Tolimir, Miodrag

Link to this page

Authority KeyName Variants
b7a34a6d-851e-4e37-9622-24207f78d9c8
 • Tolimir, Miodrag (2)
Projects

Author's Bibliography

Uticaj različitog tipa citoplazme na dubinu zrna inbred linija kukuruza

Jovanović V., Snežana; Todorović, Goran; Kresović, Branka; Tolimir, Miodrag; Marković, Ksenija; Stanisavljević, Rade; Štrbanović, Ratibor

(Novi Sad : Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi, 2020-08-30)

TY - JOUR
AU - Jovanović V., Snežana
AU - Todorović, Goran
AU - Kresović, Branka
AU - Tolimir, Miodrag
AU - Marković, Ksenija
AU - Stanisavljević, Rade
AU - Štrbanović, Ratibor
PY - 2020-08-30
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/923
AB - Cilj istraživanja bio je da se odredi uticaj različitog tipa citoplazme (cms-C, cms-S i fertilna), i 
faktora spoljašnje sredine na dubinu zrna dvanaest inbred linija kukuruza. Ogled sa inbred 
linijama postavljen je na dve lokacije (Selekciono polje i Školsko dobro) tokom 2017. i 2018. 
godine. Ogledi su postavljeni po slučajnom blok sistemu u okviru svakog tipa citoplazme u tri 
ponavljanja.
Statističko-biometrijska obrada podataka se zasnivala na srednjim vrednostima po ponavljanju i 
obuhvatila je analizu varijanse. Na osnovu analize varijanse utvrđeno je da postoje veoma 
značajne razlike između inbred linija na dubinu zrna u zavisnosti od tipa citoplazme, godine i 
lokacije. Prosečan procenat dubine zrna inbred linija kretao se od 0.68cm do 0.89cm. Variranje 
dubine zrna inbred linija u zavisnosti od tipa citoplazme bilo je veoma značajno. Najveća 
prosečna vrednost za ovu osobinu zabeležena je kod sterilne citoplazme cms-C (0.78cm), a 
najmanja kod fertilne citoplazme (0.76cm). Srednje vrednosti dubine zrna inbred linija veoma 
značajno (P≤1%) su varirale u zavisnosti od godina ispitivanja i lokacija. Veću prosečnu dubinu 
zrna imale su inbred linije u 2018. godini u odnosu na 2017. godinu. Na prvoj lokaciji ostvarena 
je veća prosečna vrednost dubine zrna u odnosu na drugu lokaciju. Interakcija inbred linija x tip 
citoplazme x lokacija je pokazala da je bilo statistički značajnih (Lsd0.05) razlika u prosečnim 
vrednostima dubine zrna kod svih ispitivanih inbred linija. Interakcija tip citoplazme x godina x 
lokacija bila je veoma značajna (Lsd0.01) za osobinu dubina zrna, što ukazuje da inbred linije 
različitog tipa citoplazme različito reaguju u različitim godinama i lokacijama. Analiza 
dobijenih rezultata ukazuje na značajan uticaj tipa citoplazme na dubinu zrna inbred linija 
kukuruza.The aim of the present study was to determine effects of both, different types of cytoplasm (cms C, cms-S and fertile) and environmental factors on the kernel depth of 12 maize inbreds lines. 
The trial with inbred lines was set up in two locations (Zemun Polje - Selection field and Zemun 
Polje - Školsko dobro) in 2017 and 2018. The three-replicate trials were set up according to the 
randomised block design within each type of cytoplasm.
Statistical-biometric data processing was based on means over replications and encompassed the 
analysis of variance. Very significant differences in the kernel depth among inbred lines, in 
dependence on the type of cytoplasm, year and the location, were established by the analysis of 
variance. The average percent of the kernel depth significantly varied (P≤5%) in respect of the 
observed cytoplasm type. The highest and the lowest values of this trait were established in 
sterile cytoplasm cms-C (0.89cm), and fertile cytoplasm (0.68cm), respectively. The kernel depth 
very significantly (P≤1%) varied in dependence on the year and location of investigation. The 
greater proportion of the kernel depth was determined in maize inbreds in 2018 than in 2017. A 
higher average value of the kernel depth was determined in the first location than in the second 
location. The inbred lines × cytoplasm type × location interaction showed that there were 
statistically significant (Lsd0.05) differences in average kernel depth values for all inbred lines 
tested. The cytoplasmic type × years × location interaction was very significant pointing out that 
inbred lines of different types of cytoplasm responded differently over years and locations. The 
analysis of the results indicates a significant influence of a cytoplasmic type on the kernel depth 
of maize inbred lines.
Key words: cytoplasmic male sterili
PB - Novi Sad : Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi
T2 - 32. nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem procesna tehnika i energetika u poljoprivredi - PTEP 2020 - Zbornik apstrakata
T1 - Uticaj različitog tipa citoplazme na dubinu zrna inbred linija kukuruza
T1 - Effects of different types of cytoplasm on the kernel depth of maize inbred lines
SP - 25
EP - 26
ER - 
@article{
author = "Jovanović V., Snežana and Todorović, Goran and Kresović, Branka and Tolimir, Miodrag and Marković, Ksenija and Stanisavljević, Rade and Štrbanović, Ratibor",
year = "2020-08-30",
abstract = "Cilj istraživanja bio je da se odredi uticaj različitog tipa citoplazme (cms-C, cms-S i fertilna), i 
faktora spoljašnje sredine na dubinu zrna dvanaest inbred linija kukuruza. Ogled sa inbred 
linijama postavljen je na dve lokacije (Selekciono polje i Školsko dobro) tokom 2017. i 2018. 
godine. Ogledi su postavljeni po slučajnom blok sistemu u okviru svakog tipa citoplazme u tri 
ponavljanja.
Statističko-biometrijska obrada podataka se zasnivala na srednjim vrednostima po ponavljanju i 
obuhvatila je analizu varijanse. Na osnovu analize varijanse utvrđeno je da postoje veoma 
značajne razlike između inbred linija na dubinu zrna u zavisnosti od tipa citoplazme, godine i 
lokacije. Prosečan procenat dubine zrna inbred linija kretao se od 0.68cm do 0.89cm. Variranje 
dubine zrna inbred linija u zavisnosti od tipa citoplazme bilo je veoma značajno. Najveća 
prosečna vrednost za ovu osobinu zabeležena je kod sterilne citoplazme cms-C (0.78cm), a 
najmanja kod fertilne citoplazme (0.76cm). Srednje vrednosti dubine zrna inbred linija veoma 
značajno (P≤1%) su varirale u zavisnosti od godina ispitivanja i lokacija. Veću prosečnu dubinu 
zrna imale su inbred linije u 2018. godini u odnosu na 2017. godinu. Na prvoj lokaciji ostvarena 
je veća prosečna vrednost dubine zrna u odnosu na drugu lokaciju. Interakcija inbred linija x tip 
citoplazme x lokacija je pokazala da je bilo statistički značajnih (Lsd0.05) razlika u prosečnim 
vrednostima dubine zrna kod svih ispitivanih inbred linija. Interakcija tip citoplazme x godina x 
lokacija bila je veoma značajna (Lsd0.01) za osobinu dubina zrna, što ukazuje da inbred linije 
različitog tipa citoplazme različito reaguju u različitim godinama i lokacijama. Analiza 
dobijenih rezultata ukazuje na značajan uticaj tipa citoplazme na dubinu zrna inbred linija 
kukuruza.The aim of the present study was to determine effects of both, different types of cytoplasm (cms C, cms-S and fertile) and environmental factors on the kernel depth of 12 maize inbreds lines. 
The trial with inbred lines was set up in two locations (Zemun Polje - Selection field and Zemun 
Polje - Školsko dobro) in 2017 and 2018. The three-replicate trials were set up according to the 
randomised block design within each type of cytoplasm.
Statistical-biometric data processing was based on means over replications and encompassed the 
analysis of variance. Very significant differences in the kernel depth among inbred lines, in 
dependence on the type of cytoplasm, year and the location, were established by the analysis of 
variance. The average percent of the kernel depth significantly varied (P≤5%) in respect of the 
observed cytoplasm type. The highest and the lowest values of this trait were established in 
sterile cytoplasm cms-C (0.89cm), and fertile cytoplasm (0.68cm), respectively. The kernel depth 
very significantly (P≤1%) varied in dependence on the year and location of investigation. The 
greater proportion of the kernel depth was determined in maize inbreds in 2018 than in 2017. A 
higher average value of the kernel depth was determined in the first location than in the second 
location. The inbred lines × cytoplasm type × location interaction showed that there were 
statistically significant (Lsd0.05) differences in average kernel depth values for all inbred lines 
tested. The cytoplasmic type × years × location interaction was very significant pointing out that 
inbred lines of different types of cytoplasm responded differently over years and locations. The 
analysis of the results indicates a significant influence of a cytoplasmic type on the kernel depth 
of maize inbred lines.
Key words: cytoplasmic male sterili",
publisher = "Novi Sad : Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi",
journal = "32. nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem procesna tehnika i energetika u poljoprivredi - PTEP 2020 - Zbornik apstrakata",
title = "Uticaj različitog tipa citoplazme na dubinu zrna inbred linija kukuruza, Effects of different types of cytoplasm on the kernel depth of maize inbred lines",
pages = "25-26"
}
Jovanović V., S., Todorović, G., Kresović, B., Tolimir, M., Marković, K., Stanisavljević, R.,& Štrbanović, R.. (2020-08-30). Uticaj različitog tipa citoplazme na dubinu zrna inbred linija kukuruza. in 32. nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem procesna tehnika i energetika u poljoprivredi - PTEP 2020 - Zbornik apstrakata
Novi Sad : Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi., 25-26.
Jovanović V. S, Todorović G, Kresović B, Tolimir M, Marković K, Stanisavljević R, Štrbanović R. Uticaj različitog tipa citoplazme na dubinu zrna inbred linija kukuruza. in 32. nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem procesna tehnika i energetika u poljoprivredi - PTEP 2020 - Zbornik apstrakata. 2020;:25-26..
Jovanović V., Snežana, Todorović, Goran, Kresović, Branka, Tolimir, Miodrag, Marković, Ksenija, Stanisavljević, Rade, Štrbanović, Ratibor, "Uticaj različitog tipa citoplazme na dubinu zrna inbred linija kukuruza" in 32. nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem procesna tehnika i energetika u poljoprivredi - PTEP 2020 - Zbornik apstrakata (2020-08-30):25-26.

Competitive ability of soybean and proso millet in different intercrop combinations

Milenković, Milena; Simic, Milena; Brankov, Milan; Peric, Vesna; Tolimir, Miodrag; Dragičević, Vesna

(Belgrade : Institute for Animal Husbandry, 2019)

TY - CONF
AU - Milenković, Milena
AU - Simic, Milena
AU - Brankov, Milan
AU - Peric, Vesna
AU - Tolimir, Miodrag
AU - Dragičević, Vesna
PY - 2019
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/917
AB - Intercropping includes cultivating of two or more crop species
simultaneously on the same filed. Benefits of intercropping can be achieved only if
complementary crops are combined, which results in a higher and more stable yield
in regard to sole crops. The competition of proso millet (M) and soybean (S) in
different intercrop combinations (S-M, SS-MM, SS-MMMM), simultaneously
testing influence of bio-fertilizer on them, was studied. In regard to competitive
ratio and agressivity, all combinations showed soybean as dominant and millet as
dominated specie. Since SS-MM combination has significantly separated from
other two, with high values of competitive ratio and agressivity for soybean and
low for millet, it can be concluded that ratio and planting pattern had significant
influence on obtained results. Bio-fertilizer didn’t express greater impact
comparing with intercropping, which influence was much more pronounced.
Soybean showed its highest competitive ability in SS-MM treated with Coveron
(3.36), while average aggressivity for this combination was 0.95. In contrast to
soybean, in this combination millet showed its lowest values. Anyhow, deeper
studies are desirable to find out the most productive combination for forage
biomass production.
AB - Združivanje useva obuhvata gajenje dve ili više vrste biljaka istovremeno
na istom prostoru. Prednosti združivanja mogu se ispoljiti samo u slučajevima kada
se kombinuju komplementarni usevi, što rezultira višim i stabilnijim prinosom u
odnosu na samostalne useve. U ovom istraživanju ispitivana je kompeticija prosa
(M) i soje (S) u različitim kombinacijama združenih useva (S-M, SS-MM, SSMMMM),
istovremeno prateći i uticaj bio-đubriva na njih. Što se tiče konkuretnog
odnosa i agresivnosti, u svim kombinacijama soja je pokazala svoju dominatnost
dok je proso bio izdominirana vrsta. S obzirom da se SS-MM kombinacija
značajno izdvojila od ostale dve, sa visokim vrednostima konkuretnog odnosa i
agresivnosti za soju i niskim za proso, može se zaključiti da su odnos biljaka i
njihov prostorni raspored uticali na dobijene rezultate. Bio-đubrivo nije imalo
velikog efekta u odnosu na samo združivanje, čiji se uticaj posebno istakao. Soja je
pokazala svoju najveću kompetitivnu sposobnost u SS-MM kombinaciji tretiranoj
Coveron-om (3.36), dok je prosečna agresivnost za ovu kombinaciju iznosila 0.95.
Suprotno od soje, proso je iskazao svoje najniže vrednosti u navedenoj
kombinaciji. U svakom slučaju, detaljnije studije su potrebne kako bi se pronašla
najproduktivnija kombinacija za proizvodnju biomase.
PB - Belgrade : Institute for Animal Husbandry
C3 - 12. International symposium “Modern trends in livestock production”, 09–11. October 2019., Belgrade - Book of proceedings
T1 - Competitive ability of soybean and proso millet in different intercrop combinations
T1 - Kompetitivne sposobnosti soje i prosa u različitim kombinacijama združenih useva
SP - 695
EP - 703
ER - 
@conference{
author = "Milenković, Milena and Simic, Milena and Brankov, Milan and Peric, Vesna and Tolimir, Miodrag and Dragičević, Vesna",
year = "2019",
abstract = "Intercropping includes cultivating of two or more crop species
simultaneously on the same filed. Benefits of intercropping can be achieved only if
complementary crops are combined, which results in a higher and more stable yield
in regard to sole crops. The competition of proso millet (M) and soybean (S) in
different intercrop combinations (S-M, SS-MM, SS-MMMM), simultaneously
testing influence of bio-fertilizer on them, was studied. In regard to competitive
ratio and agressivity, all combinations showed soybean as dominant and millet as
dominated specie. Since SS-MM combination has significantly separated from
other two, with high values of competitive ratio and agressivity for soybean and
low for millet, it can be concluded that ratio and planting pattern had significant
influence on obtained results. Bio-fertilizer didn’t express greater impact
comparing with intercropping, which influence was much more pronounced.
Soybean showed its highest competitive ability in SS-MM treated with Coveron
(3.36), while average aggressivity for this combination was 0.95. In contrast to
soybean, in this combination millet showed its lowest values. Anyhow, deeper
studies are desirable to find out the most productive combination for forage
biomass production., Združivanje useva obuhvata gajenje dve ili više vrste biljaka istovremeno
na istom prostoru. Prednosti združivanja mogu se ispoljiti samo u slučajevima kada
se kombinuju komplementarni usevi, što rezultira višim i stabilnijim prinosom u
odnosu na samostalne useve. U ovom istraživanju ispitivana je kompeticija prosa
(M) i soje (S) u različitim kombinacijama združenih useva (S-M, SS-MM, SSMMMM),
istovremeno prateći i uticaj bio-đubriva na njih. Što se tiče konkuretnog
odnosa i agresivnosti, u svim kombinacijama soja je pokazala svoju dominatnost
dok je proso bio izdominirana vrsta. S obzirom da se SS-MM kombinacija
značajno izdvojila od ostale dve, sa visokim vrednostima konkuretnog odnosa i
agresivnosti za soju i niskim za proso, može se zaključiti da su odnos biljaka i
njihov prostorni raspored uticali na dobijene rezultate. Bio-đubrivo nije imalo
velikog efekta u odnosu na samo združivanje, čiji se uticaj posebno istakao. Soja je
pokazala svoju najveću kompetitivnu sposobnost u SS-MM kombinaciji tretiranoj
Coveron-om (3.36), dok je prosečna agresivnost za ovu kombinaciju iznosila 0.95.
Suprotno od soje, proso je iskazao svoje najniže vrednosti u navedenoj
kombinaciji. U svakom slučaju, detaljnije studije su potrebne kako bi se pronašla
najproduktivnija kombinacija za proizvodnju biomase.",
publisher = "Belgrade : Institute for Animal Husbandry",
journal = "12. International symposium “Modern trends in livestock production”, 09–11. October 2019., Belgrade - Book of proceedings",
title = "Competitive ability of soybean and proso millet in different intercrop combinations, Kompetitivne sposobnosti soje i prosa u različitim kombinacijama združenih useva",
pages = "695-703"
}
Milenković, M., Simic, M., Brankov, M., Peric, V., Tolimir, M.,& Dragičević, V.. (2019). Competitive ability of soybean and proso millet in different intercrop combinations. in 12. International symposium “Modern trends in livestock production”, 09–11. October 2019., Belgrade - Book of proceedings
Belgrade : Institute for Animal Husbandry., 695-703.
Milenković M, Simic M, Brankov M, Peric V, Tolimir M, Dragičević V. Competitive ability of soybean and proso millet in different intercrop combinations. in 12. International symposium “Modern trends in livestock production”, 09–11. October 2019., Belgrade - Book of proceedings. 2019;:695-703..
Milenković, Milena, Simic, Milena, Brankov, Milan, Peric, Vesna, Tolimir, Miodrag, Dragičević, Vesna, "Competitive ability of soybean and proso millet in different intercrop combinations" in 12. International symposium “Modern trends in livestock production”, 09–11. October 2019., Belgrade - Book of proceedings (2019):695-703.