Vukadinović, Radmila

Link to this page

Authority KeyName Variants
e9d62aea-a2e0-4c48-a004-19b3b138dbc2
 • Vukadinović, Radmila (2)
Projects
No records found.

Author's Bibliography

Analiza trenda u procesu ispitivanja mase 1000 semena primenom brojača

Petrović, Tanja; Vujinovic, Jasna; Milivojević, Marija; Branković-Radojčić, Dragana V.; Vukadinović, Radmila

(Novi Sad : društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi, 2022)

TY - JOUR
AU - Petrović, Tanja
AU - Vujinovic, Jasna
AU - Milivojević, Marija
AU - Branković-Radojčić, Dragana V.
AU - Vukadinović, Radmila
PY - 2022
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/972
AB - Praćenje i kontrola rada laboratorijske opreme je jedan od zahteva standarda za laboratorije za 
ispitivanje semena. Period i način kontrole zavise od učestalosti korišćenja opreme, njene strarosti itd. U Laboratoriji za ispitivanje semena Instituta za kukuruz „Zemun Polje“, brojač semena koristi se u ispitivanju mase 1000 semena radi ubrzanja procesa rada i jednom godišnje se redovno proverava njegova tačnost brojanja. Međutim, u dosadašnjoj praksi nije se obraćala pažnja da li prilikom rada brojača dolazi do selektivnog izbora semena koje se broji. Preciznost i slučajan izbor semena kod ispitivanja mase 1000 semena u laboratoriji je od velike važnosti kako bi se obezbedila reprezentativnost uzorka i ispravno donela odluka o daljem procesu pakovanja. Određivanje mase semena prema ISTA Pravilima se može izvesti na dva načina: brojanjem cele frakcije čistog semena i brojanje ponavljanja od po 100 semena. U oba slučaja brojanje se može izvesti ručno ili korišćenjem brojača. Cilj ovog istraživanja je provera da li laboratorijski brojač semena u toku svog rada, u zavisnosti od brzine, selektuje seme po obliku i veličini i da li postoji trend. U radu je ispitivano 10 vrsta različite krupnoće semena (Capsicum annuum, peletirano seme Beta vulgaris, Brassica napus, Medicago sativa, Raphanus sativus, Sinapis alba, Triticum aestivum, Helianthus annuus, Glycine max i Zea mays). Brojač je podešen na dve brzine brojanja (maksimalna brzina automatski zadata i 50% od maksimalne brzine). Brojano je 10 ponavljanja po 100 semena. Posle svakog ponavljanja izbrojanog na brojaču, ručno je proveravan broj semena i merena je masa. Analizom dobijenih rezultata utvrđeno je da brojač precizno broji, a na osnovu rezultata izmerene mase uočeno je da se na maksimalnoj brzini pojavljuje trend prilikom rada brojača kod vrsta Capsicum annuum i Glycine max (selektovanje semena od sitnijeg ka krupnijem). Kod semena Medicago sativa i peletiranog semena Beta vulgaris, uočen je trend selektovanja semena od krupnijeg ka sitnijem. Prilikom sporijeg brojanja (50% od maksimalne 
brzine), ne pojavljuje se trend prilikom rada brojača, kod gore navedenih vrsta semena. Za ostale vrste nije uočen trend (proseci mase 1000 semena za obe posmatrane brzine su skoro identični). Rezultati ovih analiza ukazuju na važnost provere opreme kako u smislu tačnosti brojanja tako i selektovanja semena u cilju dobijanja tačnih rezultata ispitivanja mase 1000 semena.
AB - Accuracy and random selection of seeds when testing the 1000 seeds weight in the laboratory is of 
great importance in order to ensure the representativeness of the sample and precise information for 
further packaging process. The aim of this research was to check whether the laboratory seed counter 
selects seeds by shape and size and whether there is a trend during operation at maximum and reduced 
speed. Ten species of different seed sizes were used. Ten replicates of 100 seeds were counted by 
counter, the number of seeds was manually checked and the weight measured. The analysis of the 
obtained results showed that the counter is precise, but weight results showed selection of smaller seeds 
(Capsicum annuum and Glycine max) at maximum counting speed. Trend of larger seed selection was 
observed in Medicago sativa and pelleted Beta vulgaris. Slower counting (50% of the maximum 
speed), ensured precise counting without trends.
PB - Novi Sad : društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi
T2 - 34 Nacionalna konferencija procesna tehnika i energetika u poljoprivredi PTEP 03-08. april 2022 - Zbornik radova
T1 - Analiza trenda u procesu ispitivanja mase 1000 semena primenom brojača
T1 - Trend analysis in 1000 seed weight testing using a counter
SP - 48
EP - 53
ER - 
@article{
author = "Petrović, Tanja and Vujinovic, Jasna and Milivojević, Marija and Branković-Radojčić, Dragana V. and Vukadinović, Radmila",
year = "2022",
abstract = "Praćenje i kontrola rada laboratorijske opreme je jedan od zahteva standarda za laboratorije za 
ispitivanje semena. Period i način kontrole zavise od učestalosti korišćenja opreme, njene strarosti itd. U Laboratoriji za ispitivanje semena Instituta za kukuruz „Zemun Polje“, brojač semena koristi se u ispitivanju mase 1000 semena radi ubrzanja procesa rada i jednom godišnje se redovno proverava njegova tačnost brojanja. Međutim, u dosadašnjoj praksi nije se obraćala pažnja da li prilikom rada brojača dolazi do selektivnog izbora semena koje se broji. Preciznost i slučajan izbor semena kod ispitivanja mase 1000 semena u laboratoriji je od velike važnosti kako bi se obezbedila reprezentativnost uzorka i ispravno donela odluka o daljem procesu pakovanja. Određivanje mase semena prema ISTA Pravilima se može izvesti na dva načina: brojanjem cele frakcije čistog semena i brojanje ponavljanja od po 100 semena. U oba slučaja brojanje se može izvesti ručno ili korišćenjem brojača. Cilj ovog istraživanja je provera da li laboratorijski brojač semena u toku svog rada, u zavisnosti od brzine, selektuje seme po obliku i veličini i da li postoji trend. U radu je ispitivano 10 vrsta različite krupnoće semena (Capsicum annuum, peletirano seme Beta vulgaris, Brassica napus, Medicago sativa, Raphanus sativus, Sinapis alba, Triticum aestivum, Helianthus annuus, Glycine max i Zea mays). Brojač je podešen na dve brzine brojanja (maksimalna brzina automatski zadata i 50% od maksimalne brzine). Brojano je 10 ponavljanja po 100 semena. Posle svakog ponavljanja izbrojanog na brojaču, ručno je proveravan broj semena i merena je masa. Analizom dobijenih rezultata utvrđeno je da brojač precizno broji, a na osnovu rezultata izmerene mase uočeno je da se na maksimalnoj brzini pojavljuje trend prilikom rada brojača kod vrsta Capsicum annuum i Glycine max (selektovanje semena od sitnijeg ka krupnijem). Kod semena Medicago sativa i peletiranog semena Beta vulgaris, uočen je trend selektovanja semena od krupnijeg ka sitnijem. Prilikom sporijeg brojanja (50% od maksimalne 
brzine), ne pojavljuje se trend prilikom rada brojača, kod gore navedenih vrsta semena. Za ostale vrste nije uočen trend (proseci mase 1000 semena za obe posmatrane brzine su skoro identični). Rezultati ovih analiza ukazuju na važnost provere opreme kako u smislu tačnosti brojanja tako i selektovanja semena u cilju dobijanja tačnih rezultata ispitivanja mase 1000 semena., Accuracy and random selection of seeds when testing the 1000 seeds weight in the laboratory is of 
great importance in order to ensure the representativeness of the sample and precise information for 
further packaging process. The aim of this research was to check whether the laboratory seed counter 
selects seeds by shape and size and whether there is a trend during operation at maximum and reduced 
speed. Ten species of different seed sizes were used. Ten replicates of 100 seeds were counted by 
counter, the number of seeds was manually checked and the weight measured. The analysis of the 
obtained results showed that the counter is precise, but weight results showed selection of smaller seeds 
(Capsicum annuum and Glycine max) at maximum counting speed. Trend of larger seed selection was 
observed in Medicago sativa and pelleted Beta vulgaris. Slower counting (50% of the maximum 
speed), ensured precise counting without trends.",
publisher = "Novi Sad : društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi",
journal = "34 Nacionalna konferencija procesna tehnika i energetika u poljoprivredi PTEP 03-08. april 2022 - Zbornik radova",
title = "Analiza trenda u procesu ispitivanja mase 1000 semena primenom brojača, Trend analysis in 1000 seed weight testing using a counter",
pages = "48-53"
}
Petrović, T., Vujinovic, J., Milivojević, M., Branković-Radojčić, D. V.,& Vukadinović, R.. (2022). Analiza trenda u procesu ispitivanja mase 1000 semena primenom brojača. in 34 Nacionalna konferencija procesna tehnika i energetika u poljoprivredi PTEP 03-08. april 2022 - Zbornik radova
Novi Sad : društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi., 48-53.
Petrović T, Vujinovic J, Milivojević M, Branković-Radojčić DV, Vukadinović R. Analiza trenda u procesu ispitivanja mase 1000 semena primenom brojača. in 34 Nacionalna konferencija procesna tehnika i energetika u poljoprivredi PTEP 03-08. april 2022 - Zbornik radova. 2022;:48-53..
Petrović, Tanja, Vujinovic, Jasna, Milivojević, Marija, Branković-Radojčić, Dragana V., Vukadinović, Radmila, "Analiza trenda u procesu ispitivanja mase 1000 semena primenom brojača" in 34 Nacionalna konferencija procesna tehnika i energetika u poljoprivredi PTEP 03-08. april 2022 - Zbornik radova (2022):48-53.

Standard germination and seedling emergence of maize inbred lines in different temperature conditions

Petrović, Tanja; Radosavljević, Nebojša; Babić, Milosav; Milivojević, Marija; Vukadinović, Radmila; Branković-Radojčić, Dragana V.

(Društvo selekcionara i semenara Republike Srbije, Beograd, 2019)

TY - JOUR
AU - Petrović, Tanja
AU - Radosavljević, Nebojša
AU - Babić, Milosav
AU - Milivojević, Marija
AU - Vukadinović, Radmila
AU - Branković-Radojčić, Dragana V.
PY - 2019
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/745
AB - Standard laboratory germination seed test provides information on seed performance under defined environmental conditions aiming to estimate field planting value. Purpose of this study was to compare results from the standard germination test with seedling emergence in different outside temperature conditions. Sowing was done in three periods during spring, in trays exposed to outside conditions. Data obtained showed that differences in the germination, detected in the standard laboratory test, were also confirmed in field conditions. Expression of these differences, however, was dependent on temperature conditions during different sowing periods. Low temperatures during the early sowing were more discriminative than later temperature increase which completely reduced differences detected in the standard germination test.
AB - Standardni test klijavosti pruža informacije o ponašanju semena u definisanim uslovima klijanja sa ciljem procene poljske setvene vrednosti. Svrha ovog istraživanja bila je poređenje rezultata standardnog testa klijavosti sa nicanjem klijanaca u polju pri različitim spoljašnjim temperaturnim uslovima. Setva je obavljena tokom tri vremenska perioda u proleće, u posudama izloženim spoljašnjim uslovima. Dobijeni rezultati su pokazali da su razlike u klijavosti, detektovane pomoću standardnog laboratorijskog testa, potvrđene i u sub-optimalnim spoljnim uslovima. Međutim, ispoljavanje ovih razlika zavisilo je od temperaturnih uslova tokom različitih setvenih perioda. Niske temperature u ranom periodu setve su bile diskriminativnije od kasnijeg porasta temperature koji je potpuno umanjio razlike detektovane u standardom testu klijavosti.
PB - Društvo selekcionara i semenara Republike Srbije, Beograd
T2 - Selekcija i semenarstvo
T1 - Standard germination and seedling emergence of maize inbred lines in different temperature conditions
T1 - Standardna klijavost i nicanje klijanaca samooplodnih linija kukuruza u različitim temperaturnim uslovima
VL - 25
IS - 1
SP - 9
EP - 14
DO - 10.5937/SelSem1901009P
UR - conv_2001
ER - 
@article{
author = "Petrović, Tanja and Radosavljević, Nebojša and Babić, Milosav and Milivojević, Marija and Vukadinović, Radmila and Branković-Radojčić, Dragana V.",
year = "2019",
abstract = "Standard laboratory germination seed test provides information on seed performance under defined environmental conditions aiming to estimate field planting value. Purpose of this study was to compare results from the standard germination test with seedling emergence in different outside temperature conditions. Sowing was done in three periods during spring, in trays exposed to outside conditions. Data obtained showed that differences in the germination, detected in the standard laboratory test, were also confirmed in field conditions. Expression of these differences, however, was dependent on temperature conditions during different sowing periods. Low temperatures during the early sowing were more discriminative than later temperature increase which completely reduced differences detected in the standard germination test., Standardni test klijavosti pruža informacije o ponašanju semena u definisanim uslovima klijanja sa ciljem procene poljske setvene vrednosti. Svrha ovog istraživanja bila je poređenje rezultata standardnog testa klijavosti sa nicanjem klijanaca u polju pri različitim spoljašnjim temperaturnim uslovima. Setva je obavljena tokom tri vremenska perioda u proleće, u posudama izloženim spoljašnjim uslovima. Dobijeni rezultati su pokazali da su razlike u klijavosti, detektovane pomoću standardnog laboratorijskog testa, potvrđene i u sub-optimalnim spoljnim uslovima. Međutim, ispoljavanje ovih razlika zavisilo je od temperaturnih uslova tokom različitih setvenih perioda. Niske temperature u ranom periodu setve su bile diskriminativnije od kasnijeg porasta temperature koji je potpuno umanjio razlike detektovane u standardom testu klijavosti.",
publisher = "Društvo selekcionara i semenara Republike Srbije, Beograd",
journal = "Selekcija i semenarstvo",
title = "Standard germination and seedling emergence of maize inbred lines in different temperature conditions, Standardna klijavost i nicanje klijanaca samooplodnih linija kukuruza u različitim temperaturnim uslovima",
volume = "25",
number = "1",
pages = "9-14",
doi = "10.5937/SelSem1901009P",
url = "conv_2001"
}
Petrović, T., Radosavljević, N., Babić, M., Milivojević, M., Vukadinović, R.,& Branković-Radojčić, D. V.. (2019). Standard germination and seedling emergence of maize inbred lines in different temperature conditions. in Selekcija i semenarstvo
Društvo selekcionara i semenara Republike Srbije, Beograd., 25(1), 9-14.
https://doi.org/10.5937/SelSem1901009P
conv_2001
Petrović T, Radosavljević N, Babić M, Milivojević M, Vukadinović R, Branković-Radojčić DV. Standard germination and seedling emergence of maize inbred lines in different temperature conditions. in Selekcija i semenarstvo. 2019;25(1):9-14.
doi:10.5937/SelSem1901009P
conv_2001 .
Petrović, Tanja, Radosavljević, Nebojša, Babić, Milosav, Milivojević, Marija, Vukadinović, Radmila, Branković-Radojčić, Dragana V., "Standard germination and seedling emergence of maize inbred lines in different temperature conditions" in Selekcija i semenarstvo, 25, no. 1 (2019):9-14,
https://doi.org/10.5937/SelSem1901009P .,
conv_2001 .
1