Mačvanin, Nada

Link to this page

Authority KeyName Variants
302d21aa-aeb0-4a16-afcc-8d6959a4f20b
 • Mačvanin, Nada (2)
Projects
No records found.

Author's Bibliography

Effect of potential traction characteristics Fendt tractors in optimization processing of cultivation soil

Obradović, Dragoljub; Petrović, Predrag; Petrović, Marija; Dumanović, Zoran; Kresović, Branka; Mačvanin, Nada; Prokeš, Bela

(Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet - Institut za poljoprivrednu tehniku, Beograd, 2010)

TY - JOUR
AU - Obradović, Dragoljub
AU - Petrović, Predrag
AU - Petrović, Marija
AU - Dumanović, Zoran
AU - Kresović, Branka
AU - Mačvanin, Nada
AU - Prokeš, Bela
PY - 2010
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/322
AB - Trend development of agricultural tractors, follows agrotechnique and to the general development of technique, that fundamental investigations find their full application in the world manufacturing of tractors also. This paper analyses the potential performance of a tractor Fendt production and their impact on the optimization of agricultural conditions in the processing of agricultural land in Serbia. Fendt tractors manufacturing have all the characteristics of contemporary world of tractors based on the basis of increasing engine power while keeping intact mass of the tractor in the individual series. Comprehensive analysis of Fendt tractors is made of several approaches, the three series of tractors from 700, 800 and 900, and one of these results is shown in this paper. Based on the analysis it can be concluded that the particular batch of tractors complement each other in relation to the demands of agricultural technology and farm size, which provide optimum conditions for processing various types of soil in accordance with the requirements of modern production agriculture. Such an approach to the analysis of potential impact on the optimization of processing characteristics of the soil, allows potential buyers relief decision to buy the tractor, depending on their requirements.
AB - Trend razvoja poljoprivrednih traktora prati agrotehnički i opšti razvoj tehnike, tako da fundamentalna istraživanja nalaze punu primenu i u svetskoj proizvodnji traktora. U radu su analizirane potencijalne eksploatacione karakteristike traktora proizvodnje Fendt i njihov uticaj na optimizaciju agrotehničkih uslova u obradi poljoprivrednog zemljišta Srbije. Traktori proizvodnje Fendt imaju sve karakteristike savremenih svetskih traktora koje se zasnivaju na bazi povećanja snage motora uz zadržavanje nepromenjene mase traktora u okviru pojedinih serija. Sveobuhvatna analiza traktora Fendt je izvršena od više raspoloživih modela, na tri traktora iz serija 700, 800 i 900, a jedan deo tih rezultata, prikazan je u ovom radu. Na osnovu izvršene analize nameće se zaključak, da se pojedine serije traktora međusobno dopunjuju u odnosu na zahteve agrotehnike i veličinu poseda, čime se obezbeđuju uslovi za optimalnu obradu različitih tipova zemljišta u skladu sa zahtevima proizvodnje savremene poljoprivrede. Takav pristup analizi uticaja potencijalnih karakteristika na optimizaciju obrade zemljišta, omogućava potencijalnim kupcima olakšanje odluke o kupovini traktora u zavisnosti od njihovih zahteva.
PB - Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet - Institut za poljoprivrednu tehniku, Beograd
T2 - Poljoprivredna tehnika
T1 - Effect of potential traction characteristics Fendt tractors in optimization processing of cultivation soil
T1 - Uticaj potencijalnih vučnih karakteristika traktora Fendt u optimizaciji obrade zemljišta
VL - 35
IS - 2
SP - 19
EP - 26
ER - 
@article{
author = "Obradović, Dragoljub and Petrović, Predrag and Petrović, Marija and Dumanović, Zoran and Kresović, Branka and Mačvanin, Nada and Prokeš, Bela",
year = "2010",
url = "http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/322",
abstract = "Trend development of agricultural tractors, follows agrotechnique and to the general development of technique, that fundamental investigations find their full application in the world manufacturing of tractors also. This paper analyses the potential performance of a tractor Fendt production and their impact on the optimization of agricultural conditions in the processing of agricultural land in Serbia. Fendt tractors manufacturing have all the characteristics of contemporary world of tractors based on the basis of increasing engine power while keeping intact mass of the tractor in the individual series. Comprehensive analysis of Fendt tractors is made of several approaches, the three series of tractors from 700, 800 and 900, and one of these results is shown in this paper. Based on the analysis it can be concluded that the particular batch of tractors complement each other in relation to the demands of agricultural technology and farm size, which provide optimum conditions for processing various types of soil in accordance with the requirements of modern production agriculture. Such an approach to the analysis of potential impact on the optimization of processing characteristics of the soil, allows potential buyers relief decision to buy the tractor, depending on their requirements., Trend razvoja poljoprivrednih traktora prati agrotehnički i opšti razvoj tehnike, tako da fundamentalna istraživanja nalaze punu primenu i u svetskoj proizvodnji traktora. U radu su analizirane potencijalne eksploatacione karakteristike traktora proizvodnje Fendt i njihov uticaj na optimizaciju agrotehničkih uslova u obradi poljoprivrednog zemljišta Srbije. Traktori proizvodnje Fendt imaju sve karakteristike savremenih svetskih traktora koje se zasnivaju na bazi povećanja snage motora uz zadržavanje nepromenjene mase traktora u okviru pojedinih serija. Sveobuhvatna analiza traktora Fendt je izvršena od više raspoloživih modela, na tri traktora iz serija 700, 800 i 900, a jedan deo tih rezultata, prikazan je u ovom radu. Na osnovu izvršene analize nameće se zaključak, da se pojedine serije traktora međusobno dopunjuju u odnosu na zahteve agrotehnike i veličinu poseda, čime se obezbeđuju uslovi za optimalnu obradu različitih tipova zemljišta u skladu sa zahtevima proizvodnje savremene poljoprivrede. Takav pristup analizi uticaja potencijalnih karakteristika na optimizaciju obrade zemljišta, omogućava potencijalnim kupcima olakšanje odluke o kupovini traktora u zavisnosti od njihovih zahteva.",
publisher = "Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet - Institut za poljoprivrednu tehniku, Beograd",
journal = "Poljoprivredna tehnika",
title = "Effect of potential traction characteristics Fendt tractors in optimization processing of cultivation soil, Uticaj potencijalnih vučnih karakteristika traktora Fendt u optimizaciji obrade zemljišta",
volume = "35",
number = "2",
pages = "19-26"
}
Obradović, D., Petrović, P., Petrović, M., Dumanović, Z., Kresović, B., Mačvanin, N.,& Prokeš, B. (2010). Uticaj potencijalnih vučnih karakteristika traktora Fendt u optimizaciji obrade zemljišta.
Poljoprivredna tehnika
Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet - Institut za poljoprivrednu tehniku, Beograd., 35(2), 19-26.
Obradović D, Petrović P, Petrović M, Dumanović Z, Kresović B, Mačvanin N, Prokeš B. Uticaj potencijalnih vučnih karakteristika traktora Fendt u optimizaciji obrade zemljišta. Poljoprivredna tehnika. 2010;35(2):19-26
Obradović Dragoljub, Petrović Predrag, Petrović Marija, Dumanović Zoran, Kresović Branka, Mačvanin Nada, Prokeš Bela, "Uticaj potencijalnih vučnih karakteristika traktora Fendt u optimizaciji obrade zemljišta" Poljoprivredna tehnika, 35, no. 2 (2010):19-26

Potential traction characteristics and rational use of Fendt tractors in the agro-technical conditions

Obradović, Dragoljub; Petrović, Predrag; Petrović, Marija; Dumanović, Zoran; Kresović, Branka; Mačvanin, Nada; Prokeš, Bela

(Naučno društvo za pogonske mašine, traktore i održavanje, Novi Sad i Univerzitet u Novom Sadu - Poljoprivredni fakultet - Institut za poljoprivrednu tehniku, Novi Sad, 2010)

TY - JOUR
AU - Obradović, Dragoljub
AU - Petrović, Predrag
AU - Petrović, Marija
AU - Dumanović, Zoran
AU - Kresović, Branka
AU - Mačvanin, Nada
AU - Prokeš, Bela
PY - 2010
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/313
AB - The paper analyze the potential performance of Fendt tractors and their rationality in agro-technical conditions of agriculture in Serbia. Fendt tractors have all the characteristics of contemporary tractors, based on increasing engine power and constant mass of the tractor series. Comprehensive analysis of Fendt tractors was performed on 39 different models of tractors from the series 200, 300, 400, 500, 700, 800 and 900, of which only a section of the first three series of tractors is shown in this paper. Based on the analysis, it can be concluded that the particular tractor seroes complement each other in relation to demands of agricultural technology and farm size, which enables rational and cost effective agricultural production. For practical utilization is important applied methodology of which is the scientific way of connecting the energy needs for the application of modern agricultural technology and rationality of a traction-energy potential of the tractor.
AB - U radu su analizirane potencijalne eksploatacione karakteristike traktora proizvodnje Fendt i njihova racionalnost u agrotehničkim uslovima poljoprivrede Srbije. Traktori proizvodnje Fendt imaju sve karakteristike savremenih traktora koje se zasnivaju na bazi povećanja snage motora uz zadržavanje nepromenjene mase traktora u okviru pojedinih serija. Sveobuhvatna analiza traktora Fendt je izvršena na 39 različitih modela traktora iz serija 200, 300 400, 500, 700, 800 i 900, od kojih je samo deo rezultata serije prva tri traktora prikazan u ovom radu. Na osnovu analiza nameće se zaključak da se pojedine serije traktora međusobno dopunjuju u odnosu na zahteve agrotehnike i veličinu poseda, čime se obezbeđuju uslovi za racionalnu i ekonomičnu poljoprivrednu proizvodnju. Za praksu je značajan primenjeni metod rada koji predstavlja naučni put povezivanja energetskih potreba za primenu savremene agrotehnike i racionalnost vučno-energetskog potencijala traktora.
PB - Naučno društvo za pogonske mašine, traktore i održavanje, Novi Sad i Univerzitet u Novom Sadu - Poljoprivredni fakultet - Institut za poljoprivrednu tehniku, Novi Sad
T2 - Traktori i pogonske mašine
T1 - Potential traction characteristics and rational use of Fendt tractors in the agro-technical conditions
T1 - Potencijalne vučne karakteristike i racionalnost primene traktora Fendt u agrotehničkim uslovima
VL - 15
IS - 2-3
SP - 52
EP - 59
ER - 
@article{
author = "Obradović, Dragoljub and Petrović, Predrag and Petrović, Marija and Dumanović, Zoran and Kresović, Branka and Mačvanin, Nada and Prokeš, Bela",
year = "2010",
url = "http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/313",
abstract = "The paper analyze the potential performance of Fendt tractors and their rationality in agro-technical conditions of agriculture in Serbia. Fendt tractors have all the characteristics of contemporary tractors, based on increasing engine power and constant mass of the tractor series. Comprehensive analysis of Fendt tractors was performed on 39 different models of tractors from the series 200, 300, 400, 500, 700, 800 and 900, of which only a section of the first three series of tractors is shown in this paper. Based on the analysis, it can be concluded that the particular tractor seroes complement each other in relation to demands of agricultural technology and farm size, which enables rational and cost effective agricultural production. For practical utilization is important applied methodology of which is the scientific way of connecting the energy needs for the application of modern agricultural technology and rationality of a traction-energy potential of the tractor., U radu su analizirane potencijalne eksploatacione karakteristike traktora proizvodnje Fendt i njihova racionalnost u agrotehničkim uslovima poljoprivrede Srbije. Traktori proizvodnje Fendt imaju sve karakteristike savremenih traktora koje se zasnivaju na bazi povećanja snage motora uz zadržavanje nepromenjene mase traktora u okviru pojedinih serija. Sveobuhvatna analiza traktora Fendt je izvršena na 39 različitih modela traktora iz serija 200, 300 400, 500, 700, 800 i 900, od kojih je samo deo rezultata serije prva tri traktora prikazan u ovom radu. Na osnovu analiza nameće se zaključak da se pojedine serije traktora međusobno dopunjuju u odnosu na zahteve agrotehnike i veličinu poseda, čime se obezbeđuju uslovi za racionalnu i ekonomičnu poljoprivrednu proizvodnju. Za praksu je značajan primenjeni metod rada koji predstavlja naučni put povezivanja energetskih potreba za primenu savremene agrotehnike i racionalnost vučno-energetskog potencijala traktora.",
publisher = "Naučno društvo za pogonske mašine, traktore i održavanje, Novi Sad i Univerzitet u Novom Sadu - Poljoprivredni fakultet - Institut za poljoprivrednu tehniku, Novi Sad",
journal = "Traktori i pogonske mašine",
title = "Potential traction characteristics and rational use of Fendt tractors in the agro-technical conditions, Potencijalne vučne karakteristike i racionalnost primene traktora Fendt u agrotehničkim uslovima",
volume = "15",
number = "2-3",
pages = "52-59"
}
Obradović, D., Petrović, P., Petrović, M., Dumanović, Z., Kresović, B., Mačvanin, N.,& Prokeš, B. (2010). Potencijalne vučne karakteristike i racionalnost primene traktora Fendt u agrotehničkim uslovima.
Traktori i pogonske mašine
Naučno društvo za pogonske mašine, traktore i održavanje, Novi Sad i Univerzitet u Novom Sadu - Poljoprivredni fakultet - Institut za poljoprivrednu tehniku, Novi Sad., 15(2-3), 52-59.
Obradović D, Petrović P, Petrović M, Dumanović Z, Kresović B, Mačvanin N, Prokeš B. Potencijalne vučne karakteristike i racionalnost primene traktora Fendt u agrotehničkim uslovima. Traktori i pogonske mašine. 2010;15(2-3):52-59
Obradović Dragoljub, Petrović Predrag, Petrović Marija, Dumanović Zoran, Kresović Branka, Mačvanin Nada, Prokeš Bela, "Potencijalne vučne karakteristike i racionalnost primene traktora Fendt u agrotehničkim uslovima" Traktori i pogonske mašine, 15, no. 2-3 (2010):52-59