Dražić, Milan

Link to this page

Authority KeyName Variants
b5bd5a0c-b03f-49a4-919f-d5931e96737a
 • Dražić, Milan (3)
Projects

Author's Bibliography

Effects of incorporation of liquid starter fertilizer in soybean productions

Pajić, Miloš; Dražić, Milan; Radojičić, Dušan; Gligorević, Kosta; Dumanović, Zoran

(Naučno društvo za pogonske mašine, traktore i održavanje, Novi Sad i Univerzitet u Novom Sadu - Poljoprivredni fakultet - Institut za poljoprivrednu tehniku, Novi Sad, 2013)

TY - JOUR
AU - Pajić, Miloš
AU - Dražić, Milan
AU - Radojičić, Dušan
AU - Gligorević, Kosta
AU - Dumanović, Zoran
PY - 2013
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/483
AB - Conventional saybean production assumes usage of standard inorganic fertilizers which can be added to the soil by different methods. Unlike conventional production, this research was conducted with assumption that by using different application rates of basic and liquid starter fertilizers, as well as, with improved method of their application, higher yield values and lower moisture content of harvested kernels would be realized. This paper explored influence of mechanized application with different rates and ways of broadcasting basic and liquid starter fertilizer to the soil for soybean production. Liquid starter fertilizers were applied concurrently with plantation. The results obtained show that kernel yield was higher in areas where starter fertilizer application was performed for 1,13 t·ha-1, compared to results obtained over control surfaces.
AB - Konvencionalna proizvodnja soje podrazumeva upotrebu standardnih mineralnih hraniva koja se u zemljište mogu uneti na različite načine. Za razliku od konvencionalne proizvodnje, ova istraživanja su sprovedena uz predpostavku da će se primenom različitih normi osnovnih i tečnih startnih đubriva kao i unapređenim načinom njihove aplikacije ostvariti veće vrednosti prinosa i niži sadržaj vlage ubranog zrna. U radu je istraživan uticaj mehanizovane aplikacije različitih normi unošenja osnovnog i tečnog startnog đubriva u zemljište pri proizvodnji soje. Aplikacija tečnih startnih đubriva vršena je istovremeno sa setvom. Dobijeni rezultati pokazuju da je prinos zrna na površinama gde je vršena aplikacija startnog đubriva viši za 1,13 t·ha-1 u odnosu na rezultate dobijene na kontrolnoj površini.
PB - Naučno društvo za pogonske mašine, traktore i održavanje, Novi Sad i Univerzitet u Novom Sadu - Poljoprivredni fakultet - Institut za poljoprivrednu tehniku, Novi Sad
T2 - Traktori i pogonske mašine
T1 - Effects of incorporation of liquid starter fertilizer in soybean productions
T1 - Efekti inkorporacije tečnog startnog đubriva u proizvodnji soje
VL - 18
IS - 4
SP - 75
EP - 80
ER - 
@article{
author = "Pajić, Miloš and Dražić, Milan and Radojičić, Dušan and Gligorević, Kosta and Dumanović, Zoran",
year = "2013",
url = "http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/483",
abstract = "Conventional saybean production assumes usage of standard inorganic fertilizers which can be added to the soil by different methods. Unlike conventional production, this research was conducted with assumption that by using different application rates of basic and liquid starter fertilizers, as well as, with improved method of their application, higher yield values and lower moisture content of harvested kernels would be realized. This paper explored influence of mechanized application with different rates and ways of broadcasting basic and liquid starter fertilizer to the soil for soybean production. Liquid starter fertilizers were applied concurrently with plantation. The results obtained show that kernel yield was higher in areas where starter fertilizer application was performed for 1,13 t·ha-1, compared to results obtained over control surfaces., Konvencionalna proizvodnja soje podrazumeva upotrebu standardnih mineralnih hraniva koja se u zemljište mogu uneti na različite načine. Za razliku od konvencionalne proizvodnje, ova istraživanja su sprovedena uz predpostavku da će se primenom različitih normi osnovnih i tečnih startnih đubriva kao i unapređenim načinom njihove aplikacije ostvariti veće vrednosti prinosa i niži sadržaj vlage ubranog zrna. U radu je istraživan uticaj mehanizovane aplikacije različitih normi unošenja osnovnog i tečnog startnog đubriva u zemljište pri proizvodnji soje. Aplikacija tečnih startnih đubriva vršena je istovremeno sa setvom. Dobijeni rezultati pokazuju da je prinos zrna na površinama gde je vršena aplikacija startnog đubriva viši za 1,13 t·ha-1 u odnosu na rezultate dobijene na kontrolnoj površini.",
publisher = "Naučno društvo za pogonske mašine, traktore i održavanje, Novi Sad i Univerzitet u Novom Sadu - Poljoprivredni fakultet - Institut za poljoprivrednu tehniku, Novi Sad",
journal = "Traktori i pogonske mašine",
title = "Effects of incorporation of liquid starter fertilizer in soybean productions, Efekti inkorporacije tečnog startnog đubriva u proizvodnji soje",
volume = "18",
number = "4",
pages = "75-80"
}
Pajić, M., Dražić, M., Radojičić, D., Gligorević, K.,& Dumanović, Z. (2013). Efekti inkorporacije tečnog startnog đubriva u proizvodnji soje.
Traktori i pogonske mašine
Naučno društvo za pogonske mašine, traktore i održavanje, Novi Sad i Univerzitet u Novom Sadu - Poljoprivredni fakultet - Institut za poljoprivrednu tehniku, Novi Sad., 18(4), 75-80.
Pajić M, Dražić M, Radojičić D, Gligorević K, Dumanović Z. Efekti inkorporacije tečnog startnog đubriva u proizvodnji soje. Traktori i pogonske mašine. 2013;18(4):75-80
Pajić Miloš, Dražić Milan, Radojičić Dušan, Gligorević Kosta, Dumanović Zoran, "Efekti inkorporacije tečnog startnog đubriva u proizvodnji soje" Traktori i pogonske mašine, 18, no. 4 (2013):75-80

Effects of mechanized method of liquid fertilizer application in corn production

Dražić, Milan; Pajić, Miloš; Dumanović, Zoran; Radojičić, Dušan; Gligorević, Kosta; Stojanović, Miloš; Božić, Steva

(Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet - Institut za poljoprivrednu tehniku, Beograd, 2012)

TY - JOUR
AU - Dražić, Milan
AU - Pajić, Miloš
AU - Dumanović, Zoran
AU - Radojičić, Dušan
AU - Gligorević, Kosta
AU - Stojanović, Miloš
AU - Božić, Steva
PY - 2012
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/451
AB - Conventional corn production assumes usage of standard inorganic fertilizers which can be added to the soil by different methods. Unlike conventional production, this research was conducted with assumption that by using different application rates of basic and liquid starter fertilizers, as well as, with improved method of their application, higher yield values and lower moisture content of harvested kernels would be realized. This paper explored influence of mechanized application with different rates and ways of broadcasting basic and liquid starter fertilizer to the soil for corn production. Liquid starter fertilizers were applied concurrently with plantation in two ways: in lanes and spots individually for each plant. The results obtained show that kernel yield was higher in areas where starter fertilizer application was performed for 1.79 t·ha-1, while kernel moisture contents was 3.6% lower compared to results obtained over control surfaces.
AB - Konvencionalna proizvodnja kukuruza podrazumeva upotrebu standardnih mineralnih hraniva koja se u zemljište mogu uneti na različite načine. Za razliku od konvencionalne proizvodnje, ova istraživanja su sprovedena uz pretpostavku da će se primenom različitih normi osnovnih i tečnih startnih đubriva kao i unapređenim načinom njihove aplikacije ostvariti veće vrednosti prinosa i niži sadržaj vlage ubranog zrna. U radu je istraživan uticaj mehanizovane aplikacije različitih normi i načina unošenja osnovnog i tečnog startnog đubriva u zemljište pri proizvodnji merkantilnog kukuruza. Aplikacija tečnih startnih đubriva vršena je istovremeno sa setvom i to na dva načina: u trake i tačke pojedinačno za svaku biljku. Dobijeni rezultati pokazuju da je prinos zrna na površinama gde je vršena aplikacija startnog đubriva viši za 1,79 t·ha-1, dok je sadržaj vlažnosti zrna niži za 3,6% u odnosu na rezultate dobijene na kontrolnoj površini.
PB - Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet - Institut za poljoprivrednu tehniku, Beograd
T2 - Poljoprivredna tehnika
T1 - Effects of mechanized method of liquid fertilizer application in corn production
T1 - Efekti mehanizovanog načina aplikacije tečnog startnog đubriva u proizvodnji kukuruza
VL - 37
IS - 3
SP - 63
EP - 70
ER - 
@article{
author = "Dražić, Milan and Pajić, Miloš and Dumanović, Zoran and Radojičić, Dušan and Gligorević, Kosta and Stojanović, Miloš and Božić, Steva",
year = "2012",
url = "http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/451",
abstract = "Conventional corn production assumes usage of standard inorganic fertilizers which can be added to the soil by different methods. Unlike conventional production, this research was conducted with assumption that by using different application rates of basic and liquid starter fertilizers, as well as, with improved method of their application, higher yield values and lower moisture content of harvested kernels would be realized. This paper explored influence of mechanized application with different rates and ways of broadcasting basic and liquid starter fertilizer to the soil for corn production. Liquid starter fertilizers were applied concurrently with plantation in two ways: in lanes and spots individually for each plant. The results obtained show that kernel yield was higher in areas where starter fertilizer application was performed for 1.79 t·ha-1, while kernel moisture contents was 3.6% lower compared to results obtained over control surfaces., Konvencionalna proizvodnja kukuruza podrazumeva upotrebu standardnih mineralnih hraniva koja se u zemljište mogu uneti na različite načine. Za razliku od konvencionalne proizvodnje, ova istraživanja su sprovedena uz pretpostavku da će se primenom različitih normi osnovnih i tečnih startnih đubriva kao i unapređenim načinom njihove aplikacije ostvariti veće vrednosti prinosa i niži sadržaj vlage ubranog zrna. U radu je istraživan uticaj mehanizovane aplikacije različitih normi i načina unošenja osnovnog i tečnog startnog đubriva u zemljište pri proizvodnji merkantilnog kukuruza. Aplikacija tečnih startnih đubriva vršena je istovremeno sa setvom i to na dva načina: u trake i tačke pojedinačno za svaku biljku. Dobijeni rezultati pokazuju da je prinos zrna na površinama gde je vršena aplikacija startnog đubriva viši za 1,79 t·ha-1, dok je sadržaj vlažnosti zrna niži za 3,6% u odnosu na rezultate dobijene na kontrolnoj površini.",
publisher = "Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet - Institut za poljoprivrednu tehniku, Beograd",
journal = "Poljoprivredna tehnika",
title = "Effects of mechanized method of liquid fertilizer application in corn production, Efekti mehanizovanog načina aplikacije tečnog startnog đubriva u proizvodnji kukuruza",
volume = "37",
number = "3",
pages = "63-70"
}
Dražić, M., Pajić, M., Dumanović, Z., Radojičić, D., Gligorević, K., Stojanović, M.,& Božić, S. (2012). Efekti mehanizovanog načina aplikacije tečnog startnog đubriva u proizvodnji kukuruza.
Poljoprivredna tehnika
Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet - Institut za poljoprivrednu tehniku, Beograd., 37(3), 63-70.
Dražić M, Pajić M, Dumanović Z, Radojičić D, Gligorević K, Stojanović M, Božić S. Efekti mehanizovanog načina aplikacije tečnog startnog đubriva u proizvodnji kukuruza. Poljoprivredna tehnika. 2012;37(3):63-70
Dražić Milan, Pajić Miloš, Dumanović Zoran, Radojičić Dušan, Gligorević Kosta, Stojanović Miloš, Božić Steva, "Efekti mehanizovanog načina aplikacije tečnog startnog đubriva u proizvodnji kukuruza" Poljoprivredna tehnika, 37, no. 3 (2012):63-70

Energy efficiency analysis of corn seed drying process in Maize Research Institute 'Zemun Polje' - Zemun

Zlatanović, Ivan; Gligorević, Kosta; Radojičić, Dušan; Dražić, Milan; Oljača, Mićo V.; Dumanović, Zoran; Mišović, Miloš; Manić, Nebojša; Rudonja, Nedžad

(Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet - Institut za poljoprivrednu tehniku, Beograd, 2011)

TY - JOUR
AU - Zlatanović, Ivan
AU - Gligorević, Kosta
AU - Radojičić, Dušan
AU - Dražić, Milan
AU - Oljača, Mićo V.
AU - Dumanović, Zoran
AU - Mišović, Miloš
AU - Manić, Nebojša
AU - Rudonja, Nedžad
PY - 2011
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/403
AB - In this paper actual parameter analysis of corn seed energy efficiency drying process was performed in Maize Research Institute 'Zemun Polje' in Zemun. Energy consumption data and performances of old - natural gas based system and new - corncob combustion based system were compared and analyzed. This paper deals with basic improvement measures, biomass usage and corncob usage validation in this type of industrial systems.
AB - U ovom radu je analizirana i ispitana energetska efikasnost sušenja semenskog kukuruza u doradnom centru Instituta za kukuruz 'Zemun Polje' u Zemunu. Podaci o radu starog sistema sušenja koji je kao energent koristio prirodni gas, analizirani su i upoređeni sa energetskim parametrima novog sistema, koji kao energent koristi usitnjeni oklasak dobijen u procesu krunjenja semenskog kukuruza. Rad se takođe bavi i razmatranjem ekoloških aspekata korišćenja oklaska kao goriva i tehno-ekonomskom opravdanošću primene ovakvog sistema sušenja.
PB - Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet - Institut za poljoprivrednu tehniku, Beograd
T2 - Poljoprivredna tehnika
T1 - Energy efficiency analysis of corn seed drying process in Maize Research Institute 'Zemun Polje' - Zemun
T1 - Analiza energetske efikasnosti sušenja semenskog kukuruza u Institutu za kukuruz 'Zemun Polje' u Zemunu
VL - 36
IS - 2
SP - 87
EP - 96
ER - 
@article{
author = "Zlatanović, Ivan and Gligorević, Kosta and Radojičić, Dušan and Dražić, Milan and Oljača, Mićo V. and Dumanović, Zoran and Mišović, Miloš and Manić, Nebojša and Rudonja, Nedžad",
year = "2011",
url = "http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/403",
abstract = "In this paper actual parameter analysis of corn seed energy efficiency drying process was performed in Maize Research Institute 'Zemun Polje' in Zemun. Energy consumption data and performances of old - natural gas based system and new - corncob combustion based system were compared and analyzed. This paper deals with basic improvement measures, biomass usage and corncob usage validation in this type of industrial systems., U ovom radu je analizirana i ispitana energetska efikasnost sušenja semenskog kukuruza u doradnom centru Instituta za kukuruz 'Zemun Polje' u Zemunu. Podaci o radu starog sistema sušenja koji je kao energent koristio prirodni gas, analizirani su i upoređeni sa energetskim parametrima novog sistema, koji kao energent koristi usitnjeni oklasak dobijen u procesu krunjenja semenskog kukuruza. Rad se takođe bavi i razmatranjem ekoloških aspekata korišćenja oklaska kao goriva i tehno-ekonomskom opravdanošću primene ovakvog sistema sušenja.",
publisher = "Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet - Institut za poljoprivrednu tehniku, Beograd",
journal = "Poljoprivredna tehnika",
title = "Energy efficiency analysis of corn seed drying process in Maize Research Institute 'Zemun Polje' - Zemun, Analiza energetske efikasnosti sušenja semenskog kukuruza u Institutu za kukuruz 'Zemun Polje' u Zemunu",
volume = "36",
number = "2",
pages = "87-96"
}
Zlatanović, I., Gligorević, K., Radojičić, D., Dražić, M., Oljača, M. V., Dumanović, Z., Mišović, M., Manić, N.,& Rudonja, N. (2011). Analiza energetske efikasnosti sušenja semenskog kukuruza u Institutu za kukuruz 'Zemun Polje' u Zemunu.
Poljoprivredna tehnika
Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet - Institut za poljoprivrednu tehniku, Beograd., 36(2), 87-96.
Zlatanović I, Gligorević K, Radojičić D, Dražić M, Oljača MV, Dumanović Z, Mišović M, Manić N, Rudonja N. Analiza energetske efikasnosti sušenja semenskog kukuruza u Institutu za kukuruz 'Zemun Polje' u Zemunu. Poljoprivredna tehnika. 2011;36(2):87-96
Zlatanović Ivan, Gligorević Kosta, Radojičić Dušan, Dražić Milan, Oljača Mićo V., Dumanović Zoran, Mišović Miloš, Manić Nebojša, Rudonja Nedžad, "Analiza energetske efikasnosti sušenja semenskog kukuruza u Institutu za kukuruz 'Zemun Polje' u Zemunu" Poljoprivredna tehnika, 36, no. 2 (2011):87-96