Živanović, Tomislav

Link to this page

Authority KeyName Variants
bf4a5480-0059-47c6-ac11-5c87d6ba028c
 • Živanović, Tomislav (18)
Projects

Author's Bibliography

Variability of agronomic traits of maize hybrids influenced by the environmental factors

Branković-Radojčić, Dragana; Srdić, Jelena; Milivojević, Marija; Šurlan-Momirović, Gordana; Radojčić, Aleksandar; Živanović, Tomislav; Todorović, Goran

(Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi, Novi Sad, 2017)

TY - JOUR
AU - Branković-Radojčić, Dragana
AU - Srdić, Jelena
AU - Milivojević, Marija
AU - Šurlan-Momirović, Gordana
AU - Radojčić, Aleksandar
AU - Živanović, Tomislav
AU - Todorović, Goran
PY - 2017
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/661
AB - In this study 36 maize hybrids of different FAO maturity groups were observed in three successive years (2011, 2012 and 2013), on 8 locations. The main objective of this experiment was to observe the GxE interaction concerning yield, grain moisture, grain yield per ear and test weight. The experiment was set up according to the RCBD. Based on the obtained results average estimates, CV and overall ranking of hybrids were calculated. ANOVA was applied in order to estimate the effect of factors: genotype, environment and interaction. Thus the significance of all these factors was observed. Results of this research indicate the importance and necessity of performing multilocation and multiyear trials with the aim of observation and understanding the intensity of GxE interaction, as well as its influence on the grain yield and it components.
AB - Istraživanje je obuhvatilo 36 hibrida različitih FAO grupa zrenja, u 2011, 2012 i 2013 godini, na 8 lokaliteta. U ogledu je ispitivana interakcija genotip x sredina u pogledu stabilnosti prinosa zrna, vlage zrna, težine zrna po klipu i zapreminske mase kukuruza. Ogled je bio postavljen potpuno slučajnom blok sistemu (RCBD). Na osnovu dobijenih podataka izračunate su prosečne vrednosti, pokazatelji varijabilnosti posmatranih osobina i ukupan rang hibrida, a analizom varijanse utvrđena je značajnost efekta genotipa, sredina i interakcija. Za sve proučavane agronomske osobine, analizom varijanse su utvrđene statistički visokoznačajne vrednosti genotipa, sredina i interakcije. Najviši prosečan prinos zrna u ogledu ostvaren je u 2011. godini (11,62 t/ha), a najniži u 2012. godini (6,90 t/ha). Najniži prosečan procenat vlage zrna kukuruza u ogledu ostvaren je u veoma sušnoj 2012. godini (14,86%), dok između vrednosti ostvarenih u 2011. godini (19,47%) i 2013. godini (19,52%) nije bilo značajnije razlike. Vrednosti težine zrna po klipu kukuruza bile su direktno srazmerne vrednostima prinosa. Najveća zapreminska masa zrna kukuruza ostvarena je u sušnoj 2012. godini (74,84 kg/hl), dok je najmanje izmerena u kišovitoj 2013. godini (70,47 kg/hl). Rezultati ovog istraživanja potvrđuju neophodnost izvođenja višelokacijskih i višegodišnjih ogleda u cilju što boljeg sagledavanja intenziteta interakcija genotip x sredina, i njihovog uticaja na prinos i komponente prinosa hibrida kukuruza različitih FAO grupa zrenja na teritoriji Srbije. Da bi proizvodnja kukuruza bila stabilna, farmerima koji nemaju mogućnost navodnjavanja, već kukuruz gaje u suvom ratarenju, treba savetovati da seju hibride različite dužine vegetacije.
PB - Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi, Novi Sad
T2 - Journal on Processing and Energy in Agriculture
T1 - Variability of agronomic traits of maize hybrids influenced by the environmental factors
T1 - Varijabilnost agronomskih osobina hibrida kukuruza pod uticajem faktora sredine
VL - 21
IS - 3
SP - 149
EP - 153
DO - 10.5937/JPEA1703149B
ER - 
@article{
author = "Branković-Radojčić, Dragana and Srdić, Jelena and Milivojević, Marija and Šurlan-Momirović, Gordana and Radojčić, Aleksandar and Živanović, Tomislav and Todorović, Goran",
year = "2017",
url = "http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/661",
abstract = "In this study 36 maize hybrids of different FAO maturity groups were observed in three successive years (2011, 2012 and 2013), on 8 locations. The main objective of this experiment was to observe the GxE interaction concerning yield, grain moisture, grain yield per ear and test weight. The experiment was set up according to the RCBD. Based on the obtained results average estimates, CV and overall ranking of hybrids were calculated. ANOVA was applied in order to estimate the effect of factors: genotype, environment and interaction. Thus the significance of all these factors was observed. Results of this research indicate the importance and necessity of performing multilocation and multiyear trials with the aim of observation and understanding the intensity of GxE interaction, as well as its influence on the grain yield and it components., Istraživanje je obuhvatilo 36 hibrida različitih FAO grupa zrenja, u 2011, 2012 i 2013 godini, na 8 lokaliteta. U ogledu je ispitivana interakcija genotip x sredina u pogledu stabilnosti prinosa zrna, vlage zrna, težine zrna po klipu i zapreminske mase kukuruza. Ogled je bio postavljen potpuno slučajnom blok sistemu (RCBD). Na osnovu dobijenih podataka izračunate su prosečne vrednosti, pokazatelji varijabilnosti posmatranih osobina i ukupan rang hibrida, a analizom varijanse utvrđena je značajnost efekta genotipa, sredina i interakcija. Za sve proučavane agronomske osobine, analizom varijanse su utvrđene statistički visokoznačajne vrednosti genotipa, sredina i interakcije. Najviši prosečan prinos zrna u ogledu ostvaren je u 2011. godini (11,62 t/ha), a najniži u 2012. godini (6,90 t/ha). Najniži prosečan procenat vlage zrna kukuruza u ogledu ostvaren je u veoma sušnoj 2012. godini (14,86%), dok između vrednosti ostvarenih u 2011. godini (19,47%) i 2013. godini (19,52%) nije bilo značajnije razlike. Vrednosti težine zrna po klipu kukuruza bile su direktno srazmerne vrednostima prinosa. Najveća zapreminska masa zrna kukuruza ostvarena je u sušnoj 2012. godini (74,84 kg/hl), dok je najmanje izmerena u kišovitoj 2013. godini (70,47 kg/hl). Rezultati ovog istraživanja potvrđuju neophodnost izvođenja višelokacijskih i višegodišnjih ogleda u cilju što boljeg sagledavanja intenziteta interakcija genotip x sredina, i njihovog uticaja na prinos i komponente prinosa hibrida kukuruza različitih FAO grupa zrenja na teritoriji Srbije. Da bi proizvodnja kukuruza bila stabilna, farmerima koji nemaju mogućnost navodnjavanja, već kukuruz gaje u suvom ratarenju, treba savetovati da seju hibride različite dužine vegetacije.",
publisher = "Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi, Novi Sad",
journal = "Journal on Processing and Energy in Agriculture",
title = "Variability of agronomic traits of maize hybrids influenced by the environmental factors, Varijabilnost agronomskih osobina hibrida kukuruza pod uticajem faktora sredine",
volume = "21",
number = "3",
pages = "149-153",
doi = "10.5937/JPEA1703149B"
}
Branković-Radojčić, D., Srdić, J., Milivojević, M., Šurlan-Momirović, G., Radojčić, A., Živanović, T.,& Todorović, G. (2017). Varijabilnost agronomskih osobina hibrida kukuruza pod uticajem faktora sredine.
Journal on Processing and Energy in AgricultureNacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi, Novi Sad., 21(3), 149-153.
https://doi.org/10.5937/JPEA1703149B
Branković-Radojčić D, Srdić J, Milivojević M, Šurlan-Momirović G, Radojčić A, Živanović T, Todorović G. Varijabilnost agronomskih osobina hibrida kukuruza pod uticajem faktora sredine. Journal on Processing and Energy in Agriculture. 2017;21(3):149-153
Branković-Radojčić Dragana, Srdić Jelena, Milivojević Marija, Šurlan-Momirović Gordana, Radojčić Aleksandar, Živanović Tomislav, Todorović Goran, "Varijabilnost agronomskih osobina hibrida kukuruza pod uticajem faktora sredine" 21, no. 3 (2017):149-153,
https://doi.org/10.5937/JPEA1703149B .
1

Variability and heritability of yield components in maize populations with exotic germplasm

Živanović, Tomislav; Sečanski, Mile; Vasiljević, Sanja; Prodanović, Slaven; Turudija-Živanović, Svetlana; Vučković, Savo; Šurlan-Momirović, Gordana

(Savez poljoprivrednih inženjera i tehničara, Beograd, 2010)

TY - JOUR
AU - Živanović, Tomislav
AU - Sečanski, Mile
AU - Vasiljević, Sanja
AU - Prodanović, Slaven
AU - Turudija-Živanović, Svetlana
AU - Vučković, Savo
AU - Šurlan-Momirović, Gordana
PY - 2010
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/335
AB - The investigations included mean values, genetic and phenotypic variability, heritability and genetic and phenotypic coefficients, variability of yield components in the original maize population with 25% of the exotic germplasm incorporated and also, in the population after three and five cycles of gene recombining. The two-replicate trial was set up according to the nested design method in two locations in order to investigate effects of different cycles of gene recombination. According to the obtained results, it was concluded that the mean values had increased more significantly to the third than from the third to the fifth cycle of free hybridisation. The additional gene recombination affected the insignificant decrease of the genetic and phenotypic variability of traits. Estimated values of heritability were high and significant for yield, which indicated that they were mostly determined by the additive variance. The additional cycles of gene recombination caused the decrease of heritability and the coefficient of genetic and phenotypic variability. Greater mean values of yield components after the third and the fifth gene recombination cycles, relating to the original population, indicate to a positive effect of the additional recombination cycles on the increase of a gene frequency in case of desirable traits, and the frequency of the more yielding genotypes.
AB - Proučavanjem je obuhvaćena originalna populacija kukuruza sa 25% egzotične germplazme (1601/5 x ZPL913)F2R0 i populacije nakon tri (1601/5 x ZPL913) F2R3 i pet (1601/5 x ZPL913)F2R5 ciklusa rekombinovanja gena. Ogled sa S1 potomstvom je postavljen po metodu nested dizajna u dva ponavljanja na dve lokacije u toku dve godine (2005 i 2006). Prosečne vrednosti za sva ispitivana svojstva osim sadržaja vlage pri berbi su se povećavale sa brojem ciklusa rekombinacija. Različiti agroekološki uslovi, genotipovi, interakcija familija x lokacija 1 i familija x lokacija 2 uticali su značajno na varijabilnost svih ispitivanih svojstava za populacije. Genetičke i fenotipske varijanse za sva ispitivana svojstva osim mase 1000 zrna su se smanjivale pod uticajem broja ciklusa rekombinacija. Značajno smanjenje nije bilo samo za dužinu klipa, što je posebno značajno za praktično oplemenjivanje. Genetičke varijanse su dovoljno visoke da omoguće uspešno oplemenjivanje. Slično se dešavalo i sa koeficijentima heritabilnosti.
PB - Savez poljoprivrednih inženjera i tehničara, Beograd
T2 - Journal of Scientific Agricultural Research
T1 - Variability and heritability of yield components in maize populations with exotic germplasm
T1 - Varijabilnost i heritabilnost komponenta prinosa populacija kukuruza sa egzotičnom germplazmom
VL - 71
IS - 3
SP - 5
EP - 13
ER - 
@article{
author = "Živanović, Tomislav and Sečanski, Mile and Vasiljević, Sanja and Prodanović, Slaven and Turudija-Živanović, Svetlana and Vučković, Savo and Šurlan-Momirović, Gordana",
year = "2010",
url = "http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/335",
abstract = "The investigations included mean values, genetic and phenotypic variability, heritability and genetic and phenotypic coefficients, variability of yield components in the original maize population with 25% of the exotic germplasm incorporated and also, in the population after three and five cycles of gene recombining. The two-replicate trial was set up according to the nested design method in two locations in order to investigate effects of different cycles of gene recombination. According to the obtained results, it was concluded that the mean values had increased more significantly to the third than from the third to the fifth cycle of free hybridisation. The additional gene recombination affected the insignificant decrease of the genetic and phenotypic variability of traits. Estimated values of heritability were high and significant for yield, which indicated that they were mostly determined by the additive variance. The additional cycles of gene recombination caused the decrease of heritability and the coefficient of genetic and phenotypic variability. Greater mean values of yield components after the third and the fifth gene recombination cycles, relating to the original population, indicate to a positive effect of the additional recombination cycles on the increase of a gene frequency in case of desirable traits, and the frequency of the more yielding genotypes., Proučavanjem je obuhvaćena originalna populacija kukuruza sa 25% egzotične germplazme (1601/5 x ZPL913)F2R0 i populacije nakon tri (1601/5 x ZPL913) F2R3 i pet (1601/5 x ZPL913)F2R5 ciklusa rekombinovanja gena. Ogled sa S1 potomstvom je postavljen po metodu nested dizajna u dva ponavljanja na dve lokacije u toku dve godine (2005 i 2006). Prosečne vrednosti za sva ispitivana svojstva osim sadržaja vlage pri berbi su se povećavale sa brojem ciklusa rekombinacija. Različiti agroekološki uslovi, genotipovi, interakcija familija x lokacija 1 i familija x lokacija 2 uticali su značajno na varijabilnost svih ispitivanih svojstava za populacije. Genetičke i fenotipske varijanse za sva ispitivana svojstva osim mase 1000 zrna su se smanjivale pod uticajem broja ciklusa rekombinacija. Značajno smanjenje nije bilo samo za dužinu klipa, što je posebno značajno za praktično oplemenjivanje. Genetičke varijanse su dovoljno visoke da omoguće uspešno oplemenjivanje. Slično se dešavalo i sa koeficijentima heritabilnosti.",
publisher = "Savez poljoprivrednih inženjera i tehničara, Beograd",
journal = "Journal of Scientific Agricultural Research",
title = "Variability and heritability of yield components in maize populations with exotic germplasm, Varijabilnost i heritabilnost komponenta prinosa populacija kukuruza sa egzotičnom germplazmom",
volume = "71",
number = "3",
pages = "5-13"
}
Živanović, T., Sečanski, M., Vasiljević, S., Prodanović, S., Turudija-Živanović, S., Vučković, S.,& Šurlan-Momirović, G. (2010). Varijabilnost i heritabilnost komponenta prinosa populacija kukuruza sa egzotičnom germplazmom.
Journal of Scientific Agricultural ResearchSavez poljoprivrednih inženjera i tehničara, Beograd., 71(3), 5-13.
Živanović T, Sečanski M, Vasiljević S, Prodanović S, Turudija-Živanović S, Vučković S, Šurlan-Momirović G. Varijabilnost i heritabilnost komponenta prinosa populacija kukuruza sa egzotičnom germplazmom. Journal of Scientific Agricultural Research. 2010;71(3):5-13
Živanović Tomislav, Sečanski Mile, Vasiljević Sanja, Prodanović Slaven, Turudija-Živanović Svetlana, Vučković Savo, Šurlan-Momirović Gordana, "Varijabilnost i heritabilnost komponenta prinosa populacija kukuruza sa egzotičnom germplazmom" 71, no. 3 (2010):5-13

Parameters in the estimation of the most suitable F2 population size in conventional maize (Zea mays L.) breeding programs

Delić, Nenad; Pavlov, Jovan; Babić, Vojka; Šurlan-Momirović, Gordana; Živanović, Tomislav

(Društvo genetičara Srbije, Beograd, 2010)

TY - JOUR
AU - Delić, Nenad
AU - Pavlov, Jovan
AU - Babić, Vojka
AU - Šurlan-Momirović, Gordana
AU - Živanović, Tomislav
PY - 2010
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/330
AB - The objective of the present study was to observe differences among four sizes of the F2 populations (100, 200, 300 and 500 plants) on the basis of test-crosses for grain yield according to the average values of the populations, genetic and phenotypic variances, genotypic and phenotypic coefficients of variations and broad-sense heritability. The values of genetic variance did not significantly differ over population sizes according to all possible comparisons, including the comparison of values obtained for the phenotypic variance. Furthermore, the values of broadsense heritability (67.8%-69%) did not significantly vary over different F2 population sizes. Genetic variability of the observed progenies, as a principal prerequisite of successful selection, was at the satisfactory level in all population sizes.
AB - U radu su ispitivane razlike između četiri veličine F2 populacije od 100, 200, 300 i 500 biljaka na bazi test-ukrštanja, za prinos zrna, prema prosečnim vrednostima populacija, genetičkim i fenotipskim varijansama koeficijentima genetičke i fenotipske varijacije i vrednostima heritabilnosti u širem smislu. Vrednosti genetičke varijanse, nisu se značajno razlikovale između različitih veličina populacije u svim mogućim upoređenjima, što važi i za upoređenja dobijenih vrednosti fenotipske varijanse. Takođe, vrednosti heritabilnosti u širem smislu (67.8% do 69%) nisu značajno varirale sa promenom veličine F2 populacije. Genetička varijabilnost ispitivanih potomstava, kao glavni preduslov uspešne selekcije, je bila na zadovoljavajućem nivou u svim veličinama populacije.
PB - Društvo genetičara Srbije, Beograd
T2 - Genetika
T1 - Parameters in the estimation of the most suitable F2 population size in conventional maize (Zea mays L.) breeding programs
T1 - Parametri u oceni odgovarajuće veličine F2 populacije u konvencionalnim programima oplemenjivanja kukuruza (Zea mays L.)
VL - 42
IS - 3
SP - 455
EP - 464
DO - 10.2298/GENSR1003455D
ER - 
@article{
author = "Delić, Nenad and Pavlov, Jovan and Babić, Vojka and Šurlan-Momirović, Gordana and Živanović, Tomislav",
year = "2010",
url = "http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/330",
abstract = "The objective of the present study was to observe differences among four sizes of the F2 populations (100, 200, 300 and 500 plants) on the basis of test-crosses for grain yield according to the average values of the populations, genetic and phenotypic variances, genotypic and phenotypic coefficients of variations and broad-sense heritability. The values of genetic variance did not significantly differ over population sizes according to all possible comparisons, including the comparison of values obtained for the phenotypic variance. Furthermore, the values of broadsense heritability (67.8%-69%) did not significantly vary over different F2 population sizes. Genetic variability of the observed progenies, as a principal prerequisite of successful selection, was at the satisfactory level in all population sizes., U radu su ispitivane razlike između četiri veličine F2 populacije od 100, 200, 300 i 500 biljaka na bazi test-ukrštanja, za prinos zrna, prema prosečnim vrednostima populacija, genetičkim i fenotipskim varijansama koeficijentima genetičke i fenotipske varijacije i vrednostima heritabilnosti u širem smislu. Vrednosti genetičke varijanse, nisu se značajno razlikovale između različitih veličina populacije u svim mogućim upoređenjima, što važi i za upoređenja dobijenih vrednosti fenotipske varijanse. Takođe, vrednosti heritabilnosti u širem smislu (67.8% do 69%) nisu značajno varirale sa promenom veličine F2 populacije. Genetička varijabilnost ispitivanih potomstava, kao glavni preduslov uspešne selekcije, je bila na zadovoljavajućem nivou u svim veličinama populacije.",
publisher = "Društvo genetičara Srbije, Beograd",
journal = "Genetika",
title = "Parameters in the estimation of the most suitable F2 population size in conventional maize (Zea mays L.) breeding programs, Parametri u oceni odgovarajuće veličine F2 populacije u konvencionalnim programima oplemenjivanja kukuruza (Zea mays L.)",
volume = "42",
number = "3",
pages = "455-464",
doi = "10.2298/GENSR1003455D"
}
Delić, N., Pavlov, J., Babić, V., Šurlan-Momirović, G.,& Živanović, T. (2010). Parametri u oceni odgovarajuće veličine F2 populacije u konvencionalnim programima oplemenjivanja kukuruza (Zea mays L.).
GenetikaDruštvo genetičara Srbije, Beograd., 42(3), 455-464.
https://doi.org/10.2298/GENSR1003455D
Delić N, Pavlov J, Babić V, Šurlan-Momirović G, Živanović T. Parametri u oceni odgovarajuće veličine F2 populacije u konvencionalnim programima oplemenjivanja kukuruza (Zea mays L.). Genetika. 2010;42(3):455-464
Delić Nenad, Pavlov Jovan, Babić Vojka, Šurlan-Momirović Gordana, Živanović Tomislav, "Parametri u oceni odgovarajuće veličine F2 populacije u konvencionalnim programima oplemenjivanja kukuruza (Zea mays L.)" 42, no. 3 (2010):455-464,
https://doi.org/10.2298/GENSR1003455D .

Inbred lines of different cycles of selection as donors of favourable alleles for the improvement of F1 maize hybrids

Sečanski, Mile; Todorović, Goran; Šurlan-Momirović, Gordana; Živanović, Tomislav; Babić, Milosav

(Društvo genetičara Srbije, Beograd, 2010)

TY - JOUR
AU - Sečanski, Mile
AU - Todorović, Goran
AU - Šurlan-Momirović, Gordana
AU - Živanović, Tomislav
AU - Babić, Milosav
PY - 2010
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/331
AB - Eight BSSS and BSCB1 inbred lines of different cycles of selection were studied with the aim to evaluate which inbreds had the highest relative values of favourable alleles for the improvement of the grain yield trait in an elite single cross maize hybrid. Based on estimated parameters μG, UBND, PTC and NI it was determined that the inbreds B73 (C5) and B84 (C7), originating form the synthetic population BSSS had highest number of favourable alleles for the improvement of the grain yield. Both these inbreds belong to the later cycles of recurrent selections and proved to be better donors of favourable alleles than inbreds belonging to the earlier cycles of selection. The rank correlations of used parameters were positive and highly significant, while the highest values of correlations for yield were determined between μG and NI, that is PTC and NI. The highest grain yield was recorded in the hybrid ZPL2 x B73, which also had the highest value of heterosis (174.9%) in the trial for estimation of loci relative values.
AB - Ispitivano je osam inbred linija različitih ciklusa selekcije poreklom iz BSSS i BSCB1 izvora sa ciljem da se oceni koja ima najveće relativne vrednosti poželjnih alela za popravku osobine prinos zrna kod elitnog dvolinijskog hibrida kukuruza. Na osnovu izračunatih parametara μG*, UBND, PTC i NI utvrđeno je da najveći broj poželjnih dominantnih alela za popravku prinosa zrna pokazale su inbred linije B73(C5) i B84(C7) iz sintetičke populacije BSSS. Obe ove linije su iz kasnijih ciklusa rekurentne selekcije i pokazale su se kao bolji donori poželjnih alela u odnosu na linije iz ranijih ciklusa. Korelacije ranga između korišćenih parametara bile su pozitivne i visoko značajne, dok su najveće vrednosti korelacije za prinos utvrđene između μG*i NI, odnosno PTC i NI. Najveći prinos zrna je imao hibrid ZPL2 x B73 koji je u ogledu za procenu relativne vrednosti lokusa pokazao i najveću vrednost heterozisa (174,9%).
PB - Društvo genetičara Srbije, Beograd
T2 - Genetika
T1 - Inbred lines of different cycles of selection as donors of favourable alleles for the improvement of F1 maize hybrids
T1 - Inbred linije iz različitih ciklusa selekcije donori poželjnih alela za popravku F1 hibrida kukuruza
VL - 42
IS - 2
SP - 339
EP - 348
DO - 10.2298/GENSR1002339S
ER - 
@article{
author = "Sečanski, Mile and Todorović, Goran and Šurlan-Momirović, Gordana and Živanović, Tomislav and Babić, Milosav",
year = "2010",
url = "http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/331",
abstract = "Eight BSSS and BSCB1 inbred lines of different cycles of selection were studied with the aim to evaluate which inbreds had the highest relative values of favourable alleles for the improvement of the grain yield trait in an elite single cross maize hybrid. Based on estimated parameters μG, UBND, PTC and NI it was determined that the inbreds B73 (C5) and B84 (C7), originating form the synthetic population BSSS had highest number of favourable alleles for the improvement of the grain yield. Both these inbreds belong to the later cycles of recurrent selections and proved to be better donors of favourable alleles than inbreds belonging to the earlier cycles of selection. The rank correlations of used parameters were positive and highly significant, while the highest values of correlations for yield were determined between μG and NI, that is PTC and NI. The highest grain yield was recorded in the hybrid ZPL2 x B73, which also had the highest value of heterosis (174.9%) in the trial for estimation of loci relative values., Ispitivano je osam inbred linija različitih ciklusa selekcije poreklom iz BSSS i BSCB1 izvora sa ciljem da se oceni koja ima najveće relativne vrednosti poželjnih alela za popravku osobine prinos zrna kod elitnog dvolinijskog hibrida kukuruza. Na osnovu izračunatih parametara μG*, UBND, PTC i NI utvrđeno je da najveći broj poželjnih dominantnih alela za popravku prinosa zrna pokazale su inbred linije B73(C5) i B84(C7) iz sintetičke populacije BSSS. Obe ove linije su iz kasnijih ciklusa rekurentne selekcije i pokazale su se kao bolji donori poželjnih alela u odnosu na linije iz ranijih ciklusa. Korelacije ranga između korišćenih parametara bile su pozitivne i visoko značajne, dok su najveće vrednosti korelacije za prinos utvrđene između μG*i NI, odnosno PTC i NI. Najveći prinos zrna je imao hibrid ZPL2 x B73 koji je u ogledu za procenu relativne vrednosti lokusa pokazao i najveću vrednost heterozisa (174,9%).",
publisher = "Društvo genetičara Srbije, Beograd",
journal = "Genetika",
title = "Inbred lines of different cycles of selection as donors of favourable alleles for the improvement of F1 maize hybrids, Inbred linije iz različitih ciklusa selekcije donori poželjnih alela za popravku F1 hibrida kukuruza",
volume = "42",
number = "2",
pages = "339-348",
doi = "10.2298/GENSR1002339S"
}
Sečanski, M., Todorović, G., Šurlan-Momirović, G., Živanović, T.,& Babić, M. (2010). Inbred linije iz različitih ciklusa selekcije donori poželjnih alela za popravku F1 hibrida kukuruza.
GenetikaDruštvo genetičara Srbije, Beograd., 42(2), 339-348.
https://doi.org/10.2298/GENSR1002339S
Sečanski M, Todorović G, Šurlan-Momirović G, Živanović T, Babić M. Inbred linije iz različitih ciklusa selekcije donori poželjnih alela za popravku F1 hibrida kukuruza. Genetika. 2010;42(2):339-348
Sečanski Mile, Todorović Goran, Šurlan-Momirović Gordana, Živanović Tomislav, Babić Milosav, "Inbred linije iz različitih ciklusa selekcije donori poželjnih alela za popravku F1 hibrida kukuruza" 42, no. 2 (2010):339-348,
https://doi.org/10.2298/GENSR1002339S .
1
1

Significance of combining abilities and heterosis for grain yield of maize

Živanović, Tomislav; Radanović, Slavko; Todorović, Goran; Sečanski, Mile; Vasiljević, Sanja; Đorđević, Radiša

(Institut PKB Agroekonomik, Padinska skela, 2010)

TY - JOUR
AU - Živanović, Tomislav
AU - Radanović, Slavko
AU - Todorović, Goran
AU - Sečanski, Mile
AU - Vasiljević, Sanja
AU - Đorđević, Radiša
PY - 2010
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/293
AB - The estimation of variability of five maize inbred lines and their diallel hybrids related to the grain yield, superior-parent heterosis and general and specific combining abilities after the method developed by Griffing, (1956a) (Method I, mathematical model I) was the aim of this study. According to obtained results it can be concluded that the variability of this trait is significantly affected by a genotype, year and a genotype x year interaction. Since the depression of the ear length occurs in inbreds in inbreeding, this trait was greater in hybrids than inbreds, as expected. The highest average heterosis for the grain yield was determined in the hybrids F-7R x NS-1445 (157,38% in 2005.) and F-7R x BL-47 (114.23% in 2006). The analysis of variance of combining abilities for the grain yield pointed out to highly significantly positive values of GCA and SCA for the observed trait in both years of investigation. Non-additive genes (dominance and epistasis) had the significant importance for grain yield heritability, indicating that the GCA to SCA ratio was bellow 1. The inbreds F-7R and NS-1445 were genotypes with the highest GCA effects, while hybrid combinations NS-1445 x BL-47, F-7RxW-37A, F-7RxNS-1445 were population with significant SCA effects in both years of investigation. They encompass both parents with high GCA effects or one parent with high GCA effects and other with low GCA effects. This is probably a result of additive gene effects (additive x additive) of the interaction between parents.
AB - Cilj ovog istraživanja je bio da se za prinos zrna kukuruza procene: varijabilnost inbred linija i njihovih dialelnih hibrida, heterozis u odnosu na boljeg roditelja i opšte i posebne kombinacione sposobnosti. Na osnovu dobijenih rezultata dvogodišnjeg istraživanja može se zaključiti da na varijabilnost ove osobine značajno utiču genotip, godina i njihova interakcija. Kao posledica fenomena heterozisa i depresije usled inbridinga, hibridi su u odnosu na linije u obe godine imali značajno veće srednje vrijednosti za prinos. Ispitivani genotipovi su specifično reagovali na uslove proizvodnje za prinos. Najveći prosečan prinos zrna imao je hibrid F-7R x NS-1445 u 2005. i njegova recipročna verzija u 2006. godini. Ustanovljene su značajne vrednosti OKS i PKS kod prinosa zrna. Odnos između OKS i PKS, pokazuje da dominantno delovanje gena ima preovlađujuću ulogu u nasleđivanju prinosa zrna. Najbolju OKS za prinos zrna pokazala je linija NS- 1445. Najveću vrednost PKS za prinos zrna pokazao je hibrid NS-1445 x BL-47 u obe godine. To je dokaz da pojedine hibridne kombinacije koje uključuju jednog roditelja sa dobrim OKS i drugog roditelja sa lošim OKS, mogu imati izuzetno vredne performanse. Ovo je verovatno posledica delovanja aditivnog tipa (aditivni x aditivni) interakcije među roditeljima. Ustanovljeno je da recipročno ukrštanje utiče na efekat PKS za prinos zrna, jer osim nuklearnih gena i plazma geni imaju važnu ulogu u nasleđivanju prinosa kukuruza. Najveću razliku u vrijednosti PKS za prinos zrna između direktnog i recipročnog ukrštanja ispoljio je hibrid F-7R x BL-47 u obe godine proučavanja. Pri tome su značajno veći prinosi ostvareni korišćenjem linije F-7R na poziciji majke umjesto oca.
PB - Institut PKB Agroekonomik, Padinska skela
T2 - Zbornik naučnih radova Instituta PKB Agroekonomik
T1 - Significance of combining abilities and heterosis for grain yield of maize
T1 - Značaj kombinacionih sposobnosti i heterozisa za prinos zrna kukuruza
VL - 16
IS - 1-2
SP - 75
EP - 84
ER - 
@article{
author = "Živanović, Tomislav and Radanović, Slavko and Todorović, Goran and Sečanski, Mile and Vasiljević, Sanja and Đorđević, Radiša",
year = "2010",
url = "http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/293",
abstract = "The estimation of variability of five maize inbred lines and their diallel hybrids related to the grain yield, superior-parent heterosis and general and specific combining abilities after the method developed by Griffing, (1956a) (Method I, mathematical model I) was the aim of this study. According to obtained results it can be concluded that the variability of this trait is significantly affected by a genotype, year and a genotype x year interaction. Since the depression of the ear length occurs in inbreds in inbreeding, this trait was greater in hybrids than inbreds, as expected. The highest average heterosis for the grain yield was determined in the hybrids F-7R x NS-1445 (157,38% in 2005.) and F-7R x BL-47 (114.23% in 2006). The analysis of variance of combining abilities for the grain yield pointed out to highly significantly positive values of GCA and SCA for the observed trait in both years of investigation. Non-additive genes (dominance and epistasis) had the significant importance for grain yield heritability, indicating that the GCA to SCA ratio was bellow 1. The inbreds F-7R and NS-1445 were genotypes with the highest GCA effects, while hybrid combinations NS-1445 x BL-47, F-7RxW-37A, F-7RxNS-1445 were population with significant SCA effects in both years of investigation. They encompass both parents with high GCA effects or one parent with high GCA effects and other with low GCA effects. This is probably a result of additive gene effects (additive x additive) of the interaction between parents., Cilj ovog istraživanja je bio da se za prinos zrna kukuruza procene: varijabilnost inbred linija i njihovih dialelnih hibrida, heterozis u odnosu na boljeg roditelja i opšte i posebne kombinacione sposobnosti. Na osnovu dobijenih rezultata dvogodišnjeg istraživanja može se zaključiti da na varijabilnost ove osobine značajno utiču genotip, godina i njihova interakcija. Kao posledica fenomena heterozisa i depresije usled inbridinga, hibridi su u odnosu na linije u obe godine imali značajno veće srednje vrijednosti za prinos. Ispitivani genotipovi su specifično reagovali na uslove proizvodnje za prinos. Najveći prosečan prinos zrna imao je hibrid F-7R x NS-1445 u 2005. i njegova recipročna verzija u 2006. godini. Ustanovljene su značajne vrednosti OKS i PKS kod prinosa zrna. Odnos između OKS i PKS, pokazuje da dominantno delovanje gena ima preovlađujuću ulogu u nasleđivanju prinosa zrna. Najbolju OKS za prinos zrna pokazala je linija NS- 1445. Najveću vrednost PKS za prinos zrna pokazao je hibrid NS-1445 x BL-47 u obe godine. To je dokaz da pojedine hibridne kombinacije koje uključuju jednog roditelja sa dobrim OKS i drugog roditelja sa lošim OKS, mogu imati izuzetno vredne performanse. Ovo je verovatno posledica delovanja aditivnog tipa (aditivni x aditivni) interakcije među roditeljima. Ustanovljeno je da recipročno ukrštanje utiče na efekat PKS za prinos zrna, jer osim nuklearnih gena i plazma geni imaju važnu ulogu u nasleđivanju prinosa kukuruza. Najveću razliku u vrijednosti PKS za prinos zrna između direktnog i recipročnog ukrštanja ispoljio je hibrid F-7R x BL-47 u obe godine proučavanja. Pri tome su značajno veći prinosi ostvareni korišćenjem linije F-7R na poziciji majke umjesto oca.",
publisher = "Institut PKB Agroekonomik, Padinska skela",
journal = "Zbornik naučnih radova Instituta PKB Agroekonomik",
title = "Significance of combining abilities and heterosis for grain yield of maize, Značaj kombinacionih sposobnosti i heterozisa za prinos zrna kukuruza",
volume = "16",
number = "1-2",
pages = "75-84"
}
Živanović, T., Radanović, S., Todorović, G., Sečanski, M., Vasiljević, S.,& Đorđević, R. (2010). Značaj kombinacionih sposobnosti i heterozisa za prinos zrna kukuruza.
Zbornik naučnih radova Instituta PKB AgroekonomikInstitut PKB Agroekonomik, Padinska skela., 16(1-2), 75-84.
Živanović T, Radanović S, Todorović G, Sečanski M, Vasiljević S, Đorđević R. Značaj kombinacionih sposobnosti i heterozisa za prinos zrna kukuruza. Zbornik naučnih radova Instituta PKB Agroekonomik. 2010;16(1-2):75-84
Živanović Tomislav, Radanović Slavko, Todorović Goran, Sečanski Mile, Vasiljević Sanja, Đorđević Radiša, "Značaj kombinacionih sposobnosti i heterozisa za prinos zrna kukuruza" 16, no. 1-2 (2010):75-84

Stability of yield and yield components in maize hybrids

Čvarković, Radomir; Branković, Gordana; Čalić, Irena; Delić, Nenad; Živanović, Tomislav; Šurlan-Momirović, Gordana

(Društvo genetičara Srbije, Beograd, 2009)

TY - JOUR
AU - Čvarković, Radomir
AU - Branković, Gordana
AU - Čalić, Irena
AU - Delić, Nenad
AU - Živanović, Tomislav
AU - Šurlan-Momirović, Gordana
PY - 2009
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/266
AB - Two-year grain yield and 1000-grains mass data of 24 maize hybrids of FAO maturity groups 400, 500, 600, 700 were analyzed. Investigations were performed at the two environments in two years. Nonparametric methods of the Kubinger and the van der Laan-de Kroon showed genotype x environment interaction for both investigated features, and method of Hildebrand showed interaction for 1000-grains mass. Maize hybrids stability was estimated with stability parameters: Si(1)- the mean of the absolute rank differences over environments, Si(2)- the common variance of the ranks, Si(3).and Si(6): the sum of the absolute deviations and sum of squares of rank for each genotype relative to the mean of ranks, respectively. On the basis of the stability parametar values, the most stable and the most unstable hybrids were estimated for each FAO maturity group, for both investigated features. Correlation coefficients between both investigated features and stability parameters and for all pairs of stability parameters were computed. In spite of the positive correlations estimated between all four stability parameters, we can make two groups: the first group formed: Si(1)- the mean of the absolute rank differences over environments and Si(2)- the common variance of the ranks and the second group formed: Si(3) and Si(6)- the sum of the absolute deviations and sum of squares of rank for each genotype relative to the mean of ranks respectively.
AB - Analizirani su dvogodišnji podaci prinosa i mase 1000 semena kod 24 hibrida kukuruza FAO grupe zrenja 400, 500, 600 i 700. Istraživanja su izvršena na dva lokaliteta tokom dvogodišnjeg perioda. Primenom neparametrijskih metoda: Kubingerove i van der Laana i de Kroona, utvrđeno je postojanje interakcije genotip × spoljašnja sredina za obe ispitivane osobine a metoda Hildebranda je utvrdila postojanje interakcije za masu 1000 zrna. Stabilnost hibrida procenjena je pomoću neparametrijskih parametara stabilnosti: Si(1)- prosečne razlike rangova u različitim sredinama; Si(2)- varijanse rangova; Si(3) i Si(6)- relativnog odstupanja u odnosu na prosečan rang. Na osnovu izračunatih vrednosti parametara stabilnosti utvrđeni su najstabilniji i najnestabilniji hibridi za svaku FAO grupu zrenja, kod obe ispitivane osobine. Izračunati su koeficijenti korelacije između obe ispitivane osobine i parametara stabilnosti kao i između samih parametara stabilnosti. Iako je između sva četiri parametra stabilnosti utvrđena jaka povezanost, ipak se može govoriti o dve grupe parametara stabilnosti: u prvu grupu spadaju prosečna razlika rangova u različitim sredinama i varijansa rangova, a u drugu grupu relativno odstupanje u odnosu na prosečan rang.
PB - Društvo genetičara Srbije, Beograd
T2 - Genetika
T1 - Stability of yield and yield components in maize hybrids
T1 - Stabilnost prinosa i komponenti prinosa hibrida kukuruza
VL - 41
IS - 2
SP - 215
EP - 224
DO - 10.2298/GENSR0902215C
ER - 
@article{
author = "Čvarković, Radomir and Branković, Gordana and Čalić, Irena and Delić, Nenad and Živanović, Tomislav and Šurlan-Momirović, Gordana",
year = "2009",
url = "http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/266",
abstract = "Two-year grain yield and 1000-grains mass data of 24 maize hybrids of FAO maturity groups 400, 500, 600, 700 were analyzed. Investigations were performed at the two environments in two years. Nonparametric methods of the Kubinger and the van der Laan-de Kroon showed genotype x environment interaction for both investigated features, and method of Hildebrand showed interaction for 1000-grains mass. Maize hybrids stability was estimated with stability parameters: Si(1)- the mean of the absolute rank differences over environments, Si(2)- the common variance of the ranks, Si(3).and Si(6): the sum of the absolute deviations and sum of squares of rank for each genotype relative to the mean of ranks, respectively. On the basis of the stability parametar values, the most stable and the most unstable hybrids were estimated for each FAO maturity group, for both investigated features. Correlation coefficients between both investigated features and stability parameters and for all pairs of stability parameters were computed. In spite of the positive correlations estimated between all four stability parameters, we can make two groups: the first group formed: Si(1)- the mean of the absolute rank differences over environments and Si(2)- the common variance of the ranks and the second group formed: Si(3) and Si(6)- the sum of the absolute deviations and sum of squares of rank for each genotype relative to the mean of ranks respectively., Analizirani su dvogodišnji podaci prinosa i mase 1000 semena kod 24 hibrida kukuruza FAO grupe zrenja 400, 500, 600 i 700. Istraživanja su izvršena na dva lokaliteta tokom dvogodišnjeg perioda. Primenom neparametrijskih metoda: Kubingerove i van der Laana i de Kroona, utvrđeno je postojanje interakcije genotip × spoljašnja sredina za obe ispitivane osobine a metoda Hildebranda je utvrdila postojanje interakcije za masu 1000 zrna. Stabilnost hibrida procenjena je pomoću neparametrijskih parametara stabilnosti: Si(1)- prosečne razlike rangova u različitim sredinama; Si(2)- varijanse rangova; Si(3) i Si(6)- relativnog odstupanja u odnosu na prosečan rang. Na osnovu izračunatih vrednosti parametara stabilnosti utvrđeni su najstabilniji i najnestabilniji hibridi za svaku FAO grupu zrenja, kod obe ispitivane osobine. Izračunati su koeficijenti korelacije između obe ispitivane osobine i parametara stabilnosti kao i između samih parametara stabilnosti. Iako je između sva četiri parametra stabilnosti utvrđena jaka povezanost, ipak se može govoriti o dve grupe parametara stabilnosti: u prvu grupu spadaju prosečna razlika rangova u različitim sredinama i varijansa rangova, a u drugu grupu relativno odstupanje u odnosu na prosečan rang.",
publisher = "Društvo genetičara Srbije, Beograd",
journal = "Genetika",
title = "Stability of yield and yield components in maize hybrids, Stabilnost prinosa i komponenti prinosa hibrida kukuruza",
volume = "41",
number = "2",
pages = "215-224",
doi = "10.2298/GENSR0902215C"
}
Čvarković, R., Branković, G., Čalić, I., Delić, N., Živanović, T.,& Šurlan-Momirović, G. (2009). Stabilnost prinosa i komponenti prinosa hibrida kukuruza.
GenetikaDruštvo genetičara Srbije, Beograd., 41(2), 215-224.
https://doi.org/10.2298/GENSR0902215C
Čvarković R, Branković G, Čalić I, Delić N, Živanović T, Šurlan-Momirović G. Stabilnost prinosa i komponenti prinosa hibrida kukuruza. Genetika. 2009;41(2):215-224
Čvarković Radomir, Branković Gordana, Čalić Irena, Delić Nenad, Živanović Tomislav, Šurlan-Momirović Gordana, "Stabilnost prinosa i komponenti prinosa hibrida kukuruza" 41, no. 2 (2009):215-224,
https://doi.org/10.2298/GENSR0902215C .
2
1

Variability and heritability of yield and yield components in maize

Živanović, Tomislav; Radanović, Slavko; Sečanski, Mile; Momirović-Šurlan, Gordana; Vasiljević, Sanja; Prodanović, Slaven; Đorđević, Radiša

(Savez poljoprivrednih inženjera i tehničara, Beograd, 2009)

TY - JOUR
AU - Živanović, Tomislav
AU - Radanović, Slavko
AU - Sečanski, Mile
AU - Momirović-Šurlan, Gordana
AU - Vasiljević, Sanja
AU - Prodanović, Slaven
AU - Đorđević, Radiša
PY - 2009
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/261
AB - A set of five maize inbred lines and their diallel hybrids of the F1 generation for grain yield and yield components (ear lenght, kernel row number and kernel number per row) were investigated in this study. A comparative trial with inbreds and hybrids was set at Banja Luka in 2005 and 2006. The analysis of genetic variance components and regression analysis were done after Jinks, 1954, Hayman, 1954, Mather and Jinks, 1971. Dominant components (H1 and H2) of genetic variance were greater than additive ones (D) for all studied traits except the kernel row number. Results on the regression analysis point out to super-dominance in inheritance of all traits, but the kernel row number, for which a partial dominance was estimated. The high broad sense heritability was registered for all traits, indicating a great significance of dominant genes for their expression. As expected, the highest narrow sense heritability was detected for the kernel row number, due to a higher frequency of additive genes.
AB - Cilj ovog istraživanja je bio da se za četiri svojstva kukuruza oceni varijabilnost inbred linija i njihovih dijalelnih hibrida i procene komponente genetičke varijabilnosti i heritabilnosti na bazi dijalelnog seta. Utvrđeno je da na varijabilnost ispitivanih svojstava značajno utiču genotip, godina i njihova interakcija. Hibridi su u odnosu na linije ispoljili veće srednje vrednosti za većinu svojstava. Analiza komponenti genetičke varijanse pokazuje da su dominantne komponente bile veće od aditivne i imale važniju ulogu u nasleđivanju svih ispitivanih svojstava, osim za broj redova zrna gde je aditivna genetička varijansa bila značajnija. F parametar, kao i frekvencija dominantnih gena ukazuju da dominantni geni preovlađuju nad recesivnim za većinu svojstava. Sva svojstva, osim broja redova zrna, se nasleđuju superdominantno. Odnos dominantih i recesivnih gena kod roditelja pokazuje da su za prinos zrna, dužinu klipa i broj zrna u redu preovladavali dominantni, a za broj redova zrna recesivni geni. Za sva ispitivana svojstva, osim za broj redova zrna, dobijene su niske vrednosti heritabilnosti u užem, a visoke u širem smislu.
PB - Savez poljoprivrednih inženjera i tehničara, Beograd
T2 - Journal of Scientific Agricultural Research
T1 - Variability and heritability of yield and yield components in maize
T1 - Varijabilnost i heritabilnost prinosa i komponenata prinosa kukuruza
VL - 70
IS - 2
SP - 59
EP - 70
ER - 
@article{
author = "Živanović, Tomislav and Radanović, Slavko and Sečanski, Mile and Momirović-Šurlan, Gordana and Vasiljević, Sanja and Prodanović, Slaven and Đorđević, Radiša",
year = "2009",
url = "http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/261",
abstract = "A set of five maize inbred lines and their diallel hybrids of the F1 generation for grain yield and yield components (ear lenght, kernel row number and kernel number per row) were investigated in this study. A comparative trial with inbreds and hybrids was set at Banja Luka in 2005 and 2006. The analysis of genetic variance components and regression analysis were done after Jinks, 1954, Hayman, 1954, Mather and Jinks, 1971. Dominant components (H1 and H2) of genetic variance were greater than additive ones (D) for all studied traits except the kernel row number. Results on the regression analysis point out to super-dominance in inheritance of all traits, but the kernel row number, for which a partial dominance was estimated. The high broad sense heritability was registered for all traits, indicating a great significance of dominant genes for their expression. As expected, the highest narrow sense heritability was detected for the kernel row number, due to a higher frequency of additive genes., Cilj ovog istraživanja je bio da se za četiri svojstva kukuruza oceni varijabilnost inbred linija i njihovih dijalelnih hibrida i procene komponente genetičke varijabilnosti i heritabilnosti na bazi dijalelnog seta. Utvrđeno je da na varijabilnost ispitivanih svojstava značajno utiču genotip, godina i njihova interakcija. Hibridi su u odnosu na linije ispoljili veće srednje vrednosti za većinu svojstava. Analiza komponenti genetičke varijanse pokazuje da su dominantne komponente bile veće od aditivne i imale važniju ulogu u nasleđivanju svih ispitivanih svojstava, osim za broj redova zrna gde je aditivna genetička varijansa bila značajnija. F parametar, kao i frekvencija dominantnih gena ukazuju da dominantni geni preovlađuju nad recesivnim za većinu svojstava. Sva svojstva, osim broja redova zrna, se nasleđuju superdominantno. Odnos dominantih i recesivnih gena kod roditelja pokazuje da su za prinos zrna, dužinu klipa i broj zrna u redu preovladavali dominantni, a za broj redova zrna recesivni geni. Za sva ispitivana svojstva, osim za broj redova zrna, dobijene su niske vrednosti heritabilnosti u užem, a visoke u širem smislu.",
publisher = "Savez poljoprivrednih inženjera i tehničara, Beograd",
journal = "Journal of Scientific Agricultural Research",
title = "Variability and heritability of yield and yield components in maize, Varijabilnost i heritabilnost prinosa i komponenata prinosa kukuruza",
volume = "70",
number = "2",
pages = "59-70"
}
Živanović, T., Radanović, S., Sečanski, M., Momirović-Šurlan, G., Vasiljević, S., Prodanović, S.,& Đorđević, R. (2009). Varijabilnost i heritabilnost prinosa i komponenata prinosa kukuruza.
Journal of Scientific Agricultural ResearchSavez poljoprivrednih inženjera i tehničara, Beograd., 70(2), 59-70.
Živanović T, Radanović S, Sečanski M, Momirović-Šurlan G, Vasiljević S, Prodanović S, Đorđević R. Varijabilnost i heritabilnost prinosa i komponenata prinosa kukuruza. Journal of Scientific Agricultural Research. 2009;70(2):59-70
Živanović Tomislav, Radanović Slavko, Sečanski Mile, Momirović-Šurlan Gordana, Vasiljević Sanja, Prodanović Slaven, Đorđević Radiša, "Varijabilnost i heritabilnost prinosa i komponenata prinosa kukuruza" 70, no. 2 (2009):59-70

Combining abilities and components of variance for ear height in silage maize

Sečanski, Mile; Živanović, Tomislav

(Društvo selekcionara i semenara Republike Srbije, Beograd, 2007)

TY - JOUR
AU - Sečanski, Mile
AU - Živanović, Tomislav
PY - 2007
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/187
AB - The aim of this study was to evaluate the following parameters for the ear height of silage maize: variability of inbred lines and their diallel hybrids, superior-parent heterosis, components of genetic variability, heritability and combining ability on the basis of a diallel set. The two-year four-replicate trail was set up according to the randomized block design in the location of Zemun Polje. The analysis of components of genetic variance for ear height indicates that the additive components (D) were lower than dominant components (H1 and H2) of genetic variance, while the frequency of dominant (u) and recessive genes (v) for this observed trait shows that dominant genes prevailed. The results of the Vr/Wr regression analysis point out to superdominance of ear height inheritance. The analysis of variance of combining abilities shows that there were highly significantly positive values of GCA and SCA for ear height in both years of investigation. Non-additive gene effects played an important role in inheritance of this trait, which was illustrated by the GCS to SCA ratio lt 1.
AB - Cilj ovog istraživanja je bio da se za visinu biljke do klipa silažnog kukuruza procene: varijabilnost inbred linija i njihovih dialelnih hibrida, heterozis u odnosu na boljeg roditelja, komponente genetičke varijabilnosti, heritabilnosti i kombinacione sposobnosti na bazi dialelnog seta. Ogled je postavljen po slučajnom blok sistemu u četiri ponavljanja tokom dve godine na lokaciji Zemun Polje. Analiza komponenti genetičke varijanse za visinu biljke do klipa pokazuje da je aditivna komponenta (D) bila manja od dominantne (H1 i H2) genetičke varijanse, a frekvencija dominantnih gena (u) i recesivnih gena (v) za ovu ispitivanu osobinu ukazuju da dominantni geni preovlađuju nad recesivnim. Rezultati Vr/Wr regresione analize ukazuju na superdominaciju u nasleđivanju visine biljke do klipa. Analiza varijanse kombinacionih sposobnosti za visinu biljke do klipa je pokazala da postoje visoko značajne vrednosti OKS i PKS. Za nasleđivanje visine biljke ko klipa utvrđen je veći značaj neaditivnih gena (dominacije i epistaze) što pokazuje odnos OKS/PKS lt 1. Kod hibridnih kombinacija sa dobrim PKS koje uključuju roditelje sa lošim OKS se verovatno radi o posledici delovanja aditivnog tipa (aditivni x aditivni) interakcije gena među roditeljima.
PB - Društvo selekcionara i semenara Republike Srbije, Beograd
T2 - Selekcija i semenarstvo
T1 - Combining abilities and components of variance for ear height in silage maize
T1 - Kombinacione sposobnosti i komponente varijanse visine biljke do klipa silažnog kukuruza
VL - 13
IS - 1-2
SP - 35
EP - 43
ER - 
@article{
author = "Sečanski, Mile and Živanović, Tomislav",
year = "2007",
url = "http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/187",
abstract = "The aim of this study was to evaluate the following parameters for the ear height of silage maize: variability of inbred lines and their diallel hybrids, superior-parent heterosis, components of genetic variability, heritability and combining ability on the basis of a diallel set. The two-year four-replicate trail was set up according to the randomized block design in the location of Zemun Polje. The analysis of components of genetic variance for ear height indicates that the additive components (D) were lower than dominant components (H1 and H2) of genetic variance, while the frequency of dominant (u) and recessive genes (v) for this observed trait shows that dominant genes prevailed. The results of the Vr/Wr regression analysis point out to superdominance of ear height inheritance. The analysis of variance of combining abilities shows that there were highly significantly positive values of GCA and SCA for ear height in both years of investigation. Non-additive gene effects played an important role in inheritance of this trait, which was illustrated by the GCS to SCA ratio lt 1., Cilj ovog istraživanja je bio da se za visinu biljke do klipa silažnog kukuruza procene: varijabilnost inbred linija i njihovih dialelnih hibrida, heterozis u odnosu na boljeg roditelja, komponente genetičke varijabilnosti, heritabilnosti i kombinacione sposobnosti na bazi dialelnog seta. Ogled je postavljen po slučajnom blok sistemu u četiri ponavljanja tokom dve godine na lokaciji Zemun Polje. Analiza komponenti genetičke varijanse za visinu biljke do klipa pokazuje da je aditivna komponenta (D) bila manja od dominantne (H1 i H2) genetičke varijanse, a frekvencija dominantnih gena (u) i recesivnih gena (v) za ovu ispitivanu osobinu ukazuju da dominantni geni preovlađuju nad recesivnim. Rezultati Vr/Wr regresione analize ukazuju na superdominaciju u nasleđivanju visine biljke do klipa. Analiza varijanse kombinacionih sposobnosti za visinu biljke do klipa je pokazala da postoje visoko značajne vrednosti OKS i PKS. Za nasleđivanje visine biljke ko klipa utvrđen je veći značaj neaditivnih gena (dominacije i epistaze) što pokazuje odnos OKS/PKS lt 1. Kod hibridnih kombinacija sa dobrim PKS koje uključuju roditelje sa lošim OKS se verovatno radi o posledici delovanja aditivnog tipa (aditivni x aditivni) interakcije gena među roditeljima.",
publisher = "Društvo selekcionara i semenara Republike Srbije, Beograd",
journal = "Selekcija i semenarstvo",
title = "Combining abilities and components of variance for ear height in silage maize, Kombinacione sposobnosti i komponente varijanse visine biljke do klipa silažnog kukuruza",
volume = "13",
number = "1-2",
pages = "35-43"
}
Sečanski, M.,& Živanović, T. (2007). Kombinacione sposobnosti i komponente varijanse visine biljke do klipa silažnog kukuruza.
Selekcija i semenarstvoDruštvo selekcionara i semenara Republike Srbije, Beograd., 13(1-2), 35-43.
Sečanski M, Živanović T. Kombinacione sposobnosti i komponente varijanse visine biljke do klipa silažnog kukuruza. Selekcija i semenarstvo. 2007;13(1-2):35-43
Sečanski Mile, Živanović Tomislav, "Kombinacione sposobnosti i komponente varijanse visine biljke do klipa silažnog kukuruza" 13, no. 1-2 (2007):35-43

Inheritance of traits of silage maize hybrids

Sečanski, Mile; Živanović, Tomislav; Vasiljević, Sanja

(Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, 2007)

TY - JOUR
AU - Sečanski, Mile
AU - Živanović, Tomislav
AU - Vasiljević, Sanja
PY - 2007
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/180
AB - A set of six maize inbred lines and their diallel hybrids of fl generation for grain yield, yield components, morphological traits and dry matter yield of both whole plant and ear were investigated in this study. A comparative trial with inbreds and hybrids was set at Zemun Polje in 2000 and 2001. The analysis of genetic variance components and regression analysis were done after Jinks, 1954, Hayman, 1954, Mather and Jinks, 1971. Dominant components (Hj and H2) of genetic variance were greater than additive ones (D) for all studied traits except kernel row number. Results on the Vr/Wr regression analysis point out to super-dominance in inheritance of all traits, but kernel row number, for which partial dominance was estimated. The high broad sense heratibility was registered for all traits, indicating a great significance of dominant genes for their expression. As expected, the highest narrow sense heratibility was detected for kernel row number, due to higher frequency of additive genes. The greatest estimate of heterosis was determined for grain yield (155,551%) and ear dry matter yield (157,80%) in the hybrid ZPLB 405 x ZPLB 406. negative estimates of heterosis were determined in the hybrid ZPLB 402 x ZPLB 403 for all traits, except kernel row number, ear and plant height.
AB - Cilj ovog istraživanja je bio da se za sedam osobina silažnog kukuruza procene: (i) varijabilnost in bred linija i njihovih dialelnih hibrida, (ii) heterozis u odnosu na boljeg roditelja i (iii) komponente genetičke varijabilnosti i heritabilnosti na bazi dialelnog seta. Utvrđeno je da na varijabilnost ispitivanih osobina značajno utiču genotip, godina i njihova interakcija. Hibridi su u odnosu na linije ispoljili veće srednje vrednosti za većinu osobina. Prosečno najviša vrednost heterozisa je utvrđena za prinos zrna i prinos suve materije klipa, a najniža za broj redova zrna na klipu. Analiza komponenti genetičke varijanse pokazuje da su dominantne komponente bile veće od aditivne i imale važniju ulogu u nasleđivanju svih ispitivanih osobina, osim za broj redova zrna gde je aditivna genetičke varijanse bila značajnija. F parametar, kao i frekvencija dominantnih gena ukazuju da dominantni geni preovlađuju nad recesivnim za većinu osobina. Prosečni stepen dominacije veći je od jedinice za sve osobine, osim za broj redova zrna. Sve osobine, osim broja redova zrna, se nasleđuju superdominantno, što nam potvrđuje i Vr/Wr regresiona analiza. Odnos dominantih i recesivnih gena kod roditelja pokazuje da su za: prinos zrna, prinos suve materije klipa, dužinu klipa i broj redova zrna preovladali dominantni, a za: visinu biljke do vrha metlice, visinu biljke do klipa i prinos suve materije cele biljke recesivni geni. Ustanovljena epistaza za pet osobina ukazuje na potrebu proučavanja efekta epistaze kod pojedinih hibrida. Za sve ispitivane osobine, osim za broj redova zrana su dobijene niske vrednosti heritabilnosti u užem, a visoke u širem smislu.
PB - Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
T2 - Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo
T1 - Inheritance of traits of silage maize hybrids
T1 - Nasleoivanje osobina hibrida silažnog kukuruza
VL - 44
IS - 1
SP - 193
EP - 206
ER - 
@article{
author = "Sečanski, Mile and Živanović, Tomislav and Vasiljević, Sanja",
year = "2007",
url = "http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/180",
abstract = "A set of six maize inbred lines and their diallel hybrids of fl generation for grain yield, yield components, morphological traits and dry matter yield of both whole plant and ear were investigated in this study. A comparative trial with inbreds and hybrids was set at Zemun Polje in 2000 and 2001. The analysis of genetic variance components and regression analysis were done after Jinks, 1954, Hayman, 1954, Mather and Jinks, 1971. Dominant components (Hj and H2) of genetic variance were greater than additive ones (D) for all studied traits except kernel row number. Results on the Vr/Wr regression analysis point out to super-dominance in inheritance of all traits, but kernel row number, for which partial dominance was estimated. The high broad sense heratibility was registered for all traits, indicating a great significance of dominant genes for their expression. As expected, the highest narrow sense heratibility was detected for kernel row number, due to higher frequency of additive genes. The greatest estimate of heterosis was determined for grain yield (155,551%) and ear dry matter yield (157,80%) in the hybrid ZPLB 405 x ZPLB 406. negative estimates of heterosis were determined in the hybrid ZPLB 402 x ZPLB 403 for all traits, except kernel row number, ear and plant height., Cilj ovog istraživanja je bio da se za sedam osobina silažnog kukuruza procene: (i) varijabilnost in bred linija i njihovih dialelnih hibrida, (ii) heterozis u odnosu na boljeg roditelja i (iii) komponente genetičke varijabilnosti i heritabilnosti na bazi dialelnog seta. Utvrđeno je da na varijabilnost ispitivanih osobina značajno utiču genotip, godina i njihova interakcija. Hibridi su u odnosu na linije ispoljili veće srednje vrednosti za većinu osobina. Prosečno najviša vrednost heterozisa je utvrđena za prinos zrna i prinos suve materije klipa, a najniža za broj redova zrna na klipu. Analiza komponenti genetičke varijanse pokazuje da su dominantne komponente bile veće od aditivne i imale važniju ulogu u nasleđivanju svih ispitivanih osobina, osim za broj redova zrna gde je aditivna genetičke varijanse bila značajnija. F parametar, kao i frekvencija dominantnih gena ukazuju da dominantni geni preovlađuju nad recesivnim za većinu osobina. Prosečni stepen dominacije veći je od jedinice za sve osobine, osim za broj redova zrna. Sve osobine, osim broja redova zrna, se nasleđuju superdominantno, što nam potvrđuje i Vr/Wr regresiona analiza. Odnos dominantih i recesivnih gena kod roditelja pokazuje da su za: prinos zrna, prinos suve materije klipa, dužinu klipa i broj redova zrna preovladali dominantni, a za: visinu biljke do vrha metlice, visinu biljke do klipa i prinos suve materije cele biljke recesivni geni. Ustanovljena epistaza za pet osobina ukazuje na potrebu proučavanja efekta epistaze kod pojedinih hibrida. Za sve ispitivane osobine, osim za broj redova zrana su dobijene niske vrednosti heritabilnosti u užem, a visoke u širem smislu.",
publisher = "Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad",
journal = "Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo",
title = "Inheritance of traits of silage maize hybrids, Nasleoivanje osobina hibrida silažnog kukuruza",
volume = "44",
number = "1",
pages = "193-206"
}
Sečanski, M., Živanović, T.,& Vasiljević, S. (2007). Nasleoivanje osobina hibrida silažnog kukuruza.
Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvoInstitut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad., 44(1), 193-206.
Sečanski M, Živanović T, Vasiljević S. Nasleoivanje osobina hibrida silažnog kukuruza. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo. 2007;44(1):193-206
Sečanski Mile, Živanović Tomislav, Vasiljević Sanja, "Nasleoivanje osobina hibrida silažnog kukuruza" 44, no. 1 (2007):193-206

Combining abilities for the number of kernel rows per ear in silage maize

Živanović, Tomislav; Sečanski, Mile; Filipović, Milomir

(Društvo selekcionara i semenara Republike Srbije, Beograd, 2007)

TY - JOUR
AU - Živanović, Tomislav
AU - Sečanski, Mile
AU - Filipović, Milomir
PY - 2007
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/186
AB - According to the analysis of variance, a genotype, year and a genotype x year interaction significantly affect variability of the trait number of kernel rows per ear. This number was the highest in the silage maize inbred lines ZPLB402, ZPLB403 and ZPLB405 in both years of investigation, resulting in low both positive and negative values of heterosis. The correct estimation of combining abilities is necessary in order to develop superior hybrids. This estimation was done on the basis of diallel hybrids after the method of Griffing (1956; method II, model I). The analysis of variance for combining abilities for the number of kernel rows per ear points to the significance of general and special combining abilities. The GCA to SCA ratio indicates that additive genes and the additive variance have a significant role in inheritance of this trait. Highly significant values of GCA for the number of kernel rows per ear for both years were found in the silage maize inbred lines ZPLB402 and ZPLB403, whereas inbreds ZPLB401, ZPLB404 and ZPLB406 had negative values. Highly significant positive, i.e. negative values of SCA for the number of kernel rows per ear for both years were found in the hybrid combinations ZPLB402 x ZPLB405 and ZPLB402 x ZPLB406, i.e. ZPLB402 x ZPLB406, respectively. Highly significant effects of SCA in hybrid combinations that include both parents with low GCA values are probably a result of the interaction among additive genes in parents.
AB - Cilj ovog istraživanja je bio da se za broj redova zrna silažnog kukuruza procene: (i) varijabilnost inbred linija i njihovih dialelnih hibrida, (ii) heterozis u odnosu na boljeg roditelja i (iii) opšte i posebne kombinacione vrednosti. Utvrđeno je da na varijabilnost ove osobine značajno utiču genotip, godina i njihova interakcija. Inbred linije ZPLB402, ZPLB403 i ZPLB405 imale su veći broj redova zrna od većine hibrida u obe ispitivane godine, što je rezultiralo kako niskim pozitivnim tako i negativnim vrednostima heterozisa. Za dobijanje superiornijih hibrida neophodna je pravilna procena, kombinacionih sposobnosti. Procena kombinacionih sposobnosti je izvršena na bazi dialelnih hibrida po metodi Griffing-a (1956; metod II, matematički model I). Analiza varijanse kombinacionih sposobnosti za broj redova zrna ukazuje na značajnost i opštih i posebnih kombinacionih sposobnosti. Odnos OKS/PKS pokazuje da u nasleđivanju ove osobine daleko značajniju ulogu imaju aditivni geni i aditivna varijansa. Visoko značajne vrednosti OKS u obe ispitivane godine za broj redova zrna imale su inbred linije silažnog kukuruza ZPLB402 i ZPLB403, a linije ZPLB401, ZPLB404 i ZPLB406 su imale negativne vrednosti u obe ispitivane godine. Visoko značajne pozitivne efekte PKS za broj redova zrna u obe godine ispitivanja imale su hibridne kombinacije ZPLB402 x ZPLB405 i ZPLB402 x ZPLB406, a negativne ZPLB402 x ZPLB406. Visoko značajni efekti PKS kod hibridnih kombinacija koje uključuju oba roditelja sa niskim OKS vrednostima su verovatno posledica interakcije između aditivnih gena roditelja.
PB - Društvo selekcionara i semenara Republike Srbije, Beograd
T2 - Selekcija i semenarstvo
T1 - Combining abilities for the number of kernel rows per ear in silage maize
T1 - Kombinacione sposobnosti za broj redova zrna silažnog kukuruza
VL - 13
IS - 3-4
SP - 13
EP - 19
ER - 
@article{
author = "Živanović, Tomislav and Sečanski, Mile and Filipović, Milomir",
year = "2007",
url = "http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/186",
abstract = "According to the analysis of variance, a genotype, year and a genotype x year interaction significantly affect variability of the trait number of kernel rows per ear. This number was the highest in the silage maize inbred lines ZPLB402, ZPLB403 and ZPLB405 in both years of investigation, resulting in low both positive and negative values of heterosis. The correct estimation of combining abilities is necessary in order to develop superior hybrids. This estimation was done on the basis of diallel hybrids after the method of Griffing (1956; method II, model I). The analysis of variance for combining abilities for the number of kernel rows per ear points to the significance of general and special combining abilities. The GCA to SCA ratio indicates that additive genes and the additive variance have a significant role in inheritance of this trait. Highly significant values of GCA for the number of kernel rows per ear for both years were found in the silage maize inbred lines ZPLB402 and ZPLB403, whereas inbreds ZPLB401, ZPLB404 and ZPLB406 had negative values. Highly significant positive, i.e. negative values of SCA for the number of kernel rows per ear for both years were found in the hybrid combinations ZPLB402 x ZPLB405 and ZPLB402 x ZPLB406, i.e. ZPLB402 x ZPLB406, respectively. Highly significant effects of SCA in hybrid combinations that include both parents with low GCA values are probably a result of the interaction among additive genes in parents., Cilj ovog istraživanja je bio da se za broj redova zrna silažnog kukuruza procene: (i) varijabilnost inbred linija i njihovih dialelnih hibrida, (ii) heterozis u odnosu na boljeg roditelja i (iii) opšte i posebne kombinacione vrednosti. Utvrđeno je da na varijabilnost ove osobine značajno utiču genotip, godina i njihova interakcija. Inbred linije ZPLB402, ZPLB403 i ZPLB405 imale su veći broj redova zrna od većine hibrida u obe ispitivane godine, što je rezultiralo kako niskim pozitivnim tako i negativnim vrednostima heterozisa. Za dobijanje superiornijih hibrida neophodna je pravilna procena, kombinacionih sposobnosti. Procena kombinacionih sposobnosti je izvršena na bazi dialelnih hibrida po metodi Griffing-a (1956; metod II, matematički model I). Analiza varijanse kombinacionih sposobnosti za broj redova zrna ukazuje na značajnost i opštih i posebnih kombinacionih sposobnosti. Odnos OKS/PKS pokazuje da u nasleđivanju ove osobine daleko značajniju ulogu imaju aditivni geni i aditivna varijansa. Visoko značajne vrednosti OKS u obe ispitivane godine za broj redova zrna imale su inbred linije silažnog kukuruza ZPLB402 i ZPLB403, a linije ZPLB401, ZPLB404 i ZPLB406 su imale negativne vrednosti u obe ispitivane godine. Visoko značajne pozitivne efekte PKS za broj redova zrna u obe godine ispitivanja imale su hibridne kombinacije ZPLB402 x ZPLB405 i ZPLB402 x ZPLB406, a negativne ZPLB402 x ZPLB406. Visoko značajni efekti PKS kod hibridnih kombinacija koje uključuju oba roditelja sa niskim OKS vrednostima su verovatno posledica interakcije između aditivnih gena roditelja.",
publisher = "Društvo selekcionara i semenara Republike Srbije, Beograd",
journal = "Selekcija i semenarstvo",
title = "Combining abilities for the number of kernel rows per ear in silage maize, Kombinacione sposobnosti za broj redova zrna silažnog kukuruza",
volume = "13",
number = "3-4",
pages = "13-19"
}
Živanović, T., Sečanski, M.,& Filipović, M. (2007). Kombinacione sposobnosti za broj redova zrna silažnog kukuruza.
Selekcija i semenarstvoDruštvo selekcionara i semenara Republike Srbije, Beograd., 13(3-4), 13-19.
Živanović T, Sečanski M, Filipović M. Kombinacione sposobnosti za broj redova zrna silažnog kukuruza. Selekcija i semenarstvo. 2007;13(3-4):13-19
Živanović Tomislav, Sečanski Mile, Filipović Milomir, "Kombinacione sposobnosti za broj redova zrna silažnog kukuruza" 13, no. 3-4 (2007):13-19

Combining ability of silage maize ear length

Živanović, Tomislav; Sečanski, Mile; Prodanović, Slaven; Šurlan-Momirović, Gordana

(Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet, Beograd, 2006)

TY - JOUR
AU - Živanović, Tomislav
AU - Sečanski, Mile
AU - Prodanović, Slaven
AU - Šurlan-Momirović, Gordana
PY - 2006
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/145
AB - The aim of the present study was to evaluate the following parameters of silage maize ear length: variability of inbred lines and their diallel hybrids, superior-parent heterosis and general and special combining abilities. According to obtained results of the two-year study, it can be concluded that variability of this trait is significantly affected by a genotype and a genotype x year interaction. As expected, hybrids had greater average values of ear length than inbreeds due to the depression of this trait that occurs in inbreeds during inbreeding. The highest average value of heterosis for ear length was detected in the hybrid ZPLB 402 x ZPLB 406 (62.3% and 48.8% in 1997 and 1998, respectively). The estimation of combining abilities was done on the basis of diallel hybrids after the method established by Griffing, 1956a (method II, mathematical model I). The analysis of variance of combining ability for ear length indicated highly significant positive values of GCA and SCA for the observed trait in both years of investigation. Ear length inheritance was more affected by non-additive genes (dominance and epistasis) as indicated by the GCA to SCA ratio that was smaller than unity. The inbreeds ZPLB 401 and ZPLB 406 had high GCA effects, while the hybrid combinations ZPLB 401 x ZPLB 403. ZPLB 401 x ZPLB 402, ZPLB 401 x ZPLB 406 and ZPLB 403 x ZPLB 406 had high SCA effects in both investigation years. These hybrid combinations include both parents with high GCA effects or one parent with low GCA effects. Furthermore, there are combinations ZPLB 403 x ZPLB 405 and ZPLB 404 x ZPLB 405 with significant SCA effects that include parents with low GCA effects. This is probably a result of the additive type (additive x additive) of interaction between parents.
AB - Cilj ovog istraživanja je bio da se za dužinu klipa silaznog kukuruza procene: varijabilnost šest inbred linija i njihovih dialelnih hibrida, heterozis u odnosu na boljeg roditelja i opšte i posebne kombinacione sposobnosti u dialelnom ukrštanju po metodi Griffing-a, 1956, (metod II, matematički model I). Na osnovu dobijenih rezultata dvogodišnjeg istraživanja može se zaključiti da na varijabilnost ove osobine značajno utiču genotip, i interakcija genotipa i godine. Hibridi su u odnosu na linije ispoljili veće prosečne vrednosti za dužinu klipa što je i očekivano obzirom da pri inbridingu dolazi do depresije ovih osobina kod linija. Najviša prosečna vrednost heterozisa za dužinu klipa je utvrđena za hibrid ZPLB402 x ZPLB406 (62,3% (1997) i 48,8% (1998)). Analiza varijanse kombinacionih sposobnosti za dužinu klipa je pokazala da postoje visoko značajne pozitivne vrednosti OKS i PKS za ovu ispitivanu osobinu u obe godine ispitivanja. Za nasleđivanje dužine klipa utvrđen je veći značaj neaditivnih gena (dominacije i epistaze) što pokazuje odnos OKS/PKS koji je bio manji od jedinice. Najbolji opšti kombinatori su u obe godine ispitivanja bile linije ZPLB401 i ZPLB406, a hibridne kombinacije ZPLB401 x ZPLB403, ZPLB401 x ZPLB402. ZPLB401 x ZPLB406 i ZPLB403 x ZPLB406 su sa značajnim efektima PKS u obe godine ispitivanja. One uključuju oba roditelja sa dobrim OKS ili jednog roditelja sa dobrim OKS i drugog sa lošijim OKS. Takođe imamo i hibridne kombinacije ZPLB403 x ZPLB405 i ZPLB404 x ZPLB405 koje su u obe godine ispitivanja imale značajne efekte PKS, a uključuju roditelje sa lošim OKS vrednostima. Ovo je verovatno posledica delovanja aditivnog tipa (aditivni x aditivni) interakcije među roditeljima.
PB - Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet, Beograd
T2 - Journal of Agricultural Sciences
T1 - Combining ability of silage maize ear length
T1 - Kombinacione sposobnosti dužine klipa silaznog kukuruza
VL - 51
IS - 1
SP - 15
EP - 24
DO - 10.2298/JAS0601015Z
ER - 
@article{
author = "Živanović, Tomislav and Sečanski, Mile and Prodanović, Slaven and Šurlan-Momirović, Gordana",
year = "2006",
url = "http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/145",
abstract = "The aim of the present study was to evaluate the following parameters of silage maize ear length: variability of inbred lines and their diallel hybrids, superior-parent heterosis and general and special combining abilities. According to obtained results of the two-year study, it can be concluded that variability of this trait is significantly affected by a genotype and a genotype x year interaction. As expected, hybrids had greater average values of ear length than inbreeds due to the depression of this trait that occurs in inbreeds during inbreeding. The highest average value of heterosis for ear length was detected in the hybrid ZPLB 402 x ZPLB 406 (62.3% and 48.8% in 1997 and 1998, respectively). The estimation of combining abilities was done on the basis of diallel hybrids after the method established by Griffing, 1956a (method II, mathematical model I). The analysis of variance of combining ability for ear length indicated highly significant positive values of GCA and SCA for the observed trait in both years of investigation. Ear length inheritance was more affected by non-additive genes (dominance and epistasis) as indicated by the GCA to SCA ratio that was smaller than unity. The inbreeds ZPLB 401 and ZPLB 406 had high GCA effects, while the hybrid combinations ZPLB 401 x ZPLB 403. ZPLB 401 x ZPLB 402, ZPLB 401 x ZPLB 406 and ZPLB 403 x ZPLB 406 had high SCA effects in both investigation years. These hybrid combinations include both parents with high GCA effects or one parent with low GCA effects. Furthermore, there are combinations ZPLB 403 x ZPLB 405 and ZPLB 404 x ZPLB 405 with significant SCA effects that include parents with low GCA effects. This is probably a result of the additive type (additive x additive) of interaction between parents., Cilj ovog istraživanja je bio da se za dužinu klipa silaznog kukuruza procene: varijabilnost šest inbred linija i njihovih dialelnih hibrida, heterozis u odnosu na boljeg roditelja i opšte i posebne kombinacione sposobnosti u dialelnom ukrštanju po metodi Griffing-a, 1956, (metod II, matematički model I). Na osnovu dobijenih rezultata dvogodišnjeg istraživanja može se zaključiti da na varijabilnost ove osobine značajno utiču genotip, i interakcija genotipa i godine. Hibridi su u odnosu na linije ispoljili veće prosečne vrednosti za dužinu klipa što je i očekivano obzirom da pri inbridingu dolazi do depresije ovih osobina kod linija. Najviša prosečna vrednost heterozisa za dužinu klipa je utvrđena za hibrid ZPLB402 x ZPLB406 (62,3% (1997) i 48,8% (1998)). Analiza varijanse kombinacionih sposobnosti za dužinu klipa je pokazala da postoje visoko značajne pozitivne vrednosti OKS i PKS za ovu ispitivanu osobinu u obe godine ispitivanja. Za nasleđivanje dužine klipa utvrđen je veći značaj neaditivnih gena (dominacije i epistaze) što pokazuje odnos OKS/PKS koji je bio manji od jedinice. Najbolji opšti kombinatori su u obe godine ispitivanja bile linije ZPLB401 i ZPLB406, a hibridne kombinacije ZPLB401 x ZPLB403, ZPLB401 x ZPLB402. ZPLB401 x ZPLB406 i ZPLB403 x ZPLB406 su sa značajnim efektima PKS u obe godine ispitivanja. One uključuju oba roditelja sa dobrim OKS ili jednog roditelja sa dobrim OKS i drugog sa lošijim OKS. Takođe imamo i hibridne kombinacije ZPLB403 x ZPLB405 i ZPLB404 x ZPLB405 koje su u obe godine ispitivanja imale značajne efekte PKS, a uključuju roditelje sa lošim OKS vrednostima. Ovo je verovatno posledica delovanja aditivnog tipa (aditivni x aditivni) interakcije među roditeljima.",
publisher = "Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet, Beograd",
journal = "Journal of Agricultural Sciences",
title = "Combining ability of silage maize ear length, Kombinacione sposobnosti dužine klipa silaznog kukuruza",
volume = "51",
number = "1",
pages = "15-24",
doi = "10.2298/JAS0601015Z"
}
Živanović, T., Sečanski, M., Prodanović, S.,& Šurlan-Momirović, G. (2006). Kombinacione sposobnosti dužine klipa silaznog kukuruza.
Journal of Agricultural SciencesUniverzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet, Beograd., 51(1), 15-24.
https://doi.org/10.2298/JAS0601015Z
Živanović T, Sečanski M, Prodanović S, Šurlan-Momirović G. Kombinacione sposobnosti dužine klipa silaznog kukuruza. Journal of Agricultural Sciences. 2006;51(1):15-24
Živanović Tomislav, Sečanski Mile, Prodanović Slaven, Šurlan-Momirović Gordana, "Kombinacione sposobnosti dužine klipa silaznog kukuruza" 51, no. 1 (2006):15-24,
https://doi.org/10.2298/JAS0601015Z .
2

Components of genetic variability of ear length of silage maize

Sečanski, Mile; Živanović, Tomislav; Todorović, Goran; Drinić, Goran

(Društvo selekcionara i semenara Republike Srbije, Beograd, 2006)

TY - JOUR
AU - Sečanski, Mile
AU - Živanović, Tomislav
AU - Todorović, Goran
AU - Drinić, Goran
PY - 2006
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/127
AB - The objective of this study was to evaluate following parameters of the ear length of silage maize: variability of inbred lines and their diallel hybrids, superior-parent heterosis and genetic components of variability and habitability on the basis of a diallel set. The analysis of genetic variance shows that the additive component (D) was lower than the dominant (H1 and H2) genetic variances, while the frequency of dominant genes (u) for this trait was greater than the frequency of recessive genes (v) Furthermore, this is also confirmed by the dominant to recessive genes ratio in parental inbreeds for the ear length (Kd/Kr> 1), which is greater than unity during both investigation years. The calculated value of the average degree of dominance √H1/D is greater than unity, pointing out to superdominance in inheritance of this trait in both years of investigation, which is also confirmed by the results of Vr/Wr regression analysis of inheritance of the ear length. As a presence of the non-allelic interaction was established it is necessary to study effects of epitasis as it can have a greater significance in certain hybrids. A greater value of dominant than additive variance resulted in high broad-sense habitability for ear length in both investigation years.
AB - Cilj ovog istraživanja je bio da se za dužinu klipa silaznog kukuruza procene: varijabilnost inbred linija i njihovih dialelnih hibrida, heterozis u odnosu na boljeg roditelja i komponente genetičke varijabilnosti i heritabilnosti na bazi dialelnog seta. Utvrđeno je da na varijabilnost ove osobine značajno utiču genotip i interakcija genotipa i godine. Inbred linija silaznog kukuruza ZPLB 404 je imala najveću, a ZPLB 405 najmanju dužinu klipa u obe ispitivane godine. Analiza komponenti genetičke varijanse pokazuje daje aditivna komponenta (D) bila manja od dominantne (H1 i H2) genetičke varijanse, a komponenta F koja je pozitivna i frekvencija dominantnih gena (u) i recesivnih gena (v) za ovu ispitivanu osobinu ukazuju da dominantni genipreovlađuju nad recesivnim. Takođe ovo potvrđuje i odnos dominantih prema recesivnim genima kod roditeljskih genotipova za dužinu klipa (Kd/Kr>1) koji je veći od jedinice u obe godine ispitivanja. Izračunata vrednostprosečnogstepena dominacije √H1 / D je veća od jedinice, što pokazuje da se u nasleđivanju ove osobine radi o superdominacijiu obe godine ispitivanja. Rezultati Vr/Wr regresione analize ukazuju na superdominaciju u nasleđivanju dužine klipa. Takođe je ustanovljeno i prisustvo nealelne interakcije, što ukazuje na potrebu proučavanja efekta epistaze, jer može imati veći značaj kod pojedinih hibrida. Veća vrednost dominantne od aditivne varijanse uticala je da se dobije visoka heritabilnost u širem smislu za dužinu klipa u obe godine ispitivanja (98,71%(1997) i97,19%(1998)).
PB - Društvo selekcionara i semenara Republike Srbije, Beograd
T2 - Selekcija i semenarstvo
T1 - Components of genetic variability of ear length of silage maize
T1 - Komponente genetičke varijabilnosti dužine klipa silaznog kukuruza
VL - 12
IS - 3-4
SP - 35
EP - 41
ER - 
@article{
author = "Sečanski, Mile and Živanović, Tomislav and Todorović, Goran and Drinić, Goran",
year = "2006",
url = "http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/127",
abstract = "The objective of this study was to evaluate following parameters of the ear length of silage maize: variability of inbred lines and their diallel hybrids, superior-parent heterosis and genetic components of variability and habitability on the basis of a diallel set. The analysis of genetic variance shows that the additive component (D) was lower than the dominant (H1 and H2) genetic variances, while the frequency of dominant genes (u) for this trait was greater than the frequency of recessive genes (v) Furthermore, this is also confirmed by the dominant to recessive genes ratio in parental inbreeds for the ear length (Kd/Kr> 1), which is greater than unity during both investigation years. The calculated value of the average degree of dominance √H1/D is greater than unity, pointing out to superdominance in inheritance of this trait in both years of investigation, which is also confirmed by the results of Vr/Wr regression analysis of inheritance of the ear length. As a presence of the non-allelic interaction was established it is necessary to study effects of epitasis as it can have a greater significance in certain hybrids. A greater value of dominant than additive variance resulted in high broad-sense habitability for ear length in both investigation years., Cilj ovog istraživanja je bio da se za dužinu klipa silaznog kukuruza procene: varijabilnost inbred linija i njihovih dialelnih hibrida, heterozis u odnosu na boljeg roditelja i komponente genetičke varijabilnosti i heritabilnosti na bazi dialelnog seta. Utvrđeno je da na varijabilnost ove osobine značajno utiču genotip i interakcija genotipa i godine. Inbred linija silaznog kukuruza ZPLB 404 je imala najveću, a ZPLB 405 najmanju dužinu klipa u obe ispitivane godine. Analiza komponenti genetičke varijanse pokazuje daje aditivna komponenta (D) bila manja od dominantne (H1 i H2) genetičke varijanse, a komponenta F koja je pozitivna i frekvencija dominantnih gena (u) i recesivnih gena (v) za ovu ispitivanu osobinu ukazuju da dominantni genipreovlađuju nad recesivnim. Takođe ovo potvrđuje i odnos dominantih prema recesivnim genima kod roditeljskih genotipova za dužinu klipa (Kd/Kr>1) koji je veći od jedinice u obe godine ispitivanja. Izračunata vrednostprosečnogstepena dominacije √H1 / D je veća od jedinice, što pokazuje da se u nasleđivanju ove osobine radi o superdominacijiu obe godine ispitivanja. Rezultati Vr/Wr regresione analize ukazuju na superdominaciju u nasleđivanju dužine klipa. Takođe je ustanovljeno i prisustvo nealelne interakcije, što ukazuje na potrebu proučavanja efekta epistaze, jer može imati veći značaj kod pojedinih hibrida. Veća vrednost dominantne od aditivne varijanse uticala je da se dobije visoka heritabilnost u širem smislu za dužinu klipa u obe godine ispitivanja (98,71%(1997) i97,19%(1998)).",
publisher = "Društvo selekcionara i semenara Republike Srbije, Beograd",
journal = "Selekcija i semenarstvo",
title = "Components of genetic variability of ear length of silage maize, Komponente genetičke varijabilnosti dužine klipa silaznog kukuruza",
volume = "12",
number = "3-4",
pages = "35-41"
}
Sečanski, M., Živanović, T., Todorović, G.,& Drinić, G. (2006). Komponente genetičke varijabilnosti dužine klipa silaznog kukuruza.
Selekcija i semenarstvoDruštvo selekcionara i semenara Republike Srbije, Beograd., 12(3-4), 35-41.
Sečanski M, Živanović T, Todorović G, Drinić G. Komponente genetičke varijabilnosti dužine klipa silaznog kukuruza. Selekcija i semenarstvo. 2006;12(3-4):35-41
Sečanski Mile, Živanović Tomislav, Todorović Goran, Drinić Goran, "Komponente genetičke varijabilnosti dužine klipa silaznog kukuruza" 12, no. 3-4 (2006):35-41

Combining abilities of silage maize grain yield

Živanović, Tomislav; Sečanski, Mile; Šurlan-Momirović, Gordana; Prodanović, Slaven

(Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet, Beograd, 2005)

TY - JOUR
AU - Živanović, Tomislav
AU - Sečanski, Mile
AU - Šurlan-Momirović, Gordana
AU - Prodanović, Slaven
PY - 2005
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/98
AB - The aim of the present study was to evaluate the following parameters of maize grain yield: variability of inbred lines and their diallel hybrids superior-parent heterosis and general and special combining abilities. According to obtained results of the two-year study, it can be concluded that variability of this trait is significantly affected by a genotype, year and their interaction. As expected, hybrids had higher average grain yields than inbreds due to the depression of this trait that occurs in inbreds during inbreeding. The highest average value of heterosis for gain yield was detected in the hybrid ZPLB405 x ZPLB406 (123.0% and 178.1% in 1997 and 1998, respectively). The estimation of combining abilities was done on the basis of diallel hybrids after the method established by Griffing, 1956 (method II, mathematical model I). The analysis of variance of combining ability for grain yield indicated highly significant values of GCA and SCA for the observed trait in both study years. Grain yield inheritance was more affected by non-additive genes (dominance and epistasis) as indicated by the GCA to SCA ratio that was smaller than unity. The inbreds ZPLB401 and ZPLB406 had high GCA effects, while the hybrid combinations ZPLB40Î x ZPLB402, ZPLB401 x ZPLB403, ZPLB401 x ZPLB405, ZPLB402 x ZPLB406, ZPLB403 x ZPLB406, ZPLB404 x ZPLB406, ZPLB405 x ZPLB406 had high SCA effects in both study years. These hybrid combinations include one parent with high GCA effects and other with low GCA effects. Furthermore, there are combinations ZPLB402 x ZPLB405, ZPLB403 x ZPLB405 and ZPLB404 x ZPLB405 with significant SCA effects that include parents with low GCA effects. This is probably the result of the additive type (additive x additive) of interaction between parents.
AB - U radu za prinos zrna kukuruza izvršena je procena varijabilnosti inbred linija i njihovih diaielnih hibrida, heterozis u odnosu na boljeg roditelja i opšte i posebne kombinacione sposobnosti. Na osnovu dobijenih rezultata dvogodišnjeg istraživanja može se zaključiti da na varijabilnost ove osobine značajno utiču genotip, godina i njihova interakcija. Hibridi su u odnosu na linije ispoljili veće prosečne vrednosti za prinos zrna što je i očekivano obzirom da pri inbridingu dolazi do depresije ove osobine kod linija. Najveći prinos zrna su imali hibridi ZPLB401 x ZPLB406 (1997) i ZPLB404 x ZPLB406 (1998). Za većinu hibridnih kombinacija utvrđene su visoke vrednosti heterozisa (-31.7 do 178.1 %), dok je hibrid ZPLB402 x ZPLB403 pokazao negativnu vrednost heterozisa za prinos zrna (-11.0 do -31.7%). Najviša prosečna vrednost heterozisa za prinos zrna je utvrđena za hibrid ZPLB405 x ZPLB406 (123.0% (1997) i 178.1% (1998). Procena kombinacionih sposobnosti je izvršena na bazi dialelnih hibrida po metodi Griffing-a, 1956, (metod II matematički model I). Analiza varijanse kombinacionih sposobnosti za prinos zrna je pokazala da postoje visoko značajne vrednosti OKS i PKS za ovu ispitivanu osobinu u obe godine. Za nasledjivanje prinosa zrna utvrđen je veći značaj neaditivnih gena (dominacije i epistaze) što pokazuje odnos OKS/PKS koji je bio manji od jedinice. Najbolji opšti kombinatori su bile linije ZPLB401 i ZPLB406, a hibridne kombinacije ZPLB401 x ZPLB402, ZPLB401 x ZPLB403, ZPLB401 x ZPLB405, ZPLB402 x ZPLB406, ZPLB403 x ZPLB406, ZPLB404 x ZPLB406, ZPLB405 x ZPLB406 su sa značajnim efektima PKS u obe godine ispitivanja. Sve hibridne kombinacije sa dobrim PKS uključuju oba roditelja sa dobrim ili jednog roditelja sa dobrim OKS i drugog sa lošijim OKS ili oba sa lošim OKS sposobnostima. Takođe, imamo i hibridne kombinacije ZPLB402 x ZPLB405, ZPLB403 x ZPLB405 i ZPLB404 x ZPLB405 koje su u obe godine ispitivanja imale značajne efekte PKS, a uključuju roditelje sa lošim OKS vrednostima. Ovo je verovatno posledica delovanja aditivnog tipa (aditivni x aditivni) interakcije među roditeljima.
PB - Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet, Beograd
T2 - Journal of Agricultural Sciences
T1 - Combining abilities of silage maize grain yield
T1 - Kombinacione sposobnosti prinosa zrna silažnog kukuruza
VL - 50
IS - 1
SP - 9
EP - 18
DO - 10.2298/JAS0501009Z
ER - 
@article{
author = "Živanović, Tomislav and Sečanski, Mile and Šurlan-Momirović, Gordana and Prodanović, Slaven",
year = "2005",
url = "http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/98",
abstract = "The aim of the present study was to evaluate the following parameters of maize grain yield: variability of inbred lines and their diallel hybrids superior-parent heterosis and general and special combining abilities. According to obtained results of the two-year study, it can be concluded that variability of this trait is significantly affected by a genotype, year and their interaction. As expected, hybrids had higher average grain yields than inbreds due to the depression of this trait that occurs in inbreds during inbreeding. The highest average value of heterosis for gain yield was detected in the hybrid ZPLB405 x ZPLB406 (123.0% and 178.1% in 1997 and 1998, respectively). The estimation of combining abilities was done on the basis of diallel hybrids after the method established by Griffing, 1956 (method II, mathematical model I). The analysis of variance of combining ability for grain yield indicated highly significant values of GCA and SCA for the observed trait in both study years. Grain yield inheritance was more affected by non-additive genes (dominance and epistasis) as indicated by the GCA to SCA ratio that was smaller than unity. The inbreds ZPLB401 and ZPLB406 had high GCA effects, while the hybrid combinations ZPLB40Î x ZPLB402, ZPLB401 x ZPLB403, ZPLB401 x ZPLB405, ZPLB402 x ZPLB406, ZPLB403 x ZPLB406, ZPLB404 x ZPLB406, ZPLB405 x ZPLB406 had high SCA effects in both study years. These hybrid combinations include one parent with high GCA effects and other with low GCA effects. Furthermore, there are combinations ZPLB402 x ZPLB405, ZPLB403 x ZPLB405 and ZPLB404 x ZPLB405 with significant SCA effects that include parents with low GCA effects. This is probably the result of the additive type (additive x additive) of interaction between parents., U radu za prinos zrna kukuruza izvršena je procena varijabilnosti inbred linija i njihovih diaielnih hibrida, heterozis u odnosu na boljeg roditelja i opšte i posebne kombinacione sposobnosti. Na osnovu dobijenih rezultata dvogodišnjeg istraživanja može se zaključiti da na varijabilnost ove osobine značajno utiču genotip, godina i njihova interakcija. Hibridi su u odnosu na linije ispoljili veće prosečne vrednosti za prinos zrna što je i očekivano obzirom da pri inbridingu dolazi do depresije ove osobine kod linija. Najveći prinos zrna su imali hibridi ZPLB401 x ZPLB406 (1997) i ZPLB404 x ZPLB406 (1998). Za većinu hibridnih kombinacija utvrđene su visoke vrednosti heterozisa (-31.7 do 178.1 %), dok je hibrid ZPLB402 x ZPLB403 pokazao negativnu vrednost heterozisa za prinos zrna (-11.0 do -31.7%). Najviša prosečna vrednost heterozisa za prinos zrna je utvrđena za hibrid ZPLB405 x ZPLB406 (123.0% (1997) i 178.1% (1998). Procena kombinacionih sposobnosti je izvršena na bazi dialelnih hibrida po metodi Griffing-a, 1956, (metod II matematički model I). Analiza varijanse kombinacionih sposobnosti za prinos zrna je pokazala da postoje visoko značajne vrednosti OKS i PKS za ovu ispitivanu osobinu u obe godine. Za nasledjivanje prinosa zrna utvrđen je veći značaj neaditivnih gena (dominacije i epistaze) što pokazuje odnos OKS/PKS koji je bio manji od jedinice. Najbolji opšti kombinatori su bile linije ZPLB401 i ZPLB406, a hibridne kombinacije ZPLB401 x ZPLB402, ZPLB401 x ZPLB403, ZPLB401 x ZPLB405, ZPLB402 x ZPLB406, ZPLB403 x ZPLB406, ZPLB404 x ZPLB406, ZPLB405 x ZPLB406 su sa značajnim efektima PKS u obe godine ispitivanja. Sve hibridne kombinacije sa dobrim PKS uključuju oba roditelja sa dobrim ili jednog roditelja sa dobrim OKS i drugog sa lošijim OKS ili oba sa lošim OKS sposobnostima. Takođe, imamo i hibridne kombinacije ZPLB402 x ZPLB405, ZPLB403 x ZPLB405 i ZPLB404 x ZPLB405 koje su u obe godine ispitivanja imale značajne efekte PKS, a uključuju roditelje sa lošim OKS vrednostima. Ovo je verovatno posledica delovanja aditivnog tipa (aditivni x aditivni) interakcije među roditeljima.",
publisher = "Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet, Beograd",
journal = "Journal of Agricultural Sciences",
title = "Combining abilities of silage maize grain yield, Kombinacione sposobnosti prinosa zrna silažnog kukuruza",
volume = "50",
number = "1",
pages = "9-18",
doi = "10.2298/JAS0501009Z"
}
Živanović, T., Sečanski, M., Šurlan-Momirović, G.,& Prodanović, S. (2005). Kombinacione sposobnosti prinosa zrna silažnog kukuruza.
Journal of Agricultural SciencesUniverzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet, Beograd., 50(1), 9-18.
https://doi.org/10.2298/JAS0501009Z
Živanović T, Sečanski M, Šurlan-Momirović G, Prodanović S. Kombinacione sposobnosti prinosa zrna silažnog kukuruza. Journal of Agricultural Sciences. 2005;50(1):9-18
Živanović Tomislav, Sečanski Mile, Šurlan-Momirović Gordana, Prodanović Slaven, "Kombinacione sposobnosti prinosa zrna silažnog kukuruza" 50, no. 1 (2005):9-18,
https://doi.org/10.2298/JAS0501009Z .
2

Components of genetic variability and heritability of the number of rows per ear in silage maize

Sečanski, Mile; Živanović, Tomislav; Todorović, Goran

(Institut za stočarstvo, Beograd, 2005)

TY - JOUR
AU - Sečanski, Mile
AU - Živanović, Tomislav
AU - Todorović, Goran
PY - 2005
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/96
AB - The aim of this study was to estimate the following components for the number of rows per ear in silage maize: variability of inbred lines and their diallel hybrids, superior-parent heterosis and components of genetic variability and heritability on the basis of diallel hybrids. It was determined that the variability of this trait was significantly affected by a genotype, year and their interaction. Inbred lines ZPLB 402, ZPLB 403 and ZPLB 405 had a higher number of rows per ears than majority of hybrids in both years of investigation, which resulted in negative values of heterosis. The analysis of components of genetic variance indicates that the additive component (D) was higher that the dominant (Hi and H2) genetic variance while a positive value of the component F and frequency of dominant (u) and recessive (v) genes for the observed trait point out that dominant genes prevailed over recessive ones. Furthermore, this is confirmed by a dominant to recessive genes ratio in parental genotypes for the number of rows per ear (Kd/Kr>l) in both years. The evaluated average degree of dominance a/h^7d was below 1, indicating to a partial dominance in heritability of this trait in both years. Results of the Vr/Wr regression analysis point out to a partial dominance in heritability of the number of rows per ear. Moreover, a presence of non-allelic interaction was detected, which indicates to a need to study effects of epistasis as it can be more important in certain hybrids. The greater value of additive variance resulted in greater narrow-sense heritability for the number of rows per ear in both years of investigation (86.83% and 69.44%, respectively).
AB - Cilj ovog istraživanja je bio da se za broj redova zrna silažnog kukuruza procene: (I) varijabilnost inbred linija i njihovih dialelnih hibrida, (II) heterozis u odnosu na boljeg roditelja i (III) komponente genetičke varijabilnosti i heritabilnosti na bazi dialelnog seta. Utvrđeno je da na varijabilnost ove osobine značajno utiču genotip, godina i njihova interakcija. Inbred linije ZPLB 402, ZPLB 403 i ZPLB 405 imale su veći broj redova zrna od većine hibrida u obe godine ispitivanja, što je rezultiralo kako niskim pozitivnim tako i negativnim vrednostima heterozisa. Analiza komponenti genetičke varijanse pokazuje da je aditvna komponente (D) bile veća od dominantne (H1 i H2) genetičke varijanse, a komponenta F koja je pozitivna i frekvencija dominantnih gena (u) i recesivnih gena (v) za ovu ispitivanu osobinu ukazuju da dominantni geni preovlađuju nad recesivnim. Takođe ovo potvrđuje i odnos dominantnih prema recesivnim genima kod roditeljskih genotipova za broj redova zrna (Kd/Kr>1) u obe godine ispitivanja. Izračunata vrednost prosečnog stepena dominacije koren iz H1/D je manja od jedinice, što pokazuje da se u nasleđivanju ove osobine radi o parcijalnoj dominaciji u obe godine ispitivanja. Rezultati Vr/Wr regresione analize ukazuju na parcijalnu dominaciju u nasleđivanju broja redova zrna. Takođe je ustanovljeno i prisustvo nealelne interakcije, što ukazuje na potrebu proučavanja efekta epistaze, jer može imati veći značaj kod pojedinih hibrida. Veća vrednost aditivne od dominantne varijanse uticala je da se dobije visoka heritabilnost u užem smislu za broj redova zrna u obe godine ispitivanja (86,83% i 69,44%).
PB - Institut za stočarstvo, Beograd
T2 - Biotechnology in Animal Husbandry
T1 - Components of genetic variability and heritability of the number of rows per ear in silage maize
T1 - Komponente genetičke varijabilnosti i heritabilnost broja redova zrna silažnog kukuruza
VL - 21
IS - 1-2
SP - 109
EP - 121
DO - 10.2298/BAH0502109S
ER - 
@article{
author = "Sečanski, Mile and Živanović, Tomislav and Todorović, Goran",
year = "2005",
url = "http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/96",
abstract = "The aim of this study was to estimate the following components for the number of rows per ear in silage maize: variability of inbred lines and their diallel hybrids, superior-parent heterosis and components of genetic variability and heritability on the basis of diallel hybrids. It was determined that the variability of this trait was significantly affected by a genotype, year and their interaction. Inbred lines ZPLB 402, ZPLB 403 and ZPLB 405 had a higher number of rows per ears than majority of hybrids in both years of investigation, which resulted in negative values of heterosis. The analysis of components of genetic variance indicates that the additive component (D) was higher that the dominant (Hi and H2) genetic variance while a positive value of the component F and frequency of dominant (u) and recessive (v) genes for the observed trait point out that dominant genes prevailed over recessive ones. Furthermore, this is confirmed by a dominant to recessive genes ratio in parental genotypes for the number of rows per ear (Kd/Kr>l) in both years. The evaluated average degree of dominance a/h^7d was below 1, indicating to a partial dominance in heritability of this trait in both years. Results of the Vr/Wr regression analysis point out to a partial dominance in heritability of the number of rows per ear. Moreover, a presence of non-allelic interaction was detected, which indicates to a need to study effects of epistasis as it can be more important in certain hybrids. The greater value of additive variance resulted in greater narrow-sense heritability for the number of rows per ear in both years of investigation (86.83% and 69.44%, respectively)., Cilj ovog istraživanja je bio da se za broj redova zrna silažnog kukuruza procene: (I) varijabilnost inbred linija i njihovih dialelnih hibrida, (II) heterozis u odnosu na boljeg roditelja i (III) komponente genetičke varijabilnosti i heritabilnosti na bazi dialelnog seta. Utvrđeno je da na varijabilnost ove osobine značajno utiču genotip, godina i njihova interakcija. Inbred linije ZPLB 402, ZPLB 403 i ZPLB 405 imale su veći broj redova zrna od većine hibrida u obe godine ispitivanja, što je rezultiralo kako niskim pozitivnim tako i negativnim vrednostima heterozisa. Analiza komponenti genetičke varijanse pokazuje da je aditvna komponente (D) bile veća od dominantne (H1 i H2) genetičke varijanse, a komponenta F koja je pozitivna i frekvencija dominantnih gena (u) i recesivnih gena (v) za ovu ispitivanu osobinu ukazuju da dominantni geni preovlađuju nad recesivnim. Takođe ovo potvrđuje i odnos dominantnih prema recesivnim genima kod roditeljskih genotipova za broj redova zrna (Kd/Kr>1) u obe godine ispitivanja. Izračunata vrednost prosečnog stepena dominacije koren iz H1/D je manja od jedinice, što pokazuje da se u nasleđivanju ove osobine radi o parcijalnoj dominaciji u obe godine ispitivanja. Rezultati Vr/Wr regresione analize ukazuju na parcijalnu dominaciju u nasleđivanju broja redova zrna. Takođe je ustanovljeno i prisustvo nealelne interakcije, što ukazuje na potrebu proučavanja efekta epistaze, jer može imati veći značaj kod pojedinih hibrida. Veća vrednost aditivne od dominantne varijanse uticala je da se dobije visoka heritabilnost u užem smislu za broj redova zrna u obe godine ispitivanja (86,83% i 69,44%).",
publisher = "Institut za stočarstvo, Beograd",
journal = "Biotechnology in Animal Husbandry",
title = "Components of genetic variability and heritability of the number of rows per ear in silage maize, Komponente genetičke varijabilnosti i heritabilnost broja redova zrna silažnog kukuruza",
volume = "21",
number = "1-2",
pages = "109-121",
doi = "10.2298/BAH0502109S"
}
Sečanski, M., Živanović, T.,& Todorović, G. (2005). Komponente genetičke varijabilnosti i heritabilnost broja redova zrna silažnog kukuruza.
Biotechnology in Animal HusbandryInstitut za stočarstvo, Beograd., 21(1-2), 109-121.
https://doi.org/10.2298/BAH0502109S
Sečanski M, Živanović T, Todorović G. Komponente genetičke varijabilnosti i heritabilnost broja redova zrna silažnog kukuruza. Biotechnology in Animal Husbandry. 2005;21(1-2):109-121
Sečanski Mile, Živanović Tomislav, Todorović Goran, "Komponente genetičke varijabilnosti i heritabilnost broja redova zrna silažnog kukuruza" 21, no. 1-2 (2005):109-121,
https://doi.org/10.2298/BAH0502109S .
5

Components of genetic variability and heritability of grain yield of silage maize

Sečanski, Mile; Živanović, Tomislav; Todorović, Goran; Šurlan-Momirović, Gordana

(Društvo genetičara Srbije, Beograd, 2004)

TY - JOUR
AU - Sečanski, Mile
AU - Živanović, Tomislav
AU - Todorović, Goran
AU - Šurlan-Momirović, Gordana
PY - 2004
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/66
AB - The aim of the present study was to evaluate the following parameters for the grain yield of silage maize: variability of inbred lines and their diallel hybrids, superior-parent heterosis and components of genetic variability and heritability on the basis of the diallel set. The two-year four-replicate trial was set up according to the randomized complete-block design at Zemun Polje. It was determined that a genotype, year and their interaction significantly affected variability of this trait. The highest. i.e. the lowest grain yield, on the average for both investigation years. was recorded in the silage maize inbred lines ZPLB402 and ZPLB405. respectively. The analysis of components of genetic variance for grain yield shows that the additive component (D) was lower than the dominant (H1 and H2) genetic variance, while a positive component F and the frequency of dominant (u) and recessive (v) genes for this observed trait point to prevalence of dominant genes over recessive ones. Furthermore. this is confirmed by the ratio of dominant to recessive genes in parental genotypes for grain yield (Kd/Kr> 1) that is greater than unity in both years of investigation. The estimated value of the average degree of dominance (H1/D)1/2 exceeds unity, pointing out to superdominance in inheritance of this trait in both years of investigation. Results of Vr/Vr regression analysis indicate superdominance in inheritance of grain yield. Moreover. a registered presence of non-allelic interaction points out to the need to study effects of epistasis, as it can have a greater significance in certain hybrids. A greater value of dominant than additive variance resulted in high values of broad-sense heritability for grain yield in both investigation years (98.71%, i.e. 97.19% in 1997, i.e. 1998, respectively). and low values of narrow-sense heritability (11.9% in 1997 and 12.2% in 1998).
AB - Pravilna procena heterozisa, genetičke varijabilnosti i heritabilnosti neke osobine je veoma bitna sa stanovišta praktične selekcije, što je i bio cilj ovih istraživanja. Rezultati analize varijanse pokazuju visoko značajne razlike između ispitivanih genotipova za prinos zrna. kao i značajan uticaj godine i interakcija godina x genotip na varijabilnost ove osobine. Najveći prinos zrna su imali hibridi ZPLB401 x ZPLB406 (1997) i ZPLB404 x ZPLB406 (1998). Hibridi su u odnosu na linije ispoljili veće prosečne vrednosti za prinos zrna što je i očekivano obzirom da pri inbridingu dolazi do depresije ove osobine kod linija. Za većinu hibridnih kombinacija utvrđene su visoke vrednosti heterozisa, dok je hibrid ZPLB402 x ZPLB403 pokazao negativnu vrednost heterozisa za prinos zrna (-11.0 do -31.7%). Analiza komponenti genetičke varijanse pokazuje da su dominantne komponente (H1 i H2) bile veće od aditivne (D) i imale važniju ulogu u nasleđivanju prinosa zrna u F, generaciji. Komponenta F je pozitivna za ovu osobinu što ukazuje da dominantni geni preovlađuju nad recesivnim. Izračunata vrednost prosečnog stepena dominacije (H1/D)1/2 je veća od jedinice za ovu osobinu i pokazuje da se u nasleđivanju ovih osobina radi o superdominaciji. Odnos dominantih gena prema recesivnim kod roditeljskih genotipova pokazuje da su kod prinosa zrna preovladavali dominantni geni nad recesivnim [Kd/Kr>l) u obe godine. Rezultati Vr/Vr regresione analize ukazuju na superdominaciju u nasleđivanju prinosa zrna. Prisustvo nealelne interakcije ustanovljeno je za ovu osobinu. To ukazuje na potrebu proučavanja efekta epistaze pošto može imati veći značaj kod pojedinih hibrida. Za prinos zrna su dobijene visoke vrednosti heritabilnosti u širem smislu (98.4% (1997) i 97.9% (1998)) i niske vrednosti heritabilnosti u užem smislu (11.9% (1997) i 12.2% (1998)) .
PB - Društvo genetičara Srbije, Beograd
T2 - Genetika
T1 - Components of genetic variability and heritability of grain yield of silage maize
T1 - Komponente genetičke varijabilnosti i heritabilnost prinosa zrna silažnog kukuruza
VL - 36
IS - 2
SP - 121
EP - 131
DO - 10.2298/GENSR0402121S
ER - 
@article{
author = "Sečanski, Mile and Živanović, Tomislav and Todorović, Goran and Šurlan-Momirović, Gordana",
year = "2004",
url = "http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/66",
abstract = "The aim of the present study was to evaluate the following parameters for the grain yield of silage maize: variability of inbred lines and their diallel hybrids, superior-parent heterosis and components of genetic variability and heritability on the basis of the diallel set. The two-year four-replicate trial was set up according to the randomized complete-block design at Zemun Polje. It was determined that a genotype, year and their interaction significantly affected variability of this trait. The highest. i.e. the lowest grain yield, on the average for both investigation years. was recorded in the silage maize inbred lines ZPLB402 and ZPLB405. respectively. The analysis of components of genetic variance for grain yield shows that the additive component (D) was lower than the dominant (H1 and H2) genetic variance, while a positive component F and the frequency of dominant (u) and recessive (v) genes for this observed trait point to prevalence of dominant genes over recessive ones. Furthermore. this is confirmed by the ratio of dominant to recessive genes in parental genotypes for grain yield (Kd/Kr> 1) that is greater than unity in both years of investigation. The estimated value of the average degree of dominance (H1/D)1/2 exceeds unity, pointing out to superdominance in inheritance of this trait in both years of investigation. Results of Vr/Vr regression analysis indicate superdominance in inheritance of grain yield. Moreover. a registered presence of non-allelic interaction points out to the need to study effects of epistasis, as it can have a greater significance in certain hybrids. A greater value of dominant than additive variance resulted in high values of broad-sense heritability for grain yield in both investigation years (98.71%, i.e. 97.19% in 1997, i.e. 1998, respectively). and low values of narrow-sense heritability (11.9% in 1997 and 12.2% in 1998)., Pravilna procena heterozisa, genetičke varijabilnosti i heritabilnosti neke osobine je veoma bitna sa stanovišta praktične selekcije, što je i bio cilj ovih istraživanja. Rezultati analize varijanse pokazuju visoko značajne razlike između ispitivanih genotipova za prinos zrna. kao i značajan uticaj godine i interakcija godina x genotip na varijabilnost ove osobine. Najveći prinos zrna su imali hibridi ZPLB401 x ZPLB406 (1997) i ZPLB404 x ZPLB406 (1998). Hibridi su u odnosu na linije ispoljili veće prosečne vrednosti za prinos zrna što je i očekivano obzirom da pri inbridingu dolazi do depresije ove osobine kod linija. Za većinu hibridnih kombinacija utvrđene su visoke vrednosti heterozisa, dok je hibrid ZPLB402 x ZPLB403 pokazao negativnu vrednost heterozisa za prinos zrna (-11.0 do -31.7%). Analiza komponenti genetičke varijanse pokazuje da su dominantne komponente (H1 i H2) bile veće od aditivne (D) i imale važniju ulogu u nasleđivanju prinosa zrna u F, generaciji. Komponenta F je pozitivna za ovu osobinu što ukazuje da dominantni geni preovlađuju nad recesivnim. Izračunata vrednost prosečnog stepena dominacije (H1/D)1/2 je veća od jedinice za ovu osobinu i pokazuje da se u nasleđivanju ovih osobina radi o superdominaciji. Odnos dominantih gena prema recesivnim kod roditeljskih genotipova pokazuje da su kod prinosa zrna preovladavali dominantni geni nad recesivnim [Kd/Kr>l) u obe godine. Rezultati Vr/Vr regresione analize ukazuju na superdominaciju u nasleđivanju prinosa zrna. Prisustvo nealelne interakcije ustanovljeno je za ovu osobinu. To ukazuje na potrebu proučavanja efekta epistaze pošto može imati veći značaj kod pojedinih hibrida. Za prinos zrna su dobijene visoke vrednosti heritabilnosti u širem smislu (98.4% (1997) i 97.9% (1998)) i niske vrednosti heritabilnosti u užem smislu (11.9% (1997) i 12.2% (1998)) .",
publisher = "Društvo genetičara Srbije, Beograd",
journal = "Genetika",
title = "Components of genetic variability and heritability of grain yield of silage maize, Komponente genetičke varijabilnosti i heritabilnost prinosa zrna silažnog kukuruza",
volume = "36",
number = "2",
pages = "121-131",
doi = "10.2298/GENSR0402121S"
}
Sečanski, M., Živanović, T., Todorović, G.,& Šurlan-Momirović, G. (2004). Komponente genetičke varijabilnosti i heritabilnost prinosa zrna silažnog kukuruza.
GenetikaDruštvo genetičara Srbije, Beograd., 36(2), 121-131.
https://doi.org/10.2298/GENSR0402121S
Sečanski M, Živanović T, Todorović G, Šurlan-Momirović G. Komponente genetičke varijabilnosti i heritabilnost prinosa zrna silažnog kukuruza. Genetika. 2004;36(2):121-131
Sečanski Mile, Živanović Tomislav, Todorović Goran, Šurlan-Momirović Gordana, "Komponente genetičke varijabilnosti i heritabilnost prinosa zrna silažnog kukuruza" 36, no. 2 (2004):121-131,
https://doi.org/10.2298/GENSR0402121S .
2

Reselection parent components of elite maize hybrid for yield

Todorović, Goran; Živanović, Tomislav; Krstanović, Saša

(Institut PKB Agroekonomik, Padinska skela, 2004)

TY - JOUR
AU - Todorović, Goran
AU - Živanović, Tomislav
AU - Krstanović, Saša
PY - 2004
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/83
AB - Evaluation of donor lines as sources of new favorable alleles for the yield of grain not present in the elite hybrid parent line was conducted, or the unfavorable alleles according to Dudley method were already fixed (1987a, b). All four inbred lines, potential donors had significant values of parameter uG, so they can be used as the sources of new genes in the improvement of elite hybrid A654 x Fu4 yield. Line ZPLB36S had the greatest number of favorable predominant alleles for grain yield improvement, and the improvement should be conducted by means of self-fertilization of hybrids of this line with parental line Fu4, since the parentage of all donor lines is greater with Fu4 then with A654.
AB - Izvršena je procena linija donora kao izvora za nove poželjne alele za prinos zrna koji se ne nalaze kod linija roditelja elitnog hîbrida ili su već fiksirani nepoželjni aleli po metodi Dudley (1987a,b). Sve četiri inbred linije, potencijalni donori, su imale značajne vrednosti parametra G, tako da se mogu koristiti kao izvor novih gena u popravci prinosa elitnog hibrida A654 x Fu4. Najveći broj poželjnih dominantnih alela za popravku prinosa zrna imala je linija ZPLB36S, a popravku treba vršiti putem samooplodnje hibrida ove linije saroditeljskom linijom Fu4, jer je srodnost svih linija donora veća sa Fu4 nego sa A654.
PB - Institut PKB Agroekonomik, Padinska skela
T2 - Zbornik naučnih radova Instituta PKB Agroekonomik
T1 - Reselection parent components of elite maize hybrid for yield
T1 - Reselekcija roditeljskih komponenti elitnog hibrida kukuruza za prinos
VL - 10
IS - 1
SP - 35
EP - 42
ER - 
@article{
author = "Todorović, Goran and Živanović, Tomislav and Krstanović, Saša",
year = "2004",
url = "http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/83",
abstract = "Evaluation of donor lines as sources of new favorable alleles for the yield of grain not present in the elite hybrid parent line was conducted, or the unfavorable alleles according to Dudley method were already fixed (1987a, b). All four inbred lines, potential donors had significant values of parameter uG, so they can be used as the sources of new genes in the improvement of elite hybrid A654 x Fu4 yield. Line ZPLB36S had the greatest number of favorable predominant alleles for grain yield improvement, and the improvement should be conducted by means of self-fertilization of hybrids of this line with parental line Fu4, since the parentage of all donor lines is greater with Fu4 then with A654., Izvršena je procena linija donora kao izvora za nove poželjne alele za prinos zrna koji se ne nalaze kod linija roditelja elitnog hîbrida ili su već fiksirani nepoželjni aleli po metodi Dudley (1987a,b). Sve četiri inbred linije, potencijalni donori, su imale značajne vrednosti parametra G, tako da se mogu koristiti kao izvor novih gena u popravci prinosa elitnog hibrida A654 x Fu4. Najveći broj poželjnih dominantnih alela za popravku prinosa zrna imala je linija ZPLB36S, a popravku treba vršiti putem samooplodnje hibrida ove linije saroditeljskom linijom Fu4, jer je srodnost svih linija donora veća sa Fu4 nego sa A654.",
publisher = "Institut PKB Agroekonomik, Padinska skela",
journal = "Zbornik naučnih radova Instituta PKB Agroekonomik",
title = "Reselection parent components of elite maize hybrid for yield, Reselekcija roditeljskih komponenti elitnog hibrida kukuruza za prinos",
volume = "10",
number = "1",
pages = "35-42"
}
Todorović, G., Živanović, T.,& Krstanović, S. (2004). Reselekcija roditeljskih komponenti elitnog hibrida kukuruza za prinos.
Zbornik naučnih radova Instituta PKB AgroekonomikInstitut PKB Agroekonomik, Padinska skela., 10(1), 35-42.
Todorović G, Živanović T, Krstanović S. Reselekcija roditeljskih komponenti elitnog hibrida kukuruza za prinos. Zbornik naučnih radova Instituta PKB Agroekonomik. 2004;10(1):35-42
Todorović Goran, Živanović Tomislav, Krstanović Saša, "Reselekcija roditeljskih komponenti elitnog hibrida kukuruza za prinos" 10, no. 1 (2004):35-42

Combining abilities of inbred lines for dry matter yield of maize (Zea mays L.) hybrids

Sečanski, Mile; Šurlan-Momirović, Gordana; Todorović, Goran; Prodanović, Slaven; Živanović, Tomislav; Rošulj, Milorad

(Društvo selekcionara i semenara Republike Srbije, Beograd, 2003)

TY - JOUR
AU - Sečanski, Mile
AU - Šurlan-Momirović, Gordana
AU - Todorović, Goran
AU - Prodanović, Slaven
AU - Živanović, Tomislav
AU - Rošulj, Milorad
PY - 2003
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/59
AB - This study encompass the investigation on combining abilities of six maize inbred lines and their diallel hybrids of F1 generation for dry matter yield of both, the whole plant and the ear. The analysis of combining abilities was performed following Griffing (1956) method 2, model I, without reciprocal crosses, while the analysis the genetic components of variance and the regression analysis were done after the model proposed by Hayman and Jinks (1954) and Mather and Jink (1971). Dominant gene effects in inheritance of dry matter yield of the whole plant and the ear were determined by the analysis of combining abilities. The role of these effects are also observable from the analysis of genetic components of variations and results of the Vr/Wr regression analysis. The inbred line ZPLB 406 was the inbred with the highest GCA effects.
AB - U ovom radu su proučavane kombinacione sposobnosti šest inbred linija kukuruza i njihovih dialelnih hibrida F1 generacije za prinos suve materije ćele biljke i prinos suve materije klipa. Analiza dialelnih ukrstanja za kombinacione sposobnosti je rađena po Griffing-u (1956) a analiza komponenti genetičke varijanse i regresiona analiza po Jinks-u (1954) i Hayman-u (1954), Mather-u i Jinks-u (1971). Na osnovu analize kombinacionih sposobnosti utvrđeno je da dominantno delovanje gena ima glavnu ulogu u nasleđivanju ovih osobina. Najbolji opšti kombinator za ispitivane osobine bila je linija ZPLB 406. Dominantne komponente (H1 i H2) genetičke varijanse su bile veće od aditivne (D) dok rezultati Vr/Wr regresione analize ukazuju na superdominaciju u nasleđivanju ispitivanih osobina. Utvrđena je visoka heritabilnost u širem smislu što govori o velikom značaju dominantnih gena na njihovo ispoljavanje.
PB - Društvo selekcionara i semenara Republike Srbije, Beograd
T2 - Selekcija i semenarstvo
T1 - Combining abilities of inbred lines for dry matter yield of maize (Zea mays L.) hybrids
T1 - Kombinacione sposobnosti inbridovanih linija za prinos suve materije hibrida kukuruza (Zea mays L.)
VL - 9
IS - 1-4
SP - 61
EP - 69
ER - 
@article{
author = "Sečanski, Mile and Šurlan-Momirović, Gordana and Todorović, Goran and Prodanović, Slaven and Živanović, Tomislav and Rošulj, Milorad",
year = "2003",
url = "http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/59",
abstract = "This study encompass the investigation on combining abilities of six maize inbred lines and their diallel hybrids of F1 generation for dry matter yield of both, the whole plant and the ear. The analysis of combining abilities was performed following Griffing (1956) method 2, model I, without reciprocal crosses, while the analysis the genetic components of variance and the regression analysis were done after the model proposed by Hayman and Jinks (1954) and Mather and Jink (1971). Dominant gene effects in inheritance of dry matter yield of the whole plant and the ear were determined by the analysis of combining abilities. The role of these effects are also observable from the analysis of genetic components of variations and results of the Vr/Wr regression analysis. The inbred line ZPLB 406 was the inbred with the highest GCA effects., U ovom radu su proučavane kombinacione sposobnosti šest inbred linija kukuruza i njihovih dialelnih hibrida F1 generacije za prinos suve materije ćele biljke i prinos suve materije klipa. Analiza dialelnih ukrstanja za kombinacione sposobnosti je rađena po Griffing-u (1956) a analiza komponenti genetičke varijanse i regresiona analiza po Jinks-u (1954) i Hayman-u (1954), Mather-u i Jinks-u (1971). Na osnovu analize kombinacionih sposobnosti utvrđeno je da dominantno delovanje gena ima glavnu ulogu u nasleđivanju ovih osobina. Najbolji opšti kombinator za ispitivane osobine bila je linija ZPLB 406. Dominantne komponente (H1 i H2) genetičke varijanse su bile veće od aditivne (D) dok rezultati Vr/Wr regresione analize ukazuju na superdominaciju u nasleđivanju ispitivanih osobina. Utvrđena je visoka heritabilnost u širem smislu što govori o velikom značaju dominantnih gena na njihovo ispoljavanje.",
publisher = "Društvo selekcionara i semenara Republike Srbije, Beograd",
journal = "Selekcija i semenarstvo",
title = "Combining abilities of inbred lines for dry matter yield of maize (Zea mays L.) hybrids, Kombinacione sposobnosti inbridovanih linija za prinos suve materije hibrida kukuruza (Zea mays L.)",
volume = "9",
number = "1-4",
pages = "61-69"
}
Sečanski, M., Šurlan-Momirović, G., Todorović, G., Prodanović, S., Živanović, T.,& Rošulj, M. (2003). Kombinacione sposobnosti inbridovanih linija za prinos suve materije hibrida kukuruza (Zea mays L.).
Selekcija i semenarstvoDruštvo selekcionara i semenara Republike Srbije, Beograd., 9(1-4), 61-69.
Sečanski M, Šurlan-Momirović G, Todorović G, Prodanović S, Živanović T, Rošulj M. Kombinacione sposobnosti inbridovanih linija za prinos suve materije hibrida kukuruza (Zea mays L.). Selekcija i semenarstvo. 2003;9(1-4):61-69
Sečanski Mile, Šurlan-Momirović Gordana, Todorović Goran, Prodanović Slaven, Živanović Tomislav, Rošulj Milorad, "Kombinacione sposobnosti inbridovanih linija za prinos suve materije hibrida kukuruza (Zea mays L.)" 9, no. 1-4 (2003):61-69

The evaluation of maize inbred lines as donors of favourable alleles in the improvement of yield components of an elite SC hybrid

Živanović, Tomislav; Todorović, Goran; Šurlan-Momirović, Gordana

(Savez poljoprivrednih inženjera i tehničara, Beograd, 2001)

TY - JOUR
AU - Živanović, Tomislav
AU - Todorović, Goran
AU - Šurlan-Momirović, Gordana
PY - 2001
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/27
AB - The aim of this study was to identify which of inbreds of different origin may be useful donors of favourable alleles in the improvement of the quantitative traits of the elite single cross hybrid. Ear length, kernel row number and kernels per row were investigated. Grain yield components in six inbred lines and their 15 hybrids were determined on the basis of field trials set up in a randomised block design with five replications and two years (1997 and 1998). All inbreds showed positive and significant μG values for all traits. The inbred ZPLB380 expressed the highest significant value of this parameter and can be useful in the improvement of the kernel row number. This inbred was more closely related to the parent of the elite hybrid Fu4. The improvement of the kernel row number should be carried out by selfing the hybrid A654 x Fu4. The ear length, kernel row number and kernels per row could be improved together by backcrossing the hybrid A654 x Fu4 to the inbred ZPLB368. All investigated inbred lines were shown to be more genetically related to the inbred parent Fu4 by the relation [(P2xPw)-(P1xPw)+(P1-P2)/2] (Dudley, 1987a). These results suggest that inbred lines can be used as donors of favourable alleles in the improvement of grain yield components of the elite SC hybrid. On the bases of obtained results the inbred line ZPLB368 was found to be the best potential donor for improvement of the elite hybrid A654xFu4.
AB - Izvršena je procena linija donora, kao izvora novih poželjnih alela za komponente prinosa zrna, koji se ne nalaze kod linija roditelja elitnog hibrida ili su kod roditeljskih inbridovanih linija elitnog hibrida već fiksirani nepoželjni aleli. Sve četiri inbridovane linije, potencijalni donori, su imale značajne vrednosti parametra μG, tako da se mogu koristiti kao izvor novih poželjnih alela u povećanju prinosa zrna hibrida A654xFu4, popravkom komponenata prinosa (broja redova zrna, broja zrna i dužine klipa). Inbridovane linije, donori, su imale različitu relativnu frekvenciju poželjnih dominantnih alela za popravku ispitivanih komponenata prinosa zrna. Popravku je potrebno vršiti putem povratnih ukrštanja ili samooplodnje hibrida ovih linija sa roditeljskom linijom Fu4, u zavisnosti od linije donora i od osobine, jer je srodnost svih linija donora veća sa Fu4 nego sa A654.
PB - Savez poljoprivrednih inženjera i tehničara, Beograd
T2 - Journal of Scientific Agricultural Research
T1 - The evaluation of maize inbred lines as donors of favourable alleles in the improvement of yield components of an elite SC hybrid
T1 - Ocena inbridovanih linija kukuruza kao donora poželjnih alela za popravku komponenti prinosa elitnog SC hibrida
VL - 62
IS - 3-4
SP - 71
EP - 81
ER - 
@article{
author = "Živanović, Tomislav and Todorović, Goran and Šurlan-Momirović, Gordana",
year = "2001",
url = "http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/27",
abstract = "The aim of this study was to identify which of inbreds of different origin may be useful donors of favourable alleles in the improvement of the quantitative traits of the elite single cross hybrid. Ear length, kernel row number and kernels per row were investigated. Grain yield components in six inbred lines and their 15 hybrids were determined on the basis of field trials set up in a randomised block design with five replications and two years (1997 and 1998). All inbreds showed positive and significant μG values for all traits. The inbred ZPLB380 expressed the highest significant value of this parameter and can be useful in the improvement of the kernel row number. This inbred was more closely related to the parent of the elite hybrid Fu4. The improvement of the kernel row number should be carried out by selfing the hybrid A654 x Fu4. The ear length, kernel row number and kernels per row could be improved together by backcrossing the hybrid A654 x Fu4 to the inbred ZPLB368. All investigated inbred lines were shown to be more genetically related to the inbred parent Fu4 by the relation [(P2xPw)-(P1xPw)+(P1-P2)/2] (Dudley, 1987a). These results suggest that inbred lines can be used as donors of favourable alleles in the improvement of grain yield components of the elite SC hybrid. On the bases of obtained results the inbred line ZPLB368 was found to be the best potential donor for improvement of the elite hybrid A654xFu4., Izvršena je procena linija donora, kao izvora novih poželjnih alela za komponente prinosa zrna, koji se ne nalaze kod linija roditelja elitnog hibrida ili su kod roditeljskih inbridovanih linija elitnog hibrida već fiksirani nepoželjni aleli. Sve četiri inbridovane linije, potencijalni donori, su imale značajne vrednosti parametra μG, tako da se mogu koristiti kao izvor novih poželjnih alela u povećanju prinosa zrna hibrida A654xFu4, popravkom komponenata prinosa (broja redova zrna, broja zrna i dužine klipa). Inbridovane linije, donori, su imale različitu relativnu frekvenciju poželjnih dominantnih alela za popravku ispitivanih komponenata prinosa zrna. Popravku je potrebno vršiti putem povratnih ukrštanja ili samooplodnje hibrida ovih linija sa roditeljskom linijom Fu4, u zavisnosti od linije donora i od osobine, jer je srodnost svih linija donora veća sa Fu4 nego sa A654.",
publisher = "Savez poljoprivrednih inženjera i tehničara, Beograd",
journal = "Journal of Scientific Agricultural Research",
title = "The evaluation of maize inbred lines as donors of favourable alleles in the improvement of yield components of an elite SC hybrid, Ocena inbridovanih linija kukuruza kao donora poželjnih alela za popravku komponenti prinosa elitnog SC hibrida",
volume = "62",
number = "3-4",
pages = "71-81"
}
Živanović, T., Todorović, G.,& Šurlan-Momirović, G. (2001). Ocena inbridovanih linija kukuruza kao donora poželjnih alela za popravku komponenti prinosa elitnog SC hibrida.
Journal of Scientific Agricultural ResearchSavez poljoprivrednih inženjera i tehničara, Beograd., 62(3-4), 71-81.
Živanović T, Todorović G, Šurlan-Momirović G. Ocena inbridovanih linija kukuruza kao donora poželjnih alela za popravku komponenti prinosa elitnog SC hibrida. Journal of Scientific Agricultural Research. 2001;62(3-4):71-81
Živanović Tomislav, Todorović Goran, Šurlan-Momirović Gordana, "Ocena inbridovanih linija kukuruza kao donora poželjnih alela za popravku komponenti prinosa elitnog SC hibrida" 62, no. 3-4 (2001):71-81