Crevar, Miloš

Link to this page

Authority KeyName Variants
ff6329f1-95b5-4947-a622-9499b2dbafd4
 • Crevar, Miloš (2)
Projects
No records found.

Author's Bibliography

Proizvodnja i dorada semenskog kukuruza u 2020.godini

Todorović, Goran; Crevar, Miloš; Jovanović, V. Snežana; Popović, Aleksandar; Petrović, Tanja

(Novi Sad : Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi, 2021)

TY - CONF
AU - Todorović, Goran
AU - Crevar, Miloš
AU - Jovanović, V. Snežana
AU - Popović, Aleksandar
AU - Petrović, Tanja
PY - 2021
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/918
AB - U 2020. godini proizvodnja ZP hibrida zasnovana je na 1.422,65 ha. Najveći deo proizvodnje je 
ugovoren sa eksternim proizvođačima, dok je 20,3 ha bilo zasnovano na površinama Instituta ZP u 
Krnješevcima i Školskom dobru. Proizvodnja je zasnovana kod svih 12 eksternih proizvođača sa 
kojima je bila ugovorena i 2019. godine. 
Klimatski proizvodna sezona nije bila idealna za proizvodnju semenskog kukuruza. Iako tokom 
godine nije bilo dugačkih perioda sa visokim temperaturama, u kritičnim fazama je bilo nedovoljno 
padavina. U početnim fazama razvoja (od setve do nicanja) je u mnogim regionima zabeležena 
nedovoljna količina padavina. U severnoj Bačkoj je u tom periodu beskišan period potrajao do prve 
polovine maja. Tada su nastupile obilnije količine padavina, praćene nižim temperaturama nego što 
su uobičajene za taj period. Sve je to uticalo na slabije sklopove i neujednačeno nicanje. 
Svake godine se sve više pokazuje da je otežano kvalitetno uklanjanje metlica ukoliko se ne koriste 
samohodni sekači metlica (Kastriks), zato što je iz godine u godinu sve manje kvalitetne sezonske 
radne snage. To se naročito pokazalo u ovoj godini, na koju je dodatno uticala i globalna pandemija 
COVID-19. Svi eksterni proizvođači su ove godine u većoj ili manjoj meri koristili i Kastriks pri 
uklanjanju metlica. 
Biljne bolesti su ove godine imale izraženiji uticaj nego prethodnih godina, naročito u pojedinim 
regionima. U centralnoj Bačkoj na jednoj lokaciji je zabeleženo 8% obolelih biljaka od plamenjače 
kukuruza (Sclerophtora macrospora). U poslednjih 10 godina tako nešto nije zabeleženo u 
proizvodnji semenskog kukuruza. Sve obolele biljke su uklonjene iz useva u fazi intenzivnog 
porasta, a nakon toga je usev tretiran preparatom Krilt (1 l/ha). Intervencija je bila uspešna i 
ostvaren je prinos od 3,35 t/ha. U zapadnoj Bačkoj je na više lokaliteta bila primetna velika šteta 
uzrokovana mehurastom gari (Ustilago maydis). Procenat zaraženih klipova i vegetativnih delova 
biljaka je varirao između genotipova. Zadnjih nekoliko godina sve je veća pojava i treće generacije 
kukuruznog plamenca, ali s obzirom da svi proizvođači preventivno više puta tretiraju useve, nije 
zabeležena ni na jednoj izolaciji veća šteta.
Berba i sušenje semenskog kukuruza je obavljena u 7 doradnih centara. S obzirom da od septembra 
do početka oktobra gotovo da nije bilo padavina, berba je protekla bez većih zastoja. Prosečan 
prinos primarno dorađenog semena svih izolacija iznosio je 3,3 t/ha, dok je prosečna klijavost svih 
ispitanih partija semena 96,84%. Ukupno je proizvedeno 4.700 t primarno dorađenog semena.
AB - In 2020, the production of ZP hybrids was based on 1,422.65 ha. The largest part of the production
was contracted with external producers, while 20.3 ha were based on the fields of the Maize
Research Institute in Krnješevci and Školsko dobro. Production was made with all 12 external
producers with which it was contracted in 2019.
By climate production season was not ideal for the production of maize seed. Although there were
no long periods with high temperatures during the year, there was insufficient rainfall in the critical
phases. In the initial stages of development (from sowing to germination), insufficient rainfall was
recorded in many regions. In northern Bačka, the dry period lasted until the first half of May. Then
there were more abundant amounts of precipitation, followed by lower temperatures than usual for
that period. All this affected lower plant dencity and uneven emergence.
Every year, it becomes more and more difficult to properly remove tassels if self propelled
detasseling machines (Castrix) are not used, because the quality of seasonal labor is decreasing year
by year. This was especially evident this year, which was additionally affected by the global
COVID-19 pandemic. This year, all external producers have to a greater or lesser extent used
Castrix for detasseling.
Plant diseases have had a more pronounced impact this year than in previous years, especially in
some regions. In central Bačka, 8% of infected plants with Sclerophtora macrospora were recorded
at one location. In the last 10 years, something like that has not been noticed in the production of
maize seed. All diseased plants were removed from the crop in the phase of intensive growth, and
after that the crop was treated. The intervention was successful and the yield was 3.35 t / ha. In
western Bačka, great damage was noticed at several localities caused by Ustilago maydis. The
percentage of infected cobs and vegetative parts of plants varied between genotypes. In the last few
years, the appearance of the third generation of corn borer has been increasing, but considering that
all producers treat crops preventively several times, no major damage has been noticed on any of
the isolations.
Harvesting and drying of maize seed was performed in 7 processing centers. Since there was almost
no precipitation from September to the beginning of October, the harvest passed without major
delays. The average yield of primarily processed seeds of all isolations was 3.3 t / ha, while the
average germination of all tested seed lots was 96.84%. A total of 4,700 t of primarily processed
seed was produced.
PB - Novi Sad : Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi
PB - Novi Sad : National Society of Processing and Energy in Agriculture
C3 - 33. Nacionalna konferencija procesna tehnika i energetika u poljoprivredi PTEP 2021, 18-23.04.2021. Vršac, Srbija - Zbornik apstrakata, 2021; 33th National conference processing and energy in agriculture PTEP 2021, 18-23.04.2021. Vršac, Srbija - Book of abstracts
T1 - Proizvodnja i dorada semenskog kukuruza u 2020.godini
T1 - Maize seed production and processing in 2020
SP - 5
EP - 6
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_918
ER - 
@conference{
author = "Todorović, Goran and Crevar, Miloš and Jovanović, V. Snežana and Popović, Aleksandar and Petrović, Tanja",
year = "2021",
abstract = "U 2020. godini proizvodnja ZP hibrida zasnovana je na 1.422,65 ha. Najveći deo proizvodnje je 
ugovoren sa eksternim proizvođačima, dok je 20,3 ha bilo zasnovano na površinama Instituta ZP u 
Krnješevcima i Školskom dobru. Proizvodnja je zasnovana kod svih 12 eksternih proizvođača sa 
kojima je bila ugovorena i 2019. godine. 
Klimatski proizvodna sezona nije bila idealna za proizvodnju semenskog kukuruza. Iako tokom 
godine nije bilo dugačkih perioda sa visokim temperaturama, u kritičnim fazama je bilo nedovoljno 
padavina. U početnim fazama razvoja (od setve do nicanja) je u mnogim regionima zabeležena 
nedovoljna količina padavina. U severnoj Bačkoj je u tom periodu beskišan period potrajao do prve 
polovine maja. Tada su nastupile obilnije količine padavina, praćene nižim temperaturama nego što 
su uobičajene za taj period. Sve je to uticalo na slabije sklopove i neujednačeno nicanje. 
Svake godine se sve više pokazuje da je otežano kvalitetno uklanjanje metlica ukoliko se ne koriste 
samohodni sekači metlica (Kastriks), zato što je iz godine u godinu sve manje kvalitetne sezonske 
radne snage. To se naročito pokazalo u ovoj godini, na koju je dodatno uticala i globalna pandemija 
COVID-19. Svi eksterni proizvođači su ove godine u većoj ili manjoj meri koristili i Kastriks pri 
uklanjanju metlica. 
Biljne bolesti su ove godine imale izraženiji uticaj nego prethodnih godina, naročito u pojedinim 
regionima. U centralnoj Bačkoj na jednoj lokaciji je zabeleženo 8% obolelih biljaka od plamenjače 
kukuruza (Sclerophtora macrospora). U poslednjih 10 godina tako nešto nije zabeleženo u 
proizvodnji semenskog kukuruza. Sve obolele biljke su uklonjene iz useva u fazi intenzivnog 
porasta, a nakon toga je usev tretiran preparatom Krilt (1 l/ha). Intervencija je bila uspešna i 
ostvaren je prinos od 3,35 t/ha. U zapadnoj Bačkoj je na više lokaliteta bila primetna velika šteta 
uzrokovana mehurastom gari (Ustilago maydis). Procenat zaraženih klipova i vegetativnih delova 
biljaka je varirao između genotipova. Zadnjih nekoliko godina sve je veća pojava i treće generacije 
kukuruznog plamenca, ali s obzirom da svi proizvođači preventivno više puta tretiraju useve, nije 
zabeležena ni na jednoj izolaciji veća šteta.
Berba i sušenje semenskog kukuruza je obavljena u 7 doradnih centara. S obzirom da od septembra 
do početka oktobra gotovo da nije bilo padavina, berba je protekla bez većih zastoja. Prosečan 
prinos primarno dorađenog semena svih izolacija iznosio je 3,3 t/ha, dok je prosečna klijavost svih 
ispitanih partija semena 96,84%. Ukupno je proizvedeno 4.700 t primarno dorađenog semena., In 2020, the production of ZP hybrids was based on 1,422.65 ha. The largest part of the production
was contracted with external producers, while 20.3 ha were based on the fields of the Maize
Research Institute in Krnješevci and Školsko dobro. Production was made with all 12 external
producers with which it was contracted in 2019.
By climate production season was not ideal for the production of maize seed. Although there were
no long periods with high temperatures during the year, there was insufficient rainfall in the critical
phases. In the initial stages of development (from sowing to germination), insufficient rainfall was
recorded in many regions. In northern Bačka, the dry period lasted until the first half of May. Then
there were more abundant amounts of precipitation, followed by lower temperatures than usual for
that period. All this affected lower plant dencity and uneven emergence.
Every year, it becomes more and more difficult to properly remove tassels if self propelled
detasseling machines (Castrix) are not used, because the quality of seasonal labor is decreasing year
by year. This was especially evident this year, which was additionally affected by the global
COVID-19 pandemic. This year, all external producers have to a greater or lesser extent used
Castrix for detasseling.
Plant diseases have had a more pronounced impact this year than in previous years, especially in
some regions. In central Bačka, 8% of infected plants with Sclerophtora macrospora were recorded
at one location. In the last 10 years, something like that has not been noticed in the production of
maize seed. All diseased plants were removed from the crop in the phase of intensive growth, and
after that the crop was treated. The intervention was successful and the yield was 3.35 t / ha. In
western Bačka, great damage was noticed at several localities caused by Ustilago maydis. The
percentage of infected cobs and vegetative parts of plants varied between genotypes. In the last few
years, the appearance of the third generation of corn borer has been increasing, but considering that
all producers treat crops preventively several times, no major damage has been noticed on any of
the isolations.
Harvesting and drying of maize seed was performed in 7 processing centers. Since there was almost
no precipitation from September to the beginning of October, the harvest passed without major
delays. The average yield of primarily processed seeds of all isolations was 3.3 t / ha, while the
average germination of all tested seed lots was 96.84%. A total of 4,700 t of primarily processed
seed was produced.",
publisher = "Novi Sad : Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi, Novi Sad : National Society of Processing and Energy in Agriculture",
journal = "33. Nacionalna konferencija procesna tehnika i energetika u poljoprivredi PTEP 2021, 18-23.04.2021. Vršac, Srbija - Zbornik apstrakata, 2021; 33th National conference processing and energy in agriculture PTEP 2021, 18-23.04.2021. Vršac, Srbija - Book of abstracts",
title = "Proizvodnja i dorada semenskog kukuruza u 2020.godini, Maize seed production and processing in 2020",
pages = "5-6",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_918"
}
Todorović, G., Crevar, M., Jovanović, V. S., Popović, A.,& Petrović, T.. (2021). Proizvodnja i dorada semenskog kukuruza u 2020.godini. in 33. Nacionalna konferencija procesna tehnika i energetika u poljoprivredi PTEP 2021, 18-23.04.2021. Vršac, Srbija - Zbornik apstrakata, 2021; 33th National conference processing and energy in agriculture PTEP 2021, 18-23.04.2021. Vršac, Srbija - Book of abstracts
Novi Sad : Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi., 5-6.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_918
Todorović G, Crevar M, Jovanović VS, Popović A, Petrović T. Proizvodnja i dorada semenskog kukuruza u 2020.godini. in 33. Nacionalna konferencija procesna tehnika i energetika u poljoprivredi PTEP 2021, 18-23.04.2021. Vršac, Srbija - Zbornik apstrakata, 2021; 33th National conference processing and energy in agriculture PTEP 2021, 18-23.04.2021. Vršac, Srbija - Book of abstracts. 2021;:5-6.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_918 .
Todorović, Goran, Crevar, Miloš, Jovanović, V. Snežana, Popović, Aleksandar, Petrović, Tanja, "Proizvodnja i dorada semenskog kukuruza u 2020.godini" in 33. Nacionalna konferencija procesna tehnika i energetika u poljoprivredi PTEP 2021, 18-23.04.2021. Vršac, Srbija - Zbornik apstrakata, 2021; 33th National conference processing and energy in agriculture PTEP 2021, 18-23.04.2021. Vršac, Srbija - Book of abstracts (2021):5-6,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_918 .

Influence of grain moisture at harvest on the maize seed germination

Tabaković, Marijenka; Sabovljević, Radovan; Pavlov, Milovan; Crevar, Miloš; Mišović, Mioljub; Jovanović, Snežana

(Novi Sad : National Society of Processing and Energy in Agriculture, 2013)

TY - CONF
AU - Tabaković, Marijenka
AU - Sabovljević, Radovan
AU - Pavlov, Milovan
AU - Crevar, Miloš
AU - Mišović, Mioljub
AU - Jovanović, Snežana
PY - 2013
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/863
AB - Modern maize seed drying and processing technology is applied today to ensure high quality grain. The most important factor in
preserving seed quality is the moisture content. The time of harvesting, drying, storage and seed conservation is determined by the
seed water quantity. At the harvesting time, a lower moisture content is desirable due to seed physiological maturity as well as consequences that may be caused during seed drying. During seed storage, water in seed is maintained at the level of latency to preserve
vital seed functions, for maize it is 13-14 %. Influence of different seed moisture content, during harvesting time, on maize seed quality were studied in this research. Two physiological traits of seed were observed: seed energy and germination. Material used in this
research were maize hybrids ZP 434 and ZP 666. Moisture content during harvesting time was measured after drying and primary
processing, two seed sizes were obtained. From the devided seed samples were taken for laboratory tests. Harvesting was done at
different seed moisture content < 25 %, 25-30 %, 30-35 % and > 35 %. Maize cobs were dried in double-pass system drier with air
temperature below 42 o
C. Cob moisture is measured with moisture meter (Pfeuffer). Seed was divided into two fractions according to
size using sieves with mesh sizes ranging from 6.5 - 8.3 mm and 8.4 - 11.0 mm. Seed energy and germination were determined in seed
testing laboratory on working samples 4x100 seed, by standard maize germination test with ISTA Rules, and Rule on the quality of
seed of agricultural plants. Experimental results were calculated on average mean and total variability ( X , SD i C.V.) for seed energy, germination and moisture content. The three factorial analyse of variance was calculated for both germination traits (seed energy and germination), for factors: hybrid, seed sizes and seed moisture content. The results of all factors and traits had different
values. The highest means of seed energy and germination in both fractions of both observed hybrids were recorded with the seed
moisture content ranging from 30 to 35 %.
PB - Novi Sad : National Society of Processing and Energy in Agriculture
C3 - Third Internacional Conference Sustainable Postharvest and Food Technologies – INOPTEP 2013 and XXV National Conference Processing and Energy in Agriculture – PTEP, Vrnjačka Banja, 21.-26.04.2013.
T1 - Influence of grain moisture at harvest on the maize seed germination
SP - 356
EP - 357
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_863
ER - 
@conference{
author = "Tabaković, Marijenka and Sabovljević, Radovan and Pavlov, Milovan and Crevar, Miloš and Mišović, Mioljub and Jovanović, Snežana",
year = "2013",
abstract = "Modern maize seed drying and processing technology is applied today to ensure high quality grain. The most important factor in
preserving seed quality is the moisture content. The time of harvesting, drying, storage and seed conservation is determined by the
seed water quantity. At the harvesting time, a lower moisture content is desirable due to seed physiological maturity as well as consequences that may be caused during seed drying. During seed storage, water in seed is maintained at the level of latency to preserve
vital seed functions, for maize it is 13-14 %. Influence of different seed moisture content, during harvesting time, on maize seed quality were studied in this research. Two physiological traits of seed were observed: seed energy and germination. Material used in this
research were maize hybrids ZP 434 and ZP 666. Moisture content during harvesting time was measured after drying and primary
processing, two seed sizes were obtained. From the devided seed samples were taken for laboratory tests. Harvesting was done at
different seed moisture content < 25 %, 25-30 %, 30-35 % and > 35 %. Maize cobs were dried in double-pass system drier with air
temperature below 42 o
C. Cob moisture is measured with moisture meter (Pfeuffer). Seed was divided into two fractions according to
size using sieves with mesh sizes ranging from 6.5 - 8.3 mm and 8.4 - 11.0 mm. Seed energy and germination were determined in seed
testing laboratory on working samples 4x100 seed, by standard maize germination test with ISTA Rules, and Rule on the quality of
seed of agricultural plants. Experimental results were calculated on average mean and total variability ( X , SD i C.V.) for seed energy, germination and moisture content. The three factorial analyse of variance was calculated for both germination traits (seed energy and germination), for factors: hybrid, seed sizes and seed moisture content. The results of all factors and traits had different
values. The highest means of seed energy and germination in both fractions of both observed hybrids were recorded with the seed
moisture content ranging from 30 to 35 %.",
publisher = "Novi Sad : National Society of Processing and Energy in Agriculture",
journal = "Third Internacional Conference Sustainable Postharvest and Food Technologies – INOPTEP 2013 and XXV National Conference Processing and Energy in Agriculture – PTEP, Vrnjačka Banja, 21.-26.04.2013.",
title = "Influence of grain moisture at harvest on the maize seed germination",
pages = "356-357",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_863"
}
Tabaković, M., Sabovljević, R., Pavlov, M., Crevar, M., Mišović, M.,& Jovanović, S.. (2013). Influence of grain moisture at harvest on the maize seed germination. in Third Internacional Conference Sustainable Postharvest and Food Technologies – INOPTEP 2013 and XXV National Conference Processing and Energy in Agriculture – PTEP, Vrnjačka Banja, 21.-26.04.2013.
Novi Sad : National Society of Processing and Energy in Agriculture., 356-357.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_863
Tabaković M, Sabovljević R, Pavlov M, Crevar M, Mišović M, Jovanović S. Influence of grain moisture at harvest on the maize seed germination. in Third Internacional Conference Sustainable Postharvest and Food Technologies – INOPTEP 2013 and XXV National Conference Processing and Energy in Agriculture – PTEP, Vrnjačka Banja, 21.-26.04.2013.. 2013;:356-357.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_863 .
Tabaković, Marijenka, Sabovljević, Radovan, Pavlov, Milovan, Crevar, Miloš, Mišović, Mioljub, Jovanović, Snežana, "Influence of grain moisture at harvest on the maize seed germination" in Third Internacional Conference Sustainable Postharvest and Food Technologies – INOPTEP 2013 and XXV National Conference Processing and Energy in Agriculture – PTEP, Vrnjačka Banja, 21.-26.04.2013. (2013):356-357,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rik_863 .