Stojanović, Miloš

Link to this page

Authority KeyName Variants
13f81026-30f1-489e-8d13-cd417179d028
 • Stojanović, Miloš (1)
Projects

Author's Bibliography

Effects of mechanized method of liquid fertilizer application in corn production

Dražić, Milan; Pajić, Miloš; Dumanović, Zoran; Radojičić, Dušan; Gligorević, Kosta; Stojanović, Miloš; Božić, Steva

(Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet - Institut za poljoprivrednu tehniku, Beograd, 2012)

TY - JOUR
AU - Dražić, Milan
AU - Pajić, Miloš
AU - Dumanović, Zoran
AU - Radojičić, Dušan
AU - Gligorević, Kosta
AU - Stojanović, Miloš
AU - Božić, Steva
PY - 2012
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/451
AB - Conventional corn production assumes usage of standard inorganic fertilizers which can be added to the soil by different methods. Unlike conventional production, this research was conducted with assumption that by using different application rates of basic and liquid starter fertilizers, as well as, with improved method of their application, higher yield values and lower moisture content of harvested kernels would be realized. This paper explored influence of mechanized application with different rates and ways of broadcasting basic and liquid starter fertilizer to the soil for corn production. Liquid starter fertilizers were applied concurrently with plantation in two ways: in lanes and spots individually for each plant. The results obtained show that kernel yield was higher in areas where starter fertilizer application was performed for 1.79 t·ha-1, while kernel moisture contents was 3.6% lower compared to results obtained over control surfaces.
AB - Konvencionalna proizvodnja kukuruza podrazumeva upotrebu standardnih mineralnih hraniva koja se u zemljište mogu uneti na različite načine. Za razliku od konvencionalne proizvodnje, ova istraživanja su sprovedena uz pretpostavku da će se primenom različitih normi osnovnih i tečnih startnih đubriva kao i unapređenim načinom njihove aplikacije ostvariti veće vrednosti prinosa i niži sadržaj vlage ubranog zrna. U radu je istraživan uticaj mehanizovane aplikacije različitih normi i načina unošenja osnovnog i tečnog startnog đubriva u zemljište pri proizvodnji merkantilnog kukuruza. Aplikacija tečnih startnih đubriva vršena je istovremeno sa setvom i to na dva načina: u trake i tačke pojedinačno za svaku biljku. Dobijeni rezultati pokazuju da je prinos zrna na površinama gde je vršena aplikacija startnog đubriva viši za 1,79 t·ha-1, dok je sadržaj vlažnosti zrna niži za 3,6% u odnosu na rezultate dobijene na kontrolnoj površini.
PB - Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet - Institut za poljoprivrednu tehniku, Beograd
T2 - Poljoprivredna tehnika
T1 - Effects of mechanized method of liquid fertilizer application in corn production
T1 - Efekti mehanizovanog načina aplikacije tečnog startnog đubriva u proizvodnji kukuruza
VL - 37
IS - 3
SP - 63
EP - 70
ER - 
@article{
author = "Dražić, Milan and Pajić, Miloš and Dumanović, Zoran and Radojičić, Dušan and Gligorević, Kosta and Stojanović, Miloš and Božić, Steva",
year = "2012",
url = "http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/451",
abstract = "Conventional corn production assumes usage of standard inorganic fertilizers which can be added to the soil by different methods. Unlike conventional production, this research was conducted with assumption that by using different application rates of basic and liquid starter fertilizers, as well as, with improved method of their application, higher yield values and lower moisture content of harvested kernels would be realized. This paper explored influence of mechanized application with different rates and ways of broadcasting basic and liquid starter fertilizer to the soil for corn production. Liquid starter fertilizers were applied concurrently with plantation in two ways: in lanes and spots individually for each plant. The results obtained show that kernel yield was higher in areas where starter fertilizer application was performed for 1.79 t·ha-1, while kernel moisture contents was 3.6% lower compared to results obtained over control surfaces., Konvencionalna proizvodnja kukuruza podrazumeva upotrebu standardnih mineralnih hraniva koja se u zemljište mogu uneti na različite načine. Za razliku od konvencionalne proizvodnje, ova istraživanja su sprovedena uz pretpostavku da će se primenom različitih normi osnovnih i tečnih startnih đubriva kao i unapređenim načinom njihove aplikacije ostvariti veće vrednosti prinosa i niži sadržaj vlage ubranog zrna. U radu je istraživan uticaj mehanizovane aplikacije različitih normi i načina unošenja osnovnog i tečnog startnog đubriva u zemljište pri proizvodnji merkantilnog kukuruza. Aplikacija tečnih startnih đubriva vršena je istovremeno sa setvom i to na dva načina: u trake i tačke pojedinačno za svaku biljku. Dobijeni rezultati pokazuju da je prinos zrna na površinama gde je vršena aplikacija startnog đubriva viši za 1,79 t·ha-1, dok je sadržaj vlažnosti zrna niži za 3,6% u odnosu na rezultate dobijene na kontrolnoj površini.",
publisher = "Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet - Institut za poljoprivrednu tehniku, Beograd",
journal = "Poljoprivredna tehnika",
title = "Effects of mechanized method of liquid fertilizer application in corn production, Efekti mehanizovanog načina aplikacije tečnog startnog đubriva u proizvodnji kukuruza",
volume = "37",
number = "3",
pages = "63-70"
}
Dražić, M., Pajić, M., Dumanović, Z., Radojičić, D., Gligorević, K., Stojanović, M.,& Božić, S. (2012). Efekti mehanizovanog načina aplikacije tečnog startnog đubriva u proizvodnji kukuruza.
Poljoprivredna tehnika
Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet - Institut za poljoprivrednu tehniku, Beograd., 37(3), 63-70.
Dražić M, Pajić M, Dumanović Z, Radojičić D, Gligorević K, Stojanović M, Božić S. Efekti mehanizovanog načina aplikacije tečnog startnog đubriva u proizvodnji kukuruza. Poljoprivredna tehnika. 2012;37(3):63-70
Dražić Milan, Pajić Miloš, Dumanović Zoran, Radojičić Dušan, Gligorević Kosta, Stojanović Miloš, Božić Steva, "Efekti mehanizovanog načina aplikacije tečnog startnog đubriva u proizvodnji kukuruza" Poljoprivredna tehnika, 37, no. 3 (2012):63-70