larve Ostrinia nubilalis
zavisi od uslova sredine i može dovesti do smenjenja prinosa i do 30%. Oštećenja
nadzemnih delova biljke povećavaju rizik od pojave truleži klipa, jer predstavljaju
mesta

sekundarne infekcije izazvane različitim patogenim gljivama. Jedna
od neophodnih agrotehničkih mera je primena pesticida u poljoprivredi u cilju
suzbijanju kako štetočina tako i korova, obezbeđujući stabilan prinosa. S druge
strane, primena pesticida, nepovoljni uslovi spoljašnje sredine i biotički stres mogu
dovesti do oksidativnog stresa, oštećenja ćelija i pojave slobodnih radikala i reaktivnih
vrsta
kiseonika
(engl.
reactive
oxygen
species
-
ROS).
Ćelije
i
tkiva
biljaka

imaju
razvijene
antioksidativne
sisteme
odbrane
koji
ihibiraju
ili
vezuju
slobodne

radikale.

Najznačajniji neenzimski antioksidansi su avonoidi, fenolne kiseline,
karotenoidi, tokoferoli, tinska kiselina, vitamin C, i glutation. Osim promena u 
prinosu i antioksidativnom statusu, kod biljke može doći i do promena u količini
i drugih tohemikalija kao što su proteini, šećeri, amnokiseline i masne kiseline.
Do sada su nedovljno ispitani uticaji pesticida i abiotički stres koji mogu da izazovu
promene
na
različitim
tkivima
kukuruza,
pri
čemu
je
više
pažnje
posvećano

promeni
tohemikalija

izazvanoj uticajem spoljašnje sredine kao što je vodni
decit. U cilju pronalaženja karakterističnog odgovora genotipa, u odnosu na
promene tohemijskog sadržaja, kao i eventualno izdvajanje genotipa tolerantnog
na potencijalni stres primenjuju su metode spekrofotometrije i savremene metode
tečne i gasne hromatograje za odredjivanje tohemikalija u biljci.
AB - The use of maize in human nutrition and livestock feed is widely used because it
is a source of various phytochemicals that have a positive efect on metabolic processes.
During
the
growing
season,
the
maize
plant
is
exposed
to
various
influences

of
abiotic
and
biotic
stress.
Ostrinia
nubilalis
larvae,
one
of
the
predominant
maize

pests,
can
reduce
plant
growth
and
cause
stalk
and
ear
damage,
leading
to
a
yield

decrease
of
up
to
30%.
Damage
to
the
above-ground
parts
of
the
plant
increases

the
risk
of
cob
rot,
presenting
sites
of
secondary
infection
caused
by
pathogenic

fungi.
One
of
the
necessary
agrotechnical
strategies
is
the
application
of
pesticides

in
order

to control both pest and weed impact, providing stability of yield. On
the other hand, the application of pesticides, negative environmental impacts,
and biotic stress can lead to oxidative stress, cell damage and the appearance of
free radicals and reactive oxygen species (ROS). Cells and plant tissues have developed
antioxidant
defense
systems
that
inhibit
or
bind
free
radicals.
The
most

important
non-enzymatic
antioxidants
are
flavonoids,
phenolic
acids,
carotenoids,

tocopherols,

phytic acid, vitamin C, and glutathione. In addition to changes in 
yield and antioxidant status, alteration of other phytochemicals such as proteins,
sugars, amino acids and fatty acids can also occur in the plant. The effects of pesticides
and
abiotic
stress
that
they
can
cause
on
different
tissues
of

maize have
been insufficiently investigated. More attention has been given to the changes in
phytochemicals content caused by the influence of the environment such as water
deficit. In order to find the response of the genotype, in relation to changes in the
phytochemical content, as well as the eventual selection of a genotype tolerant
to potential stress, spectrophotometry methods and modern methods of liquid
and gas chromatography were applied to determine phytochemicals in the plant.
PB - Beograd : Društvo genetičara Srbije
PB - Beograd : Društvo selekcionara i semenara Republike Srbije
C3 - 10. simpozijum Društva selekcionera i semenara Republike Srbije i 7. simpozijum Sekcije za oplemenjivanje organizama Društva genetičara Srbije, Vrnjačka Banja, 16-18. oktobar 2023, Zbornik apstrakata
T1 - Uticaj abiotičkog i biotičkog stresa na promenu fitohemikalija u listu i zrnu kukuruza - posledice po kvalitet i bezbednost hrane
T1 - Effect of abiotic and biotic stress on alteration of phytochemicals in maize leaf and grain - aftereffect on food quality and safety
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1341
ER - 
@conference{
author = "Ristić, Danijela and Gošić-Dondo, Snežana and Vukadinović, Jelena and Kostadinović, Marija and Kravić, Natalija and Kovinčić, Anika and Mladenović Drinić, Snežana",
year = "2023",
abstract = "Upotreba kukuruza u ishrani ljudi i životinja ima široku primenu jer predstavlja
izvor različitih tohemikalija koje povoljno utiču na metaboličke procese. Tokom
vegetacije biljka kukuruza izložena je različitim uticajima abiotičkog i biotičkog
stresa. Napad jedne od najznačajnijih štetočina kukuruza, larve Ostrinia nubilalis
zavisi od uslova sredine i može dovesti do smenjenja prinosa i do 30%. Oštećenja
nadzemnih delova biljke povećavaju rizik od pojave truleži klipa, jer predstavljaju
mesta

sekundarne infekcije izazvane različitim patogenim gljivama. Jedna
od neophodnih agrotehničkih mera je primena pesticida u poljoprivredi u cilju
suzbijanju kako štetočina tako i korova, obezbeđujući stabilan prinosa. S druge
strane, primena pesticida, nepovoljni uslovi spoljašnje sredine i biotički stres mogu
dovesti do oksidativnog stresa, oštećenja ćelija i pojave slobodnih radikala i reaktivnih
vrsta
kiseonika
(engl.
reactive
oxygen
species
-
ROS).
Ćelije
i
tkiva
biljaka

imaju
razvijene
antioksidativne
sisteme
odbrane
koji
ihibiraju
ili
vezuju
slobodne

radikale.

Najznačajniji neenzimski antioksidansi su avonoidi, fenolne kiseline,
karotenoidi, tokoferoli, tinska kiselina, vitamin C, i glutation. Osim promena u 
prinosu i antioksidativnom statusu, kod biljke može doći i do promena u količini
i drugih tohemikalija kao što su proteini, šećeri, amnokiseline i masne kiseline.
Do sada su nedovljno ispitani uticaji pesticida i abiotički stres koji mogu da izazovu
promene
na
različitim
tkivima
kukuruza,
pri
čemu
je
više
pažnje
posvećano

promeni
tohemikalija

izazvanoj uticajem spoljašnje sredine kao što je vodni
decit. U cilju pronalaženja karakterističnog odgovora genotipa, u odnosu na
promene tohemijskog sadržaja, kao i eventualno izdvajanje genotipa tolerantnog
na potencijalni stres primenjuju su metode spekrofotometrije i savremene metode
tečne i gasne hromatograje za odredjivanje tohemikalija u biljci., The use of maize in human nutrition and livestock feed is widely used because it
is a source of various phytochemicals that have a positive efect on metabolic processes.
During
the
growing
season,
the
maize
plant
is
exposed
to
various
influences

of
abiotic
and
biotic
stress.
Ostrinia
nubilalis
larvae,
one
of
the
predominant
maize

pests,
can
reduce
plant
growth
and
cause
stalk
and
ear
damage,
leading
to
a
yield

decrease
of
up
to
30%.
Damage
to
the
above-ground
parts
of
the
plant
increases

the
risk
of
cob
rot,
presenting
sites
of
secondary
infection
caused
by
pathogenic

fungi.
One
of
the
necessary
agrotechnical
strategies
is
the
application
of
pesticides

in
order

to control both pest and weed impact, providing stability of yield. On
the other hand, the application of pesticides, negative environmental impacts,
and biotic stress can lead to oxidative stress, cell damage and the appearance of
free radicals and reactive oxygen species (ROS). Cells and plant tissues have developed
antioxidant
defense
systems
that
inhibit
or
bind
free
radicals.
The
most

important
non-enzymatic
antioxidants
are
flavonoids,
phenolic
acids,
carotenoids,

tocopherols,

phytic acid, vitamin C, and glutathione. In addition to changes in 
yield and antioxidant status, alteration of other phytochemicals such as proteins,
sugars, amino acids and fatty acids can also occur in the plant. The effects of pesticides
and
abiotic
stress
that
they
can
cause
on
different
tissues
of

maize have
been insufficiently investigated. More attention has been given to the changes in
phytochemicals content caused by the influence of the environment such as water
deficit. In order to find the response of the genotype, in relation to changes in the
phytochemical content, as well as the eventual selection of a genotype tolerant
to potential stress, spectrophotometry methods and modern methods of liquid
and gas chromatography were applied to determine phytochemicals in the plant.",
publisher = "Beograd : Društvo genetičara Srbije, Beograd : Društvo selekcionara i semenara Republike Srbije",
journal = "10. simpozijum Društva selekcionera i semenara Republike Srbije i 7. simpozijum Sekcije za oplemenjivanje organizama Društva genetičara Srbije, Vrnjačka Banja, 16-18. oktobar 2023, Zbornik apstrakata",
title = "Uticaj abiotičkog i biotičkog stresa na promenu fitohemikalija u listu i zrnu kukuruza - posledice po kvalitet i bezbednost hrane, Effect of abiotic and biotic stress on alteration of phytochemicals in maize leaf and grain - aftereffect on food quality and safety",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1341"
}
Ristić, D., Gošić-Dondo, S., Vukadinović, J., Kostadinović, M., Kravić, N., Kovinčić, A.,& Mladenović Drinić, S.. (2023). Uticaj abiotičkog i biotičkog stresa na promenu fitohemikalija u listu i zrnu kukuruza - posledice po kvalitet i bezbednost hrane. in 10. simpozijum Društva selekcionera i semenara Republike Srbije i 7. simpozijum Sekcije za oplemenjivanje organizama Društva genetičara Srbije, Vrnjačka Banja, 16-18. oktobar 2023, Zbornik apstrakata
Beograd : Društvo genetičara Srbije..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1341
Ristić D, Gošić-Dondo S, Vukadinović J, Kostadinović M, Kravić N, Kovinčić A, Mladenović Drinić S. Uticaj abiotičkog i biotičkog stresa na promenu fitohemikalija u listu i zrnu kukuruza - posledice po kvalitet i bezbednost hrane. in 10. simpozijum Društva selekcionera i semenara Republike Srbije i 7. simpozijum Sekcije za oplemenjivanje organizama Društva genetičara Srbije, Vrnjačka Banja, 16-18. oktobar 2023, Zbornik apstrakata. 2023;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1341 .
Ristić, Danijela, Gošić-Dondo, Snežana, Vukadinović, Jelena, Kostadinović, Marija, Kravić, Natalija, Kovinčić, Anika, Mladenović Drinić, Snežana, "Uticaj abiotičkog i biotičkog stresa na promenu fitohemikalija u listu i zrnu kukuruza - posledice po kvalitet i bezbednost hrane" in 10. simpozijum Društva selekcionera i semenara Republike Srbije i 7. simpozijum Sekcije za oplemenjivanje organizama Društva genetičara Srbije, Vrnjačka Banja, 16-18. oktobar 2023, Zbornik apstrakata (2023),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1341 .

Ugradnja Ga1-S gena u roditeliske linije hibrida kukuruza belog zrna pomoću molekularnih markera

Kostadinović, Marija; Ristić, Danijela; Božinović, Sofija; Djordjevic Melnik, Olivera; Ignjatović-Micić, Dragana; Vančetović, Jelena

(Beograd : Društvo genetičara Srbije, 2023)

TY - CONF
AU - Kostadinović, Marija
AU - Ristić, Danijela
AU - Božinović, Sofija
AU - Djordjevic Melnik, Olivera
AU - Ignjatović-Micić, Dragana
AU - Vančetović, Jelena
PY - 2023
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/1276
AB - U Institutu za kukuruz "Zemun Polje" postoji program selekcije pomoću molekularnih markera (MAS) čiji je cili ugradnja gena za inkompatibilnost Ga1-S u linije kukuruza koje su roditeljske komponente hibrida belog zrna. Glavni cilj ovog rada je bio stvaranje linija kukuruza belog zrna sa potpunom cross-inkompatibilnošću sa stranim polenom pomoću molekularnih makera. Molekularnim markerima koji su blisko vezani za Ga1-S gen uspešno su identifikovane heterozigotne bilike (50%) nakon sva tri povratna ukrštanja. Rezultati utvrđivanja procenta genoma rekurentnog roditelia (RPG) u BC3 generaciji pokazali su vrednost iznad očekivane kod 69% potomstva, dok je kod određenog broja RPG iznosio 99% što predstavlja vrednost koja se teoretski dostiže u BC6 generaciji. Od 264 pojedinačne bilike BC3F2 generacije, 70 (26,5%) su bili dominantni homozigoti, što je u skladu sa očekivanim prema pravilima Mendelovog nasleđivanja. Potomstva BC3F2, dominantno homozigotnih biljaka posejana su sa kukuruzom žutog zrna iste grupe zrenja radi provere cross-inkompatibilnosti. Nijedno od dobijenih potomstava nije imalo 100% belo zrno, najverovatnije usled prisustva gena modifikatora koji menjaju efikasnost isključivanja polena, ili je došlo do gublienja ovih gena prilikom povratnog ukrštanja. Moglo bi se očekivati da bi se primenom funkcionalnih markera (stvorenih na osnovu polimorfizama sekvenci unutar samog gena vezanog za fenotipsku osobinu) uspešno prevazišle uočene prepreke i poboljšala efikasnost MAS za prenos željenih gena koji kontrolišu prostu ili složenu osobinu u gajene kulture.
PB - Beograd : Društvo genetičara Srbije
PB - Beograd : Društvo selekcionera i semenara Republike Srbije
C3 - X Simpozijum Društva selekcionera i semenara Republike Srbije i VII Simpozijuma Sekcije za oplemenjivanje organizama Društva genetičara Srbija, Vrnjačka Banja, 16-18. oktobar 2023, Zbornik abstrakta
T1 - Ugradnja Ga1-S gena u roditeliske linije hibrida kukuruza belog zrna pomoću molekularnih markera
SP - 89
EP - 89
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1276
ER - 
@conference{
author = "Kostadinović, Marija and Ristić, Danijela and Božinović, Sofija and Djordjevic Melnik, Olivera and Ignjatović-Micić, Dragana and Vančetović, Jelena",
year = "2023",
abstract = "U Institutu za kukuruz "Zemun Polje" postoji program selekcije pomoću molekularnih markera (MAS) čiji je cili ugradnja gena za inkompatibilnost Ga1-S u linije kukuruza koje su roditeljske komponente hibrida belog zrna. Glavni cilj ovog rada je bio stvaranje linija kukuruza belog zrna sa potpunom cross-inkompatibilnošću sa stranim polenom pomoću molekularnih makera. Molekularnim markerima koji su blisko vezani za Ga1-S gen uspešno su identifikovane heterozigotne bilike (50%) nakon sva tri povratna ukrštanja. Rezultati utvrđivanja procenta genoma rekurentnog roditelia (RPG) u BC3 generaciji pokazali su vrednost iznad očekivane kod 69% potomstva, dok je kod određenog broja RPG iznosio 99% što predstavlja vrednost koja se teoretski dostiže u BC6 generaciji. Od 264 pojedinačne bilike BC3F2 generacije, 70 (26,5%) su bili dominantni homozigoti, što je u skladu sa očekivanim prema pravilima Mendelovog nasleđivanja. Potomstva BC3F2, dominantno homozigotnih biljaka posejana su sa kukuruzom žutog zrna iste grupe zrenja radi provere cross-inkompatibilnosti. Nijedno od dobijenih potomstava nije imalo 100% belo zrno, najverovatnije usled prisustva gena modifikatora koji menjaju efikasnost isključivanja polena, ili je došlo do gublienja ovih gena prilikom povratnog ukrštanja. Moglo bi se očekivati da bi se primenom funkcionalnih markera (stvorenih na osnovu polimorfizama sekvenci unutar samog gena vezanog za fenotipsku osobinu) uspešno prevazišle uočene prepreke i poboljšala efikasnost MAS za prenos željenih gena koji kontrolišu prostu ili složenu osobinu u gajene kulture.",
publisher = "Beograd : Društvo genetičara Srbije, Beograd : Društvo selekcionera i semenara Republike Srbije",
journal = "X Simpozijum Društva selekcionera i semenara Republike Srbije i VII Simpozijuma Sekcije za oplemenjivanje organizama Društva genetičara Srbija, Vrnjačka Banja, 16-18. oktobar 2023, Zbornik abstrakta",
title = "Ugradnja Ga1-S gena u roditeliske linije hibrida kukuruza belog zrna pomoću molekularnih markera",
pages = "89-89",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1276"
}
Kostadinović, M., Ristić, D., Božinović, S., Djordjevic Melnik, O., Ignjatović-Micić, D.,& Vančetović, J.. (2023). Ugradnja Ga1-S gena u roditeliske linije hibrida kukuruza belog zrna pomoću molekularnih markera. in X Simpozijum Društva selekcionera i semenara Republike Srbije i VII Simpozijuma Sekcije za oplemenjivanje organizama Društva genetičara Srbija, Vrnjačka Banja, 16-18. oktobar 2023, Zbornik abstrakta
Beograd : Društvo genetičara Srbije., 89-89.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1276
Kostadinović M, Ristić D, Božinović S, Djordjevic Melnik O, Ignjatović-Micić D, Vančetović J. Ugradnja Ga1-S gena u roditeliske linije hibrida kukuruza belog zrna pomoću molekularnih markera. in X Simpozijum Društva selekcionera i semenara Republike Srbije i VII Simpozijuma Sekcije za oplemenjivanje organizama Društva genetičara Srbija, Vrnjačka Banja, 16-18. oktobar 2023, Zbornik abstrakta. 2023;:89-89.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1276 .
Kostadinović, Marija, Ristić, Danijela, Božinović, Sofija, Djordjevic Melnik, Olivera, Ignjatović-Micić, Dragana, Vančetović, Jelena, "Ugradnja Ga1-S gena u roditeliske linije hibrida kukuruza belog zrna pomoću molekularnih markera" in X Simpozijum Društva selekcionera i semenara Republike Srbije i VII Simpozijuma Sekcije za oplemenjivanje organizama Društva genetičara Srbija, Vrnjačka Banja, 16-18. oktobar 2023, Zbornik abstrakta (2023):89-89,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1276 .

ZP 7037 - realizovana sorta, rasa ili soj na nacionalnom nivou

Vančetović, Jelena; Filipović, Milomir; Božinović, Sofija; Ristić, Danijela

(Beograd : Institut za kukuruz "Zemun Polje", 2023)

TY - JOUR
AU - Vančetović, Jelena
AU - Filipović, Milomir
AU - Božinović, Sofija
AU - Ristić, Danijela
PY - 2023
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/1272
PB - Beograd : Institut za kukuruz "Zemun Polje"
T2 - Račun br 289
T1 - ZP 7037 - realizovana sorta, rasa ili soj na nacionalnom nivou
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1272
ER - 
@article{
author = "Vančetović, Jelena and Filipović, Milomir and Božinović, Sofija and Ristić, Danijela",
year = "2023",
publisher = "Beograd : Institut za kukuruz "Zemun Polje"",
journal = "Račun br 289",
title = "ZP 7037 - realizovana sorta, rasa ili soj na nacionalnom nivou",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1272"
}
Vančetović, J., Filipović, M., Božinović, S.,& Ristić, D.. (2023). ZP 7037 - realizovana sorta, rasa ili soj na nacionalnom nivou. in Račun br 289
Beograd : Institut za kukuruz "Zemun Polje"..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1272
Vančetović J, Filipović M, Božinović S, Ristić D. ZP 7037 - realizovana sorta, rasa ili soj na nacionalnom nivou. in Račun br 289. 2023;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1272 .
Vančetović, Jelena, Filipović, Milomir, Božinović, Sofija, Ristić, Danijela, "ZP 7037 - realizovana sorta, rasa ili soj na nacionalnom nivou" in Račun br 289 (2023),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1272 .

Efficiency of Biological Typing Methods in Maize Hybrid Genetic Purity Estimation

Kovinčić, Anika; Marković, Ksenija; Ristić, Danijela; Babić, Vojka; Petrović, Tanja; Živanović, Tomislav; Kravić, Natalija

(Basel : MDPI, 2023)

TY - JOUR
AU - Kovinčić, Anika
AU - Marković, Ksenija
AU - Ristić, Danijela
AU - Babić, Vojka
AU - Petrović, Tanja
AU - Živanović, Tomislav
AU - Kravić, Natalija
PY - 2023
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/1172
AB - A high level of genetic purity in crop varieties must be achieved and maintained for
agronomic performance, encouraging investment and innovation in plant breeding and ensuring that
the improvements in productivity and quality imparted by breeders are delivered to the consumer.
Since the success of hybrid seed production is dependent upon the genetic purity of the parental lines,
in this study, the experimental F1exp maize hybrid and its parental inbreeds were used as a model
system to examine the discriminative power of morphological, biochemical and SSR markers for
seed purity assay. The highest number of off-type plants was estimated by morphological markers.
According to the comparison of prolamins and albumins banding patterns of parental and derived
F1exp seeds, genetic impurities could not be detected. Molecular analysis detected two types of
genetic profile irregularity. Beside its use for verifying varieties of maize, report on umc1545 primer
pair ability to detect non-specific bands (i.e., off-types), in both the maternal component and F1exp,
which is the first report on this issue yet, strongly supports the recommendation of this SSR marker
use for more accurate and time-efficient maize hybrids and parental lines genetic pyrity testing
PB - Basel : MDPI
T2 - Genes
T1 - Efficiency of Biological Typing Methods in Maize Hybrid Genetic Purity Estimation
VL - 14
IS - 6
EP - 1195
DO - 10.3390/genes14061195
ER - 
@article{
author = "Kovinčić, Anika and Marković, Ksenija and Ristić, Danijela and Babić, Vojka and Petrović, Tanja and Živanović, Tomislav and Kravić, Natalija",
year = "2023",
abstract = "A high level of genetic purity in crop varieties must be achieved and maintained for
agronomic performance, encouraging investment and innovation in plant breeding and ensuring that
the improvements in productivity and quality imparted by breeders are delivered to the consumer.
Since the success of hybrid seed production is dependent upon the genetic purity of the parental lines,
in this study, the experimental F1exp maize hybrid and its parental inbreeds were used as a model
system to examine the discriminative power of morphological, biochemical and SSR markers for
seed purity assay. The highest number of off-type plants was estimated by morphological markers.
According to the comparison of prolamins and albumins banding patterns of parental and derived
F1exp seeds, genetic impurities could not be detected. Molecular analysis detected two types of
genetic profile irregularity. Beside its use for verifying varieties of maize, report on umc1545 primer
pair ability to detect non-specific bands (i.e., off-types), in both the maternal component and F1exp,
which is the first report on this issue yet, strongly supports the recommendation of this SSR marker
use for more accurate and time-efficient maize hybrids and parental lines genetic pyrity testing",
publisher = "Basel : MDPI",
journal = "Genes",
title = "Efficiency of Biological Typing Methods in Maize Hybrid Genetic Purity Estimation",
volume = "14",
number = "6",
pages = "1195",
doi = "10.3390/genes14061195"
}
Kovinčić, A., Marković, K., Ristić, D., Babić, V., Petrović, T., Živanović, T.,& Kravić, N.. (2023). Efficiency of Biological Typing Methods in Maize Hybrid Genetic Purity Estimation. in Genes
Basel : MDPI., 14(6).
https://doi.org/10.3390/genes14061195
Kovinčić A, Marković K, Ristić D, Babić V, Petrović T, Živanović T, Kravić N. Efficiency of Biological Typing Methods in Maize Hybrid Genetic Purity Estimation. in Genes. 2023;14(6):null-1195.
doi:10.3390/genes14061195 .
Kovinčić, Anika, Marković, Ksenija, Ristić, Danijela, Babić, Vojka, Petrović, Tanja, Živanović, Tomislav, Kravić, Natalija, "Efficiency of Biological Typing Methods in Maize Hybrid Genetic Purity Estimation" in Genes, 14, no. 6 (2023),
https://doi.org/10.3390/genes14061195 . .

Drought-induced adjustment of primary metabolites in maize hybrids

Kravić, Natalija; Ristić, Danijela; Babić, Vojka; Srdić, Jelena; Kovinčić, Anika; Anđelković, Violeta

(Belgrade : Maize Research Institute "Zemun Polje", 2022)

TY - CONF
AU - Kravić, Natalija
AU - Ristić, Danijela
AU - Babić, Vojka
AU - Srdić, Jelena
AU - Kovinčić, Anika
AU - Anđelković, Violeta
PY - 2022
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/1345
AB - Primary metabolites are directly implicated in plant growth processes, photosynthesis, and
respiration, allowing plants to acclimatize and recover from drought stress. Accordingly, this
study aimed to determine alterations in content of sugars, total protein, seventeen amino acids
and thirty two fatty acids in seeds of maize genotypes differing in drought tolerance in terms
of improved plant productivity e.g. increased grain yield obtained under severe water deficit.
The experiment was conducted under irrigation and rain-fed conditions. Long-term water
deficit stress directly affected plant metabolism, resulting in profound changes in biosynthesis
and transport of evaluated primary metabolites. Water deficit caused the inhibition of sugar
metabolism (i.e. declined level of sucrose, glucose, fructose, maltose and lactose), bein more
pronounced in seeds of drought-sensitive genotypes. Slight decrease in palmitic, linoleic and
α-linoleic fatty acids were evidenced in drougth susceptible and medium drought-tolerant
maize genotypes. However, significant increase was observed for oleic and especially stearic
fatty acid content. In response to water deficit, medium drought-tolerant and tolerant genotypes
exhibited amino acids content increase, especialy for methionine, lysine, isoleucine and
leucine, with preserved incorporation of amino acids into protein chain. This was confirmed
with highly significant positive correlations between total protein and amino acids content
(p≤0.01). The increased protein content in drought tolerant genotypes is linked to altered C-
partitioning, which changes the C/N ratio, to favor more N-assimilation, which was confirmed
with highly significant negative correlations between sugars and protein content (p≤0.01), i.e.
sugars and amino acids content (p≤0.01), respectively. Identification of sensitive sites (i.e.
biochemical pathways for seed reserves) related to seed-filling processes in stressed plants
under long-term water deficit, would provide useful cues in developing strategies to improve
grain yield and its quality.
PB - Belgrade : Maize Research Institute "Zemun Polje"
C3 - 25. EUCARPIA Maize and Sorghum conference current, Challenges and new methods for maize and sorghum breeding, 30.05–2.06.2022., Belgrade, Serbia - Book of abstracts
T1 - Drought-induced adjustment of primary metabolites in maize hybrids
SP - 55
EP - 55
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1345
ER - 
@conference{
author = "Kravić, Natalija and Ristić, Danijela and Babić, Vojka and Srdić, Jelena and Kovinčić, Anika and Anđelković, Violeta",
year = "2022",
abstract = "Primary metabolites are directly implicated in plant growth processes, photosynthesis, and
respiration, allowing plants to acclimatize and recover from drought stress. Accordingly, this
study aimed to determine alterations in content of sugars, total protein, seventeen amino acids
and thirty two fatty acids in seeds of maize genotypes differing in drought tolerance in terms
of improved plant productivity e.g. increased grain yield obtained under severe water deficit.
The experiment was conducted under irrigation and rain-fed conditions. Long-term water
deficit stress directly affected plant metabolism, resulting in profound changes in biosynthesis
and transport of evaluated primary metabolites. Water deficit caused the inhibition of sugar
metabolism (i.e. declined level of sucrose, glucose, fructose, maltose and lactose), bein more
pronounced in seeds of drought-sensitive genotypes. Slight decrease in palmitic, linoleic and
α-linoleic fatty acids were evidenced in drougth susceptible and medium drought-tolerant
maize genotypes. However, significant increase was observed for oleic and especially stearic
fatty acid content. In response to water deficit, medium drought-tolerant and tolerant genotypes
exhibited amino acids content increase, especialy for methionine, lysine, isoleucine and
leucine, with preserved incorporation of amino acids into protein chain. This was confirmed
with highly significant positive correlations between total protein and amino acids content
(p≤0.01). The increased protein content in drought tolerant genotypes is linked to altered C-
partitioning, which changes the C/N ratio, to favor more N-assimilation, which was confirmed
with highly significant negative correlations between sugars and protein content (p≤0.01), i.e.
sugars and amino acids content (p≤0.01), respectively. Identification of sensitive sites (i.e.
biochemical pathways for seed reserves) related to seed-filling processes in stressed plants
under long-term water deficit, would provide useful cues in developing strategies to improve
grain yield and its quality.",
publisher = "Belgrade : Maize Research Institute "Zemun Polje"",
journal = "25. EUCARPIA Maize and Sorghum conference current, Challenges and new methods for maize and sorghum breeding, 30.05–2.06.2022., Belgrade, Serbia - Book of abstracts",
title = "Drought-induced adjustment of primary metabolites in maize hybrids",
pages = "55-55",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1345"
}
Kravić, N., Ristić, D., Babić, V., Srdić, J., Kovinčić, A.,& Anđelković, V.. (2022). Drought-induced adjustment of primary metabolites in maize hybrids. in 25. EUCARPIA Maize and Sorghum conference current, Challenges and new methods for maize and sorghum breeding, 30.05–2.06.2022., Belgrade, Serbia - Book of abstracts
Belgrade : Maize Research Institute "Zemun Polje"., 55-55.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1345
Kravić N, Ristić D, Babić V, Srdić J, Kovinčić A, Anđelković V. Drought-induced adjustment of primary metabolites in maize hybrids. in 25. EUCARPIA Maize and Sorghum conference current, Challenges and new methods for maize and sorghum breeding, 30.05–2.06.2022., Belgrade, Serbia - Book of abstracts. 2022;:55-55.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1345 .
Kravić, Natalija, Ristić, Danijela, Babić, Vojka, Srdić, Jelena, Kovinčić, Anika, Anđelković, Violeta, "Drought-induced adjustment of primary metabolites in maize hybrids" in 25. EUCARPIA Maize and Sorghum conference current, Challenges and new methods for maize and sorghum breeding, 30.05–2.06.2022., Belgrade, Serbia - Book of abstracts (2022):55-55,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1345 .

Multivariate analysis of agronomic traits in mid-season soybean varieties

Peric, Vesna; Srebric, Mirjana; Ristic, Danijela; Tabaković, Marijenka; Nikolić, Valentina; Mladenović Drinić, Snežana;

(Banja Luka : Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske, 2022)

TY - CONF
AU - Peric, Vesna
AU - Srebric, Mirjana
AU - Ristic, Danijela
AU - Tabaković, Marijenka
AU - Nikolić, Valentina
AU - Mladenović Drinić, Snežana
AU - 
PY - 2022
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/1159
AB - Principal Component Analysis (PCA) is a useful tool for processing multiple data, which are
often encountered in breeding practice. This method is suitable for the evaluation of genotypes
on the basis of multiple traits and graphical presentation of relationships between traits. This
study included 16 soybean mid-season genotypes (maturity group I), originated from different
regions of the world, maintained in soybean collection of Maize Research Institute Zemun Polje.
Field trials were carried out at two locations, during two years, according to a RCB design with
three replications. The genotypes were evaluated in respect to eight major agronomic traits: PH –
plant height, NN – node number, PN – pod number, SN – seed number, TSW – 1000 seed weight,
SYP – seed yield per plant, PROT – protein content, OIL – oil content. First two PCA axes
encompassed a large portion of the variance of standardized data (75,9%). Biplot distinguished
genotypes of potential importance for various breeding targets. Two genotypes stood out with the
largest 1000 seed weight. One variety formed a larger number of pods and the seed number per
plant as compared to the group average, achieving the highest grain yield per plant. Two
genotypes were among the most productive ones, with a larger number of pods as well as a
higher 1000 seed weight, compared to the average. The most promising variety was Laura,
which had a high yield and higher protein content than the average, and could be used as a
potential germplasm source for the simultaneous improvement of both traits. Correlations among
traits determined by PC biplot were in accordance with Pearson’s correlation coefficients.
PB - Banja Luka : Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske
C3 - 13. International scientific agriculture symposium “AGROSYM 2022 - Book of proceedings
T1 - Multivariate analysis of agronomic traits in mid-season soybean varieties
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1159
ER - 
@conference{
author = "Peric, Vesna and Srebric, Mirjana and Ristic, Danijela and Tabaković, Marijenka and Nikolić, Valentina and Mladenović Drinić, Snežana and ",
year = "2022",
abstract = "Principal Component Analysis (PCA) is a useful tool for processing multiple data, which are
often encountered in breeding practice. This method is suitable for the evaluation of genotypes
on the basis of multiple traits and graphical presentation of relationships between traits. This
study included 16 soybean mid-season genotypes (maturity group I), originated from different
regions of the world, maintained in soybean collection of Maize Research Institute Zemun Polje.
Field trials were carried out at two locations, during two years, according to a RCB design with
three replications. The genotypes were evaluated in respect to eight major agronomic traits: PH –
plant height, NN – node number, PN – pod number, SN – seed number, TSW – 1000 seed weight,
SYP – seed yield per plant, PROT – protein content, OIL – oil content. First two PCA axes
encompassed a large portion of the variance of standardized data (75,9%). Biplot distinguished
genotypes of potential importance for various breeding targets. Two genotypes stood out with the
largest 1000 seed weight. One variety formed a larger number of pods and the seed number per
plant as compared to the group average, achieving the highest grain yield per plant. Two
genotypes were among the most productive ones, with a larger number of pods as well as a
higher 1000 seed weight, compared to the average. The most promising variety was Laura,
which had a high yield and higher protein content than the average, and could be used as a
potential germplasm source for the simultaneous improvement of both traits. Correlations among
traits determined by PC biplot were in accordance with Pearson’s correlation coefficients.",
publisher = "Banja Luka : Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske",
journal = "13. International scientific agriculture symposium “AGROSYM 2022 - Book of proceedings",
title = "Multivariate analysis of agronomic traits in mid-season soybean varieties",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1159"
}
Peric, V., Srebric, M., Ristic, D., Tabaković, M., Nikolić, V., Mladenović Drinić, S.,& . (2022). Multivariate analysis of agronomic traits in mid-season soybean varieties. in 13. International scientific agriculture symposium “AGROSYM 2022 - Book of proceedings
Banja Luka : Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1159
Peric V, Srebric M, Ristic D, Tabaković M, Nikolić V, Mladenović Drinić S, . Multivariate analysis of agronomic traits in mid-season soybean varieties. in 13. International scientific agriculture symposium “AGROSYM 2022 - Book of proceedings. 2022;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1159 .
Peric, Vesna, Srebric, Mirjana, Ristic, Danijela, Tabaković, Marijenka, Nikolić, Valentina, Mladenović Drinić, Snežana, , "Multivariate analysis of agronomic traits in mid-season soybean varieties" in 13. International scientific agriculture symposium “AGROSYM 2022 - Book of proceedings (2022),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1159 .

Nutritional and cost effects of adapted quality protein maize on broiler feeding

Kostadinović, Marija; Ristić, Danijela; Vančetović, Jelena; Delić, Nenad; Ignjatović-Micić, Dragana

(Belgrade : Maize Research Institute, Zemun Polje, 2022)

TY - CONF
AU - Kostadinović, Marija
AU - Ristić, Danijela
AU - Vančetović, Jelena
AU - Delić, Nenad
AU - Ignjatović-Micić, Dragana
PY - 2022
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/967
AB - ZPQPM13 is a maize hybrid with improved protein quality, adapted to temperate climate growth conditions, developed by crossing a QPM version of ZPL5 commercial line (developed by marker assisted selection) and GS-6 (a QPM line with 50% tropical and 50% temperate germplasm). This hybrid has grain yield as commercial hybrids, over 90% of hard endosperm, contents of tryptophan and protein over 0.075% and 10%, respectively, and stability of tryptophan content over different locations and years. ZPQPM13 was tested for use in broiler feeds, with the aim to reduce utilization of costly synthetic lysine or soybean components. The feeding experiment on Ross 308 broilers was divided into two groups – control (fed with standard maize) and treatment (fed with QPM). In treatment group diets, ZPQPM13 was increased and soybean component decreased for 3%. Chemical analyses revealed higher contents of limiting essential amino acids in mercantile ZPQPM13 compared to standard maize – 0.44 vs. 0.25 % lysine, 0.077 vs. 0.070 % tryptophan and 0.39 vs. 0.27 % threonine. Duration of each feeding trial was 42 days, comprising three phases - starter (1-14 days), grower (15-35 days) and finisher (36-42 days). Feed intake (FI), body mass gain (BMG), average daily gain (ADG) and feed conversion ratio (FCR) were calculated at the end of each phase. In treatment group, FI was reduced, while BMG and ADG were higher in starter phase but lower in grower and finisher phases. FCR was lower in all three phases in treatment group – 1.13 vs. 1.30, 1.25 vs. 1.33 and 1.28 vs. 1.45. Although a small drawback is that final weight was 3.4 % higher in control broilers, comparison of feed and meat prices show that financial benefits of using QPM are still significant compared to using standard maize in feeds, as soybean is four times more expensive than maize.
PB - Belgrade : Maize Research Institute, Zemun Polje
C3 - 25. EUCARPIA Maize and sorghum conference:"Current challenges and new methods for maize and sorghum breeding", 30.05-02.06.2022., Belgrade - Book of abstracts
T1 - Nutritional and cost effects of adapted quality protein maize on broiler feeding
SP - 70
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_967
ER - 
@conference{
author = "Kostadinović, Marija and Ristić, Danijela and Vančetović, Jelena and Delić, Nenad and Ignjatović-Micić, Dragana",
year = "2022",
abstract = "ZPQPM13 is a maize hybrid with improved protein quality, adapted to temperate climate growth conditions, developed by crossing a QPM version of ZPL5 commercial line (developed by marker assisted selection) and GS-6 (a QPM line with 50% tropical and 50% temperate germplasm). This hybrid has grain yield as commercial hybrids, over 90% of hard endosperm, contents of tryptophan and protein over 0.075% and 10%, respectively, and stability of tryptophan content over different locations and years. ZPQPM13 was tested for use in broiler feeds, with the aim to reduce utilization of costly synthetic lysine or soybean components. The feeding experiment on Ross 308 broilers was divided into two groups – control (fed with standard maize) and treatment (fed with QPM). In treatment group diets, ZPQPM13 was increased and soybean component decreased for 3%. Chemical analyses revealed higher contents of limiting essential amino acids in mercantile ZPQPM13 compared to standard maize – 0.44 vs. 0.25 % lysine, 0.077 vs. 0.070 % tryptophan and 0.39 vs. 0.27 % threonine. Duration of each feeding trial was 42 days, comprising three phases - starter (1-14 days), grower (15-35 days) and finisher (36-42 days). Feed intake (FI), body mass gain (BMG), average daily gain (ADG) and feed conversion ratio (FCR) were calculated at the end of each phase. In treatment group, FI was reduced, while BMG and ADG were higher in starter phase but lower in grower and finisher phases. FCR was lower in all three phases in treatment group – 1.13 vs. 1.30, 1.25 vs. 1.33 and 1.28 vs. 1.45. Although a small drawback is that final weight was 3.4 % higher in control broilers, comparison of feed and meat prices show that financial benefits of using QPM are still significant compared to using standard maize in feeds, as soybean is four times more expensive than maize.",
publisher = "Belgrade : Maize Research Institute, Zemun Polje",
journal = "25. EUCARPIA Maize and sorghum conference:"Current challenges and new methods for maize and sorghum breeding", 30.05-02.06.2022., Belgrade - Book of abstracts",
title = "Nutritional and cost effects of adapted quality protein maize on broiler feeding",
pages = "70",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_967"
}
Kostadinović, M., Ristić, D., Vančetović, J., Delić, N.,& Ignjatović-Micić, D.. (2022). Nutritional and cost effects of adapted quality protein maize on broiler feeding. in 25. EUCARPIA Maize and sorghum conference:"Current challenges and new methods for maize and sorghum breeding", 30.05-02.06.2022., Belgrade - Book of abstracts
Belgrade : Maize Research Institute, Zemun Polje., 70.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_967
Kostadinović M, Ristić D, Vančetović J, Delić N, Ignjatović-Micić D. Nutritional and cost effects of adapted quality protein maize on broiler feeding. in 25. EUCARPIA Maize and sorghum conference:"Current challenges and new methods for maize and sorghum breeding", 30.05-02.06.2022., Belgrade - Book of abstracts. 2022;:70.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_967 .
Kostadinović, Marija, Ristić, Danijela, Vančetović, Jelena, Delić, Nenad, Ignjatović-Micić, Dragana, "Nutritional and cost effects of adapted quality protein maize on broiler feeding" in 25. EUCARPIA Maize and sorghum conference:"Current challenges and new methods for maize and sorghum breeding", 30.05-02.06.2022., Belgrade - Book of abstracts (2022):70,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_967 .

Uticaj hibrida kukuruza i primenjenih insekticida na napad Ostrinia nubilalis HBN.

Grčak, Dragan; Gošić-Dondo, Snežana; Grčak, Milosav; Ristić, Danijela; Kondić, Danijela; Hajder, Đurađ; Popović, Željko D.; Knezevic, Desimir

(Belgrade : Serbian Genetics Society, 2022)

TY - JOUR
AU - Grčak, Dragan
AU - Gošić-Dondo, Snežana
AU - Grčak, Milosav
AU - Ristić, Danijela
AU - Kondić, Danijela
AU - Hajder, Đurađ
AU - Popović, Željko D.
AU - Knezevic, Desimir
PY - 2022
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/973
AB - Ostrinia nubilalis Hbn. je štetočina kukuruza koja u pojedinim godišnjim dobima može naneti
veliku štetu biljkama. Cilj ovog rada je proučavanje otpornosti odnosno podložnosti hibrida
napadu kukuruznog plamenca i efekata različitih doza insekticida i vremena primene u zaštiti od
ove štetočine na biljkama kukuruza, ali prvenstveno uticaj hibrida na intenzitet napada. Šest
hibrida kukuruza različitih grupa zrenja (ZP 427, ZP 434, ZP 555, ZP 600, ZP 606 i ZP 666)
korišćeno je za proučavanje dejstva napada Ostrinia nubilalis Hbn., na kontrolnu varijantu T1
bez primene insekticida i na varijantu tretiranu sa dva insekticida Fobos EC (bifentrin - 200 ml
ha-1) i kombinacijom Match 050 EC i Nurelle D (lufenuron 50 g l-1 i hlorpirifos 500 g l-1 +
cipermetrin 50 g l-1), 0.75 l ha-1) u dva termina (u prvoj generaciji za vreme leta insekata T2 i
T3 i u drugoj generaciji za vreme leta insekata T4 i T5) u tri ponavljanja. Rezultati su pokazali
najveći intenzitet Ostrinia nubilalis Hbn. napad i stepen oštećenja na kontrolnoj varijanti i
značajne razlike između tretmana za ispitivane parametre. Posmatrajući sve hibride i tretmane,
nije utvrđena statistička značajnost između šest ispitivanih hibrida kukuruza različitih grupa
zrelosti. U kontrolnoj varijanti najveći napad (oštećenje) je bio na biljkama kod hibrida ZP 666
(94,28%) i ZP 606 (93,90%), a među varijantama primenjenih insekticida najveća šteta je
konstatovana u tretmanu T5 sa primenjena kombinacija Match + Nurelle u hibridu ZP 555 i
iznosila je 92,02%. Na tretmanu T1-kontrolna varijanta bez insekticida, najmanji napad sa
Ostrinia nubilalis Hbn. je konstatovan kod hibrida ZP 434 (od 88,76%), a među varijantama
primenjenih insekticida najmanji napad je konstatovan kod varijante T2 sa primenjenim Fobos
kod prve generacije insekata u hibridu ZP 434 i iznosio je 77,12%. Napad Ostrinia nubilalis
Hbn. i varijacija prosečne mase klipa kukuruza varirala je u zavisnosti od hibrida kukuruza i
vremena primene insekticida.
AB - Ostrinia nubilalis Hbn. is a corn pest that can do great damage to plants in some seasons.
The aim of this paper is to study the resistance / susceptibility of hybrids to the attack of
European corn borer and the effects of different doses of insecticides and time of
application in protection against pests on maize plants, but primarily the influence of
hybrids on attack intensity. The six maize hybrids of different maturation groups (ZP 427,
ZP 434, ZP 555, ZP 600, ZP 606 and ZP 666) used for study effect of attack of Ostrinia
nubillalis Hbn., on control variant T1 without application of insecticide and on variant
treated with two insecticides Fobos EC (bifentrin - 200 ml ha-1
) and combination of Match
050 EC and Nurelle D (lufenuron 50 g l
-1
and hlorpirifos 500 g l
-1 + cipermetrin 50 g l
-1
),
0.75 l ha-1
) in two terms (in the first generation of insect flying T2 and T3 and in the
second generation of insect flying T4 and T5) in three replication. The results showed the
highest intensity of Ostrinia nubilalis Hbn. attack and degree of damages on control
variant and significant differences between treatments for investigated parameters.
Observing all hybrids and treatments, there was no statistical significance between the six
examined maize hybrids of different maturity groups. In the control variant, the greatest
attack (damage) was in plants, namely in the hybrid ZP 666 (94.28%) and ZP 606 (93.90%) and among the variants of applied insecticides, the greatest damage was found
in the treatment T5 with the applied combination of Match + Nurelle in hybrid ZP 555
and was 92.02%. On treatment T1-control variant without insecticides, the smallest attack
with Ostrinia nubilalis Hbn. was found in the hybrid ZP 434 (from 88.76%) and among
the variants of applied insecticides, the smallest attack was found on variant T2 with
applied Phobos in the first generation of insect in hybrid ZP 434 and amounted to
77.12%. The attack of Ostrinia nubilalis Hbn. and variation of average mass of maize cob
varied in dependence of maze of hybrids and variant of insecticides application.
PB - Belgrade : Serbian Genetics Society
T2 - Genetika
T1 - Uticaj hibrida kukuruza i primenjenih insekticida na napad Ostrinia nubilalis HBN.
T1 - Influence of maize hybrids and applied insecticides on Ostrinia nubilalis HBN. attack
VL - 54
IS - 1
SP - 289
EP - 306
DO - 10.2298/gensr2201289g
ER - 
@article{
author = "Grčak, Dragan and Gošić-Dondo, Snežana and Grčak, Milosav and Ristić, Danijela and Kondić, Danijela and Hajder, Đurađ and Popović, Željko D. and Knezevic, Desimir",
year = "2022",
abstract = "Ostrinia nubilalis Hbn. je štetočina kukuruza koja u pojedinim godišnjim dobima može naneti
veliku štetu biljkama. Cilj ovog rada je proučavanje otpornosti odnosno podložnosti hibrida
napadu kukuruznog plamenca i efekata različitih doza insekticida i vremena primene u zaštiti od
ove štetočine na biljkama kukuruza, ali prvenstveno uticaj hibrida na intenzitet napada. Šest
hibrida kukuruza različitih grupa zrenja (ZP 427, ZP 434, ZP 555, ZP 600, ZP 606 i ZP 666)
korišćeno je za proučavanje dejstva napada Ostrinia nubilalis Hbn., na kontrolnu varijantu T1
bez primene insekticida i na varijantu tretiranu sa dva insekticida Fobos EC (bifentrin - 200 ml
ha-1) i kombinacijom Match 050 EC i Nurelle D (lufenuron 50 g l-1 i hlorpirifos 500 g l-1 +
cipermetrin 50 g l-1), 0.75 l ha-1) u dva termina (u prvoj generaciji za vreme leta insekata T2 i
T3 i u drugoj generaciji za vreme leta insekata T4 i T5) u tri ponavljanja. Rezultati su pokazali
najveći intenzitet Ostrinia nubilalis Hbn. napad i stepen oštećenja na kontrolnoj varijanti i
značajne razlike između tretmana za ispitivane parametre. Posmatrajući sve hibride i tretmane,
nije utvrđena statistička značajnost između šest ispitivanih hibrida kukuruza različitih grupa
zrelosti. U kontrolnoj varijanti najveći napad (oštećenje) je bio na biljkama kod hibrida ZP 666
(94,28%) i ZP 606 (93,90%), a među varijantama primenjenih insekticida najveća šteta je
konstatovana u tretmanu T5 sa primenjena kombinacija Match + Nurelle u hibridu ZP 555 i
iznosila je 92,02%. Na tretmanu T1-kontrolna varijanta bez insekticida, najmanji napad sa
Ostrinia nubilalis Hbn. je konstatovan kod hibrida ZP 434 (od 88,76%), a među varijantama
primenjenih insekticida najmanji napad je konstatovan kod varijante T2 sa primenjenim Fobos
kod prve generacije insekata u hibridu ZP 434 i iznosio je 77,12%. Napad Ostrinia nubilalis
Hbn. i varijacija prosečne mase klipa kukuruza varirala je u zavisnosti od hibrida kukuruza i
vremena primene insekticida., Ostrinia nubilalis Hbn. is a corn pest that can do great damage to plants in some seasons.
The aim of this paper is to study the resistance / susceptibility of hybrids to the attack of
European corn borer and the effects of different doses of insecticides and time of
application in protection against pests on maize plants, but primarily the influence of
hybrids on attack intensity. The six maize hybrids of different maturation groups (ZP 427,
ZP 434, ZP 555, ZP 600, ZP 606 and ZP 666) used for study effect of attack of Ostrinia
nubillalis Hbn., on control variant T1 without application of insecticide and on variant
treated with two insecticides Fobos EC (bifentrin - 200 ml ha-1
) and combination of Match
050 EC and Nurelle D (lufenuron 50 g l
-1
and hlorpirifos 500 g l
-1 + cipermetrin 50 g l
-1
),
0.75 l ha-1
) in two terms (in the first generation of insect flying T2 and T3 and in the
second generation of insect flying T4 and T5) in three replication. The results showed the
highest intensity of Ostrinia nubilalis Hbn. attack and degree of damages on control
variant and significant differences between treatments for investigated parameters.
Observing all hybrids and treatments, there was no statistical significance between the six
examined maize hybrids of different maturity groups. In the control variant, the greatest
attack (damage) was in plants, namely in the hybrid ZP 666 (94.28%) and ZP 606 (93.90%) and among the variants of applied insecticides, the greatest damage was found
in the treatment T5 with the applied combination of Match + Nurelle in hybrid ZP 555
and was 92.02%. On treatment T1-control variant without insecticides, the smallest attack
with Ostrinia nubilalis Hbn. was found in the hybrid ZP 434 (from 88.76%) and among
the variants of applied insecticides, the smallest attack was found on variant T2 with
applied Phobos in the first generation of insect in hybrid ZP 434 and amounted to
77.12%. The attack of Ostrinia nubilalis Hbn. and variation of average mass of maize cob
varied in dependence of maze of hybrids and variant of insecticides application.",
publisher = "Belgrade : Serbian Genetics Society",
journal = "Genetika",
title = "Uticaj hibrida kukuruza i primenjenih insekticida na napad Ostrinia nubilalis HBN., Influence of maize hybrids and applied insecticides on Ostrinia nubilalis HBN. attack",
volume = "54",
number = "1",
pages = "289-306",
doi = "10.2298/gensr2201289g"
}
Grčak, D., Gošić-Dondo, S., Grčak, M., Ristić, D., Kondić, D., Hajder, Đ., Popović, Ž. D.,& Knezevic, D.. (2022). Uticaj hibrida kukuruza i primenjenih insekticida na napad Ostrinia nubilalis HBN.. in Genetika
Belgrade : Serbian Genetics Society., 54(1), 289-306.
https://doi.org/10.2298/gensr2201289g
Grčak D, Gošić-Dondo S, Grčak M, Ristić D, Kondić D, Hajder Đ, Popović ŽD, Knezevic D. Uticaj hibrida kukuruza i primenjenih insekticida na napad Ostrinia nubilalis HBN.. in Genetika. 2022;54(1):289-306.
doi:10.2298/gensr2201289g .
Grčak, Dragan, Gošić-Dondo, Snežana, Grčak, Milosav, Ristić, Danijela, Kondić, Danijela, Hajder, Đurađ, Popović, Željko D., Knezevic, Desimir, "Uticaj hibrida kukuruza i primenjenih insekticida na napad Ostrinia nubilalis HBN." in Genetika, 54, no. 1 (2022):289-306,
https://doi.org/10.2298/gensr2201289g . .
3

Bioresponse of maize genotypes to european corn borer (ostrinia nubilalis hbn) attack and insecticide treatments

Gošić-Dondo, Snežana; Srdić, Jelena; Dragičević, Vesna; Popović, Željko D.; Filipovic, Milomir; Ristić, Danijela; Grčak, Dragan

(Belgrade : Maize Research Institute, Zemun Polje, 2022)

TY - CONF
AU - Gošić-Dondo, Snežana
AU - Srdić, Jelena
AU - Dragičević, Vesna
AU - Popović, Željko D.
AU - Filipovic, Milomir
AU - Ristić, Danijela
AU - Grčak, Dragan
PY - 2022
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/967
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/978
AB - During last years, the total losses from European corn borer (Ostrinia nubilalis Hbn.) can reach
a high threshold of harmfulness although the different agro-technical measures that are being
implemented. According to the sensitivity of hybrids, the damage may vary from only a few
percent in tolerant hybrids, up to 30-40% on moderately intolerant hybrids. The aim of this
study was to evaluate the variability and bioresponsiveness of four maize genotypes (ZP 427,
ZP 434, ZP 600 and ZP 666) to applied insecticides and bioinsecticides and the
interdependence of population dynamics. The research has been conducted in 2016 and 2018
in accordance with the EPPO method in field conditions in maize crops. Out of a total of 11.023
attacks in both years of research, in 2016. the largest number of plants (4.841) were with a
broken stalk above the ear and at the height of the ear and belonged to categories C3 to C8. In
2018. 3.672 plants were dominated by leaf damage and perforation in the stalk type H2.
Analyzing the effectiveness of the tested insecticides and bioinsecticides by application times,
an uniformity in the number of plants with recorded symptoms of damage was observed. Thus,
foliar treatment with chlorantraniliprole insecticide proved to be the most effective with the
least number of attacked plants with a high degree of damage. In contrast, bioinsecticide
treatment of plants, in addition to a large number of infested plants, was dominated by high
categories of damage that deviated from all other treatments as well as from the control. Within
the definition of the degree of tolerance of maize hybrids, the influence of treatment on changes
in secondary metabolites (phytins) in seeds was observed. It was noticed that there is a trend
of positive correlation of the amount of phytin in the seed (mg/g) with the attack of moths of
the first generation and the number of dissected larvae, as well as a trend of negative correlation
with the percentage of attacks of moths of the second generation. Correlation coefficients are
expressed: in the genotype ZP-600, while in the genotype ZP-666 the correlation is the lowest,
ie. irrelevant. The obtained results may be of great importance in future work aimed at the
selection of tolerant genotypes to attack corn flame, taking into account the role of phytin, as
an antioxidant and phosphorus depot in maize grain.
PB - Belgrade : Maize Research Institute, Zemun Polje
C3 - 25. EUCARPIA Maize and sorghum conference:"Current challenges and new methods for maize and sorghum breeding", 30.05-02.06.2022., Belgrade - Book of abstracts
T1 - Bioresponse of maize genotypes to european corn borer (ostrinia nubilalis hbn) attack and insecticide treatments
SP - 50
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_978
ER - 
@conference{
author = "Gošić-Dondo, Snežana and Srdić, Jelena and Dragičević, Vesna and Popović, Željko D. and Filipovic, Milomir and Ristić, Danijela and Grčak, Dragan",
year = "2022",
abstract = "During last years, the total losses from European corn borer (Ostrinia nubilalis Hbn.) can reach
a high threshold of harmfulness although the different agro-technical measures that are being
implemented. According to the sensitivity of hybrids, the damage may vary from only a few
percent in tolerant hybrids, up to 30-40% on moderately intolerant hybrids. The aim of this
study was to evaluate the variability and bioresponsiveness of four maize genotypes (ZP 427,
ZP 434, ZP 600 and ZP 666) to applied insecticides and bioinsecticides and the
interdependence of population dynamics. The research has been conducted in 2016 and 2018
in accordance with the EPPO method in field conditions in maize crops. Out of a total of 11.023
attacks in both years of research, in 2016. the largest number of plants (4.841) were with a
broken stalk above the ear and at the height of the ear and belonged to categories C3 to C8. In
2018. 3.672 plants were dominated by leaf damage and perforation in the stalk type H2.
Analyzing the effectiveness of the tested insecticides and bioinsecticides by application times,
an uniformity in the number of plants with recorded symptoms of damage was observed. Thus,
foliar treatment with chlorantraniliprole insecticide proved to be the most effective with the
least number of attacked plants with a high degree of damage. In contrast, bioinsecticide
treatment of plants, in addition to a large number of infested plants, was dominated by high
categories of damage that deviated from all other treatments as well as from the control. Within
the definition of the degree of tolerance of maize hybrids, the influence of treatment on changes
in secondary metabolites (phytins) in seeds was observed. It was noticed that there is a trend
of positive correlation of the amount of phytin in the seed (mg/g) with the attack of moths of
the first generation and the number of dissected larvae, as well as a trend of negative correlation
with the percentage of attacks of moths of the second generation. Correlation coefficients are
expressed: in the genotype ZP-600, while in the genotype ZP-666 the correlation is the lowest,
ie. irrelevant. The obtained results may be of great importance in future work aimed at the
selection of tolerant genotypes to attack corn flame, taking into account the role of phytin, as
an antioxidant and phosphorus depot in maize grain.",
publisher = "Belgrade : Maize Research Institute, Zemun Polje",
journal = "25. EUCARPIA Maize and sorghum conference:"Current challenges and new methods for maize and sorghum breeding", 30.05-02.06.2022., Belgrade - Book of abstracts",
title = "Bioresponse of maize genotypes to european corn borer (ostrinia nubilalis hbn) attack and insecticide treatments",
pages = "50",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_978"
}
Gošić-Dondo, S., Srdić, J., Dragičević, V., Popović, Ž. D., Filipovic, M., Ristić, D.,& Grčak, D.. (2022). Bioresponse of maize genotypes to european corn borer (ostrinia nubilalis hbn) attack and insecticide treatments. in 25. EUCARPIA Maize and sorghum conference:"Current challenges and new methods for maize and sorghum breeding", 30.05-02.06.2022., Belgrade - Book of abstracts
Belgrade : Maize Research Institute, Zemun Polje., 50.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_978
Gošić-Dondo S, Srdić J, Dragičević V, Popović ŽD, Filipovic M, Ristić D, Grčak D. Bioresponse of maize genotypes to european corn borer (ostrinia nubilalis hbn) attack and insecticide treatments. in 25. EUCARPIA Maize and sorghum conference:"Current challenges and new methods for maize and sorghum breeding", 30.05-02.06.2022., Belgrade - Book of abstracts. 2022;:50.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_978 .
Gošić-Dondo, Snežana, Srdić, Jelena, Dragičević, Vesna, Popović, Željko D., Filipovic, Milomir, Ristić, Danijela, Grčak, Dragan, "Bioresponse of maize genotypes to european corn borer (ostrinia nubilalis hbn) attack and insecticide treatments" in 25. EUCARPIA Maize and sorghum conference:"Current challenges and new methods for maize and sorghum breeding", 30.05-02.06.2022., Belgrade - Book of abstracts (2022):50,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_978 .

Alteration of metabolites accumulation in maize inbreds leaf tissue under long-term water deficit

Kravić, Natalija; Babić, Vojka; Vukadinović, Jelena; Ristić, Danijela; Dragičević, Vesna; Mladenović Drinić, Snežana; Anđelković, Violeta

(Basel : Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI), 2021)

TY - JOUR
AU - Kravić, Natalija
AU - Babić, Vojka
AU - Vukadinović, Jelena
AU - Ristić, Danijela
AU - Dragičević, Vesna
AU - Mladenović Drinić, Snežana
AU - Anđelković, Violeta
PY - 2021
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/828
AB - Plants reconfigure their metabolic pathways to cope with water deficit. The aim of this study was to determine the status of the physiological parameters and the content of phenolic acids in the upper most ear leaf of maize inbred lines contrasting in drought tolerance in terms of improved plant productivity e.g., increased grain yield. The experiment was conducted under irrigation and rain-fed conditions. In drought-tolerant lines, the effect of water deficit was reflected through a chlorophyll and nitrogen balance index increase followed by a flavonols index decrease. The opposite trend was noticed in drought susceptible inbreds, with the exception of the anthocyanins index. Moreover, in comparison to irrigation treatment, opposite trends in the correlations between grain yield and physiological parameters found under water deficit conditions indicated the activation of different metabolic pathways in defense against water deficit stress. Concerning phenolic acid content, water deficit caused the reduction of protocatechuic, caffeic, and sinapic acid in all inbreds evaluated. However, the highly pronounced increase of ferulic and especially cinnamic acid content under water deficit conditions indicated possible crucial role of these secondary metabolites in preventing the harmful effects of water deficit stress, which, in turn, might be useful in maize breeding selection for drought tolerance
PB - Basel : Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI)
T2 - Biology
T1 - Alteration of metabolites accumulation in maize inbreds leaf tissue under long-term water deficit
VL - 10
IS - 8
SP - 694
DO - 10.3390/biology10080694
ER - 
@article{
author = "Kravić, Natalija and Babić, Vojka and Vukadinović, Jelena and Ristić, Danijela and Dragičević, Vesna and Mladenović Drinić, Snežana and Anđelković, Violeta",
year = "2021",
abstract = "Plants reconfigure their metabolic pathways to cope with water deficit. The aim of this study was to determine the status of the physiological parameters and the content of phenolic acids in the upper most ear leaf of maize inbred lines contrasting in drought tolerance in terms of improved plant productivity e.g., increased grain yield. The experiment was conducted under irrigation and rain-fed conditions. In drought-tolerant lines, the effect of water deficit was reflected through a chlorophyll and nitrogen balance index increase followed by a flavonols index decrease. The opposite trend was noticed in drought susceptible inbreds, with the exception of the anthocyanins index. Moreover, in comparison to irrigation treatment, opposite trends in the correlations between grain yield and physiological parameters found under water deficit conditions indicated the activation of different metabolic pathways in defense against water deficit stress. Concerning phenolic acid content, water deficit caused the reduction of protocatechuic, caffeic, and sinapic acid in all inbreds evaluated. However, the highly pronounced increase of ferulic and especially cinnamic acid content under water deficit conditions indicated possible crucial role of these secondary metabolites in preventing the harmful effects of water deficit stress, which, in turn, might be useful in maize breeding selection for drought tolerance",
publisher = "Basel : Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI)",
journal = "Biology",
title = "Alteration of metabolites accumulation in maize inbreds leaf tissue under long-term water deficit",
volume = "10",
number = "8",
pages = "694",
doi = "10.3390/biology10080694"
}
Kravić, N., Babić, V., Vukadinović, J., Ristić, D., Dragičević, V., Mladenović Drinić, S.,& Anđelković, V.. (2021). Alteration of metabolites accumulation in maize inbreds leaf tissue under long-term water deficit. in Biology
Basel : Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI)., 10(8), 694.
https://doi.org/10.3390/biology10080694
Kravić N, Babić V, Vukadinović J, Ristić D, Dragičević V, Mladenović Drinić S, Anđelković V. Alteration of metabolites accumulation in maize inbreds leaf tissue under long-term water deficit. in Biology. 2021;10(8):694.
doi:10.3390/biology10080694 .
Kravić, Natalija, Babić, Vojka, Vukadinović, Jelena, Ristić, Danijela, Dragičević, Vesna, Mladenović Drinić, Snežana, Anđelković, Violeta, "Alteration of metabolites accumulation in maize inbreds leaf tissue under long-term water deficit" in Biology, 10, no. 8 (2021):694,
https://doi.org/10.3390/biology10080694 . .
2
3

Biochemical characterization of soybean genotypes for grain quality improvement

Ristić, Danijela; Perić, Vesna; Srebrić, Mirjana; Kostadinović, Marija; Kravić, Natalija; Kovinčić, Anika; Gošić-Dondo, Snežana

(Belgrade ; Maize Research Institute, Zemun Polje, 2021)

TY - CONF
AU - Ristić, Danijela
AU - Perić, Vesna
AU - Srebrić, Mirjana
AU - Kostadinović, Marija
AU - Kravić, Natalija
AU - Kovinčić, Anika
AU - Gošić-Dondo, Snežana
PY - 2021
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/966
AB - Soybean is one of the most economically important grain crops. As the
source of plant protein and vegetable oil, it is widely used as food and
industrial crop. Quality of soybean oil is determined by fatty acid (FA)
composition. Biochemical variation of different varieties significantly
facilitates genetic screening of kernel traits and grain quality attributes, thus
leading to one of the most important breeding strategies - improvement of
the grain composition. The main objective of this work was to evaluate
whole kernel biochemical composition of eight soybean varieties and eight
lines from different breeding programs. Phytochemical characterization was
conducted for total protein and oil content, as well as for fatty acids content
(e.g. palmitic, stearic, oleic, linoleic and linolenic acid). According to
Kjedahl method, total protein content ranged from 37.01% to 39.91%. The
obtained results showed that the lowest and the highest values for oil content
were 19.00% and 21.34%, respectively. Gas Chromatography/Flame
Ionization Detector (GC-FID) was used for FA quantification and
determination. The most abundant FA was linoleic acid with a range from
47.45 to 55.7 g/100g, followed by oleic acid with detected rage from 22.59
to 29.07 g/100g of total FA content. Palmitic, linolenic and stearic FA
showed a significantly lower level varied from 9.57 to 11.51 g/100g, 5.42 to
7.18 g/100g and 3.73 to 5.86 g/100g, respectively. This variability observed
in kernel quality among soybean genotypes can provide valuable information
for future breeding.
PB - Belgrade ; Maize Research Institute, Zemun Polje
C3 - International conference the frontiers of science and technology in crop breeding and production, 08 - 09.06.2021; Belgrade, Serbia
T1 - Biochemical characterization of soybean genotypes for grain quality improvement
SP - 77
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_966
ER - 
@conference{
author = "Ristić, Danijela and Perić, Vesna and Srebrić, Mirjana and Kostadinović, Marija and Kravić, Natalija and Kovinčić, Anika and Gošić-Dondo, Snežana",
year = "2021",
abstract = "Soybean is one of the most economically important grain crops. As the
source of plant protein and vegetable oil, it is widely used as food and
industrial crop. Quality of soybean oil is determined by fatty acid (FA)
composition. Biochemical variation of different varieties significantly
facilitates genetic screening of kernel traits and grain quality attributes, thus
leading to one of the most important breeding strategies - improvement of
the grain composition. The main objective of this work was to evaluate
whole kernel biochemical composition of eight soybean varieties and eight
lines from different breeding programs. Phytochemical characterization was
conducted for total protein and oil content, as well as for fatty acids content
(e.g. palmitic, stearic, oleic, linoleic and linolenic acid). According to
Kjedahl method, total protein content ranged from 37.01% to 39.91%. The
obtained results showed that the lowest and the highest values for oil content
were 19.00% and 21.34%, respectively. Gas Chromatography/Flame
Ionization Detector (GC-FID) was used for FA quantification and
determination. The most abundant FA was linoleic acid with a range from
47.45 to 55.7 g/100g, followed by oleic acid with detected rage from 22.59
to 29.07 g/100g of total FA content. Palmitic, linolenic and stearic FA
showed a significantly lower level varied from 9.57 to 11.51 g/100g, 5.42 to
7.18 g/100g and 3.73 to 5.86 g/100g, respectively. This variability observed
in kernel quality among soybean genotypes can provide valuable information
for future breeding.",
publisher = "Belgrade ; Maize Research Institute, Zemun Polje",
journal = "International conference the frontiers of science and technology in crop breeding and production, 08 - 09.06.2021; Belgrade, Serbia",
title = "Biochemical characterization of soybean genotypes for grain quality improvement",
pages = "77",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_966"
}
Ristić, D., Perić, V., Srebrić, M., Kostadinović, M., Kravić, N., Kovinčić, A.,& Gošić-Dondo, S.. (2021). Biochemical characterization of soybean genotypes for grain quality improvement. in International conference the frontiers of science and technology in crop breeding and production, 08 - 09.06.2021; Belgrade, Serbia
Belgrade ; Maize Research Institute, Zemun Polje., 77.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_966
Ristić D, Perić V, Srebrić M, Kostadinović M, Kravić N, Kovinčić A, Gošić-Dondo S. Biochemical characterization of soybean genotypes for grain quality improvement. in International conference the frontiers of science and technology in crop breeding and production, 08 - 09.06.2021; Belgrade, Serbia. 2021;:77.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_966 .
Ristić, Danijela, Perić, Vesna, Srebrić, Mirjana, Kostadinović, Marija, Kravić, Natalija, Kovinčić, Anika, Gošić-Dondo, Snežana, "Biochemical characterization of soybean genotypes for grain quality improvement" in International conference the frontiers of science and technology in crop breeding and production, 08 - 09.06.2021; Belgrade, Serbia (2021):77,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_966 .

Maize genetic resources in Serbia – management and utilization in breeding

Kravić, Natalija; Babić, Vojka; Ristić, Danijela; Stevanović, Milan; Kovinčić, Anika; Anđelković, Violeta

(Banja Luka : University of Banja Luka, Faculty of Agriculture, 2020)

TY - CONF
AU - Kravić, Natalija
AU - Babić, Vojka
AU - Ristić, Danijela
AU - Stevanović, Milan
AU - Kovinčić, Anika
AU - Anđelković, Violeta
PY - 2020
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/1343
AB - Maize Research Institute „Zemun Polje“ (MRIZP) gene bank preserves ex-situ an
active collection (5806 accessions), thus ranking among the five largest European
national maize gene bank collections. Local (i.e. western Balkan) maize landraces
(2217 accessions) are considered to be the most significant genotypes, since they
represent the original biological material created by the process of natural selection
and adapted to local growth conditions, thus offering the great opportunities for
different breeding purposes and contributing to yield increase. Currently, they are
not directly used in breeding, but rather for development of synthetic populations or
core collections for the traits of interest, allowing the integration of the most valuable
traits (adaptability, variability, divergence and heterotic potential). In the last 15
years, in MRIZP gene bank was conducted identification of superior genotypes
regarding specific traits (cytoplasmatic male sterility) and abiotic stress tolerance
(herbicides tolerance). In response to more frequent unpredictable and extreme
climatic events, as well as to growing demand for healthy food and feed, in MRIZP
gene bank were established drought tolerant and improved quality core collections
through implementation of long-term pre-breeding programmes, as the most
promising way of linking genetic resources and commercial breeding programmes.
Moreover, exchange of maize inbred lines from MRIZP gene bank and Agricultural
Institute Osijek working collections, genotyping and phenotyping of inbreds, and
statistical analysis of molecular and agronomic data, is conducted through ongoing
Project “Harmonization of methods for phenotyping, genotyping and management
of genetic resources in maize”. Joint analysis of genetic diversity originated from the
Western Balkan Corn Belt, along with comparative analysis with the same standards
(available genome sequencing data of public lines), will enable the determination of
heterotic pattern, removal of possible duplicate and redundant accessions from the
collections, contributing to a more efficient management of large inbred lines
collections.
PB - Banja Luka : University of Banja Luka, Faculty of Agriculture
C3 - 9. international symposium on agricultural sciences - AgroRes 2020 - Book of abstracts
T1 - Maize genetic resources in Serbia – management and utilization in breeding
SP - 50
EP - 50
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1343
ER - 
@conference{
author = "Kravić, Natalija and Babić, Vojka and Ristić, Danijela and Stevanović, Milan and Kovinčić, Anika and Anđelković, Violeta",
year = "2020",
abstract = "Maize Research Institute „Zemun Polje“ (MRIZP) gene bank preserves ex-situ an
active collection (5806 accessions), thus ranking among the five largest European
national maize gene bank collections. Local (i.e. western Balkan) maize landraces
(2217 accessions) are considered to be the most significant genotypes, since they
represent the original biological material created by the process of natural selection
and adapted to local growth conditions, thus offering the great opportunities for
different breeding purposes and contributing to yield increase. Currently, they are
not directly used in breeding, but rather for development of synthetic populations or
core collections for the traits of interest, allowing the integration of the most valuable
traits (adaptability, variability, divergence and heterotic potential). In the last 15
years, in MRIZP gene bank was conducted identification of superior genotypes
regarding specific traits (cytoplasmatic male sterility) and abiotic stress tolerance
(herbicides tolerance). In response to more frequent unpredictable and extreme
climatic events, as well as to growing demand for healthy food and feed, in MRIZP
gene bank were established drought tolerant and improved quality core collections
through implementation of long-term pre-breeding programmes, as the most
promising way of linking genetic resources and commercial breeding programmes.
Moreover, exchange of maize inbred lines from MRIZP gene bank and Agricultural
Institute Osijek working collections, genotyping and phenotyping of inbreds, and
statistical analysis of molecular and agronomic data, is conducted through ongoing
Project “Harmonization of methods for phenotyping, genotyping and management
of genetic resources in maize”. Joint analysis of genetic diversity originated from the
Western Balkan Corn Belt, along with comparative analysis with the same standards
(available genome sequencing data of public lines), will enable the determination of
heterotic pattern, removal of possible duplicate and redundant accessions from the
collections, contributing to a more efficient management of large inbred lines
collections.",
publisher = "Banja Luka : University of Banja Luka, Faculty of Agriculture",
journal = "9. international symposium on agricultural sciences - AgroRes 2020 - Book of abstracts",
title = "Maize genetic resources in Serbia – management and utilization in breeding",
pages = "50-50",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1343"
}
Kravić, N., Babić, V., Ristić, D., Stevanović, M., Kovinčić, A.,& Anđelković, V.. (2020). Maize genetic resources in Serbia – management and utilization in breeding. in 9. international symposium on agricultural sciences - AgroRes 2020 - Book of abstracts
Banja Luka : University of Banja Luka, Faculty of Agriculture., 50-50.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1343
Kravić N, Babić V, Ristić D, Stevanović M, Kovinčić A, Anđelković V. Maize genetic resources in Serbia – management and utilization in breeding. in 9. international symposium on agricultural sciences - AgroRes 2020 - Book of abstracts. 2020;:50-50.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1343 .
Kravić, Natalija, Babić, Vojka, Ristić, Danijela, Stevanović, Milan, Kovinčić, Anika, Anđelković, Violeta, "Maize genetic resources in Serbia – management and utilization in breeding" in 9. international symposium on agricultural sciences - AgroRes 2020 - Book of abstracts (2020):50-50,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1343 .

Molecular characterisation of soybean varieties by SSR markers

Ristic, Danijela; Filipovski, Filip; Perić, Vesna; Mladenović Drinić, Snežana; Kovinčić, Anika; Kravić, Natalija; Kostadinović, Marija

(Belgrade : Serbian genetic society, 2020)

TY - CONF
AU - Ristic, Danijela
AU - Filipovski, Filip
AU - Perić, Vesna
AU - Mladenović Drinić, Snežana
AU - Kovinčić, Anika
AU - Kravić, Natalija
AU - Kostadinović, Marija
PY - 2020
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/974
AB - Soybean (Glycine max (L.) Merr.) is one of the most economically important legumes.
As the source of plant protein and vegetable oil it is used as food and industrial crop in
many regions of the world. The genetic base of soybean cultivars is highly narrow,
corresponding to the fact that it is largely a self-pollinated species. Twelve soybean
varieties were evaluated with SSR (Simple Sequence Repeat) markers selected based on
their distribution on the 20 genetic linkage groups. Out of 36 SSR markers, 33 markers
were found polymorphic among analyzed genotypes. Total number of alleles was 88,
ranging between two and four with an average of 2.67 alleles per marker. The
polymorphic information content (PIC) ranged from 0.153 (Satt229, Satt239 and
Satt327) to 0.775 (Satt276). Simple matching similarity coefficient was calculated using
NTSYSpc2 program package. The average genetic similarity coefficient for all pairwise
was 0.57, with highest value (0.84) between Galina and Lela, while the lowest value
(0.46) was found between Bosa and Nena. Dendrogram by the UPGMA (Unweighted
Pair Group Method with Arithmetic Mean) method was constructed on the basis of
genetic similarity matrix. Genotypes were distributed in two groups and one branch,
mostly in accordance with their pedigree.
PB - Belgrade : Serbian genetic society
C3 - 6. congress of the Serbian genetic society, 13-1.10. 2019, Vrnjačka Banja, Serbia - Book of proceedings
T1 - Molecular characterisation of soybean varieties by SSR markers
SP - 90
EP - 96
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_974
ER - 
@conference{
author = "Ristic, Danijela and Filipovski, Filip and Perić, Vesna and Mladenović Drinić, Snežana and Kovinčić, Anika and Kravić, Natalija and Kostadinović, Marija",
year = "2020",
abstract = "Soybean (Glycine max (L.) Merr.) is one of the most economically important legumes.
As the source of plant protein and vegetable oil it is used as food and industrial crop in
many regions of the world. The genetic base of soybean cultivars is highly narrow,
corresponding to the fact that it is largely a self-pollinated species. Twelve soybean
varieties were evaluated with SSR (Simple Sequence Repeat) markers selected based on
their distribution on the 20 genetic linkage groups. Out of 36 SSR markers, 33 markers
were found polymorphic among analyzed genotypes. Total number of alleles was 88,
ranging between two and four with an average of 2.67 alleles per marker. The
polymorphic information content (PIC) ranged from 0.153 (Satt229, Satt239 and
Satt327) to 0.775 (Satt276). Simple matching similarity coefficient was calculated using
NTSYSpc2 program package. The average genetic similarity coefficient for all pairwise
was 0.57, with highest value (0.84) between Galina and Lela, while the lowest value
(0.46) was found between Bosa and Nena. Dendrogram by the UPGMA (Unweighted
Pair Group Method with Arithmetic Mean) method was constructed on the basis of
genetic similarity matrix. Genotypes were distributed in two groups and one branch,
mostly in accordance with their pedigree.",
publisher = "Belgrade : Serbian genetic society",
journal = "6. congress of the Serbian genetic society, 13-1.10. 2019, Vrnjačka Banja, Serbia - Book of proceedings",
title = "Molecular characterisation of soybean varieties by SSR markers",
pages = "90-96",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_974"
}
Ristic, D., Filipovski, F., Perić, V., Mladenović Drinić, S., Kovinčić, A., Kravić, N.,& Kostadinović, M.. (2020). Molecular characterisation of soybean varieties by SSR markers. in 6. congress of the Serbian genetic society, 13-1.10. 2019, Vrnjačka Banja, Serbia - Book of proceedings
Belgrade : Serbian genetic society., 90-96.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_974
Ristic D, Filipovski F, Perić V, Mladenović Drinić S, Kovinčić A, Kravić N, Kostadinović M. Molecular characterisation of soybean varieties by SSR markers. in 6. congress of the Serbian genetic society, 13-1.10. 2019, Vrnjačka Banja, Serbia - Book of proceedings. 2020;:90-96.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_974 .
Ristic, Danijela, Filipovski, Filip, Perić, Vesna, Mladenović Drinić, Snežana, Kovinčić, Anika, Kravić, Natalija, Kostadinović, Marija, "Molecular characterisation of soybean varieties by SSR markers" in 6. congress of the Serbian genetic society, 13-1.10. 2019, Vrnjačka Banja, Serbia - Book of proceedings (2020):90-96,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_974 .

Genetic diversity of maize inbred lines assessed by SSR markers

Ristić, Danijela; Kostadinović, Marija; Kravić, Natalija; Kovinčić, Anika; Stevanović, Milan; Savić, Iva; Nikolić, Milica

(2020)

TY - CONF
AU - Ristić, Danijela
AU - Kostadinović, Marija
AU - Kravić, Natalija
AU - Kovinčić, Anika
AU - Stevanović, Milan
AU - Savić, Iva
AU - Nikolić, Milica
PY - 2020
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/977
AB - Morphological traits are the earliest used markers in germplasm characterization, but their application may be difficult due to the presence of recessive homozygous alleles and their low frequency. Simple Sequence Repeat (SSR) markers are widely used for estimation of genetic diversity within different species, due to their reproducibility, informativeness co-dominant and multi-allelic nature. They are also most effective for evaluation and selection of plant material, as well as assessment of genetic variability and relatedness of maize inbred lines. The aim of our work was to evaluate genetic diversity of maize inbred lines by SSR markers and compare results with their pedigre information. Seventeen polymorphic SSR markers were used to characterized 23 maize inbred lines that belong to diferent breeding programs. A total number of detected alleles was 78 and varied between two to nine, with an average of 4.6 alleles per marker. Based on presence or absence of alleles in each sample coefficient of similarity was calculated by Jaccard in NTSYSpc2 program package, version 2.1. The highest value (0.88) of genetic similarity was calculated between L21 and L22, while the lowest value (0.18) was found between inbred lines L3/L16 and L15/L20. Genetic similarity matrix was used to construct dendrogram by UPGMA (Unweighted Pair Group Method with Arithmetic Mean) method. Dendrogram analysis grouped maize inbred lines in one large cluster with 21 analyzed genotypes and one smaller cluster with two lines. Genetic heterogeneity betweean inbred lines detected by selected set of SSR markers, makes them a good choice for genetic diversity analysis and planning maize breeding programs.
C3 - 9. International symposium on agricultural sciences "AgroReS 2020", 24.09.2020., Banja Luka, B i H – Book of Abstracts
T1 - Genetic diversity of maize inbred lines assessed by SSR markers
SP - 42
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_977
ER - 
@conference{
author = "Ristić, Danijela and Kostadinović, Marija and Kravić, Natalija and Kovinčić, Anika and Stevanović, Milan and Savić, Iva and Nikolić, Milica",
year = "2020",
abstract = "Morphological traits are the earliest used markers in germplasm characterization, but their application may be difficult due to the presence of recessive homozygous alleles and their low frequency. Simple Sequence Repeat (SSR) markers are widely used for estimation of genetic diversity within different species, due to their reproducibility, informativeness co-dominant and multi-allelic nature. They are also most effective for evaluation and selection of plant material, as well as assessment of genetic variability and relatedness of maize inbred lines. The aim of our work was to evaluate genetic diversity of maize inbred lines by SSR markers and compare results with their pedigre information. Seventeen polymorphic SSR markers were used to characterized 23 maize inbred lines that belong to diferent breeding programs. A total number of detected alleles was 78 and varied between two to nine, with an average of 4.6 alleles per marker. Based on presence or absence of alleles in each sample coefficient of similarity was calculated by Jaccard in NTSYSpc2 program package, version 2.1. The highest value (0.88) of genetic similarity was calculated between L21 and L22, while the lowest value (0.18) was found between inbred lines L3/L16 and L15/L20. Genetic similarity matrix was used to construct dendrogram by UPGMA (Unweighted Pair Group Method with Arithmetic Mean) method. Dendrogram analysis grouped maize inbred lines in one large cluster with 21 analyzed genotypes and one smaller cluster with two lines. Genetic heterogeneity betweean inbred lines detected by selected set of SSR markers, makes them a good choice for genetic diversity analysis and planning maize breeding programs.",
journal = "9. International symposium on agricultural sciences "AgroReS 2020", 24.09.2020., Banja Luka, B i H – Book of Abstracts",
title = "Genetic diversity of maize inbred lines assessed by SSR markers",
pages = "42",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_977"
}
Ristić, D., Kostadinović, M., Kravić, N., Kovinčić, A., Stevanović, M., Savić, I.,& Nikolić, M.. (2020). Genetic diversity of maize inbred lines assessed by SSR markers. in 9. International symposium on agricultural sciences "AgroReS 2020", 24.09.2020., Banja Luka, B i H – Book of Abstracts, 42.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_977
Ristić D, Kostadinović M, Kravić N, Kovinčić A, Stevanović M, Savić I, Nikolić M. Genetic diversity of maize inbred lines assessed by SSR markers. in 9. International symposium on agricultural sciences "AgroReS 2020", 24.09.2020., Banja Luka, B i H – Book of Abstracts. 2020;:42.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_977 .
Ristić, Danijela, Kostadinović, Marija, Kravić, Natalija, Kovinčić, Anika, Stevanović, Milan, Savić, Iva, Nikolić, Milica, "Genetic diversity of maize inbred lines assessed by SSR markers" in 9. International symposium on agricultural sciences "AgroReS 2020", 24.09.2020., Banja Luka, B i H – Book of Abstracts (2020):42,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_977 .

Morphological and physiological response of maize seedlings to chilling stress

Nikolić, Ana; Kravić, Natalija; Ristić, Danijela; Anđelković, Violeta; Marković, Ksenija; Vančetović, Jelena; Ignjatović-Micić, Dragana

(Beograd : Društavo genetičara Srbije, 2020)

TY - JOUR
AU - Nikolić, Ana
AU - Kravić, Natalija
AU - Ristić, Danijela
AU - Anđelković, Violeta
AU - Marković, Ksenija
AU - Vančetović, Jelena
AU - Ignjatović-Micić, Dragana
PY - 2020
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/814
AB - Although accompanied with adverse low temperatures, early maize sowing could be
used to avoid drought during flowering and diminish yield losses. Herein, a small-scale
experiment of low temperature stress (LTS) on maize lines L1 (tolerant), L2 (medium
tolerant) and L3 (susceptible) is presented. Plants were grown in pots exposed to
exterior suboptimal (March) and optimal (late April) temperatures until three leaf stage.
Chlorophyll (CH), flavonoids (FL), anthocyanins (AN) and nitrogen balance (NBI)
indices were measured using Dualex Scientific optical device. Growth parameters were
also determined. Under LTS, number of plants was unchanged for L1 and halved for L2
and L3. Compared to L2 and L3, L1 had significantly higher (p<0.05) shoot fresh
weight (0.649 g vs. 0.406 g and 0.303 g), AN (0.17 vs. 0.13) and FL (1.47 vs. 1.38 and
1.36). For recovery evaluation, plants were transplanted into the field. Transplanted
stressed L1 plants showed the highest grain yield per plant (55g) in the field. Due to
high correlations (p<0.01) between FL in three leaf stage and grain yield per plant, FL
could be used as an indicator of plant recovery of maize genotypes exposed to LTS
during early sowing.
AB - Ranom setvom kukuruza se može izbeći efekat suše u fazi cvetanja i tako preduprediti smanjenje
prinosa uprkos nepovoljnim temperaturama u tom periodu. U ovom istraživanju prezentovani su
rezultati efekta niskih temperatura na tri linije kukuruza: L1 (tolerantna), L2 (srednje osetljiva) i
L3 (osetljiva). Biljke su gajene do faze trećeg lista u saksijama izloženim suboptimalnim (mart) i
optimalnim (april) spoljnim temperaturama. Sadržaj hlorofila, flavonoida i antocijana kao i
nitrogen balance index (NBI) su mereni korišćenjem uređaja Dualex Scientific (Force-A, Orsay,
France). Takođe, mereni su i parametri rasta. U poređenju sa L2 i L3, L1 je imao značajno veću
(p<0.05) svežu masu nadzemnog dela biljke (0.649 g vs. 0.406 g i 0.303 g), antocijana (0.17 vs.
0.13) i flavonoida (1.47 vs. 1.38 i 1.36). Biljke su presađene u polje radi procene oporavka.
Presađene biljke genotipa L1 su pokazale najveći prinos po biljci u polju (55g). S obzirom na
visoku korelaciju između sadržaja flavonoida u fazi trećeg lista i prinosa po biljci (p<0.01),
flavonoidi mogu biti korišćeni kao indikator oporavka biljke kukuruza izloženih niskim
temperaturama u fazi rane setve
PB - Beograd : Društavo genetičara Srbije
T2 - Genetika
T1 - Morphological and physiological response of maize seedlings to chilling stress
VL - 52
IS - 2
SP - 689
EP - 698
DO - 10.2298/GENSR2002689N
ER - 
@article{
author = "Nikolić, Ana and Kravić, Natalija and Ristić, Danijela and Anđelković, Violeta and Marković, Ksenija and Vančetović, Jelena and Ignjatović-Micić, Dragana",
year = "2020",
abstract = "Although accompanied with adverse low temperatures, early maize sowing could be
used to avoid drought during flowering and diminish yield losses. Herein, a small-scale
experiment of low temperature stress (LTS) on maize lines L1 (tolerant), L2 (medium
tolerant) and L3 (susceptible) is presented. Plants were grown in pots exposed to
exterior suboptimal (March) and optimal (late April) temperatures until three leaf stage.
Chlorophyll (CH), flavonoids (FL), anthocyanins (AN) and nitrogen balance (NBI)
indices were measured using Dualex Scientific optical device. Growth parameters were
also determined. Under LTS, number of plants was unchanged for L1 and halved for L2
and L3. Compared to L2 and L3, L1 had significantly higher (p<0.05) shoot fresh
weight (0.649 g vs. 0.406 g and 0.303 g), AN (0.17 vs. 0.13) and FL (1.47 vs. 1.38 and
1.36). For recovery evaluation, plants were transplanted into the field. Transplanted
stressed L1 plants showed the highest grain yield per plant (55g) in the field. Due to
high correlations (p<0.01) between FL in three leaf stage and grain yield per plant, FL
could be used as an indicator of plant recovery of maize genotypes exposed to LTS
during early sowing., Ranom setvom kukuruza se može izbeći efekat suše u fazi cvetanja i tako preduprediti smanjenje
prinosa uprkos nepovoljnim temperaturama u tom periodu. U ovom istraživanju prezentovani su
rezultati efekta niskih temperatura na tri linije kukuruza: L1 (tolerantna), L2 (srednje osetljiva) i
L3 (osetljiva). Biljke su gajene do faze trećeg lista u saksijama izloženim suboptimalnim (mart) i
optimalnim (april) spoljnim temperaturama. Sadržaj hlorofila, flavonoida i antocijana kao i
nitrogen balance index (NBI) su mereni korišćenjem uređaja Dualex Scientific (Force-A, Orsay,
France). Takođe, mereni su i parametri rasta. U poređenju sa L2 i L3, L1 je imao značajno veću
(p<0.05) svežu masu nadzemnog dela biljke (0.649 g vs. 0.406 g i 0.303 g), antocijana (0.17 vs.
0.13) i flavonoida (1.47 vs. 1.38 i 1.36). Biljke su presađene u polje radi procene oporavka.
Presađene biljke genotipa L1 su pokazale najveći prinos po biljci u polju (55g). S obzirom na
visoku korelaciju između sadržaja flavonoida u fazi trećeg lista i prinosa po biljci (p<0.01),
flavonoidi mogu biti korišćeni kao indikator oporavka biljke kukuruza izloženih niskim
temperaturama u fazi rane setve",
publisher = "Beograd : Društavo genetičara Srbije",
journal = "Genetika",
title = "Morphological and physiological response of maize seedlings to chilling stress",
volume = "52",
number = "2",
pages = "689-698",
doi = "10.2298/GENSR2002689N"
}
Nikolić, A., Kravić, N., Ristić, D., Anđelković, V., Marković, K., Vančetović, J.,& Ignjatović-Micić, D.. (2020). Morphological and physiological response of maize seedlings to chilling stress. in Genetika
Beograd : Društavo genetičara Srbije., 52(2), 689-698.
https://doi.org/10.2298/GENSR2002689N
Nikolić A, Kravić N, Ristić D, Anđelković V, Marković K, Vančetović J, Ignjatović-Micić D. Morphological and physiological response of maize seedlings to chilling stress. in Genetika. 2020;52(2):689-698.
doi:10.2298/GENSR2002689N .
Nikolić, Ana, Kravić, Natalija, Ristić, Danijela, Anđelković, Violeta, Marković, Ksenija, Vančetović, Jelena, Ignjatović-Micić, Dragana, "Morphological and physiological response of maize seedlings to chilling stress" in Genetika, 52, no. 2 (2020):689-698,
https://doi.org/10.2298/GENSR2002689N . .
3
2

Marker assisted selection for β-carotene rich maize: two-level selection procedure in BC2 generation

Kostadinović, Marija; Janjić, Jovana; Ristić, Danijela; Đorđević-Melnik, Olivera; Božinović, Sofija; Ignjatović-Micić, Dragana; Vančetović, Jelena

(Sarajevo : University of East Sarajevo, Faculty of Agriculture, Republic of Srpska, Bosnia, 2020)

TY - CONF
AU - Kostadinović, Marija
AU - Janjić, Jovana
AU - Ristić, Danijela
AU - Đorđević-Melnik, Olivera
AU - Božinović, Sofija
AU - Ignjatović-Micić, Dragana
AU - Vančetović, Jelena
PY - 2020
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/962
AB - This paper is a part of the breeding program conducted at the Maize Research Institute "Zemun Polje", with the aim to convert the standard maize to β-carotene rich genotypes adapted to temperate regions using the marker assisted selection. When SSR marker specific to the crtRB1 gene has been tested on parental lines, distinct polymorphism was observed between the donor and recurrent parents. The same marker has also been validated in BC1 generation when heterozygous individuals were clearly distinguishable from the homozygous dominants. The results presented herein refer to two-level selection procedure in BC2 generation. First, BC2 plants were analyzed with crtRB1-specific molecular marker to separate heterozygotes from dominant homozygotes. Percentage of heterozygous plants was approximately 50%, which was in accordance with the expected Mendelian ratio of 1:1. Second, the selected heterozygotes were screened with 30 polymorphic SSR markers distributed throughout the maize genome to identify genotypes with the highest recovery of recurrent parent’s genome (RPG). The RPG values among three analyzed parental lines and their respective progenies ranged from 85-99%. For each line separately, RPG values were: 86-97% (RP1), 90-95% (RP2) and 85-99% (RP3). Plants with RPG above 95% were selfed to produce BC2F2 generation in which homozygous recessive individuals would be identified. Those genotypes will be subjected to biochemical and phenotypic evaluation to confirm their nutritional and agronomical superiority. Finally, these β-carotene enriched lines, as well as the resulting improved hybrids, can be used in the biofortification programs.
PB - Sarajevo : University of East Sarajevo, Faculty of Agriculture, Republic of Srpska, Bosnia
C3 - 11. international scientific agriculture symposium "Agrosym 2020", 08-09.10.2020., Jahorina, B i H - Book of proceedings
T1 - Marker assisted selection for β-carotene rich maize: two-level selection procedure in BC2 generation
SP - 37
EP - 44
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_962
ER - 
@conference{
author = "Kostadinović, Marija and Janjić, Jovana and Ristić, Danijela and Đorđević-Melnik, Olivera and Božinović, Sofija and Ignjatović-Micić, Dragana and Vančetović, Jelena",
year = "2020",
abstract = "This paper is a part of the breeding program conducted at the Maize Research Institute "Zemun Polje", with the aim to convert the standard maize to β-carotene rich genotypes adapted to temperate regions using the marker assisted selection. When SSR marker specific to the crtRB1 gene has been tested on parental lines, distinct polymorphism was observed between the donor and recurrent parents. The same marker has also been validated in BC1 generation when heterozygous individuals were clearly distinguishable from the homozygous dominants. The results presented herein refer to two-level selection procedure in BC2 generation. First, BC2 plants were analyzed with crtRB1-specific molecular marker to separate heterozygotes from dominant homozygotes. Percentage of heterozygous plants was approximately 50%, which was in accordance with the expected Mendelian ratio of 1:1. Second, the selected heterozygotes were screened with 30 polymorphic SSR markers distributed throughout the maize genome to identify genotypes with the highest recovery of recurrent parent’s genome (RPG). The RPG values among three analyzed parental lines and their respective progenies ranged from 85-99%. For each line separately, RPG values were: 86-97% (RP1), 90-95% (RP2) and 85-99% (RP3). Plants with RPG above 95% were selfed to produce BC2F2 generation in which homozygous recessive individuals would be identified. Those genotypes will be subjected to biochemical and phenotypic evaluation to confirm their nutritional and agronomical superiority. Finally, these β-carotene enriched lines, as well as the resulting improved hybrids, can be used in the biofortification programs.",
publisher = "Sarajevo : University of East Sarajevo, Faculty of Agriculture, Republic of Srpska, Bosnia",
journal = "11. international scientific agriculture symposium "Agrosym 2020", 08-09.10.2020., Jahorina, B i H - Book of proceedings",
title = "Marker assisted selection for β-carotene rich maize: two-level selection procedure in BC2 generation",
pages = "37-44",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_962"
}
Kostadinović, M., Janjić, J., Ristić, D., Đorđević-Melnik, O., Božinović, S., Ignjatović-Micić, D.,& Vančetović, J.. (2020). Marker assisted selection for β-carotene rich maize: two-level selection procedure in BC2 generation. in 11. international scientific agriculture symposium "Agrosym 2020", 08-09.10.2020., Jahorina, B i H - Book of proceedings
Sarajevo : University of East Sarajevo, Faculty of Agriculture, Republic of Srpska, Bosnia., 37-44.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_962
Kostadinović M, Janjić J, Ristić D, Đorđević-Melnik O, Božinović S, Ignjatović-Micić D, Vančetović J. Marker assisted selection for β-carotene rich maize: two-level selection procedure in BC2 generation. in 11. international scientific agriculture symposium "Agrosym 2020", 08-09.10.2020., Jahorina, B i H - Book of proceedings. 2020;:37-44.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_962 .
Kostadinović, Marija, Janjić, Jovana, Ristić, Danijela, Đorđević-Melnik, Olivera, Božinović, Sofija, Ignjatović-Micić, Dragana, Vančetović, Jelena, "Marker assisted selection for β-carotene rich maize: two-level selection procedure in BC2 generation" in 11. international scientific agriculture symposium "Agrosym 2020", 08-09.10.2020., Jahorina, B i H - Book of proceedings (2020):37-44,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_962 .

The effect of cytoplasmatic male sterility on yield and yield components of maize inbred lines

Stevanovic, Milan; Mladenović-Drinić, Snežana; Pavlov, Jovan; Grčić, Nikola; Ristić, Danijela; Nikolić, Milica; Savić, Iva

(Banja Luka : University of Banja Luka, Faculty of Agriculture, 2019)

TY - CONF
AU - Stevanovic, Milan
AU - Mladenović-Drinić, Snežana
AU - Pavlov, Jovan
AU - Grčić, Nikola
AU - Ristić, Danijela
AU - Nikolić, Milica
AU - Savić, Iva
PY - 2019
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/1321
AB - Initial studies related to cytoplasmic male sterility (CMS) were performed by Rhoeds in 1931. 
CMS is used in maize to enhance efficiency of seed production with simultaneous cost 
redaction. The majority of studies showed positive effects of CMS on maize grain yield. 
Grain yields recorded male sterile plants were higher by 5-10% than the ones in female fertile 
plants. Seven maize inbred lines of different origin and growing season were analysed. Each 
inbred was analysed in five variants: original inbred (N), CMS-C, RfC, CMS-S and RfS. The 
aim of this study was to compare grain yields and yield components of original inbreds and 
their CMS and Rf variants. The highest yields of observed inbreds (5.303 and 5.197 t/ha) 
were recorded in those with C and S cytoplasm, respectively. According to the LSD test, at 
significance levels of 0.05 and 0.01, the longest ears of 15.57, 15.56 and 15.46 cm were 
detected in inbreds with original, S and C cytoplasm, respectively. The highest kernel row 
number (12.98) at both significance levels was established in inbreds with C cytoplasm. The 
highest number of kernels per row (33.92) at both levels of significance was recorded in 
inbreds with S cytoplasm. The greatest kernel depth (0.8212 and 0.8196 cm) at both 
significance levels was established in inbreds with C and S cytoplasm, respectively. The 
greatest 1000-kernel weight at both levels of significance was detected in inbreds with normal 
cytoplasm. The highest number of kernels per m2
(2716 and 2676) was recorded in inbreds 
with C and S cytoplasm, respectively.
PB - Banja Luka : University of Banja Luka, Faculty of Agriculture
C3 - 10. international scientific agricultural symposium "Agrosym 2019" - Book of proceedings
T1 - The effect of cytoplasmatic male sterility on yield and yield components of maize inbred lines
SP - 724
EP - 728
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1321
ER - 
@conference{
author = "Stevanovic, Milan and Mladenović-Drinić, Snežana and Pavlov, Jovan and Grčić, Nikola and Ristić, Danijela and Nikolić, Milica and Savić, Iva",
year = "2019",
abstract = "Initial studies related to cytoplasmic male sterility (CMS) were performed by Rhoeds in 1931. 
CMS is used in maize to enhance efficiency of seed production with simultaneous cost 
redaction. The majority of studies showed positive effects of CMS on maize grain yield. 
Grain yields recorded male sterile plants were higher by 5-10% than the ones in female fertile 
plants. Seven maize inbred lines of different origin and growing season were analysed. Each 
inbred was analysed in five variants: original inbred (N), CMS-C, RfC, CMS-S and RfS. The 
aim of this study was to compare grain yields and yield components of original inbreds and 
their CMS and Rf variants. The highest yields of observed inbreds (5.303 and 5.197 t/ha) 
were recorded in those with C and S cytoplasm, respectively. According to the LSD test, at 
significance levels of 0.05 and 0.01, the longest ears of 15.57, 15.56 and 15.46 cm were 
detected in inbreds with original, S and C cytoplasm, respectively. The highest kernel row 
number (12.98) at both significance levels was established in inbreds with C cytoplasm. The 
highest number of kernels per row (33.92) at both levels of significance was recorded in 
inbreds with S cytoplasm. The greatest kernel depth (0.8212 and 0.8196 cm) at both 
significance levels was established in inbreds with C and S cytoplasm, respectively. The 
greatest 1000-kernel weight at both levels of significance was detected in inbreds with normal 
cytoplasm. The highest number of kernels per m2
(2716 and 2676) was recorded in inbreds 
with C and S cytoplasm, respectively.",
publisher = "Banja Luka : University of Banja Luka, Faculty of Agriculture",
journal = "10. international scientific agricultural symposium "Agrosym 2019" - Book of proceedings",
title = "The effect of cytoplasmatic male sterility on yield and yield components of maize inbred lines",
pages = "724-728",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1321"
}
Stevanovic, M., Mladenović-Drinić, S., Pavlov, J., Grčić, N., Ristić, D., Nikolić, M.,& Savić, I.. (2019). The effect of cytoplasmatic male sterility on yield and yield components of maize inbred lines. in 10. international scientific agricultural symposium "Agrosym 2019" - Book of proceedings
Banja Luka : University of Banja Luka, Faculty of Agriculture., 724-728.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1321
Stevanovic M, Mladenović-Drinić S, Pavlov J, Grčić N, Ristić D, Nikolić M, Savić I. The effect of cytoplasmatic male sterility on yield and yield components of maize inbred lines. in 10. international scientific agricultural symposium "Agrosym 2019" - Book of proceedings. 2019;:724-728.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1321 .
Stevanovic, Milan, Mladenović-Drinić, Snežana, Pavlov, Jovan, Grčić, Nikola, Ristić, Danijela, Nikolić, Milica, Savić, Iva, "The effect of cytoplasmatic male sterility on yield and yield components of maize inbred lines" in 10. international scientific agricultural symposium "Agrosym 2019" - Book of proceedings (2019):724-728,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1321 .

Genetic diversity among soybean genotypes assessed by molecular markers

Ristić, Danijela; Filipovski, Filip; Perić, Vesna; Kostadinović, Marija; Gošić-Dondo, Snežana; Mladenović Drinić, Snežana

(London : SciTechnol, 2019)

TY - CONF
AU - Ristić, Danijela
AU - Filipovski, Filip
AU - Perić, Vesna
AU - Kostadinović, Marija
AU - Gošić-Dondo, Snežana
AU - Mladenović Drinić, Snežana
PY - 2019
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/980
AB - Soybean (Glycine max (L.) Merr.) is one of the oldest crop in the world, with a history of growing over 4000 years. At the same time it is the most important legume in the global world production. Simple Sequence Repeat (SSR) markers are widely used for estimation of genetic diversity within different species, due to their reproducibility, co-dominant and multi-allelic nature. Molecular characterization among soybean genotypes was done with 36 SSR markers, with at least one primer from each linkage group, to determine the genetic diversity. Twenty soybean accessions and varieties obtained from Maize Reasearch Institute „Zemun Polje“ were analyzed. A total number of detected alleles was 116 and number of alleles varied between two to six, with an average of 3.22 alleles per marker. Thirteen unique alleles were obtained from eleven SSR loci in nine genotypes. Molecular analysis revealed a high polymorphism of SSR loci. Pairwise coefficients of genetic similarity calculated by Dice ranged from 0.14 to 0.74. Genetic similarity matrix was used to construct dendrogram by UPGMA (Unweighted Pair Group Method with Arithmetic Mean) method in NTSYSpc2 program package. This clustering method distinguished 20 soybean genotypes in two subclusters and one branch.
PB - London : SciTechnol
C3 - Journal of plant physiology & pathology
T1 - Genetic diversity among soybean genotypes assessed by molecular markers
VL - 07
SP - 37
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_980
ER - 
@conference{
author = "Ristić, Danijela and Filipovski, Filip and Perić, Vesna and Kostadinović, Marija and Gošić-Dondo, Snežana and Mladenović Drinić, Snežana",
year = "2019",
abstract = "Soybean (Glycine max (L.) Merr.) is one of the oldest crop in the world, with a history of growing over 4000 years. At the same time it is the most important legume in the global world production. Simple Sequence Repeat (SSR) markers are widely used for estimation of genetic diversity within different species, due to their reproducibility, co-dominant and multi-allelic nature. Molecular characterization among soybean genotypes was done with 36 SSR markers, with at least one primer from each linkage group, to determine the genetic diversity. Twenty soybean accessions and varieties obtained from Maize Reasearch Institute „Zemun Polje“ were analyzed. A total number of detected alleles was 116 and number of alleles varied between two to six, with an average of 3.22 alleles per marker. Thirteen unique alleles were obtained from eleven SSR loci in nine genotypes. Molecular analysis revealed a high polymorphism of SSR loci. Pairwise coefficients of genetic similarity calculated by Dice ranged from 0.14 to 0.74. Genetic similarity matrix was used to construct dendrogram by UPGMA (Unweighted Pair Group Method with Arithmetic Mean) method in NTSYSpc2 program package. This clustering method distinguished 20 soybean genotypes in two subclusters and one branch.",
publisher = "London : SciTechnol",
journal = "Journal of plant physiology & pathology",
title = "Genetic diversity among soybean genotypes assessed by molecular markers",
volume = "07",
pages = "37",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_980"
}
Ristić, D., Filipovski, F., Perić, V., Kostadinović, M., Gošić-Dondo, S.,& Mladenović Drinić, S.. (2019). Genetic diversity among soybean genotypes assessed by molecular markers. in Journal of plant physiology & pathology
London : SciTechnol., 07, 37.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_980
Ristić D, Filipovski F, Perić V, Kostadinović M, Gošić-Dondo S, Mladenović Drinić S. Genetic diversity among soybean genotypes assessed by molecular markers. in Journal of plant physiology & pathology. 2019;07:37.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_980 .
Ristić, Danijela, Filipovski, Filip, Perić, Vesna, Kostadinović, Marija, Gošić-Dondo, Snežana, Mladenović Drinić, Snežana, "Genetic diversity among soybean genotypes assessed by molecular markers" in Journal of plant physiology & pathology, 07 (2019):37,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_980 .

Marker assisted selection for β-carotene rich maize: validation of the gene-specific marker in BC1 generation

Kostadinović, Marija; Ignjatović-Micić, Dragana; Vančetović, Jelena; Ristić, Danijela; Mladenović Drinić, Snežana

(London : Insight Medical Publishing, 2019)

TY - CONF
AU - Kostadinović, Marija
AU - Ignjatović-Micić, Dragana
AU - Vančetović, Jelena
AU - Ristić, Danijela
AU - Mladenović Drinić, Snežana
PY - 2019
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/970
AB - Worldwide, modern grain breeding programs widely implement marker assisted selection (MAS). Molecular markers are being used in two ways: to control the target gene (foreground selection) and to accelerate the reconstruction of the recurrent parent genotype (background selection). Marker analysis allow breeders to discard plants without allels of interest prior to pollination, reducing the size of breeding population. Marker assisted selection for the qualitative traits, which are regulated by the action of a single or several genes and are clearly phenotypically defined, achieved the best results. The improvement of β-carotene content using crtRB1-specific molecular marker is one of the successful examples of MAS. The introgressed inbreds possessing favourable allele of crtRB1 and improved hybrids with increased β-carotene can be used in the biofortification program.
The results presented herein are a part of the breeding program conducted at the Maize Research Institute "Zemun Polje", with the aim to convert the standard maize to β-carotene rich genotypes adapted to temperate regions. The utility of SSR marker specific to the crtRB1 gene in foreground selection has been already tested on parental lines and distinct marker polymorphism was observed between the donor and recurrent parents. The objective of this study was to validate the ability of the same SSR marker to detect homozygous dominant and heterozygous plants separately in BC1 generation. Heterozygous individuals were clearly distinguishable, therefore they will be selected and backcrossed with the recurrent parent to produce BC2 generation. Percentage of heterozygous plants identified in BC1 generation was approximately 50%, which is in accordance with the expected Mendelian ratio of 1 O2O2 : 1 O2o2. The use of the crtRB1-specific marker will be extended in the next generation of MAS for β-carotene enriched lines for growing in temperate regions.
PB - London : Insight Medical Publishing
C3 - 5. Edition of international conference on plant genomics, 13-14.06.2019., Berlin, Germany, Asian journal of plant science & research
T1 - Marker assisted selection for β-carotene rich maize: validation of the gene-specific marker in BC1 generation
VL - 09
SP - 27
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_970
ER - 
@conference{
author = "Kostadinović, Marija and Ignjatović-Micić, Dragana and Vančetović, Jelena and Ristić, Danijela and Mladenović Drinić, Snežana",
year = "2019",
abstract = "Worldwide, modern grain breeding programs widely implement marker assisted selection (MAS). Molecular markers are being used in two ways: to control the target gene (foreground selection) and to accelerate the reconstruction of the recurrent parent genotype (background selection). Marker analysis allow breeders to discard plants without allels of interest prior to pollination, reducing the size of breeding population. Marker assisted selection for the qualitative traits, which are regulated by the action of a single or several genes and are clearly phenotypically defined, achieved the best results. The improvement of β-carotene content using crtRB1-specific molecular marker is one of the successful examples of MAS. The introgressed inbreds possessing favourable allele of crtRB1 and improved hybrids with increased β-carotene can be used in the biofortification program.
The results presented herein are a part of the breeding program conducted at the Maize Research Institute "Zemun Polje", with the aim to convert the standard maize to β-carotene rich genotypes adapted to temperate regions. The utility of SSR marker specific to the crtRB1 gene in foreground selection has been already tested on parental lines and distinct marker polymorphism was observed between the donor and recurrent parents. The objective of this study was to validate the ability of the same SSR marker to detect homozygous dominant and heterozygous plants separately in BC1 generation. Heterozygous individuals were clearly distinguishable, therefore they will be selected and backcrossed with the recurrent parent to produce BC2 generation. Percentage of heterozygous plants identified in BC1 generation was approximately 50%, which is in accordance with the expected Mendelian ratio of 1 O2O2 : 1 O2o2. The use of the crtRB1-specific marker will be extended in the next generation of MAS for β-carotene enriched lines for growing in temperate regions.",
publisher = "London : Insight Medical Publishing",
journal = "5. Edition of international conference on plant genomics, 13-14.06.2019., Berlin, Germany, Asian journal of plant science & research",
title = "Marker assisted selection for β-carotene rich maize: validation of the gene-specific marker in BC1 generation",
volume = "09",
pages = "27",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_970"
}
Kostadinović, M., Ignjatović-Micić, D., Vančetović, J., Ristić, D.,& Mladenović Drinić, S.. (2019). Marker assisted selection for β-carotene rich maize: validation of the gene-specific marker in BC1 generation. in 5. Edition of international conference on plant genomics, 13-14.06.2019., Berlin, Germany, Asian journal of plant science & research
London : Insight Medical Publishing., 09, 27.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_970
Kostadinović M, Ignjatović-Micić D, Vančetović J, Ristić D, Mladenović Drinić S. Marker assisted selection for β-carotene rich maize: validation of the gene-specific marker in BC1 generation. in 5. Edition of international conference on plant genomics, 13-14.06.2019., Berlin, Germany, Asian journal of plant science & research. 2019;09:27.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_970 .
Kostadinović, Marija, Ignjatović-Micić, Dragana, Vančetović, Jelena, Ristić, Danijela, Mladenović Drinić, Snežana, "Marker assisted selection for β-carotene rich maize: validation of the gene-specific marker in BC1 generation" in 5. Edition of international conference on plant genomics, 13-14.06.2019., Berlin, Germany, Asian journal of plant science & research, 09 (2019):27,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_970 .

Application of SSR markers for assessment of genetic differentiation of silver fir (Abies alba Mill.) originating from Javor mountain

Popović, Vladan; Lučić, Aleksandar; Rakonjac, Ljubinko; Milovanović, Jelena; Mladenović Drinić, Snežana; Ristić, Danijela

(Beograd : Društvo genetičara Srbije, 2019)

TY - JOUR
AU - Popović, Vladan
AU - Lučić, Aleksandar
AU - Rakonjac, Ljubinko
AU - Milovanović, Jelena
AU - Mladenović Drinić, Snežana
AU - Ristić, Danijela
PY - 2019
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/799
AB - The process of plant breeding and conservation of gene pool among other things depends on the knowledge of the level of genetic differentiation. The aim of research in this paper was to determine the genetic differentiation of silver fir (Abies albaMill.) populations of regular type and atypical genotypes with pyramidal crown that can be found on Javor mountain, at the site Ogorijevac. The genetic differentiation of silver fir was determined using SSR (Simple Sequence Repeat) markers. Nine SSR pairs of primers gave 29 alleles, while the average number of alleles was 3.2. The primer NFH15 gave the smallest number of alleles (two), while the primer SF78 gave the greatest number of alleles (five). Dice coefficient of the genetic similarity was used to obtain a dendrogram by UPMGA analysis using NTSYSpc statistical program. The genetic similarity recorded among the individuals P1 and P2 was the largest (0.89), while the populations VI and individual P2 showed the lowest similarity (0.61).Based on the cluster analysis it canbe concluded that the studied populations and genotypes of silver fir with different types of crown are clearly differentiated. The basic insight into the level of the genetic diversity of the natural populations of silver fir with the various types of crown has been provided using selected SSR markers. The obtained results can be used for creating further strategy for the conservation of the available gene pool and the regeneration of silver fir forests in Serbia.
AB - Proces oplemenjivanja biljaka i konzervacije genofonda između ostalog, zavisi i od poznavanja stepena genetičke diferencijacije. Cilj istraživanja u ovom radu bio je da se utvrdi genetička diferencijacija  populacija  jele  (Abies  alba Mill.)normalanog tipa i atipičnih genotipova piramidalanog tipa krošnje, koje se javljaju na planini Javor, na lokalitetu Ogorijevac. Genetička sličnost odnosno različitost jele određena je upotrebom SSR (Simple Sequence Repeat) markera. Devet SSR pari prajmera dalo je ukupno 29 alela, dok je prosečan broj alela bio 3,2. Prajmer NFH15 dao je najmanji broj alela (dva), dok je prajmer SF78 bio sa najvećim brojem alela (pet). Najviša vrednost koeficijenta genetičke sličnosti utvrđena je između genotipova P1 i P2 (0,89), dok je najniža vrednost koeficijenta genetičke sličnosti utvrđena između populacije VI i genotipa P2 (0,61).Koeficijenti genetičke sličnosti po Dice, upotrebljeni su za dobijanje dendrograma pomoću UPMGA analize, koristeći NTSYSpc statistički program. Na osnovu klaster analize može se zaključiti da su istraživane populacije i genotipovi jele sa različitim tipom krošnje jasno izdiferencirani. Upotrebom izabranih SSR markera dat je osnovni uvid u nivo genetičke raznovrsnosti prirodnih populacija jele različitog tipa krošnje. Dobijeni rezultati mogu poslužiti u budućoj strategiji na konzervaciji raspoloživog genofonda i obnavljanju jelovih šuma u Srbiji.
PB - Beograd : Društvo genetičara Srbije
PB - Belgrade : Serbian Genetics Society
T2 - Genetika
T1 - Application of SSR markers for assessment of genetic differentiation of silver fir (Abies alba Mill.) originating from Javor mountain
T1 - Procena genetičke diferencijacije jele (Abies alba Mill.) sa Javora pomoću SSR markera
VL - 51
IS - 3
SP - 1103
EP - 1112
DO - 10.2298/GENSR1903103P
ER - 
@article{
author = "Popović, Vladan and Lučić, Aleksandar and Rakonjac, Ljubinko and Milovanović, Jelena and Mladenović Drinić, Snežana and Ristić, Danijela",
year = "2019",
abstract = "The process of plant breeding and conservation of gene pool among other things depends on the knowledge of the level of genetic differentiation. The aim of research in this paper was to determine the genetic differentiation of silver fir (Abies albaMill.) populations of regular type and atypical genotypes with pyramidal crown that can be found on Javor mountain, at the site Ogorijevac. The genetic differentiation of silver fir was determined using SSR (Simple Sequence Repeat) markers. Nine SSR pairs of primers gave 29 alleles, while the average number of alleles was 3.2. The primer NFH15 gave the smallest number of alleles (two), while the primer SF78 gave the greatest number of alleles (five). Dice coefficient of the genetic similarity was used to obtain a dendrogram by UPMGA analysis using NTSYSpc statistical program. The genetic similarity recorded among the individuals P1 and P2 was the largest (0.89), while the populations VI and individual P2 showed the lowest similarity (0.61).Based on the cluster analysis it canbe concluded that the studied populations and genotypes of silver fir with different types of crown are clearly differentiated. The basic insight into the level of the genetic diversity of the natural populations of silver fir with the various types of crown has been provided using selected SSR markers. The obtained results can be used for creating further strategy for the conservation of the available gene pool and the regeneration of silver fir forests in Serbia., Proces oplemenjivanja biljaka i konzervacije genofonda između ostalog, zavisi i od poznavanja stepena genetičke diferencijacije. Cilj istraživanja u ovom radu bio je da se utvrdi genetička diferencijacija  populacija  jele  (Abies  alba Mill.)normalanog tipa i atipičnih genotipova piramidalanog tipa krošnje, koje se javljaju na planini Javor, na lokalitetu Ogorijevac. Genetička sličnost odnosno različitost jele određena je upotrebom SSR (Simple Sequence Repeat) markera. Devet SSR pari prajmera dalo je ukupno 29 alela, dok je prosečan broj alela bio 3,2. Prajmer NFH15 dao je najmanji broj alela (dva), dok je prajmer SF78 bio sa najvećim brojem alela (pet). Najviša vrednost koeficijenta genetičke sličnosti utvrđena je između genotipova P1 i P2 (0,89), dok je najniža vrednost koeficijenta genetičke sličnosti utvrđena između populacije VI i genotipa P2 (0,61).Koeficijenti genetičke sličnosti po Dice, upotrebljeni su za dobijanje dendrograma pomoću UPMGA analize, koristeći NTSYSpc statistički program. Na osnovu klaster analize može se zaključiti da su istraživane populacije i genotipovi jele sa različitim tipom krošnje jasno izdiferencirani. Upotrebom izabranih SSR markera dat je osnovni uvid u nivo genetičke raznovrsnosti prirodnih populacija jele različitog tipa krošnje. Dobijeni rezultati mogu poslužiti u budućoj strategiji na konzervaciji raspoloživog genofonda i obnavljanju jelovih šuma u Srbiji.",
publisher = "Beograd : Društvo genetičara Srbije, Belgrade : Serbian Genetics Society",
journal = "Genetika",
title = "Application of SSR markers for assessment of genetic differentiation of silver fir (Abies alba Mill.) originating from Javor mountain, Procena genetičke diferencijacije jele (Abies alba Mill.) sa Javora pomoću SSR markera",
volume = "51",
number = "3",
pages = "1103-1112",
doi = "10.2298/GENSR1903103P"
}
Popović, V., Lučić, A., Rakonjac, L., Milovanović, J., Mladenović Drinić, S.,& Ristić, D.. (2019). Application of SSR markers for assessment of genetic differentiation of silver fir (Abies alba Mill.) originating from Javor mountain. in Genetika
Beograd : Društvo genetičara Srbije., 51(3), 1103-1112.
https://doi.org/10.2298/GENSR1903103P
Popović V, Lučić A, Rakonjac L, Milovanović J, Mladenović Drinić S, Ristić D. Application of SSR markers for assessment of genetic differentiation of silver fir (Abies alba Mill.) originating from Javor mountain. in Genetika. 2019;51(3):1103-1112.
doi:10.2298/GENSR1903103P .
Popović, Vladan, Lučić, Aleksandar, Rakonjac, Ljubinko, Milovanović, Jelena, Mladenović Drinić, Snežana, Ristić, Danijela, "Application of SSR markers for assessment of genetic differentiation of silver fir (Abies alba Mill.) originating from Javor mountain" in Genetika, 51, no. 3 (2019):1103-1112,
https://doi.org/10.2298/GENSR1903103P . .
2
1
1

Molecular characterisation of maize hybrids

Ristić, Danijela; Kostadinović, Marija; Kravić, Natalija; Kovinčić, Anika; Obradović, Ana; Stevanović, Milan; Pavlov, Jovan

(Sarajevo : University of East Sarajevo, Faculty of Agriculture, Republic of Srpska, Bosnia, 2019)

TY - CONF
AU - Ristić, Danijela
AU - Kostadinović, Marija
AU - Kravić, Natalija
AU - Kovinčić, Anika
AU - Obradović, Ana
AU - Stevanović, Milan
AU - Pavlov, Jovan
PY - 2019
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/979
AB - Despite the huge diversity of maize germplasm, modern maize breeding programme and
agricultural practices decrease the diversity of modern hybrids. Genetic characterization of
maize hybrids allows knowledge of the genetic relationship among them, thus preventing the
risk of increasing uniformity. Because of their high reproducibility, informativeness and easey
application of microsatelites are the most frequently used molecular markers in maize genetic
diversity studies. The aim of our work was to evaluate genetic diversity of maize hybrids by
SSR markers and compare results with their pedigre information. Sixteen polymorphic SSR
(Simple Sequence Repeats) markers were used to characterize 14 maize (Zea mays L.) hybrids
belonging to different breeding programs and FAO groups (from 300 to 800). A total of 53
alleles were found, ranging from two to four alleles. Genetic similarities were calculated in
NTSYSpc2 program package using Jaccard’s coefficient based on binary data (presence or
absence of alleles). The highest value of genetic similarity was 0.80 between H1 and H2,
while the lowest value (0.26) was found between H12 and H13. Cluster analysis was done by
unweighted pair group method (UPGMA) on the basis of genetic similarity matrix.
Dendrogram analysis grouped maize hybrids in one cluster (most of the analyzed genotypes),
one smaller cluster and one branch. The results revealed genetic heterogeneity between analyzed maize hybrids.
PB - Sarajevo : University of East Sarajevo, Faculty of Agriculture, Republic of Srpska, Bosnia
C3 - 10. International scientific agricultural symposium “Agrosym 2019”, 03-06.10.2019. Jahorina, Bosnia and Herzegovina
T1 - Molecular characterisation of maize hybrids
SP - 211
EP - 215
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_979
ER - 
@conference{
author = "Ristić, Danijela and Kostadinović, Marija and Kravić, Natalija and Kovinčić, Anika and Obradović, Ana and Stevanović, Milan and Pavlov, Jovan",
year = "2019",
abstract = "Despite the huge diversity of maize germplasm, modern maize breeding programme and
agricultural practices decrease the diversity of modern hybrids. Genetic characterization of
maize hybrids allows knowledge of the genetic relationship among them, thus preventing the
risk of increasing uniformity. Because of their high reproducibility, informativeness and easey
application of microsatelites are the most frequently used molecular markers in maize genetic
diversity studies. The aim of our work was to evaluate genetic diversity of maize hybrids by
SSR markers and compare results with their pedigre information. Sixteen polymorphic SSR
(Simple Sequence Repeats) markers were used to characterize 14 maize (Zea mays L.) hybrids
belonging to different breeding programs and FAO groups (from 300 to 800). A total of 53
alleles were found, ranging from two to four alleles. Genetic similarities were calculated in
NTSYSpc2 program package using Jaccard’s coefficient based on binary data (presence or
absence of alleles). The highest value of genetic similarity was 0.80 between H1 and H2,
while the lowest value (0.26) was found between H12 and H13. Cluster analysis was done by
unweighted pair group method (UPGMA) on the basis of genetic similarity matrix.
Dendrogram analysis grouped maize hybrids in one cluster (most of the analyzed genotypes),
one smaller cluster and one branch. The results revealed genetic heterogeneity between analyzed maize hybrids.",
publisher = "Sarajevo : University of East Sarajevo, Faculty of Agriculture, Republic of Srpska, Bosnia",
journal = "10. International scientific agricultural symposium “Agrosym 2019”, 03-06.10.2019. Jahorina, Bosnia and Herzegovina",
title = "Molecular characterisation of maize hybrids",
pages = "211-215",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_979"
}
Ristić, D., Kostadinović, M., Kravić, N., Kovinčić, A., Obradović, A., Stevanović, M.,& Pavlov, J.. (2019). Molecular characterisation of maize hybrids. in 10. International scientific agricultural symposium “Agrosym 2019”, 03-06.10.2019. Jahorina, Bosnia and Herzegovina
Sarajevo : University of East Sarajevo, Faculty of Agriculture, Republic of Srpska, Bosnia., 211-215.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_979
Ristić D, Kostadinović M, Kravić N, Kovinčić A, Obradović A, Stevanović M, Pavlov J. Molecular characterisation of maize hybrids. in 10. International scientific agricultural symposium “Agrosym 2019”, 03-06.10.2019. Jahorina, Bosnia and Herzegovina. 2019;:211-215.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_979 .
Ristić, Danijela, Kostadinović, Marija, Kravić, Natalija, Kovinčić, Anika, Obradović, Ana, Stevanović, Milan, Pavlov, Jovan, "Molecular characterisation of maize hybrids" in 10. International scientific agricultural symposium “Agrosym 2019”, 03-06.10.2019. Jahorina, Bosnia and Herzegovina (2019):211-215,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_979 .

Marker assisted backcross breeding in Maize Research Institute Zemun Polje

Kostadinović, Marija; Nikolić, Ana; Ristić, Danijela; Božinović, Sofija; Đorđević-Melnik, Olivera; Ignjatović-Micić, Dragana; Vančetović, Jelena

(Društvo selekcionara i semenara Republike Srbije, Beograd, 2019)

TY - JOUR
AU - Kostadinović, Marija
AU - Nikolić, Ana
AU - Ristić, Danijela
AU - Božinović, Sofija
AU - Đorđević-Melnik, Olivera
AU - Ignjatović-Micić, Dragana
AU - Vančetović, Jelena
PY - 2019
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/743
AB - Povratno ukrštanje je pristup u klasičnom oplemenjivanju koji se koristi za unošenje jednog ili više poželjnih alela, na jedan ili više lokusa, iz donora u adaptiranu ili komercijalnu liniju (rekurentni roditelj). U poslednjih nekoliko decenija, zahvaljujući razvoju metoda molekularne genetike razvija se oplemenjivanje potpomognuto molekularnim markerima. U cilju bržeg dobijanja željenih genotipova (potomstvo koje nosi poželjni gen sa maksimalnim povraćajem genoma rekurentnog roditelja) primenjuje se kombinacija povratnog ukrštanja i selekcije pomoću SSR molekularnih markera. Za ovo istraživanje je odabrano dvanaest samooplodnih linija kukuruza (L1 -L12) u cilju unošenja poželjnih alela uključenih u ekspresiju svojstava: restorer za CMS-C (RfC), restorer za CMS-S (RfS), za plavu boju zrna i za crvenu boju perikarpa. Samooplodne linije i njhovo BC4 potomstvo su analizirani SSR molekularnim markerima u cilju identifikacije genotipova sa najvećim procentom genoma rekurentnog roditelja. Za analizu je odabrano 30 SSR markera raspoređenih na svih 10 hromozoma kukuruza. Vrednosti genetičke sličnosti između rekurentnih roditelja i njihovih BC4 potomstava su bile u opsegu od 0.79 do0.99 (79-99% genoma rekurentnog roditelja). Rezultati su pokazali da je 48% potomstva imalo povraćaj genoma rekurentnog roditelja iznad teoretske vrednosti i ono je podvrgnuto procesu samooplodnje u cilju fiksacije alela. Takođe, kod 41% potomstva povraćaj je iznosio 99%, što predstavlja vrednost koja se teoretski dostiže u BC6 generaciji. Sa druge strane, 52% potomstva je imalo manji povraćaj genoma rekurentnog roditelja od teorijskog. U ovom istraživanju prikazana je praktična primena molekularnih markera u povratnom ukrštanju i ovaj pristup se može koristiti za postizanje bolje efikasnosti i skraćivanje procesa selekcije.
AB - The backcross breeding is one of the most extensively used methods in different crop species. With the development of molecular genetics, molecular markers become widely used as a tool aiding conventional breeding. The main goal of marker assisted backcross breeding (MABB), a form of marker assisted selection (MAS), is to develop backcross progenies carrying the gene of interest with maximum recovery of the recurrent parent's genome (RPG). In this research, twelve inbred lines were chosen for the introgression of favourable alleles for several traits. Thirty SSR markers distributed throughout the whole genome were used to determine genetic similarity among these twelve lines and their BC4 progenies, i.e.to identify the genotypes with the highest proportion of recurrent parent's genome (RPG). Genetic similarity values ranged from 0.79 to 0.99(79-99% RPG).The 48% of progenies had RPG above theoretical value and they were self-pollinated for allele fixation. Also, 41% of them had 99%, what is the value theoretically achieved in BC6 generation. On the other hand, 52% of individuals had lower RPG content than theory predicts. The results of the research confirmed the advantage of using MABB compared to conventional approach, providing faster achievement of the goal, recovering the recurrent parent's genome in fewer generations of backcrossing and thus enabled enhanced selection efficiency and shortened the breeding process.
PB - Društvo selekcionara i semenara Republike Srbije, Beograd
T2 - Selekcija i semenarstvo
T1 - Marker assisted backcross breeding in Maize Research Institute Zemun Polje
T1 - Primena molekularnih markera kod povratnih ukrštanja u Institutu za kukuruz Zemun Polje
VL - 25
IS - 1
SP - 41
EP - 47
DO - 10.5937/SelSem1901041K
ER - 
@article{
author = "Kostadinović, Marija and Nikolić, Ana and Ristić, Danijela and Božinović, Sofija and Đorđević-Melnik, Olivera and Ignjatović-Micić, Dragana and Vančetović, Jelena",
year = "2019",
abstract = "Povratno ukrštanje je pristup u klasičnom oplemenjivanju koji se koristi za unošenje jednog ili više poželjnih alela, na jedan ili više lokusa, iz donora u adaptiranu ili komercijalnu liniju (rekurentni roditelj). U poslednjih nekoliko decenija, zahvaljujući razvoju metoda molekularne genetike razvija se oplemenjivanje potpomognuto molekularnim markerima. U cilju bržeg dobijanja željenih genotipova (potomstvo koje nosi poželjni gen sa maksimalnim povraćajem genoma rekurentnog roditelja) primenjuje se kombinacija povratnog ukrštanja i selekcije pomoću SSR molekularnih markera. Za ovo istraživanje je odabrano dvanaest samooplodnih linija kukuruza (L1 -L12) u cilju unošenja poželjnih alela uključenih u ekspresiju svojstava: restorer za CMS-C (RfC), restorer za CMS-S (RfS), za plavu boju zrna i za crvenu boju perikarpa. Samooplodne linije i njhovo BC4 potomstvo su analizirani SSR molekularnim markerima u cilju identifikacije genotipova sa najvećim procentom genoma rekurentnog roditelja. Za analizu je odabrano 30 SSR markera raspoređenih na svih 10 hromozoma kukuruza. Vrednosti genetičke sličnosti između rekurentnih roditelja i njihovih BC4 potomstava su bile u opsegu od 0.79 do0.99 (79-99% genoma rekurentnog roditelja). Rezultati su pokazali da je 48% potomstva imalo povraćaj genoma rekurentnog roditelja iznad teoretske vrednosti i ono je podvrgnuto procesu samooplodnje u cilju fiksacije alela. Takođe, kod 41% potomstva povraćaj je iznosio 99%, što predstavlja vrednost koja se teoretski dostiže u BC6 generaciji. Sa druge strane, 52% potomstva je imalo manji povraćaj genoma rekurentnog roditelja od teorijskog. U ovom istraživanju prikazana je praktična primena molekularnih markera u povratnom ukrštanju i ovaj pristup se može koristiti za postizanje bolje efikasnosti i skraćivanje procesa selekcije., The backcross breeding is one of the most extensively used methods in different crop species. With the development of molecular genetics, molecular markers become widely used as a tool aiding conventional breeding. The main goal of marker assisted backcross breeding (MABB), a form of marker assisted selection (MAS), is to develop backcross progenies carrying the gene of interest with maximum recovery of the recurrent parent's genome (RPG). In this research, twelve inbred lines were chosen for the introgression of favourable alleles for several traits. Thirty SSR markers distributed throughout the whole genome were used to determine genetic similarity among these twelve lines and their BC4 progenies, i.e.to identify the genotypes with the highest proportion of recurrent parent's genome (RPG). Genetic similarity values ranged from 0.79 to 0.99(79-99% RPG).The 48% of progenies had RPG above theoretical value and they were self-pollinated for allele fixation. Also, 41% of them had 99%, what is the value theoretically achieved in BC6 generation. On the other hand, 52% of individuals had lower RPG content than theory predicts. The results of the research confirmed the advantage of using MABB compared to conventional approach, providing faster achievement of the goal, recovering the recurrent parent's genome in fewer generations of backcrossing and thus enabled enhanced selection efficiency and shortened the breeding process.",
publisher = "Društvo selekcionara i semenara Republike Srbije, Beograd",
journal = "Selekcija i semenarstvo",
title = "Marker assisted backcross breeding in Maize Research Institute Zemun Polje, Primena molekularnih markera kod povratnih ukrštanja u Institutu za kukuruz Zemun Polje",
volume = "25",
number = "1",
pages = "41-47",
doi = "10.5937/SelSem1901041K"
}
Kostadinović, M., Nikolić, A., Ristić, D., Božinović, S., Đorđević-Melnik, O., Ignjatović-Micić, D.,& Vančetović, J.. (2019). Marker assisted backcross breeding in Maize Research Institute Zemun Polje. in Selekcija i semenarstvo
Društvo selekcionara i semenara Republike Srbije, Beograd., 25(1), 41-47.
https://doi.org/10.5937/SelSem1901041K
Kostadinović M, Nikolić A, Ristić D, Božinović S, Đorđević-Melnik O, Ignjatović-Micić D, Vančetović J. Marker assisted backcross breeding in Maize Research Institute Zemun Polje. in Selekcija i semenarstvo. 2019;25(1):41-47.
doi:10.5937/SelSem1901041K .
Kostadinović, Marija, Nikolić, Ana, Ristić, Danijela, Božinović, Sofija, Đorđević-Melnik, Olivera, Ignjatović-Micić, Dragana, Vančetović, Jelena, "Marker assisted backcross breeding in Maize Research Institute Zemun Polje" in Selekcija i semenarstvo, 25, no. 1 (2019):41-47,
https://doi.org/10.5937/SelSem1901041K . .
3

The two-level marker assisted selection in BC2 generation of the conversion of standard maize lines to their QPM version

Kostadinović, Marija; Ristić, Danijela; Kovinčić, Anika; Simić, Marijana; Perić, Vesna; Ignjatović-Micić, Dragana; Vančetović, Jelena

(Belgrade : Serbian Genetic Society, 2019)

TY - CONF
AU - Kostadinović, Marija
AU - Ristić, Danijela
AU - Kovinčić, Anika
AU - Simić, Marijana
AU - Perić, Vesna
AU - Ignjatović-Micić, Dragana
AU - Vančetović, Jelena
PY - 2019
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/963
AB - Quality Protein Maize (QPM) is nutritionally and agronomically improved maize. In order to shorten the period required for development of QPM hybrids through the conventional method of backcrossing, marker assisted selection (MAS) is being used. After successful conversion of one commercial maize inbred line to its QPM counterpart for growing in temperate climate, this breeding program was continued at Maize Research Institute (MRI) with larger number of maize lines. Four commercial MRI inbreds, chosen for marker assisted introgression of the quality protein trait, and their BC2 progenies were subjected to two-level selection procedure. First, BC2 plants were analyzed with opaque2 (o2) specific molecular markers to identify heterozygotes. Second, the selected heterozygotes were screened with SSR markers distributed throughout the genome to identify genotypes with the highest recovery of recurrent parent’s genome (RPG). The specific markers identified 100 out of 192 plants (52%) as heterozygous. Genetic similarity values between parental lines and their BC2 heterozygous progenies were in the range from 0.77 to 0.99 (77-99% RPG). The highest proportion of RPG was found in L1 (93-99%) and the lowest in L3 progenies (77-89%). Average values for the RPG content ranged from 83.9 to 95.8%. Progenies with RPG above 95% were selfed to produce BC2F2 plants which will be subjected to foreground selection. This time selection will be focused on homozygous recessive individuals, given that the presence of opaque2 gene in the homozygous recessive state is the aim of the QPM selection. Finally, those o2o2 genotypes will be screened for biochemical and phenotypic traits to confirm their nutritional and agronomical superiority.
PB - Belgrade : Serbian Genetic Society
C3 - 6. Congress of the Serbian genetic society, 13-17.10.2019., Vrnjačka Banja, Serbia - Book of proceedings
T1 - The two-level marker assisted selection in BC2 generation of the conversion of standard maize lines to their QPM version
SP - 23
EP - 30
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_963
ER - 
@conference{
author = "Kostadinović, Marija and Ristić, Danijela and Kovinčić, Anika and Simić, Marijana and Perić, Vesna and Ignjatović-Micić, Dragana and Vančetović, Jelena",
year = "2019",
abstract = "Quality Protein Maize (QPM) is nutritionally and agronomically improved maize. In order to shorten the period required for development of QPM hybrids through the conventional method of backcrossing, marker assisted selection (MAS) is being used. After successful conversion of one commercial maize inbred line to its QPM counterpart for growing in temperate climate, this breeding program was continued at Maize Research Institute (MRI) with larger number of maize lines. Four commercial MRI inbreds, chosen for marker assisted introgression of the quality protein trait, and their BC2 progenies were subjected to two-level selection procedure. First, BC2 plants were analyzed with opaque2 (o2) specific molecular markers to identify heterozygotes. Second, the selected heterozygotes were screened with SSR markers distributed throughout the genome to identify genotypes with the highest recovery of recurrent parent’s genome (RPG). The specific markers identified 100 out of 192 plants (52%) as heterozygous. Genetic similarity values between parental lines and their BC2 heterozygous progenies were in the range from 0.77 to 0.99 (77-99% RPG). The highest proportion of RPG was found in L1 (93-99%) and the lowest in L3 progenies (77-89%). Average values for the RPG content ranged from 83.9 to 95.8%. Progenies with RPG above 95% were selfed to produce BC2F2 plants which will be subjected to foreground selection. This time selection will be focused on homozygous recessive individuals, given that the presence of opaque2 gene in the homozygous recessive state is the aim of the QPM selection. Finally, those o2o2 genotypes will be screened for biochemical and phenotypic traits to confirm their nutritional and agronomical superiority.",
publisher = "Belgrade : Serbian Genetic Society",
journal = "6. Congress of the Serbian genetic society, 13-17.10.2019., Vrnjačka Banja, Serbia - Book of proceedings",
title = "The two-level marker assisted selection in BC2 generation of the conversion of standard maize lines to their QPM version",
pages = "23-30",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_963"
}
Kostadinović, M., Ristić, D., Kovinčić, A., Simić, M., Perić, V., Ignjatović-Micić, D.,& Vančetović, J.. (2019). The two-level marker assisted selection in BC2 generation of the conversion of standard maize lines to their QPM version. in 6. Congress of the Serbian genetic society, 13-17.10.2019., Vrnjačka Banja, Serbia - Book of proceedings
Belgrade : Serbian Genetic Society., 23-30.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_963
Kostadinović M, Ristić D, Kovinčić A, Simić M, Perić V, Ignjatović-Micić D, Vančetović J. The two-level marker assisted selection in BC2 generation of the conversion of standard maize lines to their QPM version. in 6. Congress of the Serbian genetic society, 13-17.10.2019., Vrnjačka Banja, Serbia - Book of proceedings. 2019;:23-30.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_963 .
Kostadinović, Marija, Ristić, Danijela, Kovinčić, Anika, Simić, Marijana, Perić, Vesna, Ignjatović-Micić, Dragana, Vančetović, Jelena, "The two-level marker assisted selection in BC2 generation of the conversion of standard maize lines to their QPM version" in 6. Congress of the Serbian genetic society, 13-17.10.2019., Vrnjačka Banja, Serbia - Book of proceedings (2019):23-30,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_963 .

Identification of molecular markers for foreground and background selection in Gа1-s incorporation into maize lines

Kostadinović, Marija; Ignjatović-Micić, Dragana; Vančetović, Jelena; Ristić, Danijela; Obradović, Ana; Đorđević-Melnik, Olivera; Kovinčić, Anika

(Sarajevo : University of East Sarajevo, Faculty of Agriculture, Republic of Srpska, Bosnia, 2019)

TY - CONF
AU - Kostadinović, Marija
AU - Ignjatović-Micić, Dragana
AU - Vančetović, Jelena
AU - Ristić, Danijela
AU - Obradović, Ana
AU - Đorđević-Melnik, Olivera
AU - Kovinčić, Anika
PY - 2019
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/964
AB - Marker assisted selection (MAS) significantly increases efficiency of conventional breeding. Molecular markers are utilized as selection markers for target genes (foreground selection) and also for identification of the genotypes (progenies) with the highest proportion of recurrent parent’s genome (background selection). Maize Research Institute "Zemun Polje" has a breeding program with the aim to create lines with incorporated incompatibility dominant gene Gametophytic Factor 1-S (Gа1-S), using the integrated conventional and molecular breeding approach. Ga1-S is the most described gene belonging to the group of genes specific to the pollen development, germination and pollen tube growth. The Ga1-S system is the most commonly used to prevent the pollination of sweetcorn, popcorn and white kerneld hybrids by standard maize. The objectives of this study were identification of gene-specific molecular marker for foreground selection, as well as the set of SSR markers polymorphic between parental lines to be used in background selection. Genetic variability between two donor and three recurrent parental inbred lines was analyzed with 42 SSRs distributed over the maize genom. Total number of alleles detected with 30 informative markers was 83, average being 2.77. The genetic similarity values calculated on Dice coefficient ranged from 0.47 to 0.71. Among 12 gene-specific markers tested on parental lines, two showed distinct polymorphism for Ga1-S. These markers will be used as foreground selection markers for the incorporation of Gа1-S into our inbred lines which will be used for the creation of white kernel hybrids.
PB - Sarajevo : University of East Sarajevo, Faculty of Agriculture, Republic of Srpska, Bosnia
C3 - 10. international scientific agriculture symposium "Agrosym 2019", 03-06.10.2019., Jahorina, B i H - Book of proceedings
T1 - Identification of molecular markers for foreground and background selection in Gа1-s incorporation into maize lines
SP - 91
EP - 95
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_964
ER - 
@conference{
author = "Kostadinović, Marija and Ignjatović-Micić, Dragana and Vančetović, Jelena and Ristić, Danijela and Obradović, Ana and Đorđević-Melnik, Olivera and Kovinčić, Anika",
year = "2019",
abstract = "Marker assisted selection (MAS) significantly increases efficiency of conventional breeding. Molecular markers are utilized as selection markers for target genes (foreground selection) and also for identification of the genotypes (progenies) with the highest proportion of recurrent parent’s genome (background selection). Maize Research Institute "Zemun Polje" has a breeding program with the aim to create lines with incorporated incompatibility dominant gene Gametophytic Factor 1-S (Gа1-S), using the integrated conventional and molecular breeding approach. Ga1-S is the most described gene belonging to the group of genes specific to the pollen development, germination and pollen tube growth. The Ga1-S system is the most commonly used to prevent the pollination of sweetcorn, popcorn and white kerneld hybrids by standard maize. The objectives of this study were identification of gene-specific molecular marker for foreground selection, as well as the set of SSR markers polymorphic between parental lines to be used in background selection. Genetic variability between two donor and three recurrent parental inbred lines was analyzed with 42 SSRs distributed over the maize genom. Total number of alleles detected with 30 informative markers was 83, average being 2.77. The genetic similarity values calculated on Dice coefficient ranged from 0.47 to 0.71. Among 12 gene-specific markers tested on parental lines, two showed distinct polymorphism for Ga1-S. These markers will be used as foreground selection markers for the incorporation of Gа1-S into our inbred lines which will be used for the creation of white kernel hybrids.",
publisher = "Sarajevo : University of East Sarajevo, Faculty of Agriculture, Republic of Srpska, Bosnia",
journal = "10. international scientific agriculture symposium "Agrosym 2019", 03-06.10.2019., Jahorina, B i H - Book of proceedings",
title = "Identification of molecular markers for foreground and background selection in Gа1-s incorporation into maize lines",
pages = "91-95",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_964"
}
Kostadinović, M., Ignjatović-Micić, D., Vančetović, J., Ristić, D., Obradović, A., Đorđević-Melnik, O.,& Kovinčić, A.. (2019). Identification of molecular markers for foreground and background selection in Gа1-s incorporation into maize lines. in 10. international scientific agriculture symposium "Agrosym 2019", 03-06.10.2019., Jahorina, B i H - Book of proceedings
Sarajevo : University of East Sarajevo, Faculty of Agriculture, Republic of Srpska, Bosnia., 91-95.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_964
Kostadinović M, Ignjatović-Micić D, Vančetović J, Ristić D, Obradović A, Đorđević-Melnik O, Kovinčić A. Identification of molecular markers for foreground and background selection in Gа1-s incorporation into maize lines. in 10. international scientific agriculture symposium "Agrosym 2019", 03-06.10.2019., Jahorina, B i H - Book of proceedings. 2019;:91-95.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_964 .
Kostadinović, Marija, Ignjatović-Micić, Dragana, Vančetović, Jelena, Ristić, Danijela, Obradović, Ana, Đorđević-Melnik, Olivera, Kovinčić, Anika, "Identification of molecular markers for foreground and background selection in Gа1-s incorporation into maize lines" in 10. international scientific agriculture symposium "Agrosym 2019", 03-06.10.2019., Jahorina, B i H - Book of proceedings (2019):91-95,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_964 .

ZP 7037 crveni

Vančetović, Jelena; Filipović, Milomir; Božinović, Sofija; Ristić, Danijela

(Beograd : Republika Srbija, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Uprava za zaštitu bilja, 2018)

TY - PAT
AU - Vančetović, Jelena
AU - Filipović, Milomir
AU - Božinović, Sofija
AU - Ristić, Danijela
PY - 2018
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/1204
PB - Beograd : Republika Srbija, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Uprava za zaštitu bilja
T2 - Rešenje broj 320-04-02412/2/2016 od 21.02.2018. godine
T1 - ZP 7037 crveni
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1204
ER - 
@misc{
author = "Vančetović, Jelena and Filipović, Milomir and Božinović, Sofija and Ristić, Danijela",
year = "2018",
publisher = "Beograd : Republika Srbija, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Uprava za zaštitu bilja",
journal = "Rešenje broj 320-04-02412/2/2016 od 21.02.2018. godine",
title = "ZP 7037 crveni",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1204"
}
Vančetović, J., Filipović, M., Božinović, S.,& Ristić, D.. (2018). ZP 7037 crveni. in Rešenje broj 320-04-02412/2/2016 od 21.02.2018. godine
Beograd : Republika Srbija, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Uprava za zaštitu bilja..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1204
Vančetović J, Filipović M, Božinović S, Ristić D. ZP 7037 crveni. in Rešenje broj 320-04-02412/2/2016 od 21.02.2018. godine. 2018;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1204 .
Vančetović, Jelena, Filipović, Milomir, Božinović, Sofija, Ristić, Danijela, "ZP 7037 crveni" in Rešenje broj 320-04-02412/2/2016 od 21.02.2018. godine (2018),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_1204 .