Nikolić, Valentina

Link to this page

Authority KeyName Variants
orcid::0000-0002-5834-6683
 • Nikolić, Valentina (12)
Projects

Author's Bibliography

Maize processing and utilisation technology: Achievements and prospects

Milašinović-Šeremešić, Marija; Radosavljević, Milica; Terzić, Dušanka; Nikolić, Valentina

(Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi, Novi Sad, 2018)

TY - JOUR
AU - Milašinović-Šeremešić, Marija
AU - Radosavljević, Milica
AU - Terzić, Dušanka
AU - Nikolić, Valentina
PY - 2018
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/717
AB - Since its establishment the Maize Research Institute, Zemun Polje has been having an extremely important role in the improvement of maize production and utilisation. The aim of this manuscript is to present results of studies on chemical composition, physical and technological grain traits, i.e. utilisable value of the most widely grown ZP maize hybrids. Previous achievements and prospects of the development of chemistry and processing technology of maize grain as a highly valuable renewable raw material for industrial processing, different technical purposes and the food and feed production are presented. Results gained in many decades of studies show that maize hybrids developed at the Maize Research Institute, Zemun Polje are the unique initial material for the production of starch, bioethanol and highly-valuable food and feed, as well as a reliable sign-post for researchers performing maize breeding and selection in order to direct future studies within this field.
AB - Od svog osnivanja pa sve do danas, Institut za kukuruz 'Zemun Polje' imao je izuzetno važnu ulogu u unapređenju proizvodnje i korišćenja kukuruza. Uporedo sa ispitivanjem i ocenom kvaliteta hibrida kukuruza namenjenih proizvodnji zrna vrši se selekcija, ispitivanje i ocena silažnih formi kukuruza, odnosno ocena upotrebne vrednosti i kvaliteta kukuruzne biljke za ishranu životinja. Selekcionisani su hibridi kukuruza koji se na osnovu ispitivanih parametara kvaliteta zrna mogu svrstati u hibride visokog potencijala rodnosti, visokog tehnološkog i nutritivnog kvaliteta, konkurentni hibridima kukuruza domaćih i inostranih selekcionih kompanija. U našoj zemlji Institut za kukuruz 'Zemun Polje' je jedina naučna ustanova u kojoj se već više od pola veka sveobuhvatno radi na istraživanjima unapređenja tehnologije prerade i korišćenja kukuruza. U okviru ovog naučnoistraživačkog programa postignuti su izuzetno značajni rezultati, kao u retko kojoj naučnoj oblasti. Cilj ovog rada je bio da se prikažu rezultati ispitivanja hemijskog sastava, fizičkih i tehnoloških svojstava zrna, odnosno upotrebne vrednosti zrna najšire gajenih zemunpoljskih hibrida kukuruza. Opisana su dosadašnja dostignuća i perspektive budućeg razvoja hemije i tehnologije prerade zrna kukuruza kao visoko vredne prirodno obnovljive sirovine za industrijsku preradu, različite tehničke namene i proizvodnju raznovrsne hrane za ljude i životinje. Rezultati višedecenijskih istraživanja su pokazali da hibridi kukuruza stvoreni u Institutu za kukuruz 'Zemun Polje' predstavljaju jedinstven polazni materijal za proizvodnju skroba, bioetanola i visokovredne hrane za ljude i životinje, kao i pouzdani putokaz istraživačima koji se bave njegovom selekcijom, u kom pravcu usmeriti buduća istraživanja u ovoj oblasti.
PB - Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi, Novi Sad
T2 - Journal on Processing and Energy in Agriculture
T1 - Maize processing and utilisation technology: Achievements and prospects
T1 - Tehnologija prerade i korišćenje kukuruza - dostignuća i perspektive
VL - 22
IS - 3
SP - 113
EP - 116
DO - 10.5937/JPEA1803113M
UR - conv_655
ER - 
@article{
author = "Milašinović-Šeremešić, Marija and Radosavljević, Milica and Terzić, Dušanka and Nikolić, Valentina",
year = "2018",
abstract = "Since its establishment the Maize Research Institute, Zemun Polje has been having an extremely important role in the improvement of maize production and utilisation. The aim of this manuscript is to present results of studies on chemical composition, physical and technological grain traits, i.e. utilisable value of the most widely grown ZP maize hybrids. Previous achievements and prospects of the development of chemistry and processing technology of maize grain as a highly valuable renewable raw material for industrial processing, different technical purposes and the food and feed production are presented. Results gained in many decades of studies show that maize hybrids developed at the Maize Research Institute, Zemun Polje are the unique initial material for the production of starch, bioethanol and highly-valuable food and feed, as well as a reliable sign-post for researchers performing maize breeding and selection in order to direct future studies within this field., Od svog osnivanja pa sve do danas, Institut za kukuruz 'Zemun Polje' imao je izuzetno važnu ulogu u unapređenju proizvodnje i korišćenja kukuruza. Uporedo sa ispitivanjem i ocenom kvaliteta hibrida kukuruza namenjenih proizvodnji zrna vrši se selekcija, ispitivanje i ocena silažnih formi kukuruza, odnosno ocena upotrebne vrednosti i kvaliteta kukuruzne biljke za ishranu životinja. Selekcionisani su hibridi kukuruza koji se na osnovu ispitivanih parametara kvaliteta zrna mogu svrstati u hibride visokog potencijala rodnosti, visokog tehnološkog i nutritivnog kvaliteta, konkurentni hibridima kukuruza domaćih i inostranih selekcionih kompanija. U našoj zemlji Institut za kukuruz 'Zemun Polje' je jedina naučna ustanova u kojoj se već više od pola veka sveobuhvatno radi na istraživanjima unapređenja tehnologije prerade i korišćenja kukuruza. U okviru ovog naučnoistraživačkog programa postignuti su izuzetno značajni rezultati, kao u retko kojoj naučnoj oblasti. Cilj ovog rada je bio da se prikažu rezultati ispitivanja hemijskog sastava, fizičkih i tehnoloških svojstava zrna, odnosno upotrebne vrednosti zrna najšire gajenih zemunpoljskih hibrida kukuruza. Opisana su dosadašnja dostignuća i perspektive budućeg razvoja hemije i tehnologije prerade zrna kukuruza kao visoko vredne prirodno obnovljive sirovine za industrijsku preradu, različite tehničke namene i proizvodnju raznovrsne hrane za ljude i životinje. Rezultati višedecenijskih istraživanja su pokazali da hibridi kukuruza stvoreni u Institutu za kukuruz 'Zemun Polje' predstavljaju jedinstven polazni materijal za proizvodnju skroba, bioetanola i visokovredne hrane za ljude i životinje, kao i pouzdani putokaz istraživačima koji se bave njegovom selekcijom, u kom pravcu usmeriti buduća istraživanja u ovoj oblasti.",
publisher = "Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi, Novi Sad",
journal = "Journal on Processing and Energy in Agriculture",
title = "Maize processing and utilisation technology: Achievements and prospects, Tehnologija prerade i korišćenje kukuruza - dostignuća i perspektive",
volume = "22",
number = "3",
pages = "113-116",
doi = "10.5937/JPEA1803113M",
url = "conv_655"
}
Milašinović-Šeremešić, M., Radosavljević, M., Terzić, D.,& Nikolić, V.. (2018). Maize processing and utilisation technology: Achievements and prospects. in Journal on Processing and Energy in Agriculture
Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi, Novi Sad., 22(3), 113-116.
https://doi.org/10.5937/JPEA1803113M
conv_655
Milašinović-Šeremešić M, Radosavljević M, Terzić D, Nikolić V. Maize processing and utilisation technology: Achievements and prospects. in Journal on Processing and Energy in Agriculture. 2018;22(3):113-116.
doi:10.5937/JPEA1803113M
conv_655 .
Milašinović-Šeremešić, Marija, Radosavljević, Milica, Terzić, Dušanka, Nikolić, Valentina, "Maize processing and utilisation technology: Achievements and prospects" in Journal on Processing and Energy in Agriculture, 22, no. 3 (2018):113-116,
https://doi.org/10.5937/JPEA1803113M .,
conv_655 .
3

The utilisable value of the maize plant (biomass) for silage

Milašinović-Šeremešić, Marija; Radosavljević, Milica; Terzić, Dušanka; Nikolić, Valentina

(Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi, Novi Sad, 2017)

TY - JOUR
AU - Milašinović-Šeremešić, Marija
AU - Radosavljević, Milica
AU - Terzić, Dušanka
AU - Nikolić, Valentina
PY - 2017
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/693
AB - According to the estimation of leading experts, the maize utilisation for the production of silage from the whole plant, wet ear and wet grain should be one of the most important forms of its application in animal nutrition. Maize a major forage crop, because the highest accumulation of solar energy per area unit is accomplished by maize production and ensiling. At the Maize Research Institute, Zemun Polje, selection, testing and evaluation of silage maize. The aim of this study was to draw attention to this extremely significant field of science and studies on the utilisation of the whole maize plant (biomass) in feeding of domestic animals, primarily ruminants. This paper presents and discusses previous results and achievements of long-term scientific researches on the improvement of maize plant utilisation in making good-quality silage not only in our country but also in the world.
AB - Prema procenama vodećih stručnjaka korišćenje kukuruza za proizvodnju silaže od cele biljke, vlažnog klipa i vlažnog zrna trebalo bi da bude jedan od značajnijih oblika njegove primene u ishrani životinja. Kukuruz je najvažnija krmna biljka jer se njenom proizvodnjom i siliranjem postiže najviša akumulacija sunčeve energije po jedinici površine. U Institutu za kukuruz 'Zemun Polje' paralelno sa ispitivanjem i ocenom kvaliteta hibrida kukuruza namenjenih proizvodnji zrna vrši se selekcija, ispitivanje i ocena i silažnih formi kukuruza, odnosno upotrebne vrednosti i kvaliteta kukuruzne biljke za ishranu životinja. Kao rezultat ovog naučnoistraživačkog rada poslednjih nekoliko decenija selekcionisani su hibridi kukuruza koji su na osnovu ispitivanih parametara kvaliteta za silažne forme kukuruza visokog kvalitete. Karakteriše ih: visok prinos ukupne suve i ukupne svarljive suve materije po hektaru, visoko učešće suve materije klipa u ukupnom prinosu suve materije i visoka svarljivost suve materije cele biljke kukuruza. Cilj ovog rada bio je da se skrene pažnja na ovu izuzetno značajnu oblast nauke i istraživanja upotrebe cele kukuruzne biljke (biomase) u ishrani domaćih životinja, prvenstveno preživara. Prikazani su i diskutovani dosadašnji rezultati i dostignuća višegodišnjeg naučnoistraživačkog rada na unapređenju korišćenja kukuruzne biljke za spremanje kvalitetne silaže u našoj zemlji kao i u svetu. Opisan je kukuruz kao sirovina za proizvodnju i spremanje silaže od cele kukuruzne biljke kao kvalitetne kabaste hrane za ishranu domaćih životinja.
PB - Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi, Novi Sad
T2 - Journal on Processing and Energy in Agriculture
T1 - The utilisable value of the maize plant (biomass) for silage
T1 - Upotrebna vrednost kukuruzne biljke (biomase) za silažu
VL - 21
IS - 2
SP - 86
EP - 90
DO - 10.5937/JPEA1702086S
UR - conv_646
ER - 
@article{
author = "Milašinović-Šeremešić, Marija and Radosavljević, Milica and Terzić, Dušanka and Nikolić, Valentina",
year = "2017",
abstract = "According to the estimation of leading experts, the maize utilisation for the production of silage from the whole plant, wet ear and wet grain should be one of the most important forms of its application in animal nutrition. Maize a major forage crop, because the highest accumulation of solar energy per area unit is accomplished by maize production and ensiling. At the Maize Research Institute, Zemun Polje, selection, testing and evaluation of silage maize. The aim of this study was to draw attention to this extremely significant field of science and studies on the utilisation of the whole maize plant (biomass) in feeding of domestic animals, primarily ruminants. This paper presents and discusses previous results and achievements of long-term scientific researches on the improvement of maize plant utilisation in making good-quality silage not only in our country but also in the world., Prema procenama vodećih stručnjaka korišćenje kukuruza za proizvodnju silaže od cele biljke, vlažnog klipa i vlažnog zrna trebalo bi da bude jedan od značajnijih oblika njegove primene u ishrani životinja. Kukuruz je najvažnija krmna biljka jer se njenom proizvodnjom i siliranjem postiže najviša akumulacija sunčeve energije po jedinici površine. U Institutu za kukuruz 'Zemun Polje' paralelno sa ispitivanjem i ocenom kvaliteta hibrida kukuruza namenjenih proizvodnji zrna vrši se selekcija, ispitivanje i ocena i silažnih formi kukuruza, odnosno upotrebne vrednosti i kvaliteta kukuruzne biljke za ishranu životinja. Kao rezultat ovog naučnoistraživačkog rada poslednjih nekoliko decenija selekcionisani su hibridi kukuruza koji su na osnovu ispitivanih parametara kvaliteta za silažne forme kukuruza visokog kvalitete. Karakteriše ih: visok prinos ukupne suve i ukupne svarljive suve materije po hektaru, visoko učešće suve materije klipa u ukupnom prinosu suve materije i visoka svarljivost suve materije cele biljke kukuruza. Cilj ovog rada bio je da se skrene pažnja na ovu izuzetno značajnu oblast nauke i istraživanja upotrebe cele kukuruzne biljke (biomase) u ishrani domaćih životinja, prvenstveno preživara. Prikazani su i diskutovani dosadašnji rezultati i dostignuća višegodišnjeg naučnoistraživačkog rada na unapređenju korišćenja kukuruzne biljke za spremanje kvalitetne silaže u našoj zemlji kao i u svetu. Opisan je kukuruz kao sirovina za proizvodnju i spremanje silaže od cele kukuruzne biljke kao kvalitetne kabaste hrane za ishranu domaćih životinja.",
publisher = "Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi, Novi Sad",
journal = "Journal on Processing and Energy in Agriculture",
title = "The utilisable value of the maize plant (biomass) for silage, Upotrebna vrednost kukuruzne biljke (biomase) za silažu",
volume = "21",
number = "2",
pages = "86-90",
doi = "10.5937/JPEA1702086S",
url = "conv_646"
}
Milašinović-Šeremešić, M., Radosavljević, M., Terzić, D.,& Nikolić, V.. (2017). The utilisable value of the maize plant (biomass) for silage. in Journal on Processing and Energy in Agriculture
Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi, Novi Sad., 21(2), 86-90.
https://doi.org/10.5937/JPEA1702086S
conv_646
Milašinović-Šeremešić M, Radosavljević M, Terzić D, Nikolić V. The utilisable value of the maize plant (biomass) for silage. in Journal on Processing and Energy in Agriculture. 2017;21(2):86-90.
doi:10.5937/JPEA1702086S
conv_646 .
Milašinović-Šeremešić, Marija, Radosavljević, Milica, Terzić, Dušanka, Nikolić, Valentina, "The utilisable value of the maize plant (biomass) for silage" in Journal on Processing and Energy in Agriculture, 21, no. 2 (2017):86-90,
https://doi.org/10.5937/JPEA1702086S .,
conv_646 .
4

A genetic base of utilisation of maize grain as a valuable renewable raw material for bioethanol production

Nikolić, Valentina; Radosavljević, Milica; Terzić, Dušanka; Milašinović-Šeremešić, Marija; Todorović, Goran; Mojović, Ljiljana

(Društvo genetičara Srbije, Beograd, 2015)

TY - JOUR
AU - Nikolić, Valentina
AU - Radosavljević, Milica
AU - Terzić, Dušanka
AU - Milašinović-Šeremešić, Marija
AU - Todorović, Goran
AU - Mojović, Ljiljana
PY - 2015
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/568
AB - Maize (Zea mays L.) is one of the most important cereal crops, and as such, one of the most significant naturally renewable carbohydrate raw materials for the production of energy and multitude of different products. Many studies have shown that the kernel composition and starch structure of maize are highly influenced by genetic background of the maize. Maize grain consists of approximately 70% of starch, which makes it a very suitable feedstock for the bioethanol production. This study was conducted with aim to understand how different genetic background affects bioethanol yield and other fermentation properties of the selected maize genotypes in the process of maize grain-based bioethanol production. Twenty seven maize hybrids, including genotypes of standard chemical composition as well as specialty maize hybrids such as popping, waxy, white kernel and red kernel hybrids, developed at the Maize Research Institute, Zemun Polje, were investigated in this study. The lowest bioethanol yield of 7.25% w/w obtained for hybrid ZP 611k after 48 h of fermentation and the highest by genotype ZP 434 (8.96% w/w). A very significant positive correlation was determined between kernel starch content and the bioethanol yield after 48h of fermentation, as well as volumetric productivity (48h) (r=0.67). Between bioethanol yield after 48h of fermentation and soft endosperm content in kernel of the investigated ZP maize hybrids a very significant positive correlation was assessed (r=0.66). Higher overall bioethanol yields have been obtained from genotypes containing higher starch and lower protein and lipid contents.
PB - Društvo genetičara Srbije, Beograd
T2 - Genetika
T1 - A genetic base of utilisation of maize grain as a valuable renewable raw material for bioethanol production
VL - 47
IS - 1
SP - 171
EP - 184
DO - 10.2298/GENSR1501171S
UR - conv_907
ER - 
@article{
author = "Nikolić, Valentina and Radosavljević, Milica and Terzić, Dušanka and Milašinović-Šeremešić, Marija and Todorović, Goran and Mojović, Ljiljana",
year = "2015",
abstract = "Maize (Zea mays L.) is one of the most important cereal crops, and as such, one of the most significant naturally renewable carbohydrate raw materials for the production of energy and multitude of different products. Many studies have shown that the kernel composition and starch structure of maize are highly influenced by genetic background of the maize. Maize grain consists of approximately 70% of starch, which makes it a very suitable feedstock for the bioethanol production. This study was conducted with aim to understand how different genetic background affects bioethanol yield and other fermentation properties of the selected maize genotypes in the process of maize grain-based bioethanol production. Twenty seven maize hybrids, including genotypes of standard chemical composition as well as specialty maize hybrids such as popping, waxy, white kernel and red kernel hybrids, developed at the Maize Research Institute, Zemun Polje, were investigated in this study. The lowest bioethanol yield of 7.25% w/w obtained for hybrid ZP 611k after 48 h of fermentation and the highest by genotype ZP 434 (8.96% w/w). A very significant positive correlation was determined between kernel starch content and the bioethanol yield after 48h of fermentation, as well as volumetric productivity (48h) (r=0.67). Between bioethanol yield after 48h of fermentation and soft endosperm content in kernel of the investigated ZP maize hybrids a very significant positive correlation was assessed (r=0.66). Higher overall bioethanol yields have been obtained from genotypes containing higher starch and lower protein and lipid contents.",
publisher = "Društvo genetičara Srbije, Beograd",
journal = "Genetika",
title = "A genetic base of utilisation of maize grain as a valuable renewable raw material for bioethanol production",
volume = "47",
number = "1",
pages = "171-184",
doi = "10.2298/GENSR1501171S",
url = "conv_907"
}
Nikolić, V., Radosavljević, M., Terzić, D., Milašinović-Šeremešić, M., Todorović, G.,& Mojović, L.. (2015). A genetic base of utilisation of maize grain as a valuable renewable raw material for bioethanol production. in Genetika
Društvo genetičara Srbije, Beograd., 47(1), 171-184.
https://doi.org/10.2298/GENSR1501171S
conv_907
Nikolić V, Radosavljević M, Terzić D, Milašinović-Šeremešić M, Todorović G, Mojović L. A genetic base of utilisation of maize grain as a valuable renewable raw material for bioethanol production. in Genetika. 2015;47(1):171-184.
doi:10.2298/GENSR1501171S
conv_907 .
Nikolić, Valentina, Radosavljević, Milica, Terzić, Dušanka, Milašinović-Šeremešić, Marija, Todorović, Goran, Mojović, Ljiljana, "A genetic base of utilisation of maize grain as a valuable renewable raw material for bioethanol production" in Genetika, 47, no. 1 (2015):171-184,
https://doi.org/10.2298/GENSR1501171S .,
conv_907 .
5
1
2

Influence of maize hybrid on bioethanol yield and quality of dried distillers' grains

Nikolić, Valentina; Radosavljević, Milica; Terzić, Dušanka; Milašinović-Šeremešić, Marija; Mojović, Ljiljana; Mladenović-Drinić, Snežana

(Društvo selekcionara i semenara Republike Srbije, Beograd, 2015)

TY - JOUR
AU - Nikolić, Valentina
AU - Radosavljević, Milica
AU - Terzić, Dušanka
AU - Milašinović-Šeremešić, Marija
AU - Mojović, Ljiljana
AU - Mladenović-Drinić, Snežana
PY - 2015
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/597
AB - Maize (Zea mays L.) is one of the most important cereal crops. and one of the most significant renewable raw materials for the production of energy and many different products. Bioethanol is a biofuel that is mostly used as a replacement for fossil fuels worldwide. Major by­product that arises from the fermentation process of corn is dried distillers' grains (DDG). Due to its high feeding value it represents an excellent component for livestock feed mixtures. The main goal of this study was to determine the technological quality of maize grain and the influence of maize hybrid on bioethanol yield and quality of this process' by-product, dried distillers' grains. Five maize hybrids developed at the Maize Research Institute, Zemun Polje, were investigated in this study. The lowest concentration of bioethanol in the fermentation medium after 44h of alcoholic fermentation (8.64% w/w) was obtained by hybrid ZP 560, and the highest (9.10% w/w) by hybrid ZP 600, while compared to the maximum theoretical bioethanol yield, the highest scoring hybrid was ZP 606 (93.59%) and the lowest ZP 505 (87.33%). The highest in vitro dry matter digestibility of DDG was determined in a sample obtained from hybrid ZP 505 (82.41%) and the lowest (77.12%) in the DDG sample of ZP 606. The chemical composition and physical characteristics of the grain, as well as other parameters of the production process have influenced the overall bioethanol yield. Hybrids created in the Maize Research Institute represent unique starting material for research of the possibilities of bioethanol, starch, food and animal feed production.
AB - Kukuruz (Zea mays L.) je jedna od najznačajnijih ratarskih biljaka koja se svrstava u veoma važne obnovljive ugljenohidratne sirovone za proizvodnju energije i mnogobrojnih proizvoda različite namene. Bioetanol je biogorivo koje se najviše koristi kao zamena za fosilna goriva. Trend proizvodnje ovog goriva je rastući, a kukuruz zahvaljujući visokom sadržaju skroba u zrnu, predstavlja jednu od najboljih obnovljivih sirovina za njegovu proizvodnju. Suva kukuruzna džibra je najznačajniji sporedni proizvod dobijanja bioetanola iz kukuruza. Zahvaljujući visokoj hranljivoj vrednosti, sadržaju proteina i drugih hranljivih materija, predstavlja kvalitetno hranivo koje može naći primenu kao komponenta u smešama za ishranu životinja. U cilju ispitivanja uticaja hibrida kukuruza na kvalitet zrna, fermentaciona svojstva, prinos bioetanola i kvalitet suve kukuruzne džibre korišćeno je zrno pet hibrida kukuruza stvorenih u Institutu za kukuruz 'Zemun Polje'. Najnižu koncentraciju bioetanola u fermentacionom medijumu nakon 44h alkoholnog vrenja (8,64 % w/w) ostvario je hibrid ZP 560 a najvišu ZP 600 (9,10 % w/w). U odnosu na maksimalni teorijski prinos najviši je imao hibrid ZP 606 (93,59%), a najniži ZP 505 (87,33%). Najveća in vitro svarljivost suve materije kukuruzne džibre određena je u uzorku dobijenom od hibrida ZP 505 (82,41%), a najniža (77,12%) u uzorku džibre hibrida ZP 606. Hemijski sastav i fizičke karakteristike zrna, kao i drugi parametri procesa proizvodnje uticali su na prinos bioetanola.
PB - Društvo selekcionara i semenara Republike Srbije, Beograd
T2 - Selekcija i semenarstvo
T1 - Influence of maize hybrid on bioethanol yield and quality of dried distillers' grains
T1 - Uticaj hibrida kukuruza na prinos bioetanola i kvalitet suve kukuruzne džibre
VL - 21
IS - 2
SP - 11
EP - 22
DO - 10.5937/SelSem1502011S
UR - conv_301
ER - 
@article{
author = "Nikolić, Valentina and Radosavljević, Milica and Terzić, Dušanka and Milašinović-Šeremešić, Marija and Mojović, Ljiljana and Mladenović-Drinić, Snežana",
year = "2015",
abstract = "Maize (Zea mays L.) is one of the most important cereal crops. and one of the most significant renewable raw materials for the production of energy and many different products. Bioethanol is a biofuel that is mostly used as a replacement for fossil fuels worldwide. Major by­product that arises from the fermentation process of corn is dried distillers' grains (DDG). Due to its high feeding value it represents an excellent component for livestock feed mixtures. The main goal of this study was to determine the technological quality of maize grain and the influence of maize hybrid on bioethanol yield and quality of this process' by-product, dried distillers' grains. Five maize hybrids developed at the Maize Research Institute, Zemun Polje, were investigated in this study. The lowest concentration of bioethanol in the fermentation medium after 44h of alcoholic fermentation (8.64% w/w) was obtained by hybrid ZP 560, and the highest (9.10% w/w) by hybrid ZP 600, while compared to the maximum theoretical bioethanol yield, the highest scoring hybrid was ZP 606 (93.59%) and the lowest ZP 505 (87.33%). The highest in vitro dry matter digestibility of DDG was determined in a sample obtained from hybrid ZP 505 (82.41%) and the lowest (77.12%) in the DDG sample of ZP 606. The chemical composition and physical characteristics of the grain, as well as other parameters of the production process have influenced the overall bioethanol yield. Hybrids created in the Maize Research Institute represent unique starting material for research of the possibilities of bioethanol, starch, food and animal feed production., Kukuruz (Zea mays L.) je jedna od najznačajnijih ratarskih biljaka koja se svrstava u veoma važne obnovljive ugljenohidratne sirovone za proizvodnju energije i mnogobrojnih proizvoda različite namene. Bioetanol je biogorivo koje se najviše koristi kao zamena za fosilna goriva. Trend proizvodnje ovog goriva je rastući, a kukuruz zahvaljujući visokom sadržaju skroba u zrnu, predstavlja jednu od najboljih obnovljivih sirovina za njegovu proizvodnju. Suva kukuruzna džibra je najznačajniji sporedni proizvod dobijanja bioetanola iz kukuruza. Zahvaljujući visokoj hranljivoj vrednosti, sadržaju proteina i drugih hranljivih materija, predstavlja kvalitetno hranivo koje može naći primenu kao komponenta u smešama za ishranu životinja. U cilju ispitivanja uticaja hibrida kukuruza na kvalitet zrna, fermentaciona svojstva, prinos bioetanola i kvalitet suve kukuruzne džibre korišćeno je zrno pet hibrida kukuruza stvorenih u Institutu za kukuruz 'Zemun Polje'. Najnižu koncentraciju bioetanola u fermentacionom medijumu nakon 44h alkoholnog vrenja (8,64 % w/w) ostvario je hibrid ZP 560 a najvišu ZP 600 (9,10 % w/w). U odnosu na maksimalni teorijski prinos najviši je imao hibrid ZP 606 (93,59%), a najniži ZP 505 (87,33%). Najveća in vitro svarljivost suve materije kukuruzne džibre određena je u uzorku dobijenom od hibrida ZP 505 (82,41%), a najniža (77,12%) u uzorku džibre hibrida ZP 606. Hemijski sastav i fizičke karakteristike zrna, kao i drugi parametri procesa proizvodnje uticali su na prinos bioetanola.",
publisher = "Društvo selekcionara i semenara Republike Srbije, Beograd",
journal = "Selekcija i semenarstvo",
title = "Influence of maize hybrid on bioethanol yield and quality of dried distillers' grains, Uticaj hibrida kukuruza na prinos bioetanola i kvalitet suve kukuruzne džibre",
volume = "21",
number = "2",
pages = "11-22",
doi = "10.5937/SelSem1502011S",
url = "conv_301"
}
Nikolić, V., Radosavljević, M., Terzić, D., Milašinović-Šeremešić, M., Mojović, L.,& Mladenović-Drinić, S.. (2015). Influence of maize hybrid on bioethanol yield and quality of dried distillers' grains. in Selekcija i semenarstvo
Društvo selekcionara i semenara Republike Srbije, Beograd., 21(2), 11-22.
https://doi.org/10.5937/SelSem1502011S
conv_301
Nikolić V, Radosavljević M, Terzić D, Milašinović-Šeremešić M, Mojović L, Mladenović-Drinić S. Influence of maize hybrid on bioethanol yield and quality of dried distillers' grains. in Selekcija i semenarstvo. 2015;21(2):11-22.
doi:10.5937/SelSem1502011S
conv_301 .
Nikolić, Valentina, Radosavljević, Milica, Terzić, Dušanka, Milašinović-Šeremešić, Marija, Mojović, Ljiljana, Mladenović-Drinić, Snežana, "Influence of maize hybrid on bioethanol yield and quality of dried distillers' grains" in Selekcija i semenarstvo, 21, no. 2 (2015):11-22,
https://doi.org/10.5937/SelSem1502011S .,
conv_301 .
3

Comparison of selected maize hybrids for feed production

Radosavljević, Milica; Terzić, Dušanka; Nikolić, Valentina; Milašinović-Šeremešić, Marija; Pajić, Zorica; Mladenović-Drinić, Snežana; Todorović, Goran

(Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi, Novi Sad, 2015)

TY - JOUR
AU - Radosavljević, Milica
AU - Terzić, Dušanka
AU - Nikolić, Valentina
AU - Milašinović-Šeremešić, Marija
AU - Pajić, Zorica
AU - Mladenović-Drinić, Snežana
AU - Todorović, Goran
PY - 2015
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/612
AB - The objectives of this study were to investigate chemical composition and in   vitro dry matter digestibility (IVDMD) as well as to determine correlations   between some important quality parameters of the maize hybrids developed for   silage preparation in order to evaluate their suitability for feed   production. The IVDMD coefficients of the whole plant ranged from 0.5667 to   0.6734 with the neutral detergent fibers digestibility (NDFD) varying from   166 to 322 g/kg. Regarding IVDMD, the hybrids ZP 427, ZP 648 and ZP 666 were   superior to other investigated hybrids. Very significant positive   correlation was found between IVDMD of the whole maize plant and NDFD   (r=0.79); very significant negative correlation was determined between L/NDF   of the whole maize plant and NDFD and IVDMD (r=-0.73, r=-0.91). Obtained   results are of an exceptional importance for the breeding programs and   selection of potentially most suitable hybrids for silage production.
AB - Osnovni cilj istraživanja prikazanog u ovom radu bio je da se ispitaju   hemijski sastav i in vitro svarljivost suve materije odabranih domaćih   hibrida kukuruza različitog genetičkog porekla i grupa zrenja. Pored toga,   cilj je bio i da se odrede korelacije između pojedinih značajnih parametara   kvaliteta hibrida kukuruza selekcionisanih za pripremanje silaže, kako bi se   odredila njihova podobnost za proizvodnju hrane za životinje. Svi ispitivani   hibridi su komercijalni i njihova detaljna karakterizacija je neophodna za   proširenje njihove upotrebe u proizvodnji hrane za životinje. In vitro   svarljivost suve materije određivana je enzimskom metodom prema Aufréré.   Koeficijenti svarljivosti cele biljke kretali su se od 0,5667 do 0,6734, dok   se svarljivost NDF-a (NDFD) kretala od 166 do 322 g/kg. Odnos ligninske   frakcije i NDF-a cele biljke ispitivanih hibrida varirao je u rasponu od 30   do 39 g/kg. Na osnovu svarljivosti suve materije hibridi ZP 427, ZP 648 i ZP   666 su ocenjeni kao veoma pogodni za proizvodnju hrane za životinje.   Utvrđene su značajne razlike u hemijskom sastavu i svarljivosti suve   materije ispitivanih hibrida. Veoma značajna pozitivna korelacija određena   je između svarljivosti suve materije cele biljke i NDFD (r=0,79); veoma   značajna negativna korelacija između L/NDF cele biljke kukuruza i NDFD,   odnosno svarljivosti suve materije (r=- 0,73, r=-0,91). Rezultati ovog   istraživanja imaju veliki značaj za selekciju potencijalno najpogodnijih   hibrida za proizvodnju silaže. PR This research was supported by the Serbian Ministry of Education, Science and Technology of the Republic of Serbia, Project TR 31068.
PB - Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi, Novi Sad
T2 - Journal on Processing and Energy in Agriculture
T1 - Comparison of selected maize hybrids for feed production
T1 - Uporedni prikaz odabranih hibrida kukuruza za proizvodnju hrane za životinje
VL - 19
IS - 1
SP - 38
EP - 43
UR - conv_638
ER - 
@article{
author = "Radosavljević, Milica and Terzić, Dušanka and Nikolić, Valentina and Milašinović-Šeremešić, Marija and Pajić, Zorica and Mladenović-Drinić, Snežana and Todorović, Goran",
year = "2015",
abstract = "The objectives of this study were to investigate chemical composition and in   vitro dry matter digestibility (IVDMD) as well as to determine correlations   between some important quality parameters of the maize hybrids developed for   silage preparation in order to evaluate their suitability for feed   production. The IVDMD coefficients of the whole plant ranged from 0.5667 to   0.6734 with the neutral detergent fibers digestibility (NDFD) varying from   166 to 322 g/kg. Regarding IVDMD, the hybrids ZP 427, ZP 648 and ZP 666 were   superior to other investigated hybrids. Very significant positive   correlation was found between IVDMD of the whole maize plant and NDFD   (r=0.79); very significant negative correlation was determined between L/NDF   of the whole maize plant and NDFD and IVDMD (r=-0.73, r=-0.91). Obtained   results are of an exceptional importance for the breeding programs and   selection of potentially most suitable hybrids for silage production., Osnovni cilj istraživanja prikazanog u ovom radu bio je da se ispitaju   hemijski sastav i in vitro svarljivost suve materije odabranih domaćih   hibrida kukuruza različitog genetičkog porekla i grupa zrenja. Pored toga,   cilj je bio i da se odrede korelacije između pojedinih značajnih parametara   kvaliteta hibrida kukuruza selekcionisanih za pripremanje silaže, kako bi se   odredila njihova podobnost za proizvodnju hrane za životinje. Svi ispitivani   hibridi su komercijalni i njihova detaljna karakterizacija je neophodna za   proširenje njihove upotrebe u proizvodnji hrane za životinje. In vitro   svarljivost suve materije određivana je enzimskom metodom prema Aufréré.   Koeficijenti svarljivosti cele biljke kretali su se od 0,5667 do 0,6734, dok   se svarljivost NDF-a (NDFD) kretala od 166 do 322 g/kg. Odnos ligninske   frakcije i NDF-a cele biljke ispitivanih hibrida varirao je u rasponu od 30   do 39 g/kg. Na osnovu svarljivosti suve materije hibridi ZP 427, ZP 648 i ZP   666 su ocenjeni kao veoma pogodni za proizvodnju hrane za životinje.   Utvrđene su značajne razlike u hemijskom sastavu i svarljivosti suve   materije ispitivanih hibrida. Veoma značajna pozitivna korelacija određena   je između svarljivosti suve materije cele biljke i NDFD (r=0,79); veoma   značajna negativna korelacija između L/NDF cele biljke kukuruza i NDFD,   odnosno svarljivosti suve materije (r=- 0,73, r=-0,91). Rezultati ovog   istraživanja imaju veliki značaj za selekciju potencijalno najpogodnijih   hibrida za proizvodnju silaže. PR This research was supported by the Serbian Ministry of Education, Science and Technology of the Republic of Serbia, Project TR 31068.",
publisher = "Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi, Novi Sad",
journal = "Journal on Processing and Energy in Agriculture",
title = "Comparison of selected maize hybrids for feed production, Uporedni prikaz odabranih hibrida kukuruza za proizvodnju hrane za životinje",
volume = "19",
number = "1",
pages = "38-43",
url = "conv_638"
}
Radosavljević, M., Terzić, D., Nikolić, V., Milašinović-Šeremešić, M., Pajić, Z., Mladenović-Drinić, S.,& Todorović, G.. (2015). Comparison of selected maize hybrids for feed production. in Journal on Processing and Energy in Agriculture
Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi, Novi Sad., 19(1), 38-43.
conv_638
Radosavljević M, Terzić D, Nikolić V, Milašinović-Šeremešić M, Pajić Z, Mladenović-Drinić S, Todorović G. Comparison of selected maize hybrids for feed production. in Journal on Processing and Energy in Agriculture. 2015;19(1):38-43.
conv_638 .
Radosavljević, Milica, Terzić, Dušanka, Nikolić, Valentina, Milašinović-Šeremešić, Marija, Pajić, Zorica, Mladenović-Drinić, Snežana, Todorović, Goran, "Comparison of selected maize hybrids for feed production" in Journal on Processing and Energy in Agriculture, 19, no. 1 (2015):38-43,
conv_638 .

Effective valorisation of distillery stillage by integrated production of lactic acid and high quality feed

Đukić-Vuković, Aleksandra; Mojović, Ljiljana; Nikolić, Valentina; Radosavljević, Milica; Pejin, Jelena; Kocic-Tanackov, Suncica D.

(Elsevier Science Bv, Amsterdam, 2015)

TY - JOUR
AU - Đukić-Vuković, Aleksandra
AU - Mojović, Ljiljana
AU - Nikolić, Valentina
AU - Radosavljević, Milica
AU - Pejin, Jelena
AU - Kocic-Tanackov, Suncica D.
PY - 2015
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/584
AB - Utilization of distillery stillage from bioethanol production for lactic acid and feed production was studied. The lactic acid fermentation of the stillage was performed by Lactobacillus rhamnosus ATCC 7469 and maximal lactic acid concentration of 50.18 g L-1, yield of 0.90 g g(-1), productivity of 1.48 g L-1 h(-1) and viable cell number of 5 x 10(9) CPU mL(-1) were achieved. Solid residues with biomass remains after lactic acid fermentation were assessed for animal consumption. The content of proteins and ash decreased in the residues after the fermentation, whilst the content of oil and nitrogen free extract was higher when compared to unfermented samples. The digestible (17480.64 kJ kg(-1)) and metabolisable (17389.08 kJ kg(-1)) energies as well as digestibility (966.95 g kg(-1)) of the fermentation residue were very high. The in vitro assessment of L. rhamnosus ATCC 7469 survival in simulated gastric conditions has shown high survival rate (87%). In addition, this bacterium has shown good antimicrobial activity against the most important pathogens and capability to produce exopolysaccharide on different sugars present in animal diet. After effective lactic acid fermentation, the residues could be recommended as a high quality feed for monogastric animals.
PB - Elsevier Science Bv, Amsterdam
T2 - Food Research International
T1 - Effective valorisation of distillery stillage by integrated production of lactic acid and high quality feed
VL - 73
SP - 75
EP - 80
DO - 10.1016/j.foodres.2014.07.048
UR - conv_910
ER - 
@article{
author = "Đukić-Vuković, Aleksandra and Mojović, Ljiljana and Nikolić, Valentina and Radosavljević, Milica and Pejin, Jelena and Kocic-Tanackov, Suncica D.",
year = "2015",
abstract = "Utilization of distillery stillage from bioethanol production for lactic acid and feed production was studied. The lactic acid fermentation of the stillage was performed by Lactobacillus rhamnosus ATCC 7469 and maximal lactic acid concentration of 50.18 g L-1, yield of 0.90 g g(-1), productivity of 1.48 g L-1 h(-1) and viable cell number of 5 x 10(9) CPU mL(-1) were achieved. Solid residues with biomass remains after lactic acid fermentation were assessed for animal consumption. The content of proteins and ash decreased in the residues after the fermentation, whilst the content of oil and nitrogen free extract was higher when compared to unfermented samples. The digestible (17480.64 kJ kg(-1)) and metabolisable (17389.08 kJ kg(-1)) energies as well as digestibility (966.95 g kg(-1)) of the fermentation residue were very high. The in vitro assessment of L. rhamnosus ATCC 7469 survival in simulated gastric conditions has shown high survival rate (87%). In addition, this bacterium has shown good antimicrobial activity against the most important pathogens and capability to produce exopolysaccharide on different sugars present in animal diet. After effective lactic acid fermentation, the residues could be recommended as a high quality feed for monogastric animals.",
publisher = "Elsevier Science Bv, Amsterdam",
journal = "Food Research International",
title = "Effective valorisation of distillery stillage by integrated production of lactic acid and high quality feed",
volume = "73",
pages = "75-80",
doi = "10.1016/j.foodres.2014.07.048",
url = "conv_910"
}
Đukić-Vuković, A., Mojović, L., Nikolić, V., Radosavljević, M., Pejin, J.,& Kocic-Tanackov, S. D.. (2015). Effective valorisation of distillery stillage by integrated production of lactic acid and high quality feed. in Food Research International
Elsevier Science Bv, Amsterdam., 73, 75-80.
https://doi.org/10.1016/j.foodres.2014.07.048
conv_910
Đukić-Vuković A, Mojović L, Nikolić V, Radosavljević M, Pejin J, Kocic-Tanackov SD. Effective valorisation of distillery stillage by integrated production of lactic acid and high quality feed. in Food Research International. 2015;73:75-80.
doi:10.1016/j.foodres.2014.07.048
conv_910 .
Đukić-Vuković, Aleksandra, Mojović, Ljiljana, Nikolić, Valentina, Radosavljević, Milica, Pejin, Jelena, Kocic-Tanackov, Suncica D., "Effective valorisation of distillery stillage by integrated production of lactic acid and high quality feed" in Food Research International, 73 (2015):75-80,
https://doi.org/10.1016/j.foodres.2014.07.048 .,
conv_910 .
20
19
20

Dried distillers' grains with solubles (DDGS) produced from different maize hybrids as animal feed

Nikolić, Valentina; Radosavljević, Milica; Terzić, Dušanka; Milašinović-Šeremešić, Marija; Mojović, Ljiljana

(Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi, Novi Sad, 2014)

TY - JOUR
AU - Nikolić, Valentina
AU - Radosavljević, Milica
AU - Terzić, Dušanka
AU - Milašinović-Šeremešić, Marija
AU - Mojović, Ljiljana
PY - 2014
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/558
AB - This paper presents results of studies on qualities of maize dried distillers' grains with solubles (DDGS), as animal feed, which is a by-product from the process of maize grain-based bioethanol production. Twenty maize hybrids, developed at the Maize Research Institute, Zemun Polje, were used in this study. The moisture content in all DDGS samples was below 13% - the maximum value according to the Serbian Regulation. Furthermore, obtained results show that all observed DDGS samples had a high content of protein (29.58 - 36.08%), i.e. three-fold higher than in the initial raw material - maize grain. The digestibility of dry matter in samples of DDGS ranged from 74.09 (ZP Rumenka) to 82.41% (ZP 505). Based on obtained results, samples of DDGS were of high quality and therefore can be used as feed for the preparation of complete and concentrated feed.
AB - Proizvodnjom bioetanola od zrna kukuruza dobija se sporedni proizvod poznat kao kukuruzna džibra. Na svaki litar bioetanola proizvedenog od zrna kukuruza nastaje oko 0,89 kg suve kukuruzne džibre. Ovaj sporedni proizvod industrije bioetanola predstavlja odličan izvor proteina i energije pa se zbog toga najčešće koristi kao komponenta smeša za ishranu domaćih životinja. Prihod od prodaje suve kukuruzne džibre mogao bi da ima pozitivan uticaj na ekonomsku isplativost proizvodnje bioetanola postupkom suvog mlevenja s obzirom da se ovim procesom jedna trećina kukuruznog zrna prevodi u suvu džibru. U ovom radu prikazani su rezultati ispitivanja kvaliteta suve kukuruzne džibre, kao hraniva za životinje. U istraživanju je korišćeno 20 hibrida kukuruza Instituta za kukuruz 'Zemun Polje '. Sadržaj suve materije kretao se od 90,47 (ZP Rumenka) do 91,87% (ZP 362), što ukazuje da je sadržaj vlage u svim uzorcima bio manji od 13%, maksimalne vrednosti prema Pravilniku o kvalitetu hrane za životinje. Rezultati su pokazali da su svi ispitani uzorci imali visok sadržaj proteina, između 29,58 (ZP 505) i 36,08% (ZP 611k). Pored toga uočeno je da je sadržaj proteina u suvoj džibri skoro utrostručen u odnosu na zrno kukuruza kao polaznu sirovinu. Svarljivost suve materije uzoraka suve kukuruzne džibre kretala se u rasponu od 74,09 (ZPRumenka) do 82,41% (ZP 505). Na osnovu dobijenih rezultata ustanovljeno je da su uzorci suve džibre svih ispitivanih hibrida dobrog kvaliteta i mogu se koristiti kao hranivo za pripremu potpunih i koncentrovanih smeša za ishranu životinja.
PB - Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi, Novi Sad
T2 - Journal on Processing and Energy in Agriculture
T1 - Dried distillers' grains with solubles (DDGS) produced from different maize hybrids as animal feed
T1 - Suva džibra različitih hibrida kukuruza kao hranivo za životinje
VL - 18
IS - 2
SP - 80
EP - 83
UR - conv_636
ER - 
@article{
author = "Nikolić, Valentina and Radosavljević, Milica and Terzić, Dušanka and Milašinović-Šeremešić, Marija and Mojović, Ljiljana",
year = "2014",
abstract = "This paper presents results of studies on qualities of maize dried distillers' grains with solubles (DDGS), as animal feed, which is a by-product from the process of maize grain-based bioethanol production. Twenty maize hybrids, developed at the Maize Research Institute, Zemun Polje, were used in this study. The moisture content in all DDGS samples was below 13% - the maximum value according to the Serbian Regulation. Furthermore, obtained results show that all observed DDGS samples had a high content of protein (29.58 - 36.08%), i.e. three-fold higher than in the initial raw material - maize grain. The digestibility of dry matter in samples of DDGS ranged from 74.09 (ZP Rumenka) to 82.41% (ZP 505). Based on obtained results, samples of DDGS were of high quality and therefore can be used as feed for the preparation of complete and concentrated feed., Proizvodnjom bioetanola od zrna kukuruza dobija se sporedni proizvod poznat kao kukuruzna džibra. Na svaki litar bioetanola proizvedenog od zrna kukuruza nastaje oko 0,89 kg suve kukuruzne džibre. Ovaj sporedni proizvod industrije bioetanola predstavlja odličan izvor proteina i energije pa se zbog toga najčešće koristi kao komponenta smeša za ishranu domaćih životinja. Prihod od prodaje suve kukuruzne džibre mogao bi da ima pozitivan uticaj na ekonomsku isplativost proizvodnje bioetanola postupkom suvog mlevenja s obzirom da se ovim procesom jedna trećina kukuruznog zrna prevodi u suvu džibru. U ovom radu prikazani su rezultati ispitivanja kvaliteta suve kukuruzne džibre, kao hraniva za životinje. U istraživanju je korišćeno 20 hibrida kukuruza Instituta za kukuruz 'Zemun Polje '. Sadržaj suve materije kretao se od 90,47 (ZP Rumenka) do 91,87% (ZP 362), što ukazuje da je sadržaj vlage u svim uzorcima bio manji od 13%, maksimalne vrednosti prema Pravilniku o kvalitetu hrane za životinje. Rezultati su pokazali da su svi ispitani uzorci imali visok sadržaj proteina, između 29,58 (ZP 505) i 36,08% (ZP 611k). Pored toga uočeno je da je sadržaj proteina u suvoj džibri skoro utrostručen u odnosu na zrno kukuruza kao polaznu sirovinu. Svarljivost suve materije uzoraka suve kukuruzne džibre kretala se u rasponu od 74,09 (ZPRumenka) do 82,41% (ZP 505). Na osnovu dobijenih rezultata ustanovljeno je da su uzorci suve džibre svih ispitivanih hibrida dobrog kvaliteta i mogu se koristiti kao hranivo za pripremu potpunih i koncentrovanih smeša za ishranu životinja.",
publisher = "Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi, Novi Sad",
journal = "Journal on Processing and Energy in Agriculture",
title = "Dried distillers' grains with solubles (DDGS) produced from different maize hybrids as animal feed, Suva džibra različitih hibrida kukuruza kao hranivo za životinje",
volume = "18",
number = "2",
pages = "80-83",
url = "conv_636"
}
Nikolić, V., Radosavljević, M., Terzić, D., Milašinović-Šeremešić, M.,& Mojović, L.. (2014). Dried distillers' grains with solubles (DDGS) produced from different maize hybrids as animal feed. in Journal on Processing and Energy in Agriculture
Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi, Novi Sad., 18(2), 80-83.
conv_636
Nikolić V, Radosavljević M, Terzić D, Milašinović-Šeremešić M, Mojović L. Dried distillers' grains with solubles (DDGS) produced from different maize hybrids as animal feed. in Journal on Processing and Energy in Agriculture. 2014;18(2):80-83.
conv_636 .
Nikolić, Valentina, Radosavljević, Milica, Terzić, Dušanka, Milašinović-Šeremešić, Marija, Mojović, Ljiljana, "Dried distillers' grains with solubles (DDGS) produced from different maize hybrids as animal feed" in Journal on Processing and Energy in Agriculture, 18, no. 2 (2014):80-83,
conv_636 .

Evaluation of the residue of lactic acid fermentation on stillage as an animal feed

Đukić-Vuković, Aleksandra; Mojović, Ljiljana; Nikolić, Valentina; Radosavljević, Milica; Terzić, Dušanka; Nikolić, Svetlana; Pejin, Jelena

(Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi, Novi Sad, 2013)

TY - JOUR
AU - Đukić-Vuković, Aleksandra
AU - Mojović, Ljiljana
AU - Nikolić, Valentina
AU - Radosavljević, Milica
AU - Terzić, Dušanka
AU - Nikolić, Svetlana
AU - Pejin, Jelena
PY - 2013
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/504
AB - Lactic acid is a significant chemical for the food industry. Fermentative lactic acid production on wastes could significantly improve the economy and sustainability of the process. In this study, lactic acid production was performed by L. rhamnosus ATCC 7469 on a stillage from bioethanol production on waste bread. Under optimal conditions, in fed-batch fermentation lactic acid productivity of 1.80 g L-1 h-1 has been achieved with a cell number of above 109 CFU mL-1. L. rhamnosus has shown high survival rate of over 85% in the presence of beef bile and at low pH value of MRS broth. The residuals after the fermentation were chemically analyzed and their composition corresponded well with the values recommended for the feed. The digestible energy was 17452.25 kJ kg-1, while metabolisable energy was 17360.83 kJ kg-1. The high values of energy parameters indicated that an integrated process for lactic acid and feedstuff production could be a good strategy.
AB - Mlečna kiselina je važna supstanca za prehrambenu industriju. Proizvodnja mlečne kiseline fermentacijom na otpadnim sirovinama može značajno da poveća ekonomičnost i održivost procesa. U ovom radu je ispitivana proizvodnja mlečne kiseline pomoću L. rhamnosus ATCC 7469 na džibri iz proizvodnje bioetanola na otpadnom hlebu. Pod optimalnim uslovima, u dolivnom postupku je postignuta produktivnost mlečne kiseline od 1.80 g L-1 h-1 sa više od 109 CFU mL-1 bakterija. L. rhamnosus je pokazao visok stepen preživljavanja od preko 85% u prisustvu žučnih soli i pri niskoj pH vrednosti MRS bujona. Ostatak nakon mlečno-kiselinske fermentacije džibre je hemijski analiziran i pokazano je da dobijene vrednosti odgovaraju preporučenim. Svarljiva energija je iznosila 17452,25 kJ kg-1, dok je metabolička energija bila 17360,83 kJ kg-1. Visoke vrednosti energetskih parametara hraniva ukazuju da integrisani proces proizvodnje mlečne kiseline i stočne hrane na džibri predstavlja povoljnu strategiju.
PB - Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi, Novi Sad
T2 - Journal on Processing and Energy in Agriculture
T1 - Evaluation of the residue of lactic acid fermentation on stillage as an animal feed
T1 - Ispitivanje kvaliteta džibre nakon mlečno-kiselinske fermentacije kao hrane za životinje
VL - 17
IS - 2
SP - 64
EP - 67
UR - conv_632
ER - 
@article{
author = "Đukić-Vuković, Aleksandra and Mojović, Ljiljana and Nikolić, Valentina and Radosavljević, Milica and Terzić, Dušanka and Nikolić, Svetlana and Pejin, Jelena",
year = "2013",
abstract = "Lactic acid is a significant chemical for the food industry. Fermentative lactic acid production on wastes could significantly improve the economy and sustainability of the process. In this study, lactic acid production was performed by L. rhamnosus ATCC 7469 on a stillage from bioethanol production on waste bread. Under optimal conditions, in fed-batch fermentation lactic acid productivity of 1.80 g L-1 h-1 has been achieved with a cell number of above 109 CFU mL-1. L. rhamnosus has shown high survival rate of over 85% in the presence of beef bile and at low pH value of MRS broth. The residuals after the fermentation were chemically analyzed and their composition corresponded well with the values recommended for the feed. The digestible energy was 17452.25 kJ kg-1, while metabolisable energy was 17360.83 kJ kg-1. The high values of energy parameters indicated that an integrated process for lactic acid and feedstuff production could be a good strategy., Mlečna kiselina je važna supstanca za prehrambenu industriju. Proizvodnja mlečne kiseline fermentacijom na otpadnim sirovinama može značajno da poveća ekonomičnost i održivost procesa. U ovom radu je ispitivana proizvodnja mlečne kiseline pomoću L. rhamnosus ATCC 7469 na džibri iz proizvodnje bioetanola na otpadnom hlebu. Pod optimalnim uslovima, u dolivnom postupku je postignuta produktivnost mlečne kiseline od 1.80 g L-1 h-1 sa više od 109 CFU mL-1 bakterija. L. rhamnosus je pokazao visok stepen preživljavanja od preko 85% u prisustvu žučnih soli i pri niskoj pH vrednosti MRS bujona. Ostatak nakon mlečno-kiselinske fermentacije džibre je hemijski analiziran i pokazano je da dobijene vrednosti odgovaraju preporučenim. Svarljiva energija je iznosila 17452,25 kJ kg-1, dok je metabolička energija bila 17360,83 kJ kg-1. Visoke vrednosti energetskih parametara hraniva ukazuju da integrisani proces proizvodnje mlečne kiseline i stočne hrane na džibri predstavlja povoljnu strategiju.",
publisher = "Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi, Novi Sad",
journal = "Journal on Processing and Energy in Agriculture",
title = "Evaluation of the residue of lactic acid fermentation on stillage as an animal feed, Ispitivanje kvaliteta džibre nakon mlečno-kiselinske fermentacije kao hrane za životinje",
volume = "17",
number = "2",
pages = "64-67",
url = "conv_632"
}
Đukić-Vuković, A., Mojović, L., Nikolić, V., Radosavljević, M., Terzić, D., Nikolić, S.,& Pejin, J.. (2013). Evaluation of the residue of lactic acid fermentation on stillage as an animal feed. in Journal on Processing and Energy in Agriculture
Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi, Novi Sad., 17(2), 64-67.
conv_632
Đukić-Vuković A, Mojović L, Nikolić V, Radosavljević M, Terzić D, Nikolić S, Pejin J. Evaluation of the residue of lactic acid fermentation on stillage as an animal feed. in Journal on Processing and Energy in Agriculture. 2013;17(2):64-67.
conv_632 .
Đukić-Vuković, Aleksandra, Mojović, Ljiljana, Nikolić, Valentina, Radosavljević, Milica, Terzić, Dušanka, Nikolić, Svetlana, Pejin, Jelena, "Evaluation of the residue of lactic acid fermentation on stillage as an animal feed" in Journal on Processing and Energy in Agriculture, 17, no. 2 (2013):64-67,
conv_632 .

Possibilities of utilization of co-products from corn grain ethanol and starch production

Nikolić, Valentina; Mojović, Ljiljana; Radosavljević, Milica; Terzić, Dušanka; Milašinović-Šeremešić, Marija; Janković, Marijana

(Savez hemijskih inženjera, Beograd, 2013)

TY - JOUR
AU - Nikolić, Valentina
AU - Mojović, Ljiljana
AU - Radosavljević, Milica
AU - Terzić, Dušanka
AU - Milašinović-Šeremešić, Marija
AU - Janković, Marijana
PY - 2013
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/490
AB - In recent decades, the expansion of alternative fuels production from crops traditionally used for food and animal feed has led to significant changes in the field of energy production, agriculture and food industry. Starch and sugar feed­stocks for ethanol production (corn, wheat, sugar beet, sugar cane, etc.) require increasing arable land to meet market demands for the biofuel production. Although intensive studies are being carried out in order to identify improved and more cost-effective methods for the utilization of lignocellulosic and communal waste in the production of alcohol fuel, the possibility of using dry distillers' grains with solubles (DDGS), by-product of bioethanol production from corn and wheat as well as alcoholic beverages industry, is now in focus. Application of DDGS in livestock and poultry diets in concentrations greater than traditional could positively affect the economic viability of this biofuel production, but also stabilize the current imbalance in the food and animal feed market. However, DDGS feedstuff should not be treated as a perfect substitute for corn, because the complexity of ration formulation determined at the farm or feedlot level is driven by energy and protein and other nutrient requirements, as well as their relative costs in the ration. Nevertheless, processing of corn by wet milling provides a multitude of co-products suitable for feedstuffs, food industry, pharmaceuticals, chemistry etc. Some of the most important wet milling co-products that have their use in feed­stuffs are corn gluten feed and corn gluten meal. The use of DDGS as a substitute for traditional feed could prevent indirect land-use changes associated with bio­fuel production, and therefore preserve the environmental destruction by saving the forests and permanent pastures. The use of distiller's grains can be beneficial to biofuel growth as this is an additional, the second largest, source of income accounting of 10-20% total income. In this paper, the possibilities of by-products from corn grain bioethanol and alcoholic beverages production are presented. Emphasis is placed on the dry distillers' grains with solubles, which is the most abundant and for researchers currently the most attractive co-product of bio­ethanol industry. Co-products from wet milling starch and ethanol production have not yet been thoroughly investigated and therefore represent an interesting subject for further research.
AB - Poslednjih nekoliko decenija ekspanzija proizvodnje alternativnih goriva iz biljnih sirovina, tradicionalno namenjenih ishrani, dovela je do značajnih promena na polju kako industrije energenata tako i poljoprivrede i prehrambene industrije. Skrobne i šećerne sirovine za proizvodnju bioetanola zahtevaju sve više obradivog zemljišta kako bi se ispunili zahtevi tržišta za ovim biogorivom. Trenutno je mogućnost upotrebe suve kukuruzne džibre sa rastvorenim materijama, sporednog proizvoda procesa proizvodnje bioetanola iz kukuruza kao i alkoholnih pića u žiži interesovanja. Njena primena u smešama za ishranu domaćih životinja, u koncentracijama većim od onih koje su do sada praktikovane, mogla bi pozitivno da utiče na ekonomsku isplativost proizvodnje ovog goriva, ali i da stabilizuje trenutno narušenu ravnotežu na tržištu prehrambenih proizvoda. U ovom radu prikazane su mogućnosti primene sporednih proizvoda iz proizvodnje bioetanola i industrije alkoholnih pića iz kukuruznog zrna. Akcenat je stavljen na suvu kukuruznu džibru sa rastvorenim materijama koja je procentualno najzastupljeniji i za istraživače trenutno najatraktivniji sporedni proizvod industrije bioetanola.
PB - Savez hemijskih inženjera, Beograd
T2 - Hemijska industrija
T1 - Possibilities of utilization of co-products from corn grain ethanol and starch production
T1 - Mogućnosti iskorišćenja sporednih proizvoda prerade kukuruznog zrna iz proizvodnje etanola i skroba
VL - 67
IS - 3
SP - 385
EP - 397
DO - 10.2298/HEMIND120405090S
UR - conv_356
ER - 
@article{
author = "Nikolić, Valentina and Mojović, Ljiljana and Radosavljević, Milica and Terzić, Dušanka and Milašinović-Šeremešić, Marija and Janković, Marijana",
year = "2013",
abstract = "In recent decades, the expansion of alternative fuels production from crops traditionally used for food and animal feed has led to significant changes in the field of energy production, agriculture and food industry. Starch and sugar feed­stocks for ethanol production (corn, wheat, sugar beet, sugar cane, etc.) require increasing arable land to meet market demands for the biofuel production. Although intensive studies are being carried out in order to identify improved and more cost-effective methods for the utilization of lignocellulosic and communal waste in the production of alcohol fuel, the possibility of using dry distillers' grains with solubles (DDGS), by-product of bioethanol production from corn and wheat as well as alcoholic beverages industry, is now in focus. Application of DDGS in livestock and poultry diets in concentrations greater than traditional could positively affect the economic viability of this biofuel production, but also stabilize the current imbalance in the food and animal feed market. However, DDGS feedstuff should not be treated as a perfect substitute for corn, because the complexity of ration formulation determined at the farm or feedlot level is driven by energy and protein and other nutrient requirements, as well as their relative costs in the ration. Nevertheless, processing of corn by wet milling provides a multitude of co-products suitable for feedstuffs, food industry, pharmaceuticals, chemistry etc. Some of the most important wet milling co-products that have their use in feed­stuffs are corn gluten feed and corn gluten meal. The use of DDGS as a substitute for traditional feed could prevent indirect land-use changes associated with bio­fuel production, and therefore preserve the environmental destruction by saving the forests and permanent pastures. The use of distiller's grains can be beneficial to biofuel growth as this is an additional, the second largest, source of income accounting of 10-20% total income. In this paper, the possibilities of by-products from corn grain bioethanol and alcoholic beverages production are presented. Emphasis is placed on the dry distillers' grains with solubles, which is the most abundant and for researchers currently the most attractive co-product of bio­ethanol industry. Co-products from wet milling starch and ethanol production have not yet been thoroughly investigated and therefore represent an interesting subject for further research., Poslednjih nekoliko decenija ekspanzija proizvodnje alternativnih goriva iz biljnih sirovina, tradicionalno namenjenih ishrani, dovela je do značajnih promena na polju kako industrije energenata tako i poljoprivrede i prehrambene industrije. Skrobne i šećerne sirovine za proizvodnju bioetanola zahtevaju sve više obradivog zemljišta kako bi se ispunili zahtevi tržišta za ovim biogorivom. Trenutno je mogućnost upotrebe suve kukuruzne džibre sa rastvorenim materijama, sporednog proizvoda procesa proizvodnje bioetanola iz kukuruza kao i alkoholnih pića u žiži interesovanja. Njena primena u smešama za ishranu domaćih životinja, u koncentracijama većim od onih koje su do sada praktikovane, mogla bi pozitivno da utiče na ekonomsku isplativost proizvodnje ovog goriva, ali i da stabilizuje trenutno narušenu ravnotežu na tržištu prehrambenih proizvoda. U ovom radu prikazane su mogućnosti primene sporednih proizvoda iz proizvodnje bioetanola i industrije alkoholnih pića iz kukuruznog zrna. Akcenat je stavljen na suvu kukuruznu džibru sa rastvorenim materijama koja je procentualno najzastupljeniji i za istraživače trenutno najatraktivniji sporedni proizvod industrije bioetanola.",
publisher = "Savez hemijskih inženjera, Beograd",
journal = "Hemijska industrija",
title = "Possibilities of utilization of co-products from corn grain ethanol and starch production, Mogućnosti iskorišćenja sporednih proizvoda prerade kukuruznog zrna iz proizvodnje etanola i skroba",
volume = "67",
number = "3",
pages = "385-397",
doi = "10.2298/HEMIND120405090S",
url = "conv_356"
}
Nikolić, V., Mojović, L., Radosavljević, M., Terzić, D., Milašinović-Šeremešić, M.,& Janković, M.. (2013). Possibilities of utilization of co-products from corn grain ethanol and starch production. in Hemijska industrija
Savez hemijskih inženjera, Beograd., 67(3), 385-397.
https://doi.org/10.2298/HEMIND120405090S
conv_356
Nikolić V, Mojović L, Radosavljević M, Terzić D, Milašinović-Šeremešić M, Janković M. Possibilities of utilization of co-products from corn grain ethanol and starch production. in Hemijska industrija. 2013;67(3):385-397.
doi:10.2298/HEMIND120405090S
conv_356 .
Nikolić, Valentina, Mojović, Ljiljana, Radosavljević, Milica, Terzić, Dušanka, Milašinović-Šeremešić, Marija, Janković, Marijana, "Possibilities of utilization of co-products from corn grain ethanol and starch production" in Hemijska industrija, 67, no. 3 (2013):385-397,
https://doi.org/10.2298/HEMIND120405090S .,
conv_356 .
2
3
4

Suitability of some selected maize hybrids from Serbia for the production of bioethanol and dried distillers' grains with solubles

Nikolić, Valentina; Mojović, Ljiljana; Đukić-Vuković, Aleksandra; Radosavljević, Milica; Terzić, Dušanka; Milašinović-Šeremešić, Marija

(Wiley-Blackwell, Hoboken, 2013)

TY - JOUR
AU - Nikolić, Valentina
AU - Mojović, Ljiljana
AU - Đukić-Vuković, Aleksandra
AU - Radosavljević, Milica
AU - Terzić, Dušanka
AU - Milašinović-Šeremešić, Marija
PY - 2013
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/499
AB - BACKGROUND: Bioethanol is mostly produced from starchy parts of the corn grain kernel leaving significant amounts of valuable by-products such as dried distillers' grains with solubles (DDGS) which can be used as a substitute for traditional feedstuff. The suitability of six maize hybrids from Serbia was investigated for bioethanol and DDGS production. The correlation between physical and chemical characteristics of the grain, bioethanol yield and quality of the corresponding DDGS was assessed. RESULTS: All hybrids had very different chemical composition and physical characteristics which could allow various applications. The highest bioethanol yield (94.5% of theoretical) and volumetric productivity (2.01 g l1 h1) were obtained with hybrid ZP 434 and the lowest with ZP 611k. Regarding chemical composition, all DDGS samples manifested good properties as feed components. Their protein content was higher compared to the kernel. In addition, the samples showed high digestibility and high mineral content, especially of calcium and phosphorus. CONCLUSION: A hybrid ZP 434 was selected as the most promising bioethanol producer. This property is attributed to the highest level of soft endosperm which is more susceptible to starch-hydrolysing enzymes. A high yield potential per hectare makes it the best candidate for commercial bioethanol production. (c) 2012 Society of Chemical Industry
PB - Wiley-Blackwell, Hoboken
T2 - Journal of the Science of Food and Agriculture
T1 - Suitability of some selected maize hybrids from Serbia for the production of bioethanol and dried distillers' grains with solubles
VL - 93
IS - 4
SP - 811
EP - 818
DO - 10.1002/jsfa.5801
UR - conv_839
ER - 
@article{
author = "Nikolić, Valentina and Mojović, Ljiljana and Đukić-Vuković, Aleksandra and Radosavljević, Milica and Terzić, Dušanka and Milašinović-Šeremešić, Marija",
year = "2013",
abstract = "BACKGROUND: Bioethanol is mostly produced from starchy parts of the corn grain kernel leaving significant amounts of valuable by-products such as dried distillers' grains with solubles (DDGS) which can be used as a substitute for traditional feedstuff. The suitability of six maize hybrids from Serbia was investigated for bioethanol and DDGS production. The correlation between physical and chemical characteristics of the grain, bioethanol yield and quality of the corresponding DDGS was assessed. RESULTS: All hybrids had very different chemical composition and physical characteristics which could allow various applications. The highest bioethanol yield (94.5% of theoretical) and volumetric productivity (2.01 g l1 h1) were obtained with hybrid ZP 434 and the lowest with ZP 611k. Regarding chemical composition, all DDGS samples manifested good properties as feed components. Their protein content was higher compared to the kernel. In addition, the samples showed high digestibility and high mineral content, especially of calcium and phosphorus. CONCLUSION: A hybrid ZP 434 was selected as the most promising bioethanol producer. This property is attributed to the highest level of soft endosperm which is more susceptible to starch-hydrolysing enzymes. A high yield potential per hectare makes it the best candidate for commercial bioethanol production. (c) 2012 Society of Chemical Industry",
publisher = "Wiley-Blackwell, Hoboken",
journal = "Journal of the Science of Food and Agriculture",
title = "Suitability of some selected maize hybrids from Serbia for the production of bioethanol and dried distillers' grains with solubles",
volume = "93",
number = "4",
pages = "811-818",
doi = "10.1002/jsfa.5801",
url = "conv_839"
}
Nikolić, V., Mojović, L., Đukić-Vuković, A., Radosavljević, M., Terzić, D.,& Milašinović-Šeremešić, M.. (2013). Suitability of some selected maize hybrids from Serbia for the production of bioethanol and dried distillers' grains with solubles. in Journal of the Science of Food and Agriculture
Wiley-Blackwell, Hoboken., 93(4), 811-818.
https://doi.org/10.1002/jsfa.5801
conv_839
Nikolić V, Mojović L, Đukić-Vuković A, Radosavljević M, Terzić D, Milašinović-Šeremešić M. Suitability of some selected maize hybrids from Serbia for the production of bioethanol and dried distillers' grains with solubles. in Journal of the Science of Food and Agriculture. 2013;93(4):811-818.
doi:10.1002/jsfa.5801
conv_839 .
Nikolić, Valentina, Mojović, Ljiljana, Đukić-Vuković, Aleksandra, Radosavljević, Milica, Terzić, Dušanka, Milašinović-Šeremešić, Marija, "Suitability of some selected maize hybrids from Serbia for the production of bioethanol and dried distillers' grains with solubles" in Journal of the Science of Food and Agriculture, 93, no. 4 (2013):811-818,
https://doi.org/10.1002/jsfa.5801 .,
conv_839 .
12
9
11

Effect of Micronisation on the Composition and Properties of the Flour from White, Yellow and Red Maize

Žilić, Slađana; Milašinović, Marija; Ignjatović-Micić, Dragana; Nikolić, Valentina; Hadži-Tašković-Šukalović, Vesna; Maksimović, Milan

(Faculty Food Technology Biotechnology, Zagreb, 2010)

TY - JOUR
AU - Žilić, Slađana
AU - Milašinović, Marija
AU - Ignjatović-Micić, Dragana
AU - Nikolić, Valentina
AU - Hadži-Tašković-Šukalović, Vesna
AU - Maksimović, Milan
PY - 2010
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/338
AB - The process of micronisation, a short time high temperature process that utilizes electromagnetic radiation in the infrared region to rapidly heat materials, is often used to improve storage stability of whole grain flour. In this work the consequences of such temperature treatment on the quality and solubility of proteins, viscosity, content of total phenolics, tocopherols, beta-carotene, as well as the antioxidant properties of maize (Zen mays L.) flour are presented. For these studies three maize hybrids were used: the semi-flint hybrid ZP 633 with pronounced yellow kernels, ZP Rumenka with dark red pericarp and yellow endosperm, and ZP 551b hybrid which is characterized by white kernels. The process of micronisation did not change the content of crude protein, the amount of albumin, globulin and zein were decreased, while glutelin remained the same or increased after micronisation. As a consequence of thermal effect on maize protein, tryptophan content was significantly decreased. Micronisation had a significant effect on the pasting properties of the selected maize flour. Viscosity of all micronised flour samples increased constantly, but without reaching a peak during heating of the slurry to 95 degrees C. At 95 degrees C it was slightly higher, but final viscosity at 50 degrees C was significantly lower. The micronisation treatment decreased the content of bioactive compounds (tocopherols, beta-carotene) naturally present in the raw grains. The whole grain flour from micronised grain, with modified nutritional and technological characteristics, represents a good raw material for production of gluten-free products.
PB - Faculty Food Technology Biotechnology, Zagreb
T2 - Food Technology and Biotechnology
T1 - Effect of Micronisation on the Composition and Properties of the Flour from White, Yellow and Red Maize
VL - 48
IS - 2
SP - 198
EP - 206
UR - conv_757
ER - 
@article{
author = "Žilić, Slađana and Milašinović, Marija and Ignjatović-Micić, Dragana and Nikolić, Valentina and Hadži-Tašković-Šukalović, Vesna and Maksimović, Milan",
year = "2010",
abstract = "The process of micronisation, a short time high temperature process that utilizes electromagnetic radiation in the infrared region to rapidly heat materials, is often used to improve storage stability of whole grain flour. In this work the consequences of such temperature treatment on the quality and solubility of proteins, viscosity, content of total phenolics, tocopherols, beta-carotene, as well as the antioxidant properties of maize (Zen mays L.) flour are presented. For these studies three maize hybrids were used: the semi-flint hybrid ZP 633 with pronounced yellow kernels, ZP Rumenka with dark red pericarp and yellow endosperm, and ZP 551b hybrid which is characterized by white kernels. The process of micronisation did not change the content of crude protein, the amount of albumin, globulin and zein were decreased, while glutelin remained the same or increased after micronisation. As a consequence of thermal effect on maize protein, tryptophan content was significantly decreased. Micronisation had a significant effect on the pasting properties of the selected maize flour. Viscosity of all micronised flour samples increased constantly, but without reaching a peak during heating of the slurry to 95 degrees C. At 95 degrees C it was slightly higher, but final viscosity at 50 degrees C was significantly lower. The micronisation treatment decreased the content of bioactive compounds (tocopherols, beta-carotene) naturally present in the raw grains. The whole grain flour from micronised grain, with modified nutritional and technological characteristics, represents a good raw material for production of gluten-free products.",
publisher = "Faculty Food Technology Biotechnology, Zagreb",
journal = "Food Technology and Biotechnology",
title = "Effect of Micronisation on the Composition and Properties of the Flour from White, Yellow and Red Maize",
volume = "48",
number = "2",
pages = "198-206",
url = "conv_757"
}
Žilić, S., Milašinović, M., Ignjatović-Micić, D., Nikolić, V., Hadži-Tašković-Šukalović, V.,& Maksimović, M.. (2010). Effect of Micronisation on the Composition and Properties of the Flour from White, Yellow and Red Maize. in Food Technology and Biotechnology
Faculty Food Technology Biotechnology, Zagreb., 48(2), 198-206.
conv_757
Žilić S, Milašinović M, Ignjatović-Micić D, Nikolić V, Hadži-Tašković-Šukalović V, Maksimović M. Effect of Micronisation on the Composition and Properties of the Flour from White, Yellow and Red Maize. in Food Technology and Biotechnology. 2010;48(2):198-206.
conv_757 .
Žilić, Slađana, Milašinović, Marija, Ignjatović-Micić, Dragana, Nikolić, Valentina, Hadži-Tašković-Šukalović, Vesna, Maksimović, Milan, "Effect of Micronisation on the Composition and Properties of the Flour from White, Yellow and Red Maize" in Food Technology and Biotechnology, 48, no. 2 (2010):198-206,
conv_757 .
10
12

Characterisation of different maize hybrids for bioethanol and starch production

Radosavljević, Milica; Mojović, Ljiljana; Nikolić, Valentina; Milašinović, Marija; Rakin, M.; Todorović, Goran

(2010)

TY - CONF
AU - Radosavljević, Milica
AU - Mojović, Ljiljana
AU - Nikolić, Valentina
AU - Milašinović, Marija
AU - Rakin, M.
AU - Todorović, Goran
PY - 2010
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/316
AB - The suitability of selected ZP maize hybrids for bioethanol and starch production was studied. The composition, physical and chemical traits, and the alcoholic fermentation of the maize hybrids hydrolysates were studied using Saccharomyces cerevisiae var. ellipsoideus yeast. The hybrid ZP 434 achieved the highest ethanol yield of 90.2% of the theoretical yield after 34 hr of fermentation, the maximum yield of 65.16%, and starch recovery of 93.14%. The hybrid ZP 544 obtained the lowest ethanol yield of 69.32%. The similar ethanol yield (approximately 79%) was also detected in Hybrids ZP 704wx and ZP 341 obtained similar ethanol yield of ≈ 79%, but differed very much on their starch content. The highest (74.13%) and the lowest (69%) starch contents were determined in hybrids ZP 704wx and ZP 341, respectively. This is an abstract of a paper presented at the 19th International Congress of Chemical and Process Engineering and 7th European Congress of Chemical Engineering (Prague, Czech Republic 8/28/2010-9/1/2010).
C3 - 19th International Congress of Chemical and Process Engineering, CHISA 2010 and 7th European Congres
T1 - Characterisation of different maize hybrids for bioethanol and starch production
UR - conv_1047
ER - 
@conference{
author = "Radosavljević, Milica and Mojović, Ljiljana and Nikolić, Valentina and Milašinović, Marija and Rakin, M. and Todorović, Goran",
year = "2010",
abstract = "The suitability of selected ZP maize hybrids for bioethanol and starch production was studied. The composition, physical and chemical traits, and the alcoholic fermentation of the maize hybrids hydrolysates were studied using Saccharomyces cerevisiae var. ellipsoideus yeast. The hybrid ZP 434 achieved the highest ethanol yield of 90.2% of the theoretical yield after 34 hr of fermentation, the maximum yield of 65.16%, and starch recovery of 93.14%. The hybrid ZP 544 obtained the lowest ethanol yield of 69.32%. The similar ethanol yield (approximately 79%) was also detected in Hybrids ZP 704wx and ZP 341 obtained similar ethanol yield of ≈ 79%, but differed very much on their starch content. The highest (74.13%) and the lowest (69%) starch contents were determined in hybrids ZP 704wx and ZP 341, respectively. This is an abstract of a paper presented at the 19th International Congress of Chemical and Process Engineering and 7th European Congress of Chemical Engineering (Prague, Czech Republic 8/28/2010-9/1/2010).",
journal = "19th International Congress of Chemical and Process Engineering, CHISA 2010 and 7th European Congres",
title = "Characterisation of different maize hybrids for bioethanol and starch production",
url = "conv_1047"
}
Radosavljević, M., Mojović, L., Nikolić, V., Milašinović, M., Rakin, M.,& Todorović, G.. (2010). Characterisation of different maize hybrids for bioethanol and starch production. in 19th International Congress of Chemical and Process Engineering, CHISA 2010 and 7th European Congres.
conv_1047
Radosavljević M, Mojović L, Nikolić V, Milašinović M, Rakin M, Todorović G. Characterisation of different maize hybrids for bioethanol and starch production. in 19th International Congress of Chemical and Process Engineering, CHISA 2010 and 7th European Congres. 2010;.
conv_1047 .
Radosavljević, Milica, Mojović, Ljiljana, Nikolić, Valentina, Milašinović, Marija, Rakin, M., Todorović, Goran, "Characterisation of different maize hybrids for bioethanol and starch production" in 19th International Congress of Chemical and Process Engineering, CHISA 2010 and 7th European Congres (2010),
conv_1047 .