Štrbanović, Ratibor

Link to this page

Authority KeyName Variants
fcbf263e-5c71-4a18-ab47-db2633fdee68
 • Štrbanović, Ratibor (1)
Projects

Author's Bibliography

Zavisnost pokazatelja kvaliteta semena različitih populacija paprike od metoda ispitivanja

Poštić, Dobrivoj; Štrbanović, Ratibor; Stanojković-Sebić, Aleksandra; Tabaković, Marijenka; Valijević, Nataša; Jovanović, Snežana; Stanisavljević, Rade

(Beograd : Društvo genetičara Srbije, 2018)

TY - CONF
AU - Poštić, Dobrivoj
AU - Štrbanović, Ratibor
AU - Stanojković-Sebić, Aleksandra
AU - Tabaković, Marijenka
AU - Valijević, Nataša
AU - Jovanović, Snežana
AU - Stanisavljević, Rade
PY - 2018
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/926
AB - Cilj rada bio je utvrđivanje zavisnosti dva najvažnija pokazatelja
kvaliteta semena razliĉitih populacija paprike, energije klijanja i
ukupne klijavosti od metode ispitivanja. Ocena klijavosti semena je
izvedeno na dve razliĉite podloge (filter papir i supstratu). Za
istraţivanje je korišteno sedam populacija semena sorti paprike
razliĉitog porekla (Slatka zaĉinska - Negotin, Ljuta zaĉinska -
Negotin, Krivopetlja - Badovinci, Crvena duga - Belotić, Krivopetlja -
Šabac, Duga zelena - Svilajnac, Šorokšari - Stara Pazova). Rezultati
energije klijanja i ukupne klijavosti kod ispitivanih populacija sorti
paprike znaĉajno su veće (p=0,01) na podlozi filter papir, u odnosu
na vrednosti dobijene na supstratu. Najveća proseĉna energija
klijanja 76 % i ukupna klijavost 93 %, utvrđena je kod populacije
Slatke zaĉinske paprike iz Negotina, dok su najmanje proseĉne
vrednosti 42 %, odnosno 57 % zabeležene kod populacije Krivopetlje
iz Badovinaca. Statistiĉka analiza energije klijanja i ukupne klijavosti
pokazala je znaĉajne (p=0,01) razlike pod uticajem populacije i
podloge ispitivanja. Između dve ispitivane metode za energiju klijanja
i ukupnu klijavost ustanovljena je znaĉajna korelativna
međuzavisnost (r=0,471, p=0,01). Veoma je vaţno da seme paprike
ima visoku energiju klijanja i ukupnu klijavost, jer od njih zavisi
ujednaĉeno klijanje i nicanje semena. Sprovedena ispitivanja su
izvedena i sa ciljem da se ukaže na znaĉaj oĉuvanje genetiĉkih
resursa domaćih populacija paprike.
AB - The aim of this study was to determine the dependence of the two
most important seed quality indicators for different populations of
peppers, germination energy and total germination of the test
methods. The seed germination is carried out on two different ways
(filter paper and substrate). Seven populations of peppers seeds
from different origin were used (Slatka zaĉinska - Negotin, Ljuta
zaĉinska - Negotin, Krivopetlja - Badovinci, Crvena duga - Belotić,
Krivopetlja - Šabac, Duga zelena - Svilajnac, Šorokšari - Stara
Pazova). Results of germination energy and total germination in the
investigated populations of pepper varieties significantly (p = 0.01) of
higher values on the filter paper, compared to the values obtained on
the substrate.
The highest average germination energy of 76% and total
germination rate of 93% was determined in the population of Slatka
zaĉinska from Negotin, while the lowest average values were 42 %
and 57 %, respectively in the population Krivopetlja from Badovinci.
Statistical analysis of germination energy and total germination
showed significant (p = 0.01) differences under the influence of the
population and testing methods. Significant correlative
interdependence (r = 0.471, p = 0.01) was found among the two
methods for germination energy and total germination. It is very
important that the pepper seeds have high germination energy and
total germination, since they depend on the uniform germination and
seeding of seeds. The conducted tests were carried out with the aim
of indicating the importance of conserving genetic resources
domestic populations of peppers.
PB - Beograd : Društvo genetičara Srbije
PB - Beograd : Društvo selekcionera i semenara Republike Srbije
C3 - 6. simpozijum sekcije za oplemenjivanje organizama Društva genetičara Srbije i 9. simpozijum Društva selekcionera i semenara Republike Srbije, Vrnjaĉka Banja, 7–11.5.2018. - Zbornik izvoda
T1 - Zavisnost pokazatelja kvaliteta semena različitih populacija paprike od metoda ispitivanja
T1 - Dependence of quality indicators of different populations peppers of testing methods
SP - 221
EP - 222
ER - 
@conference{
author = "Poštić, Dobrivoj and Štrbanović, Ratibor and Stanojković-Sebić, Aleksandra and Tabaković, Marijenka and Valijević, Nataša and Jovanović, Snežana and Stanisavljević, Rade",
year = "2018",
abstract = "Cilj rada bio je utvrđivanje zavisnosti dva najvažnija pokazatelja
kvaliteta semena razliĉitih populacija paprike, energije klijanja i
ukupne klijavosti od metode ispitivanja. Ocena klijavosti semena je
izvedeno na dve razliĉite podloge (filter papir i supstratu). Za
istraţivanje je korišteno sedam populacija semena sorti paprike
razliĉitog porekla (Slatka zaĉinska - Negotin, Ljuta zaĉinska -
Negotin, Krivopetlja - Badovinci, Crvena duga - Belotić, Krivopetlja -
Šabac, Duga zelena - Svilajnac, Šorokšari - Stara Pazova). Rezultati
energije klijanja i ukupne klijavosti kod ispitivanih populacija sorti
paprike znaĉajno su veće (p=0,01) na podlozi filter papir, u odnosu
na vrednosti dobijene na supstratu. Najveća proseĉna energija
klijanja 76 % i ukupna klijavost 93 %, utvrđena je kod populacije
Slatke zaĉinske paprike iz Negotina, dok su najmanje proseĉne
vrednosti 42 %, odnosno 57 % zabeležene kod populacije Krivopetlje
iz Badovinaca. Statistiĉka analiza energije klijanja i ukupne klijavosti
pokazala je znaĉajne (p=0,01) razlike pod uticajem populacije i
podloge ispitivanja. Između dve ispitivane metode za energiju klijanja
i ukupnu klijavost ustanovljena je znaĉajna korelativna
međuzavisnost (r=0,471, p=0,01). Veoma je vaţno da seme paprike
ima visoku energiju klijanja i ukupnu klijavost, jer od njih zavisi
ujednaĉeno klijanje i nicanje semena. Sprovedena ispitivanja su
izvedena i sa ciljem da se ukaže na znaĉaj oĉuvanje genetiĉkih
resursa domaćih populacija paprike., The aim of this study was to determine the dependence of the two
most important seed quality indicators for different populations of
peppers, germination energy and total germination of the test
methods. The seed germination is carried out on two different ways
(filter paper and substrate). Seven populations of peppers seeds
from different origin were used (Slatka zaĉinska - Negotin, Ljuta
zaĉinska - Negotin, Krivopetlja - Badovinci, Crvena duga - Belotić,
Krivopetlja - Šabac, Duga zelena - Svilajnac, Šorokšari - Stara
Pazova). Results of germination energy and total germination in the
investigated populations of pepper varieties significantly (p = 0.01) of
higher values on the filter paper, compared to the values obtained on
the substrate.
The highest average germination energy of 76% and total
germination rate of 93% was determined in the population of Slatka
zaĉinska from Negotin, while the lowest average values were 42 %
and 57 %, respectively in the population Krivopetlja from Badovinci.
Statistical analysis of germination energy and total germination
showed significant (p = 0.01) differences under the influence of the
population and testing methods. Significant correlative
interdependence (r = 0.471, p = 0.01) was found among the two
methods for germination energy and total germination. It is very
important that the pepper seeds have high germination energy and
total germination, since they depend on the uniform germination and
seeding of seeds. The conducted tests were carried out with the aim
of indicating the importance of conserving genetic resources
domestic populations of peppers.",
publisher = "Beograd : Društvo genetičara Srbije, Beograd : Društvo selekcionera i semenara Republike Srbije",
journal = "6. simpozijum sekcije za oplemenjivanje organizama Društva genetičara Srbije i 9. simpozijum Društva selekcionera i semenara Republike Srbije, Vrnjaĉka Banja, 7–11.5.2018. - Zbornik izvoda",
title = "Zavisnost pokazatelja kvaliteta semena različitih populacija paprike od metoda ispitivanja, Dependence of quality indicators of different populations peppers of testing methods",
pages = "221-222"
}
Poštić, D., Štrbanović, R., Stanojković-Sebić, A., Tabaković, M., Valijević, N., Jovanović, S.,& Stanisavljević, R.. (2018). Zavisnost pokazatelja kvaliteta semena različitih populacija paprike od metoda ispitivanja. in 6. simpozijum sekcije za oplemenjivanje organizama Društva genetičara Srbije i 9. simpozijum Društva selekcionera i semenara Republike Srbije, Vrnjaĉka Banja, 7–11.5.2018. - Zbornik izvoda
Beograd : Društvo genetičara Srbije., 221-222.
Poštić D, Štrbanović R, Stanojković-Sebić A, Tabaković M, Valijević N, Jovanović S, Stanisavljević R. Zavisnost pokazatelja kvaliteta semena različitih populacija paprike od metoda ispitivanja. in 6. simpozijum sekcije za oplemenjivanje organizama Društva genetičara Srbije i 9. simpozijum Društva selekcionera i semenara Republike Srbije, Vrnjaĉka Banja, 7–11.5.2018. - Zbornik izvoda. 2018;:221-222..
Poštić, Dobrivoj, Štrbanović, Ratibor, Stanojković-Sebić, Aleksandra, Tabaković, Marijenka, Valijević, Nataša, Jovanović, Snežana, Stanisavljević, Rade, "Zavisnost pokazatelja kvaliteta semena različitih populacija paprike od metoda ispitivanja" in 6. simpozijum sekcije za oplemenjivanje organizama Društva genetičara Srbije i 9. simpozijum Društva selekcionera i semenara Republike Srbije, Vrnjaĉka Banja, 7–11.5.2018. - Zbornik izvoda (2018):221-222.